Kiss M. Norbert Mák István: Szuverén kötvénykibocsátások alakulása a kelet-középeurópai régióban a Lehman-csõd óta*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiss M. Norbert Mák István: Szuverén kötvénykibocsátások alakulása a kelet-középeurópai régióban a Lehman-csõd óta*"

Átírás

1 Kiss M. Norbert Mák István: Szuverén kötvénykibocsátások alakulása a kelet-középeurópai régióban a Lehman-csõd óta* Cikkünk a es pénzügyi és gazdasági válság magyar és más feltörekvõ piaci állampapír-kibocsátásokra gyakorolt hatását vizsgálja. A fiskális mentõcsomagok hatására a fejlett és feltörekvõ országok finanszírozási igénye egyaránt komoly mértékben emelkedett 27 óta, ami a kockázatvállalási hajlandóság jelentõs változásaival együtt a globális kötvénypiacokon érdemi hangsúlyeltolódásokat eredményezett a különbözõ típusú kibocsátók papírjai iránti keresletben. A válság legsúlyosabb idõszakában elsõsorban a kockázatmentesnek tekinthetõ, legjobb hitelminõsítéssel rendelkezõ országok tudtak végrehajtani nagymértékû forrásbevonást, a kevésbé fejlett, illetve feltörekvõ gazdaságok lehetõségei korlátozottak voltak. Az egyre szûkülõ forrásbevonási lehetõségek fõként hozamemelkedésben, gyenge aukciós keresletben és ezek nyomán sikertelen aukciókban tükrözõdtek. A piaci zavarok nem kerülték el a kevésbé fejlett eurozóna tagországokat sem, de a kelet-közép-európai régió állampapírpiacait különösen kedvezõtlenül érintették a fejlemények. Bár a kockázatvállalási hajlandóság emelkedésével párhuzamosan a feltörekvõ szuverén kötvénypiacok élénkülése is megfigyelhetõ volt, a szûkös finanszírozási forrásokért folytatott verseny fokozódása érdemben megemelte a kockázatosabb gazdaságok forrásköltségét. Eredményeink alapján a vizsgált idõszakban a feltörekvõ szuverén kötvények iránti keresletre a kockázatvállalási hajlandóság alakulása mellett a megnövekedett fejlett piaci állampapír-kibocsátások nyomán kialakuló kiszorítási hatás is jelentõs hatást gyakorolt. BEVEZETÉS Cikkünk a es pénzügyi és gazdasági válság magyar és más feltörekvõ piaci szuverén állampapír-kibocsátásokra gyakorolt hatását vizsgálja. A Lehman-csõdöt követõ pénzügyi és gazdasági válság alapvetõ, legrövidebb idõtávon is érzékelhetõ jellemzõje a befektetõk kockázatvállalási hajlandóságának drasztikus csökkenése és a pénzügyi piacok likviditásának drámai mértékû beszûkülése volt. A késõbbiekben a válság reálgazdaságra történõ továbbterjedése a legtöbb országban a monetáris kondíciók lazítása mellett fiskális oldalról is jelentõs gazdaságélénkítõ intézkedések bevezetését váltotta ki. Ennek következtében az elmúlt idõszakban a fejlett és feltörekvõ országok jelentõs része egyaránt nagy összegû állampapír-kibocsátásokra kényszerült. Keresleti oldalról érdemes kiemelni azon két tényzõt, melyek a 28 szeptemberét követõ idõszakban a befektetõk állampapír-vásárlásait alapvetõen befolyásolták. A kockázatvállalási hajlandóság drámai csökkenése azt eredményezte, hogy a befektetõk preferenciája a magasabb kockázatú eszközök (részvény, vállalati kötvény, feltörekvõ piaci államkötvény) helyett világszerte a fejlett államok által kibocsátott állampapírok felé tolódott el. Ezt a folyamatot felerõsítette a bevezetett fiskális gazdaságösztönzõ intézkedések nyomán megnövekedett fejlett piaci állampapír-kibocsátások következtében kialakuló kiszorítási hatás 1. Míg azonban az elmúlt fél év pénzügyi piaci folyamatai alapján a kockázati étvágy drasztikusan alacsony szintjének tartós fennmaradására vélhetõen nem kell számítani, a fejlett államokban a kormányzati szektor finanszírozási igénye hosszabb távon is elvonhatja a forrásokat a magasabb kockázatú kibocsátóktól. Ebbõl következõen érdemes részletesen megvizsgálni, hogy a magas kockázatú állampapírok elmúlt idõszakbeli keresletét milyen mértékben befolyásolta a kockázatkerülés magas mértéke, illetve a fejlett piaci kötvénykibocsátások kiszorítási hatása. A cikkben elõször bemutatjuk a globális kötvénykibocsátási folyamatokat, különös tekintettel a különbözõ típusú kibocsátók kínálatára. Ezt követõen a feltörekvõ országok nemzetközi piacokon történt szuverén kötvénykibocsátásait 2 elemezzük, majd összehasonlítjuk a Lehman-csõd elõtti, illetve utáni kibocsátások hozamfelárait, illetve az arra ható tényezõket. Végül az eredmények alapján összefoglaljuk a szuverén * Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1 Kiszorítási hatáson klasszikus közgazdaságtani értelemben azt értjük, hogy a növekvõ kormányzati kiadások a hozamszint emelkedésén keresztül elvonják a megtakarításokat a vállalatok beruházásainak finanszírozásától. Jelen cikkben a kiszorítási hatást ettõl némileg eltérõen értelmezzük, s azt vizsgáljuk, hogy az alacsony kockázatúnak tekintett és nagy mennyiségben kibocsátott amerikai, brit, japán stb. államkötvények kiszorítják-e a kockázatosabb feltörekvõ piaci államkötvényeket, illetve vállalati kötvényeket a piacról. 2 Szuverén kötvények alatt olyan állampapírokat értünk, melyeket a kibocsátó ország nem hazai piacon, saját devizájában, hanem nemzetközi kötvénypiacokon, valamely fejlettebb ország devizájában (dollár, euro, svájci frank stb.) bocsát ki. MNB-SZEMLE 29. DECEMBER 13

2 MAGYAR NEMZETI BANK kötvénykibocsátások Lehman-csõd utáni jellemzõire vonatkozó következtetéseinket. A cikkben a hazai devizában kibocsátott államkötvények piacain elsõsorban 28 harmadik és 29 elsõ negyedévében tapasztalt feszültségekrõl, illetve az erre válaszul adott kibocsátói magatartásváltozásokról is adunk egy rövid áttekintést. Az elemzésben fõként az elsõdleges piac fejleményeire fokuszálunk, s nem célunk a másodpiaci hozamalakulást befolyásoló tényezõk meghatározása. TENDENCIÁK A GLOBÁLIS KÖTVÉNYPIACOKON A globális kötvénypiac alapvetõen államkötvényekbõl, pénzügyi, illetve nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott kötvényekbõl, valamint MBS és ABS értékpapírokból 3 áll. A kibocsátott kötvényállomány az IMF becslése szerint 28 végén 8-85 ezer milliárd dollárt tett ki. Ennek 4 százalékát hazai és külföldi devizában kibocsátott államkötvények, 6 százalékát pedig vállalati kötvények alkotják, utóbbiak 8 százaléka pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapír. Az MBS és ABS szegmensrõl csak hozzávetõleges információk állnak rendelkezésre, 27 végi adatok szerint ezen értékpapírok állománya 13 ezer milliárd dollárt tett ki. Ami az államkötvényállomány kockázati összetételét illeti, 8 százalékot az AAA és AA, 17 százalékot az A és BBB minõsítésû, 3 százalékot pedig a spekulatív kategóriába tartozó kötvények tesznek ki. 1. ábra Az OECD-országok bruttó és nettó finanszírozási igénye ezermilliárd dollár ,48 6,81 Észak-Amerika 7,6 Bruttó kibocsátás 1,4 1,83 2,19 Eurozóna,25,45,55 1,26 1,31 1,33,17,17,2 Európa nem eurozóna fejlett Ázsia és csendes-óceáni országok Feltörekvõ piaci OECD-országok 27 Bruttó 28 Bruttó 29 Bruttó* Forrás: OECD. * OECD-elõrejelzés. 9,56 1,57 11,87 Összesen OECD 1297 A pénzügyi piaci válság súlyosbodása, illetve reálgazdaságra való átterjedése nyomán bevezetett fiskális gazdaságösztönzõ és bankmentõ csomagok számos fejlett és feltörekvõ országban a központi kormányzat finanszírozási szükségleteinek drasztikus emelkedését vonták maguk után. Az OECD becslése alapján a tagországok bruttó kötvénykibocsátása mintegy ezermilliárd dollárral emelkedett 28-ban, 29-ben pedig további növekedéssel a bruttó finanszírozási szükséglet megközelítheti a 12 ezer milliárd dollárt, míg a nettó finanszírozási igény 26 milliárd dollárra emelkedhet (1. ábra). A növekmény döntõ részét az észak-amerikai és az euroövezeti országok kibocsátásai teszik ki. A feltörekvõ országokat tekintve a bruttó kibocsátás emelkedésének üteme relatíve mérsékeltnek mondható, azonban a nettó finanszírozási igény 29-ben várhatóan erõteljesebben emelkedik az OECD-átlagnál (71,2% vs. 61,5%), így az ebbe a körbe tartozó országoknak arányaiban magasabb tõkebevonást kell végrehajtania (1. táblázat). Mivel a finanszírozási szükséglet minden régióban emelkedett, és számos tagország rekordmértékû kibocsátást tervez a következõ idõszakban, így a tõkebevonások során a kibocsá Észak-Amerika milliárd dollár Nettó kibocsátás Eurozóna Európa nem eurozóna fejlett 5 51 Ázsia és csendes-óceáni országok Feltörekvõ piaci OECD-országok 162 Összesen OECD 28 Nettó (jobb skála) 29 Nettó* (jobb skála) táblázat A szuverén kibocsátások régiónkénti megoszlása 27 Bruttó (%) 28 Bruttó (%) 29 Bruttó* (%) 28 Nettó (%) 29 Nettó* (%) Észak-Amerika 67,78 64,43 64,3 8,6 72,37 Eurozóna 14,64 17,31 18,45 1,25 11,77 Európa nem eurozóna fejlett 2,62 4,26 4,63 11,98 13,3 Ázsia és csendes-óceáni országok 13,18 12,39 11,2 3,15 1,91 Feltörekvõ piaci OECD-országok 1,78 1,61 1,68,86,92 Összesen Forrás: OECD. * OECD-elõrejelzés. 3 Jelzálog-fedezetû (angolul: Mortgage-backed Security) és eszközfedezetû (angolul: Asset-backed Security) értékpapírok. 14 MNB-SZEMLE 29. DECEMBER

3 SZUVERÉN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOK ALAKULÁSA A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBAN... tóknak továbbra is erõs versenyhelyzettel és emelkedõ forrásköltséggel kell szembenézniük. A kínálat jelentõs emelkedésének hozamemelõ hatását viszont legalábbis részben és átmenetileg az alábbi tényezõk ellensúlyozhatták, illetve késleltethették: a reálgazdasági visszaesés hatására alacsonyan maradó inflációs várakozások; a magas kockázatkerülés nyomán emelkedõ kereslet a biztonságos és likvid eszközök (így az állampapírok) iránt; alacsony jegybanki kamatok; a jegybanki eszközvásárlási programok, mennyiségi lazítás hozamleszorító hatása; a megnövekedett jegybanki likviditásnyújtó mûveletek, amelyek nyomán a fedezetként történõ felhasználhatóságuk miatt az állampapírok iránt támasztott kereslet is emelkedett. Másrészrõl, a kockázatkerülés mérséklõdése és a gazdasági növekedés ismételt beindulása a fejlett és feltörekvõ országok esetében egyaránt erodálja az említett hozammérséklõ hatásokat. Hosszabb távon várhatóan a hozamemelkedés irányába mutató hatások fõként az emelkedõ inflációs várakozások kerülnek túlsúlyba. A szûkös finanszírozási forrásokra való erõs ráutaltság észrevehetõ változtatásokat kényszerített ki a finanszírozási stratégiákat illetõen is. A kibocsátásokat világszerte rugalmasabb és opportunisztikusabb megközelítésmód jellemzi. A hosszú távú finanszírozási tervek alapján történõ forrásbevonás helyett sokkal jellemzõbb lett, hogy az adósságkezelõk csak nagyon rövid idõre adnak elõrejelzést a kibocsátási tervekrõl, s az aktuális piaci folyamatok alapján döntenek a meghirdetett mennyiségekrõl, futamidõkrõl stb. 4 Ezt a megközelítést a finanszírozási szükségletekkel kapcsolatos nagymértékû bizonytalanság is indokolja, hiszen továbbra is jelentõs kockázatok övezik a növekedési kilátásokat, a magánszektor keresletének robusztusságát, s így a gazdaságélénkítõ csomagok fenntartásának szükségességét is. A látszólag kedvezõ képet azonban több szempontból is érdemes árnyalni. Egyrészrõl a fenti, a hozamok mérséklõdése irányába ható tényezõk jelentõsen eltérõ mértékben érvényesülnek különbözõ szuverén kibocsátók esetén. Legerõsebb hatásról természetesen a legfejlettebb gazdaságok esetében beszélhetünk, míg a feltörekvõ piaci országok több tekintetben is érdemi hátrányt szenvednek. Nulla közeli jegybanki alapkamatot inkább a fejlett jegybankok (Fed, EKB, Bank of England, Bank of Japan) tudtak elérni, a nagymértékû külsõ sérülékenység, a devizaárfolyamok leértékelõdése, egy esetleges spekulációs támadás veszélye számos feltörekvõ ország (pl.: Magyarország, Románia, Oroszország) esetében gátolta az intenzív kamatcsökkentést. A futamidõ viszonylatában jellemzõen megnõtt a rövid lejáratú papírok szerepe. 5 A szélesebb befektetõi rétegek, nagy külföldi intézményi befektetõk elérése céljából gyakoribbá váltak a befektetõi tájékoztató körutak. Ugyanakkor, míg a fejlett országok jellemzõen nagyobb mértékben tudtak (illetve voltak kénytelenek) támaszkodni külföldi befektetõkre, a feltörekvõ, kockázatosabbnak tekintett országok a válság legsúlyosabb idõszakában lényegében kiszorultak a nemzetközi tõkepiacokról (lásd késõbb). A finanszírozásban nõtt a hazai intézményi befektetõk (nyugdíjpénztárak, biztosítótársaságok, befektetési alapok) szerepe, különösen fontos tényezõnek számít a hosszú lejáratú papírok iránt támasztott stabil keresletük (Dalla Hesse, 29; Blommestein Gok, 29). A befektetõk biztonságos, likvid eszközökbe történõ menekülése alapvetõen az amerikai, német állampapírok iránti keresletet emelte, a feltörekvõ országok állampapírjai ebbõl a szempontból lényegében azonos kategóriának számítottak bármilyen más kockázatos eszközzel. A kelet-közép-európai feltörekvõ piaci állampapírok esetében még a kevésbé fejlett eurozóna tagországok állampapírjaival szemben is további hátrányt okozott, hogy elõbbiek nem tartoznak bele az EKB által elfogadott fedezetek körébe. Az eszközvásárlási programok volumene az USA-ban, Japánban, az Egyesült Királyságban volt a legjelentõsebb a piac méretéhez képest, a feltörekvõ országok jegybankjai kisebb mértékben tudtak ehhez az eszközhöz folyamodni. A válság elmélyülését követõ hónapokban a szuverén kibocsátók közötti versenyt tovább fokozta az államilag garantált banki kötvények kínálatának jelentõs emelkedése. 6 Elmondható, hogy ezek az instrumentumok elsõsorban a befektetõi hangulatban 29 tavaszán, a londoni G2 csúcstalálkozót követõen bekövetkezett fordulatig voltak népszerû befektetési és finanszírozási formák, az azt követõ hónapokban mérséklõdött a kibocsátási mennyiség, s ennek a tendenciának a folytatódása várható a továbbiakban is. A csökkenésben mind keresleti, mind kínálati tényezõk szerepet játszottak: 29 tavaszától a globális piaci hangulat javulásával a befektetõk a kockázatosabb, magasabb hozamú eszközök felé fordultak, így a banki kötvények is keresettebbé váltak. Emellett a banki CDS- 4 Ennek tipikus példája volt a kötvénykibocsátások fokozatos újraindításának folyamata Magyarországon. 5 A válság elõtti idõszak tapasztalatai alapján normál piaci körülmények között is jellemzõ, hogy a magasabb finanszírozási igénnyel szembesülõ országok nagyobb mértékben támaszkodnak rövid futamidejû értékpapírok kibocsátására, mint a stabilabb költségvetési pozícióval rendelkezõ országok áprilisában a kormányzati garanciák értéke az OECD-országokban megközelítette az 1 milliárd dollárt (Blommestein Gok, 29). MNB-SZEMLE 29. DECEMBER 15

4 MAGYAR NEMZETI BANK szpredek 7 érdemi mérséklõdése, a fedezett kötvénypiac és a fedezetlen seniorkötvény-kibocsátások feléledése nyomán az itt elérhetõ alacsonyabb finanszírozási költségek érdekében a bankok kevésbé vették igénybe a drága állami kezességet. A kötvénykibocsátásokat a kibocsátó típusa alapján vizsgálva egyértelmûen megmutatkoznak a válság hatására bekövetkezett markáns változások, amelyek már 28 közepétõl is észlelhetõek, de a látványos fordulat természetesen 28 utolsó negyedévében következett be. A pénzügyi intézmények korábban stabilan magas nettó kibocsátási mennyisége drasztikusan visszaesett (a csak a hazai piacon történt kibocsátásokat tekintve 28 utolsó negyedévében negatívba fordult, s 29 elsõ negyedévében is csak minimális mértékben emelkedett a pozitív tartományba). Ezzel szemben az elõzõleg relatíve alacsony kínálattal jellemezhetõ szuverén kibocsátók 28 második felétõl egyértelmûen uralták a kötvénykibocsátásokat. Hitelminõsítés szerinti bontást alkalmazva az is nyilvánvaló, hogy elsõsorban a kockázatmentesként definiált AAA és AA besorolású legfejlettebb országok tudtak végrehajtani nagymértékû forrásbevonást, a kockázatosabb, de még befektetési kategóriába sorolt, többnyire feltörekvõ gazdaságok lehetõségei korlátozottak voltak (2. ábra). A nettó kibocsátások alakulása megerõsíti, hogy 28 utolsó és 29 elsõ negyedévében mind a magas kockázatkerülés, mind a fejlett országok kötvényeinek kiszorítási hatása erõteljes korlátokat jelentett a kevésbé fejlett gazdaságok szuverén kibocsátásai számára. 2. ábra A nettó kötvénykibocsátások alakulása a kibocsátó típusa szerint milliárd dollár I. n.év 25 II. n.év 25 III. n.év 25 IV. n.év 26 I. n.év 26 II. n.év 26 III. n.év 26 IV. n.év 27 I. n.év 27 II. n.év 27 III. n.év 27 IV. n.év 28 I. n.év 28 II. n.év 28 III. n.év 28 IV. n.év 29 I. n.év Szuverén kockázatmentes Pénzügyi intézmények Szuverén befektetési kategória Vállalatok Forrás: BIS Quarterly Review, 29. szeptember. Megjegyzés: a szuverén kockázatmentes kategóriába a AAA és AA, a szuverén befektetési kategóriába az A és BBB besorolású országok tartoznak. Az ábra a hazai és nemzetközi piaci kibocsátások összesített értékét mutatja. Bár az adatok eltérõ átfutási idejû rendelkezésre állása miatt az elõzõ adatsorokból még nem látszódik, de 29 márciusától kezdõdõen a kockázatvállalási hajlandóság emelkedésével a feltörekvõ piacok iránt is újból megélénkült a befektetõi érdeklõdés. A feltörekvõ piacokra történõ tõkeáramlás 29- ben még ugyan várhatóan jelentõsen elmarad az elõzõ évek értékeitõl, de a 28 októbere és 29 márciusa közötti jelentõs kiáramlást követõen, 29 második negyedévében már 2. táblázat A feltörekvõ gazdaságokba irányuló nettó tõkeáramlás régiónként (milliárd dollár) * 21* Magántõke-áramlás 1252,2 649,1 348,6 671,8 Latin-Amerika 228,9 132,4 99,8 15,9 Európa 445,7 27,1 2,4 179,3 Afrika és Közel-Kelet 155,4 75,3 37,4 68,7 Ázsia 422,2 171,2 191,1 272,9 Nemzetközi szervezetek 42,9 55,5 63,6 43,4 Latin-Amerika 6,3 14,5 22,2 14,7 Európa 4,2 2,9 39,4 16,8 Afrika és Közel-Kelet 3,7 1,5 1,9 5,6 Ázsia 28,6 18,5 6,3 Forrás: IIF. * IIF-becslés. 7 A hitelkockázat-csereügylet során a biztosítást vásárló fél által fizetendõ díj. 16 MNB-SZEMLE 29. DECEMBER

5 SZUVERÉN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOK ALAKULÁSA A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBAN... ismét érdemi tõkebeáramlás volt megfigyelhetõ, 21-re pedig visszaállhat a korábbi szint (IIF, 29). 8 A tõkeáramlás irányának visszafordulásában az adósságtípusú befektetések szerepe jelentõs, ami részben a fejlett piaci alacsony kamatkörnyezet várható tartós fennmaradására és így a kamatkülönbözetet kihasználó, ún. carry trade 9 aktivitás ismételt élénkülésére vezethetõ vissza. Mivel aggregált szinten a feltörekvõ országok nettó tõkeexportõrnek számítanak (amely tekintetben fõként Kína tölt be egyre meghatározóbb szerepet), a finanszírozásában növekvõ jelentõséget kap a feltörekvõ gazdaságok egymás közötti tõkeáramlása is. Az egyes régiók között azonban érdemi eltérés mutatkozik: a tõkebeáramlás leginkább a délkelet-ázsiai régióban növekedett, míg Kelet-Közép-Európa, ahol a legnagyobb volt a visszaesés 28 negyedik és 29 elsõ negyedévében, eddig lényegesen kisebb mértékben részesült ebbõl (2. táblázat). Keretes írás: Turbulenciák az eurozóna és a kelet-közép-európai országok hazai államkötvénypiacain 28 õszén az egyre nehezebbé váló forrásbevonási körülmények a hazai piaci kibocsátásokon tapasztalható gyenge aukciós keresletben, sikertelen, elhalasztott vagy felfüggesztett aukciókban és hozamemelkedésben is tükrözõdtek. A likviditási problémák különösen a kelet-középeurópai régióban jelentkeztek, ugyanakkor a piaci zavarok a kevésbé fejlett eurozóna tagországokat sem kerülték el. Lehman-csõdöt követõ idõszakban mindössze 1 millió eurónak megfelelõ összegû kibocsátás történt, míg Törökországban ez az érték 1,7, Romániában,3, Lengyelországban pedig 2,3 milliárd euro volt. A térség országaiban 1 összesen 4,4 milliárd euro értékben bocsátottak ki államkötvényeket 28 harmadik negyedévében, míg a megelõzõ negyedévben ugyanezen országokban 8,5 milliárd eurót tett ki a bruttó kibocsátás. A cseh, lengyel, magyar, román állampapírpiacokon egyaránt jelentõsen emelkedtek a hozamok, meredeken csökkent az aukciós kereslet, és visszaesett a másodpiaci forgalom. A régióban októberben számos aukciót kellett elhalasztani, ill. csökkentett mennyiséggel lebonyolítani. 28 harmadik negyedévében a kelet-közép-európai országokban a kötvénykibocsátások jelentõsen visszaestek (3. ábra). Magyarországon a 3. ábra Éven túli állampapír-kibocsátások alakulása a régiós országokban 11 (átlagtól vett relatív eltérés) 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,,5 1, 1,5 2, 28. jan. 28. febr. 28. márc. 28. ápr. 28. máj. 28. jún. 28. júl. 28. aug. 28. szept. 28. okt. 28. nov. 28. dec. 29. jan. 29. febr. 29. márc. 29. ápr. 29. máj. 29. jún. 29. júl. 29. aug. 29. szept. Magyarország Lengyelország Csehország Románia A régió országaiban a visszaesõ kereslethez az adósságkezelõk alapvetõen két módon alkalmazkodtak: az országok többségében a hozamok emelkedésére és az aukciós kereslet visszaesésére reagálva csökkentették vagy felfüggesztették a kibocsátásokat. Ezzel szemben Romániában és Törökországban a magas hozamok ellenére folytatódtak az aukciók, melyeken a korábban megszokottnál lényegesen alacsonyabb összegekben került sor allokációra. Ennek következtében ezekben az országokban az aukciókon jelentõs túljegyzés volt tapasztalható. Ennek a stratégiának a megvalósítását egyrészt az állampapírok iránti jelentõs belföldi kereslet, másrészt az IMF-programok révén rendelkezésre álló relatíve olcsó devizaforrás tette lehetõvé. A régióban 29 elsõ negyedévében érték el mélypontjukat a hosszú lejáratú állampapír-kibocsátások: mindössze 3,8 milliárd euro értékben történt forrásbevonás. A másodpiacon a forgalom csökkenése mellett a vételi-eladási szpredek jelentõs mértékben kitágultak. Ez alól a lengyel piac jelentett kivételt, ahol a kompetitívebb elsõdleges forgalmazói rendszernek és az MTS kereskedési platform 12 alkalmazásának köszönhetõen továbbra is szûkek maradtak a szpredek. 13 A feltörekvõ régiós országok kötvénypiacaira nehezedõ kínálati nyomást, ami a hosszú hozamok többszöri megugrásában is tükrözõdött (4. ábra), a befektetõk kockázatos eszközeinek leépítése mellett az is erõsítette, hogy ezek az értékpapírok nem használhatók fel fedezetként az EKB likviditásnyújtó 8 A feltörekvõ gazdaságokba a 27-es 125 milliárd, illetve a 28-as 65 milliárd dolláros tõkebeáramlást követõen 29-ben 35 milliárd, 21-ben 67 milliárd dollár körüli nettó magántõke beáramlására lehet számítani az IIF 29. októberi becslései alapján. 9 A különbözõ devizában denominált befektetések közötti kamatkülönbözetet kihasználó devizaspekulációs stratégia. 1 Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Törökország. 11 A jobb összehasonlíthatóság érdekében az egyes országok állampapír-kibocsátásainak abszolút értéke helyett a 27. január 29. szeptember közötti havi, saját átlagos értékektõl a szórás arányában vett relatív eltéréseket ábrázoltuk. 12 Az MTS (Multilateral Trading System) a legszélesebb körben elterjedt és a legnagyobb forgalmat bonyolító elektronikus kereskedési platform a nemzetközi állampapírpiacon. 13 Ebben minden bizonnyal szerepet játszottak az MTS kereskedési rendszer átláthatóbb, hatékonyabb üzletkötést lehetõvé tévõ jellemzõi. MNB-SZEMLE 29. DECEMBER 17

6 MAGYAR NEMZETI BANK 4. ábra A német államkötvényhez viszonyított 1 éves hozamfelár alakulása a régiós országokban bázispont jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt. 2. Cseh Magyar Lengyel Román eszközeihez, s ilyen módon gyakorlatilag nem vehetõk igénybe devizaforráshoz való hozzájutáshoz. A második és harmadik negyedévben a nemzetközi befektetõi hangulatban bekövetkezett fordulattal összhangban számottevõen csökkentek a hozamok, míg a kibocsátások összegében és a túljegyzési arányokban növekedés volt tapasztalható. A térség legtöbb országában a kibocsátott mennyiségek megközelítették a Lehman-csõd elõtti idõszakban tapasztalt szinteket. Az eurozónában a hozamok növekedése és az aukciós kereslet csökkenése fõként azokra az országokra volt jellemzõ, ahol jelentõs kormányzati bankmentõ csomagot jelentettek be. A hosszú államkötvényhozamok jelentõs emelkedése általános tendencia volt a periferiális eurozóna-tagországokban 14 is. Ezekben az országokban a tízéves kötvények német állampapírhoz viszonyított felára a válság elõtt jellemzõ 5 bázispont alatti szintrõl a többszörösére emelkedett. 29 elsõ negyedévében a kockázatosabbnak tekintett euroövezeti tagállamok között differenciálódás volt tapasztalható. A hozamfelárak Olaszország és Spanyolország esetében érdemi ingadozás mellett ugyan, de összességében nem változtak, míg Portugália és Görögország esetében további emelkedés volt tapasztalható. Utóbbi két ország szinte teljesen leállította az éven túli kötvények kibocsátását, míg a spanyol és az olasz kötvényaukciókon a korábbi idõszakban jellemzõ mennyiségek kerültek kibocsátásra. Az év második negyedévétõl a hozamfelárak további csökkenése mellett fokozatosan konszolidálódtak az elsõdleges állampapírpiacok. 29 második negyedévében Görögország volt a legaktívabb szuverén kibocsátó, õt Spanyolország, az Egyesült Királyság és Franciaország követte (Baba et al., 29). DEVIZAKÖTVÉNY-KIBOCSÁTÁSOK A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBAN A pénzügyi válság egyértelmûen éreztette a hatását a feltörekvõ gazdaságok devizakötvény-piacain is. Miközben egyre több országban döntöttek kormányzati mentõcsomagokról, ami a finanszírozási szükséglet emelkedését vonta maga után, 28 szeptemberétõl kezdõdõen a feltörekvõ országok szuverén kötvénypiaca gyakorlatilag befagyott, a CDS-felárak és a másodpiaci devizakötvény-hozamszpredek rekordszintekre emelkedtek. A rendkívül kedvezõtlen piaci körülményekre visszavezethetõen 28 szeptemberétõl 29 márciusáig minimálisra csökkent az aktivitás a régiós devizakötvény-kibocsátások tekintetében (5. ábra). A térség országai közül ebben az idõszakban mindössze Lengyelország, illetve Szlovákia hajtott végre devizakötvény-kibocsátást. Elõbbi 1 milliárd euro értékben bocsátott ki új ötéves devizakötvényt 29 januárjában, míg Szlovákia az ország eurozóna-csatlakozását követõen s részben a tagság hozamcsökkentõ hatását kihasználva két, már korábban is futó, 217-ben, illetve 211-ben lejáró sorozatára hajtott végre kismértékû rábocsátást, rendre 215, illetve 2 millió euro értékben. Mivel egy szuverén állampapír és az adott országra vonatkozó CDS megvétele segítségével lényegében szintetikus kockázatmentes államkötvényt lehet elõállítani, a hasonló futamidejû devizakötvény-felárak és CDS-szpredek normál piaci körülmények között jellemzõen együttmozognak. Ugyanakkor 28 novemberében a kelet-közép-európai országok esetében a két felár eltávolodott egymástól: a kockázati megítélés átmeneti javulásával jellemezhetõ periódusokban a devizakötvény-felárak nem követték a CDS-szpredek mérséklõdését. A jelenség hátterében a szuverén devizakötvény-piac jelentõsen megemelkedett likviditási prémiuma állhatott. A globális befektetõi hangulat javulásával párhuzamosan 29 tavaszától kezdõdõen ismét számos feltörekvõ ország jelent meg szuverén kötvénykibocsátásokkal a nemzetközi tõkepiacokon. Különösen a válság által kiemelten érintett kelet-középeurópai régiós országok megítélése tekintetében jelentett pozitív fejleményt, hogy a devizakötvényeket jellemzõen megfelelõen magas kereslet mellett jegyezték le a befektetõk, a kibocsátó 14 Görögország, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Írország. 18 MNB-SZEMLE 29. DECEMBER

7 SZUVERÉN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOK ALAKULÁSA A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBAN ábra Devizakötvény-kibocsátások a kelet-közép-európai régióban Mrd euro jan. 27. febr. 27. márc. 27. ápr. 27. máj. 27. jún. 27. júl. 27. aug. 27. szept. 27. okt. 27. nov. 27. dec. 28. jan. 28. febr. 28. márc. 28. ápr. 28. máj. 28. jún. 28. júl. 28. aug. 28. szept. 28. okt. 28. nov. 28. dec. 29. jan. 29. febr. 29. márc. 29. ápr. 29. máj. 29. jún. 29. júl. 29. aug. 29. szept. Kibocsátások összege Forrás: Thomson Reuters, Bloomberg. Kibocsátások száma (jobb skála) db 7 több esetben is emelni tudta a kibocsátott mennyiséget az eredetileg tervezetthez képest. 15 Ebben az idõszakban a régió csaknem minden országa tudott ismét a nemzetközi tõkepiacokról bevonni forrást. 16 A teljes feltörekvõ piacokon az elõzõ két negyedéves negatív nettó kibocsátásokat követõen 29 második negyedévében a nemzetközi szuverén kibocsátások mértéke nettó 21 milliárd dollárt tett ki (Baba et al., 29). Magyarország július közepén bocsátott ki új ötéves futamidejû devizakötvényt 1 milliárd euro értékben. A tõkebevonás alapvetõen nem finanszírozási célokat szolgált, hanem sokkal inkább a magyar állampapírok iránti nemzetközi kereslet felmérése, illetve a piaci finanszírozásra történõ visszatérés lehetõségének demonstrálása volt a célja. Ennek megfelelõen a sikeresen végrehajtott kibocsátás üzenetértéke jelentõs volt, és az állampapírpiac normalizálódásának folyamatában mérföldkõnek számított. Az aukció sikere azt mutatta, Magyarország a nemzetközi tõkepiacokról is képes forrást bevonni. A jelentõs mértékû csaknem hatszoros túljegyzés, és az eredetileg 5 millió euróra tervezett kibocsátási mennyiség milliárd euróra történõ megemelésének lehetõsége szintén kedvezõen értékelhetõ. Az eurokötvényt többségében minõségi, a magyar állampapírokra tartós befektetésként tekintõ intézményi befektetõknek sikerült értékesíteni. Az allokáció 75 százalékát vagyonkezelõk, 13 százalékát bankok kapták meg, a maradék 12 százalék lényegében egyenlõen oszlott meg biztosítók, hedge fundok 17 és egyéb befektetõk között. A kibocsátás a hasonló futamidejû német államkötvény hozama felett 432 bázisponton történt, ami mintegy 6,8 százalékos tényleges eurokamatot jelentett. Bár ez a finanszírozási költség magasabb a nemzetközi szervezetek által biztosított hitelek kamatánál, az összehasonlítás alapja elsõsorban más feltörekvõ országok piaci forrásköltsége lehet. A március óta eltelt idõszak kibocsátásainak sikerében a kockázatvállalási hajlandóság általános élénkülése és a jellemzõen kedvezõ piaci hangulathoz való idõzítés mellett a relatíve magas felajánlott hozamfelárak is fontos szerepet játszottak. Viszonylag egyértelmûen kijelenthetõ, hogy az ismételt piacra lépést nem a kedvezõ árazás elérésének lehetõsége, hanem sokkal inkább a megnövekedett finanszírozási igény adta kényszer, illetve az elérni kívánt kedvezõ pszichológiai hatás a sikeres kibocsátás pozitív üzenetértéke motiválta. Többször elõfordult, hogy a jelentõs érdeklõdés ellenére a kibocsátott kötvény devizában mért hozama meghaladta a hasonló lejáratú hazai devizában denominált állampapír hozamát. 18 A SZUVERÉN KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSI FELÁRÁNAK ALAKULÁSA NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN Amint a fentiekben már utaltunk rá, a pénzügyi válság 28. õszi eszkalálódását követõen általános tendencia volt, hogy a kevésbé fejlett országok forrásköltsége jelentõsen megemelkedett. Számításaink alapján 19 a Lehman-csõdöt megelõzõen a devizakötvények kibocsátási felára nagyságrendileg a kibocsátó ország CDS-felárának felelt meg, s az alábbiak szerint tevõdött össze egy konstans tagból és az ország kockázatosságának megítélésétõl a CDS-szpredtõl függõ részbõl: 15 A jegyzési könyv méretérõl, s így a túljegyzés mértékérõl többnyire nem érhetõek el pontos részletek, csak anekdotikus piaci információk állnak rendelkezésre, így csak néhány példa említhetõ: májusban az eredetileg 25 millióra tervezett lengyel eurokötvény-rábocsátást 1,2 milliárd eurós túljegyzést követõen 75 millió euróra emelték. A júniusi lengyel 2 milliárd dolláros kibocsátásra piaci információk alapján 8 milliárd dollár értékben érkezett ajánlat. Litvánia októberi 1,5 milliárdos dollárkötvény-kibocsátása piaci információk alapján már a jegyzési könyv megnyitása elõtt 1,6 milliárd dollárnyi ajánlatot vonzott. 16 A tágabb térséget tekintve Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, Litvánia is bocsátott ki devizakötvényt 29 márciusa óta. 17 Jellemzõen magas tõkeáttétellel mûködõ befektetési alapok. 18 A Csehország által 29. április 29-én kibocsátott ötéves eurokötvény hozama 4,67 százalék volt, miközben az ötéves korona referenciahozam 4,5 százalék körül alakult. A Lengyelország által 29. július 7-én kibocsátott tízéves dollárkötvény 6,4 százalékos hozama mintegy 2 bázisponttal haladta meg a hasonló futamidejû zlotyban denominált állampapírét. 19 A becslés leírását részletesen lásd a Függelékben. A globális kockázatvállalási hajlandóságra a VIX-index és az EMBI Global kötvényfelár segítségével, a pénzügyi piacok likviditási feszültségeire a dollár, illetve euro TED-szpredek segítségével kontrolláltunk, ezek a változók azonban nem bizonyultak szignifikánsnak. A kelet-közép-európai országok, illetve a tágabb feltörekvõ piacok és a periferiális eurozóna országok közötti különbségek kimutatásához dummy változókat alkalmaztunk, azonban ezek sem bizonyultak szignifikánsnak. MNB-SZEMLE 29. DECEMBER 19

8 MAGYAR NEMZETI BANK Felár referencia-állampapír felett = 24,7 bp + +1,4*(CDS-felár kibocsátó CDS-felár referenciaország ) A CDS-különbözet együtthatója nem tér el szignifikánsan 1-tõl. A konstans tag értéke nem túl magas, ugyanakkor szignifikáns. A többletköltséget egyrészrõl a kibocsátási költségek, másrészrõl a volumenhatás magyarázhatja. A kibocsátási felárnak ugyanis egy már piacon forgó papír felárával szemben a kibocsátás költségeit, a jegyzési garanciavállalást nyújtó bankok jutalékát is tartalmaznia kell. Emellett a CDS-piacon, akárcsak a devizakötvények másodpiacán, a jegyzések jellemzõen 5-1 millió euro összegû kötésekre vonatkoznak, míg az elsõdleges kibocsátások jellemzõen,5-2 milliárd euro értékben történnek. Így utóbbi esetben a nagyságrendileg magasabb tõkeigény többletforrásköltséget indokolhat a késõbbi másodpiaci hozamokhoz képest. 6. ábra A CDS-felár és a devizakötvény-kibocsátási felár közötti kapcsolat a Lehman-csõd elõtt Devizakötvény kibocsátás felára (referencia-állampapír felett), bp y = 1,4*d_CDS + 24,7 R 2 =, CDS-felár-különbözet (hazai vs referenciaország) A Lehman-csõd után végrehajtott nemzetközi kötvénykibocsátásokat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a nemzetközi tõkepiacokon, nagy volumenben történõ forrásbevonás érdekében a korábbiaknál lényegesen magasabb forrásköltséget kell fizetni egy kevésbé fejlett piaci szuverén kibocsátónak. A kibocsátási felárat becslõ regressziós egyenlet a 28 szeptembere és 29 októbere közötti idõszakban az alábbiak szerint alakult: Felár referencia-állampapír felett = 5 bp + 1,22*(CDS-felár kibocsátó CDS-felár referenciaország )+54*dummy(EM) Amellett, hogy a becslés magas magyarázóereje fennmaradt, látható, hogy az elmúlt egy év során markáns változások voltak tapasztalhatóak a kibocsátási felárat magyarázó tényezõk vonatkozásában. A fõbb különbségek az alábbiak szerint azonosíthatók: 7. ábra A CDS-felár és a devizakötvény-kibocsátási felár közötti kapcsolat a Lehman-csõd után Devizakötvény kibocsátás felára (referencia-állampapír felett), bp y = 1,22*d_CDS *EM_D R 2 =, CDS-felár-különbözet (hazai vs referenciaország) A konstans tag értéke duplájára emelkedett, a nem fejlett gazdaságok közé tartozó országoknak a korábbiakhoz képest alapesetben magasabb felárat kell fizetniük nemzetközi piacon történõ kibocsátáskor. A CDS-felár különbözetét leíró változó együtthatója érdemben emelkedett és szignifikánsan meghaladja az 1-et, tehát a kibocsátáskor elvárt hozamfelár jellemzõen a kibocsátó ország CDS-felárának azaz kockázatosságának növekedésénél nagyobb mértékben emelkedett. A feltörekvõ piaci dummy változó szignifikánssá vált, emellett az együtthatója közgazdaságilag is szignifikánsnak tekinthetõ. Egy feltörekvõ piaci kibocsátónak mintegy 54 bázisponttal magasabb felárat kell fizetnie, mint egy hasonló CDS-felárral rendelkezõ periferiális eurozóna tagországnak, így ezen országok esetében az állandó, CDS-felártól független tag összességében 15 bázispontra emelkedett a válság hatására. Figyelembe véve a megváltozott kapcsolatot, a 29. júliusi magyar eurokötvény hasonló futamidejû német állampapírhoz viszonyított felára nagyságrendileg megfelelt a Magyarország CDS-felára által indokolt szintnek, sõt kismértékben alatta maradt a regressziós egyenlet alapján becsült értéknek. A magyarázó tényezõk hatásának változását, s így a kibocsátási felár általános emelkedését több tényezõ is indokolhatja. Egyrészrõl szerepet játszhatott a befektetõk kockázatérzékenységének emelkedése. A különbözõ kockázati kategóriák közötti erõsebb különbségtétel nagyobb ugrást okozhat a felárban mind a legfejlettebb piaci, lényegében kockázatmentesnek tekintett és a kockázatos kötvények közötti viszonylatban, mind a kevésbé fejlett és a feltörekvõ piaci államkötvé- 2 MNB-SZEMLE 29. DECEMBER

9 SZUVERÉN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOK ALAKULÁSA A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBAN... nyek közötti viszonylatban. Elõbbire a magasabb konstans tag, utóbbira a feltörekvõ piaci dummy változó szignifikanciája utalhat. Emellett a CDS-különbözet paraméterének emelkedése azt mutatja, hogy a hasonló kockázati kategóriákon belül is megnõtt az egyedi különbségek szerepe. Másrészrõl egyfajta likviditási prémium erõteljesebb megjelenése is hozzájárulhatott az elvárt többletfelár emelkedéséhez. Amint azt korábban bemutattuk, a finanszírozási forrásokért folytatott verseny erõsödött a vizsgált idõszakban. Mivel a kötvényvásárlás lényegesen nagyobb tõkeigénnyel jár együtt, mint kamatderivatívák, illetve CDS-ügyletek segítségével történõ hasonló mértékû pozíciófelvétel, ezért feltételezhetõ, hogy a befektetõk a kötvényvásárlási lehetõséget csak magasabb felár mellett hajlamosak választani. A CDS-ügyletekben történõ pozíciófelvételhez viszonyított relatív hátrány a CDSkülönbözet magasabb együtthatójában tükrözõdhet. Emellett ez a fajta likviditási prémium egyaránt megjelenhet mind a konstans tag, mind a dummy változó paraméterének értékében. A feltörekvõ piaci dummy változó szignifikanciájában az is szerepet játszhat, hogy a periferiális eurozóna-tagországok amelyek nem tartoznak ebbe a csoportba amiatt is alacsonyabban tudják tartani a forrásköltségeiket, hogy a nemzetközi piacokon történõ euro denominációjú kötvénykibocsátásaikat ezen országok gyakorlatilag hazai devizában hajtják végre, ami jellemzõen alacsonyabb kockázatúnak minõsül a befektetõk szemében. Emellett ezen országok felárát a CDSügyletek azon jellemzõje is csökkentheti, hogy csõdesemény esetén a CDS-ügylet vásárlója az adott ország bármelyik standard devizában denominált államkötvényét leszállíthatja az ügylet kiírójának, aki kifizeti azok névértékét. 2 Azaz egy dollárkötvényhez kapcsolódó fizetésképtelenség esetén a hazai denominációjú eurokötvényekre is kiterjed a CDS által nyújtott biztosítás. Emellett fontos megemlíteni, hogy sem a VIX-index, sem az EMBI Global kötvényfelár változó paramétere nem bizonyult szignifikánsnak, továbbá az elvárt kibocsátási felár amellett emelkedett, hogy a mintába került kibocsátások nagyobb része (25 kibocsátás a 4-bõl) a kockázatvállalási hajlandóságban 29 márciusa után bekövetkezett fordulatot követõen történt. Mindezek arra utalnak, hogy a kockázatelkerülés legdrasztikusabb idõszakaiban minimális mértékben volt lehetséges devizakötvény-kibocsátás, s amikor a kockázatvállalási hajlandóság elérte azt a szintet, hogy a feltörekvõ piacok is ismét nemzetközi forrást tudtak bevonni, akkor a kibocsátási felár emelkedésében már nagyobb szerepet játszhatott a fejlett piaci államkötvények kiszorítási hatása, mint a kockázatkerülés mértékének alakulása. Összességében a Lehman-csõd utáni idõszakban a feltörekvõ piaci szuverén kötvények kibocsátási felára egyrészrõl konstans módon mintegy 8 bázisponttal nõtt, másrészrõl a kockázatosságtól függõen a referenciaországhoz viszonyított CDS-különbözet 2 százalékával emelkedett. KÖVETKEZTETÉSEK Elemzésünkben a Lehman-csõdöt követõ idõszak kötvénypiaci folyamait vizsgáltuk meg, elsõsorban a feltörekvõ szuverén kibocsátók aspektusából. 28 szeptemberét követõen a befektetõk állampapír-vásárlásaira egyrészrõl a drasztikusan lecsökkent kockázatvállalási hajlandóság, másrészrõl a fiskális gazdaságösztönzõ csomagok nyomán megemelkedett fejlett piaci államkötvény-kínálat gyakorolta a legnagyobb hatást. Ezen két tényezõ hatására a globális kötvénypiacokon látványos változások történtek a kibocsátók összetételét illetõen. A válság legsúlyosabb hónapjaiban a kötvénykibocsátásokat kiemelkedõ mértékben dominálták a fejlett országok, miközben a korábban legmagasabb részaránnyal bíró pénzügyi intézmények erõsen lecsökkent nettó kibocsátást tudtak végrehajtani. Miközben a finanszírozási igény mind a fejlett, mind a feltörekvõ országok esetében jelentõsen emelkedett, a keletközép-európai feltörekvõ országok államkötvény-kibocsátásai elsõsorban csak a kockázatvállalási hajlandóságban 29 tavaszán bekövetkezett fordulatot követõen tudtak érdemi keresletet vonzani a befektetõk részérõl. A feltörekvõ piacok számára a forrásbevonási lehetõségek drasztikus szûkülése a hazai devizában denominált állampapírok és a devizakötvények esetében egyaránt megmutatkozott. A piaci turbulenciák a hazai piacokon hozamemelkedésben, gyenge aukciós keresletben, sikertelen aukciókban, illetve alacsony kibocsátási mennyiségekben és az állampapírok rövid futamidõk felé való eltolódásában mutatkoztak meg. A nemzetközi kibocsátások tekintetében még erõteljesebben jelentkeztek a kedvezõtlen tendenciák: a válság legsúlyosabb hónapjaiban a feltörekvõ országok lényegében kiszorultak errõl a piacról. A problémák nem kerülték el a kevésbé fejlett eurozóna-tagországokat sem, ahol hasonló jellegû, de mértékét, súlyosságát tekintve nagyságrendileg kisebb mértékû piaci zavarok voltak tapasztalhatók. 29 márciusától a kockázatvállalási hajlandóság emelkedése nyomán a feltörekvõ állampapírpiacokon is érdemben javult a helyzet, a kelet-közép-európai szuverén kötvénypiacokon is élénkülés volt megfigyelhetõ. Ugyanakkor a finanszírozási forrásokért folytatott verseny intenzitásának tartós fennmaradására utalhat, hogy a feltörekvõ országok forrásköltsége az általuk kibocsátott állampapírok iránti érdemi kereslet mellett is egyértelmûen megemelkedett mind a saját korábbi felárhoz, mind a fejlett piaci kötvényekhez viszonyítva. 2 A CDS-ügyletekrõl és -piacról részletesen lásd Varga (29) leírását. MNB-SZEMLE 29. DECEMBER 21

10 MAGYAR NEMZETI BANK FELHASZNÁLT IRODALOM BABA, NAOHIKO, GADANECZ BLAISE AND PATRICK MCGUIRE (29): Highlights of international banking and financial market activity. In: BIS Quarterly Review, 29. szeptember. BIS QUARTERLY REVIEW (29): International banking and financial developments. BIS, 29. szeptember. BLOMMESTEIN, HANS J. AND ARZU GOK (29): OECD Sovereign Borrowing Outlook 29. OECD Financial Market Trends No. 96. Volume 29/1. DALLA, ISMAIL AND HEIKO HESS (29): Rapidly growing localcurrency bond markets offer a viable alternative funding source for emerging-market issuers. Elérhetõség: IIF (29): Capital Flows to Emerging Market Economies. 29. október. VARGA, LÓRÁNT (29): A magyar szuverén hitelkockázati felár alakulása a pénzügyi válság kitörése elõtt és után nemzetközi összehasonlításban. MNB-szemle, 29. július. FÜGGELÉK: A DEVIZAKÖTVÉNY- KIBOCSÁTÁSI FELÁRAK REGRESSZIÓS BECSLÉSE A szuverén devizakötvények kibocsátási felárának regressziós becslését OLS-módszerrel végeztük. A regressziós egyenletben a megfelelõ futamidejû referencia-államkötvény feletti hozamot becsültük a kibocsátó ország és a referenciaország CDS-szpred különbözete segítségével. A globális kockázatvállalási hajlandóságra a VIX-index és az EMBI Global kötvényfelár segítségével, a pénzügyi piacok likviditási feszültségeire a dollár illetve euro TED-szpredek segítségével kontrolláltunk. A kelet-közép-európai országok, illetve a tágabb feltörekvõ piacok és a periferiális eurozóna országok közötti különbségek kimutatásához dummy változókat alkalmaztunk. Az alábbi regressziós egyenletet becsültük: szpred i = α + β1 * CDSi + β 2 * VIX * EMBI + β 4 * TED + β 5* Dummy CEE / EM β + ε ahol szpred i az i-edik devizakötvény-kibocsátás megfelelõ futamidejû referencia-állampapírhoz (német Bund, amerikai T-bond stb.) viszonyított hozamfelárát, CDS i a kibocsátó ország és a referenciaország CDS-felárának különbözetét, VIX az S&P 5 index implikált volatilitását, EMBI az EMBI Global kötvényfelár értékét, TED a fejlett piaci 3 hónapos bankközi, illetve állampapír-piaci hozamok közötti különbözetet jelöli. A Dummy CEE/EM értéke 1, amennyiben kelet-közép-európai, illetve feltörekvõ ország a kibocsátó, egyébként. A vizsgálatba összesen 17 ország kibocsátásai kerültek be, a kelet-közép-európai régiós országok (Csehország, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) mellett további feltörekvõ piacok (Brazília, Dél-Afrika, Izrael, Törökország), illetve periferiális eurozóna-tagországok (Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország) nemzetközi kibocsátásait is bevontuk. A Lehman-csõd elõtti idõszak vizsgálata során a fenti országok 26. január 1. és 28. szeptember 15. között végrehajtott nemzetközi kötvénykibocsátásait vettük figyelembe. A mintában 47 kibocsátás szerepelt, az eredményeket a 3. táblázat tartalmazza. i 3. táblázat Becslési eredmények Lehman-csõd elõtti idõszak Konstans CDS-különbözet VIX EMBI TED dummy(em) dummy(cee) R 2 (adj) 24,7* 1,4* 1,74,11,44 12,96 8,93 (4,24) (17,73) ( 1,13) (,72) (,3) (1,19) (,96),87 A * jel a szignifikáns paramétereket jelöli, 95 százalékos szignifikanciaszint mellett. 4. táblázat Becslési eredmények Lehman-csõd utáni idõszak Konstans CDS-különbözet VIX EMBI TED dummy(em) dummy(cee) R 2 (adj) 5* 1,22*,32,15,1 54* 34 (2,98) (14,38) (-,9) (,7) (,3) (2,58) (1,66),86 A * jel a szignifikáns paramétereket jelöli, 95 százalékos szignifikanciaszint mellett. 22 MNB-SZEMLE 29. DECEMBER

11 SZUVERÉN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOK ALAKULÁSA A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBAN... A konstans tag és a CDS-különbözet értéke magasan (99 százalékos szint mellett is) szignifikáns, a többi változó együtthatójának szignifikanciáját viszont el kell vetnünk. A becslés magyarázó ereje kiemelkedõen magas, a kibocsátási felárat ebben az idõszakban lényegében a CDS-szpred értéke határozta meg. A Lehman-csõd utáni idõszak vizsgálata során a fent említett 17 ország 28. szeptember 16. és 29. október 1. közötti kötvénykibocsátásait vettük figyelembe. A minta elemszáma 4 volt, az eredményeket a 4. táblázat tartalmazza. A konstans tag és a CDS-különbözet mellett a feltörekvõ piaci dummy változó együtthatója is szignifikánssá vált. A régiós dummy változó önmagában szintén szignifikáns volt, az együtthatója értéke nagyságrendileg megegyezett a feltörekvõ piaci dummy változóéval. A Lehman-csõdöt követõ idõszakban a kelet-közép-európai régió több országa is az IMF, illetve más szupranacionális intézmények segítségére szorult. A nemzetközi segélycsomagok ezen országok számára lehetõvé tették a piaci finanszírozás mértékének csökkentését. A viszonylag biztos finanszírozási háttér, s a kötvénykibocsátásra való rászorultság hiánya befolyásolhatta a kibocsátási felárat is, ezért a nemzetközi segélycsomagok meglétére kontrollálva is elvégeztük a becslést. Két dummy változót alkalmaztunk, a dummy(imf1) készenléti hitelmegállapodás (stand-by arrangement) megléte esetén 1 (Magyarország, Románia), a dummy(imf2) értéke készenléti hitelmegállapodás vagy rugalmas hitelkeret (flexible credit line) megléte esetén 1 (Magyarország, Románia, Lengyelország), egyébként. A becslési eredményeket az 5. táblázat tartalmazza. Amint látható, az IMF segélycsomag megléte nem befolyásolta szignifikánsan a kibocsátási felárat, a változók beépítése nem változtatott a korábbi eredményeken. A kapcsolatok vizsgálata során többféle becslési specifikációt becsültünk, az eredményekben lényeges különbség nem mutatkozott, így a következtetéseinket ez érdemben nem befolyásolta. 5. táblázat Becslési eredmények Lehman-csõd utáni idõszak IMF dummyval Konstans CDS- VIX EMBI TED dummy(em) dummy(cee) dummy(imf1) dummy(imf2) R 2 (adj) különbözet 47,7 1,2* 4,91,31, ,7 18,6 (2,98) (14,37) ( 1,5) (1,35) (,67) (2,78) (1,57) ( 1,14) (,56) A * jel a szignifikáns paramétereket jelöli, 95 százalékos szignifikanciaszint mellett.,86 MNB-SZEMLE 29. DECEMBER 23

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR Jelentés az infláció alakulásáról 2005. február Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Missura Gábor 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN

Részletesebben

Rendkívüli hatósági intézkedések és tanulságaik a jelzálogpiaci válság kapcsán

Rendkívüli hatósági intézkedések és tanulságaik a jelzálogpiaci válság kapcsán MNB-tanulmányok 72. 2008 FISCHER ÉVA KÓCZÁN GERGELY Rendkívüli hatósági intézkedések és tanulságaik a jelzálogpiaci válság kapcsán Rendkívüli hatósági intézkedések és tanulságaik a jelzálogpiaci válság

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2008. április 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2008. április 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2008. április 15. Beszámoló az MNB 2008 elsõ negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu Tartalom

Részletesebben

A bankközi forintpiac Magyarországon

A bankközi forintpiac Magyarországon MNB MÛHELYTANULMÁNYOK GEREBEN ÁRON A bankközi forintpiac Magyarországon (az 1998 szeptembere és 1999 márciusa közötti idoszak néhány tanulsága) 20 A Mûhelytanulmányok sorozatában megjelenõ füzetek a szerzõk

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2009. március 6. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2001. évi LVIII

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2007. október 15. Beszámoló az MNB 2007 harmadik negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

QUAESTOR Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. 2015. február 5. www.q25.

QUAESTOR Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. 2015. február 5. www.q25. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások 2015. február 5. www.q25.hu Áttekintés Továbbra is úgy látjuk, ugyan inflációs oldalról adódna tér az MNB számára a kamatcsökkentésre, de sok a kockázat,

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 8. MÁJUS Jelentés az infláció alakulásáról 8. május Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 18 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN 119-9

Részletesebben

Összefoglaló. 2016. június 14.

Összefoglaló. 2016. június 14. 2016. június 14. Összefoglaló Kedd reggel közel 3 forinttal tartózkodik a 30 napos szintje alatt a hazai fizetőeszköz az euróhoz képest, a frankkal szemben 1 forinttal felette, míg a dollár ellenében 1

Részletesebben

Likvidek-e a magyar pénzügyi piacok? A deviza- és állampapír-piaci likviditás elméletben és gyakorlatban

Likvidek-e a magyar pénzügyi piacok? A deviza- és állampapír-piaci likviditás elméletben és gyakorlatban MNB-tanulmányok 44. 2005 CSÁVÁS CSABA ERHART SZILÁRD Likvidek-e a magyar pénzügyi piacok? A deviza- és állampapír-piaci likviditás elméletben és gyakorlatban Csávás Csaba Erhart Szilárd Likvidek-e a magyar

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

A forint kamatswappiac jellemzõi és a swapszpredek mozgatórugói

A forint kamatswappiac jellemzõi és a swapszpredek mozgatórugói MNB-tanulmányok 64. 2007 CSÁVÁS CSABA VARGA LÓRÁNT BALOGH CSABA A forint kamatswappiac jellemzõi és a swapszpredek mozgatórugói A forint kamatswappiac jellemzõi és a swapszpredek mozgatórugói 2007. augusztus

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS. JÚNIUS -I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja:. július 1. 1 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 1. évi LVIII tv.). (1) az árstabilitás

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 1

2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 1 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 1 84 HITELINTÉZETI SZEMLE FARKAS RICHÁRD MOSOLYGÓ ZSUZSA PÁLES JUDIT A TÕKEINDEXÁLT ÁLLAMKÖTVÉNY JELLEMZÕI, NEMZETKÖZI HELYZETE ÉS HAZAI TAPASZTALATAI * A tõkeindexált

Részletesebben

Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények

Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények 2015. február Háttéranyag a Monetáris Tanács 2015. február 24-i ülésének rövidített jegyzőkönyvéhez 1 Közzététel időpontja: 2015. március 11. 14 óra A Makrogazdasági

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 81 MOSOLYGÓ ZSUZSA LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ A közgazdasági elméletek egyik alapvetõ témája a lakossági megtakarítások vizsgálata.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja. 2014. április 2015. március

A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja. 2014. április 2015. március A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja 2014. április 2015. március A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja 2014. április 2015. március Jelen elemzést a Magyar Nemzeti Bank Jegybanki

Részletesebben

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1 Horváth Dániel Kuti zsolt ligeti Imre: Megbízható kockázati mutató maradt-e a CDs-felár? Az európai fedezetlen CDs-szabályozás hatása a régiós országok piaci folyamataira* Cikkünkben az Európai Unió 212-es,

Részletesebben

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1 BEVEZETÉS Az Kormányzótanácsa rendszeres közgazdasági és monetáris elemzése alapján 2011. június 9-i ülésén nem változtatott az irányadó kamatokon. A 2011. május 5-i ülés óta napvilágot látott információk

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. szeptember 12. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi

Részletesebben

Bankközi pénzpiacok fejlődésének trendjei

Bankközi pénzpiacok fejlődésének trendjei Balogh Csaba Gábriel Péter Bankközi pénzpiacok fejlődésének trendjei 2003. augusztus A Magyar Nemzeti Bank az Európai Központi Bank gyakorlatát követve nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a pénzpiacok elemzésére.

Részletesebben

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról Az elmúlt időszakban beérkező információk a makrogazdasági környezet javulásáról tanúskodnak Magyarországon. Elsősorban a gazdaság finanszírozási

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december

hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december K&H megtakarítási cél - október rés 2015. ember Befektetési stratégia Az alap célja, hogy egy

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Noha az utóbbi hónapokban a világgazdaság egészének növekedési kilátásai nem javultak érdemben, az európai

Részletesebben

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Pulay Gyula Máté János Németh Ildikó Zelei Andrásné Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 2010. november

JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 2010. november JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 21. november JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 21. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

KONDRÁT ZSOLT WENHARDT TAMÁS

KONDRÁT ZSOLT WENHARDT TAMÁS KONDRÁT ZSOLT WENHARDT TAMÁS MAGYARORSZÁG HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ KONVERGENCIAKRITÉRIUMAINAK TELJESÍTÉSÉBEN 2003 VÉGÉN A Mûhelytanulmányok sorozatban megjelenô

Részletesebben

Hitelezési folyamatok. 2016. május

Hitelezési folyamatok. 2016. május Hitelezési folyamatok 1. május Hitelezési folyamatok 1. május Hitelezési folyamatok (1. május) Az elemzést készítette: Bálint Máté, Fellner Zita (Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság) A kiadványt jóváhagyta:

Részletesebben

Tartalom. A hét ábrája

Tartalom. A hét ábrája 1 Tartalom A hét ábrája: Megugrott a hazai infláció A hét dióhéjban Amire a jövő héten figyelünk Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelőrejelzések Táblázatos eseménynaptár a következő hétre A

Részletesebben

A PÉNZÜGYI CSOPORTOK KOCKÁZATA ÉS SZABÁLYOZÁSUK I.

A PÉNZÜGYI CSOPORTOK KOCKÁZATA ÉS SZABÁLYOZÁSUK I. 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1 HORVÁTH EDIT SZOMBATI ANIKÓ A PÉNZÜGYI CSOPORTOK KOCKÁZATA ÉS SZABÁLYOZÁSUK I. A pénzügyi konglomerátumok térnyerése az elmúlt évtizedben rendkívül látványos volt. Az egyelõre

Részletesebben

Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának nemzetközi tapasztalatai és hazai lehetőségei

Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának nemzetközi tapasztalatai és hazai lehetőségei Krekó Judit Balogh Csaba Lehmann Kristóf Mátrai Róbert Pulai György Vonnák Balázs Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának nemzetközi tapasztalatai és hazai lehetőségei MNB-TaNuLMáNyoK 100.

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés 2015. december Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. ÁPRILIS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. május 15. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

szerda, 2016. január 13.

szerda, 2016. január 13. szerda, 2016. január 13. Emelkedtek a tőzsdemutatók Amerikában és Európában is. Az európai indexek 4 napos lejtmenet után zártak ismét pluszban. Tovább esett az olajár tegnap; rövid ideig 30 dollár alá

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

kedd, 2014. augusztus 26. Vezetői összefoglaló

kedd, 2014. augusztus 26. Vezetői összefoglaló kedd, 2014. augusztus 26. Vezetői összefoglaló A nyugat-európai tőzsdék jelentős pluszokat értek el hétfőn, és a tengerentúlon is jól teljesítettek a fő részvényindexek. Hétfőn szűk sávban mozgott a forint

Részletesebben

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. május (408 427. o.) KISS GERGELY VADAS GÁBOR A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban A lakáspiac a monetáris politika alakításának egyre fontosabb tényezõje

Részletesebben

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében 292 HAVI MONITOR 2016. február A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében A GDP növekedése a IV. negyedévben a KSH előzetes adatai szerint a vártnál nagyobb, 3,2 százalék volt, melyhez jelentősen

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

Molnár Zoltán: A bankközi forintlikviditásról mit mutat az MNB új likviditási prognózisa?*

Molnár Zoltán: A bankközi forintlikviditásról mit mutat az MNB új likviditási prognózisa?* Molnár Zoltán: A bankközi forintlikviditásról mit mutat az MNB új likviditási prognózisa?* A Monetáris Tanács 21. szeptember 6-i döntése alapján az MNB megkezdte forintlikviditási előrejelzésének publikálását.

Részletesebben

NAPI JELENTÉS. Női aktivitás alakulása (15-74 év) 2012. szeptember 26. szerda. Magyarország. Jelentősen bővült a nők aktivitása.

NAPI JELENTÉS. Női aktivitás alakulása (15-74 év) 2012. szeptember 26. szerda. Magyarország. Jelentősen bővült a nők aktivitása. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERVKOORDINÁCIÓS ÁLLAMTITKÁRSÁG GAZDASÁGTERVEZÉSI FŐOSZTÁLY NAPI JELENTÉS 2012. szeptember 26. szerda Magyarország Jelentősen bővült a nők aktivitása 51,0 Női aktivitás alakulása

Részletesebben

péntek, 2014. február 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. február 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. február 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai tőzsdéket borús hangulatú kereskedés jellemezte csütörtökön, az amerikai részvényindexek pozitív tartományban zártak. A forint változó

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

szerda, 2014. február 19. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. február 19. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. február 19. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a tengerentúli tőzsdék, a londoni FTSE 100 továbbra is jól teljesít A forint euróval szembeni árfolyama a kamatvágás hírére a 310-es árfolyamszint

Részletesebben

Komáromi András: A külsõ forrásbevonás szerkezete: Kell-e félnünk az adóssággal való finanszírozástól?

Komáromi András: A külsõ forrásbevonás szerkezete: Kell-e félnünk az adóssággal való finanszírozástól? Komáromi András: A külsõ forrásbevonás szerkezete: Kell-e félnünk az adóssággal való finanszírozástól? Magyarország külsõ egyensúlyi mutatói 2007-ben nagymértékben javultak. Ezzel párhuzamosan azonban

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2008.

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2008. Raiffeisen Ingatlan Alap Féléves jelentés 2008. I. A Raiffeisen Ingatlan Alap (RAIA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Ingatlan Alap Lajstrom száma: 1211-04 Alapkezelő neve: Raiffeisen Befektetési

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2009. december

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

2012. szeptember 3. Tényleg itt a QEánaán?

2012. szeptember 3. Tényleg itt a QEánaán? Tényleg itt a QEánaán? Bernanke ezúttal nem okozott csalódást a piacoknak, várakozásunknál több utalást tett a Federal Reserve monetáris expanzió újabb, harmadik felvonására (QE3). A piacok a felfokozott

Részletesebben

Egészségügyi monitor. 2015. február

Egészségügyi monitor. 2015. február Egészségügyi monitor 2015. február Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Sipos Júlia szerkesztette. A felhasznált adatbázisok 2015. február 5-én zárultak le. Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 Az

Részletesebben

Összefoglaló. 2016. június 16.

Összefoglaló. 2016. június 16. 2016. június 16. Összefoglaló Vegyesen teljesített szerdán a forint a vezető devizákkal szemben, az euróhoz viszonyítva 314 forintig emelkedett az árfolyama. A BUX 10,3 milliárd forintos átlag körüli forgalom

Részletesebben

Az NHP harmadik szakasza deviza pillérének háttere

Az NHP harmadik szakasza deviza pillérének háttere Az NHP harmadik szakasza deviza pillérének háttere AZ EXPORTŐR KKV-K GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE ÉS A DEVIZAHITELEZÉS SZEREPE 2 AZ NHP HARMADIK SZAKASZA DEVIZA PILLÉRÉNEK HÁTTERE Az exporttevékenység a növekedés

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

JeLenTés a pénzügyi stabilitásról 2012. április

JeLenTés a pénzügyi stabilitásról 2012. április JeLenTés a pénzügyi stabilitásról 1. április JeLenTés a pénzügyi stabilitásról 1. április Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 1 Budapest, Szabadság tér 9. www.mnb.hu ISSN 1-3

Részletesebben

Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása

Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása A jegybanki eredmény alakulását egyrészt az MNB mandátumából fakadóan az árstabilitást, valamint a pénzügyi stabilitást célzó és a gazdasági

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30.

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30. 2007-01 2007-07 2008-01 2008-07 2009-01 2009-07 2010-01 2010-07 2011-01 2011-07 2012-01 2012-07 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-05 nemzetközi makrogazdasági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen érhetı el: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index MAKROGAZDASÁGI ÖSSZEFOGLALÓ MAGYARORSZÁG

Részletesebben

KOCKÁZATI JELENTÉS 2013/I.

KOCKÁZATI JELENTÉS 2013/I. KOCKÁZATI JELENTÉS 213/I. 213. június 213. június Kockázati jelentés A Felügyelet a törvényben meghatározott szervezetek és személyek, a pénzügyi piacok és a pénzügyi közvetítőrendszer működéséről félévente

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében

Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. március (244 260. o.) VISZT ERZSÉBET ADLER JUDIT Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében A fejlettségi szintek alakulása,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft.

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft. ELEMZÉS A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, 2008. április 1 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. A létszámtrendek

Részletesebben

szerda, 2014. június 4. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. június 4. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. június 4. Vezetői összefoglaló Tegnap a vezető nemzetközi tőzsdék veszteséggel zárták a tőzsdei kereskedést. Az euró/forint kurzus a 305-ös szint fölé gyengült a romló nemzetközi hangulat

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Bond Derivatív Kötvény Részalap (továbbiakban az Alap ) mellékelt

Részletesebben

Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009. Budapest, 2010. január 5.

Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009. Budapest, 2010. január 5. Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009 Budapest, 2010. január 5. Globális trendek Lendületvesztés, korrekció, exit stratégia 2009 során minden hangulatindikátor

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

csütörtök, 2015. november 5. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. november 5. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. november 5. Vezetői összefoglaló A nemzetközi indexek vegyesen zártak a szerdai nap végén, Amerikában mindhárom index pirosban fejezte be a napot, míg Európában a német index esett 1 százalékkal,

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen érhetı el: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Bár az MNB decemberben lassított

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 09 A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar- Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése a 2010. évi folyamatokról,

Részletesebben

hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló Negatív tartományban zártak az amerikai és európai börzék. 30 dollár alatt az olaj hordónkénti ára. Hétfő reggel enyhe gyengüléssel indította a napot a forint

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Equilor Prognózis 2010. november. FEDezékbe: újabb pénzözön!

Equilor Prognózis 2010. november. FEDezékbe: újabb pénzözön! FEDezékbe: újabb pénzözön! FEDezékbe: újabb pénzözön! Bevezetô Az amerikai jegybank (Fed) Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) következô rendes november 3-i ülésén a piaci várakozás szerint a pénznyomda felújításáról

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

péntek, 2015. január 9. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. január 9. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. január 9. Vezetői összefoglaló Kiváló teljesítményt nyújtottak a vezető nyugat-európai tőzsdék, pluszban zárt Amerika is. Ma reggelre a forint jelentősen erősödött a vezető nemzetközi devizákkal

Részletesebben