Téma: Budapest. Életkor: 10 év. Időkeret: hét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téma: Budapest. Életkor: 10 év. Időkeret: 1 + 4 hét"

Átírás

1 Téma: Budapest Életkor: 10 év Időkeret: hét Rövid leírás: a tevékenységek során a diákok tanulmányozzák, megismerik hazánk fővárosát, Budapestet, és hogy miként lehet fővárosunkat bemutatni másoknak. Előzetes feladatként kutakodnak egy-egy általuk szabadon választott budapesti nevezetességben, majd 5 napot bentlakásos erdei, honismereti iskola keretében ismerkednek fővárosunkkal. Visszatérve az iskolába csoportokban dolgozva anyagot gyűjtenek könyvtárban, informatika órán, illetve rendszereznek az általuk kiválasztott témakörrel kapcsolatosan, és azokat szóbeli és írott formában összefoglalják. Elkészült munkájuk más csoportok számára is egyfelől a látottak rögzítését szolgálja, illetve új ismereteket közvetít. Minden csoport készít a bemutató kiadványon kívül legalább egy tárgyi produktumot is a témához kapcsolódóan, és egy feladatlapot. Az elkészült posztereket, újságokat, kisdolgozatokat az egész iskolaközösség részére megtekintésre állítjuk ki, illetve a szülőknek is beszámolunk a látottakról, tanultakról. Cél: a diákok saját fővárosukról szerzett tapasztalatikat, gyűjtött anyagaikat felhasználva megismerik Budapest nevezetességeit, jellemző jegyeit, és képessé válnak mások számára is bemutatni. Előfeltételek: könyvtár-, illetve Internet-használati alapvető ismeretek jártasság egyéni gyűjtő-munkában, lényegkiemelésben egyéni projekt, tudományos kisdolgozat elkészítésének tapasztalatai csoportmunkában való jártasság Készségfejlesztés: önálló Internet és könyvtárhasználat anyaggyűjtés céljából szövegtömörítés, lényegkiemelés együttműködés csoportokban feladattervezés, időtervezés kreatív írás problémamegoldás manuális készségek fejlesztése beszédkészség, kommunikáció fejlesztése beszámolók során Tantárgyi kapcsolódások: - környezetismeret - magyar nyelv-és irodalom - fogalmazás - rajz, technika - informatika - angol, német - tanulásmódszertan - matematika

2 A kidolgozó-munka előkészítése Szükséges anyagok: csomagolópapír, ragasztós szélű kis cédulák, filctollak Szóháló készítése 4 fős csoportokban gyűjtenek ötlet-rohammal Budapesttel kapcsolatos szavakat, ezeket felolvassák egymásnak. Ki vagyok Én? Csoportmunkában megoldják. Majd minden csoport kitalál egyet másik csapatnak, leírják. Pl.: Olaszos nevem egész más hangulatot kelt, mint amiért építettek. Elrettentésként emeltek, ma viszont gyönyörű kilátásomért nagyon sokan felkeresnek. /Citadella/ Az elsők között építettek, hogy átíveljem a Dunát. Két oroszlán vigyáz rám mindkét oldalamon. /Lánchíd/ Imre herceg nevelőjeként váltam ismertté. Azt a hegyet, ahonnan letaszítottak a pogányok, rólam nevezték el. / Gellért hegy./ IV. Béla építtetett, de igazán Mátyás király idejében nyertem el szépségemet. /Budai Vár/ Törvényeket hoznak bennem, de szépségemért nagyon sokan látogatnak. A koronázási ékszereket is én őrzöm. /Országház, Parlament/ Látott nevezetességekről írtak felolvasása -előzetes felkészülés alapján - a helyszínen, illetve este a táborhelyen. Ebből kulcs-szavak kiírása csoportban. Pl. Planetárium: csillagászat, kupola, bolygók, Nap, űrutazás. Országház: törvényalkotás, képviselők, ülésterem, koronázási ékszerek, Steindl Imre, kupola. Témaháló készítése - Csoportalakítás Csoportosítás, rendszerezés nagyobb témákba a korábban elkészített szóhálóból. 5 nagy témába tettük az összegyűjtött szavakat, ezeket az altémákat még pontosítottuk, kiegészítettük, így alakult ki 5 csoport a kidolgozó-munkára. Minden téma kapott egy színt, a gyerekek színt húztak, és ez alapján szerveződtek 5 fős csoportokba véletlenszerűen. A csoportok szimpátia alapján is szerveződhetnek, attól függ, hogy mi a nevelési célom, milyen szociális kompetenciákat akarok fejleszteni. Fontos, hogy az együtt dolgozók segítsék egymást mind a tartalmi munkában, mind a kivitelezésben. Így érvényesülhet az egymástól tanulás folyamata is. / délutáni tanóra: másfél óra / Főbb csoportok: Közlekedés Műemlékek Földrajzi környezet Szabadidő, szórakozás Kellemetlenségek A projekt-tevékenység- a projekt megvalósítása Szükséges anyagok: kartondobozok, parafa-dugók, nikecel, gyurma, festék, ecset, olló, fonal, ragasztó, színes papírok, írólapok, filctollak, hulladékanyagok, hurkapálcika,

3 számítógép, internet-hozzáférési lehetőség, könyvek, a csoportok által gyűjtött anyagok, kapcsolódó feladatlapok. A téma kifejtése. Kiegészítjük még a kirándulás során látottakkal, tapasztaltakkal, és az előzetesen összegyűjtött információkkal a témát Beszélgető-körben. A feladat ismertetése: A pedagógus elmondja, hogy a csoportok a gyűjtött anyagok segítségével valamilyen kiadványt és makettet készítenek a korábban kialakított témaválasztás szerint. Fel kell készülniük arra is, hogy miután elkészülnek, be kell mutatniuk munkájukat egymásnak és a szülőknek élménybeszámoló-gyanánt. Csoporttá szerveződés: Csoportjelképek: csoportnév választása, címer készítése, csoportvezető választása, munkamegosztás megbeszélése, feladatok szétosztása. Megtervezik, hogy milyen kiadványt szeretnének készíteni, amiben bemutatják az adott témájuk főbb jellemzőit, illetve milyen tárgyi produktumot, makettet készítenek el. Miközben dolgoznak a pedagógus végig figyeli a munkájukat, de amennyire lehet, igyekszik háttérben maradni, és csak ott nyújt segítséget, ahol szükséges. / péntek tanulásmódszertan foglalkozáson / Kidolgozás: A tanulók csoportokban helyezkednek el, ehhez át kell rendezni a termet, méhkasokat, munkasarkokat alakítunk ki, és nekilátnak a munkának. Közben ismerkednek az Internet használatával, - hogyan, honnan tudnak adatokat gyűjteni - informatika órán 4x45 percben minden csoporton belül önállóan vállalnak a gyerekek egy-egy al-területet, és arról kutakodnak, írnak. Pl.: Lánchíd, Parlament, légszennyezés, János-hegy, Állatkert, Vár-barlang, stb. Ehhez még gyűjtenek anyagokat könyvtárban, otthon kiegészítésképpen. Ezekből kiemelik a lényeges információkat önállóan, majd csoportosan megbeszélik, és közösen megszerkesztik a bemutatandó kiadványt, dolgozatot, újságot. Miután elkészültek, a csoport tagjai megbeszélik, a munka bemutatásának módját / ki mit fog mondani, ki fog rámutatni az illusztrációkra, milyen sorrendben haladnak. Ki mutatja be az elkészített makettet, illetve maketteket, stb. Akik hamarabb elkészültek, feladatokat, rejtvényeket készítenek a másik csoportoknak az adott témáról. Közben ahol csak lehet, kapcsolódást keresünk az ismeretek bővítésére, illetve az elsajátítandó tananyaghoz kapcsolódóan a témában. Pl. Olvasás, nyelvtan, fogalmazás órán a következő feladatokat kellett elvégezni a csoportos munkához kapcsolódva: Rövid fogalmazás készítése valamelyik budapesti látványosságról, amelyik leginkább tetszett, illetve felkeltette az érdeklődését; lehetett elbeszélés, ajánlás. Szabad fogalmazások írása. Szavakat adunk meg, melyik látványosság, épület, emlékmű, stb. jut eszedbe róla! Pl. első királyunk, Szt. jobb, - Szt. István Bazilika. Régi vonatok, villamosok, autók, űrkomp, Szt. Jupát Közlekedési Múzeum. Cápák, búvárok, korallok, egzotikus halak Tropicarium. Ezeket nyelvtan órán is jól lehet használni: pl. tulajdonnevekhez köznevek rendelése, vagy köznevekhez tulajdonnevek keresése, szavakhoz illő melléknevek keresése, ezek

4 fokozása, mondatalkotás a szavakkal, különféle mondatfajták használata, igék kiválasztása, igeidők használata. Tollbamondásként: intézménynevek helyesírása, fokozott melléknevek, igeidők, -ó, -ő, -u, -ú, -ű végű szavak helyesírása. Olvasás órán a 3. és 4. osztályos tankönyvekből a fővároshoz kapcsolódó olvasmányok feldolgozása, a gyűjtött anyagok felolvasása, vázlatkészítés. Szövegértés munkafüzetből kapcsolódó szövegfeldolgozás. Környezetismeretből a domborzati viszonyok, térképismeret, hazánk fővárosa Budapest, jelképeink. A föld, mint az élet bolygója. Az állatkertben látott állatok csoportosítása, tanultak rendszerezése. Matematikából témához kapcsolódó szöveges feladatok, írásbeli műveletek gyakorlásával. Rajz órán makett-készítés, egy élmény megfogalmazása képben, képekben, plakát készítése újságokból kivágott képek segítségével. Állatkerti állatok kivágása, hajtogatása / technika órán/. Tanulásmódszertan foglalkozásokon lényegkiemelés ismeretterjesztő szövegből, képrejtvények, rejtvények, szókeresés, figyelemfejlesztő gyakorlatok, különbség-keresés képről. A kiadványok, makettek bemutatása, kiállítása Az elkészült munkát a diákok elhelyezik a tanteremben, majd előzetes megbeszélés alapján egymást követik a bemutatók. Minden csoport 10 perces időtartamot kap, amiben korábban már megállapodtunk. Elkészített produktumok: Közlekedés trolibusz, Vár-sikló Műemlékek Szent István Bazilika, Lánchíd Földrajzi környezet Margitsziget, Pest-Buda látképe Szabadidő, szórakozás a mi Állatkertünk Kellemetlenségek Szelektív hulladékgyűjtők, Tiltó táblácskák Értékelés Mintha egy tárlaton lennének, a diákok bemutatják a készített kiadványokat, produktumokat, majd értékelik a közös munkát. Értékelünk a folyamat közben is, hogyan tudnak együtt dolgozni a csoportok, működik-e a munkamegosztás hogy történik az adatgyűjtés, feldolgozás, megbeszéljük a prezentáció eredményességének kritériumait. A végén minden csoport megfogalmazza, hogy neki mi tetszett a projekt-munka során, mivel elégedetlen, és mit csinálna másként. Ugyanakkor jótanácsos javaslatot készít a másik csoportnak is, hogy mikor lehetett volna eredményesebb a bemutatójuk. Tanulói egyéni önértékelő feladatlappal zárul az értékelés, amit összevetünk a nevelői véleménnyel. Ezek az értékelések fejlesztő jellegűek, és kellően differenciáltak, egyénre szabottak. A szülők is tehetnek észrevételt, így a diák sokféle segítséget kap az egyéni fejlődéséhez.

5 A projekt időterve Időpont Az eljárás lépései Tevékenységek Nevelői feladatok augusztus Ráhangolás Interneten, Gyerekek kiértesítése utolsó hete Előzetes könyvekben otthoni a feladatról ben, anyaggyűjtés az feladatként kutatás, levélben Erdei iskolához, egy lejegyzés választott budapesti nevezetességről, érdekességről szeptember Tapasztalatgyűjtés a Múzeumlátogatások, Helyszínek, 3-7. bentlakásos Erdei közlekedési eszközök programok iskolában megfigyelése, leszervezése földrajzi környezet megfigyelése, kirándulások, szabadidős létesítmények felkeresése szeptember Al-témákra bontás, szeptember csoportalakítás, tervkészítés Adatgyűjtés, anyaggyűjtés Témaháló, csoportjelképek készítése, csoportvezető, felelősök választása Interneten, könyvtárban, otthon kutatás október 1-7. Téma feldolgozása, Minden csoport készülés a dolgozik a saját bemutatóra, kiadványán, lényeget Produktum, makett emel ki, válogat, elkészítése szerkeszt. Elkészíti a maketteket október Rendszerezés, Feladatlapok pontosítás készítése a másik csoportoknak október 11. Produktumok Bemutató-program és bemutatása kiállítás október 12. Értékelés Kérdőívek kitöltése önértékeléshez, jó tanácsok megfogalmazása Forrásteremtés, szükséges eszközök biztosítása, csoportalakítás Helyszín és dokumentumok, internet-hozzáférés biztosítása, segítségnyújtás az adatgyűjtésben Csoportokkal egyeztetés, ha kell segítségadás Szükséges anyagok, eszközök biztosítása Mentorálás Szülők, vendégek meghívása Kérdőív összeállítása, nevelői értékelés

6 Záró gondolatok: A gyerekek nagyon élvezték a budapesti kirándulást; rengeteg szép, hasznos élménnyel, tapasztalattal gazdagodtak. A legtöbb kisgyerek először járt ilyen formában a fővárosban, hiszen a családi kirándulások inkább bevásárló jellegűek, és nem a főváros nevezetességeivel ismerkednek. Már önmagában a sokféle közlekedési eszköz használata is élményt jelentett. Törekedtünk arra, hogy a kirándulást megelőzően gyűjtőmunkával készüljenek fel Budapest nevezetességeiről és történelmi múltjáról, ezeket az aktuális helyeken kirándulás közben elmondhatták. Segítségünkre voltak ebben az elmúlt tanévben olvasottak, tanultak is, illetve az úti könyvek az Internet, különböző kiadványok. Így a gyerekek közben megtanulták ezek használatát is. A projekt kidolgozás során is motiváltak voltak, hiszen könnyen felidézték a látottakat, és ezeket szívesen megosztották a szüleikkel is, így ők is bevonódtak a kidolgozó munkába is. Nagyon eredményesen tudtunk együttműködni az informatika-tanárnővel, aki végig segítette a munkánkat, és erre építette az elsajátítandó számítástechnikai ismereteket, készségeket. A gyerekek nagyon sok kreatív ötlettel álltak elő, igényes munkát végeztek. Így megvalósult egy nagyon fontos célunk: egymástól tanultak, ötleteltek, nekünk csak a feltételeket kellett biztosítanunk. Együtt rendszereztük a látottakat, jegyzeteket, emlékeztetőt, feladatlapokat készítettünk. Így jelentős volt a tanterven felüli tudáselsajátítás is, és a készségek, megszerzett ismeretek alkotó alkalmazása, azaz a kompetenciafejlesztés. Büszkék voltak az elkészített munkáikra, és mi is Rájuk! Az erdei iskola programja szeptember 3-7. Budapest Szept. 3-án, hétfőn: utazás vonattal, megérkezés után a heti bérletek megvásárlása Természettudományi Múzeum szállás elfoglalása : Budakeszi Phőnix Hotel este visszautazás Budapestre: Citadella, Szabadság szobor, séta le a Gellért térre, majd vissza buszozás a szállásra. Szept. 4-én, kedden: Országház, utána séta a Szt. István Bazilikához Nemzeti Múzeum Budai vár, Mátyás templom, Halászbástya Szept. 5-én, szerdán: Planetárium: Az élet bolygója Séta a Hősök terén Láthatatlan múzeum Népliget E-club Tropikárium Szept. 6-án, csütörtökön: Budai vár. Labirintus Állatkert Szept. 7-én, pénteken: Csodák Palotája Közlekedési Múzeum Hazautazás

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE A MESE GYÖNYÖRKÖDTETŐ, MEGKÖNNYEBÍTŐ, FELEMELŐ. /HONTI 1975/ MESE AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE FELDOLGOZÁSA, ELŐADÁSA KELLÉKEKKEL SZEGED, TISZA-PARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: SZABADOS ANIKÓ DR. TÁTRAI

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Tóth András, Turcsányiné Bacsák Katalin

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.b Résztvevők száma: 22 fő Időpont: 2008.

Részletesebben

Az energiára fordított ENERGIA megtérül!

Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. PROJEKT Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg,

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Záródolgozat Projekt a gyakorlatban A téma indoklása: Az osztály a Víz napja alkalmából készített egy tablót a vizes élőhelyekről. A tanulókkal történő beszélgetés során kiderült, hogy szívesen folytatnának

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

Z á r ó d o l g o z a t

Z á r ó d o l g o z a t Z á r ó d o l g o z a t Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Osztály/csoport: 6.a/b/d németes csoport Résztvevők száma: 18 Időpont: május 21,22,23,26, 1-1 óra, 27-én 2 óra Osztály/csoport rövid bemutatása:

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban.

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Alap-osan beszámoló Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Bevezető A Világ Nyelv program részeként az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2004-ben meghirdette az általános

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 3-4-5. o. Résztvevők száma: 48 fő Időpont:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

Közreműködés az oktatási folyamatban

Közreműködés az oktatási folyamatban Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/1.0/1291-06 Hagymási Klára Közreműködés az oktatási folyamatban Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT

IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Időpont: 2010. április 12-16. Célkitűzés: az idei tanév témájának feldolgozása mind a három nyelven, minden évfolyamon legalább egy csoportban. a megszerzett ismeretanyag vizuális

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

N a g y s á g i r e l á c i ó k

N a g y s á g i r e l á c i ó k 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 N a g y s á g i r e l á c i ó k Matematika projekt 9. évfolyam

Részletesebben

Tanári témacsomag. Nád projekt. galéria. kapcsolatok. gasztro. itthon. vendégségben. Dr. Fábiánné Balogh Edina. Horváth Lászlóné

Tanári témacsomag. Nád projekt. galéria. kapcsolatok. gasztro. itthon. vendégségben. Dr. Fábiánné Balogh Edina. Horváth Lászlóné kapcsolatok Tanári témacsomag Nád projekt galéria itthon gasztro vendégségben Úti-cél Összeállította: Egyed Márta Dr. Fábiánné Balogh Edina Horváth Lászlóné 1 Tanári témacsomag Kedves kollégák! Felgyorsult

Részletesebben

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) 25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) Bilku Rolandné: Témanap, témahét A témanap vagy témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok)

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben