ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf /2. február.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/2. február. http://www.zoldbiotech.hu"

Átírás

1 ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA 6. évf /2. február

2 Transzgenikus növények a jövõ biofermentorai? Oszvald Mária Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék, ELTE, Budapest Amióta az emberiség létezik a növények fontos szerepet játszottak a gyógyításban és a megelõzésben. A növényi biotechnológia fejlõdése lehetõvé teszi olyan növények létrehozását, melyekben speciális, a gyógyításban alkalmazható molekulák termelõdnek a növény jól meghatározott szöveteiben, illetve olyan összetevõk, melyeket az ipar tud felhasználni, pl. gyógyszermolekulák alapanyagaként. Ezeket a növényeket, melyek megtervezett, célzott biológiai folyamatok során állítanak elõ egy adott molekulát növényi biológiai reaktoroknak, vagy növényi biofermentoroknak nevezzük. A transzgénikus növények, mint bioreaktorok alkalmazása napjaink egyik izgalmas kutatási területe. Növények, mint bioreaktorok használata jelentõs elõrelépést ért el a terápiás termékek, az egészséges táplálkozásban szerepet játszó komponensek, a vakcina antigének, a biológiai úton lebontható mûanyagok és az ipari termékek elõállításának területén. Csoportunk a vakcina antigéneket termelõ transzgénikus növények létrehozására irányuló kutatásba kapcsolódott be. A növényben elõállított vakcina elõnye a hagyományos módon elõállított vakcinákkal szemben, hogy gazdaságos, patogének okozta fertõzésektõl mentes, s a termelés mennyisége könnyen és gyorsan növelhetõ. A gabonamagvakban, mint a búza, a rizs vagy a kukorica szemtermésében termeltetett fehérje antigének, vakcinák további elõnye, hogy felhasználásuk elõtt nem igényelnek tisztítást, nem bomlanak le, hosszú ideig tárolhatók és alkalmazásuk nagyon egyszerû. A rekombináns fehérjék növényben történõ hatásos termelésének feltétele a megfelelõ növény, illetve a fehérje termelését irányító DNS szakasz, a promóter kiválasztása. A rekombináns, modern vakcináknál az antigének által kiváltott immunválasz fokozásához ún. hatásnövelõ molekulákat is alkalmaznak, melyek a védelem kialakulásáért felelõs célfehérjekhez kapcsolva szintetizálódnak. A két leggyakrabban alkalmazott hatásnövelõ molekula az E. coli heat labile enterotoxin-fehérje B alegysége (LTB), illetve a Vibro cholera toxinfehérje B alegysége (CTB). Mindkét fehérje erõsen immunogén, de önmagában nem toxikus, nyálkahártya immunválaszt stimuláló molekula, rendelkezik GM1 ganglioside-kötõ képességgel az eukarióta sejtek felszínén. Munkánk célja olyan transzgénikus növények elõállítása, melyek ehetõ vakcinák termelésére alkalmasak. Ehhez rizsnövényeket transzformáltunk különbözõ alegység vakcina génekkel. A fúzionált gének mûködését a búza egyik tartalékfehérje génjének a promótere szabályozza, melynek következtében a vakcinafehérjék csak a rizs endospermiumában termelõdnek. A rizskalluszokat génpuska segítségével transzformáltuk, majd a transzgénikus rizsnövényeket analizáltuk. Az endospermiumban termelõdött fehérjék mennyiségét ELISA módszerrel határoztuk meg. A termelt fehérje antigének mennyisége az endospermiumban lévõ összes oldható fehérjének 1,25% - 2,5%-a volt. Az LTB és CTB fehérjék GM1 ganglioside-hoz való kötõ képességük azt jelezi, hogy a fehérjék biológiailag aktívak, így alkalmasak lehetnek szájon át történõ vakcinálásra (lásd ábra). 1

3 %TS 3 2,5 2 1,5 1 0,5 A Fehérje-expresszió Absorbance (430 nm) 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 B GM1-kötõ assay 0 wt c#1 c#2 s#1 s#2 p#1 0 wt c#1 c#2 s#1 s#2 p#1 p#2 Ábra: A: Fehérje-expresszió szintjének meghatározása ELISA módszerrel. B: GM1 kötõ assay (wt: vad típus; c#1 és c#2 sctb génnel-; #1, és s#2: sltb génnel-; p#1 és p#2: LTB-COE génnel transzformált rizsnövények) Az irodalmi adatok alapján az antigént termelõ transzgénikus rizsmagokból elegendõ pár szem a megfelelõ immunválasz kialakításhoz. Köszönöm munkatársaim Kim Tae Geum, Tamás Cecília, Yang Moon Sik és Tamás László segítségét. A búzaliszt táplálkozástani értékének és funkcionális tulajdonságainak módosítása géntechnológiai módszerrel Tamásné Nyitrai Cecília, Némethné Kisgyörgy Boglárka, Rakszegi Mariann MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete, Kalászos Gabona Nemesítési Osztály, Martonvásár Munkánk fõ célkitûzése a búzaliszt táplálkozástani értékének - esszenciális aminosav tartalmának - növelése volt úgy, hogy közben a liszt funkcionális tulajdonságai is javuljanak, de legalább ne romoljanak. Funkcionális tulajdonságok alatt a búzaliszt kenyérminõségét meghatározó tulajdonságait értjük. Emelt esszenciális aminosav tartalmú gabonákat hagyományos nemesítéssel (szelekció), molekuláris nemesítéssel (mutagenézis és/vagy molekuláris markerezés) és géntechnológiai úton állíthatunk elõ. Utóbbi elõnye, hogy a kiválasztott gén/gének bejuttatása az egyedek sejtmagjába a gének által hordozott információ hozzáadódását jelenti az ott már meglévõ genetikai információhalmazhoz, így a szülõ kiváló tulajdonságainak megtartása mellett egy specifikus gén által kódolt új, egy adott felhasználási szempontból jobb tulajdonság építhetõ be. Munkánkban az amarantusz (A. hypochondriacus) egyik tartalékfehérje génjét (megfelelõ szabályozó genetikai elemekkel kiegészítve) biolisztikus módszerrel jutattuk be a búza genetikai állományába, melyrõl fehérje csak az endospermium szövetben (liszttest) termelõdött. A gén által kódolt fehérje nem allergén, nagy táplálkozástani értéket képvisel, eszszenciális aminosav tartalma magas (lizin 7,7%, tirozin 7,0%, treonin 5,4%), emiatt a WHO is ajánlja fogyasztásra. Hét független transzgénikus vonalat több generáción át vizsgáltunk. A transzgén öröklõdése megfelelt a Mendeli öröklõdés szabályainak. A transzgénikus növények mindegyike egészséges és fertilis volt, 2

4 fenotípusosan sem különbözött a donornövényektõl. A transzgén jelenlétét a búzában nukleinsavés fehérje oldalról vizsgáltuk. A promóter szövetspecifikus mûködésének köszönhetõen az AmA1 fehérje az éretlen endospermiumokban, ahogy az a búza tartalékfehérjéire jellemzõ, növekvõ mennyiségben termelõdõdött a búzaszem fejlõdésének elõrehaladtával. A T 2, T 3 és T 4 szemtermés fizikai tulajdonságai közül a búzaszemek átmérõje és ezerszem tömege, a T 2 generáció kivételével, hibahatáron belül egyezõ értékeket mutatott a kontrollok értékeivel. Az AmA1 fehérje megjelenése az endospermiumban nem volt hatással a búzaszem keménységére. Mindhárom generáció transzgénikus pozitív és negatív növényei, ahogy a donor növények is, a kemény endospermium szerkezetû búzák közé sorolhatók (50-70 keménységi index). A töretbõl és búzaszemekbõl õrölt lisztben 1,78-2,57% AmA1 fehérjetartalmat mértünk, miközben a teljes fehérjetartalom érdemben nem változott. Az új fehérje mennyisége szoros összefüggést muta-tott a lisztminták esszenciális aminosav tartalom növe-kedésével (7,3% lizin, 4,0% treonin és 3,8% tirozin aminosav). Ez alapján feltételeztük, hogy ez a transz-génikus búzák endospermiumában termelõdõ AmA1 fehérjének köszönhetõ. Kromatográfiás vizsgálatokkal a lisztminták nagy részében szignifikánsan több és hosszabb polimer fehérje jelenlétét mutattuk ki a kontroll lisztmintákéhoz képest, ami az öt cisztein aminosavat tartalmazó AmA1 fehérje pozitív hatását jelezte. A Cadenza #28 búzafajta utódvonalai szemtermésébõl készült lisztminták paraméterei mind a három generációban szignifikáns javulást mutattak, és a tésztaminták mikro z-arm mixerrel mért dagasztási (reológiai) tulajdonságainak javulását is eredményezték. A T tiszta lisztmintából dagasztott tészta három dagasztási paramétere szignifikánsan jobb volt, mint a kontrolloké (lásd ábra). Nõtt a tészta erõssége és stabilitása, valamint csökkent a tészta ellágyulási értéke. VU 800 Cadenza 800 T VU idõ [perc] idõ [perc] Ábra: A transzgénikus T tiszta lisztmintából és a Cadenza kontrollból mikro z-arm 4 mixerrel dagasztott tészta alapgörbéi A dagasztott tésztából kinyert fehérjeminta kromatográfiás vizsgálata bizonyította az AmA1 fehérje beépülését a tészta fehérje mátrixába. Eredményeink in vivo igazolják korábbi rekonstrukciós vizsgálataink publikált adatait, miszerint már kb. 3% amarantusz albumin fehérje képes javítani a búzaliszt funkcionális tulajdonságait (a kenyértészta dagasztási, illetve reológiai paramétereit), ha az beépül a tészta fehérjemátrixába. Megfelelõ tulajdonságú fehérje génjének használatával a géntechnológiai úton történõ nemesítés alkalmas módszer a búza táplálkozástani értékének és a liszt funkcionális tulajdonságának együttes javítására. Köszönetnyilvánítás A kutatási munkát az AKP , az OMFB 39/2000, az OTKA T , az OTKA , az ICGEB Fund (CRP/HUN00-02) és a TéT KOR 13/99 számú pályázatok támogatták. Köszönet valamennyi együttmûködõ partnernek. 3

5 A sikér módosítása géntechnológiai úton Tamás László Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék, ELTE, Budapest Az egyik legfontosabb gabonanövényünk, a búza endospermiumában található tartalékfehérjék összetétele meghatározza a lisztbõl készíthetõ sütõipari termékek minõségét. A búzasikért alkotó prolamin fehérjék egyik nagy csoportja a nagy molekulasúlyú glutenin alegységfehérjék (HMW-GS). Korábbi kutatások azt bizonyították, hogy a HMW-GS fehérjék mennyisége és minõsége elsõdlegesen befolyásolja a sikér minõségét. Az egyes HMW-GS fehérjék szerepének vizsgálatára in vitro tészta-rekonstrukciós kísérleteket végeztek, melynek során különbözõ búza HMW-GS fehérjéket építettek be (egymást követõ redukció és oxidáció eredményeként) a sikér fehérjemátrixába. A diszulfid hidakon keresztül beépített, kívülrõl hozzáadott fehérjék erõsebb, stabilabb tésztát eredményezetek. Ezen alegységfehérjék expressziója transzgénikus búzában hasonlóan pozitív hatással volt a búzatészta reológiai tulajdonságaira. A tartalékfehérjék funkcionális tulajdonságait befolyásoló egyes szerkezeti elemek hatásának vizsgálatához nem megfelelõ az eddig alkalmazott rekonstrukciós módszer, mivel az alapliszt endogén sikérfehérjéi befolyásolják a mérési eredményeket, a kisebb változásokat nem lehet megmérni. Ideális megoldás lehet olyan alapliszt használata, mely nem tartalmazza a búzaliszt egyik tartalékfehérje- komponensét sem. Ilyen lehet például a rizsliszt, mivel a búza és a rizs tartalékfehérjéinek szerkezete és összetétele jelentõsen különbözik egymástól. A búzától eltérõen a rizs raktározási fehérjéi fõleg globulinok. Célunk a búza sikérfehérjék tanulmányozása nem búza alapú háttérben in vitro rekonstrukciós és in vivo transzformációs kísérletekben. Ezért rizstészta inkorporációs kísérletekben egyedi HMW glutenin alegységeket (HMW-Bx6, Bx7 és By8) építettünk be a rizsfehérje polimerjébe. A búza tartalékfehérjék hatására erõsebb, stabilabb rizstésztát kaptunk. Az alkalmazott rizs alapliszt elõnye a búzaliszttel szemben, hogy a búza endogén fehérjék nem befolyásolják a mérési eredményeket, így a búza glutenin fehérjék olyan tulajdonságaira is következtethetünk, melyekre korábban nem volt lehetõség. Emellett a Dx5 jelû HMW glutenin alegységfehérjét kódoló gént juttattunk be a rizs genetikai állományába génágyús módszerrel. A transzgén beépülését a független rizsvonalakban PCR reakcióval, a fehérjeexpressziót SDS- PAGE és western blot analízissel igazoltuk. A transzgénikus vonalak endospermiumában levõ fehérjék molekulaméret eloszlást SE-HPLC-vel vizsgáltuk. A transzgénikus vonalak kromatogramját a nagy molekulaméretû fehérjék tartományában a kontroll liszthez képest egy megnövekedett görbe alatti területtel rendelkezõ csúcs jellemezte. A fehérjék polimer méretére jellemzõ UPP% értéke a transzgénikus vonalakban szignifikánsan megnövekedett. Az transzgénikus rizsmagokból õrölt lisztbõl dagasztási vizsgálatokat is végeztünk. A Dx5 HMW glutenin fehérjealegységet expresszáló rizsvonalak dagasztási paraméterei szignifikánsan különböztek a nem transzgénikus mintától (lásd ábra). Köszönöm munkatársaim Oszvald Mária, Tömösközi Sándor és Békés Ferenc közremûködését. 4

6 VU A Kontroll idõ [perc] VU B T26 idõ [perc] Ábra: Rizslisztek dagasztási görbéi. A: kontroll; B: transzgénikus rizstészta Új puroindolin gének azonosítása tetra- és hexaploid-triticum fajokban a búzaszem endospermium szerkezetének módosítására Rakszegi M., Wilkinson M.D., Tosi P., Lovegrove A., Kovács G., Bedõ Z., Shewry P.R. MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár A szemkeménységet meghatározó puroindolin gének és fehérjéik eddig nem ismert formáit kerestük hat tetraploid (öt T. turgidum és T. timopheevii) és négy hexaploid (három T. aestivum és T. kiharae) génbanki Triticum fajban, részben acélból, hogy a különbözõ puroindolinek funkcióját és hatását vizsgáljuk transzformációs kísérletekben, részben pedig nemesítési célzattal. Specifikus antitestekkel végzett Western blot eredmények szerint a puroindolin fehérjék valamennyi vizsgált hexaploid fajban jelen voltak, míg a tetraploidokból hiányoztak. Az immunoreaktív sávok relatív mobilitása és mennyisége kissé különbözött egymástól, mely arra utalt, hogy a Pin a és a Pin b különbözõ allélformái vannak jelen a különbözõ fajokban. Ezt a HPLC eredmények is alátámasztották, melyek a puroindolin komponenesek retenciós idejében és a csúcs alatti területben mutattak ki különbséget, például a T. kiharae és a T. timopheevii esetén. A cdns-szekvencia analízisekor szintén kimutattuk az expresszált puroindolin gének variabilitását és azonosítottunk egy új puroindolin b gént a T. aestivum ssp. macha-ban. Az, hogy tetraploid fajok A és B genomján nem találtunk puroindolin géneket, összhangban van korábbi eredményekkel, melyek szerint a T. dicoccoides, T. dicoccum és T. durum nem tartalmaznak puroindolin géneket. Korábban T. timopheevii-ben sem találtak ilyen géneket, míg 2007-ben azonosítottak benne 11 Pin a gént, Pin b-t azonban nem. Ezzel ellentétben mi, mind a Pin a mind a Pin b egy-egy allélformáját azonosítottuk T. timopheevii-ben és két-két allélformát a belõle származtatott szintetikus hexaploidban (T. kiharae). Egy 2008-as projektben tetraploid Triticum fajok A és B genomján is azonosították a puroindolin gének deléciós haplotípusait, ugyanakkor megállapították, hogy a 5

7 a b c d e f 1. ábra: Különbözõ szemkeménységû fajok SEM elektromikroszkópos képe a. T. turgidum ssp. durum cv. Topdur, b. T. kiharae var. Kiharae., c. T. aestivum ssp. compactum, d. T. aestivum ssp. macha, e. T. petropavlovskyi var. Petroferrugineum, f. T. timopheevii ssp. timopheevii var. Rubiginosum G genomon nincsenek puroindolin gének. Ez az eredmény összhangban van saját eredményeinkkel, és ez alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy a T. kiharae két allélformája az A és a D genomokról származnak. Az ABD genommal rendelkezõ hexaploidok közül olyanokat választottunk, amelyeket eddig nem vizsgáltak puroindolin génekre (T. aestivum ssp. macha és ssp. compactum, T. petropavlovskyi), de csak egy új Pin b allélt azonosítottunk bennük. A fehérjék expresszióját a minták többségében szintén igazoltuk. A HPLC csúcsok eltolódása miatt azonban a T. petropavlovskyi -ban csak a Pin a jelenlétét támasztottuk alá, a T. timopheevii és T. kiharae esetén pedig a rendelkezésre álló kis menynyiségek miatt kérdéses maradt, hogy az azonosított fehérjék valóban a Pin a és Pin b módosult formái. Az új Pin b allél azonosításával lehetõvé vált a puroindolin gének szemkeménységet meghatározó tulajdonságainak vizsgálata transzformációs kísérletekben és nemesítési programokban a c ph 6 a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l b d ph ph 6 ph ábra: (a) SDS-PAGE és (b) western blot eredmények a. Riband b. T. kiharae var. Kiharae c. T. aestivum ssp. compactum d. T. aestivum ssp. macha e. T. petropavlovskyi var. Petroferrugineum f. T. timopheevii ssp. timopheevii var. Rubiginosum g. T. turgidum ssp. paleocolchicum var. Karamyschevii h. T. turgidum ssp. polonicum i. T. turgidum ssp. isphahanicum var. Spahanorufum j. T. turgidum ssp. dicoccon var. Arras k. T. turgidum ssp. dicoccon var. Atratum l. T. turgidum ssp. dicoccoides c és d. T. kihirae and T timopheevi 2-D western blot-ja, sorban 6

8 a b c d e f perc ábra: Tisztított Pin b frakció HPLC analízise a. Riband, b. T. aestivum ssp. compactum, c. T. aestivum ssp. macha, d. T. petropavlovskyi var. Petroferrugineum, e. T. timopheevii ssp. timopheevii var. Rubiginosum, f. T. kiharae var. Kiharae. A nyilak a valós (30 perc) vagy feltételezett Pin b csúcsokat jelölik. Proceedings of the Royal Society B doi: /rspb ; Elektronikus kiadás: január 6. Nem célszervezet lepkefélék Cry1Ab-t kifejezõ Bt-kukoricapollennel való érintkezését leíró matematikai modell J.N. Perry és mtsai Összefoglalás: A MON810 genetikailag módosított (GM) kukorica Cry1Ab-t, egy rovarölõ hatású fehérjét termel, amely a Bacillus thuringiensis (Bt) baktériumból származik, és amely mérgezõ a kártevõ lepke-célfajok, pl. a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis Hübner) számára. Ez a GM növény annyiban jelent veszélyt a nem célszervezet lepkefélék számára, hogy azok érintkezésbe kerülhetnek a MON810 kukoricaföldeken, vagy azok közelében a gazdanövények levelére lerakódott, ártalmas mennyiségû virágporral. 11 paraméteres matematikai modellben vizsgáltuk három nem célfaj, nevezetesen két lepke, a nappali pávaszem (Inachis io L.) és az atalanta lepke (Vanessa atalanta L.), valamint egy molylepke, a káposztamoly (Plutella xylostella L.) lárváinak pollenexpozícióját négy európai ország 11 reprezentatív kukoricatermesztõ vidékén. A pusztulás dózis összefüggést integráltuk a dózis távolság összefüggéssel abból a célból, hogy a pusztulás mind a MON810 kukoricaföld belsejében, mind pedig a kukoricaföld szegélyén, a növényállománytól különbözõ távolságokban is számítható legyen. A pusztulási értékeket korrigáltuk (a) fizikai hatásokra, (b) az érzékeny lárvastádium és a MON810 pollenszórása közötti idõbeli egybeesés hiányára, valamint (c) hét további paraméterre, amelyek a kukoricatermesztéssel és a gazdanövény ökológiájával állnak összefüggésben. Meghatároztuk a nem halálos hatásokat és figyelembe vettük az aggregált pollenlerakódást. A becsült környezeti 7

9 hatás kis mértékû volt: a legrosszabb eset forgatókönyve szerint számított pusztulási arány a lepkék esetében 1572 közül 1, a molylepke esetében pedig 392 közül 1 volt valamennyi vizsgált területen. Részlet az eredmények megbeszélésébõl: A vizsgált nem célszervezet lepkefélék lárváinál a MON810 kukoricaföldeken, vagy azok közelében a gazdanövényekre lerakódó, ártalmas menynyiségû virágporral való érintkezésnek tulajdonítható környezeti hatás kis mértékû volt. Az összes vizsgált területen (ezek a következõk voltak: Németországban Aachen, Berkatal, Bonn, Grebbin, Oderbruch és a Felsõ-Rajna völgye; Olaszországban a Pó völgyének középsõ és alsó szakasza; Magyarországon Tolna megye; Spanyolországban az Ebro völgye és Madrid) a számított pusztulási arány a két lepke, I. io és V. atalanta -4 esetében 6,36 x 10 alatti (1572 egyed közül 1), a -3 molylepke, P. xylostella esetében pedig 2,55 x 10 (392 egyed közül 1) volt. Spanyolország kivételével valamennyi vizsgált területen a pusztulási arány közép- -4 értéke (tipikus értéke) a lepkék esetében 2 x 10 ( egyed közül 1), a molylepke esetében pedig 2,29 x 10 (4366 egyed közül 1) volt. *** The European Association for Bioindustries Brüsszel, március 2. Az EuropaBio üdvözl i a Bizottság döntését Sajtóközlemény Az EuropaBio örömmel fogadta az Európai Bizottság mezõgazdasági biotechnológiával kapcsolatos döntéseit. "Mindenképpen bátorítónak érezzük ezt a hozzáállást, amelyet a biotechnológiai szabályozásban az új Bizottság tanúsít", mondta Willy de Greef, az EuropaBio (a biotechnológiai ipart tömörítõ szervezet) fõtitkára. "Üdvözlendõ ez a megközelítés, mert kiszámíthatóságot jelent mind a biotechnológiai ipar, mind a közvélemény számára egy olyan technológia kapcsán, amelyik rengeteg elõnyt hordoz az összes európai számára". Az Európai Bizottság három genetikailag módosított (GM) kukorica importját, élelmiszer-, és takarmányfelhasználását engedélyezte, illetve egy óriási horderejû döntéssel jóváhagyta az elsõ GM növény termesztését az Európai Unióban 1998 óta. Ez a növény nem más, mint a BASF vállalat Amflora elnevezésû, magas keményítõtartalmú GM burgonyája, amelyet a cég ipari felhasználásra szán. A MON810 kukorica mellett tehát egy új GM növény jelenik meg köztermesztésben az EU-ban. A BASF értékesítési tervei között egyelõre Németország, Csehország, Hollandia es Svédország szerepel. Mind a négy említett tagállam rendkívül pozitívan lepett fel az Amflora krumpli termesztését illetõen. Willy de Greef a döntés kapcsán megjegyezte: "Felhívnám a figyelmet arra, hogy további 17 termék vár termesztési engedélyre az EU-ban, illetve 44 termék vár import/élelmiszer/takarmány engedélyre. Reméljük, hogy az Európai Bizottság a most megkezdett úton halad tovább, amelyet a tudományalapú megközelítés jellemez, illetve mind az európai termelõk, mind az európai fogyasztók számára biztosítja a biztonságos, jó minõségû GM termékek választásának a lehetõségét", tette hozza az EuropaBio fõtitkára. További információ: Willy De Greef, Secretary General, EuropaBio Tel: Joseph Buxton, Communications Advisor Tel: GSM:

10 The Royal Society, október A haszon learatása: a globális mezõgazdaság intenzitásának fenntartható növelése és a tudomány Összefoglalás Az élelmiszer-biztonság századunk egyik legfontosabb globális kihívása re a világnak intenzívebb növénytermesztésre lesz szüksége ahhoz, hogy az elõrejelzések szerint addig 9 milliárdra duzzadó népesség élelmezése megoldható legyen. Mindezt a változó fogyasztói igények, az éghajlatváltozás hatásai, valamint csökkenõ vízmennyiség és termõföldterület mellett kell megvalósítani. Ezenkívül a növénytermesztési módszereknek hozzá kell járulniuk a környezet fenntartásához és a természeti források megõrzéséhez, és világszerte segíteniük kell a gazdálkodók és a vidéken élõk megélhetését. Égetõ szükség van a globális mezõgazdaság intenzitásának fenntartható növelésére, azaz a hozamok fokozására, mégpedig káros környezeti hatások okozása és további földterületek mûvelésbe vonása nélkül. A világ élelmiszer-ellátásának biztosításához sürgõs nemzetközi erõfeszítésre van szükség, amelyhez tisztán kell látni a hosszú távú feladatokat és lehetõségeket. A biológiai tudományoknak, különösen pedig az államilag finanszírozott tudománynak fõszerepet kell játszania az élelmiszernövény-termesztés fenntartható fokozásában. Az Egyesült Királyságnak felelõssége és képessége is van arra, hogy vezetõ szerepet vállaljon a lehetséges élelmiszerhiány enyhítésére szolgáló tudományos megoldások felkutatásában. Ehhez az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos, tudományágakon átívelõ kutatási területeknek jelentõs anyagi támogatásra lesz szüksége. és ezáltal az élelmiszernövény-termesztés rugalmasságának fokozása szempontjából. E nehézségek megoldásához olyan módszerekre és megközelítésekre van szükség, amelyeket megalapozott tudományos eredmények támasztanak alá. E módszerek között vannak olyanok, amelyek már meglévõ tudáson alapulnak, mások viszont teljesen radikális megközelítéseket képviselnek: ezek a genomika és a nagy átbocsátóképességû vizsgálatok lehetõségeit aknázzák ki. Az új kutatási módszerek mind a növények genetikai feljavításán, mind pedig új növényés talajmûvelési gyakorlat bevezetésén keresztül hozzájárulhatnak az élelmiszernövény-termesztéshez. A növények genetikai feljavításának célja különféle kívánatos tulajdonságok bevitele, amely történhet nemesítéssel vagy genetikai módosítással. A genetikai módszerek alkalmazása képes a meglévõ élelmiszernövények tulajdonságainak finomítására, további tökéletesítésére. Ezek a módszerek arra is alkalmasak, hogy az élelmiszernövényeket azok fotoszintetikus aktivitásának növelésével, nitrogén- és egyéb mûtrágyaszükségletének csökkentésével és a növényi genom eddig kihasználatlan lehetõségeinek feltárásával radikálisan és igen jelentõsen javítsák. Az élelmiszernövény-termesztés nehézségei jól ismertek, de földrajzi területek szerint igen különbözõk lehetnek. A rendelkezésre álló víz és jó minõségû termõföld mennyisége fontos korlátozó tényezõ. Komoly termésveszteségeket okoznak a kártevõk, a betegségek és a gyomok. Az éghajlatváltozás hatásai tovább súlyosbítják a haszonnövényekre nehezedõ stresszt, ami jelentõs hozamcsökkenéshez vezethet. A haszonnövények genetikai sokféleségének megõrzése és növelése létfontosságú a nemesítés megkönnyítése 9

11 növényeknek, helyszíneknek, kultúráknak és egyéb körülményeknek. Ez a sokféleség megköveteli, hogy a vele foglalkozó tudományos kutatás is hasonlóan sokszínû legyen, és hogy a tudományos munka társadalmi, gazdasági és politikai távlatokkal egészüljön ki. Az élelmiszer-biztonság hatalmas feladatán belül a növénytermesztés és a mezõgazdasági gyakorlat tudománya szintén különös figyelmet érdemel. E- zek a megközelítések alkalmasak a meglévõ növényfajtáknál jelentkezõ fõ problémák megoldására, és széles körben alkalmazhatók. A mezõgazdasági rendszerek termelésének maximalizálására jelenleg alkalmazott megközelítések nem fenntarthatók; új megközelítésekre van szükség, amelyek a mezõgazdasági rendszer valamennyi elemét hasznosítják: ilyen új megközelítések többek között a jobb talajmûvelés, valamint a hasznos talajbaktérium-populációk megerõsítése és kihasználása. Az utóbbi években az idevágó tudományágakat, nevezetesen az agronómiát, a talajtudományt és az agroökológiát elhanyagolták. A múltban az új technológiák mezõgazdasági felhasználásáról folyó vitákban a vagy-vagy megközelítést alkalmazták: egyes mezõgazdasági rendszereknek vagy módszereknek az elõnyeit, másoknak pedig a hátrányait hangsúlyozták. Ez legnyilvánvalóbban a genetikailag módosított (GM) növényeknél, a rovar- és féregirtó szerek használatánál és az organikus termesztés mellett és ellen szóló érveknél érhetõ tetten. Ezekben a vitákban nem ismerték el azt a tényt, hogy a fenntartható és biztonságos, globális élelmiszertermelésre nincs egyetlen üdvözítõ megoldás. Mindig lesznek kompromisszumok és bonyolult helyi problémák. Ez a jelentés foglalkozik mind az új növényfajtákkal, mind a megfelelõ agroökológiai növénytermesztési és talajmûvelési módszerekkel, és átfogó megközelítést alkalmaz. Nem szabad semmilyen módszert vagy technológiát kizárni. A globális mezõgazdasághoz egy sor különféle megközelítésre van szükség, amelyek megfelelnek az egyes Amellett, hogy támogatja a magas színvonalú tudományos kutatást, az Egyesült Királyságnak a nemzetközi és nemzeti kutatóközpontokkal együttmûködve fenn kell tartania és tovább kell építenie innovációs kapacitását. A brit tudósok és agronómusok a múltban vezetõ szerepet játszottak a mezõgazdaság számára fontos tudományágakban, ám az utóbbi idõben a mezõgazdasági és az azzal kapcsolatos témákban a képzés nem kapott megfelelõ figyelmet és támogatást. Hasonlóképpen elhanyagolták mind az Egyesült Királyságban, mint másutt a mezõgazdasági tanácsadó szolgálatot, amely a gazdálkodókat informálja az újításokról. Égetõ szükség van a tanácsadó szolgálatok támogatásának és mûködtetésének felülvizsgálatára, különösen a fejlõdõ országokban. A mezõgazdasági innováció vezetésének a lehetõ legtöbb lehetõséget kell biztosítania a termelés emeléséhez, ugyanakkor védenie kell a társadalmakat, a gazdaságokat és a környezetet a káros mellékhatásoktól. A szabályozó rendszerekben javítani kell a jótékony hatások becslési módszereit. Helyzetfelméréssel biztosítható, hogy a kormányok proaktív módon tekintsenek a választható technológiai lehetõségekre. A jótékony hatások, a veszélyek és a bizonytalanságok felmérését megfelelõ perspektívából kell végezni, és annak ki kell terjednie az új technológiáknak és módszereknek az társadalmakra és gazdaságokra gyakorolt széles körû hatásaira is. A nagyközönséggel és az érdekelt felekkel, különösen a civil szervezetekkel, a tudósokkal és a gazdálkodókkal folytatandó párbeszédnek helyet kell kapnia minden kormányzati keretrendszerben. 10

12 Fõszerkesztõ: Dudits Dénes Szerkesztette: Keczánné Zsuzsa Fordította: Fejes Erzsébet Példányszám: 1000 db/hó Borító: EDOMO MEDIA, Szeged Nyomda: TISZA PRESS, Szeged Kiadja az GBE és a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület Green Biotechnology Europe (GBE)

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Oszvald Mária A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro

Részletesebben

Áttekintés Az ALKOBEER projekt hét esztendeje Az alakor organikus nemesítése

Áttekintés Az ALKOBEER projekt hét esztendeje Az alakor organikus nemesítése Áttekintés Az ALKOBEER projekt hét esztendeje Az alakor organikus nemesítése MTA Agrártudományi Kutatóközpont Kovács Géza - - Mikó Péter Áttekintés Áttekintés Az Az ALKOBEER ALKOBEER projekt projekt hét

Részletesebben

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYNEMESÍTÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Rezisztencianemesítés alapja Rezisztencianemesítés fajtái Rezisztencianemesítés lépései Herbicidrezisztens

Részletesebben

Szelekciós lehetőségek a búza minőség-orientált nemesítésében fehérjekémiai és DNS markerekkel

Szelekciós lehetőségek a búza minőség-orientált nemesítésében fehérjekémiai és DNS markerekkel Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki Kar Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Szelekciós lehetőségek a búza minőség-orientált nemesítésében fehérjekémiai és DNS markerekkel

Részletesebben

A transzgénikus (GM) fajták fogyasztásának élelmiszer-biztonsági kockázatai

A transzgénikus (GM) fajták fogyasztásának élelmiszer-biztonsági kockázatai BIOTECHNOLÓGIA O I ROVATVEZETŐ: Dr. Heszky László akadémikus A GM-növényekkel szembeni társadalmi elutasítás legfontosabb indokait az élelmiszer-biztonsági kockázatok jelentik. A géntechnológia forradalmian

Részletesebben

Génmódosítás: bioszféra

Génmódosítás: bioszféra bioszféra Génmódosítás: Nagy butaság volt politikusaink részérôl az alaptalan GMO-ellenesség alaptörvényben való rögzítése. A témával foglalkozó akadémikusok véleménye külföldön és Magyarországon egészen

Részletesebben

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban című támogatott kutatás fő célja az volt, hogy olyan regulációs mechanizmusoknak a virulenciára kifejtett

Részletesebben

Transzgénikus növények előállítása

Transzgénikus növények előállítása Transzgénikus növények előállítása Növényi biotechnológia Területei: A növények szaporításának új módszerei Növényi sejt és szövettenyészetek alkalmazása Mikroszaporítás Vírusmentes szaporítóanyag előállítása

Részletesebben

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA. MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA. MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet KUTATÓK ÉJSZAKÁJA MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet MARTONVÁSÁR 2010. szeptember 24. 15.00 19.00 Szeptember 24-én országszerte közérthető nyelven vár kicsiket és nagyokat, különösen kíváncsi szülőket és

Részletesebben

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/10. október. http://www.zoldbiotech.hu

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/10. október. http://www.zoldbiotech.hu ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA 6. évf. - 2010/10. október http://www.zoldbiotech.hu GM növények szerepe a tudományban és az agráriumban Tanártovábbképző Konferencia, 2010. július 6-8., MTA SZBK, Szeged Abiotikusstressz-rezisztens

Részletesebben

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/8. augusztus. http://www.zoldbiotech.hu

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/8. augusztus. http://www.zoldbiotech.hu ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA 6. évf. - 2010/8. augusztus http://www.zoldbiotech.hu GM növények szerepe a tudományban és az agráriumban Tanártovábbképző Konferencia, 2010. július 6-8., MTA SZBK, Szeged A GM NÖVÉNYEK

Részletesebben

6. Zárványtestek feldolgozása

6. Zárványtestek feldolgozása 6. Zárványtestek feldolgozása... 1 6.1. A zárványtestek... 1 6.1.1. A zárványtestek kialakulása... 2 6.1.2. A feldolgozási technológia... 3 6.1.2.1. Sejtfeltárás... 3 6.1.2.2. Centrifugálás, tisztítás...

Részletesebben

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 (minden téma külön lapra) 2010. június 1. 2012. május 31. 1. Az elemi téma megnevezése Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium

Részletesebben

II. Géntechnológia növény- és környezetvédelem szimpózium az 52. Növényvédelmi Tudományos Napok szatellit rendezvénye

II. Géntechnológia növény- és környezetvédelem szimpózium az 52. Növényvédelmi Tudományos Napok szatellit rendezvénye Abs. II. GNK szimpózium (2006) 1 II. Géntechnológia növény- és környezetvédelem szimpózium az 52. Növényvédelmi Tudományos Napok szatellit rendezvénye A szimpózium helye: Budapest, II. kerület, Herman

Részletesebben

Zárójelentés. Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata. c. OTKA kutatási programról. Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI)

Zárójelentés. Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata. c. OTKA kutatási programról. Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI) Zárójelentés Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata c. OTKA kutatási programról Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI) 2012 1 Az Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata c. programban azt

Részletesebben

Heszky László Transzgénikus növények - az emberiség diadala vagy félelme?

Heszky László Transzgénikus növények - az emberiség diadala vagy félelme? Heszky László Transzgénikus növények - az emberiség diadala vagy félelme? I. Tudományos alapok I. 1. Amit a földi élet titkáról tudunk 1. ábra Nyolc éves voltam, amikor 1953. február 28-án, egy szombat

Részletesebben

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYNEMESÍTÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Új hangsúlyok a növénynemesítésben Környezeti terhelések csökkentése Növénynemesítés kihívásai

Részletesebben

Molekuláris biológiai technikák

Molekuláris biológiai technikák Molekuláris biológiai technikák Wunderlich Lívius A Molekuláris biológiai technikák jegyzet igyekszik átfogó képet adni a jövő tudományának, a molekuláris biológiának a módszertanáról. A technikák elméleti

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D. A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN Sinkó Ildikó PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezető: Dr. Raskó István Az értekezés a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan fehérjét (FC-1 killer toxint) választ ki a tápközegbe, amely elpusztítja az opportunista patogén Cryptococcus neoformans-t.

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATÁRÓL

A NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATÁRÓL Levegõ Füzetek Budapest, 2006 A NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATÁRÓL Pál János, Simon Gergely A DDT-t kezdetben annyira veszélytelennek hitték, hogy embereken, élõsködõk ellen is használták A

Részletesebben

szeged GyönGyszemei kutatás+marketing GK Csillag, GK Szilárd, GK Maros, GK Szemes, GK Judy

szeged GyönGyszemei kutatás+marketing GK Csillag, GK Szilárd, GK Maros, GK Szemes, GK Judy A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 30. évfolyam 2. szám, 2016. nyár kutatás+marketing szeged GyönGyszemei GK Csillag, GK Szilárd, GK Maros, GK Szemes, GK Judy 1 Tartalom MEGHÍVÓ FAJTABEMUTATÓNKRA...........................3

Részletesebben

A Caskin1 állványfehérje vizsgálata

A Caskin1 állványfehérje vizsgálata A Caskin1 állványfehérje vizsgálata Doktori tézisek Balázs Annamária Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezeto: Dr. Buday László egyetemi tanár, az orvostudományok doktora

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. A doktori értekezés tézisei A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. Bíró Judit Témavezető: Dr. Fehér Attila Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

2011/2. XXIII. évfolyam 2. szám

2011/2. XXIII. évfolyam 2. szám 2011/2 XXIII. évfolyam 2. szám 2 2011/2 Tudományos tanácskozások Gyõrffy Béla akadémikus, intézetünk egykori igazgatójának születésnapjáról megemlékezve 2011. január 13-án, immáron 9. alkalommal rendeztünk

Részletesebben

Növényi sejtek által előállított monoklonális antitesttöredékek jellemzése

Növényi sejtek által előállított monoklonális antitesttöredékek jellemzése BIOTECHNOLÓGIÁK MŰSZAKI HÁTTERE Növényi sejtek által előállított monoklonális antitesttöredékek jellemzése Tárgyszavak: idegen fehérje; monoklonális antitest; fehérjestabilitás; növényisejt-szuszpenzió;

Részletesebben

Inzulinutánzó vanádium-, és cinkkomplexek kölcsönhatásának vizsgálata vérszérum fehérjékkel

Inzulinutánzó vanádium-, és cinkkomplexek kölcsönhatásának vizsgálata vérszérum fehérjékkel Inzulinutánzó vanádium-, és cinkkomplexek kölcsönhatásának vizsgálata vérszérum fehérjékkel Mivel a vizsgált komplexek inzulinutánzó hatása összetett és a hatásmechanizmusuk csak részben feltárt az irodalomban,

Részletesebben

2. évf. - 2006/2. szám

2. évf. - 2006/2. szám Bevezetés A világ agrárgazdaságát átformáló globalizáció, illetve Magyarország Európai Uniós tagsága alapjaiban új kihívások elé állítja a magyar agráriumot, amikor mind a határokon belül, mind kívül biztosítani

Részletesebben

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL Hagyomány és haladás a növénynemesítésben DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL VARGA MÓNIKA, MOLNÁR ISTVÁN ÉS KOVÁCS

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. http://www.zoldbiotech.hu

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. http://www.zoldbiotech.hu ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA 7. évf. - 2011/1. január http://www.zoldbiotech.hu Kiadta az MTA Agrártudományok Osztálya ÁLLÁSFOGLALÁS A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT ÉLÕLÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN Tekintettel a biotechnológia,

Részletesebben

Zárójelentés a Hisztamin hatása a sejtdifferenciációra, összehasonlító vizsgálatok tumor - és embrionális őssejteken című 62558 számú OTKA pályázatról

Zárójelentés a Hisztamin hatása a sejtdifferenciációra, összehasonlító vizsgálatok tumor - és embrionális őssejteken című 62558 számú OTKA pályázatról Zárójelentés a Hisztamin hatása a sejtdifferenciációra, összehasonlító vizsgálatok tumor - és embrionális őssejteken című 62558 számú OTKA pályázatról A hisztaminnak az allergiás reakciókban betöltött

Részletesebben

9. Az élelmiszer-vizsgálati laboratóriumok szerepe. dr. Nagy Attila, 2016. április 13. nagyattila@nebih.gov.hu

9. Az élelmiszer-vizsgálati laboratóriumok szerepe. dr. Nagy Attila, 2016. április 13. nagyattila@nebih.gov.hu 9. Az élelmiszer-vizsgálati labratóriumk szerepe dr. Nagy Attila, 2016. április 13. nagyattila@nebih.gv.hu NÉBIH szakterületei Talaj Növényegészségügy Peszticid-analitika Állategészségügy Állatgyógyszer,

Részletesebben

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő Az NIH, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Hivatala (az orvosi- és biológiai kutatásokat koordináló egyik intézmény) 2007 végén

Részletesebben

A Pannon minôségû búza nemesítése és termesztése. Szerkesztette: Bedô Zoltán

A Pannon minôségû búza nemesítése és termesztése. Szerkesztette: Bedô Zoltán A Pannon minôségû búza nemesítése és termesztése Szerkesztette: Bedô Zoltán A Pannon minôségû búza fejlesztési programjában résztvevôk Magyar Tudományos Akadémia Mezôgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár

Részletesebben

A modern biotechnológia növénynemesítési eljárásai mindenkor megfelelnek a kötelező gondosság elvének?

A modern biotechnológia növénynemesítési eljárásai mindenkor megfelelnek a kötelező gondosság elvének? Gundel étterem, Erzsébet királyné terem 2012. március 6. A modern biotechnológia növénynemesítési eljárásai mindenkor megfelelnek a kötelező gondosság elvének? Szigeti Tamás János MÉTE alelnök (WESSLING

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 080 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 790932 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

BIOTECHNOLÓGIÁK EGYÉB IPARÁGAKBAN. Pókselyemfehérjék előállítása dohányban és burgonyában

BIOTECHNOLÓGIÁK EGYÉB IPARÁGAKBAN. Pókselyemfehérjék előállítása dohányban és burgonyában BIOTECHNOLÓGIÁK EGYÉB IPARÁGAKBAN Pókselyemfehérjék előállítása dohányban és burgonyában Tárgyszavak: selyemfehérje; transzgénikus növény; szintetikus pókselyem; selyemfehérjegén. A Nephila clavipes pók

Részletesebben

A búza (Triticum aestivum L.) táplálkozástani értékének javítása géntechnológiai módszerrel

A búza (Triticum aestivum L.) táplálkozástani értékének javítása géntechnológiai módszerrel A búza (Triticum aestivum L.) táplálkozástani értékének javítása géntechnológiai módszerrel c. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Tamásné Nyitrai Erzsébet Cecília Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

A 9,9 -biantril különleges fluoreszcenciája

A 9,9 -biantril különleges fluoreszcenciája A 9,9 -biantril különleges fluoreszcenciája Témavezetők: Demeter Attila és Harangozó József Az oldatok színe attól függ, hogy az oldott molekula a látható színkép mely hullámhossz tartományában nyeli el

Részletesebben

SZAPORODÁSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK A NÖVÉNYNEMESÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN

SZAPORODÁSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK A NÖVÉNYNEMESÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede SZAPORODÁSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK A NÖVÉNYNEMESÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN BARNABÁS BEÁTA, JÄGER KATALIN, AMBRUS HELGA, FÁBIÁN ATTILA, BAKOS FERENC, PÓNYA ZSOLT, DARKÓ

Részletesebben

A sikérfehérjék összetétele, hatásuk a sikér reológiai tulajdonságaira (Szemle)

A sikérfehérjék összetétele, hatásuk a sikér reológiai tulajdonságaira (Szemle) A sikérfehérjék összetétele, hatásuk a sikér reológiai tulajdonságaira (Szemle) Uri Csilla Tóth Árpád Sipos Péter Borbélyné Varga Mária Győri Zoltán Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi

Részletesebben

ű Ö ű ű Ú Ú ű

ű Ö ű ű Ú Ú ű ű Ö ű ű Ú Ú ű Á Á Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á Ö Á Á Á Ú Á Á Á Á Ö ű ű Á ű ű ű Ö Ö Á Á Á Á Á ű Ú Ö ű Ú Ú ű Ú Á Á ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á Á Ő Á Á Á Á Á Á Ö Á ű ű Ö Ö ű Ú Ö Ú ű Ú ű ű ű ű ű Ö Á Ú ű Á Ö Á Ú Á Á Á Á Á Á Ö Ö Á

Részletesebben

Rizoktónia. Velünk kezdõdik. www.kws.hu. A narancs a KWS egyik védjegye.

Rizoktónia. Velünk kezdõdik. www.kws.hu. A narancs a KWS egyik védjegye. Rizoktónia www.kws.hu A narancs a KWS egyik védjegye. Velünk kezdõdik. Tartalomjegyzék Szakkifejezések...4 Rhizoctonia solani...6 Származása, története, elterjedése, gazdasági jelentôsége...7 Tünetei...12

Részletesebben

Környezetvédelmi analitika II. (BMEVESAM108) Immunanalitika, Lab-on-a-chip

Környezetvédelmi analitika II. (BMEVESAM108) Immunanalitika, Lab-on-a-chip Környezetvédelmi analitika II. (BMEVESAM108) Immunanalitika, Lab-on-a-chip Helyszín: Ch 1.emelet 106. Gyakorlatvezetők: Hajas Lívia és Török Kitti Email: ktorok@mail.bme.hu Lab-on-a-chip (LOC) technika

Részletesebben

Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével. Kozma Gabriella

Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével. Kozma Gabriella Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével Kozma Gabriella Ph.D. tézisek Témavezető: Dr. Sipos László Genetikai Intézet MTA Szegedi Biológiai

Részletesebben

A GM-fajták termesztésének helyzete az Európai Unióban

A GM-fajták termesztésének helyzete az Európai Unióban BIOTECHNOLÓGIA O I ROVATVEZETŐ: Dr. Heszky László akadémikus A sorozat előző, 20. részében bemutattuk a tartós (15 éves) termesztés tapasztalatait az Egyesült Államokban, ahol a kukorica, a szója és a

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

A sikéralkotó fehérjék bioszintézise és a sikérkomplex reológiai sajátságai

A sikéralkotó fehérjék bioszintézise és a sikérkomplex reológiai sajátságai BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA A sikéralkotó fehérjék bioszintézise és a sikérkomplex reológiai sajátságai c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ 2 0 0 9. amely az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálata által valósult meg.

ÖSSZEFOGLALÓ 2 0 0 9. amely az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálata által valósult meg. ÖSSZEFOGLALÓ a munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázati tényezőkkel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói ismeretek, attitűdök országos vizsgálatához végzett tájékozódásról amely az Országos

Részletesebben

VIZSGÁLATOK A SZAPORODÁSI CIKLUS PERZISZTENCIÁJÁNAK HOSSZABBÍTÁSA CÉLJÁBÓL, BROJLER SZÜLŐPÁR- ÁLLOMÁNYOKBAN

VIZSGÁLATOK A SZAPORODÁSI CIKLUS PERZISZTENCIÁJÁNAK HOSSZABBÍTÁSA CÉLJÁBÓL, BROJLER SZÜLŐPÁR- ÁLLOMÁNYOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM VIZSGÁLATOK A SZAPORODÁSI CIKLUS PERZISZTENCIÁJÁNAK HOSSZABBÍTÁSA CÉLJÁBÓL, BROJLER SZÜLŐPÁR- ÁLLOMÁNYOKBAN Doktori értekezés tézisei VÉGI BARBARA Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése:

Részletesebben

A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?)

A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?) A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?) Lásztity Radomír Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

Részletesebben

Tudományközi beszélgetések

Tudományközi beszélgetések VILÁGOSSÁG 2003/9 10. Tudományrendszer Tudományközi beszélgetések Molekuláris biológia A XXI. század tudományrendszere című nagyprojektje keretében tudományközti beszélgetések sorozatát indította el az

Részletesebben

1A-029-2006 1A-048-2006 A1-0069-2006 2006 2006 2006

1A-029-2006 1A-048-2006 A1-0069-2006 2006 2006 2006 A1 ndikátor 1A-029-2006 1A-048-2006 A1-0069-2006 2006 2006 2006 jelentés jelentés Eredményezett-e új nemzetközi projektet? (/N) eredményeit? (/N), milyen formában? gen, nappali, egyetemi hallgatók PhD

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

a NAT-1-1678/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1678/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1678/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Epidemiológiai Központ Bakteriológiai Mikológiai Parazitológiai és Tipizáló fõosztály

Részletesebben

ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM. Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra

ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM. Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra Anticorpora monoclonalia ad usum humanum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra 01/2008:2031 DEFINÍCIÓ Az embergyógyászati célra

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség.

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség. K+F Gramix Program tudatos gazdálkodás gyedi etétel yság s kelát prémium minőség mezo- és mikroelemek egyedülálló gyártástechnológia rugalmasság prémium minőség Program hozzáadott érték ezo- és elemek

Részletesebben

A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során

A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során Doktori (PhD) értekezés tézisei A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során Készítette: Nagy Zoltán Témavezető:

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER

BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer 1998-2001 Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

Részletesebben

BIOTECHNOLÓGIA: a jövő slágerágazata. Megrendelő: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

BIOTECHNOLÓGIA: a jövő slágerágazata. Megrendelő: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. BIOTECHNOLÓGIA: a jövő slágerágazata Megrendelő: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 1 Tartalomjegyzék 1 Biotechnológia: a jövő slágerágazata... 4 2 Piros

Részletesebben

Gelencsér Tímea. Peszticidek alkalmazása helyett ellenálló GMO-k létrehozásának lehetőségei. Készítette: Budapest, 2004

Gelencsér Tímea. Peszticidek alkalmazása helyett ellenálló GMO-k létrehozásának lehetőségei. Készítette: Budapest, 2004 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Peszticidek alkalmazása helyett ellenálló GMO-k létrehozásának lehetőségei Készítette: Gelencsér Tímea Budapest, 2004 BEVEZETÉS Kártevők elleni védekezés

Részletesebben

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna 1 TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna A nemzetközileg regisztrált vegyi anyagok száma az 1990-es évekre elérte a 10 milliót, amiből 50-75 ezer anyag kerül be közvetlenül a környezetbe. Ezek száma országonként

Részletesebben

A transzformációs technológia és a hagyományos növénynemesítés integrálása a kalászos gabonaféléknél

A transzformációs technológia és a hagyományos növénynemesítés integrálása a kalászos gabonaféléknél A transzformációs technológia és a hagyományos növénynemesítés integrálása a kalászos gabonaféléknél Bedő Zoltán Magyar Tudományos Akadémia, Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár ÖSSZEFOGLALÁS A növénynemesítés

Részletesebben

Tegyük láthatóvá a kisérletező tanulást

Tegyük láthatóvá a kisérletező tanulást Tegyük láthatóvá a kisérletező tanulást 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadvány csak a szerző véleményét tartalmazza, a Bizottság nem felel az itt megjelenő

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Búzaminősítő módszerek összehasonlító elemzése

1. Bevezetés. 2. Búzaminősítő módszerek összehasonlító elemzése 1. Bevezetés A búza technológiai minőségének megítélése rendkívül összetett kérdés. A búza, illetve a belőle készített liszt akkor jó minőségű, ha betölti az adott termékben táplálkozástani és szerkezeti

Részletesebben

ERD14: egy funkcionálisan rendezetlen dehidrin fehérje szerkezeti és funkcionális jellemzése

ERD14: egy funkcionálisan rendezetlen dehidrin fehérje szerkezeti és funkcionális jellemzése Doktori értekezés tézisei ERD14: egy funkcionálisan rendezetlen dehidrin fehérje szerkezeti és funkcionális jellemzése DR. SZALAINÉ ÁGOSTON Bianka Ildikó Témavezetők Dr. PERCZEL András egyetemi tanár és

Részletesebben

A kalászos gabonák. növényvédelme

A kalászos gabonák. növényvédelme A kalászos gabonák További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye: Borbély Béla, 20/519-2741 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/956-0385

Részletesebben

II. A rendelkezésre álló pénzügyi források és azok megoszlása

II. A rendelkezésre álló pénzügyi források és azok megoszlása MINISZTERELNÖKI HIVATAL MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA M E G Á L L A P O D Á S I. Preambulum A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között 2003. május 5- én, a stratégiai kutatások megvalósításáról

Részletesebben

ERASMUS + SZAKMAI GYAKORLAT. Salamon Pál 2015.06.15.-09.14. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT, SZEGED

ERASMUS + SZAKMAI GYAKORLAT. Salamon Pál 2015.06.15.-09.14. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT, SZEGED ERASMUS + SZAKMAI GYAKORLAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT, SZEGED Salamon Pál 2015.06.15.-09.14. 2015. június 13-án éjszaka, amikor felszálltam a Coronára, hogy Budapesten át

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) elleni biológiai növényvédelmi készítmény kidolgozása

A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) elleni biológiai növényvédelmi készítmény kidolgozása OMFB-00610/2009 A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) elleni biológiai növényvédelmi készítmény kidolgozása 1. munkaszakasz (2009. június 1. 2010. május 31.) Nemaform Kutató, Szolgáltató Kft. Projektvezető:

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 8. MÁJUS Jelentés az infláció alakulásáról 8. május Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 18 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN 119-9

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK Programvezető és témavezető: DR. SCHMIDT JÁNOS az MTA levelező

Részletesebben

a NAT-1-1169/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1169/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1169/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A CONCORDIA KÖZRAKTÁR Kereskedelmi Zrt. Gabona Control Központi Laboratóriuma (1024 Budapest, Kisrókus u. 15/B.)

Részletesebben

Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében

Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében (92)TÉGLA ZS. 1, BORÓCZKI G. 2, TERBE T. 3 Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében Results of the experiment the pepper

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 7. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2014. AUGUSZTUS GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles Az elmúlt évek

Részletesebben

1./ A neuron felépítése. Típusai. A membrán elektromos tulajdonságai: a nyugalmi és akcióspotenciál kialakulása. Idegrostok és típusai.

1./ A neuron felépítése. Típusai. A membrán elektromos tulajdonságai: a nyugalmi és akcióspotenciál kialakulása. Idegrostok és típusai. PTE biológiatanár felvételi 1/7 PTE biológiatanár - első szakképzettség - FELVÉTELI tételek 1./ A neuron felépítése. Típusai. A membrán elektromos tulajdonságai: a nyugalmi és akcióspotenciál kialakulása.

Részletesebben

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYNEMESÍTÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése A beltartalomra történő nemesítés klasszikus példája A búza minőségjavítása Genetikailag módosított

Részletesebben

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Minőség, minőségvizsgálat

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Minőség, minőségvizsgálat Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Minőség, minőségvizsgálat Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) II. gyakorlata 2013. október 30. Minőség A minőség a követelményeknek való megfelelés

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a cukorbetegségről

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a cukorbetegségről 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Röviden a cukorbetegségről A diabéteszről általában Kiadó: Gönc Város Önkormányzata

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály Útmutató A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének kialakításához és alkalmazásához Tájékoztató segédanyag* a takarmányipari vállalkozások

Részletesebben

Védett kérészfajunk, a tiszavirág (Palingenia longicauda) A TISZAVIRÁG REJTETT POLAROTAXISA

Védett kérészfajunk, a tiszavirág (Palingenia longicauda) A TISZAVIRÁG REJTETT POLAROTAXISA A TISZAVIRÁG REJTETT POLAROTAXISA MIKÉNT TALÁLNAK VISSZA A FOLYÓHOZ? Közismertsége ellenére a tiszavirág még mindig titokzatos élôlénynek számít. Az igen érzékeny és törékeny testű, sérülékeny rovar mesterséges,

Részletesebben

Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás; rekombináns DNS-technika; génterápia.

Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás; rekombináns DNS-technika; génterápia. BIOTECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A hemofilia kezelésének fejlődése a transzfúziótól a génterápiáig Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás;

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Leukémia (fehérvérûség)

Leukémia (fehérvérûség) Leukémia (fehérvérûség) Leukémia - fehérvérûség A leukémia a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképzõ sejtekbõl indul ki. A leukémia a csontvelõben lévõ éretlen és érettebb vérképzõ

Részletesebben

Fehérjék. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fehérjék. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fehérjék Készítette: Friedrichné Irmai Tünde http://www.youtube.com/watch?v=haee7lnx i2u http://videoklinika.hu/video/tarnai_tejsavo http://shop.biotechusashop.hu/nitro_gold_pr o_enzy_fusion 2200_g_zsak_394

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE 2009.9.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 242/3 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE (2009. szeptember 14.) a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

BIOLÓGIA és BIOTECHNOLÓGIA 3. rész

BIOLÓGIA és BIOTECHNOLÓGIA 3. rész BIOLÓGIA és BIOTECHNOLÓGIA 3. rész Előadók: Ballagi András, c. egyetemi tanár Richter Gedeon NyRt. - BME Írásos segédanyag található a: http://oktatas.ch.bme.hu /oktatas /konyvek /mezgaz /Biol-biotech-vegyész-MSc

Részletesebben