STRATÉGIA. bevezetés a vizuális kommunikációba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRATÉGIA. bevezetés a vizuális kommunikációba"

Átírás

1 44 bevezetés a vizuális kommunikációba FENT / Estefelé a szûk utcácskákat és kis tereket elárasztják a maszkok és a surrogó köpenyek. A kereskedelem és persze a fantázia teljes gôzzel beindul. Búcsú a hústól! A helyszín egy Szt. Márk tér melletti kicsi és szerény iroda Velencében, ahol nagy a sürgés-forgás. Éppen karnevál van, és Pierangelo Federici kommunikációs és marketingigazgató ebben a pillanatban öntötte rá a kávéját azokra az információs anyagokra, amelyeket az érdeklôdô újságíróknak, szponzoroknak és turistáknak készült adni. Folyamatosan csörög a telefon, Pierangelo ideges. Ô a karnevál marketingmenedzsere, nagy a felelôssége. Sürgôsen le kell pakolnia íróasztalát, hiszen bármelyik pillanatban betoppanhat a tervezôgrafikus mappáival és vázlataival. A karnevál (latin carne vale = búcsú a hústól; értsd: böjt) a nagyböjt elôtti ünnep, melyet Velencében a 11. századtól ünnepelnek. A 18. század végén a szokás kihalt (valószínûleg Napóleon tiltotta be), de 1979-ben újjáéledt. Ekkor elkezdtek ismét kosztümöket varrni, maszkokat hordani és commedia dell arte darabokat elô - adni. A velenceiek a karnevállal történelmük egy lebilincselô korszakát idézik fel, amikor maszkabálokat rendeztek a tereken és a csatornák szabdalta szûk utcákon, s az álarc takarásában bármi megtörténhetett. Nem volt nehéz kihasználni a karnevál lehetôségeit mondja Pierangelo. Mi, azaz a város, s fôleg a turistairodák, gyorsan felismertük, hogy ez nagyszerû alkalom a város reklámozására. Elônye fôképp az, hogy az év legalacsonyabb látogatottságú hónapjában is turistákat tudunk idevonzani. A február ugyanis az a hónap, amikor az utcák, a sikátorok és a boltok kasszái általában üresen konganak. STRATÉGIA Ahhoz, hogy egy cég berobbanjon a piacra, stratégiai gondolkodásra van szüksége, azaz tudatában kell lennie, hogy jelenbeli döntései és cselekedetei hogyan fogják meghatározni a cég jövôbeli sikerét. A cégvezetôknek elôször ki kell dolgozniuk egy általános kommunikációs stratégiát, s csak utána tudnak hozzákezdeni érvrendszerük kialakításához, valamint az üzenetüket felépítô szövegek és képek megírásához és kiválogatásához. Az általános stratégia része a küldetés megfogalmazása, a marketingterv, a márkapítés, a kommunikációs feltételek és a kommunikációs terv.

2 172 bevezetés a vizuális kommunikációba FENT / A CD-borítók mindig komoly kihívást jelentenek a tervezôknek, de az Intro gra fi - kai stúdiónak sikerült élettel megtöltenie a Razorlight zenekar számára készült négyzetes borítót (balra), míg a Circuit73 designja mely a the beeps számára készült a lemez kör alakjában rejlô lehetôségeket aknázza ki. A városközpontban elhelyezett óriásplakátok felülete ugyan ha - tal mas, sok ember mégsem veszi ôket észre. Legkönnyebben úgy ellenôrizhetjük, hogy a plakát üzenete képes-e elérni a közönséghez, ha mobiltelefonnal lefényképezzük a készülô látványtervet, majd kinyújtott karral magunk elé tartjuk a telefont. Ha ki tudjuk venni, mi van a képen, akkor az utcai plakáton is mûködni fog a dolog. Üzenet Egy maratoni futásról szóló könyv logikusan fekvô formátumú, míg az Eiffel-toronyról szóló ismertetô valószínûleg álló. Gyakran azért érdemes különleges, szokatlan formátumot választanunk, mivel ez jobban illik a mondanivalóhoz. Például az egész oldalas hirdetés megszokott dolog egy napilapban, sokkal kreatívabb viszont, ha egy oldalpárból csak fél-féloldalnyit használunk fel (Rómeó a bal oldalon, Júlia a jobbon). Költségek A költségvetés korlátai is segíthetnek a formátum kiválasztásában. Egy 28 oldalas brosúra nyilvánvalóan többe kerül, mint egy 8 oldalas, mivel a szerkesztôi munka, a képek és illusztrációk költsége és a papírszükséglet arányosan nagyobb. Terjesztés A brosúrákat gyakran postai úton kell eljuttatni a leendô vásárlókhoz, ezért a terjesztési költségek, a postaköltség szempontjából nagyon fontos a kiadvány súlya és mérete. Legolcsóbban valószínûleg az interneten keresztül lehet széles közönséget megszólítani. SZABVÁNYOS VAGY EGYEDI A reklámszakmában könnyû kiválasztani a formátumot, mivel a hirdetési árlistából azonnal kiderül, melyik méretet tudja a hirdetô megfizetni. Könyvek és nyomtatott anyagok esetében két lehetôség közül le - het választani: Szabványos formátum Egyedi formátum Szabványos formátum A nyomtatott anyagok legelterjedtebb formátuma az A-sorozat, melyet számos országban használnak, fôként Európában. Az A4-es lap félbehajtásával megkapjuk az A5-ös formátumot, ha pedig ezt is megfelezzük, A6-os lapot kapunk. Az A-sorozat arányai eltérnek az aranymetszeti aránytól, emiatt olyan könyvek esetében, melyekben a szöveg egyetlen hasábba tördelt, nem tartják szerencsésnek ezt a formátumot. A hasáb ugyanis túl széles lesz, ha teljes szélességében kihasználják az oldalt. Újságokhoz, brosúrákhoz és termékismertetôkhöz viszont ideális az A-sorozat, mert lehetôvé teszi a szöveg több hasábba rendezését és a képek változatos elhelyezését. Egyedi formátum Nem muszáj a szabványos formátumokhoz ragaszkodni, ha az izgalmas, szokatlan mondanivaló különleges méretet kíván. A könyvkiadásban számos egyedi formátumot használnak, me - lyek saját jogon szinte már szabványossá váltak. A puhafedelû könyveket például gyakran nyomtatják mm-es méretben. Ez a tetszetôs és praktikus formátum olvashatóság és a sorok hossza szempontjából is megfelelô. A mm-es méretet is gyakran használják ez közel áll az aranymetszeti arányhoz és olvasóbarát. SZEDÉSTÜKÖR A szedéstükör az a terület az oldalon, amelyet a szöveg és a képek elfoglalnak, vagyis a margókon belüli terület. Ha a tervezô keskenyebb egységekre osztja fel a szedéstükröt, hasábokról beszélünk. Sok tényezô játszik szerepet abban, hogy a tervezô hogyan határozza meg a szedéstükör helyét. Milyen a képek és a szöveg aránya? Könnyed, szellôs benyomást, vagy épp ellenkezôleg, súlyos, zsúfolt

3 208 bevezetés a vizuális kommunikációba FENT / A vállalatok folyamatosan jeleket küldenek a külvilágba. Ezek között vannak, amelyek erôsítik az arculatot, így arra ösztönzik a vásárlókat, hogy megvegyék a termékeiket. Más jelek hatására viszont a fogyasztók igyekeznek örökre elfelejteni a vállalat nevét: például miután találkoztak egy ittas alkalmazottjukkal. Soha többé Be van rúgva, és láthatóan komoly nehézséget okoz neki, hogy a kasszánál kipakoljon a kosarából a szalagra. Aztán lever pár doboz sört, és egy örökkévalóságig tart neki, míg felveszi. Mögötte a hosszú sorban a vásárlók egyre idegesebbek, ôk csupán be szeretnének vásárolni a hétvégére, és mielôbb mennének haza. Mindegyikük látja a férfi kabátján a feliratot: Villám Szállítmányozási Kft. Magukban mindannyian ugyanarra a következtetésre jutnak: ha valaha el szeretnének szállíttatni valamit, biztos, hogy nem ôket fogják hívni. VÁLLALATI ARCULAT A termelés nem csupán a javak elôállításáról szól, hanem ugyanenynyire a kommunikációról is. Az is a kommunikáció része, ha egy cég valamelyik harmadik világbeli országban gyermekeket dolgoztat, és ez kiderül. Minden döntésnek vannak kommunikációs aspektusai, mivel az egyes döntések következményei megfigyelhetôk. Errôl szól a pillangóhatás elmélete, amely szerint, ha egy pillangó meglibbenti a szárnyát a világ egyik felén, az akár vihart is okozhat a másikon. Ez az elmélet azon a nézeten alapul, hogy egy rendszer minden tényezôje kapcsolatban áll az összes többivel, így hatással van a környezetére. Egy vállalatnak a külvilág felé mindig hibátlannak, következetesnek és bizalomkeltônek kell mutatkoznia. A küldött jeleknek egysége seknek kell lenniük, és ez az egységesség a vállalat megjelenése az egyik legfontosabb tényezô egy márka felépítésében. Olyannyira, hogy a a vizuális jelek összességét saját névvel illették: arculat. Az arculat nem csupán arra való, hogy rövid távon támogassa a cég által kínált javak és szolgáltatások értékesítését, hanem egyben a hosszú távú mûködés záloga is. Ezért is fontos, hogy az összes, arculattal kapcsolatos elem ezer szállal kötôdjön a háttérben lévô vállalathoz. Az arculat szerepét a következôkben foglalhatjuk össze: Világossá teszi a vállalat céljait, és bemutatja a vállalati kultúrát. Egységes és pozitív képet mutat a vállalatról. Erôsíti a kifelé és befelé irányuló szolidaritás érzését.

4 A céges arculat kialakításakor számos irányelvet kell átgondolni és megvitatni, ugyanis a vezetôség elképzeléseit három fontos té ma - körben is össze kell hangolni, és abban is konszenzusra kell jutni, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz a jelenben és a jövôben: Identitás mi is ez a vállalat. Jövôkép mik a terveink a jövôre nézve. Arculat milyennek szeretnénk láttatni magunkat. Identitás Minden vállalat legbelsô lényege az identitása, a lelke. Ez alapulhat egy történeten vagy egy értékrenden, mely gyakran a vállalat alapítása körüli idôkbe repít vissza minket. A vállalatra jellemzô szokások nevezhetjük vállalati kultúrának is sokszor olyan közös értékeket jelentenek, mint a szertartások (szokásos éves focimeccs vagy kirándulás), jelképek használata (csíkos nyakkendô), a nyelvezet (ami mindig kulturált), a zene (mivel a vezérigazgató szereti a Queent) és a színek (sárga póló). A vezetôségnek észre kell vennie, ha a vállalat identitása megváltozik, és meg kell próbálnia felderíteni az okokat. Az okok közt lehet egy új vezetôség megválasztása vagy akár az is, ha az alkalmazottak körében túl nagy a fluktuáció. Jövôkép A jövôkép mutatja meg a dolgozóknak és a külvilágnak, hogy a cég hová szeretne eljutni a jövôben, és milyen termékeket kíván elôállítani. A jövôkép igen gyakran fellengzôs: utópisztikus célokat fogalmaz meg, ami nemcsak az alkalmazottakat zavarja, de a jövôkép és a valóság közti szakadékot is szélesíti. A jövôképet minél konkrétabban kell megfogalmazni, hiszen a jövô nem egyszerûen csak hever valahol, és várja, hogy végre megtörténjen azt itt és most kell kialakítani. Arculat A vállalat külvilág felé mutatott arculatának az identitáson és a jövôképen kell nyugodnia. Azonban jól kell megválasztani azt is, hogy mit akarunk megmutatni magunkból. Természetes, hogy szívesen kommunikáljuk a termékek jellemzôit vagy azt, hogy mindig a minôség javítására törekszünk. A nemek közti egyenlôtlenség problémája és a belsô konfliktusok viszont jobb, ha a kapukon belül maradnak (és mielôbb megoldjuk ôket). AZ ARCULAT HÁROM ÖSSZETEVŐJE Ha egy vállalat kommunikálni szeretné az arculatát, legegyszerûbb, ha reklámidôt vesz a tömegmédiában, így lehetôsége nyílik arra, hogy a kívánt üzenetet eljuttassa a fogyasztókhoz. Egy cég azonban egyszerre rengeteg módon bocsát ki jeleket a környezetébe, ezért nagyon fontos, hogy ezek az üzenetek azonos irányba haladjanak, és egymást erôsítsék. Egy vállalat arculatát általában a következô három összetevô egységeként határozzák meg: Emberi összetevô Környezeti összetevô Vizuális összetevô Emberi összetevô Minden vállalatnak számtalan nagykövete van, akik akarva-akaratlanul képviselik munkaadójukat. Felveszik a telefont, ügyfelekkel találkoznak, kiszolgálják a vásárlókat, elmagyarázzák egy szolgáltatás lényegét, esetleg titkokat fednek fel a vacsoraasztalnál. A vállalat vezetôinek az az érdeke, hogy minden alkalmazott megfelelô képet mutasson a cégrôl. A belsô marketing, a dolgozókról való gondoskodás és a tréningek segítségével el kell magyarázniuk az alkalmazottaknak a cég céljait és lehetôségeit. Ezzel mo - ti válhatják beosztottaikat, és rámutathatnak, milyen fontosak az ô egyéni erôfeszítéseik is, amelyek hosszú távon befolyásolják az eredményességet. A nem jól informált embereket nem terhelheti felelôsség akiket viszont elláttak információkkal, nem bújhatnak ki a felelôsség alól. A nagykövetek közt valószínûleg a cégvezetôk a kulcsszereplôk, nekik nem csupán saját munkájukat kell elvégezniük, de a kapcsolatkezelés terén is szakértônek kell lenniük. Ôk egyszerre példaképek és mentorok, inspirálóan és lelkesen kell képviselniük vállalatuk céljait és elképzeléseit akár a tömegmédiában is. Életük a nyilvánosság elôtt zajlik, akkor is, ha éppen nem dolgoznak, és ôk tudják a legjobban, hogy egy ember ruhái, sôt még telefonjának csengôhangja is egyfajta értékrendrôl tanúskodik. SZPONZORÁLÁS Támogatóként a vezérigazgatónak lehetôsége nyílik nyilvános ösz - sze jöveteleken megjelenni, és öregbíteni a cég hírnevét. 209 ARCULAT LENT / A vezérigazgatók és az alapítók rendszeresen fellépnek vállalatuk képviseletében gyakran vesznek részt szponzori teendôkkel összefüggô eseményeken. Fontos, hogy a támogatandók körét körültekintôen válasszák meg, hogy azok illeszkedjenek a vállalat arculatához.

5 173 DESIGN BALRA / Példa a klasszikus margóarányok alkalmazására egy regény oldalain a tipo - gráfia az olvasást szolgálja. FENT / A kifutó kép hangsúlyosabbá teszi az üzenetet egy Nike sportcipô száguld keresztül a hirdetôtáblákon Szingapúr egyik metróállomásán. hatást akar kelteni? Az oldal rendjének kialakításában a margók is fontos szerepet játszanak, nélkülük a befogadó nehezen fedezné fel a rendezettséget az oldalon. A margók szervezik egységekbe a szöveget és a képeket. Méretüket tudatosan, szerkesztéssel kell megállapítani, és az oldal további térközeit hozzájuk mint az oldal meghatározó üres felületeihez kell igazítani. Az igényesen megtervezett könyvekben és kiadványokban a margók arányai harmonikusak, méretük alapján pedig így következnek egymás után: Belsô margó Felsô margó Külsô margó Alsó margó SEGÍTSÉG A TERVEZÉSHEZ A modulháló a nyomtatott és digitális oldalak tervezésének segédeszköze: láthatatlan vonalakból álló rács, amely vízszintesen és függôlegesen kisebb egységekre osztja az oldalt,megkönnyítve ezzel az oldal elemeinek elhelyezését és méretezését. A modulháló egy jól megtervezett parkolóhoz hasonlít, következetességet és egységességet biztosít. MÉG TÖBB SEGÍTSÉG A webdesignereknek gyakran meggyûlik a bajuk azokkal a látogatókkal, akiknek a böngészôje vagy személyes beállításaik a leggondosabban megtervezett, legszebb honlapot is tönkreteszik. Erre megoldást jelenthetnek a stíluslapok, mivel ezek a PDF-hez hasonlóan gondoskodnak arról, hogy a design olyan formában jelen-

6 KÜLDETÉS A kis helyi lap, a nemzetközi telekommunikációs cég vagy a kulturális eseményt (velencei karnevált) szervezô iroda a kezdetektôl fogva a küldetésben megfogalmazottak figyelembevételével kell végezze tevékenységét. A küldetés röviden elmagyarázza, miért jött létre a cég. Az újság helyi eseményekrôl akar beszámolni, a telekommunikációs cég kommunikációs rendszereket és mobiltelefonokat akar forgalmazni a világban, a karnevál pedig fel akarja lendíteni a helyi kereskedelmet néhány fagyos hétre. A marketingmenedzsernek és a cégvezetésnek el kell döntenie, milyen forrásokból fog gazdálkodni, és hogyan fogja elérni a küldetésben megfogalmazott célokat. MARKETINGTERV A következô lépés a marketingterv, amelyben az alábbi pontok és kérdések szerepelnek: A jelenlegi helyzet felmérése: Hol tart jelenleg a cég? Célok: Mi a cég célja, és milyen messze van most tôle? Marketingstratégia: Hogyan lehet a célt elérni? Ellenôrzés, értékelés, követés: Mi az eredmény? A jelenlegi helyzet felmérése Ebben a felmérésben azt vizsgálják, hogy a kitûzött célok mennyiben felelnek meg a korszellemnek, a kulturális és gazdasági állapotoknak. TERMÉKEK A cég termékeit vagy szolgáltatásait alapos elemzésnek kell alávetni. A gyártás a lehetô leggördülékenyebben folyik? Elégedettek fogyasztóink? Termékünk designja modern és egyedi? Az eladási mutatók lefelé vagy felfelé mennek? TERJESZTÉS A hatékony terjesztés kulcsfontosságú; nem szerencsés, ha a kereslet csak azért nincs kielégítve, mert a termék nem kapható. El kell gondolkodni az alternatív terjesztési csatornákon is, és azon, hogy vajon az on-line vásárlás jól mûködik-e? KONKURENCIA A cég menedzsmentjének folyamatosan rajta kell tartania szemét a konkurens cégeken. Mit csinálnak most, és mit terveznek a jövôben? Fel kell térképezni termékeiket, terjesztési csatornáikat és marketingtevékenységüket. Jobbak vagyunk, mint versenytársaink? Miben? Ezek megválaszolásához egészséges önkritikát kell gyakorolnunk. De vajon versenytársaink valóban versenytársaink? A kérdés kü - lönösnek tûnhet. Nyilvánvaló, hogy egy chips-gyártó cégnek egy másik chips-gyártó cég, mellyel a tévéképernyôn és a sörözôk asztalain küzd a piaci dominanciáért, konkurenciát jelent. De ugyanilyen fenyegetést jelenthetnek számára a helyettesítô termékek, például a pogácsa vagy a ropi, amelyek a chips-fogyasztást csökkenthetik. A velencei karneválnak konkurenciát jelent a Riói karnevál? Aligha. A közelben vannak azonban az Alpok sípályái. Ezt a felismerést is számításba kell venni a marketing tervezésekor. PÉNZÜGYI MEGFONTOLÁSOK A pénzügyi lehetôségeket is a cég helyzetének figyelembevételével kell elemezni és megvizsgálni. KÜLSÔ KÖRNYEZET Az olyan külsô tényezôk, mint az aktuális trendek vagy a törvényi változások szintén befolyásolják a cégek mûködését. Nyitott szemmel kell járnunk, hogy képesek legyünk a változásokat megjósolni, felismerni és értékelni. Természetesen a helyzetelemzésnek mindig kutatáson kell alapulnia, és a legjobb, ha ezt egy piackutató céggel végeztetjük el. Nehéz ugyanis észrevenni a problémákat, ha túl közel vagyunk hozzájuk. Az éves jelentések és a Google keresôje értékes információkkal láthatnak el minket. SWOT-analízis A vállalkozás pillanatnyi helyzetét leggyakrabban a SWOT-analízis (magyarul GYELV-elemzés) segítségével szokták leírni, vagyis az erôsségek (strengths), a gyengeségek (weakness), a lehetôségek (opportunities) és a veszélyek (threats) feltérképezésével. A SWOT betûszó e négy tényezô angol neveinek kezdôbetûibôl képzôdött, a magyar GYELV pedig ennek analógiájára, de a szavak sorrendjének felcserélésével. Az elsô kettô a cégre fókuszál, az utóbbi kettô a környezetre, de mindegyiküknek a jelenlegi és a jövôbeli állapotokat kell leírniuk. Az elemzés ôszinteséget és önkritikát követel (és hasznos lehet az üzleti életen kívül is, például házasodáskor). ERÔSSÉGEK Egy cég erôsségét általában könnyû felismerni; ez lehet egy egyedi termék vagy a jövôbeli trendek megérzésének képessége. De erôsséget találhatunk ott is, ahol nem is gondolnánk, például tudás formájában (nyelvtudás), amelyet ki kell aknáznunk. GYENGESÉGEK Ezek sajnos minden cégnél jelen vannak, néha láthatóan, néha láthatatlanul. Fel kell ismernünk ôket, és küzdenünk kell ellenük. Likviditási problémák esetén segítségünkre lehetnek a bankok, az ügy - félközpontú szemlélet erôsítésében pedig a munkaerô képzésével foglalkozó cégek. LEHETÔSÉGEK A nagy lehetôségek sokszor váratlanul adódnak. Például egy jelentôs külföldi piac megnyílik, vagy a gazdaság erôsödése teszi lehetôvé a terjeszkedést. VESZÉLYEK Végezetül veszélyek fenyegethetnek: új vetélytársak jelenhetnek meg a színen, új törvények születhetnek, új elôírások vagy megszorítások léphetnek életbe, vagy megváltozhatnak az igények. A gazdasági válságok, amelyeket pénzügyi elemzôk elôre jelezhetnek, szintén érintik a cégeket. Pierangelo Federici velencei irodájában GYELV-elemzésük eredményeit a következôkben foglalja össze: Az erôsségek az embereknek nyújtott élményekben rejlenek, és a jövôbeli lehetôségek is ebbôl adódnak, ezek nyilvánvalóak. A gyengeségeket és a veszélyeket viszont a karnevál erôteljes növekedése és felszínesebbé válása rejti magában, ami néhány éve kezdôdött. Nehéz egyensúlyozni a mennyiség és a minôség között. Célok A marketingterv következô rubrikája a célokat tartalmazza, amelyek lehetnek általánosak (stratégiaiak) vagy megfogalmazhatnak gyakorlatiasabb feladatokat (operatívak). Fontos, hogy a cég minden alkalmazottja ismerje e célokat, s így motivált legyen azok elérésében. Az értelmes (és talán még élvezetesnek is nevezhetô) célok egyesítik a részvényeseket és alkalmazottakat, a fônököket és a beosztottakat. 45 STRATÉGIA

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde 1 A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelése. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk a vevők igényeihez, hanem

Részletesebben

Változási folyamatok a belsõ együttmûködés szolgálatában *

Változási folyamatok a belsõ együttmûködés szolgálatában * Változási folyamatok a belsõ együttmûködés szolgálatában * 1. rész: Az együttmûködési problémák mögött meghúzódó okok rendszere Az okok sokasága Az utóbbi évek tapasztalatai szerint az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére 2010

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóta József. Cégértől a logóig - arculattervezés II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése

MUNKAANYAG. Tóta József. Cégértől a logóig - arculattervezés II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése Tóta József Cégértől a logóig - arculattervezés II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Startup Eger 4. workshop. Üzleti terv készítés Szolnoki Szabolcs 2016.05.02. Eger

Startup Eger 4. workshop. Üzleti terv készítés Szolnoki Szabolcs 2016.05.02. Eger Startup Eger 4. workshop Üzleti terv készítés Szolnoki Szabolcs 2016.05.02. Eger Üzleti tervet készíteni minden vállalkozó számára létfontosságú, akár új vállalkozás elindítását tervezi, akár meglévő

Részletesebben

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011.

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. MARKETINGTERVEZÉS Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. BEVEZETŐ Mielőtt a marketing terv készítés egyes lépéseit számba

Részletesebben

Az Előadó művészet Kollégiuma középtávú stratégiája

Az Előadó művészet Kollégiuma középtávú stratégiája Az Előadó művészet Kollégiuma középtávú stratégiája Bevezető Gyorsuló világban élünk. Egy évvel ezelőtt még három különböző kollégium képviselte a zene, a színház és a táncművészetet. Mára egy új, erősebb

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

Designer Drogok Prevenciós Program Tervezet

Designer Drogok Prevenciós Program Tervezet Designer Drogok Prevenciós Program Tervezet Problémafelvetés, beavatkozási területek: Magyarországon jelenleg a fiatalok jelentős része találkozik különböző tudatmódosító szerekkel. Ezek fogyasztása, illetve

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Konzervatív (kon)textusok

Konzervatív (kon)textusok ROMSICS GERGELY Konzervatív (kon)textusok Egedy Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika. (XIX XX. század) Budapest, Századvég Kiadó, 2005. Egedy Gergely új könyve több szempontból is érdekes

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Ikt.sz.: I.2-436/2009. Tárgy: Tájékoztató a Makói Fürdő üzemeléséről Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: Makói Gyógyfürdő Kft-ről elemző jelentés

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kívánom Önöknek, hogy érték- és kapcsolatteremtő, ismeretközvetítő kiadványainkat hatékonyan hasznosítsák munkájukban!

Kedves Olvasó! Kívánom Önöknek, hogy érték- és kapcsolatteremtő, ismeretközvetítő kiadványainkat hatékonyan hasznosítsák munkájukban! 1 3 Kedves Olvasó! 2007-ben a Mobilitás Országos I úsági Szolgálat megváltozott intézményi struktúrában új feladatokkal és célkitűzésekkel kezdte meg a működését. 3 évet felölelő fő törekvése az volt,

Részletesebben

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében PLUSZ Gyakorlati Segédlet a fogások! alkalmazásához 9 üzleti fogás amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében Tanulmány + Gyakorlati Segédlet az OkosVállalkozás-tól www.okosvallalkozas.blog.hu

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére

Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére 1.A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szükségessége Új igényekkel jelentkező, ún. multiopcionális üdülővendégek, globális méretűre tágult piac, gyilkos konkurenciaharc a versenytársak között, belső

Részletesebben

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár STRATÉGIAI TERVE 2014-2020 2014. december 1. Tartalomjegyzék I. Helyzetkép... 4 II. A 2014-2020 közötti időszak stratégiai tervezését

Részletesebben

Partnerség erősítésének lehetőségei az Önkormányzat és a település lakossága között TANULMÁNY

Partnerség erősítésének lehetőségei az Önkormányzat és a település lakossága között TANULMÁNY 4Sales Systems www.4sales.hu info@4sales.hu MÓRAHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Tel.: (06) 62-281-022; Fax: (06) 62-281-244 Partnerség erősítésének

Részletesebben

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl 2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ Fekete Balázzsal, a Nestlé Hungária Kft. toborzási specialistájával HR CSEMEGÉK A Munkaügyi Közvetítôi és Döntôbírói Szolgálat belülrôl Interjú Rigler Diánával,

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI DIFFÚZIÓ

MOBILKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI DIFFÚZIÓ Dessewffy Tibor Galácz Anna: MOBILKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI DIFFÚZIÓ Az infokommunikációs technológiai eszközök (IKT) diffúziója napjainkban kiemelt jelentôségû kutatási kérdés. A posztindusztriális és

Részletesebben

HAZAI KÉRDÕÍV-ADAPTÁCIÓK

HAZAI KÉRDÕÍV-ADAPTÁCIÓK OROSZ GÁBOR, RÓZSA SÁNDOR HAZAI KÉRDÕÍV-ADAPTÁCIÓK Pszichológia (2014) 34, 2, 103 108 DOI: 10.1556/Pszicho.34.2014.2.1 Ez a különszám egyéni különbségeket mérõ kérdõívek magyar adaptációját tartalmazza.

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ VITAINDÍTÓ Márton János Orbán Balázs Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl 1. Bevezetõ Tanulmányunkban az RMDSZ által kidolgozott 2005-ös kisebbségi törvénytervezet elemzésére vállalkozunk. A

Részletesebben

A DIAGNOSZTIKA, MINT PIACI SZOLGÁLTATÁS. MEGFONTOLÁSOK A MŰSZAKI / GAZDASÁGI OPTIMUM MEGHATÁROZÁSÁHOZ

A DIAGNOSZTIKA, MINT PIACI SZOLGÁLTATÁS. MEGFONTOLÁSOK A MŰSZAKI / GAZDASÁGI OPTIMUM MEGHATÁROZÁSÁHOZ A DIAGNOSZTIKA, MINT PIACI SZOLGÁLTATÁS. MEGFONTOLÁSOK A MŰSZAKI / GAZDASÁGI OPTIMUM MEGHATÁROZÁSÁHOZ (Görgey Péter, Ovit Rt.) Szakszolgálati vezetõként évtizedes piaci tapasztalatokat szereztem mind diagnosztikai

Részletesebben

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed?

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Horváth Zoltán Cashflow Mérnök 2008 Kimberley Group Kft. Minden jog fenntartva. Hálás köszönet illeti az L. Ron Hubbard Library-t, amiért engedélyezte,

Részletesebben

Dudáné Driszkó Adrienn. 10+1 tanács pedagógusoknak. a gyermekközpontú oktatás. megvalósításához

Dudáné Driszkó Adrienn. 10+1 tanács pedagógusoknak. a gyermekközpontú oktatás. megvalósításához Dudáné Driszkó Adrienn 10+1 tanács pedagógusoknak a gyermekközpontú oktatás A B C A k a d é m i a K f t w w w. a b c a k a d e m i a. h u Oldal: 1 Manapság nagyon divatos szakkifejezések, fogalmak tarkítják

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat

Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat A térségi Éltető Balaton-felvidék védjegy turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzata Lezárva: 2014. 04. 28.

Részletesebben

Kedves Olvasóm! Gondolkozz el, hogyan használhatnád őket a cégedben, majd irány a megvalósítás! Ehhez kívánok sok sikert. Üdvözlettel: Jagodics Rita

Kedves Olvasóm! Gondolkozz el, hogyan használhatnád őket a cégedben, majd irány a megvalósítás! Ehhez kívánok sok sikert. Üdvözlettel: Jagodics Rita Kedves Olvasóm! Ahogy ígértük, ebben az anyagban a 2014-es III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói konferencia 9 értékes gondolatát gyűjtöttük össze neked, mindegyik előadótól 1-1-et sőt, néha többet

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Dr. Szeles Péter 1. A közszféra közmegítélésének javítása

Dr. Szeles Péter 1. A közszféra közmegítélésének javítása Dr. Szeles Péter 1 A közszféra közmegítélésének javítása A közszféra közmegítélése nem jó, sőt: egyenesen rossz! Az összetett jelenség teljes körű értékelésére nem vállalkozhatom egy ilyen rövid előadás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2016. ÉVI MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ FORMATERVEZÉSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2016. ÉVI MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ FORMATERVEZÉSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2016. ÉVI MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ FORMATERVEZÉSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a 2016. évi Moholy-Nagy

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n KIHÍVÁSOK Kockázatbecslés Kockázatérzékelés Tudományos szaktudás Kommunikációs

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat.

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Etikai Alapelvek Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Feddhetetlenség: A coachok becsületes és tisztességes módon járnak el, miközben tudatában vannak az egyedi

Részletesebben

ÚJ ÓVSZER MÁRKA. Repeat

ÚJ ÓVSZER MÁRKA. Repeat ÚJ ÓVSZER MÁRKA Repeat EGY-KÉT MAGYARÁZÓ KÉP KEZDÉSNEK A fogyasztói bizonytalanság jól bevált eszköze a MÁRKA, ezért fontos a jó márkanév. Esetünkben a Repeat, ami azt jelenti ismétlés. Ezzel sugalljuk

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

KÉRDŐIV. A leíró jelzők csoportja 15 X 4 sorból áll. Gondolj magadra és karikázz be két szót minden egyes sorban, mely téged leginkább jellemez!

KÉRDŐIV. A leíró jelzők csoportja 15 X 4 sorból áll. Gondolj magadra és karikázz be két szót minden egyes sorban, mely téged leginkább jellemez! "frain INC; INTERP RSZONÁllS M lyiségjegy ÉS STílUS KÉRDŐIV KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A jegyzék segítségével meg tudjuk határozni a domináns stílusjegyeinket, melyekkel nap mint nap hatással vagyunk környezetünkre,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 BUDAPEST, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978-963-235-081-3

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

CISCO NET READINESS program

CISCO NET READINESS program CISCO NET READINESS program A leginkább sikereses és innovatív vállalatok többsége felismerte, hogy az információ alapú gazdaságban a túlélés titka a határozott jövőképpel rendelkező vezetés, az erős vállalati/intézményi

Részletesebben

A TERVEZÉS SZEREPE A VEZETÉSBEN

A TERVEZÉS SZEREPE A VEZETÉSBEN A TERVEZÉS SZEREPE A VEZETÉSBEN A VEZETÉSI FOLYAMAT A döntés körül forog a világ minden a döntéshez vezet minden a döntésből indul ki A DÖNTÉS FOLYAMATA: a döntési helyzet felismerése probléma észlelés

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Május

HR HÍRLEVÉL. 2010. Május HR HÍRLEVÉL 2010. Május MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet SAJTÓFIGYELÉS. Költözés

MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet SAJTÓFIGYELÉS. Költözés 2006. november 21. Békés Megyei Hírlap MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet SAJTÓFIGYELÉS Költözés November 20-tól új helyen, a Vajda Péter Művelődési Központban várja tagjait a Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE. Előadó Dr. Szücs Tamás

ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE. Előadó Dr. Szücs Tamás ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE Előadó Dr. Szücs Tamás A tervezés s követelmk vetelményei Az üzleti tervnek - pályázatok esetében is - 3 fő kritériumot kell teljesítenie:

Részletesebben

NULLADIK SZAKASZ KISKUNLACHÁZA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELŐZETES BESZÁMOLÓ. 2010. április

NULLADIK SZAKASZ KISKUNLACHÁZA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELŐZETES BESZÁMOLÓ. 2010. április NULLADIK SZAKASZ KISKUNLACHÁZA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELŐZETES BESZÁMOLÓ Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu 2010. április Megbízó: Kiskunlacháza

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

Fesztbaum Béla: Eszenyi Enikô felkért, hogy

Fesztbaum Béla: Eszenyi Enikô felkért, hogy Monokli A Pesti Színház március közepén mutatta be a Monokli címû elôadást Molnár Ferenc írásaiból, Fesztbaum Béla ren dezésében. A szerzô jeleneteibôl, novelláiból és publicisztikáiból gyúrta az anyagot

Részletesebben

Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez

Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez 2. RÉSZ: Alsó tagozatból felső tagozatba és általános iskolából középiskolába 2 Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen Ungarndeutsches

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agorák

Szolgáltató faluházak és Agorák Szolgáltató faluházak és Agorák Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez Témavezető: Kovács Edit 5.1. A szolgáltatási modell tartalma Az IKSZT-k helyi és országos szintű megítélésében

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pagonyné Mezősi Marietta. Piaci igény felmérése. A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

MUNKAANYAG. Pagonyné Mezősi Marietta. Piaci igény felmérése. A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok Pagonyné Mezősi Marietta Piaci igény felmérése A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok A követelménymodul száma: 2275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK?

EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK? EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK? 65 Tehát ezzel az a kis csapattal szervezzük majd közösen a tábort. Axel körbetelefonált, hogy kinek van kedve részt venni a következô, száznál is több külföldi résztvevôvel zajló

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Tanulási stílus kérdőív Ezt a kérdőívet azért állítottuk össze, hogy rávilágítsunk kedvelt tanulási stílusára. Az alábbi kérdőív segítségével kiderítheti, hogy tanuláskor milyen szempontokat részesít előnyben,

Részletesebben

Harmadszor is 1 nap vízilabda! Médiaajánlat. 2011. augusztus 19 20.

Harmadszor is 1 nap vízilabda! Médiaajánlat. 2011. augusztus 19 20. Harmadszor is 1 nap vízilabda! Médiaajánlat 2011. augusztus 19 20. 2011 24 órás vízilabda torna az UVSE szervezésében, gyermek vízilabdázói részvételével 2011. augusztus 19 20. Margitsziget, Hajós Alfréd

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Algyő TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Koncepció és Stratégiai Program 2004. április Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel: 456 50 90; fax: 456 50 99; E-mail: terra95@hu.inter.net; www.terra-studio.hu

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató Észak-Alföldi Minőségi Díj Pályázati útmutató 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Pályázati felhívás... 3 A pályázat tartalmi és formai követelményei... 6 Az 2009. évi Észak-Alföldi Minőségi Díj

Részletesebben

HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR FÖLDSZINTI SZOLGÁLTATÓ TEREINEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR FÖLDSZINTI SZOLGÁLTATÓ TEREINEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR FÖLDSZINTI SZOLGÁLTATÓ TEREINEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A könyvtár nyilvános szolgáltatásainak igénybevételére minden könyvtárhasználó jogosult, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2016. 11.

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2016. 11. ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2016. 11. TARTALOMJEGYZÉK 1. Ajánlás 3 2. Bevezető 4 3. Mielőtt nekikezdenél... 5 4.1. Üzleti tervezés 7 4.2. SWOT analízis 10 4.3. Piackutatás 13

Részletesebben

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Oktatáspolitikai alapdokumentumok kívánják meg a ma iskolájától, hogy mielőbb jusson túl azon a tartalmi és módszertani váltáson, amit már maga

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP

BEMUTATKOZÁS. Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP BEMUTATKOZÁS A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.

Részletesebben

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Készítették: Mészáros Andrea,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal KÖNYVISMERTETÉS Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. december (1027 1031. o.) Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal Fertõ Imre könyvének nincs

Részletesebben

Traffic Awards2011 Nescafé3in1 Y-terv

Traffic Awards2011 Nescafé3in1 Y-terv Traffic Awards2011 Nescafé3in1 Y-terv Avagy a kávézás vonzóvátétele a fiatalok számára Készítette: Gyarmati Ádám I. Cégtörténet, bevezetés Nescafé- A Nestlé kezdeményezésére 1930-ban felvetődik egy instant

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

Az internet veszélyei - fogalomtár

Az internet veszélyei - fogalomtár Az internet veszélyei - fogalomtár Adatlopás: Az adatlopás adataink szándékos, nyilvános feltárását jelenti (pl. banki ügyfelek adatai kerülnek nyilvánosságra, vagy az én személyes adataimat használják

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

1.3. Néhány meghatározás A kézikönyv pontos megértéséhez mindenekelôtt néhány fogalmat kell tisztáznunk, melyek az alábbiak:

1.3. Néhány meghatározás A kézikönyv pontos megértéséhez mindenekelôtt néhány fogalmat kell tisztáznunk, melyek az alábbiak: KÖSZÖNTÔ 2 Kedves Olvasó! Az 1997-es területfejlesztési Phare Program Tanácsadási és képzési program kis- és középvállalkozásoknak címû tanácsadói projektje keretében elkészült beszállítói kézikönyvet

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltatások és alkalmazások Szemán József jozsef.szeman01@gmail.com E-BUSINESS ÉS E-COMMERCE Az Internet megjelenése új lehetőséget teremtett a vállalatok számára Új fajta kommunikációs,

Részletesebben

Fórum. DigiTális átállás és alapjogok

Fórum. DigiTális átállás és alapjogok Fórum DigiTális átállás és alapjogok Rovatunkban ezúttal a digitális televíziózásra való átállás alapjogi vonatkozásairól kértük a téma szakértôinek véleményét a következô kérdésekben: A digitális átállás

Részletesebben

Recenzió. Se vállalkozók, se polgárok? Lengyel György gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu

Recenzió. Se vállalkozók, se polgárok? Lengyel György gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu Recenzió Szociológiai Szemle 24(1): 130 134. Se vállalkozók, se polgárok? Laki Mihály Szalai Júlia (2013): Tíz évvel később magyar nagyvállalkozók európai környezetben. Budapest: Közgazdasági Szemle Alapítvány.

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT.

AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT. AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT. 2012. évi üzleti terve Hévíz, 2012. március 13. Czurda Gábor ügyvezető igazgató Hévíz, 2012. február 13. 1 Tartalomjegyzék 2. 1. Az Aquamarin Kft. azonosító adatai 3. 2. Összefoglalás

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Kávézó. A QR-kód az építészetben

Kávézó. A QR-kód az építészetben Kávézó Az AudioQR és VideoQR nagyon jól alkalmazható promóciós célokra kávézókban. A kódot elhelyezhetjük például egy bögrén, vagy a bögre alján - így amikor valaki iszik a bögréből, a szemben ülő felfedezi

Részletesebben

STRATÉGIAI MENEDZSMENT Bevezetés

STRATÉGIAI MENEDZSMENT Bevezetés STRATÉGIAI MENEDZSMENT Bevezetés SZÁLLÍTÓK, MAGYARORSZÁG február 04. Simonne VERMEYLEN Simonne Vermeylen - Sun Tzu - 04 1 BEVEZETÉS MI A STRATÉGIA? MIÉRT kell a stratégiával foglalkoznunk? HOGYAN készítsük

Részletesebben

Tisztelt Vállalkozó!

Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Vállalkozó! Ha szûkül a piac, csökken a gazdasági teljesítmény, fokozódik a verseny, kevesebb a bevonható külsô tôke, akkor felértékelôdik az innováció, a versenyképesség, a szakmai és vállalkozói

Részletesebben

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpont

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpont Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpont módszertani pályázata Készítette: Szabóné Sallai Judit tanító Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Taktakenéz Az emberi tehetség parányi lámpa, mely

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

A projekt során megvalósult akkreditált pedagógus továbbképzésekről

A projekt során megvalósult akkreditált pedagógus továbbképzésekről TÁMOP.1..B.-13/1-13-11 PEDAGÓGUSKÉPZÉS, PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA A KÖZÉP- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A projekt során megvalósult akkreditált pedagógus továbbképzésekről Kundra Anikó ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI

Részletesebben

hogyan működik a 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_30 A modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

hogyan működik a 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_30 A modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK hogyan működik a SZKA_106_30 é n é s a v i l á g mobilod? A modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM 432 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET A pénz felhasználása gazdaságpolitikai szolgálatra részben feltételezte, részben maga után vonta a pénznek a gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos elméleti nézetek

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

F. Dárdai Ágnes Kaposi József

F. Dárdai Ágnes Kaposi József FDÆrdai`-KaposiJ_ProblØmaorientÆlt.qxp 2008.07.03. 6:02 Page 353 353 F. Dárdai Ágnes Kaposi József A PROBLÉMAORIENTÁLT TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ÉS A FEJLESZTÕFELADATOK BEVEZETÉS A 20. század második feléhez,

Részletesebben

Likvidek-e a magyar pénzügyi piacok? A deviza- és állampapír-piaci likviditás elméletben és gyakorlatban

Likvidek-e a magyar pénzügyi piacok? A deviza- és állampapír-piaci likviditás elméletben és gyakorlatban MNB-tanulmányok 44. 2005 CSÁVÁS CSABA ERHART SZILÁRD Likvidek-e a magyar pénzügyi piacok? A deviza- és állampapír-piaci likviditás elméletben és gyakorlatban Csávás Csaba Erhart Szilárd Likvidek-e a magyar

Részletesebben

önvezető autók kora jön

önvezető autók kora jön IDEJE, HOGY MEGBARÁTKOZZUNK A GONDOLATTAL önvezető autók kora jön Több autógyártó óriás, szoftverfejlesztő, és internetszolgáltató cég is beszállt a versenybe, így a fejlett piacokon néhány éven belül

Részletesebben