DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS"

Átírás

1 KÁRPÁTBER Kft. H-2330 Dunaharaszti Kós Károly. u DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS 2330 DUNAHARASZTI Thököly u. 2. Deák Ferenc sétány 41. hrsz Koncepció Terv KÁRPÁTBER október

2 TARTALOMJEGYZÉK 2330 Dunaharaszti, Szent Imre Plébánia Új templom építése Thököly u. 2. Hrsz: 3248 Koncepció Terv Címlap Tartalomjegyzék Külzet lap Mőszaki leírás Árajánlat Nyilatkozatok Tervek: E-0 Tervezett Helyszínrajz m=1:200 E-1 Földszinti Alaprajz m=1:100 E-2 Metszet m=1:100 Látványtervek 2

3 KÜLZET LAP 2330 Dunaharaszti, Szent Imre Plébánia Új templom építése Thököly u. 2. Hrsz: 3248 Koncepció Terv Tervezı : KÁRPÁTBER Kft Dunaharaszti, Kós Károly u Felelıs tervezı: Semmelweis Tamás okl. építészmérnök E építész tervezı 2330 Dunaharaszti, Kós K. u. 30. Építészek: Torbáné Makkos Veronika Maurer Annamária 3

4 MŐSZAKI LEÍRÁS 2330 Dunaharaszti, Szent Imre Plébánia Új templom építése Thököly u. 2. Hrsz: 3248 Koncepció Terv Elızmények, elıképek Dunaharaszti város Szent Imre Plébánia egyházközsége felkért bennünket egy koncepció terv elkészítésére. A terv tárgya új templom építése az 1944-ben felrobbantott plébánia templom helyett, illetve a jelenleg használt kis imaház hasznosítása. Egy templom tervezése ünnepi pillanat minden keresztény építész számára. A tervezés minden részletét meghatározta az a tény, hogy a templom szimbólum. Egy felrobbantott templom újraépítése, pedig még több szimbolikus üzenetet hordoz, mint egy újépítéső. Dunaharaszti utcaképének építész szemmel ugyanúgy szüksége van erre a szimbólumra, mint magának az egyházközségnek a templomra. Dunaharaszti hatalmasra nıtt elıváros lett Budapest mellett, ipari parkokkal, intézményekkel, eltorzult, óriásira nıtt szerkezettel. Hagyományai alapján sváb kisváros, melynek számos építészeti példáját ırzi. Dunamenti településként építészetére a téglafalas, vakolt homlokzatú építés a jellemzı. A vakolt homlokzatokat tégla, ritkábban kı díszíti, a fa burkolatok, zsaluk használata a sváb gyökerekre utal. Az új templomnak illeszkednie kell ebbe a környezetbe, megítélésünk szerint egy templom nem lehet idegen tárgy sem a város szövetében, sem a lakók, a hívek szemében. Szent István Pébániatemplom Laffert kastély (Városháza) Református templom Sváb Tájház 4

5 Az 1944-ben felrobbantott épület szintén vakolt volt, cserépfedéssel. Visszafogott, dísztelen homlokzatait csak a szerkezeti kialakítás tagolt mezıkre. Egyetlen tornya a bejárat felett, a templom tengelyében állt. Egyhajós elrendezéső, fa fedélszékes, tipikusnak mondható kisvárosi templom volt. A felrobbantott régi templom Meglevı állapot, lehetıségek értékelése A templom telken jelenleg egy kismérető, földszintes imaház található, mely a Némedi út felıl nézve a telek bal oldalára épült. Az épület bájos, de lényegében alkalmatlan egy templom szerepének betöltésére. A telek másik oldalán betemetve találjuk meg a felrobbantott templom alapjait, összehordott romjait. Az egykori szentély helyén egy csıbıl épített harangláb áll, melyen a Soroksártól kapott kis lélekharang lakik. A Némedi úti kerítés mellett szép kı hálakereszt áll, kissé benıve a körülvevı bokrokkal. A telek északi végében áll a Lourdes-i Mária kegyhely, melyet az 1950-es években építettek, a barlangimitációt egy rusztikus kıfallal oldották meg. A Thököly utca felıl áll egy nagymérető fakereszt, melyet helyi polgárkörök állítottak hısi emlékmőként. Az emlékmővek, a kápolna jelenlegi elhelyezkedése provizórikusnak hat, igencsak szervezetlen. A kertet látszik, hogy gondos kezek ápolják, de maga a kert is megtervezetlen, jelentıs része kihasználatlan. A legnagyobb problémának azonban az utcaképet és a Némedi úttal való kapcsolatot tartjuk, mert jelenleg igen jellegtelen a térszervezés. A Toldy utca felé kis gyalogos ajtó nyílik, keskeny járdára, kétirányú gépkocsiforgalom mellett. A Toldy utca hegyes szögben csatlakozik a Némedi útba, ami önmagában is veszélyforrás, ráadásul ez a csatlakozás nincs szemben a Szent László utcával, így tovább nehezítve mind az autósok, mind a gyalogosok és kerékpárosok életét. 5

6 A Némedi út felé nyílik egy nagyobb kétszárnyú kapu. Azonban itt sincs kapcsolat a közterület és a templomkert között. A járda túl keskeny, ráadásul megpróbáltak parkolóhelyeket kialakítani, a befedetlen árok pedig tovább szőkíti a helyet. A kerítés mögötti növényzet falként áll a kerítés mellett, a kert egyáltalán nem kommunikál a közterülettel. A Thököly utcával semmilyen kapcsolata nincs a kertnek, a régi templom alapjai és a kerítés közti terület kihasználatlan. Parkolási lehetıség a saját telken belül nincs, a környezı közterületeken is alig. Ez már most is komoly probléma, da ha elkészül az új templom, tarthatatlanná válik. Az engedélyezési eljárás egyik megkerülhetetlen sarokpontja is a parkolás kérdése lesz. Kimondható, hogy a mostani kápolna és a templomkert gyakorlatilag nem kommunikál a Némedi úttal sem funkcionálisan, sem látványban. Térszervezés Az új koncepció lényege, hogy méltó körülmények közé helyezzük el az Úr házát. Ehhez a jelenleg kialakult állapothoz több ponton is hozzá kell nyúlnunk. Az egész templomkertnek szüksége lenne egy rendezı elvre, valamire, ami köré komponálva az egyes elemeket egy egységes, használható plébániaközpontot kapunk. Az új templom, szimbolikusan, a felrobbantott elıdjének helyére kerül, de nem pontosan az alapjaira, hanem attól eltolva a Thököly utca felé. Ezáltal megnöveljük a középsı kertet, illetve lehetıségünk nyílik a korábbi templom falainak feltárására, térdfalként való megmutatására. Így a megmaradt szószéket is méltó módon tarthatnánk meg szabadtéri emlékmőként. Szükségesnek tartjuk a Toldi utca csatlakozásának átalakítását, hogy ne hegyesszögben érjen a Némedi útba, hanem a festékbolt mellett beforduljon és a Némedi útra közel merılegesen, a Szent László utcával szemben, szabályos keresztezıdést hozzon létre. Ezzel rendezett forgalmi helyzetet teremtenénk, ugyanakkor a kert és a templom elıtt jelentıs közterület szabadulna fel. A telek központi bejáratát áthelyeznénk a Némedi út és a Toldi utca által kijelölt sarokra és ettıl a ponttól a Lourdes-i Mária kegyhelyig húzott tengelyt jelölnénk ki. Erre a tengelyre szerveznénk a belsı utakat és kapcsolatokat. Az új templomot és a továbbiakban közösségi épületként mőködı kiskápolnát jelképesen és funkcionálisan is összekötnénk. Az összekötés módja, egy fa pergola szerkezető, fedett út lenne, mely egyben megoldaná az akadálymentes bejutásokat biztosító rámpák fedését is. Egyben, az oszlopok közti mezık közti kerítéselemekkel, ez lenne az új kerítése a templomkertnek. Ettıl a pergolás összekötıtıl az út felé esı területeket közterületi célokra kéne átadni, egy részét burkolni. Ez egy olyan gesztus a Város irányában, mely kifejezi, hogy egy élı templomot szeretnénk, egy a városhoz tartozó, hívogató helyet, mely elıtt mindenki megállhat, megpihenhet, nézelıdhet, vagy akár leülhet, találkozhat. A templom elıtti tér mindig fontos a közösség számára, egy fórum. A kapcsolati pont az Isten háza és a Város között. Az Önkormányzat együttmőködésére is lesz szükségünk ahhoz, hogy ez a fórum igazán mőködıképes és látványos legyen. Az út menti árkot be kell fednünk, az autók felparkolását meg kell akadályoznunk és rendezett, parkosított módon kell elválasztani a fórumot az autóforgalomtól. 6

7 A térszervezés következtében a mostani kerítés mellett álló szép, kıbıl emelt hálakeresztet, felújítva, a fórum központi elemeként, köztéri szoborként helyeznénk el a tér fıtengelyén. A Thököly utca kerítése mellett álló nagymérető fa hısi kereszt, pedig a templomkert útjainak metszésébe, a templomkert súlypontjába kerülne, mint térszervezı elem. Az új templom mellett, a régi templom feltárt falai által bezárt területen teraszt készítenénk, ahol bármilyen rendezvény elıtt-után a hívek nyugodtan beszélgethetnek, vagy akár jó idıben, a kihangosítás megoldásával, szabadtéren követhetik a templomban tartott szentmisét. A kerékpárok számára is itt tudunk belsı részen kulturált elhelyezést biztosítani. A terasz és a közösségi ház között virágos, szerkesztett, park jellegő terecske készülne, a méltó környezet, az elmélkedés és a megemlékezések helyeként. Ettıl hátrafelé a Mária kegyhely tiszteletben tartásával a közösségi életé, a játékoké, a tőzrakó helyeké lenne a füvesített kert. Az új templom oldalában, a Thököly utca felıl tudnánk megoldani a saját telken belüli parkolást, merıleges beállással, 7 (max.10.) parkolóhely kialakításával. Ezzel a jogszabályi kötelezettségnek eleget tennénk, de ettıl sokkal több parkolóhely kialakítására lenne szükség a kulturált mőködéshez. Ezek csak a Némedi út mentén, illetve a Toldi utcában képzelhetıek el, ebben szintén az önkormányzat partnerségére lesz szükségünk. A telekre való gépjármőves bejutás a közösségi ház mögött a Toldi utcából, illetve a Templom mögött, a Thököly utcából lesz lehetséges. Ezt csak elvi lehetıségként tartjuk számon, legfeljebb egy-két autó beállását tartjuk elképzelhetınek, személyzeti célokra. Templom kialakítása: Az új templom kialakításánál a legfıbb szempont a környezetbe illeszkedés, a visszafogott, de látványos kialakítás elérése volt. Nem gondolkodtunk drága szerkezetekben és anyagokban, de azt fontosnak tartjuk, hogy akár fényképrıl, felismerhetı, azonosítható legyen az épület. A tervezett templom méreteibıl fakadóan egyhajós kialakítású, az eredetihez hasonlóan támpillérekkel tagolt a homlokzata, nyeregtetıs, egytornyú. Fıbejárata elıtt fedett teraszt alakítanánk ki A torony a templom és a telek sarkára kerülne, a lehetı leghangsúlyosabb helyre. Ez lenne a hirdetıje a plébániának, a tetején lévı keresztet már messzirıl látnák a Némedi úton közlekedık - mint a nagytemplom tornyát is látjuk a Fı úton, Budapestrıl jövet. A templomban padokat helyeznénk el, illetve a szentély körül pár széket. A megfelelı szertartási környezet kialakításához szükség van a szentély környékének átrendezhetıségére, illetve gondolni kell a kerekesszékkel érkezık számára is kellı hely biztosításáról a padok elıtt. A templom földszintjén 120 ember kényelmesen elfér. A bejárati oldalon készülne egy nagyobb galéria, ahol további 30 embert is le lehet ültetni, de alapvetıen és a hagyományok szerint a kórus és az orgona helye ez. Az orgona megépítését távlati célnak tekintjük, hatalmas költsége miatt. A bejárati elıtetı a galériaszint számára mintegy erkélyként szolgálna. Ez a dekoratív megoldás megkönnyíti bármilyen hirdetmény, molinó, zászló kihelyezését a Némedi út felé. 7

8 A galériázott rész alatt egy üvegezetten leválasztott elıteret alakítunk ki. Ez egyrészt a szélfogó feladatát látja el, másrészt a kisgyermekesek számára nyújt lehetıséget, ha csitítani kell a kicsit. Itt helyeznénk el a gyóntató fülkét is. Az elıteret napközben is nyitva lehetne tartani. A templom oldalbejárója is az elıtérbe nyílna, ez csak a kert és a központ praktikusabb használatát segíti. A galériára a toronyban kialakított lépcsın lehet feljutni, a galériaszintrıl már csak hágcsók vezetnének tovább a harangokhoz és az esetlegesen telepített antennákhoz. A torony földszintjén egy akadálymentesen használható WC-t alakítanánk ki, ami egyben pelenkázó funkciót is kaphatna. Az idıs, a nem egészséges embereknek ez nagy segítség, sokkal bátrabban járnának szentmisére, de a gyermekes anyukák számára is fontos. Megjegyezzük, hogy a kisházban jelenleg meglevı vizesblokkot, ettıl függetlenül is megtartanánk. A szentélybıl nyíló oltártér már a sekrestye szárny tömegébe nyúlna be, így annak tetejét üvegezve mintegy felülvilágítva tudnánk kialakítani. Az oltárt karéjként venné körbe a sekrestye, illetve annak kiszolgáló helyiségei. Elıtere önálló bejáratot is kapna. Az épület homlokzatai vakoltak, tört fehér színőek. A Lourdes-i kegyhely sziklái miatt már nem alkalmaznánk újabb anyagot, pl. téglát. A lábazatokat, a feltárt falakat, a támpilléreket és a tornyot egységesen kıvel burkolnánk, a felsı ablaksáv, a torony teteje pedig sötét faborítást kapna. A tetı a kisházzal megegyezı cserépfedéssel készülne. A kisházat a templommal megegyezıen átszíneznénk, az utcai két ablakra zsalukat szerelnénk. Az összekötı pergolasorral együtt, az egész központnak meghitt, barátságos megjelenést tudunk adni, tartós, természetes anyagok felhasználásával, a helyi hagyományok tiszteletben tartásával. A belsı térben visszaköszönnek a kültéri burkolatok, a mennyezet fagerendásfatáblás, ún. kazettás kialakítású lenne. A túlzó belmagasság miatt elvetjük a nyitott fedélszék egyébként látványos megoldását. Ez nem csak főtési nehézséget jelentene, de a templomunk léptékéhez sem illik, illetve akusztikailag roppant zavaró lenne. Az oldalfalakon lehetıség van négy mellékoltár, vagy fali dísz kialakítására, ezeket csak az egyeztetett helyi igények szerint lehetséges eldönteni. Külön is hangsúlyozzuk, hogy régi templomból fennmaradt, a híveknél, egyéb helyeken fellelhetı korabeli díszek, tárgyak, zsanérok, más épületelemek beépítését, akár csak dekorációs céllal is, fontosnak tartjuk. Tervezıként komoly energiákat fordítanánk minden kis elem visszahelyezésébe. Energetika A templom teljes légterének kifőtését semmiképp sem tartjuk jó megoldásnak. Hasonló terekben, templomokban is, két fı irányt lehet megjelölni. Az egyik megoldás a különbözı sugárzó hıforrások telepítése (lásd Szent István templom). Ilyenbıl van gázos és elektromos is, számos elınnyel és hátránnyal. A másik megoldás a padokba rejtett főtés, mely csak a hívek közvetlen környezetét főti. Ezt vagy melegvizes, vagy elektromos rendszerekkel szokás megoldani. Megítélésünk szerint a két rendszer ötvözése lenne az ideális. A padokba tudni kell szakaszolható padfőtést beépíteni, de a szentély környékére és a karzatra hısugárzókat kell telepíteni. 8

9 Jelen ötletpályázatot nem tartjuk alkalmasnak, hogy kellı mélységő energetikai számításokkal igazolható pontos kialakítást javasoljunk és nem is tartjuk ezt igazán lényeges kérdéskörnek ezen a tervszinten. Fıbb szempontokat tudunk meghatározni az elképzeléseink bemutatására. Dunaharasztin igen magas és viszonylag állandó a talajvízszint (a mi kertünkben sosem süllyed két méternél mélyebbre), emiatt nagyon jó hatásfokkal mőködtethetıek talajszondás-hıcserélıs rendszerek. Nem szabad elvetni a szoláris energiákat sem, de építészként semmiképp sem javasoljuk a templom tetejére szerelt napelemeket, vagy kollektorokat. Léteznek korszerő, cserepezésként rakható moduláris szolár-rendszerek, ezek viszont nem illeszthetıek jelen templomépítés költségvetésébe. Hagyományos gázkazán telepítésénél megfontolandó annak építészeti vonzata, különösen a kémény elhelyezése. A templom használatának idıszakos jellege miatt, állandó felügyeletet igénylı megoldásokat (fa, vagy pellet tüzelés) nem tartunk célravezetınek. Szerencsére a már álló közösségi ház sok problémától mentheti meg az új templomot. Terjedelmi adatok Telek területe (becsült érték, nem hivatalos): 2.560m2 Templom bruttó alapterület: 271m2 Tervezett belmagasság: 5,85m Tervezett templom magasság: 11,2m Tervezett toronymagasság (kereszt nélkül): 22,0m Telken belüli parkolók száma: 7db (max.10) Tervezési ajánlat A koncepciótervben feltőntetett kialakítás számos olyan megoldást tartalmaz (térrendezés, úttervezés), melyhez kívülálló harmadik fél bevonására van szükség (Dunaharaszti Város). Jelen pillanatban felelıs ajánlatot csak a telken belül kialakítandó új templom épületre és a telek határokon belüli térszervezésre lehetséges adni. A telekhatárokon belüli kialakítás engedélyezési terveinek elkészítését, a tervek hatósági és szakhatósági egyeztetését, illetve az eljárás alatt Ajánlatkérı mőszaki képviseletét összegért tudjuk elvégezni, a szerzıdés aláírásától számított munkanapon belül. Az összeg magába foglalja a kötelezı és szükséges szakági munkarészek (geodézia, statika, gépészet, elektromos, út, akadálymentesítés, tőzvédelem) elkészítését, a talajmechanikai vizsgálat elvégzését, valamint a törvényi elıírásnak megfelelı szerzıi jogi meghatalmazás díját is. Ajánlatunkat január 31-ig tartjuk Ajánlatkérı felé. 9

10 Tervezett utcakép Tervezett helyszínrajz Tisztelt Szent Imre Plébánia! Természetesen nyitottak vagyunk bármilyen egyeztetésre, megbeszélésre. Ajánlatunk nem tartalmaz olyan részletet, melynek módosításától mereven elzárkóznánk. Laudetur Jesus Christus! Budapest, október Munkájukhoz áldást kérve, sok sikert kívánva: Semmelweis Tamás okl.építészmérnök E

11 Thököly helyszín madártávlat 13,30 12,00 utca Lourdes-i Mária csúszda hinta szentély, felülvilágítóval 6,00 játszótér feltárt, régi templomfal 22,50 m 1:200 sekrestye 4,50 helyszínrajz új parkolók - 7db 6,00 virágos kert meglévő, áthelyezett hősi kereszt meglévő, megmaradó fák 6,00 közösségi ház szélfogó gyóntató fülke fedett terasz pelenkázó, akadálymentes WC harangtorony madártávlat 2012 október pergolával fedett folyosó, rámpák i d e m é N kövezett templomtér meglévő, áthelyezett kő feszület Toldi utca K O N C E P C I Ó T E R V S Z E N T Ú J I M R E P L É B Á N I A T E M P L O M É P Í T É S Fe l e l ő s t e r v e z ő : S e m m e l w e i s Ta m á s É p í t é s z e k : To r b á n é M a k k o s Ve r o n i k a, M a u r e r A n n a m á r i a K Á R PÁT B E R K f t. H D u n a h a ra s zt i Kó s K á ro ly. u ka rp a tb e g m a il.c o m w w w.ka rp a t b e r.h u t ú

12 K O N C E P C I Ó T E R V +22,00 +17,50 padlástér Thököly 3 szintes torony +11,20 +8,13 felülvilágított szentély +5,85 +4,17 +4,15 erkély +3,35 +3,10 galéria sekrestye előtér ±0,00 ±0,00 ±0,00-0,45 12,00 utca 13,30 sekrestye 4,50 szentély, felülvilágítóval 6,00 feltárt, régi templomfal 22,50 új parkolók - 7db 6,00 meglévő, megmaradó fák szélfogó 6,00 gyóntató fülke pelenkázó, akadálymentes WC fedett terasz harangtorony metszet belsőtér tervezett utcakép templom alaprajz m 1:100 tervezett utcakép S Z E N T Ú J I M R E P L É B Á N I A T E M P L O M É P Í T É S Fe l e l ő s t e r v e z ő : S e m m e l w e i s Ta m á s É p í t é s z e k : To r b á n é M a k k o s Ve r o n i k a, M a u r e r A n n a m á r i a 2012 október K Á R PÁT B E R K f t. H D u n a h a ra s zt i Kó s K á ro ly. u ka rp a tb e g m a il.c o m w w w.ka rp a t b e r.h u

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Budapest, XIII. ker. Váci út Huba utca Angyalföldi út Dózsa György út által határolt terület beépítése, építészeti megfogalmazása. 2009.

Budapest, XIII. ker. Váci út Huba utca Angyalföldi út Dózsa György út által határolt terület beépítése, építészeti megfogalmazása. 2009. É P Í T É S Z E T I M Ő L E Í R Á S Budapest, XIII. ker. Váci út Huba utca Angyalföldi út Dózsa György út által határolt terület beépítése, építészeti megfogalmazása 2009. november TARTALOM- ÉS RAJZJEGYZÉK

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok hasznosítására Előterjesztő:

Részletesebben

DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN

DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN ELŐZMÉNYEK: Ezen a helyen 1933-ban építettek templomot, amit 1944-ben a kivonuló németek felrobbantottak. A templomból a

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2. SZOMBATHELY MJV Önkormányzata Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.1-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: 2016. április

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként

Részletesebben

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX.

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. CIKLUS GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE MESTER: CZIGÁNY TAMÁS REGÉC, A VÁRROM HASZNOSÍTÁSA - ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11.

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Tűzvédelmi szabályok változásai Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Bemutatkozás: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök ROCKWOOL Hungary Kft. Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3.

Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3. Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek - Tőserdő, Szikra 46. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 3585.) A szakvélemény Készült: 18 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2014. április 03. Egyszerűsített

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal bővítésének lehetőségei

Polgármesteri Hivatal bővítésének lehetőségei Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 40- /2015. ELŐTERJESZTÉS Készült: Tárgy: A Képviselő-testület

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek, Szikra dűlő 25. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 08/2.) A szakvélemény Készült: 19 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2015. május 04. Egyszerűsített

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

Pécs, Ferencesek u. 9. (hrsz.: 18646), Mátyás Király Vendéglő előtti,

Pécs, Ferencesek u. 9. (hrsz.: 18646), Mátyás Király Vendéglő előtti, Pécs, Ferencesek u. 9. (hrsz.: 18646), Mátyás Király Vendéglő előtti, közterületen elhelyezett vendéglátó terasz műszaki dokumentációja I. rész engedélyezésre benyújtandó munkarészek A jelen dokumentációval

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2005. április 21i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza

Részletesebben

Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő

Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő Kapcsolódó jogszabályváltozások Készítette: Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő Folyamatosan változó, új jogszabályok és Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban TvMI) kerülnek kiadásra,

Részletesebben

Végleges Akcióterületi Terv

Végleges Akcióterületi Terv 2. sz. melléklet Végleges Akcióterületi Terv Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja SZEGED, 2010. október Módosítások a Szeged 2010. szeptember változathoz I. 3.3 Az akcióterület

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 4/a (hrsz. 9227/1) Társasház, volt Svábhegyi Társas Szálló, majd Majestic öröklakásos társasház Budapest,

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és

Részletesebben

A műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került meghatározásra. Főbb mennyiségek:

A műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került meghatározásra. Főbb mennyiségek: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, HU- 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése 3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Fordított áfa alá eső építőipari tevékenységek

Fordított áfa alá eső építőipari tevékenységek Fordított áfa alá eső építőipari tevékenységek Nyomtatható verzió Kedves Partnereink! Mivel az általános forgalmi adóról szóló 2008. január 1-én bevezetett, az építési munkákra vonatkozó un. fordított

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott Farkas Károly a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet alapján kijelentem, hogy Kariusz Jakab megrendelésére a 2040 Budaörs, Semmelweis u. 27, hrsz.: 2817/2 számú

Részletesebben

Budapest, 2013. december

Budapest, 2013. december I s k o l a u d v a r b ő v í t é s, k é z i l a b d a p á l y a k i a l a k í t á s B u d a ö r s, I s z. H á r s f a u t c a i Á l t a l á n o s I s k o l a V á z l a t t e r v, k i e g é s z í t é s

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

OTÉK Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című FSZK kiadvány

OTÉK Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című FSZK kiadvány Budaörsi Ifjúsági Klub 2040 Budaörs Károly király utca 3. Akadálymentességi ajánlás Jogszabályok: Tervezési előírások: 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és

Részletesebben

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet Balatonfüred helyi egyedi védele alatt álló eleeinek katasztere 5. ú elléklet Sor Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 1. Ady Endre utca 12/a. 2756 Eklektikus holokzatú villa. Az épület

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. (IX.5.) Kt. számú rendelete a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás

HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83590-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. december 20-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Uszoda építése Sorszám: IV/8 Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Minısített többség az SZMSZ 12. (4) bek. j) pont

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, SZABADSÁG TÉR 12. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 35/A/1 HRSZ. ALATTI INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások Az Esztergomi Önkormányzat 40/2005.(XI.5.) ör. rendelete Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelek módosításáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Településképi véleményezési eljárás

1. Településképi véleményezési eljárás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 21/2015.(IV.30.) Ör-rel módosított 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701 Tel: 96/503 456 Fax: 96/613 670 E-mail: szese@sze.hu Számlaszám: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 10300002-33222154-00003285

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. április 12 i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. április 12 i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 12 i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér 10. szám alatti 1125/1 hrsz-ú ingatlanon lévő épület továbbépítésére tervező

Részletesebben

Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése

Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Tervpályázati műleírás Adottságok A tornaterem tervezett helye (a gimnázium meglévő alsó sportpályája) a történeti városszövet és a 70-es évekre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Dolgozat a Középületek kritikai elemzése c. tárgyhoz A5Z94T 2010. 06. 05. Történeti elızmények Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az épület beépítését és

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató

Részletesebben

KERETÖVEZET-MÓDOSÍTÁSI HATÁSTANULMÁNY

KERETÖVEZET-MÓDOSÍTÁSI HATÁSTANULMÁNY U R B A N I T A S Tervező és Tanácsadó Kft. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu KERETÖVEZET-MÓDOSÍTÁSI HATÁSTANULMÁNY

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben