E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK szeptember 25-I ÜLÉSÉRE BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. szeptember 25-I ÜLÉSÉRE BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 03-3/10-6/2014. TÁRGY: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ, BESZÁMOLÓ LEJÁRT HATÁR- IDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÁTRU- HÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL MELLÉKLET: 4 DB. E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK szeptember 25-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: TATAI FERENCNÉ VEZETŐ FŐTANÁCSOS ELŐADÓ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: SZÁMA: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 15. OLDAL

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A legutóbbi beszámoló elkészítését követően az alábbi beszámolót készítettem el: I. Polgármesteri beszámoló A Belügyminisztérium 44/2014. (IX.5) rendeletével pályázatot írt ki Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! címmel, mely szerint az fő feletti lakosságszámú település esetén legfeljebb forint összegű támogatás igényelhető. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 15. volt, ezért kérem a Közgyűlés utólagos jóváhagyását az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak alapján. A Magasház körbekerítése érdekében lefolytatott beszerzési eljárás lezárására vonatkozó beszámolót az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. II. Beszámoló lejárt határidejű határozatról A Humán Főosztály lejárt határidejű határozatokra adott jelentése az előterjesztés 2. sz. mellékletében található. A 222/2014. (06.19.) sz. közgyűlési határozat értelmében az Önkormányzat a Pécsi Sport Nonprofit Zrt-vel július 1-jén létrejött vagyonkezelési szerződésta Németh László utcában található sportcélú ingatlan határozatlan időre szóló ingyenes vagyonkezelésbe adása okán a július 8-.án kelt megállapodással akként módosította, hogy a vagyonkezelési szerződés hatályát a pécsi 23891/101 hrsz-ú, sportcélú (salakos futópálya, beton kézilabda pálya és homokugró gödör) ingatlanra is kiterjesztette. A hivatkozott határozatban azonban tévesen szerepel a vagyonkezelésbe adott ingatlan helyrajzi száma. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a helyrajzi szám 23891/101 hrsz-ra történő kijavítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen. III. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről Tájékoztatom a közgyűlést, hogy bizottságai átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozták:

3 3 A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 264/2014. (06.18.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a TIOP A-13/ azonosító számú, Lakhatási körülmények javítása Pécs György-telepen című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok és tervezői művezetés ellátására tárgyú beszerzési eljárást lezárja. Teljes ajánlatot tett: a PMMF Politechnika Kft, Nem teljes ajánlatot tett: C.S.Ö. Építész Iroda Kft. (Pécs). A bizottság a PMMF Politechnika Kft-t, (Pécs). a legalacsonyabb összegű ajánlattevőt nevezte meg nettó ,-Ft tal a beszerzési eljárás nyertesének. Ennek értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyi munka tekintetében vele köti meg a tervezési szerződést, mely csak akkor lép hatályba, ha az Önkormányzat hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik a TIOP A.-13/ azonosító számú projektje megvalósítására. 266/2014. (06.18.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére szoftverek beszerzése tárgyában indított eljárást lezárja. A Bizottság a benyújtott ajánlatokat érvényesnek nyilvánította. Az eljárás során az összességében legkedvezőbb ajánlatot a Digistar Kft. tette ,- HUF ajánlati árral, így a Bizottság az eljárás nyertesének a Digistar Kft-t hirdette ki. 274/2014. (06.18.) sz. határozatában úgy döntött, hogy nyílt közbeszerzési eljárást indít DDOP-5.1.5/B Pécs helyi és térségi vízvédelmi rendszerének fejlesztése tárgyában. A kivitelezési munkálatok megrendelésére összesen bruttó ,- Ft áll az Önkormányzat rendelkezésére, melyből a támogatás Ft + áfa, az önerő ,- Ft + áfa. A projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a Közgyűlés 309/2013. (10.17.) sz. határozatában hozott döntést. 279/2014. (06.18.) sz. határozatában döntött arról, hogy amennyiben a Közgyűlés az eljárás megindításához szükséges fedezetet biztosítja, Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata részére GPS alapú segélyhívó mobilalkalmazás kifejlesztése és üzemeltetése tárgyában közbeszerzési eljárást indít. Ajánlattételre az alábbi szervezeteket kérte fel: NRG Online Media Kft (Liget), KGB GPS Kft. (Pécs), SETECH-META Hungária Kft (Budapest). 281/2014. (06.18.) sz. határozatában a bizottság, ügy döntött, hogy amennyiben a Közgyűlés az eljárás megindításához szükséges fedezetet biztosítja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére kommunikációs szolgáltatás ellátása tárgyában beszerzési eljárást indít. Ajánlattételre a Ferling PR Kft-t (Pécs), a Prestige Media Kft-t (Budapest), és a K-Petrys Kft-t (Budapest) hívja fel. 282/2014. (06.18.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Pécs város vízközműfejlesztés I. üteme kivitelezési munkáinak elvégzésére az alábbi vállalkozókat kéri fel ajánlattételre: Platina Bau Zrt. (Pécs), Szedibau Kft. (Pécs), Géplak Kft (Pécs). Az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást és ajánlatkérési dokumentációt elfogadta. A kivitelezési munkák becsült bruttó 170 M Ft fedezetéül a Város évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete szolgál. A bírálóbizottság eseti tagjának Magay Miklós csoportvezetőt és Kálmán Zsolt műszaki referenst kérte fel.

4 4 283/2014. (06.18.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Pécs, Czinderi u. közmű rekonstrukció kivitelezési munkáinak beszerzési eljárását megindítja. A munkák elvégzésére az alábbi vállalkozókat kérte fel: Közműépker Kft (Pellérd), Platina Bau Kft, (Pécs) Mélyépítő és Szolgáltató Kft..(Pécs) A kivitelezési munkák fedezetéül a Város évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet a Pécs Czinderi u. csapadékcsatorna kiváltása címen nevesített 15 millió forintos keret szolgál. 284/2014. (06.18.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a költségvetési rendelet 10. mellékletében Normatív állami támogatások elszámolása címen nevesített céltartalék terhére 4.637,- Ft, a Bankköltség térítés címen nevesített céltartalék terhére 6.053,- Ft, összesen ,- Ft előirányzat átcsoportosítását hagyja jóvá a határozat mellékletében szereplő intézmények részére a megszűnt jogviszonyú munkavállalók időszakra vonatkozó visszamenőleges bankköltség térítésének fedezetére.. 292/2014. (07.02.) sz. határozatával a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén található pincék, üregek feltárása, tömedékelése és omlásveszély elhárítási feladatok ellátása eseti bejelentés alapján tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a legelőnyösebb ajánlattevőt, az NK Építő Kft-t (Pécs) hirdette ki. A Vörös Bau Kft, és az Erdei Kft, valamint a Brázay Építőipari Kft ajánlatát a hiánypótlások határidőre történő nem teljesítése miatt érvénytelennek nyilvánította. 294/2014. (07.02.) sz. határozatában a Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP / pályázathoz kapcsolódó tananyagfejlesztés kidolgozása tárgyú közbeszerzési eljárást lezárta és eredményesnek nyilvánította. Legalacsonyabb érvényes ajánlatot, az Eruditio Oktatási Zrt. (Budapest) tette nettó , -Ftta, ezért a bizottság úgy döntött, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyi munka tekintetében vállalkozási szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. 295/2014. (07.02.) sz. határozatával a Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzés ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és lezárta..nyertes és érvényes ajánlattevőnek az Eötvös József (Szekszárd) Pedagógiai Szolgáltatót hirdette ki nettó ,- Ft ajánlati árral. 296/2014. (07.02.) sz. határozatával a KEOP 3.1.2/2F/ azonosítószámú Élőhely rehabilitációs célú kotrás és bálványfa irtás a Mecseki Parkerdő területén című projekthez kapcsolódóan meglévő tanösvények felújítása és új tanösvények létrehozása tárgyú közbeszerzési eljárást lezárta és eredményesnek nyilvánította. Nyertesnek a legalacsonyabb érvényes ajánlattevő Bolko-Print Kft-t (Pécs) hirdette ki nettó ,- Ft-tal. 297/2014. (07.02.) sz. határozatával a bizottság a Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP / számú pályázatához kapcsolódó IKT eszközök és szoftverek beszerzése valamint beüzemelése tárgyú közbeszerzési eljárást lezárta és eredményesnek nyilvánította.

5 5 A legalacsonyabb összegű érvényes ajánlattevő Digistar Kft-t (Pécs) hirdette ki nyertesnek nettó ,- Ft ajánlati árral. 305/2014. (07.02.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat a DFT- Hungária Oktatási, Könyvkiadó, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Kft-vel megkötött, ÁROP-1.A sz. projekthez kapcsolódóan támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata tárgyú vállalkozási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint; az Agenda Projecktház Kft-vel, Feladat ellátási és finanszírozási modell, Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés tanulmány és a Polgármesteri hivatalok és intézmények erőforrás kapacitásának felülvizsgálata ÁROP-1.A tárgyú vállalkozási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint; az ABSOLVO CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, a Települési közszolgáltatások összehangolása, térségi feladat-ellátási modell, térségi funkcionális tevékenységek ellátási modell vizsgálata ÁROP-1.A tárgyú vállalkozási szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. módosítja. 310/2014. (07.02.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indít Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata meglévő térfigyelő rendszerének bővítése tárgyban. A meglévő térfigyelő rendszer bővítésére, 100%-os támogatás intenzitás mellett ,- Ft áll rendelkezésre, amelyet a Magyar Államkincstár átutalt az Önkormányzat fizetési számlájára. A támogatás elszámolására utólag kerül sor.. 311/2014 (07.02.) sz. határozatával beszerzési eljárást indított a DDOP-5/B Pécs helyi és térségi vízvédelmi rendszerének fejlesztése II. című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában. A műszaki ellenőri feladatok becsült értéke bruttó ,-Ft. A Bizottság úgy döntött, hogy az alábbi ajánlattevőket hívja meg: Balog Vízépítési és tervező Iroda Kft Pécs,, Mecsek Mérnökiroda Kft. Pécs, Buchberger Péter Pécs. 312/2014. (07.02.) sz. határozatában engedélyezte, hogy az Önkormányzat Nagy Antal pécsi lakossal szemben fennálló ,- Ft összegű behajthatatlannak minősülő követelésének törölje. 313/2014. (07.30.) sz. határozatával úgy döntött, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Földgáz beszerzése teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt-t (Százhalombatta) nyilvánítja összességében 3.804,621 Ft/GJ egységárral. 314/2014. (07.30.) sz. határozatával a Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást lezárta és az 1. rész tekintetében az Almus Pater Taneszköz és Intézményellátó Zrt, Szeged, és az AA Labor Kft. Kunfehértó ajánlatát eredményesnek, a 3B Scientific Europe Kft. Budapest ajánlatát érvénytelennek, míg a 2. rész tekintetében eredménytelennek nyilvánította.

6 6 A bizottság az eljárás nyertesének a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó, és az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlatot adó Almus Pater Taneszköz és Intézményellátó Zrt-t hirdette ki. 315/2014. (07.30.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a DDOP-3.1.2/C-13/ azonosítószámú pályázat keretében a Megyervárosi Iskola Testvérvárosok Terei Általános Iskola részére bútorok és szőnyeg beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárást lezárja. A közbeszerzési eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be a Sztereo-Tech Kft. Pécs, a VivaDecor Belsőépítészeti és Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Harkány. A bizottság az érvényes és nyertes ajánlattevőnek a Sztereo-Tech Kft-t nyilvánította nyertesnek, nettó ,- Ft ajánlati árral. 316/2014. (07.30.) sz. határozatával a DDOP-3.1.2/C-13/ azonosítószámú pályázat keretében a Megyervárosi Iskola Testvérvárosok Terei Általános Iskola részére elektronikai eszközök beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárást lezárta. Nyertes és érvényes ajánlattevőnek a Digistar Kft-t (Pécs) nyilvánítja, nettó ,- Ft-tal- 317/2014. (07.30.) sz. határozatával Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata meglévő térfigyelő rendszerének bővítése tárgyú beszerzési eljárást. lezárta és eredményesnek nyilvánította Érvényes és nyertes ajánlattevő a Multi Alarm Zrt, (Budapest) nettó ,- Ft-tal. 318/2014. (07.30.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére GPS alapú segélyhívó mobilalkalmazás kifejlesztése és üzemeltetése tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezárja. Az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot ,- HUF ajánlati árra az NRG Online Media Kft. (Pécs) tette, így a Bizottság nyertesnek nyilvánította. 336/2014. (07.30.) sz. határozatával a Magasház bontásának kivitelezésére feltételes nyílt közbeszerzési eljárást indított. A Bírálóbizottság eseti tagjainak Csizi Péter alpolgármestert és Magay Miklós csoportvezetőt kérte fel. Döntött arról továbbá, hogy a Magasház bontásának műszaki ellenőrzésére feltétele beszerzési eljárást indít. A bizottság a beszerzési eljárás során ajánlattevőnek az alábbi vállalkozásokat hívta meg: Körösbánya Kft (Budapest), Kicsi-Híd Mérnöki Szolgáltató és Kivitelező Kft (Budapest), Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft (Budapest). 339/2014. (07.30.) sz. határozatával közbeszerzési eljárást indított A Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP / pályázathoz kapcsolódó délutáni szakköri, tehetséggondozó programok tervének kidolgozása tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában. A délutáni szakköri, tehetséggondozó programok tervének kidolgozására ,- Ft plusz ÁFA áll rendelkezésre a Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekt keretében. Az eljárásba az alábbi ajánlatevők kerültek meghívásba: Serenidad Kft (Kozármisleny), Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt, (Budapest) Nowart Bt, (Budapest) OKT_FULL Kft, (Budapest) Eruditio Oktatási Zrt. (Budapest)

7 7 340/2014. (07.30.) sz. határozatával közbeszerzési eljárást indított Természettudományos oktatása megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó vegyszerek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában. A vegyszerek beszerzésére ,- Ft plusz ÁFA összeg áll rendelkezésre. Az alábbi a következő ajánlattevők kerültek meghívásra: Szkarabeusz Laboratóriumi, Vegyipari és Kereskedelmi Kft. (Pécs), Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft. (Budapest), Merck Kft. (Budapest), MENEXX Kft. ((Gödöllő). 341/2014. (07.30.) sz. határozatával a DDOP-3.1.2/C-13/ azonosítószámú pályázat keretében a Megyervárosi Iskola Testvérvárosok Terei Általános Iskola Részére képesség (mozgás-) fejlesztési és ügyességi eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást lezárta és eredménytelennek nyilvánítja. Továbbá döntött arról, hogy közbeszerzési eljárást indít a DDOP /C-13/ azonosítószámú pályázat keretében a Megyervárosi Iskola Testvérvárosok Terei Általános Iskola részére sporteszközök beszerzése tárgyában. Az eljárásba az alábbi ajánlattevők kerültek meghívásra: Alfavis Kft. (Budapest), Katica Játék Kft (Budapest), Digitális Tananyag Kft (Budapest), HOR Zrt (Budapest), Játékliget Logikai és Készségfejlesztő Játékbolt Kft (Ajka), GameExpert Kft. (Pécs) La Fonte5 Bt (Fonyód), Decathlon Tízpróba Magyarország Kft (Pécs). 342/2014. (07.30.) sz. határozatával a DDOP-3.1.2/C-13/ azonosítószámú pályázat keretében a Megyervárosi Iskola Testvérvárosok Terei Általános Iskola részére sporteszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. Továbbá úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárást indít a DDOP 3.1.2/C-13/ azonosítószámú pályázat keretében a Megyervárosi Iskola Testvérváros Terei Általános Iskola részére sporteszközök beszerzése tárgyában. Az eljárásba az alábbi ajánlattevők kerültek meghívásra: Drenco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Budapest), Góbé Sportszergyártó és forgalmazó Kft (Debrecen), Eurosco Kft (Budapest), Sportsarok Kft (Paks), Sportvilág Hungary Kft (Budapest), Sport Oázis Kft Pápa, Decathlon tízpróba Magyarország Kft (Pécs). 343/2014. (07.30.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Lukoil Magyarország Kft között május 16-án, határozatlan időre megkötött szerződés alapján megvásárolt, előre fizetett flottakártyákra kerüljön időszakos feltöltésre, évben is a közfoglalkoztatási programokban finanszírozott üzemanyag ellenértéke bruttó ,- Ft értékben. 344/2014. (07.30.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Közfoglalkoztatási Programokhoz kapcsolódó munkaruházat, szerszámok, gépek és építési anyagok közbeszerzésére irányuló eljárást megindítja. 345/2014. (07.30.) sz. határozatával dr. Partos János polgármesteri kabinetvezető helyettest augusztus 1-től kezdődő határozatlan időre a Közbeszerzési Bírálóbizottság állandó tagjául megbízta.

8 8 346/2014. (07.30.) sz. határozatával meghívásos, feltételes beszerzési eljárást indított a DDOP /B azonosítószámú, Lakhatási integrációt erősítő település rehabilitáció Pécsbányatelepen című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyban. A beszerzési eljárásra az alábbi ajánlatkérőket hívta meg: APM Consulting Kft (Pécs), C.S.Ö. Építész Iroda Kft (Pécs), PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. (Pécs). 347/2014. (07.30.) sz. határozatával meghívásos, feltételes beszerzési eljárást indított a DDOP /B azonosítószámú, Lakhatási integrációt erősítő település rehabilitáció Hősök terén című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyban. A beszerzési eljárásra az alábbi ajánlatkérőket hívta meg: APM Consulting Kft, (Pécs) C.S.Ö. Építész Iroda Kft. (Pécs), PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. (Pécs) 348/2014. (07.30.) sz. határozatával meghívásos, feltételes beszerzési eljárást indított a DDOP /B azonosítószámú, Lakhatási integrációt erősítő település rehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker-aknán című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyban. A beszerzési eljárásra az alábbi ajánlatkérőket hívta meg: APM Consulting Kft, C.S.Ö. Építész Iroda Kft., PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. 349/2014. (07.30.) sz. határozatával Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére kommunikációs ellátása tárgyban lefolytatott beszerzési eljárást fedezet hiányában eredménytelenné nyilvánítja. 350/2014. (07.30.) sz. határozatával döntött arról, hogy a DDOP-5.1.5/B Pécs helyi és térségi vízvédelmi rendszerének fejlesztése II. című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásba az alábbi három ajánlattevő szervezet kerüljön bevonásra: Matend Pannon Kft (Pécs), T.M. Hidro-Szer Kft (Pécs), Prestink Optimum Mérnöki Zrt (Pécs). 351/2014. (08.21.) sz. határozatával úgy döntött, hogy lezárja a DDOP-4.1.2/B lakhatási integrációt erősítő település rehabilitáció Pécsbányatelepen című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására tárgyú beszerzési eljárást. A bizottság úgy döntött, hogy a nettó 4, ,- Ft összegű ajánlatot adó PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft (Pécs) ajánlattevőt nevezi meg a beszerzési eljárás nyertesének. 352/2014. (08.21.) sz. határozatával a DDOP-4.1.2/B lakhatási integrációt erősítő település rehabilitáció Hősök terén című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására tárgyú beszerzési eljárást lezárta. A bizottság úgy döntött, hogy a nettó összegű ajánlatot adó ,- Ft PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft (Pécs) ajánlattevőt nevezi meg a beszerzési eljárás nyertesének. 353/2014. (08.21.) sz. határozatával a DDOP-4.1.2/B lakhatási integrációt erősítő település rehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rückeraknán című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására tárgyú beszerzési eljárást. A bizottság úgy döntött, hogy a nettó összegű ajánlatot adó

9 Ft PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft (Pécs) ajánlattevőt nevezi meg a beszerzési eljárás nyertesének. 354/2014. (08.21.) sz. határozatával a DDOP /B-11-fejlesztése II. című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárást lezárta és eredménytelennek nyilvánította. Továbbá úgy döntött, hogy beszerzési eljárást indít a DDOP-5.1.5/B Pécs helyi és térségi vízvédelmi rendszerének fejlesztése II. című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban. A műszaki ellenőri feladatok ellátására 90%-os támogatási intenzitás mellett ,- Ft plusz áfa áll rendelkezésre. A bizottság az eljárásba az alábbi ajánlattevőket hívta meg: Balog Vízépítési Tervező Iroda Kft (Pécs), Presting Optimum Mérnöki Zrt, (Pécs), Matend Pannon Mérnöki és Menedzsment Szolgáltató Kft. (Pécs). 367/2014. (08.21.) sz. határozatával úgy dönt, hogy Intézmények karbantartási kerete terhére az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Pécs, Tüzér u. 7. szám alatti telephelyének felújítási munkálataihoz ,- Ft támogatást biztosít az Országos Horvát Önkormányzat részére. 371/2014. (08.21.) sz. határozatával a Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP / sz. pályázatához kapcsolódó szerződések módosításainak tervezetét hagyta jóvá az előterjesztés melléklete szerint. 372/2014. (08.21.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az előterjesztésben megfogalmazott indokok alapján a Leőwey Klára Gimnázium meglévő, Pécs Szent István tér8-10. épületének átalakítása, felújítása és bővítése kapcsolódó kivitelezési szerződés módosítását elfogadja, azaz a II. ütem véghatárideje: október 20. Továbbá döntött arról, hogy az előterjesztésben megfogalmazott indokok alapján az önkormányzat a Leőwey Klára Gimnázium meglévő, Pécs Szent István tér épületének átalakítása, felújítása és bővítése kapcsolódó vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását megköti a Mega-Logistic Beruházási és Üzemeltetési Zrt-vel. 373/2014. (08.21.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére kávé-,ital automata és büfé üzemeltetése tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárást indít. A bizottság a : Magda Kft-t, (Pécs) a ZSN GASZTRO Kft-t (Pécs), a Diacell Kft-t (Pécs), a Laterum Kft-t és a VLD Management Kft-t (Pécs) hívta fel ajánlattételre. 374/2014. (08.21.) sz. határozatával úgy döntött, hogy Pécs Megyei Jogú Város és intézményei által saját forrásból és működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó a nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása és szakmai támogatása tárgyában beszerzési eljárást indít. Ajánlattételre a PRV Dunántúl Fejlesztési,- Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás-szervező Szolgáltató Kft-t, Köz Plusz Kft-t, és Mihalovics Gábort hívja fel.

10 10 375/2014. (08.21.) sz. határozatával a Czinderi utca közmű rekonstrukció tárgyú beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. 376/2014. (08.21.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a évi Startmunka programok keretében a gépek és szerszámok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lezárja. A gépek közbeszerzésére vonatkozó adásvételi szerződést a Zoll-Sped Bt-vel kötötte meg nettó ,- Ft értékben. A szerszámok közbeszerzésére irányuló szerződést a Léta-Ker Kft-vel kötötte meg, nettó ,- Ft értékben. 377/2014. (08.21.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Startmunka programokhoz kapcsolódó gépek közbeszerzésére irányuló eljárást megindítja. A beszerzések értéke nem haladhatja meg a nettó ,- Ft tervezett összeget. 379/2014. (09.10.) sz. határozatában úgy döntött, hogy lezárja és eredményesnek nyilvánítja a DDOP-3.1.2/c-13/ azonosítószámú pályázat keretében a Megyervárosi Iskola Testvérvárosok Terei Általános Iskola részére képesség és mozgás fejlesztési és ügyességi eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást. Érvényes ajánlatot nyújtott be a Top.-Gradus Kft., Ajka és a LaFonte 5 Bt. Fonyód. A legalacsonyabb, nyertes ajánlatot a Top-Gardus Kft. tette Fttal. 380/2014. (09.10.) sz. határozatában a DDOP-3.1.2/c-13/ azonosítószámú pályázat keretében a Megyervárosi Iskola Testvérvárosok Terei Általános Iskola részére sporteszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást lezárta és eredményesnek nyilvánította. A legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a Góbé Sport Kft, (Debrecen). tette Ft összegben. 381/2014. (09.10.) sz. határozatában A Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó vegyszerek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást lezárta és eredményesnek nyilvánította. A legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a Szkarabeusz Laboratóriumi Kft (Bogád) tette ,- Ft-tal. 382/2014. (09.10.) sz. határozatában A Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó délutáni szakköri, tehetséggondozó programok tervének kidolgozása tárgyú közbeszerzési eljárást lezárta és eredményesnek nyilvánította. A legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot az Euroditio Oktatási Zrt. (Budapest) nyújtotta be Ft-tal, 383/2014. (09.10.) sz. határozatával a évi startmunka programok keretében a munkaruházat, építőanyagok és gépek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások lezárásáról döntött. 385/2014. (09.10.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az Önkormányzat dr. Gyugyi László által a Zsolnay Örökségkezelő Kft javára felajánlott, 5 db. ajándékozási szerződésben körülírt vagyontárgyat, a szerződésekben rögzített feltételeket elfogadja.

11 11 386/2014. (09.10.) sz. határozatával tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a TIOP A-13/ azonosítószámú Lakhatási körülmények javítása Pécs- György-telepen című projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyban. A közbeszerzés becsült értéke nettó Ft + áfa, melynek fedezete a a város évi költségvetésének 12. számú melléklet IŰ/A/2/1. során biztosított. A bizottság az eljárásba a következő ajánlattevőket hívta meg: Hidrostop Kft. (Pécs), Brázay Építő Kft. (Pécs), Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. (Pécs) 387/2014. (09.10.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a közbeszerzésekről szóló2011. évi CVIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indít a TIOP A-13/ azonosítószámú, Lakhatási körülmények javítása Pécs- György-telepen című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban. A bizottság az eljárásba az alábbi ajánlattevőket hívta meg: FONTAN Art Építész és Lakberebndezési Kft, (Pécs), HOMÁR-Bau Építőipari Kereskedelmi és Tanácsadó Bt. (Pécs), Takács és társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., (Pécs) Térhatás Kft (Pécs), Weisz Lajos szakértő (Pécs). 388/2014. (09.10.) sz. határozatával a Magasház bontásának kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztására kiírt beszerzési eljárást lezárta és eredménytelennek nyilvánította, egyúttal a Magasház bontásának műszaki ellenőrzésére új közbeszerzési eljárást indított A bizottság ajánlattevőnek az alábbi vállalkozásokat hívta meg: Körösbánya Kft. (Budapest), Kicsi-Híd Mérnöki Szolgáltató és Kivitelező Kft. (Budapest), Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (Budapest), M Mérnöki Iroda Kft. (Pécs). A Természeti és Emberi Erőforrás Bizottság 54/2014. (06.27.) sz. határozatával a évben kiírt gyakornoki pályázati felhívásra érkezett pályázatokat bírálta el. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 97/2014. (06.12.) sz. határozatával a Szemem Fénye Alapítvány, 98/2014. (06.12.) sz. határozatával a Pécsi Sport Nonprofit Zrt,, 100/2014. (06.12.) sz. határozatával a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., 118/2014. (09.04.) sz. határozatával a Dunántúli Postás Sportegyesület közterület-használat iránti kérelméről döntött. 99/2014. (06.12.) sz. határozatával a TEKER Egyesület közterülethasználati díjhoz kapcsolódó 100 %-os mértékű díjkedvezményben való részesítés iránti kérelméről döntött. 118/2014. (09.04.) sz. határozatával Pécs Megyei Jogú Város évi rendezvényekhez kötődő közterület-használat engedélyezéséről szóló 3/2014. (01.23.) sz. határozatát módosította. 120/%2014. (09.10.) sz. határozatával a Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások keret terhére történő támogatásokat biztosított.

12 12 A Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 95/2014. (07.02.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Pécs, Móra Ferenc u és a Pécs Cinege u. oltóvíz mennyiségének, biztosítása érdekében a tűzcsapok tervezését és a kivitelezését a Tettye Forrásház Zrt-től megrendeli. 96/2014. (07.02.) sz. határozatával az Eat n Cafe Kft, Pécs Király u. 21. sz. alatti előkert, a 97/2014. (07.02.) sz. határozatával a Király 26 Kft Pécs, Király u. 26. sz. alatti tervezett előkert, a 99/2014. (07.02.) sz. határozatával a Granodelle Kft, Pécs, Búza tér 2. sz. alatti tervezett előkert, a 100/2014. (07.02.) sz. határozatával a Horn Katalin, Pécs Szent István tér 3. sz. alatti tervezett előkert kialakítását elfogadta. 101/2014. (07.02.) sz. határozatával a 72/2014. (05.29.) sz. határozatának 1. pontját módosította. 109/2014. (08.28.) sz. határozatában a Tüke Busz Zrt. menetrend módosítási kérelméről és az őszi menetrend jóváhagyásáról döntött. A Pécsi Értéktár Bizottság 5/2014. (05.30.) sz. határozatával kezdeményezte a Pécsi Kesztyű és a Nyugat-Mecsek karsztjelenségei felvételét a megyei értéktárba. A Népjóléti és Sport Bizottság 154/2014. (06.18.) sz., 188/2014. (07.30.) sz. 224/2014. (09.10.) sz. 225/2014. (09.10.) sz. 226/2014. (09.10.) sz. 228/ ) sz. határozatával méltányossági tanulói bérlettérítés megállapítása iránti kérelmekről, 155, 156/2014. (06.18.) sz., 189/2014. (07.30.) sz. 227/2014. (09.10.) sz. határozatával méltányossági önkormányzati segély kérelmekről. 157/2014 (06.18.) sz., 190/2014. (07.30.) sz. határozatával bérlakás juttatása iránti kérelmekről 160/2014. (06.18.) sz. 235/2014. (09.10.) sz. 237/2014. (09.10.) sz. határozatával lakásbérleti szerződések megkötése iránti kérelmekről hozott döntést. 161/2014. (06.18.) sz., 195/2014. (07.30.) sz. 233/ ) sz. határozatával lakásbérleti szerződések meghosszabbítása iránti kérelmekről, 162/2014. (06.18.) sz., 196/2014. (07.30.) sz. 234/2014. (09.10.) sz. határozatával lakásbérleti szerződések újbóli megkötése iránti kérelmekről, 163/2014. (06.18.) sz. határozatával lakáshasználati szerződések megkötése iránti kérelmekről, 164/2014. (06.18.) sz., /2014. (07.30.), 214/2014. (08.13.) sz. határozatával a megüresedett garzonház lakások bérbevétele iránti kérelmekről,

13 /2014. (06.18.) sz. 232/2014. (09.10.) sz. határozatával önkormányzati lakásra fennállóbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, /2014. (06.18.) sz., /2014. (07.30.) sz. 229/2014. (09.10.) sz. 230/2014. (09.10.) sz. 231/ ) sz. határozatával lakbértámogatás iránti kérelemről hozott döntést. 173/2014. (06.18.), 216/2014. (08.13.) sz., 221/2014. (08.19.) sz. határozatával a sportolói lakások hasznosításáról, 174/2014. (06.18.) sz. határozatával önkormányzati lakásban élők lakásbérleti és lakáshasználati jogviszonyának rendezéséről, 175/2014. (06.18.) sz. határozatával az önkormányzati lakások lakhatóvá tételi pályázatának elbírálásáról szóló 125/2014. (05.07.) sz. határozat módosítása, 191/2014. (07.30.) sz. határozatával átmeneti segély ügy elnapolásáról, 192/2014. (07.30.) sz. határozatával az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások intézménye részére bérlő kiválasztási jog ismételt biztosítása, 193/2014. (07.30.) sz. határozatával megüresedett fecskeházi lakások bérbevétele iránti kérelmekről, 198/2014. (07.30.) sz. határozatával a nyugdíjasházban történő elhelyezés iránti kérelmekről, 215/2014. (08.13.) a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája, és Sportiskolája részére bérlő kiválasztási jog biztosításáról, 236/2014. (09.10.) sz. határozatával sportolói lakás biztosításáról a Pécs 2000 Tenisz Club részére, 238/2014. (09.10.) sz. határozatával lakbér csökkentése iránti kérelmek elbírálása, 239/2014. (09.10.) sz. határozatával a TÁMASZ Alapítvány részére bérlőkiválasztási jogok ismételt biztosításáról, A bizottság zárt ülésen hozott, egyedi ügyekre vonatkozó határozatait igény esetén a képviselők rendelkezésére bocsátom. 132/2014. (05.21.) sz. határozatával a évi sporttevékenység támogatása címmel kiírt pályázatokat bírálta el. 142/2014. (05.21.), 217/2014. (08.13.) sz. határozatában a évi sporttevékenység támogatása címen kiírt pályázat elbírálásáról szóló 132/2014. (05.21.) sz. határozatát módosította.

14 14 143/2014. (05.21.) sz. határozatával a 14. sz. iskola-fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozó feladat-ellátási szerződést módosította. 177/2014 (06.18.) sz. határozatával a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona szakmai beszámolójának elfogadásáról, 178/2014. (06.18.) sz. határozatával a Baptista Szeretetszolgálat Életminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye szakmai beszámolójának elfogadásáról, 179/2014 (06.18.) sz. határozatával a sportlétesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásokról szóló 118/2014 (04.17.) sz. határozat módosításáról, 206/2014. (07.30.) sz. határozatával a Kisgyermekek Szociális Intézményének Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról, 208/2014. (07.30.) sz. határozatával a közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozataláról, 210/2014. (07.30.) sz. határozatával a 13. sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról, 211/2014. (07.30.) sz. 244/2014. (09.10.) sz. határozatával az egészségügyi szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosításról, 223/2014. (08.19.) sz. határozatával a bizottság 153/2014. (06.04.) sz. határozatának módosításáról, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolításához fedezet biztosításáról, 240/2014. (09.10.) sz. határozatával az Esztergár Lajos családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére bérlő-kiválasztási jog ismételt biztosításáról, 241/2014. (09.10.) sz határozatában a Pécs, Ferencesek utcája 21. I. em. 5. szám alatti (hrsz /A/5) ingatlan tárgyában fennálló elővásárlási jogról lemondás iránti kérelemről, 242/2014. (09.10.) sz. határozatában a Pécs, Ferencesek utcája 21. fsz. 9.. szám alatti (hrsz /A/5) ingatlan tárgyában fennálló elővásárlási jogról lemondás iránti kérelemről, 243/2014. (09.10.) sz. határozatában a Pécs, Király u. 33. I. em. 4. szám alatti (hrsz /6/A/4) ingatlan tárgyában fennálló elővásárlási jogról lemondás iránti kérelemről hozott döntést. 245/2014. (09.10.) sz. határozatában közfoglalkoztatási együttműködési megállapodások megkötéséről döntött. 246/2014. (09.10.) sz. határozatában a évi sporttámogatásokra vonatkozó döntését módosította.

15 15 Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 5/2014. (06.24.) sz határozatával a évi költségvetését módosította. Pécs-Vasas Településrészi Önkormányzat 3/2014. (06.17.) sz. határozatával a évi költségvetését módosította. Pécs-Pécsbányatelep Településrészi Önkormányzat 3/2014. (06.30.) sz. határozatával a évi költségvetését módosította. Pécs-Somogy Településrészi Önkormányzat 3/2014. (06.16.) sz. határozatával a évi költségvetését módosította. Pécs-Hird településrészi Önkormányzat 2/2014. (06.12.) sz. határozatával a évi költségvetését módosította. Pécs-Patacs Településrészi Önkormányzat 3/2014. (09.09.) sz. határozatával a évi költségvetését módosította. Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést, annak mellékleteit és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Pécs, szeptember 18. Dr. Páva Zsolt polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. február 12-I ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. február 12-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 03-3/10-2/2015. TÁRGY: BESZÁMOLÓ ÁTRUHÁZOTT HA- TÁSKÖRBEN HOZOTT BIZOTTSÁ- GI DÖNTÉSEKRŐL MELLÉKLET:. E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. február

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. 03-3/8-38/2012. ÖSSZEFOGLALÓ készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Trombitás Károly: köszönti a bizottsági

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 03-3/19-18/2008. TÁRGY: BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNY- ZATI BIZOTTSÁG ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖN- TÉSEIRŐL MELLÉKLET: ELEKRTONIKUS FORMÁBAN E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 26-án 15.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 088/278/2015. TÁRGY: A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett projekthez kapcsolódó PR és szemléletformálás tárgyú közbeszerzései eljárás megindítása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. április 10-én megtartott nyilvános ülésének

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. április 10-én megtartott nyilvános ülésének Iktatószám: KVÖ/278/27/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. április 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 8. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésére 276/2011.(VI.30.)Kt.sz. Berzsenyi utcában ingatlan vásárlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete bruttó 430.000

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-6/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a Bizottság

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére 202/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. február 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. február 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. február 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Közmeghallgatás időpontjának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. december 4-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. december 4-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE Előterjesztés sorszáma: 277. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 26-án 16.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 39.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 39. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 39. MELLÉKLET: 3 db. TÁRGY: Javaslat az Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása címő pályázat megvalósításához

Részletesebben

4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK

4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK 1 4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ... 3 115/2012. (04.19.) számú zárt ülési határozat... 3 az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozásáról... 3 116/2012. (04.19.) számú zárt ülési határozat...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 412 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. június 24-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - Képviselő-testülethez

E L Ő T E R J E S Z T É S - Képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 48/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/1590/2011 TÁRGY: KÖZTEREK ÉS PARKOK ÚJJÁÉLESZTÉSE II. PÁLYÁZAT- HOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/1590/2011 TÁRGY: KÖZTEREK ÉS PARKOK ÚJJÁÉLESZTÉSE II. PÁLYÁZAT- HOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/1590/2011 TÁRGY: KÖZTEREK ÉS PARKOK ÚJJÁÉLESZTÉSE II. PÁLYÁZAT- HOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-24/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-24/2012. 161/2012.(VII.10.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester rendkívüli és tartós távolléte idejére tekintettel arra a tényre, hogy a városnak nincs

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-25/2008. MELLÉKLETEK: 8 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 112/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés Kollégium működtetésével kapcsolatos elképzelésekről Jánoshalma Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 10. szám 2011. december 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. 1-26/2010/JT Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. szeptember 9-én tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 - - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 25/2012. (II.23.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése - Kivitelezési szakasz

Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése - Kivitelezési szakasz Iktatószám:111-2/2016/U1 Tárgy: tájékoztató Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése - Kivitelezési szakasz KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 projekt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Hagyomány és megújulás a dombóvári művelődési ház felújítása című pályázat

Részletesebben

Jelentés Határozat: 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. dévaványai 592/2. hrsz.-on dévaványai 708/1. hrsz.-on

Jelentés Határozat: 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. dévaványai 592/2. hrsz.-on dévaványai 708/1. hrsz.-on Jelentés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

J0 (. számú előterjesztés

J0 (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J0 (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szakértői jelentés. Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről. 2015. április

Szakértői jelentés. Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről. 2015. április Szakértői jelentés Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről 215. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 23. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 23. Cím:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/2515/2015. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT. ÉS A PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NON PROFIT KFT. JOGVISZONYÁNAK RENDEZÉSE MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013. 277/2013.(XI.26.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2013.(XI.27.), 9/2013.(I.29.), 14/2013.(I.29.),70/2013.(IV.08.), 76/2013.(IV.08.), 112/2013.(V.28.), 131/2013.(V.28.),

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nádudvar Város Önkormányzata

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

Ráckeve, 2013. október 18.

Ráckeve, 2013. október 18. XXV. évfolyam 11. szám 2013. november Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Ráckevére látogatott Áder János köztársasági elnök Ráckeve,

Részletesebben

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea Tárgy: SzVSz Kft. Városfejlesztési csoport működtetésére vállalkozói keretszerződés jóváhagyása

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 185/2014.(XI.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1661-2/2014. TÁRGY: TOVÁBBI DÖNTÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGAI ÉS AZ ELSZÁMO- LÓHÁZ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS FELADATELLÁTÁSI HATÉ- KONYSÁGÁNAK FELÜLVIZSGÁ- LATA TÁRGYÁBAN MELLÉKLET:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

A polgármester beszámolója a társulási tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről

A polgármester beszámolója a társulási tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 15/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A polgármester

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA FİOSZTÁLY

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA FİOSZTÁLY PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA FİOSZTÁLY Dátum: Pécs, 2011. március 02. Elıterjesztést Dr. Merza Péter készítette: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyiratszám: 08-8/833-17/2011

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF ", ", ' ~ J- L.,, ",t r\ J l t- ~--, BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT KÉPVISEL9-TESTÜLET~NEK 2014 ft8r 16. GAZDASAGI BIZOTTSAGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

2015. június 25. Kt. ülés határozatai

2015. június 25. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. június 25. Kt. ülés 325/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Polgármesteri Hivatal munkájáról féléves beszámoló Iktatószám:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Guba Viktória szervezési

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

Lajosmizse, Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés

Lajosmizse, Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés Lajosmizse, Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés Előkészítő munkálatok, a pályázat benyújtása Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. év márciusában kezdte el a szakmai munkát az Új Széchenyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.)

tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.) 2013. évi szerződések (Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.) 1. szerződés tárgya:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/279/2008. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.)

(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. március 31-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ülése könyvéből: 149/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2. A Képviselő-testület megbízza a t vizsgáltassa

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben