Frank Róza MENEDZSMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frank Róza MENEDZSMENT"

Átírás

1 Frank Róza MENEDZSMENT 1

2 1. fejezet A MENEDZSMENT NÉHÁNY ALAPFOGALMA A menedzsmentet és a vezetéstudományt sokan azonosnak, sokan különbözőnek tartják, pedig a vezetés, a menedzsment és az irányítás nem szinomím fogalmak. Az MTA (1979-ben) az irányítást és a vezetést szélesebb fogalomnak definiálja, mint a szervezést, de a két fogalom elkülönítése nem tökéletes. Jelenlegi felfogás szerint: A vezetéstudomány- angol nyelvű szakirodalomból kiindulva- az irányítástudomány egyik legfontosabb résztudománya Mi a menedzsment: művészet? tudomány? foglalkozás? Művészet: elsajátítása nem egyszerűen egy tanulási folyamat, velünk született adottságok is szükségesek hozzá: pl. a vezetőnek nemcsak értenie, hanem érezni is kell az emberek véleményét, gondolatait Tudomány: kifejlődőben van tudomány = ami saját tárgyát és módszerét igazolja, önálló és új tárgyköre van A vezetés szakma, tehát foglalkozás A menedzser feladata, hogy elérje a tőle elvárt eredményeket, a kitűzött célt. Ezt tegye meghatározott időn belül, a rendelkezésre álló eszközök hatékony felhasználásával. Van olyan, ami tanítható és van, ami velünk született készség, mindkettőre szükség van. A menedzsment: a célok kitűzésének és megvalósításának folyamat az öt menedzsment funkció által, humán, pénzügyi és anyagi források felhasználásával 1. TERVEZÉS A tervezés során kitűzzük a célokat, és az adott helyzetet az cél szempontjából elemezve megfogalmazzuk a cél elérését szolgáló feladatokat. 2. SZERVEZÉS A szervezés során mozgósítjuk a rendelkezésre álló forrásokat (pénz, technika), kialakítjuk a tevékenységeket és tevékenységláncolatokat, valamint az ezeket végző személyeket összefogó szervezeteket. 3. VEZETÉS A vezetés: személyek és csoportok befolyásolási folyamata célok meghatározása és megvalósítása érdekében 4. IRÁNYÍTÁS Irányítás: a cél elérésére alkotott tervet a források (pénzügyi, fizikai és személyi) irányításával tudjuk megvalósítani 5. ELLENŐRZÉS Ellenőrzés: folyamatos visszacsatolás a tervekhez, szükség esetén módosítás a cél elérése érdekében Menedzsment háromszög: Intézmény: közös célért tevékenykedők összessége, pl. egyén vagy család vagy könyvtár, iskola, vállalat stb. stratégiai szint: intézménynek a jövőjét alapítják meg (tervezés, hosszú távú célok és tervek) taktikai szint (középtávú, konkrét célok és tervek) operációs szint: effektív műveleteket végzik (műveletek) 2

3 Pl. a szintekre stratégiai belügyminiszter könyvtárigazgató szülők taktikai megyei önkormányzat osztályvezető gyerekek operációs helyi önkormányzat könyvtárosok unokák Felelősség háromszög: A felelősség legnagyobb a stratégiai szinten, középszinten felelnek a saját munkájukért és a beosztottak munkájáért, az operációs szinten legtöbbször csak saját munkájukért felelősek. Kommunikáció a szintek között segíti a cél eléréséhez szükséges információ áramlását. 2. fejezet DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS DÖNTÉS Döntés - lehetséges cselekvések, megoldási variációk közüli választás Megalapozott döntés feltételei: hatáskör a döntéshez döntéshozó felelőssége a döntésért döntéshozó felkészültsége megalapozott döntéshez szükséges információ döntés-előkészítés alapossága döntéshozó érdekeltsége a döntés helyességében A döntés tárgya szerint lehet: 1. statikus: működés feltételeinek megalkotására, szervezet és folyamatok felépítésére irányuló döntések, általában egyedi, alkotó jellegű döntések, a felső vezetés döntési hatáskörébe tartozik 2. dinamikus: folyamatos, gazdaságos működésre irányulnak, a végrehajtást szabályozzák Döntéshozatali folyamat: döntés-előkészítés (szakértői csoport végzi) döntés és annak megfogalmazása (menedzser feladata) Döntéshozatal lépcsői: 1. Probléma megfogalmazása és a döntés szükségességének megállapítása: ez egyenlő a menedzser problémaérzékelésével az értékelt problémát elemezni kell, ezt követi majd a probléma pontos megfogalmazása pl. problémát okozhat az alkalmazottak panasza, a sok hiányzás 2. Döntés kritikus tényezőinek azonosítása a kritikus tényezők jelentős mértékben képesek befolyásolni a döntési variációk kidolgozását, illetve a döntésre is meghatározó hatást képesek gyakorolni pl.: idő, alkalmazottak, pénz 3

4 3. Lehetséges alternatívák kidolgozása Ekkor kezdődik meg a tényleges döntés-előkészítés. A döntés-előkészítés megkezdése közvetlenül kapcsolódik az információszerzéshez (elegendőek-e az információk a döntéshozatalhoz?) Ki kell zárni a lényegtelen alternatívákat, tényezőket és korlátokat kell megadni, azaz irányelveket kell kialakítani: felvilágosítást kell adni a döntés-előkészítésre előirányzott időről, a felhasználható információról Utasítást kell adni a becslésre vonatkozóan is Minőségi kritériumok fontosak 4. Alternatívák elemzése ezzel indulhat meg a tulajdonképpeni döntés-előkészítés. Az elemzés során segíthet bennünket a SWOT elemzés 5. Alternatívák szelektálása, legjobbak kiválasztása rangsorolási feladat (max. 5-6 alternatíva maradjon) 6. Döntéshozatal döntés akkor jöhet létre, ha különböző megoldási lehetőségek közül egyetlen alternatívát találunk, amelyet a többivel szemben elsőbbségben részesítik 7. Döntések verifikálása, utasítások megfogalmazása még egyszer ütköztetjük a valósággal 8. Döntések végrehajtásának ellenőrzése meg kell határozni annak ellenőrzési módját és feladatait, a végrehajtás során folyamatos "monitoring" szükséges Döntési modellek 3 csoportja: 1. racionális / logikai döntési modell lépésről lépésre hozhat döntést 2. nem racionális / intuitív döntési modell - tények figyelmen kívül hagyása 3. prejudikatív döntési modell a menedzser a saját előítéletét a tények elé helyezi, csak azokat a tényeket veszi figyelembe, amelyek előzetes elképzeléseihez illenek Döntés: 1. Probléma megfogalmazása 2. Döntés-előkészítés 3. A döntés megfogalmazása és verifikálása 4. Végrehajtás programozása, utasítások (lehet előre programozott és operatív előfeltételekre és a végrehajtásra is vonatkozik szóban és írásban is) Követelmények az utasításokkal szemben: Pontosan rögzíteni kell a döntést Tartalma ne legyen ellentétes a szervezeti célokkal Logikai szerkezete: problémamegoldás, feladatkitűzés, utasítás rendelkezés, magyarázat, végrehatás eszközeinek és a határidő meghatározása, ellenőrzés módjának meghatározása, ellenőrzés módjának meghatározása, jutalmak, büntetések meghatározása 4

5 A döntés a résztvevők szerint lehet: 1. Egyéni Ha egyéni a döntés: egy személyé a felelősség olcsóbb az információ egy kézben van DE: nem tud annyi információt feldolgozni, mint csoportosan, ezért fontos a jó háttér nehezebben fogadják el, fontos a tekintély! krízishelyzetben csak egyéni döntés hozható! 2. Csoportos Ha csoport hozza a döntést, akkor: alaposabb a döntés-előkészítés több alternatíva állítható fel mindenki úgy érzi, ő be lett vonva a döntésbe DE: lassabb felelősség így elfolyhat akik lusták, el tudnak bújni 3. fejezet TERVEZÉS A tervezés: a jövő előkészítése ma. A vezetésnek az a fázisa, amelyben kidolgozzák az egész intézmény céljait, valamint meghatározzák a célok megvalósításához szükséges feladatokat és a legalkalmasabb módszereket. A tervezés során meg kell nézni, hogy mit, miért, mikor akarunk csinálni, és ki hogyan, mennyiért fogja megcsinálni. A választ a tervezés adja meg: a célkitűzéssel, az időtervvel, az eszközökkel, a folyamat leírásával. A cél megfogalmazása az elérendő állapotot hangsúlyozza. A cél az, aminek az elérésére az erőfeszítés irányul, vagyis a tevékenység kimenetele Célok hierarchiája (ld. menedzsment háromszög!) jövőkép (vízió) átfogó célok (misszió) - hosszú távú - stratégiai szint konkrét cél - középtávú, taktikai - a hosszú távú cél eléréséért mit kell tenni rövid távú célok - a napi munkához kapcsolódó célok A tervezés háromszöge: 1. stratégiai szint: hosszú távú tervek, irány kijelölése, átfogóbb kitűzése a jövőbeni helyzet kialakításának a tudományos, stratégiai szinten levők felelősek, az intézkedések jövőbeni helyzetéért, a jövőkép kialakítása és elfogadtatása, célok kitűzése, tervek kialakítása stb. 5

6 2. taktikai: a megvalósítás eszköze, itt levők felelősek azért, hogy hosszútávon a célok megvalósulhassanak 3. operációs szintek: konkrét célok, cselekvési alternatívák, programterv, programellenőrzés Környezet vizsgálata (elemzése) alapján készülnek a tervek A tervezés folyamata körrel írható le: 1. igényfelmérés: jelen állapot és igények felmérés 2. hosszú távú célok meghatározása 3. célok kivitelezéséhez szükséges módszerek, technikák keresése 4. technikák kipróbálása 5. megfelelő módszer kiválasztása 6. kiválasztott módszer alkalmazása 4. fejezet MUNKAHELYI KOMMUNIKÁCIÓ Kommunikáció a szintek között segíti a cél eléréséhez szükséges információ áramlását. 1. Szóbeli eszmecsere: ez a leggyakoribb, munkával kapcsolatos beszélgetés, 2-3 kolléga feljegyzés, levél: tárgyalás: egy témával kapcsolatban néhány személy, de nem feltétlenül egy szervezethez tartozó személyek értekezlet: egy témacsoport megtárgyalására hívják össze, napirendi pontokat tárgyalnak meg, határidőkről döntenek és felelősöket választanak 2. Írásbeli: feljegyzés, levél: csak információkat tartalmaz (a beosztott a főnökének feljegyzést ír levél helyett, ha problémája van) emlékeztető: tárgyalás írásos változata (hely, idő, résztvevők, téma, döntések) jegyzőkönyv készül róla (hely, idő, résztvevők, napirendi pontok, hozzászólások, döntések, határidők) Értekezlet előkészítése: Akkor hívják össze, ha olyan téma van, ami több mindenkit érint világos cél, amiből napirend is összeállítható napirendhez írásos előterjesztést kell készíteni, ezt el kell juttatni a résztvevőkhöz a részvevők előre tudják, mikor mihez akarnak hozzászólni, fontos, hogy valóban azok legyenek ott, akiket érint 6

7 optimális időpont megtalálása, pontos kezdés, témára való koncentrálás. Ne legyen elkalandozás a témától. Ez a levezető elnök feladata, de ha sok a más irányú hozzászólás, érdemes egy más témájú értekezletet is összehívni jegyzőkönyv készítése határozatok végrehajtásának ellenőrzése Előadás, prezentáció: Dinamikus, előadással kombinált bemutatás szöveges rész segédeszközök (pl. fólia), hogy a hallgató ne unatkozzon 1. mozgósító: hallgatót egy cél elérésére és megvalósítására buzdítja 2. meggyőző: változás, feladat szükségességéről meggyőzés a cél, fontos az érvelés, az érzelmi vonal 3. tájékoztató: bizonyos témakörről nem túl mély bemutatás, sok eszközzel 4. szakmai: szakmai mélységeket és kifejezéseket is tartalmaz 5. interjú: egyszemélyes közönség (a riporter), a cél a médiában való megjelenés sajtóközlemény (press release): intézmény összefoglalja, mit akarnak mondani a sajtónak Felkészülés a prezentációra: célmeghatározás (mit?) ellenőrzési lista (feladatok összesítése) hallgatóság számbavétele (kinek?) helyszín (hol?) prezentációs anyagok elkészítése (mivel? - film, video, fólia, táblaképek) Írásvetítő használata: csak akkor kapcsoljuk be, ha információt közlünk fóliák sorrendjét ellenőrizni kell a mutatóeszközt a fólián és ne a falon mozgassuk ne lépjünk a képbe fontos a láthatóság, ezért: legfeljebb nyolc sor legyen egy fólián min. 24-es betűnagyság csupa nagybetű dupla sortáv 7

8 5. fejezet ÖNMENEDZSELÉS ÖSSZETEVŐI ÉS ISMERTETÉSÜK Mindenki saját magának a menedzsere. Szükséges: napi élet vezetése elhelyezkedés, munkavállalás Formái: 1. Megjelenés (ápoltság, öltözködés, kommunikáció /hangnem, hanglejtés, verbális/) 2. Önszervezés képessége: hosszú távú célok kitűzése, prioritások megszabása, rövid távú célok (mérföldkövek a hosszú távú célok felé; mindig van határideje, egymást szorosan követik) jól megfogalmazott célkitűzés és határidő szükséges feltételek: akcióterv kidolgozása (fontossági sorrend, sürgésség, függőség) 3. Függőség: a tevékenység eredménye befolyásolja-e a következőt 4. Időmenedzsment: időelemzés időrabló tényezők vizsgálata (személyiség, értekezletek, megbeszélések, papírmunka, környezet). Végig kell gondolni: kitől függött az időrablás? - tőlem - mástól - véletlenszerű? mi történt a feleslegesnek vélt időtöltés során? teljesen érdektelen? - hibajavítás? adminisztráció? - kommunikáció? irányítási tevékenységek? Min kell változtatnom? teendők csoportosítása, prioritások, időterv rövid és hosszútávra 5. Önéletrajz és pályázati levél: írásos bemutatkozás (névjegy), önbizalom-növelő tényező is lehet. Alkotóelemei: név, lakcím, telefonszám, iskolák, szakképzettség, szakmai pályafutás, szervezeti tagságok, tudományos munka, publikációk, személyes adatok, hobbik jelentkezés célja, állásra való alkalmasság, Régi típusú önéletrajz - a két alkotóelemet fogalmazásképpen egyesíti Új típusú önéletrajz: tételesen sorolja fel az ember életéhez kapcsolódó dolgokat. Három típusa: 1.kronologikus (jelentől a múlt felé) 2. funkcionális (szakterületen megszerzett tudás) 3. kombinált (kettő együtt) Kísérője a pályázati levél, mely a jelentkező motivációját és alkalmasságát részletezi. 8

9 Interjú: személyes dolgok (öltözet, ápoltság stb.) kézfogás, testbeszéd mit vigyünk magunkkal (toll, papír, bizonyítványok, igazolások, igazolványok) viselkedés további teendők: interjú után egy hét múlva telefonáljunk a cégnek Kérdések: képes-e elvégezni a munkát, be tud-e illeszkedni? A felvételiztető lehet: profi - előre meghatározott kérdések szakmai - a szakmai felkészültséget vizsgálja 6. fejezet CSOPORTÉPÍTÉS, CSOPORTKARBANTARTÁS CÉLJAI ÉS ESZKÖZEI Csoportmunka, csapatmunka vagy team-munka: feladatorientált viselkedés. Csoportmunka során a közös cél elérése érdekében gyűjtjük össze a csoport tagjait és biztosítjuk, hogy a csoporttagok mozgósíthassák képességeiket és a feladatra koncentráljanak. Egyidejűleg több személy különböző munkát végez azonos cél érdekében. A csoport lehet határozott vagy határozatlan időre alakított. Legalapvetőbb csoportok: család, iskola, munkahely Csoportépítés (a csoport kialakítása) során érdemes végiggondolni, milyen cél érdekében alakult a csoport. Csoport kialakítása: közös célok meghatározása (miért is alakult a csapat) együttműködési szabályok kidolgozása (döntéshozatal, kommunikáció, szerepek, értékek) teljesítménymérés Bizalomépítés folyamata (új tag a csoportban): Meg kell vizsgálni, alkalmas-e a kiválasztott személy a feladatra, úgy, hogy a csoportérdeket is figyelemben tartsa. A csoport csak akkor lehet összetartó, ha a tagokra a feladatorientált viselkedés a jellemző. 1. Célok megismerése: a régi tagok ismertessék meg a csoport céljait és a tevékenységeket, de az új tag is törekedjen arra, hogy megismerje a csoport célját 2. Az új tagok azonosítása: a csoportnak elfogadónak kell lennie, biztosítani kell, hogy az új tag megismerje a csoporttagokat (komfortérzet kialakítása). Vigyázni kell azonban a befogadható ismeretek mennyiségére: ne zúdítsunk túl sok információt az új tagra. 3. Érzékenység a régi tagok részéről, ha az új tag "jeleket bocsát ki": érzékelni kell (a verbális és non-verbális jeleket is). 4. Információk a betanuláshoz: meg kell adni minden szükséges tudnivalót, figyelni kell, hogy az új tag milyen gyorsan tudja feldogozni a kapott információt, s hogyan tud megbirkózni vele. 5. Segítségnyújtás: lehetővé kell tenni, hogy az új tag kibontakoztathassa képességeit és használhassa készségeit. 9

10 6. Lelki támogatás: napi beszélgetések során érzékeltetni kell, hogy el vannak fogadva. 7. Elismerés: figyelni kell az új tagok tevékenységére (jó irányba haladjon) be kell vonni a közös tevékenységbe. Csoportkarbantartás: Mi veszélyeztetheti a csoportot? egyéni érdek külső környezet negatív hatása belső konfliktusok rossz feladattervezés 1. A csoportvezető megpróbálta összetartani a csoportot a közös cél érdekében 2. Figyelni kell a bajt jelző jelenségekre (verbális, non-verbális jelek) 3. Válasz a jelekre: a válaszadás általában a csoportvezetőt illeti meg, ez egyfajta pszichológia tevékenység is 4. Feszültségcsökkentés. Milyen feszültség lehet? egyéni érdek csoportban klikkek alakulnak ki, és a klikkek célja nem azonos a csoportéval Megoldási lehetőségek: 1. Információáramlás: ha rés van rajta, a csoportban rossz hangulatot okozhat, ezért fontos az intézményi kommunikáció. 2. Káros viselkedés kezelése: ha egy-egy emberről van szó, akkor személyes beszélgetés is lehet megoldás. 3. Konfliktus kezelése: enyhe megoldást kell keresni, a csoporttal közösen kell megkeresni az okot és orvosolni. Csoportvezető: A vezetési funkció és a munkavégző funkció el kell különüljön főleg nagyobb csoportoknál Új vezető: általában az összes feladatot magára akarja vállalni, át akar látni mindent, de az öszes csoporttagnak megvan a maga feladata. A már működő csoportnak azonban van kialakult módszere, melyet drasztikusan nem lehet megváltoztatni. Csoportvezetés szabályai: 1. A csoporttagokat azonos elvek szerint kell kezelni 2. A csoportnak tett ígéreteket be kell tartani 3. Következetessé 4. Példamutatás 5. Lehetőség csoportértekezletekre 6. Célok átlátása, megértése Csoporttagok alaptípusai: 1. Segítő: lassan változik, csoportos célok fontosak 2. Precíz: pontosság, lelkiismeretesség, racionalitás 3. Uralkodó: presztízs fontos a számára 4. Lelkesítő: bizalomgerjesztő, előrelendíti a csoportot 10

11 7. fejezet IDŐTERVEZÉS Sikeres munka három alapelve: 1. Célok kitűzése és betartása: sok ember nem tudja, mit akar, ezért célokat kell kitűzni, fontos tudni, hogy hol állunk és hova akarunk eljutni 2. Az idő megtervezése: időtervet kell készíteni, mivel vannak párhuzamosan elvégezhető feladatok (Gant diagramm) évi tervezés, heti tervezés, napi tervezés. 3. Prioritás (fontossági sorrend meghatározása): prioritás-mátrix: fontosság-sürgősség Fontos - Sürgős Nem fontos - Nem sürgős Fontosság: fel kell tenni a kérdést, melyik feladat visz közelebb a célokhoz: Ha elmarad, akkor is megvalósul a cél? Sürgősség: határidő Az időtervezés célja: adott határidőre hogyan tudjuk elérni azt a célt, amelynek teljesítéséhet többféle tevékenységet kel végeznünk mennyi ideig tart egy tevékenységsorozat (folyamat) elvégzése) Időelemzés: időrabló tényezők azonosítása (időrablók: azok a tényezők és tevékenységek, melyek nem segítenek a cél elérésében). 1. Elemzendő időtartam kijelölése 2. Időelemző táblázat kialakítása 3. A vizsgált idő tételes rögzítése 4. A rögzített információ elemzése abból a szempontból, hogy valóban időrabló tényezőt találtunk-e. A tényezők esetleges átértékelése. 5. Az időrabló tényezők kiküszöbölése Időterv: GANTT diagram készítése: táblázat elkészítése (tevékenység, az elvégzéséhez szükséges időtartam, oszlopdiagram), a cél eléréséhez szükséges tevékenységek számbavétele, prioritások, függőségek és párhuzamosságok meghatározása, tevékenységek berajzolása. 11

12 8. fejezet SZERVEZÉS: FOLYAMATÁBRA, SZERVEZET A szervezés feladatai a célhoz vezető és a tervezés során meghatározott különféle cselekvési elemek összekapcsolása és elrendezése a működést biztosító szervezeti keretek kialakítása 1. Folyamatábra A tevékenységekből álló folyamat képi ábrázolása. megmutatja a folyamat összetettségét, összehasonlíthatjuk a tényleges folyamatot az ideálissal megmutatja a döntési pontokat Elkészítése: a. A folyamat kereteinek (kezdetének és végének) egyértelmű meghatározása b. A cél eléréséhez szükséges tevékenységek felsorolása c. A tevékenységek sorrendjének kialakítása d. Összefüggések megvizsgálása e. Döntési pontok azonosítása f. Ábra elkészítése g. Ellenőrzés Eszközök: 1. tevékenységelemzés, 2. döntéselemzés, 3. kapcsolatok elemzése. Jelek: kezdet és vég tevékenység döntés és a két lehetséges válasz folyamat (mindig van irányultsága!) ellipszis téglalap élén álló négyszög: "bemegy" az eldöntendő kérdés, és "kijön" az Igen és a Nem válasz. irányított egyenes 4. Szervezet A folyamat kereteit szabja meg. Egy ember nem szervezet, 2 már igen, ők megosztják a munkát. Alaptípusai: horizontális - rövid kommunikációs út, sok információ, túlterheltség, de nem torzul az információ vertikális - hosszabb kommunikációs út, szűrt információ, ami torzulhat. mátrix 12

13 9. fejezet PROBLÉMAMEGOLDÓ TECHNIKÁK Probléma: egy tárgy vagy egy rendszer meghibásodik, és ennek a hibának, meghibásodásnak az eredete ismeretlen Hiba: a megkívánt szinttől, szintvonaltól való (teljesítménybeli) eltérés (alulteljesítés, hézag a teljesítményben) Problémamegoldás: ok-okozati összefüggés keresése, vissza a kiindulási alaphoz, majd megoldás keresése. A problémamegoldás akkor hatékony, ha csoportosan végzik. A problémának figyelmeztető jelei vannak, különféleképpen mutatkozik meg. Krízis: hirtelen, váratlan esemény, azonnali döntést igényel 1. Probléma okának meghatározása Ishikawa v. halszálka diagram: segít abban, hogy az ok kiderítésekor nem vonja el a figyelmet a probléma kialakulásának története. Az okokra és nem a tünetekre fordítja a figyelmet. A módszer: a. A diagram elkészítése csoportos, ötleteléssel kell előhívni a kérdéseket és válaszokat. b. Halszálka elkészítése: fej a probléma, szálkák az okok. 5 fő szálka: emberek, anyag, rendszer (v. módszerek), eszközök, egyéb. c. Kérdések: mi okozhatta a problémát. Ha fő okcsoportokat találunk, azokat megjelöljük. d. Újabb kérdést teszünk fel egyenként, hogy mi okozta ezt v. ezeket? e. Több lépésben lehet eljutni a végső okokig, amelyek kiderítése közel visz a megoldáshoz. Ötletelés (brain storming) A csoport rövid idő alatt hozhat létre sok ötletet egy probléma megoldására, a probléma okának felderítésére. 5-7 fő, kb. 15 percig ad ötleteket. fejleszti a nyitott gondolkodást mindenkit megmozgat a. Szóbeli változat kérdés érthető megfogalmazása minden csapatag egymás után elmondja az ötletét: kinevetni, bírálni nem szabad. minden ötletet jól láthatóan felkell írni a tagok addig mondják egymás után az ötleteiket, amíg mindenki nem passzol a lista átnézése, a többszörös előfordulások törlése az ötletek értékelése b. Írásbeli változat (affinitás diagram) kérdés érthető megfogalmazása mindenki felírja a saját minél több ötletét 1-1 öntapadós cédulára beszélgetés nélkül mindenki csoportosítja a saját ötleteit ötletcsoportok közös kialakítása 13

14 b. Esettanulmány: Megtörtént esetek újbóli végiggondolása, hogy levonhassák a következtetéseket pl. Biblia, La Fontaine Három feladata van: 1. mozgósítja az esettanulmány készítőinek gondolatait, aktivizálja őket 2. résztvevők szimulációs tapasztalatra tesznek szert, mivel beleélik magukat a vizsgált helyzetbe 3. fejleszti a problémamegoldó készséget Három alapesete van: 1. probléma eset: elbeszélés, valóságos tapasztalatot ír le egyértelmű kiinduló és végpontja van az eset részei világosan elkülöníthetők 2. esetbeszámoló vagy értékelő eset: döntés következményeit tartalmazza elmondja a problémát és elemzi a problémával összefüggő lényegi és háttérinformációt, alternatív megoldásokat, a döntéshelyzetet, a vitákat, a vezetőt befolyásoló tényezőket, a döntés következményeit 3. esettörténet: időrendben meséli el a problémával kapcsolatos eseményt, döntéssorozatot tartalmaz Az esettanulmányozás 3 lépcsője: 1. az eset és a vonatkozó irodalom áttanulmányozása 2. témával kapcsolatos összefoglaló előadás 3. vita 14

15 10. fejezet KÖRNYEZETELEMZÉSEK CÉLJA ÉS TÍPUSAI Szükséges: a terv előkészítése előtt vizsgálni, elemezni a környezetet. Környezet: ahol az intézmény működik céljai elérése érdekében (makro és mikrokörnyezet, piac) Makro-környezet: szélesebb közeg, minket körülvevő világ - az intézményre hat, de az intézmény nem hat rá közvetlenül. A célok elérését támogatja vagy veszélyezteti PEST - elemzés: makro-környezeti elemzés, a SWOT részeként is kezelik Politics- politika: kormányprogram, egyes iparágak változásai, jogi szabályozás, adózás stb. Economics - gazdaság: infláció, foglalkoztatási struktúra, gazdaság, fizetőképes kereslet, hitelképesség Society - társadalom: demográfiai mutatók, oktatási színvonal Technology - technika: Mikrokörnyezet: újítási kedv, lehetőségek, innováció, technológia jelenlegi állása az intézmény maga (belső környezet) a gyengeségeivel és erősségeivel és a közvetlen külső környezete, amelyben az intézmény tevékenykedik ("működő környezet"). A mikrokörnyezet elemei közvetlenül hatnak egymásra. SWOT-elemzés: A belső és külső környezet párhuzamos vizsgálata Strenghts Erősségek Weaknesses Gyengeségek Opportunities Lehetőségek Threathes - Veszélyek Külső környezet: pl. használók köre, fizetőképes használók, a könyvtár fenntartója stb. Belső környezet: kommunikáció minősége, ismeretek, motiváció, tapasztalatok, állapot, berendezések, munkatársak képzettsége stb. BCG-elemzés Az egyes szolgáltatások az "életük" melyik szakaszában vannak sztár - fejlődőképes szolgáltatások, növekszik a kereslet kérdőjeles szolgáltatások - kérdéses, hogy növekszik-e még a kereslet fejőstehén - jól bejáratott szolgáltatások döglött kutya - olyan szolgáltatások, amely iránt csökken a kereslet Hálós elemzés A versenytársak elemzése: színvonalmérés. A vizsgált intézmények azonos jellemzőit mérjük és összehasonlítjuk a saját adatainkkal. Ez segít eldönteni, melyik irányban fejlesszük a szolgáltatásokat, illetve a környezeti tényezőket. AZ ELEMZÉSEKET MINDIG ADATOK ÉS TÉNYEK ALAPJÁN KELL ELVÉGEZNI. 15

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Pályázatírás könytárosoknak

Pályázatírás könytárosoknak Pályázatírás könytárosoknak Könyvtár finanszírozás Fenntartó Saját bevételek Szponzorálás Adományok pályázatok Készen van-e a könyvtár a pályázatra? Ismeri-e a használók igényeit? Vannak-e céljai és elképzelései?

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokajii Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Célmeghatározás, célhierarchia

Célmeghatározás, célhierarchia Célmeghatározás, célhierarchia ERASMUS+ Célok: A jövőbeli fejlődése során milyen irányban haladjon az intézmény. JÖVŐKÉP A célok lehetnek: 1) - stratégiai célok: általánosak, tágak, hosszú távon fogalmazzák

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A TERVEZÉS FOLYAMATA a projekttevékenységek meghatározása a tevékenységek közötti logikai függőségi kapcsolatok meghatározása erőforrás-allokáció és a

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

Stratégiai döntéstámogatás módszerei

Stratégiai döntéstámogatás módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Hangsúlyeltolódás stratégiai gondolkodásmód Költségszerkezet Stratégiai döntéstámogatás

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

letfejlesztés Gyakorlat STRATÉGIAI TERVEZÉS Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda

letfejlesztés Gyakorlat STRATÉGIAI TERVEZÉS Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda Település- és s Területfejleszt letfejlesztés Gyakorlat STRATÉGIAI TERVEZÉS 2008-2009 2009 tanév. I. félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu GYAKORLAT CÉLJAC A STRATÉGIAI GONDOLKODÁSMÓD

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. (Seneca) Szolgáltató szféra V. B. Köz. K. Dietetikus

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Projektek értékelése dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Az értékelés Annak a vizsgálata, hogy a projekt vagy program miképpen járul hozzá a kitűzött, átfogó célok eléréséhez; Annak vizsgálata,

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Munkakörtervezés és -értékelés

Munkakörtervezés és -értékelés Munkakörtervezés és Emberierőforrás-menedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Dr. Finna Henrietta: Atipikus foglalkoztatás Munkakör-áttervezés A munkakörtervezés egy olyan folyamat, amelyben egy

Részletesebben

Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés

Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés Mindenkire szükség van! Hunánerőforrás fejlesztés 1 A személyzetfejleszt lyzetfejlesztés megközel zelítése Hunánerőforrás fejlesztés 2 A csoport hatékonyságának

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A foglalkozás

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta MIR Kompetenciák Dr. Finna Henrietta A kompetenciák jelentősége Kiválasztás alapja Munkaköri leírás Munkaköri térkép A kompetencia a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek,

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése.

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése. Kommunikáció. Témacsoportok A kommunikáció fogalama Metakommunikáció Kommunikáció a jogvédelmi munkában. A kommunikációs képesség játszotta a legnagyobb szerepet az emberiség fejlődésében A kommunikáció

Részletesebben