ISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Interjú a 75 éves Rácz Gáborral. A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Interjú a 75 éves Rácz Gáborral. A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató"

Átírás

1 K 122. szám május w w w. k i s o r o s z i. h u ISOROSZI KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató Testületi döntések Interjú a 75 éves Rácz Gáborral Óvodai beiratkozások Lomtalanítás Hírek

2 2 HAJÓ Új rovatot indítunk a Hírmondóban, Hajó címmel. A cél az, hogy jobban meg tudjam ismertetni a lakossággal az Önkormányzat munkáját. Rendszeresen szeretném tájékoztatni Önöket a települést érintő főbb kérdésekről. Tekintsük át az elmúlt néhány hét fontosabb eseményeit! Mielőtt belekezdenénk, köszönetem fejezem ki mindenkinek, aki részt vett a Kálváriaavató ünnepségünkön, és megtisztelte jelenlétével az eseményt. Részt vettem Tahitótfaluban a Rege a csodaszarvasról című kulturális és sport rendezvényen, melyet Rácz Gábor úr szervezett. Engedjék meg, hogy ez alkalommal is gratuláljak 75. születésnapja alkalmából. Példaértékűnek tartom, hogy egy ember élete munkájának jelentős részét a közösség szolgálatában végzi. Isten éltessen Gabi bácsi! Május elsejével megnyitjuk a Szigetcsúcs táborozóhelyet. Az árakon nem változtattunk, és egyelőre nem tervezzük fizetőssé tenni a parkolást sem. Rendbe tettük a környezetet, a Pilisi Parkerdő Zrt befejezte a facsemeték telepítését, folyamatban van az új szeméttároló edények és a pihenésre vágyó vendégek részére biztosított padok és asztalok kihelyezése. A Pilisi Parkerdő Zrt a kártérítési szerződés értelmében végzi a tüzelőfa szállítását részünkre. A szemétlerakó telep működésében személyi változás állt be, Muzsik János Jenő bácsi véglegesen nyugdíjba vonult. Tisztelettel köszönöm munkáját, sok éven keresztül jól tudtunk együtt dolgozni. Munkakörét Kiss András Róka tölti be, változatlan munkaidővel és feltételekkel. Újabb közmunkást vettünk fel, Kiss Mária személyében, aki a Brúder József által vezetett csapathoz fog tartozni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatot rendelt el. Településünkön a Pest Megyei Könyvtár végezte el a könyvtár ellenőrzését, a megállapítások feldolgozása folyamatban van. Magyar Csilla alpolgármester asszony vezetésével indul a Kisoroszi csapat a Pócsmegyeri majális rendezvényen. Bízzunk benne, hogy a tavalyi siker I. helyezés a főzőversenyen megismétlődik. Köszönetem fejezem ki a FAGYI Egyesület vezetőségének, hiszen tárgyi eszközöket adományoztak az Önkormányzatnak, Iskolának, Óvodának, és a megmaradt anyagi eszközükkel pedig segítik az Áprily Iskola Alapítványát. Bozókiné Antal Rita asszony jelezte, hogy ezzel véglegesen megszűnt az Alapítványuk. Én tisztelettel köszönöm az eddig végzett munkát, a továbbiakban sok sikert, erőt, egészséget kívánok. Részben kapcsolódik az FA- GYI Egyesület munkájához Benedek Károly Képviselő társam, aki az elmúlt időszakban jelentős munkát végzett a kutya chipezés ügyben, illetve folyamatosan részt vett az éjszakai pingpong foglalkozásokon is. Köszönöm Képviselő társam elmúlt időszakban végzett aktív tevékenységét és a továbbiakban is számítok munkájára. Ailer Gáspár Plébános Úr segítséget kért a temető fűnyírásával kapcsolatban, a munkát elvégeztük, bízom benne, hogy a lakosság elégedett lesz az eredménnyel. Tárgyalásokat folytattunk a temető további kezelésével kapcsolatban. Felkértem a mezőőr urat, hogy május 2.-i határidővel készítse el a gondozatlan mezőgazdasági területek listáját, hogy a megfelelő szakigazgatási szerveket tájékoztatni tudjuk a külterületi földek állapotáról. Ehhez kapcsolódik, hogy a belterületi szemlét is kérem lefolytatni, hogy a tájékoztatása alapján intézkedni, illetve ha szükséges segíteni tudjunk abban, hogy a település minél rendezettebb képet mutathasson. Tájékoztatom a lakosságot az árvízi helyzet egyelőre megnyugtató. A mostani helyzetben ugyan magas a hóban tárolt vízkészlet még eddig, de szépen egyenletesen halad lefelé. Engedjék meg, hogy néhány észrevételt tegyek a testületi ülésen tárgyalt napirendek és az elfogadott döntésekkel kapcsolatban. S.O.S. Készenléti Alappont Menedékház (Művelődési Ház) kivitelezésével kapcsolatban miután a Pénzügyi bizottsági ülésen felbontottuk a borítékokat, a vártnál jóval magasabb árajánlatokat találtunk. Ezért sem tudtunk azonnal döntést hozni, illetve megbíztuk Körmendi Judit főépítész asszonyt egy szakmai áttekintéssel. Valószínű, hogy újabb pénzforrásokat kell bevonnunk, mert az eddig tervezett költségek nem lesznek elegendőek a kivitelezésre. Ezért megkezdem a tárgyalásokat az OTP szentendrei fiók vezetőjével egy esetleges pénzfelvételéről, illetve egy újabb átcsoportosítás megtárgyalására teszek javaslatot a képviselő testületnek. Továbbra is kiemelt fontosságúnak tartom a Művelődési Ház felújítását, és minden energiánkat arra összpontosítjuk, hogy sikerüljön. Röviden fogalmazva, fel van dobva a labda. Gratulálok Szűcsné Vitéz Évának az elnyert vezető óvónői pályázatához, biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is jól tudunk együtt dolgozni, hiszen eddig is problémamentes KISOROSZI

3 3 Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről volt együttműködésünk. Bízom benne, hogy ez a jövőben sem lesz másképp. Részemről a bizalom töretlen. Fontosnak tartom az ó-falu pályázatunkat is tovább vinni. Sőt emeltük a támogatások mértékét, hiszen jelentős öszszeggel támogattuk a civil lakosságon kívül a Református Egyházközösséget és a Katolikus Egyházközösséget is. Kiemelendő, hogy ilyen mértékű támogatásra, nem volt még példa az elmúlt 11 évben. Döntöttünk a szúnyoggyérítésről is. Az elmúlt időszakban a szúnyoggyérítés központilag a Kistérségi Társuláson - ami január 1-től megszűnt - keresztül kellett megrendelni. Nem várunk egy újabb társulásra, hanem önállóan, vagy esetleg a négy szigeti településsel együtt fogjuk megrendelni a szúnyoggyérítést. Első sorban a földi, úgynevezett meleg-ködös gyérítési módszert létesítve előnyben, mivel a lakosság visszajelzése szerint ennek nagyobb hatása volt, mint a léginek. Röviden ennyi az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. Remélem segíteni tudtam Önöknek az információk közzétételével. Mint a rovat elején jeleztem, a továbbiakban is rendszeresen fogom Önöket tájékoztatni az aktuális kérdésekről. És hogy miért HAJÓ a rovat címe? Találják ki, Önökre bízom! Molnár Csaba polgármester Ui.: Bármilyen kérdésük és észrevételük van, kérem, akár szóban, vagy írásban a kisoroszi.hu címre, illetve egyeztetett fogadóórában állok rendelkezésükre. A Képviselő-testület április 24-én tartotta tervezett ülését, melyen a Képviselő-testület tagjai teljes létszámban jelen voltak. A Képviselő-testület 8 fő napirendet tárgyalt, a napirendek előtt Molnár Csaba polgármester úr tájékoztatást adott a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Az 1. napirend keretében a testület az általa kiírt pályázattal kapcsolatban hozott döntést, melynek értelmében az S.O.S. Katasztrófavédelmi Alappont kivitelezés nyerteséről következő ülésén fog dönteni. A Képviselő-testület ülését megelőzően a Pénzügyi Bizottság a négy beérkezett pályázatot felbontotta és megállapította, hogy az adott ajánlatok meghaladják az Önkormányzat ez évben tervezett keretösszegét. A Bizottság javasolta a testületnek, hogy a Főépítész összehasonlító értékelését követően hozza meg döntését, melyet a Képviselő-testület elfogadott és várhatóan a május 6-án kezdődő héten dönt a kérdésben. A 2. napirend keretében óvodavezetői pályázatról döntött a testület, tekintettel arra, hogy az eddigi óvodavezető Benkovics Lászlóné nyugdíjba vonult, akinek ezúton is köszönjük munkáját. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett, mely érvényes volt és a Szülői Munkaközösség valamint az óvoda alkalmazotti közössége javasolta a Képviselő-testületnek a kinevezést. A Képviselőtestület Szűcsné Vitéz Évát előzőek alapján 5. évre óvodavezetővé kinevezte, melyhez ezúton gratulálok. A 3. napirend keretében a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat évi zárszámadását, melyről rendeletet alkotott. A 4. napirend keretében a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. A Képviselő-testület az 5. napirend keretében a közterület-használatról szóló rendelet előkészítését, illetve magát a közterület-használatot vitatta meg, mellyel kapcsolatban egy teljes körű felmérés készül, és ezt követően dönt a testület e témakörben. A Képviselő-testület a 6. napirend keretében a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását vitatta meg, mely részben a jogszabályi változtatás, részben pedig az elmúlt időszak döntései alapján elfogadásra került. A 7. napirend keretében a Képviselő-testület tulajdonosi tárgykörben több témát vett napirendre és döntött. A napirend keretében elsőként az Ófalu pályázatról hozott döntést és 8 pályázatot támogatott végül. (Pálinkás Tihamérné, Vanyák Mihály, Pintér Gyuláné, Nyitrai Jánosné, Greff Gyula, Brúder Vilmosné Szűcsné Vitéz Éva, Tóbiás László) A Fővárosi Vízművek szennyvízhálózat kezelésének előkészítéseként döntött a testület a DMRV szerződés felmondásáról, valamint a Fővárosi Vízművekkel majdan kötendő kezelői szerződés elfogadásáról. A 8. napirend keretében döntött a testület a gyepmesteri szolgálattal kapcsolatos szerződés elfogadásáról, döntött még virágtartók (5 db oszlop) kihelyezéséről, határozatot hozott a testület földterület felajánlás (248 m2) elfogadásáról, abban az esetben, ha az Önkormányzatnak költsége nem keletkezik. A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban a szigeti települések együttműködését szorgalmazza a testület. Szintén e napirend keretében tudomásul vette a testület a Kisoroszi Dunakavics Sportegyesület megalakulását, mellyel kapcsolatban a névhasználathoz hozzájárult. Zárt ülést tartott a Képviselő-testület a rév üzemeltetésével kapcsolatban. Az eddigi üzemeltető bejelentette, hogy április 30-át követően a rév üzemeltetést nem tudja biztosítani, így e feladat ellátására a testület pályázatot ír ki tudomásul véve a felmondást. Május 1-től ideiglenes működtetőt bíz meg a testület a pályázat lezártáig (2013. május 15.) A Képviselő-testület az ülésen valamennyi esetben egyhangúlag döntött. Kisoroszi, április 25. Tóth János jegyző w w w. k i s o r o s z i. h u

4 4 EGY RENDHAGYÓ SZÜLETÉSNAP tetlen, ezt a születésnapot az ünnepelt 3 órás kemény munkával ünnepelte meg, melyet ő és tanítványai adtak ajándékul a meghívottaknak. A hatalmas tahitótfalui sportcsarnok szinte zsúfolásig megtelt szülőkkel, barátokkal, és rengeteg gyermekkel, fiatalokkal. A díszvendégek (polgármesterek, jegyzők, tanárok, orvosok, népművelők) egy hosszú asztalnál ültek, így kezdődött a műsor. De kérdezzük meg erről A 75 éves Rácz Gábort, a sportrendezvény szervezőjét és levezetőjét, a Kisoroszi Judo és Kungfu Klub edzőtanárát: április 11-én egy szokatlan születésnapon vehettek részt a kisorosziak és a környező települések lakói: nem volt alkoholmámor, nem dübörgött a bass reflex, még csak bérhastáncosnő sem volt jelen és nem angol énekkel köszöntötték az ünnepeltet ( Happy birthday... ). Bármily hihe- KISOROSZI Hogy került össze a HunorMagyar ősi legendáját feldolgozó zenés-táncos történelmi élőjáték a japán eredetű küzdősport bemutatókkal? Úgy került össze, hogy a visegrádi Szent György Lovagrendnek én a megválasztott tiszteletbeli tagja vagyok, s a palotajátékok apródképzőjének is én szoktam a rendszeres, állóképesség-növelő, kemény edzé- seket tartani. Természetesen a koreográfiájukat ők maguk alkották, de egyébként én is fontosnak tartom, hogy a magyar múlt férfias ereje és harcmodora be legyen mutatva, hisz ez a mi nemzeti hagyományunk, amire büszkék lehetünk, úgy mint a japánok a küzdősportjaikra. 4 település sportklubját vezetem, ezeknek a fiataloknak és felnőtteknek a bemutatóját láthatta a történelmi játék után a közönség. Gabi bácsi mikor kezdte a sportot? 1938 április 11-én születtem és már 15 éves koromban birkózóedzésekre jártam a dunakeszi MÁV sportegyesüle- tébe. Később a Honvédba is jártam, így ismerkedtem meg a cselgánccsal is, amit nagyon megszerettem. Csak később, a 80-as évektől jött a judo és 90től a kungfu. Úgy tudom, Kisorosziban is bevezette ezt a sportágat. Mikor volt ez? 1975-ben, akkor még a Baranyai Géza volt a tanácselnök, és én elkértem tőle a kiüresedett református iskola nagytermét. Ide jártam én is gyermekkoromban iskolába. Ez az, amiből a Református Misszió lett Makkai Lilla lelkész és Illés Lajos idejében? Igen. De hogy nézett az akkor még ki! Cserébe a hely-

5 5 ségért az edzésre járó fiatalokkal és szüleikkel rengeteg társadalmi munkát végeztünk (rendbehoztuk a termeket, csákányoztuk a gödröket a hangosbeszélő oszlopainak, dolgoztunk az épülő művelődési házon, az óvodán és orvosi rendelőn). De nemcsak Orosziból, Szobtól a Margithídig jártak ide fiatalok edzésre, volt úgy, hogy 100 beiratkozott tagom volt. Ide jöttek más falvakból Kisorosziba edzeni és még nekünk dolgoztak is ingyen? Ezt a mai fiatalok el sem hiszik! Pedig így volt! Ásták ők is a gödröket, meg meszeltek. Akkor még más világ volt. Igy hálálták meg, hogy az edzéseket ingyen tartottam. Akkor még nem az volt a szokás, hogy adjon az önkormányzat többszázezer Ft értékű sportszert, helyiséget, fűtést és cserébe semmit, hanem mi is adtunk valamit. Valamit valamiért. Nem is keveset! Mikortól lett hivatalos a sportklub Kisorosziban? 1977-ben felvettek bennünket a Magyar Cselgáncs Szövetségbe. Akkortól kezdve már rendszeresen jártunk versenyekre Budapestre, sőt még Szlovákiában is voltunk. Később már én is terjesztettem a sportágat, mert tartottam én edzéseket a Rendőrségnek, Munkásőrségnek és a Honvédségnek is. Milyen képesítése van Gabi bácsinak? Én csak egy fekete öves mester és edző vagyok 1980-tól, de nem ezt tartották a tanítványaim és a sportirányítók a legfontosabbnak. Szegények voltunk, de lelkesedtünk a sportért: már az Európai Bajnokságra is készültünk. A Pruzsinszkiné Margitka varrt nekünk 30 cselgáncs ruhát, hogy fel tudjunk öltözni. Meg is nyertünk egy versenyt, mert magunk mögött éreztük a falu bíztatását. Szentendrén pedig a japánok előtt úgy dobálták egymást a kicsinyeim, hogy csak úgy kattogtak a fényképezőgépek. Mit szerettek Gabi bácsiban ennyire az emberek? A jó és emberséges kapcsolatot. Azt, hogy a szülők bíztak bennem, hogy fegyelmezett és jó mozgású fiatalt nevelek a gyerekéből, aki megtanulja a közösségi szabályokat. Itt nem lehetett önzősködni és kivonni magunkat a kemény edzésekből. Sokszor a beteg, mozgássérült gyereket is idehozták, hogy segítsek rajta. És én segítettem. És milyen jó hangulatú közösségek, barátságok alakultak ki! Őrzöm a papírokat, amiket orvosok küldtek és megköszönték, hogy egészséges gyerekeket neveltem. Miért fontos a rend és a fegyelem? Mert enélkül nem lehet országot sem építeni, a fegyelmezetlen tanulót, dolgozót nem szereti senki. Káinnak és Ábelnek sem ártott volna egy kis judo edzés és akkor nem oda jutott volna az emberiség, ahova sajnos jutott. Kik jártak ide Kisorosziból? A régi orosziak közül említhetném Lánczos Ágit, Vitéz Évát, Szabados Pannit, Homoki Jutkát, Rácz Évát a lányomat, Fiedler Józsit, akiből válogatott lett, Fuzik Tibiből magyar bajnok lett, Szigeti Zsolt, Borda András, de nem is sorolom tovább. Miben változott a helyzet az utóbbi években? Továbbra is ide van bejegyezve a Kisoroszi Judo és Kungfu Klub, itt is tartunk edzéseket az iskola tornatermében, de most már én járok el más településekre edzéseket tartani. Meg kellett értenem, hogy a szülőknek sokat kell dolgozniuk, hogy megtarthassák az állásukat, így a gyerekeket nem tudják annyi helyre cipelni. Nem tiltakoztak a többi, gazdagabb települések, hogy az ő gyerekeik ruháján a Kisoroszi felirat diszeleg?

6 Nem tiltakoztak, sőt, büszkék rá. Erre azt hiszem, mi is büszkék lehetünk. Mibe kerülnek az edzések? A résztvevőknek ingyenesek. Nem kell fizetni érte. Azért kapom a támogatást a Kisoroszi Önkormányzattól, hogy ez így legyen és én cserébe egészséges, fegyelmezett, jókedélyű gyerekeket nevelek. Hogy időnként el tudjunk járni a versenyekre, baj- nokságokra. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy ezt külön meg is köszönjem Molnár Csaba polgármester úrnak. Ugyanis őelőtte a saját pénzemből fizettem be a versenylicenceket évekig, hogy ne szűnjön meg a sportklub. Ezért tarozom köszönettel neki, és a szülők, gyerekek is. Most, hogy 75 éves lett Gabi bácsi, folytatja még? Igen, folytatom. Bár egyre nehezebb az emelkedő verseny- 6 regisztrációs költségek miatt, de amíg sikerül támogatókat szerezni a települések vezetőitől, iskoláktól, mindenféleképp folytatom. Egyre jobban elkorcsosulnak, mozgáshiányosak a fiatalok, nagy szükség van a sportra, jó mozgásra. Én egészséges nemzedéket adok cserébe és ez mindenkinek jó. Gabi bácsit, ezen a születésnapi sportrendezvényen Tahitótfalu és Kisoroszi polgármestere, dr. Sajtos Sándor és Molnár Csaba is virágcsokorral, ajándékkosárral köszöntötte. Kiemelték, hogy munkáját mindig szerénységgel, a nagyok alázatával végezte, s a sporton kívül egy valamihez nagyon ért: szereti az embereket, s mindenkiből a legjobb énjét hozza ki. Mi is köszöntjük, és kérjük, nevelje még sokáig fiataljainkat! Isten éltesse! Köszönöm a jókívánságokat. Bízzanak bennem továbbra is, igyekszem megszolgálni a bizalmat. És még a fiamat is el kell indítanom a maga útjára. A szülők pedig ne feledjék: a számítógép becsapja a gyereket! 5 perc alatt lehet bármilyen hős egy játékban, de nálam ehhez valódi erőfeszítés kell. Mi valódi közösséget építünk, küzdéssel és szeretettel. Erre pedig öreg korukban is emlékezni fognak. Az interjút és a képeket készítette: Futaki (Horog) József MŰSZAKI VIZSGAÁLLOMÁS TAHITÓTFALU Műszaki vizsgáztatás akár azonnal is! Személyautó, utánfutó, teherautó (3,5 t-ig). AUTOSZEL BT. KÖNYVELŐIRODA 15 év tapasztalat! Megbízhatóság! Referencia! Kedvező ár! Telefon: , Szigetmonostor, Búzavirág utca 10. KISOROSZI Bejelentkezés: Tahitótfalu, Szabadság u. 15. (Benzinkútnál, a TSZ területén) Nyitva tartás: 7:30 16:30-ig facebook: muszaki vizsgaállomás tahitótfalu

7 7 ÓVODAI BEIRATKOZÁS Kedves Szülők! A Fekete István Mesesziget Óvoda 2013/2014-es nevelési évére a gyermekeket május 13-tól május 17-ig (délelőtt 10 óra és 12 óra között) lehet beíratni. Az óvodai beíratáshoz szükséges: A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcím igazoló hatósági bizonyítvány vagy a gyermek születési anyakönyvi kivonata A gyermek TAJ kártyája A gyermek egészségügyi kiskönyve A Nemzeti Köznevelésről szóló CXC törvény alapján Az óvoda gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, illetve tartózkodási hellyel, rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai kérelmét teljesített augusztus 31-ig marad hatályban a Közoktatási törvény 24. (3) bekezdése, amely alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Szűcsné Vitéz Éva m.b. óvodavezető A közeledő ünnepekről Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz haonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek, leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy ahogy a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. (Apostolok cselekedetei 2:1-4) Igen, közelednek azok az egyházi ünnepek, amelyekről a legkevesebbet tudunk: Áldozócsütörtök, Pünkösd: Pedig ezek éppen olyan fontos ünnepei életünknek, mint a Karácsony, Virágvasárnap, Nagypéntek és a Húsvét. Miért ünnepelünk, azaz miért öltöztetjük örömbe a szívünket e két ünnepen? Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetelének ünnepe. Ebben az a nagy örömüzenet van számunkra, hogy ha volt hova mennie Jézusnak, akkor van Mennyek Országa. S ha van Mennyek Országa, akkor az is igaz, hogy ott Jézus helyet készít nekünk. Van feltámadás és örök élet. Pünkösd: a Szentlélek kitöltésének ünnepe. Ebben az a nagy örömüzenet, hogy Jézus ígérete szerint gondoskodott arról, hogy legyen nekünk valaki, aki jó tanácsokkal lát el minket, aki segít megérteni mindazt, ami isten akarata ebben a világban. Akire, ha hallgatunk, üdvösségünk van, azaz boldoggá lesz az életünk. E két ünnep tehát alapjában véve arról szól, hogy a hívő embernek biztos jelene és jövője van, ezért nem kell félnie. A félelemmentes élet titkát tárja fel ez a két ünnep, s ez nem kevés. Áldott és félelmektől mentes ünnepet kívánok mindenkinek! Pályi Péter református lelkipásztor TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL KISOROSZIT! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! Kérjük Önöket, 2013-ban is támogassák adójuk 1 százalékával Közalapítványunkat, településünket. Adószám: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlődéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma w w w. k i s o r o s z i. h u

8 8 A községi könyvtár felhívása Kedves Könyvtártagok! Március hónapban szigorú ellenőrzést kaptunk és megállapították, hogy sokan nem hozták vissza a kikölcsönzött könyveket. Kérünk mindenkit, nézzen szét a polcán és akkor is hozza vissza, ha eddig nem tette. Kérjük, ne hozza veszélybe saját magát és a könyvtár működését sem. Várjuk jelentkezését! NYITVA TARTÁS: Szerda, péntek 10-12, óráig, szombat 10-12, óráig. Köszönettel a könyvtáros, Futaki (Horog) József az Önök szolgálatára KISOROSZI HÍRMONDÓ Kiadja: Kisoroszi Község Önkormányzata Felelős szerkesztő: Kisoroszi jegyzője. Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Poremba Kft Budapest Kistelek u 6/a. Telefon: Lapzárta minden hónap 25-én Az újságba szánt anyagokat kérjük a (tel.: 06-20/ ) címre küldjék. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött anyagok között a helyhiányra tekintettel válogasson. Arculat és grafikai terv: Metz Géza. Címlapfotó: Szily Boldizsár Anyakönyvi hírek Kisorosziban április hónapban egy házasságkötés történt, ezen kívül más anyakönyvi esemény nem volt a településen. Házasságkötés: Sárközi Szilvia és Nagy Péter 2024 Kisoroszi, Ó u. 5. szám alatti lakosok április 17-én kötöttek házasságot. Gratulálunk. Sok boldogságot, és hosszú házas éveket kívánunk! Közhasznú adatok Kisoroszi Község Önkormányzat Széchenyi út 93. Tel.: Tahitótfalu Község Önkormányzat 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. Tel.: 06-26/ Jegyzői ügyfélfogadás Kisoroszi: Tóth János jegyző, szerda ig Fekete István Mesesziget Óvoda: Tel.: Áprily Lajos Általános Iskola, Kisoroszi Tel.: Rendőrség: 107, 112 Rendőrkap. Szentendre Tel.: Polgárőrség: Kovács Géza Tel.: Mezőőr: Kovács Sándor Tel.: Falugazdász: Marosi Gusztáv Tel.: 06-20/ Okmányiroda, Visegrád Tel.: 06-20/ Orvosi rendelő: Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly. Rendelési idő: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Fogászat Visegrád: 2025 Visegrád, Fő út 38. Tel: 06-26/ Rendelési idő: H, Cs: 14-17; P: Védőnői fogadóóra: K: 9-11 Gyermekorvosi ügyelet: munkaszüneti napon 9-13 h-ig tel: 06 26/ Szentendre Bükkös part 27. munkaszüneti napon 12 h-tól és hétvégén tel: 0626/ Tahitótfalu Visegrádi út 12. Orvosi ügyelet: Munkanapokon 17 h-07 h-ig munkaszüneti napokon folyamatosan tel: 06-26/ Állatorvos: dr. Bándli József 06-30/ Gyógyszertár: Tahitótfalu Hősök tere 6. tel: 06-26/ H-P: 8-18h Szo: 8-12h Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: 06 26/ Nyitva: H P: 8 19 SZ: 8 13 Körzeti Földhivatal Szentendre 2000 Szentendre, Dunakanyar krt Telefon: / , / Ügyintézés csak sorszámmal! H: 13-16, Sze: , P: 8-12 Könyvtár és internet Nyitva: Sze.: 10-12, 15-20, P.: 10-12, 15-20, Szo.: 10-12, óráig Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 12 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Baktay Ervin Indián és cowboy múzeum A múzeum végleg elköltözött Dunaharasztiba, B.E. szülővárosába Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság előállítási költségeihez! Hirdetési áraink havonta (27% ÁFÁ-val): apróhirdetés (10 szóig): 510Ft, 1/16 oldal: 1 585Ft, 1/8 oldal: 3 170Ft, 1/4 oldal: 6 350Ft, 1/2 oldal: Ft. Egész oldalas: Ft (első borító nem lehet!) Éves szerződés esetén 20% kedvezmény. Hirdetésfelvevő: Szabó Mónika ügyintéző KISOROSZI

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 129. szám 2014. február. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 129. szám 2014. február. www.kisoroszi.hu 129. szám 2014. február www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Hajó polgármesteri gondolatok Választási felhívás 2014 Földhaszonbérleti rendeletek Új könyvek a Könyvtárban A Kisoroszi Nyugdíjas

Részletesebben

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án (pénteken) 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA 1/2015. (01.15.) Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet kiegészíti, az Egyebek napirendi ponttal. Dr. Sajtos Sándor polgármester 2/2015. (01.15.) Tahitótfalu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/6. szám (14. hét) 2016. április 8. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-202/14/2004. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. augusztus 26-án

Részletesebben

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM!

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM! A NYÍRLUGOSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA KÜLÖNSZÁM 2010. szeptember B E S Z Á M O L Ó Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről Ismét eltelt négy év. Az 1990. szeptember 30-i első szabad önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. július 10-én 17 00 órakor megtartott

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/5. szám (11. hét) 2016. március 18. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. január 9. 2015/1. szám (2. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25.-én 15 órakor a Községházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25.-én 15 órakor a Községházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016.Ökt. sz. Jegyzőkönyv 2016. május 25.-én 15 órakor a Községházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen vannak: Nádasdy-Csontos Elek, Hoványi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról Helye: Művelődési Ház Jelen

Részletesebben

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12.

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja Tisztelt Lakosok! Legyen játszótere Badacsonytördemicnek! A játszótér elnyeréséhez a Delikát 8 által indított mozgalomban mi is szeretnénk részt venni. Ehhez csupán az szükségeltetik, hogy a Delikát 8

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/4. szám (7. hét) 2016. február 26. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25. Adó 1% Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket! Újlengyeli Diáksport Egyesület Adószám: 18662010-1-13 Újlengyeli Polgárőr Egyesület Adószám: 18280702-1-13 Vatya Népe Hagyományőrző és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

V. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén.

V. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. V. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 12/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 26/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 10. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Rákosmentét építjük!

Rákosmentét építjük! Az összefogás visz elôre INTERJÚ RIZ LEVENTE POLGÁRMESTERREL Riz Levente: Folytatjuk a fejlesztéseket! Nyolc éve vezeti Rákosmente önkormányzatát. Hogy tudná röviden összegezni ezt a nyolc évet? Számomra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2014. március 26-diki. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2014. március 26-diki. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2014. március 26-diki képviselő-testületi üléséről 1 Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2014. március 26-án. Az ülés kezdésének

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. MÁJUS 03.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. MÁJUS 03. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. MÁJUS 03. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2012. május 03-án tartott

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. DECEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. DECEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. DECEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 114/2013. (XII. 11.) számú BKt. határozat A közrend-közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 18. napján 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

TEVAgy a Hős! Újraélesztés oktatását és megismerését támogató integrált betegedukációs kampány a Teva Gyógyszergyár Zrt.

TEVAgy a Hős! Újraélesztés oktatását és megismerését támogató integrált betegedukációs kampány a Teva Gyógyszergyár Zrt. TEVAgy a Hős! Újraélesztés oktatását és megismerését támogató integrált betegedukációs kampány a Teva Gyógyszergyár Zrt. támogatásával Kezdetek A Teva Gyógyszergyár Zrt. 2014-ben edukációs programba kezdett

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-3/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Sokan, s jót mulattunk

Sokan, s jót mulattunk XVIII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. július Sokan, s jót mulattunk Díszpolgár és s köszöntõje Kovács Kati mûsorára sokan voltak kiváncsiak FAL ALUN UNAP AP A fõzõver ersen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 131. szám 2014. április www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HAJÓ Polgármesteri gondolatok Magyar Csilla alpolgármester ünnepi beszéde Kulturális élet a Művelődési Házban Iskolai, óvodai hírek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-10/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-i rendkívüli üléséről 13-19/2011. (02. 27.) ÖK. sz. határozat 2/2012. (II. 28.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 20/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. augusztus 4-én (szerdán) 19 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben