A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben"

Átírás

1 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr. Z. Radnai Budapest, május Rakom Kft. Tétényi út 111. Fszt. 1 Budapest

2 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 2 TARTALOM Előszó 1 1. EKTR: Háttér 4 2. A projekt célkitűzései és módszerei 9 3. A projekt eredményei Infrastruktúra Humán erőforrások A Kreditrendszer Válaszok a kérdésekre A Kreditrendszer értelmezése Konklúziók és Javaslatok 83 Függelék 93

3 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 3 Előszó Ez a jelentés a Felsőoktatási Intézmények tanulmány-nyilvántartási rendszerének auditálása a kreditrendszer bevezetése szempontjából projekt eredményeit mutatja be, amelyet a Rakom Kft. végzett az Országos Kredittanács megbízásából. A feladat egy elemzés elkészítése volt a jelenleg elérhető tanulmány-nyilvántartási és adminisztrációs eljárásokról, valamint az azokkal kapcsolatos szabályokról és rendelkezésekről, azzal a céllal, hogy segítse az Országos Kredittanács további kredittel kapcsolatos tevékenységeit és döntéseinek meghozatalát.

4 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 4 1. EKTR: HÁTTÉR Magyarországon - a Magyar Kredit Rendeletnek megfelelően ( A Kormány 200/2000. (XŰ. 29.) Korm. Rendelete a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról) - az összes felsőoktatási intézményben kreditrendszer fog működni 2002 szeptember 1-től. Magyarország ezen a téren az Európai irányzatot követi: az 1999/2000 tanévben az EU, EEA, Ciprus és a csatlakozni kívánó kelet és közép-európai országok több mint 1200 intézménye (kb tanszék ill. egyetemi kar) használja az Európai Kreditrendszert hallgatóik külföldön folytatott tanulmányainak elismerésére. 1 A minden felsőfokú oktatási keretben történő oktatási formára kiterjedő Európai Kreditrendszer bevezetése nyilvánvalóan számos előnnyel jár az állampolgár, a munkaadó és az intézmény számára: Áttekinthetőséget biztosít, ezáltal megkönnyítve az eltérő oktatási rendszerek összehasonlítását és értelmezhetőségét. A tudományos és szakmai végzettség (beleértve a részleges és köztes végzettségeket is) elismertetése javulni fog és ezzel egész Európára kiterjedően megnöveli majd a munkavállalás esélyeit. Biztosítani fogja a kellő rugalmasságot ahhoz, hogy az EU/EEA polgárai számára nyitva álló tanulási lehetőségek széles skálája mindenki számára ismertté váljon. Az oktatás különböző módjai és típusai közötti kapcsolatok a kreditek segítségével teremthetők meg. A tanulás, mint életforma megvalósításához a kredit segítheti a bekapcsolódási és kibocsátási pontok létrehozását. Elősegíti a regionális, nemzeti és nemzetközi mobilitást. Ez a mobilitás óriási mértékben növeli a hallgatók választási lehetőségeit, miközben az EKTR biztosítja a külföldön folytatott tanulmányok teljes körű elismerhetőségét (kredit transzfer). Segítségével a megszerzett szakképzettség teljes mértékben elismertethető, ezáltal az más országokban is felhasználhatóvá válik. A rendszer fő haszna, hogy kredit transzfert és kredit kumulációt tartalmaz, így minden hallgató, nemcsak a csereprogramokban résztvevők számára hozzáférhető. Elősegíti az európai intézmények közötti együttműködést, pl. a közös tantervek tervezése stb. területén. 1 Cf. socrates/ects.html. Adam, S. & V. Gemlich (2000). Report for the European Commission - ECTS extension feasibility project. Dalichow, F. (1997). A Comparison of Credit Systems in an International Context. German Federal Ministry of Education, Science, Research and Technology.

5 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 5 Az Európai Kreditrendszer bevezetése jelentős szerepet fog játszani az oktatási struktúrák konvergenciájának megvalósulásában, amelyről 29 felsőoktatási miniszter hozott megállapodást a Bolognai Deklarációban, 1999 júniusában. Az EKTR helyettesítheti vagy kiegészítheti és erősítheti a nemzeti kreditrendszereket. A bevezetett regionális, vagy nemzeti kredit kereteknek teljes mértékben Európai Kredit Transzfer Rendszer kompatibilisnek kell lenniük. Az európai kreditrendszer nem kíván a már működő rendszerekre rátelepedni, azokat átalakítani. A létező rendszerekkel szembeni elvárása az, hogy azok is a 60 kredit/év felosztást alkalmazzák saját kredit skálájukon. A Felsőoktatási intézmények számára az EKTR alkalmazása jelentős előnyökkel jár. Az EKTR áttekinthetőséget és átjárhatóságot biztosít oly módon, hogy részletes információt tartalmaz a tantervről, és lehetővé teszi annak, valamint a diploma követelményeinek megfeleltetését. Segítséget nyújt a tanulmányi ügyekben döntést hozók számára annak megítélésében, hogy a hallgatói cserepregramok keretében külföldön végzett tanulmányokat - az előzetes programegyeztetés alapján az anyaintézményben milyen módon ismerjék el. Az EKTR alkalmazása gyorsíthatja a tantervi struktúrák, a hallgatók munka terhelésének és az oktatás hatékonyságának elbírálását. Az EKTR segítségével a felsőoktatási intézmények megőrízhetik autonómiájukat és saját hatáskörüket minden a hallgatók tanulmányi előmenetelével kapcsolatos kérdésben anélkül, hogy módosítaniuk kellene a működő struktúrán és számonkérési módjain: a működő struktúra és számonkérés módjai az adott intézményben egy átlagos nappali tagozatos hallgató számára előírt tanulmányi, és vizsgakötelezettségeket jelenti. Kreditek Az EKTR kreditpontok olyan tanulmányi pontértékek, amelyek egy adott tantárgy tanulmányi követelményeinek sikeres teljesítéséhez szükséges hallgatói terhelést fejezi ki. (Lásd, a fejezetet a kreditek részletesebb leírására.) Minden tantárgyra vonatkozóan kifejezik az adott tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges munka mennyisége és a diploma megszerzéséhez szükséges munka mennyisége közötti arányt, vagyis az előadásokra, gyakorlatokra, szemináriumokra, vizsgákra vagy egyéb számonkérési formákra, valamint az egyéni felkészülésre fordított -- laboratóriumban, könyvtárban, vagy otthoni tanulással eltöltött -- időt.

6 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 6 Az EKTR pontrendszere szerint az egy tanévnyi tanulás 60 kreditpontot ér (a munkaterhelés szempontjából); egy félév pontértéke általában 30, egy trimeszteré pedig 20 pont. A külföldi tanulmányútért és a szakdolgozat elkészítéséért szintén adható kreditpont, amennyiben ezek a hallgató számára mind a fogadó, mind az anyaintézményben a tanterv által előírt kötelezettségek. EKTR kreditpontokat a hallgató olyan kurzusok teljesítéséért szerezhet, amelyek sikeres elvégzését vizsga, vagy más számonkérési forma sikeres teljesítésével tanúsít. Az EKTR minden kreditpontja egyenlő értékű, de csak abban az értelemben, hogy az Európai kredit (transzfer) rendszer keretei között minden kreditpont azonos számítás alapján kerül megállapításra (60 kreditpont egyenlő tanév teljesítésével). Ez összhangban van az EKTR alapelveivel. A kreditpontok ezáltal egyfajta közös valuta szerepét töltik be. A különböző felsőoktatási rendszerek eltérő volta miatt az egyes országok programjai gyakran különbséget tesznek a kreditek szintjei és típusai között. Ez a fajta megkülönböztetés alapvető. A kreditpontokat megajánló intézményeknek ezeket a különbségeket mind mennyiségi, mind minőségi szempontból a lehető legpontosabban leírt információk segítségével meg kell határozniuk, hogy más (országos, vagy külföldi) intézmények kellő körültekintéssel tudjanak eljárni a kreditpontok elbírálásában. Ilyen helyzetben az eredeti kreditpontok típusára és szintjére vonatkozó információkat a diplomához mellékelt kiegészítőben, intézményi tájékoztatóban, vagy magyarázó átiratban meg kell adni. Értékelés Az EKTR értékelésére számos elemzést végeztek (pl. Blok 2, 1996; Blok & Scholten 3, 1997). A jelentések azokat a tényezőket és változókat tárgyalják, amelyeket a különböző országokban az EKTR bevezetésének értékelése során az európai felsőoktatási intézmények előzetes jelentései alapján figyelembe vesznek. Általában az első táblázatban található tényezőket ismertetik, továbbá arra a négy szakaszra koncentrálnak, amelyre minden bevezetési folyamat során figyelni kell: a bevezetés, alkalmazás, kivitelezés és értékelés szakaszaira. Nyilvánvalóvá vált, hogy jelentős akadályok léteznek, amelyeket a rendszer teljes mértékű bevezetését megelőzően el kell hárítani. A felsőoktatási intézmények nyilvántartási eljárásainak a kreditrendszer 2 3 Blok, P. (1996). The first extension phase of the European Credit Transfer System (ECTS). Amsterdam: University of Amsterdam & European Commission. Blok, P & A. Scholten (1997). The second extension phase of the European Credit Transfer System (ECTS). Final report. Amsterdam: University of Amsterdam & European Commission.

7 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 7 bevezetése céljából történő auditálása projektum szempontjából elengedhetetlen az európai országokban a bevezetés során tapasztalt problémák mérlegelése, mivel ennek alapján lehetséges a Magyarországon is várhatóan gondot okozó területek beazonosítása. Táblázat 1: Az EKTR megvalósítását befolyásoló tényezők Országos szint * a munkaidő ráfordítás alapján számított országos kreditpontrendszer megléte * az országos kreditpontrendszerre vonatkozó adatok * a rendszer tényleges megvalósításának mértéke intézményi szint * a döntéshozó mechanizmus szerkezete * a tudományos és a (kormányzati) hivatalnokok közötti kapcsolat * a hivatali struktúra Tantervi szint * a tanév hossza * a hivatalos és a tényleges tanév hossza * mérési és értékelési eljárások * minőségbiztosítási eljárások Néhány problémás terület (Blok & Scholten 4, 1997): az elkötelezettség hiánya a kormányzati és/vagy az alsóbb szinteken; a tényleges munkaidő-ráfordítás mértékének objektív meghatározása. A munkaidő-ráfordítás mértéke gyakran egy intézményen belül is félévről félévre, tantárgyról tantárgyra eltérő lehet, főleg, ha az egyes kurzusok nem azonos évfolyam tantárgyai; az alapozó és a szakképzés tantárgyai közötti különbségek. A felsőbb évfolyamok tantárgyait gyakran magasabb szintnek tekintik, amely több munkát is megkíván; a gyakorlatok és a szakdolgozat kreditpontokkal történő elismerése; a kreditpontok és az osztályzatok közötti kapcsolat, az EKTR érdemjegyek kreditpontokra történő átváltásának problémái; az egy intézményen belüli különbségek az érdemjegy megadását illetően és az eltérő jellegű, egyedi jellemzőkkel rendelkező diszciplínákra alkalmazandó egységes alapelv szerinti osztályzási rendszerből adódó lehetséges problémák; a szabadon választható tantárgyak elvégzéséért járó kreditpontok számítása; a partner intézményekkel kapcsolatos problémák. 4 Blok, P & A. Scholten (1997). The second extension phase of the European Credit Transfer System (ECTS). Final report. Amsterdam: University of Amsterdam & European Commission.

8 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 8 A Magyar Felsőoktatás-politika A felsőoktatás fejlődése új szakaszához érkezett Magyarországon. Az elmúlt évtizedben megkétszereződött a felsőoktatási intézményekbe beiratkozott hallgatók száma, és jelentős növekedés tapasztalható a levelező és kiegészítő képzésben résztvevők számában is. Ehhez járul még az egyre növekvő igény, hogy a korábban diplomát szerzettek, például a tanárok, megszerzett tudásuk felfrissítése céljából továbbképző programokban vegyenek részt. Mindezek következményei, valamint a velük párhuzamosan szükségessé váló intézkedések ebben a folyamatos fejlődésben és újításban igazi kihívást jelentenek. A megnövekedett hallgatói létszám és mobilitás lehetséges következményei közül, íme néhány: tudatos felismerése annak, hogy a lehetőséget biztosítani kell mindazok számára, akik képesek és részt is kívánnak venni a felsőoktatásban; a megfelelő tanulási infrastruktúra biztosításával kapcsolatos problémák helyes felmérése az oktatás színvonalának megtartása mellett; szükségszerű felismerése annak, hogy működtetése során a rendszer a növekvő hallgatói létszám kezelését fontosságának megfelelően, stratégiai kérdésként kezelje. A jelen projekt különösen ez utóbbi pontra kívánt különös figyelmet fordítani. A Magyar Kormánynak a felsőoktatás kreditrendszerének bevezetéséről és az intézményi tanulmányi pontrendszerek egységes nyilvántartásáról szóló rendelete az új fejlesztési rendszer részét képezik. A Kormány által elrendelt nemzeti kredit nyilvántartási rendszer létrehozásával a felsőfokú tanulmányok regisztrálása egységes alapokon történik, a rendszer támogatja az egyes intézményeken belüli és a különböző intézmények közötti hallgatói mobilitást, valamint az eltérő szintű oktatási programok egyenértékesítésének megvalósítását és a kredit pontoknak az oklevelet adó képzési formákban történő elismerését. Összhangban van az EU tagországokban egyre növekvő mértékben elfogadott Európai Kredit Transzfer Rendszerrel (EKTR), amely a felsőfokú tanulmányok kölcsönös ekvivalenciájának és honosításának hatékony eszközének bizonyult, mivel áttekinthetőséget biztosít a tanterveket illetően úgy, hogy részletes információt tartalmaz az elvégzett tananyagról, valamint a teljesített és a diploma megszerzéséhez szükséges tanterv közötti egyezésekről, segítséget nyújt a felsőfokú intézmények tanulmányi ügyeiben döntést hozók számára annak megítélésében, hogy a hallgatói csereprogramok keretében külföldön végzett tanulmányokat az előzetes programegyeztetés alapján az anyaintézményben milyen módon ismerjék el, és elősegítheti a tantervi struktúrák, a hallgatók tantervi terhelésének és az oktatás hatékonyságának elbírálását.

9 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 9 2. A PROJEKT CÉLKŰTÙZÉSEŰ ÉS MÓDSZEREŰ A Felsőoktatási intézmények tanulmány-nyilvántartási rendszerének auditálása a kreditrendszer bevezetése szempontjából projekt fő célkitűzése az volt, hogy minden felsőfokú oktatási intézmény auditálása létrejöjjön a jelenleg elérhető tanulmány-nyilvántartási és adminisztrációs eljárások, valamint az azokkal kapcsolatos szabályok és rendelkezések alapján, hogy ezzel segítséget nyújtson az Országos Kredittanács (OKT) további kredittel kapcsolatos tevékenységéhez és döntései meghozatalához. Ez magában foglalta: a tanulmány-nyilvántartások jogi, fizikai és humán körülményeinek vizsgálatát, az egyes felsőoktatási intézményeknél tapasztalható tanterv-típusok, valamint a nyilvántartási módszerek közötti összehasonlító elemzéseket, az intézményi szabályok és a kormányrendeletben előírtak egybevetését a lehetséges ellentmondások és különbségek megállapítása céljából, azzal az alapvető céllal, hogy részletesen bemutassa a magyar felsőoktatásban jelenleg alkalmazott tanulmányszervezési módszereket a bevezetendő kreditrendszer követelményeinek tükrében, oly módon dolgozza ki a tanulmány-nyilvántartási rendszer értékelésére szolgáló módszert, hogy az jól felhasználható legyen a kreditrendszerrel kapcsolatos tervezési és az azt követő teljesítési tevékenységek terén, nem feledve a reform projekt által megfogalmazott összes célkitűzést, valamint a következetességgel és a költség hatékonyság kedvező arányával kapcsolatos elvárásokat sem. Az alkalmazott módszer A szakértői csoport A Rakom Kft tagjain kívül magyar és holland szakemberek vettek részt az auditálásban, akik magyar és külföldi FOI-eknél a kredittel kapcsolatos tevékenységekben, valamint a tanulmányi osztályok nyilvántartásában való jártasságuk és szaktudásuk alapján kerültek kiválasztásra. A szakértői csapat tagjai: Ács Péter

10 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 10 Debreczeni Péter Kadocsa László Kovács Viktor Lengvárszky Attila Viszket Anita Chris van Seventer (NL) Rogier van der Wal (NL) Bár valamennyi szakértő jelentősen hozzájárult az audit eredményességéhez, külön köszönet illeti Debreczeni Pétert (a es pont kidolgozásáért), Lengvárszky Attilát (akinek értő kommentárjaira alapul a es pontban olvasható elemzés), és Kadocsa Lászlót (a as pont tartalmáért). Hasonlóképpen köszönettel tartozunk Derényi Andrásnak és a Kredit Iroda munkatársainak, nem csupán a szíves vendéglátásért, amelyben a szakértői csapat tagjait részesítették, hanem alkotó közreműködésükért is. A módszer három szintje Az adatok összegyűjtése három módon történt. Írásban kitöltendő kérdőíveket küldtünk ki hozzávetőleg 100 FOI-be, amelyet személyes interjúk követtek. Az írásbeli kérdőívek és személyes interjúk együttes alkalmazására azért került sor, hogy az interjúk során összegyűjtött adatokat egyeztetni lehessen az írásbeli kérdőívekre adott válaszokkal, és bizonyos kérdések lehetséges félreértéseit így orvosolni lehessen; ezenkívül speciális szempontok alapján további információkat lehetett gyűjteni. A hallgatók számára azért került sor külön kérdőív összeállítására, mert várható volt, hogy a hallgatók véleménye és a Tanulmányi Osztállyal való napi kapcsolatuk szerepet játszhatnak a TO által adott lehetséges hiányos vagy pontatlan válaszok potenciális kijavításában. A kérdőívek összeállítása A kérdések összeállításánál a szakértőknek a következő területekre kellett koncentrálni: emberi erőforrások; szabályok és rendeletek; elektronikus és papíron végzett nyilvántartás; hallgatókkal kapcsolatos ügyek;

11 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 11 különös figyelmet fordítva a problémás területekre (jelenlegi és jövőben várhatóakra), valamint azokra a kérdésekre, amelyek a jelenlegi és jövőben várható eljárások hatékonyságára vonatkozóan várnak kommentárt, nevezetesen az Európai Kreditrendszer (EKTR) bevezetésére, a Magyar Kredit Rendelet releváns szempontjaira. A szakértőket továbbá arra is felkértük, hogy tegyenek javaslatokat a személyes interjú kérdéseire vonatkozóan, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy átfogóbb képet kapjunk arról, milyen módon használhatók fel a nyilvántartási folyamatok különböző szempontjai. Szakértői tanácskozás A szakértők jelentős számú kérdést állítottak össze, amelyeket a tanácsadó cég olyan kérdésekkel egészített ki, amelyek a háttérbe került területeket érintették. Ezeket a kérdéseket az összes szakértő megkapta magyarul és angolul is, a Professzorok Házában, az Országos Kredittanács székhelyén szeptember 30-án tartott tanácskozáson. A megbeszélés jelentős része angolul folyt. A magyar és holland szakemberek kommunikálásának biztosítására megfelelő fordítási lehetőség állt rendelkezésre. A tanácskozáson részt vett Derényi András úr, aki a projekt kérdéseinek megvitatását irányította. A tanácskozás eredményeképpen számos javaslat született arra vonatkozóan, hogy melyik kérdéseket tartsuk meg, milyen kérdésekkel egészítsük ki, valamint milyen módon fogalmazzuk meg azokat, és milyen formában szerepeljenek majd a felmérésben: az írásban kitöltendő kérdőívekben vagy a szóbeli interjúk során. A szaktanácsadó cég az összes javaslatot alaposan áttanulmányozta, s így született meg mind az írásbeli, mind a szóbeli változatok ideiglenes kérdéssorozata. Az Országos Kredittanácshoz történő előterjesztés November 2-án a kérdések nem végleges gyűjteményének megvitatására került sor az Országos Kredittanács és a Rakom kft. képviseletében Dr. Radnai Zsófia tanácskozása során. Ez az előzetes munkatevben nem szereplő extra tanácskozás nagyon hasznosnak bizonyult. Különböző javaslatok készültek és a tárgyalófelek megegyeztek abban, hogy a tanácskozáson résztvevők, amennyiben szükséges, írásban fogják elküldeni kiegészítő javaslataikat. Ezzel a lehetőséggel egy résztvevő élt. Megjegyzései és a tanácskozáson tett javaslatai az ideiglenesen összeállított kérdőív néhány módosítását eredményezte (törléseket, kiegészítéseket, átfogalmazásokat).

12 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 12 Második szakértői tanácskozás Az Országos Kredittanács, valamint a hazai és külföldi szakemberek különböző javaslatai is a kérdőív kérdései közé kerültek, és ez egy új (a végleges változat előttit megelőző) változatot eredményezett. Ezt a változatot minden szakértő megkapta azzal a felkéréssel, hogy írásban véleményezzék az új anyagot. Néhányan olyan részletes fejtegetést küldtek, hogy elkerülhetetlen volt néhány újabb változtatás. Előtesztelés (kipróbálás) Az ideiglenes kérdőív kipróbálására egymást követően két FOI-ben (Miskolcon és Pécsett) került sor. A két FOI Tanulmányi Osztályának vezetői kitöltötték a kérdőív írásbeli részét, majd ezután beleegyeztek a személyes interjú lefolytatásába. Válaszaik elemzésre kerültek, amely mind az írásbeli változat, mind pedig a személyes interjú néhány kérdésének megváltoztatásához vezetett. A kérdőívek végleges formája Az alapos előtesztelések után kialakultak a kérdőívek végleges változatai. A kérdőívek három típusa jött létre: írásban kitöltendő kérdőívek, ( K és az ezt követő szám ebben a jelentésben az írásban kitöltendő kérdőív kérdéseire vonatkozik) személyes interjúk,( Sz és az ezt követő szám ebben a jelentésben a személyes interjú kérdéseire vonatkozik) és hallgatói interjúk, ( H és az ezt követő szám a hallgatói kérdőívben szereplő kérdésekre vonatkozik). Statisztikai elemzési modell létrehozása Az ideiglenes kérdőív alapján a szakértők egy elemzési modellt hoztak létre, amely lehetővé teszi az összegyűjtött adatok elemzését az SPSS változat 10.0, nagyon fejlett, modern statisztikai csomagjával, melynek alkalmazása széles körben elterjedt a szociológiai kutatásokban. A kérdezők képzése A tervben szereplő személyes interjúkat megelőzve ki kellett választani a kérdezőket (auditorokat), akiknek a feladata az interjúk levezetése volt,. Összesen 10 kérdező került kiválasztásra, közülük

13 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 13 mindenkinek volt már tapasztalata az egyetemi nyilvántartással kapcsolatban és/vagy hallgatóként ismerték azt. Mindannyian résztvettek a Dr. Radnai Zsófia, Dr. C.J.Koster és Dr. Debreceni Péter által tartott felkészítésen, amelynek a célja az volt, hogy megkapják azokat az anyagokat, amelyek segítséget nyújtanak a szükséges információk megszerzéséhez. A FOI-ek tájékoztatása 2000 decemberére számos előkészítő tanácskozás szerepelt a tervezetben az Országos Kredittanács szervezésében, ahol a felmérésben résztvevő FOI-eket kellett volna tájékoztatni a jelenlegi projekt fázisairól azért, hogy megkönnyítsék számukra a kérdőívek megfelelő megválaszolását. Különböző okok miatt ezekre a találkozókra nem kerülhetett sor december folyamán, így el kellett halasztani 2001 januárjára. Ez egyben azt is jelentette, hogy az interjúk nem kezdődhettek el az eredeti tervnek megfelelően 2000 decemberében, csak 2001 februárjában. Kérdőívek és Űnterjúk Az írásban kitöltendő kérdőíveket a FOI-ek képviselői kapták meg, akik a négy előkészítő tanácskozás egyikén résztvettek, vagy elküldték azoknak a FOI-eknek, ahonnan senki sem tudott megjelenni egyik alkalommal sem. Összesen 103 írásban kitöltendő kérdőív került kibocsátásra, amelyekből 98 érkezett vissza, ami nagyon magas részvételi arányt mutat. A személyes interjúkra (103 összesen) legtöbb esetben a Tanulmányi Osztályok vezetőivel került sor 2001 februárjában. A 103 kiküldött hallgatói kérdőívből 73-at küldtek vissza, ez 71%-os részvételt jelent. Harmadik szakértői tanácskozás Az összes adat egy adatbázisba került és a továbbiakban az SPSS különböző elemzéseire kerülhetett sor. Egy, a többnyire az SPSS elemzés eredményeit tartalmazó rövid jelentés került a szakértők elé, akik az eredményeket 2001 március 3-án vitatták meg Budapesten, a Professzorok Házában, az Országos Kredittanács székhelyén. A szakértők kommentálták az eredményeket, javaslatokat tettek a lehetséges konklúziókra, míg néhányan fontos anyagokat szerkesztettek saját szakterületükön a végleges jelentéshez.

14 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 14 Végleges jelentés A végleges jelentés (a jelenlegi) az auditálás során alkalmazott három módszer eredményeinek részletes elemzései alapján készült, nevezetesen 98 írásban kitöltött kérdőív, ( K az írásban kitöltendő kérdőívben szereplő kérdésekre vonatkozik) 103 személyes interjú, ( Sz a személyes interjúban szereplő kérdésekre vonatkozik) 73 hallgatói interjú ( H a hallgatói kérdőívben szereplő kérdésekre vonatkozik) alapján, melyek kitöltésére 2001 első hónapjaiban került sor a magyar felsőoktatási intézményekben (FOI-k).

15 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása A PROJEKT EREDMÉNYEI A három módszer eredményei az alábbi csoportosításban találhatók 3.1 Űnfrastruktúra 3.2 Humán Erőforrások 3.3 Kreditrendszer Válaszok a kérdésekre A Kreditrendszer Értelmezése A FOI-k tanulmányi nyilvántartási rendszerének infrastrukturális hátterének megfelelése a Kreditrendeletben előírt feltételeknek. 3.1 Űnfrastruktúra A Tanulmányi Osztályok (TO-k) számos dologban különböztek egymástól. Nemcsak a hozzájuk tartozó hallgatói létszámban tértek el, és az ehhez tartozó személyzet létszámában, a körülményekben, a számítógépek mennyiségében és minőségében, hanem abban is, hogy intézményükben milyen kredit alapú illetve kredittel kapcsolatos rendszert használtak. Ezen kívül a nemzetközi gyakorlatra való áttérés iránt mutatott érdeklődésük sem volt teljesen egyforma. A különbségek részben a földrajzi elhelyezkedéssel hozhatók összefüggésbe (Budapesten, nagy vidéki városban, vagy vidéken vannak-e) valamint azzal, hogy a felsőoktatási intézmény önálló vagy integrált intézmény. Földrajzi fekvés A felmérésben résztvevő 98 intézmény közül 39 található Budapesten, 42 vidéki nagyvárosban, és 17 kisvárosban. Ezek közül összesen 54 volt egyetemi kar, 24 főiskola és 20 egyetemhez tartozó főiskola. Terület és elhelyezkedés Néhány TO-hoz csupán pár száz hallgató tartozott (minimum 258 hallgató), másokhoz több ezer (maximum hallgató ). Az alábbi kérdésekre adott válaszok tükrözik ezek megoszlását. K6. A Kar legnagyobb szakának hallgatói létszáma Átlag Minimum Maximum

16 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 16 K7. A Kar legkisebb szakának hallgatói létszáma Átlag Minimum Maximum A TO-k 77 %-ánál az irodák egy helyen voltak; 23% esetében az irodák a Karon illetve az intézményen belül több helyre kerültek általában azért, hogy a hallgatóknak és/vagy a munkatársaknak ne kelljen sokat gyalogolniuk egyik helyről a másikra. % ábra Hisztogram a TO-k területéről a hozzájuk tartozó hallgatói létszám alapján A TO összes területe négyzetméterben kifejezve a következő táblázatban látható. Különbséget tettünk a szerint, hogy a tanulmányi osztályok egy Karhoz, vagy egy egész intézményhez tartoztak-e. K10. A TO területe négyzetméterben Átlag Min. Max. Kari TO intézményi TO

17 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 17 Számítógépes rendszer A felmérésben résztvett FOI-ek kétharmadában (66.2%) működik számítógépes tanulmányi/nyilvántartási rendszer; egyharmaduk (33.8%) azonban az összes nyilvántartással kapcsolatos tevékenységet kézzel végezte, azaz papíron. K70 Működik-e az intézményben (egyetem, főiskola) számítógépes tanulmányi nyilvántartási (regisztrációs) rendszer? igen 66.2% az egész intézményben egységes számítógépes rendszer működik 53.4% karonként eltérő rendszer működik 34.5% csak néhány karon működik (kb. hány karon?) 12.1% nem 33.8% Még azok az intézmények, ahol számítógépes rendszer működik sem használják azt minden feladat elvégzésére a TO-n. A kivételes eseteket például csaknem mindig papírra vetik (lásd később). Bár a FOI-eknek csupán kétharmada használ számítógépes rendszert, a megkérdezettek túlnyomó többsége egyetértett azzal az állítással, hogy minden tanulmányi nyilvántartást számítógépen kellene végezni (K 26f) és be kellett jelölniük, hogy egyetértenek-e vagy nem (ahol 1= egyáltalán nem értek egyet, 7= teljesen egyetértek), az átlagos pontszám 5.6 volt, amely nagyarányú egyetértést jelez. A válaszok megoszlása a következőképpen alakult. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ábra A FOI-ek százalékos megoszlása annak alapján, hogy egyetértettek vagy sem azzal az állítással, hogy minden tanulmányi nyilvántartást számítógépen kellene végezni, ahol 1= egyáltalán nem értek egyet, 7= teljesen egyetértek. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy nem bíznak meg teljes mértékben a számítógépekben részben a rendelkezésre álló hardver és a szoftver minősége miatt (lásd később). Ez a bizalomhiány érződik arra a kérdésre adott válaszokból is, hogy a hagyományos index megszűnjön-e (lásd A TO-k Problémái

18 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 18 bekezdésben). Az átlagos pontszám 2.1 volt (ahol 1=egyáltalán nem értek egyet, 7=teljesen egyetértek), ami azt jelenti, hogy a TO munkatársai nem akarnak megszabadulni az indexektől, még akkor sem, ha ezek rengeteg problémát és plusz munkát okoznak. Mindez azért is különös, mert a legtöbb európai országban az indexeket már évekkel ezelőtt felváltotta a számítógépes formátum. Hollandiában, például már több mint 20 éve nem használnak indexeket; számítógépes feldolgozás útján a hallgatók összes eredménye automatikusan eljut hozzájuk évente kétszer. Tagadhatatlan, hogy a TO-k által használt számítógépek mennyisége és minősége nem kielégítő. A rendelkezésre álló harverre vonatkozó kérdésre adott válaszok alapján kiderült, hogy az összes hardver csupán kb.40%-a Pentium ŰŰ vagy ennél jobb, és kb.60%-a Pentium Ű vagy rosszabb. K68 A Tanulmányi Osztály számítógépparkjának mennyiségi és minőségi mutatói középérték Az összes számítógép%-ban 486 PC vagy rosszabb % Pentium Ű % Pentium ŰŰ % Pentium ŰŰŰ., vagy jobb % A következő táblázatban jól látható, hogy a megkérdezettek elégedettebbek a hardver mennyiségével, mint a minőségével. Nem csoda, amikor a rendelkezésre álló számítógépek 60%-a Pentium Ű vagy rosszabb. K72a Hogyan ítéli meg a Tanulmányi Osztályon lévő számítógépes tanulmányi nyilvántartási rendszer mennyiségét és minőségét 7-pontos skálán, ahol 1= nagyon gyenge és 7=kiváló? hardver eszközeik minőségét 3.7 hardver eszközeik mennyiségét 5.9 Hasonló képet kapunk a rendelkezésre álló szoftver mennyiségével és minőségével kapcsolatban: a megkérdezettek nincsenek nagyon megelégedve a programok minőségével, amint ezt az alábbi adatok is mutatják. K72b Hogyan ítéli meg a Tanulmányi Osztályon lévő számítógépes tanulmányi nyilvántartási rendszer mennyiségét és minőségét 7-pontos skálán, ahol 1= nagyon gyenge és 7=kiváló? szoftver eszközeik minőségét 3.7 szoftver eszközeik mennyiségét 4.6

19 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 19 A Felsőoktatási intézmény mérete és a hardver illetve szoftver minőségével és mennyiségével való elégedettség között nem volt összefüggés. Ahogy feljebb már említettük, a FOI-ek kétharmada használ számítógépet a hallgatók adatainak regisztrálásához. A 98 FOI közül hozzávetőleg 21% használt Ariont vagy Neptunt. Meglepően sok TO (45%) alkalmazott a saját intézményük által kifejlesztett programot. Néhány FOI jelezte, hogy náluk nemcsak egy programot használnak, mivel éppen programváltás alatt állnak. Ami a programokkal való elégedettséget illeti, a Neptun felhasználói elégedettebbek voltak programukkal, mint az Arion felhasználói, még akkor is, ha a megbizhatóság tekintetében a Neptun program kevesebb pontot kapott (a rendszer összeomlásainak hiánya). A legkevésbé elégedettek azok voltak, akik saját programjukat használták. K71 Ha működik valamilyen számítógépes tanulmányi nyilvántartási rendszer, határozza meg annak típusát, jelölje az elégedettség fokát egy 7-fokú skálán (ahol 1= használók elégedettség megbízhatóság nagyon gyenge, és 7= kitűnő) Arion 11.2% Neptun 10.2% Saját (intézményi) fejlesztésű program 44.9% Egyéb program 10.2%

20 A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 20 A számítógéprendszer jellemzői Amennyiben a TO-k számítógépes rendszert használtak, a rendszer a következő adatokat tartalmazta (K76) A szakok nevét és kódját (fő, kisebb, tanfolyam) 100.0% Státuszadatokat 95.5% Tanulmányi eredményeket félévenként 93.8% Ösztöndíjakat 92.3% Felvételi adatokat (Minisztériumi adatokat és felvételi vizsgákat) 84.6% Automatikusan számított átlageredményeket 72.4% Vizsgák részleges teljesítésének adatait 57.0% Hivatalos bejegyzéseket (az indexhez hasonlóan ) 50.8% A követelmények teljesítésének monitorizálását 49.3% Oklevelek, bizonylatok elektronikus formáját 46.2% Külön eljárási díjakat (ismétlő vizsga, halasztás,stb.) és egyéb befizetéseket 41.6% Órarendi adatokat 37.0% A hallgatók egyéni tanrendjét 35.4% Megszerzett krediteket 30.8% Tantárgyak, kurzusegységek leírását 29.3% Teremfoglalási adatokat 29.3% A hallgatók egyéni tanulmányi rendjét 27.8% A TO által nem kötelezően előírt kurzusokat 27.8% Vizsgára jelentkezést 26.1% Kurzusok meghirdetését és azokra való jelentkezést 23.1% Csak egy meghatározott szak adatait 18.4% Évközi feladatok, számonkérések adatait (határidők ) 18.4% Az intézményen kívül teljesített tanulmányokat 12.4% A teljesítés automatizált monitorizálási lehetőségét 9.2% Egyéb, mégpedig 7.7% A következő kérdésekre csak korlátozott számban válaszoltak a megkérdezettek. Számuk (Sz) zárójelben található.

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karának

Gépészmérnöki és Informatikai Karának A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának 2009/2010 TANÉV II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓ KURZUSÉRTÉKELÉSE Készítette: a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

2. Tanulmányi időszak és motiváció

2. Tanulmányi időszak és motiváció Név: Tanulmányi azonosító kód (Neptun, ETR): Irányítószám: Állandó cím: Város: Pontos cím: E-mail: Intézmény: 2. Tanulmányi időszak és motiváció A tanulmányi időszak időtartama: Milyennek ítéli meg a tartózkodás

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Az alábbiakban részletezzük, hogy a Modulo Átlag módosítási kérvényén belül található adatok pontosan mit jelentenek.

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Kérdező azonosító Település neve Válaszadó azonosító

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez A TVSz-nek összhangban kell lennie a felsőoktatási törvénnyel, és szabályoznia kell minden olyan kérdést,

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Képzés hallgatói véleményezése

Képzés hallgatói véleményezése NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Képzés hallgatói véleményezése Ez az összesítés a/az Élelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnöki szak 203. decemberi felmérés eredményeit tartalmazza. A minőségfejlesztési

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Budapest 2007 1. A Hallgatói Véleményezés Szabályzatának hatálya (1) A Hallgatói Véleményezés Szabályzata

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezetője A mérésre 2015. május 25-én került sor a

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Digitális írástudás, digitális műveltség

Digitális írástudás, digitális műveltség Digitális írástudás, digitális műveltség A statisztikai adatok és kutatási eredmények tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária Országos Könyvtárügyi Konferencia 202. november 22-23. Eurostat, 202 e-skills

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére s tanév I. félév

Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére s tanév I. félév Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére 2016-2017-s tanév I. félév Az Élettan oktatása tantermi előadásokon, laboratóriumi gyakorlatokon, valamint csoportos és összevont

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓKNAK

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓKNAK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓKNAK A tájékoztató összeállításának célja, hogy segítsük az Erasmus ösztöndíjban részesülő hallgatók ügyintézést, és

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban A felső-középiskola sajátosságai, illetve a német Reifeprüfung és beillesztése a magyarországi kétszintű érettségi vizsga rendszerébe

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában A mérések és a hozzá tartozó dokumentumok itt tekinthetõk meg. Intézményi jelentés A 2001 õszén elkezdõdött Országos kompetenciamérések sorában

Részletesebben

Európai Unió és felsőoktatás

Európai Unió és felsőoktatás Európai Unió és felsőoktatás Márkus Attila Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bolognai nyilatkozat (Bologna, 1999. június 18-19.). Részleteiben is figyelmet kell fordítanunk az európai

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

Az Oberstufe célja. A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire

Az Oberstufe célja. A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire Az Oberstufe célja A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire Az egyetemi tanulmányok folytatásához szükséges kompetenciák elsajátítása tartalmi, nyelvi és

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató a kötelező szakmai gyakorlat részleteiről

Hallgatói tájékoztató a kötelező szakmai gyakorlat részleteiről Hallgatói tájékoztató a kötelező szakmai gyakorlat részleteiről DE GTK STORTSZERVEZŐS hallgatóinak a MAG Praktikum gyakorlatközvetítő koordinálásával 2017. 03.13. Gyakorlat célja A hallgató egy adott gyakorló

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT A LECKEKÖNYV KEZELÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

II. Hallgatói nyári egyetem (M2) - Felsőoktatási mobilitási projektek - egyéni beszámoló

II. Hallgatói nyári egyetem (M2) - Felsőoktatási mobilitási projektek - egyéni beszámoló 1 of 23 2016.06.17. 8:08 II. Hallgatói nyári egyetem (M2) - Felsőoktatási mobilitási projektek - egyéni beszámoló Kérjük, a visszautazást követő 15 napon belül küldje el az on-line kitöltött tartalmi beszámolót

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK RENDJE Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK RENDJE Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI EGYETEM AZ 2016 Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 1(12). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 35-2016/2017. (2016.10.25.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN 2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN ELŐZMÉNYEK A PTE Foglalkoztatási Követelményrendszerének 162.. (2) bekezdése kimondja: E szabályzat

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Képzés hallgatói véleményezése

Képzés hallgatói véleményezése NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Képzés hallgatói véleményezése Ez az összesítés a MÜL6_földmérő és földrendező mérnöki 203/204. tanév I. félévi felmérés eredményeit tartalmazza. A minőségfejlesztési

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben