FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/1062/1 sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/1062/1 sz."

Átírás

1 FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/1062/1 sz. jelentéssel augusztus

2 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK A) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 21 I. ORSZÁGGYŰLÉS 23 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA 24 KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS 26 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 28 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 29 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 30 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 31 VI. BÍRÓSÁGOK 33 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 35 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA Pályázati úton odaítélt támogatások Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött pályázatos támogatások Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Belterületi belvízrendezési célok támogatása Komprehenzív iskola-modellek támogatása 66 1

4 Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása Igénylés alapján kapott támogatások Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött igényléses támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Bérpolitikai intézkedések támogatása Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegytizenkettedik évfolyamán Óvodáztatási támogatás Központi információk alapján biztosított támogatások Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött központi információk alapján biztosított támogatások Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása A évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása A könyvvizsgálati kötelezettség teljesítésének évi országos tapasztalatai 102 X. MINISZTERELNÖKSÉG 107 POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 112 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 116 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 118 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 129 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 133 MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 138 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 139 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 143 2

5 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 147 NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 153 ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL 155 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 156 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 158 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 161 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 180 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 185 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜGYELET 188 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 189 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 193 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 194 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 195 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 199 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 200 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 201 XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA 203 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 204 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÉRTÉKELÉSE Az intézmények belső kontrollrendszerének értékelése A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezetek belső kontrollrendszerének értékelése Az Uniós fejlesztések fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai belső kontrollrendszerének értékelése 250 AZ EU TÁMOGATÁSOK ÉS AZ UNIÓS TAGSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ HAZAI BEFIZETÉSEK Az előirányzatok adatai és a költségvetési beszámolókban szereplő adatok közötti egyezőség Az EU-s támogatások felhasználásának lebonyolításában résztvevő szervezetek együttműködésének vizsgálata, feladat-ellátásának ellenőrzése Strukturális és Kohéziós támogatások Agrár- és vidékfejlesztési támogatások Az uniós források felhasználásához kialakított szervezeti és szabályozási keretek 257 3

6 4. A támogatások lebonyolításában résztvevő szervezetek együttműködésének szabályozottsága és folyamata A fejezetek egyes előirányzatai közötti átcsoportosítások és a felülről nyitás indokoltsága, végrehajtása A pályázati rendszer működtetése, a támogatások felhasználásának lebonyolítása, a szabálytalanságokból eredő és az egyéb módon keletkezett követelések kezelése Az ellenőrzési pontok és a teljes ellenőrzési és monitoring rendszer működése Az uniós elszámolások információs rendszerének működtetése és adattartalmának megbízhatósága Elszámolások az európai unióval Az igénybe vehető támogatások realizálása ÚMFT ISPA/Kohéziós Alap Egyéb strukturális támogatások Egyéb európai uniós támogatások Igénybe vehető agrártámogatások realizálása Hozzájárulás az EU költségvetéséhez Az áfa-alapú hozzájárulás GNI alapú hozzájárulás Brit korrekció Bruttó GNI csökkenés Hollandia és Svédország javára Pótlólagos befizetés a as időszakra Az EU költségvetésével összefüggő bevételek Az ÚMFT programjainak időarányos megvalósítása érdekében tett intézkedések Az NFT I. programjainak végrehajtása, a rendelkezésre álló uniós források lehívása Az NFT I. programok zárása Az uniós elszámolások eredményszemléletű kettős könyvviteli rendszere A Gazdaságfejlesztés és Közép-magyarországi Operatív Programok garanciaeszközeire vonatkozóan a Kvtv. szerinti készfizető kezesség állományra vonatkozó korlátjának érvényesülése A belső kontroll rendszer értékelése Magyarország évi EU-s költségvetési kapcsolatai Központi költségvetésben megjelenő finanszírozás Uniós Támogatások központi költségvetésen kívüli finanszírozása Intervenció hatása az államháztartás forráshelyzetére 292 4

7 Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői támogatáshoz nyújtott nemzeti kiegészítés alakulása 293 B) AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 295 AZ ALAPOK APEH ÁLTAL BESZEDETT BEVÉTELEI 297 LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 305 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP 315 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 319 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 320 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 322 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 324 C) A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 325 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 327 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 344 5

8

9 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ABEV AEÉ ALB AMC AMIR APEH APEH KAIG APEH-SZTADI Art. Atomtörvény AVOP ÁAK Rt. ÁBKSz Kft. ÁEK áfa áfa tv. ÁFSZ Áhsz. ÁHT Áht. ÁKK Zrt. ÁMEI Ámr. Ámr. új ÁNTSZ ÁPV Zrt. ÁROP ÁSZ ÁT BA Zrt. BÁH bbl Általános nyomtatványkitöltő program Adó- és Ellenőrzési Értesítő Alkotmánybíróság Agrármarketing Centrum Adósminősítő rendszer Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt Adózók Igazgatósága Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Számítástechnikai és Adatfeldolgozó Intézet Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Állami Autópályakezelő Részvénytársaság Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Közhasznú Kft. Állami Egészségügyi Központ általános forgalmi adó Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Állami Foglalkoztatási Szolgálat Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Államháztartási egyedi azonosító kód Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen működő részvénytársaság Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zártkörűen működő részvénytársaság Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Állami Privatizációs Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság Államreform Operatív Program Állami Számvevőszék Átmeneti Támogatás programjai Budapest Airport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hordó 7

10 BC Be. tv. BEF BEIK Ber. Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény Belső Ellenőrzési Főosztály Budapesti Európai Ifjúsági Központ A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BIR Bíróságok BKV Zrt. Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen működő részvénytársaság BM Belügyminisztérium BRFK Budapesti Rendőrfőkapitányság BTT Baromfi Termék Tanács BUBOR Budapesti bankközi kamatláb BV Büntetés-végrehajtás BVOP Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága Cct. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény CÉDE Céljellegű decentralizált támogatás COBIT Controll Objectives for Information and related Technology CT Computer Tomográf CT-EcoSTAT A CompuTREND Kft. által fejlesztett gazdasági és gazdálkodási rendszer DAOP Dél-Alföldi Operatív Program Db Darab DDOP Dél-Dunántúli Operatív Program DK Diákhitel Központ Zrt. DOS Disc Oparating System DOT Days of Treatment (Terápiás Napok Száma) E Ft Ezer forint E. Alap Egészségbiztosítási Alap EÁF Elektronikus Árverési Felület EBB Egyesített Budapesti Bérlet EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet EBEV (ebev) Elektronikus bevallás EBF Egészségbiztosítási Felügyelet EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank EFK Előirányzat-Felhasználási Keretszámla EFK-ról készített beszámoló Egyéb uniós támogatásokról készített beszámoló EFO Elektronikus Folyószámlakezelő rendszer EG Előirányzat módosításokat tartalmazó űrlap EGT Európai Gazdasági Térség EH programozási periódus Ellenőrzési Hatóság EHA Energiahatékonysági Hitel Alap 8

11 EHA eho Eho tv. EIB EK EKD EKG EKHO EKN Kft/EK Kht. EKOP EKP ELLVITA ELMŰ ELTE EMAFT EMGA EMIR EMK EMOGA EMT EMVA ENSZ EONIA EQUAL ERFA ESA ESZA ESZA Kft. ET ETE EU EU Bizottság EUR EURES EURIBOR EUROCANET EUROSAI Európai Halászati Alap (EU részekben) Egészségügyi hozzájárulás az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény Európai Beruházási Bank Európai Közösség egyedi kormánydöntés Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat Egységes Közteherviselési Hozzájárulás Energia Központ Nonprofit Kft. / Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú társaság Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Ellenőrzési Korszerűsítési Projekt Az ellenőrzési alapfolyamat ügyintézését támogató, korszerű rendszer Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Eötvös Loránd Tudományegyetem előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Egységes Monitoring Információs Rendszer ÚMFT Egységes Működési Kézikönyve Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Egyesült Nemzetek Szervezete Euro Overnight Index Average / egy napos euró átlag index A os költségvetési időszak egyik EU-s Közösségi Kezdeményezés támogatási formája Európai Regionális Fejlesztési Alap Európa Statisztikai Adattár Európai Szociális Alap ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Európa Tanács Európai Területi Együttműködés Európai Unió Európai Bizottság Euró Európai Foglalkoztatási Szolgálat Frankfurti EUR betéti kamatláb European Carousel Network European Organisation of Supreme Audit Institution A legfőbb ellenőrzési intézmények európai szervezete 9

12 EüM eva EXIMBANK Zrt. EXPO ÉAOP ÉMOP f.a. FAO FEUVE FF Finr. Flt. Forrás SQL FSZH FVM FVM ASzK GDP Get. GFS GH Zrt. GIIR GKM GKM GI GNI GNP GOP Gt. GVH GVOP GYED GYES GYET Gyftv. Egészségügyi Minisztérium egyszerűsített vállalkozói adó Magyar Export-Import Bank Zártkörűen működő részvény-társaság Nemzetközi Szakmai Vásár Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program felszámolás alatt lévő Food and Agriculture Organization Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Fejezeti Főosztálya Az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásáról szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény Integrált ügyviteli rendszer Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium FVM Agrár-szakképző Központ Gross Domestic Product Bruttó hazai termék A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény Government Financial Statistics Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen működő részvénytársaság Gazdálkodási Integrált Informatikai Rendszer Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igazgatósága Gross National Income Bruttó Nemzeti Jövedelem Gross National Product Bruttó nemzeti termék Gazdaságfejlesztési Operatív Program A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény Gazdasági Versenyhivatal Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Gyermekgondozási díj Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény 10

13 GySEV Gyvt. Hatóság HBCS HÉ HEFOP HEP HM HM EI Zrt. HM FLÜ HM IKH HM IÜ HM KPÜ HM VGF HM VTVF HOP Hpt. HYFERP IBR IBSZ IEC IGF IgH IH IHM IIER IKR IM IMF IMIP IMIR INTERACT INTERREG IOP IPA IRM Győr-Sopron-Ebenfurthi Vasút Zártkörűen működő részvénytársaság A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Nemzeti Hírközlési Hatóság Homogén Betegség Csoport Hivatalos Értesítő Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Humán Erőforrás Programok Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztika és Vagyonkezelő Zrt. HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal HM Infrastrukturális Ügynökség Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség HM Védelemgazdasági Főosztály HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási Főosztály Halászati Operatív Program A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény Hybrid Fund for Enterprise Restructing and Privatisation Irányított Betegellátás Rendszere Informatikai Biztonsági Szabályzat International Electrotechnical Commission NFÜ Intézményi Gazdálkodási Főosztály Igazoló Hatóság (EU részekben) Irányító Hatóság (EU részekben) Informatikai és Hírközlési Minisztérium Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Informatikai Korszerűsítési Rendszer Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Valuta Alap intézményi minőségirányítási program INTERREG Monitoring és Információs Rendszer Az ETE INTERACT programja a as időszakban Az EU belső határrégióinak fejlesztését célzó program (Interregionális Együttműködés) Interoperabilitási Projekt Instrument for Pre-Accession Assistance Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 11

14 ISO ISPA IT ITB ITD Hungary Zrt. Itv. JEREMIE JPY KA KAP KAT Kbt. KDOP KE KEHI KEK KH KEMK KEOP KESZ Ket. Kft. KfW KGF KGFO KGR KH KHEM KHR Kht. KIKSZ KIKSZ Zrt. KIM Kincstár KIOP International Organization for Standardization (egy nemzetközi szövetség, ami több mint 100 nemzet szabványosítási tagszervezeteit foglalja magába, és számos nemzetközi szabványt tart karban) Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (Strukturális Politikák Csatlakozás Előtti Eszköze) Információs Társadalom Informatikai Tárcaközi Bizottság Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Zártkörűen működő részvénytársaság Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (EU forrásból finanszírozott támogatás, pénzügyi eszköz) japán yen Kohéziós Alap Közös Agrárpolitika adózók költségvetési kapcsolatain alapuló kategorizálási rendszer A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény Közép-Dunántúli Operatív Program Köztársasági Elnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Kulturális, Egyházi és Média Kollégium Környezet és Energia Operatív Program Kincstári Egységes Számla A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Korlátolt felelősségű társaság Kreditanstalt für Wiederaufbau (Újjáépítési és Hitelbank) Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály Költségvetési és Gazdasági Főosztály Költségvetési Gazdálkodási Rendszer Kifizető Hatóság Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Központi Hitelinformációs Rendszer Közhasznú társaság Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen működő részvénytársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magyar Államkincstár Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program 12

15 KIR KJIR KKC KKK KKV KKV tv. KMOP KMR KMRMK KNPA KOR IH Korm. KÖZIG Közokt. tv. KÖZOP KPI KSH KSZ KSZF KT Kt. KTIA Ktiatv. KTK KTK IH Ktv. KüM KVI Kvtv. KvVM KvVM FI LEADER LEKI LIBOR M M Ft M2M Központi Illetményszámfejtő Rendszer Központosított Jövedéki Informatikai Rendszer Kis- és középvállalkozói célelőirányzat Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kis és középvállalkozások Kis és középvállalkozásokról, fejlesztésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény Közép-Magyarországi Operatív Program Kincstári Monitoring Rendszer (az OTMR neve január 1-jétől Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Koordinációs Irányító Hatóság Kormány Közigazgatási Reform Programok A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Közlekedés Operatív Program Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Központi Statisztikai Hivatal Közreműködő Szervezet (EU részekben) Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Közbeszerzések Tanácsa A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény Kutatási és Technológiai Innovációs Alap A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény Kincstári Tranzakciós Kód Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény Külügyminisztérium Kincstári Vagyoni Igazgatóság A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KvVM Fejlesztési Igazgatósága Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása London Inter Bank Offered Relate (Londoni bankközi kamatláb) millió millió forint marked-to-market 13

16 MACIKA MAG Zrt. MALÉV MAT MÁV-START Zrt. MÁV Zrt. MAVIR MB ME MeH MEH MEHIB Zrt. MeHIg MeHVM MePAR MFB MFB Zrt. MgSzH MH MKB MKEH MKIK MKK MKM MKÜ MNB MNV Zrt. MPA Mrd MRI MSZH Mt. MTA MTRFH MVH MV Zrt. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete Magyar Államvasutak START Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Államvasutak Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen működő részvénytársaság Monitoring Bizottság Miniszterelnökség Miniszterelnöki Hivatal Magyar Energia Hivatal Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő részvénytársaság Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás Miniszterelnöki Hivatalt Vezető Miniszter Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer Magyar Fejlesztési Bank Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen működő részvénytársaság Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Honvédség MKB Bank Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Működési Kézikönyv Művelődési és Közoktatási Minisztérium Magyar Köztársaság Ügyészsége Magyar Nemzeti Bank Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság Munkaerőpiaci Alap milliárd Magnetic Resonance Imaging (Mágneses Magrezonancia Képalkotás) Magyar Szabadalmi Hivatal A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény Magyar Tudományos Akadémia Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 14

17 MVM Zrt. NATO NBC NBH NBSZ NEFMI Nek. tv. NEKF NEP NEP NFA NFGM NFM NFT NFT I. NFÜ NGM NHH NIF Zrt. NJIR NKA NKA tv. NKH NKÖM NKTH NL Kft. NSZFI NUSI NVT NVT Ny. Alap NYDOP NYENYI NYJI NYUFIG OAH OBH OECF OEP Magyar Villamos Művek Zártkörűen működő részvénytársaság North Atlantic Treaty Organisation (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) Nemzeti Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat Nemzetbiztonsági Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Erőforrás Minisztérium a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya Nemzeti Energiatakarékossági Program Nemzetközi Együttműködési Program (EU részekben) Nemzeti Földalap Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Terv I. Nemzeti Fejlesztési Terv a os Európai Unió költségvetési periódusra készített Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódja) Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő rész-vénytársaság Jövedéki Informatikai Rendszer Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alapról szóló évi XXIII. törvény Nemzeti Közlekedési Hatóság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Nemzeti Lóverseny Kft. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (EU részekben) Nyugdíjbiztosítási Alap Nyugat-Dunántúli Operatív Program Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartólap Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Országos Atomenergia Hivatal Országgyűlési Biztosok Hivatala Japan s Overseas Economic Cooperation Fund Országos Egészségbiztosítási Pénztár 15

18 OFA OFI OGY OGY Hivatala OH OIT OKF OKM OKMTI OKNT OKTAZON OM OMMF OMSZ ONYF OP OPH ORFK OSAP OSEI OSZK OTKA OTKA tv. OTMR OTP Bank Nyrt. ÖIK ÖKO porgram ÖM ÖMIP ÖNHIKI ÖTM Ötv. PA Zrt. PéP tv. PK pl. PM Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országgyűlés Országgyűlés Hivatala Oktatási Hivatal Országos Igazságszolgáltatási Tanács Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Országos Köznevelési Tanács Oktatási azonosító adatbázis Oktatási Minisztérium Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Országos Mentőszolgálat Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Operatív Programok Országos Parancsnoki Hivatal Országos Rendőr-főkapitányság Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Országos Sportegészségügyi Intézet Oktatási és Szakképzési Kollégium Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló évi CXXXVI. törvény Országos Támogatási Monitoring Rendszer (a KMR neve december 31-éig) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyílt részvénytársaság Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium Távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztás szabályozási lehetőségének megteremtésére indított program Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati Minőségbiztosítási Program Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Paksi Atomerőmű Zártkörűen működő részvénytársaság Prémiumévek programról és különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény Pénzügyi Közlöny például Pénzügyminisztérium 16

19 PM NAO PNSZ PPP PROMEI Kht. PSZÁF Psztv. Ptk. RADAR REF REK REP RET RHK Kft. RJGY RMK RMT ROP Rt. SA SAMIR SAPARD SAPS SLA szerződés SPS START-kártya sz. SZA Szatv. SZBEKK Szftv. Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Public Private Partnership, (Közfeladatok megoldása a köz-szféra és a magántőke együttműködésével) PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Rugalmas Adóellenőrzési Döntéstámogató és Adatbányászati Rendszer Regionális Egyeztető Fórum Regionális Ellenőrzési Központ Regionális Egészség Pénztár Regionális Egészségügyi Tanács Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Részvényesi jogok gyakorlója Regionális munkaügyi központok Regionális Munkaügyi Tanácsok Regionális Fejlesztés Operatív Program Részvénytársaság strukturális alap(ok) SAPARD AVOP Monitoring Információs Rendszer Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (EU Előcsatlakozási alapból finanszírozott mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú támogatás) Single Area Payment Scheme (Egységes Területalapú Támogatás) Service-Level Agreement (a KSZ-ekkel kötött feladatellátási szerződés) Összevont egységes gazdaságtámogatási rendszer A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény számú Szülőföld Alap A Szülőföld Alapról szóló évi II. törvény Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felajánlásáról szóló évi CXXVI. törvény 17

20 Szht. Szja Szja tv. SZMM SzMSz Szt. TAJ TÁMOP TB TB alapok TB járulék TBB TBE Tbj. TEKI TEN-T TÉR Thgys TIOP TJKF TkB TKF Tny. top-up TRFC TS TSH Ttv. TVK UBEV új Get. ÚMFT ÚMVP USD A szakképzési hozzájárulásról és a képzésfejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény személyi jövedelemadó A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzat A számvitelről szóló évi C. törvény Társadalombiztosítási Azonosító Jel Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai társadalombiztosítási járulék Tárcaközi Bíráló Bizottság Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Transzeurópai Közlekedési Hálózat A köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szó 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti teljesítményértékelési rendszer Terhességi gyermekágyi segély Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program MÁK Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Főosztály Tárcaközi Bizottság Magyar Államkincstár Támogatásokat Közvetítő Főosztály A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény Nemzeti területalapú kiegészítő támogatás Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzat Technikai Segélynyújtás Előirányzat-nyilvántartó Rendszer (Kincstár) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény Teljesítmény Volumen Korlát Új bevallás feldolgozás A Get. és a évben szakaszosan hatályba lépő évi XL. törvény Új Magyarország Fejlesztési Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program amerikai dollár 18

21 VÁTI VHT VIES VM VOP VP VPIF VPIÜK VPOP VPOP OPH VPRK VPSZP Vtv. VU WMA Zrt. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Árinformációs Csererendszer Vidékfejlesztési Minisztérium Végrehajtási Operatív Program Vám- és Pénzügyőrség VPOP Informatikai Főosztálya Vám- és Pénzügyőrség Informatikai Üzemeltetési Központ Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Országos Parancsnok Hivatala Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központ Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény Végrehajtási Utasítás Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap Zártkörűen működő részvénytársaság 19

22

23 A) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

24

25 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. ORSZÁGGYŰLÉS Az OGY Hivatala (1 cím) részére a évre a Kvtv ,4 M Ft kiadási, 410,0 M Ft bevételi előirányzatot és ,4 M Ft költségvetési támogatást hagyott jóvá. A beszámolási időszakban a kiadási előirányzat ,7 M Ft-ra, a bevételi előirányzat (pénzforgalom nélküli bevételek nélkül) 1043,4 M Ft-ra, a támogatási előirányzat ,3 M Ft-ra módosult. A pénzforgalom nélküli bevételek módosított előirányzata 2082,0 M Ft volt. A teljesítés a kiadásoknál ,7 M Ft, a bevételeknél (pénzforgalom nélküli bevételek nélkül) 1042,3 M Ft, a támogatásoknál ,3 M Ft volt. A pénzforgalom nélküli bevételek 1196,3 M Ft-ra teljesültek. Az OGY Hivatala évi beszámolóját a financial audit módszerével felülvizsgálatuk, és ennek keretében elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztünk arról, hogy a évi intézményi beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és annak végrehajtására kiadott 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint készítették el. Az intézmény gazdálkodása és előirányzatainak felhasználása összhangban volt a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal. Az intézményi beszámoló a költségvetési szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 23

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz.

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. jelentéssel 2011. augusztus Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0443 T/11020/1. 2004. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0443 T/11020/1. 2004. augusztus JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0443 T/11020/1. 2004. augusztus 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0035 Az

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök 165. Tartalomjegyzék 2010. évi XCVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről 0551 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-8-34/2005. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 7. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., kedd Tartalomjegyzék 0. évi CCIV. törvény Magyarország 03. évi központi költségvetésérõl 835 0. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról 8490

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 1016 T/1062/1 2010. augusztus. Domokos László elnök

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 1016 T/1062/1 2010. augusztus. Domokos László elnök JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1016 T/1062/1 2010. augusztus Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november JELENTÉS a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről 12105 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0014-069/2012. Témaszám: 1053 Vizsgálat-azonosító szám: V0587 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

VELEMENY. a 2016. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

VELEMENY. a 2016. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK VELEMENY a 2016. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról 15094 T/4730/5 2015. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0835-807

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. Magyarország 2013. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. A 201 3. évi zárszámadásról - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK

JELENTÉS. Magyarország 2013. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. A 201 3. évi zárszámadásról - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS A 201 3. évi zárszámadásról - Magyarország 2013. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 14207 T1143/1 2014. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0365-11478/2014.

Részletesebben

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről *

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről * 007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/794. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 05. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 05. évi. törvény Magyarország 06. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 06. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben