Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés"

Átírás

1 Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés H I T E L T Í P U S A Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Raiffeisen Lakáshitel Raiffeisen Egyetlen Hitel, B A N K T Ö L T I K I! Igénylést benyújtó fiók kódja: betûvel számmal Értékesítô azonosító kódja: Ezen termékek esetén utólagos lakásépítési kedvezmény, illetve utólagos fiatalok otthonteremtési támogatása vehetô igénybe, abban az esetben sem, ha lakáscélú hitel kerül igénybevételükkel kiváltásra. A Raiffeisen Egyetlen Hitel kizárólag jelzálog alapú hitelek kiváltása esetén igényelhetô. Az akció igénybevételének feltétele, hogy a hitel az aktuális Lakossági Kondíciós Listában, az adott ajánlatra meghirdetett idôszakban kerüljön folyósításra. 4 Az akció részleteit keresse a Bank aktuális Lakossági Kondíciós Listájában. Igényelt termék típusa akciós : Elôszûrés azonosítója igénylés esetén az akció(k), kedvezmény(ek) típusa 4 : egyéb kedvezmény H I T E L F E L T É T E L E I F O R I N T A L A P Ú H I T E L E K E S E T É N Igényelt hitel pénze: forint Folyósítás és törlesztés pénze : forint Igényelt hitel összege (a folyósítás és törlesztés pénzében): Igényelt hitel futamideje: hónap Választott számlavezetô fiók: A folyósítás és a törlesztés pénze csak forint lehet. H I T E L C É L J A új építésû lakás vásárlása használt lakás vásárlása lakásépítés lakásfelújítás lakáscsere gépkocsi vásárlás tartós fogyasztási cikk utazás fennálló kölcsönének visszafizetése családi esemény tanulmányok egészségügyi kiadás lakáshitel kiváltása szabad felhasználású jelzáloghitel kiváltása egyéb: R A I F F E I S E N S O K O L D A L Ú O K O S K Á R T YA I G É N Y L É S E A Z A D Ó S R É S Z É R E ( T O V Á B B I A K B A N O K O S K Á R T YA ) OKOSkártyán feltüntetni kívánt név : Hitelkeret összege: , amely összeg megegyezik a napi vásárlási limit összegével. OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a jelen OKOSkártya-igénylés alapján történô hitelbírálat lefolytatásának feltétele az ingatlanfedezetes hitelre vonatkozó szerzôdés létrejötte és a hitel kifizetése. Az OKOSkártyát a Bank postai úton juttatja el az igénylô részére. Kijelentem, hogy a jelen igénylés részét képezô OKOSkártyára vonatkozó szerzôdéses feltételeket átolvastam, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezôen elfogadom. Abban az esetben kérjük kitölteni, ha Ön az ingatlanfedezetes hitel igénylése mellett Raiffeisen dombornyomott Sokoldalú OKOSkártyát is igényel. Nem vonatkozik Önre az OKOSkártyára vonatkozó külön nyilatkozat, amennyiben igényel OKOSkártyát. Maximum 5 karakter. A vásárlási limit bármikor módosítható. OKOSkártya-igénylô (Adós) aláírása: R A I F F E I S E N H I T E L F E D E Z E T I V É D E L E M I G É N Y L É S E Biztosítási védelmet kérek adósra adósra és adóstársra Választott biztosítási szolgáltatási csomag: Bázis Extra Kijelentem, hogy a jelen igénylés részét képezô, a Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylésére vonatkozó nyilatkozatokat, hozzájárulásokat elolvastam, azokkal kivéve esetleg az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatokat egyetértek, és magamra nézve kötelezônek elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a Hitelfedezeti védelem igénybevételének, a biztosítási szolgáltatás nyújtásának feltétele a "Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez" bekezdés 5,6,7 pontjában megjelöltekben adott felhatalmazás. Egészségi állapotomra vonatkozóan az alábbiak szerint külön is nyilatkozom : Adós: az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak Egészségi nyilatkozat kitöltésével nyilatkozom Adóstárs: az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak Egészségi nyilatkozat kitöltésével nyilatkozom Tudomásul veszem, hogy a Hitelfedezeti védelem Extra szolgáltatási csomag igénybevételének további feltétele, a Munkaviszonyra vonatkozó nyilatkozat megtétele. Kijelentem hogy a Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez III. pontban foglaltak megfelelnek a valóságnak.. Adós:. Adóstárs: Raiffeisen Hitelfedezeti Védelmet igénylô Adós aláírása : Adóstárs aláírása : Abban az esetben kérjük kitölteni, ha Ön jelzálog alapú hitele mellé hitelfedezeti védelmet is szeretne igényelni. Nem vonatkozik Ön(ök)re a biztosítotti nyilatkozat, amennyiben igényel(nek) hitelfedezeti védelmet. Jelen Igénylés nyilatkozatai és a Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylése esetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájárulásai fejezet a Raiffeisen Bank Zrt. és az UNIQA Biztosító Zrt. között létrejött biztosítási szerzôdés szerves részét képezi. Amennyiben a Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylése esetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájárulásai fejezet II. pontjának nyilatkozatait magára nézve tudja elfogadni úgy lehetôsége van külön Egészségi nyilatkozat kitöltésére, mely alapján a biztosító kockázat-elbírálást végez. A D Ó S S Z E M É L Y E S A D ATA I Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárság: magyar egyéb: Családi név: Utónév: Születési név: Anyja neve: Születési hely : Születési idô: év hó nap Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele : Állandó lakcím: irányítószám helység Állandó lakcím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonosa résztulajdonosa bérlôje családtag Értesítési cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítószám helység Értesítési cím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén 08-C-95 L.I Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

2 A D Ó S S Z E M É L Y E S A D ATA I f o l y t. Mobiltelefonszám: / Típusa: elôfizetéses feltöltôkártyás Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Munkahelyi telefonszám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonrésze: lakás / nyaraló / egyéb: / Családi állapota: házas élettárs elvált özvegy egyedülálló Szakképzettsége: Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem fôiskola egyéb felsôfokú érettségi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíjas egyéb: Amennyiben magyarországi a születési hely, akkor kérjük az országot is megadni. Az új típusú személyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együttesen fogadjuk el. Csak akkor kérjük kitölteni, ha az Adós tulajdonos a fedezetként felajánlott ingatlanban. A D Ó S J Ö V E D E L M I A D ATA I Az adós havi nettó jövedelme: A háztartás átlagos havi kiadása (közüzemi díjak, biztosítások, egyéb megélhetési költségek): Az adós házastársának/élettársának havi nettó jövedelme: Keresôk száma a saját háztartásban: fô A saját háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme: Eltartottak száma a saját háztartásban: fô A D Ó S B A N K K A P C S O L ATA I Más banknál vezetett bankszámlái: A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj) fennálló tartozásai : Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : Amennyiben a Raiffeisen Banknál, vagy annak érdekeltségi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeisen Lízing Zrt.), illetve más hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen jelenleg is fennálló tartozással rendelkezik, kérjük, töltse ki. Fennálló hitel visszafizetése csak Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeisen Egyetlen Hitel igénylése esetén lehetséges. A D Ó S T Á R S S Z E M É L Y E S A D ATA I Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárság: magyar egyéb: Családi név: Utónév: Születési név: Anyja neve: Születési hely : Születési idô: év hó nap Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele : Állandó lakcím: irányítószám helység Állandó lakcím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonosa résztulajdonosa bérlôje családtag Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

3 A D Ó S T Á R S S Z E M É L Y I A D ATA I f o l y t. Értesítési cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítószám helység Értesítési cím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Mobiltelefonszám: / Típusa: elôfizetéses feltöltôkártyás Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Munkahelyi telefonszám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonrésze: lakás / nyaraló / egyéb: / Családi állapota: házas élettárs elvált özvegy egyedülálló Szakképzettsége: Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem fôiskola egyéb felsôfokú érettségi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíjas egyéb: Amennyiben magyarországi a születési hely, akkor kérjük az országot is megadni. Az új típusú személyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együttesen fogadjuk el. Csak akkor kérjük kitölteni, ha a Adóstárs tulajdonos a fedezetként felajánlott ingatlanban A D Ó S T Á R S J Ö V E D E L M I A D ATA I Az adóstárs havi nettó jövedelme: A háztartás átlagos havi kiadása (közüzemi díjak, biztosítások, egyéb megélhetési költségek): Az adóstárs házastársának/élettársának havi nettó jövedelme: Keresôk száma a saját háztartásban: fô A saját háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme: Eltartottak száma a saját háztartásban: fô A D Ó S T Á R S B A N K K A P C S O L ATA I Más banknál vezetett bankszámlái: A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj) fennálló tartozásai : Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : Amennyiben a Raiffeisen Banknál, vagy annak érdekeltségi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeisen Lízing Zrt.), illetve más hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen jelenleg is fennálló tartozással rendelkezik, kérjük, töltse ki. Fennálló hitel visszafizetése csak Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeisen Egyetlen Hitel igénylése esetén lehetséges. F E D E Z E T K É N T S Z O L G Á L Ó I N G AT L A N A D ATA I Ingatlan címe: irányítószám helység Helyrajzi száma: Alapterülete: m Szobák száma: Építés éve: Vételár/piaci érték: Ingatlan típusa: családi ház téglaépítésû lakás panellakás nyaraló egyéb: Adós tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? Adóstárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? A fedezetként szolgáló ingatlan megegyezik a megvásárolni kívánt ingatlannal (csak lakásvásárlási célú hitelek esetén töltendô ki)? Amennyiben a fedezetként szolgáló ingatlan megegyezik a megvásárolni kívánt ingatlannal, a megvásárolni kívánt ingatlan adatai részt szükséges kitölteni. Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

4 T U L A J D O N O S T Á R S / H A S Z O N É L V E Z Ô S Z E M É L Y E S A D ATA I I. tulajdonostárs haszonélvezô Neve: Születési neve: Anyja neve: Állampolgársága: magyar egyéb: Születési dátuma: év hó nap Születési helye : Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele: Címe: irányítószám helység Tulajdonostárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? II. tulajdonostárs haszonélvezô Neve: Születési neve: Anyja neve: Állampolgársága: magyar egyéb: Születési dátuma: év hó nap Születési helye : Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele: Címe: irányítószám helység Tulajdonostárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? III. tulajdonostárs haszonélvezô Neve: Születési neve: Anyja neve: Állampolgársága: magyar egyéb: Születési dátuma: év hó nap Születési helye : Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele: Címe: irányítószám helység Tulajdonostárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / További ingatlanfedezetek száma, melyet/melyeket a Melléklet(ek) tartalmaz(nak): darab Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? Amennyiben magyarországi születési hely, akkor kérjük az országot is megadni. Az új típusú személyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együttesen fogadjuk el. Ebben az esetben házastársi nyilatkozat kitöltése szükséges. M E G V Á S Á R O L N I K Í V Á N T I N G AT L A N A D ATA I Ingatlan címe: irányítószám helység Helyrajzi száma: Alapterülete: m Szobák száma: Építés éve: Projekt megnevezése: Ingatlan azonosítója a projektcégnél: Vételár/piaci érték: Telekár a vételáron belül: Foglaló összege: Ingatlan típusa: családi ház téglaépítésû lakás panellakás nyaraló egyéb: Adós tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Adóstárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? A fedezetként szolgáló ingatlan megegyezik a megvásárolni kívánt ingatlannal? Ebben az esetben házastársi nyilatkozat kitöltése szükséges. A D AT K E Z E L É S Igénylô/k/ a jelen kölcsönigénylés aláírásával az Adatkezelés fejezet. pontjában rögzített adatkezeléshez hozzájárulnak járulnak hozzá. Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

5 Raiffeisen Bank Zrt. Felügyeleti hatóság neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete székhelye: 0 Budapest, Krisztina krt. 9. Nyilatkozatok Ingatlanfedezetes hitelre és/vagy Sokoldalú OKOSkártyára (továbbiakban OKOSkártya) vonatkozó általános nyilatkozatok. Ingatlanfedezetes hitelek vonatkozásában Adós és Adóstárs, OKOSkártya vonatkozásában arra az esetre is, ha az igénylés elfogadása esetén a Sokoldalú OKOSkártya szerzôdés a felek között létrejön OKOSkártya-igénylô (a továbbiakban együttesen: Igénylô) tudomással bírnak arról, hogy a Bank jogosult a jelen igénylésen megadott, illetve a Bank részére átadott dokumentumokban feltüntetett valamennyi adatukat ideértve a természetes személyazonosító, lakcím és a bemutatott elsôdleges személyazonosító okmány adatait az adatszolgáltatónál, illetve a BM Központi Hivatalánál ellenôrizni. A BM Központi Hivatal az elsôdleges személyazonosító okmány esetleges elvesztésérôl, ellopásáról, megsemmisülésérôl, találásáról, megkerülésérôl adatokat szolgáltat a Bank részére. A Bank jogosult továbbá az Igénylô kötelezettségeinek ellenôrzése, illetve a Bank kötelezettségvállalásainak teljesítése céljából Igénylô személyi-, betét-, hitel- és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az Igénylôtôl bekérni.. A jelen igénylés melléklete és egyben elválaszthatatlan része Igénylô a) elsôdleges és másodlagos személyazonosító okmány másolata b) munkáltatója által kiállított munkáltatói igazolás c) vállalkozók, valamint gazdasági társaságban tulajdonrésszel rendelkezôk esetén APEH jövedelemigazolás és igazolás a köztartozásokról, valamint egyéni vállalkozói igazolvány másolata d) nyugdíjasok esetén éves nyugdíjértesítô másolata e) utolsó kéthavi lakossági bankszámlakivonat eredeti példánya. Igénylô és készfizetô kezes vállalják, hogy jövedelemigazolásukat egyéni vállalkozók esetében kötelezôen, egyébként pedig a Bank által szükségesnek tartott esetben az adóhatóságtól beszerzik és a Bank rendelkezésére bocsátják. Igénylô jelen igénylés aláírásával felhatalmazza a Bankot arra, hogy jövedelem igazolását a Bank az adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot az Igénylô által csatolt jövedelem igazolás tartalmának és hitelességének ellenôrzése céljából.. Igénylô tudomásul veszi, hogy a Bank a jelen igénylésen rögzített adatai ellenôrzése és a kölcsönnyújtás, illetve az OKOSkártya kibocsátás kockázatának felmérése végett az általa kialakított szempontok alapján hitelbírálatot végez. A jelen igénylés befogadása a Bank részérôl jelent semmiféle kötelezettségvállalást az igényelt kölcsön nyújtására, illetve az igényelt OKOSkártya kibocsátására. A hiteldokumentáció benyújtásával egyidejûleg Adós köteles a Banknak a kölcsön fedezeteként felajánlott ingatlan értékbecslésének Bank által elfogadott értékbecslôvel történô elkészíttetésére megbízást adni. Ingatlanfedezetes hitelre vonatkozó külön nyilatkozatok. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Bank az Adós/Adóstárs hitelképességét megfelelônek ítéli, úgy írásban értesíti Adóst az elôzetesen engedélyezett kölcsön összegérôl, a kölcsönszerzôdés megkötésének idôpontjáról és további feltételeirôl. Az értékbecslésen túlmenôen Bank felhívására Adós köteles a Bank rendelkezésére bocsátani az ingatlan kivitelezésével, létesítésével kapcsolatos valamennyi, a Bank által szükségesnek tartott dokumentumot (így különösen társasházi alapító okiratot, építési, illetve használatbavételi engedélyt, mûszaki tervdokumentációt stb.). Adós és Adóstárs tudomásul veszik, hogy lakásvásárláshoz igényelt kölcsön engedélyezése esetén a kölcsönszerzôdés megkötésének feltétele a jelen kölcsönigénylésen megjelölt, a kölcsönbôl megvásárolandó ingatlanra vonatkozó végleges adásvételi szerzôdés megkötése a Bank által elfogadható tartalommal, valamint annak benyújtása az illetékes földhivatalhoz. Bank a kölcsönigénylés benyújtásakor az Adós részére írásbeli tájékoztatót ad át, amely tartalmazza az ingatlan adásvételi szerzôdés Bank által nélkülözhetetlennek minôsített alaki és tartalmi kellékeit. Adós és Adóstárs a jelen kölcsönigénylés aláírásával kijelentik, hogy a tájékoztató anyagot átvették, megismerték és tudomásul veszik, hogy a Bank megtagadhatja az engedélyezett kölcsön folyósítását, amennyiben az ingatlan adásvételi szerzôdés a Bank megítélése szerint a Bank által elôírt követelményeknek felel meg.. Adós és Adóstárs tudomásul veszik továbbá, hogy Bank a kölcsönt kizárólag a kölcsönszerzôdésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja, illetôleg bocsátja Adós rendelkezésére. 4. A kölcsönigénylés elutasításáról a Bank írásbeli értesítést küld az Adós részére. Adós és Adóstárs tudomással bírnak arról, hogy a Bank a hitelbírálat alapján hozott döntését indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank döntését Adós, illetve Adóstárs kifogásolhatja meg. 5. Bank a kölcsönszerzôdés megkötésével egyidejûleg a jelen kölcsönigénylésen megjelölt ingatlan(ok)ra az ingatlan tulajdonosaival jelzálogszerzôdést/önálló zálogjogot alapító szerzôdést köt, amelynek alapján elsôhelyi jelzálogjogot/önálló zálogjogot, továbbá lakásvásárlási cél esetében a biztosítékként felajánlott ingatlan(ok)ra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlan(ok) társtulajdonosa(i) a jelen kölcsönigénylés elfogadása esetén köteles(ek) az ingatlanra vonatkozó jelzálogszerzôdés/önálló zálogszerzôdés aláírásával hozzájárulni ahhoz, hogy a Bank jelzálogjoga/önálló zálogjoga a társtulajdonos(ok) tulajdoni illetôségére is bejegyzésre kerüljön, továbbá kötelesek készfizetô kezességet vállalni Adós és Adóstárs kölcsönszerzôdésbôl eredô kötelezettségeiért. A fedezetül szolgáló ingatlan haszonélvezôje köteles készfizetô kezességet vállalni az Adós és Adóstárs kölcsönszerzôdésbôl eredô kötelezettségeiért. 6. Adós és Adóstárs, valamint készfizetô kezes(ek) kötelesek saját költségükön a kölcsönszerzôdésbôl, illetôleg készfizetô kezességvállalásból eredô kötelezettségeiket tartalmazó, közjegyzôi okiratba foglalt a Bank által elfogadható tartalmú egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni és ezen közjegyzôi okirat hiteles kiadmányát a Banknak benyújtani. OKOSkártyára vonatkozó külön rendelkezések. Szerzôdô felek. Szerzôdô felek egyrészrôl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 054 Budapest, Akadémia utca 6., cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Fôvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, tevékenységi engedély száma: /99, dátuma: 99. április., továbbiakban: Bank), másrészrôl a szerzôdésben OKOSkártya-igénylôként megnevezett, cselekvôképes természetes személy.. A szerzôdés létrejötte, felmondás.. A Felek megállapodnak abban, az OKOSkártya-igénylô pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerzôdés létrejöttének feltétele, hogy a Bank az utólagos vizsgálat során az igénylést a Bank által kialakított bírálati szempontok alapján a szerzôdésben rögzített feltételekkel megfelelônek minôsítse. OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult az OKOSkártyához kapcsolódó hitelkeret összegét az igénylésben foglalttól eltérô alacsonyabb összegben meghatározni, és errôl az OKOSkártya-igénylôt telefonon keresztül értesíteni. A Bank ajánlatának OKOSkártya-igénylô általi elfogadása esetén a felek között az OKOSkártya szerzôdés az ajánlat szerinti tartalommal a.4 pontnak megfelelôen létrejön. Amennyiben OKOSkártyaigénylô a Bank ajánlatát fogadja el, úgy a felek között a szerzôdés jön létre, és a Bank a. pont szerint jár el. OKOSkártyaigénylô tudomással bír továbbá arról, hogy a Bank az utólagos vizsgálat alapján hozott döntését indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank döntését az OKOSkártya-igénylô kifogásolhatja meg... Amennyiben az utólagos vizsgálat eredményét a Bank minôsíti megfelelônek, úgy a szerzôdés jön létre, és errôl a Bank írásbeli értesítést küld az OKOSkártya-igénylô részére.. OKOSkártya igénylô tudomással bír arról, hogy a Sokoldalú OKOSkártya igénylés hatályát veszti, amennyiben annak elfogadását megelôzôen az igényelt ingatlanfedezetes hitelre vonatkozó hitelszerzôdés megszûnik..4 A Bank a kártyaigénylés elfogadásának tényérôl (beleértve a módosított feltételekkel történô elfogadást is) az értesítôlevében értesíti az OKOSkártya-igénylôt. Az értesítôlevél tartalmazza a megállapított hitelkeret összegét, az aktuális kondíciókra érvényes teljes hiteldíj mutató (THM) értéket, az irányadó kamat mértékét, továbbá az OKOSkártya-igénylô által fizetendô teljes összeget. Az értesítôlevél a szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi.a THM számításánál figyelembe vett díjakat, költségeket jogszabály állapítja meg. A THM számítása során figyelembe vett költségeket és azok összegét a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza. OKOSkártya-igénylô kijelenti, hogy a jelen pontban említett díjakról és költségekrôl a jelen szerzôdés aláírását megelôzôen a szükséges tájékoztatást megkapta, erre tekintettel kerül sor a szerzôdés aláírására..5 A Sokoldalú OKOSkártya kibocsátása esetén a Bank a kártyát és a hozzá tartozó PIN kódot postai úton kézbesíti az OKOSkártya-igénylô részére. OKOSkártyaigénylô a szerzôdés aláírásával kifejezetten megbízza a Bankot a Sokoldalú OKOSkártya és a hozzá tartozó PIN kód részére történô postázásával..6. A Sokoldalú OKOSkártyához kapcsolódó jogviszony az igénylés elfogadását tartalmazó Értesítôlevél Bank által történô postára adását követô ötödik napon határozatlan idôre jön létre, azonban az csak a postai úton kézbesítésre kerulô bankkártya OKOSkártya-igénylô által történô aktiválásával lép hatályba. OKOSkártya-igénylô kijelenti, hogy a kártya aktiválásával az Értesítôlevélben foglalt feltételeket ráutaló magatartással kifejezetten elfogadja. OKOSkártyaigénylô kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a kártya a Bank általi postára adásától számított 0 napon belul kerul aktiválásra, a Bank a kártyát letilthatja. A letiltás idôpontjában a szerzôdés hatályba lépés nélkul megszûnik, e tényrôl a Bank az OKOSkártya-igénylôt írásban értesíti..7. A kártyára vonatkozó szerzôdés létrejöttének a napjától számított tizennégy napon belül OKOSkártya-igénylô jogosult a szerzôdést felmondani. A felmondási jogot határidôben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az OKOSkártya-igénylô a felmondásra nyitva álló határidôben a Bank Hitelcentrum Fôosztálya részére címzett felmondási nyilat- Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

6 kozatát postára adja vagy személyesen átadja a Bank bármely bankfiókjában. OKOSkártya-igénylô a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követôen haladéktalanul, de legkésôbb harminc napon belül köteles a felhasznált Hitelkeret összegét és a Hitelkeret beállításának idôpontjától a visszafizetés idôpontjáig a szerzôdés alapján felszámítható kamatot a Bank részére megfizetni. Az OKOSkártya-igénylô felmondási jogának a gyakorlása a szerzôdéshez kapcsolódó esetleges járulékos szolgáltatásokra vonatkozó szerzôdést is megszünteti, ide értve a bankszámla és a bankszámlához kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerzôdéseket..8. OKOSkártya-igénylô 5 napos, a Bank kettô hónapos felmondási idô közbeiktatásával jogosult a szerzôdést rendes felmondással felmondani. Rendes felmondás esetén az OKOSkártya-igénylô a felmondási idô lejártával köteles a kártya használatából eredôen fennálló összes tartozást a Bank részére megfizetni. OKOSkártya-igénylô köteles a felmondási idô lejártát követôen is a kártya használatából eredôen beérkezô terheléseket a Bank részére megfizetni.. Irányadó szabályok, jogviták.. A Bank és az OKOSkártya-igénylô között létrejövô OKOSkártya szerzôdést a kártyaigénylés Bank általi elfogadása esetén a szerzôdés részét képezô igénylôlap és szerzôdés, az Értesítôlevél, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei bankkártyára és hitelkártyára vonatkozó rendelkezései együttesen képezik... A szerzôdésben szabályozott kérdésekre különösen a Bank Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, a Lakossági Kondíciós Listája, a Polgári Törvénykönyv, és a pénzforgalomról és bankhitelrôl szóló hatályos jogszabályok az irányadók... A szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Lakossági Üzletszabályzata, Általános Üzleti Feltételei és Lakossági Kondíciós Listája. OKOSkártyaigénylô a szerzôdés aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok és Kondíciós Lista szövegérôl és feltételeirôl a szerzôdés aláírását megelôzôen tájékozódott, azokat elfogadja és a szerzôdést ezen feltételek ismeretében írja alá. OKOSkártya-igénylô a szerzôdés aláírásával kijelenti, hogy a Lakossági Üzletszabályzat, a Bank Általános Üzleti Feltételei, valamint a Lakossági Kondíciós Lista egy példányát a Banktól átvette. OKOSkártya-igénylô kijelenti és igazolja továbbá, hogy a Bank a szerzôdés megkötését megelôzôen, kellô idôben tájékoztatta a szerzôdéshez kapcsolódó adatokról. A Bank által az OKOSkártyaigénylônek átadott, a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozó adatokat tartalmazó, az OKOSkártya-igénylô aláírásával ellátott formanyomtatvány a jelen szerzôdés. számú mellékletét képezi..4. A jelen szerzôdéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket a Felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, amelynek sikertelensége esetére a jelen pont következô bekezdésében meghatározott kivétellel hatáskörtôl függôen a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerzôdésbôl eredô pénzkövetelési igényüket a Felek fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthetik. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásra, valamint a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a peres eljárásra is a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti illetékességi szabályok irányadók. OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a szerzôdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése érdekében általa igénybe vett, valamint az eljárásban hozott határozatnak a Bank veti alá magát. 4. Vegyes rendelkezések 4.. OKOSkártya-igénylô felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben teljesíti a szerzôdésben meghatározott fizetési kötelezettségét, úgy a Bank munkáltatóját megkeresse, és információt kérjen OKOSkártya-igénylô munkavállalói minôségének fennállásáról, valamint tudomására hozza a késedelmes teljesítés tényét a tartozás összegszerû megjelölése nélkül, egyidejûleg egyeztessen a bérletiltás lehetôségérôl. 4.. OKOSkártya- igénylô tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelkeret felülvizsgálata során a hitelkeret további rendelkezésre tartásához szükséges megalapozott döntés meghozatala érdekében - a jelen szerzôdés fennállta alatt bármikor jogosult az OKOSkártya igénylôre vonatkozóan a KHR nyilvántartásából információt kérni, és amennyiben az OKOSkártya igénylô szerepel a KHR negatív lista nyilvántartásában, abban az esetben jogosult a szerzôdést azonnali hatállyal felmondani. 4. Amennyiben a szerzôdés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehetô legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitûzésének és tartalmának. 5. A szerzôdés módosítása A Bankot megilletô, a szerzôdésben kikötött kamatok, díjak és költségek, illetve az egyéb szerzôdési feltételek egyoldalú módosítására, illetve ahhoz kapcsolódóan az OKOSkártya-igénylôt megilletô jogokra a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei. rész XIX. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. 6. Sokoldalú OKOSkártya 6.. A Sokoldalú OKOSkártya egy olyan készpénz-helyettesítô fizetési eszköz, amely a szerzôdésben meghatározott módon egyesíti a Bank Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott hitelkártyára és bankkártyára vonatkozó szolgáltatásokat. Ennek megfelelôen a szerzôdésben szabályozott esetekben elsôdlegesen az Általános Üzleti Feltételekben a hitelkártyára, az ott szabályozott kérdésekben a bankkártyára vonatkozó feltételek az irányadóak. A kártya használata során a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozóan meghatározott díjak kerülnek felszámításra. A Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankszámlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat, költségeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza. 6.. A Sokoldalú OKOSkártyával végrehajtott vásárlási tranzakció esetén a vásárlás teljes összege a Sokoldalú OKOSkártyához rendelt hitelkártya-számlán rendelkezésre álló hitelkeret felhasználható egyenlegét csökkenti. Abban az esetben, ha (i) a tranzakció végrehajtásához részben vagy egészben a szükséges hitelkeret áll rendelkezésre, (ii) a kártyás tranzakció esetében történik engedélykérés (authorizáció), (iii) a vásárlási tétel a tranzakció dátumát követô 5 napon túl érkezik be, vagy (iv) bármely más okból az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt hitelkártya-számla terhelése akadályba ütközik, a Bank a vásárlás teljes összegével az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankszámláját terheli meg. A hitelkártya-számlán esetlegesen terhelt csoportos beszedési megbízások vásárlási tranzakciónak minôsülnek. 6. A Bank a Sokoldalú OKOSkártyával végrehajtott készpénzfelvételi (ATM) tranzakció teljes összegét elsôdlegesen az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankszámlájára terheli. Amennyiben a bankszámlán a szükséges fedezet áll rendelkezésre, de a hitelkeret terhére teljesíthetô a tranzakció teljes összege és az OKOSkártya-igénylô jogosult a hitelkeret terhére történô készpénzfelvételre, úgy a Bank a készpénzfelvétel teljes összegét a hitelkártya-számlára terheli. Amennyiben a tranzakció teljes összege teljesíthetô sem az OKOSkártya-iIgénylô bankszámlája, sem a hitelkártya-számla terhére úgy a készpénzfelvétel visszautasításra kerül. A Bank küld külön értesítést arról, ha a készpénzfelvétel a hitelkeretbôl kerül teljesítésre. A készpénzfelvételi tranzakció útján a hitelkeret terhére felvett összeg a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghatározott módon kamatozik. A hitelkeret terhére történô készpénzfelvétel lehetôségét a Bank minden esetben bírálatot követôen biztosítja A Sokoldalú OKOSkártyára irányadó Kondíciós Listában meghatározott készpénzfelvételi tranzakciók utáni díjakkal és az éves kártyadíjjal az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankszámlája kerül minden esetben megterhelésre. Minden egyéb, a Kondíciós Listában meghatározott díjjal vagy költséggel az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt hitelkártya-számla kerül terhelésre A Bank a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozó, Általános Üzleti Feltételekben meghatározott fizetési határidôt naptári napokban teszi közzé a Lakossági Kondíciós Listában. OKOSkártya-igénylô a hitelkártya használatából eredô fizetési kötelezettségét Sokoldalú OKOSkártya keretfeltöltô szolgáltatás vagy minimum összeg átvezetési megbízás igénybevételével is teljesítheti. A Sokoldalú OKOSkártya keretfeltöltô szolgáltatás a kártyabirtokos Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankszámlája és hitelkártya-számlája közötti, a hitelkártya-számlán nyilvántartott teljes tartozásra szóló automatikus átvezetési megbízás. A minimum összeg átvezetési megbízás a kártyabirtokos Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankszámlája és hitelkártya-számlája közötti, a hitelkártya-számlára vonatkozó kivonatban megállapított Minimum fizetendô összegre szóló automatikus átvezetési megbízás. Mind a keretfeltöltô, mind a minimum összeg átvezetési megbízás kizárólag akkor teljesíthetô, ha a terhelendô bankszámlán a megfelelô fedezet a fizetési határidô utolsó napján folyamatosan rendelkezésre áll OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult a hitelkeret összegét felülvizsgálni, és annak eredményeképpen a hitelkeret összegének a módosítását (emelés vagy csökkentés), illetve megszüntetését kezdeményezni, amelyrôl az OKOSkártya-igénylôt írásban értesíti. Amennyiben az OKOSkártyaigénylôtôl az értesítésre annak postára adásától számított 5 napon belül érkezik észrevétel akár írásban, akár a Raiffeisen Direkten keresztül, úgy a módosított hitelkeretet a Bank az OKOSkártya-igénylô által elfogadottnak tekinti és a kártyaszerzôdés a Felek között a módosításról szóló értesítésben közölt idôponttól a módosított hitelkerettel hatályban marad. Amennyiben az OKOSkártya-igénylô a hitelkeret csökkentése esetén a csökkentett hitelkeretet kívánja a továbbiakban igénybe venni, abban az esetben jogosult a Sokoldalú OKOSkártya jogviszonyt felmondani. Ha az OKOSkártya-igénylô a Bank által csökkentett hitelkeretet fogadja el, akkor a Bank is jogosulttá válik a Sokoldalú OKOSkártya jogviszony azonnali hatályú felmondására. A hitelkeret felülvizsgálata alkalmával a Bank jogosult úgy is dönteni, hogy a továbbiakban biztosítja a hitelkeretet az OKOSkártya-igénylô részére. Amennyiben a Bank így dönt, úgy errôl szintén írásbeli értesítést küld az OKOSkártya-igénylô részére, amely egyben a Sokoldalú OKOSkártya jogviszony azonnali hatályú felmondásának is minôsül. A hitelkeret felmondása az errôl szóló értesítés keltének napját követô ötödik napon lép hatályba, az OKOSkártya-igénylô az ezen Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Hatályos: 2011. október 12-től HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXI.törvény alapján lehetőség nyílt természetes

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői:

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Hatályos: 2016. március 21 -től ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRŐL A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 4-4-4 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap BANK TÖLTI

Részletesebben

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista A CIB Pro Kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) akinek a Bankkal együttműködési megállapodása (továbbiakban:

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP JELZÁLOG FEDEZETŰ HITELEKHEZ

HITELKÉRELMI ADATLAP JELZÁLOG FEDEZETŰ HITELEKHEZ HITELKÉRELMI ADATLAP JELZÁLOG FEDEZETŰ HITELEKHEZ I. Az igényelt hitel adatai 1. A hitel célja: 0 új lakás vásárlás 0 új lakás építés 0 használt lakás vásárlás 0 korszerűsítés 0 bővítés 0 felújítás 0 fennálló

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

Hitelező fiók/kirendeltség neve:. 1.13. Állandó lakcíme:...

Hitelező fiók/kirendeltség neve:. 1.13. Állandó lakcíme:... Iktatószám:. Befogadás dátuma: Hitelező fiók/kirendeltség neve:. Befogadó ügyintéző: 1. A KÖLCSÖNIGÉNYLŐ SZEMÉLYI ADATAI ( Adós Adóstárs Kezes) 1.1.Kölcsönigénylő (teljes) neve:... 1.2. Születési neve:...

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett kondíciós lista és ügyfél-tájékoztató A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben

CIB EASY kedvezményprogram Kondíciós lista

CIB EASY kedvezményprogram Kondíciós lista A CIB EASY kedvezmények igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) aki csatlakozott a CIB EASY kedvezményprogramhoz, azaz

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Készfizető kezes: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: hó

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ I. Folyószámla adatok HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ 1. Rendelkezik-e az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél ( Bank ) bankszámlával? 0 igen 0 nem Banknál vezetett bankszámla száma ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗ

Részletesebben

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap.

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap. SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot:

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap

KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap KÖLCSÖN KÉRELEM Ingatlan jelzálog fedezet melletti kölcsön nyújtására IGÉNYELT KÖLCSÖN Összege:, azaz IGÉNYELT KÖLCSÖN Futamideje: Bankszámla tulajdonosa és számla száma ahova a folyósítást kéri : bankszámla

Részletesebben

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus:

Részletesebben

HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI ADATLAP

HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI ADATLAP HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI ADATLAP I. Folyószámlák 1. Rendelkezik-e az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél ( Bank ) bankszámlával? 0 igen 0 nem 2. A hitelkártya szerződés aláírására a bank melyik fiókját választja:

Részletesebben

Adós személyes adatai

Adós személyes adatai Raiffeisen Lakáshitel Otthonteremtési kamattámogatással késedelmes, vagy felmondott jelzáloghitellel terhelt ingatlan megvásárlásához az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Kormányrendelet

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP KIRÁLY HITEL ÜGYLETEKHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP KIRÁLY HITEL ÜGYLETEKHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 hó 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: hó Születési hely: Devizabelföldi: Állampolgársága: Családi állapot: Legmagasabb

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot: Legmagasabb

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKOKOS HITEL ÜGYLETEKHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKOKOS HITEL ÜGYLETEKHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 31 Hitelező KirendeltségFiók kódja: Hitelező ügyintéző neve: Tel: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) K8. sz. melléklet 31 Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: Szigetvári Takarékszövetkezet Előn Titulus: Születési n:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP 3/1 Iktatószám: Hitelintézet: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA CIB FIX Ingatlanfedezetes hitelek

KONDÍCIÓS LISTA CIB FIX Ingatlanfedezetes hitelek AKCIÓ Visszavonásig: teljes körűen befogadott igénylés esetén, jóváhagyást követően a folyósítási díjból 50% kedvezményt adunk abban az esetben, ha az igénylő megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

Részletesebben

RAIFFEISEN BANKKÁRTYA, HITELKÁRTYA ÉS BANKSZÁMLAHITEL KOMBINÁLT IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS

RAIFFEISEN BANKKÁRTYA, HITELKÁRTYA ÉS BANKSZÁMLAHITEL KOMBINÁLT IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 0-0-0404 RAIFFEISEN BANKKÁRTYA, HITELKÁRTYA ÉS BANKSZÁMLAHITEL KOMBINÁLT

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2016. november 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan A devizakölcsön száma, melyhez a Gyűjtőszámlahitel kapcsolódik: A hitelhez állami fizetéskönnyítő program (Áthidaló kölcsön) kapcsolódik:

Részletesebben