A sajátos nevelési igényű gyermekek. tervek, játékgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sajátos nevelési igényű gyermekek. tervek, játékgyűjtemény"

Átírás

1 A sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai fejlesztésére irányuló fejlesztési tervek, játékgyűjtemény Készítette: Albrecht Ervinné Dancs Éva Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Keszthely

2 BEVEZETÉS Az SNI-s gyermekek befogadásában leghatékonyabb eszközünk az a fajta szemléletváltás, mely hozzájárul a téma körüli előítélet, tartózkodás, sajnálkozás felszámolásához. Az információs társadalom fejlődése lehetővé teszi, hogy a fogyatékosság nem az alkalmatlanságot jelenti, hanem egy olyan helyzetet, amelyben a környezet alakításával ezen gyermekek életminősége javulhat, nagyobb lehetőségük lesz a társadalmi beilleszkedésre. Arra kerestük a választ, hogyan valósíthatjuk meg a nevelési folyamatban minden gyermek közreműködő részvételét egyéni képességének és fejlődési ütemének megfelelően. Feladatunk: Maximálisan figyelembe venni a gyermek igényét, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, erősségeit és gyengeségeit. Feltételek sora szükséges ahhoz, hogy munkánk hatékony legyen. Pl: Attitűd: az óvodapedagógusok illetve az alkalmazott felnőttek szociális érzékenysége, empátiája, a különbségek kezelésének képessége. A pedagógusok szakmai kompetenciája: gazdag módszertani tudás, segédanyagok megléte, megfelelő idő biztosítása. Támogató környezet: óvodán belül és kívül egyaránt. Támogató, segítő háttér - kollektíva, pozitív fenntartói hozzáállás, elfogadó szülők, korrekt, rugalmas szakszolgálat. Fontos az igényesség, a folyamatos mérés és visszajelzés, az egyéni fejlesztési terv és megvalósulásának mindennapi nyomon követése.

3 Mozgások: Nagymozgás Finommotorika Testséma fejlesztés Térbeli tájékozódás Érzelmi, akarati, szocializáció, viselkedéskultúra Egyéni fejlesztés területei Tájékozódás az időben Beszéd és nyelvi funkciók fejlesztése Beszédmotorika és artikuláció Szókincs bővítése Beszédmegértés Értelmi képességek Gondolkodás Figyelem Emlékezet Képzelet Szerialitás Észlelésfejlesztés (Percepciófejlesztés) Látás Hallás Szaglás Tapintás Ízlelés

4 Játék Statikus egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok: Gólyaállás, füles köcsög: ereszkedés törökülésbe, majd felállás végig fülfogással. Libikóka: párok egymással szemben kézfogással, az egyik állásban, másik guggolásban. Jelre szerepcsere. Létrás játék Jó gyakorlási lehetőséget biztosít egy földre fektetett létra is. Lépegessenek előre és hátra a létra fokaira lépve, betartva a fokok közti távolságot! Lépegessenek a fokok között kettesével előre és hátra! Lépegessenek a fokokon kettesével előre és hátra! Ugyanezeket a gyakorlatokat úgy is lehet tovább fejleszteni, hogy a gyermek pl. egy nagyobb labdát, babát vagy zsákot is visz a kezében, s közben tartja az egyensúlyt! Kelj át a hídon! Ugrókötélen (ne legyen vastag) a gyerekek keresztül mennek, fejükön egy babzsákkal egyensúlyoznak. Lengő híd: Két kötél párhuzamosan van lefektetve a földre. A gyerek az egyik keze és lába a jobb oldali kötélen, a másik keze és lába a bal oldali kötélen. Négykézláb kell rajta végighaladni. A mozgássérült kislánynak nagyon fontos az egyensúlyérzék fejlesztése. A megfelelő kapaszkodót mindig biztosítani kell, ez legtöbb esetben a felnőtt.

5 Néhány sündisznó roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen. De mennél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymás tüskéit, annál jobban szúrnak. Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie. De még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedüllétbe. Elvégre nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk ragaszkodók kénytelenek eltűrni. S ha él bennünk megértés, szeretet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket.

6 A gyermekek fejlődésének nyomon követési rendszere a HOP-hoz igazítva Készítette: Albrecht Ervinné Dancs Éva Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Keszthely

7 BEVEZETÉS Bizony, hogy játszunk vígat, nevetőst, ravasz kis törpét, s óriást, erőst. Erdők tündérét, hegyek szellemét, Életet játszunk, és játszunk mesét. Lesz móka, tánc és ének is vidám, minden, amit csak gyermekszív kíván, és mind azért van: játszik, zeng, zenél, kis gyermekem, hogy Te boldog legyél. Várnai Zseni A felgyorsult élettempó, a körülöttünk zajló állandó változások, az élet minden színterén nagyfokú alkalmazkodást kívánnak. Természetünkből adódóan szükségünk van a biztonságra, a harmóniára, az értékre, a testilelki egészségre, az állandóságra. Mindezek megléte számunkra elengedhetetlen, különösen fontos, hiszen hivatásunk rendkívül felelősségteljes, nem más, mint a ránk bízott gyermekek nevelése. A kisgyermekkor az emberi élet aranykora.a legszebb, legérzékenyebb, legnyitottabb kor ez. Minden kisgyermek egyedi és megismételhetetlen csoda. Minden léptüket, megnyilvánulásukat az őszinte kíváncsiság, érdeklődés, tevékenységvágy és érzelem kísér, melyeknek mindent elsöprő erejük van! Nevelési programunk összeállítása során együttgondolkodva, összefogva, a legtáplálóbb Tiszta forrásból merítve, legjobb tudásunk, hitünk szerint raktuk, gyűjtöttük össze azokat az értékeket, melyeket megalapozásként útravalóul adunk gyermekeinknek az óvodáskor éveiben.

8 Mérés értékelési rendszerünk megfogalmazásakor célunk a gyermekek érésének, folyamatos fejlődésének nyomon követése. Szem előtt tartjuk, hogy a mérések többnyire a pillanatnyi állapotot és fejlettséget tükrözik, ezért a következtetések levonásakor a lehető legtöbb okot ill. szempontot igyekszünk figyelembe venni. Nevelési intézményünkben a következő módszereket tartjuk elfogadhatónak: - megfigyelés (természetes környezetben) - beszélgetés (nyugodt légkör, természetes környezet) - gyermekmunkák elemzése (családrajz, emberrajz) - Dokumentumelemzés (csoportnapló, feljegyzések, fejlesztő programok) A méréseket elsősorban a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok végzik, esetenként külső szakemberek segítségét is igénybe vesszük. Nevelési céljaink megvalósítása során a gyermekek fejlődését folyamatosan értékeljük. A későbbiekben bemutatásra kerülő mérőlapok segítségével tapasztalatainkat rögzítjük, az egyéni fejlesztési területeket, feladatokat kijelöljük a helyileg kialakított fejlődési naplóban, csoportnaplóban.

9 1. Játék A megfigyelt tevékenység 1. Játéka elmélyült, kiegyensúlyozott. 2. Önállóan választ játékot. 3. Milyen játékfajtákat játszik a gyermek, azok megfelelnek-e az életkorának? 4. Kivel, kikkel játszik legszívesebben? 5. Hogyan szimbolizál a játékban? 6. Szabálytudata kialakulóban van. 7. Bevonható-e mások játékába? 8. Képes elfogadni társai elgondolásait. 9. Könnyedén átveszi-e, továbblendíti-e mások ötleteit? 10. Képes-e, akar-e szóban megnyilvánulni játék közben? 11. Képes szerepvállalásra és a szerepek elosztására. 12. Milyen szerepeket vállal szívesen, milyeneket biztosan nem? 13. Eredeti ötletei vannak, képes ötletei kivitelezésére. 14. Vezető szerepben is elfogadja társai ötleteit. 15. A játékszereken meg tud osztozni társaival, le tud mondani kedvelt játékszereiről.

10 Felhasznált irodalom Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában OKKER Kiadó. Dr. Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban OKKER Kiadó Farmosi István: Mozgásfejlődés Dialóg Campus Kiadó, 1999, Fejlesztő pedagógia Szerkesztette: Martonné Tamás Márta, Porkolábné Balogh Katalin: A korai prevenciós fejlesztés Francz Sedlak, Brigitte Sindelar: De jó, már én is tudom! A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft Kulcsár Mihályné: A tanulás öröm is lehet Magánkiadás Bicske, Michael Cole-Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó Budapest, Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok Pedellus Tankönyvkiadó,

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 50-16/2013. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Liget Óvoda nevelőtestülete Debrecen 2013.10.01. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK

Részletesebben

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja

A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja 2014 Tartalom 1 Bevezető... 3 2 Gyermekképünk... 5 3 Óvodánk szerkezete... 6 4 Óvodakép... 7 5 Óvodánk főbb jellemzői... 10 5.1 Az óvodai nevelés feladatai...

Részletesebben

Önálló intézményi innováció

Önálló intézményi innováció Önálló intézményi innováció A TÁMOP- 3. 1. 4 /09/ 1. Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben pályázati konstrukció egyik elemeként intézményünknek lehetősége nyílt saját innovációjának

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program Városmajori Óvodák 2 Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat Városmajori Óvodák Pedagógiai Programja Magvető 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b. Tel: 202-2566 e-mail: ovodavezeto@varosmajorovi.bp12ker.hu

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010.

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Helyi Nevelési Programja K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Semminemű más pályán fel nem lelhető élmények és örömök birtokába jutnak azok, akik féltő gonddal és felelősséggel nevelik

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE.

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE. PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE. JÓ GYAKORLATTAL Készítette: Mester Marianna Tagintézmény vezető Tiszafüred, 2014.07.23.

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda. Waldorf Helyi Nevelési Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda. Waldorf Helyi Nevelési Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Waldorf Helyi Nevelési Programja Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége: Veszprém Megyei Jogú Város 8200 Veszprém, Óváros tér 15. Az intézmény címe és elérhetősége: 8200. Veszprém,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben