Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia"

Átírás

1 Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT Stratégia

2 Helyzetelemzés 1. Szaktantermek és felszereltségük, egyéb tanári munkavégzést segítő digitális eszközök Tagiskola Számítástechnikai szaktantermek száma: Eötvös 3 20 termenként a számítógépek száma: laptopok száma: Interaktív táblával, projektorral, laptoppal ellátott termek száma / mobil eszköz garnitúra száma: PC 21 TIOP 1.1.1/07-tel támogatott projekt keretében várt eszközök számuk: Csomagok száma: 12 Server 1 WIFI 1 12 Karacs PC 41 Szavazó 2 WIFI 2 Hepp PC 42 Szavazó2 WIFI 2 Murony Nem Tarhos PC 5 Szavazó1 WIFI 1 6 és 1 oktatás 5 és 1 oktatás 10 és 1 oktatás Nem 3 és 0 oktatás Tanulói laptop program keretében várt eszközök száma: Csoportok száma: PC 158 T PC 8 Tároló 7 AP 8 Router 1 PC 137 T PC 6 Tároló 6 AP 6 Router 1 PC 152 T PC 6 Tároló 6 AP 6 Router 1 Nem Nem Nem Nem Tanári felkészülést segítő eszközök és darabszámuk: 4 munkaállomás 3 PC a tanári szobában Pendrive: 9 Tanári laptop: 7 Pendrive: 7 4 PC 8 laptop PC 1 db Laptop 1 db nincs Egyéb digitális eszközök száma: 3 Scenner 1 kamera 2 Scanner 2 kamera 3 fényképező 2 Scanner 1 db digitális fényképező nincs

3 Kamut Nem Nem Összesen: csomag Nem Nem 20 csoport PC 1 nincs Eszközellátottság tekintetében a korábbi HEFOP-os pályázatoknak köszönhetően legellátottabb az Eötvös és a Karacs Tagintézmény. A városi általános iskolák és Tarhos helyzetén a TIOP tantermi eszköz csomagok és a tanulói laptop program tovább javíthat. Murony és Kamut ez utóbbiból nem részesülhet. Mivel Muronyban 8 évfolyam működik, és ott tanulnak a kamuti felsősök is, egyéb forrásból egy tantermet mobil interaktív táblával kell felszerelni, és a tagiskolát korszerűbb, újabb számítógépekkel kell ellátni, a pedagógusok eszközhasználatát belső képzéssel az segíteni. Az IKT eszközök gyarapodása az energia felhasználást növelni fogja. Időnként átmeneti túlterheltséget jelentkezhet az elavult hálózatban, kivételt képez a felújított Hepp Tagiskola és a Rákóczi 8. szám alatti telephely. 2. Internet hozzáférés adatai Tagiskola Internet hozzáférés Sávszélesség Tantermi internetes hozzáférés Tanári internetes hozzáférés Hány teremben kell hozzáférést biztosítani? Eötvös ASP Polárnet Optikai Mb/s kábel 5 Mbit/s Karacs ASP Polárnet Optikai Mb/s kábel 5 Mbit/s Hepp ASP Polárnet Optikai Mb/s Minden terem 3 Minden teremben lesz kábel 5 Mbit/s Murony ADSL 8/4 Mbit/sec van 1 1 Nem Tarhos Kistérségi szélessávú 5 Mb/sec van informatikai hálózat Kamut Üvegszálas kapcsolat 8 Mbit/s van 1 1 Nem A városi intézmények 2009 óta optikai kábel segítségével jutnak Internethez. Az adatátvitel sebessége a városban kielégítő, kisebb teljesítményű a községekben. Azokban a termekben, ahol még nincs internet végpont, ott a TIOP forrás, az informatikai normatíva és némi önerő fogja

4 biztosítani a kiépítettséget. A tantermek mellett egy-egy közösségi helyiségben (pl.: könyvtár, klubszoba) a gyerekek szabadidős tevékenységéhez biztosítani kell az internetezés lehetőségét. Muronyban a leendő interaktív táblás teremben kell megoldani a hozzáférést. 3. Tartalomszolgáltatás, adatvédelem Tagiskola Eötvös On-line tartalmak megosztási módja Külső bérelt tárhelyen keresztül (Interlink): eotvos.bekesiskola.hu (önálló) Bővítési lehetőségek az on-line tartalmak közzétételében Szülők tájékoztatása, otthoni feladatok kiadása, ellenőrzése, fórum, online segítségnyújtás Alkalmazott védelmi eljárások Kaspersky antivir 10 munkaállomáson, egyéb munkaállomásokon ingyenes antivírus programok (NOD 32, Avira) Karacs Belső szerveren keresztül Otthoni feladatok kiadása Szotveres vírusvédelem Hepp Külső ingyenes webszerveren: heppiskola.atw.hu (önálló weboldal) heppalbum.atw.hu (fényképek) heppvideo.atw.hu (videók) kemiateszt.uw.hu (tantárgyi anyagok) infoteszt.atw.hu (informatikai anyagok) heppiskola-chat (ning.com közösségi oldal) Szülők tájékoztatása, otthoni feladatok kiadása, ellenőrzése, fórum, online segítségnyújtás Kaspersky antivir 10 munkaállomáson, egyéb munkaállomásokon ingyenes antivírus programok (NOD 32, Avira) Murony Nem Nem Vírusvédelem szoftver alkalmazása (munkaállomások) Tarhos Nem Szülők tájékoztatása, otthoni feladatok kiadása, ellenőrzése Vírusvédelem szoftver alkalmazása (munkaállomások) Kamut Nem Nem Vírusvédelem szoftver alkalmazása

5 A tanulói laptop-program rendszeres alkalmazása minden városi és a tarhosi tagintézményben egy jól kezelhető tudásmegosztó felület kialakítását feltételezi. A tanári és tanulói munkavégzést, a tanulók munkájának rendszeres ellenőrzését, a letölthető digitális tananyagok biztonságos tárolását, keresését szolgálja a tagintézményben kialakított, és mindenki által ismert rendszer. Pl.: Tanárok: ezen belül tantárgyak majd tananyagok évfolyamok szerint. Diák: évfolyamonként, csoportonként jelszó/kód szerint. SULI: események: hónap, nap szerint. Tanulóinkat minden tantárgyi órán fel kell készíteni az adatvédelem felelős értelmezésére, alkalmazására. Tudniuk kell, hogy milyen oldalakon adhatnak meg magukról, társaikról, családjukról, az iskoláról adatokat. Tartalom szűrés segítségével az iskolai oktatás alatt bizonyos oldalakat a gyerekek számára elérhetetlenné kell tenni kezdetben. Majd arra is meg kell őket tanítanunk, hogy önkorlátozóvá váljanak maguktól is, hogy ne veszélyeztessék saját személyiségük egészséges fejlődését, az idejüket ne töltsék haszontalan dolgokkal. 3. Személyi feltételek Hány fővel rendelkezik a tagiskola? Rendszergazda Számítástechnikát tanít Ebből szám. tech. szakos tanár OKJ-s felsőfokú szám.tech. végzettség OKJ-s középfokú ECDL 7 modulos ECDL4 modulos Alapfokú vagy felhasználói szintű Eötvös Karacs Hepp Murony Tarhos Heppből 1 Heppből 1 Heppből Kamut 0 1Muronyban is 1Muronyban is Összesen: Három félállású Rendszergazdáink félállásban látják el a feladatot. A TÁMOP-os pályázat egy fővel a pályázat idejére kibővítette a keretet. Minden városi iskolában (telephelyen) számítástechnikai asszisztensekre, szoftver-üzemeltetőkre van szükség a rendelkezésre állási támogatásban részesülő fiatalok közül. Ezért minden évben amíg él ez az alkalmazási mód - beadjuk ez irányú kérésünket az önkormányzathoz. Elméleti és gyakorlati felkészültség szempontjából megfelelőnek mondható az ellátottságunk. A pályázati továbbképzések keretében főleg a tanítási órákon alkalmazható eszközök, felületek, programok sokféleségével ismerkedhettek meg a most és már korábban bevont pedagógusok. Mivel ez az alkalmazott tudományág nagyon gyorsan fejlődik, folyamatosan lépést kell tartanunk az új hardver és szoftvereszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal. Az interaktív tábla alkalmazását, a tanítási órák digitális tananyagainak összeállítását, a tanítás folyamatában történő

6 célszerű használatát belső továbbképzések formájában kell átadni a később bekapcsolódó kollégáknak (digitális vagy IKT műhelymunka). Szükséges egy szakmai munkaközösség létrehozása a szakmai felkészítés megvalósulásáért. 4. Tantárgyi alkalmazás feltételei 4.1. A számítástechnika tantárgy tanítása Eötvös Tagiskola: sorszám osztály csoport heti óraszám szakkör heti óraszám 1. 1.a b a b a 2 0, b 2 0, a 2 0, b 2 0, a b 1 0, a, 1 0, b 1 0, a b a, b c 1 1

7 Karacs Tagiskola. sorszám osztály csoport heti óraszám szakkör heti óraszám 1. 1.a - (ez több csoportból tevődhet össze) 2. 1.b a b a b a b c a b a (6.a, 6.b) 0, b a b (7.a,7.b,7c) c a b c Hepp Tagiskola: sorszám osztály csoport heti óraszám szakkör heti óraszám 1. 1.a b c a

8 5. 2.b c a b c a b c a a és 5.b c a, b, c a és 7.b c a,b,c d Murony-Kamut Tagiskolák (a kamuti felsősökkel együtt): sorszám osztály csoport heti óraszám szakkör heti óraszám száma Kamut Murony Kamut Murony Kamut Murony Kamut Murony 1 0 0

9 A HHH és SNI tanulók, a tehetségesek foglalkoztatása nem képzelhető el a digitális tudás elsajátítása, az info-kommunikációs képességek kialakítása és készségek fejlesztése nélkül. Ezekkel az eszközökkel nemcsak tanórán, hanem szakkörökben vagy egyéni felkészülés alkalmával dolgoznak tanulóink. A város iskoláiban a laptop program minden bevont tanulócsoportban a tanulók egyenkénti, külön-külön munkavégzését támogatja. A tagiskolák a saját órabankjukból fordíthatnak órákat (választható tantárgyként vagy kötelező tantárgyként) a számítástechnika tantárgy oktatására. Az Eötvös Tagiskola minden alsós csoportja részt vesz ilyen órákon. A többiek 4. illetve 5. évfolyamon kezdik meg az informatika oktatását, a tehetségesek, a versenyeztethető gyerekek szakköri keretben bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik készségeiket Milyen egyéb tantárgyi órán alkalmaznak IKT-s eszközöket? Tagiskola KOMP-oktatásba bevont pedagógusok száma: Bevont tanulócsoportok száma: Egyéb órákon az IKT-s eszközt használó pedagógusok száma: IKT-s eszközökkel oktatott tanulócsoportok száma: Eötvös Karacs Hepp Murony Tarhos Kamut Megjegyzés: Milyen egyéb órákon alkalmazzák az IKT-s eszközöket? Eötvös: történelem, magyar, matematika, rajz, földrajz, ének, biológia, kémia, fizika, idegen nyelv Kompetencia-területek: szövegértés (6), matematika (7), IKT(2), Életpálya-építés(1) Karacs: magyar (szövegértés), matematika, történelem, idegen nyelv, ének, rajz Hepp: történelem, magyar, matematika, rajz, technika, földrajz, ének, biológia, kémia

10 Intézményi IKT stratégia Célok: Az informatika oktatás és nevelés célja, hogy a tanulók ismerjék és értsék az őket körülvevő természetes és technikai környezetet kiegészítő virtuális közeget is: a jelek, kódok, szoftverek (program, kép, szöveg, hang, video, animáció,) világát. Legyenek képesek a különféle alkalmazások kezelésének elsajátítására, a problémák megoldására IKT eszközökkel is. Az iskolarendszerben felkészült gyerekek a munka világában - az információs társadalom igényeihez alkalmazkodva - helyt tudjanak állni, a fentebb említett eszközökkel képesek legyenek az élethosszig tartó tanulásra. Feladatok Az információs és kommunikációs technológia alkalmazása az általános iskolai oktatásban alapvető kritérium, ezt minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Arra kell nevelni őket, hogy az információs termékek és szolgáltatások kritikus, etikus és értő befogadói legyenek. Az IKT használatával tudjanak tanulni, alkotni, művelődni, szórakozni, kapcsolatot teremteni, később pedig munkavállalóként dolgozni. Fejleszteni kell tanítványaink digitális kompetenciáit: képessé kell tennünk őket az információ felismerésére, visszakeresésére, értékelésére, tárolására, előállítására, bemutatására, cseréjére, az internet segítségével történő együttműködésre. A digitális kompetencia fejlesztése tartalmazza az információs technológia lehetőségeinek értését, helyes használatát megalapozó képességek, készségek kialakítását: pl. a szövegszerkesztést, képszerkesztést, prezentációt, adattárolás, Internet használat, táblázatkezelés, stb. Fejlesztési alapelvek Fejlesztési alapelvként előtérbe kell helyeznünk, hogy a korszerű és élethelyzeteikhez igazodó ismeretek átadása mellett elsősorban a motiválás, a gondolkodtatás, a különböző feladathelyzetekben a tudás újra konstruálása megfelelő teret kapjon a nevelés-oktatás folyamatában. A fejlesztésnek igazodnia kell az életkori kritériumokon túl az egyéni adottságokhoz, képességszinthez, haladási tempóhoz, ugyanakkor az egyéni érdeklődés, az alkotó szabadság is érvényesülhessen az egyéni tanulási utak bejárása tekintetében. Az alapelvek érvényesítését konkrét fejlesztési feladatok megvalósulása teszi lehetővé. Legyenek képesek önálló munkavégzésre, de együttműködve is olyan gondolkodtató feladatok, problémák megoldására, amelyek gyakorlatorientáltak. Legyenek aktív közreműködői az információt alkalmazó vagy az új információt létrehozó csoportok munkájában.

11 Fejlesztési alapelvek. a gyermeki személyiség fejlesztésének, fejlődésének előtérbe helyezése gyakorlat orientált oktatás, az alkalmazható tudás megszerzésének figyelembe vétele ismeretszerzés és kompetencia fejlesztés helyes arányának megtalálása, kritikus gondolkodásra, probléma megoldásra késztetés differenciált fejlesztés az esélyegyenlőség biztosítása (SNI, HHH tanulók esetében) folyamatosság, fokozatosság elvének betartása a tantárgyak közötti integrációs elv komplex látásmód kialakítása, eligazodás a gyorsan változó és sokféle információforrás és információ között Az alkalmazás feltételeinek fejlesztése A célok elérésének szükséges feltétele a megfelelő IKT tárgyi környezet biztosítása, valamint a humánerőforrás megteremtése. A TIOP / projekt segítségével a városi és tarhosi tagintézményekben az IKT eszközökkel felszerelt tantermek száma 42 %-ot eléri, az Eötvös és Karacs tagintézményekben meghaladja azt. A folyamatos használathoz intézményünk biztosítja a passzív eszközöket, az elektromos energiát, az energiatakarékos üzemmódot, a folyamatos karbantartást. A tantermekben használatos eszközöket 5 évig működtetjük, a leltárban nyilvántartjuk. Vállalásunkhoz híven a tanítási órák 30 %-át IKT eszközök használatával tartják pedagógusaink. A méréshez, értékeléséhez az előző arányban szintén alkalmazzuk az IKT eszközrendszert. Az SNI és HHH tanulók oktatására különösen fontos ezen eszközök tudatos használata. A tantermi csomagok, a tanulói munkaállomások, a laptopok elhelyezését a programmal érintett tagiskolák vezetői a szaktanárok és a rendszergazdák/informatika tanárok véleményének kikérésével határozzák meg. Az elhelyezés szempontjai: biztonságos tárolás, zárható helyiség, felelősi rend kialakítása, optimális kihasználás, a használat szabályainak betarthatósága. A TIOP /1.projekt laptop programja az egyéni tanulási utak bejárását a tanulói adottsághoz, képességhez, haladási ütemhez, érdeklődési körhöz igazodva teszi lehetővé. Ez az alkalmazás még inkább felkészít az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítására, hogy a diákok később is képesekké váljanak a megújuló tudás önképzéssel, távoktatással vagy iskolarendszeren belüli, kívüli oktatással történő megszerzésére, a munkaerő piaci elvárásokhoz való igazodásra. A laptop program akkor lesz eredményes és hatékony a készségfejlődés és korszerű ismeretszerzés folyamatában, ha a tanórák 30 % - ában a diákok egyenként, külön-külön ezzel az eszközzel dolgoznak. Egy tanuló naponta legalább két tanórán dolgozzon a laptopon elérhető feladattal.

12 Pedagógusaink többsége tisztában van az IKT eszközök használatával, több mint fele részt vett már informatikai képzéseken. Számukra fontos követelmény, hogy tudjanak lépést tartani a gyors ütemű technológiai fejlődéssel. Azokat, akik eddig még nem jutottak el ilyen típusú képzésekre, be kell iskolázni, ez főként a kisiskolák pedagógusaira vonatkozik. A szervezett továbbképzések mellett célszerű a belső képzési rendszerben (bemutató órák, interaktív tábla használata, a szavazórendszer kipróbálása, a laptop-program rendszeres használata tanórán és tanórán kívül, stb.) vagy önképzéssel megszerezni az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen tudást. Az eszközhasználat biztonságos alkalmazása mellett az elérhető digitális tananyagrendszer megismerése, hatékony alkalmazása, beépítése a tanítási-tanulási folyamatba új kihívás a tantestület részére. Érvényesülnie kell annak a szemléletnek, hogy nem csak a számítástechnikai ismeretek elsajátítása jelenti az IKT tudást, hanem sokkal inkább a számítástechnikai ismeretek alkalmazásával végzett tanulás, fejlesztés. Az informatika oktatás és az IKT eszközök tantárgyi alkalmazása a tantárgyak közötti integrációt feltételezi. Számos oktatóprogram szolgál a hagyományos tananyag, feladatsor kiegészítésére. A pedagógusok is készítenek digitális tananyagokat, tananyag részleteket, ezeket a tantestületen belül mások számára is célszerű elérhetővé tenni. Egy-egy témával kapcsolatos közös kutatás és kommunikáció alkalmával a hagyományos tanárszerep teljesen átalakul. A kollaboratív eszközhasználat (pl.: Ning, Synergia, Think. com, DREW, Fle 3) a tanár irányító és támogató jelenléte mellett segíti az ügyesebb diák tudásépítő tevékenységét. Ehhez a munkaformához a tanárnak jártasságot kell szereznie, mert csak így tudja tanítványait bevezetni a mindennapi önálló kutatómunkába, csak így képes a gyerekekkel együtt páros vagy kiscsoportos formában - felfedezni a platform kínálta lehetőségeket. Kiváló alkalmat nyújtanak ezek a platformok a tehetséggondozáshoz, a versenyekre való felkészítéshez. Kommunikációs lehetőségek: csevegés, levelezés, fórum, faliújság, szavazás, véleménynyilvánítás, közös mappa, dokumentum feltöltés, tárolás, verziókövetés, strukturálás, ötletroham, stb. Innovatív programok: szaktanári szempontból hatékony laptop telepítési modell kialakítása a városi tagiskolákban megfelelő tudásmegosztó felület kialakítása: külön diákok és tanárok részére tantárgyanként és évfolyamonként, azon belül tananyagokként diákok bevonása oktatási anyagok készítésébe belső műhelymunka a tanárok felkészítésére (a fejlesztésekből kimaradó tagiskolai pedagógusokat is) tanulóink, tanáraink felkészítése ECDL vizsgára esélyegyenlőséget teremtő szakkör az IKT alkalmazásának fejlesztésére az iskolai honlap további fejlesztése (informatikai munkaközösség)

13 A tanulók szüleinek negyedévente be kell mutatnunk a tanulók IKT eszközzel történő oktatását, a tanulók által készített portfóliót, projekteket. A társadalmi környezettel való megismertetés az iskola elfogadottságát erősítheti, ehhez a média segítségét vesszük igénybe. Az IKT eszközök használatának feltételei Az IKT eszközök fogadásakor biztosítani szükséges, hogy azokban a tantermekben legyen Internet hozzáférés, ahol használjuk a tantermi csomagokat. A projektorokat stabil felfüggesztéssel rögzítjük a teremben. Minden pedagógus, aki a kompetencia-alapú oktatás, az SNI és/vagy HHH tanulók oktatását, fejlesztését végzi, rendelkezzen egy laptoppal. A kiosztást követően megfelelően adminisztrálni szükséges a nyilvántartást, a leltár szerinti felelősséget. A tanórán kívüli neveléshez a könyvtárban, csoportszobákban, közösségi helyiségekben is lehetőséget kell teremteni az eszközök elérhetőségére, ugyanígy a fejlesztést célzó foglalkozási termekben. A tanulói laptopok tárolását szolgáló eszközök az egymás melletti termeket tudják kiszolgálni. Ezt csak biztonsággal és tanári felelősséggel lehet kivitelezni. Az eszközök üzemeltetését, karbantartását a rendszergazdák és az informatikai asszisztensek végzik. Tanulóinkat meg kell tanítani adataik óvatos és titkos kezelésére, valamint arra, hogy mely oldalak látogatása veszélyes személyiségük és ízlésük fejlődése szempontjából. Ehhez tartalomszűrésre van szükség, hisz a pedagógusok így ellenőrizhetik a megfelelő információ hordozó és forrás minőségét. A megfelelő szabálytudat kialakítása és kialakulása teszi lehetővé a korlátozás visszaszorítását. Az IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei Az iskolai munkaállomás és tantermi csomag, illetve a szavazócsomag használható digitális tartalmak óraközi használatakor, egyéni fejlesztéskor csoportos és páros munka vagy egyéni feladat megoldás esetében otthoni feladatmegoldásra és annak ellenőrzésére (differenciálás, tehetséggondozás) elektronikus számonkérésre: óraközi feleltetés, dolgozatírás elektronikus mérés-értékelésre (szummatív és diagnosztikus mérés) későbbiekben kapcsolódás az elektronikus adminisztrációs rendszerhez (elektronikus napló). A szavazócsomag az elektronikus mérés-értékelés eszközeként segíti azt ellenőrizni, hogy megértették-e a tanulók a feladatot, a tananyagot, lehet-e továbbhaladni, mit kell még elmélyíteni az egyes tanuló esetében. A tanulói önellenőrzést is segíti ez az eszköz. Az önálló vagy páros6csoportos munka eredményes volt-e, milyen hibákat vétettek a feladatmegoldás folyamatában, mit kell javítaniuk.

14 A tanulói laptop program alkalmazásának különböző szintjei: Kezdő szint: tesztek kitöltése (visszajelzés - diagnosztikus mérés) differenciált feladat adás mindenkinek kötelező vagy csak egy csoportnak vagy néhány gyereknek, mert pl. hiányzott és van pótolni valója vagy felzárkóztató jelleggel vagy tehetségeseknek speciális feladatok adása, stb. egyéni gyakorló feladatsor megoldása önálló tanulásra alkalmas ismeretek, ill. a már tanultak alkalmazása új feladat helyzetben házi feladatok, házi dolgozatok elkészítése és elektronikus továbbítása a tanárhoz a tananyag megértését, elmélyítését segítő tartalmak (SDT, Wikipédia, Realika, Skool, stb felületekről). Ez lehet a szövegen és képeken kívül animáció, modell, kísérlet, szimuláció, stb. Haladó szint: irányított böngészés, anyaggyűjtés hiperhivatkozással (vázlat és szempontsor segítségével, illetve hozzákapcsolódó feldolgozó feladatokkal, ami a megértést igazolja) a tanulók által készített prezentációk, kiselőadások, projektek tanári ellenőrzése, korrekciója és újra ellenőrzése önálló tanulói mestermunkák készítése tanári irányítással, ellenőrzéssel (prezentáció, film, projektekhez kapcsolódó produktumok. A tanulói laptop program bevezetésének lépései: Előkészítés: az iskolai erőforrások felmérése a technikai feltételek meglétének ellenőrzése a pedagógusok számítógép-használói szintjének felmérése a használható szoftverek felmérése tárolási, feltöltési lehetőségek biztosításának feltételei tantermek, amelyekben elhelyezésre kerülnek a CMPC-k Bevezetés: A tanulói laptoppal való tanításra alkalmas, önként vállalkozó pedagógusok kiválasztása, egyeztetés velük Ezen pedagógusok felkérése a belső képzések megtartására, a tapasztalatok átadására A rendszergazdák mellé számítástechnikai asszisztensek biztosítása A szülők megismertetése ezzel az új tanulási környezettel

15 Az intézményi WEB-es felület működtetése, folyamatos fejlesztése, frissítése lehetővé teszi tagiskolákon belül és között a kapcsolattartást, kommunikációt, a használható tananyagtartalom elérését, a tanulói munkavégzés figyelemmel kísérését, segítését, korrigálását. A tantestület belső műhelymunkájában történő felhasználás a digitális adathordozók és eszközök felhasználói szintű alkalmazási készségének kialakítása az oktatási folyamat tervezésének újragondolása a pedagógiai programtól a tanórákig a tanítási órákon felhasználható ismeretkörök felkutatásának, tárolásának, elérhetőségének rendszere bemutató órák keretében a gyakorlati megvalósulás bemutatása szülők részére nyílt órák szervezése, a tanulók munkáinak megismertetése, a laptopokkal végzett tanulói munkavégzés bemutatása Módszertani megújulás A kompetencia-alapú oktatás implementációjával egyre több kolléga lépett be ebbe a programba, és újabb pedagógusok válnak követőkké. A Pedagógiai Program és Helyi Tanterv részletezi a kompetenciafejlesztéssel együtt járó cél, feladat, alapelv és módszertani, kritériumokat, a megvalósításhoz szükséges tevékenységeket, eszközöket. Az info-kommunációs technológia elterjedésével a tantestület új tanárszerepben, a tanuló önálló tanulási folyamatát leginkább segítő attitűddel végzi munkáját. Jártasságot szerez a digitális eszközök, tananyagok használatában, épít a tanulók önálló, páros vagy kiscsoportos munkájára, nagyobb energiát fordít a tanórai munka, az egyes gyermek órai munkájának előkészítésére, majd ellenőrzésére, viszont az órai tevékenységet irányító szerepben koordinálja. A napközis munkaközösség helyett informatikai szakmai munkaközösséget hozunk létre, ennek tagjai a rendszergazdák, az informatikát tanító és a pályázat fenntarthatósági szakaszában érintett pedagógusok. Sikerkritérium Motiváltabbak lesznek tanulóink a tanulási folyamatban. A tehetséges gyerekek folyamatosan kapnak feladatot, visszajelzést munkájukról. Várhatóan javít az országos kompetencia eredményeinken az IKT helyes és hatékony alkalmazása, mert a megismerési, alkalmazási képességek, készségek fejlődnek. Kialakul egy helyes szokásrend az Internet szolgáltatásainak igénybe vétele terén. Képesekké válnak az újszerű információs és kommunikációs technikák elsajátítására, kellő jártasságot szereznek az új tanulási, ismeretszerzési eljárásokban. A középiskolában tovább építik ezt a tudást, hogy munkavégzőként is profitálhassanak a megszerzett tudásból. Pedagógusaink felkészültsége, az eszközellátottság, a hatékony oktatás vonzóvá teszi a tagintézményeket a szülők előtt.

16 Záradék: Az intézmény IKT stratégiája a tantestület véleményezése valamint a fenntartó jóváhagyásával lép életbe. Jelen dokumentum öt évre szól. Módosítását a tantestület kezdeményezheti. A módosítás elfogadása a tantestület és a fenntartó joga. A dokumentum nyilvános, az iskola honlapján, igazgatójánál, a tagiskolák vezetőinél és a könyvtárakban mindenki számára elérhető. A dokumentumban szereplő követelmények teljesüléséért az intézmény igazgatója felel. Békés, szeptember 01. Farkas Lászlóné igazgató

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010.

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban IKT stratégia A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. 1 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tartalom Arany

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben