Equilor Prognózis november. FEDezékbe: újabb pénzözön!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Equilor Prognózis 2010. november. FEDezékbe: újabb pénzözön!"

Átírás

1 FEDezékbe: újabb pénzözön!

2 FEDezékbe: újabb pénzözön! Bevezetô Az amerikai jegybank (Fed) Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) következô rendes november 3-i ülésén a piaci várakozás szerint a pénznyomda felújításáról tesz bejelentést (QE2). A kormányzati retorika mellett az is erre enged következtetni, hogy a Fed tagok az elmúlt hónapokban hasonló tartalmú kijelentéseket tettek és nagyobb egységet mutattak a kérdésben. Quantitative Easing, Senior, élt 2008 november-2010 március Quantitative Easing, junior, élt 2010 november (?) - Az év eleji víziókhoz képest a nyári hónapok hoztak éles váltást a Fed retorikájában, ami az újabb pénznyomtatás (QE2) eljövetelérôl szóló várakozásokat táplálta. Ben Bernanke a Fed elnöke augusztusban két ízben adott jelzést arra nézve, hogy a jegybanki mérlegfôösszege mégsem biztos, hogy csökkeni fog, mint ahogy arról még márciusban szó volt (akkor még az átmeneti beavatkozások leépítésérôl szólt a fáma). Augusztus 10-én jelentette be az amerikai jegybank, hogy a jelzálog fedezeti kötvények különbözô fajtáinak (mortgage-backed securities, MBS) lejáratakor befolyó összeget visszaforgatja hosszú lejáratú államkötvényekbe, hogy a hosszú oldali hozamokat csökkentse, amivel párhuzamosan a jelzálog kamatokat is alacsonyan tudja tartani, hogy így ösztönözze a lakossági hitelezést és vele a gazdaság újraindítását. Vagyis a mérlegfôösszegének rekordra duzzasztott szintjét megtartja, amihez hangsúlyozottan pro-aktív lépéseket tesz, ami alatt azt értjük, hogy a Fed piaci tranzakciókon keresztül tudja elérni a mérlegfôösszegének szinten tartását, hiszen a korábbi forgatókönyv szerint a lejáratokkal párhuzamosan mérlegfôösszege és a rendszerben keringô pénzmennyiség automatikusan csökkent volna. Ennél is konkrétabban fogalmazott a jegybankelnök az augusztus 27-i Jackson Hole-i beszédében, ahol már a mérleg további növelésének lehetôségét lebbentette meg, ha azt a gazdasági folyamatok indokolttá tennék. Gyakorlatilag erre az augusztusi beszédre" jött a szeptemberi ülés, aminek említett jegyzôkönyve szerint Bernanke elképzeléseit vállszélességgel támogatja a FOMC több tagja. A várakozásokat még befolyásolhatja a legfrissebb hír, hogy október 29-én, pénteken tartotta a Fed az intézményi vásárlókkal a negyedévente esedékes piaci felülvizsgálatát, amivel egy idôben publikálta a Kereskedelmi Minisztérium a harmadik negyedéves amerikai GDP adatokat. Utóbbi indikátor hozta az elemzôk által várt 2%-os növekedést az elôzô évhez képest, így az talán nem befolyásolja a várakozásokat. A kötvényvásárlás felújítását egyébként már szinte tényként kezelik a piacon, legfeljebb annak méretérôl és szakaszolásáról és persze a piaci lecsapódásról vannak találgatások. Ahhoz, hogy mi is eligazodhassunk ebben a történetben, tekintsük át elôször, hogy mi volt az, amit a Fed a válság enyhítése céljából az utóbbi másfélkét évben végrehajtott. 2

3 A válság A válság 2007 nyári kitörését követô másfél évben a legradikálisabb jegybanki fegyver bevetését határozta el a FOMC, azaz, hogy olyan mélyre vágta a rövid idôtávra vonatkozó kamatokat, amilyenre csak lehet, hogy a kiszáradt hitelpiacba életet leheljen. A jelzálogfedezetû pénzügyi eszközök értéktelenségétôl való félelem és a csôdkockázatok megugrása miatt ugyanis a nagyobb bankok nem voltak hajlandóak hitelezni egymásnak, mert attól féltek, hogy nem látják viszont a pénzüket, ami gyakorlatilag likviditási problémákat eredményezett. Ez azt jelentette, hogy szeptember 13-a és december 17-e között 5.25%-ról %-ra ereszkedett le az amerikai egynapos kamatláb. A befektetôi bizalom mégsem állt helyre, és a likviditáscsapdából sem sikerült kikerülni, mivel szeptember 15-én a Lehman Brothers csôdöt jelentett, ami miatt a bankok továbbra sem voltak hajlandóak pénzt kihelyezni egymáshoz és ügyfeleikhez sem. USA Alapkamat (%-ban) A likviditási helyzet javítása érdekében a Fed 2008 novemberében arról döntött, hogy a bankközi piac megmerevedéséért felelôs toxikus (jelzálogfedezetû) eszközök kivezetése céljából ezen értékpapírok esetében vevôként lép be a piacra és saját mérlegében helyezi el ezeket, méghozzá rekord gyorsasággal. A Fed hetente közzétett mérlegadataiból kiolvasható, hogy a Lehman csôdöt megelôzô héten, szeptember 4-én a Fed mérlege pontosan milliárd dollár volt (gyakorlatilag 2005 óta ezen a szinten állt a teljes eszközállomány), míg annak az évnek a végére, december 29-ére a mérleg 2,241 milliárd dollárra, vagyis a mostani méretének közelébe duzzadt. Azóta csak kisebb ingadozások mutatkoznak a Fed mérlegfôösszegében. A korábbi kötvényvásárlási program hivatalos márciusi végét követôen érte el a csúcsát ez a mutató: ez májusban 2,334 milliárd dolláron állt. Október utolsó napjaiban 2,288 milliárd az eszközállomány. A FED mérlegének és összetevôinek változása

4 QE1 hatása A felduzzasztás, vagyis a pénzpumpa elsô változatának (QE1) java 2008 novemberére esett, ezért ezzel a kezdôidôponttal érdemes megvizsgálni, hogy az azt követô idôszakban a Fed mérleg bôvülésének milyen piaci hatása volt. Az elsôdleges hatás a dollárpiacon és az ingatlanhitel piacon jelentkezett, utóbbi esetében több mint négy évtizedes mélybe rántva a jelzálogkamatokat, de a lakossági bizalom hiánya miatt mégsem állt talpra a jelzáloghitelezés (a lakásvásárlóknak szánt egyszeri adókedvezmények is csak átmeneti pozitív korrekciót eredményezett ebben a szegmensben). A dollár 2008 novembere és 2009 novembere között értékének több mint 12%-át veszítette el, az euróval szembeni keresztárfolyam 1.26-os szintrôl 1.50 fölött is járt 2009 végén. EUR/USD A pénzpumpának nevezett QE1 impulzust vitt a Lehman összedôléstôl szenvedô értékpapír piacokra, nagymértékû megugrást eredményezett a dollárban jegyzett termékek árában (kivéve a nyersolajét, amelynek esetében éppen 2008 nyarán robbant szét a korábbi árbuborék), de például az arany 45%-ot drágult ez idô alatt. A részvénypiacokon is komoly emelkedések rajzolódtak ki, átlagosan 30-40%-kal kapaszkodtak felfelé a mutatók. A jó hangulat a kötvénypiacokat sem hagyta érintetlenül, a 10 éves amerikai állampapír árfolyama 17% körüli emelkedést könyvelhetett el ebben az idôszakban. Tôkepiac A különbözô kockázatú eszközosztályok esetében azt az eredmény hozta, hogy több termék esetében árrobbanás alakult ki sôt, néhány instrumentum esetében már-már buborékok jelei mutatkoznak. Ezek esetleges kidurranása nagyban függ a Fed mérlegének további változásától és az ahhoz kapcsolódó vízióktól. Ez az egyik tétje a szerdai bejelentésnek. S&P 500 4

5 Reálgazdaság A piaci lecsapódás mellett ugyanakkor a program reálgazdasági hatásai felemásak lettek, hiszen a gazdasági és pénzügyi stimulusok kifutásával részben visszaestek a fôbb makrogazdasági mutatók. A legfontosabbak esetében, így a személyes fogyasztások vagy a foglalkoztatás terén még mindig nem bontakozott ki a pozitív fordulat. Ebbôl a szempontból is döntô fontosságú a Fed november 3-i ülése, ugyanis a jegybank új növekedési, inflációs és munkaerô piaci prognózisát is közli, ráadásul azt hosszú távra, 2013-ig szólóan teszi. (Bár ezek megbízhatósága továbbra is kérdéses). USA Munkanélküliségi ráta (szezonálisan kiigazított) A pénznyomda elsô körben (QE1) nem igazolta a hozzáfûzött reményeket, ezért a kezdeti találgatások az eredeti állapotba történô visszarendezôdésérôl - amit a kilépési stratégiával" aposztrofálhatunk - véget ért idén tavasszal. Azóta pedig a QE felelevenítésérôl szóló várakozásokat táplálták a piaci szereplôk. Mi történt a QE1 elején? A kilépési stratégia Az elsô szakaszban a szereplôk azt találgatták, hogy a Fed mikor kezdi kiszívni azt az extra pénzmennyiséget, amit 2008 novemberében a kötvényvásárlásokon keresztül pumpált a rendszerbe, és amelynek szövôdményeként az eszközárak is visszakúsztak, egyes esetekben a Lehman Brothers bedôlését megelôzôen látott szintekig. Ezzel egy idôben fokozódott a várakozás a monetáris szigorítás kezdetérôl is, hiszen a nemzetközi likviditási csatornák olajozottabbá válása miatt már kevésbé volt szükség az amerikai jegybank zéró közeli kamatszintjére. A Fed nevében Bernanke is többször nyilatkozott arról, hogy a jegybanki mérlegnek mielôbb vissza kell állnia a válság elôtti 1,000 milliárd dolláros érték alá. Sôt, februárban a kereskedelmi bankoknak nyújtott rövidlejáratú kamatlábat 25 bázisponttal meg is emelte a jegybank, amit akkor sokan a kilépési stratégia megkezdéseként értelmeztek és arra számítottak, hogy további monetáris szigorításra kerül majd sor a kezdetben bimbózó gazdasági növekedési adatok láttán. 5

6 A monetáris szigorítás eshetôsége lelassította a piaci ralit, fôleg a részvénypiacokon volt érezhetô a 2009 tele, 2010 tavasza folyamán egy lehûlés, amit erôsített az is, hogy a világgazdaságot fenyegetô válság ekkor új fejezetéhez, az eurózóna megreccsenéséhez ért. Ekkor fordult meg a szélirány a dollár piacon is, és a mégsem olyan biztonságos euróban utazó befektetôk gyorsan visszaszálltak a zöldhasúba, az EURUSD ezt követôen az 1.20-as szint alá is benézett. Dollár index A piaci mozgásokra válaszul a válság kiújulásával kapcsolatos félelmek is megjelentek a Fed jegyzôkönyveiben. Elôször a rekord alacsony kamatszint tartóssá válásával és ennek hangsúlyozásával vette kezdetét a kilépési stratégia feladása, amely késôbb tovább lazult és újabb pénznyomda alapjait rakta le. Mi történt a QE1 végét követôen? Újabb stimulus jöhet Az eurótérséget érintô adósságválságok tovagyûrûzésétôl tartva a Fed arról döntött, hogy elhalasztja a rendkívül laza monetáris kondíciók szigorítását. Az említett augusztus eleji döntés (a jelzálogkötvényekbôl az államkötvényekbe történô átcsatornázás) a kötvénypiacon hozamcsökkenéshez vezetett, például a 10 éves referenciahozam esetében az április eleji 4%-ról október elejére 2.5% alá esett. A rövid futamidejû állampapíroknál még látványosabb volt a hozamesés, mert a befektetôk arra számítottak, hogy a Fed kötvényvásárlásai erre a szegmensre összpontosulnak. Az ôsszel ismét fokozódtak a várakozások a pénznyomdával kapcsolatban, aminek hatására valamennyi fôbb amerikai tôzsdeindex új lokális csúcsot állított be (az S&P 1,180-on, míg a Dow Jones 11,000 pont fölött). Ezzel párhuzamosan az amerikai kötvényhozamok rekord alacsony szintre estek. Közben, a befektetôk által inflációs fedezéknek tekintett eszközök, fôleg a nemesfémek árfolyama is meglódult. Az arany szeptember és október között tucatszor állított be új historikus értéket, 6

7 Azt mondhatjuk, hogy míg a reálgazdaságban továbbra sem egyértelmû, hogy a kilábalás önjáróvá vált volna, sôt, inkább azok a félelmek erôsödtek, amelyek szerint az állami köldökzsinórok nélkül újabb visszaesésekre kerülhet sor. Ez egy erôs kiábrándulással fenyeget, ami válaszút elé állítja a Fedet is hiszen, vagy kipukkasztja az eszközbuborékokat, amellyel rövid távon az amerikai gazdaság talpra állását veszélyezteti, vagy továbbfûti a spekulatív befektetéseket, viszont ezzel túlfeszítheti a húrt: egy sokkal nagyobb rombolást és magasabb inflációt eredményezhet a jövôben, amit ha elvész a kontrol nagyon nehéz lehet kezelni. A kérdés úgy is megfogalmazható, hogy mitôl tart jobban a Fed: a deflációs csapdától, vagy az infláció elszabadulásától. Ma úgy tûnik, az elôbbi okoz nagyobb fejfájást Amerikában. Globális hatás A pénzcsapok megnyitásával nem csak Amerikát áraszthatja el a könnyûpénz, hanem az globális irányt vehet és jó eséllyel olyan befektetéseket keres, amelyek nagy hozammal kecsegtetnek, de nagyobb rizikóval is járnak, hiszen azt a befektetôk szívesebben vállalják az ingyen pénz terhére. Ettôl tartanak azok az országok, ahol a gazdaság túlfûtöttsége miatt nem fenntartható hozamszintek alakultak ki, ezért kénytelenek valamilyen akadályt gördíteni a beáramló spekulatív tôkemozgások elé, mert azok buborékképzôdéssel fenyegethetik ezeket a régiókat. Ennek a veszélynek leginkább kitett országok a távol-keleti feltörekvô gazdaságok, fôleg Dél-Korea és Kína, illetve India és Latin-Amerikában Brazília. A tôkemozgások várható hatásaként jelentôs árfolyam emelkedések, és a devizapárok elmozdulása várható ezekben az országokban sôt, adott esetben inflációs nyomás is kialakulhat, ezért többük éles kritikával él a Fed politikáját illetôen és tôkekontroll bevezetését helyezte kilátásba. Mit jelenthet be a Fed és ennek mi lehet a hatása? A piaci víziók azt taglalják, hogy a rendkívüli monetáris kondíciók még meddig maradnak életben. A Fed mérlege jelenleg mintegy 2,288 milliárd dollár, aminek kicsivel kevesebb, mint a felét teszi ki a három nagy jelzáloghitelezôtôl származó (Freddie Mac, Fannie Mae és a Federal Home Loan Bank) állami kézbe került MBS eszközök. Ez a tétel mintegy 1,065 milliárd dolláros portfóliót képvisel a mérlegen belül és két csomagból - a Term Asset-backed Securities Loan Facility-bôl (itt fôleg a gépjármû-, hitelkártya- és diákhitelhez kötôdô értékpapírokat gyûjtötték) illetve a TALF-ból (ahol a kereskedelmi célú ingatlanokra felvett hitelek vannak) áll. A maradék hányad gyakorlatilag államkötvényekben nyugszik, fôleg hosszú, 10 éves lejáratokon. Futamidô Mint említettük, a nyár óta már megkezdôdött a fontosabb eszközökben az új program (QE2) beárazódása: a hosszú lejáratú kötvények esetében azonban a kezdeti mozgásokat követôen ahol a szereplôk többsége nem számít a FED kötvényvásárlására hozamemelkedés kezdôdött, a 30 éves futamidejû amerikai államkötvény hozama már majdnem 4% körüli szintre kúszott vissza. 7

8 Mivel a Fedtôl azt várják a befektetôk, hogy a 10 évesnél rövidebb futamidejû kötvényekbôl fog elsôsorban vásárolni, így a programba kerülô kötvények lejárata 5-10 év között szóródhat. Alapvetôen három forgatókönyvvel számolunk, amelyek a bejelentés kimenetelére vonatkoznak. Alapforgatókönyv Az alapforgatókönyvünk szerint a Fed ugyan úgy, mint a QE1 esetében meghatározza elôre a kötvényprogramra fordított pénzkeretet, amelynek aggregát összege legalább 500 milliárd dollár lesz. Erre a mennyiségre abból következtethetünk, hogy a piaci kommentárok döntô többsége ezt az értéket tartalmazta. Ennek a forgatókönyvnek az esetében a legnehezebb kiszámítani a piaci reakciót, hiszen egy ekkora méretû csomagra már számítanak a befektetôk, és gyakorlatilag ezzel kalkulálva hozták meg az augusztus-szeptemberi periódusban a befektetési stratégiájukat. Mivel a QE1 mintegy 1,400-1,500 milliárdos keretétôl ez jócskán elmarad, és a novemberi nyomott árfolyamszintekhez képest sokkal magasabb lokális csúcsokon tartózkodnak most a fontosabb eszközök árai, ezért egy QE1-hez hasonló kimenetelû ralira az alapforgatókönyv esetében nem számítunk. Sôt, inkább csalódást kelthet az 500 milliárd dolláros vétel, amire a részvénypiaci és nyersanyag árak eséssel, a dollár pedig átmeneti erôsödéssel reagálhat. Rugalmas program A második forgatókönyv esetében azzal kalkulálhatunk, hogy az alapforgatókönyvéhez hasonló méretû csomagot fordít kötvényvásárlásra a jegybank, de ennek végösszegét nem árulja el, sôt elképzelhetô, hogy a saját döntéshozatali mechanizmusában is nyitva hagyja a célra fordítható összeg keretét. Vagyis eseti jelleggel, a havi kamatülések során dôl el, hogy a gazdaság adott szükségletei mellett milyen kötvénytranzakciókat hajthat végre akár vehet, de akár el is adhat, ha szükségét látja. Havi bontásban így legfeljebb milliárd dolláros mûveletekig terjedhet egyegy vételi csomag, ami jelen ismereteink szerint 5-6 hónapig futhat, tehát milliárd dolláros keretet takarhat. Ez esetben is nehéz megítélni a piaci reakciót, de gyakorlatilag ez a bejelentés önmagában hûtheti a várakozásokat, ami kisebb kiábrándulást kelthet a piaci eszközökben az utóbbi idôszak felfokozott találgatásai után (egyes elemzések 2,000-4,000 milliárd dolláros csomagot prognosztizáltak). Pozitív piaci kimenetele abban az esetben lehet a rugalmas reagálású vásárlásnak, ha ezzel egy idôben a makrogazdasági prognózisában borúsabb képet festene a Fed a következô idôszakra, hiszen ez esetben a piaci szereplôk továbbra is arra számíthatnak, hogy elnyúló lesz a stimulus. Vagyis feje tetejére állt a világ, hiszen az utóbbi idôszakban a részvénypiaci befektetôk hangulatát szinte kizárólag a pénzmennyiség változásáról szóló hírek befolyásolták, míg a reálgazdasági folyamatok csak ennek széljegyzeteként jelentek meg. Gyakorlatilag ez esetben az eddigi mechanizmusok a felfokozott várakozás és azok folytatólagos menedzselésének elnyúlására számítunk. A piac irányát egy ilyen rugalmas mechanizmus esetén nem csak a Fed szabná meg, hanem a reálgazdasági kilátásokkal kapcsolatos befektetôi hangulat is, amire nagyban fog hatni a keddi amerikai idôközi választás kimenetele, hiszen eldôl, hogy mekkora mozgástere marad a gazdaság menedzselésére a demokrata párti kormánytöbbségnek. 8

9 November 2, USA: Idôközi választások A piaci hangulatot a héten nem csak a Fed kötvényprogramjával kapcsolatos bejelentés fogja megmozgatni. Jó eséllyel hatni fog a keddi amerikai idôközi választások eredménye is, ahol az elôzetes felmérések azt jelzik, hogy a kormányzó Demokrata Párt komoly veszteségeket lehet kénytelen elkönyvelni. A képviselôházban szinte biztos, és rossz esetben a Szentárusban is elveszíthetik a többségüket. (A 435 fôs képviselôház összes mandátumáról, míg a 100 szenátusi hely közül 37-rôl szavaznak). Bár a törvényhozáson az elnök felüláll, így Barack Obama joga továbbra is a végsôszó kimondása minden kérdésben, de kezdeményezô szerepét elveszítheti egy jelentôsebb vereség esetén, és George Bush, elôzô amerikai elnök sorsára juthat, aki idôközi választási veresége miatt vált az amerikai politikai zsargonban béna kacsának nevezett passzív elnökké. Ez negatív meglepetést kelthet a piacokon, hiszen egy mozgásterében korlátozott elnök lehetôségei gazdaságélénkítés és adóprogramok esetében is sokkal szûkebbek. Túlreagálás A harmadik forgatókönyv esetében számítunk arra, hogy az eddigi túlszaladás ellenére további löketet adhat a Fed bejelentése amennyiben legalább 1,000 milliárd dolláros program beindításáról szólna, akár ennek is rugalmasan nyitva hagyva a végét. Ebben az esetben nôhet a felfelé irányuló nyomás a részvény és nyersanyagárakra, a rövid oldali hozamok tovább eshetnek, ami annak függvényében tekinthetô rendkívülinek, hogy korábban negatív hozamú kötvényaukciót is tartották az USAban. Ez az árváltozással indexált Tips kötvények esetében alakult ki, amire akkora volt a kereslet, hogy egyébként is húzóerôt fejthet ki a fix kuponú instrumentumok esetében, és jól persze jelzi, hogy a QE2 beárazásával párhuzamosan az inflációs félelem is megjelent a befektetôk között. Az árfolyamháború fogságában A pénznyomtatás az utóbbi hónapok éles árfolyam politikai vitájához egy újabb érvként szolgálhat az USA kereskedelmi partnerei számára, akik ugyanolyan manipulációnak minôsíthetik a pénzmennyiség növelését, mint amilyen elítélô címkét a képviselôház igyekszik Kínára aggasztani. Vagyis a Fed döntése áttételesen politikai feszültségeket kelthet az USA és a világ legnagyobb exportáló gazdaságai között, akik válaszként feszélyezettség érzése nélkül folytathatják devizáik mesterséges gyengítését. A dollár gyengülése miatt ezért elképzelhetô, hogy a fontosabb kereskedelmi partnerek is kénytelenek lesznek belemennie a versenybe és inflációs veszélytôl nem tartva több jegybank is a Fedet követve növelheti a pénzmennyiséget. Fôleg a Bank of England és a Bank of Japan esetében állhat fenn ez a veszély. Utóbbi most jelentette be, hogy a hó elején eldöntött 5,000 milliárd jenes kötvényprogramjába gyenge besorolású vállalati papírokat is bevesz. Egyébként november 4-én dönt a BoE, majd másnap a BoJ. Nem látni pontosan, hogy a pénzmennyiség gyors megugrása milyen folyamatokat indít be a világgazdaságban, fôleg ha a pénz továbbra is limit nélkül áramlik a legkockázatosabb szegmensekbe is. A globális inflációs kockázatok bizonyosan emelkedni fognak a jövôben. Ráadásul a gazdaságélénkítésre devizaárfolyamok tologatáson keresztül is sor kerül, amely a globális gazdaságok kölcsönös érdeksérelmével jár, ezért vélhetôen politikai színezetet is kapnak majd ezek a lépések a jövôben. 9

10 Kapcsolat Elemzési kapcsolattartó Equilor Elemzés Belföldi részvény desk Állampapír / Kötvény desk Nemzetközi részvény desk Derívatív desk Vagyonkezelés Front Office , , , / Kiadó Equilor befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Tel: , Fax: Lezárva: november 2. FONTOS FIGYELMEZTETÉS JELEN BEFEKTETÉSI HIRDETÉSNEK MINÔSÜL ÉS NEM A BEFEKTETÉSI FÜG- GETLENSÉGÉNEK ELÔMOZDÍTÁSÁT CÉLZÓ JOGI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELÔEN KÉSZÜLT, EGYÚTTAL NEM VONATKOZIK RÁ A BEFEKTETÉSI TERJESZTÉSÉT, KÖZ- ZÉTÉTELÉT MEGELÔZÔ ÜGYLETKÖTÉSRE VONATKOZÓ TILALOM. JELEN DOKUMENTUM SEM ÖNMAGÁBAN, SEM RÉSZBEN NEM KÉPEZ AJÁNLATOT, VAGY FELHÍVÁST SEMMILYEN TÔKEPIACI INSTRUMENTUM JEGYZÉSÉRE, VAGY MEGVÁSÁRLÁSÁRA, ÉS SEM MAGA A DOKUMENTUM, SEM ANNAK BÁRMELY TARTALMA NEM TEKINTHETÔ SEMMILYEN SZERZÔDÉSKÖTÉSRE, VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA TÖRTÉNÔ ÖSZTÖN- ZÉSKÉNT. A DOKUMENTUM, VAGY ANNAK TARTALMÁNAK ILYEN FELHASZNÁLÁSÁBÓL, ILLETVE AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BÁRMELY MÁS MÓDON KELETKEZÔ ESETLEGES VESZTE- SÉGEKÉRT AZ EQUILOR ZRT. FELELÔSSÉGET NEM VÁLLAL. A DOKUMENTUMBAN FOGLALT INFORMÁCIÓK TÖBB, KÜLÖNBÖZÔ FORRÁSBÓL SZÁR- MAZNAK, ÉS AZ EQUILOR NEM GARANTÁLJA AZOK PONTOSSÁGÁT, VAGY TELJESSÉGÉT. EZEN INFORMÁCIÓK FRISSÍTÉSE, VAGY A JELEN DOKUMENTUMBAN TÁRGYALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNÔ TANÁCSADÁS NEM TARTOZIK AZ EQUILOR FELADATAI KÖZÉ. AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÜGYFELEI AZ BEN SZEREPLÔ BEFEKTETÉSI TERMÉKEK ÉS SZÁRMAZTATOTT INSTRUMENTUMOK TEKINTETÉBEN POZÍCI- ÓKKAL RENDELKEZHETNEK, MELYEK AZ TÔL FÜGGETLENÜL BÁRMIKOR MEGVÁL- TOZHATNAK. MIELÔTT BÁRMILYEN BEFEKTETÉSI INSTRUMENTUMBAN POZÍCIÓT VÁLLAL, FELTÉTLENÜL GYÔZÔDJÖN MEG, HOGY MEGÉRTETTE A PIAC MÛKÖDÉSÉT ÉS KOCKÁZATÁT, S AZ TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELEL SAJÁT BEFEKTETÉSI CÉLJAINAK ÉS ELVÁRÁSAINAK Equilor Befektetési Zrt. -

2012. szeptember 3. Tényleg itt a QEánaán?

2012. szeptember 3. Tényleg itt a QEánaán? Tényleg itt a QEánaán? Bernanke ezúttal nem okozott csalódást a piacoknak, várakozásunknál több utalást tett a Federal Reserve monetáris expanzió újabb, harmadik felvonására (QE3). A piacok a felfokozott

Részletesebben

QUAESTOR Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. 2015. február 5. www.q25.

QUAESTOR Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. 2015. február 5. www.q25. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások 2015. február 5. www.q25.hu Áttekintés Továbbra is úgy látjuk, ugyan inflációs oldalról adódna tér az MNB számára a kamatcsökkentésre, de sok a kockázat,

Részletesebben

Tartalom. A hét ábrája

Tartalom. A hét ábrája 1 Tartalom A hét ábrája: Megugrott a hazai infláció A hét dióhéjban Amire a jövő héten figyelünk Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelőrejelzések Táblázatos eseménynaptár a következő hétre A

Részletesebben

Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának nemzetközi tapasztalatai és hazai lehetőségei

Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának nemzetközi tapasztalatai és hazai lehetőségei Krekó Judit Balogh Csaba Lehmann Kristóf Mátrai Róbert Pulai György Vonnák Balázs Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának nemzetközi tapasztalatai és hazai lehetőségei MNB-TaNuLMáNyoK 100.

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014.

Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. I. A Raiffeisen EURO Likviditási Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen EURO Likviditási Alap Lajstrom száma: 1111-372 Alapkezelő

Részletesebben

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére HAVI JELENTÉS Október EQUILOR ALAPKEZELŐ Zrt. A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére 2015. november 10. 1. Tőkepiaci környezet 1.1 Nemzetközi Részvénypiacok 2015 októbere soha nem látott

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A nap eleji pánik a nap végére szép lassan elmúlt a magyar tızsdén, és az egész napos emelkedés eredményeként pluszban tudott zárni a BUX. Az irányadó index 0,8 százalékkal 14

Részletesebben

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP Megszunesi jelentes november 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu Tartalom I Általá os i for á iók 3 II Az éves jele tés

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

Kiss M. Norbert Mák István: Szuverén kötvénykibocsátások alakulása a kelet-középeurópai régióban a Lehman-csõd óta*

Kiss M. Norbert Mák István: Szuverén kötvénykibocsátások alakulása a kelet-középeurópai régióban a Lehman-csõd óta* Kiss M. Norbert Mák István: Szuverén kötvénykibocsátások alakulása a kelet-középeurópai régióban a Lehman-csõd óta* Cikkünk a 28 29-es pénzügyi és gazdasági válság magyar és más feltörekvõ piaci állampapír-kibocsátásokra

Részletesebben

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA A Fed kamatdöntő ülését megelőző aggodalmak miatt csökkenéssel indult a kereskedés szeptember harmadik hetében, ugyanakkor a gyenge makroadatok amelyek mérsékelték

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. szeptember 12. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi

Részletesebben

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA Az augusztus második felében elindult részvénypiaci mélyrepülésből nem sikerült talpra állni, a potenciális amerikai kamatemelés, és a kínai gazdaság lassulása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EKB KAMATDÖNTÉS: KIVÁRÁSRA BERENDEZKEDVE

TARTALOMJEGYZÉK EKB KAMATDÖNTÉS: KIVÁRÁSRA BERENDEZKEDVE CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK A hét témája: EKB kamatdöntés egy lépés vissza Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelőrejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövő hétre EKB KAMATDÖNTÉS: KIVÁRÁSRA BERENDEZKEDVE

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Bond Derivatív Kötvény Részalap (továbbiakban az Alap ) mellékelt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

NAPI JELENTÉS. Női aktivitás alakulása (15-74 év) 2012. szeptember 26. szerda. Magyarország. Jelentősen bővült a nők aktivitása.

NAPI JELENTÉS. Női aktivitás alakulása (15-74 év) 2012. szeptember 26. szerda. Magyarország. Jelentősen bővült a nők aktivitása. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERVKOORDINÁCIÓS ÁLLAMTITKÁRSÁG GAZDASÁGTERVEZÉSI FŐOSZTÁLY NAPI JELENTÉS 2012. szeptember 26. szerda Magyarország Jelentősen bővült a nők aktivitása 51,0 Női aktivitás alakulása

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. D E C E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

Itt a végtörlesztők újabb rémálma, a kamatcsapda

Itt a végtörlesztők újabb rémálma, a kamatcsapda 5 Itt a végtörlesztők újabb rémálma, a kamatcsapda Ha a magyar gazdaság helyzete tartósan rosszabbra fordul, akkor rögzített árfolyamon sem érdemes forinthitelből végtörleszteni, mert az árfolyam csapdánál

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR Jelentés az infláció alakulásáról 2005. február Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Missura Gábor 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN

Részletesebben

Állampapírpiac. 2003. február. havi tájékoztató

Állampapírpiac. 2003. február. havi tájékoztató Állampapírpiac 23. február havi tájékoztató a z állampapírhozamok februárban jelentôsen mérséklôdtek a rövid oldalon a pénzpiaci folyamatok hatására, a hozamgörbe másik végén nem történt jelentôs elmozdulás.

Részletesebben

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés a 2013.05.01-2013.05.31 időszakra 1054 Bp. Akadémia u. 6. alapok.raiffeisen.hu Alap Adatok Az Alap indulása 1999.01.20. Alapkezelő Al-alapkezelő Letétkezelő

Részletesebben

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA Amilyen gyengén indult az októberi hónap, olyan erős lett a vége, hogy a hónap utolsó napjára a Dow és az S&P 500 index is új történelmi csúcsra kapaszkodott.

Részletesebben

Makrogazdaság ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP. 2016.I. negyedév

Makrogazdaság ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP. 2016.I. negyedév ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2016.I. negyedév Makrogazdaság Magyarország Magyarország nemzetközi devizatartaléka jelentősen, több mint 4 milliárd euróval 27,55 milliárd euróra csökkent

Részletesebben

hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló Pénteken pozitív hangulat uralkodott a világ tőzsdéin, hétfőn fordulat következett be Kínában a negatív makrogazdasági adatok miatt. Vegyesen teljesített a

Részletesebben

Rendkívüli hatósági intézkedések és tanulságaik a jelzálogpiaci válság kapcsán

Rendkívüli hatósági intézkedések és tanulságaik a jelzálogpiaci válság kapcsán MNB-tanulmányok 72. 2008 FISCHER ÉVA KÓCZÁN GERGELY Rendkívüli hatósági intézkedések és tanulságaik a jelzálogpiaci válság kapcsán Rendkívüli hatósági intézkedések és tanulságaik a jelzálogpiaci válság

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. április 28. május 4. 18. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. május 5.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. április 28. május 4. 18. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. május 5. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. április 28. május 4. 18. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Ukrajnában

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Pulay Gyula Máté János Németh Ildikó Zelei Andrásné Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan

Részletesebben

Hitelezési folyamatok. 2016. május

Hitelezési folyamatok. 2016. május Hitelezési folyamatok 1. május Hitelezési folyamatok 1. május Hitelezési folyamatok (1. május) Az elemzést készítette: Bálint Máté, Fellner Zita (Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság) A kiadványt jóváhagyta:

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2007. október 15. Beszámoló az MNB 2007 harmadik negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban az

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 81 MOSOLYGÓ ZSUZSA LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ A közgazdasági elméletek egyik alapvetõ témája a lakossági megtakarítások vizsgálata.

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Lakásügyeink különszám Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 4. szám, 2011. augusztus www.otpbank.hu Mentôöv az adósoknak Mi az az Otthonvédelmi Akcióterv? Futamidô hosszabbítás, törlesztéscsökkentés

Részletesebben

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő QUAESTOR 7 Piaci előretekintő 2013. június 10. Mi várható a héten? Ismét erőre kaphatnak a piacok Az előttünk álló héten kitarthat a kedvező hangulat a nemzetközi részvénypiacokon. A múlt pénteki átfogó

Részletesebben

EUR/USD - vétel. Belépési pont: piaci Kiszállási pont: 1,25 Stop-loss: 1,139

EUR/USD - vétel. Belépési pont: piaci Kiszállási pont: 1,25 Stop-loss: 1,139 EUR/USD - vétel Belépési pont: piaci Kiszállási pont: 1,25 Stop-loss: 1,139 deviza Régóta oldalazott már abban a bázisban a devizapár, amelyből sikerült az elmúlt napokban kitörnie. A grafikon szerint

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30.

hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. cib befektetési alapok CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Pénzpiaci Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Tôkevédett Alapok

Részletesebben

Összefoglaló. 2016. május 20.

Összefoglaló. 2016. május 20. 2016. május 20. Összefoglaló Péntek reggel mindhárom vezető devizával szemben stagnálás közeli állapotban tartózkodik a hazai fizetőeszköz a tegnapi szintjéhez viszonyítva. A BUX továbbra is lejtmenetben

Részletesebben

A bankközi forintpiac Magyarországon

A bankközi forintpiac Magyarországon MNB MÛHELYTANULMÁNYOK GEREBEN ÁRON A bankközi forintpiac Magyarországon (az 1998 szeptembere és 1999 márciusa közötti idoszak néhány tanulsága) 20 A Mûhelytanulmányok sorozatában megjelenõ füzetek a szerzõk

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A nap elején a hétvégi Gyurcsánybejelentés hatására óvatosan indult a kereskedés, az OTP részvénye például 2 százalék feletti mínusszal 1800 forint környékén kezdte a napot, a

Részletesebben

Arany short pozíció nyitása

Arany short pozíció nyitása Arany short pozíció nyitása nyersanyag Belépési pont: Piaci ár Kiszállási pont: 1.430 Stop-loss: 1.590 Meredek csökkenő trendben esik az arany árfolyama hónapok óta. Egy fontos támaszhoz, 1.555 dollárhoz

Részletesebben

Monetáris politika Magyarországon

Monetáris politika Magyarországon Monetáris politika Magyarországon Monetáris politika Magyarországon 2006. augusztus Monetáris politika Magyarországon Harmadik kiadás Szerkesztette: Horváth Ágnes Készítették: Balogh Csaba (4. fejezet),

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2014 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1 BEVEZETÉS Az Kormányzótanácsa rendszeres közgazdasági és monetáris elemzése alapján 2011. június 9-i ülésén nem változtatott az irányadó kamatokon. A 2011. május 5-i ülés óta napvilágot látott információk

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE 2013. Cg.: 05-02-000282 2 Bevezetés Már hagyomány nálunk, hogy egyes idén is esedékes tisztújítás előtti beszámoló nemcsak az elmúlt esztendőt, hanem

Részletesebben

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb. K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.hu K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír

Részletesebben

szerda, 2016. január 13.

szerda, 2016. január 13. szerda, 2016. január 13. Emelkedtek a tőzsdemutatók Amerikában és Európában is. Az európai indexek 4 napos lejtmenet után zártak ismét pluszban. Tovább esett az olajár tegnap; rövid ideig 30 dollár alá

Részletesebben

hírlevél CIB befektetési alapok 2011. III. negyedév ôsz Lezárva: 2011. szeptember 30.

hírlevél CIB befektetési alapok 2011. III. negyedév ôsz Lezárva: 2011. szeptember 30. hírlevél CIB befektetési alapok 2011. III. negyedév ôsz Lezárva: 2011. szeptember 30. cib befektetési alapok CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Pénzpiaci Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Tôkevédett Alapok

Részletesebben

Tartalom. A hét ábrája

Tartalom. A hét ábrája 1 Tartalom A hét ábrája: Olajban úszik a világ A hét dióhéjban Amire a jövő héten figyelünk Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelőrejelzések Táblázatos eseménynaptár a következő hétre A hét ábrája

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI MAKROGAZDASÁGI ÉS PIACI KILÁTÁSOK 2014 VILÁGGAZDASÁG. Folytatódó, de lassú kilábalás régi és új kockázatokkal

GLOBÁLIS ÉS HAZAI MAKROGAZDASÁGI ÉS PIACI KILÁTÁSOK 2014 VILÁGGAZDASÁG. Folytatódó, de lassú kilábalás régi és új kockázatokkal GLOBÁLIS ÉS HAZAI MAKROGAZDASÁGI ÉS PIACI KILÁTÁSOK 2014 VILÁGGAZDASÁG Folytatódó, de lassú kilábalás régi és új kockázatokkal 2013-ban a világgazdaságban folytatódott a fokozatos, lassú kilábalás, a növekedési

Részletesebben

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32. FÉLÉVES JELENTÉS 2010. Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű,

Részletesebben

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3 A jelen

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló Negatív tartományban zártak az amerikai és európai börzék. 30 dollár alatt az olaj hordónkénti ára. Hétfő reggel enyhe gyengüléssel indította a napot a forint

Részletesebben

A currency war lehetséges kialakulása

A currency war lehetséges kialakulása A currency war lehetséges kialakulása Portfolio.hu Klub 2013 Március 25 Pápa Levente Deviza- és kamatstratéga OTP Bank Elemzési Központ 1 A válságra jelentős monetáris lazítással (is) válaszolt a fejlett

Részletesebben

Molnár Zoltán: A bankközi forintlikviditásról mit mutat az MNB új likviditási prognózisa?*

Molnár Zoltán: A bankközi forintlikviditásról mit mutat az MNB új likviditási prognózisa?* Molnár Zoltán: A bankközi forintlikviditásról mit mutat az MNB új likviditási prognózisa?* A Monetáris Tanács 21. szeptember 6-i döntése alapján az MNB megkezdte forintlikviditási előrejelzésének publikálását.

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december

hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december K&H megtakarítási cél - október rés 2015. ember Befektetési stratégia Az alap célja, hogy egy

Részletesebben

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30.

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30. 2007-01 2007-07 2008-01 2008-07 2009-01 2009-07 2010-01 2010-07 2011-01 2011-07 2012-01 2012-07 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-05 nemzetközi makrogazdasági

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. július 14-20. 29. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. július 21.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. július 14-20. 29. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. július 21. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. július 14-2. 29. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Ukrajna és Oroszország

Részletesebben

péntek, 2016. január 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2016. január 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2016. január 22. Vezetői összefoglaló Csütörtökön pozitív hangulat uralkodott a tőzsdéken. Tovább folytatódó monetáris lazításra utaló nyilatkozatot tett az EKB. Erősen emelkedtek az olajárak.

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Pénzügytan 3. A monetáris rendszer működése. Homolya Dániel KRE-ÁJK Közgazdasági Tanszék

Károli Gáspár Református Egyetem Pénzügytan 3. A monetáris rendszer működése. Homolya Dániel KRE-ÁJK Közgazdasági Tanszék Károli Gáspár Református Egyetem Pénzügytan 3. A monetáris rendszer működése Homolya Dániel KRE-ÁJK Közgazdasági Tanszék *Pulay Gyula korábbi előadását felhasználva 2015. november 7. 1 Miről lesz ma szó?

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

A felügyelt szektorok működése és kockázatai

A felügyelt szektorok működése és kockázatai A felügyelt szektorok működése és kockázatai 2008. október 1 Tartalom 1. Összefoglaló 3 2. Kockázati körkép, 2008 7 2.1. Makrogazdasági környezet 7 2.2. A pénzügyi szektor fő kockázatai 14 3. A pénzügyi

Részletesebben

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés 2015. december Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2007 Konszolidált éves jelentés A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

Válaszolunk. Az Eszmecserén nem jutott időnk minden SMS-ben feltett kérdésre válaszolni, ezért ebben a formában válaszoljuk meg felmerült kérdéseiket.

Válaszolunk. Az Eszmecserén nem jutott időnk minden SMS-ben feltett kérdésre válaszolni, ezért ebben a formában válaszoljuk meg felmerült kérdéseiket. Válaszolunk Az Eszmecserén nem jutott időnk minden SMS-ben feltett kérdésre válaszolni, ezért ebben a formában válaszoljuk meg felmerült kérdéseiket. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel az esemény zártkörű

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja. 2014. április 2015. március

A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja. 2014. április 2015. március A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja 2014. április 2015. március A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja 2014. április 2015. március Jelen elemzést a Magyar Nemzeti Bank Jegybanki

Részletesebben

A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1054 Budapest, Báthory u. 4. www.quaestor.hu A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP 2015. I. féléves jelentése 1. Alapinformációk 2015.06.30 Nettó eszközérték 1 373

Részletesebben

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy nem tıkevédett, 3 éves futamidejő, feltételesen visszahívható EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet a Citigroup Funding

Részletesebben

FHB Lakásárindex 2015. II. negyedév

FHB Lakásárindex 2015. II. negyedév FHB Lakásárindex 2015. II. FHB Lakásárindex Folytatódott az áremelkedés Az FHB Lakásárindex 2015. II. ében 184,2-re emelkedett az év eleji 179,36-ról, így 2015 I. éhez képest az árak nominálisan 2,7 százalékkal,

Részletesebben

A MONETÁRIS POLITIKA A NAGY VÁLSÁGTÓL AZ INGATAG PÉNZPIACOKIG

A MONETÁRIS POLITIKA A NAGY VÁLSÁGTÓL AZ INGATAG PÉNZPIACOKIG 2004. HARMADIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 1 CSIKÓS-NAGY BÉLA A MONETÁRIS POLITIKA A NAGY VÁLSÁGTÓL AZ INGATAG PÉNZPIACOKIG Az MTA Doktori Tanácsa 2004. október 26-án nyilvános vitára bocsátotta Tarafás Imre MTA

Részletesebben

Allianz Életprogramok 2015. 2015. Január

Allianz Életprogramok 2015. 2015. Január Allianz Életprogramok 2015. 2015. Január - Allianz Életprogramok 2015. Január Árfolyamgarantált Állampapír eszközalap Alapadatok: Indulás napja: 2005. június 1. Típusa: pénzpiaci Rövidített neve: ÁGA Benchmark:

Részletesebben

ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése

ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

UNIQA Befektetési hírlevél. 2015. október

UNIQA Befektetési hírlevél. 2015. október UNIQA Befektetési hírlevél 5. október Aktuális trendek Figyelünk az IMF-re? Tartalom Aktuális trendek Tőkepiaci körkép 3 Vagyonkezelési stratégiák Menedzselt ok 5 Eszközalapjaink hozamai 6 UNIQA Biztosító

Részletesebben

BPForex Piaci iránytű különleges kiadás. 1. Az elmúlt 2 hónap történései röviden

BPForex Piaci iránytű különleges kiadás. 1. Az elmúlt 2 hónap történései röviden BPForex Piaci iránytű különleges kiadás 1. Az elmúlt 2 hónap történései röviden... 1 2. Az elmúlt 2 hónap iránytűiben leírt meglátásaink értékelése... 2 3. A trend modell alapján lezárt és még nyitott

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009. Budapest, 2010. január 5.

Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009. Budapest, 2010. január 5. Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009 Budapest, 2010. január 5. Globális trendek Lendületvesztés, korrekció, exit stratégia 2009 során minden hangulatindikátor

Részletesebben

szerda, 2014. május 28. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. május 28. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. május 28. Vezetői összefoglaló Pozitív makrohírek következtében az összes vezető részvényindex erősödött. Az euró/forint kurzus a 303-as szint fölé gyengült vissza kedden. A BUX 9,1 milliárd

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. május (408 427. o.) KISS GERGELY VADAS GÁBOR A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban A lakáspiac a monetáris politika alakításának egyre fontosabb tényezõje

Részletesebben