KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT"

Átírás

1 PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A 2014 ÉS 2020 KÖZÖTTI KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében hivatalosan jóváhagyta az Európai Unió Tanácsa. Ez az adatlap egyike az új szemlélet legfontosabb elemeit bemutató sorozatnak. Tartalomjegyzék Mi a cél? Az új jogi és politikai keretrendszer legfontosabb elemei Mi a változás a 2007 és 2013 közötti időszakhoz képest? Mik a gyakorlati hatások? Kohéziós politika március

2 A pénzügyi eszközök erőforrás-hatékony módot jelentenek a kohéziós politika erőforrásainak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésére irányuló törekvésekben történő felhasználásában. A gazdaságilag életképes projektek megcélzásával a pénzügyi eszközök kölcsönök, garancia, tőke és más kockázatviselési mechanizmusok formájában nyújtanak segítséget, akár egyazon műveleten belül technikai segítségnyújtással, kamattámogatással vagy a garanciadíjak támogatásával együttesen is nyújtva. A pénzügyi eszközök nem csupán azzal a nyilvánvaló előnnyel járnak, hogy hosszú távon a források ismételten felhasználhatók, hanem a köz- és a magánszférából további befektetéseket is képesek mozgósítani a piaci hiányosságok kezelése céljából, összhangban az Európa 2020 stratégiával és a kohéziós politika prioritásaival. Végrehajtási struktúráik további szakértelmet és gyakorlati ismereteket is képviselnek, így az állami források kiosztása hatékonyabb és eredményesebb lehet. Ezek az eszközök továbbá különféle ösztönzőket biztosítanak a jobb teljesítmény érdekében, például nagyobb pénzügyi fegyelmet teremtenek meg a támogatott projektek szintjén. A pénzügyi eszközök alkalmazása a strukturális alapok beruházásainak megvalósításában az 1994 és 1999 közötti programidőszakra nyúlik vissza. Relatív fontosságuk a mostani, 2007 és 2013 közötti programidőszakban még tovább fokozódott, és már az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásainak körülbelül 5 %-át jelentik. A jelenlegi gazdasági helyzet és az egyre szűkösebb állami források ismeretében várható, hogy a pénzügyi eszközök még jelentősebb szerepet játszanak majd a kohéziós politikában a 2014 és 2020 közötti programidőszakban. Mi a cél? g A Slap tetejére A pénzügyi eszközökkel a korábbi kohéziós politikai ciklusokban szerzett végrehajtási tapasztalatokra támaszkodva, valamint tekintetbe véve a 2014 és 2020 közötti többéves pénzügyi keretben a pénzügyi eszközöknek tulajdonított fontosságot, a 2014 és 2020 közötti jogalkotási és politikai keretrendszer ösztönözni kívánja, hogy az új programidőszakban a pénzügyi eszközök használata tovább bővüljön és erősödjön, hiszen ez a hagyományos, támogatás alapú finanszírozás mellett egy hatékonyabb és fenntarthatóbb alternatívát jelent. Az új jogi és politikai keretrendszer legfontosabb elemei g A Slap tetejére A 2014 és 2020 közötti programidőszakra vonatkozó kohéziós politikában a pénzügyi eszközök használatának további ösztönzése és bővítése céljából az új jogalkotási és politikai keretrendszer: nagyobb rugalmasságot kínál az EU tagállamai és régiói számára a megcélzott szektorok és végrehajtási struktúrák tekintetében; világos és részletes szabályokon alapuló, a meglévő útmutatásokra és gyakorlati tapasztalatokra építkező, stabil végrehajtási keretet biztosít; felhasználja a pénzügyi eszközök és az egyéb segítségformák például támogatások közötti szinergiákat; valamint»» biztosítja az Európai Unió szintjén a közvetett irányításra vonatkozó szabályok szerint létrehozott és végrehajtott pénzügyi eszközökkel való összeegyeztethetőséget.

3 A közös előírásokat tartalmazó rendelet egy külön szakaszt a IV. cím ( cikk) szentel a pénzügyi eszközöknek, elősegítve, hogy azok egyéni jellemzői és szabályozási követelményei világosabban jelenhessenek meg. Továbbá a végrehajtási részleteket a kapcsolódó másodlagos jogszabályok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok) határozzák meg. Így mind az öt ESI-alaphoz tartozó pénzügyi eszközökre egységes szabályrendszer fog vonatkozni, ezzel biztosítható a költségvetési rendelet rendelkezéseivel való összhang. Mi a változás a 2007 és 2013 közötti időszakhoz képest? g A Slap tetejére A pénzügyi eszközök hatókörének kiterjesztése A 2007 és 2013 közötti programidőszakkal szemben a pénzügyi eszközökre vonatkozóan elfogadott szabályok a 2014 és 2020 közötti időszakban nem előíró jellegűek a támogatható szektorok, kedvezményezettek, projekttípusok és tevékenységek tekintetében. A tagállamok és az irányító hatóságok az operatív programok hatókörébe tartozó összes tematikus célkitűzéshez és mindegyik alaphoz használhatják a pénzügyi eszközöket, amennyiben ez hatékony és eredményes. Az új keret emellett világos szabályokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi eszközök más segítségformákkal különösen a támogatásokkal való jobb kombinálhatóságát, mivel ez még inkább ösztönzi a tagállamok vagy régiók konkrét igényeinek megfelelően kialakított segítő rendszerek kialakítását. A pénzügyi eszközök a ráfordítások egy különleges kategóriáját képviselik, sikeres kialakításuk és végrehajtásuk a piaci rések és igények helyes felmérésének függvénye. Az operatív programok szempontjából egy új rendelkezés született, miszerint a pénzügyi eszközök kialakítását olyan ex ante értékelés alapján kell végezni, amely előzetesen azonosítja a piac hiányosságait vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzeteket, a megfelelő beruházási igényeket, a magánszektor bevonásának lehetőségeit, és hogy a kérdések pénzügyi eszköz milyen hozzáadott értéket képviselne. Az ilyen ex ante értékelések a különböző szinteken tevékenykedő szereplők által megvalósított finanszírozási eszközök közötti átfedések és következetlenségek elkerülését is elősegítik. Új végrehajtási lehetőségek A tagállamokban és régiókban jelentősen eltérő a pénzügyi eszközök működésének környezete, illetve a sikeres végrehajtáshoz rendelkezésre álló igazgatási kapacitás és szakértelem. Az új szabályok ezen háttér ismeretében kínálnak különféle végrehajtási lehetőségeket, amelyekből a tagállamok és az irányító hatóságok kiválaszthatják a legmegfelelőbb megoldást. Az ESB program eszközei felhasználhatók a következők támogatására: 1 Európai uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök, amelyeket a Bizottság kezel a költségvetési rendelettel összhangban (közvetlen vagy közvetett irányítás). Konkrét rendelkezések vonatkoznak az ESB-alapokat az EU költségvetésének egyéb forrásaival, illetve az EBB/EBA forrásaival együttesen felhasználó, a kkv-knak szóló banki hitelezést ösztönző pénzügyi eszközök megvalósítására. Ennél a lehetőségnél az operatív programok hozzájárulása a pénzügyi eszközökhöz el lesz különítve az azokban a régiókban történő beruházásokra, illetve olyan cselekvésekre, amelyekre az erőforrásokat biztosító operatív program vonatkozik.

4 2 Nemzeti, regionális, transznacionális szintű, illetve határokon átívelő pénzügyi eszközök, amelyeket vagy az irányító hatóság kezel, vagy annak felelősségi körébe tartoznak. Az ilyen eszközök esetében az irányító hatóságok a programból erőforrásokkal járulhatnak hozzá: a. már meglévő vagy újonnan létrehozott eszközök, amelyek konkrét feltételekre és igényekre szabottak; továbbá b. szabványosított eszközök (kész eszközök), amelyekre vonatkozóan egy bizottsági végrehajtási aktus előzetesen meghatározza a feltételeket. Az ilyen eszközök a gyors alkalmazhatóság érdekében alkalmazásra készek lesznek. 3 Kizárólag kölcsönökből és garanciákból álló eszközöket maguk az irányító hatóságok közvetlenül is megvalósíthatnak. Ilyen esetekben az irányító hatóságok a ténylegesen kiadott kölcsönök, illetve az új kölcsönökre elkülönített garanciaösszegek alapján kapnak visszatérítést, ugyanakkor a pénzügyi eszközökkel szemben nem számíthatók fel kezelési költségek vagy díjak. Rugalmasabb társfinanszírozási módok és további pénzügyi ösztönzők A Bizottság által az irányító hatóságoknak juttatott források a jövőben szigorúan fognak a gyakorlati megvalósításhoz kapcsolódni. Ugyanakkor a fizetési nyilatkozatban lehetőség lesz szerepeltetni azokat a várható nemzeti hozzájárulásokat, amelyek vagy kiegészítik a pénzügyi eszközt, vagy közvetlenül a végső kedvezményezetthez jutnak el a jogosultsági időszakban. 1 A Bizottság igazgatása alatt álló európai uniós szintű pénzügyi eszközökhöz (a fenti 1. lehetőséghez) való hozzájárulások céljára várhatóan egy külön prioritási tengely lesz előirányozva az operatív programban. Ennél a prioritási tengelynél vagy nemzeti szintű programnál a társfinanszírozási arány 100 % lehet. 2 A nemzeti, regionális, transznacionális szintű, illetve határokon átívelő pénzügyi eszközökhöz (a fenti 2/a és 2/b lehetőség) való hozzájárulásoknál az európai uniós társfinanszírozás tíz százalékponttal növekszik az olyan esetekben, amikor egy prioritási tengely végrehajtása teljes egészében pénzügyi eszközökön keresztül történik. Egyértelmű pénzügyi igazgatási szabályok A szabályozás a tagállamok számára az alapok koordinációs bizottságán (COCOF) keresztül nemrégiben kiadott útmutatásra támaszkodva gondoskodik az Európai Unió pénzügyi eszközökhöz való hozzájárulásaira vonatkozó pénzügyi igazgatás folytatólagos és biztos voltáról. Az új keret egyértelmű szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi eszközök szintjén hogyan sorolhatók be a pénzügyi áramlások, és hogy milyen megfelelő támogathatósági vagy jogszerűségi követelmények alkalmazandók. A közös előírásokat tartalmazó rendeletben szerepelnek az alábbi előírások: A pénzügyi eszközökhöz való európai uniós hozzájárulásokat a tagállamokban bankszámlákon kell elhelyezni, illetve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban ideiglenes jelleggel be kell fektetni;»» A pénzügyi eszköz szintjén a végső kedvezményezetteknél való beruházást megelőzően képződött kamatot vagy egyéb nyereséget az Európai Unió kezdeti hozzájárulásával megegyező célokra kell felhasználni, a jogosultsági időszakon belül;

5 A beruházásokból visszafizetett tőkeforrások Uniót megillető részét, illetve a beruházásokból képződött nyereséget, hasznot és hozamot a jogosultsági időszak vége előtt fel kell használni az alábbi célok valamelyikére: további beruházások ugyanazon vagy más pénzügyi eszközökbe valamely prioritás konkrét célkitűzéseivel összhangban; elsőbbségi javadalmazás fizetése a piacgazdasági befektetői elven működő azon befektetők számára, akik a pénzügyi eszköz vagy a végső kedvezményezett szintjén társberuházóként lépnek fel; és/vagy rányítási költségek/díjak. A pénzügyi eszközök számára nyújtott európai uniós hozzájárulásból eredő tőkeforrásokat, nyereséget és más jövedelmet vagy hozamot a jogosultsági időszak után legalább 8 évig az operatív program céljainak megfelelően kell felhasználni. A végrehajtás előrehaladására vonatkozó racionalizált jelentési rendszer A pénzügyi eszközök konkrét eljárásaiból és végrehajtási struktúráiból adódóan a ESI-alapok költségvetési forrásainak felhasználására vonatkozó adatok rendelkezésre állása és jelentésekben történő benyújtása alapvető fontosságú a kohéziós politika összes szereplője számára, hiszen ezen adatok alapján lehet következtetéseket levonni a támogatott eszközök tényleges teljesítményéről, illetve a rendszer eredményességének megőrzéséhez esetleg szükséges korrekciókról. Ennek megfelelően az új keretben az irányító hatóságoknak az éves végrehajtási jelentés mellékleteként külön jelentést kell küldeniük a Bizottságnak a pénzügyi eszközöket magában foglaló műveletekről. A Bizottság a benyújtott jelentések alapján összefoglalókat bocsát rendelkezésre az összegyűjtött adatokról. Mik a gyakorlati hatások? g A Slap tetejére Az új szabályozások a tagállamok és az irányító hatóságok számára nagyobb rugalmasságot adnak a programok tervezésében: egyrészt választhatnak, hogy a beruházásokat támogatásokon és pénzügyi eszközökön keresztül hajtják végre, másrészt kiválaszthatják a legmegfelelőbb pénzügyi eszközt. Világosabbá és biztosabbá teszik továbbá a pénzügyi eszközökre vonatkozó jogalkotási és politikai keretet is. A költségvetési szempontokat nézve a pénzügyi eszközök a köz- és a magánszféra forrásainak katalizátoraként segítik a tagállamokat az Európa 2020 stratégia végrehajtásához szükséges stratégiai beruházási szintek elérésében. A pénzügyi eszközök szélesebb körű és jobban a régiók, illetve megcélzott kedvezményezettjeik igényeire szabott alkalmazásával pedig jelentős mértékben javulhat a finanszírozás hozzáférhetősége a gyakorlatban a társadalmi-gazdasági szférában ténykedő szereplők számára. A pénzügyi eszközök előnyeit élvezhetik majd például az innovációba beruházó vállalatok, az otthonuk energiahatékonyságát javítani kívánó háztartások, az üzleti elképzeléseiket megvalósítani próbáló egyének, de akár a közszolgáltatások infrastruktúráját vagy termelő beruházásokat célzó projektek is, amennyiben megfelelnek a kohéziós politika stratégiai célkitűzéseinek, és programjainak elvárt eredményeit valósítják meg.

6 KN HU-C doi: /35528 ISBN További tájékoztatás További adatlapok a kohéziós politika különféle aspektusaival kapcsolatban: Általánosabb információk az EU regionális politikájáról:

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA

TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA Ez a dokumentum azokat a főbb konkrét intézkedéseket ismerteti, amelyeket a Bizottság rövid- és középtávon az ukrán gazdasági és pénzügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET Európai Tanács Brüsszel, 2014. október 23. (OR. en) SN 79/14 FELJEGYZÉS Tárgy: Európai Tanács (2014. október 23 24.) Következtetések a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS Állami támogatások joga 1 (2009/1) 85 101. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS GALAMB ZSÓFIA KÁNYÁSI

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban EU HÍRMONDÓ T A R I A N D R Á S PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban 1.

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Iránymutatás a regionális

Részletesebben