CONTROLLING ALAPJAI. Dr. Majoros György BGF-PSZFK Kontrolling - Ellenőrzés Intézeti Tanszék Dr. Majoros György 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONTROLLING ALAPJAI. Dr. Majoros György BGF-PSZFK Kontrolling - Ellenőrzés Intézeti Tanszék. 2011.02.22. Dr. Majoros György 1"

Átírás

1 CONTROLLING ALAPJAI Dr. Majoros György BGF-PSZFK Kontrolling - Ellenőrzés Intézeti Tanszék Dr. Majoros György 1

2 Dr. Majoros György 2

3 ESZKÖZEI 1. Vezetői számvitel 2. Informatikai háttér 3. Controllerek 4. Szervezési módszerek Dr. Majoros György 3

4 1. Vezetői számvitel Dr. Majoros György 4

5 1.1. Pénzügyi és vezetői számvitel Elszámolásorientált Jogszabályi kötelezettségek motiválják, Időben: Múltorientált, Szervezeti hatóköre: Egész vállalkozást, Pénzügyi mutatókkal dolgozik, Információ pontossága a legfontosabb, Tényinformációkat regisztrál, Reproduktív. Döntésorientált, Siker, eredményérdekeltség motiválja Időben: Jövőorientált Szervezeti hatóköre: Bármely szervezeti, tervezési vagy elszámolási egységre, Nem pénzügyi információkat, mutatókat is felhasznál, döntésorientált teljesítmény-, hozam-, költség- és eredménykimutatásokat. Információ időbelisége a legfontosabb Tervinformációkkal dolgozik, előrejelzéseket készít, Proaktív, kreatív Dr. Majoros György 5

6 1.2.Vezetői számvitel és a controlling A vezetői számvitel és controlling szinonimaként értelmezhetők-e? Kialakítható, működtethető-e controllingrendszer vezetői számvitel nélkül? Milyen viszonyról beszélhetünk akkor, ha a controllingot a vezetéstudomány önálló ágaként értelmezzük? Dr. Majoros György 6

7 1.2.Vezetői számvitel és a controlling A vezetői számvitel és controlling szinonimaként értelmezhetők-e? Vezetői számvitelnek fontos szerepe van a figyelem irányításában, az eredmények számbavételében, a problémamegoldásában. Sok esetben azonos az értelmezése Dr. Majoros György 7

8 1.2.Vezetői számvitel és a controlling Kialakítható, működtethető-e controllingrendszer vezetői számvitel nélkül? NEM Dr. Majoros György 8

9 1.2.Vezetői számvitel és a controlling Milyen viszonyról beszélhetünk akkor, ha a controllingot a vezetéstudomány önálló ágaként értelmezzük? A vezetés tudomány önálló ágaként tekintjük, alapvető eszköze a vállalkozásszervező, koordináló és döntésielőkészítési funkciókat felvállaló vezetői számvitel Dr. Majoros György 9

10 1.3. A vezetői számvitel tervezési és eltéréselemzési technikái a) A stratégiai controlling vezetői számvitelének tervezési ésteljesítménymérési technikái Pénzügyi szemléletű mutatóira ( Shareholder Value,gazdasági profit, diszkontált cash flow) Értékalapú irányítás, Vállalati érték hosszú távú tervezési és mérési módszerei BSC-mutatószámokra (Balanced Scorecard) Pénzügyi és nem pénzügyi szemlélet egyensúlyán alapuló stratégiai teljesítményének tervezését, mérését szolgálják Dr. Majoros György 10

11 1.3. A vezetői számvitel tervezési és eltéréselemzési technikái b) Az operatív controlling vezetői számvitelének tervezési és teljesítménymérési technikái Merev és rugalmas tervgazdálkodás Tervkalkulációs metodikák Költség-fedezeteredmény számítási metodikák Standard kalkuláció ABC -költségszámítás Folyamatkalkuláció Direct costing módszer Fix költség-fedezet számítás Egyedi költség-fedezet számítás Dr. Majoros György 11

12 2. Informatikai háttér Dr. Majoros György 12

13 2. A controlling informatikai támogatása Controlling szoftverek 2 csoportja: 1. Integrált számítógépes szervezetirányítási rendszerek controllingmoduljai (CR) 2. Controlling célszoftverek Dr. Majoros György 13

14 2.1. Integrált rendszer sematikus rajza Munkaügy és Bérgazdálkodási alrendszer MR Tárgyi eszköz gazdálkodási alrendszer TGR Anyaggazdálkodási alrendszer AGR Pénzügyi és Számviteli alrendszer PSZR Termelés követési alrendszer TKR VEZINFO Alrendszer VIR Adatbázis-kezelő KÖZPONTI ADATBÁZIS VIR adatállományok Törzsadat adatállományok CR adatállomány MBR adatállomány TDR adatállomány KER adatállomány TIR adatállomány TKR adatállomány AGR adatállomány TGR adatállomány MR adatállomány PSZR adatállomány Adatbázis-kezelő Termelésiirányítási alrendszer TIR Minőségbiztosítási alrendszer MBR Technológiai Innovációs alrendszer TDR Kereskedelmi és Szállítási alrendszer KER Dr. Majoros György 14 I N T E R F É S Z Controlling alrendszer CR

15 2.1.Integrált rendszer Gondot okozhat: 1. Ha az összes modult nem egyszerre telepítik. Controlling modult mindig időben, legutoljára szabad telepíteni!!! (controlling funkcionálásához az össze többi modul információira szükség van.) 2. Az egységes controllingrendszerben szétválasztották a tervezési és terv-tény ellenőrzési funkciókat Dr. Majoros György 15

16 1.2. Controlling célszoftverek Két módozat: 1. Controlling szervezési munkák (orgver) befejezése utána a piacon vásárolt ún. standard controllingszoftver-rendszert testre kell szabni. 2. A szervezési munkák célracionális befejezése után a tanácsadó, fejlesztő cég az orgverrel kompatibilis controlling célszoftvert fejleszt ki az adaptáló szervezet részére. A controlling célszoftverek kiépítettségét, kapacitását, rendszer szoftver-megoldásait mindig az adott szervezet méretei és a tervezett controllingfeladat nagysága határozza meg Dr. Majoros György 16

17 2.2.Controlling célszoftverek a, PC-s lokális controlling szoftverek Excel alapon Csoportjai b, Központi adatbázisra szervezett controlling célszoftverek Kis- és középvállalkozásoknál: Kézi adatbevitel Excel-táblázatos adatkimenetellel Controlling adatbázis közvetlen kapcsolatban kell legyen a VEZINFO rendszerek adattárházával. (Felső vezetés adatlekérdezést könnyíti, adatfúrás, adatbányászat technikájával.) SQL alapú adatbázis I. TERVEZÉS MODULOK I/1. Teljesítménytervezési modul I/2. Költségtervezési modul I/3. Eredménytervezési modul I/4. Pénzügyi (cash flow-) tervezési modul II. TERV-TÉNY ELTÉRÉSELEMZÉSI MODUL III. KISZOLGÁLÓ MODULOK III/1. Illetékességi modul III/2. Törzsadatok karbantartó modul III/3. Adattranszfer- (interfész-) modul IV. VEZINFO-VAL KAPCSOLÓDÓ TRANZAKCIÓS MODUL Dr. Majoros György 17

18 3. Controllerek Dr. Majoros György 18

19 3. A controllingszervezet és controller Alappillére Szervezetek controllingapparátusa (igazgatóság, főosztály, osztály) Controllerek Dr. Majoros György 19

20 3.1. A controlling szervezet és feladatai Controllingszervezet kialakítása esetén fontos szempont a vállalkozás nagysága. Kisvállalkozás Controllingszervezetet nem érdemes, általában könyvelő látja el ezt a feladatot. Közepes és nagyméretű vállalkozások, és intézmények Külön controllingapparátust kell létesíteni Divizonálsi v. több telephellyel rendelkező szervezeteknél, controllingszervezet is kialakulhat Dr. Majoros György 20

21 3.1 A controlling szervezet és feladatai Alapfunkciók: (tervezés, terv-tény ellenőrzés, információszolgáltatás) mellett: Saját szervezetének fejlesztése, Controllingmódszer alkalmazásának állandó megújítása. Funkcionalitás bővülése ( stratégiai tevékenység és részfolyamatokra való specializálódás) Szevezetiapparátuson belül szakosodott egységeket kell kijelölni, igény szerint. (csoportok, részlegek, felelős ügyintéző) Dr. Majoros György 21

22 STRATÉGIAI MENEDZSMENT IGAZGATÓ IGAZGATÁS FEJLESZTÉS CONTROLLING TERMELÉS- IRÁNYÍTÁS SZERVEZÉS MINŐSÉGÜGY PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL Stratégiai controlling Operatív controlling Szervezet Részfolyamatok K+F Ökológia HR Marketing Logisztika Minőség A stratégiai menedzsment és controllingapparátus szervezeti sémája Dr. Majoros György 22

23 3.2. A felelősségi központok rendszere Jellemzője: Felelősségi központok Olyan szervezeti egységek, amelyek Meghatározott területen Önálló hatáskörrel, Döntési jogkörrel, Felelősséggel, Érdekeltséggel bírnak. Felelősségi elven alapszik a pénzügyi-számviteli rendszer Lehetővé teszi: az önálló tervezési, elszámolási, érdekeltségi és beszámolási rendszer kialakítását Dr. Majoros György 23

24 3.2. A felelősségi központok rendszere Hatékony rendszertervezést jelent, mely során tisztázzuk az egységek eltérő sajátosságait, és a vezetőjével szemben támasztott követelményeket. Felelősségi központok: Költségközpont (Cost Center), Kiadásközpont (Expense Center), Árbevételközpont (Revenue Center, Fedezet(hozzájárulás)/jövedelemközpont(Contribution Center), Nyereségközpont(Profit Center), Befektetésiközpont (Investment Center), Szolgáltatóközpont )(Service Center) Dr. Majoros György 24

25 3.2. Felelősségi központok hierarchikus felépítése Profitközpont Befektetési központ Fedezetközpont Fedezetközpont Költségközpont Költségközpont Költségközpont Költségközpont Dr. Majoros György 25

26 3.3. A controller, mint humánerőforrás-tényező Vezetés második szintjén helyezkedik el. Controller személye kapcsán tisztázni kell: Ellátandó funkciókat, Feladatokat, Munkakörhöz szükséges szakmai és személyiségbeli követelményeket Dr. Majoros György 26

27 3.3. Controller feladatai A vezető munkáját, döntéseit támogassa, Minden munkatársának segítséget nyújt az önellenőrzéshez, Koordinációs feladatokat lát el, Moderátorként tevékenykedik a csoportmunkában, A feladatokhoz megfelelő controlling eszközt illeszt, Hídverő szerepet vállal a különböző szakterületek képviselői között, Javaslatokkal, tanácsokkal, figyelemirányító intézkedésekkel beavatkozik, a működés javítása céljából Dr. Majoros György 27

28 3.3. Controllerrel szemben támasztott Közgazdasági ismeretek, Szervezési ismeretek, szakmai követelmény A számvitel különböző ágainak, a vezető számvitel eszközeinek ismerete, A vezetői ésaz integrált információs rendszerek ismerete, Jártasság a matematikai statisztikai módszerek alkalmazásában, Legalább felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, Legalább egy világnyelv ismerete Dr. Majoros György 28

29 3.3. Controllerrel szemben támasztott személyiségbeli követelmények Analizáló és szintetizáló képességek, Kreativitás, Alkalmasság a csoportmunkára, annak vezetésére, Nyitottság az új ismeretekre, Meggyőző erő, Könnyed gondolattársítás, jó kommunikáció, Koordináló képességek, Motivációs képességek, Diplomáciai érzék, Jövő- és stratégiaiorientáltság Dr. Majoros György 29

30 3.3. Controllerek különböző csoportjai Egyik besorolás szerint: Adminisztratív, Operatív. Egy másik csoportosítás szerint: Regisztrátor, Navigátor, Innovátor. Múltra támaszkodik, pontos adminisztráció, kerüli a gyakorlat és problémás kérdéseket, statikus környezetben tevékenykedik. Dinamikus környezetben tevékenykedik, maga is indukálja a változást. Szélsőségesen a dinamikus környezetet Jövő és stratégiaorientáltan munkálkodik, kapcsolatot tart más területekkel is, új ötleteket,módszereket hasznosít munkájában Dr. Majoros György 30

31 3.3. A controller és a vezető kapcsolata 1. A vezető és a controller közötti kommunikáció szabad és minél rövidebb csatornákon kell folynia. 2. Szükség van a kettőjük közötti távolságtartásra, a controller ne legyen képes a vezető helyébe lépni. Viszony bizalmi jellegű Dr. Majoros György 31

32 3.3. Controllerek A controllerek munkájának hatékonyságát jelentősen befolyásolja a szervezet tagoltsága, szervezetihierarchikus és funkcionális értelemben. Funcionális tagolás Korlátozza Megfelelő irányítási alternatívákat tudjon kidolgozni Szervezetihierarchikus tagolás Specializáció Dr. Majoros György 32

33 A különféle controllertípusok Henzler-féle felosztásban Jellemző Controller controllertulajdonságok típusok Készenléti információk Rendszerorientált és funkciókat átfogó megközelítés Viszony a vállalkozás más munkatársaihoz A controllernek megfelelő beosztás Hagyományos könyvvitelorientált controller Múlt dokumentálása Szabályszerűség Kínos pontosság Nincs Nincs service jellegű gondolkodás Hagyományos értelemben vett számviteli vezető Jövő- és akcióorientált controller Bizonyító és döntéstámogató karakter Jövőorientáltság Gyorsaság Csak kezdetleges Nyomokban Controller, mint nyomozókutya Fellépés a felmerülő diszfunkcionális konfliktusokban A belső számvitel és az üzemgazdasági osztály vezetője Menedzsment- és rendszerorientált controller Jövő-és akcióorientáltság Módszerek továbbadása A controller lényeges jellemzője Erősen kinyilvánított service gondolkodásmód Segítségnyújtás ellenőrzés helyett Új beosztás, amely válasz a vállalati külső és belső környezetének megnövekedett dinamikájára és komplexitására Dr. Majoros György 33

34 4. Szervezési módszerek Dr. Majoros György 34

35 4.4. A controllingrendszert hatékony működését támogató szervezési módszer A stratégiakialíktás és a stratégiai szervezés eszköztára Az operatív tevékenységek szervezeten belüli struktúráját fejlesztő, optimalizáló szervezési módszerek Benchmarking Business Process Reengenieering (BPR-) módszer Víziótechnika Outsourcing módszer SWOT-elemzés Értékelemzési módszer Dr. Majoros György 35

36 Benchmarking Benchmarking szó eredeti jelentése a geodézia méréseknél használt bázispont kijelölése, amelyre támaszkodva, amelyhez viszonyítva egy adott terület térképészetileg felmérhető a szervezettudomány ezt a fogalmat használja átvitt értelemben Dr. Majoros György 36

37 Benchmarking Olyan stratégia alakító eljárás, amely segítségével a stratégiai menedzsment csoportmunkában, felkutatja a szervezeten kívüli és belüli bázispontokat, amely az adott területen a legkiemelkedőbbnek minősített gyakorlatot mutatja, abból a célból, hogy annak elérését beépítse szervezetének jövőképébe, stratégiájába. Külső benchmarking: hasonló tevékenységet végző, élenjáró szervezet kiválasztása, működésének és más paramétereinek elemzése, majd a különbségek deklarálása. Belső benchmarking: A szervezeten belüli élenjáró gazdálkodási egység mutatóinak elérését tűzi ki célul a szervezet többi egységei számára Dr. Majoros György 37

38 Víziótechnika A stratégiai jövőkép plasztikus leírására alkalmazott stratégiai menedzsment módszer. Alkalmazott formája: Forgatókönyv-technika Jelenből indul ki, ok-okozati viszony alapján feltárják, meghatározzák és leírják a szervezet környezetének valószínűsíthető jövőbeli állapotát, vízióját. Előnye: nem csak a jövőképet, hanem az odavezető utat Jövő is bemutatja. Lényegét fejezi ki az ún. tölcsér modell Jelen Zavaró kockázati tényezők szerepe nő Dr. Majoros György 38

39 SWOT-elemzés Jelen állapotjellemzőinek feltárásához, kijelölve stratégiai szempontból az erős és gyenge pontokat. SWOT betűszót a stratégia szervezetelemzésre kialakított speciális portfóliómátrix koordinátatengelyeit jelölő angol kifejezések kezdőbetűiből állították össze. Strenght (erősség) Weakness (gyengeség) Opportunity (lehetőség) Threat (fenyegetés) Dr. Majoros György 39

40 SWOT-elemzés A sík négy részre kerül felosztásra 1. Erősség-Lehetőség 2. Lehetőség-Gyengeség 3. Gyengeség-Veszély 4. Veszély-Erősség Veszély Erősség Gyengeség Lehetőség A mátrix a módszer alkalmazása során a stratégiai team tagjai az állapotjellemzők minősítésénél egyrészt szavazólapként másrészt csoportvéleményt aggregáló eszközeként használják Dr. Majoros György 40

41 SWOT-mátrix BELSŐ, BEFOLYÁSOLHATÓ ERŐSSÉGEK KÜLSŐ, NEM BEFOLYÁSOLHATÓ LEHETŐSÉGEK POZITÍV -ALAPVETŐ KÉPESSÉGEK -KÖLTSÉGELŐNY -TAPASZTALAT -KNOW-HOW GYENGESÉGEK - ÚJ VEVŐSZEGMENS KISZOLGÁLÁSA -KÍNÁLAT VÁLASZTÉKBŐVÍTÉSE -PIACI KERESLET NÖVELÉSE -FÚZIÓ, SZÖVETSÉGEK VESZÉLYEK NEGATÍV -ELAVULT ESZKÖZPARK - GYENGE PIACI IMAGE -ALACSONY PROFIT -GYENGE INNOVÁCIÓ -ÚJ VERSENYTÁRS PIACRA LÉPÉSE -VEVŐK POZÍCIÓJÁNAK ERŐSÖDÉSE -SZÁLLÍTÓK POZÍCIÓJA JAVUL -HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK Dr. Majoros György 41

42 SWOT-elemzés A SWOT-elemzés a jelen állapotjellemzőinek átvilágítását három jól elhatárolható módszertani lépés keretében végzi. Szervezet állapotjellemzőinek: 1. Feltárása csoportmunkában ( pl. brainstorming) történik Szervezet környezetének állapotjellemzői, Szervezet belsőerőforrásainak állapotjellemzői, Szervezet működésének, szervezettségének állapot jellemzői Dr. Majoros György 42

43 SWOT-elemzés Szervezet állapotjellemzőinek: 2. Az egyes állapotjellemzőket a team tagjai ún. szavazólapon, titkos szavazással besorolják a SWOTmátrixok különböző mezőibe. 3. Csoporttagok szavazólapon, titkos szavazással összegző portfóliómátrixokba gyűjtik, így meghatározásra kerül a szervezet erősségei és gyengeségei, ezek kezelésére már megfelelő stratégiai feladatokat, stratégiai célokat lehet kijelölni. A portfólió-technika nem csak a szervezet egészének elemzésére, hanem funkcionális részstratégiák kialakításakor. Pl. Termékportfólió, BCG-mátrix Dr. Majoros György 43

44 BCG MÁTRIX Piac növekedése Magas??? alacsony Alacsony Magas Relatív piacrészesedés

45 4.4.2 Az operatív tevékenységek szervezeten belüli struktúráját fejlesztő, optimalizáló szervezési módszerek Business Process Reengineering (BPR-) módszer Üzleti folyamatok újra tervezéseként, tágabb értelemben a szervezet működési folyamatainak kialakításaként, újraszervezéseként értelmezhetjük. SSADM felmérési technika Dr. Majoros György 45

46 4.4.2.Az operatív tevékenységek szervezeten belüli struktúráját fejlesztő, optimalizáló szervezési módszerek Business Process Reengineering (BPR-) módszer lépései A folyamat hatékonyabb működésére vonatkozó stratégiai (operatív) cél megfogalmazása, A folyamat jelenlegi állapotában történő funkcionálásának alapos felmérése, Célállapot és tényállapot közötti különbségek rögzítése, a feladatok meghatározása, Újjászervezet folyamatok kialakítása Dr. Majoros György 46

47 4.4.2.Az operatív tevékenységek szervezeten belüli struktúráját fejlesztő, optimalizáló szervezési módszerek Outsourcing módszer KISZERVEZÉS Gazdaságilag meggyengült vállalkozások, intézmények talpra állítására alkalmazzák. A tevékenység elvégzését alvállalkozóra bízzák. Illetve, bizonyos környezeti és szervezeti változások hatására, adott szervezeti egységeknek, valamint tevékenységeknek és folyamatoknak a szervezetből való kiválását készíti elő. Egy teljes szervezeti egységet szerveznek ki Dr. Majoros György 47

48 4.4.2.Az operatív tevékenységek szervezeten belüli struktúráját fejlesztő, optimalizáló szervezési módszerek Értékelemzési (Value Analysis) módszer Fő célja a termékek értékének növelésére irányul. Fő alkalmazási területe a termékek költségeinek optimalizálása és azok minőségének javítása. Termék funkcióteljesítését és a költségeit együtt vizsgálja, optimális értékkombináció elérése érdekében. Éopt. Fszükséges Kminimum (É=érték, F=funkció, K=költség) Interdiszciplinális csoportmunkán és szigorú eljárási algoritmuson alapul Dr. Majoros György 48

49 Az operatív tevékenységek szervezeten belüli struktúráját fejlesztő, optimalizáló szervezési módszerek Az értékelemzés algoritmusának fő lépései: Előkészítő szakasz (az értékelemzés feltételrendszerének kialakítása), Információs szakasz ( a tényállapot meghatározása a funkcióteljesítés és a költségoldal gyenge pontjainak feltárásával), Alkotó szakasz (a tervállapot kijelölése, a gyenge pontok kiváltására ötletek, alternatív javaslatok kidolgozása), A megvalósítás szakasz (a team javaslatainak bevezetése) Az értékelemzési módszert a célköltség (Target Cost) tervezésnél használja a controlling előszeretettel Dr. Majoros György 49

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

TQM ALAPÚ STRATÉGIAI VEZETÉS

TQM ALAPÚ STRATÉGIAI VEZETÉS MINŐSÉGMENEDZSMENT FÜZETEK II. TQM ALAPÚ STRATÉGIAI VEZETÉS 2011. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és Marketing Szak Minőségmenedzsment Szakirány 1. Társadalmi, gazdasági háttér

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

2. Emberi erőforrás-áramlás toborzás, kiválasztás, karriermenedzsment, elbocsátás döntés az áramlási folyamatok, irányáról, jellemzőiről, kereteiről

2. Emberi erőforrás-áramlás toborzás, kiválasztás, karriermenedzsment, elbocsátás döntés az áramlási folyamatok, irányáról, jellemzőiről, kereteiről Az EEM fő tevékenységi területei, fejlődése, és környezeti feltételei Az EEM kialakulása és fejlődése 1. Személyzeti adminisztráció (Personnel Administration) 2. Munkaügyi adminisztráció: adminisztratív

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

A minőségirányítás eszközei

A minőségirányítás eszközei A minőségirányítás eszközei Bevezetés A minőségirányítás eszközei között bemutatott minőségtechnikák általában valamely minőséggel kapcsolatos probléma megoldását segítik elő. Egy adott szervezet minőségjavítása

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Kádi Anna kadi@cmskft.hu, kadi.anna11@gmail.com telefon: 06 20 9380 720 1 A félév tematikája I. Szervezeti kontextus A szervezetek a gazdaságban szervezet-és

Részletesebben

Vállalkozások gazdaságtana I.

Vállalkozások gazdaságtana I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozások gazdaságtana I. A vállalati stratégia A vállalkozás nem értelmezhető a környezete nélkül A formális szervezeti

Részletesebben

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan felsőoktatási intézmények fejlesztési stratégiáinak minőségügyi megalapozása és módszertani eljárások kidolgozása Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült.

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. Tartalom Bevezetés 2 I.fejezet : A vállalati stratégia alapjai 5 1. A stratégia szerepe a kisvállalkozási szektor fejlődésében 9

Részletesebben

2011.02.18. Dr. Parragh Bianka. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet

2011.02.18. Dr. Parragh Bianka. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A tudományos emberfő a nemzet igazi hatalma. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat teszik a közerőt,

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék. Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék. Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD Soós Renáta BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD Soós Renáta, 2003 2 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE ÁROP-1.A.5-2013 SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI I. MODUL Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Az emberi erőforrás menedzsment tartalma... 3 A stratégiai

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben