ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA 2010/2011 TANÉV Készítette: Bacsó Ágnes Igazgató

2 Tartalomjegyzék I. Az intézményi szintű működés jellemzői a 2010/2011-es tanévben 4.oldal 1. A többcélú intézmény alapító okirat szerinti működése 4.oldal 2. Az intézmény szervezeti felépítése, humánerőforrás alakulása a tanév során 5.oldal 3. Az Igazgató Tanács működése 8.oldal 4. Az intézmény infrastrukturális fejlesztése 9.oldal 5. Operatív feladatok a tanév során 9.oldal 6. Pályázatok a tanév során 10.oldal 7.Belső innovációk 10.oldal 8. Képzések, továbbképzések 11.oldal II. Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény beszámolója 16.oldal 1. Az intézményegység működése, feladatellátása 16.oldal 2. A 2010/2011-es tanév pedagógus létszám alakulása 16.oldal 3. Az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei 17.oldal 4. Az EGYMI feladatmegosztása az ellátott célcsoportra vonatkozóan 18.oldal 5. Utazó gyógypedagógiai szolgálat 18.oldal 6. Szakmai szolgáltatással kapcsolatos feladataink 21.oldal 7. Szakmai továbbképzés 22.oldal 8. TÁMOP pályázatban végzett feladataink 22.oldal 9. Egyéb pályázat 22.oldal 10. Ellenőrzés 23.oldal 11. Terveink, feladataink 23.oldal 12. Összegzés 23.oldal III. Éltes Mátyás Általános Iskola és Speciális Szakiskola beszámolója 24.oldal 1. Az intézmény alapító okirat és SZMSZ szerinti működése 24.oldal 2. A gyermek és tanulói létszám alakulása 25.oldal 3.Pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám alakulása. Fluktuáció, szakos ellátottság, túlóra, üres állások és azok pályáztatása 26.oldal 4. A nevelő-oktató munka értékelése 26.oldal 5. Rendkívüli események 28.oldal 6. Tanítás nélküli napok felhasználása 28.oldal 7. Gyermek- és ifjúságvédelem helyzete 28.oldal 8. Gyermek- és tanuló- és dolgozói balesetek helyzete 29.oldal 9. Igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása 29.oldal 10. tanórán kívüli tevékenység 29.oldal 11.A tanulmányi versenyeken elért eredmények 30.oldal 12. Középiskolába felvett tanulók aránya, vizsgák eredményei 30.oldal 13. Kapcsolat a szülői munkaközösséggel 31.oldal 14. Intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai 31.oldal 15. Költségvetési gazdálkodás eredményessége, problémái, az intézmény gazdasági helyzete. Tárgyi feltételek alakulása. Jelentősebb beruházások, beszerzések (önerős, pályázati, költségvetési). Sikeres pályázatok 32.oldal 16. Egy tanulóra jutó szakmai költség 32.oldal 17. A nevelési-oktatási intézmény kapcsolatai 33.oldal 18. Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálati Intézménnyel, és az EGYMI-vel, tapasztalatok ismertetése 33.oldal 2

3 IV. Éltes Mátyás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója 34.oldal 1. EPSZ tagintézmény-vezetői beszámoló 34.oldal 2. Logopédia szakmai munkacsoport vezető beszámolója 41.oldal 3. Kistérségi logopédiai ellátás beszámolója 45.oldal 4. Gyógytestnevelés szakmai munkacsoport beszámolója 50.oldal 5. A nevelési tanácsadás szakmai munkacsoport vezető beszámolója 52.oldal 6. Kistérségi nevelési tanácsadás beszámolója 59.oldal 7. Beszámoló a nevelési tanácsadás SNI/b gyermekek/tanulók foglalkozáson, illetve tanítás órán történt megfigyeléséről 63.oldal 8. Beszámoló a nevelési tanácsadás BTM nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók szakvéleményében megvalósultak intézményi ellenőrzéséről 64.oldal 3

4 I. AZ INTÉZMÉNYI SZINTŰ MŰKÖDÉS JELLEMZŐI A 2010/2011-ES TANÉVBEN 1. A többcélú intézmény alapító okirat szerinti működése 1.1. Az intézmény alapító okiratának rendelkezései Az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézményegysége augusztus 01-én jött létre Tatabánya Megye Jogú Város 211/2007. (VII. 26.) közgyűlési határozatában meghatározottak által. 1.2 Intézményi azonosítók a.) A költségvetési szerv neve: Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Rövid nevei: 1. Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2. Éltes Mátyás Általános Iskola és Speciális Szakiskola 3. Éltes Mátyás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Rövidített neve: ÉLTES EGYMI, ÁLT.-SZAKISK. EPSZ b.) Költségvetési szerv székhelye: 2800 Tatabánya, Bánhidai ltp c.) Telephelyei: 2800 Tatabánya, Kós Károly u Tatabánya, Alkotmány u Tatabánya, Mészáros u Tatabánya, Kodály tér 3. d.) Intézményegységei: 1. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2. Általános iskola és Speciális Szakiskola 3. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat e.) Alapító okirat száma: 89.13/2010. (III. 18.) számú határozat f.) Alapító okirat kelte:

5 g.) Az intézmény alapítója: Tatabánya Városi Tanács VB. Tatabánya, Felszabadulás tér 4. Az alapítás időpontja: december 31. h.) OM azonosító: i.) KSH azonosító: j.) PIR azonosító: k.) Adóalanyiság alanyi adómentes l.) Adószám: m.) Bankszámlaszám: n.) Az intézmény törzsszáma: Gazdálkodás A szerv önállóan működő, gazdálkodásához kapcsolódó feladatokat a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola látja el. Előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű. 2. Az intézmény szervezeti felépítése, humánerőforrás alakulása a tanév során Az intézmény élén igazgató áll, aki az igazgatói tanács közreműködésével irányítja a három intézményegység munkáját. igazgató igazgató tanács Egységes Gyógypedagógia Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola Szakszolgálat (EGYMI) (EPSZ) 5

6 2010/2011 tanév munkajogi létszám adatai szeptember 1. Megnevezés Általános Iskola Speciális Szakiskola EGYMI EPSZ Részfogl. Telj.munkaidőfoglalkidőfoglalkdia Rész- Telj.munka- Rész- Logopé- Gyógytestnev. Nev.tan. Teljes munkaidős Összesen Részfogl. Igazgató 1,00 1,00 0,00 Vezető 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 Pedagógus 30,00 1,00 17,00 1,00 4,00 16,00 9,00 3,00 1,00 79,00 3,00 Pedagógus összesen: 31,00 1,00 18,00 1,00 5,00 18,00 9,00 3,00 1,00 84,00 3,00 Ifjúságvédelmi 1,00 1,00 0,00 Gyógyped. asszisztens 9,00 1,00 1,00 10,00 1,00 Egyéb szakdolg. össz.: 10,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 1,00 Pénzügyi - admin. 3,00 1,00 3,00 6,00 1,00 Technikai 0,00 0,00 - Gondnok 1,00 1,00 0,00 - Takarító 2,00 2,50 1,00 0,50 3,00 3,00 - Karbantartó 1,00 1,00 0,00 2,00 - Kertész 1,00 1,00 0,00 Egyéb dolg. össz.: 6,00 4,50 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,50 11,00 6,00 Mindösszesen: 47,00 5,50 20,00 2,00 5,00 22,00 9,00 3,00 2,50 106,00 10,00 Tájékoztató adatok Ledolg.óraszám alapján 4,07 1,59 1,90 7,56 Felmentés alatt áll 1,00 1,00 Tartós távollét 2,00 1,00 1,00 2,00 6,00 Helyettesként alkalmazott 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00

7 2010/2011 tanév munkajogi létszám adatai június 15. Megnevezés Általános Iskola Speciális Szakiskola EGYMI EPSZ Részfogl. Összesen Nev.tan. Telj.munkaidős Részfoglalk. Telj.munkaidős Részfoglalk. Logopédia Gyógytestnev. Teljes munkaidős Részfogl. Igazgató 1,00 1,00 0,00 Vezető 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 Pedagógus 32,00 1,00 16,00 1,00 4,00 15,00 8,00 1,00 4,00 76,00 6,00 Pedagógus összesen: 33,00 1,00 17,00 1,00 5,00 17,00 8,00 1,00 4,00 81,00 6,00 Ifjúságvédelmi 1,00 1,00 0,00 Gyógyped. asszisztens 9,00 1,00 1,00 10,00 1,00 Egyéb szakdolg. össz.: 10,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 1,00 Pénzügyi - admin. 3,00 3,00 6,00 0,00 Technikai 0,00 0,00 - Gondnok 1,00 1,00 0,00 - Takarító 2,00 2,50 1,00 0,50 3,00 3,00 - Karbantartó 1,00 0,00 1,00 - Kertész 1,00 1,00 0,00 Egyéb dolg. össz.: 6,00 2,50 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,50 11,00 4,00 Mindösszesen: 49,00 3,50 19,00 2,00 5,00 21,00 8,00 1,00 5,50 103,00 11,00 Tájékoztató adatok Ledolg.óraszám alapján 2,57 1,59 3,88 8,04 Felmentés alatt áll* 2,00 1,00 3,00 Felmondás alatt áll** 1,00 1,00 Tartós távollét 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 Helyettesként alkalmazott 1,00 0,00 0,00 3,00 4, én jv.megsz. 1,00 1,00 2,00 7

8 * Freisinger Ede -Speciális Szakiskola től Faragó Ferencné gyógyped. asszisztens től Finta Sándorné gyógyped. asszisztens től ** Imelyi Ferenc gondok ig. Az adatokból kitűnik, hogy a tanév elejei összintézményi munkajogi létszám 116 fő, a tanév végi 114 fő. Két fő létszámcsökkenés oka: 1 fő gyógytestnevelő státusz 17/2005. (I. 27.) kgy.sz. határozat alapján, illetve 1 fő helyettesként alkalmazott jogviszony megszűnt. Az intézmény engedélyezett létszáma: 127,89 fő 3. Az Igazgató Tanács működése Az Igazgató Tanács segíti az intézmény vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását, valamint részt vesz - jogszabályokban meghatározottak szerint - a munkáltatói jogkör gyakorlásában. Az Igazgató Tanács a közös igazgatású intézmény legfelsőbb döntéshozói testülete. Az intézményvezető döntéseinek előkészítője. Az intézményvezető munkáltatói jogkörének kivételével, illetve az SZMSZ-ben és jogszabályban előírt kérdésben az intézményi élet egészére kiterjedő döntési, véleményező, javaslattevő és konzultatív joggal rendelkező testület. Az igazgató tanács összetétele: Elnök: a közös igazgatású intézmény vezetője Tagjai: Gazdaságvezető Általános iskolai és speciális szakiskola intézményegység-vezető EGYMI intézmény egység vezető EPSZ intézmény egység vezető Gyakorlatioktatás-vezető döntési kompetenciával döntési kompetenciával döntési kompetenciával döntési kompetenciával döntési kompetenciával Delegáltak: Ált. isk. és spec. szakisk. intézményegys. 2 fő EGYMI intézményegység: 1 fő EPSZ intézményegység: 2 fő Gazdasági-ügyviteli alkalm. képviselője: 1 fő Állandó meghívottak: KT elnöke PSZ titkára Diákönkormányzatot segítő tanár Minőségfejlesztési team vezetője Szülői szervezet képviselője Munkaközösség-vezetők döntési kompetenciával döntési kompetenciával döntési kompetenciával döntési kompetenciával tanácskozási joggal tanácskozási joggal tanácskozási joggal tanácskozási joggal tanácskozási joggal tanácskozási joggal

9 Az igazgató tanács az igazgató munkáját hatékonyan segítette a következő területeken: Az új intézmény szervezeti felépítése, intézményi dokumentumok átdolgozása. Az intézményegységek szakmai programjának működtetése. Az intézmény hosszú távú koncepciójának kialakítása. Az igazgató tanács a tanév során 3 alkalommal ülésezet, amelynek témái: Igazgató Tanács: szeptember 28. Témák: - értelmileg akadályozott tanulók szakiskolai képzése - finanszírozás csökkentése a költségvetésben a dologi költségek tekintetében - infrastrukturális problémák a tanműhelyben, a székhely épületben, tangazdaságban, EPSZ épületben Igazgató Tanács Témák: Az intézmény tárgyi, személyi feltételrendszere. Az intézmény szolgáltatásainak fejlesztése (képzések, külső ellátás nyújtása a BTMes gyerekek esetében). Bérmaradvány felhasználása. Dohányzás az épületben. Pályázatok. Igazgató tanács június 09. Témák: Személyi változások - Bérmaradvány - Pályázatok - Munkaközösség vezetők pályáztatása - Tanévzárási és előkészítési feladatok 4. Az intézmény infrastrukturális fejlesztése Az intézményben a tanév során több alkalommal került sor saját és pályázati támogatásból megvalósított tárgyi eszközfejlesztésre. A gyermekek, tanulók fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése a TÁMOP pályázat forrásából történt Ft értékben. A TIOP pályázati támogatásból került kialakításra az Éltes Mátyás Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményegység számára a 2. informatikai terem, felszerelve számítástechnikai eszközökkel, valamint.. db interaktív táblával. 5. Operatív feladatok a tanév során Pénzügyi ellenőrzések (Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ellenőrzési iroda 1 alkalommal, Magyar Államkincstár 1 alkalommal) Teljesítményértékelés átdolgozása. Kereset-kiegészítés, jutalmazási rendszer kidolgozása. A humánerőforrás térkép elkészítése, a pedagógusok kompetenciáinak felmérése. 9

10 6. Pályázatok a tanév során TÁMOP EGYMI ( Ft) TÁMOP Iskolai tehetséggondozás ( Ft) TÁMOP Tehetségpont ( Ft) TÁMOP Pedagógus továbbképzés ( ) TIOP Szülőklub pályázat 7. Belső innovációk Szülői team működtetése Tangazdaság Természetismereti órák a többségi tanulók számára Szakmai műhely: szociális kompetencia bevezetése Tanulói mérés, értékelés egységesítése Az EDUCATIO által jóváhagyott 6 jó gyakorlat kidolgozása A BTM-es gyermekek, tanulók helyszínen történő fejlesztő foglalkozásainak megszervezése, beindítása a 2011/2012-es tanévben A gyógytestnevelés szakfeladat központi szabályozásának kidolgozása és megvalósítása A belső innovációkról részletesebb információk az intézményegységek szakmai beszámolójában találhatóak. 10

11 8. Képzések, továbbképzések Az intézmény a 2010/2011-es tanév során Ft összeget fordított pedagógusképzésre, továbbképzésre. A továbbképzésre felhasznált összeg tartalmazza a TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 3.1.6, TÁMOP pályázati támogatás, valamint az OKM 17/2010. rendelet és a pedagógus normatíva támogatási összegeit. Általános iskola Név Továbbképzés iránya Időszak Támogatás összege Támogatás formája Forrás tandíj 100%- Nyúzó Éva NYME-pedagógus szakvizsga 2010/2011 I.félév a OKM 17/ /2011 Nyúzó Éva NYME-pedagógus szakvizsga II.félév tandíj 80%-a ped.tk.normatíva Nyúzó Éva NYME-pedagógus szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Bokros Ildikó NYME-pedagógus szakvizsga 2010/2011 I.félév tandíj 100% a OKM 17/ /2011 Bokros Ildikó NYME-pedagógus szakvizsga II.félév tandíj 80%-a ped.tk.normatíva Bokros Ildikó NYME-pedagógus szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Gál Pál Ferencné 30 órás tanfolyam-infokomm. 2010/2011 tanév tandíj 80%-a intézményi önerő rész.díj Péli Kati Educatio Kft-képzők képzése 2010/2011 tanév % TÁMOP Csapó Katalin közoktatásvezetői szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Savanyáné Tóth Andrea közoktatásvezetői szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Vajnai Sándorné Pruzsina Anikó közoktatásvezetői szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Kis József közoktatásvezetői szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Szabó Nóra közoktatásvezetői szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Összesen:

12 Speciális Szakiskola Név Továbbképzés iránya Időszak Támogatás összege Támogatás formája Forrás Juhász Klára NYME-pedagógus szakvizsga 2010/2011 I.félév tandíj 100% a OKM 17/ /2011 Juhász Klára NYME-pedagógus szakvizsga II.félév tandíj 80%-a ped.tk.normatíva Juhász Klára 2010/2011 tanév intézményi önerő Szedresi Károly NYME-gyp tanak 2010/2011 I.félév tandíj 100% a OKM 17/2010 Laczkóné Csermely Mária ELTE-30 órás ped.tk. 2010/2011 tanév rész.díj % TÁMOP Összesen: EPSZ Név Továbbképzés iránya Időszak Támogatás összege Támogatás formája Forrás tandíj 100%- Gyarmati-Herbert Ildikó PPKE BTK-gyp szakvizsga 2010/2011 I.félév a OKM 17/ /2011 Gyarmati-Herbert Ildikó PPKE BTK-gyp szakvizsga II.félév tandíj 80%-a ped.tk.normatíva tandíj 100%- Németh Erzsébet ELTE-logopédiai diagnosztika 2010/2011 tanév a OKM 17/2010 tandíj 100%- Stangáné Hornyák Marianna ELTE-logopédiai diagnosztika 2010/2011 tanév a OKM 17/

13 Ácsi Tünde Szolnok-konferencia 2010/2011 tanév rész.díj % intézményi önerő Ácsi Tünde MAGYE-konferencia 2010/2011 tanév rész.díj % intézményi önerő Ácsi Tünde ELTE-30 órás ped.tk. 2010/2011 tanév rész.díj % TÁMOP Pál Eszter Zsófia Szolnok-konferencia 2010/2011 tanév rész.díj % intézményi önerő Pál Eszter Zsófia pszichológusi szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Gazsó-Varga Magdolna Szolnok-konferencia 2010/2011 tanév rész.díj % intézményi önerő Gazsó-Varga Magdolna pszichológusi szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Bekákovicsné Kuczmann Brigitta MAGYE-konferencia 2010/2011 tanév rész.díj % intézményi önerő Gulyás Klára MAGYE-konferencia 2010/2011 tanév rész.díj % intézményi önerő Gulyás Klára Educatio Kft-képzők képzése 2010/2011 tanév rész.díj % TÁMOP Bodonyiné Kondor Hajnalka MAGYE-konferencia 2010/2011 tanév rész.díj % intézményi önerő Záborszky Márta MAGYE-konferencia 2010/2011 tanév rész.díj % intézményi önerő Ruppertné Kiss Judit MAGYE-konferencia 2010/2011 tanév rész.díj % intézményi önerő Szabóné Kluber Erzsébet MAGYE-konferencia 2010/2011 tanév rész.díj % intézményi önerő Dr. Zamaróczyné Bárdos Melinda PPKE BTK-pedagógus szakvizsga 2010/2011 I.félév tandíj 100% a TÁMOP Dr. Zamaróczyné Bárdos Melinda PPKE BTK-pedagógus szakvizsga 2010/2011 II.félév tandíj 100% a TÁMOP Bacsó Ágnes Educatio Kft-képzők képzése 2010/2011 tanév rész.díj % TÁMOP Bánfi Ágnes pszichológusi szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Kammerer Szilvia pszichológusi szakvizsga 2010/2011 tanév intézményi önerő Összesen:

14 EGYMI Név Továbbképzés iránya Időszak Támogatás összege Támogatás formája Forrás Csák Ágnes ELTE BGGYK-gyp terapeuta MA 2010/2011 I.félév tandíj 100% a TÁMOP Csák Ágnes ELTE BGGYK-gyp terapeuta MA 2010/2011 II.félév tandíj 100% a TÁMOP Csák Ágnes Educatio Kft-képzők képzése 2010/2011 tanév rész.díj % TÁMOP Imréné Horváth Márta ELTE BGGYK-pedagógus szakvizsga 2010/2011 I.félév tandíj 100% a TÁMOP Imréné Horváth Márta ELTE BGGYK-pedagógus szakvizsga 2010/2011 II.félév tandíj 100% a TÁMOP Rácz Judit ELTE BGGYK-gyp terapeuta MA 2010/2011 II.félév tandíj 100% a TÁMOP Összesen: Mindösszesen:

15 Az intézmény a TÁMOP pályázat támogatásával saját akkreditált pedagógus továbbképzést fejlesztett, valamint az EDUCATIO Kft-től megszerezte a következő akkreditált pedagógus továbbképzések indítási jogát. A pedagógus továbbképzések a Közép-Dunántúli Régióban az Európai Uniós közoktatási pályázatok megjelenésével és az igénybe vevők támogatásával bevételi forrást jelent a közeljövőben az intézmény számára. A pedagógus továbbképzések az EGYMI intézményegység szakmai szolgáltatásainak keretében indíthatóak: Pedagógus, gyógypedagógus együttműködése az SNI tanulók integrált nevelésében, oktatásában - 30 órás Együttnevelés az inkluzív, befogadó Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménypedagógia elmélete és gyakorlata - 60 órás Projektpedagógia - 30 órás Habilitációs, rehabilitációs tevékenységek alkalmazása az SNI tanulók integrált oktatásában - 30 órás

16 II. ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 1. Az intézményegység működése, feladatellátása Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény negyedik tanévét kezdte az intézmény alapító okiratában foglaltaknak megfelelő feladatellátásban, mely keretén belül pedagógiai szakszolgálati feladatokat (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, utazó gyógypedagógiai szolgálat, konduktív pedagógiai ellátás márciustól-) és szakmai szolgáltatási feladatokat (szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés, tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata) végez. 2. A 2010/2011-es tanév pedagógus létszám alakulása 2010/2011-es tanévben a fenntartó által engedélyezett intézményi létszám: 1 fő intézményegység-vezető, 4 fő gyógypedagógus, ebből 1 fő logopédus GYED-en van, állását jelentkező hiányában a többszöri álláshirdetés ellenére sem tudtuk betölteni határozott időre kinevezett szakemberrel. Mindezek ellenére a gyógypedagógusi szakspecifikus ellátottságot biztosítottuk a szolgáltatásainkat igénybe vevő intézmények számára, logopédiai fejlesztés esetében 3 fő (2 fő EPSZ intézményegységből, 1 fő nyugdíjas logopédus) megbízási szerződésével, a tiflopedagógiai ellátás esetében külső megbízott szakemberrel. Az iskolai igények ellátásához (középiskolák sérülésspecifikus ellátása), az EGYMI feladatellátását 11 fő szakember segíti (a GYED-en lévő logopédus tartós helyettesítése is beleértendő) megbízási szerződés alapján. Ebben a tanévben is biztosítjuk a pszichológus általi megsegítést az arra rászoruló tanulók, és iskolák számára korlátozott órakeretben. November 9-től szurdopedagógia szakos gyógypedagógusunk más intézménybe távozott, helyére az intézmény általános iskolai részén dolgozó szurdopedagógia szakos szakember került áthelyezésre, így feladatellátásunk folyamatos maradt ezen a területen is. A következő táblázat szakembereink feladat megosztását mutatja be. Név Kovács Lászlóné Bodonyiné Kondor Hajnalka óvo da ált. isk. közép f. int. Szakmai tanács adás Szakmai szolgál tatás túlóra Korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés összeen kötelező óra megjegyzés Banó Zsuzsa GYES-en lévő kolléga 16

17 Záborszky Márta helyettesítése Csák Ágnes (2) 2 óra mentesítés TÁMOP pályázat Ácsné Tremmel Zsófia Imréné Horváth Márta ,5 21 (10,5) 17 10,5 óra mentesítés TÁMOP Prelozsnik Erzsébet összesen: , ,5 óra túlórából a TÁMOP által finanszíro zott Nem az EGYMI alkalmazottai Bacsó Ágnes Lászlóné Szabó Hajnalka Belákovicsné Kuczmann Brigitta Szedresi Károly Nagy Anikó Molnár Éva Petrovicz Rita Pál Eszter Zsófia összesen ,5 (TÁMOP) mindössze sen: , 5 Az EGYMI intézményegység által ellátott órák száma 115 óra. 3. Az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei 88 12,5 óra túlóra a TÁMOP által finanszírozott Az EGYMI tárgyi feltételrendszere jelenleg az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegységében 2 helyiségben és a szenzoros terem használatával, valamint a Rehabilitációs Tagozat egy termének igénybevételével biztosított, ahol a korai fejlesztést és a fejlesztő felkészítő foglalkozásokat tartjuk. Itt az EGYMI saját fejlesztő eszközeit használjuk, melyek ebben a tanévben is bővültek a TÁMOP pályázati keret által. Eszköz ellátottságunk a feladatnak megfelelő és az igényeket kielégítő.

18 4. Az EGYMI feladat megosztása az ellátott célcsoportra vonatkozóan 4.1. Korai fejlesztésben részesülő gyermekek A sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékosság típusának megfelelő, komplex gyógypedagógiai fejlesztése ambuláns formában történik, ahol az eredményesség érdekében a szülőt is bevonjuk gyermekének tudatos, aktív fejlesztésbe. Ez az ellátás 3 éves korig lehetséges, amennyiben ezután óvodába kerül, ha továbbra is otthoni ellátásban marad, akkor 5 éves korig történhet. A tanév folyamán 4 főt láttunk el, közülük még az első félévben egy fő az oroszlányi EGYMI-be távozott. A másik 3 fő is a következő tanévet integrált óvodai, bölcsődei ellátásban folytatja Óvodás korú gyermekek fejlesztése A korai fejlesztés hatásköréből kikerülő 3-6 éves sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését végezzük, akik ép társaikkal együtt integrált óvodai nevelésben vesznek részt. A tanévben 5 főt láttunk el, közülük 2 fő inkluzív óvodában, 3 fő többségi óvodában van, ahol az alapító okirat nem tartalmazza az SNI gyermekek ellátását. Közülük egy fő szeptembertől már integrált óvodába jár Fejlesztő felkészítésben részesülő gyermekek Azok a gyermekek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt nem tudják teljesíteni, ezért fejlesztésük fejlesztő felkészítés által biztosított, a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával. Ebben a tanévben 3 fő, januártól 2 fő (ez az 1 fő fejlesztő iskolai keretek között teljesíti tankötelezettségét), májustól 3 fő részesült ebben az ellátási formában. A fejlesztő felkészítésben részesülők közül 2 fő halmozottan sérült gyermek, ők otthoni ellátásban kapják meg a fejlesztést Alapfokú, középfokú oktatásban részt vevő tanulók segítése Az integrált nevelésben, oktatásban részt vevő általános és középfokú iskolákban tanuló, sajátos nevelési igényű tanulók megsegítése. Ezt a feladatellátást utazó gyógypedagógiai szolgálat keretében látjuk el. 5. Utazó gyógypedagógiai szolgálat Az EGYMI utazó gyógypedagógiai hálózatot működtet, amely az integrált nevelésben, oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakszerű fejlesztését végzi az együttnevelés, a minél teljesebb társadalmi befogadás segítése érdekében. Ez a feladatellátás jelenti az EGYMI leghangsúlyosabb tevékenységét. Az utazó gyógypedagógusi hálózat a következő modelleket tartalmazza: - konzultációs, tanácsadó (mentor) modellt, - a habilitációs, rehabilitációs (egyéni és kiscsoportos) modellt - tanóra keretében történő megsegítés modellt (kéttanáros modellt). 18

19 Városunk közoktatási intézményeiben a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának módjai a következők: - az intézmény rendelkezik gyógypedagógussal, aki ellátja az SNI tanulókat - az intézmény az EGYMI szolgáltatásit veszi igénybe az SNI tanulók fejlesztésére - az intézmény megbízási szerződés alapján alkalmaz gyógypedagógust, aki végzi az SNI tanulók fejlesztését. Az EGYMI tanév elején és félévkor is felmérte a sajátos nevelési igényű tanulók számát Tatabánya befogadó óvodájában, általános iskoláiban és középiskoláiban szeptember EGYMI által ellátottak január EGYMI által ellátottak óvoda 20 fő 4 fő 21 fő 5 fő általános iskola 213 fő+6 fő 235 fő Szent Margit Ált. 55 fő + 6 fő +6 fő Isk. 57 fő+6 fő középiskola 85 fő 10 fő 85 fő 10 fő kistérség 4 fő (Szárliget, Vértesszőlős) 4 fő 4 fő 4 fő Jól látható, hogy városunkban az általános iskolák tekintetében 22 fővel nőtt fél év alatt az SNI tanulói létszám, azaz 213 főről 235 főre. A városi közoktatási intézmények megsegítése mentori szolgáltatás keretén belül történik, így közvetett módon az EGYMI szakemberei 320 fő + 6 fő (Szent Margit Ált. Isk.) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló együttnevelésében közreműködik szak- és szakmai szolgáltatás keretén belül. Az EGYMI és a szolgáltatást igénybevevő intézmények közötti együttműködés feltételei Együttműködési megállapodás szerződésben vannak rögzítve, melyet a két fél aláírásával hitelesít. Ettől a tanévtől kezdődően külön megkeresésre, mint ahogy a fentebbi táblázatból is kitűnik az EGYMI a Tatabányai Kistérségből két településen közreműködik az SNI gyermekek, tanulók feladatellátásában együttműködési megállapodás keretében: - Szárliget: 1 fő óvodás, 1 fő általános iskolás - Vértesszőlős: 2 fő óvodás. Az utazó gyógypedagógusi tevékenység elsődleges feladata, a befogadó pedagógusokkal közösen, a gyermek, tanuló képességeinek olyan szintre emelése, amely által a gyermek, tanuló alkalmassá válik az életkorának, osztályfokának megfelelő teljesítményre. Elmondható, hogy az EGYMI szolgáltatási kínálatát a többségi óvodák, általános iskolák az eltelt időszak együttműködő munkája révén megismerték, ezért a szakszerű segítség igénylése mára már természetes és a kisebb gondokat eltekintve zökkenőmentes. 19

20 Fontos lenne, a többségi pedagógusok szemléletformálása a befogadó pedagógus szemlélet irányába. Célunk, hogy ez megvalósuljon és a pedagógusok gondolkodásába beépüljön, az hogy a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak létjogosultsága van az inkluzív neveléshez, melynek alapja az inkluzív iskola és az inklúziós szemlélettel rendelkező nevelőtestület. Ehhez elengedhetetlen az, az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás során vallott alapelvünk, miszerint a gyermeket, tanulót természetes közegében szükséges megsegíteni, nem kiemelve őket környezetükből, hanem az osztálytermi folyamatokba integrálva gyógypedagógiai segítséget nyújtva. Ezt azonban akadályozza, hogy az SNI tanulókat diagnózisuk szerinti, legtöbbször több osztályból létrehozott csoportokban fejlesztjük, így kevés lehetőség adódik a tanórán történő gyógypedagógus általi megsegítésre. Az utazó gyógypedagógusi hálózat szolgáltatási kínálata a többségi intézmények számára: - Gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadás. - Segítségnyújtás a befogadó pedagógusok számára a teljes integráció vagy inklúzió elősegítésére: - Szakértői véleményben foglaltak, diagnózis értelmezése, megbeszélése, - segítségnyújtás az SNI tanulók tanmenet elkészítésében, - az SNI tanulók előrehaladásának folyamatos megfigyelése, a tanuló értékelése team munkában, - segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásában (speciális tankönyv, segédeszköz), - javaslattétel a specifikus gyógypedagógiai módszerek alkalmazásában, - habilitációs, rehabilitációs órák tartása (egyéni, kiscsoportos, két tanáros), - a befogadás segítése az osztályközösségbe, többségi tanulók érzékenyítése, - az SNI tanuló beilleszkedésének segítése (beszélgetés, egyéni foglalkozás, megfigyelés, tanulópárok alakítása stb.), - igény esetén az SNI tanulók szülei számára tanácsadás, családi nevelés segítése, - igény esetén a többségi tanulók szüleinek társadalmi érzékenyítését célzó programokban való részvétel, illetve programok szervezése, tartása (előadás, bemutató órák, beszélgetések, konfliktuskezelés, stb.), - a befogadó iskola pedagógusainak szemlélet és attitűdalakításának segítése (előadások, bemutató órák, beszélgetések, konfliktuskezelés, esetmegbeszélések, stb.), - javaslattétel a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására, - programadaptáció, dokumentumadaptáció segítése (pedagógiai program, helyi tanterv), - javaslattétel az utazó gyógypedagógus kiválasztására, - a többségi iskolákban az SNI tanulókkal foglalkozó szakmai team munka koordinálása (munkaértekezletek, megbeszélések, belső képzések, esetmegbeszélés, tájékoztatás, információ átadás, stb.). A szolgáltatások egy részét a feladatellátás eredményes megvalósítása végett automatikusan nyújtjuk, a többi feladat esetében az iskola, a pedagógusok, a szülők és a diákok igényeihez, kéréséhez alkalmazkodunk. Az utazó gyógypedagógus kötelező óráiban ellátott feladatai a következők: - rehabilitációs, habilitációs órák tartása egyéni vagy osztálytermi folyamatok között - tanácsadó órák a többségi pedagógusok, szülők, tanulók számára - hospitációs órák 20

21 Ebben a tanévben év végén első alkalommal végeztünk minden általunk fejlesztett sajátos nevelési igényű tanulóval egy diagnosztikus mérést, melyet minden tanév végén megismétlünk, ezzel is biztosítva a folyamatos fejlődés nyomon követését. 6. Szakmai szolgáltatással kapcsolatos feladataink 6.1. Tanév elején egy mappát készítettünk, melynek tartalma: - egy általunk elkészített táblázat intézményünk felépítéséről, az intézményegységek feladatairól az elérhetőségekkel, - egy általunk elkészített táblázat az SNI/a, SNI/b, BTM felosztásról, ellátási, dokumentációs, tevékenységi megkülönböztetéssel, tanulói mappa tartalmának felsorolásával, - pedagógiai jellemzéshez szempontsor, - egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez egy általunk elkészített mintanyomtatvány. Ezt a mappát minden általános iskola és középiskola igazgatójának, valamint az integrált óvodai ellátást végző óvoda vezetőjének átadtuk az Együttműködési megállapodás aláírásakor, ezzel is segítve az áttekinthetőséget és a pontos szolgáltatási kínálat biztosítását Tanév folyamán folyamatosan frissítjük intézményegységünk honlapját, rendezvényeinkről a helyi médiában tájékoztatást adunk. Nagy hangsúlyt helyezünk a tevékenységünkkel kapcsolatos nyilvánosságra, mert ez által szeretnénk azokat a szülőket is elérni, akik nem tudják, kihez forduljanak problémáikkal Az EGYMI intézményegység tevékenységét és feladatát ismertettük az intézmény által szervezett partnertalálkozón, valamint a gyerekorvosok összejövetelén is. Ezen a találkozón nagy hangsúlyt helyeztünk a korai fejlesztés fontosságára A tanév folyamán több szülő megkeresett bennünket gyermekével kapcsolatos problémájával személyesen vagy telefonon. A problémák nem minden esetben voltak gyógypedagógiai jellegűek, de a széleskörű kapcsolatrendszerünk segítségével ilyen esetben is meg tudtuk mondani, hogy kihez forduljanak, kit keressenek. Nagyon fontos, hogy az EGYMI tanácsadó tevékenységében nincs várakozási idő, nem kell hozzá beutaló, nincs jelentkezési lap. Már az első kapcsolatfelvételen egy rövid interjúban megkérdezzük a jelentkezés okát, mert így az előre egyeztetett tanácsadási időpontra az a gyógypedagógusunk megy, akinek szakterületéhez kapcsolódhat a probléma megoldása Referenciaintézménnyé válásunkhoz szakmai anyagot készítettünk elő Statisztikai számítást készítettünk az SNI tanulók közoktatási törvénynek megfelelő habilitációs, rehabilitációs óráiról, mely jól tükrözi, hogy a jelenlegi SNI tanulók ellátására fordított időkeret alatta van a törvényben meghatározott óráknak Közoktatási intézményeknek megkeresés esetén tanácsadást nyújtottunk és nyújtunk A tanév zárása előtt minden általános iskolában átnézésre kerültek az SNI tanulók mappái. Szükség esetén a mappák rendezésében is részt vettünk. A középiskolák esetében az általunk ellátott tanulók mappáit rendszereztük. 21

22 7. Szakmai továbbképzés Továbbképzési tervnek megfelelően 1 fő pedagógus szakvizsgára, 1 fő egyetemi szintű gyógypedagógia terápia képzésen vesz részt, mindketten a TÁMOP pályázat keretében támogatottan. A TÁMOP pályázat keretében 2 fő 30 órás differenciáló képzésen vett részt, de a TÁMOP pályázat keretében 2 fő 2x30 órás, 2 fő 1x30 órás képzésen vett részt. Az EGYMI Egyesület éves taggyűlésén képviseltettük intézményegységünket Kiskőrösön. Az Educatio Kht. TÁMOP pályázattal kapcsolatos rendezvényén két alkalommal vettünk részt. Székesfehérvári EGYMI rendezvényein képviseltettük magunkat. Gézengúz Alapítvány, Vakok Egyesülete. Május hónapban szakmai továbbképzés keretében az oroszlányi Benedek Elek EGYMI-be látogattunk el. Júniusban a kecskeméti Autista Centrumot néztük meg. 8. TÁMOP pályázatban végzett feladataink - Műhelyfoglalkozás: középiskolák pedagógusai számára 2 alkalommal, óvodák számára 2 alkalommal, melyre a kistérségből is érkeztek óvónők. - Protokoll: - Pályaválasztási Tanácsadó Szolgáltatás protokoll - Kommunikációs Információs Tanácsadó -WEB lap- protokoll - Utazó Gyógypedagógusi protokoll - Tartósan beteg gyermekek, tanulók oktatási protokollja - Hét próba 4 x (szakemberek, szülők, fenntartó, középiskola) - Együttnevelés képzés megszervezése 24 fő számára - PEJ 2 beszámoló elfogadásra került, záró PEJ előkészítése - Eszközök megrendelése, beszerzése - Irodaszerek beszerzése - Záró konferencia megtartása - EGYMI standard bevezetése - Folyamatszabályozás előkészítése és kidolgozása 9. Egyéb pályázat Az FSZK-tól elnyert Szülőklub pályázatot megszerveztük, és sikeresen -6 alkalommalmegtartottunk 8-10 szülő aktív részvétele mellett, melyre többen gyermeküket is elhozták. A foglalkozásokat meghívott előadók, szakemberek tartották. A gyermekekkel játszóház keretében gyógypedagógusok foglalkoztak. A szülők igénye miatt a pályázat zárása után is folytattuk a szülőklubot havi rendszerességgel. 22

23 10. Ellenőrzés A munkatervben meghatározott ellenőrzési tervnek megfelelő teendők megtörténtek. 11. Terveink, feladataink - A következő tanévben is a szakmai munkakapcsolatok építése, folytatása. - Az új TÁMOP pályázat megírása. - EGYMI standard továbbvitele. 12. Összegzés Az EGYMI a es tanévben a munkatervében meghatározott feladatokat teljesítette, a kitűzött célokat megvalósította. A felmerülő problémákat minden fél megelégedésére megoldotta, az aktuálisan kért feladatokat teljesítette. Az óvodák, az általános iskolák terén az együttműködés szorosabb, mint a középiskolák esetében, de már ott is pozitív elmozdulás tapasztalható. Munkánk során nehézségekbe is ütköztünk, melyek a következők voltak: - A többségi iskolák órarendjéhez igazodva nagyon nehéz volt a saját órarend összeállítása. Órarendünket csak úgy tudtuk összeállítani, ha egy napon belül a város több intézményében tartunk órákat, ahová gyakran a perces óraközi szünetekben kell eljutnunk. - Pozitívum, hogy az intézmények többségében szívesen fogadták és igényt tartottak tanácsainkra, tevékenységünkre és bizalommal fordultak hozzánk. Az EGYMI szakemberei az intézményünk által szervezett közösségépítő programokon, hagyományosan megrendezett összejöveteleken jelen voltak, és egy nap nevelőtestületi kiránduláson is részt vettek. 23

24 III. ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA BESZÁMOLÓJA 1. Az intézmény alapító okirat és SZMSZ szerinti működése július 26.-án intézményünk összevonásra került, új intézmény neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat lett, amely többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. Az intézmény 4 telephellyel (Kós Károly út, Alkotmány út, Mészáros utca, Kodály tér) rendelkezik. Beiskolázási, működési területe: Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A Speciális Szakiskola estében a Tatabányán általános iskolát végző tanulók lakóhelye, illetve a szabad kapacitás terhére, igény esetén Komárom-Esztergom megye területe. Az intézmény önálló jogi személy, önállóan működő, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola látja el. Az intézmény nyolc évfolyamos általános iskola és négy évfolyamos speciális szakiskolából áll, ahol a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános és szakiskolai nevelése, oktatása, képzése folyik. Rehabilitációs tagozatán ellátja az értelmileg akadályozott testi, halmozottan fogyatékos tanulók nevelését- oktatását. Az alapító okirat alapján: A megszerezhető végzettségek: - fűszernövény termesztő (OKJ ) - zöldségtermesztő (OKJ ) - parkgondozó (OKJ ) - kerti munkás ( ) - virágkötő (OKJ ) - lakástextil-készítő (OKJ ) - lemezlakatos ( ) - gépbeállító (OKJ ) - zöldség- és fűszernövény termelő (OKJ ) - varrómunkás (OKJ ) - virágkötő (OKJ ) - parkgondozó (OKJ ) 24

25 2. A gyermek és tanulói létszám alakulása Az alapító okirat szerint az általános iskola maximális tanulólétszáma: 238 fő, a halmozottan fogyatékosok általános iskolája 26 fővel, míg a speciális szakiskola legfeljebb 130 fővel működhet. Az intézmény tanulói létszáma összesen 230 fő volt október 1-én. Ebből a szakiskola 93 fő, a rehabilitációs tagozat 6 fő, és az általános iskola 137 fő volt. A magántanulók száma ebből 12 fő, ebből 3 fő a szakiskolában. Magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatásban 50 fő vett részt. Napközit, tanulószobát 105 tanuló vette igénybe a tanév folyamán. Év végén a tanulók létszáma: 1. évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám Összesen: évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám évfolyam osztályok száma létszám év végi létszám Összesen: Szakiskolában nagy problémát jelent, hogy a tanköteles kort betöltő tanulók jelentős része félbehagyja tanulmányait, munkát vállal és néhány hónap múlva jelentkezik, hogy újra iskolába járna. 2.1 Átlagos osztály és csoportlétszám alakulása Az általános iskolai részen: 13 osztályban 137 tanuló tanult okt. 1-én, így az átlagos csoportlétszám 10,5 fő/osztály, számított létszám alapján: 290 fő-22,3fő/osztály. 25

26 Az év végén: 135 fő tanult 13 osztályban, vagyis a mutató 10,38, számított létszám alapján: 288 fő-22,15 fő/osztály. A szakiskolai részen: A szakiskolában október 1-én 7 osztályban tanult 91 fő diák, átlaglétszám: 13,00 fő/osztály. A szakiskolában év végén 7 osztályban tanult 94 fő diák, átlaglétszám: 13,42 fő/osztály. Tanuló-pedagógus arány Az általános iskolai részen: 33 álláshelyre 137 tanuló, átlag 4,15 fő, számított létszám szerint: 290 tanuló/33 álláshely- 8,78. A szakiskolai részen: 18,5 álláshelyre jutott 94 fő diák, átlag 5,08 fő 3. Pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám alakulása. Fluktuáció, szakos ellátottság, túlóra, üres állások és azok pályáztatása Fluktuáció nem jellemző az intézményegységünkre, a kollégák jellemzően éve dolgoznak nálunk. 3.1 Személyi feltételek Az általános iskolai tantárgyfelosztáson 33 fő, teljes munkaidős pedagógus szerepelt, munkájukat 1 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős és 9 fő gyógypedagógiai asszisztens segítette. Szakiskolai részen még 2 fő asszisztens dolgozik Továbbképzések, kompetenciák bővítése Újra rendelkezésünkre állt a továbbképzési normatíva. Így előre vettük azokat a kollégákat, akik a következő években kerültek volna sorra (2013-ig). Így 5 kollégát tudtunk beiskolázni főiskolai, szakvizsgát nyújtó intézményi képzésre, és 7 főt pedig egyszeri, órát/pontot jelentő tanfolyamra. Intézményünkben elkezdtük a kompetenciamodulok beillesztését a tanmenetekbe, idén kísérleti, felmenő jelleggel, 1-7. osztályokig Szakos ellátottság aránya Szakos ellátottságunk a gyógypedagógiai részen teljes, az angol tanári ellátást is sikerült megoldanunk. A 2010/2011-es tanévben intézményünk speciális szakiskolai részében 11 fő gyógypedagógus dolgozott teljes állásban, közülük 1 fő szakoktatói feladatokat is ellátott 1 fő gyógypedagógus részfoglalkoztatásúként dolgozott 2 fő elméleti oktató teljes állásban dolgozott iskolánkban 3 fő teljes állású szakoktatót foglalkoztattunk 1 fő óraadóként dolgozott Összesen: 21 főt foglalkoztattunk, 18,5 álláshelyen A túlórák száma az általános iskolában heti 100 óra, illetve 82,5 volt a szakiskolában. 4. A nevelő-oktató munka értékelése 4.1. Óvoda: Iskola: Az osztálylétszámok várható alakulása az 1. osztályban 4 fő lesz szeptemberben. 5. évfolyamon számítunk 4-5 fő integrációból jövő tanuló érkezésével, szeptemberben meg szeretnénk osztani a jelenlegi 6. csoportunkat, mert számított 26

27 létszámban - bukástól függően- elérhetjük a 41 főt. 7. osztályoknál jelenleg 2 osztályunk van, melyek létszáma várhatóan csökken, így 1 csoportunk lesz. 8. osztályosok létszáma 32 fő. Közülük 30 fő tanul tovább a szakiskolában, nem tanul tovább 2 fő. Tanulóink számára a készségtantárgyak elsajátítása eredményesebb (rajz, ének, testnevelés, életvitel), problémásabb a magyar, matematika és a természet ismeret tanulása Mérések Országos kompetenciamérésen 2011-ben nem vettünk részt. Intézményi méréseket tanulókra szabva végzünk, az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően Bemeneti és kimeneti mérések Bemeneti mérésként minden évben elvégezzük az egységesített DIFER mérést. Létrehoztunk egy egységes kimeneti mérést is, melyet szeptemberétől kezdtünk el kísérleti jellegű kompetencia-mérést, a 2010/11es tanév végén pedig a felmérést is elvégeztük. Egységesítettük az egyéni felméréseket is, ez is teszt üzemmódban van, az első visszajelzések nagyon pozitívak. Minden tanulóra készült egyéni fejlesztési terv is Könyvtári munka értékelése A könyvtárunk évről évre új szakirodalmakkal, ifjúsági könyvekkel gyarapodik Intézményi tanulmányi átlagok, bukások, alakulása, problémás gyermekekkel való foglalkozás A 2010/2011-es tanév zárásakor folytatódott az évek óta fennálló tendencia, vagyis a tanulmányi átlag 3,99 (tavaly 3,81) kismértékben javul) tavalyelőtt 3,71), a bukások száma az osztályozó és javítóvizsgásoknál 22 fő(tavaly is 22), az évismétlésre 9 fő bukik. Iskolánk nevelő, oktató munkájában nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra. Szakiskolában a tanulmányi átlag 3,51. Egy-kettő tantárgyból 2 főnek kell javítóvizsgát tenni, több tantárgyból 3 főt utasítottunk javítóvizsgára. Továbbra is kiemelt feladat a nevelő, oktató munkánkban a fejlesztési tartalmak megvalósítása az adott pedagógiai szakaszokban: o közösségbe való beilleszkedés o alapkészségek elsajátítása o ismeretbővítés, o orientáció o szakképzés A fejlesztési tartalmak és az eredményes továbbhaladás, illetve megfelelő kimenet megvalósításához a feladataink: o hiányos képzettségek korrekciója o fokozott megsegítés (Ifjúságvédelem) o kiscsoportos fejlesztés, felkészítés a továbbtanulásra o beilleszkedés feltételeinek megteremtése o önálló életvezetési technikák elsajátítása o személyiség gazdagítása o általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása 27

28 5. Rendkívüli események A 2010/2011-es tanévben csökkent az agresszió és a pedagógusok elleni támadások is. Szorgalmaztuk az iskola rendőre programhoz való csatlakozást is. 1 tanulónk van jelenleg bírósági eljárás, vagy az azt követő büntetési tétel kitöltése alatt. 6. Tanítás nélküli napok felhasználása Nevelési értekezlet 1 nap április 20. Mátyás-nap 1 nap február 24. Komplex tanulmányi verseny 1 nap április 15. Dök és sportnap 1 nap május 18. TÁMOP vetélkedő 1 nap május 30. Szakiskola szakmai útja +1 nap április Gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Tanulóinknál nagy hátrány eleve a fogyatékosság, valamint a legnagyobb hátrány még náluk a rossz szociális háttér és pénzhiány. Ezt valamelyest megoldotta december 31-ig, hogy 1-7. osztályos tanulók, majd január 1-től 1-8. osztályos tanulók, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek és erről határozatot az iskolába benyújtották ingyen étkezhettek és nagy előny volt az is, hogy a tanulók ingyen tankönyveket kaphattak. Felsőbb évfolyamokon viszont még mindig probléma volt az étkezés befizetése, gyakran étlen-szomjan ültek a tanulók az iskolapadban, voltak tanulószobán. Veszélyforrás a rossz szociális helyzet, és ebből adódó megélhetési problémák vagy a rossz társaság egyre több tanulónkat vitt a bűnözés útjára. 3 tanulónk volt pártfogói felügyelet alatt. 1 tanuló került azonnali átmeneti nevelésbe. Hivatásos nevelőszülőhöz 3 tanuló került, ezzel iskolaváltoztatásuk is megtörtént. 1 tanuló került családi problémák miatt évközben a Gyerekek Átmeneti Otthonába. 1 tanulót keres a rendőrség jelenleg is eltűnés miatt. Nagy probléma még mindig a rendszeres igazolatlan hiányzás.65 esetben történt a szülő felszólítva, illetve 68 esetben feljelentve. Gyámhatóságnak 10 óra igazolatlan hiányzás 36 esetben lett jelezve, illetve 11 tanuló elérte az 50 óra igazolatlan hiányzást, ami miatt megvonták a családtól a családi pótlékot. Főállású gyermekvédelmi felelősünk rendszeresen ment családlátogatásra, tartotta a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, Gyámhatósággal, Szabálysértéssel, valamint a segélyek igénylésében is a szülők nagy segítségére volt. 8 alkalommal vett részt bírósági tárgyaláson. Mindenki ebédel pályázatot a városban egyedül ő írta meg a tanulóknak. 14 fő általános és 7 fő szakiskolás tanulót segített ösztöndíjhoz juttatni, illetve 12 fő alsó tagozatos kisdiáknak pályázott iskolatáskára a Köszönjük Sió! pályázaton belül, melyből 5 tanuló úgy kezdhette meg a tanévet, hogy füzetekkel, ceruzákkal felszerelt iskolatáskát kapott. Szintén a Köszönjük Sió pályázatán belül elnyert üdítőkkel az egészségnap szervezését támogatta. Év végén Szőllősi Travel Kft pályázatán nyerve a tehetséges tanulóknak jutalom kirándulást szervezett Szentendrére, melyen az utazást, belépőt, étkezést pályázat útján valósította meg. Elengedhetetlen munkája számunkra. 28

29 igazolt nap/fő igazolatlan nap/fő összes hiányzás nap /fő 8. Gyermek- és tanuló- és dolgozói balesetek helyzete Az intézményben a 2010/2011-s tanévben 2 gyermek baleset történt. Ebből a súlyosabb, orvosi beavatkozást igénylő nem történt. 9. Igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása Az egy főre eső hiányzások átlaga 19,62 nap. Az alábbi táblázatban az osztályok hiányzási átlaga látható (ált. iskola és szakiskola) 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 22,00 Mulasztások 1. 12,44 15, ,75 28,50 27,67 26, a 24,38 37,48 5.b 6.o 9.A 15,50 7,75 23,25 9.B 17,83 15,43 33,26 2,59 3,16 15,16 7.a 7.b 10.A 3,98 1,06 5,05 10.B 8,40 2,62 11,01 8.a 8.b 11.A 15,50 2,42 17,92 12.A 11,57 4,21 15,79 12.B 32,80 8,60 41,40 19,62 8.c 10. Tanórán kívüli tevékenység Iskolánk bemutatkozását tevékenységünk megismerését szolgálják: o nyílt napok o házi, megyei, országos versenyek (kulturális, tanulmányi, szakmai) o bemutató órák o Éltes napok o Városi, megyei, országos tanulmányi- és sportversenyek o Kiállítás (szakmai) o Megyei Pályaválasztási Kiállítás o Honlap karbantartása Az idei tanévben is él a szakképzős vizsgára történő felkészítése érdekében a házi kisvizsgák szervezése. Vizsgaszituáció szimulálásával szoktatjuk a tanulókat az OKJ-s vizsgák körülményeihez. A es kisvizsga is eredményes volt. Szakmai illetve tanulmányi kirándulásokat szervezünk iskolánk minden tanulócsoportjában. Szabadidős programok, tanórán kívüli foglalkozások tervezésekor figyelembe vesszük diákjaink igényeit, fejlesztési szükségleteit, és funkcióit. 29

30 Mindezek tükrében indítottuk hagyományos szakköreinket: o mentálhigiénia o sport (atlétika, labdarúgás, alsós sport) o informatika o iskolarádió o főző o kézműves-kerámia o báb o énekkar o természetjáró 11. A tanulmányi versenyeken elért eredmények Az általános iskola 6-7. osztályában hagyományosan rendezi iskolánk a Komplex tanulmányi verseny megyei fordulóját. Az idén néhány ponttal lemaradva a 2. helyen végeztek diákjaink. 12. Középiskolába felvett tanulók aránya, vizsgák eredményei Az általános iskola 8. évfolyamából a speciális szakiskolába hagyományosan 90% feletti a jelentkezési és a felvételi arány. Vonzó lehetőség ez a tanulók számára, mert nem kell a megszokott iskolai közegtől elszakadni, más intézményben szakmát tanulni. Vizsgaeredmények a szakiskolában: parkgondozó 2101 Átlag 4,33 %-os átlag 78,40% lakástextil készítő Átlag 3,8 %-os teljesítmény 71,00% fűszernövény termesztő 2101 Átlag 4,4 %-os átlag 82,40% gépbeállító 3101 Átlag 4,00 %-os átlag 73,00% 30

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Vezetői pályázat EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására Készítette: Bukovics Eszter 2015.06.18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZÁS-------------------------------------------------------------------2.

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL I. Minőségpolitika és minőségfejlesztési rendszer I.1. Az intézmény minőségpolitikájának megvalósítása:a minőségirányítási

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére Csanytelek Község Polgármesterét l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 3171/2011. E L T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A tanulószerzıdések igényfelmérése

A tanulószerzıdések igényfelmérése A tanulószerzıdések igényfelmérése Komplex módszertanú problémafeltárás a tanulószerzıdés jelenlegi rendszerérıl Székesfehérváron 2005-2006. A kutatást a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Székesfehérvár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Segíts a másik embernek abban, hogy megőrizhesse arcát! (Heller

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Surányi Péter. a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium. intézményvezetői beosztásának ellátására

PÁLYÁZAT. Surányi Péter. a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium. intézményvezetői beosztásának ellátására PÁLYÁZAT a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetői beosztásának ellátására Surányi Péter Kaposvár, 2016. március 23. Surányi Péter Tartalom Bevezetés 5 Személyes

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Olasz Erika óvodavezető az óvoda nevelőtestülete, a szülői munkaközösség, Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony, 2012.

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Hegedüsné Somogyi Beáta. Pályázat. intézményegység-vezetői állás betöltésére. Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta. 2015. május 18.

Hegedüsné Somogyi Beáta. Pályázat. intézményegység-vezetői állás betöltésére. Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta. 2015. május 18. Pályázat intézményegység-vezetői állás betöltésére Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta 2015. május 18. 1 Pályázat a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben