EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024"

Átírás

1 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/ Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) A jelen dokumentum a Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) által megadott Eger_belfoldi_vandorlas, Eger_elveszuletesi_aranyszam, Eger_halalozasi_aranyszam, Eger_lakonepesseg_nem_korev excel fájlok adatállományának felhasználásával készült. A dokumentumban foglalt számítások és az azokból levont következtetések kizárólag a Családsegítő Intézet Eger, mint szerző szellemi termékei. Szerkesztette: Jékli Sándor Írta: Jékli Sándor, Farkas Attila, Jékli Bence

2 Összegzés Eger lakónépessége 1870-től 1985-ig, az között bekövetkezett fős népesség szám csökkenés kivételével, folyamatosan növekedett. Ennek eredményeként az évi lakónépesség száma 1985-re megháromszorozódott. Ebben az évben éltek legtöbben a városban: fő től 2014-ig a lakosságszám alakulásában csökkenő tendencia érvényesült évben fő jelölte meg állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyeként Egert között - négy év kivételével minden évben a népesség fogyása figyelhető meg. (lásd tanulmány 2. ábra) A lakónépesség számának változását az alábbi táblázat tartalmazza: Lakónépesség száma Népességszám változás Népességszám változás aránya ,5-1,5-0,1-3,4 A lakosság számának alakulását jogi szabályozási változások és a népességszámlálás módszertani technika tényezői is befolyásolták. (Lásd tanulmány 3. oldal) Prognózisunk szerint a népesség fogyás 2024-ig folytatódik majd. Lakónépesség száma Népességszám változás Népességszám változás aránya ,6% -0,4% -0,4% -0,5% -0,5% -0,5% - 0,6% -0,6% -0,6% -0,7% -0,6% A népesség számának változása mellett változtak és a jövőben is változnak majd a fontosabb demográfiai mutatók átlag éltkor 36,1 37,3 38,9 39,9 41,6 42,8 43,8 öregedési index 64,1% 79,0% 106,6% 123,1% 137,5% 164,0% 189,8% eltartottsági ráta 45,8% 45,3% 40,0% 40,9% 46,7% 52,8% 57,5% gyermekkorú nép eltartottsági 27,9% 25,3% 19,4% 18,3% 19,6% 20,0% 19,8% rátája időskorú népesség eltartottsági 17,9% 20,0% 20,6% 22,6% 27,0% 32,8% 37,7% rátája aktív korúak aránya 68,6% 68,8% 71,4% 71,0% 68,2% 65,4% 63,5% inaktív korúak aránya 31,4% 31,2% 28,6% 29,0% 31,8% 34,6% 36,5% 0-14 éves korú inaktívak aránya 27,9% 25,3% 19,4% 18,3% 19,6% 13,1% 12,6% 65 év felett korú inaktívak aránya 17,9% 20,0% 20,6% 22,6% 27,0% 21,5% 23,9%

3 A város lakónépességének kor szerinti összetétele is folyamatosan átalakult. Ez a folyamat a jövőben is folytatódik majd. Egerben is érvényes az az általános tendencia, hogy az idősek száma és aránya folyamatosan növekedik, a fiatalabb korúaké csökken. A folyamatot az alábbi táblázat szemlélteti: x ,8% 24,8% 20,4% 19,7% 20% 16,7% 16,5% ,1% 35,7% 37,3% 37,8% 34% 35,2% 31,6% ,6% 21,0% 22,1% 20,8% 20% 19,1% 22,4% 60-x 17,4% 18,4% 20,2% 21,8% 26,1% 29,0% 29,6% A lakónépesség változását meghatározó demográfiai tényezők A lakosságszám alakulását a halálozások, a születések száma és az ebből számított természetes szaporodás, illetve fogyás valamint a be-, és elvándorlók száma és az ebből számított vándorlási különbözet befolyásolja. A természetes szaporodás és meghatározó tényezői A teljes termékenységi arányszámot használják a reprodukciós szintű termékenység megadására; a fejlettebb országokban a 2,1-es arányszámot tekintik reprodukciós szintnek 1. Az arányszám 1,3-es szintje alatt a lakosság gyors és jelentős mértékű fogyása prognosztizálható, ha ezt a pozitív vándorlási különbözet nem ellensúlyozza. Egerben a teljes termékenységi arányszám évben 1,57 volt. Ez az érték 2000-re 1,35-re csökkent, majd 2001-re 1,08-ra mérséklődött között az 1,06-os átlag körüli értéken stagnált től enyhe emelkedésnek indult és 2013-ra elérte az 1,18-dot. Ha ez a trend folytatódna az elkövetkező tíz évben, akkor a lakónépesség csökkenése mérséklődne. A teljes termékenységi arányszám és a születési arány között szoros korreláció mutatható ki, R=0,64. A termékenységi arány a születési arányra gyakorolt hatásával befolyásolja a tényleges születések számát. A mutató értékének 0,1-des változása 1,6-del növeli vagy csökkenti az ezer főre jutó születések számát. Ez átlagosan 5%- kal, 24-gyel növeli vagy csökkenti a tényleges születések számát. A szülőképes korú nők száma a vizsgált időszakban jelentős mértékben csökkent ben szülőképes korú nő élt a városban, 2014-ben fő. Számuk 2024-re várhatóan főre csökken, 1995-höz viszonyítva fővel (27,8%ponttal), 2014-hez hasonlítva fővel (11,3%ponttal). A tisztított élveszületési arányszám értéke között átlagosan 31 volt. A 2013-at követő évekre ezzel az aránnyal számoltuk tovább a születések számát. Ebből következik, hogy a prognózis készítésénél a születések számát a szülőképes korú nők száma és korszerinti összetétele határozta meg. Az élveszületések száma a évi 489-ről 2024-re várhatóan 369-re mérséklődik között az élvszületések számának csökkenése évente átlagosan 3 volt, 2012 után ez várhatóan 10-re emelkedik. A születések számát a 1 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdde220.html

4 szülőképes korú nők számának csökkenése mellett két további tényező befolyásolja: o hosszabb távon érvényesülő tendencia, hogy átalakul a szülőképes korú nők korszerinti összetétele, nő az alacsonyabb születési aránnyal rendelkező 40 felettiek száma és aránya; o folytatódik az a folyamat, hogy a nők később szülik meg első gyermeküket, az ezer főre jutó és a tényleges születések száma a fiatalabb korcsoportokban erőteljesebb csökken, az idősebb korcsoportokban enyhén emelkedik, de ez nem tudja ellensúlyozni a fiatalabb korcsoportokban jelentkező csökkenő születési számot. Az ezer főre eső halálozási arányszámok között kismértékben javultak, a mutató értéke átlagosan 3 tízezreddel csökkent. Ez azt jelenti, hogy a város lakosságszámára vonatkoztatva a mutató változásának következtében, a vizsgált 19 évben 3-mal csökkent a tényleges halálozások száma. Az országos adatokkal összehasonlítva Eger ezer főre jutó halálozási arányszámai kedvezőbbek. A vizsgált időszak minden évében az országos átlag alatt maradtak, átlagosan ezer főre jutó 2,1 halálozási számmal. A mutató országos átlagtól való eltérésének mértéke 1995-ben volt a legmagasabb, akkor 3,1, a legkisebb pedig 2009-ben, amikor 1,2 halálozási számmal volt alacsonyabb az országos átlagnál. A különbségek a vizsgált időszakban csökkenő tendenciát követtek. A tényleges halálozások száma évenként jelentős különbségekkel, tendenciáját tekintve csökkent és ez a tendencia folytatódik majd 2024-ig. A halálozások száma: között 658 főről 618 főre, között 694 főről 603 főre, között 603 főről 572 főre mérséklődött illetve mérséklődik. A várható élettartam: A halálozások számát a lakosság korösszetételének változása, az idősek arányának növekedése kedvezetlenül (körükben magasabb az ezer főre jutó halálozások száma) befolyásolja, a várható élettartam emelkedése pedig mérsékli a mutató értékét. A teljes népességre vonatkozó születéskor várható élettartam 2 Egerben ben 70,6 év, 2013-ban 73,9 év volt. A vizsgált tíz évben 3,3 évvel, az országos átlagot 0,6 évvel meghaladó mértében nőtt a mutató értéke a városban. Ennek ellenére 2013-ban még kismértékben (1,3 évvel) az országos átlag (75,2 év) alatt maradt és nagymértékben (6 évvel) alulmúlja az EU-28 átlagát (79,9 év). Áltanos tendencia, hogy a nők várható élettartama magasabb a férfiakénál, de az utóbbi időszakban a különbség mérséklődik, csökkenő trendet követ. 2 A várható élettartam= az adott év halandósági viszonyai (korspecifikus halálozási valószínűségek) mellett még átlagosan hány évi élettartamra számíthat a vizsgált születési kohorsz.

5 A születéskor várható élettartamot az alábbi ábra mutatja: ,5 70,6 77,8 75,2 73,9 79,9 68,7 65,4 74,6 72,2 70,4 77,1 72,2 75,5 80,8 79,1 77,2 82, Teljes népesség Férfi Nő Országos Eger EU-28 átlag Általános jelenség, hogy akik a 60 éves kort megélik, tovább élnek, mint az a születéskor várható lenne. Egerben a teljes népességre számított adatok szerint 2013-ban a 60 éves korúak átlagosan várható élettartama 17,6 év, azaz 76,6 éves korukig élnek. A férfiak és nők között itt is jelentős különbségek mutathatók ki, a férfiak 74,9 éves korukig, a nők 80 éves korukig élnek. A nemek közötti halálozási különbségek következtében 2013-ban a 60 éves kor feletti lakosságból a férfiak aránya 38,6%, a nőké 61,4% volt. Az adott halálozási arányszámok nem változnak az elkövetkező tíz évben, akkor 2024-re a 60 éven felüli népességből a férfiak aránya 2%ponttal tovább csökken 36,6%-ra. A vizsgált időszakban a 60 éves korban várható élettartam is elmarad, mind az országos, mind az EU-28 átlagától. A 60 éves korban várható élettartamot az alábbi ábra mutatja: ,8 22,2 20,2 17,6 23,8 16,2 11, ,6 14,9 21,7 21,1 19,2 24,2 22,3 20,0 25, Teljes népesség Férfi Nő Országos Eger EU-28 átlag A várható élettartamot az általános nyugdíjkorhatárra, a 65 évre is kiszámítottuk. Egerben a teljes népességre számított adatok szerint 2013-ban a 65 éves korúak átlagosan várható élettartama 13,7 év, azaz 78,7 éves korukig élnek. A férfiak és nők között itt is jelentős különbségek mutathatók ki, a férfiak 76,2 éves korukig, a nők

6 80,7 éves korukig élnek. A nemek közötti halálozási különbségek következtében ban a 65 éves kor feletti lakosságból a férfiak aránya 38,2%, a nőké 61,8% volt. Ha az adott halálozási arányszámok nem változnak az elkövetkező tíz évben, akkor 2024-re a 65 éven felüli népességből a férfiak aránya 3%ponttal tovább csökken 36,6%-ra. A vizsgált időszakban a 65 éves korban várható élettartam is elmarad, mind az országos, mind az EU-28 átlagától. A 65 éves korban várható élettartamot az alábbi ábra mutatja: ,6 11,9 18,3 16,8 13,7 19,8 13,4 16,3 14,5 11,2 17,9 17,3 15,0 19,9 18,4 15,7 21,3 10 8, Teljes népesség Férfi Nő Országos Eger EU-28 átlag Természetes fogyás Egerben 2005 és 2024 között a halálozások száma minden évben meghaladta, illetve meghaladja majd kisebb nagyobb mértékben a születések számát. A természetes fogyás a évi 160 főről, 2024-re várhatóan 440 főre emelkedik majd között a természetes fogyás évenként nagy eltérésekkel a 143 fős átlag körül ingadozott között a születések számának egyenletes csökkenésének és a halálozások számának egyenletes emelkedésének következtében a természetes fogyás növekedni fog és a lakónépesség számának alakulásában meghatározó tényezővé válik. A népességfogyás évente átlagosan 18 fővel emelkedik majd, így a évi 264 főről évre 440 főre nő. A vándorlási különbözet meghatározó tényezői A vándorlás hasonlóan a születésekhez és a halálozásokhoz növeli vagy csökkenti egy-egy településen a népesség számát, megváltoztathatja a demográfiai összetételét és így közvetett módon a reprodukció mértékére is hatást gyakorol. Az elemzés során vizsgáltuk az állandó-, ideiglenes és a kettő összegét kifejező összes vándorlási különbözet alakulását az közötti időszakban: Állandó vándorlási különbözet: a vizsgált időszakban az állandó elvándorlók száma négy év kivételével minden évben meghaladt az állandó bevándorlók számát. Egerben az állandó bevándorlók száma között fő, ezer főre jutó aránya 20,6 fő volt. Az állandó bevándorlók számát a megyei jogú városok adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Eger lakosságvonzó képessége kiemelkedő, az ezer főre jutó bevándorlók száma miden évben

7 meghaladta a megyei jogú városok átlagát között a megyei jogú városok rangsorában az első helyre, között a harmadik, között az ötödik helyre került. A vizsgált időszakban Szekszárd és Dunaújváros előzte meg az 1995 utáni években. Az állandó elvándorlók száma között átlagosan 1374 fő, ezer főre jutó aránya 23,6 fő volt. Megállapíthatjuk, hogy az elvándorlók ezer főre jutó aránya (ami a település népességmegtartó képességére utal) minden évben meghaladta a megyei jogú városok átlagát és a megtartó képesség rangsorában a város a ig helyen szerepelt, Szekszárdot, Dunaújvárost és Veszprémet megelőzve tól az állandó bevándorlók száma enyhén emelkedett és az elvándorlóké egy alacsonyabb szinten stabilizálódott. Ez mérsékelte a vándorlási veszteséget és 2012-re kismértékű vándorlási többlet keletkezett. 30,00 25,00 20,00 15,00 10, ,00 0,00-5,00-10,00-15,00-1,11-1,68-5,08-2,25-5,47-3,84-2,20-1,14 0, főre jutó vándorlási különbözet MJ-városok átlaga Sorrendje az MJ-városok között Ideiglenes vándorlási különbözet: A vizsgált időszak első 12 évében az ideiglenes bevándorlók száma meghaladta az ideiglenes elvándorlók számát és második 13 évében alatta maradt annak. A megyei jogú városok adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Eger lakosság vonzó képessége kiemelkedő, az ezer főre jutó bevándorlók száma miden évben meghaladta a megyei jogú városok átlagát között a megyei jogú városok rangsorában az első helyre, között a második helyre került, ekkor Veszprém előzte meg. Egerben az ideiglenes elvándorlók száma között átlagosan fő, ezer főre jutó átlagos aránya 33,5 fő volt. A megyei jogú városok adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Eger lakosság megtartó képessége a leggyengébbek közé tartozik, az ezer főre jutó elvándorlók száma miden évben meghaladta a megyei jogú városok átlagát között a megyei jogú városok rangsorában az utolsó helyre, között az utolsó előtti helyre került, ekkor Érdet előzte meg. Összességében Egerben között évente átlagosan 120 fős ideiglenes vándorlási többlet keletkezett, ugyanakkor a vizsgált 24 évben időszakonként eltérő tendenciák érvényesültek: között növekvő mértékű vándorlási többlet között egy év kivételével vándorlási veszteség

8 között egy év kivételéven növekvő mértékű vándorlási többlet 2009-től csökkent a vándorlási többlet 2011-re már vándorlási veszteség mutatható ki Az ideiglenes vándorlási különbözet megyei jogú városokkal összehasonlítását az alábbi ábra mutatja: 30,00 25,00 20, ,00 10,00 5,00 0,00 7,54 3,60 1 0,13 5,14 3,20 4-5,00-10,00-1,73-0,53-0,47-3, főre jutó ideiglenes vándorlási különbözet MJ-városok átlaga Sorrendje az MJ-városok között Összes vándorlási különbözet: A vizsgált időszak első 11 évében az összes bevándorlók száma meghaladta az összes elvándorlók számát és második 14 évében alatta maradt annak. Egerben az összes bevándorlók száma között átlagosan fő, ezer főre jutó aránya 56,11 fő volt. A megyei jogú városok adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Eger lakosságvonzó képessége kiemelkedő. Az között az ezer főre jutó összes bevándorlók száma miden évben meghaladta a megyei jogú városok átlagát, és a vizsgált időszak évi átlagos 55,69 ezer főre jutó értéke a legmagasabb volt a megyei jogú városok között között a megyei jogú városok rangsorában az első helyre, között a harmadik helyre került, ekkor Érd és Veszprém előzte meg. Egerben az összes elvándorlók száma között átlagosan fő, ezer főre jutó átlagos aránya 57,1 fő volt. A megyei jogú városok adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Eger lakosságmegtartó képessége a leggyengébbek közé tartozik, az ezer főre jutó összes elvándorlók száma miden évben meghaladta a megyei jogú városok átlagát között a megyei jogú városok rangsorában az utolsó helyre, között a 21. helyre került, Dunaújváros és Érdet megelőzve. Egerben között évente átlagosan 53 fős összes vándorlási veszteség keletkezett, az évi 525 fős és az ezer főre jutó 8,5 fős vándorlási többlet, 2013-ra 97 fős, illetve 1,8 fős vándorlási veszteségé alakult át. Ugyanakkor a vizsgált 24 évben időszakonként eltérő tendenciák érvényesültek: o Az év közötti időszakban a bevándorlók száma minden évben meghaladta az elvándorlókét, a bevándorlási többlet átlagos

9 o o értéke 405 fő, az ezer főre jutó átlagos vándorlási különbözet 6,5 fő volt évente. A közötti időszak minden évében átlagosan 371 fős vándorlási veszteség jelentkezett. Az ezer főre jutó vándorlási veszteség évi átlaga 6,4 fő volt és ezt az időszakot az átlagtól való kismértékű eltérések jellemezték re 289 fős vándorlási veszteség alakult ki, amely 2013-ig erőteljesen minden évben megfeleződve csökkent. A vándorlási különbözet megyei jogú városokkal való összehasonlítását az alábbi ábra mutatja: 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00 6,43 1, ,93 2,06 7-6,82-2,78-5,95-3,71-3, főre jutó összes vándorlási különbözet MJ-városok átlaga Sorrendje az MJ-városok között A különböző vándorlás típusok összehasonlításából megállapítható, hogy az ideiglenes és állandó vándorlási különbözet időszakonként eltérő módon és mértékben befolyásolta Eger vándorlási különbözetének alakulását: közötti időszak első két évében csökkenő állandó vándorlási többlet keletkezett és az állandó vándorlási különbözet növekvő mértékű állandó vándorlási veszteségé alakult át. Ezt a nagyobb számú és növekvő mértékű ideiglenes vándorlási többlet ellensúlyozni tudta és összességében vándorlási többlet keletkezett a városban között az állandó és ideiglenes vándorlási különbözet is negatív előjelű volt és egy év kivételével az állandó vándorlási veszteség minden évben meghaladta az ideiglenes vándorlási veszteség mértékét. Megfigyelhető, hogy az időszak első két évében mindkét mutató értéke csökkent, ennek következtében az összes vándorlási veszteség is mérséklődött. Ezt követően az állandó és ideiglenes vándorlási adatok mozgása ellentétes irányú volt és ez mérsékelte az összes vándorlási különbözet változását között az állandó vándorlási veszteség a év kivételével - folyamatosan csökkent és év kivételével - növekvő mértékű ideiglenes vándorlási többlet mutatható ki, ezért növekedett az összes vándorlási többlet után az állandó vándorlási veszteség csökkenése folytatódott és és években már állandó vándorlási többlet alakult ki. A lényegesen nagyobb létszámot érintő ideiglenes vándorlási veszteség az állandó vándorlási

10 veszteségével ellentétes irányba változott, így az összes vándorlási különbözet csökkent és évtől már negatív előjelű volt. A vándorlási folyamatok korcsoportos elemzéséhez a közötti évek adatai álltak rendelkezésünkre. A vizsgált időszakban összesen fő bevándorlási többlet és fő vándorlási veszteség keletkezett, így a bevándorlók száma 368 fővel haladta meg az elvándorlókét. A vándorlási különbözet kialakulásához a különböző korcsoportok eltérő mértékben járultak hozzá. Az alábbi ábra azt mutatja be, hogy az egyes korcsoportok milyen arányban vettek részt az összes bevándorlási többlet, illetve az összes vándorlási veszteség keletkezéséhez. 60,0% 47,8% 45,6% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% 5,4% 0,6% -4,3% -14,2% -10,3% -1,3% -2,9% -1,0% -5,6% -2,1% 0,6% -40,0% -60,0% -80,0% -58,3% X

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség, népmozgalom Magyarországon az 1980-as évek elejére új demográfiai helyzet állt elő. A XX. század korábbi évtizedeit

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. +

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. + 213/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 3. szám 213. április 25. Népmozgalom, 2* A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Természetes és tényleges szaporodás, fogyás 2 Születés

Részletesebben

Népmozgalom, 2007. január december

Népmozgalom, 2007. január december 28/13 Összeállította: Népességstatisztikai fõosztály Népmozgalmi statisztikai osztály www.ksh.hu II. évfolyam 13. szám 28. március 18. Népmozgalom, 27. január december A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Házasságkötés,

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

Népmozgalom, 2009. január december

Népmozgalom, 2009. január december 21/42 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 42. szám 21. március 23. Népmozgalom, 29. január december A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Házasságkötés, válás 3 Születés, terhességmegszakítás

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A népegészségügy célja a megelőzése, az egészség megőrzése, az egészségi állapot javítása. A hatásos népegészségügyi

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon

A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon Bevezető A 21. századnak két hosszútávú kihívással kell szembenéznie, amelyek a legtöbb problémát fogják okozni: az egyik demográfiai a másik

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Molnár Judit 1 BEVEZETÉS

egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Molnár Judit 1 BEVEZETÉS NPESSGFÖLRAJZI VIZSGÁLATO A SZLOVÁ-MAGYAR HATÁRSZAASZ A SAJÓ S A HERNÁ ÖZÖTTI RSZN BEVEZETS Molnár Judit 1 egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem 1998-ban, ebrecenben megtartott doktorandusz konferencia-elõadás

Részletesebben

2015/50 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/50 STATISZTIKAI TÜKÖR Népesedési világnap, 215. július 11. 215/5 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 1. Tartalom A világ népessége...1 A népességnövekedés múltbeli jellemzői...1 Termékenység...2 Halandóság, várható élettartam...2

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

A népmozgalom területi különbségei

A népmozgalom területi különbségei Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. október Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-262-6 A népmozgalom területi különbségei Tartalom Összefoglaló... 2 A népesség száma és szerkezete... 3 Élveszületés...

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

2014/28 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/28 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/28 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. március 2. Népmozgalom, 213 Tartalom Összefoglaló...1 Természetes és tényleges szaporodás, fogyás...2 Születés...2 Terhességmegszakítás...3 Házasságkötés...3 Válás...4 Halálozás...4

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-401-9

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-406-4 Készült a Központi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Miskolc 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 2 2. Alkalmazott munkamódszer... 6 3. Tényállapot összefoglalása, várható tendenciák előrejelzése...

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON

A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON Száma: 8 / 2007 Pécs, 2007. december Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-406-4 Készült a Központi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Székesfehérvár demográfiai helyzetének áttekintése a Népesedési Világnap alkalmából

Székesfehérvár demográfiai helyzetének áttekintése a Népesedési Világnap alkalmából World Population Day 2011 Székesfehérvár demográfiai helyzetének áttekintése a Népesedési Világnap alkalmából Készítette: Domokos Tamás Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet H-8000 Székesfehérvár, Tobak

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-401-9

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2012. évben összesen 8.451 db eredményes eljárás

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG AKTÍV TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY ACTIVE SOCIETY FOUNDATION 1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel/Fax: 216-3039 A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861 29 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861 Domokos Tamás: Székesfehérvár népessége 2025-ben A demográfiai előrejelzésekkel kapcsolatosan a hétköznapi nyelvben

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Darida Zsuzsa köztisztviselő 2013. június 27. Felülvizsgálva: 2015. június 25. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

Termékenységi átmenet Magyarországon a 19-20. században

Termékenységi átmenet Magyarországon a 19-20. században Termékenységi átmenet Magyarországon a 19-2. században Őri Péter KSH NKI 214. január 2. Forrás: Bardet-Dupaquier, 1998. 146. A házas termékenység (I g ) indexe Európában 19-ban Termékenységi átmenet sajátosságai

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt Előadás Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Népesedési helyzet. Elérhetőség... 40

Népesedési helyzet. Elérhetőség... 40 A népesedési folyamatok jellemzői...2 A népesség száma és összetétele... 2 Népességstruktúra és -fogyás... 4 Eltartottsági, függőségi mutatók... 6 Születés, termékenység, népességreprodukció... 1 Születési

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.20. Zala megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.20. Zala megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.20. Zala megye Győr, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-416-3 Készült a Központi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-404-0 Készült

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS 8. NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS Monostori Judit FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2011 legelején Magyarországon a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 2 millió 921 ezer fő volt. A nyugdíjasok

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (2004) Népesedési folyamataink

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben