FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/1062/1 sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/1062/1 sz."

Átírás

1 FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/1062/1 sz. jelentéssel augusztus

2 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK A) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 21 I. ORSZÁGGYŰLÉS 23 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA 24 KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS 26 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 28 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 29 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 30 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 31 VI. BÍRÓSÁGOK 33 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 35 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA Pályázati úton odaítélt támogatások Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött pályázatos támogatások Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Belterületi belvízrendezési célok támogatása Komprehenzív iskola-modellek támogatása 66 1

4 Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása Igénylés alapján kapott támogatások Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött igényléses támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Bérpolitikai intézkedések támogatása Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegytizenkettedik évfolyamán Óvodáztatási támogatás Központi információk alapján biztosított támogatások Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött központi információk alapján biztosított támogatások Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása A évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása A könyvvizsgálati kötelezettség teljesítésének évi országos tapasztalatai 102 X. MINISZTERELNÖKSÉG 107 POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 112 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 116 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 118 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 129 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 133 MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 138 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 139 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 143 2

5 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 147 NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 153 ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL 155 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 156 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 158 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 161 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 180 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 185 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜGYELET 188 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 189 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 193 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 194 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 195 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 199 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 200 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 201 XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA 203 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 204 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÉRTÉKELÉSE Az intézmények belső kontrollrendszerének értékelése A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezetek belső kontrollrendszerének értékelése Az Uniós fejlesztések fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai belső kontrollrendszerének értékelése 250 AZ EU TÁMOGATÁSOK ÉS AZ UNIÓS TAGSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ HAZAI BEFIZETÉSEK Az előirányzatok adatai és a költségvetési beszámolókban szereplő adatok közötti egyezőség Az EU-s támogatások felhasználásának lebonyolításában résztvevő szervezetek együttműködésének vizsgálata, feladat-ellátásának ellenőrzése Strukturális és Kohéziós támogatások Agrár- és vidékfejlesztési támogatások Az uniós források felhasználásához kialakított szervezeti és szabályozási keretek 257 3

6 4. A támogatások lebonyolításában résztvevő szervezetek együttműködésének szabályozottsága és folyamata A fejezetek egyes előirányzatai közötti átcsoportosítások és a felülről nyitás indokoltsága, végrehajtása A pályázati rendszer működtetése, a támogatások felhasználásának lebonyolítása, a szabálytalanságokból eredő és az egyéb módon keletkezett követelések kezelése Az ellenőrzési pontok és a teljes ellenőrzési és monitoring rendszer működése Az uniós elszámolások információs rendszerének működtetése és adattartalmának megbízhatósága Elszámolások az európai unióval Az igénybe vehető támogatások realizálása ÚMFT ISPA/Kohéziós Alap Egyéb strukturális támogatások Egyéb európai uniós támogatások Igénybe vehető agrártámogatások realizálása Hozzájárulás az EU költségvetéséhez Az áfa-alapú hozzájárulás GNI alapú hozzájárulás Brit korrekció Bruttó GNI csökkenés Hollandia és Svédország javára Pótlólagos befizetés a as időszakra Az EU költségvetésével összefüggő bevételek Az ÚMFT programjainak időarányos megvalósítása érdekében tett intézkedések Az NFT I. programjainak végrehajtása, a rendelkezésre álló uniós források lehívása Az NFT I. programok zárása Az uniós elszámolások eredményszemléletű kettős könyvviteli rendszere A Gazdaságfejlesztés és Közép-magyarországi Operatív Programok garanciaeszközeire vonatkozóan a Kvtv. szerinti készfizető kezesség állományra vonatkozó korlátjának érvényesülése A belső kontroll rendszer értékelése Magyarország évi EU-s költségvetési kapcsolatai Központi költségvetésben megjelenő finanszírozás Uniós Támogatások központi költségvetésen kívüli finanszírozása Intervenció hatása az államháztartás forráshelyzetére 292 4

7 Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői támogatáshoz nyújtott nemzeti kiegészítés alakulása 293 B) AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 295 AZ ALAPOK APEH ÁLTAL BESZEDETT BEVÉTELEI 297 LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 305 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP 315 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 319 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 320 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 322 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 324 C) A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 325 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 327 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 344 5

8

9 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ABEV AEÉ ALB AMC AMIR APEH APEH KAIG APEH-SZTADI Art. Atomtörvény AVOP ÁAK Rt. ÁBKSz Kft. ÁEK áfa áfa tv. ÁFSZ Áhsz. ÁHT Áht. ÁKK Zrt. ÁMEI Ámr. Ámr. új ÁNTSZ ÁPV Zrt. ÁROP ÁSZ ÁT BA Zrt. BÁH bbl Általános nyomtatványkitöltő program Adó- és Ellenőrzési Értesítő Alkotmánybíróság Agrármarketing Centrum Adósminősítő rendszer Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt Adózók Igazgatósága Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Számítástechnikai és Adatfeldolgozó Intézet Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Állami Autópályakezelő Részvénytársaság Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Közhasznú Kft. Állami Egészségügyi Központ általános forgalmi adó Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Állami Foglalkoztatási Szolgálat Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Államháztartási egyedi azonosító kód Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen működő részvénytársaság Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zártkörűen működő részvénytársaság Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Állami Privatizációs Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság Államreform Operatív Program Állami Számvevőszék Átmeneti Támogatás programjai Budapest Airport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hordó 7

10 BC Be. tv. BEF BEIK Ber. Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény Belső Ellenőrzési Főosztály Budapesti Európai Ifjúsági Központ A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BIR Bíróságok BKV Zrt. Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen működő részvénytársaság BM Belügyminisztérium BRFK Budapesti Rendőrfőkapitányság BTT Baromfi Termék Tanács BUBOR Budapesti bankközi kamatláb BV Büntetés-végrehajtás BVOP Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága Cct. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény CÉDE Céljellegű decentralizált támogatás COBIT Controll Objectives for Information and related Technology CT Computer Tomográf CT-EcoSTAT A CompuTREND Kft. által fejlesztett gazdasági és gazdálkodási rendszer DAOP Dél-Alföldi Operatív Program Db Darab DDOP Dél-Dunántúli Operatív Program DK Diákhitel Központ Zrt. DOS Disc Oparating System DOT Days of Treatment (Terápiás Napok Száma) E Ft Ezer forint E. Alap Egészségbiztosítási Alap EÁF Elektronikus Árverési Felület EBB Egyesített Budapesti Bérlet EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet EBEV (ebev) Elektronikus bevallás EBF Egészségbiztosítási Felügyelet EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank EFK Előirányzat-Felhasználási Keretszámla EFK-ról készített beszámoló Egyéb uniós támogatásokról készített beszámoló EFO Elektronikus Folyószámlakezelő rendszer EG Előirányzat módosításokat tartalmazó űrlap EGT Európai Gazdasági Térség EH programozási periódus Ellenőrzési Hatóság EHA Energiahatékonysági Hitel Alap 8

11 EHA eho Eho tv. EIB EK EKD EKG EKHO EKN Kft/EK Kht. EKOP EKP ELLVITA ELMŰ ELTE EMAFT EMGA EMIR EMK EMOGA EMT EMVA ENSZ EONIA EQUAL ERFA ESA ESZA ESZA Kft. ET ETE EU EU Bizottság EUR EURES EURIBOR EUROCANET EUROSAI Európai Halászati Alap (EU részekben) Egészségügyi hozzájárulás az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény Európai Beruházási Bank Európai Közösség egyedi kormánydöntés Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat Egységes Közteherviselési Hozzájárulás Energia Központ Nonprofit Kft. / Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú társaság Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Ellenőrzési Korszerűsítési Projekt Az ellenőrzési alapfolyamat ügyintézését támogató, korszerű rendszer Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Eötvös Loránd Tudományegyetem előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Egységes Monitoring Információs Rendszer ÚMFT Egységes Működési Kézikönyve Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Egyesült Nemzetek Szervezete Euro Overnight Index Average / egy napos euró átlag index A os költségvetési időszak egyik EU-s Közösségi Kezdeményezés támogatási formája Európai Regionális Fejlesztési Alap Európa Statisztikai Adattár Európai Szociális Alap ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Európa Tanács Európai Területi Együttműködés Európai Unió Európai Bizottság Euró Európai Foglalkoztatási Szolgálat Frankfurti EUR betéti kamatláb European Carousel Network European Organisation of Supreme Audit Institution A legfőbb ellenőrzési intézmények európai szervezete 9

12 EüM eva EXIMBANK Zrt. EXPO ÉAOP ÉMOP f.a. FAO FEUVE FF Finr. Flt. Forrás SQL FSZH FVM FVM ASzK GDP Get. GFS GH Zrt. GIIR GKM GKM GI GNI GNP GOP Gt. GVH GVOP GYED GYES GYET Gyftv. Egészségügyi Minisztérium egyszerűsített vállalkozói adó Magyar Export-Import Bank Zártkörűen működő részvény-társaság Nemzetközi Szakmai Vásár Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program felszámolás alatt lévő Food and Agriculture Organization Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Fejezeti Főosztálya Az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásáról szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény Integrált ügyviteli rendszer Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium FVM Agrár-szakképző Központ Gross Domestic Product Bruttó hazai termék A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény Government Financial Statistics Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen működő részvénytársaság Gazdálkodási Integrált Informatikai Rendszer Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igazgatósága Gross National Income Bruttó Nemzeti Jövedelem Gross National Product Bruttó nemzeti termék Gazdaságfejlesztési Operatív Program A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény Gazdasági Versenyhivatal Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Gyermekgondozási díj Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény 10

13 GySEV Gyvt. Hatóság HBCS HÉ HEFOP HEP HM HM EI Zrt. HM FLÜ HM IKH HM IÜ HM KPÜ HM VGF HM VTVF HOP Hpt. HYFERP IBR IBSZ IEC IGF IgH IH IHM IIER IKR IM IMF IMIP IMIR INTERACT INTERREG IOP IPA IRM Győr-Sopron-Ebenfurthi Vasút Zártkörűen működő részvénytársaság A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Nemzeti Hírközlési Hatóság Homogén Betegség Csoport Hivatalos Értesítő Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Humán Erőforrás Programok Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztika és Vagyonkezelő Zrt. HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal HM Infrastrukturális Ügynökség Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség HM Védelemgazdasági Főosztály HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási Főosztály Halászati Operatív Program A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény Hybrid Fund for Enterprise Restructing and Privatisation Irányított Betegellátás Rendszere Informatikai Biztonsági Szabályzat International Electrotechnical Commission NFÜ Intézményi Gazdálkodási Főosztály Igazoló Hatóság (EU részekben) Irányító Hatóság (EU részekben) Informatikai és Hírközlési Minisztérium Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Informatikai Korszerűsítési Rendszer Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Valuta Alap intézményi minőségirányítási program INTERREG Monitoring és Információs Rendszer Az ETE INTERACT programja a as időszakban Az EU belső határrégióinak fejlesztését célzó program (Interregionális Együttműködés) Interoperabilitási Projekt Instrument for Pre-Accession Assistance Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 11

14 ISO ISPA IT ITB ITD Hungary Zrt. Itv. JEREMIE JPY KA KAP KAT Kbt. KDOP KE KEHI KEK KH KEMK KEOP KESZ Ket. Kft. KfW KGF KGFO KGR KH KHEM KHR Kht. KIKSZ KIKSZ Zrt. KIM Kincstár KIOP International Organization for Standardization (egy nemzetközi szövetség, ami több mint 100 nemzet szabványosítási tagszervezeteit foglalja magába, és számos nemzetközi szabványt tart karban) Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (Strukturális Politikák Csatlakozás Előtti Eszköze) Információs Társadalom Informatikai Tárcaközi Bizottság Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Zártkörűen működő részvénytársaság Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (EU forrásból finanszírozott támogatás, pénzügyi eszköz) japán yen Kohéziós Alap Közös Agrárpolitika adózók költségvetési kapcsolatain alapuló kategorizálási rendszer A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény Közép-Dunántúli Operatív Program Köztársasági Elnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Kulturális, Egyházi és Média Kollégium Környezet és Energia Operatív Program Kincstári Egységes Számla A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Korlátolt felelősségű társaság Kreditanstalt für Wiederaufbau (Újjáépítési és Hitelbank) Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály Költségvetési és Gazdasági Főosztály Költségvetési Gazdálkodási Rendszer Kifizető Hatóság Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Központi Hitelinformációs Rendszer Közhasznú társaság Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen működő részvénytársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magyar Államkincstár Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program 12

15 KIR KJIR KKC KKK KKV KKV tv. KMOP KMR KMRMK KNPA KOR IH Korm. KÖZIG Közokt. tv. KÖZOP KPI KSH KSZ KSZF KT Kt. KTIA Ktiatv. KTK KTK IH Ktv. KüM KVI Kvtv. KvVM KvVM FI LEADER LEKI LIBOR M M Ft M2M Központi Illetményszámfejtő Rendszer Központosított Jövedéki Informatikai Rendszer Kis- és középvállalkozói célelőirányzat Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kis és középvállalkozások Kis és középvállalkozásokról, fejlesztésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény Közép-Magyarországi Operatív Program Kincstári Monitoring Rendszer (az OTMR neve január 1-jétől Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Koordinációs Irányító Hatóság Kormány Közigazgatási Reform Programok A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Közlekedés Operatív Program Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Központi Statisztikai Hivatal Közreműködő Szervezet (EU részekben) Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Közbeszerzések Tanácsa A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény Kutatási és Technológiai Innovációs Alap A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény Kincstári Tranzakciós Kód Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény Külügyminisztérium Kincstári Vagyoni Igazgatóság A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KvVM Fejlesztési Igazgatósága Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása London Inter Bank Offered Relate (Londoni bankközi kamatláb) millió millió forint marked-to-market 13

16 MACIKA MAG Zrt. MALÉV MAT MÁV-START Zrt. MÁV Zrt. MAVIR MB ME MeH MEH MEHIB Zrt. MeHIg MeHVM MePAR MFB MFB Zrt. MgSzH MH MKB MKEH MKIK MKK MKM MKÜ MNB MNV Zrt. MPA Mrd MRI MSZH Mt. MTA MTRFH MVH MV Zrt. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete Magyar Államvasutak START Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Államvasutak Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen működő részvénytársaság Monitoring Bizottság Miniszterelnökség Miniszterelnöki Hivatal Magyar Energia Hivatal Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő részvénytársaság Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás Miniszterelnöki Hivatalt Vezető Miniszter Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer Magyar Fejlesztési Bank Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen működő részvénytársaság Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Honvédség MKB Bank Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Működési Kézikönyv Művelődési és Közoktatási Minisztérium Magyar Köztársaság Ügyészsége Magyar Nemzeti Bank Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság Munkaerőpiaci Alap milliárd Magnetic Resonance Imaging (Mágneses Magrezonancia Képalkotás) Magyar Szabadalmi Hivatal A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény Magyar Tudományos Akadémia Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 14

17 MVM Zrt. NATO NBC NBH NBSZ NEFMI Nek. tv. NEKF NEP NEP NFA NFGM NFM NFT NFT I. NFÜ NGM NHH NIF Zrt. NJIR NKA NKA tv. NKH NKÖM NKTH NL Kft. NSZFI NUSI NVT NVT Ny. Alap NYDOP NYENYI NYJI NYUFIG OAH OBH OECF OEP Magyar Villamos Művek Zártkörűen működő részvénytársaság North Atlantic Treaty Organisation (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) Nemzeti Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat Nemzetbiztonsági Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Erőforrás Minisztérium a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya Nemzeti Energiatakarékossági Program Nemzetközi Együttműködési Program (EU részekben) Nemzeti Földalap Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Terv I. Nemzeti Fejlesztési Terv a os Európai Unió költségvetési periódusra készített Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódja) Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő rész-vénytársaság Jövedéki Informatikai Rendszer Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alapról szóló évi XXIII. törvény Nemzeti Közlekedési Hatóság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Nemzeti Lóverseny Kft. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (EU részekben) Nyugdíjbiztosítási Alap Nyugat-Dunántúli Operatív Program Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartólap Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Országos Atomenergia Hivatal Országgyűlési Biztosok Hivatala Japan s Overseas Economic Cooperation Fund Országos Egészségbiztosítási Pénztár 15

18 OFA OFI OGY OGY Hivatala OH OIT OKF OKM OKMTI OKNT OKTAZON OM OMMF OMSZ ONYF OP OPH ORFK OSAP OSEI OSZK OTKA OTKA tv. OTMR OTP Bank Nyrt. ÖIK ÖKO porgram ÖM ÖMIP ÖNHIKI ÖTM Ötv. PA Zrt. PéP tv. PK pl. PM Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országgyűlés Országgyűlés Hivatala Oktatási Hivatal Országos Igazságszolgáltatási Tanács Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Országos Köznevelési Tanács Oktatási azonosító adatbázis Oktatási Minisztérium Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Országos Mentőszolgálat Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Operatív Programok Országos Parancsnoki Hivatal Országos Rendőr-főkapitányság Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Országos Sportegészségügyi Intézet Oktatási és Szakképzési Kollégium Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló évi CXXXVI. törvény Országos Támogatási Monitoring Rendszer (a KMR neve december 31-éig) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyílt részvénytársaság Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium Távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztás szabályozási lehetőségének megteremtésére indított program Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati Minőségbiztosítási Program Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Paksi Atomerőmű Zártkörűen működő részvénytársaság Prémiumévek programról és különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény Pénzügyi Közlöny például Pénzügyminisztérium 16

19 PM NAO PNSZ PPP PROMEI Kht. PSZÁF Psztv. Ptk. RADAR REF REK REP RET RHK Kft. RJGY RMK RMT ROP Rt. SA SAMIR SAPARD SAPS SLA szerződés SPS START-kártya sz. SZA Szatv. SZBEKK Szftv. Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Public Private Partnership, (Közfeladatok megoldása a köz-szféra és a magántőke együttműködésével) PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Rugalmas Adóellenőrzési Döntéstámogató és Adatbányászati Rendszer Regionális Egyeztető Fórum Regionális Ellenőrzési Központ Regionális Egészség Pénztár Regionális Egészségügyi Tanács Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Részvényesi jogok gyakorlója Regionális munkaügyi központok Regionális Munkaügyi Tanácsok Regionális Fejlesztés Operatív Program Részvénytársaság strukturális alap(ok) SAPARD AVOP Monitoring Információs Rendszer Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (EU Előcsatlakozási alapból finanszírozott mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú támogatás) Single Area Payment Scheme (Egységes Területalapú Támogatás) Service-Level Agreement (a KSZ-ekkel kötött feladatellátási szerződés) Összevont egységes gazdaságtámogatási rendszer A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény számú Szülőföld Alap A Szülőföld Alapról szóló évi II. törvény Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felajánlásáról szóló évi CXXVI. törvény 17

20 Szht. Szja Szja tv. SZMM SzMSz Szt. TAJ TÁMOP TB TB alapok TB járulék TBB TBE Tbj. TEKI TEN-T TÉR Thgys TIOP TJKF TkB TKF Tny. top-up TRFC TS TSH Ttv. TVK UBEV új Get. ÚMFT ÚMVP USD A szakképzési hozzájárulásról és a képzésfejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény személyi jövedelemadó A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzat A számvitelről szóló évi C. törvény Társadalombiztosítási Azonosító Jel Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai társadalombiztosítási járulék Tárcaközi Bíráló Bizottság Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Transzeurópai Közlekedési Hálózat A köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szó 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti teljesítményértékelési rendszer Terhességi gyermekágyi segély Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program MÁK Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Főosztály Tárcaközi Bizottság Magyar Államkincstár Támogatásokat Közvetítő Főosztály A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény Nemzeti területalapú kiegészítő támogatás Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzat Technikai Segélynyújtás Előirányzat-nyilvántartó Rendszer (Kincstár) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény Teljesítmény Volumen Korlát Új bevallás feldolgozás A Get. és a évben szakaszosan hatályba lépő évi XL. törvény Új Magyarország Fejlesztési Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program amerikai dollár 18

21 VÁTI VHT VIES VM VOP VP VPIF VPIÜK VPOP VPOP OPH VPRK VPSZP Vtv. VU WMA Zrt. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Árinformációs Csererendszer Vidékfejlesztési Minisztérium Végrehajtási Operatív Program Vám- és Pénzügyőrség VPOP Informatikai Főosztálya Vám- és Pénzügyőrség Informatikai Üzemeltetési Központ Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Országos Parancsnok Hivatala Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központ Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény Végrehajtási Utasítás Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap Zártkörűen működő részvénytársaság 19

22

23 A) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

24

25 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. ORSZÁGGYŰLÉS Az OGY Hivatala (1 cím) részére a évre a Kvtv ,4 M Ft kiadási, 410,0 M Ft bevételi előirányzatot és ,4 M Ft költségvetési támogatást hagyott jóvá. A beszámolási időszakban a kiadási előirányzat ,7 M Ft-ra, a bevételi előirányzat (pénzforgalom nélküli bevételek nélkül) 1043,4 M Ft-ra, a támogatási előirányzat ,3 M Ft-ra módosult. A pénzforgalom nélküli bevételek módosított előirányzata 2082,0 M Ft volt. A teljesítés a kiadásoknál ,7 M Ft, a bevételeknél (pénzforgalom nélküli bevételek nélkül) 1042,3 M Ft, a támogatásoknál ,3 M Ft volt. A pénzforgalom nélküli bevételek 1196,3 M Ft-ra teljesültek. Az OGY Hivatala évi beszámolóját a financial audit módszerével felülvizsgálatuk, és ennek keretében elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztünk arról, hogy a évi intézményi beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és annak végrehajtására kiadott 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint készítették el. Az intézmény gazdálkodása és előirányzatainak felhasználása összhangban volt a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal. Az intézményi beszámoló a költségvetési szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 23

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0933 J/10541 2009. szeptember

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0933 J/10541 2009. szeptember TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről 0933 J/10541 2009. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4 Koordinációs Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak.

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4 Koordinációs Főcsoport Iktatószám: VE-008-025/2010. A tájékoztató elkészítését felügyelte: Dr. Becker Pál főigazgató A tájékoztató összeállításában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások...

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0630 J/879 2006. augusztus

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0630 J/879 2006. augusztus TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről 0630 J/879 2006. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4. Koordinációs Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetési javaslatáról. 0449 T/11700/1. 2004. október

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetési javaslatáról. 0449 T/11700/1. 2004. október VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetési javaslatáról 0449 T/11700/1. 2004. október 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0124-01 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak.

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4 Koordinációs Főcsoport Iktatószám: VE-06-027/2007. A tájékoztató elkészítését felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató A tájékoztató összeállításáért

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0329 T/4966/1. 2003. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0329 T/4966/1. 2003. augusztus JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 T/4966/1. 2003. augusztus 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság 1.3. Szervezetirányítási és Kapcsolattartási

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 17. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 17. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek 17. Tartalomjegyzék 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 26/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 1034/2010. (II. 12.) Korm. 1035/2010.

Részletesebben

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS CSOPORTBEOSZTÁS A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport F csoport A1 Mentőszolgálat B1 Központi Statisztikai C1 ÁNTSZ Tisztifőorvosi D1 Szellemi Tulajdon Nemzeti a E1 Alkotmánybíróság F1 Állami

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23. KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz.

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. jelentéssel 2011. augusztus Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 JOGSZABÁLYI KERETEK Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

2012. évi. törvény. I. Fejezet A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2012. évi. törvény. I. Fejezet A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2012. évi. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok Költségvetésben megjelenő EU támogatások Központi Bevétel költségvetési EU forrás Strukturális támogatások 1 220 957,8 749 828,7 471 129,1 Nemzeti Stratégiai

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus JELENTÉS a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről 1013 J/1056 2010. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június JELENTÉS A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése 0812 2008. Június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-094/2007-2008.

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2004. évi közhasznú tevékenységéről Budapest, 2005. április

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15.

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15. A belső kontrollrendszer és s a belső ellenőrz rzés kapcsolódási si pontjai a gyakorlatban Görgényi GáborG A belső ellenőrz rzés s helye a belső kontrollrendszerben 2 A belső ellenőrz rzés s feladatai

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

2013. évi. törvény. I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2013. évi. törvény. I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2013. évi. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás

Részletesebben

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE Közösségi jogszabályok 2004-2006 2007-2013 2014-2020 1260/1999/EK rendelet (általánosstrukturális

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 2008. ÉVI. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglaltak alapján

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. teljesítés %-a eredeti előirányzat I-VIII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 1 24,3 6 163 826,3

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2016. januári csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek). *jelöltek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és a 22. számú melléklet

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és a 22. számú melléklet 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 231.233. és a 22. számú melléklet AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSA 231. A közérdekű adatok megismerését valamennyi államháztartáson

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2014. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7.

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. Budapest Az uniós támogatások története TÁMOP 5.5.3. Előcsatlakozás Előcsatlakozási

Részletesebben