SZARVASMARHATARTÁS FŐBB TERMELÉSI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓI, JÖVEDELMEZŐSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZARVASMARHATARTÁS FŐBB TERMELÉSI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓI, JÖVEDELMEZŐSÉGE"

Átírás

1 SZARVASMARHATARTÁS FŐBB TERMELÉSI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓI, JÖVEDELMEZŐSÉGE NEMZETKÖZI SZARVASMARHA AKADÉMIA BUDAPEST, november 30. Dr. Ózsvári László PhD, MBA egyetemi docens, tanszékvezető SZIE-ÁOTK Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék 1

2 Állattartó telepeken, mint vállalkozásokban a fő cél a gazdasági haszon nagyságának növelése! 2

3 PIACI VISZONYOK 3

4 A nyerstej termelői árának alakulása a világon AKI, Dr. Ózsvári László 4 Dr. Ózsvári László

5 A nyerstej termelői ára néhány európai országban AKI, Európai Bizottság, Dr. Ózsvári László 5 Dr. Ózsvári László

6 A nyerstej termelői ára az Európai Unióban AKI, Európai Bizottság, Dr. Ózsvári László 6 Dr. Ózsvári László

7 A nyerstej termelői árának alakulása Magyarországon (Ft/kg) AKI, Dr. Ózsvári László 7 Dr. Ózsvári László

8 A III. kategóriájú nyerstej jegyzése a chicagói árutőzsdén (USD/tonna) CME, Dr. Ózsvári László 8 Dr. Ózsvári László

9 A IV. kategóriájú nyerstej jegyzése a chicagói árutőzsdén (USD/tonna) CME, Dr. Ózsvári László 9 Dr. Ózsvári László

10 Tehénlétszám adatok változása az EU-ban AKI, Ezer egyed Húshasznú tehén Tejhasznú tehén

11 A világ nyerstej termelése Forrás: OECD, FAO, AKI; Argentína 1% Egyéb 26% EU 21% Törökország 2% Brazília Új-Zéland 2% 4% Oroszország 5% Pakisztán 5% Kína 6% Egyesült Államok 12% India 16%

12

13 A felvásárolt nyerstej mennyisége az Európai Unióban (millió tonna) EUROSTAT, Dr. Ózsvári László 13 Dr. Ózsvári László

14 A beszállítási tejkvóta és a felvásárlás alakulása az Európai Unióban EU Bizottság, Dr. Ózsvári László 14 Dr. Ózsvári László

15 A felvásárolt nyerstej mennyisége Lengyelországban (ezer tonna) GUS-ARR, Dr. Ózsvári László 15 Dr. Ózsvári László

16 A felvásárolt nyerstej mennyisége Csehországban (ezer tonna) MZCR, Dr. Ózsvári László 16 Dr. Ózsvári László

17 A felvásárolt nyerstej mennyisége Szlovákiában (ezer tonna) PPA ATIS, Dr. Ózsvári László 17 Dr. Ózsvári László

18 A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon (ezer tonna) AKI, Dr. Ózsvári László 18 Dr. Ózsvári László

19 A marhahús világpiaci ára AKI, Dr. Ózsvári László 19 Dr. Ózsvári László

20 A vágótehén O3 vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában AKI, Dr. Ózsvári László 20 Dr. Ózsvári László

21

22 1) Hol termelik a legtöbb nyerstejet? A) Egyesült Államok B) Európai Unió C) Ausztrália D) Új-Zéland E) Brazília 22

23 Mit hoz a jövő? 23

24 Az élelmiszer világpiac fejlődése a népesség és a GDP fejlődésétől függ A népesség és a GDP változása a kiválasztott országokban ,0% A népesség növekedése 1,6% 1,2% 0,8% 0,4% 0,0% Germany 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% -0,4% Brazil India US Mexico Argentina China France Italy Japan A GDP növekedése Russia -0,8% Source: UN, IMF, Rabobank,

25 Népességnövekedés éves üteme (%) 25

26 Egy főre jutó éves GDP növekedés (%) 26

27 A tejtermelés várható alakulása világ meghatározó országaiban Forrás: OECD, FAO, AKI

28 2025-re 40%-kal növekszik a hús iránti kereslet million tonnes % +25% 33% +29% 32% +34% 30% 27% 39% 39% 21% 40% 40% 40% 34% 28% 25% 24% 23% Sheepmeat Poultry Pork Beef 28 Source: Rabobank with data from USDA Rabobank International 28

29 2) Mit jósol az élelmiszerek jövőbeli árával kapcsolatban? A) Növekedés B) Stagnálás C) Csökkenés 29

30 A FAO élelmiszerár-index alakulása ÉLEMISZERÁR-ROBBANÁS! MIKOR? 30

31 Az elkövetkező 5 év kihívásai az állattenyésztők részére Változó piac Fokozódó verseny Versenyképességet biztosító stratégia 31

32 A megváltozott piac jellemzői Az árakra a kereslet-kínálat arányának van a legnagyobb hatása Az árakra a termelőknek szinte alig van hatásuk A termelők csak az önköltségre tudnak közvetlenül hatni Az alacsony önköltség a versenyképesség záloga 32

33 Az állattenyésztés sikerességének az alappillérei Menedzsment Genetika Termelés-orientált állomány-egészségügy Takarmányozás Tartástechnológia Vállalkozás 33

34 Haszonállattartás sikeréhez vezető út Méret és termelési lánc hatékonysága: TÉSZ, BÉSZ, vertikális integráció Menedzsment, szervezés javítása: nincs tőkeszükséglete munkatermelékenység, hatékony és bevethető munkaerő, továbbképzés stratégiai gondolkodás komplex szemlélet és csapatmunka Tartástechnológia javítása: nagy tőkeszükséglet (támogatások) Takarmánygazdálkodás javítása: legnagyobb költségtényező ÁLLOMÁNY-EGÉSZSÉGÜGY JAVÍTÁSA 34

35 Állomány-egészségügy javítása Preventív szemlélet Kis költségtétel Költségoptimalizálás! (költségminimalizálás helyett) 35

36 TERMELÉSI MUTATÓK ÉS TERMELÉSI ÉRTÉK 36

37 ORSZÁGOS ZÁRÁSI ADATOK (Forrás: OMMI - MgSZH ÁT. Kft.)) Laktációs átlagtermelés: Első ellési kor (nap) 821 Két ellés közti idő 437 Tejelő nap 299 Átlaglaktáció 2,30 Laktációs tejtermelés kg Fajták szerinti eredmények: Átlag Fehérje Tej kg Zsír % laktáció % Holstein-fríz Magyartarka Két ellés közti nap 2, ,58 3, , ,05 3,47 413

38 A két ellés közötti idő változása a termelésellenőrzött teheneknél ( ) Forrás: AT. Kft. 446 Nap A TEJTERMELÉS-ELLENŐRZÖTT TEHÉN ÁLLOMÁNY KÉT ELLÉS KÖZTI IDEJÉNEK ALAKULÁSA Forrás: OÁF, OTÁF, MMI, OMMI, MgSzH Összeállította: Dr.Mészáros Gyula

39 A két ellés közötti idő holstein-fríz és magyar tarka teheneknél Forrás: AT. Kft. 449 NAP A teljes tejtermelés-ellenőrzött tehén állomány, a Holstein - Fríz és a Magyartarka tehén állomány KÉT ELLÉS KÖZTI IDEJÉNEK ALAKULÁSA Forrás: OÁF, OTÁF, MMI, OMMI, MgSzH Összeállította: Dr.Mészáros Gyula A Holstein - Fríz állomány ( ) ( )* két ellés közti ideje Az ellenőrzött állomány két ellés közti ideje A Magyartarka állomány ( ) ( )* két ellés közti ideje 39

40 MARHAHIZLALÁS MEGHATÁROZÓ TERMELÉSI MUTATÓI Testtömeg-gyarapodás Takarmány-értékesítés Elhullás és technológiai selejtezés 40

41 3) Több mint literes laktációs tejtermelés esetén mekkora két ellés közötti időt tartana gazdaságilag optimálisnak? A) nap B) nap C) nap D) nap E) nap 41

42 100 tehenes családi gazdaság évi magyarországi termelésellenőrzött tejelő tehénállományra jellemző átlagos termelési mutatók, valamint árak és költségek (támogatások nem) 1 gazdálkodó + 4 másik teljes munkaidős alkalmazott 150 ha saját és 50 ha bérelt takarmánytermelő terület (30 ezer Ft/ha bérleti díj) Tejfeldolgozónak értékesítés Saját nevelésű vemhes üszők Bikahizlalás és eladás Beruházás: 10 millió saját tőke 18 millió Ft hitel (10%-os kamat)

43 Állattartó telep termelési értékének számítása + Termékek értékesítése és családi fogyasztása + Állatok értékesítése és családi fogyasztása, ill. premizálásként átadott állatok + Állományból kikerülő állatok - Vásárolt állatok - Állományba kerülő állatok + - Állomány záróértéke Állomány nyitóértéke Ez a két tétel egyben, az állomány értéknövekedése formájában is figyelembevételre kerülhet

44 Állatállomány létszáma Állománykategória Borjú (0-6 hó; üsző, bika) Nyitóállomány (év elején) Záróállomány (év végén) Üsző (>6 hó) Hízóbika (>6 hó) Tehén

45 Állatállomány nyitó- és záróértéke Állomány kategóriák Ár/állat ezer Ft Létszám Nyitó érték Érték (ezer Ft) Záró érték Létszám Érték (ezer Ft) Borjú Üsző Hízóbika Tehén Összesen

46 A telep termelési értéke 1) Pozitív tételek: Tejtermelés: (83 x x 85) = Ft Értékesítés: hízóbikák: (42 x ) = Ft tehén (selejt): (17 x ) = Ft Részösszeg: Ft 2) Negatív tételek: Ajándékba kapott tehén: = Ft 3) Állomány értékváltozása: = Ft VÁLLALKOZÁS TERMELÉSI ÉRTÉKE = Ft

47 A telep árbevétele Az összes tejtermelés értéke: Ft 4% saját felhasználás és otthoni fogyasztás: Ft, Értékesítés: ( ) = Ft. Árbevétel (pénzbevétel): Tej és állatértékesítés: ( ) = Ft Árbevétel aránya: ( / x 100) = 97,8%

48 4) Mi NEM tartozik bele egy telep ÁRBEVÉTELÉBE? A) Hízóbikák értékesítése B) Tenyészüszők értékesítése C) Állomány értékváltozása D) Tej értékesítése 48

49 JÖVEDELMEZŐSÉG 49

50 A tej önköltsége MEGNEVEZÉS FAJLAGOS KÖLTSÉG (Ft/l) Tehénlétszám (állat) 100 Hozam (megtermel tej/tehén/év) Saját takarmány költség 37,8 Vásárolt takarmány költség 7,6 Takarmány költség együtt 45,4 Tenyészállomány-értékkülönbözet 2,9 Energiaköltség 2,9 Állat-egészségügyi költség 2,3 Egyéb anyagok 1,4 Anyagköltség összesen 54,9 Munkabér 16,6 Munkabér járulékai 6,1 Személyi jellegű költség összesen 22,8 Értékcsökkenési leírás 5,0 Fenntartási és karbantartási költség 3,5 Földbérleti díj 2,5 Kamatköltség 3,0 Egyéb költség (pl. biztosítás) 2,9 Összes közvetlen költség 94,5 Melléktermék (hízóbika) értéke -18,8 Tejtermelés szűkített önköltsége 75,7 Gazdasági általános költség (szervezés, irányítás) 2,1 Összes költség 77,8 Értékesítési átlagár 85

51 TELEPI KÖLTSÉGVETÉS VÁLLALKOZÁS KIBOCSÁTÁSA (TERMELÉSI ÉRTÉK) ÁGAZAT KIBOCSÁTÁSA VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEK (kivéve a takarmánytermesztési változó költségek) = FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS (takarmánytermesztési változó költségek levonása előtt) VÁLTOZÓ TAKARM. KTG. = FEDEZETI HOZZÁJÁRU- LÁS (takarmánytermesztési költségek levonása előtt) ÁGAZAT FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁSA ÖSSZES ÁGAZATI FEDEZETI H. = ÖSSZES FEDEZETI H. ÖSSZES TELEPI FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZES FEDEZETI H. - ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (kivéve gazdálkodó és felesége bérköltségeit, kamatot, de beleértve a fizetett menedzsment költségeit) = NETTÓ TELEPI JÖVEDELEM GAZDÁLKODÓ ÉS FELESÉGE KTG + FIZETETT MENEDZSMENT KTG. = MENEDZSMENT ÉS BERUHÁZÁSOK JÖVEDELME / ÖSSZES BEFEKTETETT TŐKE = NETTÓ TELEPI JÖVEDELEM MENEDZSMENT ÉS BERUHÁZÁSOK JÖVEDELME TŐKE HOZAMA

52 Telepi költségvetés MEGNEVEZÉS ÖSSZEG Ft/év TERMELÉSI ÉRTÉK ÖSSZES VÁLTOZÓ KÖLTSÉG FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK Értékcsökkenési leírás Fenntartási és karbantartási költség Földbérleti díj Kamat Egyéb költség (pl. biztosítás) Gazdasági általános költség (pl. adminisztráció) ÖSSZES ÁLLANDÓ KÖLTSÉG TELEPI JÖVEDELEM

53 Menedzsment és beruházási jövedelem Menedzselési díj MEGNEVEZÉS ÖSSZEG Ft/év TERMELÉSI ÉRTÉK ÖSSZES VÁLTOZÓ KÖLTSÉG FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS MÓDOSÍTOTT ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK MENEDZSMENT ÉS BERUHÁZÁSI JÖVEDELEM KAMAT GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG MENEDZSELÉSI DÍJ

54 Gazdasági profit SZÁMVITELI KÖLTSÉGEK EXPLICIT KÖLTSÉGEK BEVÉTELEK ELSZÁMO LHATÓ SZÁMVITELI PROFIT NORMÁL PROFIT EL NEM SZÁMOLHATÓ IMPLICIT KÖLTSÉGEK TERMELÉS KÖLTSÉGEI GAZDASÁGI PROFIT

55 Számviteli és gazdasági profit MEGNEVEZÉS ÖSSZEG (Ft) 1. Árbevétel Explicit költségek Bruttó profit (1-2) Elszámolható implicit költség Számviteli profit (3-4) El nem számolható implicit költség Saját tőke haszonáldozati költsége Elvárt munkajövedelem haszonáldozati költsége Gazdasági profit (5-6)

56 5) Érdemes-e a bemutatott telepet üzemeltetni? A) IGEN B) NEM 56

57 Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy. (Thomas Alva Edison) 57

58 Köszönöm a figyelmet!

Rendszerváltás után. Állattenyésztési ágazatok a mezőgazdasági visszaesés legnagyobb vesztesei Sertés, szarvasmarha és juhtenyésztés:

Rendszerváltás után. Állattenyésztési ágazatok a mezőgazdasági visszaesés legnagyobb vesztesei Sertés, szarvasmarha és juhtenyésztés: Állattenyésztés Rendszerváltás után Állattenyésztési ágazatok a mezőgazdasági visszaesés legnagyobb vesztesei Sertés, szarvasmarha és juhtenyésztés: legnagyobb visszaesés Baromfitenyésztésben kis mértékű

Részletesebben

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGTAN

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGTAN SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGI IGAZGATÁSTANI ÉS ARÁRGAZDASÁGTANI TANSZÉK ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGTAN Írta: Dr. Bíró Oszkár Dr. Ózsvári László BUDAPEST 2006. Lektorálta:

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Az állattenyésztés üzemgazdasági sajátosságai A jövedelmezőség alakulása

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/13214. számú jelentés az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről I-II. kötet II. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november 1 2 Tartalom Táblázatok...

Részletesebben

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A 2014-2020 KÖZÖTTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI IDŐSZAK AKTUALITÁSAINAK TÜKRÉBEN Budapest, 2013. szeptember A tanulmány a Tej Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON

A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 2009. 58. 5. 451 466. 451 A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON UDOVECZ GÁBOR NYÁRS LEVENTE ÖSSZEFOGLALÁS A sertéságazat helyzetének elemzésekor nem a termelésbôl

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ EGYÉNI GAZDASÁGOK GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRE Harangi-Rákos Mónika Témavezetők: Dr. Popp

Részletesebben

Szarvasmarhafajták tejtermelésének gazdasági értékelése

Szarvasmarhafajták tejtermelésének gazdasági értékelése 166 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Szarvasmarhafajták tejtermelésének gazdasági értékelése BUZÁS GYULA SZABÓ FERENC Kulcsszavak: tejhozam, tejzsír, tejfehérje, tejfeldolgozás, felárak. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

agrárium Állattenyésztési melléklet

agrárium Állattenyésztési melléklet Állattenyésztési melléklet 22 Állattenyésztés Fôszerepben az állattenyésztés Átfogó állattenyésztés-fejlesztési programot jelentett be az idei év elején a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor úgy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Pálhalmai Agrospeciál Kft. 2012. évi Éves beszámolójához. Pálhalma, 2013. április 30. Hetyei Gábor ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Pálhalmai Agrospeciál Kft. 2012. évi Éves beszámolójához. Pálhalma, 2013. április 30. Hetyei Gábor ügyvezető PÁLHALMAI AGROSPECIÁL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, ÉRTÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. H-2407 DUNAÚJVÁROS, PÁLHALMA 1. TEL.: +36 25 / 531 180, 286 514, FAX: +36 25 / 285 929 E-MAIL: P@AGROSPEC.HU WWW.AGROSPEC.HU

Részletesebben

Üzleti terv 2014. év

Üzleti terv 2014. év Üzleti terv 2014. év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...3 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA...5 A vállalkozás alapadatai...5 A vállalkozás története...5 MARKETING TERV...7 Ágazati

Részletesebben

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA Leonhardt Beatrix V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem, Kaposvár Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 1. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

XVIII. évfolyam, 1. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK XVIII. évfolyam, 1. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek XVIII. évfolyam, 1. szám, 2015 Megjelenik havonta 2015. január 20. Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ITTHONI HÍREK NAGYVILÁG HÍREI A

ITTHONI HÍREK NAGYVILÁG HÍREI A ITTHONI HÍREK A tejtermelők us 15-ig igényelhetnek támogatást 2 Mi számít különleges tejterméknek? 2 Az export drágítja a húsmarhát 3 Kedvezményes hitelkonstrukciók 3 Országjárásonk az MFB Csoport vezetői

Részletesebben

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2014. április 30....... A KEG

Részletesebben

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3566. számú jelentés az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. március Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2014. január 31. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő

Részletesebben

Mezőgazdasági Üzemtan I.

Mezőgazdasági Üzemtan I. Mezőgazdasági Üzemtan I. Takácsné György Katalin CSc Szent István Egyetem Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu gtk.szie.hu 2007/2008 Mezőgazdas gazdasági gi Üzemtan

Részletesebben

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő 2014. II. negyedév TISZTÚJÍTÁS Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő választás 2014 tavaszán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti tisztújító választásait,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

2013. június HÚS ZÖLDSÉG KÜLKERESKEDELEM MŰTRÁGYA GYÜMÖLCS TEJ

2013. június HÚS ZÖLDSÉG KÜLKERESKEDELEM MŰTRÁGYA GYÜMÖLCS TEJ 213. június HÚS MŰTRÁGYA ZÖLDSÉG KÜLKERESKEDELEM GABONA GYÜMÖLCS GÉPFORGALOM TEJ Agrárpiaci Információk 213. június Szerkesztette Stummer Ildikó Vágó Szabolcs Kiadó Agrárgazdasági Kutató Intézet H-193

Részletesebben

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak Tejipari_aprilis_01 3/24/12 16:41 Page 1 XXXIX ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGYETEMES MAGYAR TEJGAZDASÁG ORSZÁGOS LAPJA 12 OLDAL Innováció a Hajdúböszörményi Sajtüzemben Két éve tartó fejlesztô munka eredményeként

Részletesebben

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! A piac: a kereslet és kínálat találkozásából létrejövő adásvételi ügyletek összessége, a vevők és eladók találkozási helye. Elemei: kereslet,

Részletesebben

Holstein M agazin. XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám. 2013/5 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég

Holstein M agazin. XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám. 2013/5 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég Holstein M agazin ISO 9001 2013/5 www.holstein.hu 1 Tanúsított cég XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám 2010/1. 2013/5. Pre-Synch/Ov-Synch/Re-Synch* *Dr. Csáki Tamással egyeztetett protokol alapján 1. Involúciós

Részletesebben

IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE

IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Közhasznú Társaság 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 28/410 200, Fax: 28/415 383 email: podma@kgi.gau.hu INTEGRATED (MULTI-LEVEL INUNDATION) WATER MANAGEMENT SYSTEM

Részletesebben

agrárium Állattenyésztési melléklet

agrárium Állattenyésztési melléklet Állattenyésztési melléklet 2 Állattenyésztés Stagnáló magyar állattenyésztés A kormányzati körökbôl érkezô, szóban megnyilvánuló szimpátiakijelentések és a valós szándék a mellé rendelhetô forrásokkal

Részletesebben