Lelovics Andrea: Projektvezetés. Társszerzők: Benedek László (6.) Claudia Novac (7.2) Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lelovics Andrea: Projektvezetés. Társszerzők: Benedek László (6.) Claudia Novac (7.2) Tartalom"

Átírás

1 Társszerzők: Benedek László (6.) Claudia Novac (7.2) Tartalom Előszó Bevezetés a projektvezetésbe Projektek mindennapi életünkben Alapdefiníciók A projektciklus Helyzetleírás A projekt tervezése A projektcélok Projekttevékenységek Emberi erőforrások a projektben A projektcsapat A projekt időterve A projekt költségvetése A projekt költségterve A projekt hozamterve és pénzáramlási terve Kockázatok kezelésének tervezése a projektben A projekt fenntarthatóságának tervezése A projekt kivitelezése A projektkontroll A projekt értékelése Projektmarketing A projekt arculatának kialakítása A logikai keretmátrix módszere A projektciklus vezetése A logikai keretmátrix...54 Fogalomtár Irodalom...59 TESZT...60 Ábrajegyzék 1. ábra: A stratégiai és operatív vezetés kapcsolata 2. ábra: A projektvezetés mágikus háromszöge 3. ábra: Program mint projektek láncolata és mint projektek csoportja 4. ábra: Példa egy program struktúrájára és forrásaira 5. ábra: Projekttervezés 6. ábra: A projekt határai 7. ábra: A SWOT elemzés táblázata 8. ábra: Érintettek Venn-diagrammal végzett elemzése 9. ábra: Egy dokumentumfilm-fesztivál lehetséges célstruktúrájának részlete 10. ábra: Egy projekt lehetséges funkció-célstruktúrájának részlete 11. ábra: Egy projekt lehetséges eszközstruktúrájának részlete Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 1

2 12. ábra: A Kampány a szelektív hulladékgyűjtésről projekt lehetséges célfájának részlete 13. ábra: A Családi ház átépítése projekt szakmai szempontból lebontott lehetséges tevékenységstruktúrájának részlete 14. ábra: A projekt felelősség-mátrixa 15. ábra: A Helyi stratégiai tervezés projekt időterve Gantt-diagram formájában 16. ábra: A Helyi stratégiai tervezés projekt mérföldkövei 17. ábra: Az 1.2-es tevékenység költségeinek táblázata 18. ábra: A projekt költségterve I 19. ábra: A projekt költségterve II 20. ábra: A projekt költségterve III 21. ábra: A projekt hozamterve 22. ábra: Egy projekt pénzáramlási terve 23. ábra: Kockázatkezelés tervezése a projektben 24. ábra: A projektkontroll folyamata 25. ábra: A projektciklus a PCM metodológiában 26. ábra: A projekt és stratégiai tervek kapcsolata (PCM) 27. ábra: Logikai keretmátrix Példák listája 1. példa: Az egyetemi könyvtár modernizációja 2. példa: Nyári tábor 3. példa: Az életből példa: Bicikliutakról szóló konferencia 5. példa: Az iskola átépítése 6. példa: Szórólapok nyomtatása 7. példa: Számítógépek vásárlása 8. példa: Helyi fejlesztés facilitátora Feladatjegyzék 1. feladat: Programok és projektek a szervezetben 2. feladat: Projekthatárok 3. feladat: A projekt érintettjei 4. feladat: Projektcélok 5. feladat: Tevékenységek a projektben 6. feladat: Emberi erőforrások a projektben 7. feladat: A projekt időterve 8. feladat: A projekt költségvetése 9. feladat: Kockázatok terve a projektben 10. feladat: Projektkontroll Előszó Időről időre mindannyian dolgozunk projektekkel. Nonprofit szervezeteinket a projektvezetés felé elsősorban külföldi alapítványok vezették a kilencvenes évek kezdetétől. Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 2

3 Így történhetett, hogy a harmadik szektor önkéntesei és aktivistái projektvezetővé váltak gyakran bárminemű, a vezetés terén szerzett képzés vagy gyakorlati háttér nélkül. Az alábbi kézikönyv olyan, a nonprofit szektorban dolgozó embereknek szól, akik a projektvezetést mindennapi munkaeszközként használják. Megértése nem igényel közgazdasági vagy vezetési tanulmányokat. A Hogyan? kérdésre összpontosít és a projektvezetőknek gyakorlati útmutatót nyújt projektjeik megvalósításához. A kézikönyv többéves gyakorlat eredménye, magába foglalva különböző képzéseken való részvétel és nemzetközi szakemberekkel való konzultációk eredményeit is. Elsősorban azonban néhány éves tréning-gyakorlatra épít, kihasználva a résztvevők hasznos kritikáját és ötleteit. A szöveg alapjául a projekt és projektvezetés definíciója szolgál, a további részek a projekttervek elkészítésével, valamint a projekt megvalósításával és projektkontrollal foglalkoznak. A könyv önálló részt szentel a projektmarketingnek. Mivel szervezeteink többsége pályázik európai uniós programokba, az utolsó rész a projektciklus vezetését és a logikai keretmátrix tervezését magyarázza. A Projektvezetés című fejezet egy szélesebb, nonprofit szervezeteknek szóló kézikönyv része, melynek egyéb részeivel kölcsönösen kiegészítik egymást. Ezért néhány témát, mellyel az említett kézikönyv részletesebben foglalkozik, csak röviden érint. 1. Bevezetés a projektvezetésbe 1.1 Projektek mindennapi életünkben Az elmúlt tizenöt húsz évben a projektek fontos részévé váltak a nonprofit szervezetek munkájának és a projektvezetés mára az egyik legfontosabb eszközévé vált stratégiai céljaik elérésére. Projektekkel dolgoztak már az ókori egyiptomiak, görögök és rómaiak is. Ha belegondolunk, mennyi tervezésre, szervezésre és ellenőrzésre volt szükség sok esetben máig is látható épületeik felépítéséhez, nyugodtan kijelenthetjük, hogy építészeik voltak az első projektvezetők. A huszadik század ötvenes éveig a projektvezetést elsősorban az építőiparban használták. Változás akkor következett be, amikor az Amerikai Egyesült Államok olyan nagyobb projekteket kezdett megvalósítani az űrkutatás és katonaság terén, melyeknek egységes eszköztárra volt szükségük. A fokozatosan kifejlesztett új módszereket és Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 3

4 eszközöket, mint új vezetési formát, idővel átvette a magánszféra is. Napjainkban a projektvezetést használják a közszférában, kutatóintézetekben, iskolákban, cégekben és nonprofit szervezetekben egyaránt. Rendszeresen dolgozunk velük a magánéletben is, például mikor szemesztermunkánkat készítjük, autót vagy lakást vásárolunk, esküvőt szervezünk. Projektekkel életünk minden területén találkozunk. 1.2 Alapdefiníciók Minden szervezet, függetlenül attól, hogy nyereségorientált vagy nonprofit, azért létezik, hogy valamit megvalósítson. Küldetése megfogalmazásával a szervezet megindokolja létezését, vagyis azt, hogy kicsoda és hova szeretne eljutni. Ezt a küldetést aztán lebontja hosszú távú céljaira, melyeket stratégiája megvalósításával ér el. A szervezet stratégiája eszköz hosszú távú tervei eléréséhez. Szervezeti stratégiánk célja lehet például szolgáltatásaink vagy termékeink minőségének javítása, új technológia bevezetése, piacszélesítés stb. A stratégia szervezetünk jövőjét mutatja meg nekünk. Az ezen a szinten történő vezetést stratégiai vezetésnek nevezzük. Feladata a stratégiai tervezés és olyan tevékenységek megvalósítása, kontrollja és értékelése, melyek a stratégiai célok eléréséhez vezetnek. Az alsóbb szinten történik a szervezet mindennapi tevékenysége, mely például termékgyártással és elosztással, vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos. A munkák ezen a szinten történő vezetése az operatív vezetés. A két szint kölcsönösen hat egymásra. A stratégiai vezetés meghatározza az operatív vezetés hosszú távú alakulását, például mit és hogyan fogunk gyártani vagy milyen szolgáltatásokat fogunk nyújtani. Terveinek alapjául azonban az operatív vezetéstől valamint az állandóan változó külső és belső környezetből nyert információk szolgálnak. Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 4

5 Stratégiai vezetés Termékek, szolgáltatások és piacok fejlődésének iránya Információk a stratégiai vezetés számára Operatív vezetés 1. ábra: A stratégiai és operatív vezetés kapcsolata Stratégiánk megvalósításával valójában olyan változásokat hozunk létre szervezetünkben, melyek végső soron hatással vannak mindennapi tevékenységünkre. Ezeket a változásokat olyan tevékenységekkel érjük el, melyeket azelőtt szervezetünk nem ismert, vagy más formában végzett. Közben pontosan tudjuk, hogy mennyi idő és mekkora költségvetés áll rendelkezésünkre a változások eléréséhez. Projekteket valósítunk meg. A projekt olyan egyedi folyamat, mely - átmeneti jellegű, ismerjük kezdetét és végét, - pontosan meg vannak határozva a költségei és erőforrásai, - konkrét helyzetet vagy feladatot old meg és - eredménye változás. A projektek tehát a szervezeti stratégia megvalósításának eszközei. A projektvezetés azokat a módszereket és eszközöket foglalja magába, melyek segítségével a projekteket tervezik, szervezik, koordinálják és ellenőrzik. Legfőbb jellemzője az átmeneti jelleg. Alapjául a stratégiai terv szolgál, de végső hatása az operatív szinten történő változások. A projektvezetés alapját az idő, minőség és költségek mágikus háromszöge alkotja: Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 5

6 Minőség Eredmény Költségek Idő 2. ábra: A projektvezetés mágikus háromszöge A háromszög közepén az eredmény helyezkedik el, melyet a projekt megvalósításával akarunk elérni. Közben pontosan meg van határozva, hogy milyen legyen ez az eredmény (minőség), mikor valósítjuk meg (idő) és mennyibe fog kerülni a projekt. A háromszögből nyilvánvaló, hogy a költségek és minőség kölcsönös ellentétben vannak, ugyanígy a költségek és idő valamint az idő és minőség. Ha csökkentenünk kell a költségeket a projektben, ez a költségcsökkenés a minőségcsökkenésben mutatkozik meg. Vagy ha a projektet a tervezettnél hamarabb kell befejeznünk, megemelkednek a költségeink, vagy csökken az eredmény minősége, vagy mindkettő. A program szintén egyedi folyamat, mely - átmeneti jellegű, ismerjük kezdetét és végét, - pontosan meg vannak határozva a költségei és eszközei, - konkrét helyzetet vagy feladatot old meg és - eredménye változás. A program projektek halmaza. A programon belül a projektek időben követhetik egymást projektláncolatot alkotva, vagy egy időben, egymással párhuzamosan is megvalósulhatnak. Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 6

7 3. ábra: Program mint projektek láncolata és mint projektek csoportja 1. példa: Az egyetemi könyvtár modernizációja Az egyetemi könyvtár küldetése az egyetem diákjai számára hozzáférhetővé tenni a szakirodalmat és ezzel hozzájárulni a magas színvonalú egyetemi képzéshez. A könyvtár a jól ismert könyvtári szolgáltatásokat nyújtja: könyv- és jegyzetkölcsönzés, valamint olvasói terem áll rendelkezésre a könyvek, jegyzetek, diplomamunkák, doktori munkák, statisztikai gyűjtemények és szaklapok olvasására. A könyveket és lapokat a diákok manuálisan keresik ki és kézzel írott kérvényt nyújtanak be a kölcsönzésre. Az olvasói teremben ezt a kérvényt egy óra alatt dolgozzák fel, míg kölcsönzés esetében négy óra alatt. A könyvkölcsönzés és a könyvtár mindennapi munkájának vezetése az állandó tevékenységhez tartozik, ezért az operatív szinten valósulnak meg. A könyvtár stratégiai célja a könyvtári rendszer modernizációja új információs technológiák bevezetésével és így a könyvtár által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. Stratégiai célja elérésének érdekében a következő projekteket valósítja meg: 1. Elektronikus adatbázis kialakítása, mely tartalmazza a könyvtár teljes állományát, megfelelő keresőprogrammal ellátva. 2. Számítóogépes program kialakítása, mely lehetővé teszi a kérvények on-line küldését, valamint az elektronikus adatbázis elhelyezése az egyetem weboldalán darab személyi számítógép megvásárlása és azok elhelyezése a könyvtár területén. 4. Az on-line könyvtár próbaüzemeltetése. A könyvtár bekapcsolódott egy, az egész egyetemet érintő projektbe is, melynek keretében a diákok elektronikus diákkártyát kaptak. Ezek segítségével iratkozhatnak fel az órákra, ebédet rendelhetnek stb. Ezeket a kártyákat fogják használni a könyvtárban is, lecserélve a klasszikus olvasói kártyákat, melyekbe kézzel írták be a kikölcsönzött könyvek Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 7

8 listáját. Ezen projektek sikeres megvalósítása után a könyvtár eléri stratégiai célját, hiszen az általa nyújtott szolgáltatások minősége a modern technológiának köszönhetően javul. Az olvasók ezentúl akár a könyvtáron kívül is az interneten keresztül kikereshetik a könyveket, megnézhetik, hogy azok hozzáférhetőek-e és kérvényüket a kölcsönzésre elküldhetik on-line egyenesen a könyvtár raktárába. A könyveket egy órán belül elkészítik a számukra. Az interneten keresztül ellenőrizhetik továbbá saját könyvtári számlájukat is, melyhez az elektronikus diákkártya jelszavával férnek hozzá. Itt megnézhetik, mennyi könyvet kölcsönöztek ki és milyen kölcsönzési határidőkkel. Kölcsönzéskor már nem kell nyomtatványokat kitölteniük, mert a kikölcsönzött könyvek listáját elektronikusan tartják számon a könyvtár rendszerében és a diákkártyán a könyveken elhelyezett elektronikus kódoknak köszönhetően. Figyelem! Az előzőekből az következik, hogy a projektek a szervezetben folyó munka megszervezésének egy formája és a szervezeti stratégia elérésének eszközei. Az adománygyűjtés folyamán a nonprofit szervezetek gyakran kapnak támogatást alapítványoktól vagy hazai intézményektől, más nemzetközi szervezetektől. Ahhoz, hogy ezt a támogatást megkapják, általában meg kell írniuk egy kérvényt, amit gyakran hívnak projektnek. Hogy miért? Mert az alapítványok többsége az ún. pilóta projektek támogatását részesíti előnyben a szervezeti támogatással szemben. Vagyis szívesebben támogatják új termékek kialakítását, új szolgáltatások bevezetését, új célcsoportok megszólítását, mint a szervezetek állandó, mindennapi tevékenységét. Az esetek többségében ezekben a projektekben önrészre is szükség van, melyet a szervezet a saját költségvetéséből, vagy külső forrásokból biztosít be. A szervezet dönthet úgy, hogy megszólít egy másik alapítványt is. Gond akkor keletkezhet, ha a két alapítványhoz elküldött két kérvényre mint két projektre gondolunk. Miért? 1. Megtörténhet, hogy a szervezeten belül a két alapítvánnyal más-más ember tartja a kapcsolatot (például a korábbi tapasztalatok miatt). Ebben az esetben két projektvezetőnk van de a projektet csak egyszer valósítjuk meg. Ki vezeti a tevékenységeket a projektben? Természetesen, mindketten saját projektjüket helyezik előtérbe, elvégre ki ne szeretne sikeres lenni? Mi történik, ha nem csak két ilyen támogatásunk van, hanem három, négy vagy több? Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 8

9 2. Az alapítványokkal kötött szerződések különböző hosszúságúak lehetnek és általában azok is. Mikor van akkor a projekt kezdete és vége? 3. Milyen lesz külső kommunikációnk a tevékenységeinkről? Mint egy projektről vagy mint kettő, három esetleg több projektről? Ha a második lehetőséget választjuk, híven tükrözi az a valóságot? Az alapítványok terminológiájának megváltoztatása természetesen nem lehet nonprofit szervezeteink elsődleges célja. Segít azonban, ha miközben a velük való kommunikáció folyamán projektről beszélünk, szervezetünkön belül tisztában vagyunk azzal, hogy egy projektről van szó, egy vezetéssel, de több forrással a költségvetésében. Projekt 1 Projekt 2 = Támogatás külföldi alapítványtól Projekt 4 Kölcsön Projekt 3 Projekt 5 Támogatás 1 EU támogatás Támogatás 2 idő 4. ábra: Példa egy program struktúrájára és forrásaira Program 1 A 4. ábrán egy program struktúráját láthatjuk, mely öt projektből áll. Az első és ötödik projekt egymást követi, míg a negyedik és harmadik projekt csak a második projekt befejezése után kezdődhet. Közben az első és a második projekt párhuzamosan valósul meg, később az első a negyedik és harmadik projekttel stb. Az első és a harmadik projektet a szervezet saját költségvetéséből, az ötödik projektet pedig nagy részben európai uniós forrásból finanszírozza. A második projekt teljes költségvetését egy külföldi alapítvány biztosítja be. A negyedik projekt forrásai közé két alapítványi támogatás, egy kölcsön és részben saját pénzforrás tartozik. 1. feladat: Programok és projektek a szervezetben Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 9

10 2. A projektciklus Minden projekt három részből áll: 1. Tervezés 2. Kivitelezés 3. Értékelés Tervezés A projektet abban a pillanatban kezdjük el tervezni, amikor megszületik a projektötlet. Először azt vizsgáljuk, hogy támogatja-e szervezetünk stratégiáját. Ha támogatja, elkészítünk néhány projekttervezetet, vagyis felsoroljuk különböző változatait a projektnek. 2. példa: Nyári tábor Az a projektötletünk, hogy nyári gyerektábort szervezünk. Ilyen tábornak azonban nagyon sok formája létezik. A tervezés kezdetén a számunkra legreálisabbakat soroljuk fel: 1. A tábort 7 és 10 év közötti gyerekeknek szervezzük, a falu óvodájában fognak lakni, melyben 25 gyereket tudunk elhelyezni. A táborlakókra főzni az óvoda konyhájában fogunk és az egész tábort öt felnőtt felügyeli. Az óvoda használatáért csak szimbolikus összeget fizetünk, mivel a táborba főleg környékbeli gyerekek jönnek. 2. A tábort 50 alapiskolás gyereknek szervezzük. A helyi panzióban fognak lakni a fiatalabbak a szobákban, az idősebbek sátrakban az udvaron. A tábor szervezésébe és a felügyeletbe 12 ember kapcsolódik majd be. Mivel sok gyerek jön a környékről, valószínűleg a lakosság és helyi vállalkozók is támogatni fognak bennünket stb. A tervezetekből lehet több is. Két szempontból vizsgáljuk mindegyiket: 1. Hogyan támogatják szervezetünk stratégiáját és ezzel a küldetését? 2. Milyen erőforrásokra lenne szükségünk a kivitelezésükhöz (alkalmazottak, önkéntesek, hely, pénz stb.)? Melyek állnak ezek közül a rendelkezésünkre és melyek szervezetünk számára reálisan hozzáférhetőek? Minden tervezetnél összehasonlítjuk a projekt pozitív hatását szervezetünkre azokkal az erőforrásokkal, melyekre a kivitelezéséhez szükségünk van. Általában azt a projektet Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 10

11 választjuk ki a kivitelezésre, mellyel a legnagyobb hatást érjük el a legkevesebb erőforrás felhasználásával. A végső döntésben segíthetnek különböző tanulmányok, például egy megvalósíthatósági tanulmány. A megvalósíthatósági tanulmány célja megvizsgálni, hogy a megfogalmazott projekt életképes-e, vagyis megvalósítható-e a projekt tervezett eredménye. Miután kiválasztottuk a tervezetet, elkezdhetjük a részletes tervezést. Pontosabban meghatározzuk a projekt céljait, időtartamát és költségeit. Öt alapkérdésre keressük közben a választ: A. Hol vagyunk most? (helyzetleírás) B. Hova szeretnénk eljutni? (célok) C. Hogyan jutunk el oda? (tevékenységek) D. Honnan fogjuk tudni, hogy valóban oda jutottunk el? (kontroll, értékelés) E. Mennyibe fog az egész kerülni? (ütemterv, költségvetés) A. Hol vagyunk? C. Hogyan jutunk el oda? B. Hova szeretnénk eljutni? E. Mennyibe fog az egész kerülni? D. Honnan fogjuk tudni, hogy valóban oda jutottunk el? 5. ábra: Projekttervezés A tervezéssel bővebben később foglalkozunk. Kivitelezés A projekt kivitelezése magába foglalja a projekttervben leírt tevékenységek megvalósítását és folyamatos kontrollját. Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 11

12 Értékelés A projektet a következő három szempontból értékeljük: 1. Projektvezetés: A terveknek megfelelően kiviteleztük a projektet? 2. Projekteredmény: Azt az eredményt értük el, amelyet el akartunk érni? 3. Projekt: A szervezet stratégiája szempontjából a megfelelő projektet valósítottuk meg? A projektciklus a projekt kezdetének és végének meghatározására szolgál. Tapasztalataink, tudásunk és lehetőségeink alapján eldöntjük, a projektciklus mely pontjában lesz a projekt kezdő- és végpontja. Minden, ami a projekt kezdőpontja előtt történt, a projekt előtti fázisba tartozik. Minden, ami a projekt végpontja után történik, a projekt utáni fázisba tartozik. Projekt előtti fázis Egyéb projektek Tanulmányok Tapasztalataink... Projekt Projekt utáni fázis További projektek A projekteredmény kihasználása A projekt hatása ábra: A projekt határai Egységes recept arra, hogy mikor legyen egy-egy projekt kezdőpontja illetve végpontja, nem létezik. A döntés az adott kivitelező szervezettől függ. 3. példa: Az életből... Az ifjú megkéri barátnője kezét. El tudjuk képzelni, mi következik: döntések sorozata az esküvő időpontjáról, helyéről, a meghívottak számáról és listájáról, az esküvő szervezése, Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 12

13 a hivatalos okiratok beszerzése, nászút stb. Egy esküvőt projektként kezelhetünk, hiszen egyedi, időben behatárolt folyamat meghatározott költségvetéssel (természetesen több esküvőnk is lehet, de a pár már más lesz, a vendégek is stb.) Mikor lesz a projekt kezdete és vége? A lánykérés napja a projekt kezdete? Vagy amikor elkezdik szervezni a lagzit? Az első esetben a projekt előtti fázisba tartozik találkozásuk, barátságuk stb. A második esetben ide tartozik az eljegyzés és az esküvő koncepciójáról való döntés is. Mikor van a projektnek vége? Amikor az utolsó vendég is hazament a lagziból? Amikor az utolsó számlát is kifizették? Vagy amikor az ifjú pár hazatért a nászútról? Ahány pár, annyi lehetőség... Figyelem! A projekt határainak meghatározásakor elsősorban eseményekről beszélünk. A konkrét dátumokhoz később érünk. 2. feladat: Projekthatárok 2.1 Helyzetleírás Még mielőtt a projektet elkezdjük tervezni, fontos megnézni, honnan indítjuk. A projekt előtti fázist vizsgáljuk. A helyzetleírás készítése közben a már létező értékeléseket és tanulmányokat vehetjük alapul, de újakat is készíthetünk. A helyzetleírás a következő lépéseket tartalmazza: - A projektötlet vizsgálata a szervezeti stratégia szempontjából. Hogyan támogatná a projekt szervezetünk stratégiáját? - Szervezetünk belső környezetének vizsgálata. Megnézzük, milyen tudás, tapasztalat, kapcsolatok, módszerek találhatóak meg szervezetünkben, melyek pozitívan vagy akár Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 13

14 negatívan is befolyásolhatják a projektet. Mi az a szervezetünkben, ami a projektet segítené? Mi az, ami akadályozná? - Szervezetünk külső környezetének vizsgálata. A szervezetünkön kívül ki vagy mi tudná segíteni vagy akadályozni a projektet? Több olyan eszköz létezik, melyek segítségével választ kaphatunk ezekre a kérdésekre. Szervezeteinkben jelenleg a leggyakrabban a SWOT elemzést és az érintettek Venn-diagrammal végzett értékelését használjuk. A SWOT elemzést a szervezet belső erős és gyenge pontjai, valamint a külső lehetőségek és veszélyek felsorolására használjuk. A szervezet hatással lehet belső erős és gyenge pontjaira, de a külső veszélyeket és lehetőségeket nem tudja befolyásolni. Ezek a lehetőségek és veszélyek azonban hathatnak szervezetünkre. A projekt helyzetleírásakor a SWOT elemzést a projekt szemszögéből nézve készítjük el. A SWOT elemzés táblázata a következőképpen néz ki: Belső környezet Külső környezet + - Strengths Weaknesses Erős pontok Gyenge pontok Opportunities Lehetőségek Threats Veszélyek A következő kérdésekre keressük a választ: 1. Melyek projektünk azon erős pontjai, amelyek segíteni tudnák a megvalósítását? Hogyan tudnánk őket megerősíteni és ezzel növelni pozitív hatásukat? 2. Melyek projektünk azon gyenge pontjai, amelyek akadályozhatnák a megvalósítását? Hogyan gyengíthetjük őket, hogy minél kisebb hatásuk legyen? Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 14

15 3. Melyek azok a lehetőségek a projekt külső környezetében, amelyek segíthetik a projekt megvalósítását? Hogyan tudjuk őket a lehető legnagyobb mértékben kihasználni? A projekt külső környezetébe tartoznak például szervezetünk azon részei is, amelyek a projektben nem vesznek részt. 4. Melyek azok a veszélyek, amelyek a projektre külső környezetéből leselkednek? Ha bekövetkeznének, hogyan tudnánk a projektre gyakorolt hatásukat minimalizálni? Az érintettek Venn-diagrammal végzett elemzésének célja az érintettek felsorolásával meghatározni, ki és hogyan tudja befolyásolni projektünket, valamint megtervezni, milyen kapcsolatban leszünk a projekt érintettjeivel. A projekt érintettje minden olyan ember, csoport, szervezet, intézmény vagy cég, melyek valamilyen formában hatással vannak a projektre, vagy a projekt hat rájuk. Minden érintettnek megvannak saját projekttel kapcsolatos céljai, lehetőségei, tudása, kapacitása és érdeke. A projekt tervezésekor ezeket felsoroljuk, feldolgozzuk és megpróbáljuk megérteni, hogy a projekt folyamán ne tudjanak bennünket meglepni. Az érintettek elemzését a következő módon végezzük: 1. Felsorolunk mindenkit, aki hatással lehet projektünkre vagy érdeklődik a projekt iránt. 2. Minden érintettnél felsoroljuk, mit vár el a projekttől, valamint azt, mennyire szeretné és mennyire tudja befolyásolni a projektet. 3. Felsoroljuk, mit vár el projektünk az egyes érintettől és milyenek a projekt lehetőségei befolyásolni őket. 4. Meghatározzuk stratégiáinkat az egyes érintettekkel való kapcsolatainkra úgy, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben támogassák a projektet. Az érintettek Venn-diagrammal végzett elemzésekor az ábra közepén elhelyezkedő kör projektünket szimbolizálja, a többi kör pedig egy-egy érintettet. A körök nagysága az érintett projektre gyakorolt hatásának erejét jelzi, míg a távolság a középponttól a projekttel való kapcsolatát. Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 15

16 K2 K1 Projekt K4 K3 K5 8. ábra: Érintettek Venn-diagrammal végzett elemzése A 8. ábrán egy projekt érintettjeinek Venn-diagrammal végzett elemzését látjuk. A projektnek öt érintettje van. Az első érintett erős, a projektre nagy hatással lehetne, és ezt ki is szeretné használni. A harmadik érintett is hasonló méretű hatással lehetne a projektre, de nem áll szándékában ezzel a lehetőséggel élni. A negyedik és ötödik érintettek nem elég erősek ahhoz, hogy nagyban befolyásolhassák a projektet, azonban a negyedik érintett ezt jobban szeretné, mint az ötödik. 4. példa: Bicikliutakról szóló konferencia A projekt érintettjei közé tartoznak (1) a helyi és regionális elektronikus és nyomtatott sajtó képviselői és (2) az Európai Unió Delegációja Budapesten, amely a projektet pénzügyileg támogatta. Az érintettek elemzése a következőképpen néz ki: Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 16

17 Érintett Mit vár el a projekttől? Újságírók - Érdekes és pontos sajtóközlemény - Interjúk az EU Delegációjának magas beosztású képviselőivel - Fényképek - Érdekes téma Az EU Delegációja - A projekt kivitelezése pontosan a projekttervnek megfelelően - Az EU, mint támogató, egyértelmű megjelenítése a kivitelezés folyamán - A projekteredmén y elérése, mely a brüsszeli vezetés számára is érdekes lesz A Venn-diagram a következőképpen néz ki: Mit vár el a projekt tőle? - Információk megjelenése a projektről és a bicikliutakról a médiában - Jó gyakorlat bemutatása a bicikliutakról - A támogatás utalása a szerződésben meghatározott harmonogram szerint - Segítség a PR tevékenységeknél - Rugalmasság az esetleges változások kezelésében a projekt kivitelezése folyamán Milyen lesz a stratégia a kapcsolatra? - Elkészíteni azon újságírók listáját, akik a témával foglalkoznak - Sajtókonferencia szervezése a konferencia előtt, melyen az EU Delegációjának vezető képviselői is részt vesznek - Információs csomag készítése az újságírók számára a projektről és bicikliutakról, néhány esettanulmány leírásával - Állandó kapcsolattartás a programért felelős személlyel a Delegáción és rendszeres tájékoztatása a projektről - Az EU megjelölése, mint támogató szervezet, minden külső dokumentumon és PR anyagon - Az EU képviselőinek meghívása a konferenciára Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 17

18 Az EU Delegációja Budapesten Újságírók Projekt - Konferencia Az EU Delegációja finanszírozza a projektet, ezért ha nem értene egyet a projekt kivitelezésével, nagyban befolyásolhatná a projekt további életét. Amíg azonban úgy érzi, hogy a projekt a támogatási szerződésnek megfelelően valósul meg, csak a távolból figyeli a kivitelezést. Az újságírók kisebb hatással lehetnek a kivitelezésre. Az ő feladatuk azonban a közvélemény informálása a konferenciáról és bicikliutakról, ezért a projektnek nagy szüksége van rájuk. 3. feladat: A projekt érintettjei 3. A projekt tervezése A projekt tervezése alatt értjük a projekteredmény meghatározását és mindennek a felsorolását, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük a meghatározott minőségben, időben és költségekkel. A tervezés meghatározza az egész projekt minőségét. Ezért a projekt olyan lesz, amilyenek a tervei. Természetesen, a projekt egyedi jellegénél fogva, mindent nem tudunk a legaprólékosabban előre megtervezni. A projekt tervezése a következő lépésekből áll: 1. Meghatározzuk a projekt céljait. 2. Felsoroljuk azokat a részeredményeit a projektnek, melyek megvalósítása a projektcélok eléréséhez vezet. 3. Felsoroljuk az emberi erőforrásokat, melyekre a projekt folyamán szükségünk lesz. Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 18

19 4. Felsoroljuk az egyéb erőforrásokat, melyekre a projekt folyamán szükségünk lesz. 5. Kiszámítjuk, mennyi időre lesz szükségünk az egyes projektrészek megvalósításához és elkészítjük az időtervet. 6. Elkészítjük a projekt költségvetését. 7. Felsoroljuk a projektkockázatokat, vagyis a projekt belső gyenge pontjait és a projekten kívüli veszélyeket, melyek akadályozhatják a projektet és megtervezzük hatásuk minimalizációját. 8. Eldöntjük, a projektkontroll és értékelés mely eszközeit fogjuk használni. 9. Elgondolkodunk a projekt utáni fázisról, vagyis a projekt fenntarthatóságáról. 3.1 A projektcélok A projekt egyik ismérve az, hogy eredménye változás. A projekttervezés első lépéseként tehát meg kell határozni ezt a változást, vagyis meg kell fogalmazni a projekt céljait. A célok meghatározásánál néhány alapelvet ajánlatos betartani: 1. A projekt céljainak érthetőnek és egyértelműnek kell lenniük a projektcsapat és egyéb érintettek számára. Definíciójuknak minőségi és mennyiségi mutatókat is tartalmazniuk kell. 2. A célok minőségi és mennyiségi tulajdonságainak ellenőrzéséhez és értékeléséhez hozzáférhető eszközökre és forrásokra van szükségünk. 3. A projektcéloknak reálisnak kell lenniük, egyébként nincs értelme a projekt kivitelezésének. Attól függően, hogy a projekt mely fázisában érjük el a célokat, a következő csoportokba osztjuk őket: 1. Stratégiai célok Mely stratégiai cél vagy stratégiai célok megvalósítását támogatja a projekt? A projekt sikeres kivitelezése még nem jelenti azt, hogy ez a stratégiai cél megvalósul, a projekt csak hozzájárul az eléréséhez valamikor a projekt bezárása után, a projekt utáni Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 19

20 fázisban. A stratégiai cél eléréséhez általában több projektre van szükségünk. Egy projekt közben több stratégiai célt is támogathat. 5. példa: Az iskola átépítése Az alapiskola stratégiai céljai: - csökkenteni a működési költségeket energiatakarékosabbá téve az épületet. - hozzájárulni a mozgássérült gyerekek integrációjához az iskolában. Az iskola az Átépítés projekten belül többek közt kicseréli az ablakokat az épületen, hőszigeteléssel látja el a falakat, saját kazánt alakít ki és korlátmentessé teszi a főbejáratot, valamint az egész alsó szintet az osztályokkal és ebédlővel. Egy projekt megvalósításával az iskola két stratégiai célját is támogatja: 1. Az átépítés után az épület energiatakarékosabb lesz, ezért csökkennek majd a működési költségek. Így az eredeti költségvetésből nagyobb rész marad a tanításra és nevelésre. 2. A főbejárat és az alsó szint korlátmentesítésével az iskola megteszi az első lépést az felé, hogy mozgássérült gyerekeket is fogadhasson. 2. Projektcél A projekt célja az a változás, melyet a projekttel el akarunk érni. A projektet azért valósítjuk meg, hogy ez a változás bekövetkezzen. 3. Részcélok A projekt célját lebontjuk részcélokra az ún. célfa segítségével. A részcélok meghatározásával megtesszük az első lépést a projekt struktúrájának kialakítása felé. A projekt célfájának tervezésénél fentről lefelé haladunk és fokozatosan kibontjuk a projektcélokat kisebb célokra. A projektcél a legfelső szinten található. Egy szinttel alatta helyezkednek el azok a célok, melyek elérése szükséges ahhoz, hogy a projektcél megvalósuljon. És így haladunk tovább az alsóbb szintekre. Forum Information Centre, Lelovics Andrea 65 / 20

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A TERVEZÉS FOLYAMATA a projekttevékenységek meghatározása a tevékenységek közötti logikai függőségi kapcsolatok meghatározása erőforrás-allokáció és a

Részletesebben

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokajii Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

TERVEZZE MEG A KIVITELEZÉS LÉPÉSEIT! ÚTMUTATÓ. Mi célt szolgál és mit jelent az exportterv? Az exportterv felépítése EXPORTTERV

TERVEZZE MEG A KIVITELEZÉS LÉPÉSEIT! ÚTMUTATÓ. Mi célt szolgál és mit jelent az exportterv? Az exportterv felépítése EXPORTTERV TERVEZZE MEG A KIVITELEZÉS LÉPÉSEIT! Ha elolvasta az előző modulok anyagait, és kitöltötte a munkalapokat, mostanra már elkészült az írásos exportstratégiája gratulálunk a kitartó munkához! Ön kitűzte

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Egyetemi tanév: 2010/2011 III. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek (köznevelés)

Erasmus+ stratégiai partnerségek (köznevelés) Erasmus+ stratégiai partnerségek (köznevelés) A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium, 2016. január 26. Projekt Pályázat kötött idő- és költségvetési keretben megvalósuló fejlesztési

Részletesebben

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT Aki házat épített vagy felújított úgy, hogy nem lépte túl a tervezett költségeket, időben elkészült, ráadásul az elképzelt minőségben, az átesett első projektmenedzseri munkáján.

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata Projektmenedzsment-folyamatcsoportok Tudásterületek Kezdeményezési folyamatcsoport Tervezési folyamatcsoport Végrehajtási folyamatcsoport

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez

Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez Sándor Tamás, sandor.tamas@kvk.bmf.hu Takács Gergely, takacs.gergo@kvk.bmf.hu Lektorálta: dr. Schuster György PhD, hal@k2.jozsef.kando.hu

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Pályázati kézikönyv az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Projektfejlesztés és pályázatbenyújtás: a pályázat útja a projektötlettől a szerződéskötésig A pályázati

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Az Enterprise Architect (EA) modell illesztése az számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan 1. Fogalmak és rövidítések

Részletesebben

Célmeghatározás, célhierarchia

Célmeghatározás, célhierarchia Célmeghatározás, célhierarchia ERASMUS+ Célok: A jövőbeli fejlődése során milyen irányban haladjon az intézmény. JÖVŐKÉP A célok lehetnek: 1) - stratégiai célok: általánosak, tágak, hosszú távon fogalmazzák

Részletesebben

PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási, nyomdai, rendezvényszervezései és kreatív feladatok megvalósítása.

PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási, nyomdai, rendezvényszervezései és kreatív feladatok megvalósítása. Nyilvánossági Terv SH/8/1 A Svájci Magyar Együttműködési Program kommunikációjához kapcsolódó Tájékoztatási és nyilvánossági intézkedések projekt szinten PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási,

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Erőforrások hozzárendelése

Erőforrások hozzárendelése A projekttevékenységek végrehajtásához erőforrásokra van szükség. A tevékenységekhez erőforrásokat rendelve adhatjuk meg, hogy ki vagy mi szükséges az ütemezett tevékenységek elvégzéséhez. Ha a tevékenységekhez

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Designer Drogok Prevenciós Program Tervezet

Designer Drogok Prevenciós Program Tervezet Designer Drogok Prevenciós Program Tervezet Problémafelvetés, beavatkozási területek: Magyarországon jelenleg a fiatalok jelentős része találkozik különböző tudatmódosító szerekkel. Ezek fogyasztása, illetve

Részletesebben

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei 1159/2000/EK rendelet Pályázati dokumentáció melléklete (Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról) és Támogatási

Részletesebben

Mintavizsgasor megoldása

Mintavizsgasor megoldása Projektötlet adatlap: 1. A projektötletet kidolgozó neve Manó Óvoda A tervezett projekt bemutatása 1. A projekt megnevezése Játszótér építése az óvoda udvarán 2. A projekt megvalósulási helye (település/kistérség/régió)

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A modul

Részletesebben

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.11.06. 6. A projekt ütemezése. Munkalebontási szerkezet (WBS)

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.11.06. 6. A projekt ütemezése. Munkalebontási szerkezet (WBS) PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 6. A projekt ütemezése Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 1 A projekt tervezésének áttekintése 1.Elő terv: Projekt definiálása

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

Üzemszervezés A BMEKOKUA180

Üzemszervezés A BMEKOKUA180 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésmérnöki Szak Üzemszervezés A BMEKOKUA180 Projekt tervezés Dr. Juhász János egyetemi docens Projekt tervezés

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PERK: Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez

PERK: Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez PERK: Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez Prevenciós programok tervezése és értékelése Nemzeti Drog Fókuszpont szakmai találkozó 2013. március 19. Mi a PERK? Prevention Evaluation

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. (Seneca) Szolgáltató szféra V. B. Köz. K. Dietetikus

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás ***

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás *** EURÓPAI BIZOTTSÁG Versenyügyi Főigazgatóság Politika és stratégia A. Igazgatóság PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Közvetlen uniós források H2020 pályázatok

Közvetlen uniós források H2020 pályázatok Közvetlen uniós források H2020 pályázatok I. Közvetlen brüsszeli pályázatok közös jellemzői Alapvető követelmény a nemzetközi partnerség, együttműködés: más - nemcsak EU-s - tagországokkal külföldi iparági

Részletesebben

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel?

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel? KKV marketing felmérés 2009 IV. avagy mit mond 1 300 cégvezető * a marketingjéről Miklovicz Norbert kkv marketing szakértő Kis- és középvállalkozási marketing felmérésünk 2009 elején indult útjára; célom

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

Kitöltési segédlet a logikai keretmátrixhoz

Kitöltési segédlet a logikai keretmátrixhoz Kitöltési segédlet a logikai keretmátrixhoz A projekt mindig egy konkrét cél érdekében, pontosan meghatározott idő alatt, és meghatározott erőforrások felhasználásával elvégzett tevékenység-együttes. A

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PRO JEKT = előre visz

PRO JEKT = előre visz A projekt PRO JEKT = előre visz PROJEKT DEFINÍCIÓK, ISMÉRVEK Angol nyelvben a project szó kettős jelentéssel bír. Jelenthet: tervet vagy beruházást azaz a megvalósítandó feladatok összességét A területfejlesztésben

Részletesebben

Üzemszervezés. Projekt tervezés. Dr. Juhász János

Üzemszervezés. Projekt tervezés. Dr. Juhász János Üzemszervezés Projekt tervezés Dr. Juhász János Projekt tervezés - Definíció Egy komplex tevékenység feladatainak, meghatározott célok elérése érdekében, előre megtervezett módon, az erőforrások sajátosságainak

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás értelmezése és előnyei A mobil eszközök (okos telefon, tablet, laptop) száma világszerte rohamosan növekszik és használatuk már nem luxus, hanem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány  Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai

A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai 2003. 09. 15. [1] Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2)

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 6. ea.: Projekttervezés III.

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 6. ea.: Projekttervezés III. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 6. ea.: Projekttervezés III. Tevékenységek tervezése Időtervezés: Gantt diagramm Hálótervezés: Kritikus út Tartalék idő Példa ismertetése TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE Fel kell vázolni egy

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Logikai adatmodell kialakítása

Logikai adatmodell kialakítása Logikai adatmodell kialakítása A logikai adatmodellezés célja: Segít az alkalmazási terület megértésében. Diagramjai révén világosan, pontosan és egyértelműen írja le a kommunikációs rendszert. lősegíti

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011.

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. MARKETINGTERVEZÉS Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. BEVEZETŐ Mielőtt a marketing terv készítés egyes lépéseit számba

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm)

2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. ea.: Projekttervezés III. Tevékenységek tervezése Időtervezés: Gantt diagramm Hálótervezés: Kritikus út Tartalék idő Példa ismertetése TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE Fel kell vázolni egy

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II Disszemináció az Erasmus+ programban 1 1 Bevezetés A disszemináció a projekt eredményeinek széles körű terjesztését, láthatóságát jelenti. Ez sokféle tevékenységet jelenthet a gyakorlatban, projektről

Részletesebben

MODULO ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717 SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Tanulmányi ösztöndíj 4 Átlagmódosítási

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2012.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást vevőink elégedettsége élvez így próbálunk

Részletesebben

Időtervek: III./2. Hálóterv (CPM) időelemzése

Időtervek: III./2. Hálóterv (CPM) időelemzése Faicsiné Adorján Edit Időtervek: III./2. Hálóterv (CPM) időelemzése A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

ERŐRENDSZEREK EREDŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

ERŐRENDSZEREK EREDŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA ALAPOGALMAK ERŐRENDSZEREK EREDŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA Egy testre általában nem egy erő hat, hanem több. Legalább két erőnek kell hatni a testre, ha az erő- ellenerő alaptétel alapján járunk el. A testek vizsgálatához

Részletesebben

A Sárvíz Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Sárvíz Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Sárvíz Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként 4 Eume üzemméret alatti, mezőgazdasági terméket előállító kapacitás erősítése Célterület azonosító:1 020

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium, 2016. január 21. Projekt Pályázat kötött idő- és költségvetési keretben

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

T Írásbeli vizsgatevékenység

T Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Közösségi-civil szervező és a Projektmenedzser-asszisztens szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László Projekt Tervezés 2006 1 A projekt koncepció A projekt fogalma: Szabványosított dokumentum, amely tartalmazza a fejlesztés modelljét, a modellt támogató elméleti feltételezéseket. Konkrét célok Időpont

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben