Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök"

Átírás

1 Megbízó: Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. A dokumentációhoz 7 rajzi melléklet tartozik. 2.0 Aláíró-lap: Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Lóránthné Karácsony Sára... okl. építészmérnök településtervezõ mérnök Szalai Péter... okl. építészmérnök Felelõs tervezõ: Közlekedés, közmû: Karácsony Imre okl. építõmérnök... Karácsonyné Nedeczky Katalin okl. építõmérnök... Szobrászmûvész: Veres Gábor... Tel: 94/ , fax: 94/ ,

2 3.0 Tartalomjegyzék: Mûszaki leírások: 1.0 Címlap 2.0 Aláíró-lap 3.0 Tartalomjegyzék 4.0 Építész mûszaki leírás 5.0 Kertészeti mûszaki leírás 6.0 Közlekedési mûszaki leírás 7.0 Egyeztetési folyamat, Feljegyzések, Emlékeztetõk Talajmechanika Geodéziai felmérés Rajzok: V1 Helyszínrajz, M 1 : 1000 V2 Fogadóépület Alaprajz, Metszet M 1 : 200 V3 Fogadóépület Tetõfelülnézet, látványterv M 1 : 400 V4 Ravatalozó épülete, Alaprajz, Metszet M 1 : 200 V5 Ravatalozó épülete, Tetõfelülnézet, látványterv M 1 : 200 V6 Gazdasági épület, Alaprajz, Metszet M 1 : 200 V7 Temetõ építmények, Alaprajz, Metszet látványterv M 1 : 200 M 1 : 100 2

3 4.0 Építész mûszaki leírás: Elõzmények: A tárgyi területen a megbízó Kõszeg Városa új köztemetõjének kialakítását kezdeményezi. A tervezett temetõ épületeihez, objektumaihoz és környezetalakításához kapcsolódó vázlatterveit tartalmazza a dokumentáció. Kõszeg Város Önkormányzata Képviselõ-testülete augusztus 27-ei ülésén hozott 175/2009. (VIII.27.) számú határozata értelmében Kõszeg Város Új Köztemetõjének engedélyes tervezésének koordinálásához felkért konzultációs-csoporttal tartott egyeztetés alapján kialakított tervezési program és koncepció képezi a vázlatterv alapját. Környezetalakítási koncepció, telepítés: A tervezést megelõzõ tanulmányterv alapján történ a helyszín kiválasztása, az alapvetõ megközelítési és közlekedési irányok és kialakítandó épületek meghatározása. A Nagy Tamás dûlõ kijelölt része már ma is jól kapcsolódik a városhoz. A szabályozási terv az új tehermentesítõ, elkerülõ úttal a minden irányú jó megközelítést biztosítja. A szabályozási terven temetõnek kijelölt területhez egy tartalékterület kapcsolódik, amely a késõbbi bõvítést lehetõvé teszi. A temetõ egyenletes keleti lejtésû területérõl jól látható a város, a nagytájban is jelentõs tájképi elemmé válik a fás ligetes domboldalon létesülõ temetõ. A tervezési folyamatba bevont konzultációs-csoporttal egyeztetett és elfogadott koncepció, elrendezés és tervezési program alapján kialakult a végleges helyszínrajzi elrendezés. Az OTÉK által elõírt parkolók a Vízmû telephelye mellett lévõ területen létesítendõ parkolóban biztosított. A közel 7 Ha terület íves, trapéz alakú, északi és északnyugati oldalát a tervezett körút adja. Ennek egy része a jelenlegi, Cák felé vezetõ út kiszélesedett szakasza.. A keleti oldal egy lakóúttal, a déli kerítés a szomszédos szántófölddel, ami jelenleg a temetõ tartalékterülete, határos. A mozgássérültek számára a bejárati épület elõtt kialakuló téren biztosított a megállás. A temetõ területére a behajtás csak engedéllyel lehetséges. A kerékpárral közlekedõk részére kerékpártároló az épület elõtt kap helyet. A Fogadó épület elõtt kialakított parkosított tér, a gyalogos, személyi feltárást biztosítja. A fõbejárat és a gazdasági bejáratok, így a közönségforgalom és a kiszolgáló jellegû forgalom elkülönített. A temetõt a környezetétõl kerítés választja el. A temetõ területét elõírás szerint 30 méter széles fásított védõsáv veszi körül, ami a bõvíthetõségre való tekintettel a déli telekhatáron megszakad. A kedvezõbb terület-felhasználás érdekében a védõsáv területén a temetõ egészét kiszolgáló 3,5 méter széles, szerviz út, félreállási lehetõséggel, és egyéb épületek kaptak helyet. Az egész temetõ területére kiterjedõ belsõ közlekedési rendszer tárja fel a funkciókat és a temetkezési helyeket. A belsõ közlekedés kialakításánál figyelembe vettük a közönségforgalom, így a mozgássérült 3

4 közlekedés, a hulladék-gyûjtés és egyéb kiszolgáló tevékenység, valamint a temetési szertartáshoz kapcsolódó közlekedés és feltárás igényeit. A felszíni- és csapadékvizek elvezetése a kertészeti elemekkel összehangolva történik. A fogadó épületben helyet kapott funkciók, mint a kereskedelmi, porta, szolgálati lakás, temetkezési vállalkozóknak fenntartott irodák, iroda, kiszolgáló és vizes helyiségek a temetõ mûködéséhez és közönségforgalmához kapcsolódó igényeket elégítik ki. A ravatalozó épülete a bejárattól nyugati irányban a terepemelkedést figyelembe véve a terület felsõ két-harmadában került elhelyezésre. Így a rálátás is biztosított, mindemellett a részben térfallal körbevett tér és a terepbe illesztett épület megfelelõ meghittséget ad. A ravatalozóhoz kapcsolódó elliptikus alakú tér egyedi mûvészeti értékekkel való kialakítása, fontos szempont. A temetõ mûködtetéséhez kapcsolódó kiszolgáló funkciók, mint fenntartás, és építés a gazdasági épületben és a hozzá tartozó gazdasági udvarban kaptak helyet. A temetõ egyéb funkciójától elhatárolva a 30 méteres védõsávban helyeztük el. A közös kegyeleti tér elhelyezkedése központi jellegû, és a használati igényeknek megfelelõ a kialakítása, mind méreteit és funkcióit tekintve. A szóró parcella a tervezési terület déli határán kapott helyet, mely késõbb temetõ bõvítésével az intimitását megõrizve központi helyzetbe kerül. Az urnafalak elhatárolva a gazdasági funkcióktól a bejárattól keleti irányban tervezettek. A tervezési feladat megoldásánál elsõdleges szempont a harmonikus illeszkedés a terepviszonyok adta adottságokhoz. A különbözõ funkciójú épületek a természetes anyaghasználattal és az építészeti formavilágukkal egyedi, természet közeli megvalósulást eredményezhetnek. A temetõ egész területén parkosítás és kertészeti kialakítás javasolt, egységes karakter és anyaghasználat mellett. Mindemellett nagy hangsúlyt kaptak a könnyen fenntartható épületszerkezetek és egyéb kapcsolódó objektumok. Az épületeknél és a temetkezési helyeknél a kialakítás ütemezhetõ. A tervezési területen elhelyezett épületek, objektumok: Fogadó épület: A fogadó épület két részre tagolódik, egy körív mentén, a bejárati kapu két oldalán. A nyugati épületrészben 4 kívülrõl megközelíthetõ üzlet és egy belsõ pihenõpark kapott helyet. A keleti épületrészben egy szolgálati lakás, a temetkezési vállalkozók számára fenntartott iroda és bemutatóterem, a temetõ mûködtetéséhez kapcsolódó iroda, kiszolgáló és vizes helyiségek, porta, valamint egészségügyi-pihenõ szoba tervezett. Az épület elõtti tér parkosított és részben térburkolattal ellátott, helyet ad a mozgássérült parkolási lehetõség biztosítására. A funkciók közönség forgalom felöli feltárása a térrõl, a kiszolgáló és gazdasági feltárás az épület temetõ felõli belsõ közlekedési vonalai mentén lehetséges, elhatárolva az egyéb funkcióktól. Az üzletek mûködése a temetõ üzemeltetésétõl függetlenül történhet. A gyalogos feltárás az áttört falrendszeren és fõkapun keresztül a gépjármûves közlekedéstõl elválasztva történik. Az épület és az elõtte kialakított falrendszer kapcsolatában megjelenik egyfajta kapu-motívum, melyet erõsít a kapu szobrászati megfogalmazása. A lapos tetõs épület vakolt hosszanti nyílásokkal tagolt homlokzata elõtt egy áttört szárazon rakott, mélyfúgás, egy oldalon vágott terméskõ falazat húzódik, melyben a kovácsoltvas jellegû kapu kap helyet. A kapun megjelenhet jelképesen a pokol és a menny, a szõlõmotívum és anyaghasználatbeli eltérések segítségével. 4

5 Ez a kettõs falrendszer a temetõ többi építményén is megjelenik. Ezzel és az anyaghasználattal lehetséges az egységes építészeti karakter hangsúlyozása. Ravatalozó épülete: A ravatalozó épülete a bejárattól nyugati irányban a terepemelkedést figyelembe véve a terület felsõ két-harmadában került elhelyezésre. Így a rálátás is biztosított, mindemellett a részben térfallal körbevett tér és a terepbe illesztett épület megfelelõ meghittséget, és szélvédettséget ad. A ravatalozóhoz kapcsolódó elliptikus alakú tér egyedi mûvészeti értékekkel való kialakítása, fontos szempont. A forma választást a belsõ jelentések mellett a könnyebb terepbeilleszthetõség és a tér, illetve az épített területek helytakarékossága is indokolta. A ravatalozó megközelítése két irányból történik egyrészt a szervizút, másrészt a fõbejárat felõl. Az akadálymentes megközelítés is innen lehetséges. A ravatalozó épületében tervezett funkciók két részre bonthatók. A közönség funkciók a nyitott elliptikus térrõl közelíthetõk meg, míg a kiszolgáló funkciók az épület és a rézsûs támfal közötti hátulsó részrõl feltárhatók. Így a két forgalom elválasztva történik, és nem zavarja egymást. A fedett-zárt és fedett-nyitott ravatalozó tér, illetve a különterem összenyithatók, így az igények szerint bõvíthetõk. A hátsó oldalról megközelíthetõ kiszolgáló funkciók, mint a halott elõkészítõ, hûtõ, öltözõ és pihenõ helyiségek mellett tervezett egy mozgássérültek számára is használható WC is. Ez nem csak a szertartáson résztvevõket, hanem a temetõ más részeirõl is igénybe vehetõ. A hátsó bejáratnál kialakított elõtetõ a halott szállítását és elhelyezését könnyíti meg. Az ellipszis fákkal tagolt tér illeszkedik a terepadottságokhoz. A tér peremén és a fák árnyékában elhelyezett ülõfelületek, a tájolás és az árnyékok meghitt, kellemes, és mégis fennkölt hangulatot idéznek. Az alkalmazott elliptikus formák centrális dinamizmusa utal az ember és a világmindenség kapcsolatára, az egyházak centralizmusára és keresztény vonatkozásában az újjászületésre, megújulásra, valamint a kiteljesedésre. Az épületben megjelenõ kapu motívum, a kettõs falrendszer és a jelképes víz a túlvilágra való átkelést szimbolizálja. A kapu szobrászati megfogalmazásánál megjelenhet a szõlõ, mint helyi vonatkozású motívum, kovácsoltvas jellegû, jelképes formában. 5

6 Kõszeg, Új köztemetõ VÁZLATTERV Az épület mögött egy árnyas sziklakert jellegûen kialakított rézsûs terméskõ fal és egy keskeny kertecske jelenik meg. A kettõs áttört falrendszeren és a hátsó kerten keresztül visszafogott fényjáték jut a ravatalozótérbe. A szárazon rakott, mélyfúgás, vágatlan terméskõ falazat természetes hatást kelt. A borostyán és más visszafogott kertészeti elem alkalmazása mély, meghitt hangulatot hoz létre. A rétegvizek a falon keresztül kerülnek elvezetésre, így a falfelületen megjelenhet egyfajta visszafogott vízesés. A koszorúk és virágok elhelyezése a ravatalozó nyitott terébe illesztett rácsos burkolati elemben lehetséges. Az épület egésze nem épületszerû, egy támfalként jelenik meg a lejtõben. A zöldtetõ, zöldes vagy zöldeskékes bejárati üvegtetõ felületek elõsegítik a tájba való belesimulást. Az épület vízelvezetése az épített zöldfelületeken keresztül egyszerûbben megoldható. Gazdasági épület, gazdasági udvar: A temetõ mûködtetéséhez kapcsolódó kiszolgáló funkciók a gazdasági épületben és a hozzá tartozó gazdasági udvarban kaptak helyet. A temetõ egyéb funkciójától elhatárolva a 30 méteres védõsávban helyeztük el, így biztosítva a védõsáv területének a megfelelõ kihasználtságát. A kerítés vonalában épült lapos tetõs épületben a temetõben dolgozók számára kialakított blokkban fekete- és fehér öltözõt, a kapcsolódó vizes helyiségekkel, teakonyhát, és pihenõ-étkezõt helyeztünk el. Az épületben helyet kapott még két mûhely, illetve raktár, és egy két beállós fedett-nyitott gépkocsi tároló. Az épület mellett további gépkocsik elhelyezése lehetséges. A gazdasági udvarban nyitott tárolókat, kõanyag tárolót, komposztálót, zöldhulladék-, és hulladéktárolót tervezünk. A gazdasági udvar megközelítése nyugati irányból egy gazdasági kapun keresztül lehetséges. Innen tárható fel az egész temetõ területe a szerviz utakon keresztül. Az épület építészeti megfogalmazása alkalmazkodik a temetõ területén alkalmazott szerkezetekhez és anyagokhoz. A vakolt, terméskõvel tagolt homlokzat illeszkedik az egységes karakterhez, és a környezethez. 6

7 Kõszeg, Új köztemetõ VÁZLATTERV Közös kegyeleti tér: A temetõ bejárati részéhez közel, a terület középpontjában helyezkedik el. A több ellipszisbõl kialakuló teret egymásba futó terméskõ falak határolják. A szárazon rakott, mélyfúgás, vágatlan terméskõ falazat természetes hatást kelt. A falazaton megjelenõ keresztet világosabb csiszolt felületû terméskõ betét rajzolja ki. A terméskõ falazat részben rézsûsen kialakítva alkalmazkodik a terepadottságokhoz. A borostyán és más visszafogott kertészeti elem alkalmazása mély, meghitt hangulatot hoz létre. A gyertyák, mécsesek, és virágok elhelyezése a tér ellipsziseinek kapcsolatából adódó karéjaiban lehetséges. A gyertyák és mécsesek a tér formáját alkalmanként szép fénnyel emelnék ki. A formák és az anyaghasználat környezetbe illeszkedõ, természetes jellegû teret eredményeznek. Szóró parcella: A szóró parcella a tervezési terület déli határán kapott helyet, mely késõbb temetõ bõvítésével az intimitását megõrizve központi helyzetbe kerül. A több ellipszisbõl kialakuló teret rézsûs terméskõ fal határolja. A szárazon rakott, mélyfúgás, vágatlan terméskõ falazat természetes hatást kelt, rézsûs kialakítása kihasználja a terepadottságokat. A borostyán alkalmazásával kialakított visszafogott rézsû a vízfüggöny felfogására is szolgál, hogy a felületén visszavezesse a vizet az ellipszisek központjában kialakuló zöldfelületre. Ezen a zöldfelületen kerül elhelyezésre a hamvakat szóró üvegcsõ, amit kettõs víz függöny vesz körül. A tér átellenes részében a résztvevõk helyezkedhetnek el. A természetes zölddel tagolt teret íves falazatokon kialakított ülõ felületek határolják el a környezõ ligetes zöldterülettõl. 7

8 Kõszeg, Új köztemetõ VÁZLATTERV A halotti hamvak egy üvegcsövön keresztül hullnak a szóró kút alatt elhelyezkedõ, a hamvak végleges nyughelyéül szolgáló 10 m3-es tároló aknába. A vízgépészeti rendszer -25 C- ig fagyálló folyadékkal feltölthetõ, így az üzemelés télen is lehetséges. Temetkezési helyek: Urnafal: A urnafalakat a környezõ funkcióktól elhatárolva, zöldbe ágyazva tervezett kialakítani. Az íves falrendszer szakaszosan építhetõ és bõvíthetõ, így az aktuális igényeknek megfelelõen alakítható. Az urnafalak tervezésénél szempont volt a lehetõség szerinti humanizálás, és megosztás, elkerülve az ismétlõdõ formák nagy felületen történõ kialakítását. Az íves alacsony növényzet befogadására alkalmas, szakaszos terméskõ falra merõlegesen helyeztük el az urnafalakat. Így kialakulhatnak intim öblök a megemlékezés nyugalmát megteremtve. hely a kegyeleti tárgyak elhelyezésére A lefelé szélesedõ, szárazon rakott, mélyfúgás, nem vágott terméskõ falba illesztve kapnak helyet az urnafülkék, mint fehér ablakok. Urnasírok, Sírhantok: A sírok egységes rendszer mentén alakulnak ki, figyelembe véve a terepadottságokat. A megközelítésük és a sírok melletti terek a funkciójuknak megfelelõen méretezettek. A természetbe illeszkedõ anyaghasználat, és az egységes rendszer egy harmonikus nyugalmat sugározó, meghitt környezetet eredményez. A parcellák területén elhelyezett fák árnyékot adnak és megbontják a sírhelyek monotonitását. A sírhelyek megválasztásakor a talajvíz szintjének váltakozását is figyelembe vettük. Díszsírok, Kriptasírok: A díszsírokat és kriptasírokat parkosított környezetbe egységes rendszer alapján tervezett elhelyezni. A természetbe illeszkedõ anyaghasználat, és az egységes rendszer egy harmonikus nyugalmat sugározó, meghitt környezetet eredményez. 8

9 Kõszeg, Új köztemetõ VÁZLATTERV Belsõ közlekedési hálózat: A temetõi területet 5 méter széles szilárd útburkolatú úttal tárjuk fel, ami alkalmas a közönség - és a kiszolgáló forgalom levezetésére. Az utak mindkét szélén 2-2 méter széles gyepsáv tervezett a közmûveknek és a fasoroknak fenntartva. Bizonyos területeken az utak közösségi területekké szélesednek ki, árnyas sétányokat, pihenõhelyeket képezve. Az úthálózat mentén elhelyezett hulladéktárolók és vízvételi helyek könnyen üríthetõk, és harmonikusan illeszkednek a tervezett építészeti karakterhez és a környezethez. A tájékozódást segítõ térkép a fogadó épületen megtekinthetõ és a jelzésekkel ellátott oszlopok a temetõ egész területén segítik az eligazodást. Szerkezeti kialakítás, anyaghasználat: A temetõ egész területén egységes építészeti karakter megfogalmazása a cél. Az alkalmazott elemek és szerkezetek alkalmazkodnak a természetes adottságokhoz és a terepviszonyokhoz, és figyelembe veszik a helyi jellegzetességeket és anyagokat. Így a lejtõs terephez való alkalmazkodás rézsûs támfalakat, sziklakert jellegûen megoldott vízelvezetéseket, és támfal jellegûen kialakított épületeket eredményezett. A természet közeli anyagok mint a terméskõ, növényzet elõtérbe helyezése, és helyi jellegzetes kõanyag használata fontos szerepet kapott. A szobrászati elemek kialakításánál a kovácsoltvas jellegû szõlõ motívum használata is utal a helyi hagyományokra. Az alkalmazott homlokzati anyagok a terméskõ falazatok, szárazon rakott, mélyfúgás egy oldalon vágott, illetve nem vágott változatban és a fehér vakolt felületek váltakozása. A terméskõ a Kõszegihegységre jellemzõ kikristályosodott palakõ zöldeskékes vagy kékesszürke változata, ami a helyben kedvelt régen bányászott Cáki kõvel hasonló. A kövezet lehet rusztikus (rakottkõ) és vágott felületû, amennyiben a palakõ vágottan nem szép vagy nem ellenálló (palaszerûen leválik) hasonló zöldeskékes vagy kékesszürke színû gránit is elképzelhetõ. Az épületszerkezetek statikailag egyszerû egyszintes, kis fesztávú falas szerkezetek, sávalapozással, lapos tetõvel. A ravatalozónál extenzív zöldtetõ kialakítása tervezett. Az egész területen és az építményeknél is a vízelvezetés megoldott. Az építményeknél terméskõ és kiskockakõ tér burkolatok, a fõ közlekedési hálózaton akadálymentesen kialakított zöld, szerpentinit, zöldpala zúzalékkal készült aszfalt kerül kialakításra. 9

10 5.0 Kertészeti mûszaki leírás: Elõfásítás: A tájban megjelenõ létesítmény tájképi értékét az itt növõ fák és cserjék nagyban meghatározzák. Nem szabad egy merev, egységesen magas, sûrû sávot létesíteni. A tervben laza, változatos szintû, többszintes telepítés az ajánlott. Az erdõalkotó fafajok közül a fenyõfélékbõl az erdeifenyõ ( Pinus silvestris ), a lucfenyõ ( Picea abies ) és a vörösfenyõ ( Larix decidua ), a lombos fák közül a bükk ( Fagus silvestris), a kocsánytalan tölgy ( Quercus petrea ) a jellemzõek. Az elõírt 30 m széles sáv erdõnek kevés, de védõ és takaró szerepe jelentõs. A telepítésre kerülõ fa és cserje fajok és fajták a honos növénytársulás tagjai, de az egyéb, itt is a jól fejlõdõ díszfajtákat is alkalmazni kell. Belsõ utak és táblákon belüli telepítés A belsõ utak melletti fasorok tág térállásúak, a táblákon belül az elõfásítás ligetes, fenyõ és lombos facsoportok váltakoznak. A táblákon belüli telepítés a pontos parcella kiosztás után történhet meg. Növényjegyzék: Honos fajok: Fenyõfélék: Közönséges boróka - Juniperus communis Európai vörösfenyõ - Larix decidua Közönséges luc - Picea abies Erdeifenyõ - Pinus silvestris Lomblevelû fák: Mezei juhar - Acer campesre Hegyi juhar - Acer psudoplatanus Korai juhar - Acer platanoides Közönséges nyír - Betula pendula Közönséges gyertyán - Carpinus betulus Szelíd gesztenye - Castanea sativa Közönséges bükk - Fagus sylvatica Magas kõris - Fraxinus excelsior Csertölgy - Quercus cerris 10

11 Kocsánytalan tölgy - Quercus petrea Barkóca berkenye - Sorbus torminalis Madárberkenye - Sorbus aucuparia Nagylevelû hárs - Tilia platyphyllos A nagytermetû fákat szórványban, a kisalakúakból csoportos ültetést tervezünk. Ajánlott díszfák és cserjék Fenyõfélék: Kék Atlasz-cédrus Hamisciprus és fajtái Szerb luc Fekete fenyõ Tiszafa és fajtái Nyugati tuja és fajtái - Cedrus atlantica "Glauca" - Chamaecyparis lawsoniana sp. - Picea omorica - Pinus nigra - Taxus baccata sp. - Thuja occidentalis sp. Lombos fák: Török mogyoró Krimi hárs Örökzöld cserjefélék: Júlia-borbolya Bibircses borbolya Örökzöld puszpáng Magyal Kerti mahónia Babérmeggy Tavaszi bangita Prágai bangita - Corylus colurna - Tilia euchlora - Berberis julianae - Berberis verruculosa - Buxus sempervirens - Ilex aquifolium - Mahonia aquifolium - Prunus laurocerasus - Viburnum burkwoodii - Viburnum "Pragense" Lombhullató és félörökzöld cserjefélék: Közönséges mogyoró - Corylus avellana Télizöld fagyal - Ligustrum ovalifolium és még sok díszcserje ajánlható. 11

12 6.0 Közlekedési mûszaki leírás: BURKOLATÉPÍTÉS, KÖZMÛELLÁTÁS 1.0 Közlekedés: 1.1. Közúti feltárás: A Kõszeg, új temetõ helye a 8719 sz. Kõszeg Kõszegszerdahelyi út és a 195/9 helyrajzi számú földút által határolt területen lett kijelölve. A temetõ feltárása a 8719 sz. út kmsz-bõl történik I. ütemben. Végleges feltárás (II. ütem) a 89 és 8719 sz. utakat összekötõ tervezett új elkerülõ útról történik, mellyel egyidejûleg a város felé a végleges útcsatlakozás után az kmsz-en kell kialakítani egy bekötõ ágat Tömegközlekedés: Az I. ütemben kiépülõ útcsatlakozásnál kétoldali autóbuszmegálló (öböl) kerül kiépítésre. Az autóbuszöbölhöz a temetõ feltáró útja mentén gyalogjárdát kell kiépíteni Gyalogos és kerékpáros közlekedés: A város felõl a temetõ elérhetõségét mind gyalogosan, mind kerékpárosan biztosítani kell. A gyalog- és kerékpárút a lakótelep felõl a Vízmû feltáró útjáig kiépítendõ. A Vízmû feltáró útján (0195/34 hrsz.) szintén biztosítani kell a gyalogos és kerékpáros közlekedést a létesítendõ temetõ fõbejáratáig kiépítendõ É-i kerítés mellett. A gyalogos közlekedést a cáki út mellett D-rõl is biztosítani kell Gazdasági feltárás: Szintén a Vízmû feltáró útján a 0195/9 helyrajzi számú földút kiépítésével a gazdasági udvarig történik Belsõ úthálózat: Közönségforgalom: A belsõ úthálózaton szilárd burkolattal kiépített 3,0 m széles vegyes forgalmú utakon biztosított. A mozgáskorlátozottak folyamatos közlekedését biztosítani kell. A temetõ területén gépjármûvel behajtani csak külön engedéllyel lehetséges. Gazdasági célú közlekedés: A temetõ fenntartását, mûködését biztosító jármûvek közlekedése a kerítés mentén a belsõ védõsávban kiépített max. 3,50 m széles utakon biztosított. A szembejövõ forgalmat a lecsatlakozásokon, illetve a ~100 méterenként leállókon biztosítjuk Parkolás: Férõhelyigény OTÉK szerint: 150 db temetõ 18 db gazdasági létesítmények 12

13 Összesen: 168 db Tervezett parkolók helye: fõbejárat mellett 4 db mozgássérült 0195/32 hrsz-on: 100 db 2.0. Csapadékvíz elvezetés: Az elõzetesen készített tanulmánytervben (2001. év) rögzítetteknek megfelelõen az alábbiak szerint kell a csapadékvizet elvezetni: A tervezési területen a környezõ területekrõl lefolyó csapadékvizektõl meg kell védeni. A létesítményt Ny-ról a 8719 sz. Kõszegszerdahelyi út, K-rõl a 0195/5 helyrajzi számú földút, D-rõl a 0195/16 helyrajzi számú szántóterület, É-ról pedig a Vízmû illetve a tervezett elkerülõ út határolják. A terület hosszesése DNy felõl ÉK-i irányú kb. 6,5 7%-os. A Kõszegszerdahelyi út útárka, és a kiépülõ elkerülõ út útárka megfogja, illetve befogadója a lefolyó csapadékvizeknek. A D-i oldalról a terület felszíni vizeket nem kap. A terület a talajmechanikai szakvélemény megállapítása szerint a 10 hektárnyi területbõl 8 hektáron tervezhetõk 2,0 m leásási mélységig talajvízmentes vízgödrös temetkezések. A talajvíz és az idõszakos fakadóvíz mellett a gyakorlatilag vízzáró és rossz vízelvezetõ agyagtalajok dominanciája miatt a területre hulló csapadék- és oldásvizek jelentenek mûszaki problémát. Ezért a területre hulló csapadékvizeket a temetõ területén zártan kell elvezetni, a felszíni vizeket a belsõ úthálózat folyókarendszerében kell összegyûjteni és víznyelõkön keresztül az elkerülõ útárokba, illetve a K-i oldalon lévõ út alatti átereszen keresztül a 0186/128 hrsz-ú önkormányzati területen keresztül nyíltárkosan kell elvezetni a Tamás árokig, mint befogadóig. Lefolyó csapadékvíz mennyisége: 7 ha terület 7000 m 2 burkolat + tetõfelület F = 1,56 ha mértékadó felület 4 éves gyakoriságú 10 perces intenzitású csapadékhozammal számolva: Q m = 1,56 ha x 270 l/sec/ha = 421 l/sec. 3.0 Víz- és szennyvízellátás: A temetõ területén hosszútávon és maximum 180 m 2 -es iroda, szociális épület, raktár építését kell elõirányozni. Ezen létesítmények vízigénye a Vízmû területérõl közvetlenül biztosítható kb. 120 fm bekötõvezetékkel. A szennyvízellátás szintén a Vízmû területérõl biztosítható, befogadó akna a Vízmû DK-i kerítésénél. A szennyvízellátás gravitációs csatornahálózattal megoldható. A temetõ vízigénye: Iroda, raktár: dolgozónként l/fõ/d 450 l/d Locsoló vízigény 10 vízvételi lehetõséggel alkalmanként kannába: Összesen: 100 l/d 550 l/d 13

14 7.0 Egyeztetési folyamat, Feljegyzések, Emlékeztetõk 14

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM)

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM) Sorsz. Latin név Magyar név Első csoport 001 Picea pungens f. glauca Ezüstfenyő 20 4 közepes 002 Syringa Vulgaris Orgona 20 4 szétágazó 003 Tilia Hárs 50 5 jó 004 Aesculus hippocastanum Gesztenye 70 7

Részletesebben

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA Sorszám VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 2009. 06. 23-i MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné Horváth Nóra, Meiszterné Kapisinszky

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Borzavári úti temető kerítésének felújítása, valamint a kerítés mentén lévő veszélyes fák kivágása

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

Törzsátmérő. összesen (cm)

Törzsátmérő. összesen (cm) VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE KIVÁGANDÓ FÁK LISTÁJA ÉS A KIVÁGÁSOK ESETI INDOKLÁSA 2009. 06. 22. MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné dr. Horváth Nóra, Meiszterné

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól Kisújszállás

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

Közterület-felügyelők eljárásai

Közterület-felügyelők eljárásai Közterület-felügyelők eljárásai 1. Közterület eltérő használatának bejelentése, közterület-használati engedély Ügyleírás: A közterület eltérő használata csak a tulajdonos engedélyével lehetséges. A közterületet,

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM

46/2009. (IV. 16.) FVM 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 Munkaszám:295/2014. BÁBOLNA VÁROS KÖZCÉLÚ ZÖLDFELÜLETEINEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014 1 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) (Szövege hatályos:

Részletesebben

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERVÉNEK KIVONATA A 2008/09 FOLYAMÁN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT PROJEKTEK 2008. ÁPRILIS A városközpont főterének tájépítészeti rendezése A városközpont

Részletesebben

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS 03. BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata

Részletesebben

Mottó: Egyaránt otthona a teremtõ iparnak és a lelket nemesítõ mûvészetnek Zsolnay Vilmos

Mottó: Egyaránt otthona a teremtõ iparnak és a lelket nemesítõ mûvészetnek Zsolnay Vilmos Z S O L N A Y K U L T U R Á L I S N E G Y E D T E R V P Á L Y Á Z A T M Û L E Í R Á S Mottó: Egyaránt otthona a teremtõ iparnak és a lelket nemesítõ mûvészetnek Zsolnay Vilmos Almottó: Egyaránt otthona

Részletesebben

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ BÁNYATERASZÁNAK CÖNOLÓGIAI KÉPE Szabó Emőke szalonka83@gmail.com Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi kar Természetvédelmi mérnöki szak Budapest, 2010. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK a 39. számú vrk. Medvefű utca 0378/19 hrsz-ú 18 méter szabályozási szélességű út Varjútövis utca Kígyóhagyma utca által

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

Tata Május 1. úti körforgalom és környéke Szabályozási terv módosítás 2011. június Végleges szakmai véleményezési tervdokumentáció TH-10-02-06

Tata Május 1. úti körforgalom és környéke Szabályozási terv módosítás 2011. június Végleges szakmai véleményezési tervdokumentáció TH-10-02-06 Tata Május 1. úti körforgalom és környéke Szabályozási terv módosítás 2011. június Végleges szakmai véleményezési tervdokumentáció TH-10-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ALAPADATOK, TÉRSÉGI ADOTTSÁGOK Kemeneshőgyész község Veszprém megye északnyugati részén, a Marcal-folyó mentén fekszik. A település nyugati-északnyugati irányban

Részletesebben

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN MEGYE: BÁCS-KISKÜN Populus x canescens Jász úti dűlő bejárata 60 282 25 Egészségi állapota jó. Populus nigra 'Italica* Kecskemét- 70 376 25 Odvas törzs. Ágasegyháza

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI ZÖLD NYÍREGYHÁZA A kezdetek Nyíregyháza újkori történetéből Első írásos említése Nyír falu néven 1219. évben 1748. évre a hajdan nevezetes hajdúközség majdnem kihalt, puszta,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Készítette: Wittek Krisztina f építész ktsz.: TT/É1-01-2382 Nemes Zoltán tájtervez Várkert Kft ktsz: K/1 01-5053 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ROMÁNIA KORMÁNYA NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/ FEADR A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA

Részletesebben

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akácgazdálkodás biológiai alapjai Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akác ellentmondásos megítélése akác nagyhatalom vagyunk nincs még egy olyan fafajunk,

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 Megbízó: Békés Mérnök Kft Békéscsaba, Pásztor u. 34. Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Területfelhasználás, szabályozás: Torma Gyöngyi okl. építészmérnök

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A PÉCS, ZSOLNAY VILMOS U. 46. (40513/4 HRSZ), EGYKORI BALOKÁNY FÜDRŐ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BUDAKESZI ERDÉSZETI ARBORÉTUM BİVÍTÉS FEJLESZTÉSI TERVE - 2 0 0 7 -

BUDAKESZI ERDÉSZETI ARBORÉTUM BİVÍTÉS FEJLESZTÉSI TERVE - 2 0 0 7 - 2 MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság Regionális és Zöldövezeti Tervezı Osztály Balatonfüred, Erdész köz 2. Szerz.sz.: II/5-610/2005 BUDAKESZI ERDÉSZETI ARBORÉTUM BİVÍTÉS FEJLESZTÉSI TERVE - 2 0 0 7 -

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS. Városközpontot és a 86-os utat szegélyezõ területek tájépítészeti és kapcsolódó településképi kérdései

RÉPCELAK VÁROS. Városközpontot és a 86-os utat szegélyezõ területek tájépítészeti és kapcsolódó településképi kérdései RÉPCELAK VÁROS Városközpontot és a 86-os utat szegélyezõ területek tájépítészeti és kapcsolódó településképi kérdései Programtisztázó és döntéselõkészítõ dokumentáció 2013.10.24. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete 150/2012. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségrıl

Részletesebben

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDÖRS, M1 M7 UTÓPÁLY BUDFOKI UTC HÁRSF UTC STEFÁNI ÚT ÁLTL HTÁROLT TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL SZÓLÓ a 46/2005. (IX.22.), 34/2006. (VI.21.), 41/2006.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. 21/2001. (07.16.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely, Ipoly utca és környéke helyi építési szabályzatáról. Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése, az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében 1. számú melléklet a 144/008. (XI. 7.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szem megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális szám Szakmai szemok Az erdőgazdálkodó vagy az felsőfokú Bizonyítvány másolat

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

Oladi Havasok Díszfaiskola KÖSZÖNTÔ TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Oladi Havasok Díszfaiskola KÖSZÖNTÔ TISZTELT VÁSÁRLÓNK! Oladi Havasok Díszfaiskola KÖSZÖNTÔ TISZTELT VÁSÁRLÓNK! Örömmel szeretnénk felkelteni az Ön érdeklôdését növényeink iránt. Augusztustól az ôszi és tavaszi szezonban ahogy az árjegyzékünkben látható komoly

Részletesebben

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Mellékletek Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve 1 Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

2015. ősz - 2016. tavasz

2015. ősz - 2016. tavasz 2015. ősz - 2016. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

Dr GREUTTER ISTVÁN EGYEDI FA ÉS NÖVÉNYFAJTÁI Miskolc, Aulich Lajos utca 16/B. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

Dr GREUTTER ISTVÁN EGYEDI FA ÉS NÖVÉNYFAJTÁI Miskolc, Aulich Lajos utca 16/B. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV Dr GREUTTER ISTVÁN EGYEDI FA ÉS NÖVÉNYFAJTÁI Miskolc, Aulich Lajos utca 16/B. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Dr Greutter István egyedi fa és növényfajtái Miskolc, Aulich Lajos u. 16/B. Természetvédelmi

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

Lakitelek. Kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció. I. ütem /óvoda, iskola előtti szakasz/ Tervező: Máté Zita K 03-0353

Lakitelek. Kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció. I. ütem /óvoda, iskola előtti szakasz/ Tervező: Máté Zita K 03-0353 Lakitelek Településközpont zöldfelületeinek rehabilitációja Kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció I. ütem /óvoda, iskola előtti szakasz/ Tervező: Máté Zita K 03-0353 okl. táj- és kertépítészmérnök 6000

Részletesebben

BUDAPEST, III. KER. ÓBUDAI FŐ TÉR ÉS KÖRNYEZETE VÁROSÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS

BUDAPEST, III. KER. ÓBUDAI FŐ TÉR ÉS KÖRNYEZETE VÁROSÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS BUDAPEST, III. KER. ÓBUDAI FŐ TÉR ÉS KÖRNYEZETE VÁROSÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS tartalom műszaki leírás 1. helyszín adottságai 2. funkciók 3. koncepció 3.1 elrendezés

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2009. (VI.23.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2009. (VI.23.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2009. (VI.23.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/ Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Kiskereskedelmi árjegyzék 2017 tavasz

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS Köztemető Fejlesztési Terve 2011-2021

DÉVAVÁNYA VÁROS Köztemető Fejlesztési Terve 2011-2021 DÉVAVÁNYA VÁROS Köztemető Fejlesztési Terve 2011-2021 Tartalomjegyzék Bevezető..3 1. Temető története... 3 2. Temető fekvése, területe... 3 3. A temetői infrastruktúra... 4 3.1 Ravatalozó... 5 3.2 Utak,

Részletesebben

Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez

Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez Alátámasztó munkarész 2015. július Tervező: Art Vit al Tervező, Ép ít ő és Kereskedelmi Kf t. 2014. Külzetlap Település tervező/ Építész vezető tervező

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

6-os lakás 1,54. csap. víz levezetés. pm.:0,00 3,50. parketta 6,60 3,00. Terasz. fagyálló ker. parketta. 6,32 m 2

6-os lakás 1,54. csap. víz levezetés. pm.:0,00 3,50. parketta 6,60 3,00. Terasz. fagyálló ker. parketta. 6,32 m 2 -es lakás 3, m,8,,,8,,,,,,,,,3,,,9,9,,,3,, -os lakás 3, m P 0, 8,9 0,3,3, pm.: 0,80,00,0,, Elõt.,0 m,0 m 8,0 m,00 m, m.. pm.:,8 m,8 m -0,0 fagyálló fagyálló -0,0,8 m,8 m 0,80,00,00, m, m, 9,80 m,,,,,,00,,,33

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér zöldfelületeinek módosított növénykiültetési terve Előadó: Ottó Péter, polgármester

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA

PÁLYÁZATI ŰRLAP A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA A projekt megvalósításában a szentendrei Szent András Általános Iskola 6. osztályos tanulói vesznek részt. A projekt megvalósulási helyszíne a Szentendréhez közel,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Sorsz. Hrsz. Cím Leírás 1. 2236 Nyár utca 7. napsugaras ház 2. 1893 Major utca 15. napsugaras ház 3. 3766 Luther utca 17. napsugaras ház 4. 737/2 Lehel

Részletesebben

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ Acer n. Flamingo 150/200 SUH. 2.600 Ft (zöld juhar) Acer n. Kelly s Gold 200/250 PF. 3.600 Ft (sárga levelű zöld juhar) Acer platanoides 150/200 SUH. 2.000 Ft Acer platanoides

Részletesebben

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax. Lukács Zoltán Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.: 06-22/722-020 Tisztelt Partnerünk. Engedje meg, hogy e levél keretében

Részletesebben

ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE II. ÜTEM MÉLYGARÁZS ÉS VIRÁGPIAC ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE II. ÜTEM MÉLYGARÁZS ÉS VIRÁGPIAC ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE II. ÜTEM MÉLYGARÁZS ÉS VIRÁGPIAC ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK TERVJEGYZÉK 0 MŰSZAKI LEÍRÁS 1 A TÉR JELENLEGI HELYZETE 1 A TÉR 1 Növényalkalmazás 2 Berendezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A város közterületein és a köztemetőkben 2016. évben tervezett növénytelepítések, valamint a Borzavári

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv 2013.02.28. egyed & partner Építész-Tervező Kft. - 3h építésziroda kft. - Nagy és Társa Mérnökiroda Bt. - Solitaire Kft. - Tri-Plan Mérnök

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Cseres - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 200 400 m tszf. magasságban zonális Termőhely: optimálisan viszonylag mély barna erdőtalaj (pl. Ramman féle BE) és barnaföld, de előfordulhat sekély termőrétegű talajokon

Részletesebben

Pécs, 2009. július 30. Bencze Zoltán. okl. építész. Eltérési nyilatkozat

Pécs, 2009. július 30. Bencze Zoltán. okl. építész. Eltérési nyilatkozat K.L.M.V. Csoport Építésziroda Kft. 7621. Pécs, Szent István tér 12. telefon: 30-329-49-02 Eltérési nyilatkozat Alulírott, építésztervezõ, a K.L.M.V. Csoport Építésziroda Kft. képviseletében, kijelenten,

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 5. Fahasznosítás Fenyők 2. Közönséges luc(fenyő) Picea abies 2 Nagy méretű, kúpalakú koronát fejlesztő fafaj A tűlevelek 10-20 mm hosszúak, egyenként

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

2014. ősz - 2015. tavasz

2014. ősz - 2015. tavasz 2014. ősz - 2015. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez 2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez Helyi védelemre javasolt természeti területek, értékek, egyedi tájértékek: - az Érdi sziget (Beliczay-sziget) természetközeli területei,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

Prizma - Csíkihegyek tér rendezés - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Csíkihegyek tér rendezés - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Csíkihegyek tér rendezés - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalommeghatározások 1. Akadálymentes: az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható.

Részletesebben

Faiskolai. Árjegyzék. Kedves Vásárlónk!

Faiskolai. Árjegyzék. Kedves Vásárlónk! Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett területekkel együtt mintegy

Részletesebben

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál Persze László Sopron 2014 Az értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2005. április 21i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza

Részletesebben