Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet"

Átírás

1 Balatonfüred helyi egyedi védele alatt álló eleeinek katasztere 5. ú elléklet Sor Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 1. Ady Endre utca 12/a Eklektikus holokzatú villa. Az épület kiugró középső rnya előtt alul nyitott, háro oszlopos tornác, felette, az eeleten nyitott, fedetlen terasz létesült. Az épület eeleti bejáratához a délnyugati sarkon kialakított díszes, fedetlen külső lépcső vezet. Az épület a füredi villák egyik típusának haronikus reprezentánsa. Építészeti tagozatai értéktartók és ízlésesek, nyílárói ég eredetiek. Kulturált az Ady Endre út felőli kerítés is. Az épület szerepe az utcakép alakításában eghatározó. Az épület jó állapotban van. A telek további beépítése, az épület bővítése, toldaléképülettel való kiegészítése, tetőtér beépítés és eeletráépítés, vagy elléképület építése ne kívánatos. Védendő az épület töege, holokzati tagolása és a kő kerítés. Az épület egészét és építészeti részleteit eg kell őrizni, a holokzati felújítás esetén a jelenlegi színezés elveit kell alkalazni. A villa töege középrizalitos, szietrikus forálású. Jó arányú holokzatát aládi vörös kő burkolat díszíti. Az épület utcaképi szerepe jelentős. 2. Ady Endre utca Védendő az ingatlan utcai egjelenésének haronikus egysége, az épület utca felől látszó töege, holokzati tagolása, a holokzat kő burkolata. 1

2 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 3. Ady Endre utca Ady Endre utca Arácsi út A villaépület az utcakép jellegzetes, jelentős karakter-eghatározó elee. Különösen szépek a holokzat vakolatdíszei, valaint a kőkorlátos terasza, továbbá eredek tetőzete. Védendő az épület utca felől látszó töege és az utcai holokzat tagozatai, a terasz kőkorlátja. Felújítás esetén cserépfedés alkalazása ajánlott. A szecessziós forajegyeket viselő villaépület az utcakép jellegzetes, jelentős karakter-eghatározó elee. Szép orofala és ablaknyílásainak aránya, valaint nyílárói. Védendő a épület utca felől látszó töege és az utcai holokzata, a nyílárók. Felújítása esetén cserép fedés alkalazása javasolt. Az egykori iskola között épült. Aládi kővel díszített holokzatán neoroán stílusjegyek láthatók. Védendő az épület töege, holokzati tagolásai és anyagai, valaint az előkert vörös kőből épült kerítése. 6. Arácsi út Kedvezően, a nagy forgalú útvonaltól visszahúzottan telepített földszintes villa, aely a szoszédos hasonló egfogalazású épülettel erős karaktereghatározó szerepet tölt be. Védendő az épület utcai egjelenése, töege, holokzati tagolása, előkertje. A szoszédos épülettel együtt jelentős utcaképi szerepet betöltő épület. 7. Arácsi út Védendő az épület utcai egjelenése, töege, holokzati tagolása, előkertje. 2

3 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások Az egyedi hangulatú apró villa, annak ellenére, hogy az utcától távolabb van építve, az utcakép egyik színfoltja. 8. Arácsi út /1 9. Arácsi út /2 10. Arácsi út /6 11. Árpád utca Védendő a utca felől látható épülettöeg, az utcai holokzat és a tető tagolása, valaint az előkert, aelybe további épület, nagyobb építény elhelyezése ne kívánatos. Annak ellenére, hogy különösebb építészeti értéket ne képvisel, a nagy forgalú útvonaltól visszahúzottan telepített jó arányú földszintes villa karakterőrző szerepet tölt be, értékes elee az utcaképnek. Védendő az épület utcai egjelenése, töege, holokzati tagolása, előkertje és annak dús növényzete. A agaslaton elhelyezkedő, de az utcáról is látható gazdasági épületek (pince) az egykori itteni szőlőskertek hangulatát őrző szép, hagyoányos építények. Védendő az épületek utca felőli látványa, a holokzatok kialakítása, a nádfedés. Az előkertben felszín feletti építény létesítése ne ajánlott. Szerény töegéretű, de arányos kialakítású hárotengelyes villa az utca hangulatát befolyásoló ele. Védendő az utca felőli egjelenése, töegének arányai, holokzati kialakítása. 3

4 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások A történeti településagban a XVIII. zad közepén ár álló jellegzetes lakóépület és elléképület. A szép arányú orofalak a városkép jellegzetes falusias karakterű eleei. 12. Bajcsy-Zsilinszky utca Védendő indkét épület töege és külső egjelenése, a holokzati arányok a hagyoányos anyaghasználat. Szebb kerítés építése kívánatos. 13. Bajcsy Zsilinszky utca Bajcsy-Zsilinszky utca Klasszikus kisvárosi villa, a szietriatengelyben kialakított keresztrnnyal. Érdekes és jellező a déli holokzat előtt vörös kőből létesített terasz ellvéd és burkolat. A otívu a Bajcsy-Zsilinszky utca sarokházának keleti holokzata előtt is egjelenik. Az épület egőrzése fontos, ert a tőle jobbra álló ásik villával együtt őrzik a füredi kisvárosi polgári villa hagyoányát, aikből ár csak néhány példánya aradt fenn sértetlenül. A szoszédos épülethez csakne zártsorúan csatlakozó épület léptékében, hangulatában, festőiségében, fino építészeti tagozataival és színvilágával képvisel értéket. Az épület a kisvárosi hajlított házak típusát reprezentálja iként az utána következő épületek zöe is. Ezzel az utca túloldalán lévő épületekkel együtt őrzik a faluból a kisvárosba tartó fejlődés egyes fázisait. Védendő az épület utcai töege, holokzati tagozatai és színe 4

5 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 15. Bajcsy Zsilinszky utca Az épület nyaralónak használt régi nádfedeles parasztház. Kitűnő, felújított állapotban van, szép a telket kerítő alacsony teréskő fal is. Utcaképi hatása jelenetős: a Segesdi utca és a Bajcsy- Zsilinszky utca sarkán áll, ögötte két szép lakóvillával, az utca túloldalán pedig a régi zsinagóga középkori eredetű épületével valójában egy városépítészeti együttest alkotnak. Védendő az épület külső egjelenése és a kő kerítése. 16. Bajcsy-Zsilinszky utca Bajcsy-Zsilinszky utca Bajcsy-Zsilinszky utca A szoszédos épülethez csakne zártsorúan csatlakozó épület léptékében, hangulatában, fino építészeti tagozataival és színvilágával képvisel értéket. Az épület a kisvárosi hajlított házak típusát reprezentálja. Védendő az épület töege, utcai holokzati tagozatai és színe. Tetőterének beépítése ne javasolt. Az épület a kisvárosi hajlított házak típusát reprezentálja. Az épület töege és holokzatának tagozatai különösen szépek. Az épület utcai töege és holokzata védett. Tetőtéri nyílások az utca felőli oldalon ne létesíthetők. Az épület a hagyoányos parasztház foráját idéző városias lakóház típus. Utcaképi szerepe jelentős, a közelúltban a töb belsejébe épített teplo előkertjét jól szegélyezi. Védendő az épület utcai orofalas holokzata. 5

6 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások Az épület kisvárosias karaktert képvisel. Holokzata öttengelyes, tagozatai szépek. 19. Bajcsy-Zsilinszky utca Béke utca Védendő az épület utcai töege és holokzati tagozatai. Tetőtéti ablakok létesítése az utca irányába ne javasolt. Az épület-együttes két elee a jellegzetes arácsi parasztház, valaint annak kivételesen nagy és szép elléképülete. A lakóház külső egjelenése, eredeti szépsége az igénytelen héjazat és a szakszerűtlen vakolás iatt kisebb értékben rolott, de eredeti szerkezete nagyjából sértetlen. A elléképület állapota kitűnő. Védendő indkét épület töege, a elléképület jelenlegi holokzati kialakítása. A lakóépület szakszerű külső felújítást igényel. 21. Béke utca Béke utca Szép arácsi parasztház, aely a környező védett épületekkel együtt eghatározó jelentőségű az utcaképben. Védendő az épület külső egjelenése (holokzata, héjazata), valaint a kerítés kőből épült táfala. Hagyoányos parasztház, eredeti töeggel és szerkezetekkel, Külsején az igénytelen felújítások sokat rontottak. a közelúltban egsérült, de jelenleg eredeti állapot szerinti felújítása folyaatban van. Az épület az utcakép értékes elee. Védendő az épület szerkezete és utcai egjelenése. 6

7 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 23. Béke utca A lakóterületen egaradt régi pincék egyedi darabja, aelynek eleei - a nyerskő falazata, a holokfal íves lezárása, hangulatos bejárata és a nyílások fehér keretezése - ég őrzik az egykori szőlőkultúra építészeti elékét. Az utca sajátos színfoltja. Az építény jelenlegi állapotában egtartandó. 24. Blaha Lujza utca /1 Az épületet 1912-ben építették Vaszary Ernő akkori fürdőigazgató ára lakás céljára. Volt nyaraló, lelkészlak, ajd több lakást alakítottak ki benne. A hároszintes épület Kisfaludy utca felőli oldalát táfalrendszer és nagyéretű terasz egészíti ki. Az épület holokzata indkét oldalon hárotengelyes, enyhén kiugró, orofallal záródó középső rizalittal, a déli holokzaton tetőtéri szinten kialakított terasszal. Építészeti stílusa a zadforduló art nouveau ozgalára utal, ai ritka a füredi villák között. Az épület szakirányítás ellet történő felújítása folyaatban van, inden részletében eredeti forájában állítják helyre. Új funkciója városi úzeu lesz. 25. Blaha Lujza utca Az épületet a tervezett állapotában kell egtartani. Védendő kerítése is. A nyaralót dr. Engel Gyula fürdőorvos építette az 1800-az évek legvégén. Az állaosítás után idegenforgali hivatal űködött benne, ajd lakás, később iroda céljára szolgált. Az eklektikus épület a Blaha Lujza utca egszokott és szerves elee. Az épület indkét oldalholokzatához nyitott terasz kapcsolódik. Az 7

8 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások épületet a közelúltban szakszerűen felújították. A Kisfaludy Sándor utcai oldalon a nees épülethez táfal jellegű új építényt illesztettek. Az épületben űködik jelenleg a Balatoni Borok Háza. Az épület jelenlegi felújított állapotának egfelelően védendő. Védendő ele kerítése is. Az utca egyik értékes, arányos holokzati kiképzésű lakóépülete, jelentős utcaképi ele. 26. Csók utca Védendő az épület délkeleti holokzata, annak tagolása, nyílárói, burkolatai. 27. Csók utca Értékes holokzati kialakítású lakóépület, igényes vörös kő holokzati díszítéssel, szép arányú nyílárókkal. Védendő az épület délnyugati és délkeleti holokzata. 28. Csók utca /3 29. Csók utca Arányos töegalakítású épület, szépek az eredeti holoktati arányai. Az átalakítások egjelent toldalékok az épület egjelenését rontották. Elhelyezkedése iatt az épület utcakép-alakító szerepe így is jelentős. Védendő az épület eredeti töegalakítása, eredeti nyílásrendszere. A villát 1927-ben építtette Mészöly Gyula ügyvéd, járásbíró. Az épület jelenleg lakóház. Jó arányú töegalakítása, teraszokkal és verandával tagolt holokzatai építészeti értékűek Védendő az épület töege és a kődíszítésű holokzatok jelenlegi forájukban, továbbá a kő kerítés. 8

9 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások Hagyoányos füredi villaépület jegyeit viselő épület. 30. Csók utca 32-32a. 656 Védendő az épület eredeti töegalakítása, eredeti nyílásrendszere. A kis villaépület az utca os értékes épületeinek sorát gazdagítja. 31. Csokonai utca /1 Az épület jelenlegi forájában egtartandó. 32. Csokonai utca Csokonai utca A villaépület az utca os értékes épületeinek sorát gazdagítja. A legutóbbi felújítási beavatkozások rontottak az épület arculatán. A tornác közelúltban behelyezett űanyag nyíláróit cserélni szükséges. Az épület eredeti állapotába visszaállítandó és védendő. A kis villaépület az utca os értékes épületeinek sorát gazdagítja. Az épület jelenlegi forájában egtartandó. 34. Csokonai utca Az épület a nagypolgári füredi villák egyik legszebb típusát reprezentálja. Eeletes, eklektikus jellegű nyaraló roantikus részletekkel a XIX. zad végéről. Faszerkezetes, zöldre festett verandák csatlakoznak az épület középtengelyéhez és a két orofalhoz is. Jellegzetes az előreugró, csüngő eresz. Fehérre festett vakolt holokzatát a sarkokon sárga kváderezés díszíti. Az épületet egészében és részleteiben is eredeti forájában kell egőrizni. 9

10 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 35. Csokonai utca Klasszikus földszintes üdülővilla a XIX. zad végéről, a füredi villatípus haronikus reprezentánsa. Az üvegezett veranda szürkészöldre festett favázas szerkezetét alul és felül fehér laellák töltik ki. Délre néző íves záródású nyitott holokfalával az egyik legszebb füredi veranda. A vakolt falak okkersárga színűek, a nyílárók tokja és kerete fehér. A telek további beépítése, elléképület elhelyezése, az épület bővítése, toldaléképülettel való kiegészítése, tetőtér beépítése és eeletráépítés ne kívánatos. Az épület holokzati felújítása esetén a jelenlegi színezés elveit kell alkalazni. 36. Csokonai utca Az eklektikus építészeti stílusban felépült földszintes üdülő villa egyszerű, klasszikus töegforája az alaptípust követi. A keresztrny déli orofalán helyezkedik el a bejárat, az íves záródású kapuzat fölött tetőablakok körbezáró szép vakolatdísszel. A telket rendkívül sűrű növényzet borítja, ai nyáridőben csakne teljes értékben egakadályozza a belátást. Az épület viszonylag jó állapotban van. A történeti fürdőváros egyik legszebb ingatlana. Felújítás esetén az építészeti tagozatokat eg kell őrizni. A telken elléképítény ne létesíthető. Kertjének gazdag növényzete is védendő. 37. Csokonai utca / ben készült el Lonkay Antal újságíró, űfordító egykori nyaralója. A két világháború közötti időszakban az épület a Toncsilak-nyaraló néven volt isert. Eredetileg holokzatai téglafejezetes saroklizénás kiképzésűek, a földszinti ablakok íves szeöldökűek voltak, a középrizalíton nagy faerkély függött. Az átépítések során a holokzatokat 10

11 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások egyszerűsítették, többek között a fa erkélyt is elbontották. Az épület töege azonban eredeti forájában egaradt, így az épület jelenleg is értékes elee az utcaképnek. Az épület jelenleg felújított, jó állapotban van. Távlatban az eredeti állapotnak egfelelő kialakításra kell törekedni. 38. Deák Ferenc utca A társasnyaraló épülete szép odern építészeti alkotás. Funkciójából fakadó arányai a kisvárosias léptékbe illeszkednek. A bejáratot teréskő burkolat eeli ki. Az épület jelenlegi állapota védendő /2011. (IX.19.) sz rendelet 2. -ával törölve. Hatályba lépés: szepteber Deák Ferenc utca /1 Pereartoni Nagy Sándor erdőérnök feleségéről elnevezett Mady-villa 1923-ban épült, tervezője Thoroczkai-Wigand Ede. Az épületben az állaosítás után több lakást alakítottak ki, telkére eeletes üdülőt építettek. A neves építész alkotásának külső egjelenése az átalakítások során kisebb értékben átalakult. Védendő a történeti épületrész, aelyet az eredeti állapotában kell visszaállítani. 41. Dózsa György utca 1/a. 1554/1 Az apró, jelentéktelennek látszó, de kedves és arányos épület a térség városépítészeti szepontból legérzékenyebb csuklópontján: a Kossuth tér és a Siske utca sarkán áll, és ezzel a tér identitásának, arculatának fontos elee. A ásik háro épülettel együtt ár a zadfordulós fényképeken is feltűnik. Fino építészeit részleteivel a tér egyik gyöngyszee. Védendő az épület utcáról látszó töege és a tér 11

12 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások felőli holokzat tagozódása. 42. Dózsa György utca Écsy László utca A viszonylag terjedeles épülete, a Kossuth tér és Balatonfüred óváros központjának eghatározó városképi és hangulati elee. A földszintes épület építészeti szepontból a korabeli városi eklektika naív-népies átköltése barnás-violaszín tagozatokkal és tekintélyes, cseréppel fedett nyeregtetővel. A további felújítások során az épület közterület felé néző részeit eredeti forában kell visszaállítani. A tetőtér beépítése esetén a tető forai egysége az utca felőli oldalon ne bontható eg. Az egykori Dániel-nyaraló épülete a XIX. zad legvégén épült és eredetileg a klasszikus balatonfüredi üdülővilla építészeti hagyoányait követte. Földszintes épület, de a déli tengelyben kialakított ábitus feletti tetőtér újabb nyitott teraszt tartalaz a szoszédos nagypolgári üdülőknél egszokott díszes faszerkezettel. Az épület telkén a növényzet a korábbi kereskedeli hasznosítása iatt eltűnt. Jellegzetes példája a kereskedeli céloknak alárendelt átalakításoknak. Védendő az épület utca felőli egjelenése, töege és holokzata. Az ízléstelen színezést a következő felújítás során eg kell változtatni és alkalazkodni kell a típusnál kialakult színkultúrához. Az épület hasznosítása ne járhat az épület utcai részének toldalékokkal történő bővítésével. Helyre kell állítani a kerítést, és fásítani kell az épülethez tartozó telket. 12

13 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 44. Endrődi Sándor utca A nyaraló a últ zad első felének odern építészeti stílusában egfogalazott alkotás. Jellegzetes töegtagolás és a vasbeton használatából adódó forai egoldások jellezik az épületet. A holokzatok színezése is tipikus. Az épület eredeti forája teljes értékben egaradt. Az épület külső egjelenése védendő, az eredeti állapotot eg kell őrizni. Védendő a kerítés is. Az épület jellegzetes odern stílusú nyaraló. Jellező az egyszerű töegalakítás, a gyakran alkalazott íves záródású lépcsőház, a holokzati arányok, a vakolás, továbbá a sia vonalvezetésű kerítés. 45. Endrődi Sándor utca Védendő az ingatlan (épület egészének és kerítésnek) jelenleg is látható eredeti forája és kialakítása. 46. Felső köz /1 A saroképület a füredi polgári villa egyik legszebb példánya. Töegkopozíciója a klasszikus típust követi: a hosszházhoz a szietriatengelyben elől és hátul is keresztrny kapcsolódik. A holokzatokat fino, eklektikus jellegű építészeti tagozatok díszítik. Védendő az épület jó arányú töege, a holokzat vakolattagozatai, a nyílárók jelenlegi forájukban. A kiséretű telek elléképület létesítését ne teszi lehetővé. Toldalék építény létesítése ne kívánatos. 13

14 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 47. Garay János utca Garay János utca Garay János utca 800 Az épület a últ zad eleji villatípust reprezentálja, szecessziós jegyeket hordoz. Az épület utcaképi szerepe jelentős. Védendő az épület töege és utcai holokzata, aelyek látványát a további építések során ódosítani ne szabad. A kiséretű telken elhelyezkedő egyszerű kis nyaraló jól hasznosítja a környezet adottságait. Töegforálása a hagyoányos villa típusnak egfelelő. Védendő az épület töege és hplokzati kialakítása. Az épület jelenlegi forájában történő egtartása szükséges, Toldalékrész, vagy a tetőtér beépítésére nincs lehetőség. A tekintélyes éretű villa töege szépen tagolt. Holokzatainak aránya nees. A egaradt eredeti nyílárók különösen szépek. Sajnos az utólagos tetőtérbeépítés sokat rontott az épület összképén. Az épület az utcakép eghatározó elee. Védendőek az épület eredeti eleei (töeg, holokzattagolás, nyílárók). Újabb építés során az utólagos toldalékeleeket (külső vaslépcső, korlátok) el kell távolítani, ill. ki kell cserélni. 50. Garay János utca A szép töegű épület tetőforája különleges. Az utcától visszahúzott telepítése iatt az utcakép alakításában csak kisebb szerepet játszik. Védendő az épület jelenlegi tetőforája és holokzati kialakítása. 14

15 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 51. Gerering utca 5535 A város szélén agában álló épület arkáns töege uralja a beépítetlen környező terület képét, egyedüli, arkáns eghatározója itt a városképnek. Védendő az épület töege és holokzati kialakítása. 52. Gyógy tér /2 53. Honvéd utca Honvéd utca Az Állai Szívkórház kéteeletes épülete 1756-tól kezdve épült több perióduson át 1913-ig. A Gyógy téri holokzat 1876-ban épült reprezentatív neobarokk stílusban, Caetter Bernát tervei alapján. A középső tengelyben kialakított íves, nyitott eeletes ábitus a füredi nagypolgári üdülők isétlődő elee, itt egyidejűleg az épület főbejárata. A nyitott veranda otívua a két oldalrnyon is egjelenik. Az épület viszonylag jó állapotban van. Az épület teljeskörű védettsége javasolt. Építés esetén további építéstörténeti kutatás, valaint az egyes korszakok és épületrészek beutatása és dokuentálása szükséges. Écsy László ügyvéd, fürdőfelügyelő nyaralója a csak részben őrzi eredeti foráját. Épült ban egyeeletes villaként. Utólagosan építették rá eeletet. Az állaosítást követően pedagógus üdülőként űködött. Védendő az épület utca felőli holokzata, előkertje és kő táfalkerítése. A Reforátus Missziói Otthon eeletes épület jelenetős töegével és reprezentatív, síkban tartott holokzatával a lloda-típusú épületek közé tartozik. Építészetileg a fejlett eklektikát képviseli. A földszint ablakait egyenes záródású, az eeletieket hároszög alakú szeöldök párkány, az épületet pedig agas attika zárja le. Az épület viszonylag jó állapotban van. Védendőek az épület holokzatai, aelyeke felújításánál a fehér építészet tagozatok és a sárga 15

16 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások falfelületek kettősségét eg kell tartani. Hagyoányos, szép töegű füredi villa. Utcaképi szerepe jelentős. 55. Horváth Mihály utca Építés, felújítás során védendő az épüle6t töege, a zárt fa erkély, a holokzati tagozatok. 56. Horváth Mihály utca 1/a 703 Ne annyira építészeti, int városképi szepontból jelentős épület. A forgalas kereszteződésben karakterőrző szerepe van. A vele zártsorúan összeépült épület ára egfelelő illeszkedési alapot szolgáltat. Védendő az épület töege és utca felőli holokzati tagolása. Újabb építésű, szép töegalakítású lakóépület. Az utcaképben egfelelő léptéket képvisel. 57. Horváth Mihály utca Védendő az épület töege és holokzati kialakítása. 58. Huray utca /1 A fürdőváros kapujában elhelyezkedő lakóház és elléképület sajátos hangulati eleei a városképnek. A lakóház ég falusias karakterjegyeket hordoz. Magas táfalon álló töege jól kihangsúlyozódik. Védendő a lakóház töege, holokzati tagolódása és a kő táfalkerítés. A elléképület orofala egtartandó. A telken álló ideiglenes pavilonokat-árusítóhelyeket el kell bontani. 16

17 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 59. Huray utca Az épület az utca és a városkép ebleatikus elee. Utcaképi szerepe nagyon fontos. A anzárdtetős épület töege jól illeszkedik környezetébe, átenetet képez a fő utca enti földszintes kereskedeli épületek és a tőle délre lévő nagyobb töegű nyaralók között. A jelenleg hasznosítatlanul álló épületet sorozatosan rongálták, ezért a nagyon rossz állapotban van. 60. Huray utca Védendő az épület töege és holokzati tagolódása. Toldaléképülettel bővíthető. Az épület gróf Esterházy László kaarás nyaralója, aely 1869-ben épült eklektikus stílusban. Utólak az épületet többször bővítették átalakították. Legutóbbi felújítása során lakásokat alakítottak ki az épületben. Védendő az épület töege, előkertje és kő táfalkerítése. A szép, nyaralónak is használt városszéli pinceépület, annak ellenére, hogy a kertjét elvesztette, egőrizte az eredeti hangulatát. Utcaképi szerepe ne túl jelentős. 61. Huszka utca Óvoda utca sarkán 1928/1 A balatonfelvidéki forajegyeket viselő épület védendő, jelenlegi forájában egtartandó, toldaléképület építése ne lehetséges. 62. Iskola utca A füredi polgári villaépítkezés egyik nagyon szép és díszes, de rendhagyó, eklektikus példája. Az épület északi holokzata kapott nagyobb hangsúlyt részben a hároszög alakú telekfora, de talán a városképi rálátás iatt is. A holokzat hárotengelyes, de a középső, toronnyal kieelt axis ne az épület középvonalában van. Játékos töegforája és tetőfelépítényei iatt az épület eseszerű hatást kelt. Az épület jelenetős városképi 17

18 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások szerepet tölt be: az utak összefutásánál kialakult, a Posta és a Bajcsy-Zsilinszky úti elágazás közti térség déli lezárásának nélkülözhetetlen elee, ezért elépítése, vizuális takarása ne lenne kívánatos. Védendő az épület töege és holokzati tagolása, valaint a kerítés kő táfala. 63. Itató köz Jelentéktelen töegű apró falusi házacska, aelynek városképi szerepe jelentős, ert viszonyítási alapot képez az arácsi reforátus teplo közvetlen szoszédságában. Védendő a ház töegének jelenlegi arányai, falusias karaktere. Az épület jellegének egfelelő kerítést kell építeni terészetes anyagokból, lehetőleg kőből. A parasztház a festői városrész fontos utcaképi elee. 64. Itató köz Itató köz Védendő orofalas töege, holokzatai. Felújítás során terészetes építőanyagokat kell használni, a z utca karakteréhez jobban illő kerítést kell építeni. A szépen felújított parasztház az arácsi városkép értékes elee. Az épület jelenlegi forájában védendő. A kisebb parasztház az arácsi városkép értékes elee. Állapota egfelelő. 66. Itató köz Az épület jelenlegi forájában védendő, töege és holokzatai ne változtathatóak eg. 18

19 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások A lakóépület holokzatával az utcakép eghatározó elee. 67. Jókai utca Védendő az épület töege, holokzata. Tetőtér beépítése esetén az utca felőli tetősíkon kieelés ne létesíthető. A llodaépületek két utca arculatát is befolyásolják. 68. Jókai utca Védendő az ingatlan Jókai utca felőli udvara az öreg fákkal, Csokonai utca felőli épület töege és holokzati kialakítása, továbbá a Jókai utca felőli épületholokzat agassága. A villa egyedi elee az utca felőli egyedi, fa toronyfelépítény. 69. Kéthly Károly utca Kisfaludy Sándor utca Építés, felújítás során az épület utcai holokzata jelenlegi forájában egtartandó, igény esetén a hátsókert irányába bővítendő. A Kisfaludy Galéria épülete vendéglátási célra épült a XIX zad végén. Az épületben a közelúltban történt felújításáig ozi űködött. Az épület a Fürdőtelep jellegzetes és hangulatos elee. Egyszerű, de a roantikus üdülővillák hangulatához jól illeszkedő építészeti arculattal rendelkezik. Az épületet intaszerűen újították fel. Az épület jelenlegi forájában védendő. 19

20 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 71. Kisfaludy Sándor utca Az Ipoly-udvar hároszintes, jellegzetes eklektikus építészeti arculatú épület. Töegképzésében érvényesíti a füredi polgári nagyüdülők építészeti hagyoányát: a jellegzetes nyitott ábitus itt is egjelenik a hosszház két végén, valaint az oldalfalakon eeletes forában. Az épület jellegzetes elee a parti beépítésnek. Az épület jelenleg felújított, jó állapotban van. Az épület jelenlegi forájában védendő. Az épület az arácsi parasztházak egyik jellegzetes példánya. Az épület utcaképi szerepe jelentős. Az épület felújításra szorul. 72. Koloska utca /1, /2 73. Koloska utca Védendő az épület fő töege, az utcáról látható holokzatai. A felújítás során terészetes anyagokat kell alkalazni, a nádfedés egtartására kell törekedni, az épülethez illő kerítést kell építeni. Az épület az arácsi parasztházak az utcától visszahúzottan elhelyezkedő, egyik szép példánya. Az épület utcaképi szerepe jelentős. Az épület felújításra szorul. Védendő az épület fő töege, az utcáról látható holokzata. A felújítás során terészetes anyagokat kell alkalazni, a nádfedést lehetőleg eg kell tartani, az épülethez illő kerítést kell építeni. 74. Kossuth Lajos utca , 2312/1 A Róai Katolikus Plébániateplo között épült neoroán stílusban, holokzatán aládi vörös kő burkolattal. A teplo 1927-ben készült el Fábián Gáspár tervei szerint a plébániaházzal és az iskolával együtt. A környékbeli vöröskővel díszített teplo Balatonfüred Óváros városképének eghatározó elee. Különösen szépek a teplo belső terének díszítényei, valaint a kazettás ennyezet. Az épületet nerég felújították. Közvetlen környezete is 20

21 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások rendezett. Védendő az épület töege, holokzati tagolásai és burkolatai, valaint az előkertek. A plébánia épülete a teploal egyidőben épült, azzal egységes kialakításban. Védendő az épület töege, holokzatai, valaint az előkertje. 75. Kossuth Lajos utca Az épület a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Kossuth Lajos utca, egyben az Óváros kapuja. Különös, a zadfordulóból razó jellegzetes eeletes lakóépület, ai északi holokzatával, udvarával és bejáratával a Kossuth Lajos felé fordul. Az épület ne önagában, hane a szoszédos és a vele szeben lévő épületekkel együtt alkot karakteres egységet. Különösen hangulatos lehetett az épület keleti holokfala előtti, a ár csak rookban álló vörös kő ellvéddel kialakított terasz. Védendő az épület töege és holokzatai. Az utca sarkán álló egykori teraszt vissza kell építeni, a kivágott diófát vissza kell ültetni. Városi karakterű épület, aelynek déli utcai holokzata értékesebb. de az északi holokzat utcakép alakító szerepe is nagyon jelentős. 76. Kossuth Lajos utca 2/a Védendő a déli utcai holokzat jelenlegi állapotában, valaint az északi holokzat agassága. Az északi holokzat nyílásainak eredeti rendszerét vissza kell építeni. Kossuth utcai rnyának tetőtere beépíthető, de a tetősík egbontása ne javasolt. 21

22 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások Az épület utcai holokzatának díszes attikája az Óvárosi utcakép színfoltja. 77. Kossuth Lajos utca Kossuth Lajos utca Csak a holokzat orozati dísze és az utcafront zárt jellege védendő. Az utcai térfalat képező holokzat töör arányai átépítés esetén is egtartandók. Vörös kőből készült feszület. Jelenlegi forájában védendő, környezetében reklá, hírdetőeszköz ne telepíthető. Újabb építésű, a szoszédos épületekkel együtt karakteres térfalat alkotó épület. 79. Kossuth Lajos utca Védendő a beépítés zárt sora és az épület utcai holokzatának agassága. 80. Kossuth Lajos utca /2 81. Kossuth Lajos utca A Fő utca déli oldalának legszebb eeletes, érett eklektikus lakóépülete tengelyben kieelt és konzolosan a holokzat síkja ugratott eeleti szobával két pici erkéllyel, díszes tetőfelépíténnyel. A zártsorú épületsor leginkább védelere érdees tagja. Utcáról látszó töegét, holokzati tagolása ne ódosítható. Az egykori tűzoltószertát és laktanya a Kossuth Lajos utca egyik ékessége. Szabadon álló arányos töege, fino kora-eklektikus építészeti tagozatai és jellegzetes tornya az Óváros prioritásának elidegeníthetetlen része. Védendő az épület eredeti állapotának egfelelően. 22

23 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 82. Kossuth Lajos utca Az épület ne önagában, hane közvetlen építészeti környezetével együtt alkot értéket. Megjelenése inkább a dobvidéki, szőlőterelő falvak építészeti vonásaira utal: teréskőből épült pinceszintje félig kieelkedik a terepből, klasszikus falusi orofallal néz a Fő utcára kettős falakkal. Az épület utcáról látszó töege és az anyaghasználata védendő. 83. Kossuth Lajos utca Az egykori Községháza a Kossuth tér ásik eghatározó elee, a Dózsa György utca 3. ú épület iker-testvére annak építészeti sajátosságaival. Északi térfal, ezért csak nyári reggeleken süti eg a nap. Az épület négyzetes telkén U alakú beépítést valósít eg, és háro oldalról közterület határolja: ezzel fontos városkép-alakító szerepet játszik. Védendőek az épület utcai holokzatai, aelyeknek az eredeti épített állapot szerinti helyreállítására kell törekedni. A zártsorúan beépült térfal-szakasz régebbi és legszebb holokzata. Egyedi az orofalon vakolat cégér. 84. Kossuth Lajos utca /2 85. Kossuth Lajos utca /4 Védendő a holokzat, különösen a vakolattagozatok jelenlegi forája. A tetősík kieelése ne engedhető eg. Az épület felújítása során cserép fedés alkalazása javasolt. A napközis otthon a reforátus teploal haronikus vizuális egységet együttest alkot, aelyet a holokzatok hasonló színezése is kieel. Védendő az épület töegének nees arányai, fino holokzati tagozódásai. Az épület tetőtere ne építhető be. A holokzat jelenlegi színezési rendszerét eg kell tartani. 23

24 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások Szerény töegű villa, de arányosan illeszkedik az utcaképbe eghatározva annak léptékét. 86. Liszt Ferenc utca Az épület utcáról látszó töege védendő. A tetőtér beépítése, vagy az épület bővítése esetén a hátsókert felőli holokzat ódosítható. 87. Liszt Ferenc utca Liszt Ferenc utca Lóczy Lajos utca A szeközti ház léptékét tükröző, az utca jellegét kihangsúlyozó villa. Az épületholokzatok képzése és az előkert gazdag növényzete egyaránt értékes. Védendő az épület töege, utcai holokzata és előkertje. Az eelete társasnyaraló a odern építészeti stílus nagyon szép reprezentánsa, értékes építészeti alkotás. Jelenleg nagyon jó, felújított állapotban van. Az előkertet gazdag növényzet díszíti. Védendő az épület jelenlegi állapotában. Az előkertbe az épület látványát zavaró ás épület, vagy felszíni építény ne telepíthető. Az eeletes lakóépület az utca kanyarulatában helyezkedik el, ezért városképi szerepe az átlagosnál is nagyobb. Az épület jó állapotban van. Védendő az épület töege és utcai egjelenése, a holokzat díszítései. 90. Lóczy Lajos utca /1, 3740/1 A roantikus stílusjegyeket utató újabb építésű lakóház nagyon jó állapotban van. Utcakép alakító szerepe se elhanyagolható. Védendő az épület töege és utcai egjelenése, valaint a holokzati díszítések. 24

25 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások A szép arányú villa az utcakép eghatározó elee. 91. Lóczy Lajos utca Védendő az épület töege és utca felőli látványa. 92. Lóczy Lajos utca 3791/3 93. Lóczy Lajos utca 46/a. 3306/1 94. Lóczy Lajos utca /2 Arács vasútálloása a vasút egyedi, vidéki hangulatú épülete, aelyet a közelúltban felújítottak, aelynek során eredeti hangulatát sikerült egőrizni. Védendőek az épület eredeti részei és a vöröskőből épült kerítése. Jellegzetes arácsi lakóház. Védendő, egtartandó orofalas töege és fino holokzati díszítése. Az épület felújítása esetén terészetes építőanyagokat, a hagyoányos kőporos vakolást kell használni. Az arácsi központ hagyoányos elee, a kocsa szép töegarányú, hajlított típusú házban kapott helyet. Védendő az épület töege, a holokzat kialakítása. A kerítés kővel (terészetes anyaggal) való burkolása szükséges. Az utcaképet kedvező ódon alakító épület. Védendő az épület utcai töege és holokzata. 95. Lóczy Lajos utca /1 25

26 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 96. Lóczy Lajos utca Az egykor parasztház apró épület, jelenleg csak részben hasznosított. Az épület töege kihangsúlyozza a szoszédos falusi teplo egyszerűségét, szép arányait, ezért az arácsi központ fontos elee. 97. Lóczy Lajos utca /5 98. Lóczy Lajos utca /1 Az épület jelenlegi állapotában védendő. A Lóczy Lajos és a Teetőköz utcák sarkán álló hagyoányos pince hangulatos utcaképi ele. Jelenleg vendéglátási célra hasznosítják. Állapota egfelelő. Védendő az épület jelenlegi forájában. Az épület egykor tehetős gazda háza lehetett, ai forájában is őrzi eredeti arányait. Utcára néző orofala szép arányú és a klasszikus civis építészetet képviseli Arácson. Védendő az épület eredeti állapotának egfelelően. 99. Lóczy Lajos utca / Lóczy Lajos utca Jellegzetes, a településlépben fontos szerepet betöltő arácsi lakóház, aelynek egtartandó orofalas töege. Felújítása esetén terészetes építőanyagokat, a jelenlegi kőporos vakolatot kell használni. Az épülethez éltó kerítést kell építeni. A többelsőben elhelyezkedő orvosi rendelő épülettöege a reforátus arányainak kieelése szepontjából fontos. Védendő az épület töege. Az épületen bővítés, vagy felújítás esetén terészetes anyagokat kell használni, 26

27 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 101. Lóczy Lajos utca Lóczy Lajos utca /2 Arács egyik különösen szép arányú lakóépülete és pincéje városképi szepontból is fontos szerepet játszik. Az épületeket változatlan forában kell felújítani. A holokzatszínezés rendszerét eg kell tartani. Az épület a hagyoányos parasztház típus ódosított, keresztrnnyal kialakított, városias változata. Az orofala díszes pártázatként jelenik eg. Az épület jelenlegi forájában védendő. Az utcakereszteződésben elhelyezkedő épületpár városképi szerepe kieelkedően fontos Lóczy Lajos utca Az épületek töegarányai és holokzati kialakítása védendő Lóczy Lajos utca /2 Az épület töegarányaiban képvisel értéket, az utcakép fontos elee. A ház tetőtere ne építhető be Lóczy Lajos utca Az épület a hajlított ház nagyon szép példája. Jó állapotban lévő, felújított épület. Védendő az épület utcai látványa. A tetőtér beépítése ne egengedett. A kép falusi épület orofala Arács központjának egyedi, jellegzetes elee Lóczy Lajos utca Védendő az épület töege, holokzati kialakítása. Az épület felújítása során a jelenlegi anyaghasználat kötelező. 27

28 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások A szép arányú, szabadon álló villa töegarányai és holokzati kiképzése védendő Lóczy Lajos utca / Lóczy Lajos utca /1 A falusias jellegű lakóház az utcakép szép elee. Arácson ritka a tető kis kontyolása és vízcsendesítővel kialakított tetőfora. Az épület utcai töege jelenlegi állapotában védendő Major utca /3 Az óváros XIX. zad ásodik felében épült lakóháza falusias töegképzésű, holokzata vakolattagozatokkal gazdagon díszített. Az épület jelenlegi forájában védendő. A jellegzetes pinceépület szép töegarányú. A látható kőfalazat az épület sajátos elee Meleghegyi út 4498 Védendő az épület jelenlegi forájában Meleghegyi út 4756, 4757 A Tölgyfa csárda két épülete hangulatos együttest alkot, aely kedvelt látogatóhelye a turistáknak. A pinceépület a szőlőhegy jellegzetes épülete, jelenlegi forájában védendő. A vendéglő épületének bővítése esetén a szőlőhegyi építés sajátos eleeit kell alkalazni. 28

29 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások A régi pince épülete egtartandó. Felújítása során az eredeti forában kell visszaépíteni Meleghegy 4758/2 Az alkalazott kő és nád kieelik az épület egyszerűségét és szépségét. A pinceépület jelenlegi forájában egtartandó Meleghegy Meleghegy (Csárda u.) 4801 A pince hagyoányos forájával vakolt holokzataival és nádfedésével a szőlőhegy hangulatos elee. Az épület jelenlegi forájában egtartandó. 29

30 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 115. Meleghegy (Csárda u.) 4803/1 A pince hagyoányos forájával vakolt holokzataival és nádfedésével a szőlőhegy hangulatos elee. Az épület jelenlegi forájában egtartandó Mikes Keleen utca Újabb építésű, szép arányú lakóépület, aelynek holokzatait fino holokzattagolás díszíti. Az épület az utcakép arányos elee, aelynek töegarányai védendőek Mikes Keleen utca Mikes Keleen utca Mikes Keleen utca Az utca északi oldalának jellegzetes lakóépülete; villa karaktert utat. Értékes a kőkerítése is. Védendő az épület utca felőli egjelenése, valaint kerítése. A últ zad első felében épült szép villa. Értékes vöröskő lábazati és holokzati burkolata, valaint a lépcső kő korlátja. Védendő az épület töege és holokzatai jelenlegi forájukban. Az érdekes foraképzéssel kialakított lakóépület az utca szép elee különösen hangulatos az eeleti töeg orofalas kieelése és az íves záródású fallal kísért terasz. Védendő az épület töege és holokzati kialakítása. 30

31 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások Az utca vonalától hátrahúzott szép lakóépület Mikes Keleen utca / /2011. (IX.19.) sz rendelet 2. -ával törölve. Hatályba lépés: szepteber /2012. (VII.2.) rendelet 2. -ával törölve. Hatályba lépés: július 3. napjától Nádor utca Nádor utca Az épület jelenlegi forájában védendő. az előkertben új épületrész, vagy felszíni építény ne létesíthető. Az Ady Endre utcára tájolt lakóház az utca zártsorúan beépített szakanak legértékesebb elee, különösen szép faragott fa tornáca. Védendő az épület fő utca felőli töege és holokzata. A últ zad első felében épült, háro utcáról feltárulkozó klasszikus arányú szép villa utcaképi szerepe jelentős. Töegképzése szietrikus, építészeti kvalitásai is jók. Igényesen kialakított kerítése vörös kőből épült. Védendő az épület töege, holokzatai és a kerítés. Az épület külsejét egváltoztató toldalék ne építhető, tetőtere ne építhető be. Tagolt töegforálású últ zad első felében épült lakóépület. A terep lejtésének irányába szép tornác van kialakítva. Védendő az épület töege, holokzatainak arányai Néeth László utca

32 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások Az utcasarkon elhelyezkedő épület különleges elee a végfalához illesztett üvegezett fatornác, aely az utcakép hangulatos védendő elee. az épület felújítása soráb cserépfedés alkalazása javasolt Néeth László utca Óvoda utca 16/c Óvoda utca 14/a A régi nádfedeles pince a területen korábban folytatott szőlőteresztés idejéből aradt eg. Felújított állapotban van. Az épület jelenlegi forájában védendő, egtartandó. Az utcáról ne látható, szép töegű gazdasági épület, aelyet jelenleg üdülőként használnak. Az épület jelenlegi töege egtartandó, védendő kőkerítése is Óvoda utca Az Óvoda utca keleti oldalán egy időben telepített lakóház-sor, aely eghatározza az utca sajátos képét. Az épületek fejlesztése, felújítása során az utcaképi egység egőrzésére kell törekedni. 32

33 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 130. Öreghegyi u / Pálózcy Horváth Ádá utca /2 Az épület a Balaton-felvidéki háztípus jellegzetes példánya, utcaképi szerepe jelentős. Jó állapotban van. Az épület jelenlegi forájában védendő, egtartandó. A kisebbik Pálóczi ház néven épült viszonylag kis töegű, keresztrnnyal tagolt. Az utcakép értékes elee. Jelenlegi állapotában vésendő, egtartandó Pálóczi Horváth Ádá utca / Park utca Az épület elnyúló töegéhez hosszú fatornác csatlakozik, ai az épület egyedi karakterét eghatározza. Védendő az épület töege és fatornáca, tetőtere ne építhető be. A lakóutca jellegzetes arányú épülete a últ zad ásodik felében épülhetett, de hangulatos villa eleeket tartalaz. Védendő az épület töege és előkertje Péterhegyi utca 1/a 3541 A szép arányú, falusias karakterű épületet jelenleg üdülőként használják. Az épület szép utcaképi ele. Felújított jó állapotban van. Az épület jelenlegi állapotában védendő. 33

34 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 135. Péterhegyi utca /3 A Kalás villa néven isert, nagy telken elhelyezkedő épület a határoló utcákról ne látszik, az utcaképben hosszan elnyúló kőfalai érvényesülnek. Az épület szép arányú szecessziós jegyeket hordoz, s bár átépítése során értékei sérültek, védelere érdees. Eredeti állapotának visszaállítására kell törekedni Petőfi Sándor utca /1 Az utcától visszahúzott szép arányú villa arányos töege egtartandó annak ellenére, hogy az utcáról látványa ne érvényesül Petőfi Sándor utca A társasüdülő fő épülete klasszikus villa forájú, töege középrizalitos. Az ingatlan sorozatos fejlesztése során a fő épület jellege egaradt és ez továbbra is egőrzendő. Az ingatlan további fejlesztése a fő épület építészeti karakterének figyelebevételével történhet Petőfi Sándor utca /3 A renensz stílusú villa a város egyik legszebb épülete. Tagolt töege, tornya festői látványt nyújt. Az épület jelenleg rossz állapotban van, felújításra szorul. Védendő az épület egésze, aelyet eredeti forájában kell felújítani. Védendő telkének érete. Az előkertben felszíni építény ne létesíthető. Az épülethez éltó kert kialakítása kívánatos /2010. (XII.20.) sz rendelet 2. -ával törölve. Hatályba lépés: január 1. 34

35 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 140. Petőfi Sándor utca /2 Az utca vonalától visszahúzott épület városképi szerepe elhanyagolható, ennek ellenére védendő szép töege és holokzatai. az épület tetőforája ne ódosítható Petőfi Sándor utca , 640 A szietrikus töegképzésű épület utcaképi egjelenése ne ódosítható. Felújítás során igény esetén az épület a hátsókert irányába bővíthető. Az előkertben felszíni építény ne helyezhető el Petőfi Sándor utca / Petőfi Sándor utca / Petőfi Sándor utca /2 Az eklektikus stílusban épült, szietrikus töegalakítású villa jelenleg üdülőként fordítóházként hasznosítjuk. Az épület jelenlegi állapotában egtartandó, előkertje védendő, ahol felszíni építény ne helyezhető el. Az épületegyüttes központi elee, klasszikus villa jellegű. Utcaképi szerepe visszahúzott telepítése ellenére ne jelentős, ennek ellenére az épület védendő. Az épület eredeti forájában történő egtartása javasolt. Az épület a Petőfi Sándor utca északi oldalán épült villák közül a két világháború közti eklektikus, neobarokk építészeti stílust tükrözi, néhol jellegzetesen túldíszített részletekkel. Ábitusa fino osztású üvegezett veranda foráját ölti színes üveg betétekkel, az eeletén terasszal. Manzárd jellegű tetőfelépítényén íves tetőablakok vannak. Az épület viszonylag jó állapotban van. Védendő az épület eredeti forája, a hozzá épített 35

36 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások söröző az épület építészeti értékeit jelenetős értékben rongálja, ezért felújítás esetén a toldalék épületet el kell távolítani Petőfi Sándor utca Siske utca Az épület a két világháború között létesült polgári villák jellegzetes típusa. Tipológiailag követi a füredi villa alaktani sajátosságait. A főépülethez a szietria tengelyben keresztrny csatlakozik. A déli keresztrny egyszerű, de ízléses és jóarányú nyitott ábitust tartalaz. Jellegzetes a faszerkezet sötétbarna, és a kitöltő felületek világos barna színezése. Az épület viszonylag jó állapotban van. Védendő az épület jelenlegi forája. Felújításánál a jellegzetes színezést eg kell tartani. Az épület a XIX. zad végén lakóháznak épült, - ún. Soogyi-ház, - később a Takarékpénztár űködött benne. Elhelyezkedése és külső egjelenése utcaképi szepontból eghatározó. Az épület a Kossuth térhez kapcsolódó kiszélesedő utcatorkolatban helyezkedik el. Az épület hosszan elnyúló, nees arányú, koraeklektikus stílusban épült. A ezővárosi civis, valaint a kisvárosi villa építészet ellett a kuriális hatásokat is ötvöző reprezentatív vidéki lakóház. Fáy András az első hazai takarékpénztár életre hívója is lakott benne. Az óváros egyik legszebb épülete. Védendő az épület töege, utcai holokzatainak tagolása. A tetősík utca felőli kieelése ne egengedett. 36

37 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 147. Siske utca Az épület a kisvárosi polgári lakóház építkezés jellegzetes példája. Az épület az ún. hajlított ház típust képviseli. A típus az oldalhatáron álló házból alakult ki azáltal, hogy a bővítés során utcával párhuzaos gerincű rnyat létesítettek, ainek révén hézagosan zártsorú, vagy zártsorú épület jött létre Siske utca /2 Az épület felújításra szorul. Védendő az épület utcai töege és holokzata, az értékes a nagyéretű kapuzat, ait eredeti forájában kellene helyreállítani. A hajlított ház típust képviselő épületet a közelúltban sikeresen újították fel Különös sajátossága a kedves sarok bejárat. Az épület jelenlegi forájában egtartandó Siske utca 11/a. 1980, 1981 A falusias lakóház eredeti foráját őrzi, szépen felújított állapotban van. Az épület az utcakép jellegzetes elee. Az épület jelenlegi forájában egtartandó Siske utca , 1975, 1978 A sorolt épületrészek szép hagyoányos együttest alkotnak. Védendőek töegeik és holokzataik. Felújítás esetén cserépfedés alkalazása javasolt. Az udvarba új különálló épület ne építhető. Védendő a kert növényzete. A kőkerítés egtartandó. 37

38 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 151. Siske utca Siske utca Jellegzetes gazdaház, a az Óváros történeli kötődését reprezentálja az egykori falusi életódhoz. Az épület arculatát sajnos tönkretették a 60-as években divatos ablakcserék, valaint az oldalholokzat toldalék építényei. Ennek ellenére az épület töegében és építészeti tagozataiban őrzi a ezővárosi építészet jellegzetes vonásait. Védendő az épület töege, a holokzata, annak vakolat-tagozatai. Az épület eredeti állapotának visszaállítására kell törekedni. Az egyszerű töegű épület utcaképi szepontból fontos. Az épület töege védendő, jelenlegi forájában egtartandó. A XIX. zad ásodik felében épült parasztház jelentős városképi szerepe iatt védendő Siske utca Siske utca Felújítása során az eredeti kőporos vakolást kell alkalazni. Új kerítés létesítése kívánatos. Az épület valaikor agtár volt. Sajátos arányaival és apró ablakaival az Óváros jellegzetes elee. Fontos helyen: a Siske utca és a Vázsonyi út elágazásánál áll, ai egyben hátránya is: a Vázsonyi út forgala ne kedvez az épület stabilitásának. Az épületet nerég felújították. Az épület jelenlegi forájában védendő. 38

39 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 155. Siske utca /2 Az utcáról is látható is látható nádfedeles pajta ár csak utatóban aradt eg a városban. Védendő, egtartásra jelen forájában javasolt Siske utca A nádfedeles épület a Siske utca végén festői környezetben áll. Mint a többi eredeti forájában egaradt lakóház az utcában, ez is az oldalhatáron álló egyszerű parasztház jellegzetes példája. Szép a falazott kerítés is, a bejárati kapu azonban ne éltó a se az épülethez, se a környezethez. Az épületet jelenlegi forájában kell egtartani Soogyi utca Jellegzetes orofalas épület, viszonylag jó állapotban. Töegkének egőrzésével egtartandó. Klasszicista stílusú nagyon szép töegarányú villa. Holokzata építészeti értéket képvisel Szabadság utca /1 Az épület jelenlegi forájában változtatás nélkül egtartandó. 39

40 Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 159. Széchenyi utca Sajátos töegalakítású épület a város egyik legforgalasabb kereszteződésében. Az épület ne bővíthető, változatlan forájában kell felújítani Táncsics Mihály utca /2 Az eeletes lakóház védendő, ostani forájában egtartandó Táncsics Mihály utca /3 A klasszikus töegű villaépület töege és holokzati kialakítása, valaint fa verandája védendő. Tetőfelületén kieelés ne létesíthető Tűzoltó utca Félreeső helyen álló parasztház. Hangulata iatt jelenlegi állapotában egtartandó. Tetőtérbeépítés, toldaléképület ne létesíthető. Az épület vasút építészeti elék, aelynek külső forája és holokzati tagolása egtartandó Vasút utca /10 40

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Megrendelő: Alsóörs Község Önkorányzat Polgáresteri Hivatal 8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7. Generáltervező: M-Teapannon Építész és Mérnöki Iroda Kft 1053 Budapest, Veres Pálné

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Módosítva: 13/2006. (III.17.), 34/2009. (XII.12.), 20/2011. (VI.02.),

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Helyi egyedi védett építmények

Helyi egyedi védett építmények Helyi egyedi védett építmények - értékvédelmi lapok - 2016. Utcanév, házszám: Albert utca 7. Városrész: Külső-Erzsébetfalva Hrsz: 173037 1. Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős Építészeti

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

A rendelet célja 1. 2

A rendelet célja 1. 2 Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló, többször módosított 55 / 2003. (XI. 28.) Ktr. sz. rendelet Baja Város Képviselő-testülete az

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest Hegyvidék, 2013. március

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest Hegyvidék, 2013. március Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (. ) önkormányzati rendelete helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról A Budapest XII. kerület

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Erdőtervezési és Terészetvédeli Osztály 023 Budapest, Frankel Leó utca 42-44. A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE 202 Tervező: Dávid József... Kalincsák

Részletesebben

Kiváló Európai Desztináció European Destinations of Excellence Könnyű elérni nehéz elhagyni! Fókuszban az akadálymentes turizmus 1 A pályázati anyag tartalma a 2012 évben, Kaposváron, a ténylegesen megvalósult

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 8 211.8.29. 12:4 Ingyenes, egbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály ai napon (211.VIII.29) hatályos állapota tartaloszolgáltatójától A jel a legutoljára egváltozott

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

Költözzön a Balaton fővárosába!

Költözzön a Balaton fővárosába! Költözzön a Balaton fővárosába! Ismerkedjen meg legújabb ingatlanfejlesztési projektünkkel, melyre Balatonfüreden, a Balaton fővárosában kerül sor. A híres füredi öbölre néző, gyönyörű fekvésű telken nyolc

Részletesebben

S A V A R I A M Ú Z E U M

S A V A R I A M Ú Z E U M SAVARIA MÚZEUM HOMLOKZATFELÚJÍTÁS ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI TERVE 1 S A V A R I A M Ú Z E U M H O M L O K Z A T F E L Ú J Í T Á S É P Í T É S I K I V I T E L E Z É S I T E R V E MEGBÍZÓ: Szombathely Megyei

Részletesebben

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése 3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2005. április 21i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza

Részletesebben

Budapest II. Török u. 10. hrsz 13439

Budapest II. Török u. 10. hrsz 13439 Budapest II. Török u. 10. hrsz 13439 2009 PLINTHOSZ Bt. 2092. Budakeszi, Rákóczi F. u. 26. tel: 06/23451291 fax: 06/3160890 e-mail: dery.csaki@t-online.hu készítette: Dr. Déry Attila építészmérnök, építészettörténész

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek, Szikra dűlő 25. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 08/2.) A szakvélemény Készült: 19 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2015. május 04. Egyszerűsített

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Dolgozat a Középületek kritikai elemzése c. tárgyhoz A5Z94T 2010. 06. 05. Történeti elızmények Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az épület beépítését és

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ELEMZÉSE, TÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK Épített környezet Barlangfürdő A barlangfürdő

Részletesebben

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok hasznosítására Előterjesztő:

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból

IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból Gyalogos hidak hazánkban IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból A rétegelt-ragasztott fatartó hidaknál történő alkalmazása szélesebb körben egy évtizede terjedt el hazánkban. A rétegelt-ragasztott főtartó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1.1 HELYTÖRTÉNET 2. MEGLÉVŐ

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS

DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS KÁRPÁTBER Kft. H-2330 Dunaharaszti Kós Károly. u. 30. +36 30 449 7718 karpatber@gmail.com www.karpatber.hu DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS 2330 DUNAHARASZTI Thököly u. 2. Deák Ferenc

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. (IX.5.) Kt. számú rendelete a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX.

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. CIKLUS GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE MESTER: CZIGÁNY TAMÁS REGÉC, A VÁRROM HASZNOSÍTÁSA - ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

26/2009. (VIII. 24.) számú önkormányzati rendelet az építészeti örökség helyi védelméről és a védett elemek megőrzéséhez nyújtható anyagi támogatásról

26/2009. (VIII. 24.) számú önkormányzati rendelet az építészeti örökség helyi védelméről és a védett elemek megőrzéséhez nyújtható anyagi támogatásról 26/2009. (VIII. 24.) ú önkorányzati rendelet az építészeti örökség helyi védeléről és a védett eleek egőrzéséhez nyújtható anyagi táogatásról Az épített környezet alakításáról és védeléről szóló 1997.

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZENTGOTTHÁRD VÁROS 4 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2015 2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK../2016.(..) önkormányzati határozat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

BUDAPEST VI., NAGYMEZŐ UTCA 3.

BUDAPEST VI., NAGYMEZŐ UTCA 3. BUDAPEST VI., NAGYMEZŐ UTCA 3. HOMLOKZATFELÚJÍTÁSI JAVASLAT Bor Ferenc 2012. Homlokzatfelújítási javaslat Az épület Az épületet Vajda Andor és Gyenes Lajos építészek tervezték és építették 1913- ban a

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és

Részletesebben

1. Településképi véleményezési eljárás

1. Településképi véleményezési eljárás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 21/2015.(IV.30.) Ör-rel módosított 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról

Részletesebben

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET MJT 16055 (térkép és határleírás szerint, ld. 19/2001 (XI.14.) NKÖM rendelet). Ürményi-Wagner villa (ún. Repos-villa) Adonis u. 4. hrsz: 9644/1; 9644/2

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek - Tőserdő, Szikra 46. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 3585.) A szakvélemény Készült: 18 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2014. április 03. Egyszerűsített

Részletesebben

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások Az Esztergomi Önkormányzat 40/2005.(XI.5.) ör. rendelete Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelek módosításáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúböszörményi Tájházak

Hajdúböszörményi Tájházak Hajdúböszörményi Tájházak A népi építészet emlékeit őrzi a Polgári utca egyik zugának öt paraszti porta alkotta épületegyüttese, mely egyszerű, alföldi típusú lakóházakból és gazdasági épületekből áll.

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására Készítette: Ghazal Mónika igazgatóhelyettes

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 III. VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember 1 A fejezet tartalma 3.1. VÁROSRÉSZEK

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M3 4. 3502 3501 " 1. 3317 Hajdúnánás 3508 " 3502 " 2. 3317 3. Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben