Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás"

Átírás

1 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp.

2 A projektoktatás története USA - szakmai oktatás önállóan határozták meg a vizsga-munkadarabjukat, munkamenet tervét önálló elkészítés bemutatás, értékelés 1935 USA J. Dewey, H. Kilpatrick személyes tanulási tapasztalatok valóságos tevékenység szerepe demokráciára nevelés eszköze Tantárgyi tartalmak Befogadásra épülő oktatás

3 H. Parkhurst, P. Petersen, C. Freinet egyéni/csoportos kutatás a tanulás természetes része Nemesné Müller Márta - Családi iskola ( ) életegységekben folyó tanulás kötelező, előírt tananyag tantárgyak közötti koncentrációs lehetőségek tanulók pszichikus sajátosságait figyelembe véve érdeklődésükre, tevékenységvágyukra alapozva Domokos Lászlóné - Új iskola ( ) munkaegységek tanulók érdeklődésére kialakított tematikus munkák eredmények bemutatás évvégén, kiállítás

4 angolszász terület herbarti pedagógia projektoktatás Európa országai közoktatás nem játszott szerepet herbarti pedagógia uralma tartalom fontossága tudás/ismeretátadás tanulói önállóság tartalmi/folyamatbeli szabályozatlanság

5 Nyugat-Európa Németország ( 60, 70) diákmozgalmak Ausztria (1984) központi kerettanterv támogatja alapiskoláztatásban nyílt oktatás terjedése pedagógus-továbbképzések Magyarország Lépésről lépésre program-alsó tagozat alternatív iskolák köre (Lauder, Palánta iskola) projektérettségi lehetősége

6 Projektoktatás komplex téma feldolgozása, amelynek során a téma meghatározása, a munkamenet megtervezése és megszervezése, a témával való foglalkozás, a munka eredményeinek létrehozása és bemutatása a gyerekek valódi önálló (egyéni, páros, csoportos) tevékenységén alapul. A pedagógus feladata a gyermekek önállóságának helyt adni, ezt az önállóságot facilitátorként, szupervízorként, tanácsadóként segíteni (M. Nádasi)

7 A projekt kritériumai A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, tervezés közösen történjen 2. Megoldása a tevékenységeken keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez 3. Adjon módot az individualizált munkára 4. Adjon módot a csoportmunkára 5. Hosszabb időtartamra terjedjen ki 6. Cél az (fő)iskolán kívüli helyzet megismerésére és megváltoztatására vonatkozzék

8 A projekt kritériumai Interdiszciplinaritás jellemezze 8. A pedagógusok és a tanulók mint egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgozzanak együtt 9. A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntésükért 10. A pedagógus vonuljon vissza a stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba 11. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek

9 A projekt szakaszai Témaválasztás Tervkészítés Adatgyűjtés A téma feldolgozása A termék, produktum összeállítása A projekt értékelése A termék, produktum bemutatása

10 Tervezés időpont, hely, program, felelősök, logikai rendszer, projekttéma, feladatterv dátumai, munkamegosztás, felhasználandó eszközök, prezentáció módja

11 Értékelés Önértékelés, egymás értékelése A feladatok megoldásának színvonala nyilvános Prezentáció plakátok, statisztikák, szerepjátékok, fényképek, filmek, szóbeli vagy írásbeli beszámolók, kérdéssorok, segédanyagok, olvasónaplók, tanulók könyvei, szótár, rajzok, ábrák, modellek, építmények, honlap, iskolaújság, színpadi előadás, konkrét eszköz, projektnapló Nem maradhat reflektálatlan a tevékenység! Osztályozás helyett inkább minőségi értékelés: szöveges szóbeli vagy írásbeli értékelés Produktumok sorsa is értékelési mozzanat: kikerülhet a folyosó falára, igazgatói irodába, könyvtárba, hazavihetik a gyerekek, vagy az enyészet?

12 A projektmunka eredményeinek Ünnepi alkalom prezentálása Meghívottak: külső értékelés Elegendő idő a megbeszélésre belső értékelés A projektmunka során szerzett tapasztalatok megbeszélése

13 Tartalma Komplex A tanuló szava is döntő Távlati célok a pedagógus kezében Spontán, természetes, látens tanulás Szívesen végzett tevékenység legyen Legyen értelme a tanuló számára lefedheti az előírt tananyag egy részét, kiegészítheti, mélyítheti

14 Szervezeti formák Nem szorítható 45 perc keretei közé, kiterjed a tanórán kívüli időre is Projektszakasz a tanév egy része, amikor a projekt tart Projekthét vagy témahét tanév utolsó napjaiban jellemző, egész iskolát megmozgató Projektnap heti 1 nap, amikor a projekttel foglalkoznak, jellemzően fizikai tevékenység, munkaoktatás

15 Szervezési módok Kooperatív szervezési módok jó lehetőséget teremtenek (páros munka, csoportmunka) Frontális szervezés a prezentáció alkalmával Egyéni munka egyénre szabott feladattal

16 Alkalmazható módszerek A témával kapcsolatos irodalom gyűjtése, tanulmányozása (internet, könyvtár) Az elolvasott irodalom kijegyzetelése Előadások meghallgatása, rögzítése Interjú kezdeményezése, irányítása Drámajátékok, szerepjátékok, bábjátékok tartamának meghatározása, abban való részvétel Vita Videofilm, fényképek elemzése, készítése Plakátkészítés Kiállítás megtekintése, készítése Újságcikkek, Jogi esetek elemzése, értékelése

17 Munkakártyák, logikai kártyák Munkát irányító eszközök a tanulói tevékenység indirekt irányítására Feladatmegoldási algoritmusok, Viselkedési szabályok pl. együttműködés szabályai, konfliktusmegoldás javasolt menete Munka szakaszai, menete, helyszínei, feladatmegoldás elvárt módja Pedagógus megadhatja, de tanulókkal együtt is elkészíthető

18 Logikai térkép Gondolattérkép, a téma gondolati csontváza Belső tartalmi kapcsolatokat jelzi, Segíthet a feladatok sorrendjének meghatározásában és a gondolatkör feldolgozásában, Mintát ad a felismert logikai összefüggések rögzítésére

19 Tárgyi feltételek Természetközelség Könnyen mozgatható bútorok Céloknak megfelelő taneszközök: videó, tv, könyvek Osztálytermen kívüli munka lehetősége Iskolakönyvtárak, médiatárak Külső intézmények, kirándulások

20 Felhasznált irodalom M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. Falus Iván (2003): Az oktatás módszerei és stratégiái, In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Tankönyvkiadó, Budapest, p

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben

PROJEKTOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROJEKT. Fieszlné Ancsák Jolán EU projektmenedzsment szakértő

PROJEKTOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROJEKT. Fieszlné Ancsák Jolán EU projektmenedzsment szakértő PROJEKTOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROJEKT Fieszlné Ancsák Jolán EU projektmenedzsment szakértő Előzmények John Dewey (1659-1952), amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1 I. A Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok:

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra)

Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra) Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra) Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes A módszertani megújulást indokolják: más a tanulók neveltsége, ismerete, készsége,

Részletesebben

A projektoktatás elmélete és gyakorlata

A projektoktatás elmélete és gyakorlata A projektoktatás elmélete és gyakorlata GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ a tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László DIFFERENCIÁLÁS A TANULÁSSZERVEZÉSBEN

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Hogy kerül a csizma az asztalra? Diákok a képviselő-testület ülésén

Hogy kerül a csizma az asztalra? Diákok a képviselő-testület ülésén Hogy kerül a csizma az asztalra? Diákok a képviselő-testület ülésén Történelemtanítás a gyakorlatban Kopcsik István A társadalomismeret, illetve állampolgári ismeretek (néhol történelem) keretében tanítható

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Pedagógiai program 2014 1

Pedagógiai program 2014 1 Pedagógiai program 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 18 3. Az

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon (A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben