Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés"

Átírás

1 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya igénylôlap é OKOSkártya zerzôdé HITEL típua Raiffeien Otthonteremtéi Kölcön (állami kamattámogatáal ) Raiffeien Lakáhitel Raiffeien Személyi Kölcön Ingatlanfedezettel Raiffeien Egyetlen Hitel,5 Az otthonteremtéi kamattámogatáról zóló 34/0 (XII.9.) korm. rendelet zerint új vagy haznált laká váárláához igényelhetô kamattámogatott kölcön. Ezen termékek eetén utólago lakáépítéi kedvezmény, illetve utólago fiatalok otthonteremtéi támogatáa vehetô igénybe, abban az eetben em, ha lakácélú hitel kerül igénybevételükkel kiváltára. 3 Az akció igénybevételének feltétele, hogy a hitel az aktuáli Lakoági Kondí ció Litában, az adott ajánlatra meghirdetett idôzakban kerüljön folyóítára. 4 Az akció rézleteit keree a Bank aktuáli Lakoági Kondíció Litájában. 5 A Raiffeien Egyetlen Hitel lakáhitel kiváltára kizárólag lakácélú hitel kiváltáa eetén igényelhetô. BANK TÖLTI KI! Igénylét benyújtó fiók kódja: betûvel zámmal Értékeítô azonoító kódja: Igényelt termék típua akció 3 : Elôzûré azonoítója igénylé eetén az akció(k), kedvezmény(ek) típua 4 : egyéb kedvezmény Igényelt hitel pénze: forint Folyóítá é törlezté pénze : forint Igényelt hitel özege (a folyóítá é törlezté pénzében): Igényelt hitel futamideje: Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárág: magyar egyéb: Caládi név: Születéi név: HITEL Feltételei forint alapú hitelek eetén Válaztott zámlavezetô fiók: A folyóítá é a törlezté pénze cak forint lehet. hónap kamatkedvezmény havi jóváírái kötelezettég é elvárt tranzakciózám vállaláa eetén A havi jóváírái kötelezettég é elvárt tranzakciózám teljeítééhez kapcolódó kamatkedvezményt a feltételek imeretében igénybe kívánom venni: A kamatkedvezmény a mindenkor aktuáli Lakoági Kondíció Litában feltüntetett feltételek zerint vehetô igénybe. Hitel célja új építéû laká váárláa haznált laká váárláa caládi eemény tanulmányok egézégügyi kiadá lakáhitel kiváltáa zabad felhaználáú jelzáloghitel kiváltáa egyéb: adó zemélye adatai lakáépíté Utónév: Anyja neve: Születéi hely : Születéi idô: év hó nap Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele 3 : Állandó lakcím: irányítózám helyég Állandó lakcím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonoa réztulajdonoa bérlôje caládtag lakáfelújítá lakácere gépkoci váárlá tartó fogyaztái cikk utazá fennálló kölcönének vizafizetée Raiffeien SOKOLDALÚ OKOSkártya Igénylée Az adó rézére (TOVÁBBIAKBAN OKOSKÁRTYA) OKOSkártyán feltüntetni kívánt név : Hitelkeret özege: , amely özeg megegyezik a napi váárlái limit özegével. 3 OKOSkártya-igénylô tudomáal bír arról, hogy a jelen OKOSkártya-igénylé alapján történô hitelbírálat lefolytatáának feltétele az ingatlanfedezete hitelre vonatkozó zerzôdé létrejötte é a hitel kifizetée. Az OKOSkártyát a Bank potai úton juttatja el az igénylô rézére. Kijelentem, hogy a jelen igénylé rézét képezô OKOSkártyára vonatkozó zerzôdée feltételeket átolvatam, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezôen elfogadom. Abban az eetben kérjük kitölteni, ha Ön az ingatlanfedezete hitel igénylée mellett Raiffeien dombornyomott Sokoldalú OKOSkártyát i igényel. Nem vonatkozik Önre az OKOSkártyára vonatkozó külön nyilatkozat, amennyiben igényel OKOSkártyát. Maximum 5 karakter. 3 A váárlái limit bármikor módoítható. OKOSkártya-igénylô (Adó) aláíráa: Raiffeien hitelfedezeti Védelem igénylée Biztoítái védelmet kérek adóra adóra é adótárra Válaztott biztoítái zolgáltatái comag: Bázi Extra Kijelentem, hogy a jelen igénylé rézét képezô, a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem igényléére vonatkozó nyilatkozatokat, hozzájáruláokat elolvatam, azokkal kivéve eetleg az egézégi állapotomra vonatkozó nyilatkozatokat egyetértek, é magamra nézve kötelezônek elfogadom. Tudomául vezem, hogy a Hitelfedezeti Védelem igénybevételének, a biztoítái zolgáltatá nyújtáának feltétele a Biztoítotti Nyilatkozat Raiffeien jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez bekezdé 5,6,7 pontjában megjelöltekben adott felhatalmazá. Egézégi állapotomra vonatkozóan az alábbiak zerint külön i nyilatkozom : Adó: az egézégi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóágnak Egézégi nyilatkozat kitöltéével nyilatkozom Adótár: az egézégi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóágnak Egézégi nyilatkozat kitöltéével nyilatkozom Tudomául vezem, hogy a Hitelfedezeti Védelem Extra zolgáltatái comag igénybevételének további feltétele, a Munkavizonyra vonatkozó nyilatkozat megtétele. Kijelentem hogy a Biztoítotti Nyilatkozat Raiffeien jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez III. pontban foglaltak megfelelnek a valóágnak.. Adó:. Adótár: Raiffeien Hitelfedezeti Védelmet igénylô Adó aláíráa : Adótár aláíráa : Abban az eetben kérjük kitölteni, ha Ön jelzálog alapú hitele mellé hitelfedezeti védelmet i zeretne igényelni. Nem vonatkozik Ön(ök)re a biztoítotti nyilatkozat, amennyiben igényel(nek) hitelfedezeti védelmet. Jelen Igénylé nyilatkozatai é a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem igénylée eetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájáruláai fejezet a Raiffeien Bank Zrt. é az UNIQA Biztoító Zrt. között létrejött biztoítái zerzôdé zerve rézét képezi. Amennyiben a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem igénylée eetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájáruláai fejezet II. pontjának nyilatkozatait magára nézve tudja elfogadni úgy lehetôége van külön Egézégi nyilatkozat kitöltéére, mely alapján a biztoító kockázat-elbírálát végez. utca házzám, lépcôház emelet ajtó Érteítéi cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítózám helyég Érteítéi cím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén utca házzám, lépcôház emelet ajtó 08-C-953 L.II Bank Adó Adótár Tanú Tanú

2 ADÓS SZEMÉLYES ADATAI folyt. Mobiltelefonzám: / Típua: elôfizetée feltöltôkártyá Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Munkahelyi telefonzám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonréze: laká / nyaraló / egyéb: / Caládi állapota: háza élettár elvált özvegy egyedülálló Szakképzettége: Legmagaabb ikolai végzettége: egyetem fôikola egyéb felôfokú érettégi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíja egyéb: Amennyiben magyarorzági a zületéi hely, akkor kérjük az orzágot i megadni. Az új típuú zemélyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatóági igazolvánnyal együtteen fogadjuk el. 3 Cak akkor kérjük kitölteni, ha az Adó tulajdono a fedezetként felajánlott ingatlanban. Adó jövedelmi adatai Az adó havi nettó jövedelme: A háztartá átlago havi kiadáa (közüzemi díjak, biztoítáok, egyéb megélhetéi költégek): Az adó házatárának/élettárának bankzámlával igazolt havi nettó jövedelme: Kereôk záma a aját háztartában: fô Eltartottak záma a aját háztartában: fô Adó bankkapcolatai Má banknál vezetett bankzámlái: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozánál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcön, kamat, díj) fennálló tartozáai : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Amennyiben a Raiffeien Banknál, vagy annak érdekeltégi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeien Lízing Zrt.), illetve má hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozánál bármilyen jogcímen jelenleg i fennálló tartozáal rendelkezik, kérjük, tölte ki. Fennálló hitel vizafizetée cak Raiffeien Személyi Kölcön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeien Egyetlen Hitel igénylée eetén lehetége. adótár zemélye adatai Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárág: magyar egyéb: Caládi név: Utónév: Születéi név: Anyja neve: Születéi hely : Születéi idô: év hó nap Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele 3 : Állandó lakcím: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Állandó lakcím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonoa réztulajdonoa bérlôje caládtag Bank Adó Adótár Tanú Tanú

3 ADÓSTÁRS SZEMÉLYI ADATAI folyt. Érteítéi cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítózám helyég Érteítéi cím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén utca házzám, lépcôház emelet ajtó Mobiltelefonzám: / Típua: elôfizetée feltöltôkártyá Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Munkahelyi telefonzám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonréze: laká / nyaraló / egyéb: / Caládi állapota: háza élettár elvált özvegy egyedülálló Szakképzettége: Legmagaabb ikolai végzettége: egyetem fôikola egyéb felôfokú érettégi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíja egyéb: Amennyiben magyarorzági a zületéi hely, akkor kérjük az orzágot i megadni. Az új típuú zemélyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatóági igazolvánnyal együtteen fogadjuk el. 3 Cak akkor kérjük kitölteni, ha Adótár tulajdono a fedezetként felajánlott ingatlanban Adótár jövedelmi adatai Az adótár havi nettó jövedelme: A háztartá átlago havi kiadáa (közüzemi díjak, biztoítáok, egyéb megélhetéi költégek): Az adótár házatárának/élettárának bankzámlával igazolt havi nettó jövedelme: Kereôk záma a aját háztartában: fô Eltartottak záma a aját háztartában: fô Adótár bankkapcolatai Má banknál vezetett bankzámlái: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozánál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcön, kamat, díj) fennálló tartozáai : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : Amennyiben a Raiffeien Banknál, vagy annak érdekeltégi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeien Lízing Zrt.), illetve má hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozánál bármilyen jogcímen jelenleg i fennálló tartozáal rendelkezik, kérjük, tölte ki. Fennálló hitel vizafizetée cak Raiffeien Személyi Kölcön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeien Egyetlen Hitel igénylée eetén lehetége. FEDEZETKÉNT SZOLGÁLÓ INGATLAN ADATAI Ingatlan címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Helyrajzi záma: Alapterülete: m Szobák záma: Építé éve: Vételár/piaci érték: Ingatlan Általáno Forgalmi Adó é telekár nélküli vételára (új laká váárláa eetén): Ingatlan típua: caládi ház téglaépítéû laká panellaká nyaraló egyéb: Adó tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? Adótár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? A fedezetként zolgáló ingatlan megegyezik a megváárolni kívánt ingatlannal (cak lakáváárlái célú hitelek eetén töltendô ki)? Amennyiben a fedezetként zolgáló ingatlan megegyezik a megváárolni kívánt ingatlannal, a megváárolni kívánt ingatlan adatai rézt zükége kitölteni. Bank Adó Adótár Tanú Tanú

4 TulajdonotÁr / hazonélvezô zemélye adatai I. tulajdonotár hazonélvezô Neve: Születéi neve: Anyja neve: Állampolgárága: magyar egyéb: Születéi dátuma: év hó nap Születéi helye : Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele: Címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Tulajdonotár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? 3 II. tulajdonotár hazonélvezô Neve: Születéi neve: Anyja neve: Állampolgárága: magyar egyéb: Születéi dátuma: év hó nap Születéi helye : Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele: Címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Tulajdonotár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? 3 III. tulajdonotár hazonélvezô Neve: Születéi neve: Anyja neve: Állampolgárága: magyar egyéb: Születéi dátuma: év hó nap Születéi helye : Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele: Címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Tulajdonotár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / További ingatlanfedezetek záma, melyet/melyeket a Melléklet(ek) tartalmaz(nak): darab Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? 3 Amennyiben magyarorzági zületéi hely, akkor kérjük az orzágot i megadni. Az új típuú zemélyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatóági igazolvánnyal együtteen fogadjuk el. 3 Ebben az eetben házatári nyilatkozat kitöltée zükége. megváárolni kívánt INGATLAN ADATAI Ingatlan címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Helyrajzi záma: Alapterülete: m Szobák záma: Építé éve: Projekt megnevezée: Ingatlan azonoítója a projektcégnél: Vételár/piaci érték: Ingatlan Általáno Forgalmi Adó é telekár nélküli vételára (új laká váárláa eetén): Foglaló özege: Ingatlan típua: caládi ház téglaépítéû laká panellaká nyaraló egyéb: Adó tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Adótár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? A fedezetként zolgáló ingatlan megegyezik a megváárolni kívánt ingatlannal? Ebben az eetben házatári nyilatkozat kitöltée zükége. ADATKEZELÉS Igénylô/k/ a jelen kölcönigénylé aláíráával az Adatkezelé fejezet. pontjában rögzített adatkezeléhez hozzájárulnak járulnak hozzá. Bank Adó Adótár Tanú Tanú

5 Raiffeien Otthonteremtéi KÖLCSÖN igénylée eetén töltendô ki Raiffeien Otthonteremtéi Kölcön (állami kamattámogatáal*) Kamattámogatát igénylô zemély: adó adótár Együttköltözôk záma: ebbôl gyermekek záma: Eltartott, közö háztartában élô é az igénylôvel a megváárolt új lakába együttköltözô gyermekek¹ (kizárólag új laká váárlá eetén kell kitölteni): Születéi caládi é utónév: Anyja zületéi caládi é utóneve: Születéi hely: Születéi idô: év hó nap Adóazonoító jel: Születéi caládi é utónév: Anyja zületéi caládi é utóneve: Születéi hely: Születéi idô: év hó nap Adóazonoító jel: Születéi caládi é utónév: Anyja zületéi caládi é utóneve: Születéi hely: Születéi idô: év hó nap Adóazonoító jel: Születéi caládi é utónév: Anyja zületéi caládi é utóneve: Születéi hely: Születéi idô: év hó nap Adóazonoító jel: Tudomául vezem, hogy a hitelcéllal érintett ingatlanban a hitelcél megvalóuláát követôen legalább 50%-o tulajdoni hányadot kell zerez. Tudomául vezem, hogy a hitelcéllal érintett ingatlanban a hitelcél megvalóuláát követôen lakóhelyet kell léteíte é a hitelcél megvalóuláát követôen egy éven belül bejelentem a Bank felé a lakcímet igazoló hatóági igazolványomat. Kijelentem, hogy az eladó a Polgári Törvénykönyvrôl zóló 959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685 b) pontja értelmében hozzátartozóm. Adó Adótár Amennyiben az eladó magánzemély, ha jogi zemély, jogi zemélyiég nélküli gazdaági táraág vagy egyéni vállalkozó, abban az eetben kijelentem, hogy az eladóval állok tulajdonoi kapcolatban. Adó Adótár Kötelezettéget vállalok arra, hogy a aját erônek legfeljebb a telekárat i tartalmazó vételár 0%-ával cökkentett rézét az eladó által megjelölt a pénzforgalmi zolgáltatá nyújtááról zóló törvényben meghatározott fizetéi zámlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcöntartozát nyilvántartó technikai zámlára teljeítem. Kötelezettéget vállalok arra, új laká váárláa eetén legkéôbb a kölcön folyóítááig bemutatom az adávételi zerzôdében zereplô vételár megfizetéét igazoló, aját névre zóló, az általáno forgalmi adóról zóló törvény elôíráainak megfelelô zámlát. Kijelentem, hogy új laká váárláa eetén legkéôbb a támogatái idôzak lejártáig a haználatba vételi engedélyt a hitelintézet rézére bemutatom. Tudomául vezem, hogy amennyiben a hitelcéllal érintett ingatlanra még ninc jogerô haználatbavételi engedély, abban az eetben má ingatlanfedezet bevonáát i elfogadja a Bank, amennyiben megfelel a Bank által fedezetként elfogadható ingatlanfedezetek körének. Kijelentem, hogy otthonteremtéi kamattámogatát még vettem igénybe é vizafizetett otthonteremtéi kamattámogatáal em rendelkezem. ¹ vér zerinti, örökbe fogadott, gyámág alatt álló (gyámág alatt álló gyermekként cak az fogadható el, aki az igénylôvel legalább év együtt él é általa eltartott gyermek: a váárló eltartottja é a) a 6. életévét még töltötte be, b) a 6. életévét már betöltötte, de oktatái intézmény nappali tagozatán tanul, é a 5. életévét még érte el, vagy c) a 6. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképeégû zemély é ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt elôreláthatóan zûnik meg;) ² a Polgári Törvénykönyv 685. (b) pontja zerint közeli hozzátartozók: a házatár, a bejegyzett élettár, az egyene ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a motoha- é nevelt gyermek, az örökbe fogadó-, a motoha- é a nevelô zülô, valamint a tetvér, az élettár; hozzátartozó továbbá: az élettár, az egyeneágbeli rokon házatára, bejegyzett élettára, a jegye, a házatár, a bejegyzett élettár egyeneágbeli rokona é tetvére, valamint a tetvér házatára, bejegyzett élettára Hozzájárulok ahhoz, hogy termézete zemélyazonoító adataimat, állampolgárágomra vagy hontalanágomra vonatkozó adataimat, lakcímemet, potacímemet, zemélyazonoító igazolványom zámát vagy úti okmányom zámát, azóazonoító jelemet, valamint a kamattámogatára vonatkozó infor má ciókat a kamattámogatá zabályzerû igénybevételének ellenôrzée céljából a Raiffeien Bank a Magyar Államkinctár é az állami adóhatóág rézére átadja. Kijelentem, hogy a Nemzetgazdaági Miniztérium tájékoztatóját a hatályo kamattámogatott kölcönökrôl é a lakáépítéi támogatáok feltételeirôl kézhez kaptam. Kijelentem, hogy a Raiffeien Bank Zrt. Egyedi ügyféltájékoztatóját kézhez kaptam. Kijelentem, hogy a Raiffeien Bank Zrt. általáno ügyféltájékoztatóját a Raiffeien Otthonteremtéi Kölcönrôl kézhez kaptam. *az otthonteremtéi kamattámogatáról zóló 34/0 (XII.9.) korm. rendelet zerint új vagy haznált laká váárláához igényelhetô kamattámogatott kölcön Helyég: Dátum: év hó nap Bank Adó Adótár Tanú Tanú

6 Raiffeien Bank Zrt. Felügyeleti hatóág neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete zékhelye: 03 Budapet, Kriztina krt. 39. Nyilatkozatok Ingatlanfedezete hitelre é/vagy Sokoldalú OKOS kártyára (továbbiakban OKOSkártya) vonatkozó általáno nyilatkozatok. Ingatlanfedezete hitelek vonatkozáában Adó é Adótár, OKOSkártya vonatkozáában arra az eetre i, ha az igénylé elfogadáa eetén a Sokoldalú OKOSkártya zerzôdé a felek között létrejön OKOSkártyaigénylô (a továbbiakban együtteen: Igénylô) tudomáal bírnak arról, hogy a Bank jogoult a jelen igényléen megadott, illetve a Bank rézére átadott dokumentumokban feltüntetett valamennyi adatukat ideértve a termézete zemélyazonoító, lakcím é a bemutatott elôdlege zemélyazonoító okmány adatait az adatzolgáltatónál, illetve a BM Központi Hivatalánál ellenôrizni. A BM Központi Hivatal az elôdlege zemélyazonoító okmány eetlege elveztéérôl, ellopááról, megemmiüléérôl, találááról, megkerüléérôl adatokat zolgáltat a Bank rézére. A Bank jogoult továbbá az Igénylô kötelezettégeinek ellenôrzée, illetve a Bank kötelezettégvállaláainak teljeítée céljából Igénylô zemélyi-, betét-, hitel- é kockázati adataira vonatkozó tájékoztatát é ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az Igénylôtôl bekérni.. A jelen igénylé melléklete é egyben elválazthatatlan réze Igénylô a) elôdlege é máodlago zemélyazonoító okmány máolata b) munkáltatója által kiállított munkáltatói igazolá c) vállalkozók, valamint gazdaági táraágban tulajdonrézel rendelkezôk eetén NAV jövedelemigazolá é igazolá a köztartozáokról, valamint egyéni vállalkozói igazolvány máolata d) nyugdíjaok eetén éve nyugdíjérteítô máolata e) utoló kéthavi lakoági bankzámlakivonat eredeti példánya. Igénylô é kézfizetô keze vállalják, hogy jövedelemigazoláukat egyéni vállalkozók eetében kötelezôen, egyébként pedig a Bank által zükégenek tartott eetben az adóhatóágtól bezerzik é a Bank rendelkezéére bocátják. Igénylô jelen igénylé aláíráával felhatalmazza a Bankot arra, hogy jövedelem igazoláát a Bank az adóhatóágtól közvetlenül kikérje, illetve meg keree az adóhatóágot az Igénylô által catolt jövedelem igazolá tartalmának é hiteleégének ellenôrzée céljából. 3. Igénylô tudomául vezi, hogy a Bank a jelen igényléen rögzített adatai ellenôrzée é a kölcönnyújtá, illetve az OKOSkártya kibocátá kockázatának felmérée végett az általa kialakított zempontok alapján hitelbírálatot végez. A jelen igénylé befogadáa a Bank rézérôl jelent emmiféle kötelezettégvállalát az igényelt köl cön nyújtáára, illetve az igényelt OKOSkártya kibocátáára. A hiteldokumentáció benyújtáával egyidejûleg Adó kötele a Banknak a kölcön fedezeteként felajánlott ingatlan értékbecléének Bank által elfogadott értékbeclôvel történô elkézíttetéére megbízát adni. Ingatlanfedezete hitelre vonatkozó kü lön nyilatko za tok. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Bank az Adó/Adótár hitelképeégét megfelelônek ítéli, úgy írában érteíti Adót az elôzeteen engedélyezett kölcön özegérôl, a kölcönzerzôdé megkötéének idôpontjáról é további feltételeirôl. Az értékbecléen túlmenôen Bank felhíváára Adó kötele a Bank rendelkezéére bo cátani az ingatlan kivitelezéével, léteítéével kap colato valamennyi, a Bank által zükégenek tartott dokumentumot (így különöen táraházi alapító okiratot, építéi, illetve haználatbavételi engedélyt, mûzaki tervdokumentációt tb.). Adó é Adótár tudomául vezik, hogy lakáváárlához igényelt kölcön en gedélyezée eetén a kölcönzerzôdé megkötéének feltétele a jelen köl cön igényléen megjelölt, a kölcönbôl megváárolandó ingatlanra vonatkozó véglege adávételi zerzôdé megkötée a Bank által elfogadható tartalommal, valamint annak benyújtáa az illetéke földhivatalhoz. Bank a köl cön igénylé benyújtáakor az Adó rézére írábeli tájékoztatót ad át, amely tartalmazza az ingatlan adávételi zerzôdé Bank által nélkülözhetetlennek minôített alaki é tartalmi kellékeit. Adó é Adótár a jelen kölcönigénylé aláíráával kijelentik, hogy a tájékoztató anyagot átvették, megimerték é tudomául vezik, hogy a Bank megtagadhatja az engedélyezett kölcön folyóítáát, amennyiben az ingatlan adávételi zerzôdé a Bank megítélée zerint a Bank által elôírt követelményeknek felel meg. 3. Adó é Adótár tudomául vezik továbbá, hogy Bank a kölcönt kizárólag a kölcönzerzôdében meghatározott folyóítái feltételek teljeítée eetén folyóítja, illetôleg bocátja Adó rendelkezéére. 4. A kölcönigénylé elutaítááról a Bank írábeli érteítét küld az Adó rézére. Adó é Adótár tudomáal bírnak arról, hogy a Bank a hitelbírálat alapján hozott döntéét indokolja é a bírálat zempontjait, illetve a Bank döntéét Adó, illetve Adótár kifogáolhatja meg. 5. Bank a kölcönzerzôdé megkötéével egyidejûleg a jelen köl cönigényléen megjelölt ingatlan(ok)ra az ingatlan tulajdonoaival jelzálog zerzôdét/önálló zálogjogot alapító zerzôdét köt, amelynek alapján elôhelyi jel zá log jo got/önálló zálogjogot, továbbá lakáváárlái cél eetében a biztoítékként fel ajánlott ingatlan(ok)ra elidegenítéi é terheléi tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartába. Ezen ingatlan(ok) tártulajdonoa(i) a jelen köl cön igénylé elfogadáa eetén kötele(ek) az ingatlanra vonatkozó jelzálog zer zôdé/önálló zálogzerzôdé aláíráával hozzájárulni ahhoz, hogy a Bank jelzálogjoga/önálló zálogjoga a tártulajdono(ok) tulajdoni illetôégére i bejegyzére kerüljön, továbbá köteleek kézfizetô kezeéget vállalni Adó é Adótár kölcönzerzôdébôl eredô kötelezettégeiért. A fedezetül zolgáló ingatlan hazonélvezôje kötele kézfizetô kezeéget vállalni az Adó é Adótár kölcönzerzôdébôl eredô kötelezettégeiért. 6. Adó é Adótár, valamint kézfizetô keze(ek) köteleek aját költégükön a kölcönzerzôdébôl, illetôleg kézfizetô kezeégvállalából eredô kötelezettégeiket tartalmazó, közjegyzôi okiratba foglalt a Bank által elfogadható tartalmú egyoldalú kötelezettégvállaló nyilatkozatot tenni é ezen közjegyzôi okirat hitele kiadmányát a Banknak benyújtani. I. Adó é Adótár jövedelmi adatai zekciók kiegézítée: Adó é Adótár közö háztartában élnek: II. Adó é zálogkötelezett, illetve adóal közö háztartában élô zemély kapcolata Alulírott Adó kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adó kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adó kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. *A helye zerepkör aláhúzandó, közö háztartában élô zemélyre vonatkozó adatokat kiegézítô jövedelem bezámítáa eetén zükége kitölteni. **Közeli hozzátartozó a Ptk 685. b) pont zerint a házatár, a bejegyzett élettár, az egyeneágbeli rokon, az örökbefogadott, a motoha- é a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a motoha- é a nevelô zülô, valamint a tetvér. Bank Adó Adótár Tanú Tanú

7 III. Adótár é zálogkötelezett, illetve adótáral közö háztartában élô zemély kapcolata Alulírott Adótár kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adótár kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adótár kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. *A helye zerepkör aláhúzandó, közö háztartában élô zemélyre vonatkozó adatokat kiegézítô jövedelem bezámítáa eetén zükége kitölteni. **Közeli hozzátartozó a Ptk 685. b) pont zerint a házatár, a bejegyzett élettár, az egyeneágbeli rokon, az örökbefogadott, a motoha- é a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a motoha- é a nevelô zülô, valamint a tetvér. OKOSkártyára vonatkozó külön rendelkezéek. Szerzôdô felek. Szerzôdô felek egyrézrôl a Raiffeien Bank Zrt. (zékhely: 054 Budapet, Akadémia utca 6., cégjegyzékzám: , nyilvántartó bíróág: Fôvároi Törvényzék Cégbíróága, tevékenyégi engedély záma: /99, dátuma: 99. áprili 3., továbbiakban: Bank), márézrôl a zerzôdében OKOSkártya-igénylôként megnevezett, celekvôképe termézete zemély.. A zerzôdé létrejötte, felmondá.. A Felek megállapodnak abban, az OKOSkártya-igénylô pedig kifejezetten tudomául vezi, hogy a zerzôdé létrejöttének feltétele, hogy a Bank az utólago vizgálat orán az igénylét a Bank által kialakított bírálati zempontok alapján a zerzôdében rögzített feltételekkel megfelelônek minôíte. OKOSkártya-igénylô tudomáal bír arról, hogy a Bank jogoult az OKOSkártyához kapcolódó hitelkeret özegét az igénylében foglalttól eltérô alaconyabb özegben meghatározni, é errôl az OKOSkártya-igénylôt telefonon kereztül érteíteni. A Bank ajánlatának OKOSkártya-igénylô általi elfogadáa eetén a felek között az OKOSkártya zerzôdé az ajánlat zerinti tartalommal a.4 pontnak megfelelôen létrejön. Amennyiben OKOSkártya-igénylô a Bank ajánlatát fogadja el, úgy a felek között a zerzôdé jön létre, é a Bank a. pont zerint jár el. OKOSkártya-igénylô tudomáal bír továbbá arról, hogy a Bank az utólago vizgálat alapján hozott döntéét indokolja é a bírálat zempontjait, illetve a Bank döntéét az OKOSkártya-igénylô kifogáolhatja meg... Amennyiben az utólago vizgálat eredményét a Bank minôíti megfelelônek, úgy a zerzôdé jön létre, é errôl a Bank írábeli érteítét küld az OKOSkártya-igénylô rézére..3 OKOSkártya-igénylô tudomáal bír arról, hogy a Sokoldalú OKOSkártya igénylé hatályát vezti, amennyiben annak elfogadáát megelôzôen az igényelt ingatlanfedezete hitelre vonatkozó hitelzerzôdé megzûnik..4 A Bank a kártyaigénylé elfogadáának tényérôl (beleértve a módoított feltételekkel történô elfogadát i) az érteítôlevében érteíti az OKOSkártyaigénylôt. Az érteítôlevél tartalmazza a megállapított hitelkeret özegét, az aktuáli kondíciókra érvénye Telje Hiteldíj Mutató (THM) értéket, az irányadó kamat mértékét, továbbá az OKOSkártya-igénylô által fizetendô telje özeget. Az érteítôlevél a zer zôdé elválazthatatlan rézét képezi. A THM zámítáánál figyelembe vett díjakat, költégeket jogzabály állapítja meg. A THM zámítáa orán figyelembe vett költégeket é azok özzegét a Bank mindenkor hatályo Lakoági Kondíció Litája tartalmazza. OKOSkártya-igénylô kijelenti, hogy a jelen pontban említett díjakról é költégekrôl a jelen zerzôdé aláíráát megelôzôen a zükége tájékoztatát megkapta, erre tekintettel kerül or a zerzôdé aláíráára..5 A Sokoldalú OKOSkártya kibocátáa eetén a Bank a kártyát é a hozzá tartozó PIN kódot potai úton kézbeíti az OKOSkártya-igénylô rézére. OKOSkártya-igénylô a zerzôdé aláíráával kifejezetten megbízza a Bankot a Sokoldalú OKOSkártya é a hozzá tartozó PIN kód rézére történô potázáával..6. A Sokoldalú OKOSkártyához kapcolódó jogvizony az igénylé elfogadáát tartalmazó Érteítôlevél Bank által történô potára adáát követô ötödik napon határozatlan idôre jön létre, azonban az cak a potai úton kézbeítére kerülô bankkártya OKOSkártya-igénylô által történô aktiváláával lép hatályba. OKOSkártya-igénylô kijelenti, hogy a kártya aktiváláával az Érteítôlevélben foglalt feltételeket ráutaló magatartáal kifejezetten elfogadja. OKOSkártya-igénylô kifejezetten tudomául vezi, hogy amennyiben a kártya a Bank általi potára adáától zámított 30 napon belül kerül aktiválára, a Bank a kártyát letilthatja. A letiltá idôpontjában a zerzôdé hatályba lépé nélkül megzûnik, e tényrôl a Bank az OKOSkártya-igénylôt írában érteíti..7. A kártyára vonatkozó zerzôdé létrejöttének a napjától zámított tizennégy napon belül OKOSkártya-igénylô jogoult a zerzôdét felmondani. A felmondái jogot határidôben érvényeítettnek kell tekinteni, ha az OKOSkártya-igénylô a felmondára nyitva álló határidôben a Bank Hitelcentrum Fôoztálya rézére címzett felmondái nyi lat ko zatát potára adja vagy zemélyeen átadja a Bank bármely bankfiókjában. OKOSkártya-igénylô a felmondáról zóló nyilatkozat elküldéét követôen haladéktalanul, de legkéôbb harminc napon belül kötele a felhaznált Hitelkeret özegét é a Hitelkeret beállítáának idôpontjától a vizafizeté idôpontjáig a zerzôdé alapján felzámítható kamatot a Bank rézére megfizetni. Az OKOSkártyaigénylô felmondái jogának a gyakorláa a zer zôdéhez kapcolódó eetlege járuléko zolgáltatáokra vonatkozó zerzôdét i megzünteti, ide értve a bankzámla é a bankzámlához kapcolódó pénzforgalmi zolgáltatáokra vonatkozó zerzôdéeket..8. OKOSkártya-igénylô 5 napo, a Bank kettô hónapo felmondái idô közbeiktatáával jogoult a zerzôdét rende felmondáal felmondani. Rende felmondá eetén az OKOSkártya-igénylô a felmondái idô lejártával kötele a kártya haználatából eredôen fennálló öze tartozát a Bank rézére megfizetni. OKOSkártya-igénylô kötele a felmondái idô lejártát követôen i a kártya haználatából eredôen beérkezô terheléeket a Bank rézére megfizetni. 3. Irányadó zabályok, jogviták 3.. A Bank é az OKOSkártya-igénylô között létrejövô OKOSkártya zer - zôdét a kártyaigénylé Bank általi elfogadáa eetén a zerzôdé rézét képezô igénylôlap é zerzôdé, az Érteítôlevél, továbbá a Bank mindenkor hatályo Általáno Üzleti Feltételek bankkártyára é hitelkártyára vonatkozó rendelkezéei együtteen képezik. 3.. A zerzôdében zabályozott kérdéekre különöen a Bank Általáno Üzleti Feltételek, Lakoági Üzletzabályzata, a Lakoági Kondíció Litája, a Polgári Törvénykönyv, é a pénzforgalomról é bankhitelrôl zóló hatályo jog zabályok az irányadók A zerzôdé elválazthatatlan rézét képezi a Bank Lakoági Üzletza bályzata, Általáno Üzleti Feltételek é Lakoági Kondíció Litája. OKOSkártya-igénylô a zerzôdé aláíráával kijelenti, hogy a hivatkozott üzletzabályzatok é Kondíció Lita zövegérôl é feltételeirôl a zerzôdé aláíráát megelôzôen tájékozódott, azokat elfogadja é a zerzôdét ezen feltételek imeretében írja alá. OKOSkártya-igénylô a zerzôdé aláíráával kijelenti, hogy a Lakoági Üzletzabályzat, a Bank Általáno Üzleti Feltételek, valamint a Lakoági Kondíció Lita egy példányát a Banktól átvette. OKOSkártya-igénylô kijelenti é igazolja továbbá, hogy a Bank a zerzôdé megkötéét megelôzôen, kellô idôben tájékoztatta a zerzôdéhez kapcolódó adatokról. A Bank által az OKOSkártya-igénylônek átadott, a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozó adatokat tartalmazó, az OKOSkártyaigénylô aláíráával ellátott formanyomtatvány a jelen zerzôdé. zámú mellékletét képezi A jelen zerzôdéel kapcolatoan felmerült vitá ügyeket a Felek megkíérlik kölcönö megegyezé útján rendezni, amelynek ikertelenége ee tére a jelen pont következô bekezdéében meghatározott kivétellel hatákörtôl függôen a Budapeti XX., XXI. é XXIII. Kerületi Bíróág, illetve Bank Adó Adótár Tanú Tanú

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től)

MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től) A Bank tölti ki! Befogadó fiók neve Ügyintéző neve Meghatalmazott azonosító Kampány azonosító

Részletesebben

Lakossági jelzáloghitel

Lakossági jelzáloghitel KÖLCSÖNKÉRELEM Lakossági jelzáloghitel JKK001_18 A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): A hiteligénylő

Részletesebben

3 folyószámla hitelkeret csökkentése

3 folyószámla hitelkeret csökkentése 209k. Iktatószám vonalkódjának helye 1. oldal Becsült kitöltési idő 15 perc kérelem és folyószámla- szerződés neve - Bank tölti ki Kapcsolódó jelzáloghitel ügyletazonosítója - Bank tölti ki 1 2 folyószámla

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP ÉS SZERZŐDÉS (továbbiakban: szerződés) amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg.

Részletesebben

Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap

Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap Jelen igénylôlap kitöltésével egyidejûleg új hitelkártyát vagy meglévô hitelkártya cseréjét vagy további hitelkártyát vagy hitelkeret módosítást kérem. A következô

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügyletazonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:...

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL /a 2011. évi LXXV. törvény alapján/ A hiteligénylő neve:... Az eredeti lízingszerződés száma:... Az eredeti lízingügylet típusa: Pénzügyi lízing Közszférában

Részletesebben

Születési idő Születési hely Telefonszám. Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám. Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám

Születési idő Születési hely Telefonszám. Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám. Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám 1/15 Ügyszám: 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail / fax Biankó szám: 01-43-001 3. Sberbank fiók / hitelreferens / tel / e-mail / fax

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, www:felsozsolcatakarek.hu A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2012.01.01. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések...

Részletesebben

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat Személyes Adatok Igénylő/Adós

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított

Részletesebben

kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk!

kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk! kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja. Kérjük, hogy a Kölcsönigénylő lap kitöltését megelőzően olvassa át jelen összefoglalónkat.

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM. lakáskorszerűsítés üdülővásárlás. üdülőépítés lakásfelújítás. üdülőfelújítás telekvásárlás

KÖLCSÖNKÉRELEM. lakáskorszerűsítés üdülővásárlás. üdülőépítés lakásfelújítás. üdülőfelújítás telekvásárlás KÖLCSÖNKÉRELEM A hiteligénylő neve:... Hitel devizaneme: HUF alapú EUR alapú* * Csak szabad felhasználású jelzáloghitel, és piaci kamatozású lakáscélú hitel esetén Igényelt hitel összege:...ft vagy....

Részletesebben

Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette:... Ellenőrizte:.. Engedélyezte:...... amely létrejött egyrészről Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben