2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat:"

Átírás

1 2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés Kottler Ágnes úrhölgyet (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit; szül. hely, idő: Budapest, április hó 6.; szem. ig. szám: EA) visszahívja a Társaság Felügyelő Bizottságából a taggyűlés napjával. A taggyűlés megválasztja Takács Mária úrhölgyet (anyja neve: Egyed Mária; születési helye, ideje: Hatvan, május 14.; lakcíme: 1087 Budapest, Kerepesi út épület II/48. sz.; adóazonosító jele: ) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává a taggyűlést követő naptól május 31. napjáig a többi felügyelő bizottsági taggal megegyező díjazással. 2/2014. (II.20.) számú határozat: A Társaság Felügyelő Bizottságának tagja, Tóthné Balogh Zsuzsanna úrhölgy év február hó 20. napi hatállyal benyújtotta lemondását. A Taggyűlés Tóthné Balogh Zsuzsanna úrhölgy (1122 Budapest, Határőr út 19/C. I/6/A. szám alatti lakos; anyja neve: András Terézia; születési hely és idő: Budapest, július hó 2.; szem. ig. szám: KA) felügyelő bizottsági tagságáról való lemondását a taggyűlés napjával tudomásul veszi. A Taggyűlés megválasztja Bereczki László urat (szül: Miskolc, , anyja neve: Kincs Ilona, lakcíme: 1223 Budapest, Erzsébet királyné u. 39. szem. ig. szám: IA) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává a taggyűlést követő naptól május 31. napjáig a többi felügyelő bizottsági taggal megegyező díjazással. 3/2014. (II.20.) számú határozat: A Taggyűlés a Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete szerinti tartalommal megismerte, megvitatta és azt a taggyűlés napjával elfogadja. 4/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés a taggyűlés napjával a Társaság Társasági Szerződését az alábbiak szerint módosítja: Jelenleg hatályos Társasági Szerződés Preambulum A Gt (3.) bekezdésében előírtaknak megfelelően május 7. napjától a Társaság, mint Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működik tovább február 20-án hatályos Társasági Szerződés (33. számú módosítás) Preambulum A Gt (3.) bekezdésében előírtaknak megfelelően május 7. napjától a Társaság, mint Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működik tovább. A MÁV Zrt szeptember 30. napján aláírt üzletrész adásvételi szerződéssel üzletrészét felosztotta a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti

2 valamint a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.) a továbbiakban: GYSEV Zrt., Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság között január 1. napjával a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság beolvadt a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaságba. Az évi CLVI. törvényt hatályon kívül helyező, és a közhasznúság szempontjából is új feltételrendszert bevezető évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően február 20. napjától a Társaság, mint Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja tovább tevékenységét. a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.) a továbbiakban: GYSEV Zrt., a MÁV-START Vasúti Személyszállító (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút ) a továbbiakban: MÁV-START Zrt., a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető (székhelye: 1087 Budapest Könyves Kálmán körút ) továbbiakban NVP Zrt., valamint a MÁV Szolgáltató Központ (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút ) a továbbiakban MÁV Szolgáltató Központ Zrt., - a továbbiakban együtt: Felek elhatározzák, hogy a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (a továbbiakban: Ptk.) ai alapján, valamint a Gazdasági Társaságokról szóló (a továbbiakban: Gt. ) a továbbiakban együtt: Felek elhatározzák, hogy a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (a továbbiakban: Ptk.) ai alapján, valamint a Gazdasági Társaságokról szóló (a továbbiakban: Gt.) évi IV.

3 2006. évi IV. törvény és a Közhasznú Szervezetekről szóló (a továbbiakban: KhSzt.) évi CLVI. törvény előírásainak figyelembevételével közhasznú társaságot a továbbiakban: Társaság alapítanak alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. A Társaság cégneve: 1.1. A Társaság cégneve: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1.2. A Társaság cégnevének rövidítése: Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft A társaság kiemelten közhasznú fokozatú nonprofit gazdasági társaság. 3. A Társaság tagjai: 3.4. Név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Cégjegyzékszám: Székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. Képviselő: a Részvénytársaság Vezérigazgatója törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló (a továbbiakban: Ectv.) évi CLXXV. szóló törvény előírásainak figyelembevételével közhasznú társaságot a továbbiakban: Társaság alapítanak alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. A Társaság cégneve: 1.1. A Társaság cégneve: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1.2. A Társaság cégnevének rövidítése: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft A társaság közhasznú fokozatú nonprofit gazdasági társaság. 3. A Társaság tagjai: 3.4. Név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Cégjegyzékszám: Székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. Képviselő: a Részvénytársaság Vezérigazgatója 3.5. Név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója 3.7. Név: Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Cégjegyzékszám: Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója 3.8. Név: MÁV Szolgáltató Központ Cégjegyzékszám: Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója

4 4. Társaság működésének időtartama és közhasznú tevékenysége: 4.1. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, továbbá a társasági szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. (KhSztv. 5. a) és b) pont) Ennek keretében a Közhasznú Társaság az adatokat a Magyar Hírlap útján teszi közzé. A Társaság által ellátott kiemelten közhasznú tevékenységet és az azzal kapcsolatos rendelkezéseket az erről szóló megállapodás tartalmazza. 5. A Társaság tevékenységi köre: 5.1. A Társaság a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében végzett közhasznú tevékenysége: a KhSztv. 26. c) 1. pontja szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, és a KhSztv. 26. c) 2. pontja szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, amely közhasznú szolgáltatásokból nem csak tagjai részesülhetnek. 4. Társaság működésének időtartama és közhasznú tevékenysége: 4.1. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia., továbbá a társasági szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. (KhSztv. 5. a) és b) pont) Ennek keretében a Közhasznú Társaság az adatokat a Magyar Hírlap útján teszi közzé. A Társaság által ellátott kiemelten közhasznú tevékenységet és az azzal kapcsolatos rendelkezéseket az erről szóló megállapodás tartalmazza. 5. A Társaság tevékenységi köre: 5.1. A Társaság a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében végzett közhasznú tevékenysége: a KhSztv. 26. c) 1. pontja szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, és a KhSztv. 26. c) 2. pontja szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, amely közhasznú szolgáltatásokból nem csak tagjai részesülhetnek. A Társaság egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket végez, a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet alapján foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújt, a 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet alapján hatóságként egészségi szakmai alkalmassági vizsgálatot, továbbá komplex preventív szűrővizsgálatokat is végez. (20. pontból áthelyezve) 5.2. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a 5.2. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. {Ectv. 34. (1) c)} 5.3. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a

5 pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége, amely vállalkozási tevékenységet a Társaság csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez (KhSztv. 4.. (1) bek. b) pontja). 7. A tagok törzsbetéte és azok rendelkezésre bocsátásának módja: A törzstőke a tagok között az alábbiak szerint oszlik meg: MÁV Zrt. törzsbetétje: Ft, azaz Egyszázmillió forint /a törzstőke 14,26 %-a, azaz tizennégyegész huszonhat század százaléka/ pénzbeli betét. VÖKK Egészségpénztár törzsbetétje: Ft, azaz Húszmillió forint /a törzstőke 2,85%-a, azaz kettő egész nyolcvanöt század százaléka/ pénzbeli betét. Magyar Állam törzsbetétje: ,-Ft azaz Ötszázhetvennégymillió-nyolcvanezer forint /a törzstőke 81,89 %-a, azaz nyolcvanegy egész nyolcvankilenc század százaléka/ nem pénzbeli betét /apport/. GYSEV Zrt. törzsbetétje: ,- Ft azaz Hatmillió-kilencszáznegyvenezer forint /a törzstőke 0,99 %-a, azaz nulla egész kilencvenkilenc százaléka/ pénzbeli betét. pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. {Ectv. 34. (1) d)} 5.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. {Ectv. 34. (1) b)} 7. A tagok törzsbetéte és azok rendelkezésre bocsátásának módja: A törzstőke a tagok között az alábbiak szerint oszlik meg: MÁV Zrt. törzsbetétje: Ft, azaz Kilenvenkilencmillió-hatszázezer forint /a törzstőke 14,20%-a, azaz tizennégy egész kettő tized százaléka/ pénzbeli betét. VÖKK Egészségpénztár törzsbetétje: Ft, azaz Húszmillió forint /a törzstőke 2,85%-a, azaz kettő egész nyolcvanöt század százaléka/ pénzbeli betét. Magyar Állam törzsbetétje: ,-Ft azaz Ötszázhetvennégymillió-nyolcvanezer forint /a törzstőke 81,89%-a, azaz nyolcvanegy egész nyolcvankilenc század százaléka/ nem pénzbeli betét /apport/. GYSEV Zrt. törzsbetétje: ,- Ft azaz Hatmillió-kilencszáznegyvenezer forint /a törzstőke 0,99%-a, azaz nulla egész kilencvenkilenc százaléka/ pénzbeli betét. MÁV-START Zrt. törzsbetétje: ,-Ft, azaz Kettőszázezer forint /a törzstőke 0,028%-a, azaz nulla egész 28 ezreléke/ pénzbeli betét. NVP Zrt. törzsbetétje: ,-Ft, azaz Százezer forint /a törzstőke 0,014%-a, azaz nulla egész 14 ezreléke/ pénzbeli betét. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. törzsbetétje: ,-Ft, azaz Százezer forint /a törzstőke 0,014%-a, azaz nulla egész 14 ezreléke/ pénzbeli betét. A MÁV Zrt. a Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű pénzbetétjét a A MÁV Zrt. a Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű pénzbetétjét a

6 Társaság ABN-AMRO Bank Rt.-nél vezetett Az Egészségpénztár a Ft, azaz Húszmillió forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN-AMRO Bank Zrt.-nél vezetett A Magyar Állam a nem pénzbeli betétet a Társasági Szerződés november hó 01.- vel a Társaság rendelkezésére bocsátotta teljes egészében. A GYSEV Zrt. a ,- Ft, azaz Hatmillió-kilencszáznegyvenezer forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN- AMRO Bank Rt.-nél vezetett számlájára a belépéstől számított 30 napon belül teljes egészében befizeti. Társaság ABN-AMRO Bank Rt.-nél vezetett számlájára a Társaság alapításakor teljes egészében befizette. Az Egészségpénztár a Ft, azaz Húszmillió forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN-AMRO Bank Zrt.-nél vezetett A Magyar Állam a nem pénzbeli betétet a Társasági Szerződés november hó 01- vel a Társaság rendelkezésére bocsátotta teljes egészében. A GYSEV Zrt. a ,- Ft, azaz Hatmillió-kilencszáznegyvenezer forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN- AMRO Bank Rt.-nél vezetett számlájára a belépéstől számított 30 napon belül teljes egészében befizette. A MÁV-START Zrt. a ,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a ,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett Az NVP Zrt. a ,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a ,- Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrészadásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett Késedelem esetén a tagot (legalább) 30 napos póthatáridő kitűzésével a társaság ügyvezetése felszólítja a teljesítésre, és egyben utal a mulasztás jogkövetkezményére. A póthatáridő eredménytelen eltelt követő Késedelem esetén a tagot (legalább) 30 napos póthatáridő kitűzésével a társaság ügyvezetése felszólítja a teljesítésre, és egyben utal a mulasztás jogkövetkezményére. A póthatáridő eredménytelen elteltét követő

7 napon a tag tagsága automatikusan megszűnik és erről az ügyvezető írásban értesíti a tagot, aki a befizetés elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért felelősséggel tartozik. 9. A Társaság nyereségének felhasználása: A Társaság tevékenységéből származó nyereség a Társaságtól nem vonható el, illetve az nem osztható fel, azt a Társaság tevékenységére kell fordítani (KhSztv. 4. (1) c) pontja). Ugyanakkor a közhasznú társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt (KhSztv. 4.. (1) bek. d) pontja). 10. A Taggyűlés hatásköre: A taggyűlésre a tagokat ajánlott küldeményben, telexen vagy telefaxon feladott meghívóval kell meghívni. A meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés napirendjét, illetve a meghívóhoz szükség esetén csatolni kell a napirend megvitatásához szükséges dokumentumokat. A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 30 nap időköznek kell lennie. Ennek megfelelően a tagok szavazati aránya az alábbi: - a MÁV Zrt-t megillető szavazatok száma: db, azaz egyezer darab, - az Egészségpénztárat megillető szavazatok száma: 200 db, azaz kettőszáz darab, - a Magyar Államot megillető szavazatok száma: db, azaz ötezerhétszáznegyven darab, - a GYSEV Zrt-t megillető szavazatok száma: 69 db, azaz hatvankilenc darab A Társaság Felügyelő Bizottságának a tagok által kijelölt tagjai: Magyar Állam a./ Bikádi-Tóth Ildikó (1082 Budapest, napon a tag tagsága automatikusan megszűnik és erről az ügyvezető írásban értesíti a tagot, aki a befizetés elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért felelősséggel tartozik. 9. A Társaság nyereségének felhasználása: A Társaság tevékenységéből származó nyereség a Társaságtól nem vonható el, illetve az nem osztható fel, azt a Társaság közhasznú tevékenységére kell fordítani. {Ectv. 34. (1) c)} Ugyanakkor a közhasznú társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt. {Ectv. 34. (1) d)} 10. A Taggyűlés hatásköre: A taggyűlésre a tagokat ajánlott küldeményben, telexen vagy telefaxon feladott meghívóval kell meghívni. A meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés napirendjét, illetve a meghívóhoz szükség esetén csatolni kell a napirend megvitatásához szükséges dokumentumokat. A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább nap időköznek kell lennie. Ennek megfelelően a tagok szavazati aránya az alábbi: - a MÁV Zrt-t megillető szavazatok száma: 996 db, azaz kilencszázkilencvenhat darab, - az Egészségpénztárat megillető szavazatok száma: 200 db, azaz kettőszáz darab, - a Magyar Államot megillető szavazatok száma: db, azaz ötezerhétszáznegyven darab, - a GYSEV Zrt-t megillető szavazatok száma: 69 db, azaz hatvankilenc darab - a MÁV-START Zrt-t megillető szavazatok száma: 2 db, azaz kettő darab, - az NVP Zrt-t megillető szavazatok száma: 1 db, azaz egy darab, - a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-t megillető szavazatok száma: 1 db, azaz egy darab A Társaság Felügyelő Bizottságának a tagok által kijelölt tagjai: Magyar Állam a./ Bikádi-Tóth Ildikó (1082 Budapest,

8 Nap u. 10. II/9A. szám alatti lakos; anyja neve: Bikádi Julianna; szül. hely, idő: Budapest, március 4.; szem. Ig. szám: CA); b./ Tóthné Balogh Zsuzsanna (1122 Budapest, Határőr út 19/C. I/6/A. szám alatti lakos; anyja neve: András Terézia; születési hely és idő: Budapest, július hó 2.; szem. ig. szám: KA); c./ dr. Biczi Éva (1022 Budapest, Bimbó út 11. IV/5. szám alatti lakos; anyja neve: Békefi Magdolna; szül. hely, idő: Budapest, július 26.; szem. ig. szám: CK507067) d./ Kottler Ágnes (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit; szül. hely, idő: Budapest, április hó 6.; szem. ig. szám: EA); A FB jogköre: A FB feladata az ügyvezető számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér mérték vagy más juttatás meghatározásának előzetes véleményezése. 15. Az összeférhetetlenségi szabályok: A Gt ban foglaltakon túlmenően és az évi CLVI. tv. 8. és 9. -aiban foglaltak alapján a vezető szerv /taggyűlés/ (KhSztv.7. 1/a. pont) határozathozatalában, illetőleg az alapítók vezető szervének a Társaságot érintő döntéshozatala során a határozathozatalban, nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a Nap u. 10. II/9A. szám alatti lakos; anyja neve: Bikádi Julianna; szül. hely, idő: Budapest, március 4.; szem. Ig. szám: RA); b./ Bereczki László (1223 Budapest, Erzsébet királyné u. 39. szám alatti lakos; anyja neve: Kincs Ilona; születési hely és idő: Miskolc, ; szem. ig. szám: IA); c./ dr. Biczi Éva (1022 Budapest, Bimbó út 11. IV/5. szám alatti lakos; anyja neve: Békefi Magdolna; szül. hely, idő: Budapest, július 26.; szem. ig. szám: CK507067) d./ Takács Mária (1087 Budapest, Kerepesi út épület II/48. szám alatti lakos; anyja neve: Egyed Mária; szül. hely, idő: Hatvan, május hó 14.; szem. ig. szám: EA); A FB jogköre: A FB feladata az ügyvezető számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér mérték vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése. 15. Az összeférhetetlenségi szabályok: A Gt ában foglaltakon túlmenően és az Ectv ában foglaltak alapján a taggyűlés, valamint az alapítók vezető szervének a Társaságot érintő döntéshozatala során a határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy

9 bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Továbbá nem lehet a FB elnöke vagy tagja, illetve a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 1. tag, vagy annak hozzátartozója, 2. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, valamint az ilyen személy hozzátartozója, 3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve az ilyen személy hozzátartozója. A Társaság, mint közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Ugyanakkor a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, b) a társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint

10 e személy hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A évi. IV. törvény 23. és 25. szerinti összeférhetetlenségi szabályai is értelemszerűen irányadóak a vezető tisztségviselőre. 19. A Társaság működésének ellenőrzése: A Társaság feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig a közhasznú működés tekintetében a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. {Kszt. 21..} 20. A Társaság alapítási költségeit a MÁV Zrt. alapító tag viseli. 20/A. A MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt., mint a Társaság tagjai (tulajdonosai) vállalják, hogy december 31-ig a Társaság tagjai maradnak. A Társaság egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket végez, a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet alapján foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújt, a 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet alapján egészségi, szakmai alkalmassági vizsgálatot, továbbá komplex preventív szűrővizsgálatokat is végez. 22. Egységes szerkezetbe foglalási nyilatkozat: 33. Jelenleg ilyen pont nincs. e személy hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A évi. IV. törvény 23. és 25. szerinti összeférhetetlenségi szabályai is értelemszerűen irányadóak a vezető tisztségviselőre. 19. A Társaság működésének ellenőrzése: A Társaság feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig a közhasznú működés tekintetében a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. {Kszt. 21..} (A jogszabályi hivatkozás törlésre kerül) 20. A Társaság alapítási költségeit a MÁV Zrt. alapító tag viseli. 20/A. A MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt., mint a Társaság tagjai (tulajdonosai) vállalják, hogy december 31-ig a Társaság tagjai maradnak. (A bekezdés törlésre került.) (A bekezdés módosítva átkerült az 5.1. pont alá.) 22. Egységes szerkezetbe foglalási nyilatkozat: 33. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Preambulum kiegészítését, az 1. pontja a Társaság nevének, rövid nevének, közhasznúsági fokozatának változását, a 3. pont a Társaság tagjainak kiegészítését, a 4. pont az Ectv. szerinti módosítást, az 5. pont a korábbi jogszabályi hivatkozások törlését, a 20. pontból áthelyezett bekezdést, és az Ectv-nek megfelelő módosításokat, 7. pont a Társaság tagjai törzsbetétjeinek kiegészítését, valamint

11 A jelen egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés 28 számozott oldalból, 22. pontból áll, és 6, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és annak az aláírás napjától hatályos szövegét tartalmazza. Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására a Gt. 18., a Ctv. 51., valamint a tagok szeptember 2. napján hozott határozatára tekintettel ügyvédi ellenjegyzés mellett a társaság ügyvezetője jogosult. a rendelkezésre bocsátást, az 9. pont a korábbi jogszabályi hivatkozások törlését, 10. pont a szavazati arányoknak a módosítását, valamint taggyűlés hatáskörében bekövetkezett változást, a pont a FB tagjai közötti változást, a pont az FB feladatának pontosítását, a 15. pont az összeférhetetlenségi szabályok Ectv. szerinti módosulását, 19. pontból a jogszabályi hivatkozás törlését, 20/A. pont törlését, és a jogszabályi hivatkozások 5.1. pontba áthelyezését tartalmazza. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés 30 számozott oldalból, 22. pontból áll, és 10, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és annak az aláírás napjától hatályos szövegét tartalmazza. Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására a Gt. 18., a Ctv. 51., valamint a tagok február 20. napján hozott határozatára tekintettel ügyvédi ellenjegyzés mellett a társaság ügyvezetője jogosult. Budapest, szeptember 2. Budapest, február 20. A taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasági szerződés fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról.

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum. 1. A társaság jogállása. 2. A társaság elnevezése. 3. A társaság székhelye. 4. A társaság alapítója

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum. 1. A társaság jogállása. 2. A társaság elnevezése. 3. A társaság székhelye. 4. A társaság alapítója A 40/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2002. június 26. napján létrehozott és a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság által Cg.19-14-500043

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Timaffy Endre Alapítvány

Timaffy Endre Alapítvány Timaffy Endre Alapítvány Dunasziget, Fő u.39 Telefon/fax: 06-96-672027 E-mail: sanyikiss@freemail.hu Adószám:18987210-1-08 számlaszám:58600221-11155393 Timaffy Endre Alapítvány Alapító Okirat Dr. Batthyány

Részletesebben

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA Szerkesztette: Dr Bernschütz Sándor ügyvéd 6500 Baja, Rövid

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21.

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Wagner Károly Alapítvány 2011. február 21. 1/a. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21. Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 3635/2010. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2010. október 28 i ülésére Tárgy: Alapítói

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Dr. Pecsenye Csaba Általános rendelkezések Egységes jogi személy szabályozás Joganyag megismerés módja Ptk. Jogi személyek általános része Jogi személyek különös része Gazdasági társaságok általános része

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8.

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8. Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája Hatályos: 2016. március 8. Értelmező rendelkezések Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Művek Zrt. (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet 1./2013. (.) Korm. rendelet a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól A Kormány

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) a Ptk-r l szóló 2013. évi V. tv.

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) a Ptk-r l szóló 2013. évi V. tv. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) a Ptk-r l szóló 2013. évi V. tv. hatályba lépésével összefügg, átmeneti és felhatalmazó rendelkezések

Részletesebben

JAVASLAT. Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT. Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására 89-2/2015/222 Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására Tisztelt Közgyűlés! A 2014-2020-as

Részletesebben