Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 29-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester, Kovácsné dr. Weisz Boglárka, Pálinkás Gyuláné, Szabó Árpád, Szabó Gáborné képviselők (6 fő képviselő) Bejelentéssel távol: Gulyásné Horváth Tünde képviselő Tóth Ferenc jegyző Pinczel Mártoné pü.biz. külső tagja Rizmanné Ágoston Zsuzsanna PSTKI Tagintézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Napirend: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Előterjesztés a költségvetés I. félévi teljesüléséről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 3. Egyéb ügyek, bejelentések 4. Zárt ülés Segélyek, támogatások 1. napirend Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

2 2 Káposztás Tibor polgármester ismerteti az elmúlt időszak eseményeit: - Július 09 és július 22 között igazgatási szünet volt, rendkívüli esemény nem történt, tehát a kollegák zavartalanul pihenhettek néhány kivétellel, - Augusztus 18-án az I. világháborús emlékművet Horváth Lajos és családja támogatásával helyreállították (a katona puskáját megragasztották, átcsiszolták és átírták a neveket), - július 24-én megkezdődött az iskolaparkoló kiépítése és az ártézi kútból kifolyó víz elvezetése részben megtörtént, - az iskola és óvoda tisztasági meszelése, valamint a konyha, orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő meszelése megtörtént, - az önkormányzatok felzárkóztatási pályázaton nyert összegből MTZ traktort és pótkocsit vásároltunk, ami szeptemberben fog megérkezni, - július 28-án volt a Művelődési Házban a népdalos találkozó 237 fő népdalos vendég volt, reggel 8-13-ig voltak fellépők, szomorú, hogy szalkszentmártoniak nagyon kevesen voltak, köszöni a segítőknek a munkát. Összesen ,- Ft-ba került az Önkormányzatnak a rendezvény. - A Kígyó közben másfél éves igényre október 11-én lesz villany (közvilágítás), - Augusztus 14-én a belvíz elvezetési tervet kellett elkészíteni 20 mft-os keretből 1,2 mft a mi részünk, a konzorciumba egy tagok tudunk delegálni. - Augusztus 14-én újraindult az ártézi kút, augusztus 21-én vitték el a vízmintát, 31-ére lesz eredmény, - Augusztus 20-a úgy zajlott, ahogy szokott, az idő jó volt, zömében szalki fellépők voltak, a rendezvény kb. fél egyig tartott reggel 7-től, a visszajelzések pozitívak, a falunap 1,3 mft-ba került, ebből 524 eft támogatói hozzájárulás volt, - Augusztus 22-én a húzós kút környezetét megjavítottuk a temetőben, önkéntes segítőkkel, vállalkozóval, az önkormányzat része a sóder, a térkő és a rakodógép volt, - Buszmegállóra hiánypótlásokat kértek, legkésőbb jövő év elejére meg lesz építve. 2. napirend A költségvetés I. félévi teljesülése (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester felkéri Tóth Ferenc jegyzőt a napirend ismertetésére Tóth Ferenc jegyző köszönti a megjelenteket. Ismerteti, hogy az előterjesztésben szereplő adatok időarányosak, hozzáteszi, hogy négy intézményt összefoglalóan mutatták ki, minden adat benne van, január 01-től 4 önálló cégként kell könyvelni. Azokat a változásokat, amelyek a jogszabály-változásból adódtak, határidőre végrehajtották (törzskönyvi módosítás, adószámok, számlaszámok, Roma Nemzetiségi Önkormányzat névmódosítása. Az első félévben több módosítás volt, a változások átvezetésre kerültek. A költségvetés teljesülése bevétel-kiadás a oldal kedvező képet mutat: - közmunkaprogram mintegy 50 mft-ot tesz ki, - a szociális segélyesek, fht-sok közül főt alkalmazunk, - az elszámolások jövő hónap I. felére megtörténnek, ez 3. negyedévre realizálódik, - a kiadások 60 %-a a bér és járulékai, - 20 % tárgyi eszköz kiadás és - 20 % dologi, készletbeszerzések (pl. csatorna áteresz, aszfalt, stb.),

3 3 Jövőre is erre kell készülni, hogy ilyen programok lesznek. A kiadási mutatónk kb. 65 %-os. Minden mutatóban pozitívan zártunk. A Képviselő-testület júniusban döntött a bérhitelkeret újra nyitásában. Várhatóan decemberig nem is lesz rá szükségünk. Úgy döntöttünk, hogy nem kezdeményezzük a felvételt. Normatív támogatások pontosan érkeznek, határidőre. A helyi adóbevételeket sikerült túlteljesíteni. A működési hitel igénybevételét ki tudjuk egészíteni. Iparűzésiből a 2011-es év többletteljesítménye mutatkozik. Az adózók hibája, hogy rosszul könyveltettek. Késedelmi pótléknál és a gépjárműadónál igyekszünk a hátralékosokat megszorítani. A behajtásra, végrehajtásra a jogszabály lehetőséget ad. A bevételek a szeptemberi feltöltésben is hasonlóan fognak alakulni, bőségesen fognak teljesülni az adóbevételek. Pinczel Mártonné külsős tag kérdése, hogy megtörténtek-e az ipaellenőrzések? Tóth Ferenc jegyző az eltérések egy része könyvelési hibák miatt történtek. Az ipaellenőrzés szeptember 6-ra van kitűzve, 20 adózó került beidézésre, teljesen különbözőek, van mezőgazdasági őstermelő, betéti társaság, kft., szalki telephelyű stb. Május 31-ig 270 ipa adóbevallás érkezett, ez kb. 7 %, ebből optimális képet láthat a Képviselő-testület, nagyon komoly munka lesz. Eredeti elképzelés, hogy 2013-ban a legnagyobb saját bevétel az ipa lesz, szükséges a kiemelt vizsgálat. Ezen a vizsgálaton keresztül eredményként egy bevallási morálváltozást is várunk Gulyásné Horváth Tünde képviselő megérkezett. A helyi adóbevételek terven felül teljesültek. A mai nappal tudjuk, hogy milyen kötelezettségeink vannak. A többletforrásoknál lehet dönteni, hogy mire lehet fordítani. Kiadás 4-4,5 %-kal kevesebb. A kötelező bérkompenzáció nagy többletkiadást jelent. A szociális támogatások módosított előirányzatban jelennek meg. A közmunkaprogram nagysága miatt a szociális támogatások előirányzatai megtakarítást jelentenek, de rengeteg a kiadás (gépjárművek üzemanyaga, kenőanyagok stb.). Jelentős a kiadás, de ez le lesz dokumentálva, hogy mi mire kellett. Felhalmozási célú kiadásoknál 73 mft-os készletbeszerzés jelenik meg (67 mft vis-maior, traktor, aszfaltvágó, úthenger). A gazdálkodás kiegyensúlyozott, jobban zártuk a félévet, mint január 1-én volt. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a vártnál jobban sikerült zárni, mert nem várt bevételek voltak. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy nálunk Idegen forgalmi adó van-e és a városban (motelben) hogy működhet. Tóth Ferenc jegyző IFA nálunk nincs, csak üdülőterületen van. Motelnél attól függ, hogy a szálláshely szolgáltató hogyan van bejelentve, besorolás szerint és ehhez szükséges egy helyi önkormányzati rendelet. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy ami szálláshelyek Szalkon vannak, ezekre nem lehet kivetni az IFA-t, pl. BÚVÁR-bázis. Fenntartanak egy campinget, több épület van és interneten hirdetett szálláshelyet ajánlanak.

4 4 Tóth Ferenc jegyző válasza, akkor lehetne, ha a terület üdülőterület besorolásba kerülne. A BÚVÁR-bázis a kavicsbányával van szerződve és a bánya fizet nekünk ipa-t. Nyilvános strandot szerettek volna, de amíg termelési engedélyük van, addig nem lehet strandot üzemeltetni. Pinczel Mártonné külsős tag kérdése, hogy ki állapítja meg, hogy hova van besorolva? a csatornás ingatlanokkal mi van? az APEH-hez be kell jelenteni a tevékenységet? Tóth Ferenc jegyző válasza, ha van működési engedélye a szakmai rendeletek alapján kell besorolni, a tevékenységet tudjuk ellenőrizni, ha valóban hirdeti a szálláshelyet, ez a cégjegyzék része. Abetéti társaság, Kft, Rt. Minden tevékenységi körnek rajta kell lennie az Alapító Okiraton. A csatornaparti ingatlanok értékesítésével kapcsolatban az 1. ütem lement, a 2. és 3. most folyik. Az országos építési jogszabályt módosították, reméljük, hogy ez nem érinti hátrányosan a folyamatban lévő értékesítéseket. A Magyar Állam nem fogadja el, ha van építési, vagy használatbavételi engedély, ezek a dokumentumok nem bizonyítják a tulajdonjogot, szükséges a rendezetlen területeken az önkormányzat nagyobb szerepválallása. Az ingatlanokat blokkonként tudjuk előkészíteni eladásra. Eddig 6 ingatlant sikerült értékesíteni. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a évi költségvetés I. félévi teljesítését. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 82/2012.(VIII.29.) Szalkszentmárton Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I. félévi gazdálkodásának teljesítését az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: augusztus 31. 3/1. napirend Egyéb ügyek Maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben (Óvoda, általános iskola) a 2012/2013. tanévre (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

5 5 Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy ez a változás a májusi döntés hatása az intézményben A korábbi döntésekből adódóan kell a nagyobb csoportlétszámot engedélyezni. A maximális létszámtól való eltérítést az 1. osztályban eggyel lépjük túl 27 fővel és az óvodai Margaréta csoportnál 28 fővel. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy ez számban mit jelent? Rizmanné Ágoston Zsuzsanna tagintézmény vezető válasza, hogy Kuruczné és Szabóné csoportja lépi túl, tavaly is övék volt a nagy létszámú csoport. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a köznevelési tv. változása miatt több döntésre lesz szükség szeptembertől. A múlt héten jött három új gyerek, ez is változtat a csoportlétszámon. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 83/2012.(VIII.29.) H a t á r o z a t A maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben (Óvoda, általános iskola) a 2012/2013. tanévre Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény részére a maximális osztály/csoportlétszámtól 20 %-kal való eltérést az alábbiak szerint: 3/2. Tájékoztatás napi aktualitásokról - az Óvodai 1-4. csoport 1 (Margaréta) csoportja számára, - az Általános Iskola 1-8. évfolyamán az 1., 3., 5. és 7. osztály számára. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal Tóth Ferenc jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy augusztus 13-án kihirdetésre került a 218/2012. (VIII.13.) számú Kormány rendelet a járási hivatalokról, mi Kunszentmiklóshoz tartozunk másik 8 településsel együtt. Rengeteg nyári feladatunk volt, hogy a struktúraváltást előkészítsük. A holnapi nap folyamán lesz nálunk 4 tagú bizottság a Kormányhivataltól. Még nem teljesen egyértelmű, hogy mi a feladata az államnak és az önkormányzatnak. A járások feladata többnyire ismert: okmányiroda, gyámhivatal, munkaügyi központ, földhivatal, falugazdász. Augusztus 31-ig regisztrálni kell a Kormányablakhoz tartozni kívánó köztisztviselőknek, ez a regisztráció jogvesztő hatályú.

6 6 A járáshoz fog tartozni a lakcímnyilvántartás, de a feladat ellátása helyben marad. Feladatfinanszírozás várható, mindenütt nagy a bizonytalanság. A közoktatásnál háromezer fő alatt lehet választani a feladatellátásban. Szalkszentmárton település akkora létszámú, hogy átlag feletti a feladatellátás, javasolta, hogy a többletfeladatokat fel kell vállalni, de elképzelhető, hogy éven belül visszakapjuk. Szeptember 30-ig nyilatkozni kell, de november végén látunk valamit a finanszírozásból és az már késő, információk hiányában kell majd söntést hozni a testületnek. Kéri a támogatást, a segítséget. Az eddigi társult feladatok szét lesznek bombázva, majd dönteni kell. A Művelődési Ház, a Könyvtár kérdéses, januártól megkaphatjuk feladatnak a Múzeumot. A törvény szerinti határidőket tartanunk kell, folyamatos az adatkérés, az adatszolgáltatás. Bízunk benne, hogy határidőre pontosan meg tudjuk oldani ezeket a feladatokat. Káposztás Tibor polgármester hozzáteszi, hogy olyanban kell dönteni, aminek az anyagi hátterét nem tudjuk. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a múzeumot átvesszük? Tóth Ferenc jegyző válasza, ez nem kérdés a 1311/2012. (VIII.23.) Korm.határozat szerint nincs választási lehetőségünk. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy ha az önkormányzat vállalja, akkor az állam célzott támogatást ad, célirányzottak lesznek a költségvetési összegek, nem lehet átcsoportosítani. Tóth Ferenc jegyző helyesli, a támogatást arra kell fordítani, amire kapjuk. A közoktatást december 31-ig megfinanszírozzuk, ezt január 1-től az állam teszi meg. Az intézményi irányítási központokat folyamatosan hozzák létre. A Múzeum a miénk lesz. Tervek szerint a látogatottsági mutatók alapján fognak finanszírozni. A szalkszentmártoni múzeumban ezer látogató van. Kerner Erzsébet alpolgármester hozzáteszi, hogy a megyében a 3. a látogatottsága a múzeumunknak. Pinczel Mártonné külsős tag jelzi, hogy ha a belépő az Önkormányzatot illeti meg, akkor nem mindegy a látogatottság. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a finanszírozási sarokszámok az eddig kiadott nyilatkozatok alapján úgy változnak, hogy az - iparűzési adó - 20 %-át, - gépjármű adó - 60 %-át, - személyi jövedelemadó helyben maradó részére elvisz (Szja 8 %-át ), az - elvitt feladatokat ellátó normatívát elviszi. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy az iskolával az épületet is viszi? jobban jár az Önkormányzat? ha a bért viszi, az épületet és a költségeit is? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy az állam azt vállalja, hogy a szakmai szolgáltatásokat, költségeit biztosítja, nekünk az üzemeltetés marad, amennyiben a testület ezt vállalja. A közoktatási feladatok kiadásai közül a bér- és járulékai kb. a kiadások 80 %-a.

7 7 Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy jelenleg nem ismert, hogy milyen feltételeket szab az állam. Célszerű felvállalni, mert még nem tudjuk, de szeptember 30-ig mindenképpen nyilatkozni kell. Káposztás Tibor polgármester elmondja, ha megkapjuk a vízminta eredményét és ivóvízzé van nyilvánítva a kút, javasolja, hogy helyi rendeletet alkosson a testület. Kéri a testületet, hogy a szemetelést, a fürdést tiltsa be. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a rendelet megalkotása után ki büntethet? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy akárkit nem lehet kijelölni közterület-felügyelőnek. Az idén változott a jogi szabályozás, szabálysértést nem lehet kiszabni, a körzeti megbízott is megteheti a helyszíni bírságolást. 3/3 napirend Szalkszentmárton belterület forgalmi rend változás (Szóbeli előterjesztés) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy Jegyző Úr elkészíti a jogi kereteket is a következő ülésre. A Bajcsy Zsilinszky úttal kapcsolatban kéri, hogy a Képviselő-testület kérje meg a Magyar Közút KH-T, hogy közös bejárással forgalmi rend változást hozzon létre, hogy a teherautók az 51-es számú főútról a dunavecsei bejáró felől jöhessenek és 7,5 tonnás súlykorlátozással. Tóth Ferenc jegyző javasolja, hogy kezdeményezzük a bejárást, hogy milyen feltételek keletkeznek, mit kell a feleknek biztosítani. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a Közút kéri a testület kezdeményezését, majd eldöntjük, hogy mi a jó és mennyiben kerül. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javasolja, hogy az iskolánál a buszmegálló legyen megszüntetve. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a Közút felé a felkérést a bejárásra és a buszmegálló javaslatra. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 84/2012.(VIII.29.) Szalkszentmárton belterület forgalmi rend változás H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a

8 8 Magyar Közút Kh-t, hogy a 7,5 tonnás súlykorlátozás bevezetésére, valamint forgalmi rend változásra szakmai javaslatot tegyen úgy, hogy a Bajcsy Zsilinszky út és a Petőfi út (egyirányú utcák) ki legyen zárva a teherautó fogalom alól, valamint tegyen javaslatot az iskola előtti buszmegálló helyett új buszmegálló kiépítésére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Közút KHT-vel való kapcsolatfelvételre bejárás céljából. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: Pinczel Mártonné külsős tag javaslata, az Úttörő köz és a Kígyó köz földhivatali helyretétele, mert sajnos sok problémát okoz. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő jelzi, hogy a Hősök terére kellene közvilágítást szerelni. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy sajnos nagyon magas a kiépítési költsége, ha oszlop is kell, 100 méterre ½ millió forint, de a következő négyéves fejlesztés terhére beírjuk. 3/4 napirend Dr. Ranyák Mihály nyugdíjba vonulása (Szóbeli előterjesztés) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a doktorúr nyugdíjba vonulása alkalmára megvásárolták a dísztárgyakat, nagyon szépek és különlegesek. Szavazásra bocsájtja, hogy a Képviselő-testület testületi ülés alkalmával, vagy ünnepélyesebb keretek között a házasságkötő teremben szeretné megköszönni a munkáját? Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 85/2012.(VIII.29.) Dr. Ranyák Mihály házi gyermekorvos nyugdíjba vonulása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy Dr. Ranyák Mihály házi gyermekorvosnak ünnepélyes keretek között a házasságkötő teremben állófogadás

9 9 keretében köszöni meg 21 éves községünkben kifejtett gyógyító munkáját. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: Tóth Ferenc jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy szeptember 01-től tartós helyettesítésben Dr. Balázs Gizella lesz a gyermekorvos ugyanannyi óraszámban, mint a Doktor Úr volt. Tasson Ranyák Dr. Úr helyett Dr. Lebovics Valéria kunszentmiklósi gyermekorvos lesz. Bízunk benne, hogy a finanszírozási keretbe beleférünk. Szeptember 2. felében lesz kiírva a pályázat, november végi testületi ülésre reméljük, hogy lesz jelentkező. A praxisra információnk szerint még nem volt jelentkező, az asszisztencia marad december 31-ig határozott idejű szerződéssel, majd a továbbiakban a pályázó dönt, hogy kivel akar dolgozni. A rendelési idő ki van írva, viszont változik, mert alkalmazkodni kell a tassi rendelési időhöz is. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kéri a rendelési idő változását feltenni a honlapra. Gulyásné Horváth Tünde képviselő kérdése: Miért nem lehet visszahozni a vérvételt? Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy szakemberhiány miatt, de sajnos nincs szakemberképzés. Amint tudják biztosítani a laborban a személyzetet, akkor ismét lesz helyben lehetőség a szolgáltatásra. Pálinkás Gyuláné képviselő jelzi, hogy ő kimegy vérvételre, de csak fekvőbeteghez küldi a doktornő. Kerner Erzsébet alpolgármester jelzése, hogy a 13 óra 40-es busz bejövetelét szeretné kérni a dömsödi és a kiskunlacházi dolgozók és diákok érdekében. Gulyásné Horváth Tünde képviselő kérdése, hogy a temetkezéssel mi történt, hogy az egyik 4 órás munkavállaló felmondott? Tóth Ferenc jegyző válasza, hogy a temetkezési szolgáltatók megoldották eddig is a szállítási feladatokat nyilatkozataik szerint térítésmentesen, és ha valakivel kötünk is szerződést, csak december 31-ig. A testület döntsön idén a költségvetési koncepcióban költséghatékonyság címén az esetleges feladat kiszervezésről, mivel már a testületben már több éve napirenden van ez a kérdés. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a halottszállító autónak hány szállítása volt? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a testületnek állást kell foglalnia, hogy mit szeretne. Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja e temetkezési szolgáltatást Szalkszentmárton közigazgatási területén belül, vagy átengedi a vállalkozóknak, a szállításnál egy ember kevés. Mivel a vállalkozók a szállítási feladatot felvállalják egyre kevesebb munkánk van. Gulyásné Horváth Tünde képviselő elmondja, hogy a hozzá tartozó szolgáltató is teljesen ingyenesen végzi a kiszállítást.

10 10 Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy az Önkormányzatnak az egyház mint szerződéssel üzemeltető adjon garanciát arra, hogy ingyenes marad a lakosságnak az ellátás, amennyiben ingyenes így is, akkor a költségvetési rendeletben lehet szabályozni, hogy a státusz megszűnik. Szabó Gáborné képviselő köszöni szépen az augusztus 20-i színvonalas műsort és a lakosság nevében kéri, hogy ilyen előadóművészeket hozzanak jövőre is. Jelzi, hogy a Kossuth Lajos utcán és Bacsó Béla úton lévő aknafedél hangos, valamint biciklitároló szükséges lenne a zöldséges asztalokhoz a piacon. Gulyásné Horváth Tünde képviselő hozzáteszi, hogy a benzinkút és Gyökeresék előtt lévő aknafedél is mozog. Szabó Árpád képviselő javasolja a játszótérhez is a biciklitámasztó kihelyezését. Gulyásné Horváth Tünde képviselő kérdése, hogy a Fűzvölgyi-csatornánál, ahol nagyon sok fát kivágtak, lesznek-e pótolva? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy az vízügyi terület, az önkormányzatnak nincs köze hozzá, de pótlása 1-2 éven belül kötelező lesz, mivel erdő művelési ágú területről van szó, az engedélyezést, kötelezést a B.K.K.M. Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Kecskemét adja ki. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, Káposztás Tibor polgármester az ülést kor bezárja, a testületi ülés a továbbiakban zárt ülés keretében folytatódik. Tóth Ferenc sk. Jegyző Káposztás Tibor sk. polgármester

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám alatti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 22- én 8.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 48. 1 TARTALOMJEGYZÉK 48/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Elkészült: 2009. október 20.

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: Jegyzőkönyv Készült: Pécsely község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 25-én, 15:00 órai kezdettel Balatonszőlős, Dörgicse és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel közösen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án (kedden) 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-10/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 14 én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 99/2013. (IX.11.) Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása 100/2013.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 19-én 16 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2012. augusztus 30. napján 16 órakor Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében megtartott

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2016. április 20-án a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2007. november 20-án 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 11/1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 18/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 02-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Meghívó. 1./ Napközi otthonos óvoda nevelési programja. 2./ Szennyvíztelep üzemeltetésének meghatározatása. ,,:tpoje;. \, (";l ~ ; m }/ ~ i.

Meghívó. 1./ Napközi otthonos óvoda nevelési programja. 2./ Szennyvíztelep üzemeltetésének meghatározatása. ,,:tpoje;. \, (;l ~ ; m }/ ~ i. Tordas Község Polgánnestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502,467-655 Meghívó Értesítem, hogy képvíselőtestületünk 1999. szeptember 28-án (kedden) 15 órakor tartja ülését. Az ülés helye:

Részletesebben