Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042"

Átírás

1 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua Raiffeien Lakáhitel Raiffeien Személyi Kölcön Ingatlanfedezettel Raiffeien Egyetlen Hitel,4 BANK TÖLTI KI! Igénylét benyújtó fiók kódja: betûvel zámmal Értékeítô azonoító kódja: Ezen termékek eetén utólago lakáépítéi kedvezmény, illetve utólago fiatalok otthonteremtéi támogatáa vehetô igénybe, abban az eetben em, ha lakácélú hitel kerül igénybevételükkel kiváltára. Az akció igénybevételének feltétele, hogy a hitel az aktuáli Lakoági Kondí ció Litában, az adott ajánlatra meghirdetett idôzakban kerüljön folyóítára. Az akció rézleteit keree a Bank aktuáli Lakoági Kondíció Litájában. 4 A Raiffeien Egyetlen Hitel lakáhitel kiváltára kizárólag lakácélú hitel kiváltáa eetén igényelhetô. Igényelt termék típua akció : Elôzûré azonoítója igénylé eetén az akció(k), kedvezmény(ek) típua : egyéb kedvezmény HITEL Feltételei forint alapú hitelek eetén Igényelt hitel pénze: forint Folyóítá é törlezté pénze : forint Igényelt hitel özege (a folyóítá é törlezté pénzében): Igényelt hitel futamideje: Válaztott zámlavezetô fiók: A folyóítá é a törlezté pénze cak forint lehet. hónap kamatfelár kedvezmény havi jóváírái kötelezettég é elvárt tranzakciózám vállaláa eetén A havi jóváírái kötelezettég é elvárt tranzakciózám teljeítééhez kapcolódó kamatfelár kedvezményt a feltételek imeretében igénybe kívánom venni: A kamatkedvezmény a mindenkor aktuáli Lakoági Kondíció Litában feltüntetett feltételek zerint vehetô igénybe. Hitel célja új építéû laká váárláa haznált laká váárláa lakáfelújítá lakácere gépkoci váárlá tartó fogyaztái cikk utazá fennálló kölcönének vizafizetée caládi eemény tanulmányok egézégügyi kiadá kizárólag lakáhitel kiváltáa lakáhitel kiváltáa (további hitelözeg igényelhetô) zabad felhaználáú jelzáloghitel (további hitelözeg igényelhetô) egyéb: Raiffeien hitelfedezeti Védelem igénylée Biztoítái védelmet kérek adóra adóra é adótárra Válaztott biztoítái zolgáltatái comag: Bázi Extra Kijelentem, hogy a jelen igénylé rézét képezô, a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem igényléére vonatkozó nyilatkozatokat, hozzájáruláokat elolvatam, azokkal kivéve eetleg az egézégi állapotomra vonatkozó nyilatkozatokat egyetértek, é magamra nézve kötelezônek elfogadom. Tudomául vezem, hogy a Hitelfedezeti Védelem igénybevételének, a biztoítái zolgáltatá nyújtáának feltétele a Biztoítotti Nyilatkozat Raiffeien jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez bekezdé 5,6,7 pontjában megjelöltekben adott felhatalmazá. Egézégi állapotomra vonatkozóan az alábbiak zerint külön i nyilatkozom : Adó: az egézégi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóágnak Egézégi nyilatkozat kitöltéével nyilatkozom Adótár: az egézégi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóágnak Egézégi nyilatkozat kitöltéével nyilatkozom Tudomául vezem, hogy a Hitelfedezeti Védelem Extra zolgáltatái comag igénybevételének további feltétele, a Munkavizonyra vonatkozó nyilatkozat megtétele. Kijelentem hogy a Biztoítotti Nyilatkozat Raiffeien jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez III. pontban foglaltak megfelelnek a valóágnak.. Adó:. Adótár: Raiffeien Hitelfedezeti Védelmet igénylô Adó aláíráa : Adótár aláíráa : Abban az eetben kérjük kitölteni, ha Ön jelzálog alapú hitele mellé hitelfedezeti védelmet i zeretne igényelni. Nem vonatkozik Ön(ök)re a biztoítotti nyilatkozat, amennyiben igényel(nek) hitelfedezeti védelmet. Jelen Igénylé nyilatkozatai é a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem igénylée eetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájáruláai fejezet a Raiffeien Bank Zrt. é az UNIQA Biztoító Zrt. között létrejött biztoítái zerzôdé zerve rézét képezi. Amennyiben a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem igénylée eetén az ezt igénylô nyilatkozatai, hozzájáruláai fejezet II. pontjának nyilatkozatait magára nézve tudja elfogadni úgy lehetôége van külön Egézégi nyilatkozat kitöltéére, mely alapján a biztoító kockázat-elbírálát végez. adó zemélye adatai Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárág: magyar egyéb: Caládi név: Utónév: Születéi név: Anyja neve: Születéi hely : Születéi idô: év hó nap Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele : Állandó lakcím: irányítózám helyég Állandó lakcím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén utca házzám, lépcôház emelet ajtó Állandó lakhelyének: tulajdonoa réztulajdonoa bérlôje caládtag Érteítéi cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Érteítéi cím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén 08-C-95 L.II Bank Adó Adótár Tanú Tanú

2 ADÓS SZEMÉLYES ADATAI folyt. Mobiltelefonzám: / Típua: elôfizetée feltöltôkártyá Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Munkahelyi telefonzám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonréze: laká / nyaraló / egyéb: / Caládi állapota: háza élettár elvált özvegy egyedülálló Szakképzettége: Legmagaabb ikolai végzettége: egyetem fôikola egyéb felôfokú érettégi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíja egyéb: Amennyiben magyarorzági a zületéi hely, akkor kérjük az orzágot i megadni. Az új típuú zemélyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatóági igazolvánnyal együtteen fogadjuk el. Cak akkor kérjük kitölteni, ha az Adó tulajdono a fedezetként felajánlott ingatlanban. Adó jövedelmi adatai Az adó havi nettó jövedelme: Adó bankkapcolatai Egyéb bevételek: megnevezé: özeg: /hó /év Egyéb bevételek: megnevezé: özeg: /hó /év Levoná: megnevezé: özeg: Ezennel kijelentem, hogy az igénylôlapon feltüntetett jövedelmi adat a hitelvizgálat keretében benyújtára kerülô jövedelemigazoláal alátámaztható, vagy a bankzámlámra jövedelem címén érkezô özeggel megegyezô, amely után az elôírt közterhek tudomáom zerint levonára kerültek. A háztartá átlago havi kiadáa (közüzemi díjak, biztoítáok, egyéb megélhetéi költégek): Az adó házatárának/élettárának bankzámlával igazolt havi nettó jövedelme: Kereôk záma a aját háztartában: fô Eltartottak záma a aját háztartában: fô Má banknál vezetett bankzámlái: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozánál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcön, kamat, díj) fennálló tartozáai : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : A kölcönben zerepel-e további adó/adótár? A kölcönhöz tartozó megtakarítá özege: /hó Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : A kölcönben zerepel-e további adó/adótár? A kölcönhöz tartozó megtakarítá özege: /hó Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : A kölcönben zerepel-e további adó/adótár? A kölcönhöz tartozó megtakarítá özege: /hó Amennyiben a Raiffeien Banknál, vagy annak érdekeltégi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeien Lízing Zrt.), illetve má hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozánál bármilyen jogcímen jelenleg i fennálló tartozáal rendelkezik, kérjük, tölte ki. Fennálló hitel vizafizetée cak Raiffeien Személyi Kölcön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeien Egyetlen Hitel igénylée eetén lehetége. adótár zemélye adatai Elônév: dr. ifj. id. özv. egyéb: Állampolgárág: magyar egyéb: Caládi név: Utónév: Születéi név: Anyja neve: Születéi hely : Születéi idô: év hó nap Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele : Állandó lakcím: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Állandó lakcím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Állandó lakhelyének: tulajdonoa réztulajdonoa bérlôje caládtag Bank Adó Adótár Tanú Tanú

3 ADÓSTÁRS SZEMÉLYI ADATAI folyt. Érteítéi cím (ha eltér az állandó lakcímtôl): irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Érteítéi cím telefonzáma: / Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Mobiltelefonzám: / Típua: elôfizetée feltöltôkártyá Elérhetôég: reggel napközben ete hétvégén Munkahelyi telefonzám: / További ingatlantulajdona, illetve tulajdonréze: laká / nyaraló / egyéb: / Caládi állapota: háza élettár elvált özvegy egyedülálló Szakképzettége: Legmagaabb ikolai végzettége: egyetem fôikola egyéb felôfokú érettégi egyéb középfokú alapfokú Jelenleg Ön: alkalmazott vállalkozó nyugdíja egyéb: Amennyiben magyarorzági a zületéi hely, akkor kérjük az orzágot i megadni. Az új típuú zemélyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatóági igazolvánnyal együtteen fogadjuk el. Cak akkor kérjük kitölteni, ha Adótár tulajdono a fedezetként felajánlott ingatlanban Adótár jövedelmi adatai Az adótár havi nettó jövedelme: Egyéb bevételek: megnevezé: özeg: /hó /év Egyéb bevételek: megnevezé: özeg: /hó /év Levoná: megnevezé: özeg: Ezennel kijelentem, hogy az igénylôlapon feltüntetett jövedelmi adat a hitelvizgálat keretében benyújtára kerülô jövedelemigazoláal alátámaztható, vagy a bankzámlámra jövedelem címén érkezô özeggel megegyezô, amely után az elôírt közterhek tudomáom zerint levonára kerültek. A háztartá átlago havi kiadáa (közüzemi díjak, biztoítáok, egyéb megélhetéi költégek): Az adótár házatárának/élettárának bankzámlával igazolt havi nettó jövedelme: Kereôk záma a aját háztartában: fô Eltartottak záma a aját háztartában: fô Adótár bankkapcolatai Má banknál vezetett bankzámlái: Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: Banknál vagy pénzügyi vállalkozánál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcön, kamat, díj) fennálló tartozáai : Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : A kölcönben zerepel-e további adó/adótár? A kölcönhöz tartozó megtakarítá özege: /hó Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: A fennálló tartozá özege: Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : A kölcönben zerepel-e további adó/adótár? A kölcönhöz tartozó megtakarítá özege: /hó Amennyiben van bankzámla-hitelkerete, annak özege: A bankzámlához kapcolódóan rendelkezik-e kártyával: Amennyiben a Raiffeien Banknál, vagy annak érdekeltégi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeien Lízing Zrt.), illetve má hazai banknál vagy pénzügyi vállalkozánál bármilyen jogcímen jelenleg i fennálló tartozáal rendelkezik, kérjük, tölte ki. Fennálló hitel vizafizetée cak Raiffeien Személyi Kölcön Ingatlanfedezettel, illetve Raiffeien Egyetlen Hitel igénylée eetén lehetége. FEDEZETKÉNT SZOLGÁLÓ INGATLAN ADATAI Ingatlan címe: irányítózám helyég Helyrajzi záma: Alapterülete: m Szobák záma: Építé éve: utca házzám, lépcôház emelet ajtó Vételár/piaci érték: Ingatlan Általáno Forgalmi Adó é telekár nélküli vételára (új laká váárláa eetén): Ingatlan típua: caládi ház téglaépítéû laká panellaká nyaraló egyéb: Adó tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? Adótár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Folyóító bank/pénzügyi vállalkozá neve: A fennálló tartozá jogcíme: A fennálló tartozá özege: Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? A fedezetként zolgáló ingatlan megegyezik a megváárolni kívánt ingatlannal (cak lakáváárlái célú hitelek eetén töltendô ki)? Amennyiben a fedezetként zolgáló ingatlan megegyezik a megváárolni kívánt ingatlannal, a megváárolni kívánt ingatlan adatai rézt zükége kitölteni. Lejárata: év hó Havi törleztôrézlet: Ezen fennálló hitelemet a jelenleg igényelt hitelbôl viza kívánom fizetni : A kölcönben zerepel-e további adó/adótár? A kölcönhöz tartozó megtakarítá özege: /hó Bank Adó Adótár Tanú Tanú

4 TulajdonotÁr / hazonélvezô zemélye adatai I. tulajdonotár hazonélvezô Neve: Születéi neve: Anyja neve: Állampolgárága: magyar egyéb: Születéi dátuma: év hó nap Születéi helye : Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele: Címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Tulajdonotár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? II. tulajdonotár hazonélvezô Neve: Születéi neve: Anyja neve: Állampolgárága: magyar egyéb: Születéi dátuma: év hó nap Születéi helye : Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele: Címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Tulajdonotár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? III. tulajdonotár hazonélvezô Neve: Születéi neve: Anyja neve: Állampolgárága: magyar egyéb: Születéi dátuma: év hó nap Születéi helye : Elôdlege zemélyazonoító okmány típua: zemélyi igazolvány é lakcímkártya egyéb: Elôdlege zemélyazonoító okmány záma: Személyazonoító jele: Címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Tulajdonotár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / További ingatlanfedezetek záma, melyet/melyeket a Melléklet(ek) tartalmaz(nak): darab Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? Amennyiben magyarorzági zületéi hely, akkor kérjük az orzágot i megadni. Az új típuú zemélyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatóági igazolvánnyal együtteen fogadjuk el. Ebben az eetben házatári nyilatkozat kitöltée zükége. megváárolni kívánt INGATLAN ADATAI Ingatlan címe: irányítózám helyég utca házzám, lépcôház emelet ajtó Helyrajzi záma: Alapterülete: m Szobák záma: Építé éve: Projekt megnevezée: Ingatlan azonoítója a projektcégnél: Vételár/piaci érték: Ingatlan Általáno Forgalmi Adó é telekár nélküli vételára (új laká váárláa eetén): Foglaló özege: Ingatlan típua: caládi ház téglaépítéû laká panellaká nyaraló egyéb: Adó tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Adótár tulajdoni hányada (váárlá eetén a leendô tulajdoni hányad): / Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? Az ingatlan-nyilvántartába tulajdonoként be jegyzett házatára/élettára van? A fedezetként zolgáló ingatlan megegyezik a megváárolni kívánt ingatlannal? Ebben az eetben házatári nyilatkozat kitöltée zükége. ADATKEZELÉS Igénylô/k/ a jelen kölcönigénylé aláíráával az Adatkezelé fejezet. pontjában rögzített adatkezeléhez hozzájárulnak járulnak hozzá. Bank Adó Adótár Tanú Tanú

5 Raiffeien Bank Zrt. Felügyeleti hatóág neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete zékhelye: 0 Budapet, Kriztina krt. 9. Nyilatkozatok Ingatlanfedezete hitelre vonatkozó általáno nyilatkozatok. Ingatlanfedezete hitelek vonatkozáában Adó é Adótár, (a továbbiakban együtteen: Igénylô) tudomáal bírnak arról, hogy a Bank jogoult a jelen igényléen megadott, illetve a Bank rézére átadott dokumentumokban feltüntetett valamennyi adatukat ideértve a termézete zemélyazonoító, lakcím é a bemutatott elôdlege zemélyazonoító okmány adatait az adatzolgáltatónál, illetve a BM Központi Hivatalánál ellenôrizni. A BM Központi Hivatal az elôdlege zemélyazonoító okmány eetlege elveztéérôl, ellopááról, megemmiüléérôl, találááról, megkerüléérôl adatokat zolgáltat a Bank rézére. A Bank jogoult továbbá az Igénylô kötelezettégeinek ellenôrzée, illetve a Bank kötelezettégvállaláainak teljeítée céljából Igénylô zemélyi-, betét-, hitel- é kockázati adataira vonatkozó tájékoztatát é ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az Igénylôtôl bekérni.. A jelen igénylé melléklete é egyben elválazthatatlan réze Igénylô a) elôdlege é máodlago zemélyazonoító okmány máolata b) munkáltatója által kiállított munkáltatói igazolá c) vállalkozók, valamint gazdaági táraágban tulajdonrézel rendelkezôk eetén NAV jövedelemigazolá é igazolá a köztartozáokról, valamint egyéni vállalkozói igazolvány máolata d) nyugdíjaok eetén éve nyugdíjérteítô máolata e) utoló kéthavi lakoági bankzámlakivonat eredeti példánya. Igénylô é kézfizetô keze vállalják, hogy jövedelemigazoláukat egyéni vállalkozók eetében kötelezôen, egyébként pedig a Bank által zükégenek tartott eetben az adóhatóágtól bezerzik é a Bank rendelkezéére bocátják. Igénylô jelen igénylé aláíráával felhatalmazza a Bankot arra, hogy jövedelem igazoláát a Bank az adóhatóágtól közvetlenül kikérje, illetve meg keree az adóhatóágot az Igénylô által catolt jövedelem igazolá tartalmának é hiteleégének ellenôrzée céljából.. Igénylô tudomául vezi, hogy a Bank a jelen igényléen rögzített adatai ellenôrzée é a kölcönnyújtá kockázatának felmérée végett az általa kialakított zempontok alapján hitelbírálatot végez. A jelen igénylé befogadáa a Bank rézérôl jelent emmiféle kötelezettégvállalát az igényelt köl cön nyújtáára. A hiteldokumentáció benyújtáával egyidejûleg Adó kötele a Banknak a kölcön fedezeteként felajánlott ingatlan értékbecléének Bank által elfogadott értékbeclôvel történô elkézíttetéére megbízát adni. Ingatlanfedezete hitelre vonatkozó kü lön nyilatko za tok. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Bank az Adó/Adótár hitelképeégét megfelelônek ítéli, úgy írában érteíti Adót az elôzeteen engedélyezett kölcön özegérôl, a kölcönzerzôdé megkötéének idôpontjáról é további feltételeirôl. Az értékbecléen túlmenôen Bank felhíváára Adó kötele a Bank rendelkezéére bo cátani az ingatlan kivitelezéével, léteítéével kap colato valamennyi, a Bank által zükégenek tartott dokumentumot (így különöen táraházi alapító okiratot, építéi, illetve haználatbavételi engedélyt, mûzaki tervdokumentációt tb.). Adó é Adótár tudomául vezik, hogy lakáváárlához igényelt kölcön en gedélyezée eetén a kölcönzerzôdé megkötéének feltétele a jelen köl cön igényléen megjelölt, a kölcönbôl megváárolandó ingatlanra vonatkozó véglege adávételi zerzôdé megkötée a Bank által elfogadható tartalommal, valamint annak benyújtáa az illetéke földhivatalhoz. Bank a köl cön igénylé benyújtáakor az Adó rézére írábeli tájékoztatót ad át, amely tartalmazza az ingatlan adávételi zerzôdé Bank által nélkülözhetetlennek minôített alaki é tartalmi kellékeit. Adó é Adótár a jelen kölcönigénylé aláíráával kijelentik, hogy a tájékoztató anyagot átvették, megimerték é tudomául vezik, hogy a Bank megtagadhatja az engedélyezett kölcön folyóítáát, amennyiben az ingatlan adávételi zerzôdé a Bank megítélée zerint a Bank által elôírt követelményeknek felel meg.. Adó é Adótár tudomául vezik továbbá, hogy Bank a kölcönt kizárólag a kölcönzerzôdében meghatározott folyóítái feltételek teljeítée eetén folyóítja, illetôleg bocátja Adó rendelkezéére. 4. A kölcönigénylé elutaítááról a Bank írábeli érteítét küld az Adó rézére. Adó é Adótár tudomáal bírnak arról, hogy a Bank a hitelbírálat alapján hozott döntéét indokolja é a bírálat zempontjait, illetve a Bank döntéét Adó, illetve Adótár kifogáolhatja meg. 5. Bank a kölcönzerzôdé megkötéével egyidejûleg a jelen köl cönigényléen megjelölt ingatlan(ok)ra az ingatlan tulajdonoaival jelzálogzer zôdét/zálogjogot alapító zerzôdét köt, amelynek alapján elôhelyi jel zá log jo got/zálogjogot, továbbá a biztoítékként fel ajánlott ingatlan(ok) ra elidegenítéi é terheléi tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartába. Ezen ingatlan(ok) tártulajdonoa(i) a jelen köl cön igénylé elfogadáa eetén kötele(ek) az ingatlanra vonatkozó jelzálog zer zôdé/zálogzerzôdé aláíráával hozzájárulni ahhoz, hogy a Bank jelzálogjoga/zálogjoga a tártulajdono(ok) tulajdoni illetôégére i bejegyzére kerüljön, továbbá köteleek kézfizetô kezeéget vállalni Adó é Adótár kölcönzerzôdébôl eredô kötelezettégeiért. A fedezetül zolgáló ingatlan hazonélvezôje kötele kézfizetô kezeéget vállalni az Adó é Adótár kölcönzerzôdébôl eredô kötelezettégeiért. 6. Adó é Adótár, valamint kézfizetô keze(ek) köteleek aját költégükön a kölcönzerzôdébôl, illetôleg kézfizetô kezeégvállalából eredô kötelezettégeiket tartalmazó, közjegyzôi okiratba foglalt a Bank által elfogadható tartalmú egyoldalú kötelezettégvállaló nyilatkozatot tenni é ezen közjegyzôi okirat hitele kiadmányát a Banknak benyújtani. I. Adó é Adótár jövedelmi adatai zekciók kiegézítée: Adó é Adótár közö háztartában élnek: Adó: tagja voltam gazdaági táraágnak az igénylé benyújtáa elôtti 5 évben. A tulajdoni hányad mértéke: %. Adó: ügyvezetôje voltam gazdaági táraágnak az igénylé benyújtáa elôtti 5 évben. Adótár: tagja voltam gazdaági táraágnak az igénylé benyújtáa elôtti 5 évben. A tulajdoni hányad mértéke: %. Adótár: ügyvezetôje voltam gazdaági táraágnak az igénylé benyújtáa elôtti 5 évben. II. Adó é zálogkötelezett, illetve adóal közö háztartában élô zemély kapcolata Alulírott Adó kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adó kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adó kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. *A helye zerepkör aláhúzandó, közö háztartában élô zemélyre vonatkozó adatokat kiegézítô jövedelem bezámítáa eetén zükége kitölteni. **A Ptk zerint közeli hozzátartozó: a házatár, az egyeneágbeli rokon, az örökbefogadott, a motoha- é a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a motoha- é a nevelôzülô é a tetvér; hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettár, az egyeneágbeli rokon házatára, a házatár egyeneágbeli rokona é tetvére, é a tetvér házatára; Bank Adó Adótár Tanú Tanú

6 III. Adótár é zálogkötelezett, illetve adótár al közö háztartában élô zemély kapcolata Alulírott Adótár kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adótár kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. Alulírott Adótár kijelentem, hogy Születéi idô: év hó nap Zálogkötelezettel/velem közö háztartában élô zeméllyel* év óta egy háztartában élünk, egymá közeli hozzátartozóinak** minôülünk, be jegyzett élettári vizonyban élünk, a zálogkötelezett házatáramnak vagy be jegyzett élettáramnak közeli hozzátartozójának** minôül. *A helye zerepkör aláhúzandó, közö háztartában élô zemélyre vonatkozó adatokat kiegézítô jövedelem bezámítáa eetén zükége kitölteni. **A Ptk zerint közeli hozzátartozó: a házatár, az egyeneágbeli rokon, az örökbefogadott, a motoha- é a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a motoha- é a nevelôzülô é a tetvér; hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettár, az egyeneágbeli rokon házatára, a házatár egyeneágbeli rokona é tetvére, é a tetvér házatára; Biztoítotti Nyilatkozat Raiffeien jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védeleméhez Jelen nyilatkozat az UNIQA Biztoító Zrt. (4 Budapet, Róbert Károly krt ; továbbiakban: Biztoító), a Raiffeien Biztoítáközvetítô Kft. (054 Budapet, Akadémia u. 6.; továbbiakban: Közvetítô), é a Raiffeien Bank Zrt. (054 Budapet, Akadémia u. 6.; továbbiakban: Bank é egyúttal mint a közvetítô független biztoítáközvetítôje között létrejött megállapodá zerve rézét képezi. A biztoítáal kapcolato rézlete információkat az Ügyféltájékoztató é a Biztoítái feltételek tartalmazzák. I. Szerzôdô: Raiffeien Bank Zrt. (zékhely: 054 Budapet, Akadémia u. 6., cégjegyzékzám: ) II. Egézégi nyilatkozat Kijelentem, hogy: legjobb tudomáom zerint jó egézégi állapotban vagyok, zenvedek emmilyen betegégben vagy teti rendelleneégben, é állok emmilyen orvoi kezelé vagy gyógyzerelé alatt; vagyok kereôképtelen állományban, é az elmúlt hónap orán em voltam több mint 0 egymát követô napon kereôképtelen állományban; ninc teti, zellemi fogyatékoágom, em úlyo teti vagy érzékzervi hibám; vagyok HIV-pozitív; vagyok rokkantági nyugdíja, baleeti vagy rehabilitáció járadéko vagy baleeti rokkantági nyugdíja; ninc megállapított munkaképeégcökkenéem, é i nyújtottam be munkaképeég-cökkené megállapítáára irányuló kérelmet; vagyok é voltam alkohol- vagy kábítózer élvezô. III. Cak Extra zolgáltatái comag eetén (Munkavizony nyilatkozat): Kijelentem továbbá, hogy rendelkezem legalább hónapja folyamatoan fenn álló, telje munkaidôre zóló munkavizonnyal, állok felmondá alatt, továbbá munkavizonyom jövôbeli megzûnéére vonatkozóan emmilyen információ áll a rendelkezéemre, arról érteítét em kaptam. Munkahelyem legjobb tudomáom zerint áll felzámolá vagy côdeljárá alatt. IV. Általáno nyilatkozatok, hozzájáruláok. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláíráa elôtt a Raiffeien Hitelfedezeti Védelem coporto biztoítára vonatkozó feltételeket é a biztoítái feltételekrôl zóló tájékoztatót átvettem, az abban foglaltakat megimertem é elfogadom. Imerem é elfogadom a biztoítottá válá feltételeit, az életkori kor látozáokat, az egézégi állapottal, valamint a munkavizonnyal kapcolato elôíráokat. Tiztában vagyok a biztoítái jogvizony létrejöttével, hatályba lépéével, illetve megzûnéével kapcolato, továbbá a biztoító koc ká zatvieléét kizáró, illetve korlátozó feltételekkel.. Tudomául vezem, hogy a Biztoító é a Bank közötti Raiffeien Hitelfedezeti Védelem coporto biztoítái keretzerzôdé bármely okból történô megzûnée eetén a biztoítá rám nézve maradékjogok nélkül zûnik meg.. Tudomául vezem, hogy a III. pontban (illetve a rézlete egézégi nyilatkozatban), illetve a IV. pontban foglalt közléi kötelezettégem megértée ee tén a biztoítái feltételekben meghatározottak figyelembevétele mellett a Biztoító kötelezettége áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be jelentett körülményt a Biztoító a zerzôdékötékor imerte, vagy az hatott közre a biztoítái eemény bekövetkeztében. 4. Beleegyezem abba, hogy a Szerzôdô engem, mint Biztoítottat az igényelt banki termékhez kapcolódóan a Biztoítónál a coporto biztoítá keretében biztoítottként megnevezzen. Hozzájárulok ahhoz, hogy rám a Raiffeien Bank Zrt., mint Szerzôdô díjfizetô biztoítát köön. Engedélyezem, hogy a biztoítái zerzôdé megkötééhez zükége adatokat a Raiffeien Bank Zrt. átadja az UNIQA Biztoító Zrt. rézére. 5. A hitelintézetekrôl é a pénzügyi vállalkozáokról zóló 0. évi CCXXXVII. törvény. 6. () bekezdéének a) pontjában foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Szerzôdô a biztoítá megkötée, nyilvántartáa é a zolgáltatá teljeítée céljából indokolt egyébként banktitoknak minôülô adataimat a Biztoítónak é a Raiffeien Biztoítáközvetítô Kftnek (zékhely: 054 Budapet, Akadémia utca 6., cégjegy zékzám: ) a cél é ok megjelöléével átadja, é a Biztoító é a Raiffeien Biztoítáközvetítô Kft. azokat nyilvántarta, külföldi adatkezelô zer véhez, illetve a Biztoító a vizontbiztoítójához továbbíta. Tudomául vezem, hogy a Biztoító é a Raiffeien Biztoítáközvetítô Kft. ezeket az adatokat a 00. évi LX. tv a alapján biztoítái titokként kezeli. Az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéeket a Bit. 6,6, é 64. -ai tartalmazzák. 6. Felhatalmazom a kockázat elvállaláával é a biztoítái eemény bekövet kezéével özefüggô, az egézégi állapotomra é egézégbiztoítái ellátáaimra vonatkozó adataimat jogzabályi felhatalmazá alapján nyilvántartó zemélyeket é zervezeteket (többek között háziorvo, táradalombiztoítái zerv), hogy ezen adatokat a Biztoítónak, a Biztoító kéré é re, átadják. 7. Felhatalmazom korábbi é aktuáli munkáltatóimat, továbbá a munkaügyi központot, illetve annak illetéke kirendeltégét, hogy a kockázat elvállaláával é a biztoítái eemény bekövetkezéével özefüggében munkavizo nyom ra, illetve annak megzûnéére vonatkozóan a Biztoító zámára, a Biztoító kéréére felvilágoítát adjanak. 8. Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen biztoítából eredô valamennyi zolgáltatára a Szerzôdô legyen a kedvezményezett. 9. Tudomául vezem, hogy amennyiben a biztoítái eemény bekövetkezte ee tén a Biztoító által a Bank rézére megfizetére kerülô biztoítái özeg kiebb a Kölcönzerzôdébôl zármazó telje tartozá özegénél, a tartozá a Biztoító által megfizetett özeggel cökken, de zûnik meg. 0. Tudomául vezem, hogy a biztoítá igénybevételéért a Biztoított a Szerzôdônek (Banknak) díjat fizet. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szerzôdô (Bank) a Kölcön folyóítáát követôen, a Kölcön után fizetendô havi törleztôrézlet eedékeége napján, minden hónapban az elôzete érteítéem nélkül a zolgáltatá a Szerzôdô (Bank) aktuáli Lakoági Kondíció Litájában közétett havi díjával a bankzámlát, illetve a technikai zámlát megterhelje. Tudomául vezem, hogy amennyiben a zolgáltatá havi díjfizetéével kéedelembe eem, a Bank a mindenkor hatályo vonatkozó Lakoági Kondíció Litában meghatározott kéedelmi kamat felzámítáára jogoult.. Tudomául vezem, ha a zolgáltatái díjfizetéi kötelezettégemnek annak eedékeégekor tezek eleget úgy a Bank jogoult azonnali hatálylyal kezdeményezni a biztoítotti jogvizonyom megzüntetéét a Biztoítónál. Központi Hitelinformáció Rendzerrel kapcolato tájékoztató é külön nyilatkozat Igénylô a jelen okirat aláíráával kijelenti, hogy a KHR-re vonatkozó PSZÁF tájékoztatót átvette, az abban foglaltakat átolvata, megértette, é azt tudomául vezi. Bank Adó Adótár Tanú Tanú

7 A tájékoztató imeretében Igénylô az alábbi nyilatkozatokat tezi.. Nyilatkozat a zerzôdée jogvizony megzûnéét követô adatkezelérôl A Bank jelen okirat aláíráát megelôzôen tájékoztatott arról, hogy a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozá a Törvény 5. () bekezdée alapján átadott a Törvény II. fejezetének. pontja é. pontjának a)-d) é k) pontja zerinti - referenciaadatokat a zerzôdé megzûnéét követôen haladéktalanul é viza állítható módon törli, kivéve ha a zerzôdét kötô termézete zemély írában kéri a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozát, hogy az adatait a zerzôdée jogvizony megzûnéét követôen még legfeljebb 5 évig tarta nyilván. Ezen referenciaadatok az alábbiak: név; zületéi név; zületéi idô, hely; anyja zületéi neve; zemélyi igazolvány (útlevél) zám vagy egyéb, a zemélyazonoág igazoláára alkalma igazolvány záma; lakcím; levelezéi cím; elektroniku levelezéi cím; a zerzôdé típua é azonoítója (záma); a zerzôdé megkötéének, lejáratának, megzûnéének idôpontja; ügyféli minôég (adó, adótár); a zerzôdé özege, valamint a törlezté módja é gyakoriága; a zerzôdée özeg törleztô rézletének özege é devizae. Tudomáal bírok arról, hogy a nyilatkozatot a zerzôdé érvényeége alatt a Banknál lehet tenni, a zerzôdé lejáratát követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozá rézére kell megkülde. A nyilatkozat írában bármikor a zerzôdée jogvizony fennálláa alatt a Banknál, azt követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozánál közvetlenül vizavonható. Igénylô jelen okirat aláíráával kijelenti, hogy a Törvény 9. () é () bekezdée zerinti tájékoztatát megkapta, é ennek alapján ahhoz, hogy az alábbi zerzôdéel kapcolatoan a KHR rézére a zerzôdékötét követôen a Törvény 5. () bekezdée alapján átadott a Törvény II. fejezetének. pontja é. pontjának a)-d) é k) pontja zerinti - referenciaadatokat a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozá a zerzôdée jogvizony megzûnéét követôen legfeljebb 5 évig kezelje. Adó nyilatkozata hozzájárul járul hozzá Hozzájáruló nyilatkozat adatok GIRO Zrt. köz remû kö déével történô ellenôrzééhez. Az Igénylô, jelen igénylôlap véglege é a tárgybani jogügylet hatálya alatt vizavonható, aját kezû aláíráával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Raiffeien Bank Zrt. (054 Budapet Akadémia u. 6, cg.zám: ) (továbbiakban mint Adatkezelô, vagy Bank) rendelkezéére bocátott zemélye, illetve különlege adatait, valamint az általa az Adatkezelô rézére benyújtott, bemutatott okmányokat, továbbá arcképét, illetve aláíráát, valamint az Adatkezelô rézére biztoítéki célból felajánlott vagyontárgya(i)ra vonatkozó adatokat é okmányokat az Adatkezelô a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó é Válaztái Hivatal, a BM Közúti Köz le kedéi Nyilvántartá, a Magyar Orzágo Közjegyzôi Kamara, illetôleg egyéb közhitelû irattárak nyil vántartáában, adatbáziában a GIRO Elzámoláforgalmi Zrt. (054 Budapet, Vadáz u.. cg.zám: ) (továbbiakban mint Adatfeldolgozó, vagy GIRO Zrt.) útján é közremûködéével ellenôrizze az igényelt banki ügylet orán é érdekében, a vonatkozó zerzôdée jogvizony léteítéekor, annak fennálláa alatt, illetve mindaddig, amíg a zerzôdébôl eredôen az Adatkezelôvel zemben tartozáa áll fenn.. Igénylő vizavonhatatlanul hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a fenti bekezdében említett, a Hpt. zerint banktitoknak minôülô é az információ önrendelkezéi jogról é az információzabadágról zóló 0. évi CXII. törvény (a továbbiakban Izabadágtv) zerinti zemélye adatatait a GIRO Zrt. rézére elektroniku adatfeldolgozá é adatellenôrzé céljából átadja é azokat a GIRO Zrt. feldolgozza.. A jelen jognyilatkozat mind a Bank, mind a GIRO Zrt. rézére zóló, a Hpt. 6.. () bek. a) pontja, valamint az Izabadágtv. 5 zerinti hozzájárulának minôül. 4. A jelen nyilatkozat aláíráával az Igénylô kijelenti, hogy a fenti zemélye, illetve banktitoknak minôülô adatainak a GIRO Zrt. rézére történô átadáához, illetve ezen adatoknak a GIRO Zrt. általi feldolgozáához, valamint a Bank általi ellenôrzééhez jelen nyilatkozattal adott hozzájáruláa önkénte. 5. Az Igénylô kijelenti továbbá, hogy a fenti zemélye, illetve banktitoknak minôülô adatainak a GIRO Zrt. rézére történô átadáával é az adat feldolgozáával kapcolatoan a Banktól a zükége tájékoztatát megkapta. Adatkezelé. Igénylô kijelenti, hogy a jelen igényléen rögzített adatait, valamint az igénylé mellékleteként catolt valamennyi dokumentumban zereplô adatot önkénteen bocátotta a Bank rendelkezéére é hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen adatait a hitelvizgálat, hitelnyújtá é nyilvántartá céljából nyilvántarta é kezelje. Igénylô büntetôjogi felelôége tudatában kijelenti, hogy az igényléen feltüntetett adatai a valóágnak megfelelnek, az adatok igazoláa céljából a Bank rézére bemutatott, illetve átadott dokumentumok valódiak, érvényeek é hiteleek, továbbá Igénylô hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott adatok é dokumentumok hiteleégét a Bank ellenôrizze. Igénylô kijelenti, hogy a jelen igénylôlapon má zemélyek vonatkozáában megadott adatokkal kapcolatban bezerezte az érintett zemélyek hozzájáruláát az adatzolgáltatához, adatkezeléhez, é ezen má zemélyek adatai é dokumentumai hiteleégének Bank általi ellenôrzééhez. Igénylô tudomáal bír arról, hogy amennyiben a Bank az igénylét jóváhagyja, az általa a Bankhoz benyújtott eredeti okiratokat, illetve okiratok hitele máolatát a Bank megôrzi, é a hatályo adatvédelmi zabályok zerint kezeli.. Igénylô tudomáal bír arról, hogy a Bank tulajdonoa, a Raiffeien RBHU Holding GMBH, illetve az oztrák Raiffeien Coporthoz tartozó hazai é külföldi vállalkozáok é leányvállalatok rézére kockázatelemzé céljára, az igényléel, illetve az igénylé alapján megkötött zerzôdéel kapcolato adatokat i tartalmazó zemélye adatnak minôülô özevont adatokat zolgáltathat. Igénylô a jelen jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitel igénylé aláíráával kijelenti, hogy a Bank jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelekre vonatkozó zer zôdée feltételeirôl elôzeteen a zükége é elégége mértékben tájékozódott, a Bank írábeli é zóbeli tájékoztatáát ide értve a Központi Hitelinformáció Rendzerrel kapcolato elôíráokat, valamint a 009. évi CLXII. törvény ában é az 56/04. (XII..) zámú NGM rendelet ában elôírt zóbeli tájékoztatát, annak mellékleteit, é a zerzôdé tervezetét i megkapta, az íráo tájékoztató anyagot átvette, jelen igénylét a feltételek imeretében nyújtja be Banknak. Igénylô kijelenti továbbá, hogy a fentieket átolvata, megértette, azt magára nézve kötelezônek elfogadja, é a jelen jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitel igénylôlapot jóvá ha gyó lag aláírja. Helyég: Dátum: év hó nap Közremûködô: Adó/Igénylô aláíráa Telefonzám: / Aláírá: Adótár/Igénylô aláíráa Beérkezé dátuma: BANK TÖLTI KI! Eljáró hitelközvetítô neve/cégneve: Levelezéi címe/zékhelye: Tanú.: Cím: Aláírá: Elôttünk mint tanúk elôtt: Tanú.: Cím: Aláírá:

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Egerzóláti Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Egerzóláti Sportkör 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Tarnalelezi Meteor SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Tarnalelezi MSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodó Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 381/2013. (X.16) zámú határozata alapján

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szegedi Vauta Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SZVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 542 Áfa levonára

Részletesebben

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0.

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Ügyiratzám : be/sfp-6457/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kunzállá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kunzállá SE 2 Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települétípu települé-

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 4-4-4 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap BANK TÖLTI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

1. Igényelt pénzügyi lízing

1. Igényelt pénzügyi lízing (Ezt a részt NEM az igénylő ügyfél tölti ki!) FINANSZIROZÁSI KÉRELEM pénzügyi lízingfinanszírozáshoz vállalatok részére FHBL azonosító:* Partner neve:* Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner székhelye:*

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/b. sz. melléklet hiteliktatószám HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez (biztosítás fedezettel) mely létrejött

Részletesebben

Lakossági kölcsönigénylés (ingatlanvásárlás, építés, egyéb)

Lakossági kölcsönigénylés (ingatlanvásárlás, építés, egyéb) Lakossági kölcsönigénylés (ingatlanvásárlás, építés, egyéb) Neve Fiókja:. Kölcsönszám:.. Iktatás dátuma:.... Ügyintéző:..... Titulus Családnév Utónév Születési név Anyja Születési hely Születési idő Személyazonosító

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLÉS LAKÁS- ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JALZÁLOG INGATLANCÉLÚ KÖLCSÖNÖKHÖZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK

KÖLCSÖNIGÉNYLÉS LAKÁS- ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JALZÁLOG INGATLANCÉLÚ KÖLCSÖNÖKHÖZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK KÖLCSÖNIGÉNYLÉS LAKÁS- ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JALZÁLOG INGATLANCÉLÚ KÖLCSÖNÖKHÖZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

Az SZTE által igénybe vett mobil szolgáltatás a 6/M/2008/GMF/Ell.Főo. közbeszerzési eljárás következtében 2008. június 15-től módosult.

Az SZTE által igénybe vett mobil szolgáltatás a 6/M/2008/GMF/Ell.Főo. közbeszerzési eljárás következtében 2008. június 15-től módosult. Felőoktatái Dolgozók Szakzervezete Szegedi Tudományegyetemi Bizottága 6725 Szeged, Tiza Lajo krt. 103. Tel./fax: 62-544-136 e-mail: fdz@mail.u-zeged.hu Tiztelt Egyetemi Dolgozó! Az SZTE által igénybe vett

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan A devizakölcsön száma, melyhez a Gyűjtőszámlahitel kapcsolódik: A hitelhez állami fizetéskönnyítő program (Áthidaló kölcsön) kapcsolódik:

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

Adós személyes adatai

Adós személyes adatai Raiffeisen Lakáshitel Otthonteremtési kamattámogatással késedelmes, vagy felmondott jelzáloghitellel terhelt ingatlan megvásárlásához az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Kormányrendelet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap

KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap KÖLCSÖN KÉRELEM Ingatlan jelzálog fedezet melletti kölcsön nyújtására IGÉNYELT KÖLCSÖN Összege:, azaz IGÉNYELT KÖLCSÖN Futamideje: Bankszámla tulajdonosa és számla száma ahova a folyósítást kéri : bankszámla

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:......

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:...... Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyiratzám: 1517-28/ NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadág tér 7. z. Távbezélő záma: 42/28l-095., Telefax záma: 42/281-311 ELŐTERJESZTÉS Tájékoztatá a évi önkormányzati költégveté

Részletesebben