Frank Róza MENEDZSMENT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frank Róza MENEDZSMENT"

Átírás

1 Frank Róza MENEDZSMENT 1

2 1. fejezet A MENEDZSMENT NÉHÁNY ALAPFOGALMA A menedzsmentet és a vezetéstudományt sokan azonosnak, sokan különbözőnek tartják, pedig a vezetés, a menedzsment és az irányítás nem szinomím fogalmak. Az MTA (1979-ben) az irányítást és a vezetést szélesebb fogalomnak definiálja, mint a szervezést, de a két fogalom elkülönítése nem tökéletes. Jelenlegi felfogás szerint: A vezetéstudomány- angol nyelvű szakirodalomból kiindulva- az irányítástudomány egyik legfontosabb résztudománya Mi a menedzsment: művészet? tudomány? foglalkozás? Művészet: elsajátítása nem egyszerűen egy tanulási folyamat, velünk született adottságok is szükségesek hozzá: pl. a vezetőnek nemcsak értenie, hanem érezni is kell az emberek véleményét, gondolatait Tudomány: kifejlődőben van tudomány = ami saját tárgyát és módszerét igazolja, önálló és új tárgyköre van A vezetés szakma, tehát foglalkozás A menedzser feladata, hogy elérje a tőle elvárt eredményeket, a kitűzött célt. Ezt tegye meghatározott időn belül, a rendelkezésre álló eszközök hatékony felhasználásával. Van olyan, ami tanítható és van, ami velünk született készség, mindkettőre szükség van. A menedzsment: a célok kitűzésének és megvalósításának folyamat az öt menedzsment funkció által, humán, pénzügyi és anyagi források felhasználásával 1. TERVEZÉS A tervezés során kitűzzük a célokat, és az adott helyzetet az cél szempontjából elemezve megfogalmazzuk a cél elérését szolgáló feladatokat. 2. SZERVEZÉS A szervezés során mozgósítjuk a rendelkezésre álló forrásokat (pénz, technika), kialakítjuk a tevékenységeket és tevékenységláncolatokat, valamint az ezeket végző személyeket összefogó szervezeteket. 3. VEZETÉS A vezetés: személyek és csoportok befolyásolási folyamata célok meghatározása és megvalósítása érdekében 4. IRÁNYÍTÁS Irányítás: a cél elérésére alkotott tervet a források (pénzügyi, fizikai és személyi) irányításával tudjuk megvalósítani 5. ELLENŐRZÉS Ellenőrzés: folyamatos visszacsatolás a tervekhez, szükség esetén módosítás a cél elérése érdekében Menedzsment háromszög: Intézmény: közös célért tevékenykedők összessége, pl. egyén vagy család vagy könyvtár, iskola, vállalat stb. stratégiai szint: intézménynek a jövőjét alapítják meg (tervezés, hosszú távú célok és tervek) taktikai szint (középtávú, konkrét célok és tervek) operációs szint: effektív műveleteket végzik (műveletek) 2

3 Pl. a szintekre stratégiai belügyminiszter könyvtárigazgató szülők taktikai megyei önkormányzat osztályvezető gyerekek operációs helyi önkormányzat könyvtárosok unokák Felelősség háromszög: A felelősség legnagyobb a stratégiai szinten, középszinten felelnek a saját munkájukért és a beosztottak munkájáért, az operációs szinten legtöbbször csak saját munkájukért felelősek. Kommunikáció a szintek között segíti a cél eléréséhez szükséges információ áramlását. 2. fejezet DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS DÖNTÉS Döntés - lehetséges cselekvések, megoldási variációk közüli választás Megalapozott döntés feltételei: hatáskör a döntéshez döntéshozó felelőssége a döntésért döntéshozó felkészültsége megalapozott döntéshez szükséges információ döntés-előkészítés alapossága döntéshozó érdekeltsége a döntés helyességében A döntés tárgya szerint lehet: 1. statikus: működés feltételeinek megalkotására, szervezet és folyamatok felépítésére irányuló döntések, általában egyedi, alkotó jellegű döntések, a felső vezetés döntési hatáskörébe tartozik 2. dinamikus: folyamatos, gazdaságos működésre irányulnak, a végrehajtást szabályozzák Döntéshozatali folyamat: döntés-előkészítés (szakértői csoport végzi) döntés és annak megfogalmazása (menedzser feladata) Döntéshozatal lépcsői: 1. Probléma megfogalmazása és a döntés szükségességének megállapítása: ez egyenlő a menedzser problémaérzékelésével az értékelt problémát elemezni kell, ezt követi majd a probléma pontos megfogalmazása pl. problémát okozhat az alkalmazottak panasza, a sok hiányzás 2. Döntés kritikus tényezőinek azonosítása a kritikus tényezők jelentős mértékben képesek befolyásolni a döntési variációk kidolgozását, illetve a döntésre is meghatározó hatást képesek gyakorolni pl.: idő, alkalmazottak, pénz 3

4 3. Lehetséges alternatívák kidolgozása Ekkor kezdődik meg a tényleges döntés-előkészítés. A döntés-előkészítés megkezdése közvetlenül kapcsolódik az információszerzéshez (elegendőek-e az információk a döntéshozatalhoz?) Ki kell zárni a lényegtelen alternatívákat, tényezőket és korlátokat kell megadni, azaz irányelveket kell kialakítani: felvilágosítást kell adni a döntés-előkészítésre előirányzott időről, a felhasználható információról Utasítást kell adni a becslésre vonatkozóan is Minőségi kritériumok fontosak 4. Alternatívák elemzése ezzel indulhat meg a tulajdonképpeni döntés-előkészítés. Az elemzés során segíthet bennünket a SWOT elemzés 5. Alternatívák szelektálása, legjobbak kiválasztása rangsorolási feladat (max. 5-6 alternatíva maradjon) 6. Döntéshozatal döntés akkor jöhet létre, ha különböző megoldási lehetőségek közül egyetlen alternatívát találunk, amelyet a többivel szemben elsőbbségben részesítik 7. Döntések verifikálása, utasítások megfogalmazása még egyszer ütköztetjük a valósággal 8. Döntések végrehajtásának ellenőrzése meg kell határozni annak ellenőrzési módját és feladatait, a végrehajtás során folyamatos "monitoring" szükséges Döntési modellek 3 csoportja: 1. racionális / logikai döntési modell lépésről lépésre hozhat döntést 2. nem racionális / intuitív döntési modell - tények figyelmen kívül hagyása 3. prejudikatív döntési modell a menedzser a saját előítéletét a tények elé helyezi, csak azokat a tényeket veszi figyelembe, amelyek előzetes elképzeléseihez illenek Döntés: 1. Probléma megfogalmazása 2. Döntés-előkészítés 3. A döntés megfogalmazása és verifikálása 4. Végrehajtás programozása, utasítások (lehet előre programozott és operatív előfeltételekre és a végrehajtásra is vonatkozik szóban és írásban is) Követelmények az utasításokkal szemben: Pontosan rögzíteni kell a döntést Tartalma ne legyen ellentétes a szervezeti célokkal Logikai szerkezete: problémamegoldás, feladatkitűzés, utasítás rendelkezés, magyarázat, végrehatás eszközeinek és a határidő meghatározása, ellenőrzés módjának meghatározása, ellenőrzés módjának meghatározása, jutalmak, büntetések meghatározása 4

5 A döntés a résztvevők szerint lehet: 1. Egyéni Ha egyéni a döntés: egy személyé a felelősség olcsóbb az információ egy kézben van DE: nem tud annyi információt feldolgozni, mint csoportosan, ezért fontos a jó háttér nehezebben fogadják el, fontos a tekintély! krízishelyzetben csak egyéni döntés hozható! 2. Csoportos Ha csoport hozza a döntést, akkor: alaposabb a döntés-előkészítés több alternatíva állítható fel mindenki úgy érzi, ő be lett vonva a döntésbe DE: lassabb felelősség így elfolyhat akik lusták, el tudnak bújni 3. fejezet TERVEZÉS A tervezés: a jövő előkészítése ma. A vezetésnek az a fázisa, amelyben kidolgozzák az egész intézmény céljait, valamint meghatározzák a célok megvalósításához szükséges feladatokat és a legalkalmasabb módszereket. A tervezés során meg kell nézni, hogy mit, miért, mikor akarunk csinálni, és ki hogyan, mennyiért fogja megcsinálni. A választ a tervezés adja meg: a célkitűzéssel, az időtervvel, az eszközökkel, a folyamat leírásával. A cél megfogalmazása az elérendő állapotot hangsúlyozza. A cél az, aminek az elérésére az erőfeszítés irányul, vagyis a tevékenység kimenetele Célok hierarchiája (ld. menedzsment háromszög!) jövőkép (vízió) átfogó célok (misszió) - hosszú távú - stratégiai szint konkrét cél - középtávú, taktikai - a hosszú távú cél eléréséért mit kell tenni rövid távú célok - a napi munkához kapcsolódó célok A tervezés háromszöge: 1. stratégiai szint: hosszú távú tervek, irány kijelölése, átfogóbb kitűzése a jövőbeni helyzet kialakításának a tudományos, stratégiai szinten levők felelősek, az intézkedések jövőbeni helyzetéért, a jövőkép kialakítása és elfogadtatása, célok kitűzése, tervek kialakítása stb. 5

6 2. taktikai: a megvalósítás eszköze, itt levők felelősek azért, hogy hosszútávon a célok megvalósulhassanak 3. operációs szintek: konkrét célok, cselekvési alternatívák, programterv, programellenőrzés Környezet vizsgálata (elemzése) alapján készülnek a tervek A tervezés folyamata körrel írható le: 1. igényfelmérés: jelen állapot és igények felmérés 2. hosszú távú célok meghatározása 3. célok kivitelezéséhez szükséges módszerek, technikák keresése 4. technikák kipróbálása 5. megfelelő módszer kiválasztása 6. kiválasztott módszer alkalmazása 4. fejezet MUNKAHELYI KOMMUNIKÁCIÓ Kommunikáció a szintek között segíti a cél eléréséhez szükséges információ áramlását. 1. Szóbeli eszmecsere: ez a leggyakoribb, munkával kapcsolatos beszélgetés, 2-3 kolléga feljegyzés, levél: tárgyalás: egy témával kapcsolatban néhány személy, de nem feltétlenül egy szervezethez tartozó személyek értekezlet: egy témacsoport megtárgyalására hívják össze, napirendi pontokat tárgyalnak meg, határidőkről döntenek és felelősöket választanak 2. Írásbeli: feljegyzés, levél: csak információkat tartalmaz (a beosztott a főnökének feljegyzést ír levél helyett, ha problémája van) emlékeztető: tárgyalás írásos változata (hely, idő, résztvevők, téma, döntések) jegyzőkönyv készül róla (hely, idő, résztvevők, napirendi pontok, hozzászólások, döntések, határidők) Értekezlet előkészítése: Akkor hívják össze, ha olyan téma van, ami több mindenkit érint világos cél, amiből napirend is összeállítható napirendhez írásos előterjesztést kell készíteni, ezt el kell juttatni a résztvevőkhöz a részvevők előre tudják, mikor mihez akarnak hozzászólni, fontos, hogy valóban azok legyenek ott, akiket érint 6

7 optimális időpont megtalálása, pontos kezdés, témára való koncentrálás. Ne legyen elkalandozás a témától. Ez a levezető elnök feladata, de ha sok a más irányú hozzászólás, érdemes egy más témájú értekezletet is összehívni jegyzőkönyv készítése határozatok végrehajtásának ellenőrzése Előadás, prezentáció: Dinamikus, előadással kombinált bemutatás szöveges rész segédeszközök (pl. fólia), hogy a hallgató ne unatkozzon 1. mozgósító: hallgatót egy cél elérésére és megvalósítására buzdítja 2. meggyőző: változás, feladat szükségességéről meggyőzés a cél, fontos az érvelés, az érzelmi vonal 3. tájékoztató: bizonyos témakörről nem túl mély bemutatás, sok eszközzel 4. szakmai: szakmai mélységeket és kifejezéseket is tartalmaz 5. interjú: egyszemélyes közönség (a riporter), a cél a médiában való megjelenés sajtóközlemény (press release): intézmény összefoglalja, mit akarnak mondani a sajtónak Felkészülés a prezentációra: célmeghatározás (mit?) ellenőrzési lista (feladatok összesítése) hallgatóság számbavétele (kinek?) helyszín (hol?) prezentációs anyagok elkészítése (mivel? - film, video, fólia, táblaképek) Írásvetítő használata: csak akkor kapcsoljuk be, ha információt közlünk fóliák sorrendjét ellenőrizni kell a mutatóeszközt a fólián és ne a falon mozgassuk ne lépjünk a képbe fontos a láthatóság, ezért: legfeljebb nyolc sor legyen egy fólián min. 24-es betűnagyság csupa nagybetű dupla sortáv 7

8 5. fejezet ÖNMENEDZSELÉS ÖSSZETEVŐI ÉS ISMERTETÉSÜK Mindenki saját magának a menedzsere. Szükséges: napi élet vezetése elhelyezkedés, munkavállalás Formái: 1. Megjelenés (ápoltság, öltözködés, kommunikáció /hangnem, hanglejtés, verbális/) 2. Önszervezés képessége: hosszú távú célok kitűzése, prioritások megszabása, rövid távú célok (mérföldkövek a hosszú távú célok felé; mindig van határideje, egymást szorosan követik) jól megfogalmazott célkitűzés és határidő szükséges feltételek: akcióterv kidolgozása (fontossági sorrend, sürgésség, függőség) 3. Függőség: a tevékenység eredménye befolyásolja-e a következőt 4. Időmenedzsment: időelemzés időrabló tényezők vizsgálata (személyiség, értekezletek, megbeszélések, papírmunka, környezet). Végig kell gondolni: kitől függött az időrablás? - tőlem - mástól - véletlenszerű? mi történt a feleslegesnek vélt időtöltés során? teljesen érdektelen? - hibajavítás? adminisztráció? - kommunikáció? irányítási tevékenységek? Min kell változtatnom? teendők csoportosítása, prioritások, időterv rövid és hosszútávra 5. Önéletrajz és pályázati levél: írásos bemutatkozás (névjegy), önbizalom-növelő tényező is lehet. Alkotóelemei: név, lakcím, telefonszám, iskolák, szakképzettség, szakmai pályafutás, szervezeti tagságok, tudományos munka, publikációk, személyes adatok, hobbik jelentkezés célja, állásra való alkalmasság, Régi típusú önéletrajz - a két alkotóelemet fogalmazásképpen egyesíti Új típusú önéletrajz: tételesen sorolja fel az ember életéhez kapcsolódó dolgokat. Három típusa: 1.kronologikus (jelentől a múlt felé) 2. funkcionális (szakterületen megszerzett tudás) 3. kombinált (kettő együtt) Kísérője a pályázati levél, mely a jelentkező motivációját és alkalmasságát részletezi. 8

9 Interjú: személyes dolgok (öltözet, ápoltság stb.) kézfogás, testbeszéd mit vigyünk magunkkal (toll, papír, bizonyítványok, igazolások, igazolványok) viselkedés további teendők: interjú után egy hét múlva telefonáljunk a cégnek Kérdések: képes-e elvégezni a munkát, be tud-e illeszkedni? A felvételiztető lehet: profi - előre meghatározott kérdések szakmai - a szakmai felkészültséget vizsgálja 6. fejezet CSOPORTÉPÍTÉS, CSOPORTKARBANTARTÁS CÉLJAI ÉS ESZKÖZEI Csoportmunka, csapatmunka vagy team-munka: feladatorientált viselkedés. Csoportmunka során a közös cél elérése érdekében gyűjtjük össze a csoport tagjait és biztosítjuk, hogy a csoporttagok mozgósíthassák képességeiket és a feladatra koncentráljanak. Egyidejűleg több személy különböző munkát végez azonos cél érdekében. A csoport lehet határozott vagy határozatlan időre alakított. Legalapvetőbb csoportok: család, iskola, munkahely Csoportépítés (a csoport kialakítása) során érdemes végiggondolni, milyen cél érdekében alakult a csoport. Csoport kialakítása: közös célok meghatározása (miért is alakult a csapat) együttműködési szabályok kidolgozása (döntéshozatal, kommunikáció, szerepek, értékek) teljesítménymérés Bizalomépítés folyamata (új tag a csoportban): Meg kell vizsgálni, alkalmas-e a kiválasztott személy a feladatra, úgy, hogy a csoportérdeket is figyelemben tartsa. A csoport csak akkor lehet összetartó, ha a tagokra a feladatorientált viselkedés a jellemző. 1. Célok megismerése: a régi tagok ismertessék meg a csoport céljait és a tevékenységeket, de az új tag is törekedjen arra, hogy megismerje a csoport célját 2. Az új tagok azonosítása: a csoportnak elfogadónak kell lennie, biztosítani kell, hogy az új tag megismerje a csoporttagokat (komfortérzet kialakítása). Vigyázni kell azonban a befogadható ismeretek mennyiségére: ne zúdítsunk túl sok információt az új tagra. 3. Érzékenység a régi tagok részéről, ha az új tag "jeleket bocsát ki": érzékelni kell (a verbális és non-verbális jeleket is). 4. Információk a betanuláshoz: meg kell adni minden szükséges tudnivalót, figyelni kell, hogy az új tag milyen gyorsan tudja feldogozni a kapott információt, s hogyan tud megbirkózni vele. 5. Segítségnyújtás: lehetővé kell tenni, hogy az új tag kibontakoztathassa képességeit és használhassa készségeit. 9

10 6. Lelki támogatás: napi beszélgetések során érzékeltetni kell, hogy el vannak fogadva. 7. Elismerés: figyelni kell az új tagok tevékenységére (jó irányba haladjon) be kell vonni a közös tevékenységbe. Csoportkarbantartás: Mi veszélyeztetheti a csoportot? egyéni érdek külső környezet negatív hatása belső konfliktusok rossz feladattervezés 1. A csoportvezető megpróbálta összetartani a csoportot a közös cél érdekében 2. Figyelni kell a bajt jelző jelenségekre (verbális, non-verbális jelek) 3. Válasz a jelekre: a válaszadás általában a csoportvezetőt illeti meg, ez egyfajta pszichológia tevékenység is 4. Feszültségcsökkentés. Milyen feszültség lehet? egyéni érdek csoportban klikkek alakulnak ki, és a klikkek célja nem azonos a csoportéval Megoldási lehetőségek: 1. Információáramlás: ha rés van rajta, a csoportban rossz hangulatot okozhat, ezért fontos az intézményi kommunikáció. 2. Káros viselkedés kezelése: ha egy-egy emberről van szó, akkor személyes beszélgetés is lehet megoldás. 3. Konfliktus kezelése: enyhe megoldást kell keresni, a csoporttal közösen kell megkeresni az okot és orvosolni. Csoportvezető: A vezetési funkció és a munkavégző funkció el kell különüljön főleg nagyobb csoportoknál Új vezető: általában az összes feladatot magára akarja vállalni, át akar látni mindent, de az öszes csoporttagnak megvan a maga feladata. A már működő csoportnak azonban van kialakult módszere, melyet drasztikusan nem lehet megváltoztatni. Csoportvezetés szabályai: 1. A csoporttagokat azonos elvek szerint kell kezelni 2. A csoportnak tett ígéreteket be kell tartani 3. Következetessé 4. Példamutatás 5. Lehetőség csoportértekezletekre 6. Célok átlátása, megértése Csoporttagok alaptípusai: 1. Segítő: lassan változik, csoportos célok fontosak 2. Precíz: pontosság, lelkiismeretesség, racionalitás 3. Uralkodó: presztízs fontos a számára 4. Lelkesítő: bizalomgerjesztő, előrelendíti a csoportot 10

11 7. fejezet IDŐTERVEZÉS Sikeres munka három alapelve: 1. Célok kitűzése és betartása: sok ember nem tudja, mit akar, ezért célokat kell kitűzni, fontos tudni, hogy hol állunk és hova akarunk eljutni 2. Az idő megtervezése: időtervet kell készíteni, mivel vannak párhuzamosan elvégezhető feladatok (Gant diagramm) évi tervezés, heti tervezés, napi tervezés. 3. Prioritás (fontossági sorrend meghatározása): prioritás-mátrix: fontosság-sürgősség Fontos - Sürgős Nem fontos - Nem sürgős Fontosság: fel kell tenni a kérdést, melyik feladat visz közelebb a célokhoz: Ha elmarad, akkor is megvalósul a cél? Sürgősség: határidő Az időtervezés célja: adott határidőre hogyan tudjuk elérni azt a célt, amelynek teljesítéséhet többféle tevékenységet kel végeznünk mennyi ideig tart egy tevékenységsorozat (folyamat) elvégzése) Időelemzés: időrabló tényezők azonosítása (időrablók: azok a tényezők és tevékenységek, melyek nem segítenek a cél elérésében). 1. Elemzendő időtartam kijelölése 2. Időelemző táblázat kialakítása 3. A vizsgált idő tételes rögzítése 4. A rögzített információ elemzése abból a szempontból, hogy valóban időrabló tényezőt találtunk-e. A tényezők esetleges átértékelése. 5. Az időrabló tényezők kiküszöbölése Időterv: GANTT diagram készítése: táblázat elkészítése (tevékenység, az elvégzéséhez szükséges időtartam, oszlopdiagram), a cél eléréséhez szükséges tevékenységek számbavétele, prioritások, függőségek és párhuzamosságok meghatározása, tevékenységek berajzolása. 11

12 8. fejezet SZERVEZÉS: FOLYAMATÁBRA, SZERVEZET A szervezés feladatai a célhoz vezető és a tervezés során meghatározott különféle cselekvési elemek összekapcsolása és elrendezése a működést biztosító szervezeti keretek kialakítása 1. Folyamatábra A tevékenységekből álló folyamat képi ábrázolása. megmutatja a folyamat összetettségét, összehasonlíthatjuk a tényleges folyamatot az ideálissal megmutatja a döntési pontokat Elkészítése: a. A folyamat kereteinek (kezdetének és végének) egyértelmű meghatározása b. A cél eléréséhez szükséges tevékenységek felsorolása c. A tevékenységek sorrendjének kialakítása d. Összefüggések megvizsgálása e. Döntési pontok azonosítása f. Ábra elkészítése g. Ellenőrzés Eszközök: 1. tevékenységelemzés, 2. döntéselemzés, 3. kapcsolatok elemzése. Jelek: kezdet és vég tevékenység döntés és a két lehetséges válasz folyamat (mindig van irányultsága!) ellipszis téglalap élén álló négyszög: "bemegy" az eldöntendő kérdés, és "kijön" az Igen és a Nem válasz. irányított egyenes 4. Szervezet A folyamat kereteit szabja meg. Egy ember nem szervezet, 2 már igen, ők megosztják a munkát. Alaptípusai: horizontális - rövid kommunikációs út, sok információ, túlterheltség, de nem torzul az információ vertikális - hosszabb kommunikációs út, szűrt információ, ami torzulhat. mátrix 12

13 9. fejezet PROBLÉMAMEGOLDÓ TECHNIKÁK Probléma: egy tárgy vagy egy rendszer meghibásodik, és ennek a hibának, meghibásodásnak az eredete ismeretlen Hiba: a megkívánt szinttől, szintvonaltól való (teljesítménybeli) eltérés (alulteljesítés, hézag a teljesítményben) Problémamegoldás: ok-okozati összefüggés keresése, vissza a kiindulási alaphoz, majd megoldás keresése. A problémamegoldás akkor hatékony, ha csoportosan végzik. A problémának figyelmeztető jelei vannak, különféleképpen mutatkozik meg. Krízis: hirtelen, váratlan esemény, azonnali döntést igényel 1. Probléma okának meghatározása Ishikawa v. halszálka diagram: segít abban, hogy az ok kiderítésekor nem vonja el a figyelmet a probléma kialakulásának története. Az okokra és nem a tünetekre fordítja a figyelmet. A módszer: a. A diagram elkészítése csoportos, ötleteléssel kell előhívni a kérdéseket és válaszokat. b. Halszálka elkészítése: fej a probléma, szálkák az okok. 5 fő szálka: emberek, anyag, rendszer (v. módszerek), eszközök, egyéb. c. Kérdések: mi okozhatta a problémát. Ha fő okcsoportokat találunk, azokat megjelöljük. d. Újabb kérdést teszünk fel egyenként, hogy mi okozta ezt v. ezeket? e. Több lépésben lehet eljutni a végső okokig, amelyek kiderítése közel visz a megoldáshoz. Ötletelés (brain storming) A csoport rövid idő alatt hozhat létre sok ötletet egy probléma megoldására, a probléma okának felderítésére. 5-7 fő, kb. 15 percig ad ötleteket. fejleszti a nyitott gondolkodást mindenkit megmozgat a. Szóbeli változat kérdés érthető megfogalmazása minden csapatag egymás után elmondja az ötletét: kinevetni, bírálni nem szabad. minden ötletet jól láthatóan felkell írni a tagok addig mondják egymás után az ötleteiket, amíg mindenki nem passzol a lista átnézése, a többszörös előfordulások törlése az ötletek értékelése b. Írásbeli változat (affinitás diagram) kérdés érthető megfogalmazása mindenki felírja a saját minél több ötletét 1-1 öntapadós cédulára beszélgetés nélkül mindenki csoportosítja a saját ötleteit ötletcsoportok közös kialakítása 13

14 b. Esettanulmány: Megtörtént esetek újbóli végiggondolása, hogy levonhassák a következtetéseket pl. Biblia, La Fontaine Három feladata van: 1. mozgósítja az esettanulmány készítőinek gondolatait, aktivizálja őket 2. résztvevők szimulációs tapasztalatra tesznek szert, mivel beleélik magukat a vizsgált helyzetbe 3. fejleszti a problémamegoldó készséget Három alapesete van: 1. probléma eset: elbeszélés, valóságos tapasztalatot ír le egyértelmű kiinduló és végpontja van az eset részei világosan elkülöníthetők 2. esetbeszámoló vagy értékelő eset: döntés következményeit tartalmazza elmondja a problémát és elemzi a problémával összefüggő lényegi és háttérinformációt, alternatív megoldásokat, a döntéshelyzetet, a vitákat, a vezetőt befolyásoló tényezőket, a döntés következményeit 3. esettörténet: időrendben meséli el a problémával kapcsolatos eseményt, döntéssorozatot tartalmaz Az esettanulmányozás 3 lépcsője: 1. az eset és a vonatkozó irodalom áttanulmányozása 2. témával kapcsolatos összefoglaló előadás 3. vita 14

15 10. fejezet KÖRNYEZETELEMZÉSEK CÉLJA ÉS TÍPUSAI Szükséges: a terv előkészítése előtt vizsgálni, elemezni a környezetet. Környezet: ahol az intézmény működik céljai elérése érdekében (makro és mikrokörnyezet, piac) Makro-környezet: szélesebb közeg, minket körülvevő világ - az intézményre hat, de az intézmény nem hat rá közvetlenül. A célok elérését támogatja vagy veszélyezteti PEST - elemzés: makro-környezeti elemzés, a SWOT részeként is kezelik Politics- politika: kormányprogram, egyes iparágak változásai, jogi szabályozás, adózás stb. Economics - gazdaság: infláció, foglalkoztatási struktúra, gazdaság, fizetőképes kereslet, hitelképesség Society - társadalom: demográfiai mutatók, oktatási színvonal Technology - technika: Mikrokörnyezet: újítási kedv, lehetőségek, innováció, technológia jelenlegi állása az intézmény maga (belső környezet) a gyengeségeivel és erősségeivel és a közvetlen külső környezete, amelyben az intézmény tevékenykedik ("működő környezet"). A mikrokörnyezet elemei közvetlenül hatnak egymásra. SWOT-elemzés: A belső és külső környezet párhuzamos vizsgálata Strenghts Erősségek Weaknesses Gyengeségek Opportunities Lehetőségek Threathes - Veszélyek Külső környezet: pl. használók köre, fizetőképes használók, a könyvtár fenntartója stb. Belső környezet: kommunikáció minősége, ismeretek, motiváció, tapasztalatok, állapot, berendezések, munkatársak képzettsége stb. BCG-elemzés Az egyes szolgáltatások az "életük" melyik szakaszában vannak sztár - fejlődőképes szolgáltatások, növekszik a kereslet kérdőjeles szolgáltatások - kérdéses, hogy növekszik-e még a kereslet fejőstehén - jól bejáratott szolgáltatások döglött kutya - olyan szolgáltatások, amely iránt csökken a kereslet Hálós elemzés A versenytársak elemzése: színvonalmérés. A vizsgált intézmények azonos jellemzőit mérjük és összehasonlítjuk a saját adatainkkal. Ez segít eldönteni, melyik irányban fejlesszük a szolgáltatásokat, illetve a környezeti tényezőket. AZ ELEMZÉSEKET MINDIG ADATOK ÉS TÉNYEK ALAPJÁN KELL ELVÉGEZNI. 15

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A TERVEZÉS FOLYAMATA a projekttevékenységek meghatározása a tevékenységek közötti logikai függőségi kapcsolatok meghatározása erőforrás-allokáció és a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. (Seneca) Szolgáltató szféra V. B. Köz. K. Dietetikus

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Projektek értékelése dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Az értékelés Annak a vizsgálata, hogy a projekt vagy program miképpen járul hozzá a kitűzött, átfogó célok eléréséhez; Annak vizsgálata,

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés

Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés Mindenkire szükség van! Hunánerőforrás fejlesztés 1 A személyzetfejleszt lyzetfejlesztés megközel zelítése Hunánerőforrás fejlesztés 2 A csoport hatékonyságának

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség V. Leadership Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Április 30 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási tanszék

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK?

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? "Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon. (K.D.) 36302286015, www.egyhazmenedzsment.ewk.hu

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Innopod vezető-fejlesztési modell

Innopod vezető-fejlesztési modell Az Innopod vezetőképzési programjai a cégünk magkompetenciájába tartozó képzések halmaza. Építünk az ügyfeleink szervezeti felépítéséből származó vezetői sajátosságokra, az egyén felkészültségére és kompetenciáira,

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése.

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése. Kommunikáció. Témacsoportok A kommunikáció fogalama Metakommunikáció Kommunikáció a jogvédelmi munkában. A kommunikációs képesség játszotta a legnagyobb szerepet az emberiség fejlődésében A kommunikáció

Részletesebben

Fehér Kreativitásfejlesztési Központ FCDC-TCM-WL-11-v.1.0 42/1. Ishikawa diagram Halszálka diagram Ok-hatás diagram módszertani leírás

Fehér Kreativitásfejlesztési Központ FCDC-TCM-WL-11-v.1.0 42/1. Ishikawa diagram Halszálka diagram Ok-hatás diagram módszertani leírás Fehér Kreativitásfejlesztési Központ FCDC-TCM-WL-11-v.1.0 42/1 Hi-tech menedzsment - Totál Kreatív Menedzsment Fehér Ottó kreativátor Fehér Kreativitásfejlesztési Központ Kedves Olvasó! Ishikawa diagram

Részletesebben