Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés"

Átírás

1 Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés H I T E L T Í P U S A Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Raiffeisen Lakáshitel Raiffeisen Egyetlen Hitel, B A N K T Ö L T I K I! Igénylést benyújtó fiók kódja: betûvel számmal Értékesítô azonosító kódja: Ezen termékek esetén utólagos lakásépítési kedvezmény, illetve utólagos fiatalok otthonteremtési támogatása vehetô igénybe, abban az esetben sem, ha lakáscélú hitel kerül igénybevételükkel kiváltásra. A Raiffeisen Egyetlen Hitel kizárólag jelzálog alapú hitelek kiváltása esetén igényelhetô. Az akció igénybevételének feltétele, hogy a hitel az aktuális Lakossági Kondíciós Listában, az adott ajánlatra meghirdetett idôszakban kerüljön folyósításra. 4 Az akció részleteit keresse a Bank aktuális Lakossági Kondíciós Listájában. Igényelt termék típusa akciós : Elôszûrés azonosítója igénylés esetén az akció(k), kedvezmény(ek) típusa 4 : egyéb kedvezmény H I T E L F E L T É T E L E I F O R I N T A L A P Ú H I T E L E K E S E T É N Igényelt hitel pénze: forint Folyósítás és törlesztés pénze : forint Igényelt hitel összege (a folyósítás és törlesztés pénzében): Igényelt hitel futamideje: hónap Választott számlavezetô fiók: A folyósítás és a törlesztés pénze csak forint lehet. H I T E L C É L J A új építésû lakás vásárlása használt lakás vásárlása lakásépítés lakásfelújítás lakáscsere gépkocsi vásárlás tartós fogyasztási cikk utazás fennálló kölcsönének visszafizetése családi esemény tanulmányok egészségügyi kiadás lakáshitel kiváltása szabad felhasználású jelzáloghitel kiváltása egyéb: R A I F F E I S E N S O K O L D A L Ú O K O S K Á R T YA I G É N Y L É S E A Z A D Ó S R É S Z É R E ( T O V Á B B I A K B A N O K O S K Á R T YA ) OKOSkártyán feltüntetni kívánt név : Hitelkeret összege: , amely összeg megegyezik a napi vásárlási limit összegével. OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a jelen OKOSkártya-igénylés alapján történô hitelbírálat lefolytatásának feltétele az ingatlanfedezetes hitelre vonatkozó szerzôdés létrejötte és a hitel kifizetése. Az OKOSkártyát a Bank postai úton juttatja el az igénylô részére. Kijelentem, hogy a jelen igénylés részét képezô OKOSkártyára vonatkozó szerzôdéses feltételeket átolvastam, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezôen elfogadom. Abban az esetben kérjük kitölteni, ha Ön az ingatlanfedezetes hitel igénylése mellett Raiffeisen dombornyomott Sokoldalú OKOSkártyát is igényel. Nem vonatkozik Önre az OKOSkártyára vonatkozó külön nyilatkozat, amennyiben igényel OKOSkártyát. Maximum 5 karakter. A vásárlási limit bármikor módosítható. OKOSkártya-igénylô (Adós) aláírása: R A I F F E I S E N H I T E L F E D E Z E T I V É D E L E M I G É N Y L É S E Biztosítási védelmet kérek adósra adósra és adóstársra Választott biztosítási szolgáltatási csomag: Bázis Extra Kijelentem, hogy a jelen igénylés részét képezô, a Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylésére vonatkozó nyilatkozatokat, hozzájárulásokat elolvastam, azokkal kivéve esetleg az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatokat egyetértek, és magamra nézve kötelezônek elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a Hitelfedezeti védelem igénybevételének, a biztosítási szolgáltatás nyújtásának feltétele a "Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez" bekezdés 5,6,7 pontjában megjelöltekben adott felhatalmazás. Egészségi állapotomra vonatkozóan az alábbiak szerint külön is nyilatkozom : Adós: az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak Egészségi nyilatkozat kitöltésével nyilatkozom Adóstárs: az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak Egészségi nyilatkozat kitöltésével nyilatkozom Tudomásul veszem, hogy a Hitelfedezeti védelem Extra szolgáltatási csomag igénybevételének további feltétele, a Munkaviszonyra vonatkozó nyilatkozat megtétele. Kijelentem hogy a Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez III. pontban foglaltak megfelelnek a valóságnak.. Adós:. Adóstárs: Raiffeisen Hitelfedezeti Védelmet igénylô Adós aláírása : Adóstárs aláírása : Abban az esetben kérjük kitölteni, ha Ön jelzálog alapú hitele mellé hitelfedezeti védelmet is szeretne igényelni. Nem vonatkozik Ön(ök)re a biztosítotti nyilatkozat, amennyiben igényel(nek) hitelfedezeti védelmet. Jelen Igénylés nyilatkozatai és a Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylése esetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájárulásai fejezet a Raiffeisen Bank Zrt. és az UNIQA Biztosító Zrt. között létrejött biztosítási szerzôdés szerves részét képezi. Amennyiben a Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylése esetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájárulásai fejezet II. pontjának nyilatkozatait magára nézve tudja elfogadni úgy lehetôsége van külön Egészségi nyilatkozat kitöltésére, mely alapján a biztosító kockázat-elbírálást végez. A D Ó S S Z E M É L Y E S A D ATA I Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárság: magyar egyéb: Családi név: Utónév: Születési név: Anyja neve: Születési hely : Születési idô: év hó nap Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele : Állandó lakcím: irányítószám helység Állandó lakcím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonosa résztulajdonosa bérlôje családtag Értesítési cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítószám helység Értesítési cím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén 08-C-95 L.I Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

2 A D Ó S S Z E M É L Y E S A D ATA I f o l y t. Mobiltelefonszám: / Típusa: elôfizetéses feltöltôkártyás Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Munkahelyi telefonszám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonrésze: lakás / nyaraló / egyéb: / Családi állapota: házas élettárs elvált özvegy egyedülálló Szakképzettsége: Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem fôiskola egyéb felsôfokú érettségi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíjas egyéb: Amennyiben magyarországi a születési hely, akkor kérjük az országot is megadni. Az új típusú személyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együttesen fogadjuk el. Csak akkor kérjük kitölteni, ha az Adós tulajdonos a fedezetként felajánlott ingatlanban. A D Ó S J Ö V E D E L M I A D ATA I Az adós havi nettó jövedelme: A háztartás átlagos havi kiadása (közüzemi díjak, biztosítások, egyéb megélhetési költségek): Az adós házastársának/élettársának havi nettó jövedelme: Keresôk száma a saját háztartásban: fô A saját háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme: Eltartottak száma a saját háztartásban: fô A D Ó S B A N K K A P C S O L ATA I Más banknál vezetett bankszámlái: A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj) fennálló tartozásai : Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : Amennyiben a Raiffeisen Banknál, vagy annak érdekeltségi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeisen Lízing Zrt.), illetve más hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen jelenleg is fennálló tartozással rendelkezik, kérjük, töltse ki. Fennálló hitel visszafizetése csak Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeisen Egyetlen Hitel igénylése esetén lehetséges. A D Ó S T Á R S S Z E M É L Y E S A D ATA I Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárság: magyar egyéb: Családi név: Utónév: Születési név: Anyja neve: Születési hely : Születési idô: év hó nap Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele : Állandó lakcím: irányítószám helység Állandó lakcím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonosa résztulajdonosa bérlôje családtag Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

3 A D Ó S T Á R S S Z E M É L Y I A D ATA I f o l y t. Értesítési cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítószám helység Értesítési cím telefonszáma: / Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Mobiltelefonszám: / Típusa: elôfizetéses feltöltôkártyás Elérhetôség: reggel napközben este hétvégén Munkahelyi telefonszám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonrésze: lakás / nyaraló / egyéb: / Családi állapota: házas élettárs elvált özvegy egyedülálló Szakképzettsége: Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem fôiskola egyéb felsôfokú érettségi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíjas egyéb: Amennyiben magyarországi a születési hely, akkor kérjük az országot is megadni. Az új típusú személyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együttesen fogadjuk el. Csak akkor kérjük kitölteni, ha a Adóstárs tulajdonos a fedezetként felajánlott ingatlanban A D Ó S T Á R S J Ö V E D E L M I A D ATA I Az adóstárs havi nettó jövedelme: A háztartás átlagos havi kiadása (közüzemi díjak, biztosítások, egyéb megélhetési költségek): Az adóstárs házastársának/élettársának havi nettó jövedelme: Keresôk száma a saját háztartásban: fô A saját háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme: Eltartottak száma a saját háztartásban: fô A D Ó S T Á R S B A N K K A P C S O L ATA I Más banknál vezetett bankszámlái: A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj) fennálló tartozásai : Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e kártyával: Lejárata: év hó Havi törlesztôrészlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl vissza kívánom fizetni : Amennyiben a Raiffeisen Banknál, vagy annak érdekeltségi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeisen Lízing Zrt.), illetve más hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen jelenleg is fennálló tartozással rendelkezik, kérjük, töltse ki. Fennálló hitel visszafizetése csak Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeisen Egyetlen Hitel igénylése esetén lehetséges. F E D E Z E T K É N T S Z O L G Á L Ó I N G AT L A N A D ATA I Ingatlan címe: irányítószám helység Helyrajzi száma: Alapterülete: m Szobák száma: Építés éve: Vételár/piaci érték: Ingatlan típusa: családi ház téglaépítésû lakás panellakás nyaraló egyéb: Adós tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? Adóstárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? A fedezetként szolgáló ingatlan megegyezik a megvásárolni kívánt ingatlannal (csak lakásvásárlási célú hitelek esetén töltendô ki)? Amennyiben a fedezetként szolgáló ingatlan megegyezik a megvásárolni kívánt ingatlannal, a megvásárolni kívánt ingatlan adatai részt szükséges kitölteni. Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

4 T U L A J D O N O S T Á R S / H A S Z O N É L V E Z Ô S Z E M É L Y E S A D ATA I I. tulajdonostárs haszonélvezô Neve: Születési neve: Anyja neve: Állampolgársága: magyar egyéb: Születési dátuma: év hó nap Születési helye : Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele: Címe: irányítószám helység Tulajdonostárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? II. tulajdonostárs haszonélvezô Neve: Születési neve: Anyja neve: Állampolgársága: magyar egyéb: Születési dátuma: év hó nap Születési helye : Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele: Címe: irányítószám helység Tulajdonostárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? III. tulajdonostárs haszonélvezô Neve: Születési neve: Anyja neve: Állampolgársága: magyar egyéb: Születési dátuma: év hó nap Születési helye : Elsôdleges személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány és lakcímkártya egyéb: Elsôdleges személyazonosító okmány száma: Személyazonosító jele: Címe: irányítószám helység Tulajdonostárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / További ingatlanfedezetek száma, melyet/melyeket a Melléklet(ek) tartalmaz(nak): darab Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? Amennyiben magyarországi születési hely, akkor kérjük az országot is megadni. Az új típusú személyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együttesen fogadjuk el. Ebben az esetben házastársi nyilatkozat kitöltése szükséges. M E G V Á S Á R O L N I K Í V Á N T I N G AT L A N A D ATA I Ingatlan címe: irányítószám helység Helyrajzi száma: Alapterülete: m Szobák száma: Építés éve: Projekt megnevezése: Ingatlan azonosítója a projektcégnél: Vételár/piaci érték: Telekár a vételáron belül: Foglaló összege: Ingatlan típusa: családi ház téglaépítésû lakás panellakás nyaraló egyéb: Adós tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Adóstárs tulajdoni hányada (vásárlás esetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be jegyzett házastársa/élettársa van? A fedezetként szolgáló ingatlan megegyezik a megvásárolni kívánt ingatlannal? Ebben az esetben házastársi nyilatkozat kitöltése szükséges. A D AT K E Z E L É S Igénylô/k/ a jelen kölcsönigénylés aláírásával az Adatkezelés fejezet. pontjában rögzített adatkezeléshez hozzájárulnak járulnak hozzá. Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

5 Raiffeisen Bank Zrt. Felügyeleti hatóság neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete székhelye: 0 Budapest, Krisztina krt. 9. Nyilatkozatok Ingatlanfedezetes hitelre és/vagy Sokoldalú OKOSkártyára (továbbiakban OKOSkártya) vonatkozó általános nyilatkozatok. Ingatlanfedezetes hitelek vonatkozásában Adós és Adóstárs, OKOSkártya vonatkozásában arra az esetre is, ha az igénylés elfogadása esetén a Sokoldalú OKOSkártya szerzôdés a felek között létrejön OKOSkártya-igénylô (a továbbiakban együttesen: Igénylô) tudomással bírnak arról, hogy a Bank jogosult a jelen igénylésen megadott, illetve a Bank részére átadott dokumentumokban feltüntetett valamennyi adatukat ideértve a természetes személyazonosító, lakcím és a bemutatott elsôdleges személyazonosító okmány adatait az adatszolgáltatónál, illetve a BM Központi Hivatalánál ellenôrizni. A BM Központi Hivatal az elsôdleges személyazonosító okmány esetleges elvesztésérôl, ellopásáról, megsemmisülésérôl, találásáról, megkerülésérôl adatokat szolgáltat a Bank részére. A Bank jogosult továbbá az Igénylô kötelezettségeinek ellenôrzése, illetve a Bank kötelezettségvállalásainak teljesítése céljából Igénylô személyi-, betét-, hitel- és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az Igénylôtôl bekérni.. A jelen igénylés melléklete és egyben elválaszthatatlan része Igénylô a) elsôdleges és másodlagos személyazonosító okmány másolata b) munkáltatója által kiállított munkáltatói igazolás c) vállalkozók, valamint gazdasági társaságban tulajdonrésszel rendelkezôk esetén APEH jövedelemigazolás és igazolás a köztartozásokról, valamint egyéni vállalkozói igazolvány másolata d) nyugdíjasok esetén éves nyugdíjértesítô másolata e) utolsó kéthavi lakossági bankszámlakivonat eredeti példánya. Igénylô és készfizetô kezes vállalják, hogy jövedelemigazolásukat egyéni vállalkozók esetében kötelezôen, egyébként pedig a Bank által szükségesnek tartott esetben az adóhatóságtól beszerzik és a Bank rendelkezésére bocsátják. Igénylô jelen igénylés aláírásával felhatalmazza a Bankot arra, hogy jövedelem igazolását a Bank az adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot az Igénylô által csatolt jövedelem igazolás tartalmának és hitelességének ellenôrzése céljából.. Igénylô tudomásul veszi, hogy a Bank a jelen igénylésen rögzített adatai ellenôrzése és a kölcsönnyújtás, illetve az OKOSkártya kibocsátás kockázatának felmérése végett az általa kialakított szempontok alapján hitelbírálatot végez. A jelen igénylés befogadása a Bank részérôl jelent semmiféle kötelezettségvállalást az igényelt kölcsön nyújtására, illetve az igényelt OKOSkártya kibocsátására. A hiteldokumentáció benyújtásával egyidejûleg Adós köteles a Banknak a kölcsön fedezeteként felajánlott ingatlan értékbecslésének Bank által elfogadott értékbecslôvel történô elkészíttetésére megbízást adni. Ingatlanfedezetes hitelre vonatkozó külön nyilatkozatok. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Bank az Adós/Adóstárs hitelképességét megfelelônek ítéli, úgy írásban értesíti Adóst az elôzetesen engedélyezett kölcsön összegérôl, a kölcsönszerzôdés megkötésének idôpontjáról és további feltételeirôl. Az értékbecslésen túlmenôen Bank felhívására Adós köteles a Bank rendelkezésére bocsátani az ingatlan kivitelezésével, létesítésével kapcsolatos valamennyi, a Bank által szükségesnek tartott dokumentumot (így különösen társasházi alapító okiratot, építési, illetve használatbavételi engedélyt, mûszaki tervdokumentációt stb.). Adós és Adóstárs tudomásul veszik, hogy lakásvásárláshoz igényelt kölcsön engedélyezése esetén a kölcsönszerzôdés megkötésének feltétele a jelen kölcsönigénylésen megjelölt, a kölcsönbôl megvásárolandó ingatlanra vonatkozó végleges adásvételi szerzôdés megkötése a Bank által elfogadható tartalommal, valamint annak benyújtása az illetékes földhivatalhoz. Bank a kölcsönigénylés benyújtásakor az Adós részére írásbeli tájékoztatót ad át, amely tartalmazza az ingatlan adásvételi szerzôdés Bank által nélkülözhetetlennek minôsített alaki és tartalmi kellékeit. Adós és Adóstárs a jelen kölcsönigénylés aláírásával kijelentik, hogy a tájékoztató anyagot átvették, megismerték és tudomásul veszik, hogy a Bank megtagadhatja az engedélyezett kölcsön folyósítását, amennyiben az ingatlan adásvételi szerzôdés a Bank megítélése szerint a Bank által elôírt követelményeknek felel meg.. Adós és Adóstárs tudomásul veszik továbbá, hogy Bank a kölcsönt kizárólag a kölcsönszerzôdésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja, illetôleg bocsátja Adós rendelkezésére. 4. A kölcsönigénylés elutasításáról a Bank írásbeli értesítést küld az Adós részére. Adós és Adóstárs tudomással bírnak arról, hogy a Bank a hitelbírálat alapján hozott döntését indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank döntését Adós, illetve Adóstárs kifogásolhatja meg. 5. Bank a kölcsönszerzôdés megkötésével egyidejûleg a jelen kölcsönigénylésen megjelölt ingatlan(ok)ra az ingatlan tulajdonosaival jelzálogszerzôdést/önálló zálogjogot alapító szerzôdést köt, amelynek alapján elsôhelyi jelzálogjogot/önálló zálogjogot, továbbá lakásvásárlási cél esetében a biztosítékként felajánlott ingatlan(ok)ra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlan(ok) társtulajdonosa(i) a jelen kölcsönigénylés elfogadása esetén köteles(ek) az ingatlanra vonatkozó jelzálogszerzôdés/önálló zálogszerzôdés aláírásával hozzájárulni ahhoz, hogy a Bank jelzálogjoga/önálló zálogjoga a társtulajdonos(ok) tulajdoni illetôségére is bejegyzésre kerüljön, továbbá kötelesek készfizetô kezességet vállalni Adós és Adóstárs kölcsönszerzôdésbôl eredô kötelezettségeiért. A fedezetül szolgáló ingatlan haszonélvezôje köteles készfizetô kezességet vállalni az Adós és Adóstárs kölcsönszerzôdésbôl eredô kötelezettségeiért. 6. Adós és Adóstárs, valamint készfizetô kezes(ek) kötelesek saját költségükön a kölcsönszerzôdésbôl, illetôleg készfizetô kezességvállalásból eredô kötelezettségeiket tartalmazó, közjegyzôi okiratba foglalt a Bank által elfogadható tartalmú egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni és ezen közjegyzôi okirat hiteles kiadmányát a Banknak benyújtani. OKOSkártyára vonatkozó külön rendelkezések. Szerzôdô felek. Szerzôdô felek egyrészrôl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 054 Budapest, Akadémia utca 6., cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Fôvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, tevékenységi engedély száma: /99, dátuma: 99. április., továbbiakban: Bank), másrészrôl a szerzôdésben OKOSkártya-igénylôként megnevezett, cselekvôképes természetes személy.. A szerzôdés létrejötte, felmondás.. A Felek megállapodnak abban, az OKOSkártya-igénylô pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerzôdés létrejöttének feltétele, hogy a Bank az utólagos vizsgálat során az igénylést a Bank által kialakított bírálati szempontok alapján a szerzôdésben rögzített feltételekkel megfelelônek minôsítse. OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult az OKOSkártyához kapcsolódó hitelkeret összegét az igénylésben foglalttól eltérô alacsonyabb összegben meghatározni, és errôl az OKOSkártya-igénylôt telefonon keresztül értesíteni. A Bank ajánlatának OKOSkártya-igénylô általi elfogadása esetén a felek között az OKOSkártya szerzôdés az ajánlat szerinti tartalommal a.4 pontnak megfelelôen létrejön. Amennyiben OKOSkártyaigénylô a Bank ajánlatát fogadja el, úgy a felek között a szerzôdés jön létre, és a Bank a. pont szerint jár el. OKOSkártyaigénylô tudomással bír továbbá arról, hogy a Bank az utólagos vizsgálat alapján hozott döntését indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank döntését az OKOSkártya-igénylô kifogásolhatja meg... Amennyiben az utólagos vizsgálat eredményét a Bank minôsíti megfelelônek, úgy a szerzôdés jön létre, és errôl a Bank írásbeli értesítést küld az OKOSkártya-igénylô részére.. OKOSkártya igénylô tudomással bír arról, hogy a Sokoldalú OKOSkártya igénylés hatályát veszti, amennyiben annak elfogadását megelôzôen az igényelt ingatlanfedezetes hitelre vonatkozó hitelszerzôdés megszûnik..4 A Bank a kártyaigénylés elfogadásának tényérôl (beleértve a módosított feltételekkel történô elfogadást is) az értesítôlevében értesíti az OKOSkártya-igénylôt. Az értesítôlevél tartalmazza a megállapított hitelkeret összegét, az aktuális kondíciókra érvényes teljes hiteldíj mutató (THM) értéket, az irányadó kamat mértékét, továbbá az OKOSkártya-igénylô által fizetendô teljes összeget. Az értesítôlevél a szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi.a THM számításánál figyelembe vett díjakat, költségeket jogszabály állapítja meg. A THM számítása során figyelembe vett költségeket és azok összegét a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza. OKOSkártya-igénylô kijelenti, hogy a jelen pontban említett díjakról és költségekrôl a jelen szerzôdés aláírását megelôzôen a szükséges tájékoztatást megkapta, erre tekintettel kerül sor a szerzôdés aláírására..5 A Sokoldalú OKOSkártya kibocsátása esetén a Bank a kártyát és a hozzá tartozó PIN kódot postai úton kézbesíti az OKOSkártya-igénylô részére. OKOSkártyaigénylô a szerzôdés aláírásával kifejezetten megbízza a Bankot a Sokoldalú OKOSkártya és a hozzá tartozó PIN kód részére történô postázásával..6. A Sokoldalú OKOSkártyához kapcsolódó jogviszony az igénylés elfogadását tartalmazó Értesítôlevél Bank által történô postára adását követô ötödik napon határozatlan idôre jön létre, azonban az csak a postai úton kézbesítésre kerulô bankkártya OKOSkártya-igénylô által történô aktiválásával lép hatályba. OKOSkártya-igénylô kijelenti, hogy a kártya aktiválásával az Értesítôlevélben foglalt feltételeket ráutaló magatartással kifejezetten elfogadja. OKOSkártyaigénylô kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a kártya a Bank általi postára adásától számított 0 napon belul kerul aktiválásra, a Bank a kártyát letilthatja. A letiltás idôpontjában a szerzôdés hatályba lépés nélkul megszûnik, e tényrôl a Bank az OKOSkártya-igénylôt írásban értesíti..7. A kártyára vonatkozó szerzôdés létrejöttének a napjától számított tizennégy napon belül OKOSkártya-igénylô jogosult a szerzôdést felmondani. A felmondási jogot határidôben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az OKOSkártya-igénylô a felmondásra nyitva álló határidôben a Bank Hitelcentrum Fôosztálya részére címzett felmondási nyilat- Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

6 kozatát postára adja vagy személyesen átadja a Bank bármely bankfiókjában. OKOSkártya-igénylô a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követôen haladéktalanul, de legkésôbb harminc napon belül köteles a felhasznált Hitelkeret összegét és a Hitelkeret beállításának idôpontjától a visszafizetés idôpontjáig a szerzôdés alapján felszámítható kamatot a Bank részére megfizetni. Az OKOSkártya-igénylô felmondási jogának a gyakorlása a szerzôdéshez kapcsolódó esetleges járulékos szolgáltatásokra vonatkozó szerzôdést is megszünteti, ide értve a bankszámla és a bankszámlához kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerzôdéseket..8. OKOSkártya-igénylô 5 napos, a Bank kettô hónapos felmondási idô közbeiktatásával jogosult a szerzôdést rendes felmondással felmondani. Rendes felmondás esetén az OKOSkártya-igénylô a felmondási idô lejártával köteles a kártya használatából eredôen fennálló összes tartozást a Bank részére megfizetni. OKOSkártya-igénylô köteles a felmondási idô lejártát követôen is a kártya használatából eredôen beérkezô terheléseket a Bank részére megfizetni.. Irányadó szabályok, jogviták.. A Bank és az OKOSkártya-igénylô között létrejövô OKOSkártya szerzôdést a kártyaigénylés Bank általi elfogadása esetén a szerzôdés részét képezô igénylôlap és szerzôdés, az Értesítôlevél, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei bankkártyára és hitelkártyára vonatkozó rendelkezései együttesen képezik... A szerzôdésben szabályozott kérdésekre különösen a Bank Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, a Lakossági Kondíciós Listája, a Polgári Törvénykönyv, és a pénzforgalomról és bankhitelrôl szóló hatályos jogszabályok az irányadók... A szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Lakossági Üzletszabályzata, Általános Üzleti Feltételei és Lakossági Kondíciós Listája. OKOSkártyaigénylô a szerzôdés aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok és Kondíciós Lista szövegérôl és feltételeirôl a szerzôdés aláírását megelôzôen tájékozódott, azokat elfogadja és a szerzôdést ezen feltételek ismeretében írja alá. OKOSkártya-igénylô a szerzôdés aláírásával kijelenti, hogy a Lakossági Üzletszabályzat, a Bank Általános Üzleti Feltételei, valamint a Lakossági Kondíciós Lista egy példányát a Banktól átvette. OKOSkártya-igénylô kijelenti és igazolja továbbá, hogy a Bank a szerzôdés megkötését megelôzôen, kellô idôben tájékoztatta a szerzôdéshez kapcsolódó adatokról. A Bank által az OKOSkártyaigénylônek átadott, a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozó adatokat tartalmazó, az OKOSkártya-igénylô aláírásával ellátott formanyomtatvány a jelen szerzôdés. számú mellékletét képezi..4. A jelen szerzôdéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket a Felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, amelynek sikertelensége esetére a jelen pont következô bekezdésében meghatározott kivétellel hatáskörtôl függôen a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerzôdésbôl eredô pénzkövetelési igényüket a Felek fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthetik. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásra, valamint a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a peres eljárásra is a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti illetékességi szabályok irányadók. OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a szerzôdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése érdekében általa igénybe vett, valamint az eljárásban hozott határozatnak a Bank veti alá magát. 4. Vegyes rendelkezések 4.. OKOSkártya-igénylô felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben teljesíti a szerzôdésben meghatározott fizetési kötelezettségét, úgy a Bank munkáltatóját megkeresse, és információt kérjen OKOSkártya-igénylô munkavállalói minôségének fennállásáról, valamint tudomására hozza a késedelmes teljesítés tényét a tartozás összegszerû megjelölése nélkül, egyidejûleg egyeztessen a bérletiltás lehetôségérôl. 4.. OKOSkártya- igénylô tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelkeret felülvizsgálata során a hitelkeret további rendelkezésre tartásához szükséges megalapozott döntés meghozatala érdekében - a jelen szerzôdés fennállta alatt bármikor jogosult az OKOSkártya igénylôre vonatkozóan a KHR nyilvántartásából információt kérni, és amennyiben az OKOSkártya igénylô szerepel a KHR negatív lista nyilvántartásában, abban az esetben jogosult a szerzôdést azonnali hatállyal felmondani. 4. Amennyiben a szerzôdés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehetô legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitûzésének és tartalmának. 5. A szerzôdés módosítása A Bankot megilletô, a szerzôdésben kikötött kamatok, díjak és költségek, illetve az egyéb szerzôdési feltételek egyoldalú módosítására, illetve ahhoz kapcsolódóan az OKOSkártya-igénylôt megilletô jogokra a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei. rész XIX. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. 6. Sokoldalú OKOSkártya 6.. A Sokoldalú OKOSkártya egy olyan készpénz-helyettesítô fizetési eszköz, amely a szerzôdésben meghatározott módon egyesíti a Bank Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott hitelkártyára és bankkártyára vonatkozó szolgáltatásokat. Ennek megfelelôen a szerzôdésben szabályozott esetekben elsôdlegesen az Általános Üzleti Feltételekben a hitelkártyára, az ott szabályozott kérdésekben a bankkártyára vonatkozó feltételek az irányadóak. A kártya használata során a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozóan meghatározott díjak kerülnek felszámításra. A Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankszámlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat, költségeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza. 6.. A Sokoldalú OKOSkártyával végrehajtott vásárlási tranzakció esetén a vásárlás teljes összege a Sokoldalú OKOSkártyához rendelt hitelkártya-számlán rendelkezésre álló hitelkeret felhasználható egyenlegét csökkenti. Abban az esetben, ha (i) a tranzakció végrehajtásához részben vagy egészben a szükséges hitelkeret áll rendelkezésre, (ii) a kártyás tranzakció esetében történik engedélykérés (authorizáció), (iii) a vásárlási tétel a tranzakció dátumát követô 5 napon túl érkezik be, vagy (iv) bármely más okból az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt hitelkártya-számla terhelése akadályba ütközik, a Bank a vásárlás teljes összegével az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankszámláját terheli meg. A hitelkártya-számlán esetlegesen terhelt csoportos beszedési megbízások vásárlási tranzakciónak minôsülnek. 6. A Bank a Sokoldalú OKOSkártyával végrehajtott készpénzfelvételi (ATM) tranzakció teljes összegét elsôdlegesen az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankszámlájára terheli. Amennyiben a bankszámlán a szükséges fedezet áll rendelkezésre, de a hitelkeret terhére teljesíthetô a tranzakció teljes összege és az OKOSkártya-igénylô jogosult a hitelkeret terhére történô készpénzfelvételre, úgy a Bank a készpénzfelvétel teljes összegét a hitelkártya-számlára terheli. Amennyiben a tranzakció teljes összege teljesíthetô sem az OKOSkártya-iIgénylô bankszámlája, sem a hitelkártya-számla terhére úgy a készpénzfelvétel visszautasításra kerül. A Bank küld külön értesítést arról, ha a készpénzfelvétel a hitelkeretbôl kerül teljesítésre. A készpénzfelvételi tranzakció útján a hitelkeret terhére felvett összeg a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghatározott módon kamatozik. A hitelkeret terhére történô készpénzfelvétel lehetôségét a Bank minden esetben bírálatot követôen biztosítja A Sokoldalú OKOSkártyára irányadó Kondíciós Listában meghatározott készpénzfelvételi tranzakciók utáni díjakkal és az éves kártyadíjjal az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt bankszámlája kerül minden esetben megterhelésre. Minden egyéb, a Kondíciós Listában meghatározott díjjal vagy költséggel az OKOSkártya-igénylô Sokoldalú OKOSkártyájához rendelt hitelkártya-számla kerül terhelésre A Bank a Sokoldalú OKOSkártyára vonatkozó, Általános Üzleti Feltételekben meghatározott fizetési határidôt naptári napokban teszi közzé a Lakossági Kondíciós Listában. OKOSkártya-igénylô a hitelkártya használatából eredô fizetési kötelezettségét Sokoldalú OKOSkártya keretfeltöltô szolgáltatás vagy minimum összeg átvezetési megbízás igénybevételével is teljesítheti. A Sokoldalú OKOSkártya keretfeltöltô szolgáltatás a kártyabirtokos Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankszámlája és hitelkártya-számlája közötti, a hitelkártya-számlán nyilvántartott teljes tartozásra szóló automatikus átvezetési megbízás. A minimum összeg átvezetési megbízás a kártyabirtokos Sokoldalú OKOSkártyához rendelt bankszámlája és hitelkártya-számlája közötti, a hitelkártya-számlára vonatkozó kivonatban megállapított Minimum fizetendô összegre szóló automatikus átvezetési megbízás. Mind a keretfeltöltô, mind a minimum összeg átvezetési megbízás kizárólag akkor teljesíthetô, ha a terhelendô bankszámlán a megfelelô fedezet a fizetési határidô utolsó napján folyamatosan rendelkezésre áll OKOSkártya-igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult a hitelkeret összegét felülvizsgálni, és annak eredményeképpen a hitelkeret összegének a módosítását (emelés vagy csökkentés), illetve megszüntetését kezdeményezni, amelyrôl az OKOSkártya-igénylôt írásban értesíti. Amennyiben az OKOSkártyaigénylôtôl az értesítésre annak postára adásától számított 5 napon belül érkezik észrevétel akár írásban, akár a Raiffeisen Direkten keresztül, úgy a módosított hitelkeretet a Bank az OKOSkártya-igénylô által elfogadottnak tekinti és a kártyaszerzôdés a Felek között a módosításról szóló értesítésben közölt idôponttól a módosított hitelkerettel hatályban marad. Amennyiben az OKOSkártya-igénylô a hitelkeret csökkentése esetén a csökkentett hitelkeretet kívánja a továbbiakban igénybe venni, abban az esetben jogosult a Sokoldalú OKOSkártya jogviszonyt felmondani. Ha az OKOSkártya-igénylô a Bank által csökkentett hitelkeretet fogadja el, akkor a Bank is jogosulttá válik a Sokoldalú OKOSkártya jogviszony azonnali hatályú felmondására. A hitelkeret felülvizsgálata alkalmával a Bank jogosult úgy is dönteni, hogy a továbbiakban biztosítja a hitelkeretet az OKOSkártya-igénylô részére. Amennyiben a Bank így dönt, úgy errôl szintén írásbeli értesítést küld az OKOSkártya-igénylô részére, amely egyben a Sokoldalú OKOSkártya jogviszony azonnali hatályú felmondásának is minôsül. A hitelkeret felmondása az errôl szóló értesítés keltének napját követô ötödik napon lép hatályba, az OKOSkártya-igénylô az ezen Bank Adós Adóstárs Tanú Tanú

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Hatályos: 2011. október 12-től HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXI.törvény alapján lehetőség nyílt természetes

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL 2015. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL 2015. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RD_150201 A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL 2015. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2015. január 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben