AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telefon: , Fax: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1165 BUDAPEST, DIÓSY LAJOS U. 28. SZÁM ALATTI ÉPÜLET EGYÜTTES HŐELLÁTÓ RENDSZERÉNEK CSERÉJE, ENGEDÉLYEZÉSE ÉS KIVITELI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSE TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ ÉVI CXXIX. TV. (A TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 125. (2) BEKEZDÉS C) PONTJA ALAPJÁN DECEMBER 1

2 I. MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE III. NYILATKOZATMINTÁK IV. SZERZŐDÉSTERVEZET

3 I. MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ Műszaki specifikáció 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyeztetés és kiviteli terveinek elkészítése. Helyszín: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. (II. emelet kazánház) Fűtött épületek: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. (Bajtársak Otthona + Iroda épület), 1165 Újszász u. 104./A., 1165 Budapest, Újszász u. 104./B., 1165 Budapest, Újszász u. 104./C., 1165 Budapest, Újszász u. 104./D., 1165 Budapest, Újszász u. 104./E. Elvégzendő munkálatok és műszaki tartalom: I. Bontási munkálatok 1. Kazán modulok bontása 2. Kémény részleges bontása 3. Szabályzók bontása 4. HMV bontása literes tároló bontása 6. Tágulási tartályok bontása 7. Vízlágyítók bontása 8. Szerelvények bontása II. Gépészeti munkálatok 1. Kazánkör kialakítási munkálatok kazánok beállítása szabályzók beállítása időjárás követő rendszer beállítása pillangó szelepek beépítése égéstermék elvezetés gázvezeték átalakítás szellőzővezeték átalakítás mágnes szelep beépítés üzemi szellőzés kialakítása vész szellőzés kialakítása tágulási tartályok beépítése 2. Fűtésköri kialakítási munkálatok időjárás követő keringető szabályzókör kialakítása pillangó szelepek beépítése motoros keverőcsap beépítése szivattyúk beépítése csővezetékek kiépítése 3. HMV hőcserélő beépítése HMV tároló beépítése

4 motoros keverő csap beépítése szivattyúk beépítése pillangó szelepek beépítése szakaszoló csapok beépítés 4. Szakipari munkák csővezetékek korrózió gátló mázolása gázvezetékek fedőmázolása csővezetékek szigetelése kazánház tűzgátló elhatárolása 5. Vízszerelési munkák vízlágyító berendezés telepítése csővezetékek kiépítése 6. Villanyszerelési munkák gázkoncentráció érzékelő telepítés elosztó szekrény felszerelés EPH hálózat kialakítás Villámvédelmi hálózatba való bekötés Elektromos hálózat kiépítés 9. Egyéb munkák gáztervezés engedélyeztetés kéményseprő szakvélemény beszerzés gáz MEO bonyolítás villámvédelmi szakvélemény beszerzés EPH szakvélemény beszerzés kazánok beszerzése, beüzemelése kémény terv készítése régi kazánok deponálása és elszállítása feltöltés, nyomáspróba próbaüzem Az épületek fűtéséhez használt tüzelőanyag: Földgáz Villamos hálózati feszültség: 220V, 50 Hz Üzemeltetés módja: állandó kezelő nélküli A kazán fajtája: kondenzációs minimum 300 kw-os kazán A felolvasólapon szereplő egyösszegű ajánlati ár a kivitelezési munkák értékének összesítése!

5 Az ellenszolgáltatásra vonatkozó követelmények: 1. Az ajánlattevőnek az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a rendelkezésre bocsátott műszaki leírás alapján kell meghatároznia. Az ajánlattevőnek az elkészített és beárazott költségvetést elektronikus úton (CD) is be kell nyújtania. 2. Az ajánlattevőnek ajánlata költségvetési kiírásában meg kell jelölnie, hogy a teljesítésben közreműködő alvállalkozók mely munkatételeket fogják kivitelezni. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a vagy egyenértékű kifejezést minden esetben érteni kell! A Kbt. 58. (3) bek. a) pontjában hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a vagy azzal egyenértékű kifejezést szintén minden esetben érteni kell. A beárazásra kerülő költségvetésben a tervezők által nevesített gyártmányok, berendezések, stb. helyett az Ajánlattevőknek lehetősége van mind műszaki paramétereiben, mind minőségben velük egyenértékű más gyártmányokat, berendezéseket, stb. megajánlani. II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. ÁLTALÁNOS GYAKORLATI ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTÉTELHEZ [Ezen útmutató kizárólag a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozólag tartalmaz segédletet.] Az ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse az ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét. Ezen cél elérése érdekében az ajánlattételi felhívás előírásai mellett a dokumentáció is eligazítást nyújt a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére. Az ajánlatkérő ennek érdekében felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívást és a jelen dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat e dokumentumokban foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el! Ajánlatkérő adatai Ajánlatkérő neve: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ajánlatkérő címe: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Ajánlatkérő telefonszáma: Ajánlatkérő telefaxszáma: Ajánlatkérő címe: Döntés az eljárás megindításáról Az Ajánlatkérő, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság döntött arról, hogy a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatkérőként lefolytatja a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló a Kbt (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárást.

6 A közbeszerzés tárgya 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése Részajánlattétel lehetősége Ajánlatkérő a Kbt. 50. (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Ennek alapján részajánlat-tételi lehetőség a felhívás szerint nem biztosított. Alternatív ajánlattétel lehetősége: nem biztosított Az ajánlatok elbírálásának szempontja A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Ajánlati ár (nettó Ft) Hiánypótlás A hiánypótlás célja, hogy növelje az eljárás eredményességének esélyét, mindazonáltal az ajánlattevőknek ajánlatukat az ajánlattételi határidőre oly módon kell elkészíteniük, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő előírásainak. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a hiánypótlást teljes körben engedi meg, a Kbt a alapján. A hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosságokat az ajánlattevőnek az abban megjelölt határidőn belül kell teljesítenie, a későbbiekben ennek pótlására az ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően már nem biztosít lehetőséget. Az ajánlatkérő a hiánypótlási határidő eredménytelen elteltét követően az eredeti ajánlatot veheti figyelembe, mely a hiányosság pótlásának elmaradására tekintettel az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A hiánypótlási felhívást amennyiben hiánypótlás szükséges - ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek közvetlenül és egyidejűleg megküldi. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérőnek hiánypótlási felhívás megküldésére több körben is lehetősége van, azonban egy újabb hiánypótlási felhívás keretében a korábbi hiány nem pótolható! Ajánlattevőknek esetlegesen több körben is számítaniuk kell hiánypótlási felhívás megküldésére. Ajánlattevőknek lehetőségük van a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolni (önkéntes hiánypótlás), azonban az ajánlattevők által észlelt hiányok pótlására is csak az ajánlatkérő által meghatározott hiánypótlási határidő leteltéig van lehetősége. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlatnak a Kbt. 83. (2) bekezdése szerinti módosítását.

7 A hiánypótlás formájára az ajánlatra vonatkozó, a Kbt. 70/A. (1) bekezdésében előírtak az irányadóak, de az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban egyszerűbb formai követelményeket is előírhat. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a hiánypótlásnak nem az a célja, hogy ajánlattevők ezen lehetőségre alapozva a hiánypótlás keretében állítsák össze ajánlatukat. Ajánlattevőknek ugyanis elsősorban az ajánlat benyújtása során kell a megfelelő gondossággal úgy eljárniuk, hogy az ajánlattételi felhívásnak, a jelen dokumentációnak, valamint a Kbt. rendelkezéseinek mindenben megfelelő ajánlatot nyújtsanak be. Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevők a Kbt. vonatkozó, 56. -ában foglaltak szerint az ajánlattétellel összefüggésben írásban, az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 5 munkanappal, kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. Az írásbeli kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi felhívás 1. pontjában meghatározott elérhetőségekre levélben vagy telefaxon, és egyidejűleg szerkeszthető elektronikus formátumban a címre megküldve kell eljuttatni. Az ajánlatkérő hangsúlyozni kívánja, hogy a kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban kérhető, így nem áll módjában szóban felvilágosítást adni az eljárással kapcsolatban. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás szükséges esetben az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakat értelmezi, kiegészíti, erre figyelemmel az ajánlattevőknek az ajánlat összeállításánál a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra is figyelemmel kell lenniük. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 munkanappal adja meg. Egyéb információk Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlatokban kirívóan alacsony ellenszolgáltatást észlel, illetve a bírálati részszempontok szerinti bármely ajánlati tartalmi elem lehetetlennek, túlzottan magasnak, alacsonynak vagy kirívóan aránytalannak tűnik, úgy az ajánlatkérő a Kbt ai szerint eljárva indokolást kér az érintett ajánlattevőtől. Tekintettel arra, hogy a Kbt. fenti szakaszai szerint az ajánlattevők által benyújtott indokolás, illetve a rendelkezésre álló adatok, iratok alapján az ajánlati elemek valós helyzetéről, teljesíthetőségéről az ajánlatkérő köteles meggyőződni, ezért az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az indokolás megadásával az ajánlattevők kötelesek olyan helyzetbe hozni az ajánlatkérőt, hogy a Kbt. alapelveire is tekintettel az említett körülményekről hitelt érdemlően meg tudjon győződni. Ezzel összhangban az ajánlattevők objektív, konkrét tényeken alapuló indokolást kötelesek adni (szükséges esetben akár az indokolást megalapozó okiratok benyújtásával). Az ajánlatkérőnek az irányadó gyakorlattal összhangban általánosságokat tartalmazó, illetve a kizárólag az ajánlatban foglaltakat ismétlő vagy részletesen kifejtő, de objektív indokolást nem tartalmazó nyilatkozatot nem áll módjában objektív indokolásként értékelni és elfogadni. Az ezzel ellentétes eljárás, illetve az indokolás jelen felhívás szerinti megadásának elmulasztása a Kbt. 88. (1) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

8 2. AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok Az ajánlathoz csatolandó igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók; az ajánlattevő, alvállalkozója, valamint a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet nyilatkozatait eredetiben szükséges benyújtani. - Felolvasólap - Teljességi nyilatkozat (nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozólag) - Nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ajánlattevő mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül (Kbt. 70. (2) bekezdés) - Kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatok (Kbt. 60. (1) bekezdés, 61. (1) bekezdés a)-d) pont, 62. (1) bekezdés), A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell (Kbt (3) bekezdés). A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 63. (3) bekezdés). - Nyilatkozatok alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet igénybevételéről (Kbt. 71. (1) bekezdés) Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá d) a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. Alkalmasság megállapításához szükséges nyilatkozatok/igazolások - Amennyiben fennáll a Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti eset, ajánlattevő a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

9 Pénzügyi és gazdasági alkalmasság P1. A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót (ha a letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét). Ajánlatkérő eltekint a kiegészítő melléklet becsatolásától. Amennyiben a letelepedés helye szerinti ország nem írja elő a közzétételét, akkor ajánlattevő/alvállalkozó nyilatkozata szükséges az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről évenkénti bontásban. (külön-külön megfelelés) P2. a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 év naptári év teljes és ugyanezen időszak közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tevékenység) nettó árbevételéről évenkénti bontásban, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (együttes megfelelés) P3. A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján építőipari kivitelezői tevékenységre vonatkozó érvényes felelősségbiztosítás(ok) fennállásáról szóló igazolást (együttes megfelelés) Műszaki, szakmai alkalmasság M1. A Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített sikeres műszaki átadásátvétellel lezárt, legjelentősebb kivitelezési munkáinak a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolását - a Kbt. 68. (2) bekezdése alapján - legalább az alábbi tartalommal: - az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid leírása oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen - ellenszolgáltatás nettó összege - a teljesítés helye - a teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja) 8év, hónap, nap) - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e - a szerződést kötő másik fél megnevezése M2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségének ismertetését a Kbt 67. (2) bekezdés e) pontja alapján, végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatának, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával. Az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében (mely a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazza), illetve a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Egyéb csatolandó dokumentumok - A Kbt. 71. (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni az ajánlatban a közbeszerzés azon részét, amelynek a teljesítéséhez ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, továbbá az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat a közbeszerzés azon részének és százalékos arányának megjelölésével, amelynek a teljesítésében részt vesznek, valamint a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 10 %-át meg nem haladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, ha vele az ajánlattevő alkalmassági feltételt igazol. - Az Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, továbbá a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.

10 - Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot. - Az ajánlatokat zárt csomagolásban, összefűzve, cégszerűen aláírva 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) minden, tartalommal rendelkező oldal folyamatos sorszámozásával, számozott tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A csomagolásra rá kell írni: Ajánlat fűtés rekonstrukció beszerzési eljárásban határidő előtt nem bontható fel! A benyújtott példányok borítólapján fel kell tüntetni az eredeti és a másolat feliratot. Amennyiben az eredeti és a másolat között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. Az ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi felhívás n) pontja szerinti helyen és határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlatok határidőben történő beérkezéséért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. -Az ajánlatot elektronikus adathordozón is kérjük benyújtani, teljes terjedelemben, aláírva, olvasható, de nem módosítható pdf. formátumban, a papír alapú dokumentációval mindenben megegyezően, a papír alapú és elektronikus ajánlat egyezőségéről a dokumentációban csatolt nyilatkozat minta kitöltendő. - Az ajánlathoz, az ajánlattevőnek csatolnia kell a referenciák tekintetében egy összefoglaló táblázatot, mely alkalmassági feltételként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást, vagy megnevezést, a teljesítés időpontját, (év/hó/nap) helyét, a szerződéskötő másik fél megnevezését, az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid leírása oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, és hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát.) - Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni a dokumentumban foglaltak szerint. - Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 72. szerinti ajánlattevői nyilatkozatot. - amennyiben a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti eset fennáll, csatolandó a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, igazolás, 3. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FŐBB TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt ának (1) bekezdésére, mely szerint az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlattevők az ajánlatuk benyújtása előtt ellenőrizzék, hogy az abban foglalt adatok, nyilatkozatok pontosak, ellentmondásmentesek legyenek; így például feleljenek meg a felhívásban és a dokumentációban megadott mértékegységnek, az ajánlat ne tartalmazzon ellentmondásos kijelentéseket. Az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében az ajánlatkérő a jelen dokumentáció részeként ajánlott nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevő rendelkezésére az ajánlattételi felhívásban előírt kötelezően csatolandó nyilatkozatok tekintetében. Az ajánlattevő a jelen dokumentációban szereplő nyilatkozatmintákat vagy azok tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozatmintákat kötelesek alkalmazni, azaz cég- és egyéb adataikkal megfelelően kitölteni, cégszerűen aláírni és az ajánlat részeként becsatolni. Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre az ajánlattételi dokumentáció nem tartalmaz ajánlott nyilatkozatmintát, az ajánlattevő igazolásait, nyilatkozatait az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint a Kbt. által megkövetelt

11 formában kötelesek megtenni. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során kizárólag a magyar nyelvű dokumentumokat vizsgálja tartalmilag. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik azért, hogy az általa becsatolt idegen nyelvű okirat és annak magyar nyelvű fordítása tartalmilag megegyezzen. Formai követelmények Az ajánlatot egy eredeti, valamint egy másolati és elektronikus adathordozón mentett (pdf) példányban kell benyújtani, valamennyi példányát egy közös borítékban (csomagban) kell lezárni. A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: 1) az ajánlatkérő megnevezését, címét, 2) a közbeszerzés tárgyát, az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét; 3) a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlat vizesblokk rekonstrukció beszerzési eljárásban, az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő felelősség, károk az ajánlattevőt terhelik. Egyéb információk Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt beszerezze és ajánlatát ezek ismeretében tegye meg. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció megvásárlásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Amennyiben a jelen dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlattételi felhívástól vagy a Kbt. rendelkezéseitől, úgy az ajánlattételi felhívásban és a Kbt.-ben foglaltak az érvényesek.

12 III. NYILATKOZATMINTÁK

13 FELOLVASÓLAP I. A közbeszerzési eljárás tárgya: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése II. Ajánlattevő adatai 1 : név: cím: telefon: fax: kapcsolattartó neve: tel/fax: egyösszegű ajánlati ár a feladatok ellátására Ft+Áfa Kelt:.,. év.. hó. nap. cégszerű aláírás 1 Amennyiben az ajánlattevők közös ajánlatot tesznek, a nyilatkozatminta felső részén szereplő cégadatokat valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozólag meg kell adniuk, és a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.

14 N Y I L A T K O Z A T Kizáró okok fenn nem állásáról Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet 2 cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet 3 nem áll a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a Kbt. 61. (1) bekezdés a) d) pontjaiban, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt. Kelt:,. év hó.napján cégszerű aláírás 2 A megfelelő rész aláhúzandó. 3 A megfelelő rész aláhúzandó.

15 N Y I L A T K O Z A T a Kbt. 70. (2) bekezdéséről Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeket megismertük, azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, ajánlatunkat az előírtaknak megfelelően készítettük el, és nyújtottuk be, kijelentem továbbá, hogy a vállat szerződéses kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük összesen a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatási összegért, valamint nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt a szerinti előírások érvényesítését. Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlattevő mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá *. Kelt:,. év hó.napján cégszerű aláírás * * A megfelelő rész aláhúzandó.

16 N Y I L A T K O Z A T a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontjáról Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő jelen közbeszerzéssel összefüggésben nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót. / a közbeszerzés....-t érintő részével/részeivel összefüggésben vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót *. Kelt:,. év hó.napján cégszerű aláírás * A megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő.

17 N Y I L A T K O Z A T a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontjáról Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. / a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója/alvállalkozói, valamint a közbeszerzésnek azon része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: alvállalkozó(k) a közbeszerzés azon része, amelynek az alvállalkozói teljesítésében közreműködik részvétel %-os aránya Kelt:,. év hó.napján cégszerű aláírás

18 NYILATKOZAT a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontjáról Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő nem vesz igénybe erőforrást nyújtó szervezetet / az előírt pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek úgy kíván megfelelni, hogy az alábbi, más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények*: Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) neve, címe:.. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények : Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) neve, címe:.. Kelt:,. év hó.napján cégszerű aláírás A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzandó.

19 N Y I L A T K O Z A T a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontjáról Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő a Kbt. 69. (8) bekezdését nem alkalmazza / a Kbt. 69. (8) bekezdését alkalmazza, és az így érintett alábbi - a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t jelöli meg alvállalkozó(k) neve címe Az alkalmassági feltétel, melynek fennállását ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval igazolja:. Kelt:,. év hó.napján cégszerű aláírás

20 N Y I L A T K O Z A T a Kbt. 63. (3) bekezdéséről Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 63. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Kelt:,. év hó.napján cégszerű aláírás

21 N Y I L A T K O Z A T az ajánlattételi határidőt megelőző három naptári év teljes árbevételének átlagáról és ugyanezen időszakban a a beszerzés tárgyából származó árbevételéről Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrás szervezet 4 cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréjéhez, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítéséhez tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrás szervezet 5 az alábbi forgalmi adatokkal rendelkezik. az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel (nettó Ft) a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel (nettó Ft) Kelt:,. év hó.napján cégszerű aláírás 4 A megfelelő rész aláhúzandó. 5 A megfelelő rész aláhúzandó

22 NYILATKOZAT a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja tekintetében Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet 6 cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet 7 előző 24 hónap legjelentősebb a közbeszerzés tárgyára vonatkozó teljesítései a következőképpen alakultak: Alkalmassági feltétel megnevezése Teljesítés ideje, (ajánlattételi, határidőt megelőző 2 évben (24 hónapban), év, hónap, nap megjelöléssel) 1. Szerződést kötő másik fél megnevezése, 2. a feladat rövid leírása, 3. teljesítés helye, - paraméterei (az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid leírása oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen Az ellenszolgáltatás összege (nettó) A teljesítés szerződésszerű volt-e? (igennem) *A referenciát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (referencialevél) kell igazolni Kelt:,. év hó.napján.. cégszerű aláírás 6 A megfelelő rész aláhúzandó. 7 A megfelelő rész aláhúzandó. 22. oldal, összesen: 30

23 N Y I L A T K O Z A T a Kbt. 65. (4) bekezdésről Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) a Kbt. 65. (3) bekezdés a) pontja szerint érintett szervezet (erőforrást nyújtó szervezet) cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kötelezettséget vállalok arra, hogy: a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevő 8 a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja / Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja tekintetében az erőforrásaimra támaszkodhat, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kötelezettségvállalási nyilatkozatom tartalmának alátámasztására csatolom az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Kbt. vonatkozó -ai szerinti dokumentumokat: Cégkivonat; Aláírási címpéldány; Kizáró okok igazolása; a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja / Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja 9 szerinti alkalmasság igazolása. Kelt:,. év hó.napján cégszerű aláírás 8 A megfelelő rész aláhúzandó. 9 A megfelelő rész aláhúzandó. 23

24 N Y I L A T K O Z A T elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról Alulírott...., mint a(z).. (cégnév, székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - kijelentem, hogy az elektronikus formában benyújtott ajánlat (olvasható, de nem módosítható pdf. formátum) a papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyezik. Kelt:,. év hó.napján cégszerű aláírás 24

25 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149. Budapest, Mogyoródi út 43.) - OKF - mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), akit Dr. Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató képvisel; másrészről a (cég). (cím) mint Kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó), akit xy ügyvezető képvisel (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 1. A Szerződő Felek adatai: Megrendelő neve: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Bankszámla száma: Képviselője: Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató Vállalkozó neve: Székhelye:. Adószáma: Cégbejegyzés száma: Bankszámla száma: Képviselője: 2. A szerződés tárgya: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítés Teljesítési határidő: Kezdés: Befejezés: Vállalkozó előteljesítésre jogosult Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával elvállalja a fentiekben meghatározott megbízás teljesítését, a szerződés valamennyi feltétele szerint. 3. Minőségi kikötés: Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben köteles elvégezni. A szerződő felek egyszerűsített átadás-átvételi eljárást kötnek ki. 25

26 Átadandó dokumentáció: - Elkészült kivitelezés megvalósulási rajz, jelölve a víz-, lefolyó illetve villany nyomvonalakat, - Beépített I. osztályú anyagokról minőségi bizonyítványos, műleírások, garancia jegyek (másolat) - Villanyszerelési munkákról MSZ szerelési nyilatkozat illetve érintésvédelem - Vízszerelésről negatív vízminta - Munkafázisokról dátumozott fotódokumentáció átadása CD-n megrendelőnek Műszaki ellenőrzés: A Szerződés 1. pontjában foglalt munkák befejezését a Vállalkozónak 15 nappal a munkák befejezését megelőzően, írásban kell közölnie a Megrendelővel (a kivitelezési munkát készre kell jelentenie a Vállalkozónak). Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés-igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő tűzi ki, értesítve valamennyi érintett személyt, illetve szervezetet. Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő az átadásátvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy azt megkezdi, de nem fejezi be a szerződésben meghatározott határidőben, Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést fogad el, ezért Vállalkozónak a munkát használatbavételre és rendeltetésszerű használatra minden tekintetben alkalmas megvalósítással kell a Megrendelő részére átadni, a szükséges próbaüzemek elvégzésével együtt. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás és az üzembe-helyezés sikeres lebonyolítása érdekében köteles a műszaki átvételhez és a használatbavételhez szükséges dokumentumokat (terveket, hozzájáruló nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, stb.) a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán Megrendelő részére jegyzék szerint átadni, az alábbi tartalommal: - Elkészült kivitelezés megvalósulási rajz, jelölve a víz-, lefolyó illetve villany nyomvonalakat, - Beépített I. osztályú anyagokról minőségi bizonyítványos, műleírások, garancia jegyek (másolat) - Villanyszerelési munkákról MSZ szerelési nyilatkozat illetve érintésvédelem - Vízszerelésről negatív vízminta - Munkafázisokról (építkezés főbb szakaszairól, valamint az eltakart szerkezetekről) dátumozott fotódokumentáció átadása 1 példány nyomtatott formában és 1 példány digitális adathordozón A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását Megrendelő nem tagadhatja meg, ha az átvétel során olyan jelentéktelen hibákat, illetve hiányosságokat tapasztal, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, 26

27 pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Létesítmény rendeltetésszerű használatát. Ellenkező esetben, ha bármilyen üzemeltetést gátló hiba vagy hiányosság tapasztalható, akkor Megrendelő meghiúsítja a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását. Az átadás-átvételi eljárás lezárására, valamint a vállalkozói végszámla benyújtására csak hiba- és hiánymentes teljesítés esetén kerülhet sor. Munkavégzés tervezhetősége Hétköznap 7-20 óráig, hétvégi munkavégzés 72 órával előtte bejelentés köteles Munkaterület és hulladékkezelés: - Munkaterületeket lekeríteni, lezárni, folyosórészek tisztaságát folyamatosan biztosítani - Hulladékelszállítás vállalkozó kötelezettsége 4. Díjazás: Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat alapján a Vállalkozó által elvégzett munkáknak a felek által kölcsönösen elfogadott vállalkozói díja: Vállalkozói díj: Ft 1.1 ÁFA 25 % Ft ÖSSZESEN: FT azaz:.forint amely egyösszegű átalányárban került meghatározásra. Fizetés módja: Számla ellenében egy összegben átutalással. Fizetés feltétele. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben műszaki ellenőr teljesítés igazolása. Fizetés határideje: a Kbt ában meghatározottak szerint 4.2. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó összes ráfordítását, azaz közvetlen és közvetett költségét, valamint kockázatát és nyereségét tartalmazza. A vállalkozói díj semmilyen jogcímen nem emelkedhet. 5. A szerződés tárgyát képező munka vonatkozásában szerződő felek a következőket határozzák meg:. - késedelem esetén a kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,2 %-a Ft/nap, amelynek felső határa az ajánlati ár 7 %-a, - hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre naponta kötbér mértéke a hibával érintett munkarész nettó vállalkozói díjának 0,2%-a, amelynek felső határa a nettó ajánlati ár 7 %-a, - a szerződés Ajánlattevő hibájára visszavezethető ellehetetlenülése esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a 5. Vállalkozó a kivitelezést oly módon végzi, hogy az objektum üzemelése folyamatosan biztosítható legyen. 27

28 A kivitelezés során Vállalkozó részére a közüzemek (víz, villany, stb.) használatát Megrendelő térítésmentesen biztosítja. 6. Vállalkozó kijelenti, hogy munkatársai illetve alkalmazottjai ismerik és betartják a Megrendelő alkalmazottjaira vonatkozó házirendet és belső utasításokat. Ezen rendelkezések ismertetése Megrendelő, betartatása Vállalkozó feladata. Jelen szerződés alapján végzett karbantartási tevékenységet folytató munkatársak illetve alkalmazottak munkáltatója a Vállalkozó, aki a munka-védelemről szóló évi XCIII. törvény alapján a munkáltatóra háruló feladatok teljesítéséért felelős. 7. A felülvizsgálati munkák során műszaki szükségességből felmerülő pótmunka kizárólag a műszaki ellenőr írásbeli engedélye alapján lehet, tételesen kimunkált, kölcsönösen elfogadott árakon, külön szerződésben. 8. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit (különös tekintettel a Ptk. vállalkozásra vonatkozó aira) és a kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. 9. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságát azáltal biztosítják, hogy harmadik személynek a szerződés lényeges tartalmáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadják meg. 10. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás szerződés szerinti nyújtását, a teljesítést akadályozza. 11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egymás közötti tárgyalások útján rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, Szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 12. Jelen Szerződést aláírók kijelentik, hogy a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek. 15. Felek a Jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös elolvasást és értelmezést követően a mai napon jóváhagyólag írták alá. 16. Felek a Szerződést elolvasás és értelmezés után mint szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezőt a Szerződés létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írják alá 4 eredeti példányban. 17. A szerződéses jogviszonyban a Feleket az alábbi személyek képviselik: Megrendelő részéről: 28

29 Telefon: Fax: Vállalkozó részéről: Telefon: Fax: A szerződéses feltételeket nem érintő kérdésekben az alábbi személyek a kapcsolattartók: Megrendelő részéről: Telefon: Fax: Vállalkozó részéről: felelős műszaki vezető névjegyzék szám Telefon: Fax: Budapest,.év..hó..nap Dr. Bakondi György tű. altábornagy xy Főigazgató ügyvezető Pénzügyi ellenjegyző: Jogi ellenjegyző: 29

30 A KBT. 72. VONATKOZÁSÁBAN 10 Alulírott, mint a (név, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 72. alapján nyilatkozom, hogy a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. szám alatti épület együttes hőellátó rendszerének cseréje, engedélyezése és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban cégünk az ajánlattétel során figyelembe vette munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségeket, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Kelt:.., hó... nap 10 Ajánlatkérő a Kbt. 55. (3) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 30

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-203. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2012. december 21. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ- HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19. GFH - 162 /2010. Ajánlattételi felhívás Tisztelt Ajánlattevő! Az Országgyűlés Hivatala (székhely: 1357 Budapest,

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A Cigánd Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

Regionális/helyi szintű [X] Támogatott szervezet [Kbt. 241. b) c) pont] [ ]

Regionális/helyi szintű [X] Támogatott szervezet [Kbt. 241. b) c) pont] [ ] EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás [x] Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben