GOMBABETEGSÉGEK SOROZAT ÔSZI BÚZA LEVÉL- FOLTOSSÁGOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GOMBABETEGSÉGEK SOROZAT ÔSZI BÚZA LEVÉL- FOLTOSSÁGOK"

Átírás

1 SOROZAT LEVÉL- FOLTOSSÁGOK

2 Tartalomjegyzék A foltbetegségek kórokozói és tünetei A foltbetegségek kórokozói és tünetei 3 6 Jelentôség és életmód 7 A kórokozók járványtana 8 Kártétel 9 11 Agrotechnika, fajtafogékonyság, termesztéstechnológia Kémiai védekezés A védekezés idôzítése Súlyos szeptóriafertôzés ôszi búza levelén Miért kerültek elôtérbe? Az ôszi búza foltbetegségeire az utóbbi két évtizedben figyeltünk föl igazán. Ennek egyik oka mindenképpen az, hogy a pirenofórás levélfoltosság károsítása csak 1988-tól vált ismertté (a szeptóriafajok föllépése elôzôleg is köztudott volt). De tetten érhetôk a mezôgazdaság szerkezetváltozásának velejárói is: drasztikusan csökkent a mûtrágyafölhasználás, és a termesztés színvonala meglehetôsen heterogénné vált. Az addig általánosságban jellemzô belterjes gazdálkodást sok helyen extenzív termesztés váltotta föl. Nôtt az ôszibúza-monokultúrák aránya, elterjedt a szántás nélküli talajmûvelés. Ezek a változások pedig egyértelmûen a nekrotróf gombáknak (pirenofórás és szeptóriás levélfoltosság kórokozói, kalászfuzáriózis) kedveztek. Miért kerültek elôtérbe? Szeptória Septoria tritici fekete piknídiumai a hosszúkás levélfoltokon Phaeosphaeria nodorum ivaros termôtestei (peritéciumok) a jellegzetes levélfoltokon BASF Hungária Kft. Agrodivízió, Budapest, Seregély u Készítette Telefon: (06 1) a BASF Hungária Kft. megbízásából Fax: (06 1) a Solunart Kft., Budapest, Pf Ez a kiadvány tájékoztató jellegû, nem tekinthetô hivatalos szaktanácsadásnak. Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásának címkéjén található felhasználási javaslatokat és biztonsági utasításokat. A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A Septoria tritici konídiumai zsinórdarabokhoz hasonlítanak Phaeosphaeria nodorum aszkuszai, s bennük az aszkospórák A Phaeosphaeria nodorum ivartalan alakjának (Septoria nodorum) ovális foltjai, bennük a piknídiumokkal 2 3

3 A foltbetegségek kórokozói és tünetei A foltbetegségek kórokozói és tünetei A kórokozók Tünetek Szeptória Pirenofóra A szeptóriás levélfoltosságnak két kórokozója ismeretes: a Septoria tritici Rob. ex Desmaz. és a Phaeosphaeria nodorum (E. Müller) Hedjaroude. Ez utóbbi ivartalan alakja a Septoria nodorum vagy új tudományos nevén Stagonospora nodorum (Berk.) Castellani & Germano. Mindkét faj elsôsorban levélfoltosságot okoz, de a Phaeosphaeria nodorum a kalász pelyvaleveleit is megtámadja, barnulásukat idézi elô. Hazánkban a Septoria tritici a gyakoribb, de esetenként a Phaeosphaeria nodorum is elôfordul. A pirenofórás levélfoltosságot sárga vagy fahéjbarna levélfoltosságnak is nevezik. A betegség kórokozója a Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs. nevû gomba, amelynek ivartalan (konídiumos) alakja a Drechslera tritici-repentis (Died.) Schoemaker, vagy régi nevén Helminthosporium tritici-repentis Died. Esetenként más, levélfoltosságot okozó gombák (pl. Cochliobolus sativus Ito & Kuribayashi, Ascochyta graminicola Sacc.) is elôfordulnak a búzán, de ezek jelentôsége hazánkban csekély. Aszkospórás fertôzés tünete ôszi búza levelén A Septoria tritici föllépésekor a levélfoltok kezdetben hosszúkásak, a S. nodorum esetében inkább oválisak. Késôbb a foltok összefolynak, súlyos esetben a lombozat száradásnak indul. A levéltünetek azonosítását megkönnyíti, hogy a száradó foltokon szemmel is jól látható, érdes tapintású, kerek, fekete piknídiumok (néha peritéciumok) jelennek meg. A pirenofórás levélfoltosság jellegzetes kezdeti tünetének tekinthetô a konídiumos fertôzés helyén megjelenô sötétbarna pötty és az azt körülvevô sárga udvar, amely a gomba szétáramló méreganyaga útján keletkezik. Késôbb a foltok fokozatosan nagyobbodnak, barnulnak, összemosódnak, és súlyos fertôzés esetén a levelek száradásnak indulnak. Kezdôdô konídiumos fertôzés búzalevélen Szeptória Pirenofóra A pirenofórafertôzés fokozatai Határozott barna közepû foltok sárga szegéllyel Pyrenophora tritici-repentis pszeudotéciuma a sörteszerûen kitüremkedô aszkuszokkal Pyrenophora tritici-repentis pszeudotéciumainak tömege az elôzô évrôl visszamaradt búzaszalmán A méreganyagok szétáramlásával az elhalt felület fokozatosan nô A levél végül teljesen elhal A pszeudotéciumokból kiszabadult aszkuszok, aszkospórák Drechslera tritici-repentis konídiuma A pirenofóra-fertôzés fokozatai 4 5

4 A foltbetegségek kórokozói és tünetei Jelentôség és életmód Mivel téveszthetôk össze? Mivel téveszthetôk össze? Az ôszi búza levélfoltosságának számos egyéb, nem fertôzô eredetû oka is lehet: nap- és mûtrágyaperzselés, genetikai problémák. A különféle okokból bekövetkezô levélfoltosságokat egymástól megkülönböztetni nem könnyû, esetenként szinte lehetetlen, ezért pontos diagnózis sokszor csak mikroszkópi vagy kitenyésztéses vizsgálatok után adható. Gazdasági jelentôség Nyugat-Európában a szeptóriás betegség a gabonalisztharmat mellett az ôszi búza egyik legfontosabb kórtani problémájának számít. Nálunk jóval kisebb a jelentôsége, s ebben az idôjárásnak van elsôsorban szerepe. A betegség kórokozói ugyanis a hûvös, csapadékos tavaszi idôjárást kedvelik, s ilyen körülményekre Magyarországon viszonylag ritkán találnak. A Dél-Dunántúlon például az utóbbi 16 évben mindössze öt alkalommal, 1995-ben, 98-ban, 99-ben, 2004-ben és 2005-ben észleltünk számottevô szeptóriafertôzést. Súlyos kártétel háromszor, 1999-ben, 2004-ben és 2005-ben fordult elô egyes kezeletlen területeken. Ezekben az esztendôben voltak a tavaszi hónapok a legcsapadékosabbak. Jelentôség A pirenofórás levélfoltosság károsítását búzán és rozson 1988-ban figyelték meg elôször hazánkban. Ezt követôen a betegség föllépése egyre gyakoribb lett, s ma már az ôszi búza egyik fontos növényegészségügyi problémájaként tartjuk számon. Elsôsorban csapadékos években károsít, száraz esztendôkben (pl és 2003) visszaszorul. Jelentôs föllépésével több csapadékos évet követôen (pl ) kell számolni. Septoria tritici hosszúkás levélfoltjai a tûszúrásnyi piknídiumokkal, amelyek érdes tapintásúak Genetikai okokra visszavezethetô levélfoltosság, amely fôleg 2004-ben lépett föl egyes fajtákon (MV Magdaléna, MV Csárdás, MV Palotás, MV Verbunkos) A két legfontosabb foltbetegség, a pirenofórás és a szeptóriás levélfoltosság 2005-ben helyet cserélt. Addig ugyanis a pirenofórás levélfoltosság volt az uralkodó, 2005-ben azonban a szeptória vált országszerte dominánssá. Erre a megállapításra jutott Csôsz Lászlóné, a Szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht. kutatója is országos fölmérései során. Nekrotróf életmód Életmód A pirenofóra elnyúlt barna foltjait sárga szegély övezi A napégés lecsüngô levelû fajtákon fordul elô gyakrabban A levélfoltosságok kórokozói nekrotróf szervezetek, tehát súlyosabban csak az öregedô szöveteket képesek károsítani, a fiatal sejtekkel nem bírnak. Ez azt jelenti, hogy csak bizonyos idô elteltével, az egyes levélemeletek megjelenésének sorrendjében, lépésrôl lépésre képesek fölfelé terjedni a növényen. A növény termésképzôdésében legaktívabban részt vevô zászlós levelet rendszerint csak az érési folyamat vége felé érik el. Ezzel szemben a rozsdák és a lisztharmat biotróf kórokozói a fiatal növényi szöveteket kedvelik, így az egyes kifejlôdô növényi részeket azonnal fertôzhetik. A fertôzés elôször az alsó levélemeleteket támadja meg Fotó: Pál Bertalan 6 7

5 A kórokozók járványtana Kártétel Környezeti igény A kórokozók biológiája Környezeti igény A foltbetegségek kórokozóinak a szeles, esôs idôjárás kedvez. A fertôzéshez szükséges hômérsékleti optimum C körül van. A fertôzést elôsegíti a magas légnedvesség és az erôs hajnali harmatképzôdés. A Drechslera tritici-repentis széles gazdanövénykörrel (egyszikû gyomok, más kalászos gabonák) rendelkezik, ami segíti terjedését. Telelés, fertôzés, fölszaporodás A Septoria tritici tömeges fertôzése már a búza szárba szökkenésének idején megkezdôdik. A levelek fokozatosan fertôzôdnek alulról fölfelé, a termésképzôdésben legnagyobb szerepet játszó két fölsô levél rendszerint a kalászolás virágzás idôszakában betegszik meg. A kórokozók a fertôzött növényi maradványokon évekig életképesen fönnmaradnak, s kedvezô körülményekre lelve nagy tömegben zúdulhatnak a búzatáblákra: a szél a hosszúkás, szalagszerû konídiumokat messzire elsodorja. Ily módon nemcsak az ôszibúza-monokultúrák, de a váltógazdálkodásos területek is veszélyeztetettek, különösen amelyek zártak, mély fekvésûek. Károsítási potenciál A biotróf és a nekrotróf kórokozókat összevetve könnyen belátható, hogy az elôbbiek kártételi potenciálja nagyobb, hiszen járványhelyzetben hamar leszárítják a zászlós levelet is, míg a foltbetegségek kórokozóira a fokozatos, alulról fölfelé történô fertôzés jellemzô, ami enyhébb kárral jár. Jól igazolják mindezt kísérleteink, amelyeket a kórokozók különféle dominanciaviszonyai mellett állítottunk be (2. ábra). Ezeket a kísérleteket, és magát az 1999-es évet is az jellemezte, hogy a búza lombozata a súlyos vörösrozsda-, pirenofóra- és szeptóriafertôzés következtében szinte teljesen leszáradt. A kár szempontjából azonban egyáltalán nem volt mindegy, hogy melyik betegség játszotta az elsôdleges szerepet a száradásban. Ahol a vörösrozsda volt a domináns betegség, sokszorta nagyobb kár keletkezett, vagyis a hatékony védekezéssel sokszorta több termést lehetett megmenteni, mint a levélfoltosságok dominanciája mellett. A 2. ábrán a kontroll összfertôzöttségét 100%-nak vettük, s látható, hogy ez a 100% milyen arányban oszlik meg az egyes betegségek között. Bóly, Martonvásár, Nádudvar, Szekszárd és Telekgerendás, 1999 (27 kisparcellás kísérlet alapján) Károsítási potenciál 2. ábra A pirenofóra-fertôzésnek két szakasza különíthetô el: az aszkospórás és a konídiumos szakasz (1. ábra). Az aszkospórás fertôzés a búza bokrosodásakor, szárba szökkenésének kezdetén zajlik, kizárólag ott, ahol az elôzô évi növénymaradványokon pszeudotéciumok képzôdtek a tél során. Tél végén, kora tavasszal a pszeudotéciumok nedvesség hatására fölnyílnak, és az aszkuszok, bennük az aszkospórákkal, kilökôdnek belôlük. Az aszkospórás fertôzés, bármilyen súlyosnak tûnik is, valójában nem okoz jelentôs kárt, mivel a búzának csak azokat az alsó leveleit érinti, amelyek a szárba szökkenés után amúgy is leszáradnak. A termésképzôdésben legaktívabban részt vevô zászlós levél és az alatta levô levél az aszkospórás fertôzésbôl rendszerint kimarad. Ezekre csak a késôbb szóródó konídiumok jelentenek veszélyt. 1. ábra Szekszárd, 2000 A pirenofórás levélfoltosság kórokozóinak járványdinamikája két egymás mellett levô, azonos fajtájú, de különbözô elôveteményû ôszibúza-táblán Gombaölô szeres védekezés termésnövelô hatása ôszi búzában, a kórokozók különbözô dominanciaviszonyai esetén 8 9

6 Kártétel Kártétel 2004-ben és 2005-ben beállított kísérleteink arról tanúskodnak, hogy a kár mértékét, illetve a megmentett termés mennyiségét alapvetôen a rozsda fertôzési nyomása befolyásolta, a levélfoltosságok szerepe nem volt számottevô. A 3. ábrán, a kontroll fertôzöttségét tényleges értékekkel tüntettük föl, vagyis itt az egyes betegségekre lebontott értékek összeadódnak, és így jön ki az összfertôzöttség pl. 32,4%-nak (legfölsô sáv) vagy 135,8%-nak (legalsó sáv). Eddigi kísérleteink során a szeptóriafertôzés számlájára írható legnagyobb kárt 12-13%-osra becsültük (11. oldal, 4. ábra). A pirenofórás levélfoltosság okozott már 20%-os kárt is egyes kísérletekben, ahol a kórokozót szándékosan fölszaporítottuk (ôszibúza-monokultúra és tárcsás vetés-elôkészítés). Vetésváltás mellett az eddigi legjelentôsebb pirenofórakár kb. 9%-os volt (4. ábra). Ebbôl is látszik, hogy váltógazdálkodásnál ami az ôszi búza hazai vetésterületének 85%-ára jellemzô a két foltbetegség közül a szeptória a veszélyesebb. A szeptória veszélyesebb A két foltbetegség közül a szeptória a veszélyesebb, több okból. Egyrészt ahogy az elôzôekben már láthattuk nagyobb a károsítási potenciálja (4. ábra). Másrészt a szeptória terjedése sokkal gyorsabb, és nem korlátozott, mint a pirenofóráé, amelynek aszkospórái a széllel nem szállítódnak. A szeptória konídiumait a szél nagy tömegben, nagy távolságokra viszi el, így nem csak a monokultúrákat, de a váltógazdálkodásos búzaterületeket is ugyanúgy veszélyezteti. Harmadrészt az sem mellékes, hogy a szeptória elleni védekezés nagyobb körültekintést igényel. Ha korán támad a betegség, kielégítô védelem csak kétszeri kezeléssel érhetô el ellene. Egyszeri védekezésnél pedig nagyon ügyelni kell a jó idôzítésre, mivel már pár napos késedelem esetén jelentôs lehet a termésveszteség közötti idôszak A szeptória veszélyesebb 4. ábra 3. ábra (12 kisparcellás kísérlet alapján) Gombaölô szeres védekezés (Tango Star, majd Juwel) termésnövelô hatása ôszi búzában, a kórokozók különbözô dominanciaviszonyai esetén Az egyes gombabetegségek által okozott legnagyobb termésveszteség a BASF magyarországi kísérleteiben 10 11

7 Agrotechnika, fajtafogékonyság, termesztéstechnológia Agrotechnika, fajtafogékonyság, termesztéstechnológia Agrotechnika Agrotechnikai védekezés A helyes agrotechnikának a pirenofórás levélfoltosság elhárítása szempontjából van jelentôsége. Ez a betegség járványos méreteket kizárólag ôszibúza-monokultúrákban ölt. Ennek oka, hogy a gomba aszkospórái, amelyek a primer fertôzést okozzák, csak centiméterekre képesek eltávolodni keletkezési helyüktôl (az elôzô évi búzaszalmán áttelelt pszeudotéciumoktól), a széllel nem szállítódnak. Azokra a búzatáblákra, ahol nincsenek elôzô évi búzamaradványok, kizárólag a gomba konídiumai képesek eljutni. Erre viszont jóval késôbb kerülhet csak sor, mint az aszkospórás fertôzésre, és a kórokozó fölszaporodása is lassabban megy végbe (8. oldal, 1. ábra). Fajtafogékonyság A hazai búzafajták szeptóriával szembeni fogékonyságáról keveset tudunk, mivel a betegség eddig ritkán fordult elô, s így kevés alkalom adódott a vizsgálódásra ben 12 nagy területen termesztett fajtát tudtunk értékelni (5. ábra). Ezek között ellenálló egy sem akadt, csak fogékony (Jubilejnaja, GK Élet, GK Miska, MV Palotás, Lupus) és közepesen fogékony (MV Csárdás, Ludwig, MV Verbunkos, MV Magdaléna, GK Petur, MV Suba, GK Kalász). Szekszárd, 2005 (kisparcella, 8 ismétlés) Nincs ellenálló fajta 5. ábra Veszélyhelyzet: ôszibúza-monokultúra sekély talajelmunkálással Ha viszont a konídiumok az aszkospórás fertôzésbôl eredô levélfoltokon, helyben képzôdnek, nagyságrendekkel nagyobb veszélyt jelenthetnek az adott terület növényállományára, mintha kilométerekrôl kellene besodródniuk (1. ábra). Ilyenkor a kár is sokkal nagyobb. Sokéves monokultúrákban ezért nem ritka a 20%-ot meghaladó termésveszteség (egyes kutatók már 30% körüli károsításról is beszámoltak), váltógazdálkodásos területeken ugyanakkor még nagyon csapadékos években sem éri el a 10%-ot, száraz esztendôkben pedig gyakorlatilag kimutathatatlan. Ôszibúza-fajták szeptóriás levélfoltossággal szembeni fogékonysága 12 13

8 Agrotechnika, fajtafogékonyság, termesztéstechnológia Agrotechnika, fajtafogékonyság, termesztéstechnológia Nincs ellenálló fajta 6. ábra A búzafajták pirenofórával szembeni fogékonyságáról elsôsorban a Szegedi Gabonakutató Kht. és az OMMI szakembereinek köszönhetôen egyre több adat áll rendelkezésünkre évi kísérletünkben nekünk is alkalmunk nyílt 12 fajta tesztelésére (6. ábra). Ezek közül ötöt fogékonynak (MV Pálma, GK Piacos, MV Csárdás, MV Emma, MV Magdaléna), hetet közepesen fogékonynak (Ludwig, Maximus, MV Magvas, GK Miska, GK Élet, GK Kalász, GK Petur) találtunk. Ellenálló fajta nem volt közöttük. (kisparcella, 8 ismétlés, kétéves monokultúra) A tápanyaggal jól ellátott állomány ellenállóbb A növénytáplálás terén közismert az egyes makroelemek szerepe. Ismert, hogy a kálium fokozza a kórokozókkal szembeni ellenállóságot. A foszforról tudjuk, hogy nélkülözhetetlen a magas termésszint eléréséhez. A nitrogént ugyancsak mint a termést közvetlenül befolyásoló tényezôt tartjuk számon, de tudjuk róla azt is, hogy bôségesen adagolva a növények kórokozókkal szembeni fogékonyságát növeli. Azt viszont már kevesen tudják, hogy ez csak a biotróf gombák (lisztharmat és rozsdák) esetében van így, ugyanakkor a nekrotróf kórokozókkal (fuzárium, pirenofóra, szeptória) szemben a nitrogén a növényeket ellenállóbbá teszi. A nitrogén-mûtrágyázás ugyanis fokozza a búza juvenilitását (gátolja az etilénszintézist, s ezzel a szövetek elöregedését), vagyis tovább tartja fiatalon. A fiatalított, lassabban öregedô növényeket viszont csak az ún. biotróf kórokozók kedvelik: a lisztharmatgomba és a rozsdagombák. Ezek az élô sejtekbôl elvont tápanyagokat használják fel saját testük fölépítésére. Minél tovább élnek a növény sejtjei, minél több táplálékot képesek elôállítani, annál jobban járnak a biotróf gombák. Nem úgy a nekrotrófok (pirenofóra, fuzárium, szeptória), amelyeknek elôbb szét kell roncsolniuk a növényi sejteket, hogy hasznosítani tudják ôket. A fiatal, életerôs sejtekkel azonban nehezen boldogulnak: csak miután elöregszenek, válnak lebonthatóvá számukra. Ily módon tehát a nitrogénnel jól ellátott növények bizonyos fokú védettséget élveznek a kalászfuzáriózissal, valamint a pirenofórás és a szeptóriás levélfoltossággal szemben. Tápanyagellátottság 2004-ben minderrôl a Szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht. fülöpszállási tartamkísérletében is meggyôzôdhettünk, egy közös bonitálás során, amelynek eredményei a 7. ábrán láthatók. Itt tíz növénykórtannal foglalkozó szakember értékelte a gombák által okozott fertôzöttséget két tápanyagszinten ( kg/ha NPKhatóanyag, illetve kg/ha NPK-hatóanyag), 4-4 fajtában (GK Garaboly, GK Kalász, GK Petur, GK Piacos). Az ábrán a tíz kórtanos 4 fajtában végzett értékelésének átlagait tüntettük föl (tehát minden eredmény mögött adat van). Az eredményekbôl látszik, hogy a magasabb tápanyagszinten a kezeletlen parcellák rozsdafertôzöttsége nôtt, ugyanakkor pirenofóra- és a fuzáriumfertôzöttségük jelentôsen csökkent. Fülöpszállás (a Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged kísérleti telepe), kórtanos 4 búzafajtán végzett értékelésének átlaga 7. ábra Ôszibúza-fajták pirenofórás levélfoltossággal szembeni fogékonysága Intenzív nitrogén-mûtrágyázással a szeptóriafertôzést is valamelyest mérsékelni tudtuk (13. oldal, 5. ábra). Gombabetegségek föllépése ôszi búzában, a tápanyag-ellátottságtól függôen 14 15

9 Kémiai védekezés Kémiai védekezés Juwel TT és Tango Star Szeptória ellen A szeptóriás betegség ellen az epoxikonazolt tartalmazó készítmények (Juwel TT, Juwel és Tango Star) hatékonysága kiemelkedô. A Tango Star az azolok közt, a Juwel TT és a Juwel a strobilurin + azol kombinációkat tekintve a legeredményesebb megoldásnak számít (13. oldal, 5. ábra; 8. ábra, 9. ábra). Preventív alkalmazás esetén 90-95%-os hatékonyság érhetô el velük, de a megkésett, gyógyító jellegû beavatkozásokban is jeleskednek. Pirenofóra ellen A pirenofórás levélfoltosság elleni védekezés nehezebb, mint a biotróf kórokozók (rozsdák, lisztharmat) elhárítása: a gombaölô szerek hatékonysága általában gyengébb, és hatástartamuk is rövidebb. Az azolok kategóriájában a Tango Star, a strobilurin + azol kombinációk esetében pedig a Juwel TT és a Juwel 90% körüli hatékonyságával csúcsmegoldásnak számít (14. oldal, 6. ábra; 10. ábra, 11. ábra). Juwel TT és Tango Star 8. ábra (2 kísérlet, GK Miska, kisparcella, 4 ismétlés) (kétéves monokultúrában, két kísérlet átlaga) Védekezés kalászolás kezdetén (BBCH 51) 10. ábra Azol-kombinációk és a Juwel TT szeptóriás levélfoltosság elleni hatékonysága, valamint a védekezés idôzítésének jelentôsége ôszi búzában Azol-kombinációk pirenofórás levélfoltosság elleni hatékonysága ôszi búzában 9. ábra (GK Miska, kisparcella, 4 ismétlés) Védekezés kalászolás kezdetén (BBCH 51) (GK Élet kétéves monokultúrában, kisparcella, 4 ismétlés) Védekezés kalászolás kezdetén (BBCH 51) 11. ábra Strobilurin + azol kombinációk szeptóriás levélfoltosság elleni hatékonysága ôszi búzában Strobilurin + azol kombinációk pirenofórás levélfoltosság elleni hatékonysága ôszi búzában 16 17

10 A védekezés idôzítése A védekezés idôzítése Kalászolás kezdetén 12. ábra Szeptória ellen Veszélyhelyzetben lényeges, hogy a szeptória elleni védekezést ne halogassuk a virágzásig, hanem a kalászolás kezdetén haladéktalanul végezzük el (16. oldal, 8. ábra; 12. ábra). Ha járványhelyzetben védekezünk, szinte mindig a kalászolás eleji kijuttatás az optimális. A két szárcsomós állapotnál vagy a zászlós levél megjelenésekor végzett permetezés önmagában túl korai, hiszen pont a két fölsô levélemeletet nem védi elég hatékonyan, ami pedig a legfontosabb lenne. Ha kivárunk a virágzás kezdetéig, a fölsô levelek már elkezdenek fertôzôdni, s ez ugyancsak rontja a hatékonyságot. A virágzás végi beavatkozás már nagyon megkésettnek számít, hatékonysága általában nem éri el az 50%-ot (12. ábra). Szekszárd, 2005 (GK Élet, kisparcella, 4 ismétlés) Pirenofóra ellen A pirenofóra elleni védekezésnek még monokultúrákban is elsôsorban a konídiumos fertôzés elhárítására kell irányulnia. A konídiumok szóródásának idôszaka azonban évjáratonként változik. Van amikor már a kalászolás elejétôl, máskor viszont csak a virágzáskor vagy tejeséréskor válik intenzívvé a konídiumszóródás. Legbiztonságosabb tehát a védekezést a lehetséges legkorábbi idôponthoz, a kalászolás kezdetéhez idôzíteni (13. ábra). A zászlós levél megjelenésekor végzett védekezés túl korai, mert a két fölsô levélemelet ilyenkor még nincs teljesen kifejlôdve, s ezért csak részlegesen jut rájuk a szerbôl. A virágzás végi beavatkozás megkésettnek számít, a virágzás eleji többnyire idôben van (13. ábra), járványhelyzetben azonban már kissé túl van az optimális idôponton (14. ábra). (MV Emma, kisparcella, 4 ismétlés) Kétéves monokultúra, tárcsás vetés-elôkészítés Magyarország, (6 kisparcellás kísérlet átlaga) A pirenofórás levélfoltosság elleni védekezés idôzítésének hatása az ôszi búza fertôzöttségére Kalászoláskor 13. ábra 14. ábra A szeptóriás levélfoltosság elleni védekezés idôzítésének hatása az ôszi búza fertôzöttségére A búza pirenofórás levélfoltossága elleni védekezés idôzítése járványhelyzetben 18 19

11 A védekezés idôzítése Kétszeri védekezés A kétszeri védekezés a leghatékonyabb mindkét foltbetegség ellen A kétszeri védekezés azért elônyös mindkét foltbetegség ellen, mert általa a fölülrôl számított 3. és 4. levél is teljes védelmet élvezhet (13. oldal, 5. ábra; 14. oldal, 6. ábra). Az elsô kezelésre a zászlós levél megjelenésekor kerítsünk sort (Tango Star), s ebben az esetben a második kezeléssel (Juwel TT) megvárhatjuk a teljes kikalászolást vagy akár a virágzás kezdetét. Tango Star Juwel TT 0,8 l/ha 1,2 l/ha BBCH-skála alapján A BASF ajánlata az intenzíven termesztett kalászosok gombabetegségek elleni védelmére 20

Természetfölötti erő. A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető!

Természetfölötti erő. A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető! Természetfölötti erő A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető! A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető! DON-minimalizálás A kalászfuzáriózis A kalászfuzáriózis hazánkban az őszi búza gyakori

Részletesebben

Hat é k o n y g y o m i r tá s,

Hat é k o n y g y o m i r tá s, Gyomirtás 2 A gabona tipikus gyomnövényei Gabonaterületeink gyomflórájában az egyre nehezebben leküzdhető gyomok kerülnek túlsúlyba: az ebszékfű, a mezei acat, a ragadós galaj, kiritkult gabonában a parlagfű.

Részletesebben

A búza rozsdabetegségei

A búza rozsdabetegségei NÖVÉNYVÉDELEM ROVATVEZETŐ: Dr. Békési Pál c. egyetemi tanár Veszélyes növénybetegségek (II./2.) A sorozat megtervezésében és szerkesztésében közreműködik Dr. Békési Pál és Dr. Fischl Géza A burgonya Y

Részletesebben

Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére

Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére Dr. Békési Pál ny. osztályvezető Szentendre Kissé talán meglepő, hogy ilyen korán, már a márciusi számban a napraforgó-betegségek elleni védelemre irányítjuk

Részletesebben

XIII. évfolyam, 2006/1 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Hullán Tibor

XIII. évfolyam, 2006/1 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Hullán Tibor A folyóirata XIII. évfolyam, 2006/1 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Hullán Tibor 2005. évi ôszi búza vetômag-felhasználásunk és várható következményei Mostani lapszámunk beszámolói részletes

Részletesebben

Kalászos gabonák. növényvédelme

Kalászos gabonák. növényvédelme Kalászos gabonák növényvédelme Szántóterületünk több mint egyharmadán termesztünk kalászosokat, túlnyomórészt ôszi búzát és árpát. A kalászosok termesztés-technológiájának meghatározó eleme a növényvédelem,

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Búza. Vetéstől aratásig

Búza. Vetéstől aratásig Búza Vetéstől aratásig A 213-mas kedvező évjárat átlag feletti hozamokat, de átlag alatti malmi minőséget eredményezett. A Kwizda speciális lombtrágyái és széles választékú növényvédő szerei jól vizsgáztak

Részletesebben

Rizoktónia. Velünk kezdõdik. www.kws.hu. A narancs a KWS egyik védjegye.

Rizoktónia. Velünk kezdõdik. www.kws.hu. A narancs a KWS egyik védjegye. Rizoktónia www.kws.hu A narancs a KWS egyik védjegye. Velünk kezdõdik. Tartalomjegyzék Szakkifejezések...4 Rhizoctonia solani...6 Származása, története, elterjedése, gazdasági jelentôsége...7 Tünetei...12

Részletesebben

Levélbetegségek. Velünk kezdõdik. www.kws.hu. A narancs a KWS egyik védjegye.

Levélbetegségek. Velünk kezdõdik. www.kws.hu. A narancs a KWS egyik védjegye. Levélbetegségek www.kws.hu A narancs a KWS egyik védjegye. Velünk kezdõdik. Tartalomjegyzék Bevezetés 4 Cerkospórás levélfoltosság....6 Ramuláriás levélfoltosság..10 Lisztharmat...14 Fómás levélfoltosság..

Részletesebben

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid DUPONT Xn N W i r t u o z 5 2 E C formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC) Ártalmas Környezeti Veszély hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l,

Részletesebben

2005/2. XVII. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2005/2. XVII. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2005/2 XVII. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2 2005/2 Vendégeink A Világbank megbízásából és támogatásával 7 fõs Azerbajdzsán delegáció tartózkodott intézetünkben 2005.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 171 Gombabetegségek elleni védekezés

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 171 Gombabetegségek elleni védekezés csonthéjasok 170 Tartalomjegyzék 171 171 171 Monília a csonthéjasok legsúlyosabb betegsége 173 Tafrinás levélfodrosodás az őszibarack legfontosabb betegsége 174 Blumeriellás betegség 174 További csonthéjasbetegségek

Részletesebben

Leukémia (fehérvérûség)

Leukémia (fehérvérûség) Leukémia (fehérvérûség) Leukémia - fehérvérûség A leukémia a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképzõ sejtekbõl indul ki. A leukémia a csontvelõben lévõ éretlen és érettebb vérképzõ

Részletesebben

Fajtakísérleti Innovációs Tanács, 2009

Fajtakísérleti Innovációs Tanács, 2009 GOSZ-VSZT Őszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2009 A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

Őszi búza fajtatesztelési eredmények a 2002/2003. tenyészévben a Hajdúságban

Őszi búza fajtatesztelési eredmények a 2002/2003. tenyészévben a Hajdúságban Őszi búza fajtatesztelési eredmények a 2002/2003. tenyészévben a Hajdúságban Ágoston Tamás Pepó Péter Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztési és Tájökológiai

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz.

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz. A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL T 37 442 sz. OTKA téma Zárójelentés A magyar növénytermesztésben jelentős szerepet játszanak

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN Gondola István Agronómiai értekezlet ULT Magyarország Zrt. Napkor 2013. január 29. Bevezetés Justus von Liebig

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 21. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Irtható kórokozók: Blumeriellás betegség Alternária Mikoszferella Fehérsömör Lisztharmat Fehérpenész Szürkepenész Rizoktóniás palántadőlés

Irtható kórokozók: Blumeriellás betegség Alternária Mikoszferella Fehérsömör Lisztharmat Fehérpenész Szürkepenész Rizoktóniás palántadőlés 126 Szerkatalógus 2015 Gombaölő szerek Moníliás gyümölcsrothadás Moníliás hajtás- és virágpusztulás Irtható kórokozók: Blumeriellás Alternária Mikoszferella Fehérsömör Lisztharmat Fehérpenész Rizoktóniás

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

Szántóföldi növényvédő szerek

Szántóföldi növényvédő szerek Szántóföldi növényvédő szerek DuPont Növényvédelmi Üzletág 2016 Tartalomjegyzék DuPont megoldások a kalászosok védelmére Granstar Super gyomirtó szer... 6 Granstar SuperStar gyomirtó szer... 8 Pointer

Részletesebben

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl A KULTÚRA VILÁGA Csata Zsombor Kiss Dénes Kiss Tamás Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl A kutatási programról Erdélyben a kulturális kataszter felmérése két régióra osztva történt. A csíkszeredai

Részletesebben

( többnyire ) a búzáról :

( többnyire ) a búzáról : ( többnyire ) a búzáról : A búzatermelés világgazdasági jelentısége A világ egyik legértékesebb gabonaféléje Vetésterülete: 9- es évek: 3- millió ha, Mezıgazdasági terület (gyepterületek nélkül) 1-17 %-

Részletesebben

MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/2 XVI. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI Tovább gyarapodott a martonvásári vetõmag vertikum 2 2004/2 Eseménynaptár Gyõrffy Béla születésnapja alkalmából Tudományos

Részletesebben

A kalászos gabonák. növényvédelme

A kalászos gabonák. növényvédelme A kalászos gabonák További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye: Borbély Béla, 20/519-2741 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/956-0385

Részletesebben

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1 a a a Kedves Olvasók! Ismét tematikus számmal szeretnénk az Önök ismereteit gyarapítani. A Magyar Turizmus Zrt. 2009-re a Kulturális Turizmus Évét hirdette meg, elsôsorban belföldi marketingtevékenységében.

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

kardcsapásokra utal. A tárgyat mely köré tehát színes történet kerekedett jelenleg a Néprajzi Múzeum őrzi.

kardcsapásokra utal. A tárgyat mely köré tehát színes történet kerekedett jelenleg a Néprajzi Múzeum őrzi. Hordók cserépből Az idei esztendő, a nagy nyári meleg korai szüretet hoz. A szőlő szedése sok helyen már augusztus végén megkezdődött. A szokásosnál talán három héttel is előbbre tart a természet. A bor

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

őszi katalógus Újdonság! ŐSZI KÁPOSZTAREPCE ŐSZI GABONAFÉLÉK 2016 FAJTAAJÁNLAT A JOBB TERMÉSÉRT

őszi katalógus Újdonság! ŐSZI KÁPOSZTAREPCE ŐSZI GABONAFÉLÉK 2016 FAJTAAJÁNLAT A JOBB TERMÉSÉRT ŐSZI KÁPOSZTAREPCE ŐSZI GABONAFÉLÉK 2016 FAJTAAJÁNLAT A JOBB TERMÉSÉRT őszi katalógus Újdonság! *** LEGNAGYOBB EZERMAGTÖMEGŰ REPCE VETŐMAG SZEMENKÉNT VETŐKNEK IS! *** 2. OLDAL őszi katalógus / ősz 2016

Részletesebben

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIAD- VÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIAD- VÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL LEVEGŐ FÜZETEK LEVEGŐ MUNKACSOPORT BUDAPEST, 2008 1 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIAD- VÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL Az államháztartás ökoszociális reformja Adócsalás személygépkocsielszámolással

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BÚZA GENOTÍPUSOK PYRENOPHORA TRITICI-REPENTISSZEL ÉS PHAEOSPHAERIA NODORUMMAL SZEMBENI ELLENÁLLÓSÁGA ÉS A REZISZTENCIA GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA KÁROLYINÉ CSÉPLŐ

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál?

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015.03.23. Körlevél tartalma Forrás: http://www.portfolio.hu/vallalatok/most_akkor_nincs_csod_mi_folyik_a_quaestornal.211744.h tml Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015. március 23. 10:02

Részletesebben

HIBRIDBÚZA: A JÖVÔ TECHNOLÓGIÁJA MÁR MA A SAATEN-UNION KÍNÁLATÁBAN.

HIBRIDBÚZA: A JÖVÔ TECHNOLÓGIÁJA MÁR MA A SAATEN-UNION KÍNÁLATÁBAN. HIBRIDBÚZA: A JÖVÔ TECHNOLÓGIÁJA MÁR MA A SAATEN-UNION KÍNÁLATÁBAN. TARTALOM Tartalom Oldal Innováció elsô kézbôl 3 Az elônyök testet öltenek 4 5 Nemesítés 6 7 Vetômagtermelés 8 11 A sikertörténet 12 13

Részletesebben

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYNEMESÍTÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Új hangsúlyok a növénynemesítésben Környezeti terhelések csökkentése Növénynemesítés kihívásai

Részletesebben

Tárgy: Közérdekű bejelentés a közúti fuvarozók követeléséről a gázolaj adójának csökkentésére

Tárgy: Közérdekű bejelentés a közúti fuvarozók követeléséről a gázolaj adójának csökkentésére Veres János úr pénzügyminiszter Pénzügyminisztérium Budapest Budapest, 2008. május 20. Tárgy: Közérdekű bejelentés a közúti fuvarozók követeléséről a gázolaj adójának csökkentésére Tisztelt Pénzügyminiszter

Részletesebben

DuPont Acanto Plus gombaölő szer

DuPont Acanto Plus gombaölő szer DuPont Acanto Plus gombaölő szer Két felszívódó hatóanyag a búza, árpa, rozs, zab, tritikálé, őszi káposztarepce és a napraforgó gombabetegségei ellen. Az Acanto Plus hatóanyagainak köszönhetően fertőzésmentes

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2013/1

Növényvédelmi Tippek 2013/1 Növényvédelmi Tippek 2013/1 2 Tartalom Az Olvasóhoz 3 3 Az Olvasóhoz BASF Hírek 4 Hatéves a Növényvédelmi Tippek Kalászosok Gyomirtás 6 Mustang Forte 1 a BASF kínálatában 9 A Tango Star a pirenofórákkal

Részletesebben

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései Döményné Ságodi Ibolya Garay János Gimnázium, Szekszárd A csillagos ég az egész emberiség öröksége,

Részletesebben

ű Ö ű ű Ú Ú ű

ű Ö ű ű Ú Ú ű ű Ö ű ű Ú Ú ű Á Á Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á Ö Á Á Á Ú Á Á Á Á Ö ű ű Á ű ű ű Ö Ö Á Á Á Á Á ű Ú Ö ű Ú Ú ű Ú Á Á ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á Á Ő Á Á Á Á Á Á Ö Á ű ű Ö Ö ű Ú Ö Ú ű Ú ű ű ű ű ű Ö Á Ú ű Á Ö Á Ú Á Á Á Á Á Á Ö Ö Á

Részletesebben

PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com

PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com 07 1. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2013. OKTÓBER A TARTALOMBÓL PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN PIONEER PROTECTOR TM = KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG! TERMELŐI INTERJÚ - TERMELÉS PIONEER VETŐMAGOKKAL AZ AFLATOXIN

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

A kukoricabogár terjedése és a védekezés módszerei

A kukoricabogár terjedése és a védekezés módszerei Pannon Növénybiotechnológiai Egyesület Magyar Növénynemesítõk Egyesülete A kukoricabogár terjedése és a védekezés módszerei Magyar Tudományos Akadémia Mezõgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár 2007. szeptember

Részletesebben

Mezőgazdasági növénybiztosítás

Mezőgazdasági növénybiztosítás Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/40 AHE-11536 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli (kockázatviselési ) hatálya...

Részletesebben

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA Készítette: Czirle Zsolt BME Környezetmérnök MSc., Budapest, 2010 Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához Forrás:

Részletesebben

Szamóca (Fragaria x ananassa = F. magna Duch.)

Szamóca (Fragaria x ananassa = F. magna Duch.) Szamóca (Fragaria x ananassa = F. magna Duch.) A vetésforgó összeállítása A vetésforgó tervezésekor a legfontosabb szempont a biológiai talajtermékenység megőrzése, és a kártevők felszaporodásának megakadályozása,

Részletesebben

Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter

Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter Minisztérium oj Orszaggy~9 HIV~l8 6412-3/2005. Tállai András úr országgyűlési képviselő irományszám : Érkezett : 2005 J Ú L 18. Fidesz-MPSZ Képviselőcsoportja

Részletesebben

ÉLŐ VÉRCSEPP ANALIZIS A sötétlátóteres élő vércsepp analízis rendszerint, igen mély benyomást gyakorol a páciensekre. Nem véletlenül, hiszen az

ÉLŐ VÉRCSEPP ANALIZIS A sötétlátóteres élő vércsepp analízis rendszerint, igen mély benyomást gyakorol a páciensekre. Nem véletlenül, hiszen az ÉLŐ VÉRCSEPP ANALIZIS A sötétlátóteres élő vércsepp analízis rendszerint, igen mély benyomást gyakorol a páciensekre. Nem véletlenül, hiszen az érintettek saját szemükkel láthatják a vérükben kimutatható

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Klorózis megszüntetése karácsonyfatelepen

Klorózis megszüntetése karácsonyfatelepen mennyiséget tíz erdőgazdaság gyűjtötte be; valószínű, hogy Marjai Zoltánnak Az Erdő 1960. 2. számában közölt tanulmányában évi 1500 kg-ra becsült országos magszükséglet előállításához szükséges 234 q toboz

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Búzaminősítő módszerek összehasonlító elemzése

1. Bevezetés. 2. Búzaminősítő módszerek összehasonlító elemzése 1. Bevezetés A búza technológiai minőségének megítélése rendkívül összetett kérdés. A búza, illetve a belőle készített liszt akkor jó minőségű, ha betölti az adott termékben táplálkozástani és szerkezeti

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Erre majd együtt mászunk fel! Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. www.szeretemazeletem.hu Az érelmeszesedéstől az infarktusig

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

A cukorrépa. növényvédelme

A cukorrépa. növényvédelme A cukorrépa növényvédelme A cukorrépa védelme Amikor cukrot teszünk a teánkba, vagy a kávénkba, ritkán gondolunk arra, hogy abban mennyi munka van. Pedig a cukorrépa termesztés talán a legtöbb szakértelmet

Részletesebben

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS 2. fejezet VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS Földházi Erzsébet Főbb megállapítások» A párkapcsolatok két alapvető típusa a házasság és egyre növekvő arányban az élettársi kapcsolat. A házasságok válással, az élettársi

Részletesebben

Fenntartói társulások a szabályozásban

Fenntartói társulások a szabályozásban ISKOLAFENNTARTÓ TÁRSULÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY, AMELY AZ ISKOLÁKAT a helyi önkormányzatok tulajdonába adta, megteremtette a kistelepülési önkormányzatok számára iskoláik visszaállításának lehetőségét,

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. 53 Gombabetegségek elleni védekezés. 70 Rovarkártevôk elleni védekezés

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. 53 Gombabetegségek elleni védekezés. 70 Rovarkártevôk elleni védekezés 50 51 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 53 53 Az alma legfontosabb gombabetegségei 54 Almavarasodás 57 Lisztharmat 58 A tenyészidôszak kritikus elsô fele 58 Korai varasodás 59 A lisztharmat primer fertôzése

Részletesebben

Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében

Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében (92)TÉGLA ZS. 1, BORÓCZKI G. 2, TERBE T. 3 Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében Results of the experiment the pepper

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

A parlagfűről, parlagfű mentesítésről

A parlagfűről, parlagfű mentesítésről A parlagfűről, parlagfű mentesítésről Összeállította: Stánitz Éva megyei tisztifőorvos Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szabó Lajos hivatalvezető Vas Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

9. CSALÁDSZERKEZET. Földházi Erzsébet FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

9. CSALÁDSZERKEZET. Földházi Erzsébet FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 9. CSALÁDSZERKEZET Földházi Erzsébet FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 25-ben 2 millió 32 ezer házaspáros típusú családból 1 álló háztartás F volt az összes háztartás 55 százaléka, amelyben 6 millió 122 ezren éltek.

Részletesebben

VANNAK-E KOGNITÍV KORLÁTAI AZ E-VILÁGNAK?

VANNAK-E KOGNITÍV KORLÁTAI AZ E-VILÁGNAK? R. I. M. Dunbar: VANNAK-E KOGNITÍV KORLÁTAI AZ E-VILÁGNAK? A 20. század utolsó évtizedének elektronikus forradalma, mondhatjuk, alapjaiban megváltoztatta életünket. A dolgok gyorsabban, távolabb és nagyobb

Részletesebben

elszínezôdését eredményezi (a levélsejtek ilyenkor az atkaszívogatás

elszínezôdését eredményezi (a levélsejtek ilyenkor az atkaszívogatás Az atkaprobléma Az atka, mint kártevô részben a mezôgazdasági kemizáció szülte probléma. Mintegy 50-60 évvel ezelôtt, a klórozott szénhidrogén típusú rovarölô szerek térhódítása indította el az atkák kártevôvé

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság Otthonmentõ öv Tartalomjegyzék Bevezetõ Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal Otthonbiztonság Az otthonok sérelmére elkövetett bûncselekmények 3. oldal

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról 2009. június Zöldségtermesztők figyelmébe Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról Rova tvezető: Dr. Terbe István egyetemi tanár Dr. Slezák Katalin BCE Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési

Részletesebben

Őszi búza fajta-összehasonlító adatsorok

Őszi búza fajta-összehasonlító adatsorok Őszi búza fajta-összehasonlító adatsorok Fajtajellemzők Mv Apród Mv Béres Mv Bodri Mv Csárdás Mv Karéj Mv Karizma Mv Kikelet Mv Kolo Mv Kolompos Mv Krajcár Fajtainformáció Életforma őszi őszi őszi őszi

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben

Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben Szokolovszki Zoltán 1 Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben 1. Bevezetés Közismert, hogy egy település életében, a városi ökoszisztéma mőködésében a zöldfelületnek,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Génmódosítás: bioszféra

Génmódosítás: bioszféra bioszféra Génmódosítás: Nagy butaság volt politikusaink részérôl az alaptalan GMO-ellenesség alaptörvényben való rögzítése. A témával foglalkozó akadémikusok véleménye külföldön és Magyarországon egészen

Részletesebben

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok TÓTH.: Dielektrikumok (kibővített óravázlat) 1 z elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok z elektrosztatika alatörvényeinek vizsgálata a kezdeti időkben levegőben történt, és a különféle

Részletesebben

A növényvédelem szakszerű alkalmazása. Szabó Enikő növényvédő mérnök

A növényvédelem szakszerű alkalmazása. Szabó Enikő növényvédő mérnök A növényvédelem szakszerű alkalmazása Szabó Enikő növényvédő mérnök Növényvédelem A növényvédelem a kultúrnövény védelme a kórokozók, kártevők és gyomnövények ellen. A növényvédelem használ agrotechnikai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ALJEGYZİJÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-384. Ügyfélfogadás ideje: Hétfı, 8-12 és 13-16 óráig, szerda: 8-17 óra 30 percig, péntek: 8-12 óráig E L

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 6. hét Előadás áttekintése Tápanyagellátás Vetéstechnológia Tápanyagellátás TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS A talaj

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl 2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ Fekete Balázzsal, a Nestlé Hungária Kft. toborzási specialistájával HR CSEMEGÉK A Munkaügyi Közvetítôi és Döntôbírói Szolgálat belülrôl Interjú Rigler Diánával,

Részletesebben

Téma 2: Genetikai alapelvek, a monogénes öröklődés -hez szakirodalom: (Plomin: Viselekedésgenetika 2. fejezet) *

Téma 2: Genetikai alapelvek, a monogénes öröklődés -hez szakirodalom: (Plomin: Viselekedésgenetika 2. fejezet) * Téma 2: Genetikai alapelvek, a monogénes öröklődés -hez szakirodalom: (Plomin: Viselekedésgenetika 2. fejezet) * A mendeli öröklődés törvényei A Huntington-kór (HD) kezdetét személyiségbeli változások,

Részletesebben

Varasodás levél fonákján (fotó: dr. Brózik Sándor) Varasodás gyümölcsön. Lisztharmatos hajtás. Lisztharmatos levél (fotó: dr.

Varasodás levél fonákján (fotó: dr. Brózik Sándor) Varasodás gyümölcsön. Lisztharmatos hajtás. Lisztharmatos levél (fotó: dr. Védelem a gombabetegségek ellen Az alma legfontosabb betegségei A2009-es év növényvédelmi szempontból nem jelentett nagy kihívást a termesztőknek. A betegségek nyomása a sokévi átlagnál alacsonyabb volt,

Részletesebben