Szja az állam második legnagyobb adóbevétele. Alapgondolat: A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Az adót naptári évenként az összes jövedelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szja az állam második legnagyobb adóbevétele. Alapgondolat: A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Az adót naptári évenként az összes jövedelem"

Átírás

1 1

2 Szja az állam második legnagyobb adóbevétele. Alapgondolat: A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Az adót naptári évenként az összes jövedelem alapján kell megállapítani és megfizetni. Jövedelemszerzés helye: a) Magánszemély illetősége szerinti állam: - önálló tevékenységből származó jövedelem b) Tevékenység végzésének helye: - nem önálló tevékenységből származó jövedelem ha a megbízó belföld belföld - előadói, művészeti, sporttevékenység jövedelme c) Kifizető jogi személy székhelye szerinti állam - vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag jövedelme esetén - szellemi alkotáshoz fűződő jogok révén megszerzett jövedelem - kamat, osztalék, vállalkozásból kivont jövedelem d) Mindenképpen belföld természetbeni juttatásból származó bevétel e) Ingatlan fekvése szerinti hely 2

3 BEVÉTEL = bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték. 4. Bevétel formája lehet: - Pénz - Utalvány - Dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés - Értékkel bíró jog - Elengedett, átvállalt tartozás, magánszemély helyett történő kiadás - Kamatkedvezmény - dolog-, szolgáltatás (magáncélú) ingyenes, vagy kedvezményes használata KÖLTSÉG= csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, tényleges igazolt kiadás JÖVEDELEM - értékének megállapítása 5. 1) Forintban 2) Utalvány csereértékében 3) Elengedett kötelezettség megszűnt összegben 4) Szokásos piaci értéken 5) MNB devizaárfolyam a teljesítés napján - megszerzés ideje 6. a) Bevételszerzés időpontja b) Kiadás teljesítésekor c) Dolog, jog megszerzésekor d) Értékpapír számlán történő jóváíráskor e) Értékpapír ügylet lezárásakor Deviza átszámítás a) kamatjövedelem megszerzéskori MNB devizaárfolyamon b) deviza-ft váltás tényleges árfolyamán DE: választható valamennyi ügyletre a hónapot megelőző hónap 15-i MNB deviza árfolyama 3

4 7. Adóalapba nem tartozó tételek Következő bevételek: (legfontosabb tételek) - 1. melléklet szerint ADÓMENTESBEVÉTEL - amelyet szokásos piaci áron megfizetett - amelyet köteles visszaszolgáltatni - tagdíjért cserébe kapott szolgáltatás - visszatérített adó - kapott érték, amellyel köteles elszámolni hivatali, üzleti utazás esetén - hatóság által elengedett köztartozás - nyugellátásra jogosító szolgálat idő más által történő megfizetése - pénztáraktól kapott szolgáltatás, összeg (MNyptár, Munkáltatói Nyptár, Önk.Kölcsönös Bizt.Ptár) - Magánnyugdíj-pénztárba támogatási megállapodással más fizetett meg a magánszemély helyett - ami után a kifizető az szja-t megfizette - nyilvános ktgvetés/önkormányzat pályázata alapján kapott összeg társasház részére, magánszemély lakásfelújítása - hivatali üzleti utazás (benne étkezés), szállás(benne reggeli) - kiküldetési rendelvény gépkocsi futásteljesítményére kapott összeg - cél szerinti felhasználás igazolással - kifizető által kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás. - önkéntesnek nyújtott juttatás, ami nem minősül ellenszolgáltatásnak - foglalkoztató által átvállalt TBjárulék (tv 30 -a szerinti) 4

5 ADÓMENTES BEVÉTEL - Szociális ellátások: Állami vagy TB-rendszer által nyújtott jövedelempótlék, szociális segély - Lakáshoz kapcsolódó támogatás, jogszabály alapján elengedett lakáshitel, lakás takarékpénztártól kapott kamat - Közcélú juttatás közhasznú/kiemelten közhasznú társadalmi szervezettől, alapítványtól kapott célszerinti juttatás - Egyes tevékenységhez kapcsolódóan: külföldi ösztöndíj, állami díjak - Károk megtérülése során elemi kár, katasztrófa - kártérítés, biztosítási szolgáltatás - Egyéb: örökség,donordíj, - munkáltató által biztosított számítógép- és internethasználat, - elengedett közüzemi díj, elengedett max 10eFt hitel - ADÓMENTES TERMÉSZETBENI JUTTATÁS - egészségügyi-, szociális-, oktatási ellátás, védőoltás - szociálisan rászorulónak adott üdülési csekk - munkásszállás, szolgálati lakás (lakóhelyiségenkét min. 2fő) - csoportos személyszállítás (legalább 4munkavállaló) - védőeszköz, munkaruházat - személygépkocsi magánhasználata - üzletpolitikai célú juttatás - reprezentáció, üzleti ajándék, ha társasági adót növeli - Iskolarendszerű képzés átvállalt díjának adókötelezettségét a megkezdéskor érvényes szabályok szerint kell megítélni: előtt megkezdett képzés esetén a teljes összeg adómentes években megkezdett képzés esetén 400 ezer Ft-ig adómentes évben megkezdett képzés esetén a 2,5*MB-ig adómentes 5

6 Személyesen közreműködő tagnak is adható: - Üdülés (családtagnak is) - Iskolarendszerű képzés - Iskolakezdési támogatás - Melegétkezés - Helyi bérlettérítés Nyilatkozatot kell kérni a magánszemélytől, hogy máshonnan nem kap ilyen szolgáltatást: - Üdülés - Önkéntes kölcsönös Nyugdíjpénztár, - Egészségpénztár, - Önsegélyező Pénztár Helyközi munkábajárás költségtérítése nem jövedelem - helyközi bérlet térítése - Munkába járásra adott 9Ft/km 6

7 Reprezentáció, üzleti ajándék a társasági adó alapját növeli Biztosítás kivéve a halál esetre szóló kockázati biztosítást Személyszállítás költségtérítése meghatározott mérték felett 100 egységnyi kedvezményes határ feletti juttatás adóvonzata: 54% szja + 1,54*27% TBjárulék = 41,58 Összes adó: 95,58 % APEH tájékoztató Minden 54%-kal adózik, ami 2009-ben adómentes volt: Csekély összegű ajándék a MB 10%-áig Művelődési szolgáltatás a MB-ig Hideg étkezési utalvány 6000Ft/hóig 2 évig használt számítógép juttatás Nyugdíjba vonuláskor adott ajándék Ft-ig De munkaviszonyos jövedelem vagy személyes közreműködés ellenértéke az előzőeket meghaladóan adott juttatás!!! 7

8 Személyes közreműködőidíj-kiegészítés - Kire vonatkozik? Nem eva-s társas vállalkozás tagjára. - Meddig? A tevékenységre jellemző kereset éves összegéig. Tevékenységre jellemző kereset = a főtevékenységre jellemző piaci díjazás - Mikor kell alkalmazni? Akkor, ha a tag részére kifizetett személyes közreműködői jövedelem nem éri el a tevékenységre jellemző keresetet és a társas vállalkozás osztalékot kíván fizetni a tag részére - Többes társasvállalkozó vagy társasvállalkozás és egyéni vállalkozó esetében ott kell a közreműkodóidíj-kiegészítést alkalmazni, ahol a tevékenységre jellemző kereset éves összege magasabb 8

9 Nem költség olyan vagyontárgy beszerzése, illetve annak fenntartására, üzemeltetésére, karbantartására fordított kiadás, amely - nem a jövedelemszerző tevékenységhez kapcsolódik - akár részben is a magánszemély személyes szükségletének kielégítését célozza. bírság, késedelmi pótlék közcélú adomány 9

10 10

11 Adóalap-kiegészítés Az összevontan adózó jövedelem (önálló, nem önálló és egyéb jövedelem) - kivéve az adóterhet nem viselő járandóság után a TB vagy EHO mértékével megállapított összeg. Adótábla: Ft-ig 17%, felette 32% Számított adót csökkentő tételek 1. Külföldön megfizetett adó 2. Adójóváírás (3 188eFt-ig 17%, de maximum havi Ft, felette csökken eft jövedelemig) 3. Adóterhet nem viselő járandóságra jutó adó 4. Feltételhez kötődő kedvezmények: - lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye - személyi kedvezmény (súlyosan fogyatékos magánszemély) = MB 5% - mezőgazdasági őstermelői kedvezmény korlát eft jövedelemig - családi kedvezmény (legalább 3 eltartott esetén) korlát 7 620eFt eFt eltartottak számától függően - kivétkiegészítésre jutó átlagos vállalkozói szja - személyesközreműködőidíj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó Kivétkiegészítésre jutó átlagos vállalkozói szja számítása = kivétkiegészítés * (vállalkozói szja / vállalkozói adóalap) hányadost 2 tizedesre kell kerekíteni Személyesközreműködőidíj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó számítása = személyesközreműködőidíj-kiegészítés * (megelőző adóév társasági adója/ Társasági adóalap) kerekítés 2 tizedesre 11

12 Ingó vagyontárgy esetében az Ft-os határ számítása: Bevétel Ft, ha nem ismert a beszerzési érték, akkor Jövedelem a bevétel 25%-a: * 25% = Ft Adó a jövedelem 25%-a: * 25% = Ft Ingatlan minősítésének alapdokumentuma: Ingatlanügyi hatóság = Földhivatal szerinti nyilvántartás 12

13 13

14 14

15 Fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély is választhatja az átalányadózást, ha üdülés, pihenés céljából nyújt magánszemélynek szálláshelyet adóévenként max. 90 napig adó = Ft/év/szoba E feletti napon túl nyújtott szolgáltatás esetén önálló tevékenységből származó jövedelem 15

16 Eredményt csökkentő tételek: - Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazott bérköltsége - Tanulószerződés alapján a MB 24%-a, szakképző iskola esetén a MB 12%-a - Fejlesztési tartalék (eredmény 50%, de max 500 móft) deminimis támogatás - Munkanélküli, szakmunkástanuló továbbfoglalkoztatásának TB költsége - K+F tevékenység * 3, de max. 50 mó Ft csak saját tevékenység! - Kisvállalkozói kedvezmény: új műszaki tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése, ha az alkalmazottak száma < 250 fő, bevétel < 30 mó Ft deminimis támogatás - ha személygépkocsi beszerzésére fordítja, akkor 4 évig cégautóadót is kell fizetnie, ellenkező esetben a kétszerese után kell adózni - Átlagos állományi létszámnövekedés * MB, ha a létszám<5főnél deminimis tám. Adóalap csökkentő tételek: - Előző évek kigazdálkodható vesztesége - Külföldön szerzett és leadózott jövedelem Adókedvezmények: (13. melléklet) - Beruházási hitelkamat 40%-a, de maximum 6 móft (de 4 éven belül üzembe helyezés és 3 évig nem adja el) Osztalékadó-alap módosítás + tárgyi eszköz térítés nélküli átadása - Tárgyi eszköz, immat. javak értékéből az évi écs-t meghaladó összeg a leírás kezdő évében - tárgyévi beruházási aktiválásig - Jogsértésből keletkező kötelezettség (nem számolható el költségként) - kivétkiegészítés 16

17 Ha a társaság nem tudja a magánbeszélgetéseket elkülöníteni és ezért azt a magánszemélyek nem térítik meg, akkor a szja törvény feltételezi a telefonszámla (áfá-val növelt összeg) 20%-a mértékéig a természetbeni juttatást. 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 1. FELADAT: 1. Munkaviszonyból származó havi bérjövedelem: Ft (minimálbér) adójóváírást kért a dolgozó 2. Munkaviszonyból származó havi bérjövedelem: Ft (garantált bérminimum) adójóváírást kért a dolgozó 3. Munkaviszonyból származó havi bérjövedelem: Ft 4. Munkaviszonyból származó havi bérjövedelem: Ft (nyugdíj havi összege Ft) 5. Munkaviszonyból származó havi bérjövedelem: Ft (2008.évi átlagkereset), mellette megbízási díj Ft, 10%-os költséghányad nyilatkozattal 6. Megbízási díj Ft 10%-os költséghányad és legmagasabb adókulcs alkalmazására tett nyilatkozattal 7. Munkavállalónktól bérelt garázs bérleti díja Ft, havi munkabére Ft, az ingatlan bérleti díjára összevonás alá eső jövedelem megállapítását kéri a munkavállaló 23

24 1. FELADAT: állítsa össze a vállalkozás havi 1008-as bevallásának szja-ra vonatkozó részét! 1. Munkaviszonyból származó jövedelemből levont szja előleg: eft 2. Kifizetett megbízási díj bruttó összege: 600 eft A megbízottak 10% költséghányadról nyilatkoztak, és maximális % levonását kérték. 3. Magánszemély tulajdonosnak átutalt osztalék nettó összege:1 800 eft A tulajdonosok %-os eho levonását nem kérték. 4. Magánszemélytől ingatlan bérbeadásról szóló áfa mentes levont adóval csökkentett számla nettó összege: 300 eft (elkülönült adózást választott), EHO levonást nem tartalmazott a számla. 5. Az ügyvezető április 1-jén eft-ot vett fel elszámolásra, mellyel május 31-én számolt el. A pénzkezelési szabályzat szerint a társaság nem kéri az erre jutó kamat megfizetését a magánszemélytől. A jegybanki alapkamat a vonatkozó időszakban: 9,5%. 6. Május hónapban vásárolt és magánszemély üzletfélnek átadott ajándék 10db egyedi ára % áfa és 5db egyedi ára % áfa volt. 7. Dolgozóinknak kiosztott ajándékutalvány a pünkösdi ünnep alkalmával (idén második alkalommal) 20 db 7000Ft/dolgozó értékben. A dolgozók havi bére Ft. 8. Tárgyhóban kapott telefonszámla áfás összege: 500 eft, melyből az albérlőnek kiszámláztak 48 eft + áfa értéket. A beszélgetésekről híváslistát nem vezetnek, ezért a magán és üzleti beszélgetést nem tudják elkülöníteni. 9. Három dolgozó (bruttó havi bérük 300eFt/fő) külföldi kiküldetésen volt 10 munkanapot. A költségek fedezetére április 15-én 3 * USD-t vettek fel. A felvett összeggel május 15-én elszámoltak: számlákkal és naponta fejenként 30 USD napidíj felszámításával. A fennmaradó összeget a valutapénztárba befizették. A dolgozók az előző hó 15-i árfolyamválasztásáról nyilatkoztak. MNB árfolyam: április 15-én 218,5 Ft/USD. 10. A vidékről bejáró dolgozó bérletét a vállalkozás a kormányrendelet 80%-os kötelező mértékét meghaladóan 100%-ban megtérítette, mely 22 eft volt. 24

25 1. Munkaviszonyból származó jövedelemből levont szja előleg: eft 2. Kifizetett megbízási díj bruttó összege: 300 eft A megbízott 50% költséghányadról nyilatkozott, és maximális % levonását kérte. 3. Magánszemély tulajdonosnak kifizetett osztalék bruttó összege: 900 eft, eho levonásról nem nyilatkozott. 4. Magánszemélytől 400 eft ért egy tanulmányt vásárolt a társaság, az eladó 20% költséghányadról nyilatkozott és a maximális % levonását kérte. 5. Egy magánszemélynek június 30-án eft kölcsönt adott a társaság fél évre 8%-os kamattal, mely a pénztárba a tőkével együtt befizetésre került január 30-án. A jegybanki alapkamat: 9,5%. 6. A társaság július 1-jén Ft fizetési előleget adott egyik dolgozójának. A visszafizetési határidő december 31. A dolgozó (havi bére 200eFt) az összeget január 30-án fizette vissza. 7. Ebben a hónapban nyugdíjba vonuló dolgozónknak Ft értékű ajándékot adott a társaság. 8. Valamennyi dolgozó részére éves BKV bérletet adott a társaság, melynek értéke Ft. 9. Január hónapban vásárolt és magánszemély üzletfélnek átadott ajándék 5 db egyedi ára % áfa és 8 db egyedi ára % áfa volt. 10. A társaság a dolgozóknak fejenként 1+1 házastárs részére adott üdülési utalványt Ft/db értékben, összesen Ft. A vállalkozásnál dolgozó házaspár összesen 4 db-ot kapott. A dolgozók bruttó bére 200 eft/hó. 11. Tárgyhóban kapott telefonszámla áfás összege: 600 eft, melyből a bérlőknek továbbszámláztak 240 eft + áfa értéket. A beszélgetésekről híváslistát nem vezetnek, a magán és üzleti beszélgetést nem tudják elkülöníteni. 12. Egy megbízott magánszemély a vállalat nevében külföldi kiküldetésen volt 15 munkanapot. A költségek fedezetére január 5-én USD-t vett fel. A felvett összeggel január 30-án elszámolt: számlákkal és naponta 50 USD napidíj felszámításával. A fennmaradó összeget a valutapénztárba befizette. A magánszemély az árfolyam választásról nem nyilatkozott. MNB árfolyam: december 15-én 206 Ft/USD, január 5-én 208 Ft/USD, január 30-án 210 Ft/USD. 13. A vállalkozás ebben az évben először dolgozóinak fejenként Ft kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványt osztott ki, összesen 250 eft értékben. 25

26 26

27 27

28 28

29 Dolgozói létszáma: 50 fő (be-kilépő dolgozó nem volt) valamennyien budapesti lakosok, 5 főnek van 2-2 iskolás gyermeke, valamennyien tagjai egy önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárnak. Minden dolgozó havi bére Ft, de adójóváírást egyik sem kért. A dolgozók év végén fejenként Ft jutalmat kaptak. 3 portás jelmezszerű öltözetben dolgozik melyből 1 főt megbízási szerződéssel foglalkoztattak. Más megbízási díj kifizetése nem volt. A megbízott nyilatkozott, hogy máshonnan származó jövedelme nincs. Csökkentett adókulccsal igénybe vehető szolgáltatások: meleg étkezési utalvány (18eFt/hó), helyi éves bérlet Ft/db, üdülési csekk 1 db/fő, Ft értékben, iskolakezdési támogatás gyermekenként Ft. Adómentesen adott szolgáltatás Internet-szolgáltatási díj a cég nevére szóló számla alapján havi Ft/hó/fő + áfa/dolgozó. A magáncélú telefonbeszélgetés megengedett, a telefonszámla áfá-jának 30%-át nem igénylik vissza. Főkönyvi számla neve Ft 4. Bérből levont szja Megbízási díjból levont szja Telefon szolgáltatás költsége Munkaviszonyos bérköltség Megbízási díj Étkezési költségtérítés Helyi utazási költségtérítés Üdülési költségtérítés Internet-szolgáltatás költségtérítése Kultúra utalvány költsége Iskolakezdési támogatás Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári befizetés Telefon magánhasználat költsége Csökkentett adókulcsú természetbeni juttatás szja-ja

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani SZJA általános jellemzõi SZJA 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról személyi jellegû általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

2011. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK (2010.évközi változás is)

2011. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK (2010.évközi változás is) 2011. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK (2010.évközi változás is) 1.sz. melléklet 1.) SZJA 2010.I.1-től Személyes közreműködői díjkiegészítés, és kivétkiegészítés (EV) kötelezettsége megszűnik. SZJA szempontból

Részletesebben

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4.

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. Ankét írásos anyag GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Személyi jövedelemadó és az eva 2010. évre vonatkozó fontosabb változásai

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008 KlnszÆm-00.qxd 00.0.0. : Page Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 00 Alkalmazott jelölések Társadalombiztosítási járulék (9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) Nyugdíjjárulék (%

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

Alapelvek. A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. A törvény hatálya. Általános szabályok a jövedelem megállapítására

Alapelvek. A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. A törvény hatálya. Általános szabályok a jövedelem megállapítására A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény Csorba László 2011/2012/II. Alapelvek Törvény célja: alkotmányos hozzájárulása a magánszemélyeknek a közkiadások fedezésére Minden jövedelme a magánszemélynek

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Szerző: Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

A 2010 évre vonatkozó jogszabályváltozásokról rövid tájékoztató.

A 2010 évre vonatkozó jogszabályváltozásokról rövid tájékoztató. A 2010 évre vonatkozó jogszabályváltozásokról rövid tájékoztató. A 2009 évi 171. számú Magyar Közlönyben jelent meg a 2009. évi CXXVI. Törvény AZ Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról Ezen belül

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. Csorba László 2011/2012/II.

A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. Csorba László 2011/2012/II. A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény Csorba László 2011/2012/II. Alapelvek Törvény célja: alkotmányos hozzájárulása a magánszemélyeknek a közkiadások fedezésére Minden jövedelme a magánszemélynek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Alapelvek. A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. A törvény hatálya. Általános szabályok a jövedelem megállapítására

Alapelvek. A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. A törvény hatálya. Általános szabályok a jövedelem megállapítására A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény Csorba László 2013/2014/I. Alapelvek Törvény célja: alkotmányos hozzájárulása a magánszemélyeknek a közkiadások fedezésére Minden jövedelme a magánszemélynek

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben