Rizoktónia. Velünk kezdõdik. A narancs a KWS egyik védjegye.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rizoktónia. Velünk kezdõdik. www.kws.hu. A narancs a KWS egyik védjegye."

Átírás

1 Rizoktónia A narancs a KWS egyik védjegye. Velünk kezdõdik.

2

3 Tartalomjegyzék Szakkifejezések...4 Rhizoctonia solani...6 Származása, története, elterjedése, gazdasági jelentôsége...7 Tünetei...12 Összetéveszthetôsége és kimutatásának lehetôsége...15 A kórokozó biológiája és epidemiológiája...19 A betegség mértékének csökkentése...21 Rezisztenciára nemesítés...23 Összefoglalás...27 Rhizoctonia crocorum javított kiadás Lektorálta: Dr. Fischl Géza 3

4 Szakkifejezések Anasztomózis: Hífaágak összeolvadása sajátos képzõdmény ( híd ) útján. Anasztomózis csoport: Különbözô izolátumok kompatibilis kapcsolata. Antagonista: Egy adott szervezetet valamilyen úton, vagy formában gátló másik szervezet. ELISA-Test: Szerológiai módszer, angol kifejezés, (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay, azaz enzimhez kötött ellenanyag vizsgálat). Vírusok, baktériumok, gombák pontos azonosításának egyik laboratóriumi módszere. Epidemiológia: A betegség járványtanával (a betegség megjelenésével és elterjedésével) foglalkozó tudomány. Inokulum: A betegség kórokozójának fertõzõ egysége (pl. spóra, konídium, hífadarab, stb.) Izolátum: A környezetbõl elkülönített olyan élõ szervezet, amelybõl még részletes morfológiai, biológiai ismereteink nincsenek. Lenticella, vagy paraszemölcs: Amelyen keresztül a levegõcsere és a párologtatás végbemegy. PCR: angol kifejezés (Polymerase Chain Reaction, azaz polimeráz láncreakció), laboratóriumi eljárás, melynek során az örökítô anyag meghatározásánál a genetikai információkra támaszkodik. Rezisztencia: A növény ellenálló képessége a különbözõ betegséget okozó kórokozókkal szemben. 4

5 Rizoszféra: A gyökérrendszer környezetének mikróba együttese. Szaprofita potenciál: Az adott szervezet szervesanyagot kolonizáló, azon megtelepedõ és azon életképes formában való fennmaradása. Álszklerócium: A micéliumtömörülésnél (álszövetes felépítés) nem különül el a külsõ, sötét, többrétegû kéregrész (cortex), a belsõ, világosabb bélrésztõl (medulla), amely a valódi szkleróciumokra jellemzõ (pl. Sclerotinia sclerotiorum). Anamorf alak: A gomba ivartalan szaporodási formájának jelölése. Teleomorf alak: A gomba ivaros szaporodási alakjának neve. Tolerancia: Tûrõképesség, a fajta, hibrid azon tulajdonsága, hogy elviseli a kórokozó fertõzését anélkül, hogy termése jelentõsen csökkenne. 5

6 Bevezetés A Rhizoctonia gombanemzetségbe különféle fajok tartoznak. Ezekbôl a fajokból a Rhizoctonia solani és a Rhizoctonia crocorum képesek megfertôzni a cukorrépát. Ez a füzet fôleg Rhizoctonia solanival kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze. A füzet végén a Rhizoctonia crocorum kártételérôl is lesz szó. A Rhizoctonia solani az egész világon elterjedt gomba, és mint talajlakó kórokozó, a répán kívül még számos kultúrnövény megfertôzésére képes. A cukorrépánál a különbözô származású Rhizoctonia solani gombák, többféle megbetegedést okozhatnak. Az eddigi ismereteink szerint a Rhizoctonia solani, mint kórokozó felelôs lehet a répa úgynevezett répa gyökérfekélyért (Gyökérüszkösödés), ami korai fertôzés esetén akár a cukorrépa teljes kipusztulásához is vezethet. Viszont okozhat egy sokkal jelentôsebb megbetegedést is, amit a répa nyári gyökérrothadás néven ismerünk. Ennek a füzetnek az a célja, hogy Önöknek minél több hasznos tanácsot adjon a nyári réparothadás nevû betegség elleni védekezésre és a betegség mértékének a csökkentésére. 6

7 Származása Története Elterjedése Gazdasági jelentôsége Julius Kühn Németországban a Mezôgazdasági Növénykórtan megalapítója, 1858-ban felfedezett egy gombát, amit rothadt burgonyagumóból izolált, ez a gomba a burgonya egyik súlyos betegségének, (burgonyahimlõ) okozója a Rhizoctonia solani nevet kapta. A Rhizoctonia solani nevû gomba az egész világon elterjedt és szinte minden talajtípusban elôfordul. Általában a rossz kultúrállapotú talajokban otthonos, de megtalálható a gomba a mezôgazdaságilag mûvelt és kertszerûen elmunkált talajokban is. A gombát nagy változékonysága miatt nehéz kimutatni és hosszú idôbe telik, amíg félreérthetetlenül kimutatható a gombafertôzés a gazdasági növényen. Idôközben sok kísérlet kimutatta, hogy a Rhizoctonia solani gombának különbözô formái léteznek, amelyek úgynevezett anasztomozis csoportokhoz (AG) tartoznak. Egy anasztomozis csoporthoz való tartozás azt jelenti, jelen esetben a Rhizoctonia solaninál, hogy különbözô gazdasági növényeket, (mint pl. a cukorrépa, burgonya, gabona, repce, kukorica, szója stb.) képes megfertôzni. A cukorrépánál két anasztomozis csoport okoz fertôzést. A répa nyári gyökérrothadásért kizárólagosan az AG 2 2 csoport kórokozója a felelôs. Az AG 4 csoport kórokozója viszont fontos szerepet játszik a répa gyökérfekély (Gyökérüszkösödés) kialakulásában. Ezen kívül ennek a csoportnak a kórokozója okozza az USA-ban és Japánban a cukorrépa levelek barnarothadását. 7

8 Azok után, hogy a gomba már sok évvel ezelôtt, mint jelentékeny gazdasági kórokozó, megjelent az USA-ban, Chilében, Japánban és Dél-Európában, Közép-Európában csak a 90-es évektôl okoz jelentôs károkat a cukorrépában. Az EU tagországaiban a répa nyári gyökérrothadást elôidézô gombával fertôzött területeket, ahol a betegség megjelenésével számolni is kell, mintegy ha-ra becsülik. 8

9 A harminc vizsgálati helyen a nyári gyökérrothadás kórokozóinak elôfordulása 1. ábra: A Rhizoctonia solani és a Macrophomina phaseolina gombák kimutatása a vizsgált területen Magyarországon ( ) (Forrás: BÉTA-KUTATÓ Kft.) 9

10 A Rhizoctonia solani gyakran okoz erôs fertôzést az egyedülálló növényeken is. Egy táblának a betegség okozta termésvesztesége igen változó lehet, ami lényegében attól függ, hogy milyen idôpontban és mekkora területen történt meg a fertôzés. A fertôzés mértékétôl függôen, a termésveszteség a 2%-tól, akár az 50%-ot is elérheti. Kísérletek igazolják, hogy Rhizoctonia solani fertôzés esetén a cukortartalom akár 60%-kal is csökkenhet (2. ábra). A répa romló beltartalmi mutatói miatt, behatárolt nagyságú tárolókapacitás mellett, igen fontos a fertôzött répák gyors feldolgozása (3 5. ábra). 2. ábra: A répa nyári gyökérrothadás hatása a répa cukortartalmára (Büttner & Bürcky, 1999) 10

11 3. ábra: A répa nyári gyökérrothadás hatása a répa káliumtartalmára (Büttner & Bürcky 1999) 4. ábra: A répa nyári gyökérrothadás hatása a répa nátriumumtartalmára (Büttner & Bürcky 1999) 5. ábra: A répa nyári gyökérrothadás hatása a répa alfa-amino-nitrogén tartalmára (Büttner & Bürcky 1999) 11

12 Tünetek A répa nyári gyökérrothadás elsô tünetei csak a sorok záródása után észlelhetôek, de gyakran elôfordul, annak ellenére, hogy a tábla fertôzött, a tünetek csak nyár végén vagy ôsszel ismerhetôk fel. A fertôzés kicsi, leggyakrabban élesen lehatárolt foltokban figyelhetô meg, ahol elsôsorban lankadtak a levelek, vagy kívülrôl befelé haladva a folt közepére klorotikussá válnak a levelek, és ebben a foltban a fertôzött tövek növekedése igen gyakran visszamaradott a többi tôhöz viszonyítva. A répagyökér felsô harmadában viszont közvetlen a felsô talajréteg alatt a szürkésbarnától a fekete színûig, rothadt foltok vagy repedések láthatók, de ezek a rothadt foltok kezdetben csak a répa felsô részén észlelhetôk. A fertôzés elôrehaladott stádiumában a rothadás kiterjed a teljes gyökérzetre. A répatest keresztirányú átvágása igen gyakran határozottan mutatja, hogy meddig rothadt el a répa és hol kezdôdik az egészséges rész. A répa nyári gyökérrothadás elég gyorsan lehúzódik a talaj felsô rétegébôl mélyebbre és szétterjed a teljes répatestre. Az igen gyorsan elôrehaladt rothadáskor az elszáradt és lankadt répalevelek csillagformában fekszenek a földön, a répa viszont még új levelek képzésébe kezd mielôtt teljesen elhalna. Egy fertôzött folton belül gyakran egymás mellett a fertôzés összes stádiuma megtalálható. A fertôzés által megbetegített répán más gombák vagy baktériumok, mint másodlagos kórokozók telepednek meg, ami a répatest további száraz vagy nedves rothadásához vezethet. 12

13 6. ábra: A répa nyári gyökérrothadás miatt kipusztult fontos terület Forrás: Dr. M. Heupel, LWK Rheinland Planzenschutzamt, Bonn 7. ábra: Tipikus kép egy erôsen fertôzött répáról, a leszáradt levelek csillagformában fekszenek a földön. 13

14 8. ábra: A répa nyári gyökérrothadás kezdeti tünete a répatesten, a rothadás a test felsô harmadában kezdôdik. 10. ábra: A répa nyári gyökérrothadás végsô tünete. 9. ábra: Az egészséges és a beteg répatest összehasonlítása. Elôrehaladott elszínezôdés a répatesten, ami kívülrôl halad befelé. 14

15 Összetéveszthetôsége és kimutatásának lehetôsége Annak ellenére, hogy a répa nyári gyökérrothadása az elmúlt évektôl terjedôben van, nem törvényszerû, hogy az összes barna és fekete színû réparothadást, a Rhizoctonia solani idézte elô. A répa nyári gyökérrothadás gyakran összetéveszthetô a répatestet károsító más kórokozók kórképével. A Rhizoctonia crocorum fertôzése ami nagyon közeli rokongomba ellentétben a Rhizoctonia solani kórképével, ez a répagyökér alsó részét fertôzi meg. A megfertôzött részt a vöröstôl, a sötétviola árnyalatig terjedô micélium borítja be. További információt a Rhizoctonia crocorumról a füzet 29. oldalától találnak. A fómás-réparothadás (Phoma betae) száraz rothadást idéz elô a répatest felsô harmadában. A fertôzött részek színe a barnától a feketéig terjedhet, ezen kívül a répagyökér még be is repedezhet. Ezzel a fertôzéssel gyakran egyidejûleg észlelhetô a levelek fómás levélfoltossága. A fitoftórás nedvesrothadás (Phytophthora megasperma) esetében a gomba olyan rothadást idéz elô, ami ellentétben a Rizoctonia solani kórképével a gyökérvégen kezdôdik. A levélzet ennél a fertôzésnél is kivilágosodik, elsárgul és lankadttá válik, a növény teljes habitusa leromlott. A prizmarothadás nevû betegség, amit egy komplex kórokozó csoport, különféle gombák (mint pl. Fusarium spp., Penicillium spp., Aspergillus spp., Botrytis cinerea) okoznak. A vastag gombagyepet létrehozó kórokozók kórképei megtalálhatók a betakarított répán, ahol a kórképhez hozzátartozhatnak a legkülönfélébb elszínezôdések is. 15

16 A sugárgombás varasodás a répatest olyan területen lép fel, ahol a Rhizoctonia solani is elôfordul, ott, ahol a talajok kultúrállapota nem kielégítô, a talajok ph értéke túl alacsony, vagy nagyon magas. Nedves nyarakon a répatest varasodás elôfordulása általában gyakoribb. Ellentétben a Rhizoctonia solani okozta kórképpel, itt a répatesten egy körkörös varasodás alakul ki, ami barnára színezôdik. Ez általában a répagyökér felsô részén fordul elô, ahol a répa körkörösen befûzôdik, és dudoros kitüremkedésû formát vesz fel. Nem lép fel rothadás és a levélzet végig tünetmentes marad (11. ábra). A fonálféreg (Ditylenchus dipsaci) által elôidézett varasodás tünetei a répavarasodásához hasonlóak (12. ábra), de a gombák és a baktériumok másodlagos fertôzése folytán további rothadási folyamatok indulnak el, amelyek mélyen behatolnak a répagyökérbe. Bór és mangán hiánya (13. ábra) okozza a cukorrépa szív és szárazrothadását, de másképpen, mint ahogy az a répa nyári rothadásnál elkezdôdik. Itt a rothadás a szívlevelek területén kezdôdik, amelyek elôször elfeketednek, majd elhalnak. Az öregebb levelek felsô részén finom hasadások jelentkeznek, amelyek a levélnyélig tartanak mielôtt még a levél lelankadna, vagy esetleg elhalna. 16

17 11. ábra: A répavarasodás olyan betegség, ami a répagyökér fekete rothadásához vezethet. 12. ábra: Rothadás a répafej területén, amit a fonálféreg okozott. 13. ábra: A bór és mangán hiány okozta rothadás a szívleveleken kezdôdik és száraz jellegû korhadást idéz elõ a répafejen. 17

18 A különféle gombák, baktériumok és nematódák okozta másodlagos fertôzések miatt igen nehéz a betegség tényleges okát pontosítani. Amennyiben az korábban leírt levél és gyökértünetek kialakulnak, a Rhizoctonia solani általi fertõzés kimutatása a következõképpen történik: 1. A beteg növényi részrõl közvetlenül kaparékot készítünk. Mikroszkópi vizsgálat során, a viszonylag vastag, világosbarna és derékszögben elágazó micélium e kórokozó jelenlétére utal. 2. Amennyiben a gomba micéliumát egyértelmûen nem tudjuk azonosítani, akkor az egészséges és fertõzött rész határáról kimetszett kis szövetdarabkát táptalajra helyezünk és néhány nap elteltével a gyér micéliumszövedéket, majd késõbb a képzõdõ álszkleróciumot vizsgálhatjuk mikroszkóp segítségével. Új laboratóriumi meghatározási módszerek is terjedôben vannak, mint az (ELISA) test, vagy a molekuláris biológiai módszer (PCR). 18

19 A kórokozó biológiája és a betegség járványtana A Rhizoctonia solani Kühn a Deuteromycota törzsbe, a steril micéliumos gombákhoz tartozik, amelynek ivaros alakja (teleomorf alak) a Basidiomycota törzsbe besorolt Thanatephorus cucumeris (A. B. ) Frank) Donk. Meghatározásához számos módszer ismert. Ilyen ismert módszer, az úgynevezett összeférhetôséget vizsgáló teszt, ami arra szolgál, hogy meghatározza, képesek-e az összeolvadásra két izolált gomba fonalai. Az ilyen módon izolált gombák, az összekapcsolhatóságuk alapján kapnak besorolást a különbözô anasztomózis csoportokba. A fertôzési különbözôségek természetesen függnek a termesztett növények csoportjától, valamint az uralkodó hômérséklettôl és annak változásától. A kötött, rossz vízgazdálkodású és struktúrájú, pangó vizes talajok, valamint az ehhez járuló meleg tavasz és nyár (>25 C) kiváltja a fertôzést. Egyes országokban (pl. Hollandiában) homoktalajokon is fellép a fertôzés, amennyiben túl magas a talajvízszint. A Rhizoctonia solani a talajban lévô szerves anyagokon álszklerócium vagy micéliun formájában marad életképes, telel át. A gomba micéliumnak köszönhetôen, micélium formájában akár 3 évig életképes marad a talajban megfelelô szervesanyag maradványokon. 19

20 20 A talajhômérséklet emelkedésével (>15 C) a gomba aktivizálódik. A répagyökér kifejlôdésével a gyökér felsô része és a levélnyelek, ahogy közvetlen összeköttetésbe kerülnek a talaj felsô rétegével, a gombafonalak a sejtnedvben oldódó enzimek segítségével közvetlenül a gyökér szöveteibe jutnak. Kísérletek igazolták, hogy a Rhizoctonia solani AG 2 2 IIIB alcsoportja egyaránt képes megfertôzni a levélnyeleket, a répafejet és a gyökértörzset. A gomba számára a legalkalmasabb fertõzési kapuk a levélnyelek alsó része, és a répafejen lévô természetes repedések, valamint a fô és oldalgyökereken található lenticellák. A gyökér sejtjeibe jutott gomba már könnyûszerrel szétterjedhet a szövetekben. A gomba elterjedéséhez hozzájárul egyrészrôl az, hogy a talajmûvelô gépek milyen széles körben mozognak, másrészrôl az elterjedést lényegesen befolyásolhatja a víz (drénvizek, öntözôvizek) és a szélerózió. A betegség járványszerû fellépésérôl mivel a Rhizoctonia solani a talajok nagy részében megtalálható leginkább az feltételezhetô, hogy azt nagymértékben külsô tényezôk, (pl.: vetésforgó, idôjárás, a talajok túlzott tömörödése, magas talajvíz stb.) befolyásolják. Csak így magyarázható meg, hogy az elmúlt években, egy idôben, Franciaországban, Németországban, Hollandiában és más európai országokban észrevehetôen egyszerre nôtt a fertôzés mértéke.

21 A betegség mértékének csökkentése Mint a cukorrépát károsító más talajlakó betegség kórokozók esetében itt is, a fertôzés erôssége, a kártétel nagysága, függ a talaj fertôzöttség mértékétôl, valamint az idôjárástól és a termesztéstechnológiától. A Rhizoctonia solani okozta fertõzés megjelenésétôl és a fertôzés idôpontjától függôen, a termésveszteség akár az 50%-ot is elérheti. Az eddigi kísérleti eredmények igazolták, hogy a fertôzés emelkedésével a répa cukortartalma jelentõsen csökken, a kálium, nátrium és alfa-aminó-nitrogén tartalma pedig erôsen megnövekszik (2 5. ábra). Megfelelô termesztéstechnológiával a fertôzés mértéke csökkenthetô, ezáltal az okozott kár mérsékelhetô. Vetésforgó A vetésforgó kiszélesítésével az inokulum mennyisége csökkenthetô a talajban, a répa részaránya ne haladja meg a 33%-ot a vetésforgóban. A kukorica nem ajánlatos a vetésforgóban, mert a Rhizoctonia solani (AG 2 2) a kukorica szármaradványon képes fennmaradni. A kukorica másik veszélyforrása, hogy a kései kukorica betakarítás után a talaj elôkészítése már nem tökéletes, talajtömörödési problémák jelentkezhetnek. Ajánlatos egy megfelelô köztesnövényt (olajretek, mustár, mézontó-fû) beépíteni a vetésforgóba, amelyek jó talajállapotot hagynak hátra. 21

22 Talajelôkészítés Úgy kell elôkészíteni a talajt, hogy az szolgálja a talaj átlevegõztetését, segítse a megfelelõ ph kialakítását, biztosítsa a biológiai élet kialakulásának feltételeit. A talajtömörödést, amiket a helytelen talajmunkák vagy a nagy betakarítógépek okoztak, helyre kell hozni. Erôs fertôzés esetén a korai betakarítást kell alkalmazni. Növényvédelmi technológia Különféle gombaölôszerek hatóanyagai már a rendelkezésünkre állnak, amelyek alkalmazása a fertõzés csökkentésére irányul. Fejlesztés alatt vannak olyan technológiák, amelyek a gombaölõszereket és bizonyos antagonista gombákat együtt alkalmazzák a vetõmagkezelési eljárás során a Rhizoctonia solani fertõzésének csökkentésére. Fajta kiválasztása A legnagyobb jelentôsége a fajta helyes kiválasztásának van. Ma már új nemesítésû, a Rhizoctonia solanival szemben rezisztens, a fertôzött területen nagy termésbiztonságú cukorrépafajták állnak rendelkezésre. 22

23 Rezisztenciára nemesítés A rezisztenciára nemesítés fontos szerepet játszik a KWSnél. Számos esetben ugyanis nem lehetséges, vagy nem gazdaságos a betegség kórokozója ellen fungicideket alkalmazni. Ezért a KWS nagy erôfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a betegségre rezisztens és nagy termésbiztonsággal rendelkezô cukorrépafajtákat biztosítson az Önök speciális igényeinek a kielégítésére. Az elsô eredményekre 1999-ig kellett várni, Európában ebben az évben ismerték el az elsô Rhizoctonia solanival szemben rezisztens KWS cukorrépa fajtát. Rezisztencia forrás honnan származik a rizoktónia rezisztencia a cukorrépában? A Rhizoctonia solanival szemben rezisztens, államilag elismert cukorrépafajták és a kísérletbe állított fajtajelöltek mind amerikai nemesítési alapanyagokhoz nyúlnak vissza. Az eredeti amerikai rezisztens vonalak igen jó védelemmel rendelkeznek a répa nyári gyökérrothadással szemben, viszont alacsony a termésük, gyenge a minôségük, és hajlamosak a felmagzásra. A nemesítési munka legfontosabb célja, hogy az eredeti alapvonalakat visszakeresztezzék olyan elit vonalakkal, amelyeknek nagy a termésük, jó a minôségük és nem hajlamosak a felmagzásra. Ugyanakkor a vadrépában (Beta maritima) újabb rezisztens vonalakat keresnek a további nemesítési munkához. Ez a munka még nagyon a kezdeteknél tart, és még hosszú idõbe telik, amíg a vadrépából fajtatiszta alapanyagot sikerül elôállítani. 23

24 A rezisztenciára nemesítés minden lépésében meg kell szilárdítani, hogy a keresztezett új vonalakban ne csak a teljesítmény növekedjen, hanem a Rhizoctonia solanival szembeni rezisztencia is stabilan megmaradjon. A répa nyári gyökérrothadás elleni rezisztenciára nemesítés több mint egy gén egyszerû átörökítése. A visszakeresztezés során elôfordulhat, hogy a rezisztencia gyengül. Ilyen esetben az így létrehozott vonalak rezisztencia szintje behatárolt. Ezek a vonalak erôs fertôzés esetén csak csekély védelmet biztosítanak. Az ilyen esetek kiküszöbölésére, a nemesítési anyagban a magas rezisztencia szint megtartása érdekében, intenzív rezisztencia vizsgálatra van szükség. A KWS nagy hangsúlyt fektet a világ számos országában a rizoktónia megbetegedés elleni kutatásokra. Rezisztencia vizsgálat hogy ismerhetô fel a rezisztencia különbség? A fajták és nemesítési alapanyagok rezisztencia vizsgálata ez idáig nagyrészt a természetesen fertôzött, és a mesterségesen befertôzött talajokon folyik. A táblákon a répa nyári gyökérrothadás legtöbbször csak foltokban jelentkezik és a fertôzés erôssége az egyes években erôsen az idôjárási tényezôktôl függ. Mégis gyakran szükség van többéves kísérletekre, hogy a fajta legjobb összetevôit összehasonlíthassák. 24

25 A rezisztencia különbségek felvételezésére a fertôzött területek termésmennyiségének mérése mellett kerül sor a kipusztult tövek megszámolására, valamint a betakarított és megfelezett répák bonitálására (répatest rothadásmértékének megállapítása). Rezisztens fajták egy lépés a répa nyári gyökérrothadás elleni védelemben Európában, Németország után legkorábban, Franciaországban és Magyarországon kerültek elismerésre és köztermesztésbe a rizoktónia rezisztens fajták. Európa többi országában ezek a fajták bejelentés alatt, vagy elismerés elôtt állnak. Az elsô rizoktónia rezisztens fajtagenerációt ez idáig csak erôs fertôzés esetén volt ajánlatos termeszteni. Erôs fertôzés esetén ugyanis ezek a fajták igen jó védelmet nyújtanak a répa nyári gyökérrothadással szemben, viszont fertôzetlen területen termésmennyiségük nem tér el lényegesen a standard fajtákhoz viszonyítva. 25

26 26 A KWS célja a rizoktóniás réparothadás rezisztenciájának kiszélesítése, más betegségek elleni rezisztenciával való kombinálása. Magyarországon az utóbbi idôkben már államilag elismerésre kerültek a rizoktónia rezisztenciával és rizommánia toleranciával, valamint a rizoktónia, cerkospóra rezisztenciával és rizománia toleranciával rendelkezõ fajták. Az eddigi nemesítés során kapott rizoktónia rezisztens fajták sajnos csak a répa nyári gyökérrothadása ellen nyújtanak védelmet, a répagyökérfekély ellen nem biztosítják a védettséget. Ezért nagyon fontos, hogy a rizoktónia rezisztens fajták termesztése során nagy gondot fordítsunk a vetésforgóra, talajmûvelésre, az optimális vetésre és szántóföldi kelésre, hogy ezek segítségével is, az egész vegetációs periódusban megpróbáljunk védelmet nyújtani a répának a fertôzéssel szemben.

27 Összefoglalás A Rhizoctonia solani az egész világon elterjedt gomba, gyakorlatilag minden talajtípusban elôfordulhat. Az anasztomózis csoporthoz való tartozása miatt több növényfaj megfertôzésére képes, az AG 2 2 csoport a kései réparothadás okozója a cukorrépában. A gomba álszklerócium vagy micélium formájában, a talaj-ban lévô szerves anyagokon telel át. A meleg idôjárás és a magas talajnedvesség elôsegítik a Rhizoctonia solani gomba okozta fertôzéseket. A fertôzés nyártól ôszig jelentkezik kisebb foltokban, amelyekben a répák gyengén fejlettek és leveleik a folt közepe felé haladva kivilágosodnak és lankadtak. A répatestek felsô harmadában, kezdetben a barnától a fekete színárnyalatig terjedô rothadás jelei és repedések láthatók. Elôrehaladott fertôzés, rothadás esetén a leszáradt levelek csillagszerûen fekszenek a répa körül a földön. Gyakran összetéveszthetôk a réparothadást elôidézô különféle kórokozók tünetei. A répa nyári gyökérrothadást elôidézô kórokozó gomba meghatározásának legbiztosabb módja, a pontos laboratóriumi vizsgálat. Szántóföldi és növénytermesztési technológiákkal (pl.: a vetésforgó kiszélesítése, köztestermesztés, a gépek által okozott talajszerkezet romlás kiküszöbölése, helyes tápanyag szolgáltatás) egy bizonyos mértékig felvehetô a harc a fertôzés és a károk ellen. 27

28 Erôs fertôzés esetén a rezisztens fajták termesztésének van nagy jelentôsége. A rizoktónia rezisztens fajták Magyarországon már rendelkezésre állnak. A Rhizoctonia solani által okozott répa nyári gyökérrothadás nevû betegség az elmúlt 10 évben, Európában a termôterületeken terjedôben van. A kártétel bizonyos mértékig enyhíthetô a helyesen megválasztott növény és termesztés technológiákkal. A végsô megoldást jelentô rizoktónia rezisztens fajták termesztése egyes országokban, mint Magyarországon, már köztermesztésben vannak. 28

29 Rhizoctonia crocorum Származása Története Elterjedése A Rhizoctonia crocorumot (Pers.Fr.) DC. amelynek telemorf alakja a Helicobasidium brebissonii (Desmaz.) Donk ban Julius Kühn írta le elõször a cukorrépában, Németországban. A gomba egész Európában megtalálható. Az európai országok közül Angliában, Spanyolországban és Franciaországban fertôzésével rendszeresen számolni kell. Németországban, csak szórványosan, Dél-Németországban jelenik meg. Amerika nyugati cukorrépatermô területeken okoz ijedelmet megjelenésével. Tünetei Ugyanúgy, mint a répa nyári gyökérrothadásnál, a vörös rothadás is eleinte kisebb foltokban jelentkezik a répatáblán. A fertôzés nagy összefüggô foltokban csak ritkán figyelhetô meg. A fertôzött répákon lankadtság tünetei láthatók, ami a talajvíz és a nitrogén gyenge felvételének a következménye. A répagyökeret a vöröstôl a lila színbe átmenô gombamicélium növi be. A vörös rothadás, ellentétben a répa nyári gyökérrothadással, a répatest csúcsi részén (azaz farokrészen) jelentkezik. A gombalepedék alatt, a répagyökéren a rothadás csak sekélyen fejlôdik ki. A betakarításkor észlelt erôteljes rothadás a másodlagos kórokozók fertôzésének az eredménye. A fertôzött répák földdel való szennyezettsége gyakran igen nagy. 29

30 A levélszáradást gyakran levélváltás követi. A répatestre telepedett gomba lepedék igen tipikus, mivel a vöröses lila micélium gyakran csak akkor válnak láthatóvá, amikor a répát a földtôl megtisztítottuk. Ez az eset kizárja a többi gombafertôzéssel való összetéveszthetôségét. 14. Rhizoctonia violacea. A répa vörös rothadása. A rothadás a répagyökér csúcsán kezdôdik, a rothadt foltokat egy vöröses-lila színû gombamicélium vonja be. 30

31 15. ábra. A betegség közepes erõsségû fertõzés tünetei a répetest különbözõ részein 16. ábra. A betegség súlyos elõrehaladott állapota 31

32 A kórokozó biológiája A Rhizoctonia crocorum gomba álszklerocium és micélium alakjában, a talajban lévô szerves anyagokon és fertôzött répagyökereken valamint gyomnövényeken telel át. A gombának van egy sor gazdanövénye a kultúr növények (burgonya, repce, sárgarépa, vöröshere, lucerna, spárga) és a gyomnövények (csalánfélék, libatop, tyúkhúr, pásztortáska) körében. A Rhizoctonia crocorum gomba 13 C talajhômérsékletnél kezd aktiválódni, a fertôzés szempontjából a C-os hômérséklet számára a legmegfelelôbb. A gomba elterjedése jelenleg bármely talajtípusban lehetséges. A gyakorlatban az elterjedés behatárolt, mivel a fertôzés csak kisebb foltokban jelenik meg. Elôfordulhat a betegség homokos és mésztartalmú talajokon is (mint pl. Franciaországban, Champagne tartományban). A Rhizoctonia crocorum gomba okozta fertôzést elôsegítik a vizenyõs mély fekvésû területek. A kórokozó fertôzése iránt fogékony növények egymás után történô termesztése növeli a gomba felhalmozódását a talajban, ahonnan a fertôzés elindulhat. 32

33 A kártétel mértékének csökkentése elérhetô a helyesen megválasztott növénytermesztési technológiával. Melyek ezek: A jó talajmûvelés és a betakarítás idejének helyes megválasztása. A kultúr és gyom gazdanövények számának csökkentése a vetésforgóban, a fogékony kultúr-növények elhagyása az elôvetemények közül. Forgatásos talajmûvelés (szántás). A talajszerkezet javítása köztes növénytermesztéssel. 33

34 Jegyzetek 34

35 KWS szaktanácsadás Kérem keressék szaktanácsadóinkat és kérjék "Rizománia", valamint "Levélbetegségek" címû, a KWS által készített ismeretterjesztõ füzeteinket.

36 KWS Cukorrépa és kalászos agroszerviz az Ön szolgálatában! Steinmacher László Zsolt ügyvezető igazgató Mobil: laszlo.steinmacher@misafarm.hu Csánk L. Bertalan szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök Mobil: bertalan.csank@misafarm.hu BETAMAG-TRADE Vetőmag Kereskedelmi Kft. KWS cukorrépa és kalászos képviselet 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u Tel./fax.: 66/

Levélbetegségek. Velünk kezdõdik. www.kws.hu. A narancs a KWS egyik védjegye.

Levélbetegségek. Velünk kezdõdik. www.kws.hu. A narancs a KWS egyik védjegye. Levélbetegségek www.kws.hu A narancs a KWS egyik védjegye. Velünk kezdõdik. Tartalomjegyzék Bevezetés 4 Cerkospórás levélfoltosság....6 Ramuláriás levélfoltosság..10 Lisztharmat...14 Fómás levélfoltosság..

Részletesebben

Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére

Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére Dr. Békési Pál ny. osztályvezető Szentendre Kissé talán meglepő, hogy ilyen korán, már a márciusi számban a napraforgó-betegségek elleni védelemre irányítjuk

Részletesebben

2014/15. Vetõmag ajánlat. Cukorrépa hibridek

2014/15. Vetõmag ajánlat. Cukorrépa hibridek 2014/15 Vetõmag ajánlat Bemutatkozás A KWS egy több mint 150 éves tapasztalattal rendelkező családi alapítású nemesítő, amely története során a gazdálkodók sikerét tartotta szem előtt és teszi ezt változatlanul

Részletesebben

Szamóca (Fragaria x ananassa = F. magna Duch.)

Szamóca (Fragaria x ananassa = F. magna Duch.) Szamóca (Fragaria x ananassa = F. magna Duch.) A vetésforgó összeállítása A vetésforgó tervezésekor a legfontosabb szempont a biológiai talajtermékenység megőrzése, és a kártevők felszaporodásának megakadályozása,

Részletesebben

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy]

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy] 5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA [négypluszegy] AZ ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁS DIÓHÉJBAN Az őszi talajaktiválás annyit jelent, hogy olyan talajbaktérium készítményt juttatunk a földbe, amely jelentősen

Részletesebben

A búza rozsdabetegségei

A búza rozsdabetegségei NÖVÉNYVÉDELEM ROVATVEZETŐ: Dr. Békési Pál c. egyetemi tanár Veszélyes növénybetegségek (II./2.) A sorozat megtervezésében és szerkesztésében közreműködik Dr. Békési Pál és Dr. Fischl Géza A burgonya Y

Részletesebben

Növénykórtan. Növényt megbetegítő gombák V. Konídiumos vagy mitospórás gombák Deuteromycetes (Mitosporic fungi) Növénykórtan 5 - Mikológia 5 1

Növénykórtan. Növényt megbetegítő gombák V. Konídiumos vagy mitospórás gombák Deuteromycetes (Mitosporic fungi) Növénykórtan 5 - Mikológia 5 1 Növénykórtan Növényt megbetegítő gombák V. Konídiumos vagy mitospórás gombák Deuteromycetes (Mitosporic fungi) Növénykórtan 5 - Mikológia 5 1 Konídiumos gombák (Deuteromycota) Ivaros szaporító képleteket

Részletesebben

GOMBABETEGSÉGEK SOROZAT ÔSZI BÚZA LEVÉL- FOLTOSSÁGOK

GOMBABETEGSÉGEK SOROZAT ÔSZI BÚZA LEVÉL- FOLTOSSÁGOK SOROZAT LEVÉL- FOLTOSSÁGOK Tartalomjegyzék A foltbetegségek kórokozói és tünetei A foltbetegségek kórokozói és tünetei 3 6 Jelentôség és életmód 7 A kórokozók járványtana 8 Kártétel 9 11 Agrotechnika,

Részletesebben

Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012

Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012 Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012 Tartalomjegyzék Bevezető 4. Napraforgó vetőmagajánlat NK Kondi 10. NK Brio 14. NK Oktava 16. NK Delfi 18. Alexandra PR 20. NK Neoma 22. NK Alego 26.

Részletesebben

Fajtaajánlat 2015/16. Kalászos fajták

Fajtaajánlat 2015/16. Kalászos fajták Fajtaajánlat 2015/16 Kalászos fajták Tartalom Bemutatkozás...2-3 Őszi búza fajták...4-11 SIRTAKI...4 FARINELLI...5 BASMATI...6 HISSEO...7 KWS FERRUM...8 KWS MAGIC...9 CALISOL...10 FIGARO...11 Technológiai

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

Nem betegség, éhezik. Tápanyaghiánya van. Tápanyaghiány. Június hónapban fokozottan jelentkezik a tápanyaghiány.

Nem betegség, éhezik. Tápanyaghiánya van. Tápanyaghiány. Június hónapban fokozottan jelentkezik a tápanyaghiány. Nem betegség, éhezik. Tápanyaghiánya van Tápanyaghiány Június hónapban fokozottan jelentkezik a tápanyaghiány. A fák és növények alultápláltsága házi kertben is előfordul. Tünetei a rövid hajtások, a kisméretű

Részletesebben

Burgonya kísérleti módszertan

Burgonya kísérleti módszertan BURGONYA TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 4 2 Általános rész... 4 2.1 Bejelentés általános kezdeményezése... 4 2.2 Bejelentés elfogadása... 4 2.3 Vizsgálat szüneteltetése, megszűnése, meghosszabbítása, bejelentés

Részletesebben

Õszi káposztarepce ajánlat. Jövőt vetni 1856 óta

Õszi káposztarepce ajánlat. Jövőt vetni 1856 óta Õszi káposztarepce ajánlat 2011 Jövőt vetni 1856 óta Köszöntô Tanulj a múltból, élj a mának és gondolj a jövôre! A KWS cégcsoport több évtizedre visszatekintô kutatás-fejlesztési tevékenységének köszönhetôen,

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATÁRÓL

A NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATÁRÓL Levegõ Füzetek Budapest, 2006 A NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATÁRÓL Pál János, Simon Gergely A DDT-t kezdetben annyira veszélytelennek hitték, hogy embereken, élõsködõk ellen is használták A

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. A munkaterv megvalósítása. A munkát három fő területre tagoltuk, a kutatás céljainak megfelelően:

ZÁRÓJELENTÉS. A munkaterv megvalósítása. A munkát három fő területre tagoltuk, a kutatás céljainak megfelelően: ZÁRÓJELENTÉS Az F67908 sz. Növénykórokozó és toxin-termelő gombák levegőmikológiai vizsgálata c. OTKA pályázat tudományos eredményei Futamidő: 2007-07-01-2011-06-30 A légkör szilárd összetevőinek közel

Részletesebben

A VETÉSIDŐ, FAJTA- ÉS FUNGICIDHASZNÁLAT INTERAKTÍV VIZSGÁLATA NAPRAFORGÓNÁL A HAJDÚSÁGBAN

A VETÉSIDŐ, FAJTA- ÉS FUNGICIDHASZNÁLAT INTERAKTÍV VIZSGÁLATA NAPRAFORGÓNÁL A HAJDÚSÁGBAN DEBRECENI EGYETEM HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Kátai János egyetemi tanár Témavezető: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár A VETÉSIDŐ,

Részletesebben

1 pont. 2 pont. 1 pont. 1 pont

1 pont. 2 pont. 1 pont. 1 pont 1.1. A MADARAK ÉS AZ EMLÕSÖK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (10 PONT) Hasonlítsa össze a madarak és az emlõsök testfelépítését! (1-) Négyféle asszociáció A) a madarakra jellemzõ B) az emlõsökre jellemzõ C) mindkét csoportra

Részletesebben

Bacteriosollal kezelt tábla (A 1)

Bacteriosollal kezelt tábla (A 1) Összehasonlító talajszelvény-vizsgálat Pusztaszabolcs, 2015. szeptember 1. Vizsgált terület: Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. birtokai A Pusztaszabolcsi Zrt. összességében 0 hektáron gazdálkodik (bérelt és integrált

Részletesebben

A nagy mennyiségű csapadék hatása az árukukorica fenológiai és növény-egészségügyi állapotára

A nagy mennyiségű csapadék hatása az árukukorica fenológiai és növény-egészségügyi állapotára A nagy mennyiségű csapadék hatása az árukukorica fenológiai és növény-egészségügyi állapotára Dr. Keszthelyi Sándor, Dr. Kazinczi Gabriella Kaposvári Egyetem ÁTK, Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék

Részletesebben

A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?)

A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?) A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?) Lásztity Radomír Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

a) területválasztás, b) talajtermékenység fenntartása, c) kevésbé erőteljes gyökérzetű fajta kiválasztása, d) megfelelő mezőgazdasági technikák

a) területválasztás, b) talajtermékenység fenntartása, c) kevésbé erőteljes gyökérzetű fajta kiválasztása, d) megfelelő mezőgazdasági technikák Biobor A szőlészet az utóbbi 25 évben számos fontos változáson ment át. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a polikultúrát mindenhol egyre inkább felváltja a monokultúra. A monokultúrás termelésben

Részletesebben

termesztéstechnológia III.

termesztéstechnológia III. Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2013VN) Általános termesztéstechnológia III. Kertészmérnök szak (BSc) II. Vadgazda mérnök szak (BSc) II. gyakorlata 2011. október 5. Gyakorlati munka Technikai

Részletesebben

PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com

PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com 07 1. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2013. OKTÓBER A TARTALOMBÓL PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN PIONEER PROTECTOR TM = KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG! TERMELŐI INTERJÚ - TERMELÉS PIONEER VETŐMAGOKKAL AZ AFLATOXIN

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 21. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott an10 Jó Mezőgazdasági Gyakorlat című képzéshez A képzési program kódszáma: an10 A képzési program megnevezése: Jó Mezőgazdasági Gyakorlat

Részletesebben

kws Kukorica vetomag ajánlat

kws Kukorica vetomag ajánlat kws Kukorica vetomag ajánlat Jövőt vetni 1856 óta KWS értéket képvisel! 155 éve a vetômagpiac élvonalában a KWS a régi hagyományok megôrzése mellett értéket képvisel! Olyan kiváló genetikai háttérrel rendelkezô,

Részletesebben

agrárium Növényvédelmi melléklet

agrárium Növényvédelmi melléklet Növényvédelmi melléklet Növényvédelem 27 A növényvédelem kihívásai 2013-ban 2012 nem volt könnyû év a mezôgazdaság számára. A felhasznált növényvédô szerek értéke 2011-hez képest több mint 10%-kal növekedett.

Részletesebben

őszi katalógus Újdonság! ŐSZI KÁPOSZTAREPCE ŐSZI GABONAFÉLÉK 2016 FAJTAAJÁNLAT A JOBB TERMÉSÉRT

őszi katalógus Újdonság! ŐSZI KÁPOSZTAREPCE ŐSZI GABONAFÉLÉK 2016 FAJTAAJÁNLAT A JOBB TERMÉSÉRT ŐSZI KÁPOSZTAREPCE ŐSZI GABONAFÉLÉK 2016 FAJTAAJÁNLAT A JOBB TERMÉSÉRT őszi katalógus Újdonság! *** LEGNAGYOBB EZERMAGTÖMEGŰ REPCE VETŐMAG SZEMENKÉNT VETŐKNEK IS! *** 2. OLDAL őszi katalógus / ősz 2016

Részletesebben

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 2013 I. hely 2012 Arsenal 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek korai csoport Magról magra, magasabbra Maximalizálja

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A környezetkímélő, takarékos művelés megvalósítási módjai Kultivátoros művelés A tökéletes munkához tartozik az

Részletesebben

Parlagfű. A parlagfű elterjedése, kártétele

Parlagfű. A parlagfű elterjedése, kártétele Parlagfű A parlagfű elterjedése, kártétele A parlagfű, helyesebben ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) Észak- Amerikából került Európába különböző terményszállítmányokkal. Magyarországon már

Részletesebben

Mezőgazdasági növénybiztosítás

Mezőgazdasági növénybiztosítás Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/40 AHE-11536 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli (kockázatviselési ) hatálya...

Részletesebben

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYNEMESÍTÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése A napraforgó nemesítési célkitűzése és nemesítés módszerei A repce nemesítési célkitűzése és

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

A parlagfűről, parlagfű mentesítésről

A parlagfűről, parlagfű mentesítésről A parlagfűről, parlagfű mentesítésről Összeállította: Stánitz Éva megyei tisztifőorvos Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szabó Lajos hivatalvezető Vas Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Kedves Partnerünk! Cégismertetô

Kedves Partnerünk! Cégismertetô 2015 Kedves Partnerünk! Üdvözlöm az Euralis csapata nevében a repce szezon küszöbén. Megszokhatta tôlünk, hogy minden évben valamilyen újdonsággal állunk elô. Az elmúlt évben nagy sikerrel vezettük be

Részletesebben

Napraforgó vetômag A termôterületnek, ahol a vetômagot elôállították, mentesnek kell lennie napraforgó

Napraforgó vetômag A termôterületnek, ahol a vetômagot elôállították, mentesnek kell lennie napraforgó NÖVÉNYÚTLEVÉL A vetômag-szaporítás és -forgalmazás növény-egészségügyi ellenôrzése EU csatlakozásunk után A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM

Részletesebben

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen Magról kelô egy- és kétszikû + évelô kétszikû gyomok ellen A kukorica Magyarországon a legnagyobb

Részletesebben

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról 2009. június Zöldségtermesztők figyelmébe Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról Rova tvezető: Dr. Terbe István egyetemi tanár Dr. Slezák Katalin BCE Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési

Részletesebben

Tápanyaggazdálkodásszámítás. mkk.szie.hu/dep/ntti

Tápanyaggazdálkodásszámítás. mkk.szie.hu/dep/ntti Tápanyaggazdálkodásszámítás mkk.szie.hu/dep/ntti Mi az a műtrágya? A műtrágyák a talajban keletkezett tápanyaghiányokat pótló anyagok, amelyek segítik a növényzet fejlődését. műtrágya növényvédőszer Műtrágya

Részletesebben

2005/2. XVII. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2005/2. XVII. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2005/2 XVII. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2 2005/2 Vendégeink A Világbank megbízásából és támogatásával 7 fõs Azerbajdzsán delegáció tartózkodott intézetünkben 2005.

Részletesebben

Széndioxid alapú természetes levéltápszerek új generációja. Rendkívül hatékony. Made in Germany

Széndioxid alapú természetes levéltápszerek új generációja. Rendkívül hatékony. Made in Germany Széndioxid alapú természetes levéltápszerek új generációja Rendkívül hatékony Made in Germany LITHOVIT = közvetlen hatás. Az első természetes széndioxidos levéltápszer, amely felhasználható szántóföldi,

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Transzgénikus (GM) fajták globális termesztésének eredményei és következményei

Transzgénikus (GM) fajták globális termesztésének eredményei és következményei BIOTECHNOLÓGIA O I ROVATVEZETŐ: Dr. Heszky László akadémikus Az előző részben bemutattuk a növényi géntechnológia történetét és tudományos jelentőségét, valamint felvázoltuk gazdasági növények módosításának

Részletesebben

Házipatika.com Tünetek, kórlefolyás

Házipatika.com Tünetek, kórlefolyás Házipatika.com Tünetek, kórlefolyás 1. Gyomor-bélrendszeri tünetek: puffadás, hasi fájdalom, erős szelek, melyek a tej elfogyasztását követő egy óra elmúltával jelentkeznek. Napi 12 gramm laktóz (= 2,4

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 8., péntek Tartalomjegyzék 11/2016. (IV. 8.) BM rendelet A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök

Részletesebben

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE *9B GERZSENYI KATALIN DR. SKULTÉTY REZSŐ DR. SZÁSZ TIBOR DR. YERBAY JÓZSEF VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE Az 1076 Sü-iij folytatott kutatás során a szerzők olyan

Részletesebben

Syngenta hírek. paradicsom termelôknek

Syngenta hírek. paradicsom termelôknek Syngenta hírek paradicsom termelôknek A bizalmat csak jó minôségû, megbízható paradicsommal tarthatjuk meg! Mit kívánnak a hazai fogyasztók? Legelôször is megállapíthatjuk, hogy a kereskedelmi tapasztalatok

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 08. 01. - 2014. 08.15. között Időjárás 2014 augusztus első felében tovább folytatódott a változékony, mérsékelten csapadékos időjárás, magas

Részletesebben

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása a legszebb koronájú törzsekben. Sok, virággal túlterhelt fának koronáját láttam mér kettéhasadva, letörve lógni a csonka törzsön. A hasznos rovarok közül a méhek jelentőségét kívánom befejezésül megemlíteni.

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet 10. Talaj. A Föld élõ bõre

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet 10. Talaj. A Föld élõ bõre 10 GEO-FIFIKA Földtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Tel.: 99/508-340 www.ggki.hu www.foldev.hu www.yearofplanetearth.org www.foldev.hu

Részletesebben

MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ

MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ A MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ 12 PONTJA 1. Ismerjük meg a gazdaságunkban és környékén elôforduló madarak és más állatok életmódját, szokásait, igényeit! 2. Vegyszerek használata helyett segítsük a természetes

Részletesebben

VESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSE KÜLÖNBÖZŐ SZÁRAZANYAG- TARTALMÚ KUKORICASZILÁZSOKNÁL

VESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSE KÜLÖNBÖZŐ SZÁRAZANYAG- TARTALMÚ KUKORICASZILÁZSOKNÁL VESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSE KÜLÖNBÖZŐ SZÁRAZANYAG- TARTALMÚ KUKORICASZILÁZSOKNÁL (BESILÓZÁS, ERJEDÉS, TÁROLÁS, KITÁROLÁS, ETETÉS) A kukoricaszilázs hazánkban a szarvasmarha tartás alap tömegtakarmánya. Mint

Részletesebben

Szudánifű (Sorghum sudanense)

Szudánifű (Sorghum sudanense) Szudánifű (Sorghum sudanense) Mint neve is elárulja, Szudán és szavanna területeiről származó növény, aminek jó szárazságtűrő képessége részben innen eredeztethető. Földünkön ebbe a klímazónába tartozó

Részletesebben

Virulencia és szelekció

Virulencia és szelekció 1 of 5 4/23/2009 7:10 AM Kórokozók változóban Virulencia és szelekció Az AIDS-vírusok legősibb alakját a mandrillokban találták meg Néhány éve, amerikai látogatásunk idején, két ott élő bölcsész barátunk

Részletesebben

Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók. Általános növénykórtan Gombarendszertan

Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók. Általános növénykórtan Gombarendszertan Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók Általános növénykórtan Gombarendszertan Fıbb gombatörzsek Oomycota (oospórás gombák) Jellemzık Vegetatív tenyésztest Ivaros szaporodás Ivartalan szaporodás

Részletesebben

Zöldtrágya. fajok és keverékek

Zöldtrágya. fajok és keverékek Zöldtrágya fajok és keverékek A 2015-ös év megmutatta, hogy a zöldítési szabályok jelentős változásokat hoztak a gazdálkodók életébe. Sok gazdálkodónak át kellett gondolnia vetéstervét és úgy alakítani,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLL! 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

DuPont napraforgó növényvédelmi technológia. Tanos 0,4 kg/ha. 17. ábra

DuPont napraforgó növényvédelmi technológia. Tanos 0,4 kg/ha. 17. ábra DuPont napraforgó növényvédelmi technológia Tanos 0,4 kg/ha Steward 1 g/ha Alert S 1 l/ha Alternaria, Sclerotinia, Botrytis Helicoverpa Diaporthe, Alternaria, Phoma 17. ábra Termékeink felhasználása elôtt

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

Szakszerű választás, ésszerű megoldás!

Szakszerű választás, ésszerű megoldás! Szakszerű választás, ésszerű megoldás! Magas olajsav tartalmú /HO/ NAPRAFORGÓ VETŐMAG- és technológia AJÁNLAT 2015. Tisztelt Partnerünk! A magas olajsavtartalmú napraforgó a jövő egészséges étolajfogyasztásának

Részletesebben

A transzgénikus (GM) fajták fogyasztásának élelmiszer-biztonsági kockázatai

A transzgénikus (GM) fajták fogyasztásának élelmiszer-biztonsági kockázatai BIOTECHNOLÓGIA O I ROVATVEZETŐ: Dr. Heszky László akadémikus A GM-növényekkel szembeni társadalmi elutasítás legfontosabb indokait az élelmiszer-biztonsági kockázatok jelentik. A géntechnológia forradalmian

Részletesebben

Génmódosítás: bioszféra

Génmódosítás: bioszféra bioszféra Génmódosítás: Nagy butaság volt politikusaink részérôl az alaptalan GMO-ellenesség alaptörvényben való rögzítése. A témával foglalkozó akadémikusok véleménye külföldön és Magyarországon egészen

Részletesebben

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYNEMESÍTÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Új hangsúlyok a növénynemesítésben Környezeti terhelések csökkentése Növénynemesítés kihívásai

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak.

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak. Gyeprács telepítése A Ritter gyeprács telepítése A TELEPÍTÉS ELÕNYEI - Könnyen, gyorsan és olcsón lehet telepíteni. - A felület a kitöltõ anyagtól függõen azonnal terhelhetõ. - A kis súlya miatt a telepítéshez

Részletesebben

Hat é k o n y g y o m i r tá s,

Hat é k o n y g y o m i r tá s, Gyomirtás 2 A gabona tipikus gyomnövényei Gabonaterületeink gyomflórájában az egyre nehezebben leküzdhető gyomok kerülnek túlsúlyba: az ebszékfű, a mezei acat, a ragadós galaj, kiritkult gabonában a parlagfű.

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben

A mecseki szénbányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata

A mecseki szénbányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata A mecseki szénbányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata (I. rész: a zobáki metánfelszabadulási adatok elemzése) DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõ szakközgazdász,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Tisztelt Hölgyem, Uram! Egy környezetbarát tüzelés felmelegít, mind testileg, mind lelkileg... Tisztelt Hölgyem, Uram! A tûz már évezredek óta vonzza az embert! És valóban, az emberiség kultúrtörténetében mindig is tapasztalhattuk

Részletesebben

Mikroöntözés A mikroöntözés gyűjtőfogalom, az ide tartozó öntözési megoldások közös jellemzője, hogy a vízadagoló elemek kis nyomáson (< 2,5 bar), időegység alatt kevés (< 500 l/h) öntözővizet juttatnak

Részletesebben

A nyárfarák elleni védekezés lehetőségei

A nyárfarák elleni védekezés lehetőségei FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Soó Rezső: Növényföldrajz, 1945. 2. Soó Rezső: Növényföldrajz, 1953. 3. Rubner: Die pflanzengeograph. Grundlagen des Waldbaues, 1953. 4. Braun Blanquet: Pflanzensoziologie, 1951.

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése TARTÁSTECHNOLÓGIAI MÓDSZEREK A HÚS- ÉS TEJELŐMARHÁNÁL - Irányzatok a húsmarhatenyésztésben,

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar. Huszár Andrea IHYADJ

VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar. Huszár Andrea IHYADJ VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar Huszár Andrea IHYADJ FELHASZNÁLÁSA A készletek kérdése: múlt, jelen, jövő Tartalom Bevezetés... 2 Amit tudni kell a műtrágyákról

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/2 XVI. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI Tovább gyarapodott a martonvásári vetõmag vertikum 2 2004/2 Eseménynaptár Gyõrffy Béla születésnapja alkalmából Tudományos

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

Ökológiai földhasználat

Ökológiai földhasználat Ökológiai földhasználat Ökológia Az ökológia élőlények és a környezetük közötti kapcsolatot vizsgálja A kapcsolat színtere háromdimenziós környezeti rendszer: ökoszisztéma Ökoszisztéma: a biotóp (élethely)

Részletesebben

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 Az alábbi idézet Nagy Tamás: AZ ALASZKAI MALAMUT címû könyvébõl való. Az idézet a szerzõ külön engedélyével lett megjelenítve. Az itt látható szöveg szerzõi jogvédelem

Részletesebben

A kukoricabogár terjedése és a védekezés módszerei

A kukoricabogár terjedése és a védekezés módszerei Pannon Növénybiotechnológiai Egyesület Magyar Növénynemesítõk Egyesülete A kukoricabogár terjedése és a védekezés módszerei Magyar Tudományos Akadémia Mezõgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár 2007. szeptember

Részletesebben

elszínezôdését eredményezi (a levélsejtek ilyenkor az atkaszívogatás

elszínezôdését eredményezi (a levélsejtek ilyenkor az atkaszívogatás Az atkaprobléma Az atka, mint kártevô részben a mezôgazdasági kemizáció szülte probléma. Mintegy 50-60 évvel ezelôtt, a klórozott szénhidrogén típusú rovarölô szerek térhódítása indította el az atkák kártevôvé

Részletesebben

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években 320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 1. Összefoglaló

Részletesebben

Terepgyakorlat. Baló Attila Vadgazda mérnök hallgató 2006.

Terepgyakorlat. Baló Attila Vadgazda mérnök hallgató 2006. Terepgyakorlat Baló Attila Vadgazda mérnök hallgató 2006. Lónya Utunk első állomása 2006.05.23-án a Nyírerdő Zrt, Fehérgyarmati Erdészetének lónyai területe. Szalacsi Árpád a lónyai erdészet igazgatója

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna 1 TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna A nemzetközileg regisztrált vegyi anyagok száma az 1990-es évekre elérte a 10 milliót, amiből 50-75 ezer anyag kerül be közvetlenül a környezetbe. Ezek száma országonként

Részletesebben

Módszerei: Tüneti meghatározás (symptomatológia) Közvetlen mikroszkópi vizsgálatok Tiszta tenyészet készítése és vizsgálata mikroszkópi biokémiai

Módszerei: Tüneti meghatározás (symptomatológia) Közvetlen mikroszkópi vizsgálatok Tiszta tenyészet készítése és vizsgálata mikroszkópi biokémiai Módszerei: Tüneti meghatározás (symptomatológia) Közvetlen mikroszkópi vizsgálatok Tiszta tenyészet készítése és vizsgálata mikroszkópi biokémiai szerológiai molekuláris biológiai (DNS alapú technikák)

Részletesebben

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok. BME Anyagtudomány és Technológia Tsz.

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok. BME Anyagtudomány és Technológia Tsz. Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok BME Anyagtudomány és Technológia Tsz. Bevezetés A kerámiákat régóta használja az orvostechnika implantátumanyagként, elsõsorban bioinert tulajdonságaik, kopásállóságuk

Részletesebben

KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN

KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN NÖVÉNYVÉDELEM 45 (8), 2009 409 KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN Bohár Gyula BIOVÉD 2005 Biológiai Növényvédô Készítményt Elôállító Kft., 9923 Kemestaródfa,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

A szõlõtõkét anyagcseréje és életfunkciói környezetéhez kapcsolják.

A szõlõtõkét anyagcseréje és életfunkciói környezetéhez kapcsolják. A szõlõtõkét anyagcseréje és életfunkciói környezetéhez kapcsolják. Az élettanilag hatékony környezeti tényezõk összessége az ökológiai környezetet alkotják. Fény, hõ, víz, oxigén, széndioxid, ásványi

Részletesebben

10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető.

10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető. 1. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez Az R. 1. melléklete a következő 9 és 10. ponttal egészül ki: 9. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező.

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Varasodás levél fonákján (fotó: dr. Brózik Sándor) Varasodás gyümölcsön. Lisztharmatos hajtás. Lisztharmatos levél (fotó: dr.

Varasodás levél fonákján (fotó: dr. Brózik Sándor) Varasodás gyümölcsön. Lisztharmatos hajtás. Lisztharmatos levél (fotó: dr. Védelem a gombabetegségek ellen Az alma legfontosabb betegségei A2009-es év növényvédelmi szempontból nem jelentett nagy kihívást a termesztőknek. A betegségek nyomása a sokévi átlagnál alacsonyabb volt,

Részletesebben

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA. MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA. MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet KUTATÓK ÉJSZAKÁJA MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet MARTONVÁSÁR 2010. szeptember 24. 15.00 19.00 Szeptember 24-én országszerte közérthető nyelven vár kicsiket és nagyokat, különösen kíváncsi szülőket és

Részletesebben