A MAGYAR KONYHA TÖRTENETE ŐSI ÉTELEINK MÁTYÁS KIRÁLY ASZTALA A MAGYAR ÉS AZ IDEGEN KONYHA HARCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KONYHA TÖRTENETE ŐSI ÉTELEINK MÁTYÁS KIRÁLY ASZTALA A MAGYAR ÉS AZ IDEGEN KONYHA HARCA"

Átírás

1 A MAGYAR KONYHA TÖRTENETE A magyaros konyhának nagy múltja van, de múltjához méltó jelene is. A királyi rangot viselő francia konyha mellett nem kell szégyenkeznie a magyarnak sem. Az a főzési mód, amely a mai magyar konyhát jellemzi, nem azonos azzal, amelyet őseink a Kárpátokon túlról hoztak magukkal. ŐSI ÉTELEINK A magyarság nomád életmódja idejéről kevés feljegyzés maradt ránk a táplálkozást illetően. A magyarokkal rokon népek közül az osztjákok bab- és kukoricalevest főztek. A csuvasok, azerbajdzsánok jaskát, darából és marhahúsból készült levesfélét készítettek, amely hasonló a magyar gulyáshoz. A húsételek közül a marhatenyésztő karapaipakoknál a tovaina hasonlított a mi gulyásunkhoz. Ez apróra vagdalt marhahúsból készült, bő mártással és sok hagymával. A mai töltött káposzta őse a szárma" lehetett. Ez szőlőlevélbe vagy káposztalevélbe burkolt és rizzsel kevert hús volt, amelyet zsírban, olajban sütöttek vagy főztek meg. Hatással volt a magyar konyhára a bolgártörök népekkel való érintkezés is. Ebből a korszakból való a gyúr" szó és az ételek borssal való fűszerezése. Ebben az időben használták először a tarhonyát is, amelyet a sokat vándorló magyarok más, szárított tejtermékekkel, húsfélékkel magukkal vihettek ós bárhol felhasználhattak. Ezek a tények arra engednek következtetni, hogy a magyar konyha eredete visszanyúlik a Kaukázus térségébe. A magyar élet minden emlékezetes eseménye alkalom volt az evésre-ivásra. Áldomást ittak, ha gyermek született, az esküvői lagzira sokszor hét vármegyéből gyűjtötték össze a rokonokat, barátokat. Az aratás, a szüret szintén jó alkalom a bőséges étel-ital fogyasztásra és a vendégeskedésre. A vásárt is akkor tekintették érvényesnek, ha áldomással pecsételték meg a résztvevők. Az áldomás, avagy lakomázás egyébként ősi jellemvonásunk. III. Béla király jegyzője, Anonymus is megemlékezik erről a Gesta Hungarorum" c. munkájában. Ebben azt olvashatjuk, hogy amikor őseink Álmos vezérrel bevonultak és elfoglalták Hung várát, a halhatatlan isteneknek nagy áldozatokat mutattak be, négy napig tartó lakomát csaptak és minden további győzelmet újabb áldomás követett. A honfoglalás utáni időszakban a magyarság tovább folytatta félnomád életét az új hazában is. A halban-vadban-növényben gazdag országban nem volt nehéz a táplálék megszerzése. Nem ütközött tehát különösebb nehézségbe, hogy minden kisebb-nagyobb hadivállalkozás után lakomát csapjanak, amely többször egy-egy új étel felfedezésével is együtt járt. A királyság idején a magyarság megindult a rendezettebb élet megteremtésének útján. Ebből az időből a magyar konyha további fejlődésére igen kevés adat áll rendelkezésünkre. Néhány fennmaradt írásos emlék azonban azt bizonyítja, hogy István király korában az ország fővárosában, Esztergomban már törvények szabályozzák a kocsmák működését. MÁTYÁS KIRÁLY ASZTALA A magyar konyháról csak Mátyás király korából és az azt követő időkről vannak teljesen hiteles adataink. Mátyás király életrajzírói szerint a királyi asztalra kerülő ételek sora bő volt és változatos. A hazai és külföldi tudósítások gazdagnak mondják hazánkat, éghajlatunkat pedig igen kedvezőnek. Minden állat- és növényfajtában valóságos Kánaánnak festik. Bőségesen tellett tehát a konyhára. Mátyás király felesége, Beatrix, nagymértékben érvényesítette az olasz befolyást, ami erősen kihatott a főúri és nemesi konyhákra is. Ez a nagyon művelt, okos és kitűnő ízlésű olasz nő nem akart lemondani megszokott ételeiről, Mátyás király pedig, aki nagy hajlandóságot mutatott az ízletes ételek iránt, készségesen engedett hitvese kívánságának. Beatrix Olaszországból szerezte be a sajtot, a hagymát, a fokhagymát és az ánizs kaprot, de hordószámra hozatta a gesztenyét is, amit egyébként Mátyás nagyon kedvelt. Mátyás király konyhafőnöke az 1460-as években a magyar nagyszakácsi Veres György volt, szakácsai is magyarok voltak. Egykorú feljegyzések arról tanúskodnak, hogy a nyárson és rostélyon sülteken kivül főztek üstökben, bográcsban, lábasokban is. Csaknem minden ételt lében, mártásban tálaltak, erősen fűszerezve. A mártások készítésénél szívesen használták a kenyeret, mint sűrítő anyagot. Ezt a módszert megtaláljuk már a régi Róma konyháin, nemkülönben az erdélyi konyhán, de a magyar konyhán is a XIX. század derekáig. Ettől kezdve egyre gyakrabban használták a rántást, a paprikát és a hagymát, majd egyre inkább a francia konyha terjed el. Abban az időben az asztalra került szárnyasok legnevezetesebbike a páva volt. A pulykát Mátyás király 1490-ben hozatta hazánkba tenyésztés céljából, a milánói herceg udvarából. Ulászló király uralkodása szomorú korszaka nemzetünk történelmének, hanyatlás jellemzi, mely rövid pár évtized után Mohácshoz vezet. Ebben az időszakban a magyar konyha is visszafejlődik. A MAGYAR ÉS AZ IDEGEN KONYHA HARCA A XVII. század második felében már idegen főzési mód, a német és francia konyha kezd szórványosan érvényesülni hazánkban. Szakácsmestereink ugyan nem zárkóztak el teljesen más nemzetek szakácsművészeti remekeitől, de vagy a magyar ízlésnek megfelelően alakították át az idegen ételeket, vagy odaírták az étel elkészítésének leírása mellé, hogy német módon", vagy olasz

2 formán" lengyel módon". Bebek György, az erdélyi fejedelmi udvar szakácskönyvének írója is megkülönbözteti az idegen főzésmódot a hazaitól. Néhány külföldi módon készült étel elkészítéséről egészen elítélően nyilatkozik. Többek között azt írja: Németországban az öreg ludakat az levelekben szokták megfőzni, megfőzheted egyébbel is, úgymint borsóval, káposztával, de mi azokból nem szoktunk élni, díszteleneknek is tetszik az nekünk, mert eleinktől sem láttuk, hogy éltek volna vele!" A fennmaradt adatok azt igazolják, hogy Bebek György külföldön is járt; Németországban és Lengyelországban, Havas-Alföldön és Moldovában is ismerős lehetett. Bizonyíték van rá, hogy huzamosabb ideig tartózkodott Prágában és bejáratos lehetett Rudolf császár udvari konyhájába is. Nemcsak Prágában, hanem más fejedelmi udvarokban is megfordult, mert midőn a vadsertés fejének, sódarának a fejedelem számára való megfőzéséröl értekezik, világosan megírja, hogy azt a fejedelmeknél" így látta és maga is így csinálja. Tehát a Szakácstudomány" c. értékes szaktörténelmi dokumentum szerzője világot látott magyar szakács volt. Ebben az időben Bethlen Gábor özvegye külön német konyhát tartott. Később Apor István gróf egy híres német szakácsot alkalmazott az Erdélyben élő németek kedvéért. A szakácsok többsége azonban magyar volt és magyar módon főzött úgy, ahogy a régi mestereitől tanulta. Altorjai Apor Péter Metamorphosis Transsylvanie" c. munkájában képet ad a magyar ételekről. Többek között ilyen ételeket említ művében: Tormával disznóláb, káposzta tehénhússal, tehénhús rizskásával, tyúk sütve fokhagymával, tehén- vagy disznóhús kaszáslével, jó borsosán." Ezeket az ételeket tartották a magyar gyomorhoz legjobban illőnek. A PAPRIKA PÁLYAFUTÁSA A paprikát a régi magyar konyhán nem ismerték. Hiteles adataink csak a XV. század végétől vannak róla, amikor a paprika Spanyolországban bukkant fel. A XVI. században már Európa egyéb országaiban is elterjedt. Egy 1586-ban megjelent füvészkönyv megjegyzi, hogy a paprikát Spanyolországban bors helyett használják. Tóth Béla Magyar ritkaságok" című művében, mely külön fejezetet szentel a paprikának, azt állítja, hogy hazai irodalmunkban legelőször Szenczi Molnár Albert szótárának 1604-i kiadásában fordul elő a török bors piper indicium" néven. Az 1775-ben megjelent Új füves és virágos magyar kert" című műben szerepel először a paprika mai nevén. Auguszt Ellovich Berlinben 1831-ben kiadott művében a Die Ungarn wie sie sind" magyarországi útjáról beszámolva már így ír a paprikáról: A spanyol borsot Magyarországon paprikának nevezik és a magyaroknak legkedvesebb fűszerszáma. Hihetetlen, milyen mennyiséget tesznek nemzeti ételeikbe, amilyen a gulyáshús (apróra vágott marhahús paprikáslével). Az erre nem szokott ínyre ez a gulyáshús úgy hat, mint az izzó parázs, vagy még rosszabbul!" Alföldi Flatt Károly, kiváló növényhistorikusunk megállapítja, hogy a paprika a török hódoltság idején került hozzánk, valamint, hogy mint paraszti fűszert, lenézték, ezért soha le nem írták és lassan lopakodva terjedt el és került végül az urak konyhájára is. Tehát a paprikát az eddigi kutatások szerint Kolumbus hozta Európába, így honosodott meg Spanyolországban, később a törökök nyugati irányú térhódításaik idején magukkal hozták és tovább plántálták. Török basák kapáltatták, neveltették a meghódított magyar földön. Bizonnyal ízlett nyers állapotában, ételbe főzve is, a csípős ízű ételeket különben is kedvelő magyaroknak. A paprika térhódításával a régi fűszerek használata háttérbe szorult, majd igen sokat közülük egyáltalán nem használtak a magyar konyhán (sáfrány, gyömbér, bazsalikom). A FRANCIA HATÁS A hódoltság idején bekövetkezett újabb török hatással szinte egy időben érte főúri konyhánkat a bécsi és Bécsen át a francia befolyás. Mária Terézia és II. József idején a bécsi udvar konyhája teljesen francia volt. Ez természetesen befolyásolta az udvarban élő magyar, lengyel és cseh arisztokrácia étkezését is. Az akkoriban kiadott bécsi és Pesten kiadott német és magyar nyelvű szakácskönyvekben is consomme-ról, braise-ról, fricase-ról, s raguról beszélnek és a készítési módok végtelen változatát sorolják fel. Ez a fejlődés a XIX. század második felében vált teljessé. Ebben az időben fejlődött ki nálunk a vendéglői konyha, melyre különösen nagy hatást gyakorolt az udvarnak és a Nemzeti Casinóba tömörült mágnásvilágnak a francia és olasz konyha felé hajló ízlése és az arisztokraták által alkalmazott francia szakácsok működése. A francia konyha hatásait erőteljes ütemben átvették a polgári vendéglők is. Ezeknek a befolyásoknak volt a következménye, hogy noha a magyar konyha veszített ősi jellegzetességéből, mégis megtartotta változatosabbá vált eredetiségét, hozzáidomult a nemzetközi ízléshez és világszerte elismert hírnévre tett szert. A TÁJJELLEGŰ ÉTELEK A magyar konyha kialakulására nagy hatással volt egy-egy vidék s táj élelmezési lehetősége. Az egyes vidékeken található legnemesebb anyagokat és ételeket továbbfejlesztve alkalmassá tették a főúri konyhák használatára is. Az Alföldön, ahol túlnyomórészt szántóvetők élnek, a lisztes tésztaételek terjedtek el inkább, míg a Felvidék juhtenyésztő lakossága szívesebben fogyasztotta a juhtúrós, sajtos ételeket. Érdekes megemlíteni, hogy a múlt század első felében Szeged környékének pusztáin a csikósok a birkapörköltet bográcsban főzték a következő módon: a bogrács aljára helyezték a kettéhasított fejet, oldalára a csontokat. Alulra a felaprított belsőségek, tehát a máj, a tüdő, a szív, a

3 vese kerültek, köztük az összevágott hagyma, zöldpaprika. Erre tették a felaprított húst, sót, pirospaprikát. Vizet öntöttek hozzá és a vendégfára akasztva, tűz fölött addig főzték, amíg felére beforrt. Közben a beleket megtisztították, a felfogott vérbe kenyeret aprítottak, megsózták, megborsozták és jól összegyúrva a bélbe töltötték, a kolbászokat pedig a pörkölt tetejére rakták. Ekkor a bográcsot megfordították (3-4 ügyes rántással a csont és a fej került felülre, alatta a belsőrészek, a hús, végül a kolbászok). Ezt a tűz fölé visszaakasztva addig főzték, amíg zsírjára lesült. A bográcsot körülülték és az ételt a berakás sorrendjében fogyasztották el: előbb a belsőrészeket, majd a húst, végül a kolbászt. ELSŐ LÉPÉSEK A MAGYAR KONYHA FELÉ A sütés-főzés és a fehér asztal kultúrája különösen olyan vidékeken fejlődik ki, ahol a földnek és az éghajlatnak alkalmassága az asztal élvezeteihez minél több és jobb anyagot szolgáltat. A magyar szakácsművészet fejlődésének legjelentősebb korszaka a XIX. és XX. századra esik. Az idősebb Marchal tanítványai és a múlt század végén jeleskedő szakácsmesterek hozzácsiszolták, hozzáidomították a magyar konyhát a kor finomultabb ízléséhez és igyekeztek kielégíteni a hazai közönség és a külföldiek igényeit, ők voltak, akik megteremtették a magyar konyha egyéni sajátosságait, mert nem másolták le a francia konyha tanításait, hanem a jó tapasztalatokat alkalmazva magas színvonalra emelték a magyar konyhát. Nagy segítséget nyújtottak ehhez a munkához a magyar vidék háziasszonyai is, akik különleges, egyéni készítményeikkel, a hagyományok felfrissítésével járultak hozzá a magyar konyha fejlődéséhez. AZ IGAZI MAGYAR ÉTELEK A magyar konyha remekei a nagy hírű rántott csirke, a ropogósra sült szopósmalac, amelynek a kemencében olyan lesz a bőre, mint az üveg; a fiatal libapecsenye, a tűzdelt pulyka, a rostélyon és nyárson sültek sokféle változata. A magyar konyha kedvelt különlegessége a sokféle disznótoros étel és káposzta (töltött, rakott, lucskos káposzta, székelygulyás), a paradicsomban fürdő töltött paprika, de a zöldbab, a tökfőzelék tejfölös formája is sokak kedvenc étele. A tészták közül magyar különlegesség a finomra kinyújtott, megtöltött, összecsavart és megsütött magyar" rétes, amelyet csak a dús sikértartalmú magyar lisztből lehet készíteni, s zamatát, ízét csak fokozza a töltelékül használt nyár eleji édes cseresznye vagy a magyar alma, de a kapros túró, a káposzta is. A magyar konyhát és művelőit méltán érheti elismerés ország-világ előtt. ÉTELMÜVÉSZET - ÉLETMÜVÉSZET A szakácsművészetnek, a sütés-főzés tudományának nem az a teteje, hogy a legjobb, legválogatottabb, legértékesebb anyagokból jót és művészit alkosson, de az sem, hogy a rosszból jót varázsoljon. A kontár a legnemesebbet is értéktelenné teheti, de a művész sem alkothat igazán jót rossz vagy hibás anyagból. A sütés-főzés mesterségével foglalkozók művészete éppen abban áll, hogy az akár értékes, akár silány anyagot úgy válogassák össze, hogy a legjobbat alkothassák belőle; művészi színvonalra emelkedhet egy egyszerű borjúpörkölt, amelyet tökéletesen készítettek el, de a legfinomabb anyagokból készített libamájpástétom is lehet ehetetlen. A legegyszerűbb és legszegényebb konyha is lehet jó. A legsoványabb étel is lehet ízletes. Ezt mutatja az a tény is, hogy az ősmagyarok jáskájából kialakult gulyás az 1939-es nemzetközi szakácsversenyen I. díjat nyert, márpedig a nemzetek legnagyobb különlegességeikkel versenyeztek az elsőbbségért. A konyha és ezzel a magyar konyha fejlődése töretlen, ahogy az étkezési kultúra fejlődése sem ismer határt, időnként alkalmazkodnia kell a változó és a korral fejlődő életviszonyokhoz. A gazdag, dús, sokszor pazarló főzési módokat, amelyek az idővel sem nagyon számoltak, meg kell változtatni, közelebb kell hozni a változott viszonyokhoz. Az egyes fogásokat olcsóbbá, egyszerűbbé, az elkészítését gyorsabbá kell tenni, anélkül, hogy az ételek ízletessége, a szükséges táperő csorbát szenvedne. A francia konyha nagy szákácsművésze, Escoffier, aki nemrégiben halt meg, vezető szerepet vállalt ebben. A Modern francia konyha kalauza" című munkájában nemcsak hirdette, hanem a gyakorlatban is megvalósította ezt az elvet. A hozzávalók felesleges, sokszor inkább káros, mint hasznos bőségén eret vágni - ami legtöbbször szembehelyezkedóst jelent a hagyományokkal - nem a legkisebb feladat. A régi szakácskönyvek receptjeinek átvizsgálásakor kiderült, hogy az ínyesmesterség alaptörvényének legkisebb sérelme nélkül is sok zsírt, tojást, fűszert, tüzelőt, energiát lehet megtakarítani. A modern konyha fejlődésének elősegítői a tudományos dolgozók, orvosok, vegyészek, biológusok, akik az emberi szervezetet kutatják, az utóbbi évtizedekben több fontos megállapításra jutottak. A vitaminok felfedezésére, illetve jelentőségük felismerésére, a kalóriaelméletek felállítására, valamint az anyagokban a sütés-főzés által végbemenő változások figyelésére a magyar konyha művelőinek is igen nagy szükségük van. Az egyoldalú táplálkozásból eredő betegségek megelőzéséért és a kulturált élelmezés

4 továbbfejlesztéséért egyaránt küzdenie kell a tudománynyal és az élelmezéssel foglalkozóknak. Társadalmunk fejlődése szempontjából hasznos volna, ha az élelmezés korszerű alakulása elősegítené a fejlődést, alapot adna egy erős, egészséges nép továbbfejlődéséhez. Helyes lenne, ha a férjhez menő lányok valóban tudnának is főzni. Túl sok veszélyt rejt magában, hogy a mai fiatal lányok nem tartják kötelességüknek a főzés tudományának elsajátítását. Ha egy asszony nem tud főzni, vagy rosszul főz, ezzel nemcsak a család békéjét, nyugalmát veszélyezteti. A jól vagy rosszul táplált családok alkotják egész nemzetünket, amelyért mindannyiunknak felelősséget kell vállalni, hogy egészséges irányban fejlődjék. A magyar nép gazdag hagyományait az ételkészítésben éppen úgy fel kell kutatni, mint a népdalokat, táncokat vagy a népművészet bármely más ágát és ezeket kell a mai kor igényeihez igazítani. A magyar konyha fejlődése nagy utat tett meg, sok szép eredményt ért el. Megérdemelné tehát a szakácsművészet, hogy egyenlő rangra lépjen a többi népművészettel. Ne szégyelljük a magyar szakácsművészetet, tehetsége és ereje sok örömet szerzett és fog szerezni népünknek. Fejlesszük a magyar konyha művészetét minden családban, falun ós városban egyaránt. Ez fáradságos munkát jelent ugyan, de megéri, mert eredményeit, gyümölcseit egy egész nemzet élvezi. A MAGYAR KONYHA = KÜLÖNLEGES FŐZÉSTECHNIKÁJA A magyar konyha főzéstechnikája látszólag alig mutat eltérést más népek konyhájának ételkészítési eljárásaitól. A világ bármely népének konyháján főzéssel, párolással vagy sütéssel készítik el az ételeket s ezek a műveletek mindenütt azonosak. Ha azonban összehasonlítjuk ételeinket más népek ételeivel, megállapíthatjuk, hogy a magyar konyha ételkészítési eljárásai lényegesen eltérnek a külföldiekétől. Nem járunk messze az igazságtól, ha leszögezzük, hogy a magyar konyha éppen azoknak a különleges ételkészítési eljárásoknak köszönheti jó hírnevét, amelyek megkülönböztetik más népek sütési és főzési módjaitól. A magyar konyha sertészsírral süt, főz, a vajat csak ritkán használja főzéshez, inkább a betegélelmezésben, az étolajat pedig egyáltalán nem vagy elvétve, néhány halétel sütéséhez. A jó magyar étel első és legfontosabb kelléke az olvasztott, kisütött (és nem a préselt) sertészsír. Ételeink jelentős részét felhevített sertészsírból és magas sikértartalmú magyar lisztből készített rántással sűrítjük, ízesítjük. A rántás pirításánál keletkező pörzsanyag a megfelelő ízesítő anyagok és fűszerek (hagyma, fokhagyma, kapor, zöldpetrezselyem stb.) hozzáadásával szinte egyéni ízt, sajátosan magyaros jelleget kölcsönöz ételeinknek (ropogós malacsült, tordai lacipecsenye, bőrös sertéssült, pörköltek stb.). A sertészsír használatából adódik a magyar konyhatechnika másik sajátos vonása, az ételek erősebb fűszerezése. Különösen a fűszerpaprika használata adja meg ételeink jó részének magyaros jellegét. Bár néha túl erősen paprikázzák ételeinket, mégis kétségtelen, hogy a csípős ízű bográcsgulyás, pörkölt vagy halászlé egyedülálló és minden ízével magyaros ételkülönlegesség és a világ bármely más ételeivel sikerrel veszi fel a versenyt. A magyar főzési módra jellemző az átlagnál több tejföl használata is. Számos olyan ételünk van, amelynek legfontosabb anyaga a kissé savanykás, magas zsírtartalmú tejföl. Leveseink, mártásaink, főzelékeink jó része, sőt néhány húsételünk sem képzelhető el tejföl nélkül. Ezenkívül igen sok tészta készítésénél használjuk, nem ritkán pedig még a tálaláskor is friss tejföllel locsoljuk meg ételeinket (székelygulyás, túrós gombóc, uborkasaláta stb.). A magyar konyha egyéni sajátossága a változatos ízösszetétel is. Elég itt csupán a kolozsvári töltött káposztára utalni, amelyben szerencsésen olvad összhangba a mértéktartóan fűszerezett töltelék, a füstölt kolbász, a benne főtt dagadó, a ropogósra sütött szalonna és a tejföllel megöntözött, enyhén savanykás káposzta íze és illata. A megszokottól eltérő ételkészítési eljárások is igen jellemzőek a magyaros konyhatechnikára. Gondoljunk csak a tárkonyos bárányfejre vagy a kürtőskalácsra. Az eredeti, ötletes tálalás még vonzóbbá teszi ételeinket. Igen előkelő rangra emelte a magyar konyhatechnika megbecsült hírnevét meleg főtt és sült házitésztáinak széles változatossága és jobbnál jobb elkészítési módja. A magyar szakácsok, szakácsnők és háziasszonyok, szinte egyéni ötletekkel, érdekes ételkészítési eljárásokkal gazdagítják és teszik eredetivé a magyar konyhatechnikát. A magyar konyhatechnika mai fejlettségét a hazánkban termő nyersanyagok kiváló minősége és széles választéka, jóízű főzelék- és zöldségféléink, gyümölcseink, a hízott ökör, sertéshús, szárnyasaink és édesvízi halaink bősége tette lehetővé. Ösztönző hatással volt konyhánk kialakulására a magyar ember veleszületett igényessége és fejlett ízlése a teritett asztal örömei iránt. Ezek a tények arra késztették a magyar konyha művelőit, hogy újabb és újabb ételkészítési eljárásokat kövessenek és egyre bővítsék az ételek választékát. Pörkölt és paprikás ételeink alapja az olvasztott sertészsírban pirított hagyma, fűszerpaprikával elkeverve. Azért a legmegfelelőbb erre a célra a sertészsír, mert pirításkor a megfelelő hőfokra hevítve legjobban érvényesül a hagyma illó olaja. Az olajban vagy vajban pirított hagyma kevésbé ad jó ízt és ezenkívül a pörköltnek vagy paprikásnak nem adja meg szép színét, hanem az étel elhalványul. Többek közt ez is egyik oka annak, hogy az olajjal, margarinnal vagy vajjal főző népek konyháin a fűszerpaprika használata nem terjedt el. A magyar konyhán a hagymát zsírban fonnyasztjuk, enyhébben vagy erősebben megpirítjuk, vagy sütjük, az étel jellegének megfelelően, ennek

5 következtében mindig más és más ízű ételt nyerünk. Ugyanezt mondhatjuk konyhatechnikánk másik jellegzetes eljárásáról, a rántás készítéséről is. A rántással nemcsak sűrítjük ételeinket, hanem egyben arra törekszünk, hogy a liszt mint sűritő anyag, ne nyers állapotban kerüljön az ételbe. További célunk, hogy a rántás enyhébb vagy erősebb pirításával ízesítsük ételeinket. Vannak olyan ételeink, amelyek csak egész gyengén pirított rántást igényelnek (pl. cukorborsóleves). Más ételeknél viszont az erősebben megpirított rántás pörzsanyagai jól illeszkednek be az erősebb fűszerezést igénylő ételbe (kelkáposzta-főzelék, savanyú tüdő stb.). Az ételek jellegének megfelelő rántáspiritás által elérhető ízhatást azzal fokozzuk, hogy az ételhez szükséges fűszert, fűszernövényt vagy egyéb ízesítő anyagot belekeverjük a rántásba, közvetlenül a sűrítés előtt. Az így sűrített és ízesített ételek azonban csak akkor válnak teljes értékűvé, ha megfelelő ideig forraljuk őket. A fűszerek használatában azonban mindig legyünk mértéktartóak. Súlyos tévedés, hogy az a jó magyar étel, amelybe két kézzel szórjuk a méregerős paprikát. Kétségtelenül zsiradékban dűs ételeink az átlagosnál kissé erősebb fűszerezést igényelnek. Pörköltjeinket és egyéb paprikás ételeinket azonban inkább a paprika tűzpiros szine tegye kívánatossá, alig érezhető, enyhén csípős ízzel. Ugyanígy mértéktartóan kell használnunk a többi fűszerféléket is (magyar bors, majoránna stb.), mert a magyaros ételkészítést éppen az ízek összhangja jellemzi. Az étel alapanyaga, egyéb anyagai és a benne levő fűszerek együttes ízhatást adnak. Míg más népek szakácsai bátortalanul, félve nyúlnak a különböző fűszerekhez, addig a mi szakácsaink merészen fűszerezik ételeinket, a paprika, törött bors, majoránna, csombor kakukkfű, köménymag, petrezselyemzöldje, zellerzöldje, kapor stb. hatásos és jellegzetes ízeket adó arányos keverékeivel. A magyar konyha azonban nemcsak a fűszerezésben, hanem az elkészítés különleges módjában is eltér más népek konyhájától. Erre legjellemzőbb példaként a pörköltet említjük meg. Az igazi jó pörkölt ugyanis mindig rövid lében, fedő alatt, szinte csak a saját zsírjában párolva, pörkölve készül (innen nyerte elnevezését is.) Nem szabad hosszú lére engedve, párolva vagy főzve készíteni, mert így éppen az semmisül meg benne, ami pörköltté avatja. Sok más ételünk készítésében is megmutatkozik a magyar konyhatechnikának az a törekvése, hogy a sütés, pirítás, pörkölés révén pörzsanyagképződést érjen el és ezzel fokozza az étel élvezeti értékét Elég megemlíteni a piros, ropogósra sült malacot, a tordai lacipecsenyét, a paprikás lisztben megforgatott és zsírban ropogósra sült süllőt Milyen finom ízeket rejt magában, mennyire egyedülállóan magyaros az apró kockára vágott füstölt szalonnával lepirított, lebbencstésztából készült leves, paprikától piros színével és enyhén csípős ízével. Nem szabad megfeledkeznünk a világhírű magyar hentesáruról sem. Páros debrecenínk, gyulai módra készült füstölt kolbászunk, kolozsvári füstölt szalonnánk, mind hozzájárulnak ételeink páratlan ízéhez. Más népek is megtűzdelik szalonnával a pulykát sütés előtt, de mennyivel jobb az a pulykapecsenye, amit hízott magyar pulykából, magyar füstölt szalonnával tűzdelve készítünk. Nem véletlen az sem, hogy legjobb ízű és leghíresebb ételeink tejföllel készülnek. Számos más olyan ételünk is van, melyek el sem képzelhetők tejföl nélkül, mint pl. a rakott káposzta, a töltött káposzta, a tejfölös tök, a zöldbabfőzelék, sok levesünk és mártásunk stb. Magyaros konyhatechnikánk a házi főtt és sült tészták készítésében nyújtja talán a legtöbbet és a legeredetibbet. Ehhez csak a lehetőséget adja meg hazai búzánk finom lisztje, pompás ízű gyümölcseink, a jó vaj és egyéb kiváló nyersanyagaink. Legnagyobb kincsünk itt szakácsaink és háziasszonyaink rátermettsége, kezdeményező készsége és ötletessége, az a nyugtalanság, örökös újatkeresés, amely újabb tésztákkal, házisüteményekkel gazdagítja kiapadhatatlanul változatos magyaros tésztáink sorát. A foszlós mazsolás kalácstól kezdve a vargabélesig a forgácsfánktól a kürtőskalácsig, a vert perectől a ropogós vegyes rétesig ki győzné felsorolni a jobbnál jobb tésztákat, amelyek mind igazán méltó befejezői egy-egy étkezésnek. LEVESEK ÉS LEVESBETÉTEK A magyaros konyha kedvelői főétkezéseiket el sem tudják képzelni leves nélkül. A leves ízanyagokban gazdag és javítja az étvágyat. A magyaros leveseket általában rántással vagy habarással sűrítjük. Az alapanyag jellegének megfelelően használunk világosabb vagy barnábbra pirított rántást vagy habarást. A magyaros konyhán sűrítés nélküli levesek is készülnek. Ilyenkor az alapanyagokon kívül betéteket készítünk a levesbe. A magyar vidékeken néhány leves főétel formájában is asztalunkra kerülhet. Ezeket második fogásként kiadós tésztának kell követnie. A szegedi halászlé után tepertős túrós csuszával, Újházi tyúkleves után rakott palacsintával, az orjaleves után sonkás kockával folytatódhat az étkezés. A húsleves nem nevezhető magyar eredetűnek. A franciák pot an feu-je, petit marmitje, vagy bouillonja megelőzte a régi magyar mesterek tehénhúsból készült leveseit, melyeket kenyérszeletekkel, különféle növényi anyagokkal, tésztafélékkel adtak asztalra. A magyaros étrendek összeállításánál fontos a levesek helyes megválasztása. Nehezebb, tartalmasabb ebédet mindig könnyebb, könnyebb ételekből összeválogatott étrendet pedig táplálóbb levessel vezessünk be. A levesek kedvelői azt tartják, hogy a jó leves az ebéd egyik legfontosabb része. Ha a leves rosszul sikerült, elrontja az egész ebéd értékét. Ezért törekedjünk arra, hogy leveseink ízeik összhangjával, illatukkal, zamatukkal ne csak az étvágyat keltsék fel, hanem fogyasztásuk örömet is szerezzen.

6 A közölt anyaghányadokból készült levesek és levesbetétek 5 személyre elegendők. EGYSZERŰ LEVESEK HÚSLEVES Hozzávalók: 80 dkg marhahús, 15 dkg sárgarépa, 5 dkg petrezselyemgyökér, 5 dkg zeller, 5 dkg karalábé, 5 dkg kelkáposzta, 2 dkg hagyma, 2 dkg gomba, 1 gerezd fokhagyma, 2 dkg paradicsompüré, egész bors, pirospaprika, só (nyáron 1 db zöldpaprika), 5 dkg finom metélt. A megmosott marhahúst 2 liter vízben feltesszük főni. Ügyeljünk arra, hogy a leves lassan forrjon, a tetején keletkező habot pedig mindig szedjük le. A megtisztított és megmosott zöldséget, gombát, hagymát, paradicsompürét, sót, borsot, pirospaprikát belerakjuk és addig forraljuk, amíg a hús megpuhul. Utána leszűrjük. A finom metéltet külön vízben megfőzzük, a megfőtt zöldséget és gombát metéltre vágjuk, majd a leszűrt levesbe tesszük. GULYÁSLEVES Hozzávalók: 25 dkg marhahús, 10 dkg hagyma, só, 1 gerezd fokhagyma, 1 g köménymag, 1 kg burgonya, 10 dkg lecsó, pirospaprika, 4 dkg zsír. Zsírban megpirítjuk a hagymát, beletesszük a pirospaprikát, a kockára vágott marhahúst, a finomra vágott fokhagymát, köménymagot, lecsót, megsózzuk, vízzel felöntjük és nem egészen puhára pároljuk. Hozzáadjuk a kockára vágott burgonyát, annyi vizet öntünk rá, hogy a burgonyát és a húst ellepje és megfőzzük. CSIRKEAPRÓLÉK-LEVES Hozzávalók: 30 dkg csirkeaprólék, 15 dkg sárgarépa, 5 dkg petrezselyemgyökér, 10 dkg friss zöldborsó vagy 4 dkg konzerv zöldborsó, 3 dkg gomba, só, törött bors, fél csomag petrezselyemzöldje, 5 dkg zsír, 2 adag velős gombóc, 6 dkg liszt. A megtisztított és megmosott aprólékot összevágjuk. A zöldséget, gombát megtisztítjuk, kockára vágjuk és a megtisztított zöldborsóval, törött borssal ízesített 1,5 liter sós vízben puhára főzzük. Zsírból, lisztből világos rántást készítünk, finomra vágott petrezselymet teszünk beié, kevés hideg vízzel felöntjük, a levesbe keverjük, felforraljuk és a velős gombócot belefőzzük. HALLEVES Hozzávalók: 50 dkg hal (ponty, harcsa stb.), só, paprika, 2 dkg cukor, fél dl ecet, l db babérlevél, 4 dkg zsír, 6 dkg liszt, 1 dl tejföl, I zsemle, törött bors, 15 dkg sárgarépa, 15 dkg petrezselyemgyökér, 2 dkg hagyma, tel csomag petrezselyemzöldje, 1 dkg vaj. a megtisztított halat 1,5 liter sós, ecetes, babérleveles, borsos, hagymás vízben megfőzzük. A megtisztított és metéltre vágott zöldséget a leszűrt nallében puhára főzzük. Zsírból, lisztből rántást készítünk, vágott zöldpetrezselymet, pirospaprikát teszünk bele és kevés hideg vízzel felöntjük. Utána a levesbe keverjük a tejföllel együtt és 10 percig forraljuk. A zsemlét kockára vágjuk, vajban megpirítjuk és tálaláskor minden tányér levesbe külön teszünk belőle. A hal húsát lefejtjük a szálkákról és tálaláskor a levesbe tesszük. LEBBENCSLEVES Hozzávalók: 50 dkg burgonya, só, 4 dkg zsír, 10 dkg füstölt szalonna, 2 dkg hagyma, 10 dkg liszt, V2 tojás, 10 dkg lecsó, vagy 1 db zöldpaprika, egy kis paradicsom és pirospaprika. A meghámozott és megmosott burgonyát kockára vágjuk és 1,5 liter sós vízben megfőzzük. A lisztből és a tojásból tésztát gyúrunk, kockára vágjuk és zsírban megpirítjuk. A füstölt szalonnát is kockára vágjuk, az apróra vágott hagymával megpirítjuk. Megszórjuk pirospaprikával, majd a lecsóval, illetve a zöldpaprikával, paradicsommal s a tésztával együtt a levesbe tesszük. 10 percig forraljuk. LENCSELEVES Hozzávalók: 30 dkg sertés- vagy borjúcsont, 10 dkg sárgarépa, 5 dkg petrezselyemgyökér, 20 dkg lencse, só, 4 dkg zsír, 6 dkg liszt, 2 dkg hagyma, 2 dkg cukor, 1 db babérlevél, V2 dl ecet, 2 dkg mustár, 1,5 dl tejföl. A megtisztított és megmosott lencsét puhára főzzük. A csontot, zöldséget 1,5 liter sós vízben megfőzzük és a megfőtt lencsére szűrjük, majd beletesszük a babérlevelet. Lisztből és zsírból finomra vágott hagymával rántást készítünk, kevés hideg vízzel felöntjük. A levesbe keverjük, ecettel, cukorral ízesítjük és 10 percig forraljuk. Tálalás előtt a tejfölben a mustárt habverővel elkeverjük és ugyancsak a levesbe öntjük. TEJFÖLÖS BURGONYALEVES Hozzávalók: 30 dkg borjú- vagy sertéscsont, 10 dkg sárgarépa, 5 dkg petrezselyemgyökér, só, 60 dkg burgonya, 4 dkg zsír, 6 dkg liszt, 3 dkg hagyma, XA csomag petrezselyemzöldje, Vi csomag zellerzöldje, 2 dl tejföl. A csontot, zöldséget 1,5 liter sós vízben megfőzzük. A levest leszűrjük, a megtisztított és kockára vágott burgonyát belerakjuk és megfőzzük. A zsírból és lisztből rántást készítünk. Ha megpirult, finomra vágott hagymát, zellert és petrezselyemzöldet teszünk bele. A rántást hideg vízzel felöntjük, a levesbe keverjük és jól felforraljuk. Tálalás előtt belekeverjük a tejfölt is.

7 TARHONYALEVES Hozzávalók: 30 dkg borjú- vagy sertéscsont. 10 dkg sárgarépa, 5 dkg petrezselyemgyökér, 4 dkg zsír, 2 dkg hagyma, pirospaprika, törött bors, 4 dkg füstölt szalonna, la csomag petrezselyemzöldje, 10 dkg konzervlecsó vagy 1 db zöldpaprika és egy kis paradicsom, 10 dkg tarhonya. A csontot, zöldséget 1,5 liter sós vízben megfőzzük. A tarhonyát zsírban megpirítjuk. Finomra vágott zöldpetrezselymet, pirospaprikát, kockára vágott szalonnát adunk hozzá. A lecsóval, illetve a zöldpaprikával és paradicsommal együtt a leszűrt levesbe tesszük és puhára főzzük. ZÖLDBABLEVES Hozzávalók: 30 dkg borjú- vagy sertéscsont, V2 csomag petrezselyemzöldje, 40 dkg friss vagy 50 dkg konzerv zöldbab, 4 dkg zsír, 12 dkg liszt, só, paprika, 2 dkg hagyma, % tojás, 2 dl tejföl, 3 cl ecet, 1 gerezd fokhagyma. A csontokat és a zöldséget 1,5 liter sós vízben megfőzzük. A levest leszűrjük, a megtisztított és megmosott zöldbabot összevágjuk és a levesben puhára főzzük. Zsírból és 6 dkg lisztből finomra vágott vöröshagymával, zöldpetrezselyemmel, fokhagymával, paprikával rántást készítünk, kevés hideg vízzel felöntjük, a levesbe keverjük ós 5 percig forraljuk. 6 dkg lisztből, V% tojásból kevés vízzel csipetkét készítünk és a levesbe főzzük. Tálalás előtt belekeverjük a tejfölt. PARADICSOMLEVES Hozzávalók: 30 dkg borjú- vagy sertéscsont, 10 dkg sárgarépa, 5 dkg petrezselyemgyökér, 1 kg friss paradicsom vagy 20 dkg paradicsompüré, 4 dkg zsír, 6 dkg liszt, só, 2 dkg hagyma, 3 dkg cukor, Vi csomag zellerzöldje, 5 dkg rizs. A csontot, sárgarépát, petrezselyemgyökeret, hagymát, zellerzöldjót 1,5 liter sós vízben 2 óra hosszat főzzük. Hozzáadjuk a megfőtt friss paradicsomot vagy pürét és cukorral ízesítjük. A zsírból és lisztből rántást készítünk. Kevés hideg vízzel felöntjük, a levesbe keverjük és 10 percig forraljuk. Utána átszűrjük. A rizst külön vízben megfőzzük és tálalás előtt a levesbe tesszük. KÖMÉNYMAGOS LEVES Hozzávalók: 10 dkg liszt, 8 dkg zsír, Wi zsemle, kávéskanálnyi köménymag, só. A másfél zsemlét kis kockára vágjuk és zsírral kent serpenyőben, sütőben kissé megpirítjuk. Barna rántást készítünk, hozzáadjuk a köménymagot, feleresztjük mintegy másfél-két liter vízzel, jól kiforraljuk percig, végül átszűrjük. Adhatunk a rántásba vágott zöldpetrezselymet is. SUHANTOTT LEVES Hozzávalók: 12 dkg liszt, 7 dkg zsír, pirospaprika, 2 tojás, egy kis csomó zöldpetrezselyem, só. A két tojást kis tálkába ütjük, kanálka vízzel elkeverjük, majd hozzákeverünk 3 dkg lisztet és kevés vizet. Kissé megsózzuk. A zsírral és 9 dkg liszttel világosbarna rántást készítünk, beleadjuk az apróra vágott zöldpetrezselymet és a pirospaprikát és mindjárt felengedjük megfelelő mennyiségű vízzel. Megsózzuk és felfőzve lassan forraljuk legalább percig. Tálalás előtt a levest erősen forraljuk, habverővel gyorsan keverjük, közben hozzáöntjük a tojástömeget, hogy foszlányszerű betétünk legyen. SÓSKALEVES Hozzávalók: 30 dkg borjú- vagy sertéscsont, 50 dkg sóska, 1 db sárgarépa, 1 db petrezselyemgyökér, 6 dkg zsír, 6 dkg liszt, 1 kis fej hagyma, 3 dkg cukor. 3 dkg vaj, 1 db zsemle, 2 dl tejföl, só. A csontot, zöldséget 1,5 liter sós vízben megfőzzük, 3 dkg zsírban a karikára vágott hagymát megpirítjuk, a megmosott sóskát beletesszük, félóráig pároljuk és a leszűrt csontiéve! felöntjük. 3 dkg zsírból és 6 dkg lisztből rántást készítünk, kevés hideg vízzel felengedjük, a levesbe k ever jyk, 10 percig forraljuk és szitán áttörjük. Tálalás előtt belekeverjük a tejfölt és vajban pirított zsemlekockákkal tálaljuk. GOMBALEVES Hozzávalók: 30 dkg borjúcsont, 15 dkg gomba, 1 db sárgarépa. 1 db petrezselyemgyökér, 6 dkg zsír, 6 dkg liszt, 3 dkg hagyma, 2 dl tejföl, petrezselyemzöldje, só, törött bors, kevés paprika. A csontot, zöldséget 1,5 liter sós vízben megfőzzük. A gombát megtisztítva, megmosva szeletekre vágjuk, 2 dkg zsírban finomra vágott hagymát pirítunk, az összevágott gombát beletesszük, pároljuk, borsozzuk és a leszűrt csontlébe tesszük. 4 dkg zsírból és 6 dkg lisztből rántást készítünk, a vágott zöldpetrezselymet és paprikát beletesszük, a levesbe keverjük ós 10 percig forraljuk. Tálalás előtt a tejfölt belekeverjük.

8 MAGYAROS CSIRÁG (SPÁRGA) LEVES Hozzávalók: 50 dkg sertés- vagy borjúcsont, 60 dkg csirág, 1 db sárgarépa, 1 db petrezselyemgyökér, Vz db zeller, 1 db vöröshagyma. 8 dkg zsír, pirospaprika, 2 dl tejföl, 6 dkg liszt, só, pár szem bors. A csontot jól megmossuk, 2 liter vízzel a tűzre tesszük, megsózzuk. Egy óra forrás után beleadjuk a zöldséget, hagymát és borsszemeket. A csi-rágot lehántoljuk, másfél centiméternyi darabokra vágjuk és hideg vízben tartjuk. Kétórai forrás után kis fazékba szűrünk a levesből. Beleadjuk a csirágot és fedő alatt puhára főzzük. Rántást készítünk a zsírral és liszttel. Ha sárgára pirult, félretesszük és belekeverjük a pirospaprikát. Ha a csirág megpuhult, elkeverjük a rántást kevés hideg vízzel és levessel. A csirágra rászűrünk megfelelő mennyiségű csontlevet, berántjuk és tovább forraljuk. Negyed óra múlva hozzáhabarjuk a tejfölt és pár percnyi forrás után félreállítjuk. Nyáron adjunk a levesbe egy zöldpaprikát, egy paradicsomot is. Ezeket is kockára vágjuk, kevés zsírban átpároljuk, kis csontlével felengedjük. Fedő alatt puhára pároljuk, majd a tejföllel együtt a berántott levesbe öntjük. BORLEVES Hozzávalók: 12 dl jó fehér bor. 5 tojássárgája, dkg cukor, kis darabka fahéj, citromhéj, 1 db szegfűszeg. A fehér bort 4 dl vízzel a tűzre tesszük a cukorral, fahéjjal és citromhéjjal, melybe beleszórjuk a szegfűszeget. Mielőtt megmelegedne, félreteszünk belőle fél csészényivel. A levesestálban habverővel jól elhabarjuk a tojássárgáját a fél csészényi borral. Mintegy 8-10 percnyi lassú forralás után hozzáhabarjuk a bort a tojássárgájához, a fahéjat és citromhéjat kihalásszuk belőle és tálaljuk. HAGYMALEVES Hozzávalók: 20 dkg vöröshagyma, 10 dkg vaj, 2 liter húslé, 3 dkg liszt, 5 dkg sajt, 1 db kifli. A hagymát karikára vágjuk és egy lábasban vajjal aranysárgára pirítjuk. Meghintjük a liszttel és kissé tovább pirítjuk, majd feleresztjük a húslével és 10 percig forraljuk. A kiflit vékony karikára vágjuk, sütőben megpirít- 21 juk. Beletesszük egy levesestálba, ráöntjük a levest, megszórjuk reszelt sajttal és a tetejét forró sütőben megpirítjuk. BAKONYI VARGÁNYALEVES Hozzávalók: 30 dkg sertéscsont, 15 dkg vegyes zöldség, só, 30 dkg vargányagomba, 10 dkg zsír, 6 dkg hagyma, paprika, törött feketebors, 2 dl tejföl, 1 dl tejszín, 3 dkg liszt, Vi csomag zöldpetrezselyem. A csontból vegyes zöldséggel, kevés sóval, 1,2 liter csontlevest főzünk. A finomra vágott hagymát zsírban megpirítjuk, hozzákeverjük a paprikát, majd hozzáadjuk a szeletekre vágott vargányát, finomra vágott zöldpetrezselymet, törött borsot. Gyengén megsózva 15 percig pároljuk. Ezután hozzáöntjük a szűrt csontlevest. A tejfölt elkeverjük a liszttel, hozzákeverjük a forrásban levő leveshez. Még tíz percig lassan forraljuk és végül 1 dl tejszínt öntünk hozzá. Tálalásnál apró vajas galuskát adunk a levesbe. KÜLÖNLEGES LEVESEK ZALAI RÁKKRÉMLEVES Hozzávalók: 30 dkg borjúcsont, 15 dkg sárgarépa, 8 dkg petrezselyemgyökér, 20 db zalai rák, 2 dkg hagyma, egész bors, kevés kakukkfű, 1 db babérlevél, XA gerezd fokhagyma, 3 dkg paradicsompüré, só, 6 dkg liszt, 12 dkg vaj, V4 dl konyak, 1 dl fehér bor, 1,5 dl tejszín, 1 tojássárgája, 5 dkg rizs, 3 dkg konzerv zöldborsó. A csontot 5 dkg sárgarépával, 3 dkg petrezselyemgyökérrel, sóval 2 óra hosszat főzzük. A megtisztított zöldséget, hagymát apró kockákra vágjuk és a kakukkfűvel, babérlevéllel, borssal, paradicsompürével 5 dkg vajban megpirítjuk. A megmosott rákoknak (csak élő rákot szabad használni) belét kihúzzuk, a rákokat a megpirított zöldségbe tesszük, a konyakot ráöntjük, meggyújtjuk és addig keverjük, amíg a konyak ég. Utána fehér bort és kevés levest öntünk rá és fedő alatt 10 percig pároljuk. Majd kiszedjük a rákokat, az olló- és farokrészeiket megtisztítjuk. A rákot megtisztítás után - 5 db rákhátat félretéve - mozsárban finomra összezúzzuk és a zöldséges, borsos lébe téve húslével felöntjük. Utána felforraljuk és szitán áttörjük: öt dkg vajból és lisztből világos rántást készítünk, kevés hideg vízzel felöntjük, a levesbe keverjük és 10 percig forraljuk. A rizst megtisztítjuk, megmossuk, 2 dkg vajjal sós vízben megpároljuk, zöldborsót teszünk hozzá és a megtisztított rákhátakat megtöltjük. Tálalás előtt a tejszínt a tojássárgájával elkeverjük és a nem forró levesbe tesszük. Minden személy levesébe 4 db rák húsát és 1 db zöldborsós, rizzsel megtöltött rákhátat teszünk.

9 PALÓCLEVES Hozzávalók: 1,50 kg ürühús, 30 dkg hagyma, 5 dkg zsír, 5 dl tejföl, pirospaprika, 1 kg gyenge zöldbab (vagy vajbab), 70 dkg burgonya, 1 g köménymag, törött bors, Vi babérlevél, só, 1 dkg fokhagyma, 4 dkg liszt, 10 dkg füstölt szalonna, Vi csomag zöldpetrezselyem. A füstölt szalonnát egész apró kockákra vágjuk és lábasba téve megpirítjuk. Hozzáadjuk az apróra vágott hagymát és megfonnyasztjuk benne. Utána megszórjuk pirospaprikával és beletesszük a szép egyenletes kockára vágott, jól megmosott ürühúst. Elkeverjük, megsózzuk, törött borssal, babérlevéllel fűszerezzük és hozzátesszük a köménymaggal együtt egész apróra vágott fokhagymát. Fedő alatt majdnem puhára pároljuk, időnként megkeverve, rövid lében, mindig csak annyi vizet hozzáadva, hogy le ne égjen. Közben külön gyengén sózott vízben megfőzzük a megtisztított és egyenletes darabokra vágott zöldbabot. Szép rózsaszínű rántást készítünk, a megpuhult húst, burgonyát és zöldbabot összeöntjük. Annyi vizet teszünk hozzá, amennyi levesre szükségünk lesz, a rántással berántjuk és jól felforraljuk. Tálalás előtt megízesítjük, a tejfölt elkeverjük benne. Újra felforraljuk és forrón, nagyobb levesestálban tálaljuk. Tálaláskor apróra vágott zöldpetrezselyemmel megszórjuk. KASZÁSLÉ Hozzávalók: 1,20 kg sertéslábhús, 4 gerezd fokhagyma, só, ecet, 3 dl tejföl, 1 tojás, 6 dkg liszt. A jól megtisztított és kettévágott sertéslábat mintegy 3 liter vízben 4 gerezd fokhagymával, megsózva, puhára főzzük. Egy tálkában jól elhabarjuk a tejfölt, lisztet és tojást. Behabarjuk vele a levest és tálalásig melegen tartjuk, gyakran megkeverve. A húst leszedjük a csontról, kisebb darabokra vágjuk, rászűrjük a levest és ecettel kellő savanyúra ízesítjük. CIBERELEVES Hozzávalók: 15 dkg kenyérkovász, 60 dkg korpa, 6 dkg rizs, 3 dl tejföl, 2 zsemle, 1 dkg liszt, 2 dkg zsír, só. A kovászt jól elmorzsoljuk, egy liter langyos vízbe beleadjuk a korpát és meleg helyen állni hagyjuk. Ha savanyodni kezd, még felöntjük langyos vízzel és 2-3 napig erjesztjük. Ezek után szőrszitán átszűrjük, a tűzre tesszük. Ha forrni kezd, 6 dkg megmosott rizst adunk bele, megsózzuk és lassan főzzük. Ha a rizs jól megpuhult, elkeverjük a tejfölt a liszttel, behabarjuk vele a levest és még rövid ideig forraljuk. Egy serpenyőt kikenünk zsírral, belerakjuk a felszeletelt zsemlét, forró sütőben kissé átpirítjuk, majd a tálba adjuk és ráöntjük a forró levest. SZABÓGALLÉRLEVES Hozzávalók: 50 dkg marhahús. 20 dkg sovány sertéshús. 1 kg ritkacsont, 25 dkg vegyes zöldség. 10 dkg zeller. 2 fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma. 8 szem bors, pirospaprika, 2 tojás, 20 dkg liszt, 4 dkg zsír, 1 kis csomag petrezselyemzöld, só, törött bors. A marhahúst és a csontot jól megmosva, mintegy 2Vz I vízzel a tűzre tesszük. Gyengén megsózzuk. Egy órai forralás után beleadjuk a hasábokra vágott zöldséget, a hagymát, fokhagymát, a pirospaprikának a felét és a borsszemeket. Lassan, egyenletesen forraljuk. Közben a sertéshúst finomra daráljuk. Serpenyőben felmelegítjük a zsírt, kevés, finomra vágott hagymát adunk bele. Ha sárgára pirult, beleadjuk a sertéshúst, sózzuk, borssal hintjük, vágott zöldpetrezselymet és a fele pirospaprikát adjuk hozzá és keverés közben készre pirítjuk a húst. Félreállítjuk, majd egy felvert tojást keverünk hozzá. A lisztből a második felvert tojás négyötödrészével, kis sóval, kemény tésztát gyúrunk, cipóba formáljuk és minél vékonyabbra kisodorjuk. Félbevágjuk és az egyik felére megfelelő távolságra egymástól kávéskanállal kis halmokat rakunk a húsvag-dalékból. Az egyötödrész tojást gyüszűnyi hideg vízzel elhabarjuk és egy kenőtollal a közöket és körül a széleket megkenjük, mint a derelyénél szokás. Ráhajtjuk a tészta másik felét és ujjainkkal kissé lenyomkodjuk. A cifra metélövel lehetőleg háromszögletes derelyéket vágunk ki. Ha a marhahús megpuhult, kivesszük és másra használjuk fel. A csont tovább forrjon, legkevesebb 3 óra hosszáig. Végül leszűrve a levest, tálalás előtt belefőzzük a derelyéket. Ezeket a derelyéket nevezzük szabógalléroknak. ORJALEVES Hozzávalók: 50 dkg marhahús, 20 dkg sovány sertéshús, I kg sertésfej csonttal. 25 dkg vegyes zöldség, 10 dkg zeller, 1 db karalábé, 1 fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, pirospaprika, késhegynyi sáfrány, 1 tojás. 20 dkg liszt, 8 szem egész bors, 1 szem szegfűbors. I póré hagyma, só, zellerzöldje, petrezselyemzöldje. A marhahúst és a csontot jól megmosva mintegy 2 1 /2-3 liter hideg vízzel a tűzre tesszük és gyengén megsózzuk. Közben vizet forralunk, ha forr, beleadjuk a jól megtisztított sertésfejet a csonttal együtt. 3-4 percig forraljuk, majd kivesszük a vízből, leöblítjük és félretesszük. Ha a marhahús másfél óráig forrt, beleadjuk a hagymát, fokhagymát, pirospaprikát és borsszemeket, majd egyenletesen tovább

10 forraljuk. Újabb egy óra elteltével hozzáadjuk a sertésfejet is. Közben a zöldséget és karalábét kisebb, hosszúkás darabokra vágjuk. Külön edényben főzzük a rászűrt leves egy részével. Közben a húslevesbe beleadjuk a sáfrányt is. A lisztből a tojással és kis sóval kemény tésztát gyúrunk és mind vékonyabbra kisodorjuk. A cifra metélövel ujjnyi széles és mintegy 8 cm hosszú szalagokat vágunk. Kevés szikkadás után egyenként, vastagabb főzőka-nálnyélre csavarjuk a tekercseket, pléhtepsire csúsztatjuk és kihűlőfél-ben levő sütőben kis ideig szikkasztjuk. Ha a marhahús és a sertésfej is puhára főtt, beleadjuk a levesbe a petrezselyem- és a zellerzöldet, még néhány percig főzzük, majd félreállítjuk az edényt. A marhahúst és a sertésfejet óvatosan egy lábasba szedjük. A marhahúst másra használjuk fel. A sertésfejet leszedjük a csontról és kisebb hosszúkás darabkára vágjuk. Ha a leves nagyon zsíros, akkor a zsír egy részét leszedjük. A levest ruhán vagy levesszűrőn átszűrjük, hozzáadjuk a zöldséget a lével és melegen tartjuk. Közvetlenül a tálalás előtt belefőzzük a tésztát, ha megfőtt, hozzáadjuk a sertésfejet. Ügyeljünk arra, hogy a leves kristálytiszta legyen, ezért fontos a lassú, egyenletes forralás. Ha a tésztát néhány nappal előbb készítjük el, akkor nem szükséges a sütőben szikkasztani. Nyári hónapokban főzhetünk a levesbe 1-2 db zöldpaprikát és paradicsomot is. SZÁMADÓ JUHÁSZNÉ LEVES Hozzávalók: 70 dkg ürülapocka, 15 dkg hagyma, 5 dkg zsír, 2 dkg liszt, 3 dl tejföl, i gerezd fokhagyma. 1 kis csomag kapor, só, bors, pirospaprika. (Csipetkének: 8 dkg liszt, Vi tojás.) Az ürühúst kockára vágjuk és finomra vágott hagymával zsírjára lepároljuk. Hozzátesszük a pirospaprikát, a lisztet, vízzel feleresztjük és puhára főzzük. Hozzákeverjük a tejfölt, a finomra vágott kaprot, sóval, borssal ízesítjük és a külön kifőzött csipetkét hozzáadva tálaljuk. BAKONYI BETYÁRLEVES Hozzávalók: 50 dkg marhaszegye, 50 dkg levestyúk (Vi db), 25 dkg vegyes zöldség, 10 dkg zeller, 1 fej hagyma, só, egész bors, 1 db hegyespaprika. (Laskatésztának: 8 dkg liszt, Yz tojás.) A marhahúst és a tyúkot öt-öt darabra vágjuk és feltesszük főni, mint a húslevest. Ha a hús félig megfőtt, hozzátesszük a metéltre vágott zöldséget, zellert és a hagymát, paprikát, sót és az egész borsot, majd készre főzzük- A lisztből, tojásból csusza vékonyságú laskatésztát gyúrunk és tálalás előtt a levesbe főzzük. CSORDÁSLEVES Hozzávalók: 25 dkg marhahús, 25 dkg birkahús, 35 dkg jérce, 25 dkg vegyes zöldség, 10 dkg kelkáposzta, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, pirospaprika (lebbencstésztának: 8 dkg liszt, Vz tojás). A marhahúst és a birkahúst gulyásnagyságú kockákra vágjuk. A birkahúst leforrázzuk, hideg vízzel lemossuk és a marhahússal együtt, mint a húslevest, feltesszük főni. Ha a hús félig megfőtt, hozzáadjuk az öt darabra vágót jércét. A zöldséget, kelkáposztát, hagymát vastag metéltre vágjuk, a fűszerekkel együtt a levesbe tesszük és készre főzzük. A lisztből és tojásból lebbencstésztát gyúrunk és tálalás előtt a levesbe főzzük. HIDEG MÁLNALEVES BAKATORRAL Hozzávalók: V2 liter málna, 30 dkg cukor, 2 dl víz, 3,5 dl bakator bor, 2,5 dl fehér bor, V2 citrom, kis fahéj és citromhéj. A málnát kiszemezzük, megmossuk, negyedrészét porcukorral meghintjük és jégre tesszük. A 25 dkg cukrot 2 dl vízzel felforraljuk, ráöntjük a többi málnára és szitán áttörjük. Hozzáöntjük a bakator vörös bort és a fehér bort. Az egészet porcelán edénybe öntjük, hozzácsavarjuk a citrom levét, hozzátesszük az egészben hagyott málnát és két-három órára jégre állítjuk. Hideg csészébe öntve tálaljuk. LEVESEK, MINT ÖNÁLLÓ ÉTELEK TYŰKLEVES ÚJHÁZY MÓDRA Hozzávalók: 1,50 kg tyúk, 20 dkg sárgarépa, 10 dkg petrezselyemgyökér, 5 dkg zeller, 2 dkg hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 dkg paradicsompüré, 5 dkg gomba (nyáron 1 db zöldpaprika), só, egész bors, 8 dkg liszt, fél tojás. A tyúkot megtisztítjuk, felbontjuk, 2 liter sós vízben feltesszük főni a megtisztított zöldséggel, zellerrel, hagymával, fokhagymával, gombával, borssal együtt. Addig főzzük, amíg a tyúk megpuhul. Lisztből, tojásból tésztát gyúrunk, finom metéltre vágjuk és a leszűrt levesben megfőzzük. A főtt zöldséget, gombát is metéltre vágjuk, a levesbe rakjuk és úgy tálaljuk.

11 KÁPOSZTALEVES FÜSTÖLT KOLBÁSSZAL Hozzávalók: 40 dkg savanyú káposzta. 4 dkg zsír, 6 dkg liszt, 2 dkg hagyma, pirospaprika, só, 20 dkg füstölt kolbász, 5 dkg füstölt szalonna, 2 dl tejföl. A savanyú káposztát 1,5 liter vízben puhára főzzük. A füstölt szalonnát kockára vágjuk, lepirítjuk, a kolbászt karikára vágjuk, a levesbe tesszük és megsózzuk. Lisztből és zsírból rántást készítünk, finomra vágott hagymát, pirospaprikát teszünk bele, kevés hideg vízzel felöntve a levesbe keverjük és 10 percig forraljuk. Tálalás előtt a tejfölt belekeverjük. BABLEVES FÜSTÖLT CSÜLÖKKEL Hozzávalók: 50 dkg füstölt csülök, 10 dkg sárgarépa, 5 dkg petrezselyemgyökér, só, 15 dkg szárazbab, 4 dkg zsír, 3 dkg hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 6 dkg liszt, 2 dl tejföl, pirospaprika, Í4 csomag zöldpetrezselyem. A füstölt csülköt 1,5 liter vízben megfőzzük. A megtisztított és megmosott babot néhány órára vízben áztatjuk, majd puhára főzzük és a füstölt hús levével felöntjük. Zsírból és lisztből rántást készítünk, a finomra vágott hagymát, fokhagymát, petrezselyemzöldjét, pirospaprikát a rántásba tesszük. Kevés hideg vízzel felöntjük, a levesbe keverjük és 10 percig forraljuk. A megfőtt csülköt 5 részre vágva tálalás előtt a levesbe tesszük. Ugyancsak tálalás előtt a tejfölt belekeverjük. KORHELYLEVES Hozzávalók: 20 dkg sertésdagadó, 15 dkg füstölt kolbász 4 dkg rizs, 80 dkg savanyú káposzta, 8 dkg zsír, 3 dl tejföl, pirospaprika, 2 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, só, törött bors. Az apróra vágott hagymát és fokhagymát a zsírban sárgára pirítjuk, belekeverjük a pirospaprikát, a megmosott és kis kockára vágott sertéshúst, megsózzuk, kis törött borssal hintjük és fedő alatt, gyakori keverés közben pároljuk. Ha szükséges, közben kis csontlével vagy vízzel felengedjük, hogy le ne süljön. Ha a savanyú káposzta sós vagy túl savanyú volna, kissé kimossuk, de a levéből félreteszünk. Ha a kész leves nem volna elég savanyú, hozzáadunk ebből a léből. A savanyú káposztát háromnegyedrészig puhára főzzük hurkalében vagy csontlében, majd hozzáadjuk a húst a pörköltlével és tovább főzzük. Közben a megmosott rizst is és a megmosott kolbászdarabot is hozzákeverjük. A kolbászt 10 perc múlva kivesszük és karikára vágjuk. Ha a hús és a rizs is megpuhult, behabarjuk a levesbe a tejfölt. Kissé még forraljuk, majd a kolbászkarikákat is beletesszük. Ha szükséges, még sózzuk, esetleg a káposztaléből adunk hozzá és még néhány percig főzzük. A levesnek savanykásnak és kissé zsírosnak kell lennie. BOGRÁCSGULYÁS Hozzávalók: 80 dkg marhahús, 8 dkg zsír, pirospaprika, 2 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 kg burgonya, 8 dkg liszt, Vz tojás, 2 db zöldpaprika, 1 db paradicsom vagy 10 dkg lecsó, só, köménymag. A kockára vágott marhahúst megmossuk és szűrőn lecsurgatjuk. Az apróra vágott hagymát és fokhagymát a zsírban sárgára pirítjuk, hozzákeverjük a pirospaprikát és a húst. Megsózzuk, rászórjuk az apróra vágott köménymagot és a húst fedő alatt, gyakran kevergetve pároljuk. Közben kis csontlével vagy vízzel mindig kissé felengedjük. Az esetleg a húsból kivágott csontot kisebb darabban a hússal együtt pároljuk. Ha a hús puhulni kezd, hozzáadjuk a cikkekre vágott zöldpaprikát és paradicsomot. A megpuhult húst megfelelően felengedjük, beleadjuk a kockás darabokra vágott gülbaba burgonyát, ha pedig a burgonya is puhulni kezd, belefőzzük a közben elkészített csipetkét is. ÜBAAPRÓLÉK-LEVES GOMBÓCKÁKKÁL Hozzávalók: Egy nagy vagy két kisebb libának az aprólékja, 1 db zeller, 1 db nagyobb sárgarépa, 2 db petrezselyemgyökér, 1 kis csomag zöldpetrezselyem, só, törött bors, majoránna. 1 tojás, 1 zsemle, 3 dkg zsemlemorzsa, 6 dkg liszt, 10 dkg zsír. A jól megtisztított aprólékot megfelelő nagyságú darabokra vagdaljuk. Lehetőleg éles és nehéz késsel egy csapásra üssük át, hogy minél kevesebb szilánkja legyen. A zúzát és a szívet kis kockákra vágjuk és lehetőleg külön, egész puhára főzzük. Az aprólékot megfelelő mennyiségű vízzel a tűzre tesszük és megsózva puhára főzzük. A megtisztított zöldséget kockára vágjuk. Kevés zsírban kissé átpirítjuk állandó keverés közben, majd a félig főtt aprólékhoz adjuk. Világos rántást készítünk vágott zöldpetrezselyemmel és berántjuk vele a teljesen puhára főtt aprólékot. Hozzáadjuk a puhára főtt zúzát és szívet, majd egy igen kevés vágott majoránnával és törött borssal fűszerezve tovább forraljuk. A vízben áztatott zsemlét jól kinyomkodjuk, elkeverjük kis zsírral, tojással, hozzáadjuk a morzsát, sózzuk. Vágott zöldpetrezselymet, csöpp törött borsot, majoránnát adunk bele. Apró gombóckákat formálunk és belefőzzük a kész levesbe. Néhány percnyi forrás után tálalható. TEJFÖLÖS MALACAPRÓLÉK-LEVES Hozzávalók: 1,20 kg malacaprólék (köröm, füle, farka, mája stb.), 8 dkg zsir, 10 dkg hagyma, pirospaprika, só, 2 dkg liszt, 3 dl tejföl, törött bors, Vz db babérlevél, 14 citrom. A malacaprólékot megtisztítjuk és apró darabokra vágjuk (úgy, mint a szárnyasaprólékot a ragoutleveshez). Az apróra vágott hagymát 4 dkg zsírban megpirítjuk, megszórjuk pirospaprikával és

12 beletesszük a jól megmosott malacaprólékot. Sózzuk, törött borssal, babérlevéllel fűszerezzük és fedő alatt időnként megkeverve majdnem puhára pároljuk. Ezután annyi vízzel engedjük fel, amennyi levest kívánunk készíteni belőle és felforraljuk. Közben a lisztből és zsírból rózsaszínűre pirított rántással a levest berántjuk és teljesen puhára főzzük. Tálalás előtt még ízesítjük, citromlevet adunk bele, a tejfölt elkeverjük benne és forrón, levesestálban tálaljuk. CSÁNGÓ GULYÁS Hozzávalók: 80 dkg marhalapocka, 10 dkg zsír, 15 dkg hagyma, pirospaprika, fokhagyma, só, köménymag, 50 dkg savanyú káposzta, 4 dl tejföl, 6 dkg rizs. A húst 4 dkg-os kockákra vágjuk és megmossuk. A karikára vágott hagymát zsírban áthevítjük (nem pirítjuk), majd hozzáadjuk a paprikát, fokhagymát, és köménymagot. Összekeverjük és kevés vizet öntünk hozzá. Rövid forralás után beletesszük a húst, megsózzuk és lefödve pároljuk. Ha párolás közben a leve elfőtt, kevés vizet öntünk hozzá. Kb. VA órai párolás után hozzáadjuk a kimosott káposztát (idényben 2 db cikkekre vágott zöldpaprikát is) és felöntjük annyi vízzel, hogy jól ellepje. így pároljuk addig, amíg a hús és a káposzta puhulni kezd, majd hozzáadjuk a rizst és ezzel pároljuk tovább. Tálalás előtt hozzákeverjük a tejfölt és mély tálban adjuk asztalra. KOLOZSVÁRI GULYÁS Hozzávalók: 80 dkg marhahús, 8 dkg zsír, 25 dkg hagyma, 75 dkg fejes káposzta, 15 dkg zöldpaprika, 15 dkg paradicsom, köménymag, majoránna, pirospaprika, só. A gulyáshúst kisebb kockákra vágjuk, jól megmossuk és egy lábasba tesszük. Hozzáadjuk a zsírt, a finomra vágott hagymát, paprikát, köménymagot, majoránnát. Megsózzuk, az egészet jól összekeverjük, kevés vizet öntünk hozzá és befedve pároljuk. Mikor a hús puhulni kezd, hozzátesszük a cikkekre vágott zöldpaprikát, paradicsomot, majd a kockára 29 vágott nyers burgonyát és a cikkekre vágott nyers fejes káposztát. Utána felöntjük annyi vízzel, hogy az egészet jól ellepje és így puhára főzzük. SZEGEDI GULYÁS Hozzávalók: 80 dkg marhahús, 8 dkg zsír, 25 dkg hagyma, 75 dkg burgonya, 25 dkg vegyes zöldség, 15 dkg zöldpaprika, 15 dkg paradicsom, kevés fokhagyma, köménymag, majoránna, pirospaprika, só. (Csipetkének: 6 dkg liszt, 1 db tojás.) A gulyáshúst kockára vágjuk, jól megmossuk és egy lábasba tesszük. Hozzáadjuk a zsírt, finomra vágott hagymát, fokhagymát, paprikát, köménymagot, majoránnát. Megsózzuk, az egészet összekeverjük, kevés vizet öntünk hozzá és fedő alatt pároljuk. Párolás közben megkeverjük és ha a leve nagyon elfőtt, kevés vizet öntünk alá, hogy le ne pörkölődjék. Ha a hús puhulni kezd. hozzátesszük a cikkekre vágott zöldpaprikát, paradicsomot, majd a kockára vágott nyers burgonyát és az ugyancsak kockára vágott és kevés vízben megfőtt vegyes zöldséget. Felöntjük annyi vízzel, hogy az egészet jól ellepje és így puhára főzzük. Tálaláskor az anyaghányadoknál szereplő mennyiségű lisztből és tojásból készült, külön kifőzött csipetkét adunk bele. SÖRGULYÁS Hozzávalók: 80 dkg marhalábszár, 10 dkg zsír, 20 dkg hagyma, Vz dkg fokhagyma, 2 dkg paprika, 1 g köménymag, só, 1 kg burgonya, 15 dkg zöldpaprika, 15 dkg friss paradicsom, 6 dl sör. A hagymát apróra vágjuk és a zsírban megfonnyasztjuk. Hozzákeverjük a pirospaprikát, az összevágott fokhagymát és köménymagot s kevés vizet hozzáöntve felforraljuk. Hozzátesszük a kisebb kockára vágott húst, megsózzuk és lefödve nem egészen puhára pároljuk. Utána hozzáadjuk a kockára vágott burgonyát, a cikkekre vágott zöldpaprikát és paradicsomot. Felöntjük a sörrel és annyi vízzel, hogy az egészet jól ellepje és puhára főzzük. LEVESBETÉTEK FINOMMETÉLT VAGY KOCKATÉSZTA Hozzávalók: 10 dkg liszt, 1 db tojás, só. A tojást liszttel, sóval, kevés vízzel keményre összegyúrjuk és egészen vékonyra kinyújtjuk. Finom metéltre vagy kockára vágjuk és a forró levesbe befőzzük, vagy külön sós vízben főzzük ki és úgy tesszük a levesbe. CSURGATOTT TÉSZTA Hozzávalók: 1 db tojás. 5 dkg liszt, só. A tojást liszttel, sóval elkeverjük és a leszűrt forró levesbe csurgatjuk, öt percig forraljuk.

13 PALACSINTAMETÉLT Hozzávalók: 1 dl tej, 6 dkg liszt, 1 db tojás, 4 dkg zsír, só. A tojást elkeverjük a liszttel, hozzáadjuk a tejet, sóval ízesítjük, palacsintákat sütünk belőle és metéltre vágjuk. DARAGALUSKA Hozzávalók: 10 dkg dara, 5 dkg zsír, só, 1 db tojás. A tojást a zsírral elkeverjük, hozzáadjuk a darát, sóval ízesítjük. Evőkanállal galuskát formálunk belőle és a forró levesben megfőzzük. VAJAS GALUSKA Hozzávalók: 15 dkg liszt, 5 dkg vaj, 1 db tojás, só. A vajat tojással elkeverjük, sóval ízesítjük, majd hozzákeverjük a lisztet. Evőkanállal galuskát formálunk belőle és a forró levesben megfőzzük. SZÁRNYAS GALUSKA Hozzávalók: 10 dkg csirkehús (színhús, csont nélkül) 10 dkg szép világos borjúhús (ugyancsak színhús, csont nélkül), 5 dkg vaj, 2 dkg liszt, só, 2 db tojás, törött bors és 1 dl tejszínhab. A csirkehúsról a bőrt lehúzzuk, a borjúhúsról az inas részeket levágjuk és mindkettőt finomtárcsájú húsőrlő gépen kétszer ledaráljuk. Közben lisztpépet (panádot) készítünk. Egy kis edényben annyi vizet mérünk ki egy pohárkával, amennyi a két dkg liszt, ezt 1 dkg vajjal és kevés sóval felforraljuk, majd a lisztet egyszerre hozzáadva a tűzön gyors keveréssel addig keverjük, amíg teljesen sima lesz és az edénytől elválik. Ekkor levesszük és kihűtjük. Ha kihűlt, mozsárba tesszük, hozzáadjuk a ledarált húst, a vajat, 1 egész tojást és 1 tojássárgáját, majd az egészet mozsártö- 31 ~"~^" B rovel jól összezúzzuk, hogy könnyebben lehessen a szitán áttörni. Azután előbb durvább, majd finomabb szálú drótszitán törjük át (passzíroz-zuk). Porcelán tálba tesszük, megsózzuk, borsozzuk (ha van, akkor egy kevés szerecsendiót reszelünk bele) és percre jégre tesszük. A jégről levéve, állandó keveréssel fokozatosan hozzáadjuk a tejszínhabot. A szárnyas galuska masszából forró vízbe mártott kanállal apró, egyenletes nagyságú galuskát szaggatunk ki egy vajjal kikent alacsony szélű edénybe. Majd annyi forró levest öntünk rá. hogy ellepje, és a tűzhely lapján felforraljuk. Ekkor megvajazott zsírpapírral letakarva, fedővel befedve, eléggé meleg sütőbe tesszük és 7-8 percig főzzük. Tálalásnál gömbölyű szűrőkanállal szedjük ki és forrón tálaljuk a marhahúsvagy tyúkhúslevesbe. ZSEMLEGOMBÓC Hozzávalók: 2 db zsemle, 3 dkg zsír, 8 dkg liszt, só, 3 dkg hagyma, törött bors, V% csomag petrezselyemzöldje, 2 db tojás. A kockára vágott zsemlét 1 dkg zsírban, a finomra vágott hagymát és zöldpetrezselymet pedig 2 dkg zsírban megpirítjuk. A lisztet tojással, kevés vízzel elkeverjük, sóval, törött borssal ízesítjük. A megpirított zsemlét, hagymát, zöldpetrezselymet belekeverjük, gombócokat formálunk belőle és forró levesben megfőzzük. MÁJGALUSKA VAGY MÁJGOMBÓC Hozzávalók: 15.dkg sertés- vagy borjúmáj. 4 dkg liszt 4 dkg zsír, 3 dkg zsemlemorzsa, só, törött bors, 2 dkg hagyma, kevés majoránna, 1 db tojás, 1 db zsemle, \A csomag petrezselyemzöldje. A finomra vágott hagymát zsírban megpirítjuk. A májat ledaráljuk, hozzáadjuk az áztatott zsemlét, sóval, borssal, majoránnával ízesítjük. Majd hozzátesszük a megpirított hagymát, tojást, morzsát, lisztet, a finomra összevágott petrezselyemzöldjét összekeverjük, galuskákat vagy gombócokat formálunk belőle és forró levesben megfőzzük. RÁNTOTT BORSÓ Hozzávalók: 1 dl tej, 6 dkg liszt, 1 db tojás. 8 dkg zsír, só. A tojást liszttel, tejjel jól. elkeverjük, sóval ízesítjük, majd nagy lyukú szűrőbe öntjük és forró zsírba csepegtetjük. A zsírban villával elkeverjük, ha megpirult, leszűrjük és tálaláskor minden tányér levesbe teszünk belőle. VELŐS GOMBÓC Hozzávalók: 10 dkg csontvelő, 1 egész tojás és 1 tojássárgája, 1 db zsemle, 5 dkg zsemlemorzsa, 2 dl tej, só, bors, x/% csomag zöldpetrezselyem.

14 A nyers csontvelőt szitán áttörjük, egy tálban simára keverjük és hozzáadjuk a tejben áztatott zsemlét, a zsemlemorzsát, a tojást, a sót és a fűszereket. Jól összekeverjük, apró gombócokat formálunk belőle, sós vízben kifőzzük és húslevesben tálaljuk. Ugyanígy készíthetjük borjúvelőből is. LASKAGOMBÓC (MACESZGOMBÓC) Hozzávalók: 10 dkg laska, 6 dkg zsír, 1 egész tojás, 1 tojássárgája, 2 dkg hagyma, kevés só, zöldpetrezselyem és reszelt gyömbér. Az 5 dkg zsírt habosra keverjük, beletesszük a tojást és egy evőkanál vizet. Hozzáadjuk a finomra vágott, zsírban megpirított hagymát, vágott petrezselymet, a fűszereket és végül a finomra megtört laskát. Mindezt jól összekeverjük. Fél óráig pihentetjük, utána vizes kézzel kis gombócokat készítünk belőle és sós vízben megfőzzük, vagy húslevesben kissé befedve percig főzzük. FŐZELÉKEK ÉS KÖRETEK A magyar konyha főzelékei és köretei eltérnek más népek hasonló anyagokból készített ételeitől. Készítési módjaink, a rántás, a hagyma, a paprika, a tejföl használata ezeket az ételeket is tartalmassá, ízletessé teszik. A növényi anyagokból készült főzelékek, köretek készítésénél ügyelnünk kell arra, hogy a bennük levő ásványi sók, vitaminok teljes tápértékükben kerüljenek az ember szervezetébe. Ezért tehát mindig csak annyi vízzel öntsük föl készítményeinket, amennyire az anyag puhulásához szükség van. A berántott főzelékeket a rántás hozzáadása után még percig forralnunk kell. A közölt anyaghányadokból készült főzelékek vagy köretek 5 személyre elegendők. FŐZELÉKEK SZÁRAZBAB-FŐZELÉK Hozzávalók: 50 dkg fehér vagy tarka bab, 5 dkg zsír, 2 dkg hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 db babérlevél, 4 dkg liszt, paprika. 2 dl tejföl, só. A megtisztított babot jól megmossuk és hideg vízben egy éjjelen át áztatjuk. Hideg vízben feltesszük főni, megsózzuk, hozzáadjuk a babérlevelet és lassú, egyenletes forrás közben puhára főzzük. A babban főzhetünk füstölt szalonnát vagy füstölt sertéscsülköt, ezzel javítjuk az izét. Finomra vágott hagymával, pirospaprikával világos rántást készítünk és vízzel felengedjük. A puhára főtt babot berántjuk, jól felforraljuk, tejföllel és ecettel ízesítjük. SÁRGABORSÓPÜRÉ Hozzávalók: 50 dkg feles sárgaborsó, 3 dkg hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 6 dkg liszt, 4 dkg zsír, törött bors és só. A megtisztított sárgaborsót jól megmossuk és egy éjjelen át hideg vízben áztatjuk. Majd hideg vízben feltesszük (tehetünk bele füstölt sertéskarajt 34 vagy oldalast) és puhára főzzük. Finomra vágott hagymával, fokhagymával világos rántást készítünk, hideg vízzel felengedjük, majd a puhára főtt borsót berántjuk, felforraljuk, szitán áttörjük és ízesítjük. LENCSEFŐZELÉK Hozzávalók: 50 dkg lencse, 5 dkg zsír, 5 dkg liszt, 3 dkg hagyma, I gerezd fokhagyma, 2 dkg cukor, 1 dkg mustár. 5 cl ecet, paprika, 1 babérlevél, la citrom, só. A megtisztított lencsét jól megmossuk, egy éjjelen át hideg vízben áztatjuk, majd ugyancsak hideg vízben feltesszük főni. Hozzáadjuk a babérlevelet, megsózzuk és lassú, egyenletes forrás közben puhára főzzük. A finomra vágott hagymával, fokhagymával világos rántást készítünk. Beleadjuk a pirospaprikát, a puhára főtt lencsét berántjuk és ecettel, mustárral, cukorral, citromlével ízesítjük. A lencsében is főzhetünk füstölt sertéshúst vagy szalonnát. MAJORÁNNÁS BURGONYA Hozzávalók: 1,5 kg burgonya, 5 dkg zsír, 6 dkg liszt, 1 g majoránna, 3 dkg hagyma, 2 dl tejföl, só. A megtisztított burgonyát karikára vágjuk, megsózzuk és annyi vízzel tesszük fel főni, hogy ellepje. A finomra vágott hagymával világosra pirított rántást készítünk, hideg vízzel felengedjük, és a puhára főtt burgonyára öntjük. Majoránnával ízesítjük beleöntjük a tejfölt és jól felforraljuk. PARADICSOMOS BURGONYA Hozzávalók: 1,5 kg burgonya, 5 dkg zsír, 1 kg friss paradicsom vagy 15 dkg paradicsompüré, Vz

15 csomag zellerzöldje, 6 dkg liszt, 5 dkg cukor, só. A héjában főtt és megtisztított burgonyát karikára vágjuk. Finomra vágott hagymával világos rántást készítünk. Belekeverjük a paradicsompürét és a zellerzöldjét, majd vízzel vagy csontlével felengedjük, megsózzuk és jól felforraljuk. Beletesszük a karikára vágott főtt burgonyát és ismét jól felfőzzük. Ha friss paradicsomból készítjük, akkor a megtisztított és megmosott paradicsomot a zellerzöldjével együtt tesszük fel. Ha megfőtt, szitán áttörjük. Utána ugyanúgy készítjük, mint a paradicsompürével. Cukorral ízesítjük. 35 SÁRGARÉPA-FŐZELÉK Hozzávalók: 1,25 kg sárgarépa, 5 dkg zsír, 6 dkg liszt, Vi csomag zöldpetrezselyem, só, cukor, 1-2 dl tej vagy csontié. A megtisztított sárgarépát először hosszában négyfelé, majd vékony szeletekre vágjuk. Lábasban feltesszük a zsírt, beletesszük a szeletekre vágott sárgarépát. Megsózzuk, hozzáadjuk a finomra vágott zöldpetrezselymet és kevés vízzel puhára pároljuk. A megpuhult sárgarépát liszttel meghintjük és kevés tejjel, vízzel vagy csontlével felengedjük. Cukorral ízesítjük és jól felforraljuk. FINOMFŐZELÉK Hozzávalók: 1 kg vegyes zöldség, 15 dkg karalábé, 10 dkg friss vagy konzerv zöldborsó, só, 5 dkg zsír, 6 dkg liszt, 1 dkg cukor, 1 dl tej, la csomag petrezselyemzöldje. A megtisztított zöldségféléket apró kockára vágjuk, megsózzuk. Annyi vízben tesszük fel főni, hogy a zöldséget ellepje. Világos rántást készítünk, hozzáadjuk a finomra vágott zöldpetrezselymet és hideg vízzel vagy tejjel felengedjük. A puhára főtt zöldségfélét berántjuk, cukorral ízesítjük és jól felforraljuk. A konzerv zöldborsót csak akkor tesszük bele, amikor a többi zöldség már majdnem puhára főtt. KARALÁBÉFÖZELÉK Hozzávalók: 2 kg karalábé, 5 dkg zsír, 6 dkg liszt, só, 2 dkg cukor, 1 dl tej, törött bors, 1 csomag zöldpetrezselyem. A megtisztított karalábét négyszögletes szeletekre vágjuk és forrásban levő sózott vízben megfőzzük. Világos rántást készítünk, hozzáadjuk a finomra vágott zöldpetrezselymet. Hideg vízzel felengedjük és a puhára főtt karalábéra öntjük. A berántott karalábét jól felforraljuk és cukorral, törött borssal ízesítjük. ÉDESKÁPOSZTA-FŐZELÉK Hozzávalók: 1,25 kg fejes káposzta, 5 dkg zsír, 6 dkg liszt, 2 dl tejföl, só, 3 dkg hagyma, köménymag. A fejes káposztát megtisztítjuk, kocka alakú darabokra vágjuk és forrásban levő sós, köménymagos vízben puhára főzzük. Ha a káposzta már megpuhult, hagymás rántással berántjuk. Hozzáadjuk a tejfölt és jól felforraljuk. ízlés szerint kevés apróra vágott kaporral ízesíthetjük. 36 SAVANYUKAPOSZTA-FÖZELÉK ozzávalók: 1.25 kg savanyú káposzta, 5 dkg zsír. 6 dkg liszt, 2 dl tejföl, dkg hagyma. 1 gerezd fokhagyma, paprika, köménymag, só. a a káposzta túl savanyú, kissé kimossuk, majd annyi vízzel, hogy ellepje, köménymaggal és sóval feltesszük főni. (Füstölt szalonnát vagy sertéscsontot is főzhetünk bele.) Rántást készítünk és ha ez már barnul, hozzáadjuk a finomra vágott hagymát, fokhagymát, paprikát, majd felengedjük hideg vízzel. Ha a káposzta megpuhult, hozzáadjuk a felengedett rántást, tejfölt és jól felforraljuk. Nyári idényben főzhetünk a káposztába friss paradicsomot és zöldpaprikát is, ha pedig kaprosán akarjuk, Vz csg kaprot főzhetünk bele, előzőleg apróra összevágva. PARADICSOMOS KÁPOSZTA Hozzávalók: 1,25 kg fejes káposzta, 6 dkg liszt, 5 dkg zsír, só, 1 kg friss paradicsom vagy 15 dkg konzerv paradicsom, 5 dkg cukor, 4 dkg hagyma. A fejes káposztát megtisztítjuk, megmossuk, majd metéltre vágjuk és forrásban levő sós vízben megfőzzük. Világosbarna rántást készítünk, hozzáadjuk a tinómra vágott hagymát, kissé megfonnyasztjuk és félreállítjuk. Ha a káposzta megpuhult, hozzáadjuk a paradicsompürét, felforraljuk, utána berántjuk és megcukrozzuk. Ha friss paradicsommal készítjük, előbb a paradicsomot a szokásos módon megfőzzük. LUCSKOSKÁPOSZTA Hozzávalók: 1,25 kg fejes káposzta 4 dkg zsír, 6 dkg liszt, 2 dl tejföl, 3 dkg hagyma, só, 4 dkg füstölt szalonna, törött bors, köménymag, 1 gerezd fokhagyma.

16 A megtisztított fejes káposztát szélesebb metéltre vágjuk és forrásban levő sós, köménymagos vízben puhára főzzük. A szalonnát kockára vágjuk, kisütjük. A megsült szalonnát a zsírból kiszedjük és a zsirt a rántáshoz használjuk fel. Finomra vágott hagymával, fokhagymával világosbarna pirított rántást készítünk, hideg vízzel felengedjük. Majd simára elkeverjük, beletesszük a tejfölt és a puhára főtt káposztát berántjuk. Törött borssal izesitjük, kis ideig még forraljuk, végül hozzáadjuk a kisütött szalonnát. Sertésfejet, fület, farkat is főzhetünk bele és ezzel együtt tálaljuk. KELKÁPOSZTA-FŐZELÉK Hozzávalók: 1 kg kelkáposzta, 50 dkg burgonya, 5 dkg zsír, 6 dkg liszt, 3 dkg hagyma, 1 gerezd fokhagyma, köménymag, paprika, törött bors, majoránna, só. A kelkáposzta-fejeket alaposan megtisztítjuk, félbehasítjuk és a torzsáját kivájjuk. A félkáposztafejeket cikkekre szeleteljük, bő vízben megmossuk és forrásban levő vízben néhány percig forraljuk, utána pedig leszűrjük. Ezután újból feltesszük főni kevés vízzel vagy csontlével és fűszerezzük. Ha félig megpuhult, beletesszük a megtisztított és apróra vágott burgonyát, majd lefedve puhára főzzük. Ezután rántást készítünk és ha ez pirulni kezd, hozzáadjuk a finomra vágott hagymát, fokhagymát és pirospaprikát. Hideg vízzel felengedjük és a puhára főtt kelkáposztát berántjuk. CUKORBORSÓ-FŐZELÉK Hozzávalók: 2,50 kg hüvelyes vagy 75 dkg fejtett zöldborsó, 5 dkg zsír, 6 dkg liszt, só, cukor, la csomag zöldpetrezselyem. A megtisztított és megmosott borsót forrásban levő, gyengén sózott és cukrozott vízben megfőzzük. Világos rántást készítünk, hozzáadjuk a finomra vágott zöldpetrezselymet, a borsólével felengedjük és simára keverjük, majd a puhára főtt borsóra öntjük és jól felforraljuk. A fiatal, gyenge cukorborsót úgy is készíthetjük, hogy előbb a zsíron a vágott zöldpetrezselyemmel megpároljuk. Ha már puha, liszttel meghintjük, elkeverjük, vízzel vagy csontlével felengedjük és ismét simára keverjük. Utána ízesítjük és jól felforraljuk. KAPROS TÖKFŐZELÉK Hozzávalók: 2 kg egész tök vagy 1.25 kg gyalult tök, 5 dkg zsír, 6 dkg liszt, só, 3 dkg hagyma, cukor, 5 cl ecet, 3 dl tejföl, Vi csomag kapor. A megtisztított és meggyalult gyenge tököt besózzuk és egy ideig állni hagyjuk. A világosra pirított rántáshoz hozzáadjuk a finomra vágott hagymát és az összevágott kaprot, majd az előzőleg kinyomott és ecettel meglocsolt tököt. A tököt a rántással gyakori keverés közben kis ideig pirítjuk, azután felengedjük csontlével vagy vízzel. Ha jól felforrt, beletesszük a tejfölt, cukrot és még rövid ideig főzzük. Párolva és behabarva is készíthető. Ekkor a hagymát zsíron lepirítjuk, beletesszük a sótól kicsavart tököt, majdnem puhára pároljuk benne és tejfölös, lisztes habarással sűrítjük. Fűszerezzük, jól felforraljuk. Kevés pirospaprikát is tehetünk bele. 38 KAPROS TÖLTÖTT TÖK Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, 1,50 kg spárgatök, VA db zsemle, 1 dl tej, 1 db tojás, 4 dkg vaj, 1 g bors, '/a csomag zöldpetrezselyem, Vi dl ecet, 1 dkg só, 1 dl fehérbor, 1 liter tejfölös kapormártás. A megtisztított spárgatököt 4 cm-es darabokra vágjuk és belső magvas részeit kitisztítjuk. A tökdarabokat ecetes sós vízben néhány percig főzzük, majd szitára kiszedve hagyjuk kihűlni. A finomra darált húshoz hozzáadjuk a tejben áztatott és kinyomott zsemlét, a tojást, a törött borsot, sót, a finomra vágott petrezselymet és jól összekeverjük. A töltelékkel megtöltjük a kihűlt tökdarabokat, egy vajjal kikent lábasba egymás mellé rakjuk, ráöntjük a fehérbort és egy kevés vizet, majd sütőben lefödve puhára pároljuk. Tejfölös kapormártással leöntjük a megpuhult tököt és még néhány percig együtt forraljuk. Mély porcelán vagy tűzálló üvegtálban tálaljuk és külön rizsköretet adunk hozzá. PARAJFŐZELÉK Hozzávalók: 1,25 kg paraj, 4 dkg zsír, 6 dkg liszt, la 1 tej, só, törött bors, 1 gerezd fokhagyma, kevés szódabikarbóna. A szárától megtisztított parajieveleket bő vízben megmossuk, majd szitán lecsurgatjuk. A szódabikarbónás, forrásban levő vízben a parajleveleket megfőzzük, Ha megpuhult, leszűrjük, hideg vízben lehűtjük, majd jól kinyomjuk és szitán áttörjük. A rántást világosbarnára pirítjuk, hozzáadjuk a finomra vágott fokhagymát, majd beletesszük az áttört parajt és forró csontlével vagy vízzel és tejjel felengedjük. Sóval, törött borssal ízesítjük és negyedóráig forraljuk. TEJFÖLÖS SÓSKA Hozzávalók: 1 kg sóska, 4 dkg zsír, 6 dkg liszt, só, 3 dkg hagyma, 5 dkg cukor, 3 dl tejföl. A megtisztított sóskát bő vízben többször megmossuk és szitán lecsurgatjuk. A hagymát zsírban megpirítjuk, hozzáadjuk a sóskát, és fedő alatt puhára pároljuk. Ezután ráöntjük a liszttel összekevert

17 tejfölt és negyedóráig főzzük. Ha túl sűrű, csontlével vagy vízzel felengedjük. Szitán áttörjük, újból felfőzzük és cukorral ízesítjük. Tálalás előtt habverővel simára keverjük. TEJFÖLÖS ZÖLDBABFŐZELÉK Hozzávalók; 1,50 kg friss zöldbab vagy 1 kg konzerv, 5 dkg zsír, 6 dkg liszt, só, 3 dkg hagyma, 5 cl ecet, paprika, cukor, 3 dl tejföl, 1 gerezd fokhagyma, l/i csomag zöldpetrezselyem. A zöld- vagy vajbabot szálkáitól és végeitől megtisztítjuk, kisebb darabokra vágjuk vagy tördeljük, és forrásban levő, gyengén sózott vízben puhára főzzük. Világosbarna rántást készítünk, hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát. Ezzel kissé megpirítjuk, majd a finomra vágott fokhagymát, zöldpetrezselymet, pirospaprikát hozzáadjuk és hideg vízzel felengedjük. Ha a zöldbab puhára főtt, berántjuk és jól felforraljuk. Ezután hozzáöntjük a tejfölt és még egyszer felforraljuk. Sóval, cukorral, ecettel ízesítjük. LECSÓ Hozzávalók: 1 kg zöldpaprika, 50 dkg paradicsom (vagy 1 kg konzervlecsó), 8 dkg zsír, 15 dkg hagyma, só, paprika, 4 dkg füstölt szalonna. A paradicsomot egy percre forró vízbe tesszük, majd a héját lehúzzuk és negyedekre vágjuk. Kiszedjük a zöldpaprika csumáját és hosszában 5-6 darabra vágjuk. A szalonnát apró kockákra vágjuk, zsírban kissé megpirítjuk, majd hozzáadjuk a zsírt és a finomra vágott hagymát. Ha kellőképpen megpirult, beleadjuk a pirospaprikát, összekeverjük, hozzátesszük az elkészített zöldpaprikát, a paradicsomot és lassan puhára pároljuk. Ha a paprika túl erős, akkor előbb forrázzuk le. KOLOZSVÁRI KÁPOSZTA Hozzávalók: 1,20 kg savanyú káposzta, 20 dkg füstölt kolbász, 20 dkg füstölt húsos szalonna, 1 fej vöröshagyma, I gerezd fokhagyma, 2 db zöldpaprika, 2 dl tejföl, pirospaprika, 6 dkg liszt, 8 dkg zsír, só, bors, majoránna. Ha a káposzta túl savanyú vagy sós volna, akkor főzés előtt kissé átmossuk. Annyi vízben vagy csontieben tesszük tűzre, hogy jól ellepje. Hozzáadjuk a füstölt szalonnát és befödve lassan főzzük. Fele mennyiségű zsírban sárgára pirítjuk a finomra vágott hagymát és fokhagymát, ráadjuk a pirospaprikát, összekeverjük a karikára vágott zöldpaprikával, kevés vízzel fölengedjük és a félig megfőtt káposztához adjuk. A fele zsírból világosbarna rántást készítünk 6 dkg liszttel. Kissé félreállítjuk, majd kevés hideg vízzel simára keverjük és berántjuk a megpuhult káposztát. Törött borssal, kevés majoránnával fűszerezzük. Rövid ideig tartó forrás után beleadjuk a kolbászt, majd 10 perc múlva kivesszük a szalonnát és í kolbászt is. A szalonnát metéltre, a kolbászt szeletekre vágjuk és visszaadjuk a káposztába. Végül belehabarjuk a tejfölt, kissé felfőzzük és félreállítjuk. KÖRETEK PIRÍTOTT HAGYMÁS BURGONYA Hozzávalók: 1,50 kg burgonya, só, 5 dkg hagyma, 8 dkg zsír. A burgonyát megmossuk, héjában megfőzzük, majd megtisztítjuk és lereszeljük, vagy nagy késsel apróra vágjuk. Az apróra vágott hagymát zsírban sárgára pirítjuk, hozzákeverjük a lereszelt burgonyát. Megsózzuk és egy kizsírozott palacsintasütőben pirosra pirítjuk. PIRÍTOTT BURGONYA Hozzávalók: 1,50 kg burgonya, só, 8 dkg zsír, % csomag zöldpetrezselyem. A héjában megfőtt burgonyát megtisztítjuk. Ha kihűlt, vékony karikára szeleteljük, megsózzuk és zsírban, gyakori forgatás közben megpirítjuk, majd finomra vágott zöldpetrezselyemmel meghintjük. ROPOGÓS KARIKABURGONYA Hozzávalók: 1,50 kg burgonya, só, 25 dkg zsír. A megtisztított burgonyát igen vékony karikákra szeleteljük. Megmossuk, majd tiszta ruhán teljesen megszárítjuk és forró zsírban ropogósra sütjük. Csak tálalás előtt sózzuk meg. Egyszerre ne tegyünk sok burgonyát a zsírba, mert a hideg burgonyától a zsír habzik és kifut a serpenyőből. Több részletben süssük tehát. SZALMABURGONYA Hozzávalók: 1,50 kg burgonya, só, 25 dkg zsír. A megtisztított burgonyát vékony metéltre vágjuk. Megmossuk, majd tiszta ruhán teljesen leszárítjuk és forró zsírban ropogósra sütjük. Tála-'ás előtt sózzuk. 41

18 BURGONYAROPOGÓS Hozzávalók: 1,25 kg burgonya, 3 dkg vaj, só. szerecsendió, 5 dkg liszt, 3 db tojás, 14 dkg morzsa, 15 dkg zsír. A megtisztított burgonyát nagyobb, egyforma darabokra vágjuk és sós vízben megfőzzük. Ha megpuhult, leszűrjük és fedő alatt 5 percig a tűzhely szélén hagyjuk, hogy leszáradjon. Ezután szitán áttörjük, hozzáadjuk a vajat, a 2 tojássárgáját, fűszerezzük és jó habosra keverjük. Ha ez a massza már kihűlt, hengereket formálunk, lisztbe, tojásba és morzsába mártjuk és forró zsírban kisütjük. A burgonyát forrón törjük át, mert ha kihűl, megszappanosodik és nem lehet áttörni. BURGONYAGOMBÓC Hozzávalók: 1,25 kg burgonya, 12 dkg liszt, só, 10 dkg füstölt szalonna, 3 dkg hagyma. 2 db tojás, törött bors. A burgonyát héjában megfőzzük, megtisztítjuk és ha kihűlt, húsdarálón átengedjük. A szalonnát apró kockákra vágjuk és kisütjük. A zsírt leöntjük és a tepertőt a ledarált burgonyához adjuk. A finomra vágott hagymát a szalonna zsírjában megpirítjuk és a darált burgonyára öntjük. Hozzáadunk 2 egész tojást, sót, törött borsot, lisztet és jól összedolgozzuk. A kész masszából kis gombócokat formálunk és forrásban levő sós vízben kifőzzük. A gombóc akkor jó, ha feljön a fővővíz tetejére. Kiszedjük és forrón, azonnal tálaljuk. PAPRIKÁS BURGONYA Hozzávalók: 2 kg burgonya, 10 dkg zsír. 15 dkg hagyma, 1 gerezd fokhagyma, só, paprika 10 dkg lecsó, köménymag. A zsírban a finomra vágott vöröshagymát aranysárgára pirítjuk. Beletesszük az ugyancsak finomra vágott fokhagymát köménymagot, pirospaprikát; elkeverjük és kevés vízzel felengedjük. A megtisztított burgonyát cikkekre vágjuk, beletesszük az elkészített paprikás lébe a lecsóval együtt, majd annyi vizet töltünk rá, hogy ellepje. Megsózzuk, majd lassan puhára főzzük. Nyáron friss paradicsomot és zöldpaprikát teszünk hozzá a lecsó helyett. Kolbászt vagy virslit is főzhetünk bele. BURGONYA SZEGEDIESEN Hozzávalók: 1,50 kg burgonya, 12 dkg zsír, 15 dkg hagyma, 1 gerezd fokhagyma, köménymag, paprika, só, 12 dkg tarhonya, 20 dkg zöldpaprika, 10 dkg friss paradicsom. 42 A finomra vágott vöröshagymát 7 dkg zsírban aranysárgára pirítjuk. Hozzáadjuk a finomra vágott fokhagymát, köménymagot, paprikát, összekeverjük és kevés vízzel felengedjük. A megtisztított és kockára vágott burgonyát, a gerezdekre vágott friss paradicsomot és az összevágott zöldpaprikát beletesszük a paprikás lébe. A megmaradt zsírban a tarhonyát gyengén megpirítjuk és a létig megfőtt burgonyára öntjük. Megkeverjük, egészen lassan puhára főzzük és megsózzuk. KELVIRÁG VAJAS MORZSÁVAL Hozzávalók: 2,50 kg kelvirág, 20 dkg vaj, 20 dkg morzsa, só. A kelvirágot a zöld levelektől megtisztítjuk és jól megmossuk, majd rózsájával lefelé, forrásban levő vízbe tesszük és puhára főzzük. A morzsát vajban aranysárgára pirítjuk. A kelvirágot a vízből kiszedjük és egy tiszta ruhára vagy szitára helyezve jól lecsurgatjuk. Tálra tesszük és leöntjük a vajas morzsával. A hozzávaló vajas morzsát közvetlenül a tálalás előtt pirítjuk meg. KELVIRÁG RÁNTVA Hozzávalók: 2,5 kg kelvirág, só, 4 dkg liszt, 2 db tojás, 15 dkg morzsa, 20 dkg zsír. A puhára főtt kelvirágot jól leszárítjuk, rózsákra szedjük szét és gyengén megsózzuk. Lisztbe, felvert tojásba, majd morzsába forgatjuk és forró zsírban kisütjük. A rántott kelvirágot köretnek vagy önálló ételként főzelékkel adhatjuk asztalra, de tálalhatjuk előételként is tartármártással. ZÖLDBORSÓ VAJJAL Hozzávalók: 3 kg hüvelyes vagy 1 kg fejtett zöldborsó, 7 dkg vaj, só, cukor. A megtisztított, megmosott zöldborsót gyengén sózott, cukros vízben puhára főzzük, majd lecsurgatjuk és melegen, vajjal tálaljuk. A fiatal, gyenge cukorborsót vajban párolva is készíthetjük. ZÖLDBAB VAJJAL Hozzávalók: 1,25 kg friss vagy 1 kg konzerv zöldbab, só, 7 dkg vaj. A megtisztított zöldbabot hosszában felszeleteljük és sós vízben puhára főzzük. A forró vízből kiszedve lecsurgatjuk és nyers vajjal tálaljuk.

19 " 43 ZÖLDBAB VAJAS MORZSÁVAL Hozzávalók: 1,25 kg friss vagy 1 kg konzerv zöldbab, 10 dkg vaj, só, 8 dkg morzsa. A végeitől megtisztított zöldbabot sós vízben megfőzzük. A vajat felmelegítjük, hozzáadjuk a morzsát, kicsit megsózzuk és aranysárgára pirítjuk. A puhára főtt zöldbabot leszűrjük, lecsurgatjuk, tálra tesszük és leöntjük a pirított morzsával A vajas morzsát csak közvetlenül a tálalás előtt pirítjuk meg. KELBIMBÓ VAJBAN PÁROLVA Hozzávalók: 1,25 kg kelbimbó, 10 dkg vaj, só, törött bors. A megtisztított kelbimbót sós vízben félig megfőzzük. Leszűrjük, hideg vízben lehűtjük és jól lecsurgatjuk. A vajat felmelegítjük, hozzáadjuk a kelbimbót, borsozzuk, egy kevés húslét öntünk rá és fedő alatt puhára pároljuk. A kelbimbót vaj helyett apró kockákra vágott és félig lepirított füstölt szalonnával is párolhatjuk. KELBIMBÓ VAJAS MORZSÁVAL Hozzávalók: 1,25 kg kelbimbó, 15 dkg vaj, só, 15 dkg morzsa. A megtisztított kelbimbót sós vízben puhára főzzük. A vajat felmelegítjük, hozzáadjuk a morzsát és aranysárgára pirítjuk. A puhára főtt kelbimbót leszűrjük, jól lecsurgatjuk és tálra téve ráöntjük a megpirított morzsát. TÖK RÁNTVA Hozzávalók: 1,5 kg tök, só, 15 dkg zsír, 4 dkg liszt, 2 db tojás, 15 dkg morzsa. A megtisztított tököt kb. V% cm vastag és 5 cm hosszú szeletekre vágjuk, besózzuk és félóráig állni hagyjuk. Majd lisztbe, tojásba mártjuk, morzsába forgatjuk és forró zsírban világosbarnára sütjük. Tálalásnál paradicsommártást adunk hozzá. Ha a tök nem elég gyenge, akkor előzőleg gyengén sózott és citromos lével ízesített vízben félig puhára főzzük. Utána lecsurgatjuk, s ha kihűlt, bundázzuk és sütjük. VAJAS MAKARÓNI Hozzávalók: 30 dkg makaróni, só, 5 dkg vaj. 44 A makarónit kettétörve, forrásban levő sós vízben puhára főzzük. Ha megpuhult, leszűrjük, gyengén leöblítjük, alaposan lecsurgatjuk és hozzáadjuk a nyers (nem olvasztott) vajat. Azonnal, frissen tálaljuk. PIRÍTOTT TARHONYA Hozzávalók: 30 dkg tarhonya, só, 8 dkg zsír, 3 dkg hagyma, paprika. A tarhonyát zsírban aranysárgára pirítjuk, beleadjuk a finomra vágott hagymát, a pirospaprikát és forró vízzel felengedjük. Sózzuk, majd fedő alatt felforraljuk és a tűzhely szélén puhára pároljuk. Vigyázzunk, hogy ne öntsünk rá túl sok vizet, mert akkor elázik. Inkább töltsük utána a szükséges mennyiséget. Nyáron kevés zöldpaprikát, esetleg kevés friss paradicsomot is párolhatunk benne. PÁROLT RIZS Hozzávalók: 30 dkg rizs, só, 5 dkg vaj, 3 dkg hagyma, zöldpetrezselyem. 5,5 dl vízbe beletesszük a zsírt, a finomra vágott hagymát és megsózzuk. Ha a víz forr, beletesszük a megmosott rizst, ha pedig felforrt, sütőben percig pároljuk. A sütőből kivéve villával felkavarjuk, hozzáadjuk a vajat és a finomra vágott zöldpetrezselymet. A hagymát egészben is belefőzhetjük (előzőleg megtisztítva), de tálalás előtt távolítsuk el belőle. PÁROLT KÁPOSZTA Hozzávalók: 1,50 kg vörös káposzta (vagy fehér káposzta), só, 8 dkg zsír, 5 dkg hagyma, 4 dkg cukor, köménymag, 4 cl ecet, l dl vörösbor. A káposztafejeket a külső leveleitől megtisztítjuk, felvágjuk, a torzsáját kivágjuk és vékonyra felszeleteljük. Sóval meghintjük és legalább félóráig állni hagyjuk. A felszeletelt hagymát zsírban sárgára pirítjuk. Feleresztjük ecettel és kevés vízzel, beletesszük a felszeletelt káposztát, a köménymagot. Megsózzuk, cukrozzuk és befedve puhára pároljuk, majd ráöntjük a vörös- vagy fehérbort. RÁNTOTT PARADICSOM Hozzávalók: 1 kg friss paradicsom, 15 dkg liszt, V4 gerezd fokhagyma, 3 cl tej, só, 15 dkg zsír, 2 db tojás, törött bors, zöldpetrezselyem.

20 A szép, nem túl kemény paradicsomokat megmossuk, megszárítjuk, a zöld szárát kivágjuk, majd ujjnyi széles szeletekre vágjuk, utána megsózzuk és borsozzuk. 10 dkg lisztet 2 db tojással elkeverünk, hozzáadjuk a tejet, belekeverjük a finomra vágott fokhagymát zöldpetrezselymet, törött borsot és megsózzuk. A felszeletelt paradicsomot lisztbe, majd az elkészített masszába mártjuk és forró zsírban kisütjük. A rántott paradicsomot tartármártással vagy főzelékkel tálaljuk. HAJDŰKÁPOSZTA Hozzávalók: 1,50 kg savanyú káposzta, 15 dkg húsos füstölt szalonna, 5 dkg zsír, 5 dkg cukor, 3 dkg liszt, só, törött bors, 1 dl Fehérbor. A húsos füstölt szalonnát kockára vágva kiolvasztjuk, a felszeletelt hagymát hozzáadva megfonnyasztjuk. A zsírban a cukrot külön megpirítjuk, majd egy edénybe téve a kissé kimosott savanyú káposztát megpároljuk. A jól megpárolt káposztát liszttel meghintjük és fűszerezzük. Rövid ideig tovább pirítjuk, fölengedjük a borral, jól felforraljuk és sertésből készült sülthúsokhoz tálaljuk. BÁCSKAI RIZS Hozzávalók: 40 dkg rizs, 5 dkg zsír, 10 dkg füstölt szalonna, 20 dkg füstölt tarja főzve, 2 db zöldpaprika, só, majoránna. A megmosott rizst szitára tesszük, hogy lecsurogjon. A szalonnát kis kockákra vágjuk és serpenyőben kiolvasztjuk. Majd hozzáadjuk a kockákra vágott zöldpaprikát, végül az ugyancsak kis kockákra vágott főtt füstölt tarját is. Megfelelő lábasban megmelegítjük a zsírt, beleadjuk a rizst, keverés közben jól átizzasztjuk, majd felengedjük egy gyenge liternyi meleg vízzel. Megsózzuk, késhegynyi majoránnát adunk hozzá, elkeverjük és fedő alatt a tűzhely szélén vagy a sütőben pároljuk. Tíz perc múlva hozzávegyítjük a füstölt húsos, szalonnás zsírt és készre pároljuk. CSIPERKEGOMBÁS RIZS Hozzávalók: 40 dkg rizs, 6 dkg vaj, 5 dkg zsír, 20 dkg csiperkegomba, diónyi hagyma, kis csomó petrezselyemzöldje, só, törött bors, majoránna, A jól megmosott és víztől kinyomkodott gombát negyedekre vagy felekbe vágjuk. A serpenyőben forróra hevített zsírban, a finomra vágott hagymával együtt élénk tűzön megpirítjuk. Megsózzuk, késhegynyi törött borsot, kis majoránnát, végül a vágott zöldpetrezselymet keverjük hozzá. A megmosott és lecsurgatott rizst megfelelő lábasban, a megmelegített vajban, gyakori keverés közben átizzasztjuk. Utána felengedjük egy gyenge liternyi meleg vízzel, kissé sózzuk, elkeverjük és fedő alatt a tűzhely szélén pároljuk. 10 perc múlva hozzávegyítjük a gombát és készre pároljuk. 46 MAGYAROS TARHONYAKÖRET zzávalók: 40 dkg tojásos tarhonya, 8 dkg füstölt szalonna, ospaprika, só, l fej vöröshagyma. m füstölt szalonnát apró kockákra vágjuk, a hagymát pedig finomra vagdaljuk. A szalonnát serpenyőben kiolvasztjuk, majd a megpirult szalonnát a fele zsírral kivesszük és félretesszük. Egy megfelelő nagyságú lábasba tesszük a megmaradt zsírt, beleadjuk a tarhonyát és lehetőleg a sütőben világosbarnára pirítjuk. Ha megpirult, hozzáadjuk a finomra vágott hagymát, kissé átpiritjuk a forró tarhonyában. Majd ráhintjük a pirospaprikát, összekeverjük és mindjárt felengedjük egy gyenge liternyi meleg vízzel vagy csontlével. Megsózzuk és befödve pároljuk. Mintegy 10 perc múlva hozzákeverjük a pirított szalonnát a zsírral együtt és puhára pároljuk. Nyáron adhatunk a tarhonyához 2 db zöldpaprikát és egy darab kockára vágott paradicsomot is. GALUSKA (KÖRET) Hozzávalók: 50 dkg elsőrendű grízes liszt, 1 tojás, 4 dkg zsír, só. Megfelelő mennyiségű sózott vizet felforralunk. Körülbelül 3 dl hideg vízben jól elkeverjük a tojást és a szükséges sót. Közvetlenül a víz forrása előtt összevegyítjük az átszitált lisztet a tojásos vízzel. A lisztet csak annyira keverjük el hogy jól elosztódjon, a tészta se híg, se túl vastag ne legyen. Mindjárt beszaggatjuk a forrásban levő vízbe. Ha a galuskák feljöttek a víz felszínére, leszűrjük és jól leöblítjük hideg vízzel. Ha jól lecsurgott, a forróra melegített zsírban összekeverjük és megsózzuk. BURGONYAKÖRET AlFÖLDIESEN Hozzávalók: 1,25 kg burgonya, 1 db sárgarépa, 1 db petrezselyemgyökér, Vz db zeller, 10 dkg zsír, pirospaprika, 1 db vöröshagyma, 2 db zöldpaprika, 1 db paradicsom, só. A megtisztított zöldséget egész apró kockákra vágjuk. Mintegy 3 dkg zsírban sárgára pirítjuk a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a zöldséget. Gyakori keverés közben átpároljuk, majd meghintve a pirospaprikával, hozzákeverjük a kockára vágott paradicsomot. Feleresztjük kevés csontlével vagy

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

Csirkepaprikás tésztával

Csirkepaprikás tésztával Csirkepaprikás tésztával - 30-40 dkg csirkemell filé, - Knorr csirkepaprikás alap, - főzőtejszín, - víz, - étolaj, - 250 g Gyermelyi copfocska tészta A húst felkockázzuk, és szárazra csepegtetjük. A 2,8

Részletesebben

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Idei karácsonyi ínycsiklandozó menünket Bede Róbert mesterszakács készítette el. A hozzávalókat megtaláljátok áruházunkban és aktuális gasztronómiai katalógusunkban:

Részletesebben

LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók Gombaleves Hozzávalók Erőleves Hozzávalók Olasz zöldségleves Hozzávalók Zöldséges burgonyapüré leves Hozzávalók

LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók Gombaleves Hozzávalók Erőleves Hozzávalók Olasz zöldségleves Hozzávalók Zöldséges burgonyapüré leves Hozzávalók LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók: ½ sárgarépa, ¼ petrezselyemgyökér, ¼ zellergumó, 1 kisebb burgonya, 1.5 dkg zöldborsó, 1 kiskanál olaj, ¼ csokor petrezselyemzöld, 3 dl zöldséglé, só, bors. A zöldségeket,

Részletesebben

A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv Paradicsomos receptek. A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv. Klemi 202. 1

A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv Paradicsomos receptek. A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv. Klemi 202. 1 A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv Klemi 202. 1 Tartalomjegyzék...1 Levesek...6 Fűszeres hideg paradicsomleves...6 Fűszeres paradicsomleves...6 Habart paradicsomleves...6 Hideg tejszínes paradicsomleves...6

Részletesebben

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom A burgonyát, vöröshagymát, zöldpaprikát karikára vágjuk,

Részletesebben

Bab gulyás szürkemarhából

Bab gulyás szürkemarhából Bab gulyás szürkemarhából 35 dkg szürkemarha lábszár 5 dkg zsiradék 20 dkg fejtett bab 7,5 dkg vöröshagyma 10 dkg sárgarépa 5 dkg zellergumó 7,5 dkg burgonya 1 db paradicsom Fél tv paprika Fél hegyes erős

Részletesebben

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK SERTÉS COMB SZALONNÁVAL TŰZDELVE, HÉJÁBAN SÜLT BURGONYÁVAL ÉS ALMÁS MAZSOLÁS SAVANYÚ KÁPOSZTÁVAL Elkészítéshez szükséges idő: 2 óra 1-1,5kg sertés lapocka 0,50kg

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Az egészséges táplálkozás nem jelent éhezést! És azt sem jelenti, hogy le kell mondania a hagyományos ételekről és édességekről.

Részletesebben

Konyhai technológiák alkalmazása

Konyhai technológiák alkalmazása Asztalos Árpád Konyhai technológiák alkalmazása a 37/2014. (VI.30) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások figyelembevételével. Konyhai technológiák alkalmazása a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Az elkészítés műveletei. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Az elkészítés műveletei. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Az elkészítés műveletei A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 AZ ELKÉSZÍTÉS MŰVELETEI ESETFELVETÉS

Részletesebben

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra A magyar gasztronómia lényege az, hogy mi kerül otthon a családi asztalra. Borbás Marcsi A sűrűje 2. 100 recept a családi asztalra Borbás Marcsi Asűrűje 2. A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás

Részletesebben

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.)

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) Kolbászos tészta brokkolival Adag: 4 főre Elkészítési idő: 25 perc 40 dkg tészta (penne, masni) 1 kis fej brokkoli, kis rózsákra szedve 20 dkg száraz

Részletesebben

Gasztronómiai lexikon

Gasztronómiai lexikon Gasztronómiai lexikon Gasztronómiai lexikon... 1 A la Carte... 3 Abálás... 3 Adagolás... 3 Al dente... 3 Angolos bundázás... 3 Angolos-ra (rare) sütés... 3 Aszpik... 3 Átforralás... 3 Áttörés... 3 Bain-marie...

Részletesebben

Babareceptek 6 hónapos kortól

Babareceptek 6 hónapos kortól Anyatejes spenót 2 marék spenótlevél (vagy 5-6 kis adag fagyasztott leveles spenót) 2 ek olívaolaj 2 ek kukoricaliszt 150 ml anyatej Jó- ha friss spenótból dolgozunk: a spenótot megmossuk, a levelek ereit

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Recept ajánlataink Aszalt szilvás rétes Böjtös zsidó rétes Burgonyás túrós rétes Debreceni gesztenyés béles

Recept ajánlataink Aszalt szilvás rétes Böjtös zsidó rétes Burgonyás túrós rétes Debreceni gesztenyés béles Aszalt szilvás rétes Hozzávalók: 1 csomag réteslap, 15 dkg zabpehely, 20 dkg aszalt szilva, 3 dl rostos szilvalé, 25 dkg tehéntúró, 2 tojás, 4 evőkanál olaj, ízlés szerint méz (ne legyen nagyon édes),

Részletesebben

Sörvacsora receptek a Soproni Démontól

Sörvacsora receptek a Soproni Démontól Sörvacsora receptek a Soproni Démontól Szilvakrémleves sörös ropogóssal Hozzávalók 4 főre: Leves - 300 g aszalt szilva - 200 ml Soproni Szilva Démon - 40 g liszt - 50 g cukor - 1 ek vaj - 2 db egész fahéjrúd

Részletesebben

A Drótpostagalamb recepttára 203. könyv Karfiolos ételek

A Drótpostagalamb recepttára 203. könyv Karfiolos ételek A Drótpostagalamb recepttára 203. könyv Klemi 203. 1 Tartalomjegyzék...1 Levesek...7 Bomba jó gombaragu-leves...7 Citromos rizsleves karfiollal...7 Csirkeaprólék-leves 1...7 Csirkeaprólék-leves 2...7 Csirke-csontleves...7

Részletesebben

Hagyományos zöldségleves Hozzávalók 112,5 g felaprított zöldségmix (burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, zeller stb.) 12,5 g vaj 15 g liszt

Hagyományos zöldségleves Hozzávalók 112,5 g felaprított zöldségmix (burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, zeller stb.) 12,5 g vaj 15 g liszt RECEPTEK FŐZŐEDÉNYHEZ RECEPTEK FŐZŐEDÉNYHEZ Próbálja ki receptötleteinket! Amennyiben az elkészítési időt több mint egy órával meghosszabbítja, az befolyásolhatja az étel ízét. Természetesen bizonyos határokon

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

Szakácskönyv. A Premium program bemutatása a 3 étkezés koncepciójának tükrében

Szakácskönyv. A Premium program bemutatása a 3 étkezés koncepciójának tükrében Szakácskönyv A Premium program bemutatása a 3 étkezés koncepciójának tükrében Receptek:» Levesek» Köretek, főzelékek, zöldséges ételek» Szárnyas finomságok Tartalom A Premium program bemutatása a 3 étkezés

Részletesebben

KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN

KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia szak Tanár: Berényi Ildikó KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN

Részletesebben

Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 Gastrotrain

Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 Gastrotrain Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 Gastrotrain IMPRESSUM SZERZŐK Milan Štimac Janoš Šod A KIADVÁNY CÍME Magyarország és Szerbia nemzeti konyhái kiválasztott receptek gyűjteménye

Részletesebben

A nyár zöld kincsei, avagy töltött karalábé és lucskos káposzta

A nyár zöld kincsei, avagy töltött karalábé és lucskos káposzta 2012 június 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Legfinomabb hagyományos ételeink egyike. Én a magam részéről annyira

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

Növényi eredetű élelmiszerek előkészítési módjai II.

Növényi eredetű élelmiszerek előkészítési módjai II. Kiss Iren Növényi eredetű élelmiszerek előkészítési módjai II. A követelménymodul megnevezése: Előkészítés A követelménymodul száma: 1464-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 ZÖLDSÉGEK,

Részletesebben

A főzés. Készítette: Rybár Petra

A főzés. Készítette: Rybár Petra A főzés Készítette: Rybár Petra Mi a főzés? A főzés egy olyan konyhatechnológiai hő közlési művelet, melynek során az előkészített nyersanyagot valamilyen folyadékban (víz, tej, csontlé, húslé, bor stb.)

Részletesebben

101 PIZZARECEPT ALAPRECEPTEK

101 PIZZARECEPT ALAPRECEPTEK 101 PIZZARECEPT ALAPRECEPTEK www.recept.zug.hu Recept Klub Pizzatészta A pizza lelke a tészta, ügyeljünk rá, hogy az alja jó ropogós legyen, a belseje viszont könnyő és puha! 10 dkg sima és 20 dkg grízes

Részletesebben

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc.

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc. Sajtos húsfalatok - 20 dkg krémsajt (pl. tömlős Camping sajt), - 75 dkg csirkemell, 2 evőkanál olaj, - 1 evőkanál vaj, 2 dl húsleves (akár kockából is), - 2 gerezd fokhagyma, - 1 csokor vegyes zöldfűszer

Részletesebben

Menü - 1500 kcal. 3. Hét

Menü - 1500 kcal. 3. Hét Menü - 1500 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1500 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-25%-a, ami 75-93 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 50 grammnak

Részletesebben

2016/06/09 07:52 1/18 Recept

2016/06/09 07:52 1/18 Recept 2016/06/09 07:52 1/18 Recept < Főoldal Recept Főétel Vegyes maradék 50 dkg babcsíra 15 dkg hús (disznó, marha, csirke) 1 teáskanál (finoman) paradicsompüré hagyma fokhagyma olívaolaj teáskanál méz 2 evőkanál

Részletesebben

Receptkönyv DEÁK 2011/2012

Receptkönyv DEÁK 2011/2012 Receptkönyv DEÁK 2011/2012 E l ő s z ó A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2012. június 12-én Egészségnapot tartott. Ennek keretében minden osztály bemutatta az általa

Részletesebben

MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VÁLL-KER KFT 6900 Makó, Návay Lajos tér 8. e-mail: vall-ker@vall-ker.hu; bemutatoterem@vall-ker.hu Tel : +36 62 511 040 Fax: +36 62 212 806 Mobil: +36 30 3757434

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagy Józsefné. Főzelékek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Nagy Józsefné. Főzelékek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Nagy Józsefné Főzelékek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-30 FŐZELÉKEK KÉSZÍTÉSE A főzelékek készítése,

Részletesebben

Fogyókúra napok ebéd mintái

Fogyókúra napok ebéd mintái Fogyókúra napok ebéd mintái Vegetáriánus receptek Töltött cukkíni 15dkg cukkíni 45 1,5-7,5 10 dkg gomba 40 5,9 0,2 3,3 1 db tojás 70 5 5-2 dkg barna rizs 60 2,8 0,2 10,6 5 dkg gomolya 140 9 10,5 1,5 5

Részletesebben

Rendelés leadás: telefonon +36 70 422 23 45 - +36 1 206 800 (munkanapokon 8-tól 16 óráig) faxon: +36 1 206 8001 (0-24 h) - online (0-24 h)

Rendelés leadás: telefonon +36 70 422 23 45 - +36 1 206 800 (munkanapokon 8-tól 16 óráig) faxon: +36 1 206 8001 (0-24 h) - online (0-24 h) A0 - XXL menü - Óriás adag A0 - XXL menü - Óriás adag A0 - XXL menü - Óriás adag A0 - XXL menü - Óriás adag A0 - XXL menü - Óriás adag Erdélyi paraszt csorbaleves és bakonyi sertésborda házi galuskával

Részletesebben

SOLIER CAFE IV.RECEPTGYŰJTEMÉNY

SOLIER CAFE IV.RECEPTGYŰJTEMÉNY SOLIER CAFE IV.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF MOLNÁR FERENC CUKRÁSZ CHEF SZOLJÁR CSABA ÜZLETVEZETŐ 2009. Ropogós sajtkosárka, juhsajt habbal. Juhsajt hab: kg tejszín 0,30 juhsajt 0,10 fehérbors A tejszínt

Részletesebben

Menü - 1800 kcal. 2. Hét

Menü - 1800 kcal. 2. Hét Menü - 1800 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1800 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-%-a, ami 81-90 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 60 grammnak

Részletesebben

10 gyors és olcsó szendvicskrém

10 gyors és olcsó szendvicskrém 10 gyors és olcsó szendvicskrém Miért készítsünk szendvicskrémet? Mert a házilag készített szendvicskrémek olcsók. Az újdonság élményét hozzák a készen vásárolt kenyérrevalók között. Új ízeket varázsolnak

Részletesebben

Előszó. Egy étel elfogyasztása sokkal többet jelent az éhség csillapításánál: ízeiben megismerhetjük egy térség kultúráját, népeinek szokásait.

Előszó. Egy étel elfogyasztása sokkal többet jelent az éhség csillapításánál: ízeiben megismerhetjük egy térség kultúráját, népeinek szokásait. Gemenci ízek Előszó Bizonyára sok olvasóban felmerül a kérdés, vajon mi köze lehet egy erdõgazdaságnak a gasztronómiához? Nagyon is sok, hiszen a vadászó-halászó életmódjuk során már õseink is rengeteg

Részletesebben

Világimanap 2010. Kamerun Receptek

Világimanap 2010. Kamerun Receptek Világimanap 2010. Kamerun Receptek Banánkenyér 1-3/4 csésze liszt 1 csésze cukor 1 tk. szódabikarbóna 2 felvert tojás 1 tk. sütıpor 3 közepesen érett banán pürévé nyomva 2 evıkanál margarin csipet só Elkészítés:

Részletesebben

13 fényes liktáriumok és más édességek

13 fényes liktáriumok és más édességek 13 fényes liktáriumok és más édességek Fánkok, töltött ostyák, torták, rétes és béles, marcipán, liktáriumok. Címszavakban így sorolhatnánk fel a korabeli édességeket. Liszt, tojás, cukor, mandula és

Részletesebben

Használati utasítás HU FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani többek között a következő alapvető óvintézkedéseket: 1. Olvassa végig a

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Nálunk a családban egy jó ideje már szinte hagyomány lett a gnocchi (és egyéb olasz tésztaételek) készítése. Sajnos én csak havonta egyszer, egy hétvége erejéig tudom

Részletesebben

SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba.

SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. 3. Foglalkozás SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. Élelmiszerek vásárlása Az élelmiszerek vásárlása alapvetően két szempont alapján történhet: a kiválasztást befolyásolják egyrészt

Részletesebben

Receptkönyv Gőzölős sütő

Receptkönyv Gőzölős sütő HU Receptkönyv Gőzölős sütő 2 www.aeg.com 1. AUTOMATIKUS PROGRAMOK 1.1 Zöldségek, hagyományos Főzőedény: Bármilyen főzőedényt választhat, amely legalább 100 C-ig hőálló. 400 g karfiol 200 g sárgarépa 200

Részletesebben

Zsidó szakácskönyv 1. A kóser konyha. A receptkönyv forrása: http://www.interdnet.hu/zsido/receptek/

Zsidó szakácskönyv 1. A kóser konyha. A receptkönyv forrása: http://www.interdnet.hu/zsido/receptek/ Zsidó szakácskönyv 1. A kóser konyha A receptkönyv forrása: http://www.interdnet.hu/zsido/receptek/ 1 Tartalomjegyzék ELŐÉTELEK... 9 Hagymás tojás (Ájer lájber cibelesz)...9 Hamis hal (false fis)...9 Burekas...9

Részletesebben

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős 52 811 02 0100 31 01 Étkezdés Vendéglős

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős 52 811 02 0100 31 01 Étkezdés Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT Tanmenet Azonosító: Változatszám: 0 Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/13 ME-2.1.(1) 2011. 09. 01. szakiskolai hároméves szakács 1/9. osztály (az iskola hosszú bélyegzője)

Részletesebben

Sonkakészítő hőmérővel. *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866

Sonkakészítő hőmérővel. *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866 Sonkakészítő hőmérővel *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866 Jelmagyarázat www.tescoma.com/video/420866 PRESTO sonkakészítő hőmérővel Tulajdonságok A PRESTO sonkakészítő kiváló eszköz a házi

Részletesebben

Marc & Bogi CSALÁDI ÉLELMISZERÜZEM. Természetes ízek, tartósítószer és adalékanyag nélküli friss készételek francia technológiával.

Marc & Bogi CSALÁDI ÉLELMISZERÜZEM. Természetes ízek, tartósítószer és adalékanyag nélküli friss készételek francia technológiával. Marc & Bogi CSALÁDI ÉLELMISZERÜZEM Természetes ízek, tartósítószer és adalékanyag nélküli friss készételek francia technológiával. marc_bogi.indd 1 24/06/15 07:40 Marc Franciaországban nőtt fel, ahol nagyapja,

Részletesebben

ÉTLAP. Informatikai megoldások. Jó étvágyat kívánunk! Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Ebéd 2013.JANUÁR 1-4. Középiskola

ÉTLAP. Informatikai megoldások. Jó étvágyat kívánunk! Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Ebéd 2013.JANUÁR 1-4. Középiskola 2013.JANUÁR 1-4 Rántott leves Párolt rizs Mexikói csirketokány Allergének:glutén, energia 702 kcal fehérje 14 g zsír 25 g szénhidr.97 g só 14 g Csontleves Paradicsomos káposztafőzelék Fűszeres pulykacsíkok

Részletesebben

Tojás, pép és egyéb tésztás ételek

Tojás, pép és egyéb tésztás ételek Tartalom Levesek 1. Jó tehénhús lévet készíteni 2. Tehénhús 3. Aprókása-leves 4. Bableves rizskásával 5. Béllett zsemlyeleves 6. Betegnek való leves 7. Borleves 8. Borjúhúsleves 9. Közönséges borsóleves

Részletesebben

M 2600. Álló mixer. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

M 2600. Álló mixer. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ M 2600 Álló mixer Használati útmutató 3 Kedves Vásárló! A készülék első használatba vétele előtt gondosan tanulmányozza át ezt a Használati útmutatót, különösen az első részben található Biztonsági útmutatások

Részletesebben

DUOSO modell: BG-F-2313

DUOSO modell: BG-F-2313 DUOSO modell: BG-F-2313 Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Készítsük el könnyedén kedvenc tésztavacsoránkat.

Készítsük el könnyedén kedvenc tésztavacsoránkat. trnd Projektmenetrend MAGGI Pirított tésztás alapok: Készítsük el könnyedén kedvenc tésztavacsoránkat. trnd Projekt Projektblog: www.trnd.hu/maggi-piritott-teszta trnd kapcsolattartód: eddie@trnd.hu Tegyük

Részletesebben

Vegetáriánus ételek wokban

Vegetáriánus ételek wokban Vegetáriánus ételek wokban A wok kiválasztása Öntöttvasból, acélból, nemesacélból (alumíniummaggal) vagy egyszerő vasból készült wokok közül választhatunk. A kereskedelemben rézbıl készült wokot is lehet

Részletesebben

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet {12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított, illetve a 25/2014 (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított} szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal

Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal Hozzávalók Sorbet krém 6 dl homoktövis velő 1 dl homoktövis lekvár 0,6 dl prosorbet Karamell 6 ek. cukor 2 dl Homoktövis velő Ropogós

Részletesebben

Menü - 1800 kcal. 1. Hét

Menü - 1800 kcal. 1. Hét Menü - 1800 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1800 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-%-a, ami 81-90 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 60 grammnak

Részletesebben

*M08213112* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV. 2. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2008. augusztus 25., hétfő / 90 perc ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK

*M08213112* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV. 2. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2008. augusztus 25., hétfő / 90 perc ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK K ó d s z á m : Državni izpitni center *M08213112* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV 2. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2008. augusztus 25., hétfő / 90 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

A Drótpostagalamb recepttára 147. könyv. Húsvéti ételek

A Drótpostagalamb recepttára 147. könyv. Húsvéti ételek A Drótpostagalamb recepttára 147. könyv Húsvéti ételek Tartalomjegyzék Húsvét, húsvéthétfő... 5 Húsvéti szokások és érdekességek... 5 Húsvéti ételek... 6 Ha hagyományosan akarnak étkezni húsvétkor, akkor...

Részletesebben

Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból

Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból Ajánljuk az Óhegy Legjobb Szakácsa és az Óhegy Legjobb Cukrásza 2012 (a barokk jegyében!) Címek elnyeréséért induló kedves versenyzıink figyelmébe! Természetesen nem kell szó szerint értelmezni a recepteket,

Részletesebben

Menü - 1800 kcal. 4. Hét

Menü - 1800 kcal. 4. Hét Menü - 1800 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1800 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-%-a, ami 81-90 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 60 grammnak

Részletesebben

Fekélybetegek diétája

Fekélybetegek diétája Fekélybetegek diétája A diétáról: 1. A diéta önmagában nem befolyásolja a fekély gyógyulását, de elősegíti a tünetmentességet és a visszaesések elkerülését. Viszont a rosszul megválasztott diéta önmagában

Részletesebben

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip Karácsonyi italok Likőrös-kávés forró csoki 1 dl tej (60 kcal) 3 kocka meggylikőrrel töltött csokoládé (kb. 2 dkg = 100 kcal) 1 csomag csokis cappucinopor (4 g = kb. 20 kcal) tejszínhab (1 evőkanál = kb.

Részletesebben

A B S O R I C E F E H É R J E P O R RECEPTKÖNYV S Ó S

A B S O R I C E F E H É R J E P O R RECEPTKÖNYV S Ó S ABSORICE FEHÉRJEPOR RECEPTKÖNYV S Ó S TARTALOM 1. Fehérjés pizza 2. Pulykafasírt 3. Kecskesajt szuflé 4. Quiche 5. Sós mugcake 6. Rost dús galuska 7. Sárgaborsó főzelék 8. Brokkoli krémleves 9. Krumplikrokett

Részletesebben

desszertek Karácsonyi Gesztenyemézes gombóc almasorbet-val, sütőtökcoulis-val Frideczky András séf receptjei Gellért Söröző & Brasserie

desszertek Karácsonyi Gesztenyemézes gombóc almasorbet-val, sütőtökcoulis-val Frideczky András séf receptjei Gellért Söröző & Brasserie Karácsonyi desszertek Frideczky András séf receptjei Gellért Söröző & Brasserie 1 Gesztenyemézes gombóc almasorbet-val, sütőtökcoulis-val és tökmaggal Gombóc 250 g burgonya 75 g finomliszt 15 g zsír 1

Részletesebben

Gasztrokalandok. a salzburgi régióban. Támogatott cikk. Hónapról hónapra

Gasztrokalandok. a salzburgi régióban. Támogatott cikk. Hónapról hónapra Hónapról hónapra Gasztrokalandok a salzburgi régióban Nincs mese, ha az ember síel márpedig sokan tesszük ezt ezekben a hónapokban: egy korábbi felmérés szerint nagyjából 500 ezerre tehető azon magyar

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 12. szám, 2006. december

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 12. szám, 2006. december Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

A ZÖLD ÉS PIROS DIÉTA

A ZÖLD ÉS PIROS DIÉTA A ZÖLD ÉS PIROS DIÉTA Ahogy ez a kutatás utat talált a sajtóba, Potter professzor Rákgyógyszer Kutatócsoportjához elkezdtek érkezni a kérések, hogy segítsenek rákban szenvedő embereken. Első válaszként

Részletesebben

Tejmentes étlap. 2015. december 28. december 31. hétfő kedd szerda csütörtök péntek. Tea Zala felvágott Margarin Teljes kiőrlésű kenyér Kígyóuborka

Tejmentes étlap. 2015. december 28. december 31. hétfő kedd szerda csütörtök péntek. Tea Zala felvágott Margarin Teljes kiőrlésű kenyér Kígyóuborka 2015. december 28. december 31. Pástétom Csirke becsinált leves TM Sárgabarackízes gombóc Mandarin Fokhagyma krémleves TM kocka Csirkemáj rizottó Húsleves Főtt hús Vadas mártás TM Főtt tészta Csurgatott

Részletesebben

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN A kukorica P KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN Szentlászló község Baranya megye északnyugati részén, a Dél-Zselicben fekszik, a 67-es fõút mentén, Szigetvár és Kaposvár között. 2006 óta itt mûködik az ország

Részletesebben

A Drótgalamb recepttára. 5. Könyv. Összeállította: Klement András

A Drótgalamb recepttára. 5. Könyv. Összeállította: Klement András A Drótgalamb recepttára 5. Könyv PIZZA RECEPTEK Összeállította: Klement András Barcs, 2000. Május 29. Tartalomjegyzék 1.... 5 Burgonyás pizza tészta...5 Búzacsírás pizza tészta...5 Graham-lisztes pizza

Részletesebben

Receptötletek Ízletes ételek a Hepashake májdiétához. 17 recept + részletes kalóriatáblázat

Receptötletek Ízletes ételek a Hepashake májdiétához. 17 recept + részletes kalóriatáblázat Receptötletek Ízletes ételek a Hepashake májdiétához 17 recept + részletes kalóriatáblázat Hepashake, zöldség és egyebek a májböjt alatt Kedves Páciensek! A máj zsírtalanításának fázisa alatt egy, illetve

Részletesebben

PURINSZEGÉNY ÉTREND MIT SZABAD ÉS MIT NEM AJÁNLOTT FOGYASZTANI? MI IS AZ A PURIN?

PURINSZEGÉNY ÉTREND MIT SZABAD ÉS MIT NEM AJÁNLOTT FOGYASZTANI? MI IS AZ A PURIN? PURINSZEGÉNY ÉTREND A köszvény egyre gyakoribb hazánkban. A laboratóriumi vizsgálatok eredménye szerint egyre több az olyan ember, akinek vérében emelkedett a húgysavszint. A megbetegedettek között több

Részletesebben

Grillételek (2010 August 03, Tuesday) - Munkatársunktól

Grillételek (2010 August 03, Tuesday) - Munkatársunktól Grillételek (2010 August 03, Tuesday) - Munkatársunktól A hagyományos szalonnasütés és nyársalás helyett (vagy mellett) manapság a grillezés a nyári szezon egyik leghangulatosabb programja. Nos, íme sok-sok

Részletesebben

Levesek. Spárgakrémleves. Hozzávalók: (1 csésze = 2-2,5 dl )

Levesek. Spárgakrémleves. Hozzávalók: (1 csésze = 2-2,5 dl ) Spárgakrémleves Levesek RÓZSASZÍN- lisztmentes ZÖLD- egészséges (1 csésze = 2-2,5 dl ) 500 g fehér spárga, tisztítva só 1 tk kristáycukor 2 ek vaj 2 ek liszt 1 csésze húsleves 1 csésze tejszín Készíthetjük

Részletesebben

Döbrög LapjA. Mi lett a sorsa Galibás Mátyásnak? A mi lapunk. Botrány a vásáron Fűben, fában orvosság Mi történt Döbrögi Dániellel?

Döbrög LapjA. Mi lett a sorsa Galibás Mátyásnak? A mi lapunk. Botrány a vásáron Fűben, fában orvosság Mi történt Döbrögi Dániellel? Döbrög LapjA A mi lapunk Botrány a vásáron Fűben, fában orvosság Mi történt Döbrögi Dániellel? Mi lett a sorsa Galibás Mátyásnak? Vásár Döbrögben! Időpont: április 3. vasárnap délelőtt Helyszín: kastély

Részletesebben

Kreatív karácsonyi menük konyhatündéreknek

Kreatív karácsonyi menük konyhatündéreknek A recepteket írta: Ganter Klári hivatásos konyhatündér az otthoni főzés szakértője 9+1 Karácsonyi menü azoknak, akik szeretnek időt pénzt energiát spórolni, de nem engednek a kreativitásból 1 A karácsony

Részletesebben

06. 08. 18. 24. Nyers sütni való kolbászok. Száraz és félszáraz kolbászok. Füstölt áruk, füstölt-fott szalonnák. Manufakturális termékek

06. 08. 18. 24. Nyers sütni való kolbászok. Száraz és félszáraz kolbászok. Füstölt áruk, füstölt-fott szalonnák. Manufakturális termékek 1 06. 08. 18. 24. Nyers sütni való kolbászok Száraz és félszáraz kolbászok Füstölt áruk, füstölt-fott szalonnák Manufakturális termékek 2 Megmutatni és továbbadni a minőségi hústermékek készítésének hagyományát,

Részletesebben

GASZTROBLOGGEREK KONYHÁJÁBÓL

GASZTROBLOGGEREK KONYHÁJÁBÓL GASZTROBLOGGEREK KONYHÁJÁBÓL - 2. évfolyam 2. szám - 2011. február TÖBB MINT 50 r e c e p t K É S Z Ü L Ü N K A V A L E N T I N N A P R A! TARTALOMJEGYZÉK Február Még javában tart a farsang, és néhány

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás 12 pontja. A dietetikusok ajánlásával

Az egészséges táplálkozás 12 pontja. A dietetikusok ajánlásával Az egészséges táplálkozás 12 pontja A dietetikusok ajánlásával Minél változatosabban Mindenki szeretne egészségesen élni Minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk

Részletesebben

Étlap (2015.07.06.-2015.07.31.)

Étlap (2015.07.06.-2015.07.31.) Étel név Korcsoport: Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2015.07.06. HÉTFÕ Zeller leves Borsos tokány Házi tarhonya Kovászos uborka Zöldséges felvágott Kigyó uborka Natúr joghurt 2015.07.07. KEDD Zöldborsó

Részletesebben

TERVEZET 2012. 11.27. Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus)..számú irányelv Cukrászati sütemények 1. kiadás

TERVEZET 2012. 11.27. Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus)..számú irányelv Cukrászati sütemények 1. kiadás TERVEZET 2012. 11.27. Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus)..számú irányelv Cukrászati sütemények 1. kiadás Jóváhagyta: Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 201?, 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános

Részletesebben

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK CUKORBETEGEK RÉSZÉRE

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK CUKORBETEGEK RÉSZÉRE S EMMELWEIS EGYETEM Általános Orvostudományi Kar VÁROSMAJORI SZÍV-ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA Igazgató: Dr. Merkely Béla egyetemi tanár 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Tel.: 458-6840, Fax: 458-6842 E-mail:

Részletesebben

Slim Fitt mintaétrend

Slim Fitt mintaétrend Slim Fitt mintaétrend (gluténmentes, cukormentes) Az alábbi étrend egy jó példa arra, hogy bármilyen egészségügyi probléma mellett lehet egészségesen étkezni. Természetesen számos egyéni tényezőt figyelembe

Részletesebben

SOLIER CAFE XI.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF KARÁCSONYI MENÜ 2010. Fácánpástétom, tormás almával. Libamáj Capuccino

SOLIER CAFE XI.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF KARÁCSONYI MENÜ 2010. Fácánpástétom, tormás almával. Libamáj Capuccino SOLIER CAFE XI.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF KARÁCSONYI MENÜ 2010. Fácánpástétom, tormás almával Libamáj Capuccino Bárányborda, sütőtökös derelyével Mák szuflé, meggy raguval Fácánpástétom, tormás

Részletesebben

1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket.

1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. 1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ízleljünk meg más ételeket is,

Részletesebben

A grill használata közben és a begyújtás FIGYELMEZTETÉS. használjon. Meleg vagy forró faszénre ne öntsön. A folyadék használata után a flakont

A grill használata közben és a begyújtás FIGYELMEZTETÉS. használjon. Meleg vagy forró faszénre ne öntsön. A folyadék használata után a flakont CHAPTER XX A BIZTONSÁGI JELZÉS a fontos BIZTONSÁGI utasításokat jelzi. A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, FIGYELEM szavak a biztonsági jelzéssel együtt jelennek meg. A VESZÉLY kifejezés a legveszélyesebb pontokra

Részletesebben

Hájas tészta. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só.

Hájas tészta. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só. Hájas tészta Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só. Elkészítése: 50 dkg lisztből a tojásokkal, ecettel, élesztővel rétestésztát

Részletesebben

Versenykiírás SZAKÁCS

Versenykiírás SZAKÁCS Versenykiírás SZAKÁCS A Nógrád Megyei Szakképzés- szervezési Társulás az intézményeiben tanuló szakiskolai diákok számára szakács szakképesítésben szakmai versenyt hirdet. A versenyek lebonyolítását a

Részletesebben

COUNTRY GRILL CG Szabadtéri grillezı készülék

COUNTRY GRILL CG Szabadtéri grillezı készülék Használati útmutató COUNTRY GRILL CG Szabadtéri grillezı készülék TISZTELT VÁRÁSRLÓNK! Az SVT-WAMSLER Háztartástechnikai Rt. megköszöni Önnek, hogy termékét vásárolta. Az Ön által választott grillezı készülék

Részletesebben

CUKORBETEGKÉNT IS LEHET JÓL ÉLNI! 2. rész Ahogyan ÉN diétázom

CUKORBETEGKÉNT IS LEHET JÓL ÉLNI! 2. rész Ahogyan ÉN diétázom CUKORBETEGKÉNT IS LEHET JÓL ÉLNI! 2. rész Ahogyan ÉN diétázom Kövesd a példám, és Te is kézben tarthatod cukorbetegségedet. tegyél magad és családod egészségéért! 2 Egészségesen étkezem! ElÕzÕ könyvemben

Részletesebben