Sokan, s jót mulattunk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sokan, s jót mulattunk"

Átírás

1 XVIII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja július Sokan, s jót mulattunk Díszpolgár és s köszöntõje Kovács Kati mûsorára sokan voltak kiváncsiak FAL ALUN UNAP AP A fõzõver ersen seny y résztv sztvevõi või és s a zsûri tagjai július szeptember 22. Jó ebédhez a nótát az ARANY minõsítéssel ssel kitüntetett tt Gyöngyvirág Népdalkör (is) szolgáltatta. fotó: Bálint Attila beszámoló a 2. oldalon

2 2 XVIII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja július Beszámoló a FALUNAPI eseményekrõl A Falunap természetesen ébresztõvel indult. Ezt a Csemõi és Térségi Motorkerékpárosok Egyesülete biztosította felvonulással, majd színes színpadi produkciók, az elmaradhatatlan f õ z õ v e r s e n y, s sztárvendégek várták a Templom térre látogatókat. Egész nap kézmûves foglalkozások voltak a legkisebbeknek. A felnõttek számára borkóstoló folyt nemes célból az iskolások ünnepi formaruhájához gyûjtötték a hozzájárulásokat. Kovács Lázár az RTL Klub mesterszakácsa töltött káposzta és tészta hegyeket készített az ínyenceknek. A fõzõverseny természetesen már a reggeli órákban kezdetét vette, s a bográcsokban és üstökben összesen tizenkét féle étel fõtt, rotyogott. Az illatot az egész településen érezni lehetett, s a zsûri elmondása szerint az idén sem volt könnyû a döntés, hiszen az illat mellé isteni ízek is párosultak. Ottohál Vilmos zsûritag a következõket fûzte az eredményekhez: Kedves vendégek azért volt nehéz dönteni, mert nem csak az ételeket, hanem a tálalást és a mosolyt is díjaznunk kellett. Kovács Lázár, mesterszakács véleménye a következõ volt: -Itt egy olyan íz van hozzáadva az ételekhez, ami annyira megkülönbözteti az ételtõl, hogy csak na. Ez pedig a jókedv, meg úgy a szépség, a lányok meg az egész csapat. Tehát nagyon jó a hangulat, ami meghatározza a fõzésnek a végeredményét. A Motorkerékpáros Egyesület ezúttal is kiállította büszkeségeit, sõt õk nyerték a fõzõversenyt is. A továbbiakban a színpadon tánc, karate, népdalköri bemutatók, valamint a Szegedi P r o g r a m o k: Miniszínház mesejátékát láthatták, majd a falunapi köszöntõre is sor került. Bartha Alajosné polgármester ünnepi beszédében minden látogatót szeretettel köszöntött, s további jó kedvre, jó szórakozásra ösztönzött mindenkit. Itt került sor a díszpolgári cím átadására is, melyet ezúttal Pólya Miklósné vezetõ óvónõnek nyújtottak át. Pólya Miklósné a színpadról leérve, könnyeivel küszködve csak ennyit fûzött hozzá. - K ö s z ö n ö m mindenkinek, ezt a megtiszteltetést. Óriási meglepetés és öröm ez számomra. A programokat Kovács Kati énekesnõ mûsora már csak fokozni tudta, melyre, ha a falu összes lakója nem is, de a nagy része kíváncsi volt. Ezt követõen musical slágerek, zenés színdarabok kerültek bemutatásra. A sort a tombolasorolás, disco, majd este tûzijáték zárta. kép és szöveg: Horváth Melinda

3 3 XVIII. évfolyam 7. szám július Testületi ülésen történt CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA ORMÁNYZATA Csemõ, Petõfi S. u. 1. telefon: 53/ július 2-án tartotta a képviselõ-testület soron következõ rendes ülését. Molnár János képviselõ napirend elõtti felszólalást kért. Dr. Lakatos László alpolgármester és képviselõ tragikus hirtelen halálára emlékeztetve röviden ismertetette életútját, a jelenlévõk egy perces néma felállással emlékeztek a doktor úrra. A megüresedett képviselõi helyet Ménesi Jánosné foglalta el. Bartha Alajosné polgármester beszámolt a két ülés között történt eseményekrõl. Tájékoztatta a testületet hogy május 31-én került sor Pólya Miklósné óvodavezetõ nyugdíjba vonulása alkalmából rendezett ünnepségre. Június 7-8-án került megrendezésre a már hagyományos Jawa-fesztivál. Méltóképpen megünnepelték a pedagógusnapot, a tanítók, tanárok kirándulást szerveztek, az óvodapedagógusok pedig egy vasárnapot töltöttek a Tamás tanyán. Június 27-én rendezte meg a ZÖBA a zöldhalmi gyermeknapot, melynek idén is nagy sikere volt. Beszámolt arról, hogy a Gyöngyvirág Énekkar a szigetszentmiklósi minõsítõ versenyben arany fokozatot kapott. Fõ napirendi pontként tárgyalta testület a mûvelõdésszervezõi állásra beérkezett pályázatok elbírálását. Határidõben 4 pályázatot nyújtottak be, melybõl egy pályázat végzettség hiányában, egy pedig gyakorlati idõ igazolásának hiányában volt érvénytelen. Az érvényes pályázatok közül a képviselõ-testület Vas Tiborné pályázatát fogadta el, aki munkáját 2008.szptember 1-én kezdi meg. módosítását. T o v á b b i napirendként a képviselõ-testület két törvényességi észrevételt tárgyalt és elfogadta a közterület használatáról, valamint az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló rendeletek Jóváhagyták a testületi tagok a MEDCOOP Bt nek Dr. Fekete Lászlóval, illetve Dr. Takács Róberttel, az év végéig szóló helyettesítésrõl szóló megállapodását. Jóváhagyta továbbá a testület az óvoda névhasználati kérelmét, mely szerint a jövõben a Nefelejcs Óvoda elnevezést Bartha Alajosné polgármester tájékoztatásul a testület elé terjesztette a Csemõ Nyársapát közoktatási intézményi Társulásra vonatkozó megállapodást, melyrõl a döntést a tagok elnapolták. Dr. Lakos Roland jegyzõ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE: hétfõtõl csütörtökig: 8-12 óráig, és óráig péntek: 8-11 óráig POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA: hétfõ: 9-11 óráig JEGYZÕ FOGADÓÓRÁJA: kedd: 8-12 óráig és óráig KÖRZETI MEGBÍZOTTI IRODA Csemõ, Petõfi S. u. 1. Fogadóóra: minden pénteken 8-9 óráig Telefon: 53/ Mobil: Tóth József 06/20/ Nyuzó Zsolt 06/70/ Ceglédi Rendõrkapitányság ügyelete (éjjel-nappal hívható): 107 CEGLÉDI OKMÁNYIRODA Polgármesteri Hivatal Cegléd, Kossuth tér 1. Telef elefonközpont: ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE: hétfõ: 8-18 óráig kedd: 8-16 óráig szerda: 8-16 óráig csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8-14 óráig Bartha Alajosné polgármester fogadóórát tart: minden hónap második keddjén, óráig a zöldhalmi Tájházban. SZÜLETÉSEK JÚNIUS Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik drága férjem Dr. LAKATOS LÁSZLÓ búcsúztatásán részt vettek, akik részvétüket bármilyen formában kinyilvánították. Köszönöm az önkormányzat és vadászok segítõ közremûködését. Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin Lengyel István június 05., Lakos d. Lakatos Nikolasz június 08., Homok u. 12. Kovács Alexander június 11., Dávid d. 13. Muha István Gellért június 19., Szabó d. 1. Dezsõ Noémi Kinga június 20., Árpád u. Iván Hanna június 24., Tálas d. Illés Gergõ június 25., Szabadság utca 23.

4 4 XVIII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja július FELHÍVÁS jelzõrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére! A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás új szolgáltatás, melyben a kihelyezett jelzõkészülékek segítségével, segítség kérése esetén, az igénybevevõ egy gombnyomással jelezhet a diszpécser központ felé. A diszpécser ezután visszahívja a jelzést leadót és egy kihangosító segítségével felveszi a kapcsolatot, s szükség esetén riasztja a területen illetékes ügyeletes házi gondozót, aki éjjel-nappal rendelkezésre állva, a lehetõ legrövidebb idõn belül otthonában felkeresi az ügyfelet. A szolgáltatást alanyi jogon igényelhetik: - a 65 év feletti egyedülállók, - a fogyatékos + pszichés betegek, feltéve, hogy rendelkeznek telefonnal, illetve vállalják a szolgáltató által telepített telefon havi költségét. A szolgáltatást igényelheti továbbá bárki, akinek a rászorultságát a háziorvosa véleménye megalapozza, feltéve, hogy rendelkeznek telefonnal, illetve vállalják a szolgáltató által telepített telefon havi költségét. A szolgáltatás INGYENES! Bõvebb információ és jelentkezés: a jegyzõi irodában, illetve az 53/ es telefonon. Dr. Lakos Roland jegyzõ FELHÍVÁS parlagfû elleni védekezésre A földhasználó köteles az adott év június 30.. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágzását megakadályozni, és azt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A kötelezettségüket megszegõ tulajdonosokkal és földhasználókkal szemben növényvédelmi bírság szabható ki, melynek összege forintig terjedhet. Mindezeken felül a fertõzött külterületeken a Növény- és Tájvédelmi Szolgálat, belterületen a Jegyzõ közérdekû védekezést rendelhet el, melynek lefolytatása az alábbiak szerint történik: június 30.. napja után a Körzeti Földhivatalok a veszélyeztetett területeken, valamint bejelentés alapján, más területeken is, hivatalból helyszíni ellenõrzést végeznek melyrõl Mindezek alapján felhívjuk a lakosságot a szükséges mechanikai (elsõsorban kaszálás) és vegyszeres gyommentesítés végrehajtására. Körzeti Földhivatal Cegléd ADJ VÉRT, ÉLETET ADSZ!! Önkéntes véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Ceglédi Szervezete. A véradás helye: Ladányi Mihály Iskola ideje: (kedd) ig. (személyi igazolványt, TAJ kártyát feltétlenül hozza magával!) Megnyitottam angol ruha turimat! Szeretettel várok mindenkit. Nyitva tartás. H-P 8-15-ig Szent István u 33 / a fagyis mellett/ Kötelezõ tüdõszûrés! Figyelem! Az ÁNTSZ Középmagyarországi Regionális Tisztifõorvosa a Középmagyarországi Régió területén élõ, állandó vagy ideiglenes bejelentéssel ott lakó, 30 év feletti lakosság körében ELRENDELTE a kötelezõ tüdõszûrõvizsgálat elvégzését. A szûrõvizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vetek, illetõleg azoknak, akik tüdõgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak. Aki december 31-ig önként nem tesz eleget a felhívásnak, úgy Ft-tól Ft-ig terjedõ, és ismételten kiszabható bírsággal büntethetõ! Dr. Csaba Károly mb. regionális tisztifõorvos

5 XVIII. évfolyam 7. szám BENCSIK JÓZSEF ismét a dobogó legfelsõ fokán Június 15-én, Kecelen szervezték meg a Motocross és Quad Cross Kupát, valamint a Raptor Yamaha Kupát. A Kecelre elsõ alkalommal látogató versenyzõk számára, a mintegy 650 méter hosszú versenypályát a szervezõk a szabályoknak megfelelõen alakították ki, két egyenes szakasszal a roncsderbi pályán. A futamon az ország legjobb versenyzõi vettek részt, akik látványos versenyzést nyújtottak a nézõknek. A csemõi Bencsik József a versenyen nyújtott óriási bravúrral megnyerte a quad kupát július A CSEMÕVÍZ Kft közleménye a szemétszállításról A BELTERÜLETEN a szemétszállításért fizetendõ díj csak 1 db 110 literes gyûjtõedényben kihelyezett háztartási hulladék elszállítását foglalja magába. Ha többlet kommunális hulladék keletkezik, akkor azt CSAK ÉS KIZÁRÓLAG CSEMÕVÍZ feliratú zsákban lehet kihelyezni és elvinni. A zsák a Csemõvíz Kft irodájában megvásárolható! A KÜLTERÜLETEN felmerült nagyszámú igény miatt július 28-tól, minden hét elsõ munkanapján reggel 6 órától 7 óráig a zöldhalmi LILA ABC parkolójában letárolhatók a CSEMÕVÍZ feliratos mûanyag zsákokban elhelyezett kommunális hulladék. A feliratos zsák megvásárolható a Kft irodájában, és Zöldhalomban a LILA ABC-ban, ára: 250.-Ft/db, amely ár magában foglalja a szállítási díjat is. NYOMATÉKOSAN FELHÍVJUK A FIGYELMET,, HOGY CSAKA KIJELÖLT HELYEN ÉS IDÕBEN A FELIRATOS ZSÁKOKBAN ELHELYEZETT SZEMETET SZÁLLÍTJUK EL. A szabály megszegõi ellen szabálysértési eljárás indul, és az elkövetõ Ft összegû pénzbírsággal büntethetõ. Véget ért a tanév! Az iskolai tanévzáróval és ballagással befejezõdött a 2007/2008-as tanév. Tanítványainknak megkezdõdött a nyári szünet. Nyolcadik osztályos tanulóink elballagtak. 5 A nyár folytatása sem telik számukra eseménytelenül, augusztus 10-én short track quad és quad cross verseny OB futamára várják az érdeklõdõket. Szeptember 7- én, pedig ismét roncsderbi és quad short track verseny OB futam lesz, a keceli pályán. Örömmel írhatom le, hogy õk sikeresen befejezték általános iskolai tanulmányaikat és egy fõ kivételével mindenki felvételt nyert a középfokú intézményekbe. Ilyenkor köszöntjük a legjobb teljesítmény elérõket. Kiváló eredményt elért tanulóink 39 fõ az ünnepségen vehették át az okleveleiket és jutalomkönyveiket. A Virágos Csemõért Sport Egyesület leány, fiú valamint csapat kategóriában a legjobb sportolókat díjazta. Leány kategóriában Tóth Tímea asztalitenisz, edzõ: Kecskés Sándor, fiú kategóriában nem volt díjazott; csapat kategóriában a IV. korcsoportos fiú labdarúgók, edzõ: Lipák György nyerték el ezt az elismerést. A nevelõtestület döntése alapján Ladányi-díjban részesülnek azok a tanulók, pedagógusok, külsõsök, akik sokat tettek az iskola érdekében. Idei év Ladányi-díjasai: Pedagógusok. Adlerné Boldog Katalin, Szûcsné Major Györgyi, Tanulók: Gáspár Vivien, Gyura Alexandra, Külsõsök: Horváth Ferenc és felesége. czife

6 6 XVIII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja július SPORTEG TEGYESÜLETI HÍREK június 21-én kispályás labdarúgó tornát rendeztünk a Kiss dûlõben, melyen 5 csapat vett részt. Izgalmas, szórakoztató mecsseket láthattak a futball iránt érdeklõdõk. A torna eredményei: 1. ZÖBA 2. HAVERSRÁCOK 3. LÚZEREK 4. MÉSZÁROSOK 5. SÕRBARÁTOK Július 5-én lezajlott a tápiószelei természetbarát klub által meghírdetett 18 km-es gyalogos teljesítménytúra Csemõben. 58 fõ érkezett az ország minden részérõl, hogy felfedezze egy alföldi kis település értékeit. a túra elõre kijelõlt utvonalon haladt és az ellenörzõ pontokon önkéntes segítõk várták a gyalogosokat. Akadtak olyanok is akik már harmadik alkalommal teljesítették a távot, õk megkapták Csemõ címerének jelvényét. Köszönet Lipák István szervezõnek és az önkénteseknek, és szeretnénk, hogy jövõre is ennyien látogassanak el a virágos településre. A legtöbb gólt rúgó játékosnak járó kupát Bozóki Dénes vihette haza. Különdíjas oklevelet vehettek át a Gatyamadzag csapat játékosai, akik fiatal koruk miatt csak versenyen kívül játszhattak. Kitartásukkal, küzdeni akarásukkal, sportszerû játékukkal azonban példát mutattak a felnõtt játékosoknak is. Köszönjük valamennyi csapat részvételét, valamint a sportszerû játékot. Ezúton köszönjük meg a segítséget mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a torna sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához. VÁRUNK MINDEKIT! Zöldházikó Díszállat Ker eres eskedé edés s és Kutyakozmetika Elérhe hetõségünk: Csemõ, Szt. István u 22. Tel: 06/ A ZÖLDHÁZIKÓ DÍSZÁLLAT KERESKEDÉS, július20-tól megújult árukészlettel várja kedves vásárlóit. Minõségi-és középár kategóriás kutya-cica tápok bevezetõ áron. Madarak, hüllõk, rágcsálók, halak és a hozzájuk tartozó felszerelés, eleség, széles választéka, minden kisállat barát számára elérhetõ áron. A KUTYAKOZMETIKA- i szolgáltatással kérésre házhoz megyek! Az üzletben ellátott minden kutyus számára ajándék! AKCIÓ! 2008 szeptember1-ig 2000 Ft-os vásárlás esetén 10% Fizetett kedvezmény! politikai hirdetés

7 XVIII. évfolyam 7. szám KELEMEN IMRE víz- gázvezeték- és készülékszerelö mester július Zöldhalom-Tüzép 7 VÍZ- GÁZVEZETÉK és KÉSZÜLÉK SZERELÉSE, ÚJ KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE, KARBANTARTÁSA. Telef elefon: on: 06/30/ ; 53/ ZÖLDHALOM-TÜZÉP OM-TÜZÉP,, Csemõ és Cegléd között félúton Tel: 53/ , 30/ Nyitva: H-P: 7-17,, SZo Szakértelem a hitelezésben! Személyi kölcsön, jelzáloghitel. Hívjon: 06 70/ ELIXÍR Gyógynövénypatika a Hétvezér téren Érd.: (06-30) Nyitva: hétfõtõl péntekig: ,, és szombaton: Oldalné Pánczél Gabriella gyógyszertári asszisztens tel: Ménesi János MAJA 100 forintos vegyesboltjában (Szent István út Õsz utca sarok) Az elõzõ évekhez hasonlóan kérésükre az iskola által meghatározott tanszercsomagot állítunk össze. NYARALNI MENNE? MI SEGÍTÜNK BENNE! Szabad felhasználású hitelakció Kamata (jegybanki alapkamat függõ): éven belüli futamidejû hiteleknél évi 12% * éven túli futamidejû hiteleknél évi 13% * Kamat * és a THM ** mértéke a április21-én érvényes jegybanki alapkamat figyelembevételével került meghirdetésre, illetve meghatározásra Nyitva tartás: Hétfõ-Péntek: Szerda: Szombat: 8-12 Telefon: AKCIÓS HITELEK! Tel.: 06-70/ Iroda: 06-76/ Kecskemét, Budai u. 1. 1/14. hirdetésfelvétel: a Polgármesteri Hivatal titkárságán, ügyfélfogadási idõben *Az igényelhetõ hitel maximuma 5 millió forint * ,-Ft hitelösszeg akár egy jövedelemmel is igényelhetõ * Kezelési költség (egyszeri): 1% - 2,5% (min ,-Ft) * Hitel elõkészítési díj (egyszeri): max ,-Ft * Az ingatlanfedezet esetén átvállaljuk az értékbecslés díját * Elõtörlesztési díj: nincs THM ** ,-Ft 1 éves futamidõre történõ folyósítása esetén értendõ: 17,84% THM ** ,-Ft 3 éves futamidõre történõ folyósítása esetén értendõ: 17,22% THM ** ,-Ft 5 éves futamidõre történõ folyósítása esetén értendõ: 15,81% A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fenti kondíciók tájékoztató jellegû adatok, nem minõsülnek ajánlat tételnek, részletekkel kapcsolatban keresse kirendeltségünket. Pécel és Vidéke Takarékszövetk akarékszövetkezet ezet Csemõ, Szent István u

8 8 XVIII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja július ORVOSI RENDELÉSEK Dr.. Takács Róbert t rendelé endelési si ideje je július 14-én ig Zöldhalmi rendelõben július 15-én 8-12-ig Egészségházban július 16-án ig Zöldhalmi rendelõben július 17-én 8-12-ig Egészségházban július18-án ig Egészségházban július 21-én 8-12-ig Zöldhalmi rendelõben július 22-én ig Egészségházban július 23-án 8-12-ig Zöldhalmi rendelõben július 24-én ig Egészségházban július 25-én 8-12-ig Egészségházban július 28-án ig Zöldhalmi rendelõben július 29-én ig Egészségházban július 30-án a saját rendelési idejében Dr. Fekete László ig az Egészségházban Dr. MEGYERI KATALIN gyermek szakorvos Mobil: 06-30/534-30/ Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Csecsemõtanácsadás: Kedd: Egészségház Csemõ, Szt. István út Tel: Zöldhalmi rendelõ Csemõ, Ceglédi út Tel: Dr. DOMBI CSABA fogorvos Rendelõ: Hétfõ: ; Kedd: ; Szerda: ; Csütörtök: ; Péntek: iskolafogászat SELCOM SZÉLESSÁVÚ INTERNET HOZZÁFÉRÉS 0-24 NON-STOP TELEFON IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL Dr.. Fek ekete e László rendel: Hétfõ: ig Egészségházban Kedd: ig Zöldhalomban Szerda: ig Egészségházban Csütörtök: ig Zöldhalomban Péntek: ig Egészségházban A GYERMEKORVOSI RENDELÉS AUGUSZTUS HÓNAPBAN AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: július 28.(hétfõ): 9-12 óra július 29.(kedd): óra augusztus július 30.(szerda): óra óra Rendel: Dr. Nagy Gábor augusztus 1.(péntek): 9-12 óra augusztus óra augusztus 4.(hétfõ): 9-12 óra augusztus óra augusztus óra augusztus 5.(kedd): óra augusztus óra augusztus 6.(szerda) 9-12 óra augusztus 7.(csütörtök): óra augusztus 8.(péntek): 9-12 óra Elérhetõségek: Lajosmizse, Rákóczi utca 27/b Telefon : 76/ Ügyfélszolgálat:H-P 8:00-16:00-ig Csemõ: Oldal János Tel: 30/ , 20/ KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET A központi orvosi ügyelet szolgálati helye: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17. Tel: 53/ (06-20) (06-20) a felnõtt és 53/ a gyermekorvosi ügyelet. Kérjük, hogy az ügyelet munkáját csak indokolt esetben vegyék igénybe. Dr. Csiszár Géza SCANDEUS Kht. ügyelet-vezetõ CSEMÕI PATIKA Telefon: Hétfõ: ; Kedd: ; Szerda: ; Csütörtök: ; Péntek: ÁLLATOR ORVOSI OSI ÜGYELET július dr. Boldizsár János Cegléd Buzogány u. 2. T: július dr. Ádám Tamás Albertirsa, Dánosi út 7. T: augusztus 2-3. dr. Kárpáti László Csemõ, Petõfi u. 34. T: augusztus dr. Pintér Adrian Albertirsa Árpád u. 3. T: Csemõi Hírmondó * A községi Önkormányzat ingyenes havilapja * 2713 Csemõ, Petõfi S. u. 1. Tel.: 53/ * * Megjelenik 1550 példányban * Lapzárta: minden hónap 10-én. Kiadja: Csemõ Község Önkormányzata * Szerkesztõ: Dr. Lakos Roland jegyzõ * Nyomtatás: APÁTI NYOMDA * Cím: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. * Telefon: 06/

XVIII. évfolyam 6. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. június. Mély megrendelüléssel tudatjuk, hogy. Dr..

XVIII. évfolyam 6. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. június. Mély megrendelüléssel tudatjuk, hogy. Dr.. XVIII. évfolyam 6. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. június Mély megrendelüléssel tudatjuk, hogy Dr.. Lakatos László háziorvos, Csemõ község alpolgármestere 2008. június 5-én hirtelen

Részletesebben

1956. október 23. 2007. szeptember 22. ÜÜnnepi megemlékezés 2007. Ünnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétfön)

1956. október 23. 2007. szeptember 22. ÜÜnnepi megemlékezés 2007. Ünnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétfön) XVII. évfolyam 10. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2007. október 1956. október 23. 2007. szeptember 22. Ünnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétfön) ÜÜnnepi megemlékezés 2007. 17 órától

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. február. Meghívó. A Faluvédö és Szépítö Egyesület

XVIII. évfolyam 2. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. február. Meghívó. A Faluvédö és Szépítö Egyesület XVIII. évfolyam 2. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. február Meghívó A Faluvédö és Szépítö Egyesület 2008. március 1-jén 19 órai kezdettel Hóvirág Bált rendez az Általános Iskola tornatermében,

Részletesebben

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén címû pályázat záró rendezvénye 2013. július 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Önkormányzati "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Részletesebben

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK!

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 1. szám TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Kérem, engedjék meg, hogy néhány aktuális dologban kérjem a segítségüket és várjam a véleményüket. 2008.

Részletesebben

Áldott karácsonyt t és boldog új évet mindenkinek!

Áldott karácsonyt t és boldog új évet mindenkinek! XVIII. évfolyam 12. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. december Áldott karácsonyt t és boldog új évet mindenkinek! 2007. szeptember 22. 2 XVIII. évfolyam 12. szám Csemõ Község Önkormányzatának

Részletesebben

Átadtuk az iskolát. 2007. szeptember 22. ÜÜnnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétn) 17. órátólne

Átadtuk az iskolát. 2007. szeptember 22. ÜÜnnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétn) 17. órátólne XVII. évfolyam 11. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2007. november 2007. szeptember 22. Átadtuk az iskolát A felújított intézmény ünnepélyes átadására október 27-én került sor. ÜÜnnepi megemlékezés

Részletesebben

TEGYÜNK EGYÜTT A DROG ELLEN!

TEGYÜNK EGYÜTT A DROG ELLEN! XVIII. évfolyam 11. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. november TEGYÜNK EGYÜTT A DROG ELLEN! Csemõ Község Képviselõ-testülete sajnálattal állapította meg legutóbbi ülésén, hogy községünkben

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám CMYK CMYK Hírmondó Világosi 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám S Z E M É T M E N T E S 2006 Pár hete lassan egy hónapja, hogy beköszöntött az új esztendõ, a megszokott évszám helyett eggyel többet, 2006-ot

Részletesebben

2007. augusztus 19-én, A TEMPLOM TÉREN tartandó

2007. augusztus 19-én, A TEMPLOM TÉREN tartandó XVII. évfolyam 8. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2007. augusztus Csemõ Község Önkormányzata és civil szervezetei nevében szeretettel meghívjuk a község lakosságát 2007. augusztus 19-én, A

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/5. szám (11. hét) 2016. március 18. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Figyelem!

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Figyelem! 2013. április 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Figyelem! Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Önkormányzatunk 2013. május 6-tól 10-ig egészségügyi

Részletesebben

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25. Adó 1% Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket! Újlengyeli Diáksport Egyesület Adószám: 18662010-1-13 Újlengyeli Polgárőr Egyesület Adószám: 18280702-1-13 Vatya Népe Hagyományőrző és

Részletesebben

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A Keceli Hírek internetes változatát megtalálja a www.kecel.hu oldalon. Fizetett hirdetés Újra indul az újság A fontos információk eljutnak

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. március

XVIII. évfolyam 3. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. március XVIII. évfolyam 3. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. március Program: Csemõ Község Önkormányzata és a Ladányi Mihály Általános Iskola nevében szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

Részletesebben

Ballószög Község idõszakos közéleti lapja. I. évfolyam 1.szám 2015. április Ismersz e a boldog falunál jobb helyet? Horatius i. e. 65 i.sz.

Ballószög Község idõszakos közéleti lapja. I. évfolyam 1.szám 2015. április Ismersz e a boldog falunál jobb helyet? Horatius i. e. 65 i.sz. I. évfolyam 1.szám 2015. április Ismersz e a boldog falunál jobb helyet? Horatius i. e. 65 i.sz. 27 Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 2015 ös esztendõben, melyben remélem mindannyian

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! XVII.. évfolyam 1. szám 2009. J A N U Á R Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Tisztelt Ingatlantulajdonosok, tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást

Részletesebben

2004. évi testületi határozatok:

2004. évi testületi határozatok: 2004. évi testületi határozatok: 1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2015/23. szám (47. hét) 2015. november 20.HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA. XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA. XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév KESZÜI HÍREK XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév Keszü Község Önkormányzata 2015. december 4-én tartotta meg 2015. évi Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös közmeghallgatását, alacsony lakossági

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 12. szám 2005. december TARTALOMBÓL: Hasznos tanácsok télen közlekedõknek Karate-hírek Amirõl jó tudni PETRÁS MÁRIA alkotása A Prohászka-év

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Ü N N E P S É G M Á R C I U S 1 5 - ÉN F A L U K A R Á C S O N Y V É R A D Á S N Ő N A P

ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Ü N N E P S É G M Á R C I U S 1 5 - ÉN F A L U K A R Á C S O N Y V É R A D Á S N Ő N A P ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA E M L É K E Z T E T Ő 2015. március F A L U K A R Á C S O N Y 2014. december 20-án tartottuk a tokodaltárói Bányász Kultúrotthonban Tokodaltáró életében

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzata

Ceglédbercel Község Önkormányzata 2007. DECEMBER 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 19-én (szerda)

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Boldog Karácsonyt MINDENKINEK! Újra szilveszterezzünk együtt a Templom téren! XXV. évfolyam 12. szám. Csemő Község Önkormányzatának havilapja

Boldog Karácsonyt MINDENKINEK! Újra szilveszterezzünk együtt a Templom téren! XXV. évfolyam 12. szám. Csemő Község Önkormányzatának havilapja XXV. évfolyam 12. szám www.csemo.hu 2015. december RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON 1 XXV. évfolyam 12. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2015. december Borulj a földre téli álom, ölelj át minden

Részletesebben

Õszi papírgyûjtés az iskolában

Õszi papírgyûjtés az iskolában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVI. évf. 11. szám 2007. november Õszi papírgyûjtés az iskolában Fotó: Máj Jakab 2 PÁTYI KURÍR 2007. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/6. szám (14. hét) 2016. április 8. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft.

POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft. KEMECSEI POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft. VIII. évfolyam, 2. szám 2005. április Hírek Édesanyák, Nevelõanyák, Nagymamák, Pótmamák, Keresztanyák! Május elsõ vasárnapján virág és illatözön

Részletesebben

Nagykovácsi Búcsú 2011. augusztus 13-14.

Nagykovácsi Búcsú 2011. augusztus 13-14. Nagykovácsi Búcsú 2011. augusztus 13-14. Mit jut eszünkbe a kifejezésrôl? Ki ne tudná, hogy Nagyboldogasszony a templom védôszentjének, és egyben a falu ünnepe, amikor mindenki hazavárja távolba került

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. január 9. 2015/1. szám (2. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

Jászvidék 6 Mezei Béla T magánoktató Tel.: 06 30 945-70-36 JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM indul Segédmotor-motorkerékpár-személygépkocsimezőgazdasági vontató kategóriában Jászárokszálláson! Tanfolyamok délelőtt

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Lakossági tájékoztató Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást adunk az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

Széles körû összefogás a játszótérért

Széles körû összefogás a játszótérért HÍRek LAjosmizse Portáján Széles körû összefogás a játszótérért Óhatatlan, hogy a tavasz ne csalogassa elõ az emberekbõl a teremtés, az új létrehozása utáni vágyat. Régóta égetõ hiány, évek óta húzódó

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA FELHÍVÁS

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA FELHÍVÁS Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA FELHÍVÁS Jótékonysági est a vörös iszap károsultjainak megsegítésére A Mûvelõdés Házában 2010. november 19- én 18 órai kezdettel X.évfolyam

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Felsılajos Község Önkormányzata Iktsz:LMKOHFL/94/13/2015 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

Csengelei. hírek. Útjavítás. Figyelemfelhívás! Csatornatisztítás KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS

Csengelei. hírek. Útjavítás. Figyelemfelhívás! Csatornatisztítás KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS 2016. április Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Önkormányzati Elismerés a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 2015-ben több olyan katasztrófavédelmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

H Í R L E V É L ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2009. SZEPTEMBER 15.

H Í R L E V É L ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2009. SZEPTEMBER 15. H Í R L E V É L 2009. SZEPTEMBER 15. DÖNTÉSEKRŐL RÖVIDEN: Döntött a Képviselő-testület arról, hogy Óbarok Község kilép a Móri Kistérséggel közösen működtetett, egyes honvédelmi tárgyú feladatok végzésére

Részletesebben

MIÉNK ITT A TÉR. Nefelejcs GYERMEKNAP II. EGÉSZSÉGNAP. Csemõi NYÁRI ESTÉK. Csemõ VIRÁGÜNNEPE - FALUNAP a Templom téren VIGYÁZZUNK RÁ!

MIÉNK ITT A TÉR. Nefelejcs GYERMEKNAP II. EGÉSZSÉGNAP. Csemõi NYÁRI ESTÉK. Csemõ VIRÁGÜNNEPE - FALUNAP a Templom téren VIGYÁZZUNK RÁ! XXVI. évfolyam 5. szám www.csemo.hu 2016. május 1 1 XXVI. évfolyam 5. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2016. május MIÉNK ITT A TÉR A magunknak szabott határidõ elõtt, már a virágvásárra elkészültünk

Részletesebben

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester 2015. október :: IV. évfolyam 10. szám Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester évben velem együtt dolgozó Képviselõ Társaimnak akár képviselõként, akár polgármesterként dolgozhattunk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek 2015. évi támogatása Iktatószám: 4350/2015.

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: (66) 527-400, (66) 638-738, (66) 459-450 Fax: 638-777 E-mail: csabaieletfa@t-online.hu Tartalom Bevezetõ I. Az intézményi

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 6. szám 2008. június 2 PÁTYI KURÍR 2008. június 2008. június PÁTYI KURÍR 3 A polgármester tollából... Tisztelettel köszöntöm az olvasót! Községünk

Részletesebben

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervének elkészítésénél az alábbi szempontok élveznek prioritást: 1.

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 7. szám 2005. július

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 7. szám 2005. július PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 7. szám 2005. július 2 PÁTYI KURÍR 2005. július PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben