Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés"

Átírás

1 Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés H I T E L T Í P U S A Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Raiffeisen Lakáshitel Raiffeisen Egyetlen Hitel, B A N K T Ö L T I K I! Igénylést benyújtó fiók kódja: betûvel számmal Értékesítô azonosító kódja: Ezen termékek esetén utólagos lakásépítési kedvezmény, illetve utólagos fiatalok otthonteremtési támogatása vehetô igénybe, abban az esetben sem, ha lakáscélú hitel kerül igénybevételükkel kiváltásra. A Raiffeisen Egyetlen Hitel kizárólag jelzálog alapú hitelek kiváltása esetén igényelhetô. Az akció igénybevételének feltétele, hogy a hitel az aktuális Lakossági Kondíciós Listában, az adott ajánlatra meghirdetett idôszakban kerüljön folyósításra. 4 Az akció részleteit keresse a Bank aktuális Lakossági Kondíciós Listájában. Igényelt termék típusa akciós : Elôszûrés azonosítója igénylés esetén az akció(k), kedvezmény(ek) típusa 4 : egyéb kedvezmény H I T E L F E L T É T E L E I F O R I N T A L A P Ú H I T E L E K E S E T É N Igényelt hitel pénze: forint Folyósítás és törlesztés pénze : forint Igényelt hitel összege (a folyósítás és törlesztés pénzében): Igényelt hitel futamideje: hónap Választott számlavezetô fiók: A folyósítás és a törlesztés pénze csak forint lehet. H I T E L C É L J A új építésû lakás vásárlása használt lakás vásárlása lakásépítés lakásfelújítás lakáscsere gépkocsi vásárlás tartós fogyasztási cikk utazás fennálló kölcsönének visszafizetése családi esemény tanulmányok egészségügyi kiadás lakáshitel kiváltása szabad felhasználású jelzáloghitel kiváltása egyéb: R A I F F E I S E N S O K O L D A L Ú O K O S K Á R T YA I G É N Y L É S E A Z A D Ó S R É S Z É R E ( T O V Á B B I A K B A N O K O S K Á R T YA ) OKOSkártyán feltüntetni kívánt név : Hitelkeret összege: , amely összeg megegyezik a napi vásárlási limit összegével. OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a jelen OKOSkártya-igénylés alapján történô hitelbírálat lefolytatásának feltétele az ingatlanfedezetes hitelre vonatkozó szerzôdés létrejötte és a hitel kifizetése. Az OKOSkártyát a Bank postai úton juttatja el az igénylô részére. Kijelentem, hogy a jelen igénylés részét képezô OKOSkártyára vonatkozó szerzôdéses feltételeket átolvastam, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezôen elfogadom. Abban az esetben kérjük kitölteni, ha Ön az ingatlanfedezetes hitel igénylése mellett Raiffeisen dombornyomott Sokoldalú OKOSkártyát is igényel. Nem vonatkozik Önre az OKOSkártyára vonatkozó külön nyilatkozat, amennyiben igényel OKOSkártyát. Maximum 5 karakter. A vásárlási limit bármikor módosítható. OKOSkártya-igénylô (Adós) aláírása: R A I F F E I S E N H I T E L F E D E Z E T I V É D E L E M I G É N Y L É S E Biztosítási védelmet kérek adósra adósra és adóstársra Választott biztosítási szolgáltatási csomag: Bázis Extra Kijelentem, hogy a jelen igénylés részét képezô, a Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylésére vonatkozó nyilatkozatokat, hozzájárulásokat elolvastam, azokkal kivéve esetleg az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatokat egyetértek, és magamra nézve kötelezônek elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a Hitelfedezeti védelem igénybevételének, a biztosítási szolgáltatás nyújtásának feltétele a "Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez" bekezdés 5,6,7 pontjában megjelöltekben adott felhatalmazás. Egészségi állapotomra vonatkozóan az alábbiak szerint külön is nyilatkozom : Adós: az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak Egészségi nyilatkozat kitöltésével nyilatkozom Adóstárs: az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak Egészségi nyilatkozat kitöltésével nyilatkozom Tudomásul veszem, hogy a Hitelfedezeti védelem Extra szolgáltatási csomag igénybevételének további feltétele, a Munkaviszonyra vonatkozó nyilatkozat megtétele. Kijelentem hogy a Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez III. pontban foglaltak megfelelnek a valóságnak.. Adós:. Adóstárs: Raiffeisen Hitelfedezeti Védelmet igénylô Adós aláírása : Adóstárs aláírása : Abban az esetben kérjük kitölteni, ha Ön jelzálog alapú hitele mellé hitelfedezeti védelmet is szeretne igényelni. Nem vonatkozik Ön(ök)re a biztosítotti nyilatkozat, amennyiben igényel(nek) hitelfedezeti védelmet. Jelen Igénylés nyilatkozatai és a Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylése esetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájárulásai fejezet a Raiffeisen Bank Zrt. és az UNIQA Biztosító Zrt. között létrejött biztosítási szerzôdés szerves részét képezi. Amennyiben a Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylése esetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájárulásai fejezet II. pontjának nyilatkozatait magára nézve tudja elfogadni úgy lehetôsége van külön Egészségi nyilatkozat kitöltésére, mely alapján a biztosító kockázat-elbírálást végez. A D Ó S S Z E M É L Y E S A D ATA I Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárság: magyar egyéb: Családi név: Utónév: Születési név: Anyja neve: Születési hely : Születési idô: év hó nap Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele : Állandó lakcím: irányítószám helység Állandó lakcím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonosa résztulajdonosa bérlôje családtag Értesítési cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítószám helység Értesítési cím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén 08-C-95 L.I Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

2 A D Ó S S Z E M É L Y E S A D ATA I f o l y t. Mobiltelefonszám: / Típusa: elôfizetéses feltöltôkártyás Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Munkahelyi telefonszám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonrésze: lakás / nyaraló / egyéb: / Családi állapota: házas élettárs elvált özvegy egyedülálló Szakképzettsége: Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem fôiskola egyéb felsôfokú érettségi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíjas egyéb: Amennyiben magyarországi a születési hely, akkor kérjük az országot is megadni. Az új típusú személyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együttesen fogadjuk el. Csak akkor kérjük kitölteni, ha az Adós tulajdonos a fedezetként felajánlott ingatlanban. A D Ó S J Ö V E D E L M I A D ATA I Az adós havi nettó jövedelme: A háztartás átlagos havi kiadása (közüzemi díjak, biztosítások, egyéb megélhetési költségek): Az adós házastársának/élettársának havi nettó jövedelme: Keresôk száma a saját háztartásban: fô A saját háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme: Eltartottak száma a saját háztartásban: fô A D Ó S B A N K K A P C S O L ATA I Más banknál vezetett bankszámlái: A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj) fennálló tartozásai : Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : Amennyiben a Raiffeisen Banknál, vagy annak érdekeltségi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeisen Lízing Zrt.), illetve más hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen jelenleg is fennálló tartozással rendelkezik, kérjük, töltse ki. Fennálló hitel visszafizetése csak Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeisen Egyetlen Hitel igénylése esetén lehetséges. A D Ó S T Á R S S Z E M É L Y E S A D ATA I Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárság: magyar egyéb: Családi név: Utónév: Születési név: Anyja neve: Születési hely : Születési idô: év hó nap Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele : Állandó lakcím: irányítószám helység Állandó lakcím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonosa résztulajdonosa bérlôje családtag Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

3 A D Ó S T Á R S S Z E M É L Y I A D ATA I f o l y t. Értesítési cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítószám helység Értesítési cím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Mobiltelefonszám: / Típusa: elôfizetéses feltöltôkártyás Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Munkahelyi telefonszám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonrésze: lakás / nyaraló / egyéb: / Családi állapota: házas élettárs elvált özvegy egyedülálló Szakképzettsége: Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem fôiskola egyéb felsôfokú érettségi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíjas egyéb: Amennyiben magyarországi a születési hely, akkor kérjük az országot is megadni. Az új típusú személyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együttesen fogadjuk el. Csak akkor kérjük kitölteni, ha a Adóstárs tulajdonos a fedezetként felajánlott ingatlanban A D Ó S T Á R S J Ö V E D E L M I A D ATA I Az adóstárs havi nettó jövedelme: A háztartás átlagos havi kiadása (közüzemi díjak, biztosítások, egyéb megélhetési költségek): Az adóstárs házastársának/élettársának havi nettó jövedelme: Keresôk száma a saját háztartásban: fô A saját háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme: Eltartottak száma a saját háztartásban: fô A D Ó S T Á R S B A N K K A P C S O L ATA I Más banknál vezetett bankszámlái: A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj) fennálló tartozásai : Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : Amennyiben a Raiffeisen Banknál, vagy annak érdekeltségi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeisen Lízing Zrt.), illetve más hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen jelenleg is fennálló tartozással rendelkezik, kérjük, töltse ki. Fennálló hitel visszafizetése csak Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeisen Egyetlen Hitel igénylése esetén lehetséges. F E D E Z E T K É N T S Z O L G Á L Ó I N G AT L A N A D ATA I Ingatlan címe: irányítószám helység Helyrajzi száma: Alapterülete: m Szobák száma: Építés éve: Vételár/piaci érték: Ingatlan típusa: családi ház téglaépítésû lakás panellakás nyaraló egyéb: Adós tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? Adóstárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? A fedezetként szolgáló ingatlan megegyezik a megvásárolni kívánt ingatlannal (csak lakásvásárlási célú hitelek esetén töltendô ki)? Amennyiben a fedezetként szolgáló ingatlan megegyezik a megvásárolni kívánt ingatlannal, a megvásárolni kívánt ingatlan adatai részt szükséges kitölteni. Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

4 T U L A J D O N O S T Á R S / H A S Z O N É L V E Z Ô S Z E M É L Y E S A D ATA I I. tulajdonostárs haszonélvezô Neve: Születési neve: Anyja neve: Állampolgársága: magyar egyéb: Születési dátuma: év hó nap Születési helye : Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele: Címe: irányítószám helység Tulajdonostárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? II. tulajdonostárs haszonélvezô Neve: Születési neve: Anyja neve: Állampolgársága: magyar egyéb: Születési dátuma: év hó nap Születési helye : Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele: Címe: irányítószám helység Tulajdonostárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? III. tulajdonostárs haszonélvezô Neve: Születési neve: Anyja neve: Állampolgársága: magyar egyéb: Születési dátuma: év hó nap Születési helye : Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele: Címe: irányítószám helység Tulajdonostárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / További ingatlanfedezetek száma, melyet/melyeket a Melléklet(ek) tartalmaz(nak): darab Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? Amennyiben magyarországi születési hely, akkor kérjük az országot is megadni. Az új típusú személyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együttesen fogadjuk el. Ebben az esetben házastársi nyilatkozat kitöltése szükséges. M E G V Á S Á R O L N I K Í V Á N T I N G AT L A N A D ATA I Ingatlan címe: irányítószám helység Helyrajzi száma: Alapterülete: m Szobák száma: Építés éve: Projekt megnevezése: Ingatlan azonosítója a projektcégnél: Vételár/piaci érték: Telekár a vételáron belül: Foglaló összege: Ingatlan típusa: családi ház téglaépítésû lakás panellakás nyaraló egyéb: Adós tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Adóstárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? A fedezetként szolgáló ingatlan megegyezik a megvásárolni kívánt ingatlannal? Ebben az esetben házastársi nyilatkozat kitöltése szükséges. A D AT K E Z E L É S Igénylô/k/ a jelen kölcsönigénylés aláírásával az Adatkezelés fejezet. pontjában rögzített adatkezeléshez hozzájárulnak járulnak hozzá. Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

5 Raiffeisen Bank Zrt. Felügyeleti hatóság neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete székhelye: 0 Budapest, Krisztina krt. 9. Nyilatkozatok Ingatlanfedezetes hitelre és/vagy Sokoldalú OKOSkártyára (továbbiakban OKOSkártya) vonatkozó általános nyilatkozatok. Ingatlanfedezetes hitelek vonatkozásában Adós és Adóstárs, OKOSkártya vonatkozásában arra az esetre is, ha az igénylés elfogadása esetén a Sokoldalú OKOSkártya szerzôdés a felek között létrejön OKOSkártya-igénylô (a továbbiakban együttesen: Igénylô) tudomással bírnak arról, hogy a Bank jogosult a jelen igénylésen megadott, illetve a Bank részére átadott dokumentumokban feltüntetett valamennyi adatukat ideértve a természetes személyazonosító, lakcím és a bemutatott elsôdleges személyazonosító okmány adatait az adatszolgáltatónál, illetve a BM Központi Hivatalánál ellenôrizni. A BM Központi Hivatal az elsôdleges személyazonosító okmány esetleges elvesztésérôl, ellopásáról, megsemmisülésérôl, találásáról, megkerülésérôl adatokat szolgáltat a Bank részére. A Bank jogosult továbbá az Igénylô kötelezettségeinek ellenôrzése, illetve a Bank kötelezettségvállalásainak teljesítése céljából Igénylô személyi-, betét-, hitel- és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az Igénylôtôl bekérni.. A jelen igénylés melléklete és egyben elválaszthatatlan része Igénylô a) elsôdleges és másodlagos személyazonosító okmány másolata b) munkáltatója által kiállított munkáltatói igazolás c) vállalkozók, valamint gazdasági társaságban tulajdonrésszel rendelkezôk esetén APEH jövedelemigazolás és igazolás a köztartozásokról, valamint egyéni vállalkozói igazolvány másolata d) nyugdíjasok esetén éves nyugdíjértesítô másolata e) utolsó kéthavi lakossági bankszámlakivonat eredeti példánya. Igénylô és készfizetô kezes vállalják, hogy jövedelemigazolásukat egyéni vállalkozók esetében kötelezôen, egyébként pedig a Bank által szükségesnek tartott esetben az adóhatóságtól beszerzik és a Bank rendelkezésére bocsátják. Igénylô jelen igénylés aláírásával felhatalmazza a Bankot arra, hogy jövedelem igazolását a Bank az adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot az Igénylô által csatolt jövedelem igazolás tartalmának és hitelességének ellenôrzése céljából.. Igénylô tudomásul veszi, hogy a Bank a jelen igénylésen rögzített adatai ellenôrzése és a kölcsönnyújtás, illetve az OKOSkártya kibocsátás kockázatának felmérése végett az általa kialakított szempontok alapján hitelbírálatot végez. A jelen igénylés befogadása a Bank részérôl jelent semmiféle kötelezettségvállalást az igényelt kölcsön nyújtására, illetve az igényelt OKOSkártya kibocsátására. A hiteldokumentáció benyújtásával egyidejûleg Adós köteles a Banknak a kölcsön fedezeteként felajánlott ingatlan értékbecslésének Bank által elfogadott értékbecslôvel történô elkészíttetésére megbízást adni. Ingatlanfedezetes hitelre vonatkozó külön nyilatkozatok. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Bank az Adós/Adóstárs hitelképességét megfelelônek ítéli, úgy írásban értesíti Adóst az elôzetesen engedélyezett kölcsön összegérôl, a kölcsönszerzôdés megkötésének idôpontjáról és további feltételeirôl. Az értékbecslésen túlmenôen Bank felhívására Adós köteles a Bank rendelkezésére bocsátani az ingatlan kivitelezésével, létesítésével kapcsolatos valamennyi, a Bank által szükségesnek tartott dokumentumot (így különösen társasházi alapító okiratot, építési, illetve használatbavételi engedélyt, mûszaki tervdokumentációt stb.). Adós és Adóstárs tudomásul veszik, hogy lakásvásárláshoz igényelt kölcsön engedélyezése esetén a kölcsönszerzôdés megkötésének feltétele a jelen kölcsönigénylésen megjelölt, a kölcsönbôl megvásárolandó ingatlanra vonatkozó végleges adásvételi szerzôdés megkötése a Bank által elfogadható tartalommal, valamint annak benyújtása az illetékes földhivatalhoz. Bank a kölcsönigénylés benyújtásakor az Adós részére írásbeli tájékoztatót ad át, amely tartalmazza az ingatlan adásvételi szerzôdés Bank által nélkülözhetetlennek minôsített alaki és tartalmi kellékeit. Adós és Adóstárs a jelen kölcsönigénylés aláírásával kijelentik, hogy a tájékoztató anyagot átvették, megismerték és tudomásul veszik, hogy a Bank megtagadhatja az engedélyezett kölcsön folyósítását, amennyiben az ingatlan adásvételi szerzôdés a Bank megítélése szerint a Bank által elôírt követelményeknek felel meg.. Adós és Adóstárs tudomásul veszik továbbá, hogy Bank a kölcsönt kizárólag a kölcsönszerzôdésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja, illetôleg bocsátja Adós rendelkezésére. 4. A kölcsönigénylés elutasításáról a Bank írásbeli értesítést küld az Adós részére. Adós és Adóstárs tudomással bírnak arról, hogy a Bank a hitelbírálat alapján hozott döntését indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank döntését Adós, illetve Adóstárs kifogásolhatja meg. 5. Bank a kölcsönszerzôdés megkötésével egyidejûleg a jelen kölcsönigénylésen megjelölt ingatlan(ok)ra az ingatlan tulajdonosaival jelzálogszerzôdést/önálló zálogjogot alapító szerzôdést köt, amelynek alapján elsôhelyi jelzálogjogot/önálló zálogjogot, továbbá lakásvásárlási cél esetében a biztosítékként felajánlott ingatlan(ok)ra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlan(ok) társtulajdonosa(i) a jelen kölcsönigénylés elfogadása esetén köteles(ek) az ingatlanra vonatkozó jelzálogszerzôdés/önálló zálogszerzôdés aláírásával hozzájárulni ahhoz, hogy a Bank jelzálogjoga/önálló zálogjoga a társtulajdonos(ok) tulajdoni illetôségére is bejegyzésre kerüljön, továbbá kötelesek készfizetô kezességet vállalni Adós és Adóstárs kölcsönszerzôdésbôl eredô kötelezettségeiért. A fedezetül szolgáló ingatlan haszonélvezôje köteles készfizetô kezességet vállalni az Adós és Adóstárs kölcsönszerzôdésbôl eredô kötelezettségeiért. 6. Adós és Adóstárs, valamint készfizetô kezes(ek) kötelesek saját költségükön a kölcsönszerzôdésbôl, illetôleg készfizetô kezességvállalásból eredô kötelezettségeiket tartalmazó, közjegyzôi okiratba foglalt a Bank által elfogadható tartalmú egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni és ezen közjegyzôi okirat hiteles kiadmányát a Banknak benyújtani. OKOSkártyára vonatkozó külön rendelkezések. Szerzôdô felek. Szerzôdô felek egyrészrôl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 054 Budapest, Akadémia utca 6., cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Fôvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, tevékenységi engedély száma: /99, dátuma: 99. április., továbbiakban: Bank), másrészrôl a szerzôdésben OKOSkártya-igénylôként megnevezett, cselekvôképes természetes személy.. A szerzôdés létrejötte, felmondás.. A Felek megállapodnak abban, az OKOSkártya-igénylô pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerzôdés létrejöttének feltétele, hogy a Bank az utólagos vizsgálat során az igénylést a Bank által kialakított bírálati szempontok alapján a szerzôdésben rögzített feltételekkel megfelelônek minôsítse. OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult az OKOSkártyához kapcsolódó hitelkeret összegét az igénylésben foglalttól eltérô alacsonyabb összegben meghatározni, és errôl az OKOSkártya-igénylôt telefonon keresztül értesíteni. A Bank ajánlatának OKOSkártya-igénylô általi elfogadása esetén a felek között az OKOSkártya szerzôdés az ajánlat szerinti tartalommal a.4 pontnak megfelelôen létrejön. Amennyiben OKOSkártyaigénylô a Bank ajánlatát fogadja el, úgy a felek között a szerzôdés jön létre, és a Bank a. pont szerint jár el. OKOSkártyaigénylô tudomással bír továbbá arról, hogy a Bank az utólagos vizsgálat alapján hozott döntését indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank döntését az OKOSkártya-igénylô kifogásolhatja meg... Amennyiben az utólagos vizsgálat eredményét a Bank minôsíti megfelelônek, úgy a szerzôdés jön létre, és errôl a Bank írásbeli értesítést küld az OKOSkártya-igénylô részére.. OKOSkártya igénylô tudomással bír arról, hogy a Sokoldalú OKOSkártya igénylés hatályát veszti, amennyiben annak elfogadását megelôzôen az igényelt ingatlanfedezetes hitelre vonatkozó hitelszerzôdés megszûnik..4 A Bank a kártyaigénylés elfogadásának tényérôl (beleértve a módosított feltételekkel történô elfogadást is) az értesítôlevében értesíti az OKOSkártya-igénylôt. Az értesítôlevél tartalmazza a megállapított hitelkeret összegét, az aktuális kondíciókra érvényes teljes hiteldíj mutató (THM) értéket, az irányadó kamat mértékét, továbbá az OKOSkártya-igénylô által fizetendô teljes összeget. Az értesítôlevél a szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi.a THM számításánál figyelembe vett díjakat, költségeket jogszabály állapítja meg. A THM számítása során figyelembe vett költségeket és azok összegét a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza. OKOSkártya-igénylô kijelenti, hogy a jelen pontban említett díjakról és költségekrôl a jelen szerzôdés aláírását megelôzôen a szükséges tájékoztatást megkapta, erre tekintettel kerül sor a szerzôdés aláírására..5 A Sokoldalú OKOSkártya kibocsátása esetén a Bank a kártyát és a hozzá tartozó PIN kódot postai úton kézbesíti az OKOSkártya-igénylô részére. OKOSkártyaigénylô a szerzôdés aláírásával kifejezetten megbízza a Bankot a Sokoldalú OKOSkártya és a hozzá tartozó PIN kód részére történô postázásával..6. A Sokoldalú OKOSkártyához kapcsolódó jogviszony az igénylés elfogadását tartalmazó Értesítôlevél Bank által történô postára adását követô ötödik napon határozatlan idôre jön létre, azonban az csak a postai úton kézbesítésre kerulô bankkártya OKOSkártya-igénylô által történô aktiválásával lép hatályba. OKOSkártya-igénylô kijelenti, hogy a kártya aktiválásával az Értesítôlevélben foglalt feltételeket ráutaló magatartással kifejezetten elfogadja. OKOSkártyaigénylô kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a kártya a Bank általi postára adásától számított 0 napon belul kerul aktiválásra, a Bank a kártyát letilthatja. A letiltás idôpontjában a szerzôdés hatályba lépés nélkul megszûnik, e tényrôl a Bank az OKOSkártya-igénylôt írásban értesíti..7. A kártyára vonatkozó szerzôdés létrejöttének a napjától számított tizennégy napon belül OKOSkártya-igénylô jogosult a szerzôdést felmondani. A felmondási jogot határidôben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az OKOSkártya-igénylô a felmondásra nyitva álló határidôben a Bank Hitelcentrum Fôosztálya részére címzett felmondási nyilat- Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

6 kozatát postára adja vagy személyesen átadja a Bank bármely bankfiókjában. OKOSkártya-igénylô a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követôen haladéktalanul, de legkésôbb harminc napon belül köteles a felhasznált Hitelkeret összegét és a Hitelkeret beállításának idôpontjától a visszafizetés idôpontjáig a szerzôdés alapján felszámítható kamatot a Bank részére megfizetni. Az OKOSkártya-igénylô felmondási jogának a gyakorlása a szerzôdéshez kapcsolódó esetleges járulékos szolgáltatásokra vonatkozó szerzôdést is megszünteti, ide értve a bankszámla és a bankszámlához kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerzôdéseket..8. OKOSkártya-igénylô 5 napos, a Bank kettô hónapos felmondási idô közbeiktatásával jogosult a szerzôdést rendes felmondással felmondani. Rendes felmondás esetén az OKOSkártya-igénylô a felmondási idô lejártával köteles a kártya használatából eredôen fennálló összes tartozást a Bank részére megfizetni. OKOSkártya-igénylô köteles a felmondási idô lejártát követôen is a kártya használatából eredôen beérkezô terheléseket a Bank részére megfizetni.. Irányadó szabályok, jogviták.. A Bank és az OKOSkártya-igénylô között létrejövô OKOSkártya szerzôdést a kártyaigénylés Bank általi elfogadása esetén a szerzôdés részét képezô igénylôlap és szerzôdés, az Értesítôlevél, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei bankkártyára és hitelkártyára vonatkozó rendelkezései együttesen képezik... A szerzôdésben szabályozott kérdésekre különösen a Bank Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, a Lakossági Kondíciós Listája, a Polgári Törvénykönyv, és a pénzforgalomról és bankhitelrôl szóló hatályos jogszabályok az irányadók... A szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Lakossági Üzletszabályzata, Általános Üzleti Feltételei és Lakossági Kondíciós Listája. OKOSkártyaigénylô a szerzôdés aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok és Kondíciós Lista szövegérôl és feltételeirôl a szerzôdés aláírását megelôzôen tájékozódott, azokat elfogadja és a szerzôdést ezen feltételek ismeretében írja alá. OKOSkártya-igénylô a szerzôdés aláírásával kijelenti, hogy a Lakossági Üzletszabályzat, a Bank Általános Üzleti Feltételei, valamint a Lakossági Kondíciós Lista egy példányát a Banktól átvette. OKOSkártya-igénylô kijelenti és igazolja továbbá, hogy a Bank a szerzôdés megkötését megelôzôen, kellô idôben tájékoztatta a szerzôdéshez kapcsolódó adatokról. A Bank által az OKOSkártyaigénylônek átadott, a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozó adatokat tartalmazó, az OKOSkártya-igénylô aláírásával ellátott formanyomtatvány a jelen szerzôdés. számú mellékletét képezi..4. A jelen szerzôdéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket a Felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, amelynek sikertelensége esetére a jelen pont következô bekezdésében meghatározott kivétellel hatáskörtôl függôen a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerzôdésbôl eredô pénzkövetelési igényüket a Felek fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthetik. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásra, valamint a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a peres eljárásra is a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti illetékességi szabályok irányadók. OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a szerzôdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése érdekében általa igénybe vett, valamint az eljárásban hozott határozatnak a Bank veti alá magát. 4. Vegyes rendelkezések 4.. OKOSkártya-igénylô felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben teljesíti a szerzôdésben meghatározott fizetési kötelezettségét, úgy a Bank munkáltatóját megkeresse, és információt kérjen OKOSkártya-igénylô munkavállalói minôségének fennállásáról, valamint tudomására hozza a késedelmes teljesítés tényét a tartozás összegszerû megjelölése nélkül, egyidejûleg egyeztessen a bérletiltás lehetôségérôl. 4.. OKOSkártya- igénylô tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelkeret felülvizsgálata során a hitelkeret további rendelkezésre tartásához szükséges megalapozott döntés meghozatala érdekében - a jelen szerzôdés fennállta alatt bármikor jogosult az OKOSkártya igénylôre vonatkozóan a KHR nyilvántartásából információt kérni, és amennyiben az OKOSkártya igénylô szerepel a KHR negatív lista nyilvántartásában, abban az esetben jogosult a szerzôdést azonnali hatállyal felmondani. 4. Amennyiben a szerzôdés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehetô legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitûzésének és tartalmának. 5. A szerzôdés módosítása A Bankot megilletô, a szerzôdésben kikötött kamatok, díjak és költségek, illetve az egyéb szerzôdési feltételek egyoldalú módosítására, illetve ahhoz kapcsolódóan az OKOSkártya-igénylôt megilletô jogokra a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei. rész XIX. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. 6. Sokoldalú OKOSkártya 6.. A Sokoldalú OKOSkártya egy olyan készpénz-helyettesítô fizetési eszköz, amely a szerzôdésben meghatározott módon egyesíti a Bank Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott hitelkártyára és bankkártyára vonatkozó szolgáltatásokat. Ennek megfelelôen a szerzôdésben szabályozott esetekben elsôdlegesen az Általános Üzleti Feltételekben a hitelkártyára, az ott szabályozott kérdésekben a bankkártyára vonatkozó feltételek az irányadóak. A kártya használata során a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozóan meghatározott díjak kerülnek felszámításra. A Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankszámlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat, költségeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza. 6.. A Sokoldalú OKOSkártyával végrehajtott vásárlási tranzakció esetén a vásárlás teljes összege a Sokoldalú OKOSkártyához rendelt hitelkártya-számlán rendelkezésre álló hitelkeret felhasználható egyenlegét csökkenti. Abban az esetben, ha (i) a tranzakció végrehajtásához részben vagy egészben a szükséges hitelkeret áll rendelkezésre, (ii) a kártyás tranzakció esetében történik engedélykérés (authorizáció), (iii) a vásárlási tétel a tranzakció dátumát követô 5 napon túl érkezik be, vagy (iv) bármely más okból az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt hitelkártya-számla terhelése akadályba ütközik, a Bank a vásárlás teljes összegével az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankszámláját terheli meg. A hitelkártya-számlán esetlegesen terhelt csoportos beszedési megbízások vásárlási tranzakciónak minôsülnek. 6. A Bank a Sokoldalú OKOSkártyával végrehajtott készpénzfelvételi (ATM) tranzakció teljes összegét elsôdlegesen az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankszámlájára terheli. Amennyiben a bankszámlán a szükséges fedezet áll rendelkezésre, de a hitelkeret terhére teljesíthetô a tranzakció teljes összege és az OKOSkártya-igénylô jogosult a hitelkeret terhére történô készpénzfelvételre, úgy a Bank a készpénzfelvétel teljes összegét a hitelkártya-számlára terheli. Amennyiben a tranzakció teljes összege teljesíthetô sem az OKOSkártya-iIgénylô bankszámlája, sem a hitelkártya-számla terhére úgy a készpénzfelvétel visszautasításra kerül. A Bank küld külön értesítést arról, ha a készpénzfelvétel a hitelkeretbôl kerül teljesítésre. A készpénzfelvételi tranzakció útján a hitelkeret terhére felvett összeg a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghatározott módon kamatozik. A hitelkeret terhére történô készpénzfelvétel lehetôségét a Bank minden esetben bírálatot követôen biztosítja A Sokoldalú OKOSkártyára irányadó Kondíciós Listában meghatározott készpénzfelvételi tranzakciók utáni díjakkal és az éves kártyadíjjal az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankszámlája kerül minden esetben megterhelésre. Minden egyéb, a Kondíciós Listában meghatározott díjjal vagy költséggel az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt hitelkártya-számla kerül terhelésre A Bank a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozó, Általános Üzleti Feltételekben meghatározott fizetési határidôt naptári napokban teszi közzé a Lakossági Kondíciós Listában. OKOSkártya-igénylô a hitelkártya használatából eredô fizetési kötelezettségét Sokoldalú OKOSkártya keretfeltöltô szolgáltatás vagy minimum összeg átvezetési megbízás igénybevételével is teljesítheti. A Sokoldalú OKOSkártya keretfeltöltô szolgáltatás a kártyabirtokos Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankszámlája és hitelkártya-számlája közötti, a hitelkártya-számlán nyilvántartott teljes tartozásra szóló automatikus átvezetési megbízás. A minimum összeg átvezetési megbízás a kártyabirtokos Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankszámlája és hitelkártya-számlája közötti, a hitelkártya-számlára vonatkozó kivonatban megállapított Minimum fizetendô összegre szóló automatikus átvezetési megbízás. Mind a keretfeltöltô, mind a minimum összeg átvezetési megbízás kizárólag akkor teljesíthetô, ha a terhelendô bankszámlán a megfelelô fedezet a fizetési határidô utolsó napján folyamatosan rendelkezésre áll OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult a hitelkeret összegét felülvizsgálni, és annak eredményeképpen a hitelkeret összegének a módosítását (emelés vagy csökkentés), illetve megszüntetését kezdeményezni, amelyrôl az OKOSkártya-igénylôt írásban értesíti. Amennyiben az OKOSkártyaigénylôtôl az értesítésre annak postára adásától számított 5 napon belül érkezik észrevétel akár írásban, akár a Raiffeisen Direkten keresztül, úgy a módosított hitelkeretet a Bank az OKOSkártya-igénylô által elfogadottnak tekinti és a kártyaszerzôdés a Felek között a módosításról szóló értesítésben közölt idôponttól a módosított hitelkerettel hatályban marad. Amennyiben az OKOSkártya-igénylô a hitelkeret csökkentése esetén a csökkentett hitelkeretet kívánja a továbbiakban igénybe venni, abban az esetben jogosult a Sokoldalú OKOSkártya jogviszonyt felmondani. Ha az OKOSkártya-igénylô a Bank által csökkentett hitelkeretet fogadja el, akkor a Bank is jogosulttá válik a Sokoldalú OKOSkártya jogviszony azonnali hatályú felmondására. A hitelkeret felülvizsgálata alkalmával a Bank jogosult úgy is dönteni, hogy a továbbiakban biztosítja a hitelkeretet az OKOSkártya-igénylô részére. Amennyiben a Bank így dönt, úgy errôl szintén írásbeli értesítést küld az OKOSkártya-igénylô részére, amely egyben a Sokoldalú OKOSkártya jogviszony azonnali hatályú felmondásának is minôsül. A hitelkeret felmondása az errôl szóló értesítés keltének napját követô ötödik napon lép hatályba, az OKOSkártya-igénylô az ezen Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Hatályos: 2011. október 12-től HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXI.törvény alapján lehetőség nyílt természetes

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Készfizető kezes: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: hó

Részletesebben

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap.

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap. SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap

KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap KÖLCSÖN KÉRELEM Ingatlan jelzálog fedezet melletti kölcsön nyújtására IGÉNYELT KÖLCSÖN Összege:, azaz IGÉNYELT KÖLCSÖN Futamideje: Bankszámla tulajdonosa és számla száma ahova a folyósítást kéri : bankszámla

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP JELZÁLOG FEDEZETŰ HITELEKHEZ

HITELKÉRELMI ADATLAP JELZÁLOG FEDEZETŰ HITELEKHEZ HITELKÉRELMI ADATLAP JELZÁLOG FEDEZETŰ HITELEKHEZ I. Az igényelt hitel adatai 1. A hitel célja: 0 új lakás vásárlás 0 új lakás építés 0 használt lakás vásárlás 0 korszerűsítés 0 bővítés 0 felújítás 0 fennálló

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ I. Folyószámla adatok HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ 1. Rendelkezik-e az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél ( Bank ) bankszámlával? 0 igen 0 nem Banknál vezetett bankszámla száma ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗ

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot:

Részletesebben

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus:

Részletesebben

HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI ADATLAP

HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI ADATLAP HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI ADATLAP I. Folyószámlák 1. Rendelkezik-e az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél ( Bank ) bankszámlával? 0 igen 0 nem 2. A hitelkártya szerződés aláírására a bank melyik fiókját választja:

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely:

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP KIRÁLY HITEL ÜGYLETEKHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP KIRÁLY HITEL ÜGYLETEKHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 hó 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: hó Születési hely: Devizabelföldi: Állampolgársága: Családi állapot: Legmagasabb

Részletesebben

RAIFFEISEN BANKKÁRTYA, HITELKÁRTYA ÉS BANKSZÁMLAHITEL KOMBINÁLT IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS

RAIFFEISEN BANKKÁRTYA, HITELKÁRTYA ÉS BANKSZÁMLAHITEL KOMBINÁLT IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 0-0-0404 RAIFFEISEN BANKKÁRTYA, HITELKÁRTYA ÉS BANKSZÁMLAHITEL KOMBINÁLT

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot: Legmagasabb

Részletesebben

Adós személyes adatai

Adós személyes adatai Raiffeisen Lakáshitel Otthonteremtési kamattámogatással késedelmes, vagy felmondott jelzáloghitellel terhelt ingatlan megvásárlásához az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Kormányrendelet

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP 3/1 Iktatószám: Hitelintézet: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk célja a hitelek teljes előtörlesztési folyamatának, valamint az ahhoz kapcsolódó kifejezések, folyamati lépések ismertetése. Hosszú távú pénzügyi döntésről

Részletesebben

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára Bank tölti ki: Számlatulajdonos KUT azonosító:... Számlatulajdonos Globus azonosító:... Számlatulajdonos családi és utóneve: Születés helye, ideje: FŐKÁRTYÁRA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Raiffeisen OneCard Hitelkártya igénylőlap és szerződés

Raiffeisen OneCard Hitelkártya igénylőlap és szerződés Raiffeisen OneCard Hitelkártya igénylőlap és szerződés Source code: - I. az igénylőlap és szerződés kitöltésének célja Hitelkártya és Hitelkeret igénylés: Hitelkártya igénylés meglévő Hitelkerethez Meglévő

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP K8. sz. melléklet 3/1 Iktatószám: Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Előn / Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: e: Devizabelföldi: Családi állapot: N: / / 1.

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP K8. sz. melléklet 3/1 Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Előn / Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: N: / / 1. SZEMÉLYES ADATOK Családi

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLÉS LAKÁS- ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JALZÁLOG INGATLANCÉLÚ KÖLCSÖNÖKHÖZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK

KÖLCSÖNIGÉNYLÉS LAKÁS- ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JALZÁLOG INGATLANCÉLÚ KÖLCSÖNÖKHÖZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK KÖLCSÖNIGÉNYLÉS LAKÁS- ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JALZÁLOG INGATLANCÉLÚ KÖLCSÖNÖKHÖZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

T/8872. számú. törvényjavaslat. a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről

T/8872. számú. törvényjavaslat. a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/8872. számú törvényjavaslat a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2009. február 2009. évi törvény

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

számlanyitási kérelem

számlanyitási kérelem 501v. Iktatószám vonalkódjának helye számlanyitási kérelem vállalkozásoknak Becsült kitöltési idő 15 perc számlanyitási kérelem (1) 465 65 65 www.axabank.hu Igazoló szelvény i Ügyfélnél marad AXA Partner

Részletesebben

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés Szerződésszám: Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről: a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. Levelezési cím: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya

Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya Kondíciós Lista Érvényben: 2009. április 3-tól visszavonásig 1. Kedvezmények Éves díj Bankszámlánként az első bankkártya első éves díjára az

Részletesebben

..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM

..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM Iktatószám: 201.-..-. Átvétel dátuma: 201..,....hó..nap 1 Átvevő aláírása: KÖLCSÖNKÉRELEM Lakásépítés, új lakás vásárlás, használt lakás vásárlás, lakásbővítés, lakáscélú egyéb kölcsön 1. Személyi adatok

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR:

ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR: 1. Lízingelni kívánt járművek adatai Megengedett Felépítmény Db. Nettó ár Deviza össztömeg típusa nem Összesen: Kért finanszírozás típusa: Nyíltvégű pénzügyi lízing Zártvégű pénzügyi lízing Finanszírozás

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági Folyószámlahitelhez

Ügyfél-tájékoztató lakossági Folyószámlahitelhez Az UniCredit Bank Hungary Zrt. ügyfél-tájékoztatójának célja, hogy a teljes körű tájékoztatás érdekében hiteligénylő ügyfelének bemutassa azokat a kockázatokat, amelyek a hitellel kapcsolatos törlesztési

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete)

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) A lenti iktatószámmal megjelölt kérelemben szereplő további felek részére! Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja.

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni.

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni. A Lombard kölcsönt a Hitelintézet szabad felhasználásra nyújtja. A kölcsön fedezetét bankszámlán elhelyezett forint vagy deviza betét, továbbá értékpapír számlán elhelyezett forgalomképes értékpapír kell

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói

Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói Hirdetmény Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói 0 THM számítás képlete: C k a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel;

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben