Kiegészítés a évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítés a 2011. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz"

Átírás

1 Kiegészítés a évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz Karkód Képz. szint További felvételi információk BCE-ÉTK felvételi vizsga idejérıl és helyérıl a jelentkezı az általa megadott címre kap értesítést. BCE-KTK BCE-TK zoknak a jelentkezıknek, akik a évi általános felsıoktatási felvételi eljárás során egy adott szak valamennyi írásbeli vizsgáján és szakmai és motivációs beszélgetésén részt vettek, a pótfelvételi eljárás keretében újabb felvételi vizsgát nem kell tenniük. jelentkezı természetesen dönthet úgy, hogy javító szándékkal újabb felvételi vizsgát tesz. Ebben az esetben a két felvételi eljárásban tett vizsgái közül azoknak az eredményei kerülnek beszámításra, amelyekkel a jelentkezı jobban jár. Javítani meghatározott tantárgyak eredményét is lehet, tehát, a jelentkezı dönthet úgy, hogy csak a felvételi vizsgák egy részén vesz részt, és csak azokból a tárgyakból tesz újabb vizsgát, amelybıl javítani szándékozik. pótfelvételi eljárás során beszámíttatni csak a évi általános felsıoktatási felvételi eljárásban tett felvételi vizsgák eredményét lehet. Ha a jelentkezı teljes egészében az általános felsıoktatási felvételi eljárás során tett vizsgáit kívánja beszámíttatni a pótfelvételi eljárásban, akkor a saját vizsga szervezési díját (4 000 Ft) nem kell megfizetnie. Ha azonban legalább egy felvételi tárgyból javítani szándékozik, akkor a teljes összeget be kell fizetnie. Felsıoktatási pótfelvételi jelentkezési lap személyesen átvehetı július 21-én és augusztus 3-án 9-12 óra között a Szociológia és Társadalompolitika Intézet Titkárságán (Közraktár u szoba) szociálpolitika mesterképzési szak nappali munkarendre történı jelentkezéshez felsıfokú oklevél szükséges. Teljes kreditérték beszámításával jöhetnek erre a szakra: - szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak, - egyetemi szintő szociológia szak. z összes többi szakon végzetteknek kreditelismerési eljárásban kell részt venniük. kreditelismerési eljárást a Társadalomtudományi Kar honlapjáról ( letölthetı formanyomtatvány kitöltésével, az igazolások csatolásával és az eljárási díj befizetésével (5 825 Ft) lehet kezdeményezni. díj befizetésére szolgáló csekk kérhetı a Szociológia és Társadalompolitika Intézetnél (1093 Budapest, Közraktár u szoba)

2 BKF-HFTGK jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei: mennyiben a jelentkezı nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehetı alapképzési szakon végzett, akkor legkésıbb augusztus 18-ig kreditelismerési kérelmet kell benyújtania a Kreditátvételi Bizottsághoz. kérelem nyomtatványa letölthetı az Intézmény honlapjáról. turizmus menedzsment mesterképzési szakon a szakmai és motivációs beszélgetésre való felkészüléshez javasolt szakirodalom a Fıiskola honlapján olvasható ( mesterképzés pontszámításáról a esterképzések felsıoktatási felvételi tájékoztatója szeptemberben induló képzések diplomásoknak c. kiadványban olvashatnak. BKF-KK jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei: mennyiben a jelentkezı nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehetı alapképzési szakon végzett, akkor legkésıbb augusztus 18-ig kreditelismerési kérelmet kell benyújtani a Kreditátvételi Bizottsághoz. kérelem nyomtatványa letölthetı az Intézmény honlapjáról. Felvételi pontok számítása kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakon a szakmai és motivációs beszélgetésre való felkészüléshez javasolt szakirodalom a Fıiskola honlapján olvasható ( mesterképzés pontszámításáról a esterképzések felsıoktatási felvételi tájékoztatója szeptemberben induló képzések diplomásoknak c. kiadványban olvashatnak. DE-IK Kreditelismertetési eljáráshoz szükséges dokumentumok beküldésének határideje: augusztus 15. inden meghirdetett mesterképzési szakra elızetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni legkésıbb DE-KTK augusztus 9-ig. z ezzel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók a Kar honlapján ( DE-TTK biológus mesterképzési szak nappali munkarendjén új szakirány: zoológus. zoológia szakirányt azoknak a hallgatóknak tudjuk ajánlani, akiknek az érdeklıdése a zootaxonómia, az állati viselkedés, az állatvilág evolúciója és a természetvédelmi zoológia tudományterületek irányában elmélyültebb. szakirányt elvégzett hallgatók mindenekelıtt a természetvédelem területén mőködı rutin-, illetve kutatólaboratóriumokban, nemzeti parkjainkban, állatkertekben vagy a múzeumok természettudományos osztályain kamatoztathatják tudásukat. EKF-BTK Részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-BTK Részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-GTK Részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-GTK Részletes tájékoztató a honlapon található.

3 EKF-TKTK Részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-TKTK Részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-TTK Részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-TTK Részletes tájékoztató a honlapon található. ELTE-BTK Specializálódás a képzés során z informatikus könyvtáros mesterképzési szak nappali és levelezı munkarendő képzéseken a választott szakirányt a felsıoktatási pótfelvételi jelentkezési laphoz csatolt nyilatkozatban közölni kell. formanyomtatvány a kari honlapról letölthetı. jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei: Csak szóbeli vizsga van. felvételi vizsga követelménye a kari honlapon található meg. szóbeli vizsgán való részvétel feltétele: eredeti arcképes személyazonosító igazolvány, a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti postautalvány bemutatása. fordító és tolmács mesterképzési szakon: Csak egy nyelvi szakpár választható. választott szakpárról nyilatkozatot is csatolni kell a felsıoktatási pótfelvételi jelentkezési laphoz. képzés nyelvi szakpáronként 10 fı alatt nem indul. jelentkezéshez szükséges végzettség: fordító és tolmács mesterképzési szak: szakra bármely alapképzésen, mesterképzésen, fıiskolai vagy egyetemi képzésen szerzett oklevéllel jelentkezhetnek. jelentkezés további feltétele az elsı nyelvnek választott idegen nyelvbıl felsıfokú (C1) komplex típusú, a második nyelvnek választott idegen nyelvbıl középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megléte. z informatikus könyvtáros mesterképzési szak: szakra kreditelismerési eljárás nélkül alapképzésen szerzett informatikus könyvtáros, vagy fıiskolai könyvtáros, vagy informatikus könyvtáros szakon szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. felvételi vizsga idıpontja szakonként: Fordító és tolmács mesterképzési szak szóbeli vizsga idıpontja: augusztus óra vizsga helye: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Budapest, VIII. kerület úzeum krt. 4/F I. emelet 11. vizsgán szótár nem használható.

4 GFHF KRE-ÁJK Informatikus könyvtáros mesterképzési szak szóbeli vizsga idıpontja: augusztus óra vizsga helye: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Budapest, VIII. kerület úzeum krt mfszt. 6. Egyéb közlemény: a levelezı munkarenden a képzés gyakorisága kéthetenként csütörtök-péntek, egész napos oktatás. mesterképzési jelentkezéshez a következı iratok csatolandók: - felsıfokú végzettséget igazoló oklevél (külföldi pályázóknál az oklevél hitelesített fordításával) - a felvételi vizsga követelményben kötelezıen elıírt nyelvvizsga-bizonyítvány, - többletpontokat igazoló dokumentumok egy-egy másolati példánya. jelentkezési lapot papír alapú jelentkezésnél az Oktatási Hivatal címére (1443 Budapest, Pf. 220) kell megküldeni. felvételi vizsga díja Ft. befizetést igazoló eredeti postautalványt a vizsgán kell bemutatni. z összeget banki átutalással vagy a kari felvételi irodában kérhetı postautalványon kell befizetni. felsıoktatási pótfelvételi eljárás díja: Ft. Csak annak a jelentkezése fogadható el, aki a évi általános felsıoktatási felvételi eljárásban nem nyert felvételt, vagy aki nem adott be jelentkezést. pótfelvételi eljárásban kizárólag egy képzésre lehet jelentkezni. tanár etikatanár és tanár (T/D) etikatanár mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés célja a személyes kapcsolatfelvétel, továbbá tájékozódás az egyén és a társadalom etikai kérdései iránti érzékenységrıl, nyitottságról, kommunikációs készségrıl, a másként gondolkodók elıítéletek nélküli értékelésérıl, elfogadásáról. Felvehetı a hittanár-nevelı tanár mesterképzési szak mellett második tanárszakként. Pontszámítás: maximum elérhetı pontszám 100, ebbıl: - max. 10 pont: hátrányos helyzet, GYES, nyelvvizsga, TDK, - max. 50 pont: felvételi elbeszélgetés, - max. 40 pont a meglévı oklevél minısítése szerint: jeles (5) vagy kiváló eredmény: 40 pont; jó (4) eredmény: 32 pont; közepes (3) eredmény: 24 pont; elégséges eredmény: 0 pont. pótfelvételi eljárás során meghirdetett szakokról részletes információt a Felsıoktatási felvételi tájékoztató szeptemberben induló képzések érettségizetteknek c. kiadvány nyújt.

5 KRE-BTK E-FK PNNI meghirdetett szakokról részletes információt a esterképzések felsıoktatási felvételi tájékoztatója szeptemberben induló képzések diplomásoknak c. kiadvány nyújt. Kar annak a jelentkezınek a jelentkezését fogadja el, aki tiszteletben tartja a református keresztény erkölcsi és szellemi értékeket, és ezeknek megfelelı viselkedést tanúsít. Külföldi jelentkezınek igazolnia kell, hogy magyar nyelvtudással rendelkezik. jelentkezés idıpontjában rendelkezésre álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát - így a pontszámításhoz szükséges eredményeket (pl. oklevélmásolatot) és a többletpontokat igazoló dokumentumokat mellékelni kell a felsıoktatási pótfelvételi jelentkezési laphoz. sajátos dokumentumokat (portfólió, motivációs levél, index teljes fénymásolata) legkésıbb a felvételi elbeszélgetésre hozni kell. tanári végzettséggel rendelkezık (T/D meghirdetés) csak egy szakképzettséggel vehetık fel a tanári mesterképzési szak esetében. z irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szak felvételi elbeszélgetésére szükséges: motivációs levél, szakmai intelligencia, bemutatott portfólió. tanár-magyartanár mesterképzési szak felvételi elbeszélgetése két részbıl áll: - az elsı részben a jelentkezı elhivatottságáról, érdeklıdésérıl kívánnak képet kapni, - a második rész a jelentkezı korábbi irodalmi és nyelvtudományi tanulmányait érinti, elsısorban a záródolgozat vagy tudományos diákköri dolgozat témaválasztásának és eredményeinek ismertetését. tanár-történelemtanár mesterképzési szak: motivációs levél, szakmai intelligencia, bemutatott portfólió. tanár-némettanár mesterképzési szak: elhivatottságáról, a már esetleg meglévı oktatási tapasztalatairól, jövıbeli célkitőzéseirıl, szakterületi és nyelvi felkészültségérıl. tanár-angoltanár mesterképzési szak: az angol nyelvi és irodalmi tájékozottság. z alapképzésbıl tanári mesterképzésre jelentkezıknek második közismereti szakot is meg kell jelölni. mennyiben szükséges az elıképzettségben szerzett tanulmányok vizsgálata a felvételhez, úgy a kreditvizsgálati kérelmet és a szükséges dokumentumokat legkésıbb augusztus 15-ig juttassa el a iskolci Egyetem őszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatalába, 3515 iskolc-egyetemváros. borítékra kérik ráírni: "2010/11. pótfelvételi eljárás" Kérelmet csak postai úton fogad el az intézmény. Szükséges mellékletek: leckekönyv másolata vagy Hallgató Információs Rendszerbıl (Neptun/ETR, stb.) nyomtatott leckekönyv kivonat - hitelesítés egyik esetben sem szükséges. Jelentkezhet az, aki ebben az évben más felsıoktatási intézményben, vagy a Fıiskolán, illetve évben a Fıiskolán tett sikeres ének-zene, beszéd és testi alkalmassági vizsgát. vizsgalap másolatát a felsıoktatási pótfelvételi jelentkezési lap mellé csatolni kell. Pótalkalmassági vizsgát az intézmény nem tart!

6 ÜTF odern Üzleti Tudományok Fıiskolája Budapesti Tagozata augusztus 1-tıl új helyszínre költözik. Cím: 1037 Budapest Bécsi út sz. épület ÜTF képzés és a felvételi vizsga helyszíne: 1037 Budapest Bécsi út sz. épület. NYF-BTK NYF-GTK NYF-K NYF-PKK NYF-PKK zok a jelentkezık, akik a évi általános felvételi eljárásban az Intézményben vettek részt gyakorlati alkalmassági vizsgán, az ott elért eredményüket - amennyiben nem jelennek meg ismételten a felvételi vizsgán - automatikusan beszámítja az intézmény. gyakorlati vizsgára külön behívót az Intézmény nem küld. vizsga pontos beosztása az épület bejáratánál található. kadályoztatás esetén pótnapot az Intézmény nem tud biztosítani! zoknak a jelentkezıknek, akik a évi általános felvételi eljárásban az Intézményben vettek részt a szóbeli felvételi elbeszélgetésen - amennyiben nem jelenik meg ismételten a felvételi vizsgán - az ott elért eredményét automatikusan beszámítja az intézmény. szóbeli elbeszélgetésre külön behívót az Intézmény nem küld. z elbeszélgetés beosztása az épület bejáratánál található. kadályoztatás esetére pótnapot az intézmény nem tud biztosítani. közlekedésmérnöki-légiközlekedési-hajózó szakirány alapképzési szakra csak azok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek érvényes repülıorvosi és a pályaalkalmassági vizsgálattal. (14/2002.(II.2.) KöVi-Eü együttes rendelete alapján). zok a jelentkezık, akik a évi általános felvételi eljárásban az intézményben vettek részt gyakorlati alkalmassági vizsgán, az ott elért eredményüket - amennyiben nem jelenik meg ismételten a felvételi vizsgán - automatikusan beszámítja az Intézmény. gyakorlati vizsgára külön behívót az Intézmény nem küld. vizsgabeosztás az épület bejáratánál látható. kadályoztatás esetén a gyakorlati vizsgára pótnapot az Intézmény nem tud biztosítani! zoknak a jelentkezıknek, akik a évi általános felvételi eljárásban az intézményben vettek részt szóbeli felvételi elbeszélgetésen az ott elért eredményüket - amennyiben nem jelennek meg ismételten a felvételi elbeszélgetésen - automatikusan beszámítja az Intézmény. vizsgákra külön behívót az Intézmény nem küld. vizsga pontos beosztása az épület bejáratánál látható. kadályoztatás esetén a szóbeli elbeszélgetésre pótnapot az Intézmény nem tud biztosítani!

7 NYE-K NYE-K NYE-BTK NYE-EK NYE-NSK gyógypedagógia alapképzési szakon levelezı munkarenden logopédia szakirányt csak gyógypedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, óvodapedagógus, konduktor szakképzettséggel rendelkezı jelentkezık választhatják második alapképzésben. rövidített képzésben való részvételhez szükséges nyilatkozaton logopédia szakirányt választó jelentkezıknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük, és családorvos által kitöltött egészségügyi alkalmassági igazolást kell bemutatniuk. z alkalmassági vizsga követelményei és az orvos által kitöltendı igazolás az Intézmény honlapján megtalálhatók. z alkalmassági vizsga tervezett idıpontja augusztus kulturális mediáció mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés tervezett idıpontja: augusztus felvételi elbeszélgetés vizsga díja Ft. Ezt az összeget csekken kell legkésıbb a vizsgát megelızı napig befizetni, a csekket a Felvételi Iroda küldi ki a felvételi elbeszélgetésre behívó levélben. z elbeszélgetésre a csekk feladóvevény részét kötelezı elhozni, enélkül érvénytelennek tekintik a vizsgát. felvételi elbeszélgetésen szereplı tárgykörök (elıképzettségtıl függıen) és az egyes tárgykörökön belül témakörök megtalálhatók a Kar honlapján ( szakhoz tartozó felvételi pontok számításáról szintén a Kar honlapján kaphat tájékoztatást. z emberi erıforrás tanácsadó mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés tervezett idıpontja: augusztus 23. pótfelvételi eljárás szoros határidıi miatt a motivációs beszélgetések pontos helyszínérıl és idıpontjáról szóló információkat a oldalon teszi elérhetıvé az Intézmény, a jelentkezıknek külön értesítést nem küldenek! szóbeli felvételi elbeszélgetésre án (kedd) 11 órakor kerül sor. Helye: 9400 Sopron, dy E. u.5. "" épület I. emelet. felvételire minden, a felvételhez szükséges és beküldendı dokumentum másolatát a jelentkezı hozza magával. szóbeli felvételi elbeszélgetésre külön értesítést a Kar nem küld ki a jelentkezınek. Figyelem! z elızetes kreditelismertetéshez szükséges dokumentumok hiánya, és a felvételi elbeszélgetésen meg nem jelenés a pótfelvételi eljárásból történı kizárást von maga után. pótfelvételi eljárással kapcsolatos egyéb információk a honlapon elérhetıek. pótfelvételi eljárás szoros határidıi miatt a mővészetközvetítı területen az alkalmassági és a gyakorlati vizsgát egyszerre tartja az Intézmény. Valamennyi olyan képzés esetében, ahol személyes megjelenés (alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsga) szükséges, a jelentkezı a pontos helyszínrıl és idıpontról a oldalon keresztül tájékozódhat, a jelentkezıknek külön értesítést nem küld az intézmény!

8 NYE-NSK NYE-TTK OE-BGK OE-KGK pótfelvételi eljárás szoros határidıi miatt a motivációs beszélgetések pontos helyszínérıl és idıpontjáról szóló információkat a oldalon teszi elérhetıvé az intézmény, a jelentkezıknek külön értesítést nem küld az Intézmény! pótfelvételi eljárás szoros határidıi miatt a motivációs beszélgetések pontos helyszínérıl és idıpontjáról szóló információkat a oldalon teszi elérhetıvé az Intézmény, a jelentkezıknek külön értesítést nem küld az Intézmény! biztonságtechnikai mérnöki és a mechatronikai mérnöki mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. I. em. 144., ideje: augusztus óra. inden mesterképzési szakon a felvétel feltétele: felsıfokú oklevél és az utolsó négy félév leckekönyvi másolata. tanármérnöktanár (gépészmérnök) és a tanár-mérnöktanár (had- és biztonságtechnika) mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218., ideje: augusztus óra. tanár-mérnöktanár (gépészmérnök) és a tanár-mérnöktanár (had- és biztonságtechnika) mesterképzési szakokon beküldendı: nyelvvizsga bizonyítvány(ok), záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben. kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának határideje: augusztus 19. vállalkozásfejlesztési mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés idıpontja: augusztus 23., a pontos idıpontról és helyszínrıl értesítést kap elektronikus úton minden jelentkezı. inden mesterképzési szakon a felvétel feltétele: felsıfokú oklevél (vagy az arról szóló igazolás) és a teljes leckekönyv másolata. kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási határideje: augusztus 19. kreditelismerési eljárásról bıvebb információ az alábbi linkeken található: (vállalkozásfejlesztés) (tanármérnöktanár (gazdálkodási mérnök)) tanár-mérnöktanár (gazdálkodási mérnök) mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218., ideje: augusztus óra. Többletpontokat igazoló beküldendı dokumentumok: OTDK helyezés igazolása, publikációs tevékenység igazolása, országos és nemzetközi szakmai versenyen elért eredmény igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány(ok).

9 OE-KVK OE-NIK OE-RKK PTE-ÁJK tanár-mérnöktanár (villamosmérnöki) mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218., ideje: augusztus óra. inden mesterképzési szakon a felvétel feltétele: felsıfokú oklevél (vagy az arról szóló igazolás) és az utolsó négy félév leckekönyvi másolata. kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási határideje: augusztus 19. Többletpontokat igazoló beküldendı dokumentumok: OTDK helyezés igazolása, publikációs tevékenység igazolása, országos és nemzetközi szakmai versenyen elért eredmény igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány(ok). tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218., ideje: augusztus óra. inden mesterképzési szakon a felvétel feltétele: felsıfokú oklevél (vagy az arról szóló igazolás) és az utolsó négy félév leckekönyvi másolata. kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási határideje: augusztus 19. Többletpontokat igazoló beküldendı dokumentumok: OTDK helyezés igazolása, publikációs tevékenység igazolása, országos és nemzetközi szakmai versenyen elért eredmény igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány(ok). tanár-mérnöktanár (könnyőipari mérnök) mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218., ideje: 2011.augusztus óra. inden mesterképzési szakon a felvétel feltétele: felsıfokú oklevél (vagy az arról szóló igazolás) és az utolsó négy félév leckekönyvi másolata. kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási határideje: augusztus 19. Többletpontokat igazoló beküldendı dokumentumok: OTDK helyezés igazolása, publikációs tevékenység igazolása, országos és nemzetközi szakmai versenyen elért eredmény igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány(ok). Konzultációk gyakorisága: jogász egységes, osztatlan képzés levelezı munkarendjén a hallgatók tanóráira tömbösítve, havonta egy alkalommal csütörtöki, pénteki, szombati napokon kerül sor. z igazságügyi igazgatási alapképzés levelezı munkarendjén az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelıen a hallgatók tanóráira tömbösítve, félévente kétszer egy-egy hét idıtartamban kerül sor. jelentkezés és a felvételi sajátos feltételei: z igazságügyi igazgatási alapképzési szakon lehetıség van arra, hogy az OKJ-s jogi asszisztens bizonyítvánnyal rendelkezık esetében egyes teljesített tárgyakat a képzésbe beszámítsanak, ezáltal a képzési idı lerövidülhet. jogász egységes, osztatlan képzésen lehetıség van arra, hogy az igazgatásszervezıi, rendırtiszti, igazságügyi ügyintézı/igazságügyi igazgatási oklevéllel rendelkezık esetében egyes teljesített

10 tárgyakat a képzésbe beszámítsanak, ezáltal a képzési idı lerövidülhet. PTE-BTK PTE-ETK mesterképzési szakok vizsgaidıpontja: augusztus 22. hétfı, 14 óra. vizsgára postai behívólevelet nem küld az Intézmény, a jelentkezıket ben tájékoztatják. Bıvebb információért keresse a honlap Felvételizıknek szóló menüpontját! Figyelem! zon mesterképzésre jelentkezık jelentkezését, akik alapvégzettsége nem fogadható el teljes kreditbeszámítással a megcélzott szakra, nem tudja az intézmény elfogadni, mert a számukra kötelezı kreditelismerési eljárás lefolytatására a pótfelvételi szők határideje miatt nincs lehetıség. Specializálódás a képzés során: Kar egészségügyi szervezı, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, illetve rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakjai esetében a jelentkezés és a felvétel alapképzési szakra és nem szakirányra történik. Kar az adott szakirányt minimálisan 15, a szakirányt választó és a szakirányválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítı hallgató megléte esetében indíthatja el. minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet. szakirány választás a 2. (rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak esetében a 4.) szemeszter végét követı szakirányválasztási eljárás keretében történik, ahol a hallgatói és kari preferenciákon túlmenıen a Kar figyelembe veszi a hallgató tanulmányi eredményét, illetve egészségi alkalmasságát. szakirányválasztási eljárás részletes szabályait a Kar vonatkozó szabályzatai határozzák meg. z orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak levelezı munkarendjében a képalkotó diagnosztikai analitika szakirányt a legalább 2 éves, diagnosztikai képalkotó (röntgen, izotóp) területen eltöltött igazolt munkaviszonnyal rendelkezık választhatják, ezen feltételeknek a 2. szemeszter végéig kell megfelelnie a hallgatónak. jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei: felsıoktatási felvételi eljárás során az ápolás és betegellátás-ápoló szakirány, ápolás és betegellátásmentıtiszt szakirány, illetve ápolás és betegellátás-szülésznı szakirány alapképzési szakok levelezı munkarendje esetében a jelentkezés feltételei a következık: - ápolás és betegellátás-ápoló szakirány alapképzési szakot kizárólag a legalább 2 éves, egészségügyi szakterületen eltöltött igazolt munkaviszonnyal és általános ápolói és asszisztensi oklevéllel rendelkezık választhatják; - ápolás és betegellátás-mentıtiszt szakirány alapképzési szakot kizárólag a legalább 2 éves, sürgısségi betegellátás szakterületén eltöltött munkaviszonnyal és fıiskolai szintő (diplomás) ápoló vagy mentıápoló vagy mentıtechnikus szakképesítéssel rendelkezık választhatják;

11 PTE-ETK PTE-TTK PTE-TTK SZIE-KK - ápolás és betegellátás-szülésznı szakirány alapképzési szakot kizárólag a nıgyógyászati szakterületen igazolt munkaviszonnyal rendelkezık választhatják. hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felsıoktatási felvételi eljárást követıen, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervezı valamint az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szakokon az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minısítésérıl szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCs rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés. rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak nappali és levelezı munkarendjében a motoros alkalmassági vizsga követelményeit a Pécsi Tudományegyetem Felvételi Szabályzatának kari melléklete, valamint a Kar honlapján található tájékoztató tartalmazza. motoros alkalmassági vizsgán nem kell azon jelentkezınek részt vennie, aki testnevelésbıl sikeres érettségi vizsgát tett és ezt hitelt érdemlıen igazolja. mesterképzésben meghirdetett szakok pontszámításáról bıvebb tájékoztatót a esterképzések felsıoktatási felvételi tájékoztatója szeptemberben induló képzések diplomásoknak c. kiadványban, illetve a oldalon olvashatnak. testnevelı-edzı alapképzési szak levelezı munkarendjén az Intézmény nem tart motoros alkalmassági vizsgát. inden jelentkezınél a felvétel feltétele a testnevelés érettségi. mesterképzési szakokon a szakmai és motivációs beszélgetés idıpontja: augusztus 23. (kedd), helye: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Pécs, Ifjúság útja 6. Javasoljuk, hogy a kreditelismerési kérelmet a jelentkezéssel egyidıben nyújtsák be, beküldési cím: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Tanulmányi Osztály, 7624 Pécs Ifjúság útja 6. kreditelismerési kérelem benyújtásának elmulasztása a jelentkezı felvételi eljárásból való kizárását vonja maga után. felsıoktatási pótfelvételi jelentkezési lapot és a rendelkezésre álló dokumentummásolatokat augusztus 9-ig a következı címre kell beküldeni: "Felsıoktatási felvételi jelentkezés" Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 jelentkezés feltételei - inden olyan esetben, amikor a jelentkezı olyan mesterképzési szakra adja be felvételi kérelmét, amelyre nem egyenes ágon jelentkezik, (ld. felvetelizoknek/felveteli-informaciok/msc-felveteli-eljaras) krediteljárást kell kezdeményeznie! - kérelem az alábbi helyrıl tölthetı le: felvetelizoknek/felveteli-informaciok/kreditelismeresi-kerelem. Beküldendı: augusztus 9-ig Felsıoktatási intézmény címére (Szent István Egyetem ezıgazdaság- és

12 SZIE-YÉK SZTE-GTK SZTE-JGYPK SZTE-JGYPK Környezettudományi Kar Tanulmányi Osztály 2100 Gödöllı, Páter K. u. 1) - kitöltött kreditelismerési kérelem - leckekönyv fénymásolata z építészmérnök szakra jelentkezık csak 2005 és 2011 között tett sikeres rajz és alkalmassági vizsga eredménnyel jelentkezhetnek. z igazolás fénymásolatát 2011 augusztus 15-ig kell megküldeniük a Kar címére: Szent István Egyetem Ybl iklós Építéstudományi Kar Tanulmányi Osztály 1146 Budapest Thököly u. 74. Levelezı munkarenden a képzés péntek délután és szombaton lesz, a képzési idı 8 félév. jelentkezıknek szakmai és motivációs beszélgetésen kell részt venni. elérhetıségen, az egyes szakok nevére kattintva, a képzéssel kapcsolatos letölthetı anyagok között megtalálhatók a felvételi beszélgetés szóbeli témakörei. Szintén itt érhetık el a mesterképzési szakok belépési feltételeirıl szóló információk is. Ezekbıl lehet tájékozódni, hogy adott szakra történı jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a jelentkezı oklevele nem teljes kreditértékő oklevél, akkor a választott felsıoktatási intézménynél ún. elızetes kreditelismertetési eljárást kell kezdeményezni. z eljárás eredményérıl szóló határozat szükséges a felvételi döntés meghozatalához! kinek az oklevele alapján szükséges lenne, de még nem kezdeményezte az elızetes kreditelismertetési eljárást Karunk felé, kérjük, haladéktalanul pótolja! z erre vonatkozó formanyomtatvány (kreditelismerési adatlap) letölthetı a Kar honlapjáról, a fent megjelölt elérhetıségen. gyógypedagógia alapképzési szakon alkalmassági (egészségi, beszéd) vizsga van. megjelenés kötelezı. vizsga helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar Gyógypedagógus-képzı Intézet 6725 Szeged Hattyas u. 10. H1. (6.) épület 6003-as terem Idıpontja: augusztus óra felvételi elbeszélgetés helye: SZTE-JGYPK 6725 Szeged Boldogasszony sgt. 6. fsz. Idıpontja: augusztus óra Egyházi felsőoktatási intézmények Karkód KRE-TFK Képz. szint H További felvételi információk pótfelvételi eljárás során meghirdetett szakokról részletes információt a Felsıoktatási felvételi tájékoztató szeptemberben induló képzések érettségizetteknek c. kiadvány nyújt.

13

Közlemény. Budapest, 2009. január 31. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közlemény. Budapest, 2009. január 31. Oktatási és Kulturális Minisztérium Közlemény A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2009. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek és diplomásoknak c. kiadványok hivatalos kiegészítése A Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2009

Részletesebben

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN EGHIRDETETT KÉPZÉSEK INTÉZÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Telefon: (1) 374-6205; (1) 374-6206 Fax: (1) 374-6224 E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu; schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól -1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól 2003. XLV. tv-el módosított a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2008/2009-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása A rangsorok értelmezését megkönnyítendő, a Felvi rangsorok mutatóit két csoportba soroltuk: a leíró mutatók

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu Web: http://www.btk.unideb.hu

Részletesebben

TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI

TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények pótfelvételi lehetőséget

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Mőszaki Tudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Mőszaki Tudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Mőszaki Tudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Miskolci Egyetem Cím: 3515 Miskolc Egyetemváros Telefon: 06 (46) 565-111/11-99

Részletesebben

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 150. (1) felhatalmazása alapján: A kérvényekrıl a KÁB a regisztrációs

Részletesebben

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA 1. A Filozófiatudományi doktori iskola a Bölcsészettudományi Kar funkcionális szervezeti egysége, mely a Filozófia Intézetet és a Mővészetelméleti

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2009/2010 es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 II. A főiskolára történő jelentkezés feltételei... 3 III. A

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Érettségi és felvételi tudnivalók a 2015/2016. tanévben

Érettségi és felvételi tudnivalók a 2015/2016. tanévben Érettségi és felvételi tudnivalók a 2015/2016. tanévben Érettségi vizsga 1. Jelentkezési határidő: 2016. február 15. Érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12.

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12. Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről Szeged, 2016. január 12. Igazgató: Siposné Gyuris Valéria Érettségi vizsgáért felelős igazgatóhelyettes: Sutka

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Képzési (program) ajánlattételi adatlap. 2. A képzés adatai: 2.1 A képzéshez tartozó összes követelmény modul (ok) azonosítója, megnevezése:

Képzési (program) ajánlattételi adatlap. 2. A képzés adatai: 2.1 A képzéshez tartozó összes követelmény modul (ok) azonosítója, megnevezése: Képzı intézmény neve: Ajánlattételi felhívásban a képzés sorszáma: 1. Képzés neve: Szakképesítés OKJ száma (1): Szakképesítés OKJ száma (2): Megszerezhetı rész szakképesítés OKJ száma (1): Megszerezhetı

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása az anyaországok közremőködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2013. évi költségvetési támogatására

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra LI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JANUÁR 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN AZ ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS MENETRENDJE Jelentkezés az érettségire: 2016. február 15-ig. Az emelt szintű érettségikre a behívók 2016. áprilisának második felében vehetők

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Alapszakonként eltérő költségtérítés: mennyit fizetünk? II.

Alapszakonként eltérő költségtérítés: mennyit fizetünk? II. Alapszakonként eltérő : mennyit fizetünk? II. Költségtérítéses képzések hét népszerű esetében Az itt olvasható elemzés egy cikksorozat második része. A www.felvi.hu internetes oldalon már letölthető első

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek: 1. SZ. MELLÉKLET A TÁMOP 2.1.1-B Lépj egyet elıre!- Ápolási díjban részesülık képzési támogatása c. projekt keretében folyó oktatási és vizsgáztatási tevékenység költségeinek elszámolása, bizonylatolási

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1) Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelıen az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más jogi normák keretei között minden érdeklıdı számára nyitott. 2) A könyvtárhasználót

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dunaharaszti Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból

Részletesebben

2. ÉRETTSÉGI SZINTEK. akárhány tárgyból lehet emelt szintet választani egy vizsgaidőszak a

2. ÉRETTSÉGI SZINTEK. akárhány tárgyból lehet emelt szintet választani egy vizsgaidőszak a Budapesti Ward Mária Iskola PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁJÉKOZTATÓ 2016 www.wardmaria.hu 1. ÉRETTSÉGI SZINTEK Középszint - itt az iskolá a, saját ta árok előtt - középszi tű követel é yek Emelt szint - más iskolában

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyúl Község Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

HMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Pályázati felhívás Betölthetı állásokra. Általános tudnivalók. 2012. EüK. 9. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.05.24 - )

Pályázati felhívás Betölthetı állásokra. Általános tudnivalók. 2012. EüK. 9. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.05.24 - ) Pályázati felhívás Betölthetı állásokra Általános tudnivalók 2012. EüK. 9. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.05.24 - ) Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

VMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /Szakmacsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Intézmény elérhetősége ELTE IK-TTK Felvételi Iroda Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.83 Telefonszám: (1) 372-2566 E-mail: ttkto@ludens.elte.hu

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév I. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév I. félév Ikt.sz.: X-121-7-TO/2012. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2016. január 26.

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2016. január 26. Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi 2016. január 26. Érettségi 2016. május-június Érettségi vizsga lehet: rendes előrehozott szintemelő pótló javító ismétlő kiegészítő érettségi

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs Központ

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

Felvételi 2016 Felvételi tájékoztató 2016

Felvételi 2016 Felvételi tájékoztató 2016 Felvételi 2016 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2016. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2016. január 31-ig Felvételi tájoló 2016. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata

Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Budapest 2011 Tartalomjegyzék A szakállatorvosi

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben