KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT"

Átírás

1 A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében hivatalosan jóváhagyta az Európai Unió Tanácsa. Ez az adatlap egyike az új szemlélet legfontosabb elemeit bemutató sorozatnak. Tartalomjegyzék Mi a célja a kommunikációnak? Mi lett elfogadva? Melyek a legfontosabb különbségek a 2007 és 2013 közötti időszakhoz képest? Kohéziós politika március

2 Mi a célja a kommunikációnak? A kohéziós politika az Európai Unió egyik legfontosabb beruházási csatornája az Európa 2020 stratégia (1) megvalósítására (a közötti időszakra a javaslat 351,8 milliárd eurót tervez). A kohéziós programok és projektek céljaival, finanszírozási lehetőségeivel és eredményeivel kapcsolatos tájékoztatás és kommunikáció ezért kulcsfontosságú feladata a tagállamok irányító hatóságainak és kedvezményezetteinek. Többek között a következő kérdésekre kell választ adniuk: Milyen beruházási lehetőségek léteznek? Hogyan kezelje egy kedvezményezett a nyilvánossággal kapcsolatos kérdéseket? Ki részesül támogatásban, és milyen célból? A programirányításnak döntő jelentőségű eleme a potenciális kedvezményezetteknek a finanszírozási lehetőségekről való tájékoztatása. Annak érdekében, hogy a kohéziós politika a legfontosabb és a leginkább innovatív projektekbe fektessen forrásokat, a potenciális kedvezményezettek lehető legszélesebb körét kell tájékoztatni. Ehhez nem elég a beruházási lehetőségekre felhívni a figyelmet, hanem az elért eredményekre is rá kell világítani. Az irányító hatóságoknak és a projektek kedvezményezetteinek közösen fel kell mutatniuk ezeknek a beruházásoknak az eredményeit a régió polgárai, valamint a sajtó és a különféle szintű politikusok számára. Az EU adófizetőinek joguk van arra, hogy tudják, mire költik a pénzüket. Az EU kohéziós politikája pozitív mellékhatásként hozzájárulhat az Európai Unió általános elfogadottságának megerősítéséhez azzal, hogy rávilágít, milyen kedvező hatása van a sok-sok projektnek az Unió 274 régiójának mindegyikében. Mi lett elfogadva? A 2010 és 2020 közötti időszakra javasolt szabályozásban foglalt tájékoztatási és kommunikációs szabályok a praktikusságot és a célszerűséget szem előtt tartó, a 28 tagállam kommunikációs tisztviselői (az INFORM és az INIO hálózatok) közötti intenzív konzultáció és viták keretében alakultak ki. A szabályozás (2) XII. mellékletének cikkelyei nagymértékben az eddigi gyakorlat folytatását jelentik. Bizonyos területeken, például az átláthatóság és az információk hozzáférhetősége területén, javulás tapasztalható: egyértelműbb követelményeket kíván megfogalmazni a projektekkel kapcsolatos információkra és a kedvezményezettekre vonatkozóan a tevékenységek felsorolásában (3) ; egységes kohéziós politikai webhely vagy portál kialakítását követeli meg minden tagállamban. Ezenkívül számos elem esett át egyszerűsítésen, a feladatkörök pedig egyértelműbbé váltak. (1) (2) (3)

3 Az új tájékoztatási és kommunikációs szabályok fő elemei a következők: hétéves kommunikációs terv (és a monitoringbizottság által évente elfogadandó éves akciótervek); ezekhez nem szükséges a Bizottság hivatalos jóváhagyása; minden tagállamban egységes webhelyet vagy portált kell kialakítani az EU kohéziós politikai programjai számára; a tevékenységek felsorolásában egyértelműbb, többet mondó és összehasonlítható adatokat kell feltüntetni. Világosabban kell megfogalmazni az irányító hatóság feladatkörét. A hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy: a kommunikációs stratégiával összhangban lévő tájékoztatási és kommunikációs intézkedéseket foganatosítsanak; a tevékenységek a lehető legszélesebb körű sajtófigyelmet kapják (különböző kommunikációs formák segítségével); a programok beindításakor szervezzenek egy rendezvényt, és évente sor kerüljön egy komoly tájékoztató eseményre; az EU zászlaja látható legyen az irányító hatóság létesítményeiben; a műveletek listájának közzététele és frissítése legalább hathavonta; a projekteket bemutató példákat közzétegyenek az interneten egy, a tagállamé(i)tól különböző, sokak által beszélt hivatalos EU-nyelven is; a programok megvalósításáról folyamatosan frissülő, a fő eredményekre is kiterjedő információkat tegyenek közzé; továbbá; tájékoztatási és nyilvánossági csomagokat biztosítsanak a kedvezményezetteknek, elektronikus formátumban is (XII. melléklet, szakasz). A kedvezményezettek kötelezettségei a következőkre terjednek ki: Minden kommunikációs tevékenységben jelezni kell az alapoktól kapott támogatást az EU emblémájának feltüntetésével, valamint az Európai Unióra és a konkrét alap(ok)ra való utalással; A kedvezményezett webhelyén el kell helyezni a projektre vonatkozó információkat, beleértve a célok és az eredmények rövid leírását, és ki kell emelni az Európai Uniótól kapott támogatást; Az irányító hatóság kérésére a kommunikációs tevékenységet már a projekt pályázati szakaszában le kell írni (XII. melléklet, e szakasz); A nagyközönség számára jól látható helyen el kell helyezni egy plakátot, amely a projektről tájékoztat;

4 Az Európai Szociális Alap (ESZA) tevékenységeinek esetében, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) vagy a Kohéziós Alap által támogatott egyéb oktatási projektek esetében a kedvezményezett köteles tájékoztatni a résztvevőket erről a támogatásról; Az ERFA/KA több mint millió euró támogatásában részesülő infrastrukturális/építési tevékenységek esetében egy hirdetőtáblát vagy az épületen elhelyezett végleges táblát kell létesíteni. Melyek a legfontosabb különbségek a 2007 és 2013 közötti időszakhoz képest? A javasolt szabályok felvázolásakor a nagyobb rugalmasság, az eljárások egy részének egyszerűsítése volt a cél, valamint az, hogy egyértelműbbekké váljanak az irányító hatóságnak és a projekt kedvezményezettjének a feladatai. Egyszerűsítés Kommunikációs stratégia éves frissítésekkel: A program kommunikációs tevékenységeinek módszereit és költségvetését lefektető dokumentumot kommunikációs stratégiának (4) nevezzük. Ezt a dokumentumot a jövőben nem kell hivatalosan jóváhagynia a Bizottságnak, így a kommunikációs stratégia közelebb kerül az érintettekhez, és az irányító hatóság (vagy a tagállam) és a monitoring bizottság viseli érte a teljes felelősséget. Az éves megvalósítási jelentésben ugyan ezentúl nem kötelező beszámolni a tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekről csak 2017-ben és 2019-ben, a monitoringbizottság ülésein évente sort kell majd keríteni a kommunikációs tevékenységek szisztematikus bemutatása és vizsgálatára. Ugyanezen a tanácskozáson el kell fogadni a következő évre vonatkozó kommunikációs tervet. A kommunikációs szabályok beépítése a fő szabályozásba: A tájékoztatási és kommunikációs szabályok feltűnőbbé válnak, mivel az Európai Parlament és az Európai Tanács által elfogadott szabályozás rögzíti őket, nem pedig, mint a 2007 és 2013 közötti időszakban, egy bizottsági végrehajtási rendelet. A több alap által támogatott projektek kommunikációs tevékenységeinek egyszerűbb pénzügyi irányítása: Egyre több tagállamban ismerik fel az erőforrások összevonásának előnyeit az EU kohéziós politikájával kapcsolatos kommunikáció esetében. Bár jelenleg lehetséges ugyan az ESZA és az ERFA közös kommunikációs kampányainak közös finanszírozása, ez a pénzügyi menedzsment szempontjából nehézségekbe ütközik, mert a költségeket fel kell osztani a részt vevő alapok technikai segítségnyújtási költségvetésére. A jövőben mindegyik alap finanszírozhatja azokat a technikai segítségnyújtási tevékenységeket, amelyek bármelyik más alap esetében jogosultnak minősülnek (1303/2013 számú EU rendelet 119. cikkelye). Ez nagyobb rugalmasságot teremt a pénzügy területén. (4) A 2007 és 2013 közötti programidőszakban elég volt egyetlen kommunikációs terv, amely hét évig volt érvényes, hacsak a szabályozás formálisan meg nem változtatta. A kommunikációs terv módosítási eljárása nem volt egyértelmű.

5 Nagyobb átláthatóság Egységes kohéziós politikai webhely vagy portál: Ennek a javaslatnak az a célja, hogy könnyebben hozzáférhetők legyenek a kohéziós politikával kapcsolatos információk egy-egy tagállamban. Nem kell az interneten keresgélni a különféle operatív programokat, egyetlen webhely mindegyikről tájékoztat, illetve hivatkozást tartalmaz a programokra. A tevékenységek felsorolása: A kedvezményezettre vonatkozó információk ki lesznek egészítve a projekt tartalmára vonatkozó információkkal. A projekt címén kívül a projekt rövid összegzését is el kell helyezni. Ezentúl az adatformátumokat harmonizálni kell (XML vagy CSV formátumban), hogy jobban összehasonlíthatók legyenek a projektek és a kedvezményezettek adatai egy programon belül, vagy több programra, sőt akár egész tagállamokra kiterjedően. A PDF formátumban való közzététel többé nem megengedett, mivel nem teszi lehetővé az adatok rendezését, rangsorolását és egyéb csoportosítását. A jövőben 6 havonta kell frissíteni az adatokat, ezentúl ugyanis nem fogadható el a kedvezményezettek adatainak csak évente egyszer történő frissítése. KN HU-C doi: /69330 ISBN Az országos tájékoztatási és kommunikációs tisztviselő feladatkörének egyértelműbb elismerése: Az országos tájékoztatási és kommunikációs tisztviselőnek egyértelműek a feladatai: koordinálja egy vagy több alap kommunikációs tevékenységét; koordinálja az országos kommunikációs hálózatot vagy hálózatokat; felelős az országos kohéziós politikai webhely/portál működtetéséért; felelős az országos szintű kommunikációs intézkedésekről szóló áttekintés elkészítéséért. A Bizottság továbbra is elősegíti azoknak a kommunikációs hálózatoknak a működését, amelyeknek a tagjai jó kommunikációs gyakorlatot folytatnak, és megosztják a kommunikációs stratégia megvalósításának eredményeit. A Bizottság ezenkívül saját tervein alapuló kommunikációs tevékenységgel egészíti ki a tagállamok és a régiók kommunikációs tevékenységeit. További információ A kohéziós politika kommunikációja: A kedvezményezettek listáihoz vezető portálok: és

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszírozott intézkedésekkel összefüggő pénzügyi korrekciókat szolgáló gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Bak Árpád 7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Interjú az EU 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról Dr. Vass Ilonával, a Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt Esettanulmány PANO PRESS Bt. Pécs, 2011. december 5. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető gondolatok,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

Vezetői összefoglaló. Bevezetés

Vezetői összefoglaló. Bevezetés Tanulmány a közpolitikában a társadalmi befogadással és szociális védelemmel kapcsolatos szempontok érvényesítésének eszközeként alkalmazott társadalmi hatáselemzésről az EU tagállamaiban 1 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ HU ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA MŰHELYTANULMÁNYOK MT 2009/1 ISBN 978-963-08-0279-6 A használható tudásért Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA KUTATÓINTÉZET 1 Vezetői összefoglaló Írásunk

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 2.0. változat, 2009. szeptember Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára Minden, amit a SEPA-ról tudni kell EPC KIADVÁNYOK Brossúrák* Making SEPA a Reality The Definitive

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben