Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve"

Átírás

1 Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve IV. Újpest- Káposztásmegyer, Szilágyi út Homoktövis u. Farkaserdő utca által határolt terület ( HRSZ : /221. ) ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Módosított engedélyezési dokumentáció műszaki tartalma: Az AstraZeneca jégcsarnok kiviteli terveinek készítése illetve a megkezdett építkezés ideje alatt, egyrészről egypár költségcsökkentő megoldásra kellett javaslatot tenni a szoros költségkeret miatt, másrészről olyan megállapodások születtek (jégtechnológia, fűtés) amelyek az épület funkcionális kapcsolatait és gépészeti rendszereit átalakították (szerencsére pozitív irányba). Tételesen: - Versenypálya és gyakorlópálya első ütemben megépül, de a szálloda épülete egy időben eltolt második ütemben készülne el, és ezért a főbejárati előcsarnokot egy építészetileg még elfogadható módon szükséges lezárni. Erre a zárásra tesz javaslatot a terv - A homlokzatot más fő építészeti karaktert adó elem változása nem érintette, csak bizonyos üvegfalakat kellett elhagyni (gyakorlópálya déli homlokzat, lépcsőházak oldalfalai) s helyettük kölségtakarékosabb megoldásokat kellett tervezni. - A versenycsarnok tetejének fémlemez fedése helyett a vápacsatornák közötti mezőben, illetve a gyakorlópálya zöldteteje helyett pvc fedés készül. - A pinceszinti öltözők átcsoportosításával a lakossági korcsolyázás számára pihenő-melegedő tér alakult ki a szükséges számú vizesblokk kialakításával. - A jég előállításához szükséges jégtechnológia a korábbi ammóniás hűtőközeg helyett egy R 407 jelű anyagra változott mely környezetbarát volta miatt nem igényelte a földszinti elhelyezhetőséget, és így a pincébe került, egy raktár helyén kialakítva. Az új technológia részletes leírását lásd hűtőtechnológia műleírásban. A korábbi hűtőgépház helyének átcsoportosításával sportruha szárító-raktár zóna alakult ki. - A megrendelő és a FŐTÁV Rt. között létrejött megállapodás szerint az épületegyüttes fűtését és használati melegvíz igényét távhőszolgáltatással oldják meg, így a gázbekötés ill. a gázkazánok feleslegessé váltak. A külön engedélyezendő éttermek konyháinak szükséges többletenergia igénye a jégtechnológia csökkent felhasználásából fedezhető. Helyszín: 1

2 A tervezett létesítmény helyszíne Újpesten a Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő út által határolt terület. A területet az érvényben lévő rendezési terv intézményterületként jelöli meg. Maximális beépíthetősége 45 %. A terület jelenleg beépítetlen, terepviszonyai rendezetlenek. A terület nyugati határát és az ott kialakítandó út pontos geometriáját az elvi engedélyezési terv alapján illetve a hozzá tartozó közlekedési út terv alapján került pontosításra. A tervezett út - a rendezési tervvel összhangban - a Farkaserdő út csomópontjától enyhe 548,00 m sugarú körívvel folytatódik a terület északi oldalán lévő (szomszédos) lakóépület együttes gyalogos útjáig. Az így létrejött úttengelyre felmért 12 m széles út szabályozza ki a tényleges nyugati telekhatárt. Az út Önkormányzati beruházás keretében valósul meg. Tervezett funkciók: A tervezett létesítmény fő funkcióként két szabványos méretű jégkorongpályát tartalmaz. Az egyik pálya a versenypálya melyhez lelátók csatlakoznak, a másik a gyakorlópálya lelátók nélkül. A második ütemben elsősorban a sportolók elszállásolására készül egy 48 szobás két-három csillagos szálloda. A szállodához kapcsolódóan lakossági vendégkört is megcélozva fittness központ épül. A főpálya épülettömege kiegészítő funkcióként két éttermet (egy gyors és egy hagyományos) és kívülről megközelíthető üzleteket is tartalmaz. Beépítés: A Külső szilágyi út mentén jelenleg a tervezett távlati metrófejlesztések miatt széles védelmi zóna van kiszabályozva, mely azonban a jelen tervezési területnél visszalép az úthoz közelebb engedve a beépítési vonalat. (oka a tervezett zárt fejállomás) A terület tehát kifelé haladva az első eleme a beljebb lépő beépítésnek (térfalnak). A terület beépítését befolyásoló tényező továbbá a karakteres f+5 szintes beépítés észak felől (lakóépületek), valamint az alacsony beépítésű gyermekintézmények dél felől. A területet délről záró Homoktövis utca ferde irányát a városszerkezet szempontjából kevésbé találtuk fontosnak, mint a Szilágyi út karakteresebb vonalát, melyre az új szomszédos lakóépület-együttes beépítése is szerveződik. Ezen szempontok alapján formáltuk úgy az épületet, hogy a legnagyobb épülettömeg a főpálya csarnoka került a magasabb beépítésekhez közel, hossztengelyével párhuzamosan a Külső Szilágyi útra. A nagyobb nyugalmat kívánó óvoda, iskola közelébe a kisebb magasságú, gyakorlópálya tömbje kerül, mely mellett a 2

3 Homoktövis utca felőli oldalon egy komolyabb sűrűségű intenzív zöldterület alakulhat ki. A fő megközelítési irányból feltárulkozó látvány fontossága, illetve a már említett beépítési vonal - ugrás lágy átvezetése miatt került a szálloda karakteresebb (jelszerű) tömbje a Szilágyi út és a Homoktövis utca sarkára. Az épület hármastagoltságú elrendezése lehetővé teszi az ütemezett építést is. Az első ütemben a főpálya épülhet meg a hozzá tartozó előcsarnoki zónával. A második ütem a gyakorlópálya a harmadik pedig a szálloda és fittness központ kialakítása lesz. Jelenleg az első ütemben a két jégpálya épül, másodikra marad a szálloda és fitness központ. Az első ütem előcsarnoki lezárására egy hangsúlyos fém hullámlemez burkolatú vertikális falat terveztünk, mely egyrészt az előtető véglezárását és valamelyest a szálloda tömegének idézőjeles hiánypótlását oldaná meg. Természetesen ez csak átmeneti jelleggel működne így míg a szálloda finanszírozási háttere össze nem áll. Megközelítés, parkolás: A létesítmény forgalma szempontjából (részben a sokrétű eltérő funkció miatt is) fontos a különböző forgalmak szeparálása, melyek a következők: 1. Versenypálya lelátójának közönségforgalma 2. Sportolók elkülöníthető bejárata 3. VIP exkluzív vendégek fogadása 4. Személyzeti gazdasági bejárat 5. Éttermek szétválasztott közönségforgalma 6. Éttermek konyháinak gazdasági bejárata 7. Szálloda vendégbejárata 8. Szálloda gazdasági forgalma 9. Lakossági korcsolyázás forgalma 10. gépészeti helyiségek kiszolgálása Fenti bejárat igényeket figyelembe véve az épület megközelítését a következőképpen oldottuk meg: Két fő megközelítési irányt határoztunk meg: A nagy forgalmú közönségbejárat a Külső Szilágyi út irányából nyílik, melyet a főúttal párhuzamos, telken belüli szervizútról lehet megközelíteni. A másik irány a Farkaserdő utcai parkolók felől indul és az előcsarnoki zónát éri el. Ez főleg a VIP. vendégek és verseny idején a sportolók bejárataként szolgál. A mindennapok használatában két bejáratot az előcsarnok belső utca-szerűen összeköti. Versenyek idején a VIP. bejáratot mobil módon szeparálni lehet az előcsarnok többi részétől. A szálloda főbejárata a csarnok bejáratához közel a nagyméretű előtető alatt kapott helyet. Gazdasági feltöltését a gyakorlópálya felőli irányból terveztük. Az éttermek gazdasági bejáratát összevontuk, hogy az épület külső megjelenését ne zavarja az esetlegesen több helyen felbukkanó rakodók látványa. A közös előtérből 3

4 az azonos szinten elhelyezkedő gyorsétterem saját átvevőjébe, míg az emeleten kialakított hagyományos étteremhez a gazdasági liften viszik fel az árut. Az éttermek főbejáratai az északi (a lakóépületek felőli) oldalon szeparáltan nyílnak. A földszinten lévő trafó, jéggépészet (pinceszintre került) és légtechnikai gépház a Farkaserdő út felől kívülről is megközelíthető. Alaprajzi elrendezés: Az épület a különböző funkciót tartalmazó tömbjeinél különböző szint elrendezéseket tartalmaz: a főpálya: pince (alagsor), földszint, emelet és VIP. galériaszintből (2. emelet) áll, a gyakorló pálya egyszintes (pinceszinti padlószinttel), a szálloda F+4 szintes. Az egyes szinteken az alábbi funkcionális területek találhatóak: Pinceszint: Versenypálya, gyakorlópálya, felnőtt és gyerek sportolói öltözők, bírói és edzői szobák, orvosi szoba, oktató terem (megszűnt), balett-terem (műkorcsolyázók), jégkarbantartó gép, vízgépészet (második ütemben), raktárak Az öltözők minimális átcsoportosításával felszabaduló helyen lakossági korcsolyázást kiszolgáló melegedő-pihenő tér a hozzá tartozó vizesblokkal, jéggépészet egy raktár helyén. Földszint: Előcsarnok, büfé, korcsolya kölcsönző és élező, biztonsági őrség és gépészeti diszpécser, trafó, jéggépészet (megszűnt), légtechnika (alsó szintek) ruhaszárító raktárak Külső megközelítéssel üzletek, gyorsétterem, szálloda előcsarnok és kiszolgáló helyiségei, fittness öltözők és uszodatér (második ütemben) Első emelet: Lelátók, közlekedő előcsarnoki zóna, büfék. Az északi oldalon étterem és konyha. A szálloda első emeletén fittness, kondicionáló terem és kozmetika. (második ütemben) Második emelet: V.I.P. vendégek részére exkluzív ülőhelyek. A csarnok déli rövid oldalánál belső térbe néző vezetői irodák, az északi oldalon csarnok szellőzőgépészete, akusztikai fallal takartan hűtőgépek kültéri egységei. A szálloda második, harmadik, és negyedik emeletén azonos kétszemélyes szobák vannak. (szintenként 16 db.) (második ütemben) Építészeti tömegalakítás 4

5 Fontosnak tartottuk a gazdaságos, de igényes építészeti megoldások alkalmazását, hiszen a jégcsarnok elhelyezkedését tekintve meghatározó pozícióban van a Káposztásmegyeri lakótelep I. és II. üteme között. A nagy csarnok karakterizáló elemei a nagy fesztávot lefedő acél rácsos tartók melyek mindkét öve enyhén íves kialakítású. Ez a forma jelentkezik a rövid homlokzatokon is, melyet az alsó épülettömegtől üvegsáv választ el és egyben tesz lebegővé. A gyakorló pálya semleges visszafogott tömegformálású, tetejét felülvilágítók teszik tagolttá. Fedése zöldtető (költségcsökkentés miatt elmaradt helyette PVC fedésű melegtető készül) melyre a szállodából és a magasabb épületek felől rá lehet látni. A szálloda F+4 szintes tömege ellipszis alaprajzú. Az ívelt forma szerepe az, hogy átvezesse a már említett eltérő mélységű térfalakat, illetve semlegességével kompozíciós ellenpontját képezze a nagy karakteres csarnoknak. (második ütemben) Első ütem zárását lásd beépítés fejezetben. Funkcionális elrendezés egységenként Szálloda (második ütemben készül, de tartalma nem változott) Főbejárata a Szilágyi út felől nyílik (előtető alól). Előcsarnoka dupla belmagasságú, galériás. Földszintjének egy részét a fittness központ öltözői foglalják el. Az előcsarnokból kis méretű reggeliző helyiség nyílik, melyet leválasztható tálalópult és mosogatóhelyiség lát el (lásd még konyhatechnológiai tervet). A reggeliző a reggeliztetés lezajlása után, napközben kávézóként működik. A szálloda gazdasági bejárata a Főúttal ellentétes oldalon nyílik. A gazdasági folyosóról lehet megközelíteni a szinten elhelyezett személyzeti öltözőt, raktárakat és irodákat. A recepciót a mögötte elhelyezett iroda szolgálja ki. A szálloda déli végén kapott helyet a gazdasági lift és lépcső. Az északi végén az előcsarnokból megközelíthetően helyeztük el a vendég liftet és lépcsőt. Mindkét lépcsőház menekülőlépcsőként is funkcionál. (A lépcsőház tetején 1 m2 nyitható felülvilágítót helyeztünk el füstelvezetés céljából.) Az első emeleten még egy személyzeti öltöző található a szálloda részére (max. 10 fő egynemű). A 2., 3. és 4. emelet azonos kialakítású. A középfolyosós rendszer két végén a már említett közlekedési magokon kívül helyet kapott két raktár. A déli végén a szobaasszonyi helyiség van; itt tárolják a takarító-tisztító szereket, a hulladékot és a szennyest. A másik oldalon van a tisztaruha és egyéb napi készlet raktár. A középfolyosó két végén füstmentesítésre nyitható ablakok készülnek. A szobák az ellipszis formából adódóan eltérő méretűek: 19,4 és 24,6 m2 közötti alapterülettel, de 2 személy részére mindegyik bútorozható. A szélső egységek fürdőszobája kád helyett csak zuhanyzóval kialakított. A fürdők kerámia padlóburkolatúak és mennyezetig csempézettek. A folyosóra és a szobákba szőnyegpadlót terveztünk (folyosón B1, nem éghető aljzaton). A fürdőkben és a folyosón monolit gipszkarton álmennyezet készül. 5

6 Fitness (második ütemben készül, de tartalma nem változott) A szálloda előcsarnokából nyílik a kétszintes fitness centrum. A szállodáéval közös recepciónál történik a bejelentkezés és fizetés. A földszinten két különnemű öltöző kapott helyet kb. max szekrény elhelyezésének lehetőségével. Az öltözőből közvetlenül lehet a medencetérbe jutni, ahol a tervek szerint egy 5 x 14 m-es úszómedence, egy kb. 2 m átmérőjű (~ 6 személyes) Jacuzzi pezsgőfürdő és szauna kap helyet. A szaunához tartozó pihenőágyakat a medencetérben helyezzük el. A medencetérben térből nyílóan egy kis zuhanyzó helyiségben állított zuhanyok lesznek (rozsdamentes zuhany-oszlopok normál falizuhany kialakítással). Az emeleti szintre külön lépcsőn lehet feljutni. Az itt elhelyezett helyiségek funkcionális pontosítása a végleges bérlő ismeretében lesz majd lehetséges. A tervezési programban erősítőgépekkel berendezett kondicionáló termet, fitnessaerobic termet, masszázst szerepeltettünk. A fitnesshez tartozik még az előcsarnok felőli oldalon elhelyezett fodrászat, kozmetika és szolárium. Ezek konkrét berendezése csak a végleges üzemeltetővel való egyeztetés után lehetséges, de alapellátásként tisztítható burkolat (kerámia) és vízvételi kézmosási helyet biztosítottunk. A takarítószer tárolására takarítószer-szekrény lesz beépítve. Földszinti üzletek A Szilágyi út felőli oldalon bérelhető, kívülről megközelíthető üzlethelyiségek lesznek. Mindegyik üzlet rendelkezik saját WC-vel, kézmosóval és raktárral. Földszinti gyorsétterem A tervben ez a terület csak mint koncepcionális rész szerepel. Az étterem üzemeltetője jelenleg még nem ismert, ezért a konkrét étteremlánc igényei szerint kialakított tervet külön engedélyezési eljárás során fogjuk benyújtani. Jelen terv azonban koncepciójában bemutatja az elvi működését egy lehetséges elrendezésnek. A gazdasági bejárat a Farkaserdő út felől nyílik. Közös előtérből lehet bejutni a gyorsétterem területére. A nyersanyag előkészítetten központi bázisról érkezik. Tárolásuk hűtőben és mélyhűtőben történik. A zöldségáruk a zöldség-előkészítőbe kerülnek. A nagy mennyiségű papír és műanyag tartozék raktározására külön raktárt terveztünk. A hulladékot külön technológia szerint a külső előtérből nyíló tárolóban tárolják (szelektív gyűjtés saját elszállítás). A gyorsétterem fogyasztótere az északi irányból, az utcáról közelíthető meg. Kapacitása kb. 100 férőhely. A fogyasztótérről betekintés nyílik a versenypályára. Emeleti étterem Az emeleti étterem hagyományos ételválasztékú. Fogyasztóteréből szintén be lehet látni a versenypályára. Megközelítése az északi oldalon lévő lépcsőről lehetséges. Gazdasági forgalma a földszinti közös előtérből nyíló átvevőn keresztül történik. Az áruszállítás céljára teherliftet terveztünk. A konyha részletes leírását lásd a konyhatechnológiai fejezetben (X.) 6

7 Jégcsarnok Pálya és öltözők A két pálya (gyakorló és versenypálya) a pinceszinten vannak részben hőtechnikai, részben forgalomszervezési okokból. Az előcsarnokból az L5 jelű lépcsőn lehet ide lejutni. A pályákkal azonos szinten találhatók az öltözők. Három alaptípust terveztünk: versenyzői (profi), gyereksportolói és jégtáncos öltözők. A profi jégkorongos és a jégtáncos öltözők saját vizesblokkal rendelkeznek. A jégkorongos öltözőkhöz gyúróhelyiség is tartozik. A gyermek öltözők egy része úgy van kialakítva, hogy két öltöző használjon közös fürdőblokkot. A jégtáncosok számára balett termet alakítunk ki. A csapatok taktikai megbeszélésére pedig az oktatóteremben kerülhet sor (elmarad). A pincében edzői és bírói öltözőt, valamint orvosi szobát helyeztünk még el. A jégpályák karbantartását elektromos jégkezelő géppel (Rolba) végzik. Ez a két pálya közti területen parkol és felváltva kezeli a pályákat. A létesítménybe bejuttatni, illetve nagyobb karbantartáskor elszállítani a gyakorló pálya nyugati végénél lévő leeresztőaknánál lehet. Az L5 jelű lépcsőházon keresztül érkezhet le a közönség lakossági korcsolyázásra a pinceszinten kialakított melegedő-pihenő helyiségbe, melyből közvetlenül a jégpályák megközelíthetők. Előcsarnok Megközelítése a Szilágyi út és a Farkaserdő út felől lehetséges. Mindkét pályára be lehet tekinteni; a gyakorló pályára ablakon, a fő pályára nyitottan (a pálya végére korong elleni védőháló készül). Az előcsarnok egyben a büfé fogyasztótere is, illetve várakozó-pihenő terek. Versenyek alkalmával az előcsarnok egy része szeparálható és a hátsó bejárat VIP bejáratként működhet. A közönség a széles L4 lépcsőn jut fel a lelátók szintjére. A VIP vendégek az L5 lépcsőt használva érhetik el a második emeleten lévő VIP helyeket. Lelátók A csarnok hossztengelyével párhuzamosan helyezkednek el oldalanként 4 szektorra osztva. Befogadóképességük 972 fő/oldal. E létszámra méretezett WC csoportok a közlekedők végeiben találhatók. A szektorok egymástól fémkorlátokkal vannak elválasztva. A közlekedőkhöz tartozó 2 pár lépcső menekülésre és a rendezvények végén a lelátók elhagyására is használhatóak. A közlekedő-zsibongó területen ideiglenes üzemeltetésű büfé pultok lesznek kialakítva. VIP szint A második emeleten galériás-páholyos kialakítással oldalanként 89 fő férőhely készül. Ezen a szinten lesznek a Jégcsarnokhoz tartozó Sportvezetői irodák, melyek a csarnok tere felé néznek. 7

8 Az északi végfalban kapnak helyet a fény és hangtechnikai helyiségek, valamint a közvetítő fülkék. Gépészet A trafó, a jéggépészet (pinceszintre került) és az alsó szinteket ellátó légtechnika a földszinten a Farkaserdő út felőli oldalon lesznek. A gép ki-beszállítás miatt szerelhető falszerkezettel (nem szükséges, helyette méretezett kapuk készülnek). A csarnok szellőző gépei, a dízel aggregát, a kazánház a 2. emeleten kapnak helyet. A hűtés kültéri egységeit oldalról vizuálisan és akusztikailag zárt, felülről nyitott területen lehet elhelyezni. A versenypálya tartószerkezeteinek alsó övén karbantartó járda készül, innen lehet a világítótesteket, illetve az egyéb installációkat karbantartani. A szellőző gépház szellőzői a tetőudvarra nyílnak. Ugyanez a terület alkalmas a gépbeszállításokkor beemelő területként való használatra. Homlokzati feliratok A létesítmény homlokzatokon megjelenő felirati mezőit több csoportba soroljuk: 1. A bérelhető területek feliratai: üzletek, fitness cég felirati mezői. Ezek a homlokzati téren FELIRAT Ü1-Ü2 jellel szerepelnek. Minden esetben a megjelölt helyre és méretben szerelhetők fel a függönyfal ill. portálszerkezetekre. 2. A létesítmény megnevezése illetve a főszponzorának neve a FELIRAT 1, 2.. stb. mezőkben szerepelhetnek. Méreteiket és konkrét kialakításukat külön eljárásban kell engedélyeztetni. Ezen feliratok egyedi igényes design elemek lehetnek csak, a homlokzattal összhangban megvalósított formában. 3. Reklám tornyok : az épület elé állított acél szerkezetű alu lemez borítású (RAL 9007) reklám ill. felirati építmények (2 db), melyek felirata a 2. szerint kezelendő. 4. Üzletek előtti a környezetalakítás részét képező reklám-táblák, vitrinek elhelyezésük a terven jelölt helyen és méretben történhet. 8

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ

AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Pályázat útján sikerült megvásárolni a közelben lévő, éppen diákok hiányában bezárt, Mérnök utcai Általános Iskola területét.

Pályázat útján sikerült megvásárolni a közelben lévő, éppen diákok hiányában bezárt, Mérnök utcai Általános Iskola területét. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Előzmények: A SZÁMALK- Holding Zrt. megbízására alapján készítettük el a cég új székhelyének és az intézményhez szorosan kapcsolódó Gábor Dénes Főiskolának terveit. A SZÁMALK-

Részletesebben

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok 00 Környezettanulmány 01 Beépítési

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

Budapest, XIII. ker. Váci út Huba utca Angyalföldi út Dózsa György út által határolt terület beépítése, építészeti megfogalmazása. 2009.

Budapest, XIII. ker. Váci út Huba utca Angyalföldi út Dózsa György út által határolt terület beépítése, építészeti megfogalmazása. 2009. É P Í T É S Z E T I M Ő L E Í R Á S Budapest, XIII. ker. Váci út Huba utca Angyalföldi út Dózsa György út által határolt terület beépítése, építészeti megfogalmazása 2009. november TARTALOM- ÉS RAJZJEGYZÉK

Részletesebben

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia TARTALOMJEGYZÉK I. Iratanyag Műszaki leírás 1. Telepítés, tájolás 2. Tömeg, forma, anyagok 3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia 4. Épület szerkezetek 5. Épület - Gépészet Csatolt mellékletek 11.

Részletesebben

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK"

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK Budapest, IX. Lenhossék u. 11. szám alatti társasház ELHELYEZKEDÉS: A Lenhossék utca a több mint 24 éve nagyon sikeres ferencvárosi tömbrehabilitáció területén helyezkedik

Részletesebben

Műszaki leírás. Koncepció - Több, mint irodaház. Beépítés, környezetalakítás, tájépítészet - Ház(ak) a parkban

Műszaki leírás. Koncepció - Több, mint irodaház. Beépítés, környezetalakítás, tájépítészet - Ház(ak) a parkban KKÁT BOIÉ Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Beléptető és Operatív Irányító Épület bővítése TERVPÁLYÁZAT 2010 Műszaki leírás Koncepció - Több, mint irodaház Kézenfekvő gondolat, hiszen a kiírás kettős

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft. 1136 Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-,

Részletesebben

Értékbecslés adatlap

Értékbecslés adatlap -4 lakásos házban lévı lakás (nem panel) Értékbecslés adatlap Ingatlan címe: Ir. szám Pest utca Megye Pest Hrsz: 8/A/ hsz. 8. Város/Falu/Község em. ajtó Alapterületek Ingatlan jellemzıi Település jellemzıi

Részletesebben

Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok

Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok 1. Előtörténet Szombathely városát cca.

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 1041 Budapest, István út 14. TERVFAJTA: Ajánlatkérési

Részletesebben

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél.

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél. Törzsszám: Bo-02/01/2009-T Telepítési, építészeti és akadálymentesítési műleírás a Budaörs, PITYPANG BÖLCSŐDE 80 férőhelyes bővítése 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A., hrsz.: 228/5 műszaki kiviteli tervdokumentációjához

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1.1. ELŐZMÉNYEK 1.2. HELYSZÍN 1.3. KONCEPCIÓ 1.3.1. ÉPÜLET 1.3.2. KÖRNYEZET 1.4. FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona telephelyek kiváltása i új 130 férőhelyes dősek otthona Budapest, XVIII. Alacskai út 22. TARTALOMJEGYZÉK műszaki leírás építészeti koncepció alaprajzi rendszer parkoló

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Kormányablak építészeti kialakítása az 1173 Budapest, Pesti út 163. szám alatti ingatlanban- Tájékoztató az eljárás eredményéről

Kormányablak építészeti kialakítása az 1173 Budapest, Pesti út 163. szám alatti ingatlanban- Tájékoztató az eljárás eredményéről Kormányablak építészeti kialakítása az 1173 Budapest, Pesti út 163. szám alatti ingatlanban- Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

B) AZ ORSZÁGGYŰLÉS IRODAHÁZA ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA ÁLTAL HASZNÁLT EGYÉB ÉPÜLETEK B/1. MŰSZAKI LEÍRÁS. B/1.1 Az épületek ismertetése

B) AZ ORSZÁGGYŰLÉS IRODAHÁZA ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA ÁLTAL HASZNÁLT EGYÉB ÉPÜLETEK B/1. MŰSZAKI LEÍRÁS. B/1.1 Az épületek ismertetése 2.sz. mellgklet B) AZ ORSZÁGGYŰLÉS IRODAHÁZA ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA ÁLTAL HASZNÁLT EGYÉB ÉPÜLETEK B/1. MŰSZAKI LEÍRÁS B/1.1 Az épületek ismertetése B/1.1.1. Országgyűlés Irodaháza, Budapest, V. Széchenyi

Részletesebben

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló ÍGY KÉSZÜLT Építés Aréna Veszprémben [1] Július közepén három napos ünnepi rendezvénysorozattal megnyitották a nagyközönség előtt Magyarország harmadik legnagyobb vidéki multifunkciós csarnokát Veszprémben.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Költözzön a Balaton fővárosába!

Költözzön a Balaton fővárosába! Költözzön a Balaton fővárosába! Ismerkedjen meg legújabb ingatlanfejlesztési projektünkkel, melyre Balatonfüreden, a Balaton fővárosában kerül sor. A híres füredi öbölre néző, gyönyörű fekvésű telken nyolc

Részletesebben

Műszaki leírás ELŐZMÉNYEK: Építészeti kialakítás: Miskolci Autista Alapítvány bentlakásos Otthonának tervezéséhez. A telek beépítése, fekvése:

Műszaki leírás ELŐZMÉNYEK: Építészeti kialakítás: Miskolci Autista Alapítvány bentlakásos Otthonának tervezéséhez. A telek beépítése, fekvése: Műszaki leírás Miskolci Autista Alapítvány bentlakásos Otthonának tervezéséhez ELŐZMÉNYEK: A telek beépítése, fekvése: A tervezési helyszín Szakáld község, Dózsa György u. 43. hrsz.: 318, oldalhatáron

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI MŰ LEÍRÁS

TERVPÁLYÁZATI MŰ LEÍRÁS TERVPÁLYÁZATI MŰ LEÍRÁS KONCEPCIÓ Telepítés a kapu A Ludovika Akadémia történeti és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemi Campus tervezett új épületei a környező utcák felől védik és zárják körül az Orczy kertet.

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

1. Egy nemzeti intézmény szerepkörei

1. Egy nemzeti intézmény szerepkörei MNM komplex fejlesztése tervpályázat 2010 ADI Studio Kádár Bálint Miklós Balázs Rab Judit Szemerey Samu építész munkatárs: Darab Írisz kertépítészet: Németh Eszter látványtervek: Gyulai Attila 1. Egy nemzeti

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ráckeve Város Önkormányzata (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Szerződésmódosítás a Kormányablak kialakítása Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Okmányiroda, 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. szám alatti épületében tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési

Részletesebben

Műszaki leírás a Közösségi Ház Újpalotán c. tervpályázathoz

Műszaki leírás a Közösségi Ház Újpalotán c. tervpályázathoz Műszaki leírás a Közösségi Ház Újpalotán c. tervpályázathoz 2014. szeptember 1. Városépítészeti összefüggések A tervezési terület jelenleg intenzíven használt közparkként funkcionál: erőteljes az átmenő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete Építészeti és környezetrendezési tervpályázat 2009

TARTALOMJEGYZÉK A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete Építészeti és környezetrendezési tervpályázat 2009 TARTALOMJEGYZÉK A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete Építészeti és környezetrendezési tervpályázat 2009 I. Iratanyag (3 pld) - Műszaki leírás - Helyiséglkimutatás II. Tervlapok 01 Beépítési

Részletesebben

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. TSZ: 1218 építtető: RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém,

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről A Népjóléti Bizottság 2011. évre vonatkozó

Részletesebben

"Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás

Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció - módosítás "Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Vállalkozási szerződés a Budapest VI. kerület Nyugati

Részletesebben

100 FÉRŐHELYES IDŐSEK OTTHONA - BUDAPEST, XI. KER. KAMARAERDEI ÚT 16.

100 FÉRŐHELYES IDŐSEK OTTHONA - BUDAPEST, XI. KER. KAMARAERDEI ÚT 16. helyszínrajz m=1:500 Kamaraerdei út BÉPÍTÉSI ÉS SZBÁLYOZÁSI TOK telekterület: 15 775 beépítési mód: szabadonálló a tervezett épület az előírt szabályozási vonalon belül van. a beépítettség megengedett

Részletesebben

AGÓRA PÓLUS INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, GYŐR

AGÓRA PÓLUS INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, GYŐR AGÓRA PÓLUS INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, GYŐR TERVPÁLYÁZAT 2009. február TARTALOMJEGYZÉK Építészeti műleírás Tartószerkezetek Épületgépészet Épületvillamosság mellékletek: Területkimutatás (11. sz. melléklet)

Részletesebben

Műleírás. Style & Draw. Enteriőr tervezési pályázathoz. 80 m2-es I. emeleti lakás tervezése

Műleírás. Style & Draw. Enteriőr tervezési pályázathoz. 80 m2-es I. emeleti lakás tervezése Műleírás Style & Draw Enteriőr tervezési pályázathoz 80 m2-es I. emeleti lakás tervezése Családmodell- és igény bemutatása: A projekt megbízója egy 25 éves egyedülálló fiatal nő, aki szülői támogatással

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevő!

Tisztelt Ajánlattevő! A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Integrált szociális városrehabilitáció Zsókavár utcai akcióterület részfeladatai tenderdokumentációjának elkészítése tárgyú általános egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzata módosításának szakmai javaslata* I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Részletesebben

IKT szerződés módosítása

IKT szerződés módosítása IKT szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ FODOR 3. Épftfiipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely; 1113 Budapest, Ibrahim u. 9. Levélcím, telephely: 9027 Györ, Vágóhíd U. 2. Adószám- 11469957-2-43 MKB: 10300002-33221146-00003285 5. sz

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás,

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás, A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III.10.) rendelete Belső-Ferencváros (A Duna folyam - a Fővám tér - Kálvin tér térségére vonatkozó KSZT határa - Üllői út - Ferenc körút - Boráros

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Kormányablak építészeti kialakítása az 1082 Budapest, Baross utca 59. szám alatti ingatlanban - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Kormányablak építészeti kialakítása az 1082 Budapest, Baross utca 59. szám alatti ingatlanban - Tájékoztató az eljárás eredményéről Kormányablak építészeti kialakítása az 1082 Budapest, Baross utca 59. szám alatti ingatlanban - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben (továbbiakban OTSZ) foglaltak szerint a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4086 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 009 July 2011 Rev.01 Page 1 of 9 Régió Megye Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 31.636 Autópálya csatlakozás M35

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához MŰLEÍRÁS A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. Városszerkezeti kapcsolatok, beépítés 2. Építészeti koncepció 3. Tartószerkezeti

Részletesebben

Építészeti mûszaki leírás A terület és az épület ismertetése A tervezési terület Gyõr nyugati részén, az 1-es fõút mellett található. A terület korábban ipari jellegû volt, de az üzemek többsége már megszûnt.

Részletesebben

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz.

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz. 9 DB KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ GANZ TELEP 087. Budapest, Kőbányai út 5. (hrsz.: 38599/3) Tervező: Alpkő Kft. 08 Budapest, Hidegkúti út. 0. július Jelen tervdokumentáció

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

[a mellékletek:] 4. melléklet: Övezeti terv 5. melléklet: azoknak a területeknek a lehatárolása, ahol a KSZT van hatályban

[a mellékletek:] 4. melléklet: Övezeti terv 5. melléklet: azoknak a területeknek a lehatárolása, ahol a KSZT van hatályban A kihirdetés ja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. szeptember 19. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2011.(IX.19.)

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Klapka György utca 2. Hrsz.: 6611 3300 EGER MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Heves Régió Észak-Magyarország Lakosság száma Kb. 56 500

Részletesebben

Kányakapu u. 7/B Tervezési koncepció. é z s é Kft. készítette: Oláh Gergely Bajtai Krisztina 2010.11.09.

Kányakapu u. 7/B Tervezési koncepció. é z s é Kft. készítette: Oláh Gergely Bajtai Krisztina 2010.11.09. Kányakapu u. 7/B Tervezési koncepció Kft. készítette: Oláh Gergely Bajtai Krisztina 2010.11.09. A koncepcióról: Alábbi tervezői vázlat egy lehetséges megoldást, tömegkezelést, elrendezést mutat. Mindezt

Részletesebben

Denevérház Prémium minõségû 4 lakásos társasház

Denevérház Prémium minõségû 4 lakásos társasház Denevérház Prémium minõségû 4 lakásos társasház Budapest XII. kerület Denevér utca. 30.szám Általános ismertetõ Tervezõ: Patonai Dénes mûszaki egyetem magasépítési tanszékvezetõ Generál kivitelezõ: Angolinvest

Részletesebben

Pályázat. A 4. emeleti lakás felújítási terve. Tervező: UaIWgxQPoBuJwJyM

Pályázat. A 4. emeleti lakás felújítási terve. Tervező: UaIWgxQPoBuJwJyM Pályázat A 4. emeleti lakás felújítási terve Tervező: UaIWgxQPoBuJwJyM 2016 1 Műleírás: Megrendelőm egy fiatal hölgy, aki szereti a letisztult, igényes, modern környezetet, szeret vendégeket hívni és nagy

Részletesebben

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez.

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. 1 Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. Általános információk: Tervezett épület Szombathely herényi városrészén

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

polgármester Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. szám (576/1 hrsz.) alatti ingatlan használatba és működtetésbe adására

polgármester Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. szám (576/1 hrsz.) alatti ingatlan használatba és működtetésbe adására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Bálint Judit Barcika Centrum Kft ügyvezetői asszisztens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. -3. szám (576/ hrsz.) alatti ingatlan használatba

Részletesebben

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7.

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. TSZ: 1223 építtető: LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. terv: Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv helyszín: 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca hrsz.: 350/1 Veszprém, 2012. augusztus

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA 2012.

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA 2012. IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA 2012. Bevezetés Lechner Ödön a nemzeti szellemű magyar építőművészet megteremtésére törekvő mozgalom úttörője és zászlóvívője volt. A családi tulajdonban lévő téglagyárukban

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Levegőt! Ráckeve élhetőbb központjáért című projekt megvalósítására vonatkozó építési szerződés keretében Ráckeve polgári iskola épületének

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14.

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. Tisztelt Ajánlattevő! Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

"Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - eredmény

Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció - eredmény "Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A PÉCS, ZSOLNAY VILMOS U. 46. (40513/4 HRSZ), EGYKORI BALOKÁNY FÜDRŐ

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #29 KARCAG PÜSPÖKLADÁNYI ÚT 19. SZ. ALATTI INGATLAN Hrsz.: 6903, 6904 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége Az értékelt ingatlan Karcag központjától

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 130 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 22. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatást. nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelem

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatást. nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelem (3000.- Ft) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatást végzők hatósági nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelem A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10576/356 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Ezüstdénár utca 1. szám /A, B, C, D jelű lakások/ Beruházó és generál

Részletesebben

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András Épületakusztika Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András ZAJFORRÁSOK Külső zajforrások Ipari tevékenység Járműtranszport Rendezvények (zenei, sport, stb tüntetés ) Belső zajforrások Belső téri tevékenységekből

Részletesebben

CÍMLAP M = 1:100 PTE-IGYFK SZEKSZÁRD - ELÕADÓ - ÉS OKTATÓTERMEK KIALAKÍTÁSA - VÁZLATTERV - 2009. JANUÁR TERVEZÕ - SOLART 3D BT

CÍMLAP M = 1:100 PTE-IGYFK SZEKSZÁRD - ELÕADÓ - ÉS OKTATÓTERMEK KIALAKÍTÁSA - VÁZLATTERV - 2009. JANUÁR TERVEZÕ - SOLART 3D BT PTE-IGYFK SZEKSZÁRD ELÕDÓ - ÉS OKTTÓTERMEK KILKÍTÁS VÁZLTTERV - 009. JNUÁR TERVEZÕ - SOLRT 3D BT HODOSSY LÁSZLÓ FÖLDESI ZOLTÁN TRTLOMJEGYZÉK: CÍMLP MÛSZKI LEÍRÁS HELYSZÍNRJZ FÖLDSZINTI LPRJZ EMELI LPRJZ

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

J a v a s l a t az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos döntések meghozatalára Ó z d, 2011. november 24.

J a v a s l a t az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos döntések meghozatalára Ó z d, 2011. november 24. J a v a s l a t az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos döntések meghozatalára Ó z d, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

'L?j. számú előterjesztés

'L?j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés 'L?j. számú előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete Rendelettervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 5932 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét, Mátra 2. szám /A, B jelű lakások/ Helyiséglista: A LAKÁS Beruházó és generál

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben