EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024"

Átírás

1 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/ Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) A jelen dokumentum a Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) által megadott Eger_belfoldi_vandorlas, Eger_elveszuletesi_aranyszam, Eger_halalozasi_aranyszam, Eger_lakonepesseg_nem_korev excel fájlok adatállományának felhasználásával készült. A dokumentumban foglalt számítások és az azokból levont következtetések kizárólag a Családsegítő Intézet Eger, mint szerző szellemi termékei. Szerkesztette: Jékli Sándor Írta: Jékli Sándor, Farkas Attila, Jékli Bence

2 Összegzés Eger lakónépessége 1870-től 1985-ig, az között bekövetkezett fős népesség szám csökkenés kivételével, folyamatosan növekedett. Ennek eredményeként az évi lakónépesség száma 1985-re megháromszorozódott. Ebben az évben éltek legtöbben a városban: fő től 2014-ig a lakosságszám alakulásában csökkenő tendencia érvényesült évben fő jelölte meg állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyeként Egert között - négy év kivételével minden évben a népesség fogyása figyelhető meg. (lásd tanulmány 2. ábra) A lakónépesség számának változását az alábbi táblázat tartalmazza: Lakónépesség száma Népességszám változás Népességszám változás aránya ,5-1,5-0,1-3,4 A lakosság számának alakulását jogi szabályozási változások és a népességszámlálás módszertani technika tényezői is befolyásolták. (Lásd tanulmány 3. oldal) Prognózisunk szerint a népesség fogyás 2024-ig folytatódik majd. Lakónépesség száma Népességszám változás Népességszám változás aránya ,6% -0,4% -0,4% -0,5% -0,5% -0,5% - 0,6% -0,6% -0,6% -0,7% -0,6% A népesség számának változása mellett változtak és a jövőben is változnak majd a fontosabb demográfiai mutatók átlag éltkor 36,1 37,3 38,9 39,9 41,6 42,8 43,8 öregedési index 64,1% 79,0% 106,6% 123,1% 137,5% 164,0% 189,8% eltartottsági ráta 45,8% 45,3% 40,0% 40,9% 46,7% 52,8% 57,5% gyermekkorú nép eltartottsági 27,9% 25,3% 19,4% 18,3% 19,6% 20,0% 19,8% rátája időskorú népesség eltartottsági 17,9% 20,0% 20,6% 22,6% 27,0% 32,8% 37,7% rátája aktív korúak aránya 68,6% 68,8% 71,4% 71,0% 68,2% 65,4% 63,5% inaktív korúak aránya 31,4% 31,2% 28,6% 29,0% 31,8% 34,6% 36,5% 0-14 éves korú inaktívak aránya 27,9% 25,3% 19,4% 18,3% 19,6% 13,1% 12,6% 65 év felett korú inaktívak aránya 17,9% 20,0% 20,6% 22,6% 27,0% 21,5% 23,9%

3 A város lakónépességének kor szerinti összetétele is folyamatosan átalakult. Ez a folyamat a jövőben is folytatódik majd. Egerben is érvényes az az általános tendencia, hogy az idősek száma és aránya folyamatosan növekedik, a fiatalabb korúaké csökken. A folyamatot az alábbi táblázat szemlélteti: x ,8% 24,8% 20,4% 19,7% 20% 16,7% 16,5% ,1% 35,7% 37,3% 37,8% 34% 35,2% 31,6% ,6% 21,0% 22,1% 20,8% 20% 19,1% 22,4% 60-x 17,4% 18,4% 20,2% 21,8% 26,1% 29,0% 29,6% A lakónépesség változását meghatározó demográfiai tényezők A lakosságszám alakulását a halálozások, a születések száma és az ebből számított természetes szaporodás, illetve fogyás valamint a be-, és elvándorlók száma és az ebből számított vándorlási különbözet befolyásolja. A természetes szaporodás és meghatározó tényezői A teljes termékenységi arányszámot használják a reprodukciós szintű termékenység megadására; a fejlettebb országokban a 2,1-es arányszámot tekintik reprodukciós szintnek 1. Az arányszám 1,3-es szintje alatt a lakosság gyors és jelentős mértékű fogyása prognosztizálható, ha ezt a pozitív vándorlási különbözet nem ellensúlyozza. Egerben a teljes termékenységi arányszám évben 1,57 volt. Ez az érték 2000-re 1,35-re csökkent, majd 2001-re 1,08-ra mérséklődött között az 1,06-os átlag körüli értéken stagnált től enyhe emelkedésnek indult és 2013-ra elérte az 1,18-dot. Ha ez a trend folytatódna az elkövetkező tíz évben, akkor a lakónépesség csökkenése mérséklődne. A teljes termékenységi arányszám és a születési arány között szoros korreláció mutatható ki, R=0,64. A termékenységi arány a születési arányra gyakorolt hatásával befolyásolja a tényleges születések számát. A mutató értékének 0,1-des változása 1,6-del növeli vagy csökkenti az ezer főre jutó születések számát. Ez átlagosan 5%- kal, 24-gyel növeli vagy csökkenti a tényleges születések számát. A szülőképes korú nők száma a vizsgált időszakban jelentős mértékben csökkent ben szülőképes korú nő élt a városban, 2014-ben fő. Számuk 2024-re várhatóan főre csökken, 1995-höz viszonyítva fővel (27,8%ponttal), 2014-hez hasonlítva fővel (11,3%ponttal). A tisztított élveszületési arányszám értéke között átlagosan 31 volt. A 2013-at követő évekre ezzel az aránnyal számoltuk tovább a születések számát. Ebből következik, hogy a prognózis készítésénél a születések számát a szülőképes korú nők száma és korszerinti összetétele határozta meg. Az élveszületések száma a évi 489-ről 2024-re várhatóan 369-re mérséklődik között az élvszületések számának csökkenése évente átlagosan 3 volt, 2012 után ez várhatóan 10-re emelkedik. A születések számát a 1 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdde220.html

4 szülőképes korú nők számának csökkenése mellett két további tényező befolyásolja: o hosszabb távon érvényesülő tendencia, hogy átalakul a szülőképes korú nők korszerinti összetétele, nő az alacsonyabb születési aránnyal rendelkező 40 felettiek száma és aránya; o folytatódik az a folyamat, hogy a nők később szülik meg első gyermeküket, az ezer főre jutó és a tényleges születések száma a fiatalabb korcsoportokban erőteljesebb csökken, az idősebb korcsoportokban enyhén emelkedik, de ez nem tudja ellensúlyozni a fiatalabb korcsoportokban jelentkező csökkenő születési számot. Az ezer főre eső halálozási arányszámok között kismértékben javultak, a mutató értéke átlagosan 3 tízezreddel csökkent. Ez azt jelenti, hogy a város lakosságszámára vonatkoztatva a mutató változásának következtében, a vizsgált 19 évben 3-mal csökkent a tényleges halálozások száma. Az országos adatokkal összehasonlítva Eger ezer főre jutó halálozási arányszámai kedvezőbbek. A vizsgált időszak minden évében az országos átlag alatt maradtak, átlagosan ezer főre jutó 2,1 halálozási számmal. A mutató országos átlagtól való eltérésének mértéke 1995-ben volt a legmagasabb, akkor 3,1, a legkisebb pedig 2009-ben, amikor 1,2 halálozási számmal volt alacsonyabb az országos átlagnál. A különbségek a vizsgált időszakban csökkenő tendenciát követtek. A tényleges halálozások száma évenként jelentős különbségekkel, tendenciáját tekintve csökkent és ez a tendencia folytatódik majd 2024-ig. A halálozások száma: között 658 főről 618 főre, között 694 főről 603 főre, között 603 főről 572 főre mérséklődött illetve mérséklődik. A várható élettartam: A halálozások számát a lakosság korösszetételének változása, az idősek arányának növekedése kedvezetlenül (körükben magasabb az ezer főre jutó halálozások száma) befolyásolja, a várható élettartam emelkedése pedig mérsékli a mutató értékét. A teljes népességre vonatkozó születéskor várható élettartam 2 Egerben ben 70,6 év, 2013-ban 73,9 év volt. A vizsgált tíz évben 3,3 évvel, az országos átlagot 0,6 évvel meghaladó mértében nőtt a mutató értéke a városban. Ennek ellenére 2013-ban még kismértékben (1,3 évvel) az országos átlag (75,2 év) alatt maradt és nagymértékben (6 évvel) alulmúlja az EU-28 átlagát (79,9 év). Áltanos tendencia, hogy a nők várható élettartama magasabb a férfiakénál, de az utóbbi időszakban a különbség mérséklődik, csökkenő trendet követ. 2 A várható élettartam= az adott év halandósági viszonyai (korspecifikus halálozási valószínűségek) mellett még átlagosan hány évi élettartamra számíthat a vizsgált születési kohorsz.

5 A születéskor várható élettartamot az alábbi ábra mutatja: ,5 70,6 77,8 75,2 73,9 79,9 68,7 65,4 74,6 72,2 70,4 77,1 72,2 75,5 80,8 79,1 77,2 82, Teljes népesség Férfi Nő Országos Eger EU-28 átlag Általános jelenség, hogy akik a 60 éves kort megélik, tovább élnek, mint az a születéskor várható lenne. Egerben a teljes népességre számított adatok szerint 2013-ban a 60 éves korúak átlagosan várható élettartama 17,6 év, azaz 76,6 éves korukig élnek. A férfiak és nők között itt is jelentős különbségek mutathatók ki, a férfiak 74,9 éves korukig, a nők 80 éves korukig élnek. A nemek közötti halálozási különbségek következtében 2013-ban a 60 éves kor feletti lakosságból a férfiak aránya 38,6%, a nőké 61,4% volt. Az adott halálozási arányszámok nem változnak az elkövetkező tíz évben, akkor 2024-re a 60 éven felüli népességből a férfiak aránya 2%ponttal tovább csökken 36,6%-ra. A vizsgált időszakban a 60 éves korban várható élettartam is elmarad, mind az országos, mind az EU-28 átlagától. A 60 éves korban várható élettartamot az alábbi ábra mutatja: ,8 22,2 20,2 17,6 23,8 16,2 11, ,6 14,9 21,7 21,1 19,2 24,2 22,3 20,0 25, Teljes népesség Férfi Nő Országos Eger EU-28 átlag A várható élettartamot az általános nyugdíjkorhatárra, a 65 évre is kiszámítottuk. Egerben a teljes népességre számított adatok szerint 2013-ban a 65 éves korúak átlagosan várható élettartama 13,7 év, azaz 78,7 éves korukig élnek. A férfiak és nők között itt is jelentős különbségek mutathatók ki, a férfiak 76,2 éves korukig, a nők

6 80,7 éves korukig élnek. A nemek közötti halálozási különbségek következtében ban a 65 éves kor feletti lakosságból a férfiak aránya 38,2%, a nőké 61,8% volt. Ha az adott halálozási arányszámok nem változnak az elkövetkező tíz évben, akkor 2024-re a 65 éven felüli népességből a férfiak aránya 3%ponttal tovább csökken 36,6%-ra. A vizsgált időszakban a 65 éves korban várható élettartam is elmarad, mind az országos, mind az EU-28 átlagától. A 65 éves korban várható élettartamot az alábbi ábra mutatja: ,6 11,9 18,3 16,8 13,7 19,8 13,4 16,3 14,5 11,2 17,9 17,3 15,0 19,9 18,4 15,7 21,3 10 8, Teljes népesség Férfi Nő Országos Eger EU-28 átlag Természetes fogyás Egerben 2005 és 2024 között a halálozások száma minden évben meghaladta, illetve meghaladja majd kisebb nagyobb mértékben a születések számát. A természetes fogyás a évi 160 főről, 2024-re várhatóan 440 főre emelkedik majd között a természetes fogyás évenként nagy eltérésekkel a 143 fős átlag körül ingadozott között a születések számának egyenletes csökkenésének és a halálozások számának egyenletes emelkedésének következtében a természetes fogyás növekedni fog és a lakónépesség számának alakulásában meghatározó tényezővé válik. A népességfogyás évente átlagosan 18 fővel emelkedik majd, így a évi 264 főről évre 440 főre nő. A vándorlási különbözet meghatározó tényezői A vándorlás hasonlóan a születésekhez és a halálozásokhoz növeli vagy csökkenti egy-egy településen a népesség számát, megváltoztathatja a demográfiai összetételét és így közvetett módon a reprodukció mértékére is hatást gyakorol. Az elemzés során vizsgáltuk az állandó-, ideiglenes és a kettő összegét kifejező összes vándorlási különbözet alakulását az közötti időszakban: Állandó vándorlási különbözet: a vizsgált időszakban az állandó elvándorlók száma négy év kivételével minden évben meghaladt az állandó bevándorlók számát. Egerben az állandó bevándorlók száma között fő, ezer főre jutó aránya 20,6 fő volt. Az állandó bevándorlók számát a megyei jogú városok adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Eger lakosságvonzó képessége kiemelkedő, az ezer főre jutó bevándorlók száma miden évben

7 meghaladta a megyei jogú városok átlagát között a megyei jogú városok rangsorában az első helyre, között a harmadik, között az ötödik helyre került. A vizsgált időszakban Szekszárd és Dunaújváros előzte meg az 1995 utáni években. Az állandó elvándorlók száma között átlagosan 1374 fő, ezer főre jutó aránya 23,6 fő volt. Megállapíthatjuk, hogy az elvándorlók ezer főre jutó aránya (ami a település népességmegtartó képességére utal) minden évben meghaladta a megyei jogú városok átlagát és a megtartó képesség rangsorában a város a ig helyen szerepelt, Szekszárdot, Dunaújvárost és Veszprémet megelőzve tól az állandó bevándorlók száma enyhén emelkedett és az elvándorlóké egy alacsonyabb szinten stabilizálódott. Ez mérsékelte a vándorlási veszteséget és 2012-re kismértékű vándorlási többlet keletkezett. 30,00 25,00 20,00 15,00 10, ,00 0,00-5,00-10,00-15,00-1,11-1,68-5,08-2,25-5,47-3,84-2,20-1,14 0, főre jutó vándorlási különbözet MJ-városok átlaga Sorrendje az MJ-városok között Ideiglenes vándorlási különbözet: A vizsgált időszak első 12 évében az ideiglenes bevándorlók száma meghaladta az ideiglenes elvándorlók számát és második 13 évében alatta maradt annak. A megyei jogú városok adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Eger lakosság vonzó képessége kiemelkedő, az ezer főre jutó bevándorlók száma miden évben meghaladta a megyei jogú városok átlagát között a megyei jogú városok rangsorában az első helyre, között a második helyre került, ekkor Veszprém előzte meg. Egerben az ideiglenes elvándorlók száma között átlagosan fő, ezer főre jutó átlagos aránya 33,5 fő volt. A megyei jogú városok adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Eger lakosság megtartó képessége a leggyengébbek közé tartozik, az ezer főre jutó elvándorlók száma miden évben meghaladta a megyei jogú városok átlagát között a megyei jogú városok rangsorában az utolsó helyre, között az utolsó előtti helyre került, ekkor Érdet előzte meg. Összességében Egerben között évente átlagosan 120 fős ideiglenes vándorlási többlet keletkezett, ugyanakkor a vizsgált 24 évben időszakonként eltérő tendenciák érvényesültek: között növekvő mértékű vándorlási többlet között egy év kivételével vándorlási veszteség

8 között egy év kivételéven növekvő mértékű vándorlási többlet 2009-től csökkent a vándorlási többlet 2011-re már vándorlási veszteség mutatható ki Az ideiglenes vándorlási különbözet megyei jogú városokkal összehasonlítását az alábbi ábra mutatja: 30,00 25,00 20, ,00 10,00 5,00 0,00 7,54 3,60 1 0,13 5,14 3,20 4-5,00-10,00-1,73-0,53-0,47-3, főre jutó ideiglenes vándorlási különbözet MJ-városok átlaga Sorrendje az MJ-városok között Összes vándorlási különbözet: A vizsgált időszak első 11 évében az összes bevándorlók száma meghaladta az összes elvándorlók számát és második 14 évében alatta maradt annak. Egerben az összes bevándorlók száma között átlagosan fő, ezer főre jutó aránya 56,11 fő volt. A megyei jogú városok adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Eger lakosságvonzó képessége kiemelkedő. Az között az ezer főre jutó összes bevándorlók száma miden évben meghaladta a megyei jogú városok átlagát, és a vizsgált időszak évi átlagos 55,69 ezer főre jutó értéke a legmagasabb volt a megyei jogú városok között között a megyei jogú városok rangsorában az első helyre, között a harmadik helyre került, ekkor Érd és Veszprém előzte meg. Egerben az összes elvándorlók száma között átlagosan fő, ezer főre jutó átlagos aránya 57,1 fő volt. A megyei jogú városok adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Eger lakosságmegtartó képessége a leggyengébbek közé tartozik, az ezer főre jutó összes elvándorlók száma miden évben meghaladta a megyei jogú városok átlagát között a megyei jogú városok rangsorában az utolsó helyre, között a 21. helyre került, Dunaújváros és Érdet megelőzve. Egerben között évente átlagosan 53 fős összes vándorlási veszteség keletkezett, az évi 525 fős és az ezer főre jutó 8,5 fős vándorlási többlet, 2013-ra 97 fős, illetve 1,8 fős vándorlási veszteségé alakult át. Ugyanakkor a vizsgált 24 évben időszakonként eltérő tendenciák érvényesültek: o Az év közötti időszakban a bevándorlók száma minden évben meghaladta az elvándorlókét, a bevándorlási többlet átlagos

9 o o értéke 405 fő, az ezer főre jutó átlagos vándorlási különbözet 6,5 fő volt évente. A közötti időszak minden évében átlagosan 371 fős vándorlási veszteség jelentkezett. Az ezer főre jutó vándorlási veszteség évi átlaga 6,4 fő volt és ezt az időszakot az átlagtól való kismértékű eltérések jellemezték re 289 fős vándorlási veszteség alakult ki, amely 2013-ig erőteljesen minden évben megfeleződve csökkent. A vándorlási különbözet megyei jogú városokkal való összehasonlítását az alábbi ábra mutatja: 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00 6,43 1, ,93 2,06 7-6,82-2,78-5,95-3,71-3, főre jutó összes vándorlási különbözet MJ-városok átlaga Sorrendje az MJ-városok között A különböző vándorlás típusok összehasonlításából megállapítható, hogy az ideiglenes és állandó vándorlási különbözet időszakonként eltérő módon és mértékben befolyásolta Eger vándorlási különbözetének alakulását: közötti időszak első két évében csökkenő állandó vándorlási többlet keletkezett és az állandó vándorlási különbözet növekvő mértékű állandó vándorlási veszteségé alakult át. Ezt a nagyobb számú és növekvő mértékű ideiglenes vándorlási többlet ellensúlyozni tudta és összességében vándorlási többlet keletkezett a városban között az állandó és ideiglenes vándorlási különbözet is negatív előjelű volt és egy év kivételével az állandó vándorlási veszteség minden évben meghaladta az ideiglenes vándorlási veszteség mértékét. Megfigyelhető, hogy az időszak első két évében mindkét mutató értéke csökkent, ennek következtében az összes vándorlási veszteség is mérséklődött. Ezt követően az állandó és ideiglenes vándorlási adatok mozgása ellentétes irányú volt és ez mérsékelte az összes vándorlási különbözet változását között az állandó vándorlási veszteség a év kivételével - folyamatosan csökkent és év kivételével - növekvő mértékű ideiglenes vándorlási többlet mutatható ki, ezért növekedett az összes vándorlási többlet után az állandó vándorlási veszteség csökkenése folytatódott és és években már állandó vándorlási többlet alakult ki. A lényegesen nagyobb létszámot érintő ideiglenes vándorlási veszteség az állandó vándorlási

10 veszteségével ellentétes irányba változott, így az összes vándorlási különbözet csökkent és évtől már negatív előjelű volt. A vándorlási folyamatok korcsoportos elemzéséhez a közötti évek adatai álltak rendelkezésünkre. A vizsgált időszakban összesen fő bevándorlási többlet és fő vándorlási veszteség keletkezett, így a bevándorlók száma 368 fővel haladta meg az elvándorlókét. A vándorlási különbözet kialakulásához a különböző korcsoportok eltérő mértékben járultak hozzá. Az alábbi ábra azt mutatja be, hogy az egyes korcsoportok milyen arányban vettek részt az összes bevándorlási többlet, illetve az összes vándorlási veszteség keletkezéséhez. 60,0% 47,8% 45,6% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% 5,4% 0,6% -4,3% -14,2% -10,3% -1,3% -2,9% -1,0% -5,6% -2,1% 0,6% -40,0% -60,0% -80,0% -58,3% X

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség, népmozgalom Magyarországon az 1980-as évek elejére új demográfiai helyzet állt elő. A XX. század korábbi évtizedeit

Részletesebben

Népmozgalom, 2007. január december

Népmozgalom, 2007. január december 28/13 Összeállította: Népességstatisztikai fõosztály Népmozgalmi statisztikai osztály www.ksh.hu II. évfolyam 13. szám 28. március 18. Népmozgalom, 27. január december A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Házasságkötés,

Részletesebben

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. +

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. + 213/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 3. szám 213. április 25. Népmozgalom, 2* A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Természetes és tényleges szaporodás, fogyás 2 Születés

Részletesebben

Népmozgalom, 2009. január december

Népmozgalom, 2009. január december 21/42 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 42. szám 21. március 23. Népmozgalom, 29. január december A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Házasságkötés, válás 3 Születés, terhességmegszakítás

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A népegészségügy célja a megelőzése, az egészség megőrzése, az egészségi állapot javítása. A hatásos népegészségügyi

Részletesebben

A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon

A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon Bevezető A 21. századnak két hosszútávú kihívással kell szembenéznie, amelyek a legtöbb problémát fogják okozni: az egyik demográfiai a másik

Részletesebben

A népmozgalom területi különbségei

A népmozgalom területi különbségei Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. október Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-262-6 A népmozgalom területi különbségei Tartalom Összefoglaló... 2 A népesség száma és szerkezete... 3 Élveszületés...

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

2014/28 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/28 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/28 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. március 2. Népmozgalom, 213 Tartalom Összefoglaló...1 Természetes és tényleges szaporodás, fogyás...2 Születés...2 Terhességmegszakítás...3 Házasságkötés...3 Válás...4 Halálozás...4

Részletesebben

2015/50 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/50 STATISZTIKAI TÜKÖR Népesedési világnap, 215. július 11. 215/5 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 1. Tartalom A világ népessége...1 A népességnövekedés múltbeli jellemzői...1 Termékenység...2 Halandóság, várható élettartam...2

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-406-4 Készült a Központi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-401-9

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-406-4 Készült a Központi

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861 29 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861 Domokos Tamás: Székesfehérvár népessége 2025-ben A demográfiai előrejelzésekkel kapcsolatosan a hétköznapi nyelvben

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-401-9

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A felsőoktatási továbbtanulás demográfiai vonatkozásai

A felsőoktatási továbbtanulás demográfiai vonatkozásai KOZÁK KÖKÉNY FELSŐOKTATÁSI FÜZETEK MŰHELY A felsőoktatási továbbtanulás demográfiai vonatkozásai Jelen tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogyan alakul a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők

Részletesebben

Székesfehérvár demográfiai helyzetének áttekintése a Népesedési Világnap alkalmából

Székesfehérvár demográfiai helyzetének áttekintése a Népesedési Világnap alkalmából World Population Day 2011 Székesfehérvár demográfiai helyzetének áttekintése a Népesedési Világnap alkalmából Készítette: Domokos Tamás Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet H-8000 Székesfehérvár, Tobak

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG AKTÍV TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY ACTIVE SOCIETY FOUNDATION 1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel/Fax: 216-3039 A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-409-5 Készült a Központi

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Mottó 15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.20. Zala megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.20. Zala megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.20. Zala megye Győr, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-416-3 Készült a Központi

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-404-0 Készült

Részletesebben

A késői gyermekvállalás problémái

A késői gyermekvállalás problémái A késői gyermekvállalás problémái Klinger András Magyarország hosszú időn keresztül azok közé az országok közé tartozott, ahol az anyák viszonylag fiatal korukban szülték meg első és amennyiben vállaltak

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Termékenységi átmenet Magyarországon a 19-20. században

Termékenységi átmenet Magyarországon a 19-20. században Termékenységi átmenet Magyarországon a 19-2. században Őri Péter KSH NKI 214. január 2. Forrás: Bardet-Dupaquier, 1998. 146. A házas termékenység (I g ) indexe Európában 19-ban Termékenységi átmenet sajátosságai

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.15. Somogy megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.15. Somogy megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.15. Somogy megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-411-8 Készült a Központi

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Az időskorúak főbb demográfiai jellemzői Magyarország népesedési viszonyait az elmúlt negyedszázadban fogyás és öregedés jellemezte. A mikrocenzus időpontjában, 2005. április 1-jén

Részletesebben

Népesedési helyzet. Elérhetőség... 40

Népesedési helyzet. Elérhetőség... 40 A népesedési folyamatok jellemzői...2 A népesség száma és összetétele... 2 Népességstruktúra és -fogyás... 4 Eltartottsági, függőségi mutatók... 6 Születés, termékenység, népességreprodukció... 1 Születési

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.17. Tolna megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.17. Tolna megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.17. Tolna megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-413-2 Készült a Központi

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

12. A NÉPESSÉG SZERKEZETE ÉS JÖVÔJE

12. A NÉPESSÉG SZERKEZETE ÉS JÖVÔJE 12. A NÉPESSÉG SZERKEZETE ÉS JÖVÔJE Hablicsek László FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK Az 198-as évek eleje óta Magyarország lakóinak száma egyre kevesebb. 1981 és 29 között közel 7 ezer fôvel csökkent a népesség. A

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt Előadás Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Nyugdíjasok, nyugdíjak 2008

Nyugdíjasok, nyugdíjak 2008 Nyugdíjasok, nyugdíjak 2008 Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK, 2008 Veszprém, 2008. július 15. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-175-9

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.18. Vas megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.18. Vas megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.18. Vas megye Győr, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-414-9 Készült a Központi

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (1999): Egyedülálló

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.7. Fejér megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.7. Fejér megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.7. Fejér megye Veszprém, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-403-3 Készült a Központi

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.4. Békés megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.4. Békés megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.4. Békés megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-400-2 Készült a Központi

Részletesebben

Magyarország INTERNETES MELLÉKLETTEL

Magyarország INTERNETES MELLÉKLETTEL Magyarország 214 INTERNETES MELLÉKLETTEL MAGYARORSZÁG, 214 Központi Statisztikai Hivatal Nyilvántartási szám: Y/4895 MAGYARORSZÁG, 214 Budapest, 215 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának időpontja: 215.

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ E L Ő T E R J E S Z T É S I. 2-566/2009. Tárgy: Makó város népességének alakulása. Ea: Csomor Ágnes Melléklet: Intézkedési terv. Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév 214/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 56. szám 214. január 17. Szolgáltatási kibocsátási árak, 213. III. negyedév A tartalomból 1 Összegzés 1 H Szállítás, raktározás

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.9. Hajdú-Bihar megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.9. Hajdú-Bihar megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.9. Hajdú-Bihar megye Debrecen, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-405-7 Készült

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2012. évben összesen 8.451 db eredményes eljárás

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

ELEMZÉS. A regisztrált munkanélküliek számának trendje és összetétele 1998. január és 2006. december között. Készítette. MultiRáció Kft.

ELEMZÉS. A regisztrált munkanélküliek számának trendje és összetétele 1998. január és 2006. december között. Készítette. MultiRáció Kft. ELEMZÉS A regisztrált munkanélküliek számának trendje és összetétele 1998. január és 2006. december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, 2007. április 1 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Részletes elemzés...4

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.11. Jász-Nagykun-Szolnok megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.11. Jász-Nagykun-Szolnok megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.11. Jász-Nagykun-Szolnok megye Debrecen, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-407-1

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/2

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/2 2013/16 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 16. szám 2013. március 1. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/2 A nyugdíjrendszer szerkezete a Dél-Dunántúlon a 2012. évi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.14. Pest megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.14. Pest megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.14. Pest megye Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-410-1 Készült a Központi

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről A Felügyeletre 2007. II. negyedévében összesen 1350 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése

A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Tervezési és Elemzési Főosztály Adóstatisztikai Osztály A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése - 1

Részletesebben

Piaci összehasonlításban az üzemi eredmény továbbra is egyértelműen jobb

Piaci összehasonlításban az üzemi eredmény továbbra is egyértelműen jobb Oberbank / féléves eredmény 2014: A lehető legnagyobb mértékű ismételt eredmény-növekedés! Franz Gasselsberger, az Oberbank vezérigazgatója 2014 első félévére ismételten bankja kiemelkedő fejlődéséről

Részletesebben

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

A HÁZASSÁGKÖTÉSEK ÉS A VÁLÁSOK ALAKULÁSA BUDAPESTEN

A HÁZASSÁGKÖTÉSEK ÉS A VÁLÁSOK ALAKULÁSA BUDAPESTEN A HÁZASSÁGKÖTÉSEK ÉS A VÁLÁSOK ALAKULÁSA BUDAPESTEN NOVOTNYNÉ PLETSCHER HEDVIG A budapesti házasságkötések gyakorisága a század folyamán a legutóbbi időkig alig változott: lényegében 10 ezrelék körül állandósult.

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben