A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban július és június között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között"

Átírás

1 A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban július és június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán keresztül mutatjuk be július június között fogyasztói kategóriánként a rendelkezésünkre álló adatok alapján. A fogyasztókat az elfogyasztott földgáz mennyisége és a felhasználás célja, jellege alapján két nagy csoportba lakossági és ipari kategóriába sorolhatjuk. A bemutatásra kerülõ fogyasztói kategóriák jellemzõ adatait - az éves fogyasztás, a gázmérõ névleges teljesítménye és teljesítmény-lekötés az alábbi táblázat mutatja. Az összehasonlíthatóság érdekében a magyarországi végfelhasználói gázárakat is ennek megfelelõen számítottuk. éves fogyasztás gázmérõ kwh m 3 névl.telj. telj.lekötés átlagár Lakossági ,6 36,57 Lakossági ,5 31,76 Kisipari ,9 65 m 3 /h 40,66 Közepes ipari , MJ/h 34,89 1. táblázat: Fogyasztói kategóriák jellemzõ adatai A lakossági1 kategóriában júliusban a vizsgálandó idõszak kezdetén jelentõs eltérés mutatkozik az árakban. ban a legmagasabb, 130, on a legalacsonyabb, 33, a többi országban a végfelhasználói gázár. Valamennyi országra elmondható, hogy az árak jellemzõen növekvõ tendenciát mutatnak, idõnként stagnálással vagy kisebb mértékû és rövidebb idejû csökkenéssel egybevetve. Lakossági1 kategóriában július és június között az árváltozás mértéke a legtöbb országban %, kivéve ot és az Egyesült Királyságot ahol kisebb mértékû - 12 % és 6 %-os - növekedés volt megfigyelhetõ márciusában a vizsgált országokban kivételével csak a jelzett hónapra vonatkozóan visszaesés (3-10 %) figyelhetõ meg az árakban. Ezt követõen az ár a március elõtti idõszak szintjére visszaállva ismét növekvõ tendenciát mutat. 1 Amikor a gázárról beszélek jelen cikkben a gázköltséget értem alatta, mert a bemutatott értékek az alap- ill. teljesítménydíjat is tartalmazzák.

2 2 Valamennyi országra jellemzõ, hogy a végfelhasználói ár növekedése márciusáprilis hónapokban megállt, és vagy stagnált a további idõszakban, vagy csökkenést mutatott, mely csökkenés mértékében jelentõs eltérés mutatkozott az egyes országok között (1-10 %). A lakossági2 kategóriában %-kal alacsonyabb a végfelhasználói gázköltség, mint a lakossági1 kategóriában. Kivételt képez és, ahol csak 10 illetve 13% az eltérés a két csoport között. Kiemelendõ e kategóriában egyedüliként, ahol a lakossági2 kategória gázköltsége 17% -kal magasabb a lakossági1-nél. A vizsgált idõszakban az árak ebben a kategóriában is növekvõ tendenciát mutatnak. Az árváltozás mértékében nagyobb eltérés figyelhetõ meg az egyes országok között, mint a lakossági1 kategóriában. A végfelhasználói gázárban a változás az Egyesült Királyságban és on a legalacsonyabb (9-12 %), ban, ban és Hollandiában a legmagasabb (57-67 %), ban és ban a többi országhoz viszonyítva átlagos (20-25 %) a növekedés. A lakossági2 kategóriában is jellemzõ, hogy a vizsgált idõszak végén az árak megtorpannak, vagy stagnálnak vagy 5-10 %-os csökkenõ tendenciát mutattak. 1.ábra Földgáz árak a lakossági2 kategóriában Egyesült Királyság júl.99 szept.99 nov.99 jan.00 márc.00 máj.00 júl.00 szept.00 nov.00 jan.01 márc.01 máj.01 júl.01 Kisipari kategóriában az júliusi végfelhasználói gázárak közül kiemelkedik, mint legnagyobb 54 -es gázdíjjal rendelkezõ ország és

3 3, ahol az árszint 26, messze elmaradva a többi országéhoz képest, ahol a végfelhasználói gázár. Az árváltozás mértéke is jelentõsen eltér. Míg ban 87 %-kal nõttek a kisipari fogyasztók által fizetett végfelhasználói árak az július és június közötti idõszakban, és ban is 59 %-os volt az árváltozás mértéke, addig on csak 17 %-os volt az árnövekedés. A többi országban %-kal nõttek a végfelhasználói árak. E kategóriában is megfigyelhetõ a márciustól érvényesülõ csökkenõ tendencia (4-12 %) az árakban. Közepes ipari kategóriában dinamikus költségnövekedés ment végbe a vizsgált idõszak alatt. ban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és on %-os, ban 78%-os árváltozás volt. E kategóriában kiemelkedõ költségnövekedés figyelhetõ meg ban és ban, ahol közel a duplájára emelkedtek az árak (94 ill. 98%). 2.ábra Földgáz árak a közepes ipari kategóriában Egyesült Királyság júl.99 szept.99 nov.99 jan.00 márc.00 máj.00 júl.00 szept.00 nov.00 jan.01 márc.01 máj.01 júl.01 A megszakítható kategóriában is dinamikus növekedés figyelhetõ meg. ban és ban 1,2-1,3-szorosára nõttek az árak. Jelentõs még a változás az Egyesült Királyságban, ahol közel 80%-os volt az áremelkedés. A többi országban 50-60% -kal emelkedtek a végfelhasználói árak. Az elõzõekben elmondottak szemléltetésére és az átláthatóság elõsegítésére a következõ 2.sz. táblázatban országonként és azon belül kategóriánként összefoglaltam a vizsgált idõszakra a gázárak változását.

4 4 A 3. sz. táblázatban pedig az kerül bemutatásra, hogy júniusban a lakossági gázárhoz képest milyen szinten áll a többi kategória gázára. Egyesült Királyság lakossági1 22% 25% 27% 17% 18% 3% 12% lakossági2 42% 29% 54% 18% 30% 9% 12% kisipari 59% 32% 87% 45% 20% 41% 17% közepes ipari 98% 56% 94% 78% 52% 54% 59% megszakíthat ó 128% 59% 133% 45% 79% 61% 2. táblázat: A végfelhasználói gázár változása a vizsgált idõszakban Me.: %, Egyesült Királyság lakossági1 100% 157,8 100% 137,2 100% 165,3 100% 117,6 100% 99,9 100% 85,0 100% 36,6 lakossági2 60% 95,2 65% 88,7 66% 108,3 119% 140,0 90% 89,6 68% 57,9 87% 31,8 kisipari 38% 60,7 43% 58,8 47% 77,5 60% 70,0 64% 64,4 51% 43,0 82% 30,1 közepes ipari 28% 44,8 32% 43,9 44% 72,8 48% 57,0 44% 43,9 44% 37,3 91% 33,3 megszakítható 25% 39,2 30% 41,1 42% 69,1 37% 43,0 40% 33,6 80% 29,2 3. táblázat: A lakossági1 kategória árához viszonyítva a többi kategória gázára júniusban A vizsgált országok közül kiemelendõ, ahol a legmagasabb volt az árszint és a legdinamikusabb árváltozás ment végbe valamennyi fogyasztói kategóriában. Az Európai Parlament és a Tanács a 98/30/EK A földgáz belsõ piacának közös szabályairól tárgyú irányelve augusztus 10-én lépett hatályba. A tagországoknak ezt követõen az irányelvet két év alatt kellett beépíteniük a jogrendjükbe A augusztus valamennyi országot érintve kivéve kötelezettséget jelentett az irányelv átvételére. Ez a változás a vizsgált országok közül egyedül az Egyesült Királyság végfelhasználói gázárára gyakorolt hatást. A többi ország gázárának tendenciájában az irányelv hatályba lépése nem okozott változást. Az Egyesült Királyságban augusztusban az árszint nagymértékû növekedése ment végbe, ami szinte minden fogyasztói kategóriában megmutatkozott. Ezzel a kiugró növekedéssel a többi ország gázárával azonos szintre emelkedett az Egyesült Királyságban az ár. A változás a nagyfogyasztóknál a legszembetûnõbb, ahol egy hónapon belül szinte megduplázódtak az árak. Jelentõs a növekedés a lakossági1 kategóriában is, ahol 31 %-os volt a végfelhasználói árváltozás. A nagymértékû és rövid ideig tartó gázköltség növekedés után az árak a augusztust megelõzõ idõszak árszintjére álltak vissza.

5 5 több szempontból is eltérõ képet mutat a többi európai országhoz képest. A árak minden kategóriában a legalacsonyabb szinten állnak, és az árváltozás mértéke is minden esetben a legalacsonyabb értéken áll 2. A végfelhasználói gázár változása mellett szükséges az importárak változásának bemutatása is júliusban a vizsgált országokban es szinten álltak az import árak, tehát az indulás egységes képet mutat. Ezen idõpontban valamennyi ország minden fogyasztói kategóriájának végfelhasználói ára az importárnál magasabb szinten helyezkedett el júniusig szinte folyamatosan növekvõ tendenciát mutatva az import árak megduplázódtak. tekintetében az import szintje márciusig közel azonos a többi országéhoz, de áprilisától dinamikusabban növekedett, és az idõszak végére a kiinduláshoz képest 2,7-szeresére változott, a többi ország azonos idõszaki importárához képest pedig 50 %-kal magasabb szinten állt. Ha a végfelhasználói árak importárhoz való viszonyát vizsgáljuk, akkor valamennyi országról kivéve általában elmondható, hogy a végfelhasználói árak követték az import árakat. A vizsgált idõszakban az importárak dinamikusan emelkedtek, a legtöbb országban 70-90%-kal, kivételt csupán képez, ahol 55%-os volt a növekedés. Ha ezen importár változás mellé odatesszük a végfelhasználói árakat, akkor azt látjuk, hogy,,, és esetében a végfelhasználói árak trendje valamennyi kategóriában igazodott az importköltség változásának görbéjéhez. A legszembetûnõbb eltérés on jelentkezett, ahol az importár dinamikus növekedését egyetlen fogyasztói kategória földgáz költsége sem követte. Az Egyesült Királyságban márciustól márciusig az importár az ipari fogyasztók földgáz költsége fölé emelkedik, de ezen idõszak után a fogyasztói díjak erõteljesebben növekedtek és követték az import költség változásának trendjét. Mörcz Andrea Gázipari elemzõ Magyar Energia Hivatal Árelõkészítõ Osztály 2 Az összehasonlítás csak a gázköltségekre reflektálva történik, hiszen ha más szempontok is figyelembevételre kerülnének pl. szociális szempontok, jövedelmek akkor a fenti országokkal nem lenne összehasonlítható.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 25. április A fogyasztói árak alakulása 24-ben STATISZTIKAI TÜKÖR 22/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Európai uniós kitekintés...3 2. A fogyasztói árak alakulása Magyarországon...6

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. A fogyasztói árak alakulása 2013-ban STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 A fogyasztói árak alakulása Magyarországon...4 A maginfláció alakulása...8 Néhány kiemelt

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2007. december Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében Az OECD országok Health at a

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 212. évi alakulásáról Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 213. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék...

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

A gyógyszerfelhasználás és ártámogatás tendenciáinak elemzése, következtetések a gyógyszertárak jellemző adataiból. 1. rész

A gyógyszerfelhasználás és ártámogatás tendenciáinak elemzése, következtetések a gyógyszertárak jellemző adataiból. 1. rész 1996. június GYÓGYSZERÉSZET 411 Gyógyszerészet 40 411-415,. 1996. A gyógyszerfelhasználás és ártámogatás tendenciáinak elemzése, következtetések a gyógyszertárak jellemző adataiból. 1. rész Dr. Torma Árpádné

Részletesebben

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota bálint, cseres-gergely & scharle A gazdasági környezet és a foglalkoztatottság alakulása Munkakereslet A munkakeresletet

Részletesebben

Éves tájékoztató. a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu

Éves tájékoztató. a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu Éves tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről 213 Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. KHR működése... 5 2.1. Lakossági alrendszer... 5 2.1.1. Nyilvántartott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban*

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Tanulmányok A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: Nora.Kelemen@ksh.hu 2004. május 1-jén Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország,

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése

A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése Sugár András, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa E-mail: andras.sugar@uni-corvinus.hu A szerző tanulmányában az üzemanyagok

Részletesebben

RÉSZVÉNYPIACI HOZAMOK 2003-BAN

RÉSZVÉNYPIACI HOZAMOK 2003-BAN RÉSZVÉNYPIACI HOZAMOK 2003-BAN 2004. január 28-án közel négy év után ismét 10000 pont fölé emelkedett a index. Ez a csúcsközeli állapot egy hosszabb, immáron több éve tartó, majdnem folyamatos áremelkedés

Részletesebben

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL Kiss Károly Bevezetés A tanulmány témája a fenntartható fogyasztás 1. A fenntartható

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai elemzése a munkanélküli juttat{sok rendszeréről Magyarorsz{gon és az Európai Unió tag{llamaiban 2011. április Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben