FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz."

Átírás

1 FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. jelentéssel augusztus

2 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK A) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 21 I. ORSZÁGGYŰLÉS 23 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA 27 KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS TITKÁRSÁGA 32 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 35 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 40 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 42 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 45 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 48 VI. BÍRÓSÁGOK 50 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 58 IX. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA Pályázati úton odaítélt támogatások Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Belterületi belvízrendezési célok támogatása Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása Igényléssel kapott támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása 83 1

4 2.2. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 5/ Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 5/ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 5/ Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 5/ Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása 5/ Központi nyilvántartásból származó adatok útján járó támogatások Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5/ A könyvvizsgálati kötelezettség teljesítésének évi országos tapasztalatai 103 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 108 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 122 MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 127 XI. MINISZTERELNÖKSÉG 131 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 134 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 165 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 178 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 190 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 207 ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL 220 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 223 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 226 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 237 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 279 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 307 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 310 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 315 2

5 AZ EU TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA ÉS A AS PROGRAMOZÁSI PERIÓDUS OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÉVI VÉGREHAJTÁSA A os programozási periódus zárása A programok végső egyenleg átutalási igénylés szempontjából történő ellenőrzése A évi intézkedések hatásai a as programozási periódus ÚMFT operatív programjai végrehajtására Az IH-k és a KSz-ek program-végrehajtási tevékenysége, a projektmegvalósítás egyes szakaszainak átfutási ideje az ÚMFT OP-k esetében A térségi eltérések figyelembevételének, a kedvezményezettek azonos megítélésének biztosítása az ÚMFT regionális operatív programjai végrehajtásának teljes folyamatában Az ÚMFT Gazdaságfejlesztés és Közép-magyarországi Operatív Programjaiból finanszírozott garanciaeszközök esetében a Kvtv. készfizető kezesség állományra vonatkozó előírásának érvényesülése A strukturális támogatások ellenőrzési monitoring rendszerének működése A tényleges kifizetések és a forrásbiztosítás ütemezésének összhangja Strukturális támogatások Agrár-, és vidékfejlesztési támogatások Az eredményszemléletű beszámoló elkészítése Az Európai Unióval való elszámolások Az EU felé teljesítendő tagállami befizetések Az uniós tagság alapján a központi költségvetést illető bevételek Ellenőrzési tapasztalataink alapján a évi és a programozási periódus további éveit érintő költségvetési kockázatok 350 B) AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 357 AZ ALAPOK APEH/NAV ÁLTAL BESZEDETT BEVÉTELEK ADATAI MEGBIZHATÓSÁGÁNAK MINŐSÍTÉSE, A KIADOTT VÉLEMÉNYEK Az alapok APEH/NAV által beszedett bevételek adatai megbízhatóságának minősítése Az alapok APEH/NAV által beszedett bevételek adatai megbizhatóságáról kiadott vélemények 363 LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 366 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP 374 3

6 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 377 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 379 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 381 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 383 C) A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 389 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 391 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 403 4

7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁAK Rt. Állami Autópályakezelő Részvénytársaság ÁBTL Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Abtv Az Alkotmánybíróságról szóló évi XXXII. törvény AEÉ Adó- és Ellenőrzési Értesítő ÁEK Állami Egészségügyi Központ áfa általános forgalmi adó áfa tv. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Áhsz. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet ÁHT Államháztartási egyedi azonosító kód Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény AirBridge Zrt. AirBridge Magyarországi Vagyonkezelő Zrt. ÁKK Zrt. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen működő részvénytársaság ALB Alkotmánybíróság AMC Agrármarketing Centrum ÁMÖ Általános Mezőgazdasági Összeírás Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁPB Ágazati Párbeszéd Bizottság APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal APEH KAIG Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt Adózók Igazgatósága APEH/NAV Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal/Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁPV Zrt. Állami Privatizációs Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság ÁROP Államreform Operatív Program Art. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ÁSZ Állami Számvevőszék ÁT Átmeneti Támogatás programjai Atv évi CXVI. törvény az atomenergiáról ÁVKBK Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program AVOP IH Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság BA Zrt. Budapest Airport Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÁH Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal BB Bíráló Bizottság 5

8 Be. tv. BEF BEGYKA BEO A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény Belső Ellenőrzési Főosztály Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Belső Ellenőrzési Osztály (a Belügyminisztérium fejezetnél) Ber. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BGA Bethlen Gábor Alap BIR Bíróságok Bit. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény Bjt. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény BKV Zrt. Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen működő részvénytársaság BM Belügyminisztérium BMSK Zrt. Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság BNYM Bank of New York Mellon BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Bszi. A bíróságok szervezetéről, és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény Bt. Betéti társaság BTT Baromfi Termék Tanács BV Büntetés-végrehajtás Cct. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény CEB Európai Tanács Fejlesztési Bankja CT Computer Tomográf CSÉSZ Csapatok Érdekvédelmi Szervezete DAOP Dél-Alföldi Operatív Program DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség db darab DDOP Dél-Dunántúli Operatív Program DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség DK Diákhitel Központ Zrt. DOS Disc Operating System DOT Days of Treatment (Terápiás Napok Száma) E Ft Ezer forint E. Alap Egészségbiztosítási Alap EÁF Elektronikus Árverési Felület ÉAOP Észak-Alföldi Operatív Program ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ÉB Értékelő Bizottság EBEV (ebev) Elektronikus bevallás 6

9 EBF EBRD Ebtv. ECOSTAT EFK E-FO EFT EGT EH EHA eho Eho tv. EIB EK EKG EKHO EKKE EKKP EK NKft. EKOP ELGI ELKA EMGA ÉMI Nkft. EMIR EMK EMOGA ÉMOP ÉMRFÜ Emtv. EMVA ENSZ EONIA EQUAL ERFA ESKI Egészségbiztosítási Felügyelet Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank A kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló évi LXXXIII. törvény Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet Előirányzat-Felhasználási Keretszámla Egységes Folyószámla Kezelő és Vezérlő Rendszer Előirányzat-finanszírozási terv Európai Gazdasági Térség programozási periódus Ellenőrzési Hatóság Európai Halászati Alap (EU részekben) Egészségügyi hozzájárulás Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény Európai Beruházási Bank Európai Közösség Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat Egységes Közteherviselési Hozzájárulás Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység Erzsébet téri Kulturális Központ és Park Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet Elkülönített állami pénzalapok Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Egységes Monitoring Információs Rendszer ÚMFT Egységes Működési Kézikönyve Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Észak-Magyarországi Operatív Program Észak-Magyarországi Fejlesztési Ügynökség Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Egyesült Nemzetek Szervezete Euro Overnight Index Average (egy napos euró átlag index) a os költségvetési időszak egyik EU-s Közösségi Kezdeményezése Európai Regionális Fejlesztési Alap Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 7

10 ESZA Európai Szociális Alap ESZA Kft. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ESZA NKft. Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ETE Európai Területi Együttműködés EU Európai Unió EU Bíróság Európai Bíróság EU Bizottság Európai Bizottság EUR Euró EURES Európai Foglalkoztatási Szolgálat EURIBOR Frankfurti EUR betéti kamatláb EUTAF Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (2010. július 1-jétől Ellenőrzési Hatóság) EüM Egészségügyi Minisztérium eva egyszerűsített vállalkozói adó EXIMBANK Zrt. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen működő részvény-társaság EXPO Nemzetközi Szakmai Vásár FAO Food and Agriculture Organization Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete FEFK Feladatfinanszírozási Előirányzat Felhasználási Keretszámla FEUVE Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés FF Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Fejezeti Főosztálya FH Foglalkoztatási Hivatal FKA Munkaerőpiaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprésze FKO Fejezeti Költségvetési Osztály Flt. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény Forrás SQL Integrált ügyviteli rendszer FSZEK Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közalapítvány FSZH Foglalkoztatási és Szociális Hivatal FUF Kft. Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium FVM AszK FVM Agrár-szakképző Központ GDP Gross Domestic Product Bruttó hazai termék GEH Gazdasági Elnökhelyettesség Get. A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény GF Gazdasági Főosztály GH Zrt. Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen működő részvénytársaság GIIR Gazdálkodási Integrált Informatikai Rendszer GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM GI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igazgatósága 8

11 GNI GOP GOP IH GSZT GVH GVOP GYED Gyer. GYES GYET GySEV Zrt. Gyvt. HBCS HÉ HEFOP HEP IH HM HM EI Zrt. HM FLÜ HM IÜ HM KEHH HM KPH HM KPÜ HM KPÜ IAJI HODOSZ HOP HÖF CÉDE HÖT Hpt. hrsz. HUF, Ft IBR IBSZ IDA IEC IGF IgH IH Gross National Income Bruttó Nemzeti Jövedelem Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Gazdasági és Szociális Tanács Gazdasági Versenyhivatal Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Gyermekgondozási díj A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás Győr-Sopron-Ebenfurthi Vasút Zártkörűen működő részvénytársaság A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Homogén Betegség Csoport Hivatalos Értesítő Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Honvédelmi Minisztérium HM Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség HM Infrastrukturális Ügynökség HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség HM KPÜ Illetmény-, Adó- és Járulékelszámoló Igazgatóság Honvédségi Dolgozók Szakszervezete Halászati Operatív Program Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény helyrajzi szám forint Irányított Betegellátási Rendszer Informatikai Biztonsági Szabályzat Nemzetközi Fejlesztési Társulás International Electrotechnical Commission NFÜ Intézményi Gazdálkodási Főosztály Igazoló Hatóság (EU részekben) Irányító Hatóság (EU részekben) 9

12 IH/KIM Igazságügyi Hivatal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnél IH/KüM Információs Hivatal a Külügyminisztérium fejezetnél IHM Informatikai és Hírközlési Minisztérium IIER Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer IM Igazságügyi Minisztérium IMF Nemzetközi Valutaalap IMIR, IMIR2 INTERREG Monitoring és Információs Rendszer, a os programozási periódus INTERREG, illetve a as programozási periódus ETE programjaira INTERACT Az ETE INTERACT programja a as időszakban INTERREG Az EU belső határrégióinak fejlesztését célzó program (Interregionális Együttműködés) IPA Instrument for Pre-Accession Assistance (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz) IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium IRM IH IRM Igazságügyi Hivatal ISO International Organization for Standardization (egy nemzetközi szövetség, ami több mint 100 nemzet szabványosítási tagszervezeteit foglalja magába, és számos nemzetközi szabványt tart karban) IT Információs Társadalom ITB Informatikai Tárcaközi Bizottság ITF NFÜ Informatikai és Tájékoztatási Főosztály Itv. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (EU forrásból finanszírozott támogatás, pénzügyi eszköz) JPY japán yen KA Kohéziós Alap KÁT Közigazgatási Államtitkár Kbt. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény KDOP Közép-Dunántúli Operatív Program KE Köztársasági Elnökség KEF Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság KEH Köztársasági Elnöki Hivatal KEHI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal KEKKH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KEOP Környezet és Energia Operatív Program KEOP IH Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóság KESZ Kincstári Egységes Számla Ket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény KF NFM Költségvetési Főosztály KFF, NFÜ KFF NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály Kft. Korlátolt felelősségű társaság 10

13 KfW KGF KGR KH KHEM KHR Kht. KIFÜ KIKSZ KIKSZ Zrt. KIM Kincstár kincstári Igazgatóságok KIOP KIOP ZMCS KIR KJIR Kjt. KKK Kkt. KKV KMF, NFÜ KMF KMOP KMRMK KMRNYI KNPA KOR IH Korm. Közalapítvány KöZIG KöZIG IH Közokt. Tv. KöZOP KöZOP IH KSH KSZ KSz KSZF Ksztv. KT Kreditanstalt für Wiederaufbau (Újjáépítési és Hitelbank) Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály Költségvetési Gazdálkodási Rendszer Kifizető Hatóság Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Közösségi Hozzájárulás Rendezés Közhasznú társaság Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen működő részvénytársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program KIOP Záró Munkacsoport Központosított Illetményszámfejtő Rendszer Központosított Jövedéki Informatikai Rendszer A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény Kis- és középvállalkozások NFÜ Központi Monitoring Főosztály Közép-Magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Koordinációs Irányító Hatóság Kormány Oktatásért Közalapítvány Közigazgatási Reform Programok Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Közlekedés Operatív Program Közlekedés Operatív Program Irányító Hatóság Központi Statisztikai Hivatal Közreműködő Szervezet (EU részekben) Közreműködő Szervezet Központi Szolgáltatási Főigazgatóság A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény Közbeszerzések Tanácsa 11

14 Kt. KTIA Ktiatv. KTIR KTIT KTK Ktv. KüM KVI Kvtv. KvVM LEKI LIBOR M M Ft M2M MACIKA MÁFI MAG Zrt. MALÉV MALÉV Zrt. MAT MÁV Zrt. MAVA Kft. MB MBA MBFH ME MeH MEH MEHIB Zrt. MeHVM metrótörvény A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény Kutatási és Technológiai Innovációs Alap A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény A K-600 Védelmi Igazgatás Távközlési Informatikai Rendszere Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács Kincstári Tranzakciós Kód A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény Külügyminisztérium Kincstári Vagyoni Igazgatóság A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása London Inter Bank Offered Relate (Londoni bankközi kamatláb) millió Millió forint marked-to-market Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Magyar Állami Földtani Intézet Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság Magyar Légiközlekedési Zrt. Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete Magyar Államvasutak Zártkörűen működő részvénytársaság MALÉV Vagyonkezelő Kft. Monitoring Bizottság Magyar Bíróképző Akadémia Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miniszterelnökség Miniszterelnöki Hivatal Magyar Energia Hivatal Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő részvény-társaság Miniszterelnöki Hivatalt Vezető Miniszter A budapesti 4-es Budapest Kelenföldi pályaudvar- Bosnyák tér közötti metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló évi LXVII. törvény 12

15 MFB Zrt. MgSzH MH MH HEK MH LEK MHTT MJKSZ MKEH MKK MKK Zrt. MKM MKÜ MMK MNB MNV Zrt. MOB MOL Nyrt. MPA MPA-FA MPA KA MPA RA MPB Mpt. Mrd Mrd Ft MRI MSZH Mt. MTA MTA ALFA MTA tv. MV Zrt. MVH NAO Iroda NATO Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen működő részvénytársaság Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Honvédség MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ MH Logisztikai Ellátó Központ Magyar Hadtudományi Társaság Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Működési Kézikönyv Magyar Követeléskezelő Zártkörűen működő részvénytársaság Művelődési és Közoktatási Minisztérium Magyar Köztársaság Ügyészsége Magyar Mozgókép Közalapítvány Magyar Nemzeti Bank Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Olaj- és Gázipari Nyíltkörűen működő részvénytársaság Munkaerőpiaci Alap Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprész Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprész Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprész Magyar Paralimpiai Bizottság A magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény milliárd milliárd forint Magnetic Resonance Imaging (Mágneses Magrezonancia Képalkotás) Magyar Szabadalmi Hivatal A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény Magyar Tudományos Akadémia MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése intézmény A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen működő részvénytársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nemzeti Programengedélyező Iroda North Atlantic Treaty Organisation (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) 13

16 NAV NBH NBSZ NEFE NEFMI NEP NEP IH NFA Nfatv. NFGM NFI NFM NFM TVI NFT I. NFÜ NGM NGM NAO Iroda NHH NIF Zrt. NIIFI NKA Nkatv. NKÖM NKTH NMHH NRHT NSRK NSZFI NSZSZ NUSI NVT Ny. Alap NYDOP NYDRFÜ NYET NYJI NYUFIG OAH OBH Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nemzetbiztonsági Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Program (EU részekben) Nemzetközi Együttműködési Program Irányító Hatóság Nemzeti Földalap A Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nemzetközi Fejlesztési Intézet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda I. Nemzeti Fejlesztési Terv a os Európai Unió költségvetési periódusra készített Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódja) Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársaság Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alapról szóló évi XXIII. törvény Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ra vonatkozó Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, Új Magyarország Fejlesztési Terv Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Nemzeti Szabadidősport Szövetség Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Nyugdíjbiztosítási Alap Nyugat-Dunántúli Operatív Program Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Országos Atomenergia Hivatal Országgyűlési Biztosok Hivatala 14

17 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OECF Japan s Overseas Economic Cooperation Fund OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OÉT Országos Érdekegyeztető Tanács OFA Országos Foglalkoztatási Közalapítvány OFI Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OGY Országgyűlés OGY Hivatala Országgyűlés Hivatala OH Oktatási Hivatal OIT Országos Igazságszolgáltatási Tanács OKF Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium OLAF Office Européen de Lutte Anti-Fraude (Európai Csalásellenes Hivatal) OM Oktatási Minisztérium OMMF Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség ONAB Algériai Országos Takarmányi Hivatal ONYF Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság OORI Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet OP Operatív Program OPH Országos Parancsnoki Hivatal ORFK Országos Rendőr-főkapitányság ORFK GI Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága OSEI Országos Sportegészségügyi Intézet OTKA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok OTKA tv. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló évi CXXXVI. törvény OTMR/KIMOR Országos Támogatási Monitoring Rendszer/Kincstári Monitoring Rendszer OTP Bank Nyrt. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyílt részvénytársaság ÖKO program Távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztás szabályozási lehetőségének megteremtésére indított program ÖM Önkormányzati Minisztérium ÖNHIKI Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása Öpt. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Ötv. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény PEF Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály (a Belügyminisztériumban) PEJ, ZPEJ Projekt Előrehaladási Jelentés, Záró Projekt Előrehaladási Jelentés 15

18 PéPtv. Prémiumévek programról és különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény PFAF Pénzügyi Felügyeleti és Akkreditációs Főosztály PHF Pénzügyi és Humánpolitikai Főosztály pl. például PM Pénzügyminisztérium PM KTVO Pénzügyminisztérium Költségvetési Tervezési és Végrehajtási Osztálya PM NAO Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda PM SZB Pénzügyminisztérium Szakszervezeti Bizottsága PMASZF Pénzügyminisztérium Adó és Szakképzési Főosztály PMISZK Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ PMKPF Pénzügyminisztérium Központi Fejezetek Főosztálya PMTVI Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda PNSZ Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok PNSZ IH PNSZ Információs Hivatal PPP Public Private Partnership, (Közfeladatok megoldása a köz-szféra és a magántőke együttműködésével) Program Nemzeti Tehetség Program PROMEI PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság PROMEI Kht. PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság PRT Provincial Reconstruction Team PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény REF Regionális Egyeztető Fórum REP Regionális Egészség Pénztár RET Regionális Egészségügyi Tanács régi Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet RFOP-k regionális fejlesztés operatív programok gyűjtőfogalom és magába foglalja DAOP, DDOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP, KMOP, NYDOP operatív programokat RFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség(ek) RHFT Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló RHK Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság RJGY Részvényesi jogok gyakorlója RMK Regionális munkaügyi központok RMT Regionális Munkaügyi Tanácsok RNYI Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ROP Regionális Fejlesztés Operatív Program ROP IH Regionális Operatív Program Irányító Hatóság Rt. Részvénytársaság 16

19 SA SAPARD SAPS SLA szerződés START-kártya STRAPI sz. SZA Szatv. SZBEKK Szht. szja Szja tv. SZMM SZMM rendelet SzMSz SZMT Szt. TÁMOP TB TB. Alapok TBE Tbj. TÉR TEUT TIOP TJKF TkB strukturális alap(ok) Support for Pre-Accession measures for Agriculture and Rural Development (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Előcsatlakozási Intézkedések Támogatása) Single Area Payment Scheme (Egységes Területalapú Támogatás) Service-Level Agreement (a KSZ-ekkel kötött feladatellátási szerződés) A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény alapján járulékkedvezményre jogosító kártya Strukturális Alapok Programiroda számú Szülőföld Alap A Szülőföld Alapról szóló évi II. törvény Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ A szakképzési hozzájárulásról és a képzésfejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény személyi jövedelemadó A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium A szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet Szervezeti és Működési Szabályzat Szakmai Minősítő Testület A számvitelről szóló évi C. törvény Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény A köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szó 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti teljesítményértékelési rendszer Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Kincstár Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Főosztály Tárcaközi Bizottság 17

20 Tny. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény top-up Nemzeti területalapú kiegészítő támogatás Tpt. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény Tpvt. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény Tv. A Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény tv. törvény TVK Teljesítmény Volumen Korlát UBEV Új bevallás feldolgozás ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv ÚMVP Új Magyarország Vidékfejlesztési Program USA Amerikai Egyesült Államok USD amerikai dollár ÚSzT Új Széchenyi Terv Útmutató PM részletes módszertani útmutató VÁTI VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú társaság VÁTI Nkft. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. VEB Vnyesekonombank VHT Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács VIES rendszer áfa információs csererendszer VM Vidékfejlesztési Minisztérium VOP Végrehajtási Operatív Program VP Vám- és Pénzügyőrség VPIF VPOP Informatikai Főosztálya VPIÜK Vám- és Pénzügyőrség Informatikai Üzemeltetési Központ VPOP Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága VPOP JIG VPOP Jövedéki Igazgatósága VPOP OPH Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Országos Parancsnok Hivatala VPRK Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központ Vtv. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény VU Végrehajtási Utasítás WMA Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap WSA Wekerle Sándor Alapkezelő Zánkai NKft. Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdülési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság zárszámadási törvény A Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi XCVIII. törvény Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság évi LXXV. tv. a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről 18

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról 1025 T/1498/1 2010. november Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0483 Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 1016 T/1062/1 2010. augusztus. Domokos László elnök

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 1016 T/1062/1 2010. augusztus. Domokos László elnök JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1016 T/1062/1 2010. augusztus Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

VÉLEMÉNY. a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNY a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról 14221 T /1794/11 2014. november Állami Számvevőszél< Iktatószám:

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

VELEMENY. a 2016. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

VELEMENY. a 2016. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK VELEMENY a 2016. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról 15094 T/4730/5 2015. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0835-807

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 03. december., szombat Tartalomjegyzék 03. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről 8560 03. évi CCXXXI. törvény Egyes törvényeknek

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 558 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 84. 04. évi C. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 05. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az egyensúlyjavító intézkedések ellenőrzése- Az egyes egyensúlyjavító intézkedések és azok hatása a költségvetés végrehajtására című ellenőrzésről 15031 2015. február Állami

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CCVIII. törvény 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 A 2013.1.2.

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T Á J É KOZT A T Ó a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló A) Intézményi költségvetés B) Önkormányzati költségvetés C) Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben