Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Dolgozat a Középületek kritikai elemzése c. tárgyhoz A5Z94T

2 Történeti elızmények Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az épület beépítését és struktúráját, meg kell ismernünk az adott környezeti kontextust, annak kialakulását, és tervezett rendszerét. Az egyetem épületeinek létrejötte több fázisban, több ember nevéhez fűződik akárcsak a BME kiépítése. Jellemző, hogy a nagy, átfogó tervek egyike sem valósulhatott meg teljesen a közbejövő történelmi események vagy finanszírozási gondok miatt. A kezdetek a századforduló utáni időszakhoz köthetőek. Debrecen a századfordulón világszínvonalú, ma is modern egyetemi campusát Korb Flóris tervei alapján kezdték el építeni 1914-ben. Az egyetemi campus kialakítására a városvezetés a Nagyerdőből kiszakított 115 hektáros területet jelölt ki. A városi léptékű urbanisztikai beavatkozás máig meghatározza Debrecen szerkezetét. A tervező az egész komplexumra egységes tervet készített, melynek alapja, a városközpontot és a Nagyerdőt összekötő, újonnan kiépített Egyetem sugárút volt. Ennek a tengelyének meghosszabbításában áll az egyetem főépülete. A pavilonos elrendezés máig meghatározza a campus karakterét. Az egyetem előtt látható a város legegységesebb francia parkja, amit szintén a sugárút tengelyére szerveztek. Az eredeti tervek szerint a főépület előtt és mögött is parkot építettek volna ki, amelyeknek mindkét oldalán épületek sorakoztak volna. A főépülettől észak felé futó tengelyek az obszervatórium épületéhez vezettek volna, amely körül egy gyűrűs sétányt alakítottak volna ki. Az obszervatórium által meghatározott kelet-nyugati tengely összekötötte volna a központi campus területét az orvostudományi campusszal, amelynek pavilonos épületei szintén illeszkedtek volna a sugárút által meghatározott koordináta-rendszerbe. A campus délkeleti oldalát határoló Nagyerdei körúthoz és az ezzel szimmetrikusan elhelyezkedő Dóczy utcához szintén tengelyek vezettek volna ki, amelyek jól rendszerezték és átjárhatóvá tették volna a terv szerinti kialakítást. Ezzel az elrendezéssel Korb a két campust szervesen együtt kezelte, egységes rendszerben, így az összeköttetésük is sokkal intenzívebb volt, mint ma. A főépület Korb tervei alapján épült meg 1932-re, a mellette álló egyetemi templom, majd később könyvtár épülete 1940-re készült el

3 Korb Flóris terve Mikolás Tibor terve Az es években az egyetem fejlesztésének újabb hulláma következett, melyben fontos szerepet kapott Mikolás Tibor építész. Mikolás a főépület mögötti campus új épületeire és elrendezésére komplex koncepciót készített, ami elrugaszkodott az eredeti, Korb-féle tervektől. A területet mintegy zárványként kezelte, csak a belső kapcsolatok praktikus kialakítására koncentrálva. Nem próbálta meg a botanikus kerthez és az orvostudományi campushoz kapcsolni az új épületcsoportokat, így egy elszigetelt mikroklímát hozott létre. Mikolás tervei sem valósultak meg teljesen ben megépült a Kémia épület, amelynél a két fő-épület (a szervetlen - és a szerves kémiai intézet) szárnyai a nagy előadótermeket és a speciális (robbanás-veszélyes) munkahelyek sávját veszik közre. Ez az épület teljesen lehatárolja nyugatról a főépület mögötti térrészt. A Matematikai épület 1974-ben épült meg, Mikolás terveihez hasonló elhelyezéssel, pavilonos jelleggel, egyik tengelyhez sem hozzárendezve. A főépület mögötti park keleti oldalán, amely a két campusrész kapcsolata szempontjából a legfontosabb, az 1970-es években épült két kollégium épület, majd 1993-ban egy új, harmadik, melynek tervezője Filippinyi Gábor, debreceni főépítész. Az épületek között nem vezet át egyértelmű kapcsolat a másik campusra, az épületek irányultságából adódóan inkább elvágják a két részt egymástól. A 2000-ben induló újabb fejlesztési hullám előtti állapotban tehát a főépület mögötti épületek viszonylag szétszórtan helyezkedtek el, az összekötő tengelyek közül megépült a kettő, főépület mellett elhaladó tengely (Korb), illetve egy új út a kettő között, amely a főépület hátsó bejáratát kötötte össze a botanikus kert főbejáratával. Keresztirányban a Kémia épület mögötti kelet-nyugati tengely Mikolás tervei szerint megépült

4 Az új beépítés Légifotó montázs Új igények A Debreceni Egyetem 2000-ben írt ki meghívásos építészeti pályázatot az Élettudományi Központ és Könyvtár tervezésére. A pályázatot Golda János, Szenderffy Gábor és Mészáros Erzsébet nyerték meg (Teampannon Kft.). A tervezési program szigorú volt, az egyetem nagyszámú tantermet, előadót és labort kívánt itt elhelyezni, és ezen kívül még a könyvtár is jelentős alapterületet igényelt. A helyszín az egyetem főépülete mögötti parkos rész és a botanikus kert közötti terület volt, mely nem volt túl nagy a tervezési programhoz mérten. Ennek köszönhető a sokszintesség, a magas beépítettség. A területen eredetileg focipályák és egy akácos volt található. Beépítés Az Élettudományi Központ és Könyvtár két épülettömbbe kapott elhelyezést. A Központ épülete a nagyobb, tömege kelet-nyugat irányban húzódik, harántirányban öt épületszárnnyal tagolva. Ez az épülettömb szimmetrikus elrendezésű, amit a könyvtár épületének aszimmetrikus elhelyezése ellensúlyoz. A könyvtár épülete bár ugyanolyan magas alapterületét tekintve sokkal kisebb, hangsúlyát a rá szerkesztett, szoborszerű kapuzat növeli meg, ami a ligeten átfutó középtengely fölött ível át

5 Tengelyesség szerkesztése Passzázs A beépítés újraértelmezi a campus eddigi koncepcióit. Bár meghagyja a Korb által kijelölt két, párhuzamos észak-déli sétányt, a közte elhelyezkedő szabadon hagyott zöldsávot beépíti, és így a botanikus kert felől lezárja. Ezzel saját belső mikroklímát teremt a főépület mögötti ligetnek, amely így teljesen belső kert jellegűvé válik. Másrészről a könyvtárépületet az Élettudományi központ épületével párhuzamosan helyezi el, azzal a szándékkal, hogy így új kelet-nyugati tengelyt nyit a parkolók területe és a kollégiumok, illetve menzák épületei között. Ennek a megoldásnak több következménye is van. Az egyik, ami elsőre leginkább érezhető, hogy a két épület között kialakuló passzázs a liget előbb említett mikroklímáján belül egy újabbat hoz létre. A két épület négyszintes üvegfalai között egy kellemes arányú teresedés alakul ki, amely új térélmény a liget tágas, de a fák miatt emberi léptékű teréhez képest. A két különböző tériséget a természet által határoltság, a fákkal benőtt, buja kert hangulata fonja össze, amely ebben a legbelső, két épület közötti környezetben is megjelenik a tükröződések, átlátások okán. A kialakult passzázs bár magas színvonalú, hangulatos tér tengelyesség szempontjából nem illeszkedik koncepciózusan a tervhez. Megpróbálja átvenni az Élettudományi központ északi oldalán elhelyezkedő tengely átkötő szerepét, és annak csak az autóforgalmat meghagyni, ám míg annak egyértelmű kapcsolatai vannak, ennek a tengelynek csak egyik vége fut ki, a másik a menzaépületbe ütközik. Ezzel az elrendezéssel az orvostudományi campust nem köti bele belső rendszerébe

6 A fıépület felıl A Megyik-féle kapuzat A másik, tengelyesség okozta konfliktus az épületek telepítésében a középső északdéli tengely és az épületek kapcsolata. Ez a tengely, mint tudjuk, később alakult ki, nem az eredeti campus-koncepció része, ebből fakad kis hibája is: a tengely egyik vége ugyan a botanikus kert főbejárata, másik azonban a főépületnek csattan, ott ugyan is nincs bejárat, csak eltoltan, pár méterrel arrább, és ez sincs túlságosan megünnepelve, hanem a szó szoros értelmében vett hátsó bejárat. Goldáék mégis erre a tengelyre szervezik az új épületegyüttes fő attrakcióját, a Megyik-féle kapuzatot, mégpedig a főépület hátsó bejáratára nézve. Az épületek másik oldalán viszont, ahol a botanikus kert főbejárata lehetőséget ad a tengelyesség folytatására, a tengely még az épületen belül megtörik, és kikerüli ugyan a középső haránt irányú épületszárnyat, de kettészakad, és kvázi hátsóbejárat-szerűen nyílik a botanikus kert felé. Mondhatni, hogy erre az oldalra a hátát mutatja az épület. Minden, ami a belső oldalon nyitottság és transzparencia, az itt zártság és elszigetelődés. Ez persze teljesen logikusan levezethető a belső funkcióból (belső oldalon tágas, nyitott közösségi terek, külső oldalon cellás elrendezésű laborok, irodák), és önmagán belül konzekvensen végig van vezetve (a könyvtári épület is csak a belső passzázs felé nyit). Így viszont az a funkcionális és elvi kapcsolat, ami az Élettudományi Központ mint biológiával, növénytannal, stb. foglalkozó tanszékeknek helyet adó épület és a botanikus kert mint ezen tantárgyak elsődleges gyakorlati tanulmányozó helye között feltételezhető, jelen esetben elmarad. Ennek tudatában mosolyt csalhat az arcra az aulatérben kiállított szárított virágok gyűjteménye

7 A botanikus kert fıbejárata felıl Térhasználat Az új épületegyüttes, ha nem is az átmenő forgalom révén, de a kellemes passzázsának köszönhetően nagy forgalmat generál. Ez nagyban köszönhető a főépülettel összekötő középtengely sétányszerű, padokkal berendezett kialakításának is. Kedvelt találkozóhely lett, mivel tipikusan nagyerdei hangulata van. A passzázs és az aulatér furcsa módon a külföldi vendéghallgatók kedvenc helye lett, olykor magyar szót alig hallani. Talán ők jobban hozzászoktak, vagy jobban igénylik az egyetemi épületek ilyen modern frissességét. A botanikus kert felőli oldal viszont teljesen kihalttá vált, gyér autós forgalom maradt, csak aki a parkolóba, vagy célirányosan a botanikus kertbe megy, az jár arra. Nem kellemes, kissé nyomasztó a központ monumentális nyersbeton tömbjei mellett sétálni, bár a térélmény tényleg nem mindennapi. Úgy gondolom, ez a rész a beépítés leggyengébb pontja. A könyvtár oldalán is ugyanez a felületek anyaga, súlyossága, nyersessége, de ott a hatalmas fák között nem érezzük kirívónak ezt, míg a másik oldalon hiányzik a természet gyógyító hatása. Térstruktúra Ahogyan már említettem, a két épület kifelé zárt, befelé nyitott, új mikroklímát teremt. A kettő közötti átmenet a térstruktúrában és az anyagkezelésben is jelentkezik. Mindkét épületet a belső oldalon hatalmas üvegfal határolja. Érdekes módon a központ épületének a déli oldalon hat ugyanolyan bejárata van, melyek közül kettőt hangsúlyoz ki a rá vezető kapu, mintegy főbejáratként. A tengelyes megérkezést tovább szelídíti a belépéskor az üvegfal mögött harántirányban elhelyezkedő négy szint magas, tágas aulatér. Az aulát az előadók térbe benyúló tömegei tagolják és bontják fel kisebb térrészekre. Továbbhaladva egy-egy - 6 -

8 Alaprajz Aula haránt irányú épületszárnyba jutunk, ahol a laborok cellás egységeihez egy-egy kisebb, galériás lépcsőház vezet. A laborok egy része ezekben a szárnyakban, másik része az aulára nézve az épület hossztengelye mentén elhelyezett folyosón kapott helyet. Ez az elrendezés tiszta, logikus és funkcionálisan is indokolt. A hatalmas, majdnem 120 méter hosszú aulatérben azonban nagyon szétcsúsznak a szomszédos elemek, ekkora tér nehezen átlátható, nehezen lehet benne tájékozódni. Ezen részben segít az, hogy Goldáék nem ugyanazt az oldalszárny-előadó egységet sorolták ötször, hanem középen változik a struktúra. A terek mérete egyre csökken, ahogyan az épület belsejébe jutunk, míg az aulatér monumentális méretű, a belső teresedések már emberléptékűek, de ezek után az oldalszárnyak lépcsőházait, és főleg folyosóit kimondottan szűknek és nyomasztónak érezhetjük. Ezt a hatást az anyaghasználat is tovább erősíti. Az aulatérben túlsúlyban vannak az üvegfelületek, ezt finoman egészítik ki a meleg hatású faburkolatok, az elegáns acél és betonfelületek. A lépcsőházakhoz érve a faburkolatok elfogynak, és az amúgy is szűkös, kevés megvilágítású terekben a látszóbeton szürke falai és a krómacél korlátok rendkívül rideg és nyomasztó hatásúak. A felsőbb szintek folyosói alig kapnak fényt, ezt többnyire a laborok üvegajtajai hivatottak szolgáltatni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ezt tetézi az ablakokra felszerelt perforált rézlemez árnyékoló, amely még kevesebb fényt enged be (így számomra indokolatlan a használata ezen az oldalon), és még inkább bezártság-érzetet kelt. Tehát az, ami egyik oldalon az épület előnye, a másik oldalon hátrányaként is elmondható

9 A könyvtár galériája és lépcsıje A könyvtár épülete is hasonlóan strukturált. Az olvasótermek, számítógép-terem a nyitott belső oldalra került, míg a polcos rész és a kiszolgáló blokkok a külső oldalra. A különbség talán, hogy itt a lépcsőház a belső oldalra került, széles, látványos karokkal, nincs elrejtve, mint a központ oldalszárnyainál. A földszint és a felsőbb szintek között a lépcsőnek és a galériás kialakításnak köszönhetően intenzívebb kapcsolat alakulhatott ki, mint a központ épületénél. Hozzá kell tenni, a központ laborrészének szűkössége valószínűleg kötöttség volt, melyhez az építészeknek alkalmazkodniuk kellett. Anyaghasználat Az alkalmazott anyagok kétségkívül nemesen egyszerűek, sterilek és minőségiek. Ez az egyszerűség azonban nem teszi unalmassá a felületeket. A tervezők törekedtek arra, hogy ne legyen tobzódás, egy felületen sohasem jelenik meg az összes anyag egyszerre. Az épületek alapvető anyaga a látszóbeton, amelyhez hol az üveg, hol a fa, hol az acél, hol a patinásított réz párosul. Kívülről inkább a beton dominál, a perforált rézlemezekkel kiegészítve. A passzázst az üvegfelületek és az előpatinásított réz kellemesen élénk színének harmóniája jellemzi. A belső közösségi terekben a beton mellett a faburkolat dominál, míg a zárt épületrészekben a minél egyszerűbb beton krómacél üveg hármas jelenik meg. Az anyaghasználat fűszere mégis a rézburkolat alkalmazása volt, amely mint egy felütés jelenik meg a kapuzaton, és halkan visszacseng a bejárati ajtók bélletein

10 A kapuzat kialakítása Anyagok A kapuzat szervesen illeszkedik az épülethez, nem mondható különálló szobornak. Úgy gondolom, pontosan ilyennek kell definiálni az épületszobrászat fogalmát. Felkelti a figyelmet, kinyitja a szemet, helyet teremt, de nem uralja egyedül azt. Nagyon találó elem, amely hangulatot kelt, de nem helyezi magát a középpontba. Az épületek egyszerű részletképzése és letisztultsága mellett nagyon finom mozdulatokkal tér ki a szabályos rendszerből. Monumentális mérete (majdnem 15 méter magas), finom szabdaltsága és jellegzetes burkolata jelszerűvé teszi. Párhuzamok A debrecenieknek nem volt teljesen ismeretlen az Élettudományi Központ térstruktúrája, elég ha megnézzük közelebbről a szomszédos Kémia épület felépítését, amelyet Mikolás Tibor tervezett. A séma itt is ugyanaz, kisebb méretben: a megközelítésre merőleges, többszintes aula, mögötte előadók és a tantermek haránt irányú, többszintes épületszárnyai. Az anyagok itt is egyszerűek: az üvegfal mögött márvány, fa, fém jelenik meg. A különbség a lépték: itt az aula fele olyan magas és hosszú, sokkal inkább belakható tér, és bár keskenyebb, de konkrét térbeli kapcsolata van az emelet galériájával. A monumentalitásnak mindig megvan az a veszélye, hogy azon túl, hogy elkápráztatja a megfigyelőt, nyomasztóvá válhat. Ezért van az, hogy nagy alapterületű, nagy belmagasságú terekben inkább az oldalfalakhoz közel mozognak az emberek. Az Élettudományi Központnak is megvan ez a monumentalitása, de jól ellensúlyozza a hosszanti elnyújtott elrendezéssel, amely kissé könnyít rajta

11 DE Kémia épület Semmelweis Egyetem EOK épülete A Teampannon másik, hasonló funkciójú és volumenű munkáját, a Semmelweis Egyetem új oktatási központjának épületét Noll Tamás tervezte. A struktúra itt is hasonló, mégis teljesen más hatást ér el vele az építész. Az aulatér szélesebb, sokkal tágasabbnak érezzük, mivel az előadók tömbje nem lóg bele a térbe. Itt több a játék a térbeliséggel: a térbe állított lépcső és üvegfolyosók vertikálisan jobban belakják a teret. Az üvegfal és a felülvilágító itt is megjelenik, bár előbbi vonalvezetése megtörik. Az aula monumentalitását növeli, hogy itt testes pillérek támasztják alá a tetőfödémet, mintegy térfalat alkotva, és a belső homlokzaton a nyílások sokkal ablakszerűbben jelennek meg. Ez okozza, hogy ezt a teret inkább egy fedett utcaként, üvegezett passzázsként éli meg az ember, míg az Élettudományi Központ aulája a filigrán oszlopokkal és a felületszerű belső homlokzatával inkább hat egy egységes belső térként. A Semmelweis Egyetem új épületénél még szigorúbb az alaprajzi szerkesztés. A harántszárnyak közötti udvarokat üvegtetővel a belsőbe zárja. Ennek oka lehet a belvárosi környezet: nem volt hová kifuttatni a zöldfelületeket, így akár le is zárhatóak. Bár ez a lehetőség megvolt az Élettudományi Központ épületénél, nem igazán éltek vele a tervezők (megjegyzem, ehhez természetesen tágabb környezetrendezés is szükségeltetik, pl. botanikus kert déli lehatárolásának oldása, stb.)

12 Réz és üveg Beton, fa és üveg Beton és perforált lemez Összegzés Az új Élettudományi Centrum megosztja a közvéleményt. Frissességével, nyitottságával megnyerő a fiatalok, a hallgatók számára, ám a nagy átlag ridegnek, lélektelennek érzi. Véleményem szerint a minőségi anyagok, a részletképzés finomsága és a koncepciózus téralakítás mindenképpen a magas színvonalú kortárs építészetet képviseli. Igényesen kialakított, átgondolt, tiszta épületről van szó, és valószínűleg ezt a tisztaságot érzik sokan nyersnek. Egyedül a botanikus kerttel való kapcsolatát érzem hibás döntésnek, vagy sikertelen kísérletnek. A közízlést is valószínűleg ez borzolja fel leginkább. A hallgatók, az épület használói azonban lassan belakják a teret, használják, és megszeretik. Biztató bizonyíték erre a Parazsurnál oldal szavazása, amelyen immáron a pozitív irányba lendült a mérleg: mégsem szeretné mindenki lebontani az új épületegyüttest. Ahogy minden újítás, ennek a sorsa is viszontagságokkal indult, de talán idővel jobban elfogadják majd az emberek a kortárs építészet alkotásait

13 Irodalomjegyzék Építészfórum Debreceni Egyetem Élettudományi épület és könyvtár Építészfórum Somlyódi Nóra: Házak jósága Építészfórum Vargha Mihály: Debrecen a világhír felé - a Debreceni Egyetem új épülete, Hvg.hu Sulyok Miklós: Debreceni Egyetem, Élettudományi Központ és Könyvtár Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja A Debreceni Egyetem bemutatása, története Wikipédia Egyetem tér szócikk -

14 Képmelléklet

15 - 14 -

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2005. április 21i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza

Részletesebben

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1.1 HELYTÖRTÉNET 2. MEGLÉVŐ

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX.

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. CIKLUS GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE MESTER: CZIGÁNY TAMÁS REGÉC, A VÁRROM HASZNOSÍTÁSA - ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: FI-1/2015 Ügyiratszám: TERV- 392/2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: FI-1/2015 Ügyiratszám: TERV- 392/2014. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4024 Debrecen, Piac utca 20. sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen 53. számú vrk.

Részletesebben

polgármester városi főépítész Tárgy:

polgármester városi főépítész Tárgy: Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Javaslat a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park fejlesztésére és fedett rendezvény

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

Kutatási jelentés Füzér felsővár, ciszterna

Kutatási jelentés Füzér felsővár, ciszterna Kutatási jelentés Füzér felsővár, ciszterna 2009. szeptember A füzéri felsővár ciszternájának 2005-ben megkezdett, majd megszakadt kutatási munkáinak folytatását tűztük ki célul, a 2009. szeptember utolsó

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

teljes egészébon elkészíthessék.

teljes egészébon elkészíthessék. MUZEOLÓGIAI FELADATOK A BUDAVÁRI PALOTA TERVEZÉSÉBEN ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK Budapest belterületén, különösen a pesti Duna-parton járva, szinte minden járókelő önkéntelenül is végigfut pillantásával a Várhegy tetején

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ELEMZÉSE, TÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK Épített környezet Barlangfürdő A barlangfürdő

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Tervpályázati műleírás Adottságok A tornaterem tervezett helye (a gimnázium meglévő alsó sportpályája) a történeti városszövet és a 70-es évekre

Részletesebben

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e.

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye A szakvélemény címe: Gyűjteményes műnek minősülő kiadványok összehasonlító vizsgálata Ügyszám: SZJSZT 15/12. A szakvélemény szövege A Megkereső által

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

Végleges Akcióterületi Terv

Végleges Akcióterületi Terv 2. sz. melléklet Végleges Akcióterületi Terv Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja SZEGED, 2010. október Módosítások a Szeged 2010. szeptember változathoz I. 3.3 Az akcióterület

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

Budapest, XIII. ker. Váci út Huba utca Angyalföldi út Dózsa György út által határolt terület beépítése, építészeti megfogalmazása. 2009.

Budapest, XIII. ker. Váci út Huba utca Angyalföldi út Dózsa György út által határolt terület beépítése, építészeti megfogalmazása. 2009. É P Í T É S Z E T I M Ő L E Í R Á S Budapest, XIII. ker. Váci út Huba utca Angyalföldi út Dózsa György út által határolt terület beépítése, építészeti megfogalmazása 2009. november TARTALOM- ÉS RAJZJEGYZÉK

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Tárgy: Dózsa-ház közösségi térré alakítása című pályázat Mell: állásfoglalások

Tárgy: Dózsa-ház közösségi térré alakítása című pályázat Mell: állásfoglalások Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz U-18577 /2009. Témafelelős: Mészáros Ágnes Tárgy: Dózsa-ház közösségi térré alakítása című pályázat Mell: állásfoglalások

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A PÉCS, ZSOLNAY VILMOS U. 46. (40513/4 HRSZ), EGYKORI BALOKÁNY FÜDRŐ

Részletesebben

A termékek rejtett ára

A termékek rejtett ára 1. fejezet A termékek rejtett ára Nemrég hirtelen ötlettől vezérelve megvettem egy játékautót: egy fényesre festett, sárga, fából készült versenyautót négy fe kete lemezkerékkel, amelyben egy kis zöld

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER AJÁNLÁS P I L L A N A T K É P E K M ak l ár r l ny ár n ő ri nyán H aj ó s M i s k e K ö nyv t ár b us z I I. - P é c s Nyárlőrinc B ut yk a Dunaegyháza GONDOLATOK

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2. SZOMBATHELY MJV Önkormányzata Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.1-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: 2016. április

Részletesebben

Sok kicsi sokra megy. A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre

Sok kicsi sokra megy. A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre Sok kicsi sokra megy A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre Kedves Érdeklődő! Összesen három évnyi előkészítési tevékenységet, illetve magát a kivitelezést követően

Részletesebben

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok hasznosítására Előterjesztő:

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására Magyar Kerékpárosklub 2007. december 1 1. Elıszó A közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. KPM-BM együttes rendelet jelenleg

Részletesebben

Kandalló - egy kicsit részletesebben

Kandalló - egy kicsit részletesebben Ezen az oldalon a kandalló egyik ma már széles körben elterjedt típusával, a kályhacsempével körbeburkolt, találó elnevezésű un."csempekandallóval", annak felépítésével, tulajdonságaival foglalkozunk.

Részletesebben

MAGYAR PEDAGÓGIA. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata

MAGYAR PEDAGÓGIA. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata 1974(1 < í MAGYAR PEDAGÓGIA A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata Megindult 1961-ben, korábban megjelent 1892 1947 között, majd 1949 1950-ben A szerkesztő bizottság

Részletesebben

Tolóajtós gardrób átgondoltan

Tolóajtós gardrób átgondoltan Tolóajtós gardrób átgondoltan Egy lakás igen fontos része egy gardróbszekrény. Minél kisebb a lakás mérete, annál inkább a gardróbszekrény hivatott elnyelni a család használatban lévő és szezonálisan éppen

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 28 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Döntés a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (VIII. 28.) rendelete a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN ELŐSZÓ A következő oldalakon egy, az ESÉLY XXI. KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG által készített dokumentáció olvasható. Ezt az anyagot a tulajdonukban, kezelésükben lévő épületeket és azok környezetét akadálymentesíteni

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 3. Speciális lakóingatlanok értékelése

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához DABASI HALÁSZ Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc hrdabasi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 4/a (hrsz. 9227/1) Társasház, volt Svábhegyi Társas Szálló, majd Majestic öröklakásos társasház Budapest,

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ É Ű É á á á É é é é á á í ó á á í ó á ó ö ű é é á á á ó í ó ó é é Áú É Ű É Ú É Ű É ű á á á ó ü á á á á á á á é á ü á á í á á á á í á á é é é á á ü á ü ö ö ő í í é é é ű é á é ű á á á ő á ú ű ö é á á ő

Részletesebben

Z Á R Ó J E L E N T É S

Z Á R Ó J E L E N T É S Z Á R Ó J E L E N T É S a Paks, lakótelep központi tér és park megújításának tervpályázatának bírálatáról 1. A tervpályázat pontos címe: PAKS, LAKÓTELEP KÖZPONTI TÉR ÉS PARK MEGÚJÍTÁSÁNAK TERVPÁLYÁZATA

Részletesebben

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet Balatonfüred helyi egyedi védele alatt álló eleeinek katasztere 5. ú elléklet Sor Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 1. Ady Endre utca 12/a. 2756 Eklektikus holokzatú villa. Az épület

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM K+F Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai SZARVASMARHA ISTÁLLÓK TERMÉSZETES SZELLŐZTETÉSE Dr. Bak János Pazsiczki Imre Kiadja: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Részletesebben

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26 3. gyakorlat Kótázás, kitöltés (sraffozás), helyiségek használata, szintek kezelése: Olvassuk be a korábban elmentett Nyaraló nevű rajzunkat. Készítsük el az alaprajz kótáit. Ezt az alsó vízszintes kótasorral

Részletesebben

Hajdúböszörményi Tájházak

Hajdúböszörményi Tájházak Hajdúböszörményi Tájházak A népi építészet emlékeit őrzi a Polgári utca egyik zugának öt paraszti porta alkotta épületegyüttese, mely egyszerű, alföldi típusú lakóházakból és gazdasági épületekből áll.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

Budakeszi Városközpont ÖTLETPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉS. Budakeszi, 2016. február 23.

Budakeszi Városközpont ÖTLETPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉS. Budakeszi, 2016. február 23. Budakeszi Városközpont ÖTLETPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉS Budakeszi, 2016. február 23. 1 Az ötletpályázat címe: Budakeszi Városközpont Ötletpályázat Az ötletpályázat tárgya, célja: - hogy a döntéshozókat rávilágítsa

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN FOGALMAK, SZABÁLYOK, IRÁNYELVEK SZERKESZTETTE: Igali Zsófia ESÉLY XXI. KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZREMŰKÖDŐ SZAKMAI KONZULENSEK: Hallássérültek vonatkozásában:

Részletesebben

A torz magyar térszerkezet dr. Rigó Mihály okl. erdőmérnök okl. építőmérnök

A torz magyar térszerkezet dr. Rigó Mihály okl. erdőmérnök okl. építőmérnök A torz magyar térszerkezet dr. Rigó Mihály okl. erdőmérnök okl. építőmérnök Írásom természetesen az ország gazdasági térszerkezetéről szól. A felhasznált adatokat, képeket a napokban (2011. december) megjelent

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERVPÁLYÁZATA A KÖRNYEZETALAKÍTÁS ALAPKONCEPCIÓJA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusban történő elhelyezése érdekében az Orczy-kert és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv 1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben