Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia"

Átírás

1 Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT Stratégia

2 Helyzetelemzés 1. Szaktantermek és felszereltségük, egyéb tanári munkavégzést segítő digitális eszközök Tagiskola Számítástechnikai szaktantermek száma: Eötvös 3 20 termenként a számítógépek száma: laptopok száma: Interaktív táblával, projektorral, laptoppal ellátott termek száma / mobil eszköz garnitúra száma: PC 21 TIOP 1.1.1/07-tel támogatott projekt keretében várt eszközök számuk: Csomagok száma: 12 Server 1 WIFI 1 12 Karacs PC 41 Szavazó 2 WIFI 2 Hepp PC 42 Szavazó2 WIFI 2 Murony Nem Tarhos PC 5 Szavazó1 WIFI 1 6 és 1 oktatás 5 és 1 oktatás 10 és 1 oktatás Nem 3 és 0 oktatás Tanulói laptop program keretében várt eszközök száma: Csoportok száma: PC 158 T PC 8 Tároló 7 AP 8 Router 1 PC 137 T PC 6 Tároló 6 AP 6 Router 1 PC 152 T PC 6 Tároló 6 AP 6 Router 1 Nem Nem Nem Nem Tanári felkészülést segítő eszközök és darabszámuk: 4 munkaállomás 3 PC a tanári szobában Pendrive: 9 Tanári laptop: 7 Pendrive: 7 4 PC 8 laptop PC 1 db Laptop 1 db nincs Egyéb digitális eszközök száma: 3 Scenner 1 kamera 2 Scanner 2 kamera 3 fényképező 2 Scanner 1 db digitális fényképező nincs

3 Kamut Nem Nem Összesen: csomag Nem Nem 20 csoport PC 1 nincs Eszközellátottság tekintetében a korábbi HEFOP-os pályázatoknak köszönhetően legellátottabb az Eötvös és a Karacs Tagintézmény. A városi általános iskolák és Tarhos helyzetén a TIOP tantermi eszköz csomagok és a tanulói laptop program tovább javíthat. Murony és Kamut ez utóbbiból nem részesülhet. Mivel Muronyban 8 évfolyam működik, és ott tanulnak a kamuti felsősök is, egyéb forrásból egy tantermet mobil interaktív táblával kell felszerelni, és a tagiskolát korszerűbb, újabb számítógépekkel kell ellátni, a pedagógusok eszközhasználatát belső képzéssel az segíteni. Az IKT eszközök gyarapodása az energia felhasználást növelni fogja. Időnként átmeneti túlterheltséget jelentkezhet az elavult hálózatban, kivételt képez a felújított Hepp Tagiskola és a Rákóczi 8. szám alatti telephely. 2. Internet hozzáférés adatai Tagiskola Internet hozzáférés Sávszélesség Tantermi internetes hozzáférés Tanári internetes hozzáférés Hány teremben kell hozzáférést biztosítani? Eötvös ASP Polárnet Optikai Mb/s kábel 5 Mbit/s Karacs ASP Polárnet Optikai Mb/s kábel 5 Mbit/s Hepp ASP Polárnet Optikai Mb/s Minden terem 3 Minden teremben lesz kábel 5 Mbit/s Murony ADSL 8/4 Mbit/sec van 1 1 Nem Tarhos Kistérségi szélessávú 5 Mb/sec van informatikai hálózat Kamut Üvegszálas kapcsolat 8 Mbit/s van 1 1 Nem A városi intézmények 2009 óta optikai kábel segítségével jutnak Internethez. Az adatátvitel sebessége a városban kielégítő, kisebb teljesítményű a községekben. Azokban a termekben, ahol még nincs internet végpont, ott a TIOP forrás, az informatikai normatíva és némi önerő fogja

4 biztosítani a kiépítettséget. A tantermek mellett egy-egy közösségi helyiségben (pl.: könyvtár, klubszoba) a gyerekek szabadidős tevékenységéhez biztosítani kell az internetezés lehetőségét. Muronyban a leendő interaktív táblás teremben kell megoldani a hozzáférést. 3. Tartalomszolgáltatás, adatvédelem Tagiskola Eötvös On-line tartalmak megosztási módja Külső bérelt tárhelyen keresztül (Interlink): eotvos.bekesiskola.hu (önálló) Bővítési lehetőségek az on-line tartalmak közzétételében Szülők tájékoztatása, otthoni feladatok kiadása, ellenőrzése, fórum, online segítségnyújtás Alkalmazott védelmi eljárások Kaspersky antivir 10 munkaállomáson, egyéb munkaállomásokon ingyenes antivírus programok (NOD 32, Avira) Karacs Belső szerveren keresztül Otthoni feladatok kiadása Szotveres vírusvédelem Hepp Külső ingyenes webszerveren: heppiskola.atw.hu (önálló weboldal) heppalbum.atw.hu (fényképek) heppvideo.atw.hu (videók) kemiateszt.uw.hu (tantárgyi anyagok) infoteszt.atw.hu (informatikai anyagok) heppiskola-chat (ning.com közösségi oldal) Szülők tájékoztatása, otthoni feladatok kiadása, ellenőrzése, fórum, online segítségnyújtás Kaspersky antivir 10 munkaállomáson, egyéb munkaállomásokon ingyenes antivírus programok (NOD 32, Avira) Murony Nem Nem Vírusvédelem szoftver alkalmazása (munkaállomások) Tarhos Nem Szülők tájékoztatása, otthoni feladatok kiadása, ellenőrzése Vírusvédelem szoftver alkalmazása (munkaállomások) Kamut Nem Nem Vírusvédelem szoftver alkalmazása

5 A tanulói laptop-program rendszeres alkalmazása minden városi és a tarhosi tagintézményben egy jól kezelhető tudásmegosztó felület kialakítását feltételezi. A tanári és tanulói munkavégzést, a tanulók munkájának rendszeres ellenőrzését, a letölthető digitális tananyagok biztonságos tárolását, keresését szolgálja a tagintézményben kialakított, és mindenki által ismert rendszer. Pl.: Tanárok: ezen belül tantárgyak majd tananyagok évfolyamok szerint. Diák: évfolyamonként, csoportonként jelszó/kód szerint. SULI: események: hónap, nap szerint. Tanulóinkat minden tantárgyi órán fel kell készíteni az adatvédelem felelős értelmezésére, alkalmazására. Tudniuk kell, hogy milyen oldalakon adhatnak meg magukról, társaikról, családjukról, az iskoláról adatokat. Tartalom szűrés segítségével az iskolai oktatás alatt bizonyos oldalakat a gyerekek számára elérhetetlenné kell tenni kezdetben. Majd arra is meg kell őket tanítanunk, hogy önkorlátozóvá váljanak maguktól is, hogy ne veszélyeztessék saját személyiségük egészséges fejlődését, az idejüket ne töltsék haszontalan dolgokkal. 3. Személyi feltételek Hány fővel rendelkezik a tagiskola? Rendszergazda Számítástechnikát tanít Ebből szám. tech. szakos tanár OKJ-s felsőfokú szám.tech. végzettség OKJ-s középfokú ECDL 7 modulos ECDL4 modulos Alapfokú vagy felhasználói szintű Eötvös Karacs Hepp Murony Tarhos Heppből 1 Heppből 1 Heppből Kamut 0 1Muronyban is 1Muronyban is Összesen: Három félállású Rendszergazdáink félállásban látják el a feladatot. A TÁMOP-os pályázat egy fővel a pályázat idejére kibővítette a keretet. Minden városi iskolában (telephelyen) számítástechnikai asszisztensekre, szoftver-üzemeltetőkre van szükség a rendelkezésre állási támogatásban részesülő fiatalok közül. Ezért minden évben amíg él ez az alkalmazási mód - beadjuk ez irányú kérésünket az önkormányzathoz. Elméleti és gyakorlati felkészültség szempontjából megfelelőnek mondható az ellátottságunk. A pályázati továbbképzések keretében főleg a tanítási órákon alkalmazható eszközök, felületek, programok sokféleségével ismerkedhettek meg a most és már korábban bevont pedagógusok. Mivel ez az alkalmazott tudományág nagyon gyorsan fejlődik, folyamatosan lépést kell tartanunk az új hardver és szoftvereszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal. Az interaktív tábla alkalmazását, a tanítási órák digitális tananyagainak összeállítását, a tanítás folyamatában történő

6 célszerű használatát belső továbbképzések formájában kell átadni a később bekapcsolódó kollégáknak (digitális vagy IKT műhelymunka). Szükséges egy szakmai munkaközösség létrehozása a szakmai felkészítés megvalósulásáért. 4. Tantárgyi alkalmazás feltételei 4.1. A számítástechnika tantárgy tanítása Eötvös Tagiskola: sorszám osztály csoport heti óraszám szakkör heti óraszám 1. 1.a b a b a 2 0, b 2 0, a 2 0, b 2 0, a b 1 0, a, 1 0, b 1 0, a b a, b c 1 1

7 Karacs Tagiskola. sorszám osztály csoport heti óraszám szakkör heti óraszám 1. 1.a - (ez több csoportból tevődhet össze) 2. 1.b a b a b a b c a b a (6.a, 6.b) 0, b a b (7.a,7.b,7c) c a b c Hepp Tagiskola: sorszám osztály csoport heti óraszám szakkör heti óraszám 1. 1.a b c a

8 5. 2.b c a b c a b c a a és 5.b c a, b, c a és 7.b c a,b,c d Murony-Kamut Tagiskolák (a kamuti felsősökkel együtt): sorszám osztály csoport heti óraszám szakkör heti óraszám száma Kamut Murony Kamut Murony Kamut Murony Kamut Murony 1 0 0

9 A HHH és SNI tanulók, a tehetségesek foglalkoztatása nem képzelhető el a digitális tudás elsajátítása, az info-kommunikációs képességek kialakítása és készségek fejlesztése nélkül. Ezekkel az eszközökkel nemcsak tanórán, hanem szakkörökben vagy egyéni felkészülés alkalmával dolgoznak tanulóink. A város iskoláiban a laptop program minden bevont tanulócsoportban a tanulók egyenkénti, külön-külön munkavégzését támogatja. A tagiskolák a saját órabankjukból fordíthatnak órákat (választható tantárgyként vagy kötelező tantárgyként) a számítástechnika tantárgy oktatására. Az Eötvös Tagiskola minden alsós csoportja részt vesz ilyen órákon. A többiek 4. illetve 5. évfolyamon kezdik meg az informatika oktatását, a tehetségesek, a versenyeztethető gyerekek szakköri keretben bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik készségeiket Milyen egyéb tantárgyi órán alkalmaznak IKT-s eszközöket? Tagiskola KOMP-oktatásba bevont pedagógusok száma: Bevont tanulócsoportok száma: Egyéb órákon az IKT-s eszközt használó pedagógusok száma: IKT-s eszközökkel oktatott tanulócsoportok száma: Eötvös Karacs Hepp Murony Tarhos Kamut Megjegyzés: Milyen egyéb órákon alkalmazzák az IKT-s eszközöket? Eötvös: történelem, magyar, matematika, rajz, földrajz, ének, biológia, kémia, fizika, idegen nyelv Kompetencia-területek: szövegértés (6), matematika (7), IKT(2), Életpálya-építés(1) Karacs: magyar (szövegértés), matematika, történelem, idegen nyelv, ének, rajz Hepp: történelem, magyar, matematika, rajz, technika, földrajz, ének, biológia, kémia

10 Intézményi IKT stratégia Célok: Az informatika oktatás és nevelés célja, hogy a tanulók ismerjék és értsék az őket körülvevő természetes és technikai környezetet kiegészítő virtuális közeget is: a jelek, kódok, szoftverek (program, kép, szöveg, hang, video, animáció,) világát. Legyenek képesek a különféle alkalmazások kezelésének elsajátítására, a problémák megoldására IKT eszközökkel is. Az iskolarendszerben felkészült gyerekek a munka világában - az információs társadalom igényeihez alkalmazkodva - helyt tudjanak állni, a fentebb említett eszközökkel képesek legyenek az élethosszig tartó tanulásra. Feladatok Az információs és kommunikációs technológia alkalmazása az általános iskolai oktatásban alapvető kritérium, ezt minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Arra kell nevelni őket, hogy az információs termékek és szolgáltatások kritikus, etikus és értő befogadói legyenek. Az IKT használatával tudjanak tanulni, alkotni, művelődni, szórakozni, kapcsolatot teremteni, később pedig munkavállalóként dolgozni. Fejleszteni kell tanítványaink digitális kompetenciáit: képessé kell tennünk őket az információ felismerésére, visszakeresésére, értékelésére, tárolására, előállítására, bemutatására, cseréjére, az internet segítségével történő együttműködésre. A digitális kompetencia fejlesztése tartalmazza az információs technológia lehetőségeinek értését, helyes használatát megalapozó képességek, készségek kialakítását: pl. a szövegszerkesztést, képszerkesztést, prezentációt, adattárolás, Internet használat, táblázatkezelés, stb. Fejlesztési alapelvek Fejlesztési alapelvként előtérbe kell helyeznünk, hogy a korszerű és élethelyzeteikhez igazodó ismeretek átadása mellett elsősorban a motiválás, a gondolkodtatás, a különböző feladathelyzetekben a tudás újra konstruálása megfelelő teret kapjon a nevelés-oktatás folyamatában. A fejlesztésnek igazodnia kell az életkori kritériumokon túl az egyéni adottságokhoz, képességszinthez, haladási tempóhoz, ugyanakkor az egyéni érdeklődés, az alkotó szabadság is érvényesülhessen az egyéni tanulási utak bejárása tekintetében. Az alapelvek érvényesítését konkrét fejlesztési feladatok megvalósulása teszi lehetővé. Legyenek képesek önálló munkavégzésre, de együttműködve is olyan gondolkodtató feladatok, problémák megoldására, amelyek gyakorlatorientáltak. Legyenek aktív közreműködői az információt alkalmazó vagy az új információt létrehozó csoportok munkájában.

11 Fejlesztési alapelvek. a gyermeki személyiség fejlesztésének, fejlődésének előtérbe helyezése gyakorlat orientált oktatás, az alkalmazható tudás megszerzésének figyelembe vétele ismeretszerzés és kompetencia fejlesztés helyes arányának megtalálása, kritikus gondolkodásra, probléma megoldásra késztetés differenciált fejlesztés az esélyegyenlőség biztosítása (SNI, HHH tanulók esetében) folyamatosság, fokozatosság elvének betartása a tantárgyak közötti integrációs elv komplex látásmód kialakítása, eligazodás a gyorsan változó és sokféle információforrás és információ között Az alkalmazás feltételeinek fejlesztése A célok elérésének szükséges feltétele a megfelelő IKT tárgyi környezet biztosítása, valamint a humánerőforrás megteremtése. A TIOP / projekt segítségével a városi és tarhosi tagintézményekben az IKT eszközökkel felszerelt tantermek száma 42 %-ot eléri, az Eötvös és Karacs tagintézményekben meghaladja azt. A folyamatos használathoz intézményünk biztosítja a passzív eszközöket, az elektromos energiát, az energiatakarékos üzemmódot, a folyamatos karbantartást. A tantermekben használatos eszközöket 5 évig működtetjük, a leltárban nyilvántartjuk. Vállalásunkhoz híven a tanítási órák 30 %-át IKT eszközök használatával tartják pedagógusaink. A méréshez, értékeléséhez az előző arányban szintén alkalmazzuk az IKT eszközrendszert. Az SNI és HHH tanulók oktatására különösen fontos ezen eszközök tudatos használata. A tantermi csomagok, a tanulói munkaállomások, a laptopok elhelyezését a programmal érintett tagiskolák vezetői a szaktanárok és a rendszergazdák/informatika tanárok véleményének kikérésével határozzák meg. Az elhelyezés szempontjai: biztonságos tárolás, zárható helyiség, felelősi rend kialakítása, optimális kihasználás, a használat szabályainak betarthatósága. A TIOP /1.projekt laptop programja az egyéni tanulási utak bejárását a tanulói adottsághoz, képességhez, haladási ütemhez, érdeklődési körhöz igazodva teszi lehetővé. Ez az alkalmazás még inkább felkészít az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítására, hogy a diákok később is képesekké váljanak a megújuló tudás önképzéssel, távoktatással vagy iskolarendszeren belüli, kívüli oktatással történő megszerzésére, a munkaerő piaci elvárásokhoz való igazodásra. A laptop program akkor lesz eredményes és hatékony a készségfejlődés és korszerű ismeretszerzés folyamatában, ha a tanórák 30 % - ában a diákok egyenként, külön-külön ezzel az eszközzel dolgoznak. Egy tanuló naponta legalább két tanórán dolgozzon a laptopon elérhető feladattal.

12 Pedagógusaink többsége tisztában van az IKT eszközök használatával, több mint fele részt vett már informatikai képzéseken. Számukra fontos követelmény, hogy tudjanak lépést tartani a gyors ütemű technológiai fejlődéssel. Azokat, akik eddig még nem jutottak el ilyen típusú képzésekre, be kell iskolázni, ez főként a kisiskolák pedagógusaira vonatkozik. A szervezett továbbképzések mellett célszerű a belső képzési rendszerben (bemutató órák, interaktív tábla használata, a szavazórendszer kipróbálása, a laptop-program rendszeres használata tanórán és tanórán kívül, stb.) vagy önképzéssel megszerezni az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen tudást. Az eszközhasználat biztonságos alkalmazása mellett az elérhető digitális tananyagrendszer megismerése, hatékony alkalmazása, beépítése a tanítási-tanulási folyamatba új kihívás a tantestület részére. Érvényesülnie kell annak a szemléletnek, hogy nem csak a számítástechnikai ismeretek elsajátítása jelenti az IKT tudást, hanem sokkal inkább a számítástechnikai ismeretek alkalmazásával végzett tanulás, fejlesztés. Az informatika oktatás és az IKT eszközök tantárgyi alkalmazása a tantárgyak közötti integrációt feltételezi. Számos oktatóprogram szolgál a hagyományos tananyag, feladatsor kiegészítésére. A pedagógusok is készítenek digitális tananyagokat, tananyag részleteket, ezeket a tantestületen belül mások számára is célszerű elérhetővé tenni. Egy-egy témával kapcsolatos közös kutatás és kommunikáció alkalmával a hagyományos tanárszerep teljesen átalakul. A kollaboratív eszközhasználat (pl.: Ning, Synergia, Think. com, DREW, Fle 3) a tanár irányító és támogató jelenléte mellett segíti az ügyesebb diák tudásépítő tevékenységét. Ehhez a munkaformához a tanárnak jártasságot kell szereznie, mert csak így tudja tanítványait bevezetni a mindennapi önálló kutatómunkába, csak így képes a gyerekekkel együtt páros vagy kiscsoportos formában - felfedezni a platform kínálta lehetőségeket. Kiváló alkalmat nyújtanak ezek a platformok a tehetséggondozáshoz, a versenyekre való felkészítéshez. Kommunikációs lehetőségek: csevegés, levelezés, fórum, faliújság, szavazás, véleménynyilvánítás, közös mappa, dokumentum feltöltés, tárolás, verziókövetés, strukturálás, ötletroham, stb. Innovatív programok: szaktanári szempontból hatékony laptop telepítési modell kialakítása a városi tagiskolákban megfelelő tudásmegosztó felület kialakítása: külön diákok és tanárok részére tantárgyanként és évfolyamonként, azon belül tananyagokként diákok bevonása oktatási anyagok készítésébe belső műhelymunka a tanárok felkészítésére (a fejlesztésekből kimaradó tagiskolai pedagógusokat is) tanulóink, tanáraink felkészítése ECDL vizsgára esélyegyenlőséget teremtő szakkör az IKT alkalmazásának fejlesztésére az iskolai honlap további fejlesztése (informatikai munkaközösség)

13 A tanulók szüleinek negyedévente be kell mutatnunk a tanulók IKT eszközzel történő oktatását, a tanulók által készített portfóliót, projekteket. A társadalmi környezettel való megismertetés az iskola elfogadottságát erősítheti, ehhez a média segítségét vesszük igénybe. Az IKT eszközök használatának feltételei Az IKT eszközök fogadásakor biztosítani szükséges, hogy azokban a tantermekben legyen Internet hozzáférés, ahol használjuk a tantermi csomagokat. A projektorokat stabil felfüggesztéssel rögzítjük a teremben. Minden pedagógus, aki a kompetencia-alapú oktatás, az SNI és/vagy HHH tanulók oktatását, fejlesztését végzi, rendelkezzen egy laptoppal. A kiosztást követően megfelelően adminisztrálni szükséges a nyilvántartást, a leltár szerinti felelősséget. A tanórán kívüli neveléshez a könyvtárban, csoportszobákban, közösségi helyiségekben is lehetőséget kell teremteni az eszközök elérhetőségére, ugyanígy a fejlesztést célzó foglalkozási termekben. A tanulói laptopok tárolását szolgáló eszközök az egymás melletti termeket tudják kiszolgálni. Ezt csak biztonsággal és tanári felelősséggel lehet kivitelezni. Az eszközök üzemeltetését, karbantartását a rendszergazdák és az informatikai asszisztensek végzik. Tanulóinkat meg kell tanítani adataik óvatos és titkos kezelésére, valamint arra, hogy mely oldalak látogatása veszélyes személyiségük és ízlésük fejlődése szempontjából. Ehhez tartalomszűrésre van szükség, hisz a pedagógusok így ellenőrizhetik a megfelelő információ hordozó és forrás minőségét. A megfelelő szabálytudat kialakítása és kialakulása teszi lehetővé a korlátozás visszaszorítását. Az IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei Az iskolai munkaállomás és tantermi csomag, illetve a szavazócsomag használható digitális tartalmak óraközi használatakor, egyéni fejlesztéskor csoportos és páros munka vagy egyéni feladat megoldás esetében otthoni feladatmegoldásra és annak ellenőrzésére (differenciálás, tehetséggondozás) elektronikus számonkérésre: óraközi feleltetés, dolgozatírás elektronikus mérés-értékelésre (szummatív és diagnosztikus mérés) későbbiekben kapcsolódás az elektronikus adminisztrációs rendszerhez (elektronikus napló). A szavazócsomag az elektronikus mérés-értékelés eszközeként segíti azt ellenőrizni, hogy megértették-e a tanulók a feladatot, a tananyagot, lehet-e továbbhaladni, mit kell még elmélyíteni az egyes tanuló esetében. A tanulói önellenőrzést is segíti ez az eszköz. Az önálló vagy páros6csoportos munka eredményes volt-e, milyen hibákat vétettek a feladatmegoldás folyamatában, mit kell javítaniuk.

14 A tanulói laptop program alkalmazásának különböző szintjei: Kezdő szint: tesztek kitöltése (visszajelzés - diagnosztikus mérés) differenciált feladat adás mindenkinek kötelező vagy csak egy csoportnak vagy néhány gyereknek, mert pl. hiányzott és van pótolni valója vagy felzárkóztató jelleggel vagy tehetségeseknek speciális feladatok adása, stb. egyéni gyakorló feladatsor megoldása önálló tanulásra alkalmas ismeretek, ill. a már tanultak alkalmazása új feladat helyzetben házi feladatok, házi dolgozatok elkészítése és elektronikus továbbítása a tanárhoz a tananyag megértését, elmélyítését segítő tartalmak (SDT, Wikipédia, Realika, Skool, stb felületekről). Ez lehet a szövegen és képeken kívül animáció, modell, kísérlet, szimuláció, stb. Haladó szint: irányított böngészés, anyaggyűjtés hiperhivatkozással (vázlat és szempontsor segítségével, illetve hozzákapcsolódó feldolgozó feladatokkal, ami a megértést igazolja) a tanulók által készített prezentációk, kiselőadások, projektek tanári ellenőrzése, korrekciója és újra ellenőrzése önálló tanulói mestermunkák készítése tanári irányítással, ellenőrzéssel (prezentáció, film, projektekhez kapcsolódó produktumok. A tanulói laptop program bevezetésének lépései: Előkészítés: az iskolai erőforrások felmérése a technikai feltételek meglétének ellenőrzése a pedagógusok számítógép-használói szintjének felmérése a használható szoftverek felmérése tárolási, feltöltési lehetőségek biztosításának feltételei tantermek, amelyekben elhelyezésre kerülnek a CMPC-k Bevezetés: A tanulói laptoppal való tanításra alkalmas, önként vállalkozó pedagógusok kiválasztása, egyeztetés velük Ezen pedagógusok felkérése a belső képzések megtartására, a tapasztalatok átadására A rendszergazdák mellé számítástechnikai asszisztensek biztosítása A szülők megismertetése ezzel az új tanulási környezettel

15 Az intézményi WEB-es felület működtetése, folyamatos fejlesztése, frissítése lehetővé teszi tagiskolákon belül és között a kapcsolattartást, kommunikációt, a használható tananyagtartalom elérését, a tanulói munkavégzés figyelemmel kísérését, segítését, korrigálását. A tantestület belső műhelymunkájában történő felhasználás a digitális adathordozók és eszközök felhasználói szintű alkalmazási készségének kialakítása az oktatási folyamat tervezésének újragondolása a pedagógiai programtól a tanórákig a tanítási órákon felhasználható ismeretkörök felkutatásának, tárolásának, elérhetőségének rendszere bemutató órák keretében a gyakorlati megvalósulás bemutatása szülők részére nyílt órák szervezése, a tanulók munkáinak megismertetése, a laptopokkal végzett tanulói munkavégzés bemutatása Módszertani megújulás A kompetencia-alapú oktatás implementációjával egyre több kolléga lépett be ebbe a programba, és újabb pedagógusok válnak követőkké. A Pedagógiai Program és Helyi Tanterv részletezi a kompetenciafejlesztéssel együtt járó cél, feladat, alapelv és módszertani, kritériumokat, a megvalósításhoz szükséges tevékenységeket, eszközöket. Az info-kommunációs technológia elterjedésével a tantestület új tanárszerepben, a tanuló önálló tanulási folyamatát leginkább segítő attitűddel végzi munkáját. Jártasságot szerez a digitális eszközök, tananyagok használatában, épít a tanulók önálló, páros vagy kiscsoportos munkájára, nagyobb energiát fordít a tanórai munka, az egyes gyermek órai munkájának előkészítésére, majd ellenőrzésére, viszont az órai tevékenységet irányító szerepben koordinálja. A napközis munkaközösség helyett informatikai szakmai munkaközösséget hozunk létre, ennek tagjai a rendszergazdák, az informatikát tanító és a pályázat fenntarthatósági szakaszában érintett pedagógusok. Sikerkritérium Motiváltabbak lesznek tanulóink a tanulási folyamatban. A tehetséges gyerekek folyamatosan kapnak feladatot, visszajelzést munkájukról. Várhatóan javít az országos kompetencia eredményeinken az IKT helyes és hatékony alkalmazása, mert a megismerési, alkalmazási képességek, készségek fejlődnek. Kialakul egy helyes szokásrend az Internet szolgáltatásainak igénybe vétele terén. Képesekké válnak az újszerű információs és kommunikációs technikák elsajátítására, kellő jártasságot szereznek az új tanulási, ismeretszerzési eljárásokban. A középiskolában tovább építik ezt a tudást, hogy munkavégzőként is profitálhassanak a megszerzett tudásból. Pedagógusaink felkészültsége, az eszközellátottság, a hatékony oktatás vonzóvá teszi a tagintézményeket a szülők előtt.

16 Záradék: Az intézmény IKT stratégiája a tantestület véleményezése valamint a fenntartó jóváhagyásával lép életbe. Jelen dokumentum öt évre szól. Módosítását a tantestület kezdeményezheti. A módosítás elfogadása a tantestület és a fenntartó joga. A dokumentum nyilvános, az iskola honlapján, igazgatójánál, a tagiskolák vezetőinél és a könyvtárakban mindenki számára elérhető. A dokumentumban szereplő követelmények teljesüléséért az intézmény igazgatója felel. Békés, szeptember 01. Farkas Lászlóné igazgató

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Krnács András képzésfejlesztő

Krnács András képzésfejlesztő Interaktivitás ösztönzése és erre alkalmas eszközök a Moodle-ben Krnács András képzésfejlesztő Új pedagógustovábbképzések Kulcsszavak: intézménybe kihelyezett, folyamatba ágyazott, blended, moduláris,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA

ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA 2009-2016 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS 2. HELYZETFELMÉRÉS Informatikai hálózat IKT eszközök IKT tartalom Belső tartalomszolgáltatás Adatbiztonság Vírusvédelem

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai stratégia 2011-2015 Az Informatikai Stratégiát Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2011.(VI.27.) Kt. számú határozatával

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA - INFORMATIKAI STRATÉGIA A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban. TIOP -1.1.1-07/1-2008-0941 Vörösmarty

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola IKT Stratégia Nyíregyháza 2012 1. Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

IKT stratégia József Attila Általános Iskola

IKT stratégia József Attila Általános Iskola IKT stratégia József Attila Általános Iskola Az intézményi informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz.

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Melléklet B. Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV Munkaközösség tagjai: Törökné Ofella Katalin(matematika) Nagy Péter(matematika,számítástechnika) Czeroczkiné Greman Andrea(matematika,földrajz)

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben