Szerelési és kezelési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és kezelési"

Átírás

1 Technik, die dem Menschen dient. Szerelési és kezelési útmutató keverõmodul Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: WOLF Klíma és Fûtéstechnika Kft Budapest, Határ út 50/a Tel Internet: Cikkszám: Ä változtatások joga fenntartva 04/07 H

2 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások... 3 Szabványok / elõírások... 4 Begriffserklärung... 5 Fogalom-meghatározások... 5 Rövidítések / készülék-leírás... 6 Szerelés... 7 Elektromos csatlakozás Konfig. 1: Keverõkör és tárolókör Konfig. 2: Keverõkör és légfûtõkör Konfig. 3: Keverõkör és fûtõkör Konfig. 4: Keverõkör és visszatérõ hõmérséklet-emelés a fûtés támogatására Konfig. 5: Visszatérõ hõmérséklet emelés indítási... tehermentesítés céljából Konfig. 6: Fûtõkör- és visszatérõ hõm. emelés kerülõ... szivattyús indítási tehermentesítéshez Konfig. 7: Keverõkör közvetett visszatér. hõm.emeléssel indítási teherment. kerülõszivattyúval Konfig. 8: Keverõkör (Gyári beállítás): Konfig. 9: Fûtõkör Konfig. 10: Tárolókör Konfig. 11: Légfûtõkör ebus-csatolás beállítása, Wolf-fûtõkészülékekkel ebus-csatolás beállítása, Wolf-fûtõkészülékek nélkül Kapcsolási idõk Paraméterlista Paraméter-ismertetés 01 Minimális keverõkör-hõmérséklet Maximális keverõkör-hõmérséklet Fûtésgörbe-távolság Esztrichszárítás Konfiguráció Fûtõkör utánfutási idõ Keverõ proporcionális tartomány Elõírt visszatérõ hõmérséklet Maximális tartálytöltési idõ Busz-betáplálás Kerülõvezeték-érzékelõ hiszterézis

3 Tartalomjegyzék/ Biztonsági útmutatások 12 Töltõszivattyú-letiltás Töltõszivattyú utánfutási idõ Állandó hõmérséklet dt-ki (kikapcsolási hõm.kül.) dt-be (bekapcsolási hõm.kül.) Kazán-pluszhõmérséklet tartálytöltésnél Teszt-funkció Kiegészítõ funkciók Tároló-fagyvédelem Szivattyú-állagvédelem Keverõ-állagvédelem Kéményseprõ- / Emissszió-vizsgálat Standard értékek betöltése (Reset) Hibakódok Érzékelõ ellenállások Befecskendezés kapcsolásos berendezés-példa Mûszaki adatok Biztonsági útmutatások Ebben az ismertetésben az alábbi szimbólumokat és útmutatást adó jeleket fogjuk használni. Ezek a fontos utasítások a személyi biztonságra és a mûszaki üzembiztosságra vonatkoznak. Ez a "biztonsági jelzés" olyan utasításokat jelöl, amelyeket pontosan be kell tartani a személyek veszélyeztetésének ill. megsérülésének és a készülék károsodásának elkerülése érdekében. Veszély az elektromos alkatrészeken fennálló feszültség miatt. Figyelem: A burkolat levétele elõtt ki kell kapcsolni az üzemkapcsolót. Bekapcsolt üzemkapcsoló esetén soha ne érjen hozzá elektromos alkatrészekhez és kontaktusokhoz! Sérülést okozó vagy akár halálos áramütés veszélye áll fenn. A csatlakozó kapcsok kikapcsolt üzemkapcsoló mellett is feszültség alatt vannak. Figyelem Ez az "útmutatás" olyan mûszaki utasításokat jelöl, amelyeket a készülék károsodásának vagy mûködési zavarainak elkerülése érdekében kell betartani. 3

4 Szabványok / elõírások Telepítés / üzembe helyezés - A fûtés-szabályozó és a rácsatlakoztatott tartozék-alkatrészek telepítését és üzembe helyezését a DIN EN szerint csak szakképzett villanyszerelõ végezheti. - A helyi áramszolgáltatói elõírásokat és a VDE-elõírásokat be kell tartani. - DIN VDE 0100 Erõsáramú berendezések (1000 V-ig) létesítésére vonatkozó rendelkezések - DIN VDE Villamos berendezések üzeme - DIN EN Nem villamos háztartási és hasonló jellegû készülékek villamos berendezései - EN Háztartási és hasonló jellegû villamos készülékek biztonsága Ausztriára érvényesek továbbá az ÖVE-elõírások és a helyi építési szabályzat. Figyelmeztetések - Tilos a biztonsági és ellenõrzõ berendezések eltávolítása, áthidalása vagy hatástalanítása! - A berendezést csak mûszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. A biztonságot veszélyeztetõ meghibásodásokat és sérüléseket haladéktalanul meg kell szüntetni. - A használati melegvíz-hõmérséklet 60 C feletti beállítása ill. a légionella-védelmi funkció aktiválása esetén (65 C) megfelelõ hidegvíz-hozzákeverésrõl kell gondoskodni (leforrázásveszély). Karbantartás / javítás - A villamos felszerelések kifogástalan mûködését rendszeres idõközönként ellenõrizni kell. - A hibákat és sérüléseket csak szakember szüntetheti meg. - A meghibásodott alkatrészeket csak eredeti Wolfpótalkatrészekre szabad kicserélni. - Az elõírt villamos biztosíték-értékeket be kell tartani (lásd Mûszaki adatok). Amennyiben a Wolf-szabályozókon mûszaki változtatásokat Figyelem végeznek, az ebbõl eredõ károsodásokért nem vállalunk felelõsséget. 4

5 Fogalom-meghatározások Fogalom-meghatározások Fûtõvízhõmérséklet A fûtõvízhõmérséklet az az elõremenõ hõmérséklet, amellyel a fûtõtesteket tápláljuk. Minél nagyobb az elõremenõ hõmérséklet, annál nagyobb a fûtõtestek hõleadása. Keverõkör-hõmérséklet A keverõkör-hõmérséklet az a keverõ utáni elõremenõ hõmérséklet, amellyel a padlófûtést tápláljuk. Tartálytöltés A tároltvíz-melegítõ felfûtése. Melegvíz-gyorsindítás Nyári üzemmódban a készülékben lévõ vizet hõntartjuk annak érdekében, hogy a kombi-készülékek melegvíz-gyorsindítási funkcióval ellátott átfolyó vízmelegítõivel minél hamarabb kapjunk melegvizet. A melegvíz-idõprogram kapcsolja be és ki ezt a funkciót nyári üzemben. Fûtés-program A fûtés-idõprogram a programválasztástól függõen kapcsolja át a gázvízmelegítõt fûtésirõl takarék-üzemmódra ill. fûtési üzemrõl fûtésre és fordítva. Melegvíz-program A melegvíz-idõprogram kapcsolja be és ki melegvíz-gyorsindítási funkcióval ellátott kombi-készülékek esetén nyári üzemben melegvíz-gyorsindítást, tároltvíz-melegítõs gázkészülékek esetén pedig a tartálytöltés engedélyezését. Téli üzemmód A fûtés és melegvíz-készítés a fûtési és melegvíz-idõprogramnak megfelelõen történik. Nyári üzemmód A fûtés kikapcsolva, melegvíz-készítés a melegvízidõprogramnak megfelelõen. Fûtés-üzem/Takarék-üzem Téli üzemmódban két elõírt helyiséghõmérsékletet lehet megválasztani. Egyet a fûtési üzemmódra, egyet pedig a takaréküzemmódra, amelynél a helyiséghõmérséklet a takarékhõmérsékletre csökkentõdik le. A fûtési program kapcsol át a fûtés- és takarék-üzem között. 5

6 Rövidítések / Készülék-leírás Rövidítések BPF - Kerülõvezeték-érzékelõ MKF - Keverõkör-érzékelõ PF - Puffer-érzékelõ PK - Potenciálment. kontaktus RLF - Visszatérõ érzékelõ SF - Tárolótartály-érzékelõ - Elõremenõ érzékelõ - Keverõkör-szivattyú - Keverõmotor vagy keverõmodul SPLP -Tartálytöltõ szivattyú LP - Töltõszivattyú BPP -Kerülõvez.-szivattyú 3WUV - 3-utas átkapcsoló szelep Készülék-leírás A keverõmodul () a keverõkör-szabályozót és a paraméterezhetõ kimenet vezérlését tartalmazza. A keverõkörszabályozó egyaránt alkalmazható a fûtés elõremenõ és visszatérõ hõmérsékletének szabályozására. A paraméterezhetõ kimenet vagy a közvetlen fûtõkört, vagy a tartálykört, vagy egy légfûtõt (= külsõ hõigénylés), vagy a visszatérõ hõmérséklet emeléshez szolgáló szelepet (= fûtéstámogatás), vagy pedig a visszatérõ hõmérséklet emeléssel összefüggésben a kerülõ-szivattyút vezéreli. Az alkalmazástól függõen kell egy adott konfugurációként megválasztani a keverõkör-szabályozó és a paraméterezhetõ kimenet megfelelõ kombinációját. A (BM) kezelõmodul vagy az ISM1 interfészmodul segítségével lehet a paramétereket módosítani, valamint a hibakódokat és érzékelõ-értékeket kijelezni. Az keverõmodul rendelkezik egy ebus-csatolással, és így integrálható a Wolf szabályozási rendszerbe. Keverõkör-szivattyú Keverõmotor NYITVA Keverõmotor ZÁRVA A1 kimenet ebus Hiba 6

7 Szerelés A keverõmodul szerelése - Vegye ki a keverõmodult a csomagolásból. - Csavarozza fel a keverõmodult a 055mm vakolat alatti dobozra, vagy erõsítse fel közvetlenül a falra. - Csatlakoztasson külsõ érzékelõt a gázvízmelegítõre. - A külsõhõmérséklet-érzékelõt szerelje fel az északi vagy északnyugati falra a talajszinttõl számított 2-2,5 m magasságban (kábelkivezetés lefelé). - Huzalozza össze az keverõmodult a telepítési tervnek megfelelõen. Vezeték-keresztmetszet 230 V-hoz min. 0,75mm2; 24 V-hoz min. 0,5mm2. Útmutatás: A külsõ és elõremenõ érzékelõkhöz szolgáló vezetékeket ne vezesse együtt a hálózati vezetékekkel. A1 Einstellung ebus Adresse 0 Adresse 1(Werkseinstellung) Adresse 2 Adresse 3 Adresse 4 Adresse 5 Adresse 6 Adresse 7 Rögzítõ lyukak 7

8 Elektromos csatlakozás A1 kimenet Maximum-termosztát Külsõ érzékelõ Útmutatás: Ajánlott vezetékek és vezeték-keresztmetszetek: a)elektromos szelep Beépített szivattyús fali fûtõkészülékeknél az 1,2,3,9,10 és 11 konfigurációk esetén az A1 kimenetre egy elektromos szelep csatlakoztatható, amennyiben a beépített szivattyú megfelel a hidraulikai kialakításnak. b)fûtõkör-/töltõ-szivattyú A hidraulikus váltós fali fûtõkészülékeknél és a hidraulikus váltóval ellátott és anélküli kazánoknál az 1,2,3, 9,10 és 11 konfiguráció esetén az A1 kimenetnél egy szivattyút kell csatlakoztatni. A maximum-termosztátnak a keverõmodul 4, 5, 6 kapcsaira történõ csatlakoztatása esetén, üzemzavar (a keverõ nem zár le) esetén a keverõköri szivattyú kapcsolódik ki. Befecskendezõ kapcsolással a kerülõvezeték és a gravitációs fék révén biztosított, hogy üzemzavar esetén nem jut be a fali fûtõkészülék szivattyúja folytán sem fûtõvíz a keverõkörbe. Ha nem alkalmazunk a oldalon ismertetett hidraulikus befecskendezési kapcsolást, akkor vagy A) egy (áram nélkül zárt) elektromos szelepet kell a keverõköri szivattyú elõ beépítve és a keverõköri szivattyúval párhuzamosan kapcsolva csatlakoztatni. Alkalmazás több keverõkörhöz. Az elektromos szelep a maximum-termosztáttal összefüggésben meghibásodás esetén (a keverõ nem zár le) megakadályozza a keverõkör túlhevülését. B) Gáz-fûtõközpontok esetén a maximum-termosztátot a gázfûtõközpont E1 kapcsára kell csatlakoztatni. Az E1-et azután maximum-termosztátra kell paraméterezni (lásd szerelési útmutató). A gáz-fûtõközpont a maximum-termosztát nyitásánál lezáródik. Alkalmazás 1 keverõkörhöz. Maximum-termosztát nélkül a keverõmodul meghibásodása esetén igen magas hõmérsékletek léphetnek fel a padlófûtéskörben. Ez repedéseket idézhet elõ a padlóburkolatban. Amennyiben az 1, 2, 3, 4, 7 és 8 konfiguráció esetén nincs maximum-termosztát csatlakoztatva, akkor ennek helyére a 3- pólusú Rast5-dugaszt kell áthidalással feltenni. keverõmodul esetén a külsõ érzékelõ akár a BM kezelõmodulra, akár a fûtõkészülékre csatlakoztatható. Egynél több keverõmodul esetén a külsõ érzékelõt a fûtõkészülékre kell csatlakoztatni. A cikkszámú külsõ érzékelõ helyett használható a cikkszámú külsõ érzékelõs rádiós óramodul is. Az óramodult párhuzamosan kötjük be az ebus-csatolásra. H005VV 3x1,0 mm2 hálózati tápvezeték H005VV 3x0,75 mm2 keverõkör-szivattyú, max-termosztát H005VV 4x0,75 mm2 keverõmotor H005VV 3x0,75 mm2 max.-termosztát, elektr. szelep H005VV 2x0,5 mm2 buszvezeték Szerviz-munkálatoknál a teljes berendezést feszültségmentesíteni kell, különben áramütési veszély áll fenn! 8

9 Elektromos csatlakozás Konfigurációk áttekintése Az keverõmodul alkalmazásától függõen 11 különbözõ csatlakoztatási változat van. Az egyes változatokat az (MI05) Konfiguráció paraméterrel kell beállítani. Ez a 2. kezelési szinten > Szakember > Keverõ alatt található 01 konfiguráció: Keverõkör és tartálykör; 10. oldal 02 konfiguráció: Keverõkör és légfûtõ-kör; 11. oldal 03 konfiguráció: Keverõkör és fûtõkör; 12. oldal 04 konfiguráció: Keverõkör és visszatérõ hõmérséklet emelés fûtés-támogatáshoz; 13. oldal 05 konfiguráció: Visszatérõ hõmérséklet emelés indítás-tehermentesítéshez; 14. oldal Egy és többkazános (kaszkád) berendezésekre érvényes Minden egyes kazánnál szükség van egy keverõmodulra a visszatérõ hõmérséklet emeléshez. A HG06 szivattyú-üzemmód paramétert "1"-re (1=tápszivattyú) kell állítani mindegyik kazánnál. Ez a 2. kezelési szinten > Szakember > Fûtõkészülék alatt található A hozzárendelés a kazán és a keverõmodul címzésével történik: a többkazános (kaszkád) berendezéseknél R1 (1. cím) < > (1. cím; R1 (2. cím) < > (2. cím); R1 (3. cím) < > (3. cím); R1 (4. cím) < > (4. cím). b egykazános berendezéseknél R2 (0. cím) < > (1. cím) Útmutatás: Négy visszatérõ hõmérséklet emeléses kazán esetén így maximálisan még 3 keverõkör és egy fûtõkör lehetséges. 06 konfiguráció: Fûtõkör- és visszatérõ hõmérséklet emelés kerülõ szivattyús indítási tehermentesítéshez; 15. oldal Csak 1. címzésû keverõmodullal 07 konfiguráció : Keverõkör közvetett visszatérõ hõmérséklet emeléssel indítási tehermentesítéshez, kerülõ szivattyúval; 16. oldal Kizárólag keverõkörökbõl és egy kazánból álló berendezésekre érvényes. Csak 1. címzésû keverõmodullal 08 konfiguráció: Keverõkör (gyári beállítás); 17. oldal 09 konfiguráció: Fûtõkör; 18. oldal 10 konfiguráció: Tárolótartály-kör; 19. oldal 11 konfiguráció: Légfûtõ-kör; 20. oldal Útmutatások: a tárolótartály- és légfûtõ-körhöz: Az keverõmoduli tárótartály- vagy légfûtõ-hõigénylés esetén érvényes a kazán-szabályozón vagy a gáz-fûtõkészülékben fennálló égõblokkolás érvényes! Az 5, 6 és 7 konfiguráció csak R1- és R2-vel lehetséges. A berendezést minden egyes konfiguráció-módosítást követõen újra kell indítani! (Hálózat "BE" / hálózat "KI") 9

10 Elektromos csatlakozás 1. konfiguráció: Keverõkör és tartálykör L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N N L1 A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat Tartálytöltõ szivattyú SPLP 1) Tartályérzékelõ SPF Keverõkör elõremenõ érzékelõ ϑ M ebus Maximumtermosztát max TH 2) Keverõmotor Gázfûtõkészülék kazán Keverõkörszivattyú Keverõmotor Tartály MaxTH SPF SPLP 1) M Fûtés-elõremenõ Fûtés-visszatérõ 1) hogy szivattyú avagy elektromos szelep-e, lásd az "A1 kimenet" leírását a 8. oldalon 2) lásd a "Maximum-termosztát" leírását a 8. oldalon 10

11 Elektromos csatlakozás 2. konfiguráció: Keverõkör és légfûtõ-kör L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat Töltõszivattyú LP 1) Potenciálmentes elõremenõ Keverõkör kontaktus érzékelõ PK 2) ϑ Maximumtermosztátmax TH 3) M Keverõmotor ebus Gázfûtõkészülék kazán Keverõkörszivattyú Keverõkör Légfûtõ-kör MaxTH LP 1) M Fûtés-elõremenõ Fûtés-visszatérõ 1) hogy szivattyú avagy elektromos szelep-e, lásd az "A1 kimenet" leírását a 8. oldalon 2) hõigénylés a légfûtõkör számára 3) lásd a "Maximum-termosztát" leírását a 8. oldalon 11

12 Elektromos csatlakozás 3. konfiguráció: Keverõkör és fûtõkör L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat Fûtõkörszivattyú HKP 1) Keverõkör elõremenõ érzékelõ ϑ Maximumtermosztát max TH 2) M Keverõmotor ebus Gázfûtõkészülék kazán Keverõkörszivattyú Keverõkör Fûtõkör MaxTH HKP 1) M Fûtés-elõremenõ Fûtés-visszatérõ 1) hogy szivattyú avagy elektromos szelep-e, lásd az "A1 kimenet" leírását a 8. oldalon 2) lásd a "Maximum-termosztát" leírását a 8. oldalon 12

13 Elektromos csatlakozás 4. konfiguráció: Keverõkör és visszatérõ hõm.-emelés a fûtés támogatására L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat ϑ Maximumtermosztát max TH 1) M Keverõmotor 3-utas átkapcsoló szelep 3 WUV Puffer érzékelõ PF Keverõkör elõremenõ érzékelõ Visszatérõ érzékelõ RLF ebus Gázfûtõkészülék kazán Keverõkörszivattyú Keverõkör MaxTH Puffer Fûtés-elõremenõ M RLF AB PF Fûtés-visszatérõ B A 3WUV 1) lásd a "Maximum-termosztát" leírását a 8. oldalon 13

14 Elektromos csatlakozás 5. konfiguráció: Visszatérõ hõm. emelés indítási tehermentesítés céljából L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat Visszatérõ érzékelõ RLF M Keverõmotor ebus Gázfûtõkészülék kazán Fûtési és melegvíz-körök kiegészítése további keverõmodulokkal Fûtés-elõremenõ RLF Fûtés-visszatérõ ZUP 1) M 1) A tápszivattyút (ZUP) a kazán-szabályozóhoz kell (a KKP dugaszhelyen) csatlakoztatni. 14

15 Elektromos csatlakozás 6. konfiguráció: Fûtõkör- és visszatérõ hõmérséklet-emelés kerülõ-szivattyús indítási tehermentesítéshez L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat Kerülõvezeték szivattyú BPP Visszatérõ érzékelõ RLF M Keverõmotor Kerülõvez. érzékelõ BPF ebus Gázfûtõkészülék kazán Heizkreis HKP 1) M Fûtés-elõremenõ RLF BPP BPF Fûtés-visszatérõ 1) A fûtõkör-szivattyút (HKP) a kazán-szabályozóhoz kell csatlakoztatni. 15

16 Elektromos csatlakozás 7. konfiguráció: Keverõkör közvetett visszatérõ hõmérséklet emeléssel indítási tehermentesítéshez, kerülõ szivattyúval L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat Kerülõvezeték szivattyú BPP Kerülõvez. érzékelõ BPF Keverõkör elõremenõ érzékelõ ϑ Maximumtermosztát MaxTH 1) M Keverõmotor Visszatérõ érzékelõ RLF ebus Gázfûtõkészülék kazán Keverõkörszivattyú Keverõkör MaxTH M Fűtés-előremenő Fűtés-visszatérő RLF BPP BPF 1) lásd a "Maximum-termosztát" leírását a 8. oldalon 16

17 Elektromos csatlakozás 8. konfiguráció: Keverõkör (gyári beállítás) L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat Keverõkör elõremenõ érzékelõ ϑ Maximumtermosztát MaxTH 1) M Keverõmotor ebus Gázfûtõkészülék kazán Keverõkörszivattyú Keverõkör MaxTH M Fûtés-elõremenõ Fûtés-visszatérõ 1) lásd a "Maximum-termosztát" leírását a 8. oldalon 17

18 Elektromos csatlakozás 9. konfiguráció: Fûtõkör L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat Fûtõkörszivattyú HKP 1) ebus Gázfûtõkészülék kazán Heizkreis HKP 1) Fûtés-elõremenõ Fûtés-visszatérõ 1) hogy szivattyú avagy elektromos szelep-e, lásd az "A1 kimenet" leírását a 8. oldalon 18

19 Elektromos csatlakozás 10. konfiguráció: Tartálykör L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N N L1 A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat Tartálytöltõ szivattyú SPLP 1) Tartályérzékelõ SPF ebus Gázfûtõkészülék kazán Tartály SPF SPLP 1) Fûtés-elõremenõ Fûtés-visszatérõ 1) hogy szivattyú avagy elektromos szelep-e, lásd az "A1 kimenet" leírását a 8. oldalon 19

20 Elektromos csatlakozás 11. konfiguráció: Légfûtõ-kör L1 N 230 V~ 50Hz Netz L1 L MaxTH A Z N A1 E1 E ebus ebus A L1 N PE 230VAC hálózat Töltõszivattyú LP 1) Potenciálmentes kontaktus PK 2) ebus Gázfûtõkészülék kazán Légfûtõ-kör LP 1) Fûtés-elõremenõ Fûtés-visszatérõ 1) hogy szivattyú avagy elektromos szelep-e, lásd az "A1 kimenet" leírását a 8. oldalon 2) hõigénylés a légfûtõkör számára 20

21 ebus-csatolás beállítása, Wolffûtõkészülékekkel ebus-csatolás beállítása Einstellung ebus Adresse 0 Adresse 1 (Werkseinstellung) Adresse 2 Adresse 3 Adresse 4 Adresse 5 Adresse 6 Adresse 7 A Wolf-fûtõkészüléktõl függõen berendezésenként max. 7. keverõmodul csatlakoztatható. A keverõmodulok címzéseit sorban 1-tõl 7-ig a Wolf fali fûtõkészülék szabályozóhoz, az MKGalapszabályozáshoz ill. az R2 Wolf kazán-szabályozáshoz kapcsolódóan kell kiadni. Az R3 Wolf kazán-szabályozáshoz kapcsolódóan a kezelõmodul címeit 2-tõl 7-ig kell kiadni. Az egyes keverõmodulok funkció-terjedelme a konfiguráció-beállítással történik (lásd még elektromos csatlakoztatás). Maximálisan 7 keverõkör és egy közvetlen fûtõkör lehetséges berendezésenként, azaz a 3 és a 9 konfigurációt berendezésenként csak egyszer szabad kiadni, ha a kazánra nincsen közvetlen fûtõkör telepítve, függetlenül a keverõmodul címétõl. Emellett minden egyes keverõmodulhoz (keverõkörhöz) egy BM kezelõmodul is alkalmazható a komplett vezérléshez. A közvetlen fûtõkör vezérlése mindig a 0 címzésû kezelõmodulról történik. a)max. kiépítés Wolf fali fûtõkészülékkel, MKGalapszabályozással ill. R2 Wolf kazán-szabályozással DIP HK* MK Dip 1-4 Wolf fûtõkészülék BM 1. BM MK 2 opcionális 2. BM opcionális 6. MK 7 7. BM opcionális * Wolf fali fûtõkészülékkel ill. MGK alap-szabályozással kombináltan a közvetlen fûtõkört mindig az keverõmodulra kell csatlakoztatni. R2 Wolf kazán-szabályozóval kombináltan a közvetlen fûtõkör akár a kazánra, akár egy keverõmodulra lehet csatlakoztatva. Gyári beállításban a fûtõkör a kazánra van csatlakoztatva. Amennyiben a közvetlen fûtõkört a keverõmodulra csatlakoztatják, úgy a HG06 "Szivattyúüzemmód" paramétert "1"-re (1=tápszivattyú) kell állítani. Ez a 2. kezelési szinten > Szakember > Fûtõkészülék alatt található. 21

22 ebus-csatolás beállítása, Wolffûtõkészülékekkel b) max. kiépítés R3 Wolf kazán-szabályozóval HK* MK 1 Wolf fûtõkészülék BM MK 2 1. BM BM MK 3 opcionális opcionális MK1- hez 2. BM opcionális MK 7 6. BM opcionális * R3 Wolf kazán-szabályozóval kombináltan a közvetlen fûtõkör akár a kazánra, akár egy keverõmodulra lehet csatlakoztatva. Gyári beállításban a fûtõkör a kazánra van csatlakoztatva. Amennyiben a közvetlen fûtõkört a keverõmodulra csatlakoztatják, úgy a HG06 "Szivattyúüzemmód" paramétert "1"-re (1=tápszivattyú) kell állítani. Ez a 2. kezelési szinten > Szakember > Fûtõkészülék alatt található. 22

23 ebus-csatolás beállítása, Wolf fűtőkészülékek nélkül / kapcsolási idők ebus-csatolás üzembe helyezése és beállítása, Wolf-fûtõkészülékek nélkül Amennyiben nem áll rendelkezésre csatolással ellátott fûtõkészülék, úgy az keverõmodul önálló keverõkörszabályozóként is alkalmazható. Ilyenkor vagy egy külsõ érzékelõnek kell a BM kezelõmodulra (0) vagy egy külsõ érzékelõs DCF-vevõnek kell az ebus-ra csatlakoztatva lennie. Berendezés-példákat lásd "ebus-csatolás beállítása Wolffûtõkészülékekkel" fejezet a) pontja alatt. Paraméterezés Kapcsolási idõk Az összes paraméter és kapcsolási idõ standard beállítása rögzítve van egy nem törölhetõ memóriában. Az összes módosítás elveszíthetetlenül eltárolódik, és esetleges többhetes hálózat-kimaradás esetén sem megy veszendõbe. A paraméterezés a BM kezelõmodul segítségével történik. A paraméterezés leírása és végrehajtása a BM kezelõmodul szerelési és kezelési útmutatójában tanulmányozható. Keverõkör: A keverõ kapcsolási idõi a megfelelõ keverõmodulban vannak lerakva. Ez a 2. kezelési szinten > Szakember > Keverõ alatt található Keverõkör és tárolótartály: A keverõkör és a tároló kapcsolási idõi mindig a BM kezelõmodulban vannak lerakva. Idõprogram Blokk Kapcs. Keverõ Program Blokk Kapcs. Keverõ idõ idõ BE KI BE KI 1. idõprogram Hé-Pé 1 5:00 21:00 3. idõprogram Hé 1 4:30 20: Sz-Va 1 6:00 22:00 Ke 1 4:30 20: idõprogram Hé-Pé 1 5:00 7:00 Sze 1 4:30 20: :00 21: Sz-Va 1 6:00 21:00 Cs 1 4:30 20: Pé 1 4:30 20: Sz 1 4:30 20: Va 1 4:30 20:

24 Paraméterlista Alapbeállítások paraméterlista Ez a 2. kezelési szinten > Alapbeállítás > Keverõ alatt található Paraméter Beállítási Gyári Egyéni tartomány beállítás beállítás Napi hõmérséklet 5 C - 30 C 20 C Takarék-hõmérséklet 5 C - 30 C 12 C Fûtésgörbe 0-3 0,8 Helyiség-befolyás Ki - Be Ki Téli/nyári átkapcsolás 0 C - 40 C 20 C ECO / ABS -10 C - 40 C 10 C A napi hõmérséklet, takarék-hõmérséklet, fûtési görbe, helyiségbefolyás, téli-/nyári-átkapcsolás és ECO/ABS paraméterek ismertetése a BM kezelõmodul szerelési és kezelési útmutatójában tanulmányozható. Szakember berendezésparaméterlista Az A09, A10 és A12 berendezés-paramétereket csak a kezelõmodulon lehet beállítani, 0-ás címmel. Az összes többi paramétert pedig a hozzá tartozó kezelõmodulokban. Ez a 2. kezelési szinten > Szakember > Berendezés alatt található Paraméter Beállítási Gyári Egyéni tartomány beállítás beállítás A00 Helyiség-befolyás A09 Fagyvédelmi határérték A10 Szivattyú párhuzamos üzem A11 Szivattyú-leállítás helyiség -szabályozóval off - on on A12 Csökkentés-leállítás A helyiség-befolyás, fagyvédelmi határérték, szivattyú-leállítás helyiség-szabályozóval és csökkentés-leállítás paraméterek leírása a BM kezelõmodul útmutatójában tanulmányozható. Szivattyú párhuzamos üzem Paraméter A10 = 0: Elsõbbségi üzemmód Elsõbbség biztosítása a tartálytöltés számára ((keverõmodulnál) ill. a keverõköri kimeneti hõigénylés elõtti, külsõ hõigényléshez szolgáló töltõszivattyú számára. Paraméter A10 = 1: Párhuzamos üzem A (keverõmoduli) tartálytöltés ill. a keverõköri kimeneti hõigénylés elõtti, külsõ hõigénylés párhuzamos üzeme 24

25 Paraméterlista Szakember fûtõkészülékparaméterlista Paraméter HG01 Égõ-ki-bekapcsolási hõmérséklet-különbség HG08 TV-max. kazánköri hõmérsékletkorlátozás Lásd 2. kezelési szint > Szakember > Fûtõkészülék Ahhoz, hogy biztosítsuk az igényelt elõremenõ hõmérsékletet a fûtéshez és a (keverõmoduli) tartálytöltéshez, a HG08 paramétert (=TV-max kazánköri hõmérséklet-korlátozás) a legmagasabb igényelt hõmérséklet-szintre kell beállítani. Útmutatás: Az elõírt tartály-hõmérsékletre és külsõ hõigénylés nélkülire vonatkozó gyári beállításnál (2 és 11 konfiguráció) nincs szükség a HG08 és HG01 paraméter módosítására. a) tartálytöltés (a keverõmodulnál) HG08 >= elõírt tartályhõmérséklet + MI17 + HG01 b) külsõ hõigénylés (légfûtõ) HG08 >= MI14 + HG01 b) fûtõkörök (közvetlen fûtõkör és keverõkör) HG08 >= MI02 + HG01 Egyéni beállítás Szakember keverõkörparaméterlista Ez a 2. kezelési szinten > Szakember > Keverõ alatt található Paraméter Beállítási Gyári Egyéni tartomány beállítás beállítás MI01 Min. keverõkör-hõmérséklet 0 C - 80 C 0 C MI02 Max. keverõkör-hõmérséklet 20 C - 80 C 50 C MI03 Fûtésgörbe-távolság 0K - 30K 10K MI04 Esztrichszárítás 0(Ki) MI05 Konfiguráció MI06 Fûtõkör utánfutási idõ 0-30 perc 5 perc MI07 Keverõ proporc. tartomány 5K - 40K 12K MI08 Elõírt visszatérõ-hõmérséklet 20 C - 80 C 30 C MI09 Max. tartálytöltési idõ 0-5h 2h MI10 Busz-betáp (1 = Be) 0(Ki)) - 2(Auto) 2 MI11 Kerülõve.-érzékelõ hiszterézis 0 C - 30 C 10 C MI12 Töltõszivattyú-letiltás MI13 Töltõszivattyú utánfutási idõ 0-10 perc 3 perc MI14 Állandó hõmérséklet 50 C - 80 C 75 C MI15 dt-ki (kikapcs. hõm.különb) 3-20K 5K MI16 dt-be(bekapcs. hõm.különb) 5-30K 10K MI17 Kazán-pluszhõmérséklet 0-40K 10K tartálytöltésnél MI50 Teszt-funkció

26 Paraméter-ismertetés MI 01 Minimális keverõkörhõmérséklet MI 02 Maximális keverõkör-hõmérséklet MI 03 Fûtésgörbetávolság MI 04 Esztrich-szárítás A minimális keverõkör-hõmérséklet lefelé korlátozza a keverõkör elõremenõ hõmérsékletét. A maximális keverõkör-hõmérséklet a keverõkör hõmérsékletét felülrõl korlátozza, pl. a padlóburkolat károsodásának megelõzése érdekében. Nem helyettesíti a szivattyú-leállításra szolgáló maximum-termosztátot. A fûtõvíz-hõmérséklet keverõkör-hõmérséklethez képest a beállított értékkel megnövelõdik. Amikor új épületek esetében a padlófûtést elõször helyezik üzembe, lehetõség van arra, hogy az elõremenõ hõmérsékletet a külsõ hõmérséklettõl függetlenül vagy egy állandó értékre, vagy pedig egy automatikus esztrich-szárító-program szerint szabályozzuk. Amennyiben a funkciót aktiváltuk (az 1-es vagy 2-es beállítással), azt az MI 04 paraméter 0-ra való visszaállításával lehet befejezni. MI 04 = 0 nem mûködik a funkció MI 04 = 1 állandó keverõkör-hõmérséklet A keverõkör a beállított elõremenõ hõmérsékletre lesz felfûtve. Az elõírt elõremenõ hõmérséklet fixen az MI 01 paraméterben beállított hõmérsékletre van szabályozva. MI 04 = 2 esztrich-szárítási funkció Az elsõ két napon az elõírt elõremenõ hõmérséklet a 25 C-os értéken állandó marad. Ezután ez naponta (0:00 órakor) automatikusan 5 C-kal megnõ, egészen a maximális keverõköri hõmérséklet (MI 02) eléréséig, amelyet aztán két napon át fenntartunk. Ezt követõen az elõírt elõremenõ hõmérséklet naponta automatikusan 5 C-kal lecsökken a 25 C eléréséig. További két nap elteltével befejezõdik a program. Ábra: Az elõremenõ hõmérséklet idõbeli alakulása az esztrichszárítás során Elõremenõ hõmérséklet ( C) Esztrich-kiszárítási idõ (nap) Figyelem: Az idõbeli lefutást és a maximális elõremenõ hõmérsékletet le kell egyeztetni az esztrich készítõjével, ellenkezõ esetben az esztrich károsodhat (repedések képzõdhetnek). Esetleges áramkimaradást követõen a esztrich-kiszárítási program megszakítás nélkül folytatódik. A (BM) kijelzõn a hátralevõ idõ íródik ki napokban. 26

27 Paraméter-ismertetés MI 05 Konfiguráció MI 06 Fûtõkör utánfutási idõ MI 07 Keverõ proporcionális tartomány Az keverőmodul alkalmazásától függően kell a megfelelő konfigurációt megválasztani. Maximálisan 11 konfiguráció választható ki. A megfelelõ kapcsolási rajzokat lásd az "Elektromos csatlakoztatás" alatt. 01 konfiguráció: Keverõkör és tárolótartály-kör 02 konfiguráció: Keverõkör és légfûtõ-kör 03 konfiguráció: Keverõkör és fûtõkör 04 konfiguráció: Keverõkör és visszatérõ hõmérsékletemelés a fûtés támogatására 05 konfiguráció: Visszatérõ hõmérséklet emelés indítási tehermentesítés céljából 06 konfiguráció: Fûtõkör- és visszatérõ hõmérséklet emelés kerülõ szivattyús indítási tehermentesítéshez 07 konfiguráció : Keverõkör közvetett visszatérõ hõmérséklet emeléssel indítási tehermentesítéshez, kerülõ szivattyúval 08 konfiguráció: Keverõkör (gyári beállítás) 09 konfiguráció: Fûtõkör 10 konfiguráció: Tárolókör 11 konfiguráció: Légfûtõkör A keverõkör/fûtõkör lekapcsolása után a keverõköri szivattyú/ fûtõkör-szivattyú a beállított ideig tovább jár. A keverõkör-szabályozás az alkalmazástól függõen konfigurálható a keverõkör fûtési elõremenõre vagy visszatérõ hõmérséklet emelésre. A keverõkör-hõmérsékletet a keverõkörérzékelõ / visszatérõ érzékelõ(keverõkör fûtés-elõremenõhöz / keverõkör visszatérõ hõmérséklet emeléshez) segítségével) a kapocsnál és egy motorvezérelt keverõ útján szabályozzuk be az elõírt értékre. A keverõ-szabályozónak a keverõmotor kivezérlésére szolgáló kimenete P-szabályozó-viselkedéssel rendelkezik. A "Keverõ-szabályozó proporcionális tartománya" paraméterrel lehet a P-sávot módosítani. Az impulzus-idõtartam (=a keverõmotor kivezérlése) közvetlenül arányos az elõremenõ keverõ-hõmérsékleteltéréssel (AT = elõírt - tény). Az MI 07 paraméterrel azt a hõmérsékletkülönbséget határozzuk meg, amelynél az impulzus idõtartam 100 %. A keverõ e tartományon kívül egyáltalán nem kap (AT < 1K) vagy pedig állandóan kap (AT > MI 07 paraméter-beállítás) kivezérlést. A hõmérsékletsávon belül folyamatosan szabályozás történik. A proporcionális tartományt úgy kell beállítani, hogy stabil szabályozási viselkedést biztosítson. Ez a keverõmotor mûködési idejétõl függ. Rövid mûködésû idejû keverõmotorokhoz nagyobb proporcionális tartományt kell beállítani, és megfordítva, hosszú mûködési idejûekhez kisebb proporcionális tartományt. Beállítási útmutatások: Ezek a beállítási útmutatások durva iránymutatásul szolgálnak! A gyári beállítást csak szükséges esetben módosítsa! Keverõ mûködési idõ percben Hõmérséklet-sáv, K (27. param.)

28 Paraméter-ismertetés MI 08 Elõírt visszatérõ hõmérséklet MI 05 konfiguráció = 7 A visszatérõ hõmérséklet állandó megfigyelés alatt áll. Amennyiben a visszatérõ hõmérséklet túlságosan lecsökken, teljesítménykényszer útján valamennyi keverõnél visszatérõ hõmérséklet emelés történik. Csökkenõ visszatérõ hõmérséklet: VH_tény < VH_elõírt + visszatérõ hõmérséklet hiszterézis ==> keverõ "ZÁRÁS" VH_tény < VH_elõírt ==> keverõ "ZÁRÁS" és valamennyi fûtõkör-szivattyú "KI" Emelkedõ visszatérõ hõmérséklet: VH_tény > VH_elõírt + 2 K ==> keverõ "ZÁRÁS" VH_tény > VH_elõírt + visszatérõ hõmérséklet hiszterézis + 4K ==> nincs teljesítménykényszer Visszatérõ hõmérséklet hiszterézis = 8 K Példa az elõírt visszatérõ hõmérsékletre = 30 C: Tény visszatérő hőmérséklet [K] ~ ~ Idõ Keverõ "ZÁRVA" Keverõ "ZÁRVA" és szivattyú "KI" Teljesítménykényszer MI 09 Max. tartálytöltési idõ MI 10 Busz-betáplálás MI 05 konfiguráció = 6 vagy 7 A visszatérõ hõmérséklet figyelése céljából a kerülõvezeték szivattyú minden egyes bekapcsolását követõen beindul egy idõkapcsoló(30 percre). Idõkapcsoló BE: VH_tény < VH_elõírt > 30 percig ==> 97-es hibakód VH_tény > VH_elõírt + 2K ==> idõkapcsoló és hibakód nullázás A tartálytöltés akkor minõsül befejezettnek, ha a tény tartályhõmérséklet > elõírt tartály-hõmérséklet. Amennyiben a tartálytöltés nem fejezõdik be a max. tartálytöltési idõn belül, megjelenik az 52-es hibakód, és a szabályozó ezután a "max. tartálytöltési idõre" fûtés-üzemre kapcsol át (ez nem igaz akkor, ha a Fûtés státusz = nyári üzem). Ez a ciklus addig tart, amíg a tény tartály-hõmérséklet > elõírt tartály-hõmérséklet lesz, vagy az MI09 paraméter 0-ra állítjuk. MI 10 = 0: Busztáplálás "KI", azaz a busz-betáp mindig ki van kapcsolva. MI 10 = 1: Busztáplálás "BE", azaz a busz-betáp mindig be van kapcsolva. MI 10 = 2: Busztáplálás "Auto", azaz a keverõmodul automatikusan kapcsolja be vagy ki a busz-betápot. 28

29 Paraméter-ismertetés MI 11 Kerülõ-érzékelõ hiszterézis A 6/7-es konfigurációban az A1 konfigurálható kimenet kerülõ szivattyúként mûködik egy kerülõ érzékelõ kapcsán. A kerülõ szivattyú bekapcsolásának elõfeltétele az, hogy a rendszerben legalább egy szivattyú (fûtõkör-, tartálytöltõ- vagy légfûtõszivattyú) aktív legyen. Kerülõ szivattyú BE: KSzÉ_tény < VH_elõírt + kerülõ érzékelõ hiszterézis Kerülõ szivattyú KI: KSzÉ_tény > VH_elõírt + kerülõ érzékelõ hiszterézis + 5 K Töltõszivattyú-letiltás A töltõszivattyú bekapcsolása esetén, tartálytöltéshez (1 és 10 konfiguráció) vagy külsõ hõigényléshez (2 és 11 konfiguráció), két esetet kell megkülönböztetni: a) MI12 paraméter = 0: A töltõszivattyú igénylés esetén azonnal bekapcsolódik. b1) MI12 paraméter = 1, 1-es és 10-es konfigurációnál: Töltõszivattyú "BE": hõtermelõ elõremenõ hõmérséklete > tartály-tényhõmérséklet + 5 K Töltõszivattyú "KI": hõtermelõ elõremenõ hõmérséklete <= tartály-tényhõmérséklet + 2 K b1) MI12 paraméter = 1, 2-es és 11-es konfigurációnál: Töltõszivattyú "BE": hõtermelõ elõremenõ hõmérséklete >= állandó-hõmérséklet + 5 K Töltõszivattyú "KI": hõtermelõ elõremenõ hõmérséklete > állandóhõmérséklet - 8 K MI 13 Töltõszivattyú utánfutási idõ A tartálytöltés vagy a külsõ hõigénylés (1,2,10 és 11 konfiguráció) befejezõdését követõen megkezdõdik a töltõszivattyú utánfutás. MI 14 Állandóhõmérséklet Az E1 bemenetnél egy potenciálmentes kontaktuson keresztüli külsõ hõigénylésnél és 2-es vagy 11-es konfiguráció-paraméter esetén a szabályozás a beállított elõírt elõremenõ hõmérsékletre történik és az A1 kimenet kivezérlõdik. A külsõ hõigénylés elsõbbséget élvez a fûtõkörök hõigénylésével szemben. A külsõ hõigénylés befejezõdését követõen töltõszivattyú utánfutás történik. A programválasztó-kapcsolónak és a fûtés- vagy melegvíz- idõcsatornának nincs befolyása a mûveletre. MI 15 dt-ki (kikap-csolási hõmérséklet-különbség) A 4-es konfiguráció egy keverõköri szabályozást és egy fûtéstámogató dt-szabályozást foglal magába. A fûtés-támogatás feltétele az, hogy vagy a fûtés igényeljen hõt, vagy pedig a tartálytöltés/külsõ-hõigénylés legyen aktív. Különben a fûtéstámogatás mindig ki van kapcsolva. Az 1 kimenet BE, ha PÉ_tény > VH_elõírt + dt-be Az 1 kimenet KI, ha PÉ_tény < VH_tény + dt-ki 29

30 Paraméter-ismertetés/ Kiegészítõ funkciók MI 16 dt-be (bekapcsolási hõmérsékletkülönbség) MI 17 Kazánpluszhõmérséklet tartálytöltésnél MI 50 Teszt-funkció lásd "MI 15 dt-ki (kikapcsolási hõmérsékletkülönbség)" A tartálytöltés megkezdõdik, ha a tartály-tényhõmérséklet < elõírt tartály-hõmérséklet - 5 K. Az elõírt elõremenõ hõmérséklet ezután az elõírt tartály-hõmérséklet + kazán-pluszhõmérséklettartálytöltésnél érték lesz Az MI 50 paraméter segítségével a relék egyedileg vezérelhetõk. MI50 = 1 ==> az keverõköri szivattyú reléjének kivezérlése MI50 = 2 ==> az keverõmotor reléjének "NYITÁS" kivezérlése MI50 = 3 ==> az keverõmotor reléjének "ZÁRÁS" kivezérlése MI50 = 4 ==> az A1 kimenet reléjének kivezérlése Kiegészítõ funkciók Tároló-fagyvédelem A tartálytöltés letiltása esetén az elõírt tartály-hõmérséklet 10 C. A tároló-fagyvédelem akkor kezdõdik, ha a tény-tartályhõmérséklet < elõírt tartály-hõmérséklet - 5 K. Az elõírt elõremenõ hõmérséklet ezután az elõírt tartály-hõmérséklet + kazánpluszhõmérséklet-tartálytöltésnél érték lesz. Szivattyú-állagvédelem A szivattyúk hosszabb leállás miatti megszorulásának megakadályozása érdekében az keverõköri szivattyú és az A1 kimenet egy napos állásnál hosszabb idõ után naponta (a keverõmodulon 12:00 órakor ) 5 másodpercre kivezérlést kap. Keverõ-állagvédelem A keverõ hosszabb leállás miatti megszorulásának megakadályozása érdekében a keverõ egy napos állásnál hosszabb idõ után naponta (a keverõmodulon 12:00 órakor) 10 másodpercre "NYITÁS", majd 20 másodperre "ZÁRÁS" kivezérlést kap, ha a konfiguráció (MI 05) = 1/2/3/4/7/8, ha pedig a konfiguráció = 5/6, akkor 10 másodpercre "ZÁRÁS" a kerülõvezeték felé, majd utána 20 másodpercre "NYITÁS" a kerülõvezeték felé. Kéményseprõ- / Emissszió-vizsgálat Emisszió-teszt aktív => a fûtés és melegvízkészítés engedélyezve, amíg a teszt be nem fejezõdik. Standard értékek betöltése (Reset) Állítsa a 4-es DIP-kapcsolót "off"-ra, majd ismét "on"-ra. Erre újra betöltõdnek a standard értékek. Ellenõrzésképpen rövid idõre kigyullad az összes LED. 30

31 Hibakódok Amennyiben a keverőmodul valamilyen hibát észlel, akkor villog a piros LED, és a hozzá tartozó BM kezelőmodulon vagy a (0 címzésű) központi kezelőmodulon megjelenik a keverőmodul hibakódja. A keverőmodul alábbi hibái továbbítódnak a buszon és jelződnek ki. Hiba- Hiba Ok Elhárítás kód FC52 Max. tartálytöltési Max. tartálytöltési idő túllépve lásd MI 09 paraméter-leírás idő FC70 Keverőkör-érzékelő Érzékelő vagy kábel hibás Ellenőrizze és adott esetben cserélje ki v. visszatérő érzékelő az érzékelőt és a kábelt hibás ( kapocs) FC71 Tartály-érz., puffer- Érzékelő vagy kábel hibás Ellenőrizze és adott esetben cserélje ki érz. vagy kerülő-érz. az érzékelőt és a kábelt hibás (E1 kapocs) FC79 Visszatérő érzékelő Érzékelő vagy kábel hibás Ellenőrizze és adott esetben cserélje ki vagy kerülő-érzékelő az érzékelőt és a kábelt hibás (E1 kapocs) FC97 Kerülő-szivattyú hiba Kerülőszivattyú-kábel vagy Ellenőrizze a kerülő-szivattyút, kerülő-szivattyú hiba kábelt és csatlakozást, szükség esetén csere FC81 EEPROM-hiba A paraméterek az érvényes Állítsa vissza standard értékekre tartományon kívül vannak rövid feszültség-megszakítással, majd ellenőrizze le az értékeket FC91 Busz-címzés Két vagy több tartozék- Ellenőrizze le a címzés-beállítást szabályozónak ugyanaz a busz-címe 31

32 Érzékelõ ellenállások NTC Érzékelõ ellenállások Kazán-érzékelõ, tartály-érzékelõ, tároló-szolárérzékelõ, külsõ érzékelõ, visszatérõ érzékelõ, elõremenõ érzékelõ, gyûjtõérzékelõ Hõm. Ellenállás Hõm. Ellenállás Hõm. Ellenállás Hõm. Ellenállás C Ohm C Ohm C Ohm C Ohm

33 Befecskendezéses berendezés-példa 33

34 Befecskendezéses berendezés-példa Jelmagyarázat UP keringetõ szivattyú (230V AC min. 0,75 mm2) Fojtószelep Elzáró szelep M keverõ (230V AC min. 0,75 mm2) Gravitációs fék (nyitási nyomás > 25 mbar) Sapkásszelep TW hõmérséklet-õr padlófûtéshez(230v AC) elõremenõ érzékelõ AF külsõ érzékelõ EV elektromos szelep, árammentesen zárva (230V AC min. 0,75 mm2) Keverõkör közvetlen bekötése befecskendezõ kapcsolással 1. Alkalmazási terület A befecskendezõ kapcsolást akkor alkalmazzuk, ha egy szivattyús keverõkört közvetlenül (azaz hidraulikus váltó nélkül) akarunk egy beépített szivattyús gáz-fûtõkészülékhez csatlakoztatni. A befecskendezõ kapcsolás számos elõnyt kínál a hagyományos kettõshozzákeverõ kapcsoláshoz képest. 2. Leírás A befecskendezõ kapcsolás egy nyitott kerülõvezetéket tartalmaz a keverõkör elõremenõje és visszatérõje között, amely a keverõköri szivattyút leválasztja a kazánkörrõl. A vakdugasszal ellátott keverõ a keverõkörbe befecskendezésre kerülõ tömegáramot szabályozza az elõremenõ hõmérséklet függvényében. A befecskendezõ kapcsolás elõnyei a hozzákeverõ kapcsolással szemben: - hidraulikus szétkapcsolás megy végbe úgy, hogy a készülék-szivattyú és a keverõköri szivattyú nem befolyásolja egymást. - a hidraulikus kiegyenlítés jelentõsen leegyszerûsödik, mivel fogyasztói körönként már csak 1 fojtószelepre van szükség. - a szivattyú-teljesítmény a keverõkörben lecsökken, mivel a keverõ nyomásvesztesége betudható a kazánkörben. - ha padlófûtés esetén a keverõkörben túlhõmérséklet lép fel, a keverõköri szivattyú lekapcsolódik. Nincs szükség egy plusz mágnesszelepre mint a kettõs-hozzákeverési kapcsolásnál a keverõkör ellátásának megszakítására. Telepítési követelmények: - A 3-utas keverõt vakdugasszal kell ellátni (lásd vázlat) - A keverõkör csõvezetékét helyesen kell méretezni. Szállított mennyiség DT Névl. hõteljesítmény Névleges átmérõ - csõvezeték kerülõvel együtt max l/h 10 K max. 25 kw NÁ 25 - A keverõkör és az esetleges további fogyasztói köröket fojtószelepekkel egymással össze kell hangolni úgy, hogy az egyes fogyasztók alul-ellátása elkerülhetõ legyen. 34

35 Befecskendezéses berendezés-példa 35

36 Mûszaki adatok Mûszaki adatok Tápfeszültség VAC (+10/-15%) / 2A / 50Hz Elektronika teljesítményfelvétele... < 8 VA Keverõmotor max. teljesítményfelvétele VA Max. teljesítményfelvétel szivattyú-kimenetenként VA Védelmi fokozat DIN szerint... IP 30 Védelmi osztály VDE 0100 szerint... I I Megengedett környezeti hõmérséklet üzemben C Megengedett környezeti hõmérséklet tárolásnál C Adatmegõrzés... EEPROM permanens Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: WOLF Klíma és Fûtéstechnika Kft Budapest, Határ út 50/a Tel Internet: 36

Szerelési és kezelési

Szerelési és kezelési Technik, die dem Menschen dient. Szerelési és kezelési útmutató BM kezelõmodul Wolf GmbH Postfach 180 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klíma és Fûtéstechnika

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

WRS-K felszerelési és kezelési útmutató

WRS-K felszerelési és kezelési útmutató WRS-K felszerelési és kezelési útmutató KLM klíma- és szellőztető modul BMK kezelőmodul BMK-F távirányító Érvényes a 2.0.031 szoftververziótól Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax

Részletesebben

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató multimatic VRC 700/2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

HSM 4682-00.1/G 6 720 611 973 HU (04.08) OSW

HSM 4682-00.1/G 6 720 611 973 HU (04.08) OSW HSM 682-00.1/G OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A tartozék adatai 1.1 Szállítási terjedelem 1.2 Technikai adatok 1.3 Tartozék 1. Felhasználási terület

Részletesebben

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok Szerelési és karbantartási útmutató szerelőknek Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35 Wolf GmbH Postfach

Részletesebben

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK 3 2. JELLEMZÕK LEÍRÁSA 4 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5 4. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 6 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 8 6. VEZÉRLÕK / KIJELZÉSEK 11 7. VEZÉRLÉS MENÜ

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató keverőmodul Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3061890_0111 A változtatások joga fenntartva

Részletesebben

HMM 4682-00.1/G 6 720 611 969 HU (04.08) OSW

HMM 4682-00.1/G 6 720 611 969 HU (04.08) OSW HMM 682-00.1/G OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A tartozék adatai 1.1 Szállítási terjedelem 1.2 Technikai adatok 1.3 Külön tartozékok 1. Felhasználási

Részletesebben

ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához

ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához FIGYELEM! A készülék telepítését és rendszeres karbantartását szakemberrel végeztesse. Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a telepítést megelőzően.

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

Kondenzációs falikazánok CGB-2 kondenzációs fűtő falikazán CGB-2K kondenzációs kombi falikazán

Kondenzációs falikazánok CGB-2 kondenzációs fűtő falikazán CGB-2K kondenzációs kombi falikazán Szerelési utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-2 kondenzációs fűtő falikazán CGB-2K kondenzációs kombi falikazán CGB-2-14 CGB-2(K)-20 CGB-2(K)-24 WOLF Klíma és Fűtéstechnika Kft. 1194 Budapest, Hofherr

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató a CGB-75 és CGB-100 típusú gáztüzelésű kondenzációs falikazánokhoz A szerelési utasítást meg kell őrizni! Ha a kezelési utasítás nincs a kazán mellett, cégünk nem vállal

Részletesebben

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 4. A

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX

OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX H5CX Multifunkciós digitális idõrelé Jól látható, háttérmegvilágításos, inverz LCD-kijelzõ Programozható ellenõrzõjel szín a kimenet változásának vizuális figyelmeztetésére

Részletesebben

Mûszaki dokumentáció Kéménybe köthetô kombi falikazánok CGU-2K

Mûszaki dokumentáció Kéménybe köthetô kombi falikazánok CGU-2K Mûszaki dokumentáció Kéménybe köthetô kombi falikazánok CGU-2K 2 3 1 Kéménybe köthetô kombi falikazánok Általános tulajdonságok megfelel az érvényes EU elôírásoknak elektronikus gyújtás és lángôr vízhûtéses,

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Telepítési és kezelési útmutató

Telepítési és kezelési útmutató Steca TR A503 TTR szolár termál vezérlés beépített adatrögzítő funkcióval, 5 bemenet/3 kimenet Telepítési és kezelési útmutató Forgalmazó: Spring Solar Kft. 8111 Seregélyes-Jánosmajor Ipari Park 20. ép.

Részletesebben

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

Biztonsági égővezérlő automatika

Biztonsági égővezérlő automatika DMG 972 Biztonsági égővezérlő automatika Kétfokozatú kényszerlevegős és kombi olaj/gáz égőkhöz, levegő csappantyú vezérlési lehetőséggel Választható lángőrök: Ionizációs Infravörös érzékelő IRD 1020 UV

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató auromatic 620 Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez HU VRS 620 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL170 N Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás - A vezérlés 24V-os

Részletesebben

Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról

Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról Wolf GmbH Postfach 80 84048 Mainburg Tel. 0875/74-0 Fax 0875/74600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klíma és Fûtéstechnika

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László 44_globe -

Részletesebben

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZT6-ZT6C 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz Általános

Részletesebben

Szerelési utasítás és kezelési útmutató

Szerelési utasítás és kezelési útmutató 6301 8101 03/00 HU A kezelő részére Szerelési utasítás és kezelési útmutató ZM 427 kazánüzem modul Logamatic 4212 szabályozókészülékhez A szerelés és a kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos,

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3318286-3318287 MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK E kézikönyv a termék fontos tartozéka. olvassa

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

GTA 290 7 607 792 038

GTA 290 7 607 792 038 Végerõsítõ GTA 290 7 607 792 038 Kezelési és beszerlési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 Bevezetés Fogadja jókívánságainkat e kiemelkedõ minõségû GTA teljesítményerõsítõ beszerzése alkalmából! Azzal,

Részletesebben

Felszerelési és kezelési útmutató

Felszerelési és kezelési útmutató Felszerelési és kezelési útmutató Solartrade Co.Kft. Installálás Kezelés Üzembehelyezés Hibakeresés Köszönjük, hogy ezt a RESOL terméket választotta. Kérjük olvassa át alaposan ezt az útmutatót, hogy a

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás STDC Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás Szerelés, beüzemelés illetve használatbavétel előtt kérjük, olvassa el figyelmesen! Tartalom A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Részletesebben

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ GSWW... /B ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV A folyadék víz hőszivattyúk gazdaságos és hosszú távú megbízható működése alapvetően függ a hőforrás oldal és a hőleadó rendszer helyes tervezésétől

Részletesebben

CBTE - UNI 10 MOSÁSVEZÉRLŐ készülék

CBTE - UNI 10 MOSÁSVEZÉRLŐ készülék CBTE - UNI 10 MOSÁSVEZÉRLŐ készülék Kijelző Billentyűzet TARTÁLYOK, FEJŐBERENDEZÉSEK, CSŐRENDSZEREK, HŐCSERÉLŐK mosását végző, igény szerint programozható készülék Céner Kft. H-8500 PÁPA, Batthyány u.

Részletesebben

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Quinta Kondenzációs fali kazáncsalád Teljesítménytartomány: 9-115 kw Remeha Quinta TARTALOMJEGYZÉK Elôszó 3 1. A Quinta kazánok beépítésének

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. Üzemeltetési útmutató. calormatic 470f. Időjárásfüggő szabályozó rádióadóval

Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. Üzemeltetési útmutató. calormatic 470f. Időjárásfüggő szabályozó rádióadóval Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató calormatic 470f Időjárásfüggő szabályozó rádióadóval HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz.3 1.1

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

TopVent GV Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás

TopVent GV Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás 1 Biztonság 2 1.1 Érvényes dokumentumok - 2 1 Sicherheit 1.2 Általános biztonsági utasítások 2-2 1.1 Mitgeltende Unterlagen - 2 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise - 2 2 Szerelés 3 2.1 Felállítási hely

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR

Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR MAGYAR Ez az utasítás szerzœi jogi védelem alatt áll. Utánnyomás, akár kivonatosan is, csak a mi engedélyünkkel. A mıszaki haladást szolgáló változtatások jogát fenntartjuk. H Control 45-FU Üzembe helyezési

Részletesebben

Oldalcsatornás vákuumszivattyúk /oldalcsatornás sűrítők

Oldalcsatornás vákuumszivattyúk /oldalcsatornás sűrítők Kezelési utasítás Oldalcsatornás vákuumszivattyúk /oldalcsatornás sűrítők SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Kivitelek z a kezelési utasítás a SH oldalcsatornás

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

Varlogic NR6/NR12. teljesítménytényezô szabályozó automatika. Kezelési és üzembe helyezési útmutató

Varlogic NR6/NR12. teljesítménytényezô szabályozó automatika. Kezelési és üzembe helyezési útmutató Varlogic NR6/NR12 teljesítménytényezô szabályozó automatika Kezelési és üzembe helyezési útmutató NR6/NR12 teljesítménytényezô szabályozó automatika Kezelési és üzembe helyezési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Rendeltetés... 3 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Kondenzációs fali hőközpont CGW-2 falra szerelt kondenzációs hőközpont

Kondenzációs fali hőközpont CGW-2 falra szerelt kondenzációs hőközpont Szerelési utasítás Kondenzációs fali hőközpont CGW-2 falra szerelt kondenzációs hőközpont CGW-2-14/100L CGW-2-20/120L CGW-2-24/140L Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 Fax +49-8751/741600

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár Rend. sz.: 75 17 81 Rendeltetés A zár feladata házajtó, garázsajtó stb. nyitószerkezetének vezérlése, valamint a bejáratok

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3

Részletesebben

DDC sorozatú Kerti vezérlő Szerelési és használati utasítás

DDC sorozatú Kerti vezérlő Szerelési és használati utasítás DDC sorozatú Kerti vezérlő Szerelési és használati utasítás Sateam Kft. 2092 Budakeszi, Fő u. 66. Tel.:23/ 453 453 Fax:23/ 457 127 sateam@sateam.hu www.sateam.hu Tartalomjegyzék Felszerelési útmutató:

Részletesebben

Öntanuló Szobatermosztát

Öntanuló Szobatermosztát 2 264 Öntanuló Szobatermosztát 5 működési mód, fűtés/hűtés funkció, menü-rendszerű programozás az egygombos Push and Roll forgatógombbal REV23 Elemes tápellátású szobatermosztát Egyértelmű, grafikus menü;

Részletesebben

Uponor Smatrix Move PLUS HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Move PLUS HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Move US RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 QUIK GUI 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Uponor Smatrix Move US rendszer alkatrészei... 2 Példa a rendszer üzembe helyezésére... 2 Szerzői jogok és

Részletesebben

CB9 HU Vezérlõegység

CB9 HU Vezérlõegység CB9 HU Vezérlõegység TARTALOMJEGYZÉK 1. CB9 VEZÉRLÕEGYSÉG... 1.1. Általános tudnivalók... 1.2. Mûszaki adatok... 2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS A VEZÉRLÕEGYSÉG HASZNÁLATÁHOZ.... HASZNÁLATI UTASÍTÁS A VEZÉRLÕEGYSÉG

Részletesebben

Uponor Smatrix Move HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Move HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Move RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 QUIK GUI 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Uponor Smatrix Move rendszer alkatreszei Uponor Smatrix Move rendszer alkatreszei...2 Példa a rendszer üzembe

Részletesebben

Üzembe helyezési és karbantartási útmutató a BHA Benefit és SHA Super modellekhez

Üzembe helyezési és karbantartási útmutató a BHA Benefit és SHA Super modellekhez Üzembe helyezési és karbantartási útmutató a BHA Benefit és SHA Super modellekhez GYÁRTÓMŰVI NYILATKOZAT Hivatkozás a 89/392/EEC EK Gépészeti Irányelvre és kiegészítéseire A termékek megfelelnek a 89/392/EEC

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Szerelési, üzemeltetési útmutató

Szerelési, üzemeltetési útmutató PULSER triak szabályzó egy- vagy kétfázisú elektromos fűtőelemek folyamatos teljesítmény szabályozására Szerelési, üzemeltetési útmutató ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A PULSER egy-, vagy két-fázisú elektromos fűtőelemek

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

ASTI. Kismegszakítók és áram-védő eszközök ASTI. Kismegszakítók. Áram-védőkapcsolók. Áramvédő kismegszakítók. Motorvédő megszakítók.

ASTI. Kismegszakítók és áram-védő eszközök ASTI. Kismegszakítók. Áram-védőkapcsolók. Áramvédő kismegszakítók. Motorvédő megszakítók. ASTI ASTI Kismegszakítók Áram-védőkapcsolók Áramvédő kismegszakítók Motorvédő megszakítók Műszaki adatok 12 22 25 32 190 Kismegszakítók és áram-védő eszközök Az erő felügyeletet igényel 11 Kismegszakítók

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Telepítési és karbantartási utasítás

Telepítési és karbantartási utasítás Telepítési és karbantartási utasítás a TopSon F3-1 / F3-1Q / F3-Q típusú napkollektorokhoz Tetõ feletti szereléshez alu-plus rendszerrel Egysoros tetőbe építéshez P 9 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048

Részletesebben

Frekvencia-átalakító VAU4/3

Frekvencia-átalakító VAU4/3 Kezelési utasítás Frekvencia-átalakító VAU4/3 28100241100 11/07 Biztonsági- és alkalmazási tudnivalók meghajtó áramátalakítókhoz (a 73/23EGK kisfeszültségre vonatkozó irányelvnek megfelelően) 1. Általános

Részletesebben

Kompakt megszakítók. Változások az MP-BL-X230 és az MP-BL-X110 motoros meghajtások kapcsolási paramétereiben

Kompakt megszakítók. Változások az MP-BL-X230 és az MP-BL-X110 motoros meghajtások kapcsolási paramétereiben Kompakt megszakítók Változások az -L-X23 és az -L-X motoros meghajtások kapcsolási paramétereiben LS, LS - űszaki információ VÁLTOZÁSOK AZ -L-X23 ÉS AZ -L-X OTOROS EGHAJTÁSOK KACSOLÁSI ARAÉTEREIEN Az -L-X23

Részletesebben

SKSCHK1 Vezérlés Kézikönyv

SKSCHK1 Vezérlés Kézikönyv SKSCHK1 Vezérlés Kézikönyv www.sonnenkraft.com 1 Biztonsági tudnivalók: A szereléshez és az üzembehelyezéshez a berendezés üzembehelyezése előtt olvassa el figyelmesen a következő utasításokat. Így elkerülheti

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben