Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés"

Átírás

1 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya igénylôlap é OKOSkártya zerzôdé HITEL típua Raiffeien Otthonteremtéi Kölcön (állami kamattámogatáal ) Raiffeien Lakáhitel Raiffeien Személyi Kölcön Ingatlanfedezettel Raiffeien Egyetlen Hitel,5 Az otthonteremtéi kamattámogatáról zóló 34/0 (XII.9.) korm. rendelet zerint új vagy haznált laká váárláához igényelhetô kamattámogatott kölcön. Ezen termékek eetén utólago lakáépítéi kedvezmény, illetve utólago fiatalok otthonteremtéi támogatáa vehetô igénybe, abban az eetben em, ha lakácélú hitel kerül igénybevételükkel kiváltára. 3 Az akció igénybevételének feltétele, hogy a hitel az aktuáli Lakoági Kondí ció Litában, az adott ajánlatra meghirdetett idôzakban kerüljön folyóítára. 4 Az akció rézleteit keree a Bank aktuáli Lakoági Kondíció Litájában. 5 A Raiffeien Egyetlen Hitel lakáhitel kiváltára kizárólag lakácélú hitel kiváltáa eetén igényelhetô. BANK TÖLTI KI! Igénylét benyújtó fiók kódja: betûvel zámmal Értékeítô azonoító kódja: Igényelt termék típua akció 3 : Elôzûré azonoítója igénylé eetén az akció(k), kedvezmény(ek) típua 4 : egyéb kedvezmény Igényelt hitel pénze: forint Folyóítá é törlezté pénze : forint Igényelt hitel özege (a folyóítá é törlezté pénzében): Igényelt hitel futamideje: Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárág: magyar egyéb: Caládi név: Születéi név: HITEL Feltételei forint alapú hitelek eetén Válaztott zámlavezetô fiók: A folyóítá é a törlezté pénze cak forint lehet. hónap kamatkedvezmény havi jóváírái kötelezettég é elvárt tranzakciózám vállaláa eetén A havi jóváírái kötelezettég é elvárt tranzakciózám teljeítééhez kapcolódó kamatkedvezményt a feltételek imeretében igénybe kívánom venni: A kamatkedvezmény a mindenkor aktuáli Lakoági Kondíció Litában feltüntetett feltételek zerint vehetô igénybe. Hitel célja új építéû laká váárláa haznált laká váárláa caládi eemény tanulmányok egézégügyi kiadá lakáhitel kiváltáa zabad felhaználáú jelzáloghitel kiváltáa egyéb: adó zemélye adatai lakáépíté Utónév: Anyja neve: Születéi hely : Születéi idô: év hó nap Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele 3 : Állandó lakcím: irányítózám helyég Állandó lakcím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonoa réztulajdonoa bérlôje caládtag lakáfelújítá lakácere gépkoci váárlá tartó fogyaztái cikk utazá fennálló kölcönének vizafizetée Raiffeien SOKOLDALÚ OKOSkártya Igénylée Az adó rézére (TOVÁBBIAKBAN OKOSKÁRTYA) OKOSkártyán feltüntetni kívánt név : Hitelkeret özege: , amely özeg megegyezik a napi váárlái limit özegével. 3 OKOSkártya-igénylô tudomáal bír arról, hogy a jelen OKOSkártya-igénylé alapján történô hitelbírálat lefolytatáának feltétele az ingatlanfedezete hitelre vonatkozó zerzôdé létrejötte é a hitel kifizetée. Az OKOSkártyát a Bank potai úton juttatja el az igénylô rézére. Kijelentem, hogy a jelen igénylé rézét képezô OKOSkártyára vonatkozó zerzôdée feltételeket átolvatam, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezôen elfogadom. Abban az eetben kérjük kitölteni, ha Ön az ingatlanfedezete hitel igénylée mellett Raiffeien dombornyomott Sokoldalú OKOSkártyát i igényel. Nem vonatkozik Önre az OKOSkártyára vonatkozó külön nyilatkozat, amennyiben igényel OKOSkártyát. Maximum 5 karakter. 3 A váárlái limit bármikor módoítható. OKOSkártya-igénylô (Adó) aláíráa: Raiffeien hitelfedezeti Védelem igénylée Biztoítái védelmet kérek adóra adóra é adótárra Válaztott biztoítái zolgáltatái comag: Bázi Extra Kijelentem, hogy a jelen igénylé rézét képezô, a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem igényléére vonatkozó nyilatkozatokat, hozzájáruláokat elolvatam, azokkal kivéve eetleg az egézégi állapotomra vonatkozó nyilatkozatokat egyetértek, é magamra nézve kötelezônek elfogadom. Tudomául vezem, hogy a Hitelfedezeti Védelem igénybevételének, a biztoítái zolgáltatá nyújtáának feltétele a Biztoítotti Nyilatkozat Raiffeien jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez bekezdé 5,6,7 pontjában megjelöltekben adott felhatalmazá. Egézégi állapotomra vonatkozóan az alábbiak zerint külön i nyilatkozom : Adó: az egézégi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóágnak Egézégi nyilatkozat kitöltéével nyilatkozom Adótár: az egézégi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóágnak Egézégi nyilatkozat kitöltéével nyilatkozom Tudomául vezem, hogy a Hitelfedezeti Védelem Extra zolgáltatái comag igénybevételének további feltétele, a Munkavizonyra vonatkozó nyilatkozat megtétele. Kijelentem hogy a Biztoítotti Nyilatkozat Raiffeien jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez III. pontban foglaltak megfelelnek a valóágnak.. Adó:. Adótár: Raiffeien Hitelfedezeti Védelmet igénylô Adó aláíráa : Adótár aláíráa : Abban az eetben kérjük kitölteni, ha Ön jelzálog alapú hitele mellé hitelfedezeti védelmet i zeretne igényelni. Nem vonatkozik Ön(ök)re a biztoítotti nyilatkozat, amennyiben igényel(nek) hitelfedezeti védelmet. Jelen Igénylé nyilatkozatai é a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem igénylée eetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájáruláai fejezet a Raiffeien Bank Zrt. é az UNIQA Biztoító Zrt. között létrejött biztoítái zerzôdé zerve rézét képezi. Amennyiben a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem igénylée eetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájáruláai fejezet II. pontjának nyilatkozatait magára nézve tudja elfogadni úgy lehetôége van külön Egézégi nyilatkozat kitöltéére, mely alapján a biztoító kockázat-elbírálát végez. utca házzám, lépcôház emelet ajtó Érteítéi cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítózám helyég Érteítéi cím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén utca házzám, lépcôház emelet ajtó 08-C-953 L.II Bank Adó Adótár Tanú Tanú

2 ADÓS SZEMÉLYES ADATAI folyt. Mobiltelefonzám: / Típua: elôfizetée feltöltôkártyá Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Munkahelyi telefonzám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonréze: laká / nyaraló / egyéb: / Caládi állapota: háza élettár elvált özvegy egyedülálló Szakképzettége: Legmagaabb ikolai végzettége: egyetem fôikola egyéb felôfokú érettégi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíja egyéb: Amennyiben magyarorzági a zületéi hely, akkor kérjük az orzágot i megadni. Az új típuú zemélyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatóági igazolvánnyal együtteen fogadjuk el. 3 Cak akkor kérjük kitölteni, ha az Adó tulajdono a fedezetként felajánlott ingatlanban. Adó jövedelmi adatai Az adó havi nettó jövedelme: A háztartá átlago havi kiadáa (közüzemi díjak, biztoítáok, egyéb megélhetéi költégek): Az adó házatárának/élettárának bankzámlával igazolt havi nettó jövedelme: Kereôk záma a aját háztartában: fô Eltartottak záma a aját háztartában: fô Adó bankkapcolatai Má banknál vezetett bankzámlái: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozánál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcön, kamat, díj) fennálló tartozáai : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Amennyiben a Raiffeien Banknál, vagy annak érdekeltégi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeien Lízing Zrt.), illetve má hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozánál bármilyen jogcímen jelenleg i fennálló tartozáal rendelkezik, kérjük, tölte ki. Fennálló hitel vizafizetée cak Raiffeien Személyi Kölcön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeien Egyetlen Hitel igénylée eetén lehetége. adótár zemélye adatai Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárág: magyar egyéb: Caládi név: Utónév: Születéi név: Anyja neve: Születéi hely : Születéi idô: év hó nap Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele 3 : Állandó lakcím: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Állandó lakcím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonoa réztulajdonoa bérlôje caládtag Bank Adó Adótár Tanú Tanú

3 ADÓSTÁRS SZEMÉLYI ADATAI folyt. Érteítéi cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítózám helyég Érteítéi cím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén utca házzám, lépcôház emelet ajtó Mobiltelefonzám: / Típua: elôfizetée feltöltôkártyá Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Munkahelyi telefonzám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonréze: laká / nyaraló / egyéb: / Caládi állapota: háza élettár elvált özvegy egyedülálló Szakképzettége: Legmagaabb ikolai végzettége: egyetem fôikola egyéb felôfokú érettégi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíja egyéb: Amennyiben magyarorzági a zületéi hely, akkor kérjük az orzágot i megadni. Az új típuú zemélyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatóági igazolvánnyal együtteen fogadjuk el. 3 Cak akkor kérjük kitölteni, ha Adótár tulajdono a fedezetként felajánlott ingatlanban Adótár jövedelmi adatai Az adótár havi nettó jövedelme: A háztartá átlago havi kiadáa (közüzemi díjak, biztoítáok, egyéb megélhetéi költégek): Az adótár házatárának/élettárának bankzámlával igazolt havi nettó jövedelme: Kereôk záma a aját háztartában: fô Eltartottak záma a aját háztartában: fô Adótár bankkapcolatai Má banknál vezetett bankzámlái: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozánál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcön, kamat, díj) fennálló tartozáai : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Amennyiben a Raiffeien Banknál, vagy annak érdekeltégi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeien Lízing Zrt.), illetve má hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozánál bármilyen jogcímen jelenleg i fennálló tartozáal rendelkezik, kérjük, tölte ki. Fennálló hitel vizafizetée cak Raiffeien Személyi Kölcön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeien Egyetlen Hitel igénylée eetén lehetége. FEDEZETKÉNT SZOLGÁLÓ INGATLAN ADATAI Ingatlan címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Helyrajzi záma: Alapterülete: m Szobák záma: Építé éve: Vételár/piaci érték: Ingatlan Általáno Forgalmi Adó é telekár nélküli vételára (új laká váárláa eetén): Ingatlan típua: caládi ház téglaépítéû laká panellaká nyaraló egyéb: Adó tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? Adótár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? A fedezetként zolgáló ingatlan megegyezik a megváárolni kívánt ingatlannal (cak lakáváárlái célú hitelek eetén töltendô ki)? Amennyiben a fedezetként zolgáló ingatlan megegyezik a megváárolni kívánt ingatlannal, a megváárolni kívánt ingatlan adatai rézt zükége kitölteni. Bank Adó Adótár Tanú Tanú

4 TulajdonotÁr / hazonélvezô zemélye adatai I. tulajdonotár hazonélvezô Neve: Születéi neve: Anyja neve: Állampolgárága: magyar egyéb: Születéi dátuma: év hó nap Születéi helye : Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele: Címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Tulajdonotár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? 3 II. tulajdonotár hazonélvezô Neve: Születéi neve: Anyja neve: Állampolgárága: magyar egyéb: Születéi dátuma: év hó nap Születéi helye : Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele: Címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Tulajdonotár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? 3 III. tulajdonotár hazonélvezô Neve: Születéi neve: Anyja neve: Állampolgárága: magyar egyéb: Születéi dátuma: év hó nap Születéi helye : Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele: Címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Tulajdonotár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / További ingatlanfedezetek záma, melyet/melyeket a Melléklet(ek) tartalmaz(nak): darab Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? 3 Amennyiben magyarorzági zületéi hely, akkor kérjük az orzágot i megadni. Az új típuú zemélyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatóági igazolvánnyal együtteen fogadjuk el. 3 Ebben az eetben házatári nyilatkozat kitöltée zükége. megváárolni kívánt INGATLAN ADATAI Ingatlan címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Helyrajzi záma: Alapterülete: m Szobák záma: Építé éve: Projekt megnevezée: Ingatlan azonoítója a projektcégnél: Vételár/piaci érték: Ingatlan Általáno Forgalmi Adó é telekár nélküli vételára (új laká váárláa eetén): Foglaló özege: Ingatlan típua: caládi ház téglaépítéû laká panellaká nyaraló egyéb: Adó tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Adótár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? A fedezetként zolgáló ingatlan megegyezik a megváárolni kívánt ingatlannal? Ebben az eetben házatári nyilatkozat kitöltée zükége. ADATKEZELÉS Igénylô/k/ a jelen kölcönigénylé aláíráával az Adatkezelé fejezet. pontjában rögzített adatkezeléhez hozzájárulnak járulnak hozzá. Bank Adó Adótár Tanú Tanú

5 Raiffeien Otthonteremtéi KÖLCSÖN igénylée eetén töltendô ki Raiffeien Otthonteremtéi Kölcön (állami kamattámogatáal*) Kamattámogatát igénylô zemély: adó adótár Együttköltözôk záma: ebbôl gyermekek záma: Eltartott, közö háztartában élô é az igénylôvel a megváárolt új lakába együttköltözô gyermekek¹ (kizárólag új laká váárlá eetén kell kitölteni): Születéi caládi é utónév: Anyja zületéi caládi é utóneve: Születéi hely: Születéi idô: év hó nap Adóazonoító jel: Születéi caládi é utónév: Anyja zületéi caládi é utóneve: Születéi hely: Születéi idô: év hó nap Adóazonoító jel: Születéi caládi é utónév: Anyja zületéi caládi é utóneve: Születéi hely: Születéi idô: év hó nap Adóazonoító jel: Születéi caládi é utónév: Anyja zületéi caládi é utóneve: Születéi hely: Születéi idô: év hó nap Adóazonoító jel: Tudomául vezem, hogy a hitelcéllal érintett ingatlanban a hitelcél megvalóuláát követôen legalább 50%-o tulajdoni hányadot kell zerez. Tudomául vezem, hogy a hitelcéllal érintett ingatlanban a hitelcél megvalóuláát követôen lakóhelyet kell léteíte é a hitelcél megvalóuláát követôen egy éven belül bejelentem a Bank felé a lakcímet igazoló hatóági igazolványomat. Kijelentem, hogy az eladó a Polgári Törvénykönyvrôl zóló 959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685 b) pontja értelmében hozzátartozóm. Adó Adótár Amennyiben az eladó magánzemély, ha jogi zemély, jogi zemélyiég nélküli gazdaági táraág vagy egyéni vállalkozó, abban az eetben kijelentem, hogy az eladóval állok tulajdonoi kapcolatban. Adó Adótár Kötelezettéget vállalok arra, hogy a aját erônek legfeljebb a telekárat i tartalmazó vételár 0%-ával cökkentett rézét az eladó által megjelölt a pénzforgalmi zolgáltatá nyújtááról zóló törvényben meghatározott fizetéi zámlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcöntartozát nyilvántartó technikai zámlára teljeítem. Kötelezettéget vállalok arra, új laká váárláa eetén legkéôbb a kölcön folyóítááig bemutatom az adávételi zerzôdében zereplô vételár megfizetéét igazoló, aját névre zóló, az általáno forgalmi adóról zóló törvény elôíráainak megfelelô zámlát. Kijelentem, hogy új laká váárláa eetén legkéôbb a támogatái idôzak lejártáig a haználatba vételi engedélyt a hitelintézet rézére bemutatom. Tudomául vezem, hogy amennyiben a hitelcéllal érintett ingatlanra még ninc jogerô haználatbavételi engedély, abban az eetben má ingatlanfedezet bevonáát i elfogadja a Bank, amennyiben megfelel a Bank által fedezetként elfogadható ingatlanfedezetek körének. Kijelentem, hogy otthonteremtéi kamattámogatát még vettem igénybe é vizafizetett otthonteremtéi kamattámogatáal em rendelkezem. ¹ vér zerinti, örökbe fogadott, gyámág alatt álló (gyámág alatt álló gyermekként cak az fogadható el, aki az igénylôvel legalább év együtt él é általa eltartott gyermek: a váárló eltartottja é a) a 6. életévét még töltötte be, b) a 6. életévét már betöltötte, de oktatái intézmény nappali tagozatán tanul, é a 5. életévét még érte el, vagy c) a 6. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképeégû zemély é ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt elôreláthatóan zûnik meg;) ² a Polgári Törvénykönyv 685. (b) pontja zerint közeli hozzátartozók: a házatár, a bejegyzett élettár, az egyene ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a motoha- é nevelt gyermek, az örökbe fogadó-, a motoha- é a nevelô zülô, valamint a tetvér, az élettár; hozzátartozó továbbá: az élettár, az egyeneágbeli rokon házatára, bejegyzett élettára, a jegye, a házatár, a bejegyzett élettár egyeneágbeli rokona é tetvére, valamint a tetvér házatára, bejegyzett élettára Hozzájárulok ahhoz, hogy termézete zemélyazonoító adataimat, állampolgárágomra vagy hontalanágomra vonatkozó adataimat, lakcímemet, potacímemet, zemélyazonoító igazolványom zámát vagy úti okmányom zámát, azóazonoító jelemet, valamint a kamattámogatára vonatkozó infor má ciókat a kamattámogatá zabályzerû igénybevételének ellenôrzée céljából a Raiffeien Bank a Magyar Államkinctár é az állami adóhatóág rézére átadja. Kijelentem, hogy a Nemzetgazdaági Miniztérium tájékoztatóját a hatályo kamattámogatott kölcönökrôl é a lakáépítéi támogatáok feltételeirôl kézhez kaptam. Kijelentem, hogy a Raiffeien Bank Zrt. Egyedi ügyféltájékoztatóját kézhez kaptam. Kijelentem, hogy a Raiffeien Bank Zrt. általáno ügyféltájékoztatóját a Raiffeien Otthonteremtéi Kölcönrôl kézhez kaptam. *az otthonteremtéi kamattámogatáról zóló 34/0 (XII.9.) korm. rendelet zerint új vagy haznált laká váárláához igényelhetô kamattámogatott kölcön Helyég: Dátum: év hó nap Bank Adó Adótár Tanú Tanú

6 Raiffeien Bank Zrt. Felügyeleti hatóág neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete zékhelye: 03 Budapet, Kriztina krt. 39. Nyilatkozatok Ingatlanfedezete hitelre é/vagy Sokoldalú OKOS kártyára (továbbiakban OKOSkártya) vonatkozó általáno nyilatkozatok. Ingatlanfedezete hitelek vonatkozáában Adó é Adótár, OKOSkártya vonatkozáában arra az eetre i, ha az igénylé elfogadáa eetén a Sokoldalú OKOSkártya zerzôdé a felek között létrejön OKOSkártyaigénylô (a továbbiakban együtteen: Igénylô) tudomáal bírnak arról, hogy a Bank jogoult a jelen igényléen megadott, illetve a Bank rézére átadott dokumentumokban feltüntetett valamennyi adatukat ideértve a termézete zemélyazonoító, lakcím é a bemutatott elôdlege zemélyazonoító okmány adatait az adatzolgáltatónál, illetve a BM Központi Hivatalánál ellenôrizni. A BM Központi Hivatal az elôdlege zemélyazonoító okmány eetlege elveztéérôl, ellopááról, megemmiüléérôl, találááról, megkerüléérôl adatokat zolgáltat a Bank rézére. A Bank jogoult továbbá az Igénylô kötelezettégeinek ellenôrzée, illetve a Bank kötelezettégvállaláainak teljeítée céljából Igénylô zemélyi-, betét-, hitel- é kockázati adataira vonatkozó tájékoztatát é ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az Igénylôtôl bekérni.. A jelen igénylé melléklete é egyben elválazthatatlan réze Igénylô a) elôdlege é máodlago zemélyazonoító okmány máolata b) munkáltatója által kiállított munkáltatói igazolá c) vállalkozók, valamint gazdaági táraágban tulajdonrézel rendelkezôk eetén NAV jövedelemigazolá é igazolá a köztartozáokról, valamint egyéni vállalkozói igazolvány máolata d) nyugdíjaok eetén éve nyugdíjérteítô máolata e) utoló kéthavi lakoági bankzámlakivonat eredeti példánya. Igénylô é kézfizetô keze vállalják, hogy jövedelemigazoláukat egyéni vállalkozók eetében kötelezôen, egyébként pedig a Bank által zükégenek tartott eetben az adóhatóágtól bezerzik é a Bank rendelkezéére bocátják. Igénylô jelen igénylé aláíráával felhatalmazza a Bankot arra, hogy jövedelem igazoláát a Bank az adóhatóágtól közvetlenül kikérje, illetve meg keree az adóhatóágot az Igénylô által catolt jövedelem igazolá tartalmának é hiteleégének ellenôrzée céljából. 3. Igénylô tudomául vezi, hogy a Bank a jelen igényléen rögzített adatai ellenôrzée é a kölcönnyújtá, illetve az OKOSkártya kibocátá kockázatának felmérée végett az általa kialakított zempontok alapján hitelbírálatot végez. A jelen igénylé befogadáa a Bank rézérôl jelent emmiféle kötelezettégvállalát az igényelt köl cön nyújtáára, illetve az igényelt OKOSkártya kibocátáára. A hiteldokumentáció benyújtáával egyidejûleg Adó kötele a Banknak a kölcön fedezeteként felajánlott ingatlan értékbecléének Bank által elfogadott értékbeclôvel történô elkézíttetéére megbízát adni. Ingatlanfedezete hitelre vonatkozó kü lön nyilatko za tok. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Bank az Adó/Adótár hitelképeégét megfelelônek ítéli, úgy írában érteíti Adót az elôzeteen engedélyezett kölcön özegérôl, a kölcönzerzôdé megkötéének idôpontjáról é további feltételeirôl. Az értékbecléen túlmenôen Bank felhíváára Adó kötele a Bank rendelkezéére bo cátani az ingatlan kivitelezéével, léteítéével kap colato valamennyi, a Bank által zükégenek tartott dokumentumot (így különöen táraházi alapító okiratot, építéi, illetve haználatbavételi engedélyt, mûzaki tervdokumentációt tb.). Adó é Adótár tudomául vezik, hogy lakáváárlához igényelt kölcön en gedélyezée eetén a kölcönzerzôdé megkötéének feltétele a jelen köl cön igényléen megjelölt, a kölcönbôl megváárolandó ingatlanra vonatkozó véglege adávételi zerzôdé megkötée a Bank által elfogadható tartalommal, valamint annak benyújtáa az illetéke földhivatalhoz. Bank a köl cön igénylé benyújtáakor az Adó rézére írábeli tájékoztatót ad át, amely tartalmazza az ingatlan adávételi zerzôdé Bank által nélkülözhetetlennek minôített alaki é tartalmi kellékeit. Adó é Adótár a jelen kölcönigénylé aláíráával kijelentik, hogy a tájékoztató anyagot átvették, megimerték é tudomául vezik, hogy a Bank megtagadhatja az engedélyezett kölcön folyóítáát, amennyiben az ingatlan adávételi zerzôdé a Bank megítélée zerint a Bank által elôírt követelményeknek felel meg. 3. Adó é Adótár tudomául vezik továbbá, hogy Bank a kölcönt kizárólag a kölcönzerzôdében meghatározott folyóítái feltételek teljeítée eetén folyóítja, illetôleg bocátja Adó rendelkezéére. 4. A kölcönigénylé elutaítááról a Bank írábeli érteítét küld az Adó rézére. Adó é Adótár tudomáal bírnak arról, hogy a Bank a hitelbírálat alapján hozott döntéét indokolja é a bírálat zempontjait, illetve a Bank döntéét Adó, illetve Adótár kifogáolhatja meg. 5. Bank a kölcönzerzôdé megkötéével egyidejûleg a jelen köl cönigényléen megjelölt ingatlan(ok)ra az ingatlan tulajdonoaival jelzálog zerzôdét/önálló zálogjogot alapító zerzôdét köt, amelynek alapján elôhelyi jel zá log jo got/önálló zálogjogot, továbbá lakáváárlái cél eetében a biztoítékként fel ajánlott ingatlan(ok)ra elidegenítéi é terheléi tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartába. Ezen ingatlan(ok) tártulajdonoa(i) a jelen köl cön igénylé elfogadáa eetén kötele(ek) az ingatlanra vonatkozó jelzálog zer zôdé/önálló zálogzerzôdé aláíráával hozzájárulni ahhoz, hogy a Bank jelzálogjoga/önálló zálogjoga a tártulajdono(ok) tulajdoni illetôégére i bejegyzére kerüljön, továbbá köteleek kézfizetô kezeéget vállalni Adó é Adótár kölcönzerzôdébôl eredô kötelezettégeiért. A fedezetül zolgáló ingatlan hazonélvezôje kötele kézfizetô kezeéget vállalni az Adó é Adótár kölcönzerzôdébôl eredô kötelezettégeiért. 6. Adó é Adótár, valamint kézfizetô keze(ek) köteleek aját költégükön a kölcönzerzôdébôl, illetôleg kézfizetô kezeégvállalából eredô kötelezettégeiket tartalmazó, közjegyzôi okiratba foglalt a Bank által elfogadható tartalmú egyoldalú kötelezettégvállaló nyilatkozatot tenni é ezen közjegyzôi okirat hitele kiadmányát a Banknak benyújtani. I. Adó é Adótár jövedelmi adatai zekciók kiegézítée: Adó é Adótár közö háztartában élnek: II. Adó é zálogkötelezett, illetve adóal közö háztartában élô zemély kapcolata Alulírott Adó kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adó kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adó kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. *A helye zerepkör aláhúzandó, közö háztartában élô zemélyre vonatkozó adatokat kiegézítô jövedelem bezámítáa eetén zükége kitölteni. **Közeli hozzátartozó a Ptk 685. b) pont zerint a házatár, a bejegyzett élettár, az egyeneágbeli rokon, az örökbefogadott, a motoha- é a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a motoha- é a nevelô zülô, valamint a tetvér. Bank Adó Adótár Tanú Tanú

7 III. Adótár é zálogkötelezett, illetve adótáral közö háztartában élô zemély kapcolata Alulírott Adótár kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adótár kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adótár kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. *A helye zerepkör aláhúzandó, közö háztartában élô zemélyre vonatkozó adatokat kiegézítô jövedelem bezámítáa eetén zükége kitölteni. **Közeli hozzátartozó a Ptk 685. b) pont zerint a házatár, a bejegyzett élettár, az egyeneágbeli rokon, az örökbefogadott, a motoha- é a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a motoha- é a nevelô zülô, valamint a tetvér. OKOSkártyára vonatkozó külön rendelkezéek. Szerzôdô felek. Szerzôdô felek egyrézrôl a Raiffeien Bank Zrt. (zékhely: 054 Budapet, Akadémia utca 6., cégjegyzékzám: , nyilvántartó bíróág: Fôvároi Törvényzék Cégbíróága, tevékenyégi engedély záma: /99, dátuma: 99. áprili 3., továbbiakban: Bank), márézrôl a zerzôdében OKOSkártya-igénylôként megnevezett, celekvôképe termézete zemély.. A zerzôdé létrejötte, felmondá.. A Felek megállapodnak abban, az OKOSkártya-igénylô pedig kifejezetten tudomául vezi, hogy a zerzôdé létrejöttének feltétele, hogy a Bank az utólago vizgálat orán az igénylét a Bank által kialakított bírálati zempontok alapján a zerzôdében rögzített feltételekkel megfelelônek minôíte. OKOSkártya-igénylô tudomáal bír arról, hogy a Bank jogoult az OKOSkártyához kapcolódó hitelkeret özegét az igénylében foglalttól eltérô alaconyabb özegben meghatározni, é errôl az OKOSkártya-igénylôt telefonon kereztül érteíteni. A Bank ajánlatának OKOSkártya-igénylô általi elfogadáa eetén a felek között az OKOSkártya zerzôdé az ajánlat zerinti tartalommal a.4 pontnak megfelelôen létrejön. Amennyiben OKOSkártya-igénylô a Bank ajánlatát fogadja el, úgy a felek között a zerzôdé jön létre, é a Bank a. pont zerint jár el. OKOSkártya-igénylô tudomáal bír továbbá arról, hogy a Bank az utólago vizgálat alapján hozott döntéét indokolja é a bírálat zempontjait, illetve a Bank döntéét az OKOSkártya-igénylô kifogáolhatja meg... Amennyiben az utólago vizgálat eredményét a Bank minôíti megfelelônek, úgy a zerzôdé jön létre, é errôl a Bank írábeli érteítét küld az OKOSkártya-igénylô rézére..3 OKOSkártya-igénylô tudomáal bír arról, hogy a Sokoldalú OKOSkártya igénylé hatályát vezti, amennyiben annak elfogadáát megelôzôen az igényelt ingatlanfedezete hitelre vonatkozó hitelzerzôdé megzûnik..4 A Bank a kártyaigénylé elfogadáának tényérôl (beleértve a módoított feltételekkel történô elfogadát i) az érteítôlevében érteíti az OKOSkártyaigénylôt. Az érteítôlevél tartalmazza a megállapított hitelkeret özegét, az aktuáli kondíciókra érvénye Telje Hiteldíj Mutató (THM) értéket, az irányadó kamat mértékét, továbbá az OKOSkártya-igénylô által fizetendô telje özeget. Az érteítôlevél a zer zôdé elválazthatatlan rézét képezi. A THM zámítáánál figyelembe vett díjakat, költégeket jogzabály állapítja meg. A THM zámítáa orán figyelembe vett költégeket é azok özzegét a Bank mindenkor hatályo Lakoági Kondíció Litája tartalmazza. OKOSkártya-igénylô kijelenti, hogy a jelen pontban említett díjakról é költégekrôl a jelen zerzôdé aláíráát megelôzôen a zükége tájékoztatát megkapta, erre tekintettel kerül or a zerzôdé aláíráára..5 A Sokoldalú OKOSkártya kibocátáa eetén a Bank a kártyát é a hozzá tartozó PIN kódot potai úton kézbeíti az OKOSkártya-igénylô rézére. OKOSkártya-igénylô a zerzôdé aláíráával kifejezetten megbízza a Bankot a Sokoldalú OKOSkártya é a hozzá tartozó PIN kód rézére történô potázáával..6. A Sokoldalú OKOSkártyához kapcolódó jogvizony az igénylé elfogadáát tartalmazó Érteítôlevél Bank által történô potára adáát követô ötödik napon határozatlan idôre jön létre, azonban az cak a potai úton kézbeítére kerülô bankkártya OKOSkártya-igénylô által történô aktiváláával lép hatályba. OKOSkártya-igénylô kijelenti, hogy a kártya aktiváláával az Érteítôlevélben foglalt feltételeket ráutaló magatartáal kifejezetten elfogadja. OKOSkártya-igénylô kifejezetten tudomául vezi, hogy amennyiben a kártya a Bank általi potára adáától zámított 30 napon belül kerül aktiválára, a Bank a kártyát letilthatja. A letiltá idôpontjában a zerzôdé hatályba lépé nélkül megzûnik, e tényrôl a Bank az OKOSkártya-igénylôt írában érteíti..7. A kártyára vonatkozó zerzôdé létrejöttének a napjától zámított tizennégy napon belül OKOSkártya-igénylô jogoult a zerzôdét felmondani. A felmondái jogot határidôben érvényeítettnek kell tekinteni, ha az OKOSkártya-igénylô a felmondára nyitva álló határidôben a Bank Hitelcentrum Fôoztálya rézére címzett felmondái nyi lat ko zatát potára adja vagy zemélyeen átadja a Bank bármely bankfiókjában. OKOSkártya-igénylô a felmondáról zóló nyilatkozat elküldéét követôen haladéktalanul, de legkéôbb harminc napon belül kötele a felhaznált Hitelkeret özegét é a Hitelkeret beállítáának idôpontjától a vizafizeté idôpontjáig a zerzôdé alapján felzámítható kamatot a Bank rézére megfizetni. Az OKOSkártyaigénylô felmondái jogának a gyakorláa a zer zôdéhez kapcolódó eetlege járuléko zolgáltatáokra vonatkozó zerzôdét i megzünteti, ide értve a bankzámla é a bankzámlához kapcolódó pénzforgalmi zolgáltatáokra vonatkozó zerzôdéeket..8. OKOSkártya-igénylô 5 napo, a Bank kettô hónapo felmondái idô közbeiktatáával jogoult a zerzôdét rende felmondáal felmondani. Rende felmondá eetén az OKOSkártya-igénylô a felmondái idô lejártával kötele a kártya haználatából eredôen fennálló öze tartozát a Bank rézére megfizetni. OKOSkártya-igénylô kötele a felmondái idô lejártát követôen i a kártya haználatából eredôen beérkezô terheléeket a Bank rézére megfizetni. 3. Irányadó zabályok, jogviták 3.. A Bank é az OKOSkártya-igénylô között létrejövô OKOSkártya zer - zôdét a kártyaigénylé Bank általi elfogadáa eetén a zerzôdé rézét képezô igénylôlap é zerzôdé, az Érteítôlevél, továbbá a Bank mindenkor hatályo Általáno Üzleti Feltételek bankkártyára é hitelkártyára vonatkozó rendelkezéei együtteen képezik. 3.. A zerzôdében zabályozott kérdéekre különöen a Bank Általáno Üzleti Feltételek, Lakoági Üzletzabályzata, a Lakoági Kondíció Litája, a Polgári Törvénykönyv, é a pénzforgalomról é bankhitelrôl zóló hatályo jog zabályok az irányadók A zerzôdé elválazthatatlan rézét képezi a Bank Lakoági Üzletza bályzata, Általáno Üzleti Feltételek é Lakoági Kondíció Litája. OKOSkártya-igénylô a zerzôdé aláíráával kijelenti, hogy a hivatkozott üzletzabályzatok é Kondíció Lita zövegérôl é feltételeirôl a zerzôdé aláíráát megelôzôen tájékozódott, azokat elfogadja é a zerzôdét ezen feltételek imeretében írja alá. OKOSkártya-igénylô a zerzôdé aláíráával kijelenti, hogy a Lakoági Üzletzabályzat, a Bank Általáno Üzleti Feltételek, valamint a Lakoági Kondíció Lita egy példányát a Banktól átvette. OKOSkártya-igénylô kijelenti é igazolja továbbá, hogy a Bank a zerzôdé megkötéét megelôzôen, kellô idôben tájékoztatta a zerzôdéhez kapcolódó adatokról. A Bank által az OKOSkártya-igénylônek átadott, a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozó adatokat tartalmazó, az OKOSkártyaigénylô aláíráával ellátott formanyomtatvány a jelen zerzôdé. zámú mellékletét képezi A jelen zerzôdéel kapcolatoan felmerült vitá ügyeket a Felek megkíérlik kölcönö megegyezé útján rendezni, amelynek ikertelenége ee tére a jelen pont következô bekezdéében meghatározott kivétellel hatákörtôl függôen a Budapeti XX., XXI. é XXIII. Kerületi Bíróág, illetve Bank Adó Adótár Tanú Tanú

8 a Győri Törvényzék kizárólago illetékeégét kötik ki. A zer zôdébôl eredô pénzköveteléi igényüket a Felek fizetéi meghagyáo eljárá útján i érvényeíthetik. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fizetéi meghagyáo eljárára, valamint a fizetéi meghagyáo eljárá perré alakuláa eetén a pere eljárára i a mindenkor hatályo jog zabályok ze rinti illetékeégi zabályok irányadók. OKOSkártya-igénylô tudomáal bír arról, hogy a zerzôdé megkötéével é teljeítéével kapcolato vitá ügyek rendezée érdekében általa igénybe vett, valamint az eljárában hozott határozatnak a Bank veti alá magát. 4. Vegye rendelkezéek 4.. OKOSkártya-igénylô felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben teljeíti a zerzôdében meghatározott fizetéi kötelezettégét, úgy a Bank munkáltatóját megkeree, é információt kérjen OKOSkártya-igénylô munkavállalói minôégének fennállááról, valamint tudomáára hozza a kéedelme teljeíté tényét a tartozá özegzerû megjelölée nélkül, egyidejûleg egyezteen a bérletiltá lehetôégérôl. 4.. OKOSkártya-igénylô tudomául vezi, hogy a Bank a hitelkeret felülvizgálata orán a hitelkeret további rendelkezére tartáához zükége megalapozott dönté meghozatala érdekében - a jelen zerzôdé fennállta alatt bármikor jogoult az OKOSkártya-igénylôre vonatkozóan a KHR nyilvántartáából információt kérni, é amennyiben az OKOSkártya-igénylô zerepel a KHR negatív lita nyilvántartáában, abban az eetben jogoult a zerzôdét azonnali hatállyal felmondani. 4.3 Amennyiben a zerzôdé valamely rendelkezée vagy rendelkezéének egy réze hatályát vezti vagy végrehajthatatlan, ez érinti a többi rendelkezé hatályát. Ebben az eetben a Felek köteleek a mindenkori érvénytelen rendelkezét olyan hatályo vagy végrehajtható rendelkezéel helyetteíteni, amely a lehetô legjobban megfelel a hatályát veztett vagy végrehajthatatlan rendelkezé zellemének, gazdaági célkitûzéének é tartalmának. 5. A zerzôdé módoítáa A Bankot megilletô, a zerzôdében kikötött kamatok, díjak é költégek, illetve az egyéb zerzôdéi feltételek egyoldalú módoítáára, illetve ahhoz kap co lódóan az OKOSkártya-igénylôt megilletô jogokra a Bank mindenkor hatályo Általáno Üzleti Feltételek. réz XIX. fejezetében foglalt rendelkezéek az irányadók. 6. Sokoldalú OKOSkártya 6.. A Sokoldalú OKOSkártya egy olyan kézpénz-helyetteítô fizetéi ezköz, amely a zerzôdében meghatározott módon egyeíti a Bank Általáno Üzleti Feltételekben meghatározott hitelkártyára é bankkártyára vonatkozó zolgáltatáokat. Ennek megfelelôen a zerzôdében zabályozott eetekben elôdlegeen az Általáno Üzleti Feltételekben a hitelkártyára, az ott zabályozott kérdéekben a bankkártyára vonatkozó feltételek az irányadóak. A kártya haználata orán a mindenkori Lakoági Kondíció Litában a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozóan meghatározott díjak kerülnek felzámítára. A Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankzámlához kapcolódó jutalékokat, díjakat, költégeket a Bank mindenkor hatályo Lakoági Kondíció Litája tartalmazza. 6.. A Sokoldalú OKOSkártyával végrehajtott váárlái tranzakció eetén a váárlá telje özege a Sokoldalú OKOSkártyához rendelt hitelkártyazámlán rendelkezére álló hitelkeret felhaználható egyenlegét cökkenti. Abban az eetben, ha (i) a tranzakció végrehajtáához rézben vagy egézben a zükége hitelkeret áll rendelkezére, (ii) a kártyá tranzakció eetében történik engedélykéré (authorizáció), (iii) a váárlái tétel a tranzakció dátumát követô 5 napon túl érkezik be, vagy (iv) bármely má okból az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt hitelkártya-zámla terhelée akadályba ütközik, a Bank a váárlá telje özegével az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankzámláját terheli meg. A hitelkártya-zámlán e et legeen terhelt coporto bezedéi megbízáok váárlái tranzakciónak minôülnek. 6.3 A Bank a Sokoldalú OKOSkártyával végrehajtott kézpénzfelvételi (ATM) tranzakció telje özegét elôdlegeen az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankzámlájára terheli. Amennyiben a bankzámlán a zükége fedezet áll rendelkezére, de a hitelkeret terhére teljeít hetô a tranzakció telje özege é az OKOSkártya-igénylô jogoult a hitelkeret terhére történô kézpénzfelvételre, úgy a Bank a kézpénzfelvétel telje özegét a hitelkártya-zámlára terheli. Amennyiben a tranzakció telje özege teljeíthetô em az OKOSkártya-igénylô bankzámlája, em a hitelkártya-zámla terhére úgy a kézpénzfelvétel vizautaítára kerül. A Bank küld külön érteítét arról, ha a kézpénzfelvétel a hitelkeretbôl kerül teljeítére. A kézpénzfelvételi tranzakció útján a hitelkeret terhére felvett özeg a mindenkor hatályo Lakoági Kondíció Litában meghatározott módon ka ma tozik. A hitel keret terhére történô kézpénzfelvétel lehetôégét a Bank minden eetben bírálatot követôen biztoítja A Sokoldalú OKOSkártyára irányadó Kondíció Litában meghatározott kézpénzfelvételi tranzakciók utáni díjakkal é az éve kártyadíjjal az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankzámlája kerül minden eetben megterhelére. Minden egyéb, a Kondíció Litában meghatározott díjjal vagy költéggel az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt hitelkártya-zámla kerül terhelére A Bank a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozó, Általáno Üzleti Feltételekben meghatározott fizetéi határidôt naptári napokban tezi közzé a Lakoági Kondíció Litában. OKOSkártya-igénylô a hitelkártya haználatából eredô fizetéi kötelezettégét Sokoldalú OKOSkártya keretfeltöltô zolgáltatá vagy minimum özeg átvezetéi megbízá igénybevételével i teljeítheti. A Sokoldalú OKOSkártya keretfeltöltô zolgáltatá a kártyabirtoko Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankzámlája é hitelkártyazámlája közötti, a hitelkártya-zámlán nyilvántartott telje tartozára zóló automatiku átvezetéi megbízá. A minimum özeg átvezetéi megbízá a kártyabirtoko Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankzámlája é hitelkártya-zámlája közötti, a hitelkártya-zámlára vonatkozó kivonatban megállapított minimum fizetendô özegre zóló automatiku átvezetéi megbízá. Mind a keretfeltöltô, mind a minimum özeg átvezetéi megbízá kizárólag akkor teljeíthetô, ha a terhelendô bankzámlán a megfelelô fedezet a fizetéi határidô utoló napján folyamatoan rendelkezére áll OKOSkártya-igénylô tudomáal bír arról, hogy a Bank jogoult a hitel ke ret özegét felülvizgálni, é annak eredményeképpen a hitelkeret özegének a módoítáát (emelé vagy cökkenté), illetve megzüntetéét kezdeményezni, amelyrôl az OKOSkártya-igénylôt írában érteíti. Amennyiben az OKOSkártya-igénylôtôl az érteítére annak potára adáától zámított 5 napon belül érkezik ézrevétel akár írában, akár a Raiffeien Direkten kereztül, úgy a módoított hitelkeretet a Bank az OKOSkártyaigénylô által elfogadottnak tekinti é a kártyazerzôdé a Felek között a módoítáról zóló érteítében közölt idôponttól a módoított hitelkerettel hatályban marad. Amennyiben az OKOSkártya-igénylô a hitelkeret cökkentée eetén a cökkentett hitelkeretet kívánja a továbbiakban igénybe venni, abban az eetben jogoult a Sokoldalú OKOSkártya jogvizonyt felmondani. Ha az OKOSkártya-igénylô a Bank által cökkentett hitelkeretet fogadja el, akkor a Bank i jogoulttá válik a Sokoldalú OKOSkártya jogvizony azonnali hatályú felmondáára. A hitelkeret felülvizgálata alkalmával a Bank jogoult úgy i dönteni, hogy a továbbiakban biztoítja a hitelkeretet az OKOSkártya-igénylô rézére. Amennyiben a Bank így dönt, úgy errôl zintén írábeli érteítét küld az OKOSkártya-igénylô rézére, amely egyben a Sokoldalú OKOSkártya jogvi zony azonnali hatályú felmondáának i minôül. A hitel ke ret felmondáa az errôl zóló érteíté keltének napját követô ötödik napon lép hatályba, az OKOSkártya-igénylô az ezen idôpontig igénybe vett hitelt az érteíté keltétôl zámított 5 napon belül kötele a Bank rézére vizafizetni az eedéke ka ma tokkal, díjakkal, költégekkel együtt, amelynek özegét a Bank az érteítében közli az OKOSkártya-igénylôvel. A hitelkeret megzüntetée eetén a bankkártya a továbbiakban Start OKOSkártyaként funkcionál, haználatához a mindenkori Lakoági Kondíció Litában a Start OKOSkártyára vonatkozóan meghatározott díjak kerülnek felzámítára. OKOSkártya-igénylô i jogoult az erre a célra zolgáló nyomtatvány kitöltéével kérelmezni a hitelkeret megzüntetéét, egyidejûleg kötele a Sokoldalú OKOSkártya haználatából eredô valamennyi tartozáát a Banknak megfizeti. A Bank érteíti az OKOSkártyaigénylôt a hitelkeret megzüntetéérôl. Az érteítét követôen a bankkártya a továbbiakban Start OKOSkártyaként funkcionál, haználatához a mindenkori Lakoági Kondíció Litában a Start OKOSkártyára vonatkozóan meghatározott díjak kerülnek felzámítára. Az OKOSkártya-igénylô jogoult az éve kártyadíj arányo rézének a viza térítéére, amennyiben a Sokoldalú OKOSkártyája a kibo cá tát követô egy éven belül a hitelkeret megzûnée miatt a továbbiakban Start OKOSkártyaként funkcionál. 7. Start OKOSkártya A Start OKOSkártya a Bank Általáno Üzleti Feltételekben meghatározott olyan bankkártya, amely biztoítja a lehetôéget arra, hogy utólago hitelvizgálat alapján hitelkeret kapcolódjon hozzá oly módon, hogy az OKOSkártya-igénylô jogoult a zerzôdé rézét képezô igénylôlap kitöltéével a Start OKOSkártyához hitelkeretet igényelni, vagy a Bank jogoult az OKOSkártya-igénylô rézére elôre megállapított hitelkeretet felajánlani. A Bank rézérôl történô hitelkeret felajánláa eetén az OKOSkártya-igénylô írában nyilatkozik a hitelkeret elfogadááról. Bank Adó Adótár Tanú Tanú

9 Biztoítotti Nyilatkozat Raiffeien jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez Jelen nyilatkozat a Raiffeien Bank Zrt. (054 Budapet, Akadémia u. 6.; továbbiakban: Szerzôdô) é az UNIQA Biztoító Zrt. (34 Budapet, Róbert Károly krt ; továbbiakban: Biztoító) között létrejött biztoítái zerzôdé zer ve rézét képezi. A biztoítáal kapcolato rézlete információkat az Ügyféltájékoztató é a Biztoítái feltételek tartalmazzák. I. Szerzôdô: Raiffeien Bank Zrt. (zékhely: 054 Budapet, Akadémia u. 6., cégjegyzékzám: ) II. Egézégi nyilatkozat Kijelentem, hogy: legjobb tudomáom zerint jó egézégi állapotban vagyok, zenvedek emmilyen betegégben vagy teti rendelleneégben, é állok emmilyen orvoi kezelé vagy gyógyzerelé alatt; vagyok kereôképtelen állományban, é az elmúlt hónap orán em voltam több mint 30 egymát követô napon kereôképtelen állományban; ninc teti, zellemi fogyatékoágom, em úlyo teti vagy érzékzervi hibám; vagyok HIV-pozitív; vagyok rokkantági nyugdíja, baleeti vagy rehabilitáció járadéko vagy baleeti rokkantági nyugdíja; ninc megállapított munkaképeégcökkenéem, é i nyújtottam be munkaképeég-cökkené megállapítáára irányuló kérelmet; vagyok é voltam alkohol- vagy kábítózer élvezô. III. Cak Extra zolgáltatái comag eetén (Munkavizony nyilatkozat): Kijelentem továbbá, hogy rendelkezem legalább 3 hónapja folyamatoan fenn álló, telje munkaidôre zóló munkavizonnyal, állok felmondá alatt, továbbá munkavizonyom jövôbeli megzûnéére vonatkozóan emmilyen információ áll a rendelkezéemre, arról érteítét em kaptam. Munkahelyem legjobb tudomáom zerint áll felzámolá vagy côdeljárá alatt. IV. Általáno nyilatkozatok, hozzájáruláok. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláíráa elôtt a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem coporto biztoítára vonatkozó feltételeket é a biztoítái feltételekrôl zóló tájékoztatót átvettem, az abban foglaltakat megimertem é elfogadom. Imerem é elfogadom a biztoítottá válá feltételeit, az életkori kor látozáokat, az egézégi állapottal, valamint a munkavizonnyal kapcolato elôíráokat. Tiztában vagyok a biztoítái jogvizony létrejöttével, hatályba lépéével, illetve megzûnéével kapcolato, továbbá a biztoító koc ká zatvieléét kizáró, illetve korlátozó feltételekkel.. Tudomául vezem, hogy a Biztoító é a Bank közötti Raiffeien Hitelfedezeti Védelem coporto biztoítái keretzerzôdé bármely okból történô megzûnée eetén a biztoítá rám nézve maradékjogok nélkül zûnik meg. 3. Tudomául vezem, hogy a III. pontban (illetve a rézlete egézégi nyilatkozatban), illetve a IV. pontban foglalt közléi kötelezettégem megértée ee tén a biztoítái feltételekben meghatározottak figyelembevétele mellett a Biztoító kötelezettége áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be jelentett körülményt a Biztoító a zerzôdékötékor imerte, vagy az hatott közre a biztoítái eemény bekövetkeztében. 4. Beleegyezem abba, hogy a Szerzôdô engem, mint Biztoítottat az igényelt banki termékhez kapcolódóan a Biztoítónál a coporto biztoítá keretében biztoítottként megnevezzen. Hozzájárulok ahhoz, hogy rám a Raiffeien Bank Zrt., mint Szerzôdô díjfizetô biztoítát köön. Engedélyezem, hogy a biztoítái zerzôdé megkötééhez zükége adatokat a Raiffeien Bank Zrt. átadja az UNIQA Biztoító Zrt. rézére. 5. A hitelintézetekrôl é a pénzügyi vállalkozáokról zóló 996. évi CXII. törvény 5. () bekezdében foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Szerzôdô a biztoítá megkötée, nyilvántartáa é a zolgáltatá teljeítée céljából indokolt egyébként banktitoknak minôülô adataimat a Biztoítónak é a Raiffeien Biztoítáközvetítô Kft-nek (zékhely: 054 Budapet, Akadémia utca 6., cégjegy zékzám: ) a cél é ok megjelöléével átadja, é a Biztoító é a Raiffeien Biztoítáközvetítô Kft. azokat nyilvántarta, külföldi adatkezelô zer véhez, illetve a Biztoító a vizontbiztoítójához továbbíta. Tudomául vezem, hogy a Biztoító é a Raiffeien Biztoítáközvetítô Kft. ezeket az adatokat a 003. évi LX. tv a alapján biztoítái titokként kezeli. Az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéeket a Bit. 6,63, é 64. -ai tartalmazzák. 6. Felhatalmazom a kockázat elvállaláával é a biztoítái eemény bekövet kezéével özefüggô, az egézégi állapotomra é egézégbiztoítái ellátáaimra vonatkozó adataimat jogzabályi felhatalmazá alapján nyilván tartó zemélyeket é zervezeteket (többek között háziorvo, táradalombiztoítái zerv), hogy ezen adatokat a Biztoítónak, a Biztoító kéréé re, átadják. 7. Felhatalmazom korábbi é aktuáli munkáltatóimat, továbbá a munkaügyi központot, illetve annak illetéke kirendeltégét, hogy a kockázat elvállaláával é a biztoítái eemény bekövetkezéével özefüggében munkavizo nyom ra, illetve annak megzûnéére vonatkozóan a Biztoító zámára, a Biztoító kéréére felvilágoítát adjanak. 8. Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen biztoítából eredô valamennyi zolgáltatára a Szerzôdô legyen a kedvezményezett. 9. Tudomául vezem, hogy amennyiben a biztoítái eemény bekövetkezte ee tén a Biztoító által a Bank rézére megfizetére kerülô biztoítái özeg kiebb a Kölcönzerzôdébôl zármazó telje tartozá özegénél, a tartozá a Biztoító által megfizetett özeggel cökken, de zûnik meg. 0. Tudomául vezem, hogy a biztoítá igénybevételéért a Biztoított a Szer zôdônek (Banknak) díjat fizet. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szerzôdô (Bank) a Kölcön folyóítáát követôen, a Kölcön havi törleztô rézlet eedékeége napján, minden hónapban az elôzete érteítéem nélkül a zolgáltatá a Szer zôdô (Bank) aktuáli Lakoági Kondíció Litájában közétett havi díjával a bankzámlámat megterhelje. Központi Hitelinformáció Rendzerrel kapcolato tájékoztató é külön nyilatkozat Igénylô a jelen okirat aláíráával kijelenti, hogy a KHR-re vonatkozó PSZÁF tájékoztatót átvette, az abban foglaltakat átolvata, megértette, é azt tudomául vezi. A tájékoztató imeretében Igénylô az alábbi nyilatkozatokat tezi.. Nyilatkozat a zerzôdée jogvizony megzûnéét követô adatkezelérôl A Bank jelen okirat aláíráát megelôzôen tájékoztatott arról, hogy a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozá a Törvény 5. () bekezdée alapján átadott a Törvény II. fejezetének. pontja é. pontjának a)-d) é k) pontja zerinti - referenciaadatokat a zerzôdé megzûnéét követôen haladéktalanul é viza állítható módon törli, kivéve ha a zerzôdét kötô termézete zemély írában kéri a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozát, hogy az adatait a zerzôdée jogvizony megzûnéét követôen még legfeljebb 5 évig tarta nyilván. Ezen referenciaadatok az alábbiak: név; zületéi név; zületéi idô, hely; anyja zületéi neve; zemélyi igazolvány (útlevél) zám vagy egyéb, a zemélyazonoág igazoláára alkalma igazolvány záma; lakcím; levelezéi cím; elektroniku levelezéi cím; a zerzôdé típua é azonoítója (záma); a zerzôdé megkötéének, lejáratának, megzûnéének idôpontja; ügyféli minôég (adó, adótár); a zerzôdé özege, valamint a törlezté módja é gyakoriága; a zerzôdée özeg törleztô rézletének özege é devizae. Tudomáal bírok arról, hogy a nyilatkozatot a zerzôdé érvényeége alatt a Banknál lehet tenni, a zerzôdé lejáratát követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozá rézére kell megkülde. A nyilatkozat írában bármikor a zerzôdée jogvizony fennálláa alatt a Banknál, azt követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozánál közvetlenül vizavonható. Igénylô jelen okirat aláíráával kijelenti, hogy a Törvény 9. () é () bekezdée zerinti tájékoztatát megkapta, é ennek alapján ahhoz, hogy az alábbi zerzôdéel kapcolatoan a KHR rézére a zerzôdékötét követôen a Törvény 5. () bekezdée alapján átadott a Törvény II. fejezetének. pontja é. pontjának a)-d) é k) pontja zerinti - referenciaadatokat a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozá a zerzôdée jogvizony megzûnéét követôen legfeljebb 5 évig kezelje. Adó/OKOSkártya-igénylô nyilatkozata Raiffeien Sokoldalú OKOSkártya vonatkozáában hozzájárul járul hozzá Hozzájáruló nyilatkozat adatok GIRO Zrt. köz remû kö déével történô ellenôrzééhez. Az Igénylô, jelen igénylôlap véglege é a tárgybani jogügylet hatálya alatt vizavonható, aját kezû aláíráával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Raiffeien Bank Zrt. (054 Budapet Akadémia u. 6, cg.zám: ) (továbbiakban mint Adatkezelô, vagy Bank) rendelkezéére bocátott zemélye, illetve különlege adatait, valamint az általa az Adatkezelô rézére benyújtott, bemutatott okmányokat, továbbá arcképét, illetve aláíráát, valamint az Adatkezelô rézére biztoítéki célból felajánlott vagyontárgya(i)ra vonatkozó adatokat é okmányokat az Adatkezelô a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó é Válaztái Hivatal, a BM Közúti Köz le kedéi Nyilvántartá, a Magyar Orzágo Közjegyzôi Kamara, illetôleg egyéb közhitelû irattárak nyil vántartáában, adatbáziában a GIRO Elzámoláforgalmi Zrt. (054 Budapet, Vadáz u. 3. cg.zám: ) (továbbiakban mint Adatfeldolgozó, vagy GIRO Zrt.) útján é közremûködéével ellenôrizze az igényelt banki ügy- Bank Adó Adótár Tanú Tanú

10 let orán é érdekében, a vonatkozó zerzôdée jogvizony léteítéekor, annak fennálláa alatt, illetve mindaddig, amíg a zerzôdébôl eredôen az Adatkezelôvel zemben tartozáa áll fenn.. Igénylő vizavonhatatlanul hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a fenti bekezdében említett, a Hpt. zerint banktitoknak minôülô é az információ önrendelkezéi jogról é az információzabadágról zóló 0. évi CXII. törvény (a továbbiakban Izabadágtv) zerinti zemélye adatatait a GIRO Zrt. rézére elektroniku adatfeldolgozá é adatellenôrzé céljából átadja é azokat a GIRO Zrt. feldolgozza. 3. A jelen jognyilatkozat mind a Bank, mind a GIRO Zrt. rézére zóló, a Hpt. 5.. () bek. a pontja, valamint az Izabadágtv. 5 zerinti hozzájárulának minôül. 4. A jelen nyilatkozat aláíráával az Igénylô kijelenti, hogy a fenti zemélye, illetve banktitoknak minôülô adatainak a GIRO Zrt. rézére történô átadáához, illetve ezen adatoknak a GIRO Zrt. általi feldolgozáához, valamint a Bank általi ellenôrzééhez jelen nyilatkozattal adott hozzájáruláa önkénte. 5. Az Igénylô kijelenti továbbá, hogy a fenti zemélye, illetve banktitoknak minôülô adatainak a GIRO Zrt. rézére történô átadáával é az adat feldolgozáával kapcolatoan a Banktól a zükége tájékoztatát megkapta. Igénylô a jelen jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitel é OKOSkártya igénylé aláíráával kijelenti, hogy a Bank jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelekre é OKOSkártyára vonatkozó zer zôdée feltételeirôl elôzeteen a zükége é elégége mértékben tájékozódott, a Bank írábeli é zóbeli tájékoztatáát ide értve a Központi Hitelinformáció Rendzerrel kapcolato elôíráokat i megkapta, az íráo tájékoztató anyagot átvette, jelen igénylét a feltételek imeretében nyújtja be Banknak. Igénylô kijelenti továbbá, hogy a fentieket átolvata, megértette, azt magára nézve kötelezônek elfogadja, é a jelen jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitel / OKokártya igénylôlapot é OKokártya zerzôdét jóvá ha gyó lag aláírja. Adatkezelé. Igénylô kijelenti, hogy a jelen igényléen rögzített adatait, valamint az igénylé mellékleteként catolt valamennyi dokumentumban zereplô adatot önkénteen bocátotta a Bank rendelkezéére é hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen adatait a hitelvizgálat, hitelnyújtá é nyilvántartá céljából nyilvántarta é kezelje. Igénylô büntetôjogi felelôége tudatában kijelenti, hogy az igényléen feltüntetett adatai a valóágnak megfelelnek, az adatok igazoláa céljából a Bank rézére bemutatott, illetve átadott dokumentumok valódiak, érvényeek é hiteleek, továbbá Igénylô hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott adatok é dokumentumok hiteleégét a Bank ellenôrizze. Igénylô kijelenti, hogy a jelen igénylôlapon má zemélyek vonatkozáában megadott adatokkal kapcolatban bezerezte az érintett zemélyek hozzájáruláát az adatzolgáltatához, adatkezeléhez, é ezen má zemélyek adatai é dokumentumai hiteleégének Bank általi ellenôrzééhez. Igénylô tudomáal bír arról, hogy amennyiben a Bank az igénylét jóváhagyja, az általa a Bankhoz benyújtott eredeti okiratokat, illetve okiratok hitele máolatát a Bank megôrzi, é a hatályo adatvédelmi zabályok zerint kezeli.. Igénylô tudomáal bír arról, hogy a Bank tulajdonoa, a Raiffeien RBHU Holding GMBH, illetve az oztrák Raiffeien Coporthoz tartozó hazai é külföldi vállalkozáok é leányvállalatok rézére kockázatelemzé céljára, az igényléel, illetve az igénylé alapján megkötött zerzôdéel kapcolato adatokat i tartalmazó zemélye adatnak minôülô özevont adatokat zolgáltathat. Helyég: Dátum: év hó nap Közremûködô: Adó/Igénylô aláíráa Telefonzám: / Aláírá: Adótár/Igénylô aláíráa Beérkezé dátuma: BANK TÖLTI KI! Eljáró hitelközvetítô neve/cégneve: Levelezéi címe/zékhelye: Tanú.: Cím: Szem. Ig. zám: Aláírá: Elôttünk mint tanúk elôtt: Tanú.: Cím: Szem. Ig. zám: Aláírá:

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodó Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 381/2013. (X.16) zámú határozata alapján

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Egerzóláti Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Egerzóláti Sportkör 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0.

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Ügyiratzám : be/sfp-6457/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kunzállá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kunzállá SE 2 Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Tarnalelezi Meteor SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Tarnalelezi MSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szegedi Vauta Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SZVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 542 Áfa levonára

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települétípu települé-

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/b. sz. melléklet hiteliktatószám HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez (biztosítás fedezettel) mely létrejött

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a SAVARIA Takarékszövetkezet... szám alatti egysége.cím (KSH száma: 10046175641912218,

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 4-4-4 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap BANK TÖLTI

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői:

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Hatályos: 2016. március 21 -től ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRŐL A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Az SZTE által igénybe vett mobil szolgáltatás a 6/M/2008/GMF/Ell.Főo. közbeszerzési eljárás következtében 2008. június 15-től módosult.

Az SZTE által igénybe vett mobil szolgáltatás a 6/M/2008/GMF/Ell.Főo. közbeszerzési eljárás következtében 2008. június 15-től módosult. Felőoktatái Dolgozók Szakzervezete Szegedi Tudományegyetemi Bizottága 6725 Szeged, Tiza Lajo krt. 103. Tel./fax: 62-544-136 e-mail: fdz@mail.u-zeged.hu Tiztelt Egyetemi Dolgozó! Az SZTE által igénybe vett

Részletesebben

Lakossági kölcsönigénylés (ingatlanvásárlás, építés, egyéb)

Lakossági kölcsönigénylés (ingatlanvásárlás, építés, egyéb) Lakossági kölcsönigénylés (ingatlanvásárlás, építés, egyéb) Neve Fiókja:. Kölcsönszám:.. Iktatás dátuma:.... Ügyintéző:..... Titulus Családnév Utónév Születési név Anyja Születési hely Születési idő Személyazonosító

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett kondíciós lista és ügyfél-tájékoztató A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben