A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA"

Átírás

1 A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA Leonhardt Beatrix V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem, Kaposvár Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék Konzulens: Szabari Miklós, tanszéki mérnök Dr. Kalmár Sándor, egyetemi tanár ÖSSZEFOGLALÓ Munkám során a szarvasmarha-tenyésztés gyakorlati oldaláról vizsgáltam a gazdaságosság növelésének a lehetőségét, a versenyképesség megőrzése céljából. Napjaink kvótákkal behatárolt termelése, az ingadozó tejárak mellett elengedhetetlen, hogy a tenyésztői munkában rejlő tartalékaikat kihasználják a gazdálkodók. A kutatás során arra kerestem választ, hogy azonos két ellés közötti időn belül a termelésben eltöltött idő növelhető-e a szárazonállási idő csökkentése ellenében. Így megnyújtható a laktációs idő, ezáltal több tej, árbevétel és jövedelem képződik. Továbbá azt is vizsgáltam, hogy eltérő termelési színvonal és tejár milyen szerepet játszik a gazdaságosság változásában. BEVEZETÉS A szarvasmarha-tenyésztésen belül a tejtermelő ágazat egykor sikerágazat volt. Látványos fejlődés ment végbe a biológiai alapok megújításában (fajtaváltás), a műszakitechnikai korszerűsítésben (korszerű telepek építése), ezekhez megfelelő tőkepótlás és ösztönzés is párosult, melynek eredményeként az európai termelési színvonal élmezőnyéhez zárkóztunk fel (1. ábra). Mindez egy viszonylag jól működő piacszabályozással és elfogadható jövedelem színvonallal járt együtt (STEFLER, 2004). 1

2 Forrás: ábra: Az EU-országainak átlagos tejtermelése (2008) Hazánk szarvasmarha- és tehénállománya 1938 óta folyamatosan csökken. Ez a folyamat az 1990-es években a hazai tejfogyasztás visszaesésével, illetve a marhahús exportpiacainak átmeneti beszűkülésével felgyorsult. A tehénlétszám között 40%-kal csökkent. A tehénszám csökkenése világjelenség, az EU-ban évi 1-1,5%-os, tehát nem a létszámcsökkenés ténye, hanem annak mértéke a példátlan (2. ábra). Ma mintegy tehén és alig több mint szarvasmarha van hazánkban (AKII KSH, 2007). Forrás: AKII KSH, ábra: A szarvasmarha- és tehénállomány, valamint a termelés alakulása. A drasztikus létszámcsökkenés ellenére a tejtermelés csökkenése csak mérsékelt. Ennek az a magyarázata, hogy a tehénállomány fogyását a fajlagos hozamok emelkedése képes volt ellensúlyozni. A fajlagos hozamok átmeneti stagnálás után újabban ismét növekednek, így az összes tejtermelés évek óta közel azonos szinten mozog (2. ábra) 2

3 (STEFLER, 2004). Ez a tartalék mára már kimerülőben van, az utóbbi időben a létszámcsökkenést már a növekvő hozamok se képesek ellensúlyozni (ATK, 2008). Napjainkban fokozottan érvényesül az a gazdasági szempont, hogy hány állat termeli meg az adott tejmennyiséget. Az sem közömbös, hogy ezeknek az állatoknak milyen a hasznos élettartamuk, ezzel életteljesítményük, milyen összetételű tejet termelnek, és egy-egy nagy genetikai értékű állattól hány utódot tudunk nyerni. Mindezen képességek egyértelmű összefüggést mutatnak a költségekkel, hozamokkal, jövedelemmel. IRODALMI ÁTTEKINTÉS Tejelő állományunk mintegy 210 ezer tehén - adja az ország összes tejtermelését, amely fajtaösszetételét tekintve 85%-ban holstein-fríz vérségű tehén. A holstein-fríz kétségtelenül a leghatékonyabb tejtermelő fajta. A fajta genetikai potenciálja magában hordozza azt az elméleti lehetőséget, hogy kg/laktációs termelést elérjünk, így napjainkban a tejhozam növelésének elsősorban a környezeti feltételek, mint például a tartás és takarmányozás és a kvóták szabnak határt. A versenyképes tejtermelésű állomány fenntartásához elengedhetetlen teheneink korszerű és szakszerű menedzselése. A fajta legnagyobb problémáját jelenleg a megfelelő tenyészutánpótlás előállítása jelenti. Az egyre fokozódó tejtermelés jelentős terhet jelent a tehén szervezete számára, melynek hatására többek között az állatok hasznos élettartalma jelentősen lecsökkent (2,3 laktáció) (3. ábra) átlagos laktáció szám (db) b 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1, év Forrás: OSZA, ábra: Az átlagos laktáció alakulása Magyarországon ( ) 3

4 Az ábra szerint a termelésben eltöltött idő alatt kevesebb, mint 1,5 üszőborjú nyerhető, melyből elhullás és selejtezés után, jó ha egy tenyész üszőt nyerünk a teljes termelés alatt, ami valójában csak az állomány utánpótlását fedezi. Mennyiségi és minőségi fejlesztésre alig van lehetőség. Sajnos a látványosan javuló termelés egy romló termékenységet von maga után (PRYCE és MTSAI., 2004). Egy populáció szaporodásbiológiai állapota jól jellemezhető a két ellés közötti idő alakulásával (KEKI) (ÓZSVÁRY és KERÉNYI, 2004). Ennek a mutatónak az értéke a hazai tehénpopulációban a következőképpen változott az utóbbi 15 évben (4. ábra). két ellés közti idő (nap) év Forrás: OSZA, ábra: A két ellés közötti idő alakulása Magyarországon ( ) Az ábra szerint a két ellés közötti idő állandóan nő, jelenleg 440 nap körüli. Egyes vélemények szerint az ideális megközelítőleg nap lenne (HARASZTI és ZÖLDÁG, 1993), azonban talán úgy a helyesebb, hogy az a megfelelő két ellés közti idő ahol a legjövedelmezőbben tud az adott gazdaság működni. A vállalati, vállalkozói szféra egyértelműen a jövedelmező gazdálkodásban érdekelt erről nem mondhat le. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a tejtermelés növelése mellett nagy figyelmet kell szentelni azon menedzselési technikák számára, melyek javítják a tehenek reprodukciós képességeit, ezzel a gazdaságosságot is. A tejelő tehenészeteknek a bevétele alapjaiban a következőkből tevődik össze: tejértékesítés, selejttehén, bikaborjú és szervestrágya eladás. Az első három a faj biológiai sajátosságokból adódóan szorosan összefügg, elválasztani nagyon nehezen lehet, hiszen ellés nélkül tejtermelés nem képzelhető el, illetve az éves ellések száma döntően meghatározza az 4

5 éves selejtezés mértékét. A szervestrágya mennyisége ezektől függetlenül jelentkezik, hisz ez a tartástechnológiával van szoros összefüggésben. Mindezekből látható, hogy a gazdaságok bevétele döntően az eladott tej mennyiségével, illetve ennek az átvételi árával van összefüggésben. A tejelő tehenészetek legfontosabb termékének a tejnek a felvásárlási ára Magyarországon 2004 januártól-2007 augusztusig nem mutat jelentős változást. Ez a tartósan alacsony szint nagyon csekély mértékű jövedelmezőséget jelentett. Mindezek ellenére tavaly augusztusban hirtelen növekedésnek indult a tej átvételi ára. Ez év januárjában elérte a csúcsot 96,5 Ft-tal. Ez azonban nem tartott huzamos ideig, hiszen alig pár hónap múlva folyamatos csökkenésnek indult és augusztusban már 76,9 Ft volt (5. ábra). Forrás: KSH, ábra: A tej felvásárlási árának alakulása Az EU tagállamokban más tendenciák érvényesültek (6. ábra). A 2006-ban tapasztalt viszonylag alacsony és kiegyenlített tejár (19-21 EUR cent), 2007 második felében közel 50 %-al emelkedett (28-29 EUR cent), mely szintet 2008-ban is tartotta. 5

6 Forrás: DairyCo, ábra: Tejárak alakulása az EU 25-ben ( ) Forrás: DairyCo, ábra: Tejárak alakulása 2008-ban Amint azt a fenti ábra is mutatja az év elején az 5 ország ár alakulásai eltérően alakultak. Legmagasabb áron Franciaországban (31 EUR cent), míg legalacsonyabb áron Nagy-Britannia (25,5 EUR cent) értékesítettek. Májusban mind az 5 ország árai csökkentek és majdnem azonos szintet értek el (24-28 EUR cent) majd Lengyelország kivételével ismét emelkedésnek indultak. Megfigyelhetjük, hogy a vizsgált országok között Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el. Következtetésként levonhatjuk, hogy a hazai tejárak mértéke nem rendkívüliek. A 2004-es Európai Uniós csatlakozás óta a tejtermelésünket kvótarendszer maximalizálja. Ez kg/év termelést engedélyez, azonban sajnálatos módon ezt a keretet megközelítőleg 80%-ban tudjuk csak kihasználni. Mindenképpen törekednünk kell tehát a tehénlétszám további csökkenésének megakadályozására, illetve a tejtermelés színvonalának további növelésére. A kvótarendszerrel függ össze, hogy a tej árbevétele 6

7 mellett a termelőt az értékesített tej és a rendelkezésre álló kvóta függvényében, a kvóta alapú támogatás illeti meg, melynek mértéke az idei évtől hazánkban a 8,1 Ft/l. Mindezekből jól látható, hogy a csökkenő, illetve stagnáló tejárak a költségek növekedése (energia, munkabér, stb.) és a romló funkcionális tulajdonságok (szaporodásbiológia, hasznos élettartam) együttesen lehetséges tartalékok feltárására ösztönöznek. A minél eredményesebb termelés érdekében több eszköz is a tenyésztő rendelkezésére áll: Ilyen a költségek állandó elemzése, illetve mérséklése és a különböző technológiai elemek újbóli átértékelése, vizsgálata. Újabban ilyen a holstein-fríz fajta esetében a tenyésztésbe vételi idejének előbbre hozása intenzívebb takarmányozáson keresztül (16-18 vs. 14 hónap), mely által az üszőnevelés improduktív időszaka jelentősen csökkenthető (BAKOS, 2008). Mindezek mellett folyamatos igény van a szaporodásbiológiai mutatók javítására, illetve a hosszú hasznos élettartam növelésére is. Az utóbbi időben egyre többet foglalkoznak a szárazonállás idejének a rövidítésével, ugyanis a szárazonállás ökonómiai értelemben az üszőneveléshez hasonlóan improduktív időszak, és amennyiben a laktáció ennek rovására megnyújtható, úgy az ökonómiai hatékonyság javítható. Az ellésre való előkészítés az apasztással kezdődik meg. Az ezt követő szárazonállási időszak a következő laktációs tejtermelésének, a könnyű ellésnek, de mindenekelőtt a sikeres újravemhesülésnek a megalapozására szolgál. A szárazonállás általánosan elfogadott ideje 60 nap. A tejelő tehenek életteljesítményét nagyszámú tényező határozza meg. A takarmányozás és tartás mellett, az első borjazás ideje, a szárazonállás hossza, és a nyitott napok száma mindmind olyan fontos tényező, melyek befolyásolják a tehén életteljesítményét. A fő kérdés az, hogy változtassunk-e a 60 napos szárazonállás általánosan alkalmazott gyakorlatán. Újabban a nagyteljesítményű holstein-fríz állományokban a mai korszerű takarmányozási technológiák mellett felmerült a lehetősége annak, hogy ezt az időt a tejtermelés növelése érdekében csökkentsék, illetve feltételezhető, hogy más az ideális szárazonállás időtartalma, mint korábban. A 60 napos szárazonállás rövidítése előnyös, ha az így meghosszabbított laktációból nyert plusz tej kiegyenlíti, vagy felülmúlja a következő laktációban esetlegesen felmerülő tejveszteséget. 7

8 A szárazonállás rövidítésének félelmei a tenyésztők részéről a következő laktációs termelésre, a következő laktációban történő újra vemhesülésre, a tőgybetegségek előfordulásának a gyakoriságára és ez elhullások mértékére irányulnak. Kizárólagosan a tejalkotóknak, a zsír- és a fehérje-mennyiségének a maximumának a vizsgálatakor az derült ki, hogy a szárazonállási idő rövidítése révén nyerhető többlet tej a tejalkotó részek bizonyos csökkenésével jár együtt, mert amikor a tej hasznosanyag-tartalmát elemezték gyakorlatilag a 60 nap bizonyult a legoptimálisabbnak (KUHN és MTSAI., 2006). 10 napos csökkenését javasolja a szárazonállási idő hosszának (SWANSON, 1965; DIAS és ALLAIRE, 1982; KEOWN és EVERET, 1986; FUNK és MTSAI., 1992; MAKUZA és MCDANIEL, 1996; REMOND és MTSAI, 1997) is. A tanulmányok közül sok, a tenyészetek adatainak utólagos, visszatekintő elemzésén alapult. Erre alapozva ezen álláspontot kritizálja BACHMAN és SCHAIRER (2003), mert szerintük a rövidebb szárazonállás ebben az esetben nem a céltudatos szárazra állítás, hanem a vártnál korábbi ellés eredménye volt és az állatok így nem részesültek megfelelő előkészítő takarmányozásban, mely okozhatott veszteségeket a következő laktációs termelés során. A szárazonállás hosszának megbecsülése érdekében tervszerűen beállított kísérletek (LOTAN és ALDER, 1976; REMOND és MTSAI., 1992; REMOND és MTSAI.,1997; BACHMAN, 2002; RASTANI és MTSAI., 2003) viszont nem találtak szignifikáns eltérést a tejmennyiségben. Ezek közül néhány munka szerint 30 napos szárazonállási időt javasol (LOTAN és ALDER, 1976; BACHMAN, 2002; GULAY és MTSAI., 2003a). SZABARI és MTSAI (2007) munkája szerint az 50 napos szárazonállási időt követően szignifikánsan csökken a kifejt tej mennyisége a következő laktációban. Munkájuk során a szárazra állítás idejét a tejtermelés alapján határozták meg. Néhány tanulmány szerint a szárazonállás 60 nap alá redukálása jobban befolyásolja termelést az első és második laktáció között, mint a többi laktáció esetén (DIAS és ALLAIRE, 1982). Az átfejést (0. nap szárazonállás) egy szerző sem javasolja. Szaporodásbiológiai értékelések során bizonyosságot nyert az is, hogy a rövidebb szárazonállás gyengébb fogamzást eredményez (KUHN és MTSAI., 2006). Ezzel ellentétben LOTAN és ADLER (1976) hasonló eredményeket regisztrált a nyitott napok száma és a termékenyítési index esetében napig szárazonálló hasonló teljesítményű teheneknél. SZABARI és MTSAI (2008) statisztikailag igazolták, hogy a következő laktációban történő újravemhesülésre még 40 napos szárazonállási idő sem fejt ki káros hatást. Mások nem találtak kapcsolatot a reprodukció szintje és a szárazonállás hossza között (SORENSEN és ENEVOLDSEN, 1991). Mivel az újravemhesülés ideje szoros összefüggésben van az ellés 8

9 körül fellépő problémákkal, ezért a szárazonállási idő hosszában bekövetkezett változásokat nyugodtan kezelhetjük a szaporodásbiológiai mutatókkal együtt. Az is köztudott, hogy a megfelelő hosszú szárazonállási idő szükséges többek között a tőgy megfelelő regenerálódáshoz, a maximális következő laktációs tejtermelés érdekében (CAPUCO és MTSAI., 1997). A 40 napnál rövidebb idő nem elégséges a tőgy mirigyállományának a regenerálódáshoz (HURLEY, 1989). Az is intő jel, hogy a szomatikus sejtszám az 50 napnál rövidebb szárazonálláskor kedvezőtlenül alakul (KUHN és MTSAI., 2006). SZABARI és MTSAI. (2008) munkája szerint akár 30 napra is mérsékelhető a hagyományosnak mondható 60 napos szárazonállási idő anélkül, hogy a következő laktációban sűrűbben fordulnának elő tőgygyulladt egyedek. Az ellést követő pár hetes időszakban a tehenek hajlamosak az anyagcsere- és fertőző betegségekre. Ez alatt az időszak alatt jellemzően negatív energiai egyensúlyba kerülnek, mert a takarmány szárazanyag felvételének maximáltsága miatt nem képesek elegendő energiát magukhoz venni, ami a nagy tejtermeléshez és a létfenntartáshoz szükséges. A negatív energetikai állapot kialakulását már a laktáció alatti, és a szárazonállási takarmányozással is nagyban befolyásolhatja a tenyésztő. SZABARI és MTSAI. (2008) szerint a szárazonállás idejének akár 20 nappal történő csökkenése sem okoz nagyobb elhullást a következő laktációban. Mindezt statisztikailag is igazolták. Az idézett vizsgálatok a tejtermelés növelésének inkább biológiai a lehetőségét vizsgálták. Az ökonómiai értékelések hiánya illetve a bemutatott biológiai lehetőségek utalnak arra, hogy a tejtermelés, ezzel együtt a gazdaságosság növelése érdekében vannak lehetőségek a laktációs időszak nyújtására szárazonállási idő ellenében. ANYAG ÉS MÓDSZER A vizsgálat során primer és szekunder adatgyűjtést végeztem. A szekunder adatgyűjtés az irodalmi források (tenyésztői, termelői, élettani, szaporodásbiológiai megfontolások) összegyűjtését, tanulmányozását, célirányos csoportosítását jelentette. Primer adatgyűjtésem az Egyetem Tanüzemi Tehenészetének tényleges adataira (termelési szintek, a fejés költségei, az alap és póttakarmány mennyisége és költsége), terjed ki. A primer és szekunder adatok alapján modellszámítással elemeztem (többlet hozam, árbevétel, költség, relatív jövedelem, eltérő tejárak) a változó laktációs idő és tejárak gazdaságosságot befolyásoló szerepét. 9

10 Az adatok feldolgozására és elemzésére és a grafikonok elkészítéséhez az EXCEL 7.0 for Windows XP táblázatkezelő programot használtam. EREDMÉNYEK Az irodalom feldolgozása folyamán arra a megállapításra jutottam, hogy a tejelő napok számának növelésére reális lehetőség kínálkozik, azonban a várható kedvezőtlen élettani és szaporodásbiológiai következmények miatt a gyakorlatban a napos intervallum eltéréseket érdemes vizsgálni gazdasági szempontból. A hazai tejtermelési színvonal alapján a vemhesség 7 hónapjában 10 feltételezett termelési csoportot vizsgáltam (1. táblázat) anélkül, hogy a szaporodásbiológiai mutatókat rontottuk volna (KEKI állandó). A laktációs idő növelésének hatása eltérő termelési színvonal esetén 1. táblázat Termelési színvonal (liter/nap) Laktációs idő növelése (nap) Termelés csökkenése liter/nap M a g a s Apasztáskori tej liter/nap Az időszak termelése (liter) a 10 15,00 205,00 b 15 10,00 270,00 a 10 12,00 175,00-1 b 15 7,00 225,00 a 10 10,00 155,00 b 15 K ö z e p e s 5,00 195,00 a 10 7,50 116,25 b 15 3,75 146,25 a 10 6,50 106,25 b 15 2,75 131,25-0,75 a 10 5,50 96,25 b 15 1,75 116,25 a 10 4,50 86,25 b 15 A l a c s o n y 0,75 101,25 a 10 6,00 87,50 b 15 3,50 112,50 a 10 5,00 77,50-0,5 b 15 2,50 97,50 a 10 4,00 67,50 9 b 15 1,50 82,50 Forrás: Saját kalkuláció 10

11 A táblázatban az adott termelési színvonalon a 7. hónapos vemhesség idejében fejhető tej mennyiséget, az apasztáskorin pedig egy feltételezett napi termelés csökkenés által elért apasztáskori tejmennyiséget értem, hiszen a laktáció előrehaladtával figyelembe kellett venni, hogy a tejtermelés csökken. Ez az összes extraként kifejhető tej mennyisége kiszámolásához volt szükséges. Mivel a szakirodalom alapján 10 és 15 nappal rövidebb szárazonállás nem okoz a következő laktációban termelés kiesést, ezért az itt kinyert tej nettó többletként jelentkezik. A termelésben eltöltött napok következtében jelentős tejmennyiséget nyerhetünk állatonként (magas termelési szintnél átlagosan: 204,17 liter; közepes termelési szintnél átlagosan: 112,5 liter; alacsony termelési szintnél átlagosan: 87,5 liter), főleg annak az ismeretében, hogy ezek az állatok a hagyományos technológia szerint már elapasztásra kerültek volna. Az ilyen mértékben - a szárazonállási idő kárára - megnyújtott laktáció nem csak a többlet tej miatt jelentős, hanem azért is, mert az esetlegesen a vemhességük 7. hónapjára is kimagaslóan termelő egyedeknek az elapasztása (lásd a magas termelési szint 1. táblázat) alacsonyabb termelési szinten történik, csökkentve ezáltal a tőgyegészségügyi problémáknak az előfordulási valószínűségét is. Azonban ezzel a többlettermeléssel egy időben az adott gazdaságban többlet költségek is felmerülnek. Az állatok számára rendelkezésre álló takarmányadag (üzemtől, termelési szinttől függően) liter tej termelését fedezi. A kiindulási alapot szolgáló Egyetemi Tanüzem tehenészetében az alaptakarmány 15 literes termelési szintet fedez, melynek napi költsége (0,4 kg/liter x 50 Ft/kg) azaz 20 Ft/liter volt. Ehhez kapcsolódik még a fejési költség, amely (munkabérből, közteherből, energia árából áll) 10 Ft többlet költséget jelent literenként. A felsoroltak változó költségként jelentkeznek, ezek állnak szemben a többlet tej értékével, vagyis segítségükkel a fedezeti hozzájárulás elvén számolható a jövedelem, mely jelen esetben relatív jövedelem (2. táblázat). 11

12 A többlet termelés költségei 2. táblázat Termelési színvonal (liter/nap) Fejési költség (munkabér, közteher, energia) 10 Ft/liter M a g a s Póttakarmány költség (0,4 kg/liter*50 Ft/kg) 20 Ft/liter Többlet költség összesen (liter/tehén) a 2050, ,0 b 2700, ,0 a 1750, ,0 b 2250, ,0 a 1550, ,0 b 1950, ,0 K ö z e p e s a 1162, ,5 b 1462, ,5 a 1062,5-1062,5 b 1312,5-1312,5 a 962,5-962,5 b 1162,5-1162,5 a 862,5-862,5 b 1012,5-1012,5 A l a c s o n y a 875,0-875,0 b 1125,0-1125,0 a 775,0-775,0 b 975,0-975,0 a 675,0-675,0 9 b 825,0-825,0 Forrás: Saját kalkuláció A táblázat szerint a nyújtott laktáció többlet termelése, többlet költséggel jár, annak összetétele és nagysága viszont változó. A fejési költség mindig fennáll, a póttakarmány költség viszont csak a 15 literes termelés felett, alatta ez már nem jelentkezik, az állandó költségek között szerepel. A nyújtott laktációs időszak többlettermelése és pótlólagos költségei ismeretében számolható az időszak gazdaságossága (3. táblázat). 12

13 A többlettermelés gazdaságossága 3. táblázat Termelési színvonal (liter/nap) Az időszak termelése (liter) Tejár Ft/liter Jelenlegi Kvóta Ft/liter M a g a s Relatív jövedelem Többletbevétel Ft/tehén Ft/tehén Ft/nap a 205, , , , ,5500 b 270, , , , ,8000 a 175, , , , ,2500 b 225, , , , ,5000 a 155, , , , ,0500 b 195, , , , ,3000 K ö z e p e s a 116, ,1 9427, , ,0375 b 146, , , , ,2250 a 106, ,1 8616, , ,4375 b 131, , , , ,1250 a 96, ,1 7805, , ,3375 b 116, ,1 9427, , ,0250 a 86, ,1 6994, , ,2375 b 101, ,1 8211, , ,9250 A l a c s o n y a 87, ,1 7096, , ,1250 b 112, ,1 9123, , ,2500 a 77, ,1 6285, , ,0250 b 97, ,1 7907, , ,1500 a 67, ,1 5474, , , b 82, ,1 6690, , ,0500 Forrás: Saját kalkuláció A 3. táblázat szerint a napi tejárral és kvóta támogatással számolt bevétel mellett jelentős különbségek születnek mind az árbevételben, mind a jövedelemben. Egyértelműen kimutatható a magas termelésű állományok tovább fejése nagyobb bevételt és költséget eredményez, ezeknek hagyományosan a vemhesség 7. hónapjában történő elapasztása gazdaságilag indokolatlan. A többletbevétel 5474, Ft között alakult, ez az eltérés igen jelentős napjaink üzemgazdasági viszonyai mellett. A relatív jövedelem viszont már nem mutat ekkora különbséget, mivel csak 4799, Ft között változik. A napi relatív jövedelem figyelembe vételénél megmutatkozik, hogy 391, ,55 Ft a különbség, amely alapján lehetőségünk van kiszámolni a relatív jövedelmet, abban az esetben ha nem 13

14 csak kereken 10 illetve 15 nappal nyújtjuk meg a laktációs termelés hosszát. Ez azért fontos, hogy érzékeltessük azt, hogy minden állat esetében annak termelésének függvényében más és más elapasztási idő szükséges. Ennek a meghatározása nem nélkülözheti a naprakész telepi menedzsmenti ismeretek és ökonómiai háttérszámításokat. A nagy különbségek ellenére megállapíthatjuk, hogy a kalkuláció alapján az összes termelési színvonalon pozitív előjelű jövedelmet értünk el, amely alapján kijelenthető, hogy vállalati szinten a termelés nyereséges. Számolások során az is kiderült, hogy a póttakarmány költsége 15 literes termelésig változó költség és eddig a szintig a jövedelmezőség 63,01%-os. 15 literes termelés alatt a takarmány költség már átalakul állandó költséggé és így a jövedelmezőséget tovább növeli 88,67%-ra. Mivel ennek nem a maximuma, hanem a biztonsága a fontos, jelen esetben elértük a maximum felé haladást és a biztonságot egyaránt, ezért kijelenthetjük, hogy a termelésünk nem csak biztonságos, de jövedelmező is. A bemutatott többletbevétel, relatív jövedelem, jövedelmezőség és nyereségesség alapján a termelő eldöntheti, hogy melyik termelési színvonalat alkalmazza, az adott termelésű állomány mellet. További vizsgálataim során különböző tejáralakulásokat (60, 65, 70, 73, 75, 80, 85, 90 Ft/l) vettem figyelembe, feltételezve (a tejárak hektikus alakulását és ennek közeljövőben lehetőségeit az irodalmi áttekintésemben már bemutattam), hogy a jelenlegi tejár bizonyosan változni fog, melynek irányát megjósolni napjaink gazdasági helyzetében lehetetlen. A ábrán mutatom be a lehetséges tejáralakulásokat különböző termelési színvonalon a szárazonállási idő rövidítésének a függvényében. 8. ábra: A relatív jövedelem alakulása a laktációs idő függvényében (10 nap) Forrás: Saját kalkuláció 14

15 9. ábra: A relatív jövedelem alakulása a laktációs idő függvényében (15 nap) Forrás: Saját kalkuláció A görbék alakulása, lefutása között nincs nagy különbség. Azonban a hozzájuk tartozó relatív jövedelem már nagyságrendileg eltér, mivel ha 10 nappal növeljük a laktációs időt, akkor a relatív jövedelmek Ft-tal változnak, míg 15 napos növelés mellet ez a különbség már a Ft-ot is elérheti. A magasabb tejárak egyértelműen a laktációs időszak nyújtására ösztönöznek, hasonlóan a magasabb hozamszintekhez. KÖVETKEZTETÉSEK A bevezetésben részletesen ismertetett ágazati problémák alapján sikerült néhány megoldást találni arra, hogy a tejelő tehenészetek tovább fokozzák a gazdasági versenyképességüket. A bevétel növelésére több lehetőség van, ilyen többek között a többlet tej előállítása. Ennek az egyik legjobb módja, ha a folyó laktációt a szárazonállási idő csökkentésével egyenes arányosan meghosszabbítjuk. Azonban a tejtermelő telepek menedzsmentjeinek nem szabad csak a bevétel-kiadás hányadost figyelembe venni, mivel a csökkentés csak addig a mértékig történhet meg, amíg a következő laktáció fontosabb termelési, illetve egyéb paraméterei nem romlanak, többek között a tejtermelés, a szaporodásbiológiai, a tőgyegészségügy illetve az elhullások száma. Munkánk során modellszámítással kerestük azt a tejtermelési szintet, amely folyamán még érdemes a tehenet a szárazonállási idő rövidítésével tovább fejni. Több időt és több termelési szintet vizsgáltam. Ezek során kiderült, hogy mindegyik variáns jövedelmező, ezáltal mind a 10, mind a 15 napos laktáció növelést alkalmazni lehet. Meg kell állapítanunk, hogy a 15 liter alatt termelő egyedek a kiegészítő takarmány adagjukat már nem csak a tejtermelésre hasznosítják, hanem a testtömegük növelésére, ami elhízáshoz vezethet, mely a 15

16 következő laktációban termelési és egészségügyi problémákhoz vezethet. Ezzel szemben az a megállapítás is helytálló, hogy a nagyobb termelésű, jól perzisztáló egyedeknek fontos a tovább fejése, mert a gyakorlatban jóval nehezebb az apasztás, ezáltal nő a tőgy betegségek kialakulásának veszélye. Mindezek mellett az is elmondható, hogy az alacsony termelési szinteken az állatok már saját maguktól elapadhatnak. A pontos eredmények ismeretéhez még további számításokra, gyakorlati elemzésekre van szükség, de az általam elvégzett munka alapot adhat a szárazonállási technológia átgondolására. Ezek a feltételezések természetesen nem helyettesíthetik az egyedi elbírálást és a szakértő tenyésztők személyes tapasztalatát. Mindezek mellett persze figyelembe kell vennünk, hogy a tejelő szarvasmarha-tenyésztésben a gazdaságosságot rengeteg dolog befolyásolja, ráadásul mindezt egy időben. Nem lehet elhanyagolni azt a tényt sem, hogy minden telepre más-más biológiai, termelési és ökonómiai környezet jellemző, de a telepek törekvése a többlet extrabevételért, illetve minden forint költségcsökkentésért, talán jogosultságot ad a téma aktualitásáért. IRODALOMJEGYZÉK 1. BACHMAN, K. C Milk production of dairy cows treated with estrogen at the onset of a short dry period. J. Dairy Sci. 85: BACHMAN, K. C., AND M. L. SCHAIRER Bovine dry period length studies: A review. J. Dairy Sci. 86: BAKOS G.: A korai TMR etetésének tapasztalatai a borjúnevelésben. Holstein Magazin p. 4. CAPUCO A. V. AKERS R. M. SMITH J. J. (1997): Mammary growth in Holstein cows during the dry period: Quantification of nucleic acids and histology. J. Dairy Sci DANN, H. M., N. B. LIHERLAND, J.P. UNDERWOOD, M. BIONAZ, AND J. K. DRACKLEY Prepartum nutrient intake has minimal efffects on postpartum dry matter intake, serum nonesterified fatty acids, liver lipid and glycogen contents, and milk yield. J Dairy Sci. 86(Suppl. 1):106.(Abstr.) 6. FUNK D. A. FREEMAN A. E. BERGER P. J.(1978): Effects of previous days open, previous days dry, and present days open on lactation yield. J. Dairy Sci GULAY, M. S., M. J. HAYEN, K. C. BACHMAN, T. BELLOSO, M. LIBONI, AND H. H. HEAD. 2003a. Milk production and feed intake of Holstein cows given short (30-d) or normal (60-d) dry periods. J. Dairy Sci. 86: Haraszti J. és Zöldág L. (1993)A háziállatok szülészete és szaporodásbiológiája Budapest Mezőgazda Kiadó. 9. HURLEY W. L.(1989): Mammary function during involution. J. Dairy Sci KEOWN, J. F., AND R. W. ETERETT Effects of days carried calf, days dry, and weight of firstt calf heifers on yield. J. Daily Sci. 69: KUHN M. T. HUTCHISON J. L. NORMAN H. D.(2006): Dry Period Length to Maximize Production Across Adjacent Lactations and Lifetime Production. J. Dairy Sci

17 12. KUHN M. T. HUTCHISON J. L. NORMAN H. D.(2006): Effects of length of dry period on yields of milk fat and protein, fertility and milk somatic cell score in the subsequent lactation of dairy cows. J. Dairy Res LOTAN, E., AND J. H. ADLER Observations on the effect of shortening the dry period on milk yield, body weight, and circulating glucose and FFA levels in dairy cows. Tijdschr. Diergeneesk. 101: MAKUZA, S. M., AND B. T. MCDANIEL Effects of days dry, previous days open, and current days open on milk yields of cows in Zimbabwe and North Carolina. J. Dairy Sci. 79: ÓZSVÁRY L., KERÉNYI J.: A szaporodásbiológiai zavarok által okozott gazdasági veszteségek számszerűsítése egy nagyüzemi Holstein-Fríz tehenészetben. Magyar Állatorvosok Lapja p. 16. PRYCE, J. E., ROYAL, M. D., GARNSWORTHY, P. C. and MAO, I. L Fertility in the high-producing dairy cow. Livestock Product. Sci p. 17. RASTANI R.R., R. R. GRUMMER, S. J. BERTICS.A. GUMEN, M.C. WILTBANK, D. G. MASHEK, AND M. C. RICH Effects of varying dry period length and prepartum diet on metabolic profiles and lactation of periparturient dairy cattle. J. Dairy Sci. 86(Suppl. 1):154. (Abstr.) 18. REMOND, B., A. OLLIER, AND G. MIRANDA Milking of cows in late pregnancy: Milk production during this period and during the succeeding lactation. J. Dairy Res. 59: REMOND, B., AND J. C. BONNEFOY Performance of a herd of Holstein cows managed without the dry period. Ann. Zootech. 46: REMOND, B., J. ROUEL, N. PINSON, AND S. JABET An attempt to omit the dry period over three consecutive lactations in dairy cows. Ann. Zootech. 46: STEFLER, J. (2004): A szarvasmarha ágazat helye, szerepe a magyar mezőgazdaságban, esélyei az Európai Unióban. In: EU Tanulmányok V. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal, p. 22. SWANSON, E. W Comparing continuous milking with sixty-day dry periods in successive lactations. J. Dairy Sci. 48: SZABARI M., G. PETHŐ., Á. BOKOR., J. SEBESTYÉN., N. BOROS., G. BAKOS., J. STEFLER: Effects of dry period lenght on productive and reproductive indices of subsequent lactations USAMV-CN Bulletin, p. 17

A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE

A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: DOMOKOS ZOLTÁN GÖDÖLLŐ 2011. A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Idén április utolsó péntekén rendezték meg a XX. Alföldi Állattenyésztési

Idén április utolsó péntekén rendezték meg a XX. Alföldi Állattenyésztési Hírlevél A Holstein Genetika kft. időszaki kiadványa 2013. június A Magyar Mezőgazdaság melléklete... a még jobb tájékoztatásért! A Holstein Genetika Kft. a 24. üzleti évét kezdte meg 2013 januárjában.

Részletesebben

Holstein M agazin. XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám. 2013/5 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég

Holstein M agazin. XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám. 2013/5 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég Holstein M agazin ISO 9001 2013/5 www.holstein.hu 1 Tanúsított cég XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám 2010/1. 2013/5. Pre-Synch/Ov-Synch/Re-Synch* *Dr. Csáki Tamással egyeztetett protokol alapján 1. Involúciós

Részletesebben

Az alapvető cél nem változott

Az alapvető cél nem változott A HOLSTEIN GENETIKA Kft. időszaki kiadványa, 2010. április A Magyar Mezőgazdaság melléklete Az alapvető cél nem változott Idén ünnepli huszadik születésnapját a Holstein Genetika Kft., ami még állandó

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle?

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? MNB-tanulmányok 6. 2013 Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk

Részletesebben

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 22. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. A növekedési és egyensúlyi problémák: folyamatok és okok 4 I.1. Lassuló és változó szerkezetű

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN Bors Réka Gödöllő 2008. A doktori iskola megnevezése: tudományága: gazdálkodás- és

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 10.14750/ME.2013.035 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SEBESTYÉNNÉ SZÉP TEKLA AZ ENERGIA GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1990 ÉS 2009 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT

NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT BIHARI PÉTER NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT A szerző a nem konvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának gyakorlatát vizsgálja, valamint

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Potenciális válság-előrejelző modell és eljárás megalapozása és kidolgozása járműipari indikátorok felhasználásával

Potenciális válság-előrejelző modell és eljárás megalapozása és kidolgozása járműipari indikátorok felhasználásával Potenciális válság-előrejelző modell és eljárás megalapozása és kidolgozása járműipari indikátorok felhasználásával Stukovszky Tamás PhD. hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Prof. Dr. Palkovics László

Részletesebben