KÉZMŰVES TEHETSÉGMŰHELY. programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉZMŰVES TEHETSÉGMŰHELY. programja"

Átírás

1 KÉZMŰVES TEHETSÉGMŰHELY programja Kézügyesség és személyiségfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű diákokra A program fenntartójának, alkalmazójának neve: KTKT Általános Iskola és Középiskola, Bem József Általános Iskolája Elérhetősége: Kiskőrös, Vasvári Pál u. 2. telefonszám/fax: 0678 / cím: honlap: A program kidolgozói: Cserményi Boglárka, Lengváriné Bárány Mária

2 1. HELYZETELEMZÉS A projektet befogadó műhely eddigi tevékenységének a bemutatása: Kézművességnek nevezzük az emberi erővel és kézi szerszámaival a természetes eredetű alapanyagokon végzett forma átalakító tevékenységet és kézműves-terméknek az így létrehozott termékeket. Kézműves az, aki hagyományos technikával, vagy ornamentikával, természetes anyagokból alkot; maga tervezi, és kézi technikákkal készíti egyedi tárgyait. Kézműves műhelyünk 1986 óta működik. Működésének helyszínei: Vasvár Pál Ált. Isk., VAMI, Bem József Ált. Iskola. Jelenleg is a Bem iskolában dolgozunk. Az induláskor szövéssel és nemezeléssel foglalkoztak a gyerekek, később a tevékenységek köre kibővült a kosárfonással, foltvarrással, babakészítéssel, agyagozással, bőrözéssel, papírmunkákkal, gyöngyözéssel, csuhé-és szalmafonással. A műhelymunka éves program alapján zajlott, melybe beépült a jeles napokra, ill. a különböző pályázatokra, kiállításokra való készülés is. A múzeumlátogatások, kézművesekkel, iparművészekkel való személyes találkozások, a Ciróka Bábszínház rendszeres látogatása, találkozás a bábművészekkel most is aktuális. A program szerves része volt és lesz a jövőben is- az éves munka lezárásaként a nyári kézműves tábor, iskolánk táborában, Csikóváralján. Eredményeink: Kiállítás rendezése az év során készített munkákból a város kiállító helyiségeinek valamelyikében. Országos nemezpályázatok meghirdetése, rendezése a kiskőrösi Petőfi Irodalmi Múzeumban: 1997, 1998, 2000, 2001, 2003 években. Önálló rajzos kiállítás katalógus készítése az 1998 évi kiállításhoz a műhelyben dolgozó gyerekek és felnőttek rajzaiból. Részvétel országos és nemzetközi nemezpályázatokon Részvétel egy Norvégiában rendezett nemzetközi nemezkiállításon 1998-ban. Részvétel Kiskőrös város rendezvényein: Kiskőrösi Szüreti Napok Szlovák Tájház: Kézműves Udvar nemezelés, babakészítés, agyagozás, gyöngyfűzés, Csuhézás, szalmázás, kosárfonás, kötélsodrás 1998 óta minden évben Városi Napok VAMI, Petőfi Irodalmi Múzeum kiállító termeiben Helyezések: - A legjobb iskolai műhely cím 1997.

3 - A legjobb gyermekműhely különdíj Nemezjáték kategóriában egyéni I. hely Nemezjáték kategóriában országos III. hely Nemezjáték kategóriában országos II. hely A Szépművészeti Múzeum Levelező versenyén: különdíj, összesített országos VII. hely A tehetséggondozó műhely fenntartójának rövid bemutatása: A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás augusztus 1-jén alapította meg intézményünket. Jelenleg 13 település 16 óvodája, 14 általános iskolája, 2 középiskolája és 1 kollégiuma alkotja az összetett intézményt. Az intézmény a következő intézményegységekből áll: óvoda, egységes iskola, kollégium. Az SZMSZ szerint az egységes iskola 14 általános iskolája 4 alközpont segítségével végzi munkáját. Az alközpontok a földrajzilag közel lévő települések iskoláinak biztosít szorosabb szakmai együttműködést. Az intézmény 35 feladat-ellátási helyére a évi statisztikai adatok szerint összesen 6058 gyermek, tanuló jár, 535 fő pedagógust foglalkoztatunk fő munkaviszonyban. A megalakulással első évében az intézmény megalkotta a működés alapfeltételének számító közös dokumentumait: Pedagógiai Program, SZMSZ, Intézményi Minőségirányítási Program, Továbbképzési Terv, Házirend, Kockázatértékelési Szabályzat, Gyakornoki Szabályzat. A dokumentumok a közös alapok, célok, feladatok mellett minden tagintézmény számára biztosította a helyi sajátosságok, értékek megtartását. A tanévben elnyertük az Ökoiskola címet, létrehoztuk a Tehetségpontot, közös pályázatokat adtunk be. A tanévben megalakultak az intézményi szintű iskolai szakmai munkaközösségek, általános iskoláinkban bevezettük az integrált pedagógiai rendszert, részt vettünk az Útravaló programban, kistérségi versenyeket szerveztünk, amelyek egy része kapcsolódott az országos versenyekhez, kistérségi tehetséggondozó programokat indítottunk. Az intézmény megalakulása után a tehetséggondozás két vonalon indult el. Egyrészt a tagiskolák helyi tehetségfejlesztő programokat dolgoztak ki és valósítottak meg. Ennek színtere az iskolákban többségében a tanórán kívüli foglalkozások voltak. A nagy iskolákban azonban tagozatok, emelt szintek is működnek, így a tehetséggondozás a tanórákon is megvalósul. Kisebb tagiskoláinkban a tanórákon a differenciáló módszer teszi lehetővé a képességek kibontakoztatását az integrált osztályokban. A tehetséggondozás kiterjedt a hátrányos helyzetű tanulókra is, amely az integrált pedagógiai rendszer, valamint az Útravaló program segítségével valósul meg. Az intézmény Tehetségpontként kihasználja azt a lehetőséget, hogy kistérségi szinten szervezhetővé váltak a tehetségfejlesztő programok az együttműködő partnerek segítségével. Ennek első lépéseként a közös intézmény több területen kistérségi szintű programokat indított, valósított meg. Az intézmény kistérségi szintű versenyek tervezésével és megvalósításával segíti a tehetségek megmérettetésének lehetőségeit. A kistérségi versenyeken a tagiskolák mellett a megye egyéb iskolái

4 is részt vettek. Ezen versenyek egy része kapcsolódott más megyei, országos versenyekhez, s ezzel többszintűvé váltak a tehetségek számára szervezett megmérettetések. A versenyek szervezését, szakmai munkáját az intézményi munkaközösségek vállalják. A tehetséggondozás csak akkor lehet szakszerű és eredményes, ha megfelelő szakértelemmel rendelkező pedagógusok irányításával folyik a munka ben ennek érdekében olyan szakmai napot tartottunk, melynek meghívott előadója a tehetséggondozás elismert szaktekintélye volt. A kistérségben a tehetséggondozás az elmúlt évben több szinten valósult meg. Tehetségfejlesztő programok működtek a következő módon: Helyi szintű tehetséggondozó szakkörökben foglalkoztatott tanulók: A tagintézményi szakkörök a választható órakeret felhasználásával, helyi költségvetésből finanszírozott programként valósultak meg. Tagintézményekben folyó emelt szintek, tagozatok A nagyobb iskolákban működnek emelt szintek és tagozatok, amelyek az elmúlt tanévben már nem osztályokhoz, hanem csoportokhoz kötődtek. Ezt a formát a párhuzamos osztályokkal nem rendelkező kisebb iskolák nem tudták alkalmazni. Kistérségi alközponti szintű műhelyekben foglalkoztatott tanulók: Az alközpontok olyan nagyobb létszámmal működő iskolák, amelyek közelében kisebb települési iskolák is működtek. Az alközpontokban olyan tehetségfejlesztő programokat valósítottak meg, amelyek a felső tagozatban tanulókat várta. Ennek megvalósítását segítette az is, hogy az utazó tanárok ismerik a kisebb iskolák tehetségeit is. A programok számát minden tanévben az adott terület tehetséges tanulóinak száma, a finanszírozok száma határozta meg. Ilyen programok a következő területen folytak: sport, idegen nyelv, művészet, ezen intézményi szinten Kistérségi szintű programok: A Kiskőrösön működő programokon a kistérség minden településéről részt vehettek tanulók. Ilyen kistérségi szintű tehetségfejlesztő program valósult meg a tanév folyamán a kistérségben tanuló tehetséges 7-8. osztályos és középiskolás diákok számára a matematika területén, ez a program ebben a tanévben is folytatódik. Kistérségi szinten a sporttehetségek fejlesztése is megvalósul. Kiskőrösön az alsó tagozatos tehetségek számára labdarúgás oktatás folyik. Folyamatosan működik az úszásoktatás óvodás kortól középiskolás korig. A tehetségek megmérettetésének színterei voltak a kistérségi szintű versenyek. Ezzel a tehetségfejlesztő programok eredményeinek mérése történhet a versenyeken való tanulói részvételekkel. A kistérségi versenyeken a kistérség iskolái mellett a szomszéd kistérség iskolái is részt vettek. Ezen versenyek egy része kapcsolódott más megyei, országos versenyekhez, s ezzel többszintűvé váltak a tehetségek számára szervezett megmérettetések A program kidolgozását a következő gondolatok motiválták: - A több évtizedes kézműves szakköri tapasztalat és munka folytatása és új formába öntése.

5 - A kézműves hagyományok anyagok, technikák megismertetése a tanulókkal. - A múlt, őseink élete és környezete mindig érdekelt bennünket, s úgy éreztük, hogy kötelességünk a tőlük kapott örökséget megőrizve, megbecsülve továbbadni. A néphagyományok feltárása egyáltalán nem szakmai ügy. Fontos feltétele ez a nemzeti, illetve nemzetiségi önismeretnek, létezésnek, az emberiség közös kulturális kincsestárához való méltó hozzájárulásnak. Kós Károly Kézműves programunk 2010., márciusától egy nyertes pályázat NTP-OKA-II. Tehetséggondozó műhelyek támogatására a közoktatás területére támogatásával működik. 2. A TEHETSÉGSEGÍTÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA Tehetségazonosítás módszerei, elvei: - A tehetség azonosítása, felismerése a legkritikusabb pontja a tehetséggondozó gyakorlati munkának. A pedagógus vagy más fejlesztő szakember és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége ad legtöbb kapaszkodót a tehetség felismeréséhez. - Minél több forrásból szerzünk a gyerekekre vonatkozó információkat a képességeikről, annál megbízhatóbb az azonosítás. - A szunnyadó tehetség rejtekezik, gyakran ezért nehéz felismerni. - A képesség és a teljesítmény két különböző dolog, gyakori az alulteljesítő tehetséges gyerek. A műhelyben tevékenykedő gyermekeket képességeik szerint három csoportba soroltuk: 1. csoport: Átlagon felüli, kézügyességgel, tehetséggel rendelkező gyermekek csoportja. Felfedezők: kísérletezik, tervez, épít, összerak, kiválaszt, megold, játszik. Fantáziadúsak: kitalál, elképzel, eredeti konstrukció, új design. Képszerűen gondolkodnak: illusztrál, művészi, újszerű, eredeti, eszes, expresszív. Önállóak: egyedül dolgozik, önmagára figyel, kezdeményez, elmélyül, szorgalmas, koncentrál, megold. Gondolkodók: megért, összekapcsol, asszociál. 2. csoport: Még nem derült ki róluk, hogy tehetségesek.

6 Kíváncsiságból, érdeklődésből, időtöltésből, jönnek hozzánk. Motiválja őket a jókedvű, közösségi hangulat is. 3. csoport: Mozgáskoordinációs és figyelem koncentrációszavarokkal, más képességbeli zavarokkal küszködő gyermekek, akiknek a foglalkozások fejlesztésként is szolgálnak. A másság és annak elfogadása elfogadtatása nem könnyű feladat a pedagógusnak és az érintetteknek sem. Az előző évtizedek során volt tapasztalatunk egészen extrém helyzetekkel is találkozni. A kezdeti beilleszkedési nehézségek után ezek a gyermekek biztonságban érzik magukat. A maguk módján beilleszkednek, kapcsolatot teremtenek. Csoportjainkban rendkívül jó volt, és jó most is az elfogadó, megértő, segítő attitűd. A foglalkozást vezető szakemberek és pedagógusok személyiségjegyei méltán elősegítik ezt. Bizonyíték erre, hogy ezek a gyermekek semmiért sem hagynának ki egy foglalkozást sem. A nyári kézműves táborainkba is eljönnek, és ott jól érzik magukat. 3. A PROGRAM CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA A célzott tehetségígéretek köre: - Életkor szerint: Alsó és felső tagozatos tanulók. - Szociális helyzetük szerint: Jó szociokulturális háttérrel, valamint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzettel rendelkező gyermekeink is vannak. A megoszlás aránya megegyezik az intézményünk mutatóival. - Integráció szerint: Beilleszkedési és tanulási zavarokkal, magatartási zavarokkal, más fogyatékkal rendelkező tanulók is járnak a műhelybe. - Más településről bejáró, de iskolánk tanulói: Kaskantyú, Tabdi, Csengőd, Akasztó, Soltvadkert, Kecel. A tehetségsegítő program célja: A gyermekek vizuális és manuális, valamint intellektuális képességeinek feltárása és fejlesztése. - A tanulók kézműves alkotások, értékek iránti nyitottságának, érzékenységének fejlesztése. - Hogy hozzásegítse a tanulókat a körülöttük lévő tárgyak tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához. - A lényeglátás, a szelektáló képesség fejlesztése. - A tanulók belső világának gazdagítása lehetővé tegye, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött, információkat.

7 - Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtsék meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. Feladataink: - Korunk problémáiból adódóan új nehézségek is jelentkeznek (SNI gyerekek, információs káosz, érzelmi biztonság hiánya), amelyre új módszereket kell kitalálnunk. - Feladatunk az új elvárásoknak megfelelő, a művészeti nevelés erősségeire épülő módszerek, a saját élményű csoportmunka, a kézműves projekt terjesztése. - A csoportmunka kiemelkedő eszköze a szociális érzék fejlesztésének, az empátia és türelem elmélyítésének. A kézműves munka páratlan-e tekintetben is, hiszen értő vezetéssel egyben igazi örömforrás a gyermekalkotók számára. Nagyon fontos, hogy alkotás közben ráérezzenek a szépre, a harmóniára. Ennek elsajátítására a kézműves alkotások tanulmányozása és a saját művek létrehozása a legalkalmasabb módszer és eszköz. - Észre kell vetetnünk, hogy mindenben ott van, ott rejtőzik a szép a karakter, Ha ezt meglátják és átélik a szabályt, akkor már nyert ügyünk van, mert megérzik, megértik a világ természetét. - Az alkotás a munka során akkor válnak önállóvá, ha ki tudják fejezni érzelmeiket, és így ellenőrizni tudják saját lelkiállapotukat. - Segítenünk kell eligazodni, hogy az ingerek sokasága ne nehezedjen rá a gyerekekre. A tartalmak széles választéka, és a nevelési módszerek gazdagsága, kínálata felszabadítóan és ösztönzően hasson rájuk. Ezzel jobban tudjuk segíteni őket identitásuk keresésében, használható tudásuk megszerzésében, és műveltségükre büszke öntudatuk fejlesztésében. 4. A TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMBA TÖRTÉNŐ BEVÁLOGATÁS A kézműves műhely résztvevőinek beválogatása a következő módon történik: 1. Véleménygyűjtés: diáktársaktól, önmagától, szülőtől, családtól, óvónőktől, pedagógustól, kortársaiktól. Ezek a személyek felkeresnek bennünket és felhívják figyelmünket a leendő tehetségre. Előfordul, hogy valaki csak kíváncsiságból jelentkezik, és csak később derül ki, hogy tehetséges. 2. Tanulmányi teljesítmény alapján: - Jól teljesít technika órán, rajzórán.

8 - Kitűnik jó kézügyességével, alkotó képzeletével, különleges gondolattársításaival. - Jó vizuális memóriával rendelkezik. - Jó tervező, érdeklődő, kíváncsi a tárgykészítés folyamatára. - Jól motiválható. - Kreatív, motiváló családi háttérrel rendelkezik. 3. Jó eredményeket ér el rajz kiállításokon, tárgykészítő versenyeken. 4. Az általunk tartott városi, kézműves rendezvényeken feltűnik ügyességével, kreativitásával. 5. Társintézményekből /óvoda. iskola/ pedagógusai hívják fel a figyelmünket és küldik hozzánk a tanítványaikat. 5. A TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMJAIKBAN ALKALMAZOTT TEVÉKENYSÉGEK ÉS INDOKLÁSOK Tartalmi szempontból az iskolai tehetséggondozásnak a legfőbb alapelve a gazdagítás. Célja alapvetően az ismeretek és az elsajátítási folyamat, kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése. A kézműves szakkör a gazdagítás tanórán kívüli változata. Műhelyünkben a minőségi dúsításon van a hangsúly. - Mélységben történő gazdagítás: ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetséges gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a tanulóknak. - Tempóban történő gazdagítás: a tehetséges gyerekek ugyanannyi idő alatt társaiknál többet képesek megtanulni, így új tartalmakat is be lehet vonni a fejlesztésükbe. - Tartalmi gazdagítás során kihasználjuk a gyerekek egyedi természetét és szükségleteit, érdeklődését és a feladatokat, a munkát személyre szólóan állítjuk össze.(fejlesztés) - A feldolgozási képességek gazdagítása a kreatív és kritikus gondolkodásukat fejleszti elsősorban. A műhelymunka alkalmas arra, hogy a gyerekek alkotó fantáziáját megmozgassa. A saját kreativitásukra hagyatkozzanak, önmaguktól alkossanak. A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően fejlődjön finom motorikájuk, képzeletük, esztétikai érzékük. A műhelymunka során az egyéni, ill. a csoportos foglalkoztatási formákat helyezzük előtérbe. Nagy hangsúlyt fektetünk a csoportmunkára, ami a kompetencia alapú nevelés egyik felkínált munkaformája. Megosztani a feladatokat egymás közt, hogy ki mit csináljon, nem egyszerű feladat, de ezen keresztül tanulják meg szervezni a munkát, és a közösségi nevelésre is lehetőséget ad. Lehetőséget nyújt a differenciált feladatadásra és feladatvégzésre. Így mindenki maga választhat, és saját kézügyességének megfelelően vállalhatja és végezheti el a megoldásra

9 váró feladatot. A gyermek maga döntheti el, hogy egy közös alkotásból mi az, amit ő bevállal amit ő el tud készíteni. E módszer alkalmazása során kiemelt szerepet kap az egyéni bánásmód, hiszen tehetségük, begyakoroltságuk, élményanyaguk, érzelmi életük alapján rendkívül eltérő szinten alkotnak. Arra törekszünk és ez a technika lehetőséget ad erre, hogy önmagához képest fejlődjön, lépjen előre minden gyermek. - A művészeti nevelés egyik sajátossága a gyermek egyéni fejlődésének előtérbe helyezése. A nyári tábor alkalmassága abban nyilvánul meg, hogy reggeltől délutánig, több napon át, tehát igen nagy időtartamban foglalkozhat folyamatában a tervezett munkafolyamattal, illetve aktuális részfeladatával. A táborban résztvevők száma meghatározott, de legalábbis pedagógusonként optimalizált. Ez a kis csoportlétszám teszi lehetővé, hogy minden egyes tanulónak érdemben tudjon a pedagógus segíteni. A tervezési szakasznál a tanár - a gyermek adottságait, képességeit figyelembe véve - differenciálva határozhatja meg a célt, és az elkészülő munkadarab, használati tárgy vagy egyéb produktum nehézségi szintjét. A régi természet közeli kultúrák jelképekkel teli üzenete csak akkor ér el hozzánk, ha tanulmányozzuk elődeink életét, a népszokásokat, a tárgyi és szellemi örökséget. A szép természeti környezet aktivizálja a tanulókat, megmozgatja alkotó fantáziájukat és megindítja tevékenységüket. Örömteli rácsodálkozással, mély átéléssel készített tanulmány rajzok születnek így, s mind ezek az ismeretszerzés alapkövei. A rengeteg vázlat, ábrázolás mind-mind elősegíti az emlékezetben való rögzítést, az elemzést, az összehasonlító készség fejlesztését. A rajz és formaalkotás a tanulók kifejezésformáinak és fantáziájának gazdagítását is szolgálja. A személyes bánásmód az egyéni érdeklődéshez és fejlettségi szinthez igazodva önálló látásmód kialakításához vezet. A művészeti fogékonyságra nevelés egyféle közösségi, emberitársadalmi nevelést és ismeretszerzést is jelent, amellett, hogy a művészeti individuumot is nagymértékben fejleszti. A művészeti nevelés eszköze a múzeumi kiállítások és projektek értő megtekintése és szakmai feldolgozása is. A képzőművészeti kiállítások mellett a múzeumok régészeti anyagát, a néprajzi népviseleti gyűjteményeket is fontos megismerni. A szentendrei falu múzeumba való ellátogatásunk is ezt a célt szolgálta. Olyan tárgyakkal, használati eszközökkel találkozhattak tanulóink, amelyek ma már alig ismertek. Így közvetlen közelről megnézve, kézbe véve, megtapogatva motorikus-taktikus úton újabb és újabb ismeretekre tesznek szert. A tárgyak (lehetnek azok fából, textilből, üvegből) érdeklik a gyerekeket, szeretik megvizsgálni, ábrázolni, de elsősorban (szétszedni összerakni) elkészíteni.

10 Miután alaposan megszemlélték, megérezték a természeti anyagokat (fa, gyapjú, agyag, csuhé, szalma), az előállításuk, feldolgozásuk folyamatának a megértése következik. Az anyagismeret mellett az eszközhasználat ismerete is fontos. Sok-sok gyakorlással, fokozatosan lehet elsajátítani a bonyolultabb, veszélyesebb szerszámok balesetmentes használatát. Ilyenkor a differenciált, kiscsoportos foglalkozás ajánlott, a mester és a tanár fokozottabb odafigyelése, segítsége, irányítása mellett. A tevékenység befejezése után nem maradhat el a rendrakás, az anyagok gondos tárolása, pazarlás nélküli használata, értékének tudatosítása. A társas együttdolgozás, a közös élmények a társas kapcsolatokat erősítik, gazdagítják. A közösségi életrend (az alkalmazkodás, beilleszkedés, a segítségnyújtás, a türelem, a tolerancia) a viselkedéskultúra fejlesztését is magában hordozza. A természetes környezet, a szabad légkör, a vidék nyugalma felszabadult, örömteli, kutató tevékenységet eredményez. Közvetlen közelről figyelhetik meg a jelenségeket, s így saját élmények alapján bővíthetik természettudományi ismereteiket. Az alkotó táborra jellemző, hogy nincs rohanás, nincs kapkodás: a választható ajánlott tevékenységek és a játék remekül kiegészítik egymást. Minden tevékenységet ajánlatos (előre) megtervezni. Ez különösen vonatkozik egy egyhetes nyári kézműves táborra, amely igen gazdag programokban 6. A TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMBAN ALKALMAZOTT TEVÉKENYSÉGI FORMÁK FELTÉTELEI A program megvalósításában résztvevő szakember/szakemberek felsorolása, végzettségük, képzettségük eddigi tevékenységük bemutatása: A műhely vezetői: Lengváriné Bárány Mária tanító, rajz speciálkollégiumi végzettséggel. Szakterülete: foltvarrás, babakészítés, papírmunkák Egyéb: foltvarró tanfolyamok vezetése: Kecskemét, Akasztó, Cegléd, Kiskőrös Cserményi Boglárka matematika-rajz szakos tanár Szakterülete: nemezelés, kosárfonás, játékkészítés Egyéb: a Falusi Turizmus programjainak keretében tanfolyamok, foglalkozások tartása Kecskeméten, Soltvadkerten, Kaskantyún, Kiskőrösön. Segítő mesterek:

11 Endrődiné Sámel Zsuzsanna fazekas Tömörkény Művészeti Gimnázium, kerámia szak Szakterülete: fazekasság, játékkészítés Egyéb: rendszeres részvétel a Nemzetközi Utazás Kiállításon, Budapesten, a Falusi Turizmus programjainak keretében foglalkozások tartása. Csíkszentmihályi Károly - Dobozi Anna kézművesek Szakterületük: bőrözés, játékkészítés Egyéb: kosztümök, óriásbábok, díszletek, kiegészítők alkotása bőrből és különféle anyagokból a hazai színházak, bábszínházak részére. Épület makettek készítése különböző anyagokból Lengvári Boglárka egyetemi hallgató Szakterülete: gyöngyfűzés, szövés Némethné Rátkai Margit könyvtáros Szakterülete: csuhé- és szalmafonás Fehér Mihályné kézműves Szakterülete: fonások, játékkészítés természetes anyagokból A mesterek díjazását a pályázat finanszírozza. Tematika szerint a heti rendszerességgel tartandó foglalkozásokon 2 pedagógus és az adott kézműves területen jártas segítő mester van jelen. A nyílt műhelyeken minden pedagógus és mester, jelen van, hiszen ilyenkor nagyon sokan vagyunk. Ilyenkor forgószínpadszerűen cserélődnek a csoportok. A nagyobb, jártasabb gyerekek segítenek a lemaradóknak példaadással, ötlettel, egy munkafogás bemutatásával. Tárgyi feltételek: - A műhely éves tematika szerint dolgozik. Helyigénye az éppen készítendő tárgytól, technikától, alkotástól függ. Más helyigényűek az úgynevezett vizes munkák, mint pl. a nemezelés, kosárfonás, agyagozás, csuhézás. A száraz munkák, gyöngyözés, varrás, papírhajtogatás, bőrözés más körülményeket kívánnak. A szakkör állandó tagjaival két kisebb méretű tanteremben dolgozunk. Az egyikben meleg víz vételi lehetőség is van, amely nélkülözhetetlen a nemez készítéséhez. A jeles napokhoz kapcsolódó nyílt kézműves napokon az iskola több terme is foglalt lesz, hiszen ilyenkor százon felüli a létszám. - A városi napokon dolgozunk a Szlovák tájház udvarán és a Petőfi Sándor Múzeum termeiben is. - A nyári kézműves táborunk a csodaszép pilisi erdőben, Csikóváralján működik. A több mint egy hetes tábor alatt kézműveseink a szabad ég alatt és a tábor faházaiban alkotnak.

12 - A kézi szerszámokat, eszközöket a hosszú évek során vásároltuk és gyűjtöttük össze pályázatokból származó bevételekből.(ollók, szövőkeretek, karmantyúk, textil és bőrmegmunkáló eszközök, agyagmunkák kellékei stb.). - Fogyóeszköz a feldolgozandó anyag (textil, gyapjú, gyöngy, vessző, bőr, agyag, fonál, papír stb.). Ezeket gyűjtéssel, (szalma, csuhé, fűzfavessző, gyékény, sás stb.) illetve vásárlással (bőr, textil, agyag, nemez, gyöngy stb.) szerezzük be. Van olyan nyersanyag, amelyet közvetlenül a gyártótól veszünk, ez olcsóbb, mintha viszont eladótól vennénk. A gyapjút, textilt magunk festjük természetes növényi festékekkel. A zöldvesszőt és más szálas anyagokat a gyerekekkel együtt gyűjtjük be. Anyagi forrásként szintén a pályázatok szolgáltak és szolgálnak ma is. A kézműves műhely működési rendje: Idő: március december Tagság: KTKT általános iskoláskorú tanulói Vezetők: Cserményi Boglárka és Lengváriné Bárány Mária Foglalkozásvezetők, előadók: Endrődiné Sámel Zsuzsanna Dobozi Anna Csíkszentmihályi Károly Fehér Mihályné Némethné Rátkai Margit Lengvári Boglárka Vidák István Foglalkozások időpontja: heti 4 óra MUNKATERV Sorszám Feladatok, célok Felelős Határidő 1. Kerámia, fazekasság 1. Ősi technikák: marokedény, hurkaedény készítése. Korongolási technikák. Kisplasztikák készítése. Endrődiné Sámel Zsuzsanna Folyamatos 2. Edények formázása: formavilág, praktika kivitelezésben, díszítő eljárások, agyagok, földfestékek, mázak. Népek kerámiái. 2. Nemezelés A gyapjú. A nemezelődés Cserményi Folyamatos

13 természetes körülmények között. A nemezkészítés alapvető technikái. Egyszerű nemezelési eljárások. Gyapjúfestés. Nemezből készült egyszerű alkotások. Hengerelési, mángorló módszerek. Forró vizes technikák. Népek nemezmunkái. 3. Textil A gyapjú és más fonalak. A szövés eszközei és azok használata: szövőkeret, szalagszövés. Különböző fonások, kisebb használati tárgyak készítése szövő kereten. Foltvarrás: alapvető öltések, szabásminták készítése, textilfajták, textilfestési eljárások. Egyszerűbb használati tárgyak és játékok tervezése, készítése. Boglárka, Vidák István iparművész Lengváriné Bárány Mária Folyamatos 4. Szálas anyagok Csuhé Szalma Gyékény Vessző Anyagismeret, gyűjtésük, szerszámok. Előkészítő technikák, megmunkálási technikák: fonások. Használati tárgyak, dísztárgyak, játékok készítése. Cserményi Boglárka Fehér Mihályné Némethné Rátkai Margit Folyamatos 5. Gyöngy Műanyag-, fa-, üveg- és cserépgyöngyök. Egyéb kiegészítők és alkatrészek, megmunkáló szerszámok. Fűzési módok és technikák. Egyszerűbb figurák és díszek. Ékszerek, öltözködés kiegészítők, kulcstartó, mobildísz, stb. Gyöngyszövés. 6. Bőr Anyagismeret, bőrfajták, megmunkáló eszközök, kiegészítők. Egyszerűbb bőrmegmunkálási technikák: fonások, varrás, fűzés, lyukasztás, szegecselés, domborítás stb. Egyszerűbb használati-, és dísztárgyak készítése Lengvári Boglárka Csíkszentmihályi Károly, Dobozi Anna Folyamatos Folyamatos Éves Tematika

14 Március Tavaszvárás, tavaszi ünnepek. Kiszebábu készítése vegyes technikával. Kötözött rongybabák, csuhébabák. Április Ismerkedés a húsvéti szokásokkal. Hímes tojás: karcolással, írással, berzseléssel, nemeztojás, nemeznyúl; textilfigurák csirke, nyúl tervezése, varrása. Tavaszi játékok a szabadban: papírsárkány készítése, röptetése. Ismerkedés a távolkeleti népek papírtárgy kultúrájával. Papírmasé figurák tervezése, festése. Nyílt kézműves műhely a Bem Iskolában: Május A játék története. Korok játékai. Társasjáték lapjának, figuráinak megtervezése, megnemezelése. Gyermeknapon nyílt kézműves műhely a Bem Iskolában: agyagjátékok, sípok, állatfigurák formázása, labdák és kisebb figurák nemezelése, egyszerű ajándéktárgyak készítése bőrből. Június Látogatás a kecskeméti Rajzfilmstúdióba. ismerkedés a rajzfilmkészítéssel. Séta a csodaszép Arborétumban, anyaggyűjtés. Látogatás egy kézműves házaspár tanyáján. Nyári szünet: Július - Augusztus Az anyaggyűjtés ideje: szalma és sásfélék szedése, festőnövények gyűjtése erdőn mezőn. Nyári kézműves tábor Csikóváralján. Hegyi túrák, játékok erdőn-mezőn. Látogatás a szentendrei falumúzeumba, ismerkedés Szentendrével. Szeptember Szüreti időszak- tanévkezdés: a műhellyé szerveződés feladatai. Részvétel a város egyik legfontosabb rendezvényén: a Szüreti napokon, a Szlovák tájházban kialakított Kézműves udvarban. A közös munka során új tagok verbuválása műhelyünkbe. Vesszőgyűjtés hántolás. Október Ismerkedés régi korok festő eljárásaival Vidák István iparművész előadása az indiai, és a még ma is nemezkultúrában élő népek festési eljárásairól gyakorlati bemutatóval kisérve. Anyag előkészítés: gyapjúfestés növényi festékekkel. csuhé-gyűjtés, válogatás. November Közös falikép tervezése, készítése egy magyar népmeséhez nemezeléssel, ill. textilből foltvarró technikával. December

15 A közös falikép befejezése. Nyílt műhely a Bem Iskolában: karácsonyi díszek, ajándékok textilből, nemezből, csuhéból, szalmából, mézeskalácssütés. Készülődés az évkör legszebb ünnepére: a Karácsonyra. Az országos nemezkiállítás megszervezése, a műhely munkájának kiállítása. 7. A CÉLOK ELÉRÉSÉT MUTATÓ INDIKÁTOROK A gazdag és sokirányú programkínálat lehetővé teszi, hogy különféle tevékenységet kipróbálva, az érdeklődésének megfelelőt kiválasztva minden tanuló elmélyülten foglalkozzon kedvelt témájával. Az egyéni különbségek más és más irányt jelölnek a világ megismerése folyamatában, s a személyes tulajdonságok az alkotáskor is megjelennek, a kész művek pedig magukon hordozzák a személyiségjegyeket. Adottság, képesség és tehetség kibontakoztatására épülnek a feladatok, ugyanakkor lehetőség nyílik bizonyos területeken a lemaradás bepótlására is. A vidéki életforma megismerése motiválja a tanulókat, egyben segíti a jelenben való tájékozódásukat hogyan éltek régen és hogyan élnek ma az emberek. Felismerik a fejlődést, a gépesített, automatizált technikák jelentőségét, az emberek manuális tevékenységének kiszorulását. Másrészt a hagyományos kézműves foglalkozások bensőséges emberközeliségét tapasztalva (összehasonlítva a zajos gépekkel) értékítélő, értékválasztó következtetéseket vonnak le. A célok megvalósulását jelző indikátorok: - A program sikerét az jelenti, ha a jelentkező tanulók a program végéig részt vesznek a foglalkozások munkáiban, nincs lemorzsolódás. - Igyekszünk figyelemmel kísérni a műhelyben tevékenykedő gyerekek iskolai eredményeit. Nem csak tantárgyi, hanem személyiségbeli változásaikat is. ennek módszere az osztályfőnökkel, szaktanárral történő konzultáció. - A továbbtanulási irányok jelzik, van-e olyan tanuló, akire hatással volt a program a középiskola megválasztásakor. 8. HATÁSVIZSGÁLATOK, EZEK ESZKÖZEI A következő eszközökkel kívánjuk mérni a programmal elért eredményeket, hatásokat: 1. Kérdőívekkel: A gyermekek és a szülők véleményének megismerése fontos a program hatásainak elemzése során. 2. Látogatottsági mutatók alapján:

16 Alkalmanként, hány tanuló jelenik meg a foglalkozásokon. Mennyi a lemorzsolódás. Illetve hány új taggal bővül. Nagyon fontos visszajelzés arról, milyen hatékonyságú az adott foglalkozás. 3. Kiállításokkal: A vendégkönyvbe bejegyzett látogatói bejegyzések, vélemények alapján. 4. A nyílt foglalkozásokkal: Az iskolai és városi rendezvényeken hányan érdeklődnek, vesznek részt a foglalkozásainkon. (Városi napok, Szüreti napok, Szlovák nemzetiségi napok, Iskolai jeles napok, Adventi napok stb.) 5. Az alsós munkaközösség és a művészeti munkaközösség véleménye alapján: A műhelybeszámolók véleményezéséből, elfogadásából derül ki. 6. A versenyeken, tárlatokon elért részvételek és elért eredmények alapján: Pl. Országos nemez és játékkiállítás, Országos tárgykészítő kiállítás, Múzeumi Projektekben való eredményes részvétel, Regionális Tavaszi tárlat stb. 7. A médiákban megjelenő cikkek, interjúk alapján. Helyi és kistérségi lapok, rádió, tv stb. A program kommunikálása: A kézműves műhely tehetséggondozó programja teljes tematikájában felkerül az iskola honlapjára. - Az iskola tanulói és a szülők valamint az érintettek szórólapokon, plakátokon a helyi médiákon keresztül értesülhetnek a műhely létezéséről és programjáról, a foglalkozások idejéről és tematikájáról. - Az iskolai nevelési értekezletek, alsós munkaközösségi foglalkozások témája lehet a műhely és a benne folyó munka hatékonyságának, eredményességének megvitatása, kiértékelése. - Kapcsolattartás más városi szervekkel, társintézményekkel. Pl. Petőfi Sándor Múzeum és Szlovák Tájház, Kiskőrösi Városi Napok, Szüreti Napok, Pünkösdi Napok az István Borházban stb. - Az iskolai jeles napok kézműves foglalkozásairól, az eddigiekben és reméljük a továbbiakban is jelennek meg cikkek, képek, interjúk a helyi médiákban. Pl. Márton napi, Luca napi Húsvéti foglalkozásokról. stb. - Iskolai és városi szintű kiállításokon való részvétel. - Országos szintű megmérettetés más műhelyekkel. - Más iskolák pedagógusai átvették, átveszik bevált módszereinket, hospitálnak foglalkozásainkon, egyes kézműves területeket nálunk ismernek meg és sajátítják el a technikákat. - Pedagógusjelöltek szakmai gyakorlataik színhelyéül választják műhelyünket. Szakdolgozataikba beépítik az ott tapasztaltakat.

17 A program eredménye Ebben a folyamatban fejlődik kézügyessége, új gondolkodási rendszert tanul, az önbizalma erősödik, mert az elkészült munka a saját két keze általi eredmény. A gyermek átlát egy egész folyamatot, megérti, hogy az elképzelésből milyen út vezet egy tárgy megvalósításáig. Fejleszti a képzelőerőt, a tervezési gyakorlatot, az előrelátást, kreativitást és nem utolsó sorban a kitartást. Természetes anyagokkal ismerkedik, azoknak készítési folyamatait felhasználási lehetőségeit ismeri meg. Ráébresztheti arra, hogy keze által mi mindent tud létrehozni az alkotófolyamattal. 9. A TEHETSÉGSEGÍTÉSI PROGRAMBÓL KIKERÜLŐK NYOMON KÖVETÉSE A felső tagozatos diákjaink továbbtanulási, pályaválasztási irányultságát nagymértékben befolyásolja érdeklődési körük, képességeik, a környezetükben élők személyes példamutatása. Az eddigi tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a kézműves műhelyünkbe járók közül többen választanak kézműves szakiskolát, művészeti szakközépiskolát vagy gimnáziumot, ahol tovább tudják folytatni azokat a tevékenységeket, amelyekbe már nálunk belekóstoltak. Alkalmanként visszatérve beszámolnak előrehaladásukról, sikereikről, kudarcaikról néha tanácsot, biztatást várnak tőlünk. Élethivatásul, megélhetési forrásul választják a kiválasztott kézműves ágat, sőt vannak közöttük, akik mesterré, művésszé váltak az évek során. Van, aki pedagógussá válva tanítja, amit tőlünk tanult. Visszatérő tanítványaink ellátogatnak egy-egy nyári táborba, vagy néhány évközi foglalkozásra. Jelen programunk még félidejénél tart. Reméljük, hogy a jelenlegi csapatból is lesznek ígéretes, hagyományőrző kézművesek, vagy legalábbis értő, elfogadó, műkedvelők. Akik nem választják élethivatásul a kézművességet később szülővé válva kézen fogva hozzák el gyermekeiket foglalkozásainkra és hívják fel gyermekeik figyelmét ezek fontosságára.

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye ALKOT-LAK Tehetség A tervezett 30 órásprogramja Február tervezett tevékenységek Időpont- időkeret helyszín Tevékenységekdifferenciálás Felelős Sikerkritérium

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu 152-4./2007. Kivonat A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. december 5-én

Részletesebben

Tehetség.Herceghalom

Tehetség.Herceghalom Tehetség.Herceghalom Tehetségsegítés a Herceghalmi Általános Iskolában 2014/15-ös tanév Községünk iskolájába járó tanulók tehetségének felismerését és fejlesztését tűztük ki célul, hogy lehetőségeinkhez

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben