Önzetlenség az élővilágban. Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önzetlenség az élővilágban. Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012"

Átírás

1 Önzetlenség az élővilágban Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012

2 2 Bevezetés Ha az önzetlenség szót halljuk, valószínűleg az jut eszünkbe, hogy önzetlenség a buszon átadni a helyünket az idősebbeknek, mozgássérülteknek, kisgyermekkel utazóknak; segíteni a rászorulóknak, például az utcán kéregetőknek. Mert valóban, ezekért a cselekedeteinkért nem számíthatunk senkitől különösebb dicséretre, viszonzásra, az önzetlenségnek épp az a lényege, hogy nem várunk cserébe semmit. Azonban az állatok esetében az altruizmusnak olyan formái is előfordulhatnak, amelyek nemhogy nem előnyösek, vagy semlegesek a segítő fél szempontjából, hanem kifejezetten hátrányosak számára, akár saját túlélését is kockáztathatják. A darwini szelekció értelmében ezzel az egyed saját rátermettsége csökken, így az ilyen sajátságnak el kellene tűnnie, az önző egyedek előbb-utóbb végleg ki kellene, hogy szorítsák az önzetleneket. Mindezek tudatában mivel magyarázhatjuk, hogy az idők során mégis fennmaradt ez a viselkedésforma? Az ilyen és ehhez hasonló kérdések evolúciós hátterének kutatásával a szociobiológia foglalkozik. Szociobiológia A szociobiológia a biológia és a szociológia egy közös ága, ami az emberi és állati társadalmak viselkedését vizsgálja evolúciós stratégiai szempontból. Felhasználja az etológia, az evolúció, a szociológia és a populációgenetika eszközeit is. A "szociobiológia" kifejezést és a tudomány megalapítását Edward Osborne Wilson híres könyvéhez kötik (Sociobiology: The New Synthesis,1975) (1) 1. Altruizmus az állatoknál Altruizmus: az egyed saját biológiai értékét csökkentve növeli a fajtárs biológiai értékét. Az állat valami olyat tesz, ami a fajtársának előnyös, miközben saját lehetősége csökken (megosztja a táplálékát, élőhelyét a másikkal, megvédi, akár élete árán is). (2) Darwin evolúcióelmélete kimondja, hogy alapvetően minden állat csakis saját túléléséért és utódok hátrahagyásáért, vagyis a szaporodásért küzd. A biológusok számára ezért volt sokáig nehéz megérteni az önzetlenség indítékait. Az 1950-es és 60-as években az etológusok arra a megállapításra jutottak, hogy az állatoknál megfigyelt altruista viselkedés minden valószínűség szerint az állatok közösségének biztonsága érdekében történik. Megfogalmazódott a csoprtszelekció elmélete.

3 3 Csoportszelekció A csoportszelekció mint szelekciós mechanizmus Wynne-Edwards 1964-es könyvével (Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour) vált széleskörűen elfogadottá. Ebben kifejtette, hogy az egyedek képesek számukra előnytelenül viselkedni, ha ezzel annak a közösségnek az érdekeit szolgálják, amelyben maguk is élnek. A csoport számára például veszélyt jelenhet az, ha kevés a környezetükben található táplálék. Wyenne-Edwards szerint a fajok túléléséhez szükséges, hogy képessé váljanak populációjuk méretének szabályozására. Amelyik állatból hiányoztak az ilyen mechanizmusok, azok szelektálódtak, hogy ne merítsék ki a faj szempontjából legfontosabb energiaforrásokat. (3) A tanulmányra reagálva egyre több ellenvélemény, sőt új megállapítás látott napvilágot. Az egyik ilyen a rokonszelekció elmélete volt. Rokonszelekció (4) (5) A kifejezés William Hamilton nevéhez fűződik. Az ő megállapítása, hogy rokonszelekciónak azt a viselkedést nevezzük, amikor egy szervezet azért szelektálódik, hogy egy viszonylag közeli rokonát segítse. Ez rokonai reproduktív sikerességének növelése érdekében teszi, amely viszont saját reproduktív sikerét csökkenti. A kutató állította fel a róla Hamilton-szabály-nak elnevezett egyenlőtlenséget is, mely a következő: rb > C, amelyben r=rokonsági együttható; B=az altruista viselkedésből adódó genetikai nyereség; és C=az ebből adódó fitneszveszteség. A fitnesz, más néven rátermettség az evolúcióbiológiában egy adott típusú egyed szelekciós sikerét fejezi ki.(6) Az altruista viselkedést kiváltó gének gyakorisága tehát akkor növekedhet, ha az önzetlen viselkedésből fakadó genetikai nyereség nagyobb, mint a belőle adódó fitneszveszteség. Az állatok önzetlenségének mértéke egyenesen arányos a rokonság fokával, amire az a magyarázat, hogy az élőlény tulajdonságai önmagán kívül rokonaiban is megtalálhatóak. Így, ha egy közeli rokonának segít az egyed, azzal az adott tulajdonságot fenn tudja tartani a populációban, még ha nem is önmagán keresztül, bizonyos energiaveszteségek árán. Rokonsági koefficiens: azt határozza meg, hogy egy családtagunkkal milyen fokú genetikai rokonságban állunk.(7) -2-

4 4 A rokonsági koefficiens(r) értéke a következő meghatározott rokonsági kapcsolatok esetében: - egypetéjű ikrek: R=1 - testvérek, szülő - gyerek: R=1/2 - féltestvérek, nagybácsi/nagynéni - unokaöcs/unokahúg, nagyszülő - unoka: R=1/4 - unokatestvérek, dédszülő dédunoka: R=1/8 Minél közelebbi rokonunkról van szó, azaz minél nagyobb a rokonsági koefficiens két családtag között, annál jobban megéri segíteni neki, így ugyanis annál biztosabban marad fent egy adott tulajdonság. Példák az állatvilágban 1) Bizonyos madarak, ha ragadozó fenyegetését észlelik, vészjelzést használnak, hogy figyelmeztessék társaikat. Ugyanez jellemző a földi mókusokra is. Ezzel ugyan saját magukra hívják fel a figyelmet, a populáció szempontjából mégis eredményesen cselekednek, mert a közelben lévő társaik (akik nagy valószínűséggel a rokonaik, tehát sok közös génjük van) el tudnak bújni. Ezzel magyarázható a táplálék megtalálásakor kiadott hangjelzés is, amelynek hatására ugyan kevesebb táplálékhoz jut a megtaláló, neki is érdekében áll, hogy rokonai hozzájussanak. 2) Államalkotó rovaroknál (hangyák, méhek) csak a királynő hoz létre utódokat, a dolgozók pedig minden energiájukat a királynő kiszolgálására fordítják. Így a királynő kedvezményezett helyzetet élvez. 3) Matrifágia fordulhat elő a Stegodyphus pókoknál, ami azt jelenti, hogy kevés táplálék esetén az anya feláldozza magát utódai érdekében; azaz hagyja, hogy megegyék. (képen: Stegodyphus lineatus) 4) Egy kísérletben azonos és különböző alomból származó kutyákat vizsgáltak. Azok a kutyapárok, amelyek egy alomból származtak, nagyobb együttműködést mutattak, mint azok, amelyeket két különböző alomból származót kutya alkotott. Egy későbbi kutatás során azt is felfedezték, hogy a különböző alomból származó, de együtt nevelkedett kutyák nagyobb kooperációt mutatnak különböző alomból származó és külön nevelkedett társaiknál. (8) A rokonszelekció azt feltételezi, hogy az állatok képesek rokonaik felismerésére, így csak azokkal szemben mutatnak altruista magatartást, akik valóban a rokonaik. Sok állatfaj esetében azonban ez nincs így, és az egyedek csak feltételezik, hogy a velük szoros közösségben élők a rokonaik. Ezt más élőlények könnyen kihasználhatják. -3-

5 5 Erre jó példa a kakukk, aki tojásait különböző fészkekbe helyezi el, hogy mások költsék ki fiókáit. A kikelő utód kilöki a fészekből a gazdamadár fiókáit, így végül egyedül marad a fészekben, ahol a gazdamadár sajátjaként gondozza, táplálja. Érdekes jelenség a hangyáknál megfigyelhető rabszolgatartás, ami abból áll, hogy dolgozók idegen hangyabolyokba betörve bábokat rabolnak el, amelyeket aztán saját bolyukban költenek ki. A kifejlődött hangyák ezután az új királynőjüket szolgálják, azt feltételezve, hogy rokonok, miközben valójában nem is azok. (9) Vannak olyan életközösségek, ahol nincsenek rokoni kapcsolatban az egyedek, mégis felfedezhető proszociális viselkedés. Mivel ez már nem magyarázható a rokonszelekció elméletével, létrejött a reciprok altruizmus fogalma. Reciprok altruizmus A reciprok altruizmus Robert Trivers nevéhez fűződik (The Evolution of Reciprocal Altruism, 1971). Lényege, hogy az önzetlen magatartás, ha nem is azonnal, de megtérül; azaz az abból fakadó nyereség nagyobb, mint a befektetett energiából adódó veszteség. Az elmélet azon a feltételezésen alapszik, hogy a két egyed kapcsolata nem egyetlen esetre korlátozódik. Előfordulhat, hogy az aktuálisan önzetlenül viselkedő egyednek is szüksége lehet segítségre a jövőben, amikor ő szorul más támogatására. Ekkor a jövőbeli segítő egyed (a korábbi recipiens) relatíve kis energia-befektetéssel nagy nyereséghez juttatja a bajban lévőt, aki számára ez nagy előnyt fog jelenteni, így haszna összességében nagyobb lesz, mint a vesztesége. 2. Altruizmus az embereknél Az eddig bemutatott elméletek természetesen érvényesek az embereknél tapasztalható önzetlen viselkedés magyarázatára is. Lényeges különbség azonban, hogy az embereknél sokkal több dolog állhat az önzetlen magatartás hátterében. Az állatok nem gondolkoznak racionálisan, tehát akkor, amikor segítenek egy társuknak, azt legfeljebb annak tudatában teszik, hogy a segítséget vissza fogják kapni a jövőben. De más kiváltója nemigen lehet a viselkedésüknek. Az embereknél azonban más a helyzet. Vegyük példának azt az esetet, amikor pénzt adunk egy utcán kéregetőnek. Ekkor talán az fordul meg a fejünkben, hogy a jövőben mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor mi szorulunk mások adományára Viszont e gondolat mellett számos más motiváció is állhat az emberi altruizmus hátterében. Az egyik az, hogy saját kényelmetlenség-érzetünket csökkentsük. Vagyis, az érző embereknek nyilvánvalóan rossz látni, hogy valaki éhezik, szomjazik, fázik stb. Egy elmélet szerint, ha ilyen esetben segítünk, az nem feltétlenül azért van, hogy a rászorulónak jobb legyen, hanem azért, hogy nekünk jobb legyen, ne érezzük kényelmetlenül magunkat, amikor elhaladunk egy hajléktalan mellett az utcán. -4-

6 6 Emellett a segítségnyújtás elmulasztása miatt érzett bűntudat elkerülése is lehet indíttatás. (10) Tehát cselekedetünk elsősorban nem a másik ember, hanem saját magunk megsegítésére irányul. Ez folyamat többnyire tudat alatt zajlik. Motivációt adhatnak még különböző társadalmi elvárások is. Például, ha a szüleink arra nevelnek, hogy segítsünk a bajban lévőkön, és elítélendőnek tartanák, ha nem tennénk. Ilyenkor a proszociális viselkedés a megfelelni vágyásból fakad, tehát nem nevezhető tiszta önzetlenségnek. Létezik egy kérkedés-modell (showing off) elnevezésű elmélet is, ami az önzetlenséget arra vezeti vissza, hogy általa hosszú távon az altruista hírneve, tekintélye és befolyása emelkedik egy csoporton belül. Az önzetlenül viselkedő ugyan nem vár viszonzást cselekedetéért, a külvilágtól mégis egyfajta elismerésre vágyik azért, amit tett. Ez a feltételezés kizárható, ha anonim jótéteményről van szó. Valódi altruizmusnak azt tekinthetjük, ha úgy segítünk másoknak, hogy ezért sem akkor, sem a jövőben nem várunk viszonzást; egyszerűen azért segítünk, mert jól esik tenni valamit a másik ember boldogulásáért. A jó hír, hogy bármi álljon is önzetlenségünk hátterében, altruista cselekedeteink mindenképpen jótékony hatással vannak a szervezetünkre. Az önzetlenség haszna Ugyan az önzetlen viselkedésért cserébe többnyire valóban nem kapunk viszonzást, a szervezetünk bizonyítottan megjutalmaz bennünket. Altruista magatartásunk olyan folyamatokat indít el szervezetünkben, amelyekre nem is gondolnánk, és amelyeket valószínűleg nem is észlelünk tudatosan. Ezek a folyamatok azonban az általános közérzetünkre, egészségi állapotunkra jelentős befolyást gyakorolhatnak. A jelenség magyarázatát kutatva számos kísérletet végeztek már el a világon. Néhányat említve: 1) A Stanford Egyetem egyik kísérletében egyetemi hallgatóknak egy filmet vetítettek le Teréz anya jócselekedeteiről. A vetítés előtt és után is nyálmintát vettek a diákoktól, amelyből azt akarták megtudni, hogy változik-e a filmet végignéző személyek immunállapota a videó megnézését követően. 2) A film levetítése után megkérdezték a hallgatókat, hogy mi a véleményük a látottakról. A diákok háromnegyedének nem tetszett az ilyesfajta jótékonykodás, a nyálminták vizsgálatából azonban az derült ki, hogy mindenkinek, aki megnézte a filmet, szignifikánsan nőtt az immunaktivitása. 2) Egy másik kísérletben egészségügyben dolgozók esetében próbálták megfejteni a magyarázatát annak, hogy az ápolók egy része az ún. kiégéstől (burnout) szenved, a másik viszont nem. Egyetemi hallgatók egy napon keresztül figyelték az ápolók munkáját, és jegyzeteket készítettek a viselkedésükről (például, hogy mennyire voltak érdeklődőek, mosolygósak, közvetlenek a betegekkel). A nap elején és végén

7 7 is nyálmintát vettek a dolgozóktól, hogy abból felmérhessék az aktuális immunaktivitásukat. Miután összevetették a nyálminta-eredményeket a nap folyamán -5- készített jegyzetekkel, arra a megállapításra jutottak, hogy egyértelműen jobban működött azok immunrendszere, akik a szükséges vizsgálatokon, ellátáson kívül többet nyújtottak a betegeknek; őszinte érdeklődéssel, figyelemmel, kedvességgel fordultak feléjük. Abban tehát, hogy őket nem sújtotta a kiégés problematikája, nagy szerepe volt annak, hogy milyen hozzáállással teljesítették munkájukat. Mindkét példából tehát az derül ki, hogy a szervezetünk, ha tudat alatt is, reagál a környezetünkre, és arra, hogy mi hogyan viselkedünk. A másokkal önzetlenül viselkedők jutalma, hogy az altruista cselekedetek fokozzák az immunaktivitást, azaz nő a szervezetük védekezőképessége, még akkor is, ha csak közvetetten tapasztalják a segítő magatartást (lásd az 1-es pont kísérlete). 3. Asszortatív párválasztás Az ember párválasztásában a homogámiára való törekvés fontos szerepet tölt be. Kutatások során bebizonyosodott, hogy az egymáshoz sok tekintetben hasonló párok hosszú távon tovább maradnak együtt, és reproduktív szempontból sikeresebbek, mint a kevésbé hasonlító párok. De hogyan függ össze a hasonlóság a tartós kapcsolatok sikerességével? Mint ahogyan dolgozatomban azt kifejtettem, az önzetlenség gyakoribb és nagyobb mértékű rokonok között. A rokonok génállománya kisebb-nagyobb mértékben megegyezik, ezért külső vonásaikon is felfedezhetők hasonlóságok. Előfordulhat, hogy olyan emberrel találkozunk, aki nem rokonunk, külsőleg mégis hasonlít hozzánk, ezzel pedig olyan viselkedést válthat ki belőlünk, amilyet a rokonainkkal szemben szoktunk felvenni. Egy ránk hasonlító ember vonzó lehet számunkra, mert benne a saját tulajdonságainkat, ezáltal génállományunkat véljük fölfedezni, amit szeretnénk továbbörökíteni utódainknak. Mivel pedig önzetlenebbek vagyunk a hasonló emberekhez, a folyamatos altruista megnyilvánulás szimpátiát ébreszthet a másik emberben, illetve hasonló fokú önzetlenséget. A kölcsönös önzetlenség pedig szinte elég is ahhoz, hogy két ember kapcsolata hosszú távon működőképes legyen. Ezzel kapcsolatban magam is elvégeztem egy kutatást, melyben párok arcbeli hasonlóságát vizsgáltam.

8 8 Hasonlóság-vizsgálat Kísérletemben 18 párt vizsgáltam, annak érdekében, hogy kiderüljön, az emberek külsőre jobban hasonlítanak-e a párjukra, mint egy véletlenszerűen kiválasztott ellenkező neműre. Minden párt egy fiú és egy lány alkot, közülük egyikben sem fordul elő semmiféle rokoni kapcsolat, azaz kizárható az abból adódó hasonlóság. -6- A 18 pár mindegyik tagja méréseket végzett az arcán, a lemérendő hosszúságokat a következő ábrán határoztam meg: A méréseket minden esetben vonalzóval végezték, minél pontosabb eredményre törekedve, de természetesen fennáll a lehetősége annak, hogy a mérések pontatlanok voltak. Miután minden adatot összegyűjtöttem, az eredményeket páronként összevetettem. Azaz pl. megnéztem, hogy mekkora a különbség az 1. pár két tagjának arcán az A- val jelölt hosszak között, majd a B-vel jelöltek között, és így tovább, egészen a H-ig. Végül a kiszámolt különbségek átlagát vettem. Ez a szám a fiú és a lány arcának különbözőségének mértékét hivatott kifejezni. Ezután egy párcserével végeztem el ugyanazokat a méréseket. Az 1. pár fiútagját a 2. pár lánytagjával, a 2. pár fiútagját a 3. pár lánytagjával stb. vetettem össze. Azt az eredményt vártam, hogy az arcméretek különbözőségének tekintetében nagyobb

9 9 eltérést fogok tapasztalni idegen emberek esetében, mint egymást párul választókéban. Végül a 18 valós pár és a 18 idegen pár eredményeinek külön-külön az átlagát vettem, amit egy táblázatban foglaltam össze: párok átlagos eltérése ismeretlenek eltérése átlagos 1 2, , , ,2 3 0, , , ,2 5 0, ,1 6 1,75 6 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6875 átlag: 0, átlag: 1,1420 A táblázat eredményeiből az derül ki, hogy a 18 pár arcának átlagos eltérése 0,931597, ismeretlenekből összerakott párok esetében pedig ez az érték 1,1420, tehát a vizsgálat a várt eredményt hozta, azaz a párok esetében kisebb az eltérés. Ebből arra lehet következtetni, hogy az emberek általában nagyobb valószínűséggel vonzódnak olyanokhoz, akik külsőre jobban hasonlítanak hozzájuk, mint olyanokhoz, akik kevésbé. Ennek egyik magyarázata lehet az, hogy ha párjuk arcvonásaiban sajátjaikat vélik fölfedezni, valószínű, hogy génállományaik között is nagyobb a hasonlóság, ami ösztönösen vonzalmat vált ki belőlük, mivel így végső soron saját génállományuk továbbörökítésére több esélyük van. Egy, a dolgozatomban már említett másik magyarázat hasonlóságot mutat a rokonszelekcióval, azaz azzal az elmélettel, hogy az önzetlenség mértéke egyenesen arányos a rokonság fokával. Ha tehát annál önzetlenebbek vagyunk a másikhoz, minél közelebbi rokonsági kapcsolatban állunk vele, a külső (arcbeli) hasonlóságok alapján egy valójában nem rokon arc látványa is önzetlenséget válthat

10 10 ki belőlünk. A kölcsönös altruista magatartás pedig könnyen olyan mértékű szimpátiát válhat ki az egyénekből, aminek hatására összekötik az életüket.

Együttműködés evolúciója

Együttműködés evolúciója Együttműködés evolúciója Modell Eléggé hasonló, hogy tanulmányozásával valamit megértsünk a modellezett rendszer viselkedéséből. Alapkérdés Darwini dilemma Miért vállal egy egyed költséges (c 0) cselekedetet,

Részletesebben

EVOLÚCIÓ, AZ EMBER EVOLÚCIÓJA Szathmáry Eörs

EVOLÚCIÓ, AZ EMBER EVOLÚCIÓJA Szathmáry Eörs 1 EVOLÚCIÓ, AZ EMBER EVOLÚCIÓJA Szathmáry Eörs Az evolúció biológiai indíttatású értelmezése a replikátorok populációjában lezajló, generációkon átívelő folyamatot jelenti, melynek során a replikátorokat

Részletesebben

Társas struktúrák kialakulása

Társas struktúrák kialakulása Társas struktúrák kialakulása Társas kapcsolatok típusai: Kooperáció: az interakcióba lépő felek egyaránt profitálnak az együttműködésből (+ +) Altruizmus (Önzetlenség): egy donor és egy akceptor létezik,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Magatartástudományi Intézet Mi az elhízás? Sokféleképpen definiálják: a. Populáció átlagsúlyhoz képest: >20-40%:

Részletesebben

Payer Istvánné Balogh Ildikó A VÉRSZERINTI KAPCSOLATOK ÁPOLÁSÁNAK ESÉLYEI A CIVIL NEVELŐSZÜLŐKNÉL ELHELYEZETT GYERMEKEK ESETÉBEN

Payer Istvánné Balogh Ildikó A VÉRSZERINTI KAPCSOLATOK ÁPOLÁSÁNAK ESÉLYEI A CIVIL NEVELŐSZÜLŐKNÉL ELHELYEZETT GYERMEKEK ESETÉBEN 1 Payer Istvánné Balogh Ildikó A VÉRSZERINTI KAPCSOLATOK ÁPOLÁSÁNAK ESÉLYEI A CIVIL NEVELŐSZÜLŐKNÉL ELHELYEZETT GYERMEKEK ESETÉBEN A szakellátásba utalt és nevelkedő gyermekek vérszerinti kapcsolatainak

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

KI SZÉP, KI JÓ? * AZ ATTRAKTIVITÁS HATÁSA A HARMADIK SZEMÉLYŰ BÜNTETÉSRE, JUTALMAZÁSRA

KI SZÉP, KI JÓ? * AZ ATTRAKTIVITÁS HATÁSA A HARMADIK SZEMÉLYŰ BÜNTETÉSRE, JUTALMAZÁSRA Magyar Pszichológiai Szemle, 2015, 70. 1/13. 215 231. DOI: 10.1556/0016.2015.70.1.13. KI SZÉP, KI JÓ? * AZ ATTRAKTIVITÁS HATÁSA A HARMADIK SZEMÉLYŰ BÜNTETÉSRE, JUTALMAZÁSRA PUTZ ÁDÁM PALOTAI RÓBERT BERECZKEI

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

A kooperáció evolúciója

A kooperáció evolúciója MAURO SANTOS SZATHMÁRY EÖRS A kooperáció evolúciója Az evolúció génközpontú önző gén megközelítése nyilvánvaló konfliktusban van azzal a tapasztalattal, hogy a kooperáció az emberi társadalmakban és az

Részletesebben

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban Kocsor Ferenc 12 Juhász Szabolcs Rezneki Rita Bereczkei Tamás 1 1 PTE BTK, Pszichológiai Intézet 2 PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet 1 1 Vázlat A

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

Kutatásunk elsődleges célja a társas együttműködés normáit befolyásoló tényezők

Kutatásunk elsődleges célja a társas együttműködés normáit befolyásoló tényezők 282 I X. GRASTYÁN KONFERENCIA Putz Ádám Palotai Róbert Az attraktivitás hatása az altruista büntetésre és jutalmazásra egy innovatív kísérleti játékban TPRG, avagy a Third-party Punishment and Reward Game

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

II. Biológiai perspektíva

II. Biológiai perspektíva II. Biológiai perspektíva Személyiség: idegrendszeri és hormonális rendszerek működésének következménye. 2 témakör: A személyiség örökletes meghatározottsága (öröklődés, evolúció, személyiség kapcsolata)

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

A zsebrádiótól Turán tételéig

A zsebrádiótól Turán tételéig Jegyzetek egy matekóráról Lejegyezte és kiegészítésekkel ellátta: Meszéna Balázs A katedrán: Pataki János A gráfokat rengeteg életszagú példa megoldásában tudjuk segítségül hívni. Erre nézzünk egy példát:

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

A tanulásmódszertan alapjai 2

A tanulásmódszertan alapjai 2 2. Gyakorlat A tanulásmódszertan alapjai 2 Van helye és ideje a tanulásnak? Összeállítottátok a napirendet? Akkor mehetünk tovább. Ne feledd, a cél az, hogy a gyermeked egyedül tanuljon, ez az, ami mindig

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013 Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

SZÁMTANI SOROZATOK. Egyszerű feladatok. 1. Egy számtani sorozatban:

SZÁMTANI SOROZATOK. Egyszerű feladatok. 1. Egy számtani sorozatban: SZÁMTANI SOROZATOK Egyszerű feladatok. Egy számtani sorozatban: a) a, a 29, a? 0 b) a, a, a?, a? 80 c) a, a 99, a?, a? 0 20 d) a 2, a2 29, a?, a90? 2 e) a, a, a?, a00? 2. Hány eleme van az alábbi sorozatoknak:

Részletesebben

1. Általános bevezetés

1. Általános bevezetés 1 1. Általános bevezetés Mióta Darwin megalkotta evolúcióról szóló elméletét, azóta a szakembereknek nem kis fejtörést okozott néhány, az eredeti koncepció által nehezen, vagy egyáltalán nem magyarázható

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2014

Nagy Webáruház Felmérés 2014 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2014 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 586 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

A tér lineáris leképezései síkra

A tér lineáris leképezései síkra A tér lineáris leképezései síkra Az ábrázoló geometria célja: A háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelmű és egyértelműen rekonstruálható módon történő ábrázolása

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat - kivonat

Adatkezelési szabályzat - kivonat Adatkezelési szabályzat - kivonat Egészségügyi dokumentáció kezelése 1. Egészségügyi dokumentáció kiadása... 2 1.1. Az egészségügyi dokumentum kiadója... 2 1.1.1. Eredeti példányok kiadása... 2 1.1.2.

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

ETOLÓGIA-1. 5. Szaporodási rendszerek: párosodási rendszerek versengés párosodásért ivararány. Kis János

ETOLÓGIA-1. 5. Szaporodási rendszerek: párosodási rendszerek versengés párosodásért ivararány. Kis János ETOLÓGIA-1 5. Szaporodási rendszerek: párosodási rendszerek versengés párosodásért ivararány Kis János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet Ökológiai Tanszék 2015 1 Mitől függ,

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Fókuszban a Család konferencia Pécs, 2015. május 14 15. Blaskó Zsuzsa, PhD tudományos főmunkatárs blasko@demografia.hu A transznacionális család fogalma

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6 Kategória P 6 1. Írjátok le azt a számot, amely a csillag alatt rejtőzik: *. 5 = 9,55 2. Babszem Jankó 25 ször kisebb, mint Kukorica Jancsi. Írjátok le, hogy hány centiméter Babszem Jankó, ha Kukorica

Részletesebben

Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli

Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli I. rész 1. Mivel egyenlő ( x 3) 2, ha x tetszőleges valós számot jelöl? A) x 3 B) 3 x C) x 3 2. Mekkora az a és b szöge az ábrán látható

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Evolúciós- és Kognitív Pszichológia Program. Birkás Béla.

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Evolúciós- és Kognitív Pszichológia Program. Birkás Béla. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Evolúciós- és Kognitív Pszichológia Program Birkás Béla Arcok megbízhatóságának értékelése, mint adaptív döntésmechanizmus. Rassz-jellemzők

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként testen kívüli megtermékenyítés

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés

5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés Sapientia - Erdelyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés Az Egyed-kapcsolat (E/K) diagramok C.J. Date szerinti kapcsolatok Varjúláb

Részletesebben

Peltier-elemek vizsgálata

Peltier-elemek vizsgálata Peltier-elemek vizsgálata Mérés helyszíne: Vegyész labor Mérés időpontja: 2012.02.20. 17:00-20:00 Mérés végrehatói: Budai Csaba Sánta Botond I. Seebeck együttható közvetlen kimérése Az adott P-N átmenetre

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Európai Big Mind turné 2009 Big Mind workshopok Magyarországon!

Európai Big Mind turné 2009 Big Mind workshopok Magyarországon! Big Mind Big Heart Európai Big Mind turné 2009 Big Mind workshopok Magyarországon! Budapesti, bukaresti, zágrábi helyszíneken, három országban, három hétig több száz ember találkozhat az Amerikában és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS?

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? AVAGY AZ ISKOLÁK ÉS A CIVILSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL Sajnos az iskolák még mindig nem támaszkodhatnak a háttérként a szülőkre. Erre kellene az iskola vezetőségének nagyobb

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok

Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok Legutóbbi módosítás: 2014. január 30. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság H-1024 Budapest Keleti

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban 2014

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban 2014 Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban 2014 Az előző két év gyakorlatához hasonlóan a Pro Civis Polgári Társulás és az általa működtetett Szlovákiai Magyar

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Murinkó Lívia KSH Népességtudományi Kutatóintézet Szalma Ivett Swiss Centre of

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 7 KRISTÁLYTAN VII. A KRIsTÁLYOK szimmetriája 1. BEVEZETÉs Az elemi cella és ebből eredően a térrácsnak a szimmetriáját a kristályok esetében az atomok, ionok

Részletesebben

Csatlakozási állapot megjelenítése

Csatlakozási állapot megjelenítése Csatlakozási állapot megjelenítése Ellenőrizheti a vevő és a jármű között a csatlakozás állapotát. Ezek a kapcsolatok felelősek az olyan információkért, mint a GPS információ és a parkolási jelzések. 1

Részletesebben

végtelen sok számot?

végtelen sok számot? Hogyan adjunk össze végtelen sok számot? Németh Zoltán, SZTE Bolyai Intézet www.math.u szeged.hu/~nemeth 2006. Akhilleusz, a görög hős és a teknősbéka versenyt futnak. Akhilleusz tízszer olyan gyorsan

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

FTP Az FTP jelentése: File Transfer Protocol. Ennek a segítségével lehet távoli szerverek és a saját gépünk között nagyobb állományokat mozgatni. Ugyanez a módszer alkalmas arra, hogy a kari web-szerveren

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

- Kurt.exe a windows-os felület, amelyen keresztül a lejátszás konfigurálható.

- Kurt.exe a windows-os felület, amelyen keresztül a lejátszás konfigurálható. EMJR program V 1.0 Telepítési útmutató: A program 2 db.exe file-ból áll. - Kurt.exe a windows-os felület, amelyen keresztül a lejátszás konfigurálható. - KurtServer.exe, amelyik a tulajdonképpeni daemon,

Részletesebben

SELECT VIDEO. Otthon, édes pokol (Home Sweet Hell) (16) Lakossági megjelenés: 2015.05.18 Ajánlott fogyasztói ár: 1.990 Ft

SELECT VIDEO. Otthon, édes pokol (Home Sweet Hell) (16) Lakossági megjelenés: 2015.05.18 Ajánlott fogyasztói ár: 1.990 Ft SELECT VIDEO Otthon, édes pokol (Home Sweet Hell) (16) Don Champagne-nak látszólag mindene megvan: sikeres vállalkozása, rendezett háza, jól nevelt gyerekei és tökéletes felesége. Ám amikor neje, Mona

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit A családi élet és a munka összeegyeztethetősége Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit Fogalom Cél: családi élet és a munkavégzés összeegyeztethetősége Lényege: - Az egyén munkája

Részletesebben

ETOLÓGIA-1. 5. Szaporodási rendszerek: utódgondozás. Kis János

ETOLÓGIA-1. 5. Szaporodási rendszerek: utódgondozás. Kis János ETOLÓGIA-1 5. Szaporodási rendszerek: utódgondozás Kis János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet Ökológiai Tanszék 2014 1 Mitől függ, hogy milyen párosodási és utódgondozási

Részletesebben

1. Ismétlés 123 * 5 21 3 * 4 22 5 * 4

1. Ismétlés 123 * 5 21 3 * 4 22 5 * 4 1. Isétlés 1. Kíváncsi vagy arra, hogy ebben a fejezetben elsősorban elyik országban szerzett élényeiket osztják eg veled a testvérek? Akkor végezd el a űveleteket, és az eredények sorrendjében írd le

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

Hasznos információk. A képzés során megismerkedünk az SVT lényegével, szellemi és spirituális hátterével, valamint megtanuljuk a technika használatát.

Hasznos információk. A képzés során megismerkedünk az SVT lényegével, szellemi és spirituális hátterével, valamint megtanuljuk a technika használatát. SVT Alaptanfolyam Június 3-4-n és 10-11-n. Hasznos információk Mi történik egy alaptanfolyamon? Az alaptanfolyam önmagában is komplett egész. Az alaptanfolyam elvégzése után azonnal! alapvető változásokat

Részletesebben

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: igazgatas@pannonhalma.hu Ügyintéző:

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben