BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT"

Átírás

1 Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ környezetben óriási telken fekvõ kastélyt befogadó falu zsáktelepülés. Megközelítése jó, a Mór Zirc útvonalról Dudarnál letérve, néhány kilométer után elérhetõ. A település egyutcás, domboldali fekvésében az alacsony dombtetõn álló templom határozza meg a súlypontot, körülötte néhány bájos, jól elhelyezett régi épülettel. A falu túlsó végén az óriási kastélytelek, errõl az egy utcáról nyílik. Feltehetõ, hogy korábban az út túlsó oldala is a kastélyparkhoz tartozott. A kastélyépület építéstörténetérõl, korábbi kialakításáról kevés az információ. A kiírásban szereplõ adatokon és fotókon túl a nyolcvanas évek kastélyfelméréseiben találtunk információt szerkezeteire és mûködésére. Ezek szerint ekkor még teljesen saját kútjáról történt a vízellátása, födéméi fafödémek itt-ott megerõsítésekkel. Az iskolaépületrõl adatot nem közöl. Az új épület helyének kiválasztása A tornaterem helyének meghatározásánál három szempontot tartottunk alapvetõnek: - elégítse ki az épülettel szemben támasztott igényeket A tornaterem, a település legnagyobb terû épülete lesz. A környezõ iskolák, és a mienkhez hasonló intézmények nem rendelkeznek tornateremmel. Nyilvánvaló hogy egy ilyen beruházás és lehetõség nem maradhat kihasználatlan, és nem csak ezen intézmény viszonylag kisszámú lakója használja majd. Remélhetõ és ezért az épületnek alkalmasnak kell lennie rá, hogy itt tarthassák Intézményünk ünnepélyeit, látogatókat, meghívottakat feltételezõ eseményeit, általuk rendezett sport és egyéb versenyeket A falu jelentõsebb létszámot, vonzórendezvényeit, gyûléseket, ünnepélyeket, de akár lakodalmat, vagy bálokat, és a falu sportrendezvényeit is A környezõ iskolák tornaóráit, egymás közötti sportversenyeit, egyéb nagytermet igénylõ eseményeit Ezek a külsõ funkciók külsõ közvetlen feltárási lehetõséget kívánnak, és azt hogy közönségük az intézmény belsõ területeitõl függetlenül azok zavarása nélkül használhassák a tornatermet - a telek használatába illeszkedjen A telekterületnek ma lényegében a kastélytól az utca felé esõ területét használják. Feltárása a fõút nagykapuján át történik. Az érkezõk elosztó területe a vízház környéke. Itt parkolnak az érkezõk, itt a bejárata a kastélynak, és ez a zsibongó a szünetben. Az iskola elõtti zöldterület padokkal közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódó területnek tûnik, és az iskola felõl érhetõ el. A kastély tengelyében lévõ aszfaltos sportpálya helye nem túl szerencsés, és kissé méltatlan. - a védett épülettel nem konkurálva fogja össze azt, a meglévõ iskolaépülettel, képezzen együttes, és szervezze egységgé a külsõ és belsõ tereket A kastéllyal nem rivalizálni, egy ilyen nagyméretû új tömeggel, két módon lehet. Olyan messzire tenni, hogy ne látszódjon, vagy úgy kialakítani, hogy ne legyen nagy, illetve ne épületként jelenjen meg. Elõbbi lehetõség a tornaterem elhelyezése messze a telek egykor mezõgazdasági hasznosítású területein. Itt kevés a fa, viszonylag sík a terület, mivel nem látszik kevésbé igényes épület olcsón elhelyezhetõ. Ez a megoldást semmiképpen sem tartottuk elfogadhatónak. Bár a független használat lehetõségei az oldalutcáról adottak, de ezzel az együttes végleg szétesne három független épületre, a használat, ha nem is lehetetlenné, de kellemetlenné válna. A köztes 1

2 szabad területek igen nagyok lévén strukturálatlanná válnának, és új érték sem, használati sem esztétikai szempontból nem jön létre. A második lehetõséget választottuk, és ehhez két adottságot használtunk fel. A lejtõs terepre helyezett kastély földszintje igen markáns támfallal kialakított síkon fekszik. Ez a támfal helyenként rézsûkbe folyik át. Az új funkciókból csak a tornaterem kíván jelentõs belmagasságot, a kiszolgáló funkciók, melyek a terület felét jelentik csak normál belmagasságot igényelnek. Az új létesítmény helye a két meglévõ épület vonalában és a külsõ feltárást biztosító oldalutca által meghatározott területen helyeztük el. A meglévõ támfalrendszert megtartottuk, a kastélyépület alatti átjárót kibontva kihangsúlyoztuk, és új támfallal folytattuk, a vízház mögötti végétõl. Ezt az új szakaszt szinte szimmetrikusan visszafordítva, az iskolaépület mögé, keretbe foglaltuk a telek központi külsõ tereit. Az új támfal, mint homlokzat mögött helyeztük el a tornaterem kiszolgáló funkcióit. Ezek teteje, a mai középsõ plató szintjére kerül, felette a folytatódik rézsû, melybõl csak a tornaterem lejtõvel párhuzamos kislejtésû fedése emelkedik ki minimális magassággal, homlokzatot és tömeget képezve. A kiszolgáló funkciók feletti szint lényegében azonos az oldalutca szintjével. Itt érkezhet a külsõ személyforgalom mely errõl a szintrõl, közelítheti meg a tornatermet épületen belül, igény esetén az alsó szint érintése nélkül. A TELEK MÛKÖDÉSI LOGIKÁJA, AZ ÚJ KIALAKÍTÁSSAL A telek fõ megközelítési tengelye a bentlakók és itt dolgozók számára a jelenlegi bevezetõ út. Ez a tengely a kastély homlokzati síkja elõtt ér véget. Keresztirányban itt alakulnak ki a fõ elosztó terek. Ez a tengely kissé eltolva a vízház túloldalán lépcsõben folytatódik a magasabban fekvõ területek felé. (lásd telek mûködési ábrája) A tengelytõl az iskola felé esõ oldal mûködésének jellegében az oktatáshoz kötõdik, a gyerekek mozgástere. Ez vonatkozik a már említett zöldterületre, és az új támfal elõtt kialakuló zsibongó-fórumra is. Errõl érhetõ el az iskola, az étterem, a tornaterem és a lépcsõkön felfelé a magasabb területek. A fõtengelytõl jobbra a kastélyépület felõli oldal jellege reprezentatívabb, ugyanakkor intimebb is. Ez vonatkozik a kastély elõtti felületre az ovális díszkerttel, mely a fórum pandantja. Ide érkezik, aki a vezetéshez jön, illetve ez az otthonok bejárat is. (Ezek egy része a felsõ szintrõl nyílik, de ide is innen vezet a feljárat.) Ebben a reprezentatív intimebb zónában, egy késõbbi ütemben és forrásból kívánatos lenne a sportpálya helyén egy méltóbb kert kialakítása, belsõ használatra, szabadtéri pihenésre, bensõségesebb események, esetleg vízfelülettel zenélésre nyári vasárnapok eltöltésére. A magasabb szintek átmenetként a szabad telekrész felé, a sport területei. A fõtengely két oldalának eltérõ jellege itt is érvényesül: a tornaterem vegyes külsõ-belsõ használatú, a kastélyépület mögötti sávban belsõ használatú. Itt a meglévõ közel vízszintes terület lenne képes helyet adni a lent, megszüntetni javasolt sportpályának A telek területének használata tehát a két utca és a kastély felsõ vége közötti sávban intenzívebbé vált, két eltérõ karakterrel, tagolva. Az új beépítéssel ezt a teret lehatároltuk, zártabbá tettük. Az ettõl jobbra, nyugatra esõ erdõs, ligetes területrész felé nyitott maradt. Ezt a területet erdõ jellegében javasoljuk megtartani és erõsíteni. Az itt meglévõ kiszolgáló, gazdasági tevékenységek és épületek független külsõ feltárásukkal szükség szerint, megmaradnak. Létük és mûködésük a terület megjelenése szempontjából indifferens. A telek déli, magasan fekvõ jelentõs része, túl nagy ahhoz, hogy használatlanul álljon, tekintve, hogy rendben tartása feltehetõen nem olcsó mulatság. Esetleg felmerül valakiben a terület megosztásának, parcellázásának gondolata is, amit pedig mindenképpen el kell kerülni. (oly kevés kastélyunk rendelkezik az egykori területével.) Talán a mezõgazdasági hasznosítás ami nem tudjuk miért szûnt meg- segíthet, akár bérbeadás formájában is. Nem fóliasátrakra gondolunk elsõsorban, hanem virágkertészetre, vagy pl. fenyõnevelésre, esetleg faiskola jellegû tevékenységre, ami hasznára lenne a bentlakók oktatásának, szakmára tanításának, és a pénzügyi gazdálkodásban is szerepet játszhatna. 2

3 A KASTÉLYÉPÜLET FUNKCIONÁLIS ÉS ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA A kívánt funkciók elhelyezésének rendszere a következõ. A függõleges kapcsolatokat, a meglévõ lépcsõkkel, az új hasznosítású tetõtérben, lakásokon belül -kivéve, ahol a mai padláslépcsõ található- új lépcsõvel oldjuk meg. Pince A pincét ma a melegvízellátás és az alsó elosztású fûtési rendszer tölti ki. Ennél többre tartjuk érdemesnek, tekintve, hogy hála a támfal és körbefutó udvarnak száraz és boltozott terei szépek. Tekintve, hogy a jelenlegi alsó elosztású fûtési rendszert a lakásegységekre bontással újra kell alakítani, lehetõség nyílik, teljesen vagy részben felszámolni, de legalábbis sokkal átgondoltabba vezetni a pincében a vezetékeket. Ezzel felszabadítható, ha nem is a teljes terület, de a pincébe vezetõ csigalépcsõ környéke feltétlenül. Ezen a területen ezen a lépcsõn át megközelíthetõen elhelyezhetõ a könyvtár, míg a terület többi része, a külsõ meg lévõ lépcsõn át feltárva továbbra is gépészeti illetve tárolási célokat szolgálhat. A könyvtár forgalma a csigalépcsõ folytatásával akár teljesen függetleníthetõ a másik funkciótól. A könyvtár használathoz a jelenlegi padlószintet az alapozási sík függvényében 2o-3o cm-rel süllyeszteni kell. A déli támfal felé esõ falnál szivárgóval kell a talajt maximálisan mentesíteni minden víztõl. A talaj kiszellõzését biztosító módon szigetelt és burkolt helyiségeket a lehetséges legtöbb megnyitott pinceablakon szellõztetve, alkalmasnak tartjuk a könyvtár elhelyezésére. A terek tagoltsága jó adottság az elvonult olvasásra és esetleg a logopédiai foglakozásra is. Földszint A földszinten kapott helyet az adminisztráció, az egészségügyi blokk, és az igazgatói lakás. Adminisztráció illetve vezetést a kastélyépület egykori reprezentációs területeinek a helyreállításával összekapcsolva ezek területén, azaz a középtengely környékén helyeztük el. Az igazgatói lakás maradt a mai helyén, kapcsolata az adminisztratív területekkel némileg változott. Az egészségügyi funkciókat csokorba szedve és újragombolva racionálisabban igyekeztünk elhelyezni. Új elem az oldalszárny alatt újra megnyitott átjáró. Ez egyéb elõnyein túl, lehetõséget ad az egészségügyi blokkhoz egy független és közvetlen bejáratra, mentõ illetve gépkocsis szállításra biztosítva a lehetõséget. Itt merült fel a logopédiai helység kialakításának igénye, mint mindenkit érintõ funkció. Sajnos a rendelkezésre álló terek erre itt nem adtak lehetõséget. Úgy gondoltuk, hogy az igény kielégítése többféleképpen is történhet és ezek közül valamelyik, elnyeri az üzemeltetõ tetszését. Lehetõség van rá, hogy a logopédus a lakásotthonba mintegy házhoz megy. A fejlesztõ helyiség melyet pedagógiai illetve fizikai értelemben is használtunk, szolgál erre a célra is, vagy a pincei könyvtárkialakítás esetén ennek a remélhetõleg igen kellemes térsornak tagoltsága szintén lehetõséget nyújt erre a használatra. Emelet-tetõtér Az emelet és a tetõtér a szállásfunkcióké. -A kívánt lakásotthonok kialakítása területigény szempontjából elhelyezhetõ lett volna talán, pusztán a jelenlegi emeleten. Természetesen egy meglévõ és védett épületnél ennek komoly korláta a rendelkezésre álló nyílások száma. Ezek, mivel mai szemmel nézve óriási terekre készültek, nem teszik lehetõvé azok, sok kis szobára szabdalását. Véleményünk szerint a tetõterek hasznosítása kikerülhetetlen. Felhasználásával kétszintes lakásokat alakítottunk ki. Ezek közül kettõ a földszintrõl, a meglévõ lépcsõkön, kettõ az oldalszárnyban a felsõ udvarról közelíthetõ meg. Ezek egyikében az akadálymentesen megközelíthetõ lakás, remekül kialakítható. A mai folyosórendszert, ajtókkal zártuk csak le, szükség esetére az átjárhatóság lehetõségét fenntartva. Az emeleten helyeztük el, mint szállásfunkciót a hat fõs kollégiumi hálószobát is. -Ezek az átláthatóbb mûködés érdekébe azonos rendszerûek és logikájúak, az adott helyzetekhez igazítva. Az emeleten, azaz a lakások alsó szintjén mint egy emeletes lakásban általában - kap helyet a nappali, étkezõ, konyha, fürdõ stb., a tetõtérben a négy szoba és egy WC-mosdó. A kettõt összekötõ lépcsõ a folyosókról érhetõ el. 3

4 Az alsó szinteken mindek lakóegység tartalmaz egy, eredetileg nagytermet. Ezek feldarabolását mûemléki szempontból nem tartjuk helyesnek, ezért ebben az egy térben alakítottuk ki a konyha és étkezõt is, a nappalival. Ezt, tekintve, hogy az itt folyó fõzés csak alkalmi (tudomásunk szerint hétvégi), és talán oktató, nevelõ jellegû is, megengedhetõnek tartjuk. (Mivel ezek az egységek rendelkeznek önálló ablakkal, ha mégis igény, úgy leválaszhatók. ) A másik, egység tartalmazza egy közlekedõrõl nyitva a kiszolgáló helyiségeket, illetve a tanári szobát. Itt található a folyosóról induló tetõtérbe vezetõ lépcsõt. -A tetõtér kialakítását alapvetõen a megnyitás, bevilágítás lehetõségei, határozta meg. A megnyitott homlokzatokra szerveztük a hálószobákat. A nem megnyitott, csak szellõztethetõ homlokzati sík alatt tagolatlan közös játékteret alakítottunk ki. Ez takarékossági okokból csökkenthetõ lenne a közlekedõk területére, de szerintünk hasznos közös gyerek tartózkodó-dühöngõként. Ide érkezik a lépcsõ, innen nyílnak a szobák, és a padlástérként megtartott sarokrizalitok. Az akadálymentes lakásban az alsó szinten biztosítottunk egy hálószobát, szükség esetén a tanári szoba is erre a célra használható, cserélve egy tetõtéri szobára. Kastély helyreállítása - homlokzatai A kastély helyreállítását jelen információk birtokában a szokásos kialakítások alapján gondoltuk végig. Egy pontos felmérés és némi helyszíni kutakodás után pontosabban meghatározhatók a kialakítás részletei. Egy pontos felmérés és kutatás tisztázhatja a pince és fszt. alaprajz közti ellentmondást, például a lépcsõknél is, esetleges többlépcsõs építésre fényt derítve. A leglényegesebb elemek az alábbiak. A bejárat felett szerintünk fémvázas üveg elõtetõ lehetett és fém korlát. Ezt most csak az épület karaktere és a meglévõ padláslépcsõ alapján véljük. Ezt állítanám vissza. A bejárati fõaxis belsõ kitisztítása, és méltó használata (igazgatói szoba). Ezt az emeleten is tartjuk dacára, hogy itt a lakás feltárása a tükör elrendezést kívánná meg. A lakásotthonok intimitása megköveteli a folyosók feldarabolását. Ezt csak nyílászárókkal tettük, az eredeti alaprajzi struktúra és a szerkezeti rendszer megtartásával. A tetõ helyreállításánál a sarokrizalitok feletti mansard részeket fa fedélszékkel iskolaszerûen állítjuk helyre, két oldalukon a fémlemez ovális bevilágító ablakaikkal. Hasznosítani csak a sima nyeregtetõs erõs térdfalas szakaszt kívánjuk. A térdfal miatt a fafödémet lehetõség szerint megtartva, új teherhordó födémmel vesszük fel a fém-fa új fedélszék oldalnyomását. Tetõablak a fõszárny hátsó és az oldalszárny külsõ homlokzatán jelenik meg. Nem tartjuk elfogadhatónak az íves háromszögû vagy egyéb formájú tetõfelépítményeket, sem a síkban fekvõ ablakokat az épületen. Leginkább illõ a részben mélyített részben felépítményes, fémlemez borítású visszafogott ablakok elhelyezése. Helyüket a jelenlegi axisok, és a szükséges nyílásszám függvényében határoztuk meg. Meglévõ tengelyben, erre ikerablakot elhelyezve vagy a falmezõk tengelyére szerkesztve az új nyílásokat, érzésünk szerint a homlokzatok logikáját erõsítettük. Az épület visszafogott, elõl büszkélkedõ, hátul kissé provinciálisan kedélyes homlokzatai nem kívánják feltétlenül a jelenlegi igen barokkos sárga színt. Javasolt mogyoróba hajló két tónussal kialakított festést szerencsésebbnek tartjuk. A héjazat pikkelyes fedés, esetleg a mansardon apróbb a többi síkon nagyon méretû kerámiaanyagú elemekkel. A TORNATEREM FUNKCIONÁLIS ÉS ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA A tornaterem megközelítése a bentlakók számára, a fórum-zsibogótérrõl történik. Az elõtérbõl érhetõ el az öltözõk folyosója, orvosi, tanári és a felsõ szint. A tornaterem az elõtérbõl cipõsen, és az öltözõkbõl tornacipõsen egyaránt elérhetõ. A teremhez közvetlenül csatlakoznak a szertár és a székraktár. Az utcai látogató a fenti helységek teraszos tetejérõl, a felsõ szint elõterébe érkezik, Innen a keskeny galériát érheti el, illetve ezen át kapcsolatot biztosítottunk a fejlesztõ helyiségbe, illetve ezen át a felsõ területek felé akadálymentesen. Az alsó bejárat bezárásával a felsõ forgalom kizárható a telek többi részérõl. Az új épület támfalként jelentkezõ alsó homlokzatán kis törésekkel és nyílásokkal csak a bejárat jelenik meg hangsúlyosan. A nagy belmagasságú terek távolabb fekvõ síkon megjelenõ homlokzatai erõsen áttörtek, Üvegesek. Szezonálisan a felületek megnyithatóak így a terasz szerves folytatása a galériának. A héjazat fémlemez-zinkfedés. A kevés vakolt felület fehér. 4

5 A szerkezeti kialakítás a támfalként mûködõ hátsó falra merõleges pengefalakon alapul, melyeken egyszerû faanyagú rácsszerkezet támaszkodik. A szerkezet igen egyszerû és gazdaságos. A komoly földkiemelést csökkenti, az hogy terület jelenleg is teraszosan lemélyített. Az esetleges rétegvizeket a támfalszivárgóval visszük el az épület mögül. Ez a megoldás azonos módszerében a kastély építésekor történteknek kisedni a földet, és támfallal megfogni, ami megmaradt- csak most módunk és lehetõségünk van ezt zárt és hasznosított térként kialakítani. KERTÉSZETI VÁLTOZTATÁSOK, KIALAKÍTÁSOK A külsõ felületek burkolása a fórum-zsibongónál szükséges és a parkolókat javasoljuk hézagosan burkolni. A fõbejárat mellett elsõsorban az itt dolgozók és látogatók parkolhatnak, míg az oldalutcai bejáratnál a külsõ rendezvény látogatói. A kastély elõtti díszudvart nem burkoltuk. Ez történetileg is idegen lenne, valamint a napközbeni nyüzsgést a fórumon feltételezzük. Ide a házban dolgozók jönnek, és aki hazatér az innen megközelíthetõ két lakásba. Autó csak célfuvarral jön parkolni a bejáratnál parkol. Az ovális díszkert csak felújítandó. Új elem a díszkert. Ezt szemmagasságú sövénnyel gondoltuk kialakítani az ábrázolt módon, vagy akár szögletesebb, labirintus jelleggel. Az így zárttá, intimmé tett terület lejtését kihasználva középen burkolt területet alakítunk ki, három oldalról rézsûvel. Területén kis medence is elhelyezhetõ, díszként, de fürdésre is alkalmasan a jelenlegi fölsõ elavult medence pótlására. A rézsûk, képezte lelátó és a burkolt közép, mint színpad, szabadtéri elõadások, zenélés, ünnepély vagy akár nyári kerti zsúr, születésnap stb. tartására vagy csak nyári vasárnapok kellemes eltöltésére kínál kellemes környezetet. Természetesen ez egy, késõbb és egyéb forrásból megvalósítható második ütem lehetõsége a sportpálya áthelyezésével együtt. Új elem szintén a felsõ platón az áthelyezett sportpálya. A plató lényegében rendelkezésre áll. Kis rendezéssel a rézsûk itt is alkalmasak lelátónak, és a pálya logikusabb helyen, magasabb színvonalon használható. MÛSZAKI ADATOK Új tornaterem adatai: Az új beépítés bruttó területe: 828,o m 2 Az új beépítés bruttó szintterülete: 91o,o m 2 Az új beépítés nettó szintterülete: 783,o m 2 Ebbõl közlekedõterület 13o,o m 2 A közlekedõterület az új nettó területnek 16,4%-a Kastély adatai: Kastély bruttó területe 617,o m 2 Kastély teljes bruttó szintterülete : 1732,0 m 2 Kastély teljes nettó szintterülete: 1498,0 m 2 Közlekedõterületek kastély szintjein 215,o m 2 Ez a teljes nettó terület 14,35%-a Új tornaterem és kastélyépület együttes adatai A bruttó terület: 1445,o m 2 A bruttó szintterület: 2642,o m 2 Az új beépítés nettó szintterülete területe: 2281,o m 2 Tervezett út és burkolt felületek: megmaradó bevezetõ út +gazd. udvar 49o m 2 oldalsó parkoló 14 gk parkolók gyephézagos burkolata 8oo m 2 fórum-zsibongó 56o m 2 tervezett 136o m 2 Ez a teljes telekterület beépítetlen részének a 3,8%-a mindössze. Tervezett új zöldterületek: a tornapálya helyett 1o25 m 2 Parkolószámítás: Dolgozói létszám nem változik, ez tekinthetjük kielégítettnek. Az új funkció igénye iskolaként csak a tornaterem nem értelmezhetõ, együttesen 7 db, sportlétesítményként 15o férõhelyre becsülve 30 gk, a kastély-átalakítást újként felfogva lakásonként, és irodák után 10 db. A maximális 3o gépkocsi 5

6 számára alakítottunk ki parkolót,14 db az oldalutcai új bejáratnál, 16 db parkolót a jelenlegi fõbejáratnál az iskolaépület gazdasági oldalánál. A lakásotthonok nettó területei A 88,o+42,o+(34,o) = 130,o m 2 +(34,o) =164,o m 2 B 74,o+56,o+(34,o) = 130,o m 2 +(34,o) =164,o m 2 C 82,o+58,o+(64,o) = 14o,o m 2 + (64,0)= 266,o D mozgássérült lakás 12o,o+6o,o = 18o,o m 2 6 fõs hálóblokk 82,o m 2 6

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalommeghatározások 1. Akadálymentes: az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható.

Részletesebben

ÁTMENETI TÉR ZSÓKAVÁR UTCA

ÁTMENETI TÉR ZSÓKAVÁR UTCA N PA A TERVEZETT PIHENÕPARK - A KÖRNYEZÕ NAGYFORGALMÚ UTAK MAGAS ZAJ ÉS PORTERHELÉSÉNEK - A TERVEZETT ÉPÜLET ÉS ÉPÍTMÉNY KETTÕS VÉDELMET KITETT KÖRNYEZET - A PARKOT VÉDI AZ UTAK FELÕL - A FÕTÉR HASZNÁLATI

Részletesebben

Mûszaki leírás. MNM Komplex fejlesztése 2010 c. tervpályázat. Tartalomjegyzék: 1. Építészeti gondolatok. 2. Építészeti megoldások

Mûszaki leírás. MNM Komplex fejlesztése 2010 c. tervpályázat. Tartalomjegyzék: 1. Építészeti gondolatok. 2. Építészeti megoldások Mûszaki leírás MNM Komplex fejlesztése 2010 c. tervpályázat Tartalomjegyzék: 1. Építészeti gondolatok 2. Építészeti megoldások 3. Táj- és kertépítészeti megoldások 4. Épületgépészeti megoldások 5. Összefoglaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2005. április 21i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. Társasházi lakás Cím: Helyrajzi szám: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 6/26. 3978/17/A/26 Az értékelés kelte: 2012.04.16 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe:

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

Értékbecslés adatlap

Értékbecslés adatlap -4 lakásos házban lévı lakás (nem panel) Értékbecslés adatlap Ingatlan címe: Ir. szám Pest utca Megye Pest Hrsz: 8/A/ hsz. 8. Város/Falu/Község em. ajtó Alapterületek Ingatlan jellemzıi Település jellemzıi

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

Műszaki leírás. A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata. 2009. szeptember 7.

Műszaki leírás. A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata. 2009. szeptember 7. Műszaki leírás A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata 2009. szeptember 7. 2. / 7 oldal Rajzjegyzék és tartalom 01 A város egy duzsungel

Részletesebben

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok 00 Környezettanulmány 01 Beépítési

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1.

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. ) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2. SZOMBATHELY MJV Önkormányzata Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.1-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: 2016. április

Részletesebben

Pécs, 2009. július 30. Bencze Zoltán. okl. építész. Eltérési nyilatkozat

Pécs, 2009. július 30. Bencze Zoltán. okl. építész. Eltérési nyilatkozat K.L.M.V. Csoport Építésziroda Kft. 7621. Pécs, Szent István tér 12. telefon: 30-329-49-02 Eltérési nyilatkozat Alulírott, építésztervezõ, a K.L.M.V. Csoport Építésziroda Kft. képviseletében, kijelenten,

Részletesebben

QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. f.a. 1094 Budapest, Liliom utca 36 Cg. 01-09-874240

QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. f.a. 1094 Budapest, Liliom utca 36 Cg. 01-09-874240 QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. f.a. 1094 Budapest, Liliom utca 36 Cg. 01-09-874240 - 5 - INGATLAN LEÍRÁSA: A vizsgált ingatlan a D épület földszintjén található. Az eredeti épület 1986-ban

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

Á ö ö ö ó Ó ó Ü ú Ü ö ö ó ö ó ú ö ö ű ó ú ö Ü ó ó ö ó ö ó ö ö ö ű ú ó ó ű ú ö ü Ü ö ö ö ö ó ó ó ó ö ö ö ö ö ű Ü ó ö Ü ó ó Ü ó ó ó ó ö ö Ü ó ö ó ó Á ó ü ö ó ó ó Á ó ó ó Ó Ü ó ó ö ó ű Í ü Í ó ű Ü ó ü ö ö

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK TERVEZÉSE SZOMBATHELYEN A VERSENY ÚTTÓL KELETRE NYILVÁNOS TERVEZÉSI VERSENYPÁLYÁZAT Z Á R Ó J E L E N T É S E

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK TERVEZÉSE SZOMBATHELYEN A VERSENY ÚTTÓL KELETRE NYILVÁNOS TERVEZÉSI VERSENYPÁLYÁZAT Z Á R Ó J E L E N T É S E ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK TERVEZÉSE SZOMBATHELYEN A VERSENY ÚTTÓL KELETRE NYILVÁNOS TERVEZÉSI VERSENYPÁLYÁZAT Z Á R Ó J E L E N T É S E I. A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA: Szombathely É-i részén a Stromfeld lakótelepen

Részletesebben

1. Egy nemzeti intézmény szerepkörei

1. Egy nemzeti intézmény szerepkörei MNM komplex fejlesztése tervpályázat 2010 ADI Studio Kádár Bálint Miklós Balázs Rab Judit Szemerey Samu építész munkatárs: Darab Írisz kertépítészet: Németh Eszter látványtervek: Gyulai Attila 1. Egy nemzeti

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS

DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS KÁRPÁTBER Kft. H-2330 Dunaharaszti Kós Károly. u. 30. +36 30 449 7718 karpatber@gmail.com www.karpatber.hu DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS 2330 DUNAHARASZTI Thököly u. 2. Deák Ferenc

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve

Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve IV. Újpest- Káposztásmegyer, Szilágyi út Homoktövis u. Farkaserdő utca által határolt terület ( HRSZ : 76561 /221.

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához MŰLEÍRÁS A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. Városszerkezeti kapcsolatok, beépítés 2. Építészeti koncepció 3. Tartószerkezeti

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Tervpályázati műleírás Adottságok A tornaterem tervezett helye (a gimnázium meglévő alsó sportpályája) a történeti városszövet és a 70-es évekre

Részletesebben

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv 2013.02.28. egyed & partner Építész-Tervező Kft. - 3h építésziroda kft. - Nagy és Társa Mérnökiroda Bt. - Solitaire Kft. - Tri-Plan Mérnök

Részletesebben

Tájékoztató szerződésmódosításról - Vállalkozási szerződés a Mádon található Grossmann-ház felújítására (2.sz.)

Tájékoztató szerződésmódosításról - Vállalkozási szerződés a Mádon található Grossmann-ház felújítására (2.sz.) Tájékoztató szerződésmódosításról - Vállalkozási szerződés a Mádon található Grossmann-ház felújítására (2.sz.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA 1085 BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 7. (Hrsz.:36618) LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette:... Jónás Péter okl. építészmérnök É/2 09-0639 telefon: 06 30

Részletesebben

Ahol új élet kezdődik...

Ahol új élet kezdődik... Prémium kategóriás üzleti- és lakónegyed Győr város szívében Ahol új élet kezdődik... 8 Az egykori Frigyes Laktanya Győr A Riegler Ervin tervei alapján, 1897-ben elkészült historizáló stílusú laktanya

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERVÉNEK KIVONATA A 2008/09 FOLYAMÁN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT PROJEKTEK 2008. ÁPRILIS A városközpont főterének tájépítészeti rendezése A városközpont

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Pályázat útján sikerült megvásárolni a közelben lévő, éppen diákok hiányában bezárt, Mérnök utcai Általános Iskola területét.

Pályázat útján sikerült megvásárolni a közelben lévő, éppen diákok hiányában bezárt, Mérnök utcai Általános Iskola területét. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Előzmények: A SZÁMALK- Holding Zrt. megbízására alapján készítettük el a cég új székhelyének és az intézményhez szorosan kapcsolódó Gábor Dénes Főiskolának terveit. A SZÁMALK-

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1828-268/2010. (07.14.) VTLB. sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 1828-268/2010. (07.14.) VTLB. sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága. július 14-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke Iványi

Részletesebben

A közterület-minőség javításának egyes pszichológiai és szociológiai tényezői

A közterület-minőség javításának egyes pszichológiai és szociológiai tényezői Somfai András (2006): "A közterület-minőség javításának egyes pszichológiai és szociológiai tényezői" c. konferecia-előadás, elhangzott 2006. június 21-22-én Ember a városban címmel Pozsonyban rendezett

Részletesebben

"Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében" tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz.

Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. "Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében" tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 "Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Megbízó: Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. A dokumentációhoz 7 rajzi melléklet tartozik. 2.0 Aláíró-lap: Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Lóránthné Karácsony

Részletesebben

polgármester városi főépítész

polgármester városi főépítész Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Tájékoztató a Kazincbarcika Városi Köztemető fejlesztési tanulmánytervének döntés előkészítő koncepciótervének tervezetéről

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

Budapest, 2010. szeptember

Budapest, 2010. szeptember A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciójára és bővítésére kiírt tervpályázat Zárójelentés és összefoglaló értékelés Budapest, 2010. szeptember 1. Összefoglaló eredmény B u d

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Csárdaszállás, Petőfi utca 11. szám alatti ingatlan becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2015. március 13. Készítette: Csényi István Ingatlanforgalmi

Részletesebben

Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok

Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok 1. Előtörténet Szombathely városát cca.

Részletesebben

2. fejezet. 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? 2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei. 2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei

2. fejezet. 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? 2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei. 2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei 2. fejezet 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? Ha megszületett a házépítésről szóló családi döntés, akkor a következő logikus lépés jövendő otthonunk helyének megtalálása: a telekválasztás. De biztos,

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MINIMÁL Építész: Scholtz Gábor Lakberendezô: Bárdóczky Andrea

CSALÁDBARÁT MINIMÁL Építész: Scholtz Gábor Lakberendezô: Bárdóczky Andrea CSALÁDBARÁT MINIMÁL Építész: Scholtz Gábor Lakberendezô: Bárdóczky Andrea EGY PEST KÖZELI TELEPÜLÉSEN A DOMBTETÔN ÁLL AZ ELEGÁNS, BAUHAUS-UTÁNÉRZETÛ, MODERN ÉPÜLET. NAGYVONALÚSÁGÁVAL ÉS EGYSZERÛSÉGÉVEL

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1.1. ELŐZMÉNYEK 1.2. HELYSZÍN 1.3. KONCEPCIÓ 1.3.1. ÉPÜLET 1.3.2. KÖRNYEZET 1.4. FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362

Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362 Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362 Építtető: Leányvár Község Önkormányzata 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. tervező: Hanzelik Gábor -

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

TARTALO M J E GYZ É K

TARTALO M J E GYZ É K TARTALO M J E GYZ É K 1. sz. melléklet Térképvázlat az akcióterület elhelyezkedéséről a településen belül 1 2. sz. melléklet Az akcióterületre vonatkozó településszerkezeti és a szabályozási terv vonatkozó

Részletesebben

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1.1 HELYTÖRTÉNET 2. MEGLÉVŐ

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROSKÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA

VISEGRÁD VÁROSKÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA VISEGRÁD VÁROSKÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOK, MŰLEÍRÁS 2. TARTÓSZERKEZETEK, ÉPÜLETGÉPÉSZET 3. HASZNÁLT ANYAGOK, TÉRBÚTOROK, BURKOLATOK 4.

Részletesebben

SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete

SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006.(V.26.) sz. rendelete a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terveinek megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Szombathely, Szent Márton utca és környezetének rehabilitációja II. ütem: Szent Márton út északi oldal térfelújításának vizsgálata Egyeztetési anyag

Szombathely, Szent Márton utca és környezetének rehabilitációja II. ütem: Szent Márton út északi oldal térfelújításának vizsgálata Egyeztetési anyag Megbízó: Szombathely MJV Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Tervező: Építészet: Litkei Tamás, okl. építészmérnök, vezető tervező É-1 18-0033 Litkei Építésziroda Kft. Úttervezés: Tóthné

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A PÉCS, ZSOLNAY VILMOS U. 46. (40513/4 HRSZ), EGYKORI BALOKÁNY FÜDRŐ

Részletesebben

Műszaki leírás. Koncepció - Több, mint irodaház. Beépítés, környezetalakítás, tájépítészet - Ház(ak) a parkban

Műszaki leírás. Koncepció - Több, mint irodaház. Beépítés, környezetalakítás, tájépítészet - Ház(ak) a parkban KKÁT BOIÉ Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Beléptető és Operatív Irányító Épület bővítése TERVPÁLYÁZAT 2010 Műszaki leírás Koncepció - Több, mint irodaház Kézenfekvő gondolat, hiszen a kiírás kettős

Részletesebben

BUDAPEST, III. KER. ÓBUDAI FŐ TÉR ÉS KÖRNYEZETE VÁROSÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS

BUDAPEST, III. KER. ÓBUDAI FŐ TÉR ÉS KÖRNYEZETE VÁROSÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS BUDAPEST, III. KER. ÓBUDAI FŐ TÉR ÉS KÖRNYEZETE VÁROSÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS tartalom műszaki leírás 1. helyszín adottságai 2. funkciók 3. koncepció 3.1 elrendezés

Részletesebben

Weöres Sándor Színház, Szombathely. Városrendezési megközelítés

Weöres Sándor Színház, Szombathely. Városrendezési megközelítés Weöres Sándor Színház, Szombathely Városrendezési megközelítés Szombathely térképére tekintve két jelentős strukturáló erő érezhető a leendő színház területén: egyrészt a város utcaszerkezetének rácsrendszere,

Részletesebben

3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes

3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes 3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék Komárom Város Képviselőtestületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. február 12-én 16.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. február 12-én 16.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Értékbecslési ismeretek

Értékbecslési ismeretek Értékbecslési ismeretek (Számítások) 1. Két év múlva kapott összeg F = 121.000,- Ft. Az éves kamatláb r = 10 %. A vizsgált évek száma n = 2. Melyik a jelenérték? 100.000,- Ft 110.000,- Ft 133.100,- Ft

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VISEGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Visegrád Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 185/2004. (VI.30.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT. 2004. JÚNIUS VISEGRÁD

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ELEMZÉSE, TÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK Épített környezet Barlangfürdő A barlangfürdő

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Polgármesteri Beszámoló 2015. szeptember 24.

Polgármesteri Beszámoló 2015. szeptember 24. Polgármesteri Beszámoló 2015. szeptember 24. Az előző ülésünk óta eltelt időszak munkáiból és feladataiból szeretnék néhányat kiemelni az Önök tájékoztatására. A Népjóléti Irodán szociális ügyekben 814

Részletesebben

füvesített terület pm1,70 90 pm20 pm0,00 pm2,00 pm2,00 1.27 MOSLÉKT. 1.35 gress ELÕTÉR 4,35 m 2 1.24 TISZTA EDÉNY marmóleum 6,72 m 2 gress mos.

füvesített terület pm1,70 90 pm20 pm0,00 pm2,00 pm2,00 1.27 MOSLÉKT. 1.35 gress ELÕTÉR 4,35 m 2 1.24 TISZTA EDÉNY marmóleum 6,72 m 2 gress mos. 55,66 53,8 11,7 11,4 4,96 6, 4,96 6, 5, 2,5 2,5 1,86 11,4 8,4 6, 5, 6, 2,8 6, 5, 6, 2,8 2, 2, 2, 2,74 5,52 2,7 2,7 2, 1, 2,2 4,2 6,12 Hrsz.: 1215/7 5,7 5,7 2,46 4, 2,7 8,4 2,7 7,2 1, 2, 2,74 2,7 4,8 4,92

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 4/a (hrsz. 9227/1) Társasház, volt Svábhegyi Társas Szálló, majd Majestic öröklakásos társasház Budapest,

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2016. (III.31.) határozata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1996. évi 14. számú önkormányzati rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1996. évi 14. számú önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 14. számú önkormányzati rendelete A volt Bajcsy laktanya részletes rendezési tervéről, s az Általános Rendezési Terv módosításáról Pécs Megyei

Részletesebben

Szeged, Deák Ferenc utca 22.

Szeged, Deák Ferenc utca 22. Szeged, Deák Ferenc utca 22. lakóépület homlokzat felújítás kiviteli terve TELAMON PRO Tervez Szolgáltató Kft. Szeged, Kölcsey u. 10. SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 22. LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI

Részletesebben

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához 1.sz. melléklet Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 147/2006. (Vlll.29.), 253/2009.(Xll.22.), 149/2011.(Xll.15.)

Részletesebben

Költözzön a Balaton fővárosába!

Költözzön a Balaton fővárosába! Költözzön a Balaton fővárosába! Ismerkedjen meg legújabb ingatlanfejlesztési projektünkkel, melyre Balatonfüreden, a Balaton fővárosában kerül sor. A híres füredi öbölre néző, gyönyörű fekvésű telken nyolc

Részletesebben

Garai Péter Séta a Korányin

Garai Péter Séta a Korányin 2008 / Nyár G y a l o g g a l o p p A v á r o s s z ö v e t r e j t e l m e i I I. Garai Péter Séta a Korányin Az elôzô számban bemutatott helyszíntôl, a Jósavárostól csak pár lépést kell tennünk észak

Részletesebben

Szűk területen kellett 300 lakást kevésbé

Szűk területen kellett 300 lakást kevésbé ROTTERDAM VÁROS KIEFHOETC" LAKÓTELEPE A feladat: Szűk területen kellett 300 lakást kevésbé tehetős, de sokgyermekes családok számára építeni. Többemeletsoros házak nem jöhettek szóba, mert az az előny,

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek - Tőserdő, Szikra 46. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 3585.) A szakvélemény Készült: 18 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2014. április 03. Egyszerűsített

Részletesebben