Kontrolling. A kontrolling fogalma. A kontrolling története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kontrolling. A kontrolling fogalma. A kontrolling története"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodásiés Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Musinszki Zoltán A kontrolling fogalma A kontrolling a vezetés alrendszere, amely a tervezést, az ellenõrzést, valamint az információellátást koordinálja (Horváth P.) A ~ egy felelõsségi elven felépített tervezési, elszámolási, információszolgáltatási, ellenõrzési és érdekeltségi rendszer. A ~ a vállalkozás egésze szempontjából fontos folyamatok, tevékenységek, állapotok együttes, komplex, rendszerszemléletû figyelemmel kísérése, értékelése. A ~ vezetési filozófia, a diverzifikált szervezetek koordinálásának eszköze. A kontrolling története ~1300 angol, francia udvarházak contrerolleour pénzáramlás, eszközök 1880 Santa Fe Railway Company controller gazdaságos mûködés 1892 GE kontrolling szervezet 1931 USA - Controller s Institute of America (Financial Executive Institute) 1971 Németország Controlling Akademie 1993 Magyarország Magyar Controlling Egyesület Stratégiai kontrolling KONTROLLINGRENDSZER Operatív kontrolling Szemlélet Funkciók Eszközök célorientáltság szûkkeresztmetszetorientáltság jövõorientáltság költségorientáltság tervezés terv/tény eltéréselemzés információkezelés vezetõi számvitel informatikai támogatás (szoftver-hardver) szervezési módszerek A kontrolling szemléletmód kritériumai A kontrolling szabályozó-kör célorientáltság folyamatos célkitûzés szûk keresztmetszet-orientáltság (szûk keresztmetszet: értékteremtõ folyamatok növekedését korlátozó tényezõ) jövõorientáltság jövõre irányított gondolkodásmód (feed-forward) költségorientáltság költségfelmerülés: adott cél érdekében meghatározható költséghelyen Céleltérés prognózisa VISSZACSATOLÁS Eltérések elemzése Irányítási intézkedések szabályozó kör IRÁNYÍTÁS Terv-tény összehasonlítás Célegyeztetés TERVEZÉS Tényadatok rögzítése A célok megtervezése 1

2 A kontrolling funkciói - tervezés a kitûzött célokhoz szükséges feladatok meghatározása a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételrendszer biztosítása a tervezési rendszer részei: q tervezés munkafolyamatai q tervezés idõhorizontja q tervezés területei A tervezés munkafolyamatai alulról felfelé (bottom up) felülrõl lefelé (top down) ellenáramú tervezés A tervezés idõhorizontja stratégiai terv (3-5 év) éves gazdálkodási terv A top-down és a bottom-up eljárások Az ellenáramlatú tervezés Top-down eljárás Ellenáramlatú tervezés: kezdeményezés felülrõl 1. hierarchiaszint 1. hierarchiaszint hierarchiaszint hierarchiaszint hierarchiaszint hierarchiaszint Bottom-up eljárás Ellenáramlatú tervezés: kezdeményezés alulról A tervezés területei I. stratégiai tervezés q pénzügyi befektetések (pl. BSC, SHV, DCF) q intézkedési terv (projekt kivitelezése) q taktikai terv (évenkénti sarokszámok) A tervezés területei II. teljesítménytervezés q q, p, q x p, szûk keresztmetszetek költségtervezés q klasszikus (5,6,7, önköltség) q ABC/PKR q célköltség finanszírozás (költségvetési elõirányzat) tervezés eredmény (fedezet) tervezés pénzügyi (likviditás) tervezés 2

3 Klasszikus költségtervezés Folyamatköltség tervezés Költségnemek 5. számlaosztály Egyedi költségek Általános költségek Költséghelyek 6. számlaosztály Fõ költséghelyek Segédköltséghelyek Kereskedelem, irányítás, fejlesztés költséghelyei Költségviselõk (termékek) 7. számlaosztály } - egyedi anyagköltség - általános anyagköltség - általános bérköltség - elõállítás általános költsége (amortizáció, energiaköltség) Termékek fajlagos - elõállítás külön költsége költsége (önköltsége) (segédköltséghelyek átterhelései, stb.) Közvetlen költség - kereskedelem költsége - irányítás költsége Teljes költség A termelés tervezett termékstruktúrája és azok mennyisége Költségterv (Budget) ÜZEMI (DIVÍZIÓ) KÖLTSÉGHELY KH II. KÖZPONTI KÖLTSÉGHELY KH I. GYÛJTÕ KÖLTSÉGHELY 1. KH III. KISZOLGÁLÓ KÖLTSÉGHELY 1. KH IV. FÕFOLYAMAT RÉSZFOLYAMAT I. RÉSZFOLYAMAT II. RÉSZFOLYAMAT III. KISZOLGÁLÓ KÖLTSÉGHELY 2. KH IV. GYÛJTÕ KÖLTSÉGHELY 2. KH III. KISZOLGÁLÓ KÖLTSÉGHELY 3. KH IV. A kontrolling funkciói eltéréselemzés eltéréselemzés q naprakész tényadat q eltérések feltárása q eltérések elemzése, okok feltárása beszámolási rendszer q q követelmények beszámolási formák táblázatok, grafikonok, mutatószámok interaktív számítógépes képernyõk intézkedések q pl. beavatkozás, motiválás, döntéstámogatás A kontrolling funkciói információkezelés feladat: információ q gyûjtés q feldolgozás q szolgáltatás informatikai támogatás q akkor célszerû kontrollingrendszert telepíteni, ha az alaprendszerek már megfelelõ információszolgáltatásra képesek Szervezeti kontrolling S T R A TÉ G IA I K O N T R O L L ING Szervezési módszerek a kontrollingszervezet önálló controller pozíció / osztály / részleg K+F (innováció) OPERATÍV KONTROLLING 1. Tervezés 2. Terv-tény eltéréselemzés 3. Információszolgáltatás RÉSZTERÜLETEK KONTROLLINGJA Minõség Humán erõforrás Marketing (értékesítés) Anyaggazdálkodás, logisztika q nincs kisvállalkozás számviteli vezetõ controllerfeladatok a vezetõknek q önálló pozíció középvállalat önálló pozíció controllingfeladat ellátása más funkciókkal együtt q önálló osztály / részleg nagyvállalat szakmai / függelmi illetékesség 3

4 A kontrolling szervezetbeni helye I. törzskar A kontrolling szervezetbeni helye II. lineáris Vállalatvezetés Vállalatvezetés Termelési Gazdasági Termelési Gazdasági Pénzügy Számvitel A kontrolling szervezetbeni helye III. dotted line (szaggatott vonal) A kontrolling szervezetbeni helye IV. mátrix Vállalatvezetés Központi kontrolling-egység Beszerzés Termelés Értékesítés Decentralizált (pl. termelési) Gazdasági Termelési "A" termékcsoport "B" termékcsoport "C" termékcsoport "A" termék vezetõje "B" termék vezetõje A feladatok q döntéstámogatás q önellenõrzés q koordináció q moderátor q feladat controllingeszköz összehangolás q hídverés q navigátor, információs menedzser A rel szembeni követelmények szakmai q társadalomtudományi ismeretek q szervezési ismeretek q számviteli ismeretek q számítástechnikai, VIR ismeretek q matematikai, statisztikai módszerek ismerete q nyelvtudás személyiségbeli q analizáló, szintetizáló, kreatív képességek q önképzés q alkalmasság a csoportmunkára q meggyõzõerõ q jó kifejezõkészség q koordináló képesség q jövõ és stratégia orientáltság q diplomáciai érzék 4

5 Kontrollertípusok regisztrátor navigátor innovátor Controllertípusok - Henzler Kontrollertípusok Hagyományos Jövõ- és Menedzsment- és elszámolásra akcióorientált rendszerorientált Jellemzõ tulajdonság orientálódó Készenléti információk Múlt Bizonyító és A jövõ- és dokumentálása döntést támogató akcióorientált Szabályszerûség karakter jellemzõi Kínos pontosság Jövõorientáltság mellett jelentõséget Gyorsaság a kap a módszerek pontosság elõtt továbbadása Rendszerorientált és Nincs Csak kezdetleges A funkciókat átfogó lényeges jellemzõje megközelítés Viszony a vállalat más Nincs szolgáltatás Kontroller, mint Segítségnyújtás munkatársaihoz nyomozókutya ellenõrzés helyett Közremûködés a felmerülõ konfliktusok megoldásában Beosztás jellemzõje Számviteli vezetõ A belsõ számvitel és Új beosztás, amely (hagyományos az üzemgazdasági válasz a külsõ és értelemben) osztály vezetõje belsõ környezetének megnövekedett dinamikájára és komplexitására A kontrolling, mint metszet a menedzser és a között A vezetõ irányítja az üzletet Vezetõ: felelõs az eredményért A é a gazdasági kifejezõerõ Kontroller: Felelõs az eredmény átláthatóságáért Informatikai támogatás integrált vállalatirányítási rendszerek kontrollingmoduljai q modulok telepítési sorrendje PC-s lokális szoftverek célszoftverek PC-s hálózatos szoftverek SQL adatbázisra szervezett szoftverek A kontrolling idõbeli dimenziói A stratégiai kontrolling feladatai típusok jellemzõk Orientáció Tervezési idõhorizont Dimenziók Fontosabb célok Stratégiai kontrolling A szervezet és környezetének összekapcsolása Hosszú távú (stratégiai) terv Esélyek/kockázatok Erõsségek/gyengeségek Sikerpotenciál, fennmaradás, tõkemegtérülés Operatív kontrolling A szervezeti folyamatok gazdaságossága Közép- és rövid távú (taktikai és operatív) terv Eredményráfordítás Hozamráfordítás Költséghozam Gazdaságosság, jövedelmezõség, likviditás stratégia kialakítása q küldetés meghatározása q jövõkép kialakítása q állapotjellemzõk meghatározása (SWOT) q célrendszer összeállítása, részstratégiák hagyományos kontrollingfunkciók 5

6 Az operatív kontrolling folyamata STRATÉGIA KÖRNYEZET Célok kitûzése Mûszaki-gazdasági elemzés Cél-lehetõség-kötelezettség egyeztetése C é l m e g h a t á r o z á s Teljesítmény tervezés Költségtervezés, -elemzés Költségfedezet vizsgálat Pénzügyi tervezés Bevételek tervezése Mérleg tervezés Kiadások tervezése Kiadásfedezet vizsgálat T e r v e z é s Köszönöm a figyelmet! Jövedelmezõség Likviditás Gazdaságosság A divíziók részcéljai Divíziókra lebontott feladatok Végrehajtás Érdekeltségi paraméterek E l l e n õ r z é s Eltéréselemzés 6

DR. MUSINSZKI ZOLTÁN. Kontrolling OKTATÁSI SEGÉDLET. logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára MISKOLC

DR. MUSINSZKI ZOLTÁN. Kontrolling OKTATÁSI SEGÉDLET. logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára MISKOLC DR. MUSINSZKI ZOLTÁN Kontrolling OKTATÁSI SEGÉDLET logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára MISKOLC 2013 Tartalomjegyzék 1.) Kontrolling 1.1.) A kontrolling szemlélete

Részletesebben

CONTROLLING ALAPJAI. Dr. Majoros György BGF-PSZFK Kontrolling - Ellenőrzés Intézeti Tanszék. 2011.02.22. Dr. Majoros György 1

CONTROLLING ALAPJAI. Dr. Majoros György BGF-PSZFK Kontrolling - Ellenőrzés Intézeti Tanszék. 2011.02.22. Dr. Majoros György 1 CONTROLLING ALAPJAI Dr. Majoros György BGF-PSZFK Kontrolling - Ellenőrzés Intézeti Tanszék 2011.02.22. Dr. Majoros György 1 2011.02.22. Dr. Majoros György 2 ESZKÖZEI 1. Vezetői számvitel 2. Informatikai

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Vezetési és Szervezési Intézet. Témavezető: Dr. Dobák Miklós. dr. Francsovics Anna

Vezetési és Szervezési Intézet. Témavezető: Dr. Dobák Miklós. dr. Francsovics Anna DR. FRANCSOVICS ANNA A CONTROLLING FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI Vezetési és Szervezési Intézet Témavezető: Dr. Dobák Miklós dr. Francsovics Anna Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program A

Részletesebben

Az operatív kontrolling szerepe a vállalkozások gyakorlati működésében. Operatív tervezés, esettanulmány.

Az operatív kontrolling szerepe a vállalkozások gyakorlati működésében. Operatív tervezés, esettanulmány. Az operatív kontrolling szerepe a vállalkozások gyakorlati működésében. Operatív tervezés, esettanulmány. Plain Consult Kkt. Nagy Melinda és Galántai Tamás 2010. november 9.. www.plainconsult.hu Plain

Részletesebben

SCD Group kontrolling működése és fejlesztése

SCD Group kontrolling működése és fejlesztése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet SCD Group kontrolling működése és fejlesztése Fürjes Péter 2011. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A kontrolling általános meghatározása...

Részletesebben

A controlling célja, hogy fenntartsa a vezetés koordináló, reagáló és adaptációs képességét.

A controlling célja, hogy fenntartsa a vezetés koordináló, reagáló és adaptációs képességét. Controlling Mi a controlling? A controlling a felső vezetés szintjén érvényesülő koordinációs funkció, amely a vagyont, a likviditást és az eredmény tervezését helyezi a középpontba. A controlling a teljesítmények

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Keleti Károly Gazdasági Kar Francsovics Anna Controlling

ÓBUDAI EGYETEM Keleti Károly Gazdasági Kar Francsovics Anna Controlling ÓBUDAI EGYETEM Keleti Károly Gazdasági Kar Francsovics Anna Controlling elektronikus jegyzet Budapest, 2011 Lektorálta: Dr. Bencsik Mária Francsovics Anna 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 6 1. A CONTROLLING

Részletesebben

Marketingértékelési szemlélet és hazai tapasztalata

Marketingértékelési szemlélet és hazai tapasztalata DOI: 10.14750/ME.2013.033 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskolája Marketingértékelési szemlélet és hazai tapasztalata Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr.

Részletesebben

TQM ALAPÚ STRATÉGIAI VEZETÉS

TQM ALAPÚ STRATÉGIAI VEZETÉS MINŐSÉGMENEDZSMENT FÜZETEK II. TQM ALAPÚ STRATÉGIAI VEZETÉS 2011. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és Marketing Szak Minőségmenedzsment Szakirány 1. Társadalmi, gazdasági háttér

Részletesebben

Teljesítménymérés a védelemben

Teljesítménymérés a védelemben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Teljesítménymérés a védelemben A haderő hatékonyságának és eredményességének mérési nehézségei Ph.D. értekezés Készítette: Témavezető: Antal Erika

Részletesebben

8 Tipikus 3-rétegű architektúra modell (? SSADM 3-séma modell, DBMS szabvány?)

8 Tipikus 3-rétegű architektúra modell (? SSADM 3-séma modell, DBMS szabvány?) 1 Informatika alkalmazási területei: 1. Bio-informatika 2. Térinformatika (Geo-informatika) 3. Mérnökinformatika 4. Orvos-informatika 5. Kormányzati, jogi közigazgatási informatika (e-kormányzat) 2 Gazdaságinformatika

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING

EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING KONTROLLING RENDSZER BEVEZETÉSE Kovács Katalin Zsuzsanna LF88BH BME-GTK KG-KIEG LEV. - Kontrolling szakirány Budapest, 2007. május 18. A profitorientált szféra mellett a kontrolling

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek

Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek Felnôttképzési nyilvántartási szám: 01-0125-04 Intézményakkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók A logisztika története Görög eredet: (logo gondolkodni, logos értelem, logistikos- logikusan gondolkodni. Kr.e. 1. évszázad Marcus Terentius

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék. Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék. Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD Soós Renáta BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD Soós Renáta, 2003 2 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

A zöldszámvitel elméleti és gyakorlati kérdései. A fenntartható fejlõdés

A zöldszámvitel elméleti és gyakorlati kérdései. A fenntartható fejlõdés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zöldszámvitel elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Pál Tibor A környezetvédelem Globális környezeti

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2012.

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2012. AJÁNLAT REFA Industrial Engineer Urkunde 2012. Tartalomjegyzék Miért a Sämling Kft?...3 A képzés koncepciója...3 REFA üzemgazdasági képzés műszakiaknak /REFA Industrial Engineer/...4 Miért a Sämling Kft?

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

1/29/2010 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Marketing célok Innovációs célok Humán célok Információs célok Logisztikai célok Termelési célok Pénzügyi célok

1/29/2010 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Marketing célok Innovációs célok Humán célok Információs célok Logisztikai célok Termelési célok Pénzügyi célok VÁLLALATGAZDASÁGTAN Vállalati Tevékenységi Rendszer I. MARKETING, INNOVÁCIÓ, INFORMÁCIÓ Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs 2010. január 29. Vállalati célok Tevékenységi Rendszer

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben