HÁLÓZATSZERŰEN MŰKÖDŐ LOGISZTIKÁVAL INTEGRÁLT TERMELÉSÜTEMEZÉS MEGOLDÁSA GENETIKUS ALGORITMUS ALKALMAZÁSÁVAL. OLÁH Béla

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁLÓZATSZERŰEN MŰKÖDŐ LOGISZTIKÁVAL INTEGRÁLT TERMELÉSÜTEMEZÉS MEGOLDÁSA GENETIKUS ALGORITMUS ALKALMAZÁSÁVAL. OLÁH Béla"

Átírás

1 HÁLÓZATSZERŰEN MŰKÖDŐ LOGISZTIKÁVAL INTEGRÁLT TERMELÉSÜTEMEZÉS MEGOLDÁSA GENETIKUS ALGORITMUS ALKALMAZÁSÁVAL OLÁH Béla

2 A TERMELÉSÜTEMEZÉS MEGFOGALMAZÁSA Flow shop: adott n számú termék, melyeken m számú különböző munkafolyamatot kell elvégezni. A technológiai útvonal (az összes termékre azonos), és a műveleti idők adottak. Meg kell határozni a termékek sorrendjét a gépeken, mely célfüggvények gép állásidő A p 1 =4 p 2 =10 p 3 =6 p 4 =7 p 5 =1 5 holtidő B p 1 =9 p 2 =3 p 3 =7 p 4 =6 p 5 = C 13 p 1 =3 p 2 =10 p 3 =2 p 4 =14 p 5 = D p 1 =7 p 2 =7 p 3 =5 p 4 =4 p 5 = átfutási idő = 67 idő

3 MEGOLDÁSI VÁLTOZATOK KIÉRTÉKELÉSE reprezentálás

4 HOLTIDŐK ÉS ÁLLÁSIDŐK KIÉRTÉKELÉSE

5 SORREND-MEGHATÁROZÁS MÓDSZEREI NP-teljes probléma heurisztikus eljárások Az utóbbi évtizedekben más megközelítési módok (összefoglaló néven természetes számítások) is elterjedtek: Neurális hálózatok (NN), Genetikus algoritmusok (GA), Membrán-rendszerek (PS), Molekuláris számítások (MC), Kvantumszámítógépek (QC).

6 A GENETIKUS ALGORITMUS FOLYAMATÁBRÁJA Induló populáció generálása Kiértékelő függvény További optimalizálás nem Legjobb egyed igen eredmény Start Új populáció generálása Kiválasztás Klónozás alkalmazott kódolás, egyed, populáció, alkalmasság Mutáció Keresztezés A GA lényege, hogy rendelkezik a lehetséges megoldások egy populációjával, a populáción értelmezett a kiválasztási folyamat - mely az egyedek alkalmasságán alapul - és értelmezett néhány genetikus operátor.

7 FELHASZNÁLÓI FELÜLET TÁMOP B-15/1/KONV

8 A GENETIKUS ALGORITMUS ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT HOLTIDŐ- ÉRTÉKEK AZ ITERÁCIÓSZÁM FÜGGVÉNYÉBEN Ugyanazon (20 gépes, 25 termékes) feladatra 30-szor lefuttatott genetikus algoritmus által szolgáltatott holtidő értékek átlagai a populáció méretének (150) változatlanul hagyása mellett a legjobb kiválasztási stratégiát, valamint 4%-os klónozást, 16%-os mutációt és 80%-os keresztezést használva.

9 A GENETIKUS ALGORITMUS ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT HOLTIDŐ- ÉRTÉKEK A POPULÁCIÓMÉRET FÜGGVÉNYÉBEN holtidő populáció-méret Ugyanarra a 25 termékes feladatra elvégezve a vizsgálatot 30 futtatás utáni holtidő értékek átlagai a populáció méretének függvényében az iteráció-szám változatlanul hagyása mellett a korábbi beállítási lehetőségeket megtartva, hasonló jellegű görbét adtak.

10 A KIVÁLASZTÁSI STRATÉGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A HOLTIDŐ ÉS ITERÁCIÓ-SZÁM FÜGGVÉNYÉBEN holtidő random best rulett iterációszám Megállapítható, hogy a véletlen kiválasztás adja a leggyengébb eredményeket, míg a rulett-kerék szelekció kicsivel (közel 1 %-kal) mindig jobb megoldásokat szolgáltat ugyanannyi iterációt követően. Kijelenthető, hogy a best kiválasztódás eredményezi a legjobb megoldásokat a leggyorsabban.

11 HOLTIDŐ-ÉRTÉKEK A POPULÁCIÓMÉRET ÉS TERMÉKSZÁM FÜGGVÉNYÉBEN AZONOS FUTÁSIDŐ ALATT Ugyanazon 20 gépes feladatra a GA által 30 futtatás után szolgáltatott holtidőértékek átlagai a populáció méretének és a termékszám függvényében ugyanakkora futásidő alatt a legjobb kiválasztási stratégiát, 4%-os klónozást, 16%-os mutációt és 80%-os keresztezést használva. Az azonos futásidő úgy érhető el, hogy az alkalmazott populáció mérete és az iteráció szorzata állandó (ez esetben ), azaz ugyanannyi individuumot vonok be a vizsgálatba. Látható kék vonallal be is jelölve, hogy a feladat méreteinek növekedésével nem a várt növekedés, hanem csökkenés mutatkozik az optimális populációnagyságra vonatkozóan ugyanakkora futásidőt feltételezve. idle time population size job99 job75 job50 job25 job10

12 A KLÓNOZÁS ÉS A MUTÁCIÓ ARÁNYÁNAK VIZSGÁLATA A HOLTIDŐK SZEMPONTJÁBÓL A genetikus algoritmus a klónozás operátor 10 és 60 % közötti értéke esetén eredményezte a legkisebb holtidő értékeket csak mutációt használva. A minimumot a 30 %-os másolás (és ezáltal 70 %-os mutáció) jelentette.

13 A KLÓNOZÁS ÉS A KERESZTEZÉS ARÁNYÁNAK VIZSGÁLATA A HOLTIDŐ-ÉRTÉKEK FÜGGVÉNYÉBEN gépi holtidők keresztezés [%] A genetikus algoritmus a klónozás operátor 25 és 85 % közötti értéke esetén eredményezte a legkisebb holtidő értékeket csak keresztezést használva. A minimumot ugyan a 75 %-os másolás (és ezáltal 25 %-os keresztezés) jelentette.

14 A MUTÁCIÓ ÉS A KERESZTEZÉS ARÁNYÁNAK VIZSGÁLATA 10%-OS KLÓNOZÁSNÁL A HOLTIDŐK SZEMPONTJÁBÓL A mutáció arányának 57 %-ig történő növelésével folyamatosan javulnak a GA által szolgáltatott holtidő-értékek, ezután viszont folyamatos, igaz csekély mértékű gyengülés következik be.

15 KERESZTEZŐ OPERÁTOROK ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLATA A GA által szolgáltatott holtidő-értékek vegyes, csak Cycle-Crossover (CX) és csak Order- Crossover (OX) keresztező operátorok használatakor. A CX operátor átlag 2%-kal gyengébb eredményeket szolgáltat a mindkét szisztémát egyformán használó keresztezéshez képest. Az OX keresztező operátor átlag 1,1%-kal még a CX keresztezésnél is rosszabb. Meglepő, hogy amikor fele-fele arányban van alkalmazva a két operátor az átlagos fitnesz-érték mégis jobban közelíti az optimális értéket, mint külön-külön bármelyiknél. Konkrét feladatnál tehát érdemes a keresztező eljárások széles skáláját használni. gépi holtidők keresztezés [%] gépi holtidők gépi holtidők keresztezés [%] keresztezés [%]

16 MUTÁCIÓ OPERÁTOROK ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLATA A GA által szolgáltatott holtidő-értékek különböző mutáció operátorok használata esetén gépi holtidők mutáció [%] vegyes simple inversion reciprocal exchange swap displacement A négy mutáció operátor közül kettő sokkal jobb eredményeket szolgáltat a másik kettőnél. A legjobb megoldásokat a reciprocal exchange mutáció alkalmazása adja, de alig marad el tőle a simple inversion operátor, ami csak átlag 2,5%-kal generál gyengébb célfüggvény-értékeket. Ezzel szemben a swap mutáció már közel 9,5%-kal rosszabb, mint a reciprocal exchange, míg a displacement operátor több mint 12%-kal, így kijelenthető, hogy ez utóbbi mutáció használata eredményezi a legnagyobb holtidőket. A keresztező operátorok vizsgálatával ellentétben, nem mondható el, hogy a mutációs eljárások együttes alkalmazásakor kapnánk a legjobb eredményeket, bár az operátorokat egyenlő arányban alkalmazó vegyes megoldás grafikonja szinte teljesen egyezik a legkisebb értékeket felvonultató reciprocal exchange mutációéval.

17 ÖSSZEHASONLÍTÁS AZ ÁTFUTÁSI IDŐ SZEMPONTJÁBÓL Genetic Dannenbring Palmer Ad hoc A Dannenbring és a Palmer módszer közelítése között átlagban (~1345) szinte semmi eltérés sincs. A genetikus algoritmus viszont már az első iterációban az ad hoc sorrend (~1469) eredményeihez közeli értéket produkál, 3-4 iteráció után pedig a heurisztikus módszereknél is jobb megoldást készít, továbbá 100 iteráció befejeztével (~1228) közel 20%-ot javít az ad hoc sorrenden, szemben a többi heurisztikus módszer 8%-val.

18 A HOLTIDŐK SZEMPONTJÁBÓL TÁMOP B-15/1/KONV Genetikus Ad hoc Dannenbring Palmer Ha a gépek holtideje, illetve a termékek állásideje célfüggvények szempontjából hasonlítjuk össze a genetikus algoritmus hatékonyságát a többi heurisztikus módszerrel, még megdöbbentőbb eredményhez jutunk. Ami nem is annyira meglepő, ugyanis jelen heurisztikus módszereket csak az átfutási idő optimalizálására fejlesztették ki. A holtidők minimalizálása tekintetében a Dannenbring és a Palmer módszer átlagban szintén 8%-ot javít az ad hoc sorrenden, de óriási a szórása a két módszernek. A GA viszont több mint 25%-kal jobb az ad hoc sorrendnél 100 iterációt követően.

19 A TERMÉKEK ÁLLÁSIDEJÉNEK SZEMPONTJÁBÓL Genetikus Ad hoc Dannenbring Palmer A termékek állásidejének optimalizálása esetén még nagyobb az eltérés a genetikus algoritmus javára. A GA közel 35%-kal jobban közelíti az optimális megoldást, mint az ad hoc sorrend! Meglepően jól szerepelnek a heurisztikus módszerek is, a Dannenbring 16%-ot, a Palmer 13%-ot javít az ad hoc sorrend eredményein.

20 ÖSSZEFOGLALÁS TÁMOP B-15/1/KONV A genetikus algoritmusra és az ismert heurisztikus módszerekre épülő software készítése A genetikus algoritmus összehasonlító elemzése a heurisztikus módszerekkel logisztikai célfüggvények figyelembevételével Kiválasztási stratégiák és az operátorok hatékonyságának vizsgálata A genetikus operátorok arányának optimálása Továbbfejlesztési lehetőségek ismertetése A módszer kidolgozása job-shop és open-shop típusú ütemezési feladatokra A feladat kiterjesztése hálózatszerűen működő termelés esetére A genetikus algoritmus összehasonlítása más természetes számításon alapuló módszerekkel: Ant colony algorithm Megerősítéses tanulás Neurális hálózatok Molekuláris számítások Új keresztező és mutáció operátorok megalkotása stb.

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

22 A JOB-SHOP ÜTEMEZÉSI FELADAT (JSSP) A job-shop ütemezési feladatban j munka (job) és m gép (machine) van. Minden egyes munka feladatok halmazából áll, melyek mindegyikét különböző gépen kell megmunkálni különböző megmunkálási idővel, egy előre megadott munkafüggő sorrendben. 1. gép 2. gép 3. gép 4. gép p 1 =3 p 4 =5 p 3 =9 p 6 =10 p 2 =10 p 5 =3 p 2 =8 p 4 =5 p 6 =3 p 1 =6 p 5 =3 p 3 =1 p 3 =5 p 1 =1 p 3 =4 p 2 =5 p 5 =9 p 4 =5 p 6 =1 p 6 =3 p 4 =3 p 1 =7 p 2 =4 p 5 =1 5. gép p 2 =10 p 5 =5 p 3 =7 p 4 =8 p 6 =4 p 1 =6 6. gép p 3 =8 p 6 =9 p 2 =10 p 5 =4 p 1 =3 p 4 = idő

23 AZ OPEN-SHOP ÜTEMEZÉSI FELADAT (JSSP) Az open-shop ütemezési feladat (OSSP) hasonló a job-shop problémához, azzal a kivétellel, hogy nincs prioritási sorrendje a műveleteknek egy terméken belül. TÁMOP B-15/1/KONV gép p 2 =7 p 4 =54 p 1 =64 p 3 =74 p 5 =80 2. gép p 1 =66 p 3 =70 p 5 =45 p 2 =69 p 4 =45 3. gép p 3 =60 p 2 =68 p 5 =10 p 4 =98 p 1 =31 p 3 =1p 2 =14 4. gép p 5 =15 p 4 =76 p 1 =85 5. gép p 4 =13 p 2 =18 p 5 =91 p 1 =44 p 3 = idő

24 HÁLÓZATSZERŰEN MŰKÖDŐ ÖSSZESZERELŐ RENDSZER beszállítók B 1... B i... B x alapanyag elosztó raktárak AER 1... AER j... AER m összeszerelő üzemek Ü 1... Ü λ... Ü n késztermék elosztó raktárak KER 1... KER κ... KER r felhasználók F 1... F µ... F w

25 GA VS. MEGERŐSÍTÉSES TANULÁS (HOLTIDŐK SZEMPONTJÁBÓL) Boltzmann GA Dannenbring Palmer Ha a genetikus algoritmus hatékonyságát hasonlítjuk össze a szimulált hűtéssel kombinált megerősítéses tanulás eredményeivel a gépek holtidejének minimalizálása érdekében (30 különböző húszgépes esetben a termékek számát egytől harmincig növelve) azt tapasztalhatjuk, hogy a genetikus algoritmus eleinte azonos eredményt produkál a megerősítéses tanulással (úgy kb. tíztermékes esetig), majd a termékek számának növelésével egyre inkább kiütközik a két módszer közötti különbség természetesen a GA javára. Számszerűsítve az eredményeket a genetikus algoritmus átlagban közel 8%-kal eredményezett jobb megoldást, mint a megerősítéses tanulás, de ahogy a 2. ábrán is látható a berajzolt trendfüggvény a termékek számának növekedésével közel exponenciálisan növekszik (25-30 termékes feladatoknál már százalék a különbség)! Persze ez nem fokozható a végtelenségig, de az megállapítható, hogy a GA nagyobb termékszám esetében sokkal jobban közelíti az optimális megoldást, mint a megerősítéses tanulás. A genetikus algoritmus általában már a 20. iterációt követően előállt olyan eredménnyel, ami már jobb volt, mint a szimulált hűtéssel kombinált megerősítéses tanulás által adott eredmény. % termékek száma GA %-os javítása a megerősítéses tanuláshoz képest

26 A KERESZTEZŐ ÉS MUTÁCIÓ OPERÁTOROK ISMERTETÉSE TÁMOP B-15/1/KONV

27 DIA CÍMSOR TÁMOP B-15/1/KONV

FLOW-SHOP ÜTEMEZÉSI FELADATOKAT MEGOLDÓ GENETIKUS ALGORITMUS MUTÁCIÓ OPERÁTORAINAK ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLATA

FLOW-SHOP ÜTEMEZÉSI FELADATOKAT MEGOLDÓ GENETIKUS ALGORITMUS MUTÁCIÓ OPERÁTORAINAK ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLATA Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 95-102. FLOW-SHOP ÜTEMEZÉSI FELADATOKAT MEGOLDÓ GENETIKUS ALGORITMUS MUTÁCIÓ OPERÁTORAINAK ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLATA Oláh Béla

Részletesebben

A FLOW-SHOP ÜTEMEZÉSI PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA

A FLOW-SHOP ÜTEMEZÉSI PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Oláh Béla 1 GENETIKUS OPERÁTOROK ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLATA Jelen tudományos munka célkitűzése egy általam már korábban elkészített és publikált permutáció

Részletesebben

Oláh Béla 1. A cikket lektorálta: Prof. Dr. Pokorádi László, Debreceni Egyetem egyetemi tanár, műszaki tudomány kandidátusa

Oláh Béla 1. A cikket lektorálta: Prof. Dr. Pokorádi László, Debreceni Egyetem egyetemi tanár, műszaki tudomány kandidátusa Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. Oláh Béla 1 FLOW-SHOP TERMELÉSÜTEMEZÉSI FELADATOKAT MEGOLDÓ GENETIKUS ALGORITMUS ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLATA Jelen tudományos munka célkitűzése a szerző által

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok BLSZM-10 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Genetikus algoritmusok Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu BLSZM-10 p. 2/18 Bevezetés 1950-60-as

Részletesebben

Dr. habil. Maróti György

Dr. habil. Maróti György infokommunikációs technológiák III.8. MÓDSZER KIDOLGOZÁSA ALGORITMUSOK ÁTÜLTETÉSÉRE KIS SZÁMÍTÁSI TELJESÍTMÉNYŰ ESZKÖZÖKBŐL ÁLLÓ NÉPES HETEROGÉN INFRASTRUKTÚRA Dr. habil. Maróti György maroti@dcs.uni-pannon.hu

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 7. Gyűjtőrendszerek számítógépes tervezése

Újrahasznosítási logisztika. 7. Gyűjtőrendszerek számítógépes tervezése Újrahasznosítási logisztika 7. Gyűjtőrendszerek számítógépes tervezése A tervezési módszer elemei gyűjtési régiók számának, lehatárolásának a meghatározása, régiónként az 1. fokozatú gyűjtőhelyek elhelyezésének

Részletesebben

Számítógép és programozás 2

Számítógép és programozás 2 Számítógép és programozás 2 6. Előadás Problémaosztályok http://digitus.itk.ppke.hu/~flugi/ Emlékeztető A specifikáció egy előfeltételből és utófeltételből álló leírása a feladatnak Léteznek olyan feladatok,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék... 3 Előszó... 9

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék... 3 Előszó... 9 ... 3 Előszó... 9 I. Rész: Evolúciós számítások technikái, módszerei...11 1. Bevezetés... 13 1.1 Evolúciós számítások... 13 1.2 Evolúciós algoritmus alapfogalmak... 14 1.3 EC alkalmazásokról általában...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. TARTALOMJEGYZÉK...vii ELŐSZÓ... xiii BEVEZETÉS A lágy számításról A könyv célkitűzése és felépítése...

TARTALOMJEGYZÉK. TARTALOMJEGYZÉK...vii ELŐSZÓ... xiii BEVEZETÉS A lágy számításról A könyv célkitűzése és felépítése... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...vii ELŐSZÓ... xiii BEVEZETÉS...1 1. A lágy számításról...2 2. A könyv célkitűzése és felépítése...6 AZ ÖSSZETEVŐ LÁGY RENDSZEREK...9 I. BEVEZETÉS...10 3. Az összetevő

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2017/18 2. félév 3. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Kereső algoritmusok alkalmazása

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 2. félév 8. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Kereső algoritmusok alkalmazása

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal Intelligens Rendszerek Elmélete Dr. Kutor László Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html login: ire jelszó: IRE0 IRE / A természet általános kereső algoritmusa:

Részletesebben

Képrekonstrukció 9. előadás

Képrekonstrukció 9. előadás Képrekonstrukció 9. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Szegedi Tudományegyetem hv-konvex összefüggő halmazok Mag-burok-szerű rekonstrukció: S. Brunetti, A. Del Lungo, F.

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia MI

Mesterséges Intelligencia MI Mesterséges Intelligencia MI Problémamegoldás kereséssel - csak lokális információra alapozva Pataki Béla BME I.E. 414, 463-26-79 pataki@mit.bme.hu, http://www.mit.bme.hu/general/staff/pataki Lokálisan

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Algoritmusok Tervezése. 9. Előadás Genetikus Algoritmusok Dr. Bécsi Tamás

Algoritmusok Tervezése. 9. Előadás Genetikus Algoritmusok Dr. Bécsi Tamás Algoritmusok Tervezése 9. Előadás Genetikus Algoritmusok Dr. Bécsi Tamás Biológiai háttér (nagyvonalúan) A sejt genetikai információit hordozó DNS általában kromoszómának nevezett makromolekulákba van

Részletesebben

Hidraulikus hálózatok robusztusságának növelése

Hidraulikus hálózatok robusztusságának növelése Dr. Dulovics Dezső Junior Szimpózium 2018. Hidraulikus hálózatok robusztusságának növelése Előadó: Huzsvár Tamás MSc. Képzés, II. évfolyam Témavezető: Wéber Richárd, Dr. Hős Csaba www.hds.bme.hu Az előadás

Részletesebben

Bánhelyi Balázs, Csendes Tibor, Palatinus Endre és Lévai. Szeptember 28-30, 2011, Balatonöszöd, Hungary

Bánhelyi Balázs, Csendes Tibor, Palatinus Endre és Lévai. Szeptember 28-30, 2011, Balatonöszöd, Hungary optimalizáló eljárás, Csendes Tibor, Palatinus Endre és Lévai Balázs László Szegedi Tudományegyetem Szeptember 28-30, 2011, Balatonöszöd, Hungary Közmegvilágítási feladat Adott egy megvilágítandó terület,

Részletesebben

Genetikus algoritmusok

Genetikus algoritmusok Genetikus algoritmusok Zsolnai Károly - BME CS zsolnai@cs.bme.hu Keresőalgoritmusok osztályai Véletlent használó algoritmusok Keresőalgoritmusok Kimerítő algoritmusok Dinamikus programozás BFS DFS Tabu

Részletesebben

Példa. Job shop ütemezés

Példa. Job shop ütemezés Példa Job shop ütemezés Egy üzemben négy gép működik, és ezeken 3 feladatot kell elvégezni. Az egyes feladatok sorra a következő gépeken haladnak végig (F jelöli a feladatokat, G a gépeket): Az ütemezési

Részletesebben

ECONOMICA. A Szolnoki Fõiskola Tudományos Közleményei 2010/3. Angol nyelvi lektor: Csatlós Krisztina

ECONOMICA. A Szolnoki Fõiskola Tudományos Közleményei 2010/3. Angol nyelvi lektor: Csatlós Krisztina ECONOMICA A Szolnoki Fõiskola Tudományos Közleményei 2010/3. A szerkesztõbizottság tagjai: Dr. Nagy Rózsa Cs.C, fõiskolai tanár, fõszerkesztõ Dr. Fülöp Tamás PhD, fõiskolai docens, felelõs szerkesztõ Madaras

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 2. félév 5. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Tartalom 1. Párhuzamosan

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia MI

Mesterséges Intelligencia MI Mesterséges Intelligencia MI Problémamegoldás kereséssel - lokális információval Pataki Béla Bolgár Bence BME I.E. 414, 463-26-79 pataki@mit.bme.hu, http://www.mit.bme.hu/general/staff/pataki Rugó tervezése

Részletesebben

Megkülönböztetett kiszolgáló routerek az

Megkülönböztetett kiszolgáló routerek az Megkülönböztetett kiszolgáló routerek az Interneten Megkülönböztetett kiszolgálás A kiszolgáló architektúrák minősége az Interneten: Integrált kiszolgálás (IntServ) Megkülönböztetett kiszolgálás (DiffServ)

Részletesebben

Ütemezés gyakorlat. Termelésszervezés

Ütemezés gyakorlat. Termelésszervezés Ütemezés gyakorlat egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Feladattípusok Általános ütemezés Egygépes ütemezési problémák Párhuzamos erőforrások ütemezése Flow-shop és job-shop ütemezés

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

Ütemezési feladatok. Az ütemezési feladatok vizsgálata az 50-es évek elején kezdődött, majd

Ütemezési feladatok. Az ütemezési feladatok vizsgálata az 50-es évek elején kezdődött, majd 1 Ütemezési feladatok Az ütemezési feladatok vizsgálata az 50-es évek elején kezdődött, majd tekintettel a feladat gyakorlati fontosságára sok különböző modell tanulmányozására került sor, és a témakör

Részletesebben

V. Kétszemélyes játékok

V. Kétszemélyes játékok Teljes információjú, véges, zéró összegű kétszemélyes játékok V. Kétszemélyes játékok Két játékos lép felváltva adott szabályok szerint. Mindkét játékos ismeri a maga és az ellenfele összes választási

Részletesebben

Paragon Decision Technology BV

Paragon Decision Technology BV 1 Előadó: Dr. Lelkes Zoltán Költségcsökkentés optimalizálással 2 Optasoft Kft. Egyetemi háttér ( spin-off cég ): Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alapítók: Dr. Rév Endre, docens Dr. Lelkes

Részletesebben

Képrekonstrukció 6. előadás

Képrekonstrukció 6. előadás Képrekonstrukció 6. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Szegedi Tudományegyetem Diszkrét tomográfia (DT) A CT-hez több száz vetület szükséges időigényes költséges károsíthatja

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN 3. EŐADÁS GOÁIZÁT ESZZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁAN A termelés globalizációjának, a késleltetett termelés következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Számítógép és programozás 2

Számítógép és programozás 2 Számítógép és programozás 2 11. Előadás Halmazkeresések, dinamikus programozás http://digitus.itk.ppke.hu/~flugi/ A keresési feladat megoldása Legyen a lehetséges megoldások halmaza M ciklus { X legyen

Részletesebben

2. A 2016.évi Országos kompetencia mérés eredményeinek feldolgozása

2. A 2016.évi Országos kompetencia mérés eredményeinek feldolgozása 2. A 2016.évi Országos kompetencia mérés eredményeinek feldolgozása A 2016.évi Országos kompetenciamérésen résztvevő 10 évfolyamos osztályok osztályfőnökei; a könnyebb beazonosíthatóság végett: 10.A: Ányosné

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

Termelési logisztika tervezése

Termelési logisztika tervezése Termelési logisztika tervezése Anyagáramlás tervezése: Raktárak, üzemek elhelyezésének tervezése. Az anyagáramlási utak minimálisra adódjanak. A kapcsolódás az anyagmozgató rendszerekhez a legkedvezőbb

Részletesebben

ANALÍZIS TANSZÉK Szakdolgozati téma. Piezoelektromos mechanikai redszer rezgését leíró parciális

ANALÍZIS TANSZÉK Szakdolgozati téma. Piezoelektromos mechanikai redszer rezgését leíró parciális Piezoelektromos mechanikai redszer rezgését leíró parciális di erenciálegyenlet el½oállítása és megoldása Témavezet½o: Dr. Kovács Béla Rugalmas és pizoelektromos rétegekb½ol álló összetett mechanikai rendszer

Részletesebben

A 2009-es év országos átlaga megegyezik, a fenntartói 4% csökkenést mutat, az iskolai eredmény viszont 2%-kal jobb a tavalyinál.

A 2009-es év országos átlaga megegyezik, a fenntartói 4% csökkenést mutat, az iskolai eredmény viszont 2%-kal jobb a tavalyinál. Iskolánkban, a 2009-2010-es tanévben 5 osztály vett részt a központi mérésben, összesen.. tanuló. Két telephelyen folyt a mérés: 1. telephely- székhelyiskola - 4. a 2. telephely- Pais Tagiskola- 4. b,

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése 1 2 Beszerzési logisztikai folyamat tervezése 3 1. Igények meghatározása, előrejelzése. 2. Beszerzési piac feltárása. 3. Ajánlatkérés. 4. Ajánlatok értékelése, beszállítók kiválasztása. 5. Áruk megrendelése.

Részletesebben

Kontrollcsoport-generálási lehetőségek retrospektív egészségügyi vizsgálatokhoz

Kontrollcsoport-generálási lehetőségek retrospektív egészségügyi vizsgálatokhoz Kontrollcsoport-generálási lehetőségek retrospektív egészségügyi vizsgálatokhoz Szekér Szabolcs 1, Dr. Fogarassyné dr. Vathy Ágnes 2 1 Pannon Egyetem Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, szekersz@gmail.com

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI FELADAT KÖRUTAZÁSI MODELL WINDOWS QUANTITATIVE SUPPORT BUSINESS PROGRAMMAL (QSB) JEGYZET Ábragyűjtemény Dr. Réger Béla LÉPÉSRŐL - LÉPÉSRE

SZÁLLÍTÁSI FELADAT KÖRUTAZÁSI MODELL WINDOWS QUANTITATIVE SUPPORT BUSINESS PROGRAMMAL (QSB) JEGYZET Ábragyűjtemény Dr. Réger Béla LÉPÉSRŐL - LÉPÉSRE SZÁLLÍTÁSI FELADAT KÖRUTAZÁSI MODELL WINDOWS QUANTITATIVE SUPPORT BUSINESS PROGRAMMAL (QSB) JEGYZET Ábragyűjtemény Dr. Réger Béla LÉPÉSRŐL - LÉPÉSRE KÖRUTAZÁSI MODELL AVAGY AZ UTAZÓÜGYNÖK PROBLÉMÁJA Induló

Részletesebben

értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function)

értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function) Genetikus algoritmusok globális optimalizálás sok lehetséges megoldás közül keressük a legjobbat értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function) populáció kiválasztjuk a legrátermettebb egyedeket

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal. A genetikus algoritmus működése. Az élet információ tárolói

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal. A genetikus algoritmus működése. Az élet információ tárolói Intelligens Rendszerek Elmélete dr. Kutor László Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html login: ire jelszó: IRE07 IRE 5/ Természetes és mesterséges genetikus

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia alapjai

Mesterséges Intelligencia alapjai Mesterséges Intelligencia alapjai Evolúciós algoritmusok - neurális hálózatok Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék 2010 / Budapest

Részletesebben

Kétszemélyes játékok Gregorics Tibor Mesterséges intelligencia

Kétszemélyes játékok Gregorics Tibor Mesterséges intelligencia Kétszemélyes játékok Kétszemélyes, teljes információjú, véges, determinisztikus,zéró összegű játékok Két játékos lép felváltva adott szabályok szerint, amíg a játszma véget nem ér. Mindkét játékos ismeri

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Logisztikával integrált termelésirányítás

Logisztikával integrált termelésirányítás Logisztikával integrált termelésirányítás C modell lapanyag, alkatrész beszállítás B modell T 1 lkatrészgyártás modell T 2 Szerelde T 3 észtermék kiszállítás T 1 alapanyag, alkatrész raktár T 2 alkatrész

Részletesebben

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet A 2017. évi kompetenciamérés eredményei enciakompetenciakompetenciakomp

Részletesebben

Lukovich Gábor Logisztikai rendszerfejlesztő

Lukovich Gábor Logisztikai rendszerfejlesztő Lukovich Gábor Logisztikai rendszerfejlesztő Intra-logisztikai rendszerek Lay-out tervezése/fejlesztése Logisztikai informatikai rendszerek tervezése Egymással kölcsönhatásban lévő részfeladatok rendszere

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Osztott algoritmusok

Osztott algoritmusok Osztott algoritmusok A benzinkutas példa szimulációja Müller Csaba 2010. december 4. 1. Bevezetés Első lépésben talán kezdjük a probléma ismertetésével. Adott két n hosszúságú bináris sorozat (s 1, s 2

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Bevezetés az informatikába

Bevezetés az informatikába Bevezetés az informatikába 9. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Matematikus BSc - I. félév / 2008 / Budapest Dr.

Részletesebben

A genetikus algoritmus, mint a részletes modell többszempontú és többérdekű "optimálásának" általános és robosztus módszere

A genetikus algoritmus, mint a részletes modell többszempontú és többérdekű optimálásának általános és robosztus módszere A genetikus algoritmus, mint a részletes modell többszempontú és többérdekű "optimálásának" általános és robosztus módszere Kaposvári Egyetem, Informatika Tanszék I. Kaposvári Gazdaságtudományi Konferencia

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Operációs rendszerek II. Folyamatok ütemezése

Operációs rendszerek II. Folyamatok ütemezése Folyamatok ütemezése Folyamatok modellezése az operációs rendszerekben Folyamatok állapotai alap állapotok futásra kész fut és várakozik felfüggesztett állapotok, jelentőségük Állapotátmeneti diagram Állapotátmenetek

Részletesebben

Gépi tanulás a gyakorlatban. Kiértékelés és Klaszterezés

Gépi tanulás a gyakorlatban. Kiértékelés és Klaszterezés Gépi tanulás a gyakorlatban Kiértékelés és Klaszterezés Hogyan alkalmazzuk sikeresen a gépi tanuló módszereket? Hogyan válasszuk az algoritmusokat? Hogyan hangoljuk a paramétereiket? Precízebben: Tegyük

Részletesebben

Ütemezési problémák. Kis Tamás 1. ELTE Problémamegoldó Szeminárium, ősz 1 MTA SZTAKI. valamint ELTE, Operációkutatási Tanszék

Ütemezési problémák. Kis Tamás 1. ELTE Problémamegoldó Szeminárium, ősz 1 MTA SZTAKI. valamint ELTE, Operációkutatási Tanszék Ütemezési problémák Kis Tamás 1 1 MTA SZTAKI valamint ELTE, Operációkutatási Tanszék ELTE Problémamegoldó Szeminárium, 2012. ősz Kivonat Alapfogalmak Mit is értünk ütemezésen? Gépütemezés 1 L max 1 rm

Részletesebben

Általános algoritmustervezési módszerek

Általános algoritmustervezési módszerek Általános algoritmustervezési módszerek Ebben a részben arra mutatunk példát, hogy miként használhatóak olyan általános algoritmustervezési módszerek mint a dinamikus programozás és a korlátozás és szétválasztás

Részletesebben

Dr. Kalló Noémi. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Dr.

Dr. Kalló Noémi. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Dr. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 13. Ismertesse a legfontosabb előrejelzési módszereket és azok gyakorlati

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

MŰSZAKKIOSZTÁSI PROBLÉMÁK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN

MŰSZAKKIOSZTÁSI PROBLÉMÁK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN infokommunikációs technológiák MŰSZAKKIOSZTÁSI PROBLÉMÁK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN Készítette: Árgilán Viktor, Dr. Balogh János, Dr. Békési József, Dávid Balázs, Hajdu László, Dr. Galambos Gábor, Dr. Krész

Részletesebben

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor 2013.06.18 A TPM A TPM a Total Productive Maintenance kifejezés rövidítése, azaz a teljes, a gyártásba integrált karbantartást jelenti. A TPM egy állandó

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola ÜTEMEZÉSI MODELL ÉS HEURISZTIKUS MÓDSZEREK AZ IGÉNYSZERINTI TÖMEGGYÁRTÁS FINOMPROGRAMOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Részletesebben

PONTFELHŐ REGISZTRÁCIÓ

PONTFELHŐ REGISZTRÁCIÓ PONTFELHŐ REGISZTRÁCIÓ ITERATIVE CLOSEST POINT Cserteg Tamás, URLGNI, 2018.11.22. TARTALOM Röviden Alakzatrekonstrukció áttekintés ICP algoritmusok Projektfeladat Demó FORRÁSOK Cikkek Efficient Variants

Részletesebben

Számítógép és programozás 2

Számítógép és programozás 2 Számítógép és programozás 2 8. Előadás Megoldhatóság, hatékonyság http://digitus.itk.ppke.hu/~flugi/ Elméleti áttekintés a SzámProg 1 tárgyból Algoritmikus eldönthetőség kérdése Bizonyíthatóság kérdése,

Részletesebben

GYÁRTÓRENDSZEREKBEN NAPJAINKBAN ALKALMAZOTT TERMELÉSÜTEMEZÉSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 3

GYÁRTÓRENDSZEREKBEN NAPJAINKBAN ALKALMAZOTT TERMELÉSÜTEMEZÉSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 3 Simon Pál 1 Varga Zoltán 2 GYÁRTÓRENDSZEREKBEN NAPJAINKBAN ALKALMAZOTT TERMELÉSÜTEMEZÉSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 3 Napjaink termelő és szolgáltató vállalatai egyre nagyobb figyelmet fordítanak a logisztikai

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

Experiential Living Lab for the Internet Of Things. ELLIOT Experiential Living Labs for the Internet Of Things

Experiential Living Lab for the Internet Of Things. ELLIOT Experiential Living Labs for the Internet Of Things Experiential Living Lab for the Internet Of Things ELLIOT Experiential Living Labs for the Internet Of Things Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Workshop 2012 június 7. 1 A projekt EU FP7 7. pályázati

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 06/7. félév 7. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Tartalom. A projektütemezés alapjai..

Részletesebben

BX Routing. Routin

BX Routing. Routin BX Routing Inteligens Járatoptimalizáló Megoldás SAP Business One-hoz Routin Kis és közepes méretű, kereskedelmi és gyártó cégek logisztikai feladatainak tervezéséhez, optimalizálásához és megvalósításához

Részletesebben

Adaptív menetrendezés ADP algoritmus alkalmazásával

Adaptív menetrendezés ADP algoritmus alkalmazásával Adaptív menetrendezés ADP algoritmus alkalmazásával Alcím III. Mechwart András Ifjúsági Találkozó Mátraháza, 2013. szeptember 10. Divényi Dániel Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet

Részletesebben

A Termelésmenedzsment alapjai tárgy gyakorló feladatainak megoldása

A Termelésmenedzsment alapjai tárgy gyakorló feladatainak megoldása azdaság- és Társadalomtudományi Kar Ipari Menedzsment és Vállakozásgazdaságtan Tanszék A Termelésmenedzsment alapjai tárgy gyakorló feladatainak megoldása Készítette: dr. Koltai Tamás egyetemi tanár Budapest,.

Részletesebben

Megerősítéses tanulás 7. előadás

Megerősítéses tanulás 7. előadás Megerősítéses tanulás 7. előadás 1 Ismétlés: TD becslés s t -ben stratégia szerint lépek! a t, r t, s t+1 TD becslés: tulajdonképpen ezt mintavételezzük: 2 Akcióértékelő függvény számolása TD-vel még mindig

Részletesebben

Informatikai Rendszerek Tervezése

Informatikai Rendszerek Tervezése Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT.- 5. kurzus 1 Informatikai Rendszerek Tervezése 4. Előadás: Genetikus algoritmusok Illyés László 1 Tartalom Bevezető A kanonikus genetikus

Részletesebben

Diszkrét Irányítások tervezése. Heurisztika Dr. Bécsi Tamás

Diszkrét Irányítások tervezése. Heurisztika Dr. Bécsi Tamás Diszkrét Irányítások tervezése Heurisztika Dr. Bécsi Tamás Algoritmusok futásideje Az algoritmus futásideje függ az N bemenő paramétertől. Azonos feladat különböző N értékek esetén más futásidőt igényelnek.

Részletesebben

értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function)

értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function) Genetikus algoritmusok globális optimalizálás sok lehetséges megoldás közül keressük a legjobbat értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function) populáció kiválasztjuk a legrátermettebb egyedeket

Részletesebben

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott jáva programok automatikus tesztelése Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott alkalmazások Automatikus tesztelés Tesztelés heurisztikus zaj keltés Tesztelés genetikus

Részletesebben

10. Előadás. 1. Feltétel nélküli optimalizálás: Az eljárás alapjai

10. Előadás. 1. Feltétel nélküli optimalizálás: Az eljárás alapjai Optimalizálási eljárások MSc hallgatók számára 10. Előadás Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: T. Szabó Tamás 2011. április 20. 1. Feltétel nélküli optimalizálás: Az eljárás alapjai A feltétel nélküli optimalizálásnál

Részletesebben

Beszámoló a évi kompetenciamérésről

Beszámoló a évi kompetenciamérésről Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Beszámoló a 2017. évi kompetenciamérésről Készítette: Mezeiné Gurbán Juliánna Hajdúnánás, 2018. március 26. Matematika 6. évfolyam

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t Ellenőrző kérdések 2. Kis dolgozat kérdései 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t 37. Ha t szintű indexet használunk,

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése 2016. június 10. Készítette: Karenyukné Major Ágnes I. A telephely épületének

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállítás JIT-elvû beszállítás az utolsó technikai mûvelet a beszállítás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás raktározás szállítás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás I. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens ek - 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 2016-os évi kompetenciamérésének értékelése

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 2016-os évi kompetenciamérésének értékelése A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 2016-os évi kompetenciamérésének értékelése 2017. június 10. Készítette: Karenyukné Major Ágnes I. A telephely épületének

Részletesebben

Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017.

Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017. Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017. Vizuális feldolgozórendszerek feladatai Mesterséges intelligencia és idegtudomány Mesterséges intelligencia és idegtudomány Párhuzamos problémák

Részletesebben

ÜTEMEZÉSI FELADATOKRA ALKALMAZOTT GENETIKUS ALGORITMUS KERESZTEZŐ OPERÁTORAINAK VIZSGÁLATA

ÜTEMEZÉSI FELADATOKRA ALKALMAZOTT GENETIKUS ALGORITMUS KERESZTEZŐ OPERÁTORAINAK VIZSGÁLATA Műszaki tudományos közlemények 1. XIV. Műszaki tudományos ülésszak, 2013. Kolozsvár, 165 171. http://hdl.handle.net/10598/28089 ÜTEMEZÉSI FELADATOKRA ALKALMAZOTT GENETIKUS ALGORITMUS KERESZTEZŐ OPERÁTORAINAK

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 007/008 Az Előadások Témái Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció i stratégiák Szemantikus hálók / Keretrendszerek

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT. Érmefeldobások eredményei és statisztikája. ELTE-TTK Kémia BSc Tantárgy: Kémia felzárkóztató (A kémia alapjai)

HÁZI DOLGOZAT. Érmefeldobások eredményei és statisztikája. ELTE-TTK Kémia BSc Tantárgy: Kémia felzárkóztató (A kémia alapjai) ELTE-TTK Kémia BSc Tantárgy: Kémia felzárkóztató (A kémia alapjai) HÁZI DOLGOZAT Érmefeldobások eredményei és statisztikája Készítette: Babinszki Bence EHA-kód: BABSAET.ELTE E-mail cím: Törölve A jelentés

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés problémája a pedagógiában Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés fogalma Mérésen olyan tevékenységet értünk, amelynek eredményeként a vizsgált jelenség számszerűen jellemezhetővé, más hasonló jelenségekkel

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése 1 2 Beszerzési logisztikai folyamat tervezése 3 1. Igények meghatározása, előrejelzése. 2. Beszerzési piac feltárása. 3. Ajánlatkérés. 4. Ajánlatok értékelése, beszállítók kiválasztása. 5. Áruk megrendelése.

Részletesebben

Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok sajátérték optimalizálása Newton-módszerrel p. 1/29. Ábele-Nagy Kristóf BCE, ELTE

Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok sajátérték optimalizálása Newton-módszerrel p. 1/29. Ábele-Nagy Kristóf BCE, ELTE Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok sajátérték optimalizálása Newton-módszerrel Ábele-Nagy Kristóf BCE, ELTE Bozóki Sándor BCE, MTA SZTAKI 2010. november 4. Nem teljesen kitöltött páros

Részletesebben

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Értékáram elemzés szoftveres támogatással Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Tartalom Az Értékáram és elemzésének szerepe a Leanben Értékáram modellezés és elemzés Esetpélda: termelő folyamat Képzeletbeli

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

b) Írja fel a feladat duálisát és adja meg ennek optimális megoldását!

b) Írja fel a feladat duálisát és adja meg ennek optimális megoldását! 1. Három nemnegatív számot kell meghatározni úgy, hogy az elsőt héttel, a másodikat tizennéggyel, a harmadikat hattal szorozva és ezeket a szorzatokat összeadva az így keletkezett szám minél nagyobb legyen.

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Az Előadások Témái Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció Gráfkeresési stratégiák Szemantikus hálók

Részletesebben