BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, március 3. Ik.sz.: 208/2016

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2016. március 3. Ik.sz.: 208/2016"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Babits Mihály Kulturális Központ 2015 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, március 3. Ik.sz.: 208/2016

2 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM STRATÉGIAI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA Kulcskompetenciák fejlesztése Közösségfejlesztés Szabadidő, rekreáció biztosítása Ágazati és intézményi együttműködés Szervezetfejlesztés Esélyegyenlőség biztosítása... 7 Minősített Közművelődési Intézmény cím A SZÁMOK TÜKRÉBEN... 8 AGÓRA FUNKCIÓK...11 HELYSZÍNEK...12 KÜLSŐ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE...13 MŰFAJOK...17 Néptánc...17 Könnyűzene...17 Szakkörök, klubok...18 Mozi...18 Komolyzene...18 Tánc, táncjáték...18 Képzések, konferenciák...19 Kiállítások...19 Ifjúsági- és családi programok...19 Ismeretterjesztés, egészséges életmód...20 Színház, irodalom...20 Nagyrendezvények...21 Egyéb...21 NAGYRENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK...24 Nemzeti ünnepek, ünnepek...24 Nagyrendezvények...24 Majális...25 Gyermeknap...25 Szent László Napok...26 Augusztus Szüreti Napok...27 Szekszárdi advent...29 Szekszárdi szilveszter...30

3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, TÉRSÉGI SZEREPKÖR...31 PARTNERSÉG...31 SZERVEZETI MŰKÖDÉS...32 KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING...34 Nyomtatott anyagok...34 Nyomtatott sajtó...35 Elektronikus média...35 Online kommunikáció...35 Honlap...35 Közösségi oldalak...36 Hírlevél...37 ÖSSZEGZÉS...38 MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET - A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT CSOPORTVEZETŐINEK BESZÁMOLÓI SZÁMÚ MELLÉKLET - A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT FONTOSABB RENDEZVÉNYEI SZÁMÚ MELLÉKLET - SZÜRETI NAPOK PROGRAMJAI SZÁMÚ MELLÉKLET - MOZIFILMEK SZÁMÚ MELLÉKLET - TEREMBÉRLETEK

4 BEVEZETÉS Nem kellemes dolog fölismerni (...) a logikátlan, mondhatnánk: a tönkremenésre szakosodott helyi termelési módot; a legegyszerűbb dolgok érthetetlen hiányát, és nem könnyű mindezeket birkatürelemmel viselni. Bizony félő, hogy egyszerűbbnek látjátok majd otthon az egy-két bál és előadás, klub vagy szakkör, tanfolyam vagy amatőregyüttes szervezését, mintsem, hogy a gazdasági, a termelési, a társadalmi, a közéleti változtatás kezdeményezői, motorjai, mozgatói legyetek. (Beke Pál: Méltóságkereső) A közösségi művelődés szakmai köreiben hosszabb ideje megfogalmazódott az a koncepció, amely szerint a közművelődés területén tevékenységet folytató szervezetek feladata nem az önmagáért való szórakoztatás, koncertek, diszkók, előadások szervezése, még csak nem is önmagában a kulturális-művészeti értékteremtés, nevelés, ízlésformálás. Küldetésünk ennél sokkal átfogóbb: stratégiai célkitűzésünk a társadalmi állapotok javítása. Mivel egy költségvetési szerv éves beszámolója nem ad keretet hosszabb szakmai koncepció kifejtésére, ezért választottam Beke Pál gondolatát mottónak, amely kifejezi intézményünk azon alapelvét, hogy feladatunk a (helyi) társadalmi állapotok javítása az egyéni kulcskompetenciák és a kisközösségek tevékenységének fejlesztésén keresztül a kultúra eszközrendszerének segítségével a fenti gondolatok mentén való szakmai munka megkezdésének éve volt a Babits Mihály Kulturális Központban. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a szervezeti folyamatokat és eljárásrendeket ezen célkitűzés eléréséhez kellett igazítsuk. Ez egyben jelentette az intézmény szervezeti dokumentumainak lehető legteljesebb jogszabályi megfeleltetését, új szabályzatok elkészítését, a 2014-ben kidolgozott szervezeti struktúra gyakorlati megvalósítását, a régi eljárásrendek megerősítése mellett új eljárásrendek kidolgozását, és nem utolsó sorban új rendezvények, rendezvénytípusok megszervezését. Mindez a szervezeti átalakítások természetes rendje szerint belső konfliktusokkal járt. A munka sikerességét azonban jelzi, hogy a belső konfliktusok nem haladtak meg egy kritikus szintet, továbbá, hogy mint azt a következőkben bemutatom az elért eredmények jók, sőt, némelyik kiemelkedő. Jelen beszámoló nem az adott évben megvalósult rendezvények felsorolásából, adatok halmazából áll. Beszámolómban az intézményben 2015-ben zajló munka eredményeit, a különböző folyamatokat kívánom felmutatni, elemezni, amelyhez a konkrét rendezvények és indikátorok az értelmezési keretet adják. Mellékletekben, valamint az intézmény egyéb nyilvántartásaiban rendezvényeink részletes listája megismerhető. 4

5 SZAKMAI PROGRAM 2015 A Babits Mihály Kulturális Központot érintő Agora beruházás lényege, hogy a közösségekbe való befektetés nem korlátozódhat pusztán a materiális javak beszerzésére, az ingatlan bővítésre, felújításra. A tartalmi elemeket nézve ez azt is jelenti, hogy a közösségi művelődést segítő munka nem szűkülhet le a szakmai nyelven fogalmazva frontális műfajokra (bemutatók, előadások), hanem az egyének és közösségek bevonásával, aktív részvételével kell megvalósuljon ben arra törekedtünk, hogy megalapozzuk ezt a munkát, aminek eredményeképpen az intézmény egyre növekvő mértékben járul hozzá az egyének és közösségek legteljesebb körű fejlődéséhez. Olyan multifunkcionális közösségi szolgáltató intézmény a Babits, amely a közösségi együttlétektől a legmagasabb színvonalú rendezvényekig képesek ellátni a várost és a térségét a szolgáltatások legteljesebb spektrumán. Ez lényegében azt jelenti, hogy a Babits elsősorban nem rendezvényszervező intézmény, hanem az egyének és a közösségek kiteljesedését segítő közművelődési intézmény. Ezért már a 2015 évi munkaterv is a közösségi művelődési hívószavai szerint készült, azaz intézményünk hozzájárul kulcskompetenciáik fejlesztéséhez, segíti a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtést, lehetőséget nyújt a tartalmas rekreációra, a szabadidő hasznos eltöltésére. STRATÉGIAI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA A munkatervben stratégiai célterületeket jelöltünk meg, amelyek a tavalyi munkánkat meghatározták. Ezen területek és azok teljesülése indikátorokkal (zárójelben a tervezett, illetve a bázisérték, azt követően a teljesített érték): 1. Kulcskompetenciák fejlesztése Célként tűztük ki, hogy 2015-től valamennyi programunk esetében meghatározzuk azt, hogy mely kompetenciák fejlesztéséhez járul az hozzá, továbbá, hogy a 2015-öt követő években pedig ki kell dolgozni a változás mérésének módszerét. A nyilvántartó szoftver bevezetésekor az adatokat tartalmazó tábla megtervezésekor nem számoltunk annak bővíthetőségével, így ezt a szoftver jelenlegi verziójával már nem tudjuk megvalósítani. Indikátorok: teljesítésük nem sikerült 2. Közösségfejlesztés A Babits Mihály Kulturális Központ SzMSz-e értelmében biztosítja az intézményt használó szervezetek formális képviseletét. Célul tűztük ki azt, hogy a művelődő közösségeket segítő munkánkat erősítsük. Ez az indikátorok szintjén jól megvalósul, azonban a szakmai munkát segítő egyik legfontosabb cél, a koncepció vázlata még nem készült el. 5

6 Indikátorok: civil fórum ülései (1 alkalom) - megvalósult szakmai koncepció vázlata (1 db) nem valósult meg az intézmény által létrehozott új szervezetek száma (2 db) 3 db közösségi rendezvények látogatóinak emelkedése 2014-hez képest ( fő) fő 3. Szabadidő, rekreáció biztosítása Az intézmény 2015-ben is a megszokott magas színvonalon biztosította a hasznos és tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségét az élmény funkcióhoz kapcsolódó rendezvényeken keresztül. Itt az adatok szerint csökkenés mutatkozik, de ennek oka az agóra funkciók 2014 óta történt pontosabb meghatározásban rejlik. Megítélésem szerint a valóságban érdemben ezen a területen nem történt változás. Indikátorok: rendezvények látogatóinak emelkedése 2014-hez képest ( fő) fő 4. Ágazati és intézményi együttműködés A partneri együttműködésekre vonatkozó legfontosabb terveink voltak a meglévő szakmai kapcsolatok megtartása, erősítése, a térségi szakmai szerepkör erősítése, szakmai hálózat kiépítése. Hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk a Tolna Megyei Népművészeti Egyesülettel és a Civil Információs Centrummal. Megkezdtük az együttműködés kereteinek kidolgozását a Tolna Megyei Kereskedelmi- és Iparkamarával, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal valamint a sióagárdi Fecske bábcsoporttal, továbbá egyeztettünk a Bartina Néptánc Egyesülettel, hogy a meglévő eredményes együttműködést egyrészt írásban erősítsük meg, továbbá, hogy azt milyen irányokban tudjuk bővíteni ben a legnagyobb hiányosság, hogy megfelelő szakember hiánya miatt a térségi szakmai szolgáltató szerepkört csak részben tudtuk kidolgozni. Intézményünk honlapján szakmai segédanyagokat tettünk elérhetővé. A hálózat kialakítása sajnos nem történt meg. Indikátorok: szakmai konferenciákon való intézményi jelenlét (3 alkalom) 5 alkalom térségi szereplőkkel való egyeztetések száma (5 alkalom) 1 alkalom szakmai tapasztalatcserék száma (2 alkalom) nem teljesült stratégiai megállapodások száma (2 db) 2 db 5. Szervezetfejlesztés 2015 az új szervezeti struktúra bevezetésén keresztül fontos mérföldkő az intézmény értelmében. Ennek szükségessége nem csupán abban merült ki, hogy új igazgatóként a változó célok megvalósítása változó szervezeti struktúrát igé- 6

7 nyeltek. Az intézmény korábbi szabályzatai részben elavultak (pl. házirend), részben nem feleltek meg a megváltozott jogszabályi környezetnek (pl. SzMSz), részben nem voltak szakszerűek, nem képviselték sem a közalkalmazottak, sem az intézmény érdekeit (pl. munkaköri leírások) Ennek megfelelően o részletes, a munkajogi szabályoknak is megfelelő új munkaköri leírások készültek valamennyi közalkalmazott számára o aktualizáltuk a belső szabályzatokat (alapító okirat, házirend, igazgatói utasítások), új szabályzatok készültek (SzMSz, Folyamatszabályozás, Iratkezelési szabályzat, Teljesítményértékelési rend) o az intézmény által bevezetett nyilvántartó szoftver a tervezettnél jóval hatékonyabbnak bizonyult, az nem csupán adatbázis lett, de a gyakorlatban a menedzsmentet is segíti, továbbá érdemben lehetővé teszi a folyamatokba épített vezetői ellenőrzést o belső kompetenciafejlesztő tréningsorozatot és szakmai továbbképzést szerveztünk A szervezeti átalakítások természetesen minden esetben belső feszültségeket is okoznak, ezek mértéke azonban nem érte el az intézmény működését befolyásoló kritikus szintet. Indikátorok: új szervezeti dokumentumok darabszáma 4 db továbbképzési alkalmak száma 5 6. Esélyegyenlőség biztosítása Intézményünk 2015-ben változatlanul biztosította az egyenlő hozzáférést rendezvényeihez, szolgáltatásaihoz. Emellett az esélyegyenlőséggel kapcsolatos önálló programjaink száma nem emelkedett. Egyedi megállapodásnak köszönhetően azonban az Esőmanók autistákat segítő egyesület nyilvános és zártkörű programjainak több alkalommal is helyet biztosítottunk. A lehető legteljesebb fizikai, érzékszervi és értelmi akadálymentesítéssel kapcsolatos érdemi egyeztetést sajnos nem tudtuk megkezdeni. Indikátorok: rendezvények száma legalább a 2014-es szinten teljesült, plusz külső szervezet által szervezett 15 rendezvény egyeztetések, megállapodások száma nem teljesült Minősített Közművelődési Intézmény cím 2015 Bár a stratégiai célok között nem szerepelt, mégis utólag vált egyértelművé a szervezet egészére gyakorolt hatása miatt, hogy a minősítés (azzal együtt, hogy egész éves feladatot jelentett) stratégiai jelentőségű volt a szakmai munka szempontjából. Intézményünk a 7

8 címet 2016 január 21-én vehette át a Magyar Kultúra Napján Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól a Babits Mihály Kulturális Központ kimagasló munkájáért. A minősített közművelődési intézmény címet pályázat útján nyerhetik el a közművelődési intézmények. A pályázat benyújtását a Babits Mihály Kulturális Központ esetében is hosszú előkészítő munka előzte meg. A pályázat megírása egy szűkebb csapatmunka eredménye. Ebben Csabai Zsuzska, Farkas Zsuzsi, Gonda Mária, Kissné Hóner Magdolna és Wessely Judit vett részt elején kezdtük meg a pályázattal kapcsolatos munkát, majd szeptember 15-én történt meg a pályázat benyújtása. Novemberben egy szakértőkből álló csoport ellenőrizte, hogy a pályázatban foglaltak megfelelnek-e a valóságnak, tehát, hogy a Babits Mihály Kulturális Központban zajló tevékenység valóban a folyamatos minőségi fejlődés jegyében zajlik-e. A cím elnyerése hatalmas szakmai elismerés, anyagi haszonnal nem jár. A cím megszerzése egy fejlesztési folyamat eredménye, amely az intézmény több évtizedes minőségi munkáján alapszik. A stratégiai célok megvalósulása a fentiek alapján kettős. Egyrészt komoly eredményeket értünk el a legfontosabb szakmai célkitűzéseket és a szervezetfejlesztést érintően: a rendezvények száma és látogatószáma emelkedett, partneri körünket bővítettük, a szervezetfejlesztés eredményeképpen intézményünk működése átláthatóbb és hatékonyabb lett, megszereztük a minősített intézmény címet. Elmaradásaink oka minden esetben kapacitáshiány (humánerőforrás, technikai stb.) os munkatervünket már ezt figyelmbe véve kell elkészíteni A SZÁMOK TÜKRÉBEN Az Agóra pályázat indikátorai a fenntartási időszakban évi 300 ezer látogatót írnak elő. A rendezvények látogatóit ( látogatás) kiegészítik a rendezvényekhez nem kötődő látogatók, az intézmény egyéb szolgáltatásait (wi-fi, információs szolgáltatás, nyitott könyvespolc, kávézó, étterem stb.) igénybevevők, továbbá a betévedők, valamint a klubfoglalkozásokra érkezőket kísérő vendégek. Az összesített adatok szerint: Rendezvények látogatói Egyéb látogatók Információs szolgáltatások Összesen fő fő fő fő A fenti összesített látogatószám a 2014-es látogatószám 117%-a. Nyilvántartásunk szerint a rendezvényeket a következő szempontok alapján tudjuk összegezni: rendezvények száma, hossza, helyszíne, szervezője, műfaja, kormányzati funkció szerinti besorolása, típusa, a minősített közművelődési intézmény cím szerinti tevékenységi körök, a rendezvény jellege valamint az agóra funkciók szerinti besorolás. 8

9 Szükség esetén ezek bármilyen összetett szűrése megoldható. (Zárójelben a 2014-es adathoz mért százalékos arány található.) Összes rendezvény száma alkalom (134%) Rendezvények hossza óra (121%) Rendezvények hossza óra (142%) (kiállítások nélkül) Rendezvények átlagos hossza 3,09 óra (107%) (kiállítások nélkül) Látogatók száma rendezvényenként 87 fő (86%) Ezen belül a Babits Mihály Kulturális Központ által önállóan vagy együttműködésben szervezett rendezvények: Összes rendezvény száma (209%) Rendezvények hossza óra (119%) Rendezvények hossza óra (184%) (kiállítások nélkül) Rendezvények átlagos hossza 3,37 óra (92%) (kiállítások nélkül) Látogatók száma fő (112%) Látogatók száma rendezvényenként 167 fő (54%) A fenti adatokban minimális mértékben torzulást okoz az a tény, hogy a polgármesteri hivatal épületének felújítása miatt lényegében 2015 egészében intézményünk biztosított helyet a hivatal értekezleteinek, valamint az önkormányzat működéséhez kapcsolódó ülések egy jelentős részének. Tekintettel azonban arra, hogy ez összességében 104 órát és 1979 főt jelent, ennek a hatása elhanyagolható. A jelentős rendezvényszám emelkedést és a látogatószám emelkedést tehát más okok magyarázzák. Itt kell felhívnom a figyelmet arra, hogy az előzetes pénzügyi adatok szerint a fenti növekedést intézményünk úgy tudta elérni, hogy a kiadásokat tartottuk, a működési bevételeink viszont 20 millióval magasabbak lettek a tervezettnél! 9

10 10

11 A fenti adatok szemléletesen tükrözik, hogy a Babits Mihály Kulturális Központban 2015-ben is rendkívül intenzív munkát folytatnak a művelődő közösségek, legyen szó akár civil szervezeti formában, akár informális módon szerveződő körökről. Az idei év nagy változása, hogy az intézmény által önállóan vagy együttműködésben szervezett rendezvények száma úgy nőtt, hogy a látogatószám eloszlása érdemben nem változott. Ennek egyik oka, hogy míg az intézmény elsősorban nagyobb rendezvényeket (Szüreti Napok, színházi előadások, koncertek) szervez, addig a civil programok leginkább klubfoglalkozásokra korlátozódnak. Másik oka, hogy az intézmény a stratégiai céloknak megfelelően saját klubfoglalkozásokat indított, továbbá a vasárnapi mozi 144 új saját eseményt jelent. AGÓRA FUNKCIÓK Rendezvényeink agóra-funkciók szerinti besorolása nem csupán a pályázat fenntartási időszak beszámolási kötelezettségeinek teljesítése során nyújt segítséget, hanem arról is képet ad, összevetve például az előző diagramokkal, hogy az intézmény saját programjai során mennyiben tud hozzájárulni a közösségfejlesztéshez. Területi közművelődési tanácsadás 8 db 1105 fő Élmény funkció 964 db fő Közösségi funkció 2661 db fő 11

12 A közösségi funkció (a művelődő közösségek tevékenysége, az át- és továbbképzések, a civil társadalom helyi formációinak befogadása stb.) a rendezvények számát tekintve kisebb mértékben van jelen intézményünkben mint 2014-ben. Ennek oka az előbb említett mozi vetítések számának emelkedése. Ugyanis, ha a közösségi rendezvényeken, azaz elsősorban a művelődő közösségek rendezvényein résztvevők számát tekintjük, jelentős, több mint 20%-os az emelkedés. HELYSZÍNEK Termeink kihasználtsága a 2015-ös adatok alapján: Terem Létszám (fő) Rendezvények (db) Színházterem Rendezvényterem Csatár Bödő Mozi Művészetek Háza kiállítás Művészetek Háza Parászta Márványterem kiállítás Bakta galéria Piac rendezvénytér Páskum Piactér Palánk Fiatalok utcja Remete Mozi előtér Főépület Piac oktató termek

13 Színházterem, Rendezvényterem Bakta Sakk terem Páskum, Palánk Piac kiállítás Színházterem, Csatár nagy Nyelviskola Zene-szoba Márványterem Gyerekjátszó Piac előtér A 2015-ös év főbb változásai, hogy a Placc ifjúsági közösségi tér telephelyként való üzemeltetésével az eddigieknél több és változatosabb helyszínnel tudunk gazdálkodni. Az üzemeltetési feladatok azonban a tervezettnél nagyobb energiákat követeltek meg, melynek intézményünk 2015-ben próbált megfelelni. Az érzékelt hiányosságokat és problémákat figyelembevéve ezen 2016-ban átszervezésekkel igyekszünk változtatni. További változás, hogy multifukcionális rendezvénytermünk kihasználtsága lényegesen nőtt, míg a színházterem és a Művészetek Háza kihasználtsága csökkent. Legnagyobb mértékben klubtermeink kihasználtsága növekedett 2014-hez képest. KÜLSŐ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE Intézményünk alaptevékenysége a közművelődésről szóló törvény és az országos szakmai célkitűzések értelmében is, hogy teret biztosítson a társadalom önszerveződéséhez. Ennek keretet az intézmény alapító okiratán túl a teremhasználatról szóló szabályzat ad. Ennek értelmében kedvezményes használat csak az alaptevékenységeink között szereplő rendezvényekre adható, térítésmentes használat emellett kizárólag intézményvezetői vagy polgármesteri engedéllyel lehetséges. Ezen szabályzaton 2015 elején a kiemelkedő művészeti együttesek lehetőségeinek bővítése érdekében úgy változtattunk, hogy nagyobb termeink közcélú használat esetén a korábbi napidíj helyett óradíjban is igénybe vehető. Ez több szervezet számára lényeges könnyítést jelentett ben a következő szervezetek folytattak nálunk térítésmentesen tevékenységet: Szervező: Hossz (óra): Díj (Ft): Nézőszám (fő): Bartina Néptánc Egyesület 1055, Ft Tücsök Zenés Színpad 440, Ft 1723 Ifjú Szív Mo-i Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes 140, Ft 1284 Balázs Imre (sakk szakkör) 270, Ft 654 Szekszárdi Madrigál Kórus 234, Ft 1845 Art Contact Mozgásszínház 90, Ft 282 Szerepjátszó Kör 262, Ft 292 Babits Nyugdíjas Klub 103, Ft 1907 Mentálhigénés Műhely 117, Ft

14 Szervező: Hossz (óra): Díj (Ft): Nézőszám (fő): Deutsche Bühne 42, Ft 113 Gagliarda Kamarakórus 98, Ft 899 Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal 104, Ft 1979 Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 130, Ft 1126 Mondshein Szdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület 126, Ft 881 Kids Club Angol Nyelviskola 235, Ft 662 Esőmanók egyesület 79, Ft 223 Szívküldi Dalkör 88, Ft 558 Szekszárdi Versmondó Műhely 141, Ft 217 Platán Nyugdíjas Klub 58, Ft 887 Nótakedvelők Klubja 87, Ft 731 Nagycsaládosok Egyesülete 44, Ft 468 Honismereti egyesület 24, Ft 480 Díszítőművész Szakkör 60, Ft 197 Újra Dolgozni Tolnában 26, Ft 229 Aliscum TheArtRoom 65, Ft 124 Tolna megyei Népművészeti Egyesület 20, Ft 71 Életet az éveknek nyugdíjas szövetség 32, Ft 522 Liszt Ferenc Zeneiskola 12, Ft 368 Szekszárd , Ft 97 Cre Art Írószeminárium 38, Ft 62 Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egy. 6, Ft 65 Muslinca Kórus 25, Ft 175 Tolna Megyei Méhész Egyesület 10, Ft 282 Halászháló Egyesület 10, Ft 145 Szekszárd környéki Foltvarró Egyesület 47, Ft 321 Hímző szakkör 22, Ft 41 Polip Ifjúsági Iroda 20, Ft 360 Alisca Brass Band 3, Ft 250 Clark Ádám Flotilla 6, Ft 26 Kertbarát kör 7, Ft 122 Nemzeti Művelődési Intézet 7, Ft 70 Éremgyűjtők 14, Ft 147 Új Nemzedék 8, Ft 110 Kindl Gábor (Obsitos szereplőválogatás) 13, Ft 150 Bélyeggyűjtők 12, Ft 84 Szent József Iskolaközpont 2, Ft 410 Kristály Lélekvédő Egyesület 9, Ft 83 Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság 2, Ft 98 Vakok és Gyengénlátók Szövetsége 1, Ft 60 ÖSSZESEN Ft 14

15 Az intézményben tevékenységet folytató civil szervezetek, csoportok az alkalmak száma száma szerinti sorrendben (3 alkalomtól) Bartina Néptánc Egyesület Balázs Imre Tücsök Zenés Színpad Szekszárdi Madrigál Kórus Szekszárd Jazz Quartet Ifjú Szív Mo-i Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Mentálhigénés Műhely Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Babits Nyugdíjas Klub Mondshein Szdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület Gagliarda Kamarakórus Nótakedvelők Klubja Art Contact Mozgásszínház Nemzeti Művelődési Intézet Szívküldi Dalkör Szekszárdi Versmondó Műhely Matók Ákos Szerepjátszó Kör Díszítőművész Szakkör Kids Club Angol Nyelviskola Babahordozó Klub Platán Nyugdíjas Klub Ringató Szekszárd RÉV szenvedélybetegsegítő Szolgálat Aliscum TheArtRoom Cre Art Írószeminárium Nagycsaládosok Egyesülete Esőmanók Szekszárd környéki Foltvarró Egyesület Muslinca Kórus Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület Hímző szakkör Bélyeggyűjtők Életet az éveknek nyugdíjas szövetség Szekszárd 2020 Újra Dolgozni Tolnában Éremgyűjtők Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Deutsche Bühne Dr. Gaál Gábor Polip Ifjúsági Iroda Tolna Megyei Méhész Egyesület Kristály Lélekvédő Egyesület Liszt Ferenc Zeneiskola Halászháló Egyesület Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság Honismereti egyesület Új Nemzedék Tolna megyei Népművészeti Egyesület Clark Ádám Flotilla

16 Az intézményben tevékenységet folytató civil szervezetek, csoportok a résztvevők száma szerinti sorrendben (100 főtől) Bartina Néptánc Egyesület Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Tücsök Zenés Színpad Babits Nyugdíjas Klub Nemzeti Művelődési Intézet Szekszárdi Madrigál Kórus Mentálhigénés Műhely Ifjú Szív Mo-i Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Gagliarda Kamarakórus Platán Nyugdíjas Klub Mondshein Szdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület Nótakedvelők Klubja Kids Club Angol Nyelviskola Balázs Imre Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ringató Szekszárd Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft Garay János Gimnázium Csurgó Zenekar Szívküldi Dalkör Életet az éveknek nyugdíjas szövetség Honismereti egyesület Nagycsaládosok Egyesülete Szent József Iskolaközpont Liszt Ferenc Zeneiskola Polip Ifjúsági Iroda Szerepjátszó Kör Szekszárd Jazz Quartet Szekszárdi Rendőrkapitányság Art Contact Mozgásszínház Tolna Megyei Méhész Egyesület Szekszárd környéki Foltvarró Egyesület Babahordozó Klub Alisca Brass Band Újra Dolgozni Tolnában Esőmanók Szekszárdi Versmondó Műhely Díszítőművész Szakkör Muslinca Kórus Matók Ákos Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület Kindl Gábor Éremgyűjtők Halászháló Egyesület Tolna Megyei Védelmi Bizottság Illyés Gyula Megyei Könyvtár Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság Aliscum TheArtRoom Kertbarát kör Szekszárd 2020 Deutsche Bühne Új Nemzedék Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Há Földművelésügyi Minisztérium

17 Az intézményben az alábbi szervezetek működtetnek irodát, raktárat, próbatermet amelyek értéke a következő: Szervezet Terület Ft/m2/hó Ft/év Bartina Néptánc Közhasznú 155,78 m Ft Ft Egyesület telefon, internet költség ~7.000 Ft Ft Mentálhigiénés Műhely 43 m Ft Ft Szekszárdi Jazz Quartet 30,36 m Ft Ft Polip Ifjúsági Egyesület 107,1 m Ft Ft Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 56,33 m Ft Ft ÖSSZESEN Ft MŰFAJOK Az intézményben zajló szakmai munka legrészletesebb, legszínesebb bemutatása a különböző műfajok szerint lehetséges. A rendezvények részletes felsorolásától itt eltekintek, meggyőződésem, hogy az éves beszámolóban nem azok felsorolására, sokkal inkább azok arányaira, a résztvevők létszámára kell koncentrálni, csak ilyen módon értelmezhető a szakmai munka eredményessége. Néptánc ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db néptánc fő 3572 fő 1199 ó 7 ó 535 db 3 db Intézményünkben zajló egyik leghangsúlyosabb tevékenység a néptánccal kapcsolatos. A rendkívül szoros együttműködésnek köszönhetően az ezzel kapcsolatos programok túlnyomórésze a Bartina Néptánc Egyesületnek köszönhető. Ide tartoznak az egyesület próbái, a különböző fellépések, valamint a Szüreti Napok rendezvényei (a fenti táblázatban az intézményünk által szervezett 3 rendezvény). Könnyűzene ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db könnyűzene fő fő 917 ó 93 ó 310 db 39 db Intézményünkben a könnyűzenei koncertek elsősorban a nagyrendezvényekhez köthetők, de ide soroljuk még az ismert zenészek önálló koncertjeit valamint a civil szervezetek közül pl. a Tücsök Zenés Színpadot, vagy a Jazz Quartet próbáit. A Babits szervezésében 17

18 megvalósuló könnyűzenei programok magas látogatószámát részben a Szüreti Napok adják első felében egy pályázati támogatásnak köszönhetően szerveztük AlteRock című könnyűzenei koncertsorozatunkat, amelynek keretében az év során nyolc estet szerveztünk. Ennek koncepciója, hogy fellépési lehetőséget biztosítunk szekszárdi vagy környékbeli kezdő zenekaroknak. Bár az esemény látogatószáma alacsony, a programsorozat lényege hasonló bármelyik önművelődő kisközösség programjához: célja az egyéni és társas kompetenciák fejlesztése. Szakkörök, klubok ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db szakkörök, klubok 6430 fő 13 fő 1172 ó 2 ó 455 db 1 db Ide soroljuk azon kiscsoportok tevékenységét, amelyek más műfajba nem sorolhatók: a nyugdíjas klubokat, bélyeggyűjtőket, a díszítőművész kört, az érmegyűjtőket, a foltvarrókat, a Kids Club nyelviskolát, a sakk szakkört, a szerepjátszó kört. Mozi ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db mozi fő fő 1752 ó 1748 ó 876 db 874 db Intézményünkben a filmművészethez elsősorban a premier mozi vetítései kapcsolódnak, ezen kívül alkalmanként iskolai vetítések, külső szerveket filmklubjai. A vasárnapi vetítések beindulásának is köszönhetően itt közel 100%-os emelkedés tapasztalható 2014-hez képest. Komolyzene ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db komolyzene fő 4124 fő 695 ó 27 ó 236 db 15 db A különböző kórusok mellett (Gagliarda, Madrigál kórus, Pedagógus kórus, Mondschein kórus) ide soroljuk az elsősorban a Művészetek Házában megvalósuló komolyzenei esteket: Augusz-bérlet, ifjúsági hangversenyek, újévi hangverseny stb. Tánc, táncjáték ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db tánc 3240 fő 1616 fő 196 ó 116 ó 51 db 14 db 18

19 táncjáték 289 fő 279 fő 3 ó 1 ó 2 db 1 db A különböző táncokkal (mozgással) foglalkozó csoportok (Art Contact, hastánc, mazsorett, társastánc) a táncjátékokat és a balett előadásokat. Képzések, konferenciák ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db képzések 7602 fő 933 fő 1867 ó 717 ó 278 db 9 db konferenci a 3643 fő 80 fő 152 ó 2 ó 28 db 1 db A különböző nyelvtanfolyamok mellett ide soroljuk még a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett szakmai napokat, a kulturális közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési alkalmakat és az intézmény szakmai módszertani tevékenységéhez kötődő fórumokat. Kiállítások ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db Kiállítás (egyéb) 4401 fő 4020 fő 1261 ó 1238 ó 11 db 7 db Kiállítás (fotó) fő fő 3551 ó 3551 ó 5 db 5 db Kiállítás (helytörténeti) 580 fő 380 fő 489 ó 489 ó 3 db 2 db Kiállítás (képző- és iparművészet) fő fő 9824 ó 9140 ó 38 db 33 db Kiállítás (Műszaki, természettudományi) 500 fő 500 fő 512 ó 512 ó 1 db 1 db Kiállítás (népművészeti) 2700 fő 100 fő 1099 ó 2 ó 4 db 1 db ÖSSZESEN fő fő ó ó 62 db 49 db Az intézmény valamennyi kiállítása ezen a soron szerepel. Mivel statisztikailag a kiállításmegnyitókat is itt kezeljük, ezért a kiállítások tényleges száma ennek körülbelül a fele. Ifjúsági- és családi programok ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db családi programok fő fő 194 ó 119 ó 72 db 19 db ifjúsági 3650 fő 2095 fő 136 ó 99 ó 21 db 9 db Az esküvők és különböző családi ünnepekhez kapcsolódó terembérletek mellett ide soroljuk játszóházakat, babahordozó klubot és a különböző nyári táborokat is. 19

20 PLACCC Intézményünk 2015 február elején vette át telephelyként a piactéri közösségi házat. A közösségi tér működési rendjét, nyitva tartását, az oda tervezett programokat több egyeztető megbeszélés során alakítottuk ki. Az egyeztetésekbe úgy ifjúsági szervezeteket, mint az ifjúsággal foglalkozó egyéb partnerintézményeket bevontunk. Az intézmény névválasztását pedig látogatóinkra bíztuk, a legjobb javaslatot tevő magánszemély nyereményt kapott. Ha a Placcra, az ifjúság mint célközönség számára szervezett programok nyers adatait nézzük (28 program, 3824 látogató amelyben nincsenek benne a rendszeres próbák, összejövetelek), az eredmények jók, különös tekintettel arra, hogy egy teljesen új kulturális intézményről van szó. A kép azonban sokkal árnyaltabb, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az ifjúsági munka legfontosabb célja a közösségteremtés, a szűkebb környezetéért tenni akaró, motivált fiatalokból álló csoportok megteremtése. (Természetesen sok egyéb, főleg szociális feladatok mellett.) A közösségi tér egyéb szabadidős szolgáltatásait, lehetőségeit ugyanis rendkívül kismértékben használták ki a fiatalok. Ennek többféle oka van: intézményünk eddig érdemben nem rendelkezett az ifjúsággal kapcsolatos szervezői tapasztalatokkal (a szakszerű ifjúsági munka elsősorban szociális elemekből áll, az felkereső jellegű), nem építettünk ki érdemi együttműködést ifjúságsegítő szervezetekkel (a Polip egyesülettel való együttműködés nem realizálódott, az Új Nemzedék központ irodájának működése pedig egy projekt kifutása miatt év közben lényegében leállt). Ismeretterjesztés, egészséges életmód ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db ismeretter jesztés 4751 fő 851 fő 354 ó 160 ó 99 db 12 db egészség, testmozgás 2840 fő 55 fő 233 ó 7 ó 62 db 2 db A különböző terembérletek mellett ide soroljuk a születés heti rendezvényeket, az egészség-hetet és szabadegyetemet, jógát, mozgásművészeti bemutatókat, stb. Színház, irodalom ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db színház fő fő 85 ó 49 ó 29 db 27 db irodalom 1440 fő 707 fő 275 ó 18 ó 87 db 9 db 20

21 Színházi évadunk különböző előadásai, bérletei, továbbá az irodalmi estek, beszélgetések tartoznak ide. Nagyrendezvények ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db nagyrendez fő fő vények 703 ó 700 ó 6 db 6 db ünnepek 7848 fő 7750 fő 29 ó 27 ó 14 db 13 db Ide tartoznak a Szüreti Napok, a Majális, a Gyereknap, az Advent és a Szilveszter továbbá a különböző nemzeti ünnepek, megemlékezések és azok különböző programjai. Egyéb ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db egyéb fő 5008 fő 1234 ó 368 ó 398 db 25 db közgyűlés 1687 fő 190 fő 69 ó 9 ó 37 db 1 db bál, buli 3492 fő 400 fő 117 ó 2 ó 16 db 1 db Ide tartoznak a máshova be nem sorolható terembérletes rendezvények mellett a különböző értekezletek, közgyűlések, összejövetelek, a bálok, valamint a pódiumestek, beszélgetések. A nyers számok mellett beszédesek az alábbi grafikonok. Az elsőn össze lehet vetni, hogy a látogatók számában hogyan viszonyulnak egymáshoz a különböző műfajokon belül az intézmény vagy más külső partner által szervezett rendezvények. 21

22 Látogatók számának megoszlása a különböző műfajok között szervező alapján, fő fő fő fő fő nagyrendezvények (pl majális, gyereknap, egyéb könnyűzene Kiállítás (fotó) néptánc Kiállítás (képző- és iparművészet) családi programok vásár színház komolyzene Mozi ünnepek (nemzeti és helyi) képzések szakkörök, klubok néphagyomány ismeretterjesztés képző- és iparművészet Kiállítás (egyéb) ifjúsági konferencia bál, buli tánc egészség, testmozgás Kiállítás (népművészeti) közgyűlés irodalom Kiállítás (helytörténeti) Kiállítás (Műszaki, természettudományi) pódium estek táncjáték Összesen Babits A következő grafikonon ugyanezt láthatjuk, csak a rendezvények számának függvényében. 22

23 Rendezvények számának megoszlása a különböző műfajok között szervező alapján, Mozi néptánc szakkörök, klubok egyéb könnyűzene képzések komolyzene ismeretterjesztés irodalom családi programok egészség, testmozgás tánc Kiállítás (képző- és iparművészet) közgyűlés színház konferencia nagyrendezvények (pl majális, gyereknap, szüret) ifjúsági bál, buli vásár ünnepek (nemzeti és helyi) Kiállítás (egyéb) néphagyomány Kiállítás (fotó) pódium estek Kiállítás (népművészeti) képző- és iparművészet Kiállítás (helytörténeti) táncjáték Kiállítás (Műszaki, természettudományi) Babits db Az alábbi diagramon a rendezvények számának megoszlását láthatjuk műfajonkénti bontásban. 23

24 Rendezvények számának megoszlása műfajok szerint nagyrendezvények (pl majális, gyereknap, szüret) 1% ifjúsági 1% Mozi 22% konferencia közgyűlés 1% színház 1% 1% tánc 1% Kiállítás (képző- és iparművészet) 1% egészség, testmozgás 2% családi programok 2% irodalom 2% ismeretterjesztés 3% komolyzene 6% képzések 8% néptánc 15% könnyűzene 9% szakkörök, klubok 13% egyéb 11% NAGYRENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK Nemzeti ünnepek, ünnepek Doni áttörés napja január 14. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja február es forradalom és szabadságharc március 15. Hősök napja május 26. Nemzeti Összetartozás napja június 4. A Holokauszt szekszárdi áldozatainak emléknapja július 13. Szent István nap augusztus 20. Aradi vértanúk emléknapja október os forradalom október 23. Nagyrendezvények A Babits Mihály Kulturális Központ egyik legfontosabb feladata a közösségi- és nemzeti ünnepek szervezése. A hasonló programok hosszú távon rentábilisak is lehetnek: foko- 24

25 zottan megjelenítik az intézményben zajló munkát és az ahhoz csatlakozó támogatókat, azok kultúra iránti elkötelezettségét. Ezzel jelentősebb támogatói kör mozgósítható a megvalósításhoz. Majális A rendezvény hagyományosan a város első nagy szabadtéri rendezvénye volt idén is Szekszárd központi helyén: a Prométheusz parkban. Célja szokásosan a város érdeklődő lakosainak szórakoztatása, egész napos, vidám, minden korosztályra kiterjedő programok biztosítása. Az egész napos programok közt szerepeltek: színpadi programok, bábszínház, gyermekkoncert, néptánc műsor, látványsport-és mozgásművészeti bemutatók, zenés programok, ügyességi-és kvízjátékok, kézműves foglalkoztató, játékpark, egészségsátor, játékos nyelvtanulás, kajakozás a szökőkút medencéjében, valamint esti koncert a Ladánybene 24 formációval, utcabál és majálisi kirakodó vásár. A közreműködők szokásosan a város kiemelt művészeti csoportjai, civil egyesületei, klubjai, iskolai szakkörei voltak, valamint meghívott profi előadók színesítették a rendezvényt, amely órától óráig tartott. Különösen nagy sikert aratott a délelőtti bábelőadás Paprikajancsi bábszínháza és az esti nagykoncert a Ladánybenével. A jövőre nézve több civil csoportot, egyesületet kellene bevonni a színpadi produkciók mellé, színesítve a park területén lévő programkínálatot. Ugyancsak bővíteni szükséges a vásárosok számát, akár kedvezményes helyárral, vagy egyéb plusz szolgáltatás felajánlásával. Látogatók száma: 1000 fő Gyermeknap A május utolsó vasárnapjára eső gyermeknap valójában egy, a családok egészét öszszefogó, széles társadalmi összefogással megszervezett rendezvény, amelyen valamennyi generáció megtalálta a maga számára érdekes programelemeket. Az idei évben valósult meg másodszor az a koncepció, hogy a gyermeknap egészét az intézmény főépülete és a Művészetek Háza közötti sétányon, parkos részen valósítjuk meg. Az elképzelés beváltotta a hozzá fűzött reményeket olyannyira, hogy a tapasztalatok alapján ban a Háry János mesefesztivált is ide szervezzük. A játékok túlnyomó része ingyenes volt, de több visszajelzés alapján érdemes megtalálni ahhoz egy megállapodást, hogy az ugrálóvárakban is térítésmentesen játszhassanak a gyerekek. Sok civil partnerrel dolgoztunk együtt és hagyományosan a Katasztrófavédelem is csatlakozott a rendezvényhez, nem kis részt vállalva a program sikerében (tűzoltó autó, füstsátor, kosaras kocsi állt a kicsik rendelkezésére). Több műfajban kínáltunk a gyerekeknek elfoglaltságot: mozgásbemutatók, színházi produkció, kézműves tevékenységek, bábelőadás, ügyességi és logikai játékok, mesemondás, kutyás bemutató, játékpark és még sok program várta a gyerekeket. A látogatók száma körülbelül 2000 fő volt. 25

26 Szent László Napok Az éves rendezvénynaptárban fontos helye van egy, a nyár elején, a szünidő, a turisztikai szezon elejére eső programsorozatnak. Sajnos az elmúlt évek bebizonyították, hogy a történelmi vígasságokra épülő szakmai koncepció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért az esemény jelen formájában elsősorban a helyi vallásos közösségnek szól. A szombati napra eső programelemek, a hagyományos Pörköltfőző és a Vármegyeháza udvarára szervezett koncertek nem váltották be a hozzá fűzött reményeket, azok látogatószáma évről évre csökken ben a programsorozat helyi kórusok csatlakozásának köszönhetően mégis színesedett. Programelemek Június 25. augusztus 23. Bakta galéria Szent királyoknak fényes tüköre - kiállítás Június 25. csütörtök Művészetek Háza Szeretet az ének mélyen benne él minden énekes szívében finn testvérvárosi kórus vendégszereplése (Chamber choir Arios) Június 26. péntek óra- Szekszárd, Szentgáli Gyula utca Wosinsky Mór a tudós pap Június 26. péntek óra- Szekszárd, Szentgáli Gyula utca Szabadtéri ünnepi szentmise Június 26. péntek óra - Szent László szobor Ünnepi megemlékezés Június 26. péntek Belvárosi Plébániatemplom A Szekszárdi Kamarazenekar koncertje Június 27. szombat óra - Béla király tér Koccintás - Magyar Bor Napja Június 27. szombat óra - Szekszárd, Béla király tér Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe Június 27. szombat Művészetek Háza Coro Caré Alto kórus és a Gagliarda Kamarakórus koncertje Június 27. szombat Vármegyeháza Udvara Nyáresti koncert Június 28. vasárnap óra - Vármegyeháza díszterem Ünnepi közgyűlés Augusztus 20. Szekszárd egyik legfontosabb ünnepi alkalma esik erre a nemzeti ünnepre, az egész napos programsorozat részeként ünnepi szentmisére került sor a Belvárosi Templomban, amit a Babits Mihály Kulturális Központban követett az ünnepi közgyűlés, amelynek keretében átadták a következő díjakat: Díszpolgár Dúzsi Tamás borász Baka István posztumusz cím 26

27 Pro Urbe Szekszárd emlékplakett Jobbágy Valér, a Szekszárdi Madrigálkórus karnagya Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Közjóért kitüntető emlékplakett Baka Istvánné, a szekszárdi születésű költő, Baka István hagyatékának gondozója Horváth Ferenc, a Horfer Serleg Kft. ügyvezetője dr. Németh Pál, aki a szekszárdi evangélikus gyülekezet orgonistája és karnagya dr. Muth Lajos, a Balassa János Kórházat több mint 15 éven át főigazgatóként vezető orvos Kovácsné Nagy Irma, a Balassa kórház műtőblokkját 2007 óta vezető diplomás ápoló Szekszárd javáért elismerés Szekszárdi Muslincák Férfikar Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület A Szekszárdi Németségért-Klézli János díj Lányi Péter Az augusztus 20-ai Nemzeti Ünnepet kulturális programsorozat zárta a Prométheusz parkban Klapka című rockopera A programra a hideg időjárás miatt csak félig telt meg a Prométheusz park, a résztvevők száma hozzávetőlegesen 2500 fő volt. Szüreti Napok Évről évre hangsúlyozzuk, és egyre inkább vitathatatlan tény, hogy a rendezvény egygyé vált Szekszárd jó hírnevével, a város arculatát meghatározó legfontosabb programsorozat, minősített fesztivál. Mivel értékalapú, országos hírű rendezvény, mindennél fontosabb minden évben megőrizni az eddig elért eredményeket, folytatni a megkezdett munkát úgy, hogy továbbra is a szüret, az érték, a minőség legyenek fő hívószavak. A programok sokszínűségével minden korosztály és fogyasztói réteg igényét igyekeztünk kielégíteni. Történelmi játszópark, vidámpark és szórakoztató esték a fiataloknak, borudvar, különféle boros és gasztronómiai rendezvények, műsorok, koncertek, kiállítások felnőtteknek. A kínálatban a népi kultúra, a magas kultúra épp úgy helyet kapott mint a modern irányzatok, valamint a városban és a térségben jegyzett amatőr csoportok ben három főbb változtatást alkalmaztunk a fesztiválon: A Szent István téri színpadon 3 nagyfellépő kapott helyett a korábbi évek 2 nagyfellépőjével ellentétben. A koncepció további lényege, hogy a három fellépő másmás műfajt képviseljen. A Csík zenekar a minőségi kultúra, a Kiscsillag a fiataloknak szóló alternatív zenei kínálat, míg az Irigy Hónaljmirigy a szórakoztató műfaj képviselője volt. Ez a változtatás a látogatók létszáma és visszajelzése szerint beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 27

28 A Piacteret az Est café üzemeltetőjével közösen bevontuk a rendezvény helyszínek közé a fiataloknak szóló programkínálattal. A kézműves vásár résztvevőinek számát bővítettük mintegy 20%-al, új vásárhelyszínnek bevontuk a Bezerédj utcát. A vásárosok létszámának bővítése beváltotta a hozzá fűzött reményeket, nemcsak bevételeinket tudtuk ezáltal megemelni, hanem a rendezvény területét bővíteni, mindezt úgy, hogy a vásáron résztvevő árusok a forgalommal meg voltak elégedve. A vásárosok elégedettségéről kérdőíves felmérést készítettünk. Viszont a Bezerédj utcába elhelyezett vásárosok egyike sem foglalta el a számára kijelölt helyet, ők hosszas vitát és egyeztetést követően a Szent István térre települtek le. A Szüreti Napok fontosabb adatai (a részletes adatokat, programsorozatot, vásári listát, kommunikációs beszámolót stb. lásd: 2. számú melléklet): Összesen körülbelül látogató Programokra bontva látogatás 63 kulturális program Több mint 100 fellépő 42 borház 51 felvonuló a szüreti felvonuláson 5 étterem az ízek utcájában 165 résztvevő a szüreti vásáron o 43 étkes o 112 kézműves o 10 egyéb 26 támogató Bár összességében a rendezvény kiemelkedően sikeresnek tekinthető, azonban néhány fontosabb tanulságot egy összmunkatársi értekezlet keretében összegeztünk úgy a szervezés egészére, mint a konkrét programokra vonatkozóan, amelyeket a 2016-ös program szervezésekor figyelembe kell vennünk: a programkínálat összességében beváltotta a hozzá fűzött reményeket a Vármegyeháza udvara mint rendezvényhelyszín csak a kisebb rendezvényekre (pl. kórustalálkozó) vált be, azt csendes vendéglátó udvarnak lehetne bevonni a rendezvénybe a vásár lebonyolítása okozta az idei évben a legkomolyabb problémákat, ennek rendszerén változtatni kell, továbbá jobban oda kell figyelni a vásári árusok által kínált portéka minőségére a fellépők számára nyújtott catering logisztikája az azt szervező kolléga lelkiismeretes munkájának köszönhetően 2015-ben hatékonyan működött több nyilvános illemhelyet kellene biztosítanunk ennek az infrastruktúrája egyelőre nem megoldott 28

29 2016-ban a résztvevők nagyszáma miatt a rendezvény kiemelt szabadtéri rendezvény lesz, így a biztosítással, katasztrófavédelmi megfeleltetéssel kapcsolatos költségek jelentősen emelkedni fognak A 2015-ös Szüreti Napok költségvetése BEVÉTELEK NETTÓ ÁFA BRUTTÓ Reklám Ft Ft Ft Terület-, eszközbérlet Ft Ft Ft Autókiállítás Ft 0 Ft Ft Vidámpark Ft 0 Ft Ft Vendéglátók, Ízek utcája Ft 0 Ft Ft Vásár Ft 0 Ft Ft Jegybevétel Ft 0 Ft Ft Borudvar Ft 0 Ft Ft Összesen : Ft Ft Ft KIADÁSOK NETTÓ ÁFA BRUTTÓ Bevételes előadások Ft Ft Ft Ingyenes fellépők Ft Ft Ft Mozgásművészeti csoportok Ft 0 Ft Ft Felvonulás Ft Ft Ft Kiállítások Ft Ft Ft Irodalmi estek Ft 8100 Ft Ft FELLÉPŐK Ft Ft Ft MARKETING Ft Ft Ft MŰSORKÖZLŐK Ft 0 Ft Ft TECHNIKA Ft Ft Ft ELŐKÉSZÜLET ; EGYÉB Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szekszárdi advent Az éves ünnepkör záró rendezvénysorozatának szervezésében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával és a Mentálhigiénés Műhellyel működtünk együtt. Célunk az volt, hogy az adventi programsorozatot teljes egészében megújítsuk, ennek megfelelően a Garay téren szokásos vásárt 2015-ben intézményünk szervezete, azt a Béla király térre terveztük. A közel három hétig tartó programsorozat keretében szervezett programelemek: Kézműves- és kirakodó vásár Hófánk csúszda (kibővített nyitva tartással december végéig) Szalmalabirintus Adventi kalendárium Kézműves foglalkozások 29

30 Az adventi programsorozatba bevontunk partnerként egyéb szervezeteket is. Színpadi programok: December 5. (szombat) 17:00 Béla király téri színpad Misztrál együttes - Adventi koncert December 6.(vasárnap) 17:00 Béla király téri színpad Szekszárdi Advent ünnepélyes megnyitója December 12. (szombat) 17:00 Béla király téri színpad Peter Srámek koncertje December 13. (vasárnap) 17:00 Béla király téri színpad Buborék Együttes karácsonyi koncertje December 18. (péntek) 18:00 Béla király téri színpad Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint Duó koncertje December 19. (szombat) 17:00 Béla király téri színpad Vágó Bernadett koncertje December 20. (vasárnap) 17:00 Béla király téri színpad Csűrdöngölő Zenekar koncertje - közreműködik: Herczeg Flóra Minden hétköznap 17 órától Élő szeretetet embertársainknak szabadtéri karácsonyi műsorok voltak a Mentálhigiénés Műhely szervezésében. A rendezvény nem várt sikereket hozott. A hófánk csúszdát naponta átlagosan 100-an használták. A Béla király térre készült látványosságok (szalmalabirintus, világító szobrok, fajátékok) és étkesek a tervezettnél lényegesen több családot vonzottak a térre. A programoktól függően naponta látogató fordult meg a téren. A Szekszárdi Advent költségvetése Kiadás jellege Összege Bevétel Összege hófánk Ft helypénz Ft technika Ft jegybevétel Ft fellépők bérlet (benne: Ft területfoglalási díj) Ft Ft biztosítás Ft marketing Ft jogdíj Ft ÖSSZESEN Ft ÖSSZESEN Ft (Sajnálatosan a korábbiaktól eltérően a területhasználati díjat ennél a rendezvénynél meg kellett fizetnünk.) Szekszárdi szilveszter Az év utolsó rendezvényén zenét a Kindl disco szolgáltatta, és a hideg ellenére 23 óra körül megtelt a tér. A műsort tűzijáték zárta. A programon 2000 fő vett részt. 30

31 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, TÉRSÉGI SZEREPKÖR Az Agóra pályázat értelmében az intézménynek az élmény-funkció és a helyi közösségek segítése mellett szakmai szolgáltató funkciót is el kell látnia. Bár a közművelődésről szóló jogszabályok értelmében ezt a feladatot kötelező érvénnyel a Nemzeti Művelődési Intézet területi irodái végzik, azonban az országos szakmai koncepció és a térségi szakemberek igényei alapján a megyei jogú városok közművelődési intézményei is kiegészíthetik az országos háttérintézmény tevékenységét. Ezirányú munkánkat 2014-ben kezdtük el tervezni úgy, hogy kikerüljük a párhuzamosságokat ben az alábbi tevékenységeket terveztük: igényfelmérés készítése a megyei közművelődési szervezetek körében megyei közművelődési hálózat kiépítése szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos partneri megállapodások előkészítése online szolgáltatások elindítás Humánerőforrás kapacitás hiányában, a megfelelő tapasztalattal és végzettséggel rendelkező közművelődési szakember hiányában csak az adatbázis, illetve az online szolgáltatási csomag készült el. PARTNERSÉG Színvonalas szakmai munka a gazdasági élet, a kulturális élet a közélet minden területén csak elkötelezett és kölcsönösségen alapuló partnerségi együttműködésekkel lehetséges. Az együttműködő szervezetek különböző forrásaikat és szakmai tudásukat hozzák a partnerségbe, így sokkal eredményesebben valósíthatóak meg a közös célok. Hosszú távú formális stratégiai együttműködési megállapodás 2015-ben két szervezettel, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesülettel és a Civi Információs Centrummal kötöttünk. A két együttműködési megállapodásban egyrészt rögzítettük az eddigi informális együttműködés kereteit, másrészt előretekintettük további közös stratégiai célok együttes megvalósítása irányába is, esetleges pályázati források megszerzésével. Rajtuk kívül 2015-ben is az alábbi szervezetekkel működtünk együtt (a felsorolásban itt most azokat a szervezeteket említem meg, akikkel több rendezvény megvalósításában működtünk együtt, vagy hosszútávú együttműködésben gondolkodunk): Bartina Néptánc Egyesület Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. Babits Nyugdíjas Klub Platán Nyugdíjas klub Mentálhigiénés Műhely Csizmazia Alapítvány Szekszárd Környéki Foltvarrók Egyesülete Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság PAD Irodalmi Egyesület 31

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól Mottó: A Kultúra fáján vannak ugyan fanyar gyümölcsök is amelyek termései a kultúrának, de ettől még a fa gyümölcsfa marad. Az, hogy mennyi a fanyar és mennyi a nemes gyümölcs a legtöbb esetben nem a fától

Részletesebben

Munkaterv. Mûvelõdési Otthon és Könyvtár

Munkaterv. Mûvelõdési Otthon és Könyvtár Munkaterv Mûvelõdési Otthon és Könyvtár 2012 Beszámoló a Mûvelõdési Otthon 2011. évi munkájáról 1.1 2011. évi tevékenységünk fõbb jellemzõi, a 2011. évi munkatervben foglaltak teljesítése 1.2 Személyi

Részletesebben

Szakmai program 2014-2020

Szakmai program 2014-2020 Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Agóra Intézmény Szakmai program 2014-2020 Készítette: Cserpes Attila Tartalom Alapvetés... 4 Az Agóra Intézmény célcsoportja... 4 Ifjúsági korosztály (15-20 éves

Részletesebben

BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK

BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK 2009. 2 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATERVE Az intézményi beszámoló és munkatervkészítés mindig jó alkalom a szakmai feladatok ismételt számbavételére.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Garamvölgyi Andrea

ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Garamvölgyi Andrea ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Garamvölgyi Andrea I. A vállalkozás leírása A Nonprofit Kft-t Szécsény Város alapította 2013. május 13-án. A társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, tulajdonosa

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. december 1-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Tájékoztató a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2016. évi terveiről Koszecz Sándor igazgató Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és

Részletesebben

A 2011-es év rövid értékelése 4

A 2011-es év rövid értékelése 4 é s K ö n y v t á r v a l a m i n t a D r. J a b l o n k a y I s t v á n H e l y t ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y MUNKATERV 2012 Tartalom: Fontosabb jogszabályok a közművelődési tevékenységet végző

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta a város

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor

Részletesebben

MUNKATERV. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2016. március 3. Ik.sz.: 199/2016

MUNKATERV. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2016. március 3. Ik.sz.: 199/2016 MUNKATERV Babits Mihály Kulturális Központ 2016 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2016. március 3. Ik.sz.: 199/2016 Tartalom BEVEZETÉS... 4 STRATÉGIAI CÉLOK... 5 1. Kulcskompetenciák fejlesztése...

Részletesebben

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület! 16. napirendi pont E- 166 Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviseő Előterjesztést készítette: Balzó Edina Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: 2013. évi munkaterv Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA

PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA SZEKSZÁRD MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZOKTATÁSI,MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT OSZTÁLY 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA 1 A SZEKSZÁRDI MADRIGÁLKÓRUS

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 151-7/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

l~ számú előterjesztés

l~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l~ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.]

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A könyvtár Alapító Okirata megváltozik: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-13/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

Előterjesztés. a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete. 2014. április- i ülésére

Előterjesztés. a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete. 2014. április- i ülésére Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10. Telefon/fax: 06-66-491-795 e-mail cím: fgykonyvtar@fuzestv.hu hegyesi5525@gmail.com Előterjesztés a Füzesgyarmat

Részletesebben

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. 1. Szervezet adatai Név: TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Telefon: +36 30 3900105 Internet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!!

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!! "Bodrogközi Információs Pontok" TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 3973 Cigánd, Fő utca 80. KÉRDŐÍV A BODROGKÖZI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ ELTÖLTÉSI SZOKÁSOK ÉS IGÉNYEK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 2013 évi éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 2013 évi éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 2013 évi éves beszámolóhoz Tartalom oldal 1.) A közhasznú tevékenység bemutatása... 1 2.) Közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállású társaság eredmény-kimutatása... 9 3.) A közhasznú

Részletesebben

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Ifjúságnevelési, Közművelődési,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Hol terem a magyar vitéz? közművelődési programok megrendezése az Egri Vár Napján

Szakmai beszámoló a Hol terem a magyar vitéz? közművelődési programok megrendezése az Egri Vár Napján Szakmai beszámoló a Hol terem a magyar vitéz? közművelődési programok megrendezése az Egri Vár Napján Pályázati azonosító: 3607/01092 Az esemény helye: Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Főiskola

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a működéséről és terveinek bemutatásáról E L Ő T E R J E

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR, SALGÓTARJÁN, KASSAI SOR 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2013. évi ÜZLETI TERV

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2013. évi ÜZLETI TERV Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi ÜZLETI TERV 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Társaság bemutatása, jogállása... 2 1./ Helyzetelemzés... 3 SWOT-analízis

Részletesebben

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK -

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - a 2012-2013-as tanév első félévének szakmai értékelése OM azonosító: 032378 Tartalom: - Főigazgatói értékelés - PIOK Ráday Pál

Részletesebben

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 1 A könyvtár működési körülményei sokat javultak az utóbbi években, megfelelnek a törvényi előírásoknak, ami a fenntartó önkormányzat pozitív hozzáállásának

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

Farkas Gyula Közoktatási Intézmény (Békés Dévaványa - Tarhos)

Farkas Gyula Közoktatási Intézmény (Békés Dévaványa - Tarhos) Farkas Gyula Közoktatási Intézmény (Békés Dévaványa - Tarhos) Együttműködés, színvonal, hatékonyság 2 TÁJÉKOZTATÓ 2007/2008. TANÉV Tájékoztató részei: I. Általános tájékoztatás a Farkas Gyula Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ügyintéző: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3206 /2011. Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek

Részletesebben

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE 2011. évre Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet A Mővelıdési Ház feladattervét az ANK MUNKATERVÉNEK részeként, az ÁMK jóváhagyott

Részletesebben

GAGLIARDA KAMARAKÓRUS RÖVID BEMUTATÁSA

GAGLIARDA KAMARAKÓRUS RÖVID BEMUTATÁSA GAGLIARDA KAMARAKÓRUS RÖVID BEMUTATÁSA A GAGLIARDA KAMARAKÓRUS EGYESÜLET célja zenei kulturális tevékenység folytatása, amely elsősorban a zeneművek felkutatásával, feldolgozásával és a kamarakórus keretein

Részletesebben

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Tisztelt Osztályvezető Úr! SZMJV Önkormányzata Művelődési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. I f j ú s á g i F ú v ó s z e n e k a r i A l a p í t v á n y 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. T: 74/511-028 F: 74/511-029 E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja mint részben önálló intézmény 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja mint részben önálló intézmény 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja mint részben önálló intézmény 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A feladatvégzés eredményei A 2008-as esztendő az intézmény feltételrendszereinek

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz 2016

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz 2016 FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz 2016 elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV ÖNKORMÁNYZAT MESZTENYŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA 8716 MESZTENYŐ SZABADSÁ TÉR 6. TEL: 85/329-166, 30/408-9175 e-mail:honimesztegnyo@gmail.com MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ügyiratszám: P/57/2015. 1 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a város 2015. évi lekötött és tervezett nyári programjairól Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 2015-ÖS RENDEZVÉNYTERVE KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT. FESZTIVÁLIRODA 2015.

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 2015-ÖS RENDEZVÉNYTERVE KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT. FESZTIVÁLIRODA 2015. KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT. FESZTIVÁLIRODA 6000 KECSKEMÉT, DEÁK F. TÉR I. TEL.: +36 76/503-880 KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 2015-ÖS RENDEZVÉNYTERVE 2015. XXX. Kecskeméti

Részletesebben

Könnyű e integrálódni?!

Könnyű e integrálódni?! Könnyű e integrálódni?! Kulturális televízió és tematikus kulturális promóció az Interneten Márkus Csilla Elnök Kultúra és Művészet Mindenkinek Közhasznú Egyesület e-kultúra konferencia Budapest, 2009.

Részletesebben

4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS

4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS 4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére 4. napirend Tárgya: Előadó: A MagHáz

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2011.

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2011. 1 JVSLT a Civil Keretbıl elnyerhetı ra 2 Összes felosztható keret: 7.000.000.- Ft *-gal jelölt szám alapítványi pályázat, közgyűlési hatáskör! pályázó szervezet neve és a támogatandó szervezet 1. VI. 626

Részletesebben

Szakmai beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ tevékenységéről

Szakmai beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ tevékenységéről melléklet Szakmai beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ tevékenységéről 1. Bevezető, célkitűzéseink a 2014-as évre: A Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: PÁLOS KÁROLY CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZOMBATHELY A KÖZÖSSÉGI MUNKA ÉS A SZOCIÁLIS MUNKA KAPCSOLATA

KÉSZÍTETTE: PÁLOS KÁROLY CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZOMBATHELY A KÖZÖSSÉGI MUNKA ÉS A SZOCIÁLIS MUNKA KAPCSOLATA KÖZÖSSÉGI SZOCIÁLIS MUNKA KÉSZÍTETTE: PÁLOS KÁROLY CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZOMBATHELY A KÖZÖSSÉGI MUNKA ÉS A SZOCIÁLIS MUNKA KAPCSOLATA A közösségi munkás szakmai identitása minden országban

Részletesebben

ÜZLETI TERV Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. Készült: Dombóvár Város Önkormányzata részére Dombóvár, 2016. április 8. A DMH Nonprofit Kft. célja a Tinódi Ház működtetése, a színvonalas kulturális,

Részletesebben

2016. évi munka és rendezvényterve.

2016. évi munka és rendezvényterve. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ - Művelődési Központ és Könyvtár - 2016. évi munka és rendezvényterve. Készítette: Csenger, 2015. október 21. szakmai vezető Az intézményünk

Részletesebben

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Összeállította: Fejes József Balázs SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2011 Tartalom A pályázat célkitűzései és háttere...

Részletesebben

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár MUNKATERVE 2012.

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár MUNKATERVE 2012. Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár MUNKATERVE 2012. 1 A Közösségi Ház közművelődési és szabadidős feladatokat ellátó többcélú intézmény. Közművelődési tevékenység: A polgárok iskolán kívüli,

Részletesebben

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY)

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), CSALÁDBAN ÉLŐ SÉRÜLT FIATALOK MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJA (CSMHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) Polyacskó

Részletesebben

2015. évi szakmai beszámoló

2015. évi szakmai beszámoló Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.; Tel./ Fax.: 52/532-670 e-mail: info@ifihazdebrecen.hu Készült: Debrecen 2016.04.11. Debreceni Ifjúsági

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 702/2008 MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Európai Információs Pont 2007. évi tevékenységéről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület! Személyi feltételek: Pályázatok: Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről 2013.

Tisztelt Képviselő Testület! Személyi feltételek: Pályázatok: Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről 2013. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. szeptember 01-től önálló intézményként működik a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház, melynek feladat ellátási helye: a Könyvtár és a Tájház. Személyi feltételek:

Részletesebben

IRODALMI TALÁLKOZÁSOK

IRODALMI TALÁLKOZÁSOK KONCERT KONCERT 9-én, szerdán 11 órakor a színházteremben Szentpéteri Csilla és zenésztársai ingyenes ifjúsági koncertje A matiné hangverseny a legkülönbözőbb műfajokba nyújt betekintést, szabadon barangolva

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. 2015. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllő, Pesti út 124. adószám: 18664940-2-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet kiemelkedően

Részletesebben

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről Munkánk során találkoztunk olyan problémákkal, melyek orvoslását feltétlenül szükségesnek tartanánk

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője

Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője 1. számú melléklet Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője 2012 Az alább felsorolt és röviden ismertetett fesztiválok kívánják alkotni annak a városi programportfóliónak az alapját, amely

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi beszámoló 2009. évi munkaterv

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi beszámoló 2009. évi munkaterv Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3170 Szécsény, Ady E. út 12. 32/370-860, könyvtár 32/370-494 fax: 32/372-493 e-mail: krudy.muvhaz@gmail.com Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYEK BALATONBOGLÁRON ÁPRILIS - OKTÓBER (A szervezők a műsorváltozatás jogát fenntartják!) www.balatonboglar.hu

2011. ÉVI RENDEZVÉNYEK BALATONBOGLÁRON ÁPRILIS - OKTÓBER (A szervezők a műsorváltozatás jogát fenntartják!) www.balatonboglar.hu MÁRCIUS 18-án (pénteken) 18 órától 19-én (szombaton) 2011. ÉVI RENDEZVÉNYEK BALATONBOGLÁRON ÁPRILIS - OKTÓBER (A szervezők a műsorváltozatás jogát fenntartják!) www.balatonboglar.hu az evangélikus templom

Részletesebben

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN TMÁMKhírlevél A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sütő Károly: Víziók III. (XX. Amator Artium Tolna Megyei Tárlat a TMÁMK különdíjasa) SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN Mikorra Hírlevelünk idei

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A médiatudatosság a tanárképzésben

A médiatudatosság a tanárképzésben Szíjártó Imre: A médiatudatosság a tanárképzésben BEVEZETÉS Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy egy intézményben a tanárképzési területen mi és hogyan támogatja az adott horizontális NAT tartalmak megalapozását,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE IFJÚSÁGI CSOPORT 2012.-ÉVI BESZÁMOLÓ Kapcsolattartó: Kuruczné Panyi Tünde (Ifjúsági csoport vezető) kurucznetundi@c2.hu Cím: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Elérhetőségeink Vigadó Kulturális és Civil Központ 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. Művelődési Ház 2200 Monor, Bocskai u. 1. Tel.:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Éves munkaterv 2015.

Éves munkaterv 2015. Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi E-mail: gaal.dora777@gmail.com Éves munkaterv 2015. Január 07.-e Próba 17,00-18,30 / Rendezvényterem / 10.-e Próba 9,00 11,00? Munkanap révén kérdéses, hogy melyik

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek 2015. évi támogatása Iktatószám: 4350/2015.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

közművelődési feladatairól

közművelődési feladatairól 13/2002. (XII. 10.)Kt. számú rendelet a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 26/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014 Nagymágocsi Általános Művelődési Központ Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A környezeti nevelés fejlesztésének új modellje. Egy önkormányzati stratégia megvalósításának elemei

A környezeti nevelés fejlesztésének új modellje. Egy önkormányzati stratégia megvalósításának elemei Iskolai nevelés a fenntartható fejlődésért 283 Havas Péter A környezeti nevelés fejlesztésének új modellje. Egy önkormányzati stratégia megvalósításának elemei A tanulmány bemutatja a főváros XI. kerületében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben