A projektmenedzsment alapjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projektmenedzsment alapjai"

Átírás

1 A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai [1] Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás A projektmenedzsment alapjai [2] Seite 1 1

2 A projektek speciális jellemzői Egyszeri lefutás Komplex Meghatározott cél Határidő Meghatározott erőforrások Újdonság Feladathierarchia Ütemezés Emberek Pénz Eszközök Kockázat Bizonytalanság Projekt szervezet Monitoring A projektmenedzsment alapjai [3] A projekt során egyensúlyban tartandó tényezők Idő Költség Minőség A projektmenedzsment alapjai [4] Seite 2 2

3 A projekt életciklusa Projekt Definíciós Dokumentum Prezentáció Ajánlat, kezdés Definíció, elfogadás Részletes tervezés, előkészítés Végrehajtás, nyomonkövetés Lezárás Szakértői vélemény A projektmenedzsment alapjai [5] A projektmenedzsment jelentősége a projekt során 100% Döntések jelentősége Készültségi fok Tervezés M e g v a l ó s í t á s Idő Előkészítés Végrehajtás Lezárás/Üzembehelyezés A projektmenedzsment alapjai [6] Seite 3 3

4 Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás A projektmenedzsment alapjai [7] A projekt célok és terjedelem meghatározása Célrendszer Fő/kiemelt cél(ok) Célok alábontása, hierarchia, célok közötti összefüggések meghatározása Pozitív vs. negatív célmeghatározás Pozitív célmeghatározás: ami valóban cél Negatív célmeghatározás: ami nem cél, és fontos tisztázni, hogy nem az A célkitűzésben rejlő kockázatok A célkitűzést egy személy végzi és olyan dolgokra koncentrál, amik neki fontosak. Túlságosan ragaszkodunk a célokhoz. Túl konzervatív célokat határozunk meg. Elvárások egy projekt céljaival szemben Legyen őszinte, azaz valódi szándékok és a megfogalmazott célok ne váljanak el egymástól! Legyen értékelhető, azaz a célrendszer számszerűsíthető célokat (is) tartalmazzon! Legyen ismert, azaz kommunikálják nyíltan az érintettek felé! Terjedelem Tevékenység terjedelem Szervezeti terjedelem Időbeni terjedelem A projektmenedzsment alapjai [8] Seite 4 4

5 Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás A projektmenedzsment alapjai [9] Miért? Mit? A projekttervezéskor felmerülő kérdések Hogyan? Hol? Ki(k)? Mikor? Mennyiből, miből? Milyen legyen? (CÉL) (TÁRGY) (ERŐFORRÁSOK, ESZKÖZÖK) (HELYSZÍN) (RÉSZTVEVŐK) (KEZDÉS, BEFEJEZÉS) (KÖLTSÉGEK, KERETEK) (MINŐSÉG) A projektmenedzsment alapjai [10] Seite 5 5

6 Feladatok és mérföldkövek: a tartalom tervezése A célrendszer és az eszköztár összerendelése Céljaink megvalósításához milyen eszközök, módszerek állnak rendelkezésre? Átfogó, nagyvonalú ütemezés részprojektek, szakaszok, mérföldkövek (legfontosabb döntési pontok) meghatározása Részprojektek, szakaszok meghatározása a szakasz célkitűzései elvégzendő feladatok munkamódszer a szakasz eredményei ( termékei ) Veszélyek a tartalom megtervezésekor A cél és módszer nem illeszkedik egymáshoz. A cél és az elvégzendő feladatok nincsenek összhangban egymással A szakaszok elvállnak egymástól, nincsenek kidolgozva a kapcsolódási pontok. A tervezésbe nincsenek bevonva azok, akik a projektben dolgozni fognak. A projektmenedzsment alapjai [11] Időbeli ütemezés Ütemezési technikák Progresszív (időben előre haladó) ütemezés Retrográd (időben visszafelé haladó) ütemezés Mérföldkövek meghatározása A kritikus út meghatározása Megjelenítési technikák Gantt-diagram Táblázatos forma Veszélyek az ütemezésben Nem valljuk be az elvégzendő feladatokhoz reálisan szükséges időt. Nem tervezünk be tartalékokat. Túl sok tartalékot tervezünk be. Változatok, alternatív ütemtervek kelnek életre: optimista, realista, pesszimista verziók. A projektmenedzsment alapjai [12] Seite 6 6

7 Erőforrás tervezés (költségek, költségkeretek) Input elvégzendő feladatok volumene ütemezés Ráfordítások (költségek) tervezése emberi erőforrás felhasználás milyen szaktudású munkatársnak melyik szakaszban mennyi időben (óra, nap, hét ) kell rendelkezésre állnia? munkaeszközök, gépek, berendezések felhasználásának tervezése Erőforrások beszerzése anyagok, készletek felhasználásának tervezése szállítók tervezése Hogyan tervezzünk? alulról felfelé való tervezés Melyik erőforrást? Rendelkezésre állnak ezek az erőforrások? Mekkora mennyiségben? Mikor? Költségterv költségnemi bontás kifizetések ütemezése A projektmenedzsment alapjai [13] A projekt szerepek A projekt végrehajtásában közreműködhetnek: felsővezetők, vonalbeli vezetők, munkatársak, külső partnerek (beszállítók, ügyfelek). Tisztázni kell a következőket: Ki milyen döntést hozhat? Miről kell egyeztetni és kivel? Kit és miről kell tájékoztatni? Ki miért felelős? Kinek milyen munkát kell elvégeznie? A közreműködők közötti interakciót előre meg kell határozni! Partner Projekt Szponzor Projekt Teamtag Projekt Team Szóvivő Tanszéki Projekt Szponzor A projektmenedzsment alapjai [14] Seite 7 7

8 Projektterv - MINTA Szakaszok, mérföldkövek 1. szakasz: Előkészítés Feladat / Eredménytermék (dőlt betűvel) Felelős Kezdés (2003) Befejezés (2003) A projekt mérföldköveinek megtervezése Elvégzendő feladatok meghatározása Projekttagok kijelölése Határidők előzetes megtervezése Részletes projektterv A projektmenedzsment alapjai [15] Projekt Definíci ciós Dokumentum (PDD) A projekt behatárolása A projekt előzményei Célrendszer A projekt várhatóhasznai, ráfordításai A projekt terjedelme Projektszervezet Projekttagok (belső, külső) listája, elérhetősége Projekt szerepekhez (testületekhez) tartozófeladat-és hatáskörök A projekt tartalma Részletes feladatterv és ütemterv Szakaszok, mérföldkövek eredményeinek felsorolása Eredménytermékek leírása A projektmenedzsment alapjai [16] Seite 8 8

9 Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás A projektmenedzsment alapjai [17] A projekt érintettek (stakeholders) A projekt érintettjei: közreműködők, akiknek a projekt végrehajtásához hozzá kell járulni valamilyen konkrét inputtal, akikre a projekt eredményei hatással lehetnek. Új belépők Vezetők Munkavállalók HR Igazgató Vevők Szállítók Tanszéki Projekt Szonzor Partner Projekt Szponzor Felsővezetés Vezérigazgató Gazdasági Igazgató A projektmenedzsment alapjai [18] Seite 9 9

10 Az érintettek kezelése Az érintettek helyzetét célszerű körültekintően elemezni a következők szerint: érdekszféra, elkötelezettség a projekt célok iránt (pozitív, semleges, negatív) Akciók megtervezése A kedvezőtlen helyzeten változtatni kell! Megoldási lehetőségek: kommunikáció, bevonás, ösztönzés A projektmenedzsment alapjai [19] Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás A projektmenedzsment alapjai [20] Seite 10 10

11 A kockázat egyik eleme a bizonytalanság Minden projekt esetében számolni kell bizonytalansággal! Jól mértük fel a problémát? Jó-e a kezdeti becslésünk a szükséges erőforrásokra vonatkozóan? Ráérnek-e a vezetők az interjúkra? Sikerül-e a megfelelő emberekkel felvenni a kapcsolatot? A bizonytalanságot előre meg kell becsülni és a projekt során folyamatosan kezelni kell! A projektmenedzsment alapjai [21] A kockázatok előzetes becslése Kockázat (veszélyméret) = Valószínűség x Horderő A potenciális problémák betájolása potenciális probléma = jövőbeni lehetséges eltérés a kitűzött céltól és/vagy a feladattervtől A potenciális probléma lehetséges okainak vizsgálata Megelőző intézkedések megkeresése Mit kell tenni, hogy az ok ne következzen be? Intézkedések rögzítése arra az esetre, ha a probléma mégis bekövetkezne Információs források és utak meghatározása Ellenőrzési pontok meghatározása A projektmenedzsment alapjai [22] Seite 11 11

12 Kockázat típusok Kockázatok V H K 1. Változással szembeni általános ellenállás Ellenálás a túl sok változással szemben Bizalomvesztés a projekttel szemben az idő elhúzódása miatt. Félelem a rövid időn belüli túl sok változástól. Hitetlenség a projekt eredményeire vonatkozóan. A projektmenedzsment alapjai [23] Kockázat típusok Kockázatok V H K 2. Erőforrások hiánya A projektben és a normál működésben való helytállás a szakemberek túlterheltségét okozza. A projektterv időbeli feszítettsége, a tartalék hiánya. Döntéshozói szűk keresztmetszet. A projektmunkában közvetlenül részt nem vevő munkatársak bevonhatósága a projektbe. A projektmenedzsment alapjai [24] Seite 12 12

13 Kockázat típusok Kockázatok V H K 3. Nem megfelelő kommunikáció Vezetői döntések eltérő értelmezése. Az érintettekhez nem jutnak el az információk az előző szakaszok döntéseiről. Az eredmények nem megfelelő kommunikálása a többi szakaszban (visszarendeződés). A projekt eredményeit nem fogadja el a szervezet a nem megfelelő kommunikáció miatt. A projektmenedzsment alapjai [25] Kockázatok típusok Kockázatok V H K 4. Projektmenedzsment Résztvevők kettős irányítása (projekt, szervezet). Nem eléggé kidolgozott projektterv. A projektmenedzsment alapjai [26] Seite 13 13

14 Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás A projektmenedzsment alapjai [27] A projekt nyomon követése Információgyűjtés Előrehaladás mérése Tervtől való eltérés azonosítása A történtek értékelése A jövőben előfordul(hat)ó események értékelése Akcióterv (mentőakciók) Megvalósítás Cost Time Quality A projektmenedzsment alapjai [28] Seite 14 14

15 Néhány ötlet a mentőakciókra Time Cost Quality A célok újrafogalmazása Felelősségek újraosztása Terjedelem változtatása Ütemezés változtatása Feladatok prioritásának megváltoztatása Erőforrások cseréje Keményebb munka Munkamódszer fejlesztése Megközelítés módosítása (a célok elérése érdekében!) Stop! A projektmenedzsment alapjai [29] Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás A projektmenedzsment alapjai [30] Seite 15 15

16 Összefoglalásképpen A projektmenedzsment alapjai [31] Murphy törvénye Ha bármi elromolhat, akkor az el is fog. de egy projekt Murphy egyértelműen megfogalmazott, és valós célokkal, megfelelő szintű vezetői támogatással, hatékony csoportmunkával, a résztvevők által elfogadott projekttervvel, rendszeres nyomon követéssel (szinte) sikerre van ítélve A projektmenedzsment alapjai [32] Seite 16 16

17 És ha minden kötél szakad... nyugodtan gondold át! A projektmenedzsment alapjai [33] Seite 17 17

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

A projekt alapfogalmai

A projekt alapfogalmai Mi a projekt? A projekt fogalma A projekt meghatározott cél elérésére irányuló, határidő-, költség- és erőforráskorlátokkal rendelkező, egyszeri, nem ismétlődő tevékenységsorozat. A projekt olyan egyedi

Részletesebben

A minőségirányítás eszközei

A minőségirányítás eszközei A minőségirányítás eszközei Bevezetés A minőségirányítás eszközei között bemutatott minőségtechnikák általában valamely minőséggel kapcsolatos probléma megoldását segítik elő. Egy adott szervezet minőségjavítása

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan felsőoktatási intézmények fejlesztési stratégiáinak minőségügyi megalapozása és módszertani eljárások kidolgozása Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

Fontosabb fogalmak, definíciók

Fontosabb fogalmak, definíciók Fontosabb fogalmak, definíciók Adatbiztonság Aktív marketing Alkalmazások tervezése Alkotótechnikák Állandó költségek Állandó szervezetek Általános költségek Befejezési id pont Befejezési sorrend Befektetett

Részletesebben

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára 2013. június KAPACITÁS FEJLESZTÉS AZ ÉRDEKELTEK BEVONÁSA A LEHETŐ LEGTÖBBET KIHOZNI A TRANSZNACIONÁLIS INFORMÁCIÓCSERÉBŐL EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRDEKELTEKKEL RÉSZVÉTELEN

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 19-21. Budapest Mi a projekt? Hogyan épül a pályázat Hajózni kell! Behatárolt (tól-ig)

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben