Az adó és járuléktörvények évi változásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai"

Átírás

1 Az adó és járuléktörvények évi változásai december Az adó és járuléktörvények évi változásai Auditing and Consulting Phone: Az Országgyűlés november, december folyamán elfogadta az adó és járuléktörvényekre vonatkozó adótörvény-módosítási csomagot. Jelen anyagunkban a teljesség igénye nélkül - az elfogadott jogszabályok legfontosabb elemeiről tájékoztatjuk Önöket. (A változások általánosságban január 1-jén lépnek hatályba, ahol nem, ott azt külön jeleztük.) 1. Társasági adó A társasági adó 2012-ben továbbra is kétkulcsos: a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig feltétel nélkül 10%, T h e m a t e r i a l contained in this alert is provided for purposes only and does not contain a c o m p r e h e n s i v e analysis of each item described. Before taking (or not taking) any action, readers s h o u l d s e e k professional advice specific to their situation. No liability is omissions taken in reliance upon the contents of this alert. If you no longer wish to receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - az e feletti adóalapra pedig 19% január 1-től bevezetendő egykulcsos 10%-os adót hatályon kívül helyezték. Új fogalmak: adomány: közhasznú/kiemelkedően közhasznú szervezetnek, egyháznak adott támogatás, feltéve, hogy ez nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, ill. a hozzá tartozó személyeknek, azzal, hogy nem vagyoni előny az adományozó tevékenységére, nevére történő utalás. bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (szellemi termék, vagyoni értékű jog) szerzése, feltéve, hogy az adózó a szerzést követő 60 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. osztalék: a számviteli törvény szerinti pénzügyi műveletek bevételei között osztalék címén kimutatott összeg, feltéve, hogy annak összegét az osztalékot megállapító társaság nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként. (vagyis az adózott eredményéből állapítja meg.)

2 Az adó és járuléktörvények évi változásai 1. Társasági adó Auditing and Consulting Pphone: továbbiak: saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység; kutatásfejlesztési megállapodás, termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság, termőföldből átminősített ingatlan. Pontosított/módosított fogalmak: bejelentett részesedés: 30 napról 60 napra nőtt a bejelentési határidő; ha a bejelentett részesedés összértéke nő, de a tulajdoni hányad %-os mértéke változatlan, a változást nem kell jelenteni. továbbiak: kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett részesedéscsere Új és változó adóalap-módosító tételek: 7. (1) c) pont ÚJ: adóalap csökkentő a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (bejelentettet kivéve) értékesítéséből, apportálásából származó eredményének, az eredénytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege. A lekötött tartalékot a lekötés adóévét követő három adóévben jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szerzésére lehet felhasználni. Amennyiben az adózó ennek nem tesz eleget, késedelmi pótlékkal növelten kell az adót megfizetnie. 7. (1) e) pont ÚJ: adóalap csökkentő a bejelentett immateriális jószág értékesítése, apportálása következtében elszámolt nyereség, feltéve, hogy az adózó a kivezetést megelőzően legalább egy éven át folyamatosan az eszközei között tartotta nyilván az immateriális jószágot. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - 8. (1) n) pont ÚJ: adóalap növelő a bejelentett immateriális jószág bármely jogcímen történő kivezetése (ide nem értve az átalakulást) következtében elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része. 7. (1) m) pont MEGSZŰNIK: a visszavásárolt saját üzletrész, részvény bevonása során keletkezett nyereség miatti adóalap csökkentési lehetőség. (Ez összhangban van a Számviteli tv. módosításával, mely a bevonást már nem az eredmény számlákon, hanem az eredménytartalékon vezeti át.) 8. (1) j) pont bővült: az alultőkésítés miatti növelő tétel számításánál ezentúl: a számlálóban a ráfordításként vagy eszköz bekerülési értékeként elszámolt kamathoz hozzá kell adni a a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettség alapján, a transzferár szabályok miatt az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett összeget. Oldal 2

3 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1. Társasági adó Auditing and Consulting Central phone: a nevezőben a kötelezettséghez hozzá kell adni a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettséget, amelyre tekintettel a transzferár szabályok miatt az adózás előtti eredmény csökkentik a nevezőben a kötelezettségből le lehet vonnia a mérlegben befektetett pénzügyi eszközök, követelések vagy értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés adóévi átlagos napi állományát. Növelő tétel = (kamat miatti csökkentő tétel) * (kötelezettség saját tőke háromszorosa)/kötelezettség 8. (1) k), l) pont ÚJ: termőföldből átminősített ingatlannal kapcsolatos növelő tételek értékcsökkenés leírásának szabályai: 1. Melléklet 7/b. pont ÚJ: az adózó a munkavállalói számára bérlakás céljából épített (a tárgyi eszközei között kimutatott) és e tevékenységet közvetlenül szolgáló hosszú élettartamú szerkezetű épület után 6% értékcsökkenési leírást érvényesíthet 1. Melléklet 5/a. pont ÚJ: az adózó választhat a tao tv. mellékletében meghatározott kulcsoknál alacsonyabb kulcsokat is, azonban az így érvényesített értékcsökkenés nem lehet kevesebb, mint a számviteli törvény szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 3. Melléklet A) pont: nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: a K+F tevékenység közvetlen költsége akkor, ha az az adózó vállalkozási tevékenységéhez nem kapcsolódik az ellenőrzött külföldi társaság részére történt juttatásokról az adózónak szerződésenként külön nyilvántartást kell vezetnie, ezzel teljesíti az adózó a bizonyítási kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzött külföldi társaság részére történt juttatás vállalkozási célú. Nyilvántartás hiányában a juttatás adóalap növelő lesz. már nem tartozik ide a reprezentáció és üzleti ajándék nem adomány céljából adott támogatás, juttatás esetén, ha a támogatott külföldi személy, vagy belföldi támogatott esetén az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy a juttatás adóévében a juttatás nélküli eredménye nem lesz negatív

4 Az adó és járuléktörvények évi változásai 1. Társasági adó Auditing and Consulting Pphone: Melléklet B) pont: a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek reprezentáció és üzleti ajándék az adóévben az adózó által átvállalt kötelező kamarai tagsághoz kapcsolódó kamarai tagdíj jogszabályon alapuló ingyenes átadások adományok, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a juttatott igazolásával, mely tartalmazza a felek adatait, a támogatott célt, az adomány összegét, és a közhasznúsági fokozatot. 22. (9)-(10), a K+F és szoftverfejlesztő költségeire tekintettel érvényesített adókedvezmény megszűnik, de átmeneti rendelkezéssel legutoljára évi adóalapnál még figyelembe vehető ÚJ: csökkenti a társasági adó alapját a üzleti években megállapított ki nem fizetett osztalék január 1-jét követő elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege, ugyanakkor nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege 28. (1) már nem adóalap növelő a külföldön megfizetett (fizetendő) társasági adó ráfordításként elszámolt összege, mert a számviteli tv. módosítással összhangban ezt már nem adózás előtti ráfordításként, hanem adófizetési kötelezettségként kell kimutatni Változnak a veszteségelhatárolás szabályai: The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb az elhatárolt veszteség felhasználása nélkül számított adóalap 50%-áig érvényesíthető az adózó nem jogosult az elhatárolt veszteség további felhasználására, ha az adózóban olyan személy szerez közvetlenül vagy közvetve többségi befolyást (ide nem értve az átalakulást), aki a szerzést megelőző két adóévben az adózóval kapcsolt válallkozási viszonyban folyamatosan nem állt (kivétel, ha az adózó vagy a többségi befolyást szerző részvényei tőzsdén vannak, vagy ha a társaság a többségi befolyás megszerzését követő két adóévben tevékenységét tovább folytatja és annak természete nem tér el jelentősen a korábbitól, illetve ebből a tevékenységből mindkét éveben bevételt, árbevételt szerez.) receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Oldal 4

5 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1. Társasági adó Auditing and Consulting Central phone: Az átalakulás útján átvett elhatárolt veszteség felhasználása akkor lehetséges, ha az átalakulás során a tulajdonosi kör lényegében nem változik, és ha a jogutód társaság az átalakulást követő 2 adóévben a jogelőd által folytatott legalább egy tevékenységből (amely nem lehet vagyonkezelés) bevételt, árbevételt szerez. nem változott az, hogy a veszteség korlátlan ideig, adóhatósági engedély nélkül vihető tovább, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. Egyéb: a társasági adó bevallás benyújtásának határideje az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól társasági adó hatálya alá visszatérő vállalkozásoknak társasági adó előleget kell vallaniuk ig: az előleg időszaka az adóév első napjától az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő másfél év; az előleg mértéke: minden negyedévben az előző év éves (évesített) evás bevételének 1%-a; az előleget negyedévente kell beállítani a bevallásba; megfizetési határidő a negyedév utolsó hónapjának 10. napja Évközi változások: The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: 1.) szabályozott ingatlanbefektetési társaság kategória bevezetése, hatályos től (2011. évi CII. tv.) Jellemzői: nyilvánosan működő részvénytársaság, legalább 10 mrd Ft induló tőke, állami adóhatóság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba veszi, speciális mérlegfőösszeg és jegyzett tőke szabályok, speciális adózási szabályok vagyonszerzési illeték, társasági adó terén, mentességet élveznek iparűzési adó alól 2.) látvány-csapatsport támogatásának adókedvezménye, hatályos től (2011. évi LXXXII. tv.) Támogatható sportágak: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong. Az adózó támogathatja többek között az országos sportági szakszövetséget, valamint ennek tagjaként működő amatőr és hivatásos sportszervezetet is. Az adózó a részére kiállított támogatási igazoláson szereplő összegig döntése szerint a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli az adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor (az adókedvezmény a tárgyévi fizetendő adó 70%-áig vehető igénybe).

6 Az adó és járuléktörvények évi változásai 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Pphone: Az adó mértéke az adóalap 16%-a. Adóalap = az összevont adóalapba tartozó jövedelmek + adóalap-kiegészítés, illetve a külön adózó jövedelmek. Az adóalap-kiegészítés: 2012-ben sávos a jövedelem forintot meg nem haladó része után 0% a jövedelem forintot meghaladó része után 27% t követően nulla. Az adóalap kiegészítés sávossága miatt a rendszer gyakorlatilag progresszívvé vált, Ft alatt 16%, e felett pedig 20,32% az effektív adókulcs. A családi kedvezmény rendszere (jogosultság, a közös háztartásban élők közötti megosztás, az adóelőlegnél történő érvényesítés feltételei) és mértéke nem változott: továbbra is adóalapot csökkent. Mértéke: kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy és két eltartott esetén Ft (vagyis az adókedvezmény összege Ft/eltartott) három és minden további eltartott esetén Ft. (az adókedvezmény Ft/eltartott) Az adójóváírás megszűnt. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - A magánszemély a bevallási kötelezettségét továbbra is az alábbi módokon teljesítheti: munkáltatói adómegállapítással önadózással, melynek három módja lehet: a. állami adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallás, b. az adóhatóság közreműködése nélkül készített bevallás, c. adónyilatkozat. Oldal 6

7 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Central phone: Változások az adóelőleg levonásánál: az előleg levonásánál már alkalmazni kell az adóalap-kiegészítést, ehhez a magánszemélynek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a várható éves jövedelme meghaladja-e a Ft-ot vagy sem a kifizetőnek főszabályként mindig le kell vonnia az adóelőleget; abban az esetben nem, ha az őstermelő és az egyéni vállalkozó igazolják a jogállásukat. Az egyéni vállalkozónak ismételten fel kell tüntetnie a számlán a jogállását igazoló közokirat számát. bevételből történő adóelőleg-levonáshoz költségnyilatkozat ezentúl maximum 50%-ban tehető az eddigi 100% helyett, ha a magánszemély nem adott nyilatkozatot, akkor a bevétel teljes összege jövedelem (önálló tevékenység esetén a bevétel 90%-a) nem keletkezik jövedelme a magányszemélynek akkor, ha a kifizető átvállalja tőle a szakmai kamarai tagdíj összegét Egyes juttatások adózásának szabályai Az előző évi rendszer (70. és 71. ) megmaradt, az egyes elemeknél történt változásokat jelezzük: 1) Kifizetőnél adózó béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (70. ): a kifizetőt 16% jövedelemadó és 27%-os egészségügyi hozzájárulás terheli The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: mind az adó, mind a hozzájárulás alapja a magánszemély által megszerzett juttatás értékének 1,19-szerese, emiatt az effektiv adókulcs az szja-nál 19,04%, az ehonál 32,13% Fajtái: azon a törvényben külön nem meghatározott - juttatások, amelyet a munkáltató minden munkavállalójának egyaránt azonos nagyságrendben nyújt, vagy minden munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján juttat a hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás kifizető által viselt díja

8 Az adó és járuléktörvények évi változásai 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Pphone: a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított telefonszolgáltatás magáncélú használata révén keletkezett bevétel, tételes kigyűjtés, vagy a 20% -os átalány alkalmazásával több magánszemély mint biztosított javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, beosztás, a mukaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak körét, reprezentáció és üzleti ajándék társasági adóalanyok (egyéni vállalkozók) esetén ezen juttatás teljes egésze adóköteles juttatás - a társasági adó alapjánál már nem növelő tétel-, továbbá az üzleti ajándék értékének már nincs felső határa (naptári évtől eltérő üzleti éves adózók esetén ezt az új szabályt a évben induló üzleti év első napjától kell alkalmazni) társasági adóalanyok (egyéni vállalkozók) az erre vonatkozó adót havonta számolják el, vallják be és fizetik meg civil szervezetek esetében továbbra is vannak mentességek, és az üzleti ajándéknak felső korlátja legfeljebb évi 3 alkalommal adott az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett csekély értékű ajándék (fogalma: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás, itt bővebb a juttatói és jogosulti kör) olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás juttatása, melynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnert is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyakra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25%-át) a kifizető részéről magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen jogszabályi előírás alapján átadott termék vagy nyújtott szolgáltatás az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló tv. hatálya alá Oldal 8

9 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Central phone: ha a juttató a kedvezményezett béren kívüli juttatásokból (71. ) az egyedi maximum mértéknél többet ad vagy az összjuttatás az éves maximált Ft-ot meghaladja (nem teljes éves munkaviszony esetén az időarányos összeget), akkor a különbözet a kifizetőnél adózik, de már 27%-os eho fizetés terhe mellett 2) Kifizetőnél adózó kedvezményezett béren kívüli juttatások (71. ): a kifizetőt 16% jövedelemadó és 10%-os egészségügyi hozzájárulás terheli az adó alapja a magánszemély által megszerzett juttatás értékének 1,19- szerese, emiatt az effektiv adókulcs az szja-nál 19,04%, és az ehonál 11,9%!!! ezen körön belül a juttatások együttes értéke évi maximum Ft/ fő lehet adhatja: munkáltató, társas vállalkozás kaphatja: munkavállaló, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja, valamint ezek közeli hozzátartozói Fajtái: üdülési szolgáltatás a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben, az adóévben személyenként több juttatótól együttvéve - a minimálbér összegét meg nem haladó értékben (ezt kaphatja szakképző iskolai tanuló, hallgató, nyugdíjas és közeli hozzátartozója, valamint elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint adhatja a szakszervezet is),!!! az üdülési csekk juttatásának lehetősége től megszűnt (2011. évi XCVI.tv.) The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-Kártya) számlára utalt, több juttatótól származóan együttvéve, legfeljebb évi forint támogatás, ennek megoszlása: szálláshely kártyaszámlára max Ft, vendéglátás kártyaszámlára Ft, és szabadidő kártyaszámlára max Ft. fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány, havi Ft-ot meg nem haladó értékben, kibocsátója a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 2012 év végéig még melegkonyhás vendéglátóhelyen is fel lehet használni. Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás havi Ft-ot meg nem haladó értékben (ide értve az erre szóló papír alapú és elektronikus utalványt is); a munkahelyi étkeztetésre vonatkozóan szigorú szja törvénybeli előírások vannak, amennyiben egy munkahelyi étkezde ennek nem felel meg, akkor javasolt a SZÉP-Kártya vendéglátás kártyaszámlájának használata.

10 Az adó és járuléktörvények évi változásai 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Pphone: A vállalkozó döntésétől függően akár mindhárom étkezési juttatást kaphatja egyszerre a munkavállaló.!!! internethasználat juttatásának lehetősége megszűnt iskolakezdési támogatás, gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt helyi utazási bérlet (ezt közeli hozzátartozó nem kaphatja) az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó összegben foglalkoztatói hozzájárulások (önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50%-áig, önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30%-áig, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe utalás a minimálbér 50%-áig) Lakáscélú devizahitelek végtörlesztésére vonatkozó szabályozás: adómentes bevétel a devizahiteles adósnál a megszűnő kötelezettség bizonyos feltételekkel (hatályos től) nem kell alkalmazni a kamatkedvezményből származó adófizetésre vonatkozó előírásokat a munkáltató által a munkavállalójának a végtörlesztéshez nyújtott kamatmentes kölcsönénél (hatályos től), ha az december 31-ig megtörténik (Szja tv. 72 (4) o). Ugyanakkor a 72 (4) f) alapján január 1 után is adható kamatmentes kölcsön, ha a feltételeknek megfelel. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Oldal 10 a munkáltató a munkavállaló kölcsönének végtörlesztéséhez adott vissza nem térítendő támogatásából Ft adómentes a munkavállaló számára (ezt az összeget a kölcsönt nyújtó banknak kell közvetlenül befizetni, vagy, ha a munkavállaló már igazoltan befizette a végtörlesztés összegét, akkor a munkavállaló bankszámlájára is utalható ( között adott támogatásokra lehet alkalmazni) A munkáltatónak március 31-ig adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság részére a végtörlesztés céljából munkavállalójának nyújtott kölcsön, ill. A vissza nem térítendő támogatás összegéről (munkavállalóként név, adóazonosító jel feltüntetésével) Egyéb változások: a minimálbér összege január 1-től Ft-ra, míg a garantált bérminimum Ft-ra emelkedik (a csoportos személyszállítás fogalmából kikerült a különjáratra vonatkozó elvárás a külföldi pénznemben keletkezett jövedelmek forintra történő átszámításánál a bevételek mellett ezentúl a kiadásokra is vonatkozik árfolyam választási lehetőség

11 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Central phone: speciális szabályokat vezetnek be a termőföldből átminősített ingatlan átruházásából származó bevétel adózására nem kell jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgy átruházásából származó bevételből akkor, ha az abból származó éves bevétel kevesebb mint Ft, vagy a jövedelem nem éri el a Ft-ot külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30%-a adómentes, de legfeljebb az erről szóló kormányrendelet szerinti 15 EUR/napi összeg 3. Általános forgalmi adó Az általános adókulcs 25%-ról 27%-ra emelkedik. (A felülről számított áfakulcs így 20% helyett 21,26% lesz.) Nem változnak a kedvezményes adómértékek (18%, 5%), sem a kedvezményes adómértékek alá eső termékek és szolgáltatások köre. Áttérési szabályok: a 27%-os adómértéket alapesetben azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, melyeknél a teljesítés időpontja január 1. napjára esik vagy azt követi. Időszakos elszámolású ügyletek (58. ) esetén 25%-os adómérték alkalmazandó akkor is, ha az elszámolt időszak még január 1. előtt befejeződik, de az ellenérték január 1. napján vagy azt követően válik esedékessé időszakos elszámolású ügyletek (58. ) esetén, ahol az elszámolt időszak áthúzódik (kezdete január 1. előtti, vége január 1 utáni) és az ellenérték január 1. előtt válik esedékessé, 25%-os adómértéket kell alkalmazni időszakos elszámolású ügyletek (58. ) esetén, ahol az elszámolt időszak áthúzódik (kezdete január 1. előtti, vége január 1 utáni), és az ellenérték január 1. napján vagy azt követően válik esedékessé, úgy kell tekinteni, hogy időarányos részteljesítés történik. A 2011-es részre még 25%- os, míg a 2012-es részre 27%-os adómértéket kell alkalmazni The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: az adómérték-változás miatt a pénztárgépeket és taxamétereket legkésőbb február 29-ig kell átállítatni. Annak megtörténtéig kézi nyugtákat vagy számlákat kell használni. Egyéb változások: Megszűnik a személygépkocsi és egyéb jármű bérbevételére/ lízingbevételére (nyílt végű pénzügyi lízing) vonatkozó áfa levonási tilalom. Levonási joggal a 2012-ben kezdődő elszámolási időszakokra vonatkozó bérleti díj kapcsán élhet először a bérbevevő. Az áfa tv. főszabályára azonban továbbra is tekintettel kell lenni, mely szerint a bérbevevő amennyiben az adott járművet egyaránt használja magán és üzleti célra, akkor az áfa csak az üzleti használat arányában vonható le. (Ennek alátámasztására javasolt pl. útnyilvántartást vezetni.)

12 Az adó és járuléktörvények évi változásai 3. Általános forgalmi adó Auditing and Consulting Pphone: A hatályos szabályok értelmében nem kell önellenőrizni akkor, ha adóalap csökkenés miatt válik szükségessé a korrekció. A módosítás értelmében nem kell önellenőrizni továbbá abban az esetben sem, ha a fizetendő adó csökkenését nem az adóalap csökkenése, hanem pl. egy tévesen alkalmazott adómérték okozta, vagy, ha adó alól mentesített számla korrekciója történik. Az adóhatóság ezentúl honlapján teszi közzé, hogy az ingatlant értékesítő adóalany milyen áfafizetési módot választott ezen ügylete tekintetében, vagyis hogy adókötelessé tételt választott-e vagy az altalános szabályok szerint áfa mentesen értékesít (eddig írásos megkeresésre írásban válaszoltak). Az adóalany (termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója) Áfa törvény szerinti számla kibocsátásra kötelezett abban az esetben is (elegendő egyszerűsített adattartalmú számla is), ha az ügyelet Áfa törvény területi hatályán kívül esik, viszont az adóalany legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedésének helye belföldön van. Elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus számla esetében előírás lesz, hogy a számla kibocsátójának be kell szereznie a számlabefogadó beleegyezését. Ettől azonban el lehet térni, ha jogszabály kötelező jelleggel írja elő az elektronikus számlázást. A tárgyi eszköz áfájának megosztására vonatkozó figyelési időszak és hányados számítási módszer változik. Elsőként a december 31-et követően használatba vett eszközökre kell alkalmazni, a már használatban lévőkre lehet. Importszolgáltatásra vonatkozóan kapott előlegnél, amennyiben a teljesítés helye belföld és a vevő az adófizetésre kötelezett, a fizetendő áfát fel kell számítani, majd azonnal levonásba is lehet helyezni, az összesítő nyilatkozatban ezentúl fel kell tüntetni a fizetett és kapott előlegeket is. 4. Helyi adók The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Oldal 12 A helyi adók felső határértékei 2012-től: építményadó: Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3,6%-a (nem változott), telekadó: 200 Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a (nem változott), magánszemélyek kommunális adója: adótárgyanként Ft-ról Ft-ra emelkedett, idegenforgalmi adó: 300 Ft személyenként és vendégéjszakánként vagy a szállásdíj 4%-a, helyi iparűzési adó: állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 2%- a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén naptári naponként maximum Ft.

13 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 4. Helyi adók Auditing and Consulting Central phone: Egyéb változás: az iparűzési adó alapjának számításánál az alvállalkozói teljesítések kategória mint nettó árbevétel csökkentő tétel önálló kategóriává lép elő, eddig a közvetített szolgáltatásokba volt beépítve, változnak a mentességi feltételek a speciális szervezetekre vonatkozóan. 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás 5.1) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS (1997. évi LXXX. tv.) társas vállalkozónak minősül ezentúl a bt., kkt., és kft. olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha egyébként személyes közreműködésére tekintettel már eleve társas vállalkozónak minősül kikerült a hatálya alól a foglalkoztatót terhelő 27%-os tb járulék, helyette bevezetésre került a 27%-os szociális hozzájárulási adó továbbra is a hatálya alá tartozik: a foglalkoztatotti egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, a nyugdíjjárulék, a magánnyugdíjpénztári tagdíj, az egészségügyi szolgáltatási járulék. A járulék alapja a foglalkoztatott a járulékokat a tényleges jövedelme után fizeti meg The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: a főállású társas- és egyéni vállalkozó a járulékot szintén a kifizetett jövedelem/vállalkozói kivét után köteles megfizetni, azzal az eltéréssel, hogy a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja havonta legalább a minimálbér; az egészségbiztosítási- és a munkaerőpiaci járulék alapja havonta legalább minimálbér másfélszerese a kibővített minimálbér fogalma továbbra is érvényben marad: a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege, ÉS a biztosított egyéni és társas vállalkozó esetében a teljes munkaidőre garantált bérminimum összege, amennyiben a tevékenységük ellátásához legalább középfokú végzettség szükséges

14 Az adó és járuléktörvények évi változásai 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Auditing and Consulting Pphone: Járulék mértékek a biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék, ha az nem magánnyugdíjpénztári tag 10%; egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 8,5% (itt 1%-os emelés történt) 8,5% megoszlása: 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, 1,5% munkaerő-piaci járulék változás: a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (3%) minden jogviszonyban meg kell fizetnie a biztosítottnak (eddig ha volt legalább heti 36 órás munkaviszonya, akkor a többi jogviszonyában már nem kellett vonni a jövedelemből); meg kell fizetni továbbá ezentúl a végkielégítés, jubileumi jutalom és szabadságmegváltás után is amennyiben a biztosított magánnyugdíjpénztári tag, a tagdíj mértéke 10%, ezt 2012-ben még mindig az állami nyugdíj alapba kell teljesíteni. Beadási és befizetési határidő a tárgyhónapot követő hő 12-e marad. a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó esetén az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege Ft-ra emelkeedett (5.100 Ft-ról) foglalkoztatotti járulékfizetési felső határ: Ft/nap Átmeneti rendelkezés: január 10-ig kifizetett jövedelmekre melyek a december havi bevallásban vannak feltüntetve - még a 2011 évi szabályokat kell alkalmazni. 5.2) SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS BÉRKOMPENZÁCIÓ A szociális hozzájárulási adó a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulási kötelezettség, ennek fejében állami ellátás, támogatás nem vehető igénybe. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Az adó alanya: a kifizető a foglalkoztatottak után; a főállású egyéni és társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő önmaga után. Az adó alapja kifizető esetén a foglalkoztatott részére kifizetett bruttó jövedelem, főállású társas- és egyéni vállalkozó esetén a kifizetett jövedelem/vállalkozói kivét, de havonta legalább a minimálbér 112,5%-a (mentes időszakok táppénz, gyes, stb.- ugyanúgy figyelembe vehetők, mint a korábbi tb-járulék számítása során). Oldal 14

15 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Auditing and Consulting Central phone: a Tbj. szerinti minimálbér fogalmat kell itt is használni, minimálbér vagy legalább középfokú végzettség esetén garantált bérminimum. Számított adó: az adó alapjának 27%-a. Fizetendő adó = számított adó, csökkentve az adókedvezmények összegével. Bevallás és megfizetés: az adóhatóság felé a tárgyhónapot követő 12-ig. Adókedvezmények: A.) a munkabérek értékének megőrzését célzó adókedvezmény (lásd 8.8 pont) jogosultsági feltételek: a kifizető az elvárt béremelést kizárólag bér formájában valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta a kedvezmény az adóév egészében igénybevehető, azonban kizárólag azokra a hónapokra, ahol a béremelés megvalósult folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló: november 1-től a kedvezményt érvényesítővel (vagy annak kapcsolt vállalkozásával) munkaviszonyban állt olyan magánszemély után, aki november 1-től december 31-ig nem állt munkaviszonyban a kifizetővel szintén igénybe vehető kedvezmény, azonban itt nincs elvárt béremelés kedvezmény alapja: bruttó munkabér kedvezmény mértéke 2012 évre havonta: havi max bruttó Ft-os bér esetén a bér 21,5%-a, de legfeljebb Ft bruttó Ft-nál nagyobb bér esetén a Ft-ot csökkenteni kell a Ft-on felüli bruttó bér 14%-ával (ezzel a kedvezmény bruttó Ft-nál már elfogy) B.) Karrier-Híd program adókedvezménye The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. Közszférából kikerült magánszemélyek vállalkozói szférában történő továbbfoglalkoztatása utáni kedvezmény. A magánszemélynek a jogosultságát egy erre vonatkozó hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia. A kedvezmény mértéke a bruttó munkabér legfeljebb a minimálbér kétszeresének 13,5%-a. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address:

16 Az adó és járuléktörvények évi változásai 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Auditing and Consulting Pphone: C.) szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény (2013. január 1-től) FEOR főcsoportjába tartozó foglalkozások pl: takarítók és kisegítők, rakodómunkás, utcaseprő, parkolóőr, konyhai kisegítő. A kedvezmény mértéke a bruttó munkabér legfeljebb a minimálbér 9%-a. Egy munkavállaló után érvényesíthető egyszerre klféle START kedvezmény és a jelen kedvezmények valamelyike is egyszerre maximum két jogcím -, így előállhat az a helyzet, hogy a kedvezmény magasabb, mint a számított adó. Ekkor a kifizetőt visszatérítés illeti meg. 5.3.EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A) 27%-os eho terheli az összevont adóalapba tartozó olyan jövedelmet, mely után nem kell egyéni járulékot, illetve szociális hozzájárulási adót fizetni a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összegét az Szja tv ban szereplő egyes meghatározott juttatásokat; eltérés: a béren kívüli juttatások Ft feletti része után fizetett 27% ehoból levonható a már megfizetett 10%-os eho, ez utóbbi 27%-os ehot az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani. b) 14%-os eho terheli az alábbiakat válallkozásból kivont jövedelem (Szja tv. 68. ) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (Szja tv. 65/A. ) The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - osztalék (Szja tv. 66. ), vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. ), mentes azonban a tőzsdei értékpapírok után fizetett osztalék árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja tv. 67. ) ingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg (Szja. tv. 16. (1)) mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyban fizetett egészségbiztosítási járulék és az előzőek összege el nem éri a forintot. c) ÚJ: 10%-os eho terheli az Szja tv ban szereplő kifizetői béren kívüli juttatásokat Oldal 16

17 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Auditing and Consulting Central phone: ) REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS A rehabilitációs hozzájárulás 2011 évhez képest nem változott, mértéke Ft/fő/év. Járulékot a 25 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeknek kell fizetni (korábban 20 fő volt), a létszám 5%-a után, amelyből levonható marad a megváltozott munkaképességű foglalkoztatotti létszám. 5.5) SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról az Országgyűlés november 21-én egy új törvényt fogadott el (száma: évi CLV), ezzel a korábbi évi LXXXVI. Hatályát vesztette. Az új törvény január 1-én lép hatályba. a kötelezettek köre nem változott: többek között gazdasági társaság, ügyvédi iroda, egyéni vállalkozó, egyéni cég hozzájárulás alapja: a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: hozzájárulás mértéke: a járulékalap 1,5%-a (=bruttó kötelezettség) a hozzájárulás teljesíthető: középfokú oktatásban gyakorlati képzés szervezésével, felsőfokú oktatásban gyakorlati képzés és szakmai gyakorlat szervezésével. Az a hozzájárulásra kötelezett aki nem, vagy részben szervez gyakorlati képzést, a fennmaradó kötelezettségét az állami adóhatósággal kell elszámolnia. (Megszűnik mint lehetőség a saját dolgozó képzési költségeinek elszámolása és az intézményeknek nyújtott fejlesztési támogatás.) A gyakorlati képzést szervező a bruttó kötelezettségéből nem a képzés tényleges költségeit vonhatja le, hanem 2012 év vonatkozásában Ft/fő/év alapnormatívát egy külön kormányrendeletben meghatározott gyakorlati képzési normatíva figyelembevételével (=csökkentő tétel). Az alapnormatíva évenkénti érvényes összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. a hozzájárulás elszámolása (bevallás elektronikusan, befizetés, esetleges visszaigénylés) kizárólag az állami adóhatósággal történik előleg fizetés: havonta, az év hónapjára, a tárgyhót követő hó 12-ig, mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a csökkkentő tétel az előlegnél időarányosan figyelembe vehető

18 Az adó és járuléktörvények évi változásai 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Auditing and Consulting Pphone: elszámolás tárgyévet követő év február 25-ig: szakképzési hozzájárulás alapja, éves bruttó kötelezettség, csökkentő tételek, éves nettó kötelezettség bevallása, az éves nettó kötelezettség és az előlegek közötti különbözet rendezése átmeneti rendelkezések naptári éves adózó esetében a évre vonatkozó hozzájárulást 2012-ben a december 31-én hatályos szabályozás alapján kell elszámolni, bevallani, befizetni naptári évtől eltérő üzleti éves adózó esetén a évben kezdődő üzleti év vonatkozásában két elszámolást kell készíteni az üzleti év első napjától december 31-ig terjedő időszakról időarányosan a december 31-én hatáyos szabályok szerint február 25-ig soron kívüli bevallásban (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felé vagy állami adóhatóság felé; saját munkavállaló képzési költségének elszámolása esetén a munkaügyi központ felé is) január 1-től az üzleti év végéig az új szabályozás szerint az állami adóhatóság felé. Az átmeneti rendelkezésekben további eligazítás található a gyakorlati képzést szervezőkre vonatkozóan a megkötött megállapodások és szerződések tekintetében. 6. Számviteli törvény The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. A gazdálkodónak a könyvvezetés és a beszámoló készítése során alkalmaznia kell a külön rendelettel kihirdetett, hatályos magyar számviteli standardokat. Jelenleg is folyamatban van a magyar nemzeti számviteli standardok kidolgozása. Anyavállalatnak nem minősülő e törvény alapján - konszolidálásba bevont vállalkozás is készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha a nyilvántartásai alapján biztosítani tudja a konszolidált beszámolóhoz szükséges információkat az anyavállalat részére. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Oldal 18

19 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 6. Számviteli törvény Auditing and Consulting Central phone: Sajátos egyszerűsített éves beszámoló (98/A. )-val kapcsolatos változások: konkretizálták a határértékeket (két egymást követő üzleti évre vonatkozóan, bármely kettő nem haladja meg): a) a mérlegfőösszeg a 65 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel a 130 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt. számviteli politikáját egyetlen, a könyvvezetéssel és a beszámolókészítéssel kapcsolatos döntéseket tartalmazó, írásos dokumentumként is elkészítheti a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásakor alkalmazhatja a társasági adó törvényben szereplő leírási kulcsokat üzleti éve a naptári évtől nem térhet el The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: IFRS alapján összeállított konszolidált beszámolókat csak IFRS szakterületen regisztrált könyvviteli szolgáltatók, valamint IFRS minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók állíthatnak össze, valamint csak IFRS minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók hitelesíthetnek. (2014. január 1-től kezdődően, elsőként a 2014-ben induló üzleti évben). Az üzleti év mérleg-fordulónapjának megváltoztatása minden vállalkozás számára (ide nem értve a hitelintézeteknek, pénzügyi vállalkozásoknak vagy biztosítóintézeteknek minősülő vállalkozókat) az előírt feltételek mellett, a saját döntése alapján válik lehetővé. A visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok névértékének megfelelő összeggel a jegyzett tőkét kell csökkenteni. A névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel előjelének megfelelően az eredménytartalékot kell módosítani a jegyzett tőke módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával. (Eddig a rendkívüli eredmény számlákon kellett átvezetni a bevonást.) Azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása során a vállalkozó számviteli politikában rögzített döntése alapján alkalmazható az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyam is.

20 Az adó és járuléktörvények évi változásai 6. Számviteli törvény Auditing and Consulting Pphone: Az év végi leltározásról szóló 69. -t újrafogalmazták és egyértelműsítették: Egyértelművé teszik, hogy a vállalkozás bármilyen nyilvántartást vezet év közben köteles minden évben a leltárba bekerülő adatok valódiságát a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatai közötti egyeztetéssel ellenőrizni. Az a vállalkozás, amely a folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, nem köteles a leltárban szereplő adatokat tételes mennyiségi felvétellel ellenőrizni, azonban legalább háromévente ilyenkor is kötelező legalább egy alkalommal a tételes mennyiségi leltárfelvétel. A főkönyvi könyvelés és az analitika közötti egyeztetést ilyen esetben is évente kell végrehajtani. Ha a vállalkozó mennyiségi nyilvántartást nem vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról a leltár összeállítását megelőzően leltározással köteles meggyőződni, és az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel kell alátámasztania. (Árukészlet vonatkozásában az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is lefolytatható a mennyiségi felvétel, a leltárdifferenciával azonban minden esetben a mérleggel lezárt üzleti év eredményét kell módosítani.) Adófizetési kötelezettségként kell ezentúl kimutatni az adóbevallásban szereplő társasági adó és eva mellett a külföldön fizetett/fizetendő adót is. (Ez utóbbi eddig egyéb ráfordítás volt.) The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Oldal 20 A számviteli törvény ának módosítása kiegészíti a könyvviteli szolgáltatási tevékenység engedélyezésének feltételeit: a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelemben megjelölt szakterületen a számviteli törvényben előírt továbbképzési kötelezettséget kell majd teljesítenie december 31-ét követően. Változnak a határidők: sajátos beszámolási kötelezettség esetén előtársaság, devizanemek közötti áttérés a beszámoló elkészítésének határideje az esemény bekövetkeztétől számított harmadik hónap utolsó napja (eddig 90 napon belül szerepelt) éves beszámoló letétbe helyezése mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig esedékes (eddig 150 napon belül volt), konszolidált éves beszámolóé mérlegfordulónapot követő hatodik hónap utolsó napjáig esedékes (eddig 180 napon belül volt) a beszámolóra, üzleti jelentésre, leltárakra, főkönyvi kivonatra vonatkozó megőrzési kötelezettség 10 évről 8 évre csökken

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai 2011. december Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés 2011. november 21-én fogadta

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az adó és járuléktörvények 2013. évi változásai 1. rész

Az adó és járuléktörvények 2013. évi változásai 1. rész Adó és járuléktörvények 2013. évi változásai 1. rész 2012. november Az adó és járuléktörvények 2013. évi változásai 1. rész Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 T h e m a t e r i a l contained

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Az év végi deviza átértékelés szabályai

Az év végi deviza átértékelés szabályai 2011. október Az év végi deviza átértékelés szabályai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvény-módosítási csomagban szerepelt a számviteli

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban a legfontosabb 2012-es adóváltozásokat próbáltuk meg adónemenként összefoglalni. Tájékoztatónk nem teljes körű, csak a legtöbbeket érintő kérdésekre tértünk ki. Tekintve,

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1 Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 2016. évtől hatályos változásai 1.1.1. Beszámolási kötelezettség változása 1.1.2. Eredménykimutatás

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1 2012 Adócsomag bemutatása 2011.december 8. 1 Érintett adónemek TB Szociális hozzájárulási adó START programok EHO EKHO REGA Szakképzési hozzájárulás Rehab Cégautó adó Baleseti adó Kulturális adó Illeték

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adóváltozások. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Előadó: Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények. a kisvállalati adózás szakértője

Adóváltozások. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Előadó: Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények. a kisvállalati adózás szakértője Adóváltozások Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A változások Törvényjavaslat Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012.

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások

2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások Oldal:1 2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások 2010.11-16-án elfogadta a Parlament a 2011 évre vonatkozó adó- és járuléktörvények változását. Tisztelt Partnereink! Az alábbi előzetes, gyors

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben