FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz."

Átírás

1 FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. jelentéssel augusztus

2 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK A) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 21 I. ORSZÁGGYŰLÉS 23 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA 27 KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS TITKÁRSÁGA 32 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 35 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 40 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 42 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 45 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 48 VI. BÍRÓSÁGOK 50 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 58 IX. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA Pályázati úton odaítélt támogatások Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Belterületi belvízrendezési célok támogatása Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása Igényléssel kapott támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása 83 1

4 2.2. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 5/ Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 5/ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 5/ Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 5/ Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása 5/ Központi nyilvántartásból származó adatok útján járó támogatások Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5/ A könyvvizsgálati kötelezettség teljesítésének évi országos tapasztalatai 103 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 108 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 122 MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 127 XI. MINISZTERELNÖKSÉG 131 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 134 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 165 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 178 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 190 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 207 ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL 220 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 223 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 226 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 237 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 279 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 307 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 310 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 315 2

5 AZ EU TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA ÉS A AS PROGRAMOZÁSI PERIÓDUS OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÉVI VÉGREHAJTÁSA A os programozási periódus zárása A programok végső egyenleg átutalási igénylés szempontjából történő ellenőrzése A évi intézkedések hatásai a as programozási periódus ÚMFT operatív programjai végrehajtására Az IH-k és a KSz-ek program-végrehajtási tevékenysége, a projektmegvalósítás egyes szakaszainak átfutási ideje az ÚMFT OP-k esetében A térségi eltérések figyelembevételének, a kedvezményezettek azonos megítélésének biztosítása az ÚMFT regionális operatív programjai végrehajtásának teljes folyamatában Az ÚMFT Gazdaságfejlesztés és Közép-magyarországi Operatív Programjaiból finanszírozott garanciaeszközök esetében a Kvtv. készfizető kezesség állományra vonatkozó előírásának érvényesülése A strukturális támogatások ellenőrzési monitoring rendszerének működése A tényleges kifizetések és a forrásbiztosítás ütemezésének összhangja Strukturális támogatások Agrár-, és vidékfejlesztési támogatások Az eredményszemléletű beszámoló elkészítése Az Európai Unióval való elszámolások Az EU felé teljesítendő tagállami befizetések Az uniós tagság alapján a központi költségvetést illető bevételek Ellenőrzési tapasztalataink alapján a évi és a programozási periódus további éveit érintő költségvetési kockázatok 350 B) AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 357 AZ ALAPOK APEH/NAV ÁLTAL BESZEDETT BEVÉTELEK ADATAI MEGBIZHATÓSÁGÁNAK MINŐSÍTÉSE, A KIADOTT VÉLEMÉNYEK Az alapok APEH/NAV által beszedett bevételek adatai megbízhatóságának minősítése Az alapok APEH/NAV által beszedett bevételek adatai megbizhatóságáról kiadott vélemények 363 LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 366 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP 374 3

6 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 377 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 379 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 381 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 383 C) A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 389 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 391 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 403 4

7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁAK Rt. Állami Autópályakezelő Részvénytársaság ÁBTL Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Abtv Az Alkotmánybíróságról szóló évi XXXII. törvény AEÉ Adó- és Ellenőrzési Értesítő ÁEK Állami Egészségügyi Központ áfa általános forgalmi adó áfa tv. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Áhsz. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet ÁHT Államháztartási egyedi azonosító kód Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény AirBridge Zrt. AirBridge Magyarországi Vagyonkezelő Zrt. ÁKK Zrt. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen működő részvénytársaság ALB Alkotmánybíróság AMC Agrármarketing Centrum ÁMÖ Általános Mezőgazdasági Összeírás Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁPB Ágazati Párbeszéd Bizottság APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal APEH KAIG Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt Adózók Igazgatósága APEH/NAV Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal/Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁPV Zrt. Állami Privatizációs Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság ÁROP Államreform Operatív Program Art. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ÁSZ Állami Számvevőszék ÁT Átmeneti Támogatás programjai Atv évi CXVI. törvény az atomenergiáról ÁVKBK Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program AVOP IH Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság BA Zrt. Budapest Airport Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÁH Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal BB Bíráló Bizottság 5

8 Be. tv. BEF BEGYKA BEO A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény Belső Ellenőrzési Főosztály Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Belső Ellenőrzési Osztály (a Belügyminisztérium fejezetnél) Ber. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BGA Bethlen Gábor Alap BIR Bíróságok Bit. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény Bjt. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény BKV Zrt. Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen működő részvénytársaság BM Belügyminisztérium BMSK Zrt. Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság BNYM Bank of New York Mellon BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Bszi. A bíróságok szervezetéről, és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény Bt. Betéti társaság BTT Baromfi Termék Tanács BV Büntetés-végrehajtás Cct. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény CEB Európai Tanács Fejlesztési Bankja CT Computer Tomográf CSÉSZ Csapatok Érdekvédelmi Szervezete DAOP Dél-Alföldi Operatív Program DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség db darab DDOP Dél-Dunántúli Operatív Program DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség DK Diákhitel Központ Zrt. DOS Disc Operating System DOT Days of Treatment (Terápiás Napok Száma) E Ft Ezer forint E. Alap Egészségbiztosítási Alap EÁF Elektronikus Árverési Felület ÉAOP Észak-Alföldi Operatív Program ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ÉB Értékelő Bizottság EBEV (ebev) Elektronikus bevallás 6

9 EBF EBRD Ebtv. ECOSTAT EFK E-FO EFT EGT EH EHA eho Eho tv. EIB EK EKG EKHO EKKE EKKP EK NKft. EKOP ELGI ELKA EMGA ÉMI Nkft. EMIR EMK EMOGA ÉMOP ÉMRFÜ Emtv. EMVA ENSZ EONIA EQUAL ERFA ESKI Egészségbiztosítási Felügyelet Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank A kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló évi LXXXIII. törvény Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet Előirányzat-Felhasználási Keretszámla Egységes Folyószámla Kezelő és Vezérlő Rendszer Előirányzat-finanszírozási terv Európai Gazdasági Térség programozási periódus Ellenőrzési Hatóság Európai Halászati Alap (EU részekben) Egészségügyi hozzájárulás Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény Európai Beruházási Bank Európai Közösség Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat Egységes Közteherviselési Hozzájárulás Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység Erzsébet téri Kulturális Központ és Park Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet Elkülönített állami pénzalapok Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Egységes Monitoring Információs Rendszer ÚMFT Egységes Működési Kézikönyve Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Észak-Magyarországi Operatív Program Észak-Magyarországi Fejlesztési Ügynökség Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Egyesült Nemzetek Szervezete Euro Overnight Index Average (egy napos euró átlag index) a os költségvetési időszak egyik EU-s Közösségi Kezdeményezése Európai Regionális Fejlesztési Alap Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 7

10 ESZA Európai Szociális Alap ESZA Kft. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ESZA NKft. Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ETE Európai Területi Együttműködés EU Európai Unió EU Bíróság Európai Bíróság EU Bizottság Európai Bizottság EUR Euró EURES Európai Foglalkoztatási Szolgálat EURIBOR Frankfurti EUR betéti kamatláb EUTAF Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (2010. július 1-jétől Ellenőrzési Hatóság) EüM Egészségügyi Minisztérium eva egyszerűsített vállalkozói adó EXIMBANK Zrt. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen működő részvény-társaság EXPO Nemzetközi Szakmai Vásár FAO Food and Agriculture Organization Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete FEFK Feladatfinanszírozási Előirányzat Felhasználási Keretszámla FEUVE Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés FF Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Fejezeti Főosztálya FH Foglalkoztatási Hivatal FKA Munkaerőpiaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprésze FKO Fejezeti Költségvetési Osztály Flt. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény Forrás SQL Integrált ügyviteli rendszer FSZEK Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közalapítvány FSZH Foglalkoztatási és Szociális Hivatal FUF Kft. Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium FVM AszK FVM Agrár-szakképző Központ GDP Gross Domestic Product Bruttó hazai termék GEH Gazdasági Elnökhelyettesség Get. A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény GF Gazdasági Főosztály GH Zrt. Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen működő részvénytársaság GIIR Gazdálkodási Integrált Informatikai Rendszer GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM GI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igazgatósága 8

11 GNI GOP GOP IH GSZT GVH GVOP GYED Gyer. GYES GYET GySEV Zrt. Gyvt. HBCS HÉ HEFOP HEP IH HM HM EI Zrt. HM FLÜ HM IÜ HM KEHH HM KPH HM KPÜ HM KPÜ IAJI HODOSZ HOP HÖF CÉDE HÖT Hpt. hrsz. HUF, Ft IBR IBSZ IDA IEC IGF IgH IH Gross National Income Bruttó Nemzeti Jövedelem Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Gazdasági és Szociális Tanács Gazdasági Versenyhivatal Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Gyermekgondozási díj A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás Győr-Sopron-Ebenfurthi Vasút Zártkörűen működő részvénytársaság A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Homogén Betegség Csoport Hivatalos Értesítő Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Honvédelmi Minisztérium HM Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség HM Infrastrukturális Ügynökség HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség HM KPÜ Illetmény-, Adó- és Járulékelszámoló Igazgatóság Honvédségi Dolgozók Szakszervezete Halászati Operatív Program Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény helyrajzi szám forint Irányított Betegellátási Rendszer Informatikai Biztonsági Szabályzat Nemzetközi Fejlesztési Társulás International Electrotechnical Commission NFÜ Intézményi Gazdálkodási Főosztály Igazoló Hatóság (EU részekben) Irányító Hatóság (EU részekben) 9

12 IH/KIM Igazságügyi Hivatal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnél IH/KüM Információs Hivatal a Külügyminisztérium fejezetnél IHM Informatikai és Hírközlési Minisztérium IIER Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer IM Igazságügyi Minisztérium IMF Nemzetközi Valutaalap IMIR, IMIR2 INTERREG Monitoring és Információs Rendszer, a os programozási periódus INTERREG, illetve a as programozási periódus ETE programjaira INTERACT Az ETE INTERACT programja a as időszakban INTERREG Az EU belső határrégióinak fejlesztését célzó program (Interregionális Együttműködés) IPA Instrument for Pre-Accession Assistance (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz) IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium IRM IH IRM Igazságügyi Hivatal ISO International Organization for Standardization (egy nemzetközi szövetség, ami több mint 100 nemzet szabványosítási tagszervezeteit foglalja magába, és számos nemzetközi szabványt tart karban) IT Információs Társadalom ITB Informatikai Tárcaközi Bizottság ITF NFÜ Informatikai és Tájékoztatási Főosztály Itv. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (EU forrásból finanszírozott támogatás, pénzügyi eszköz) JPY japán yen KA Kohéziós Alap KÁT Közigazgatási Államtitkár Kbt. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény KDOP Közép-Dunántúli Operatív Program KE Köztársasági Elnökség KEF Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság KEH Köztársasági Elnöki Hivatal KEHI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal KEKKH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KEOP Környezet és Energia Operatív Program KEOP IH Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóság KESZ Kincstári Egységes Számla Ket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény KF NFM Költségvetési Főosztály KFF, NFÜ KFF NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály Kft. Korlátolt felelősségű társaság 10

13 KfW KGF KGR KH KHEM KHR Kht. KIFÜ KIKSZ KIKSZ Zrt. KIM Kincstár kincstári Igazgatóságok KIOP KIOP ZMCS KIR KJIR Kjt. KKK Kkt. KKV KMF, NFÜ KMF KMOP KMRMK KMRNYI KNPA KOR IH Korm. Közalapítvány KöZIG KöZIG IH Közokt. Tv. KöZOP KöZOP IH KSH KSZ KSz KSZF Ksztv. KT Kreditanstalt für Wiederaufbau (Újjáépítési és Hitelbank) Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály Költségvetési Gazdálkodási Rendszer Kifizető Hatóság Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Közösségi Hozzájárulás Rendezés Közhasznú társaság Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen működő részvénytársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program KIOP Záró Munkacsoport Központosított Illetményszámfejtő Rendszer Központosított Jövedéki Informatikai Rendszer A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény Kis- és középvállalkozások NFÜ Központi Monitoring Főosztály Közép-Magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Koordinációs Irányító Hatóság Kormány Oktatásért Közalapítvány Közigazgatási Reform Programok Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Közlekedés Operatív Program Közlekedés Operatív Program Irányító Hatóság Központi Statisztikai Hivatal Közreműködő Szervezet (EU részekben) Közreműködő Szervezet Központi Szolgáltatási Főigazgatóság A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény Közbeszerzések Tanácsa 11

14 Kt. KTIA Ktiatv. KTIR KTIT KTK Ktv. KüM KVI Kvtv. KvVM LEKI LIBOR M M Ft M2M MACIKA MÁFI MAG Zrt. MALÉV MALÉV Zrt. MAT MÁV Zrt. MAVA Kft. MB MBA MBFH ME MeH MEH MEHIB Zrt. MeHVM metrótörvény A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény Kutatási és Technológiai Innovációs Alap A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény A K-600 Védelmi Igazgatás Távközlési Informatikai Rendszere Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács Kincstári Tranzakciós Kód A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény Külügyminisztérium Kincstári Vagyoni Igazgatóság A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása London Inter Bank Offered Relate (Londoni bankközi kamatláb) millió Millió forint marked-to-market Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Magyar Állami Földtani Intézet Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság Magyar Légiközlekedési Zrt. Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete Magyar Államvasutak Zártkörűen működő részvénytársaság MALÉV Vagyonkezelő Kft. Monitoring Bizottság Magyar Bíróképző Akadémia Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miniszterelnökség Miniszterelnöki Hivatal Magyar Energia Hivatal Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő részvény-társaság Miniszterelnöki Hivatalt Vezető Miniszter A budapesti 4-es Budapest Kelenföldi pályaudvar- Bosnyák tér közötti metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló évi LXVII. törvény 12

15 MFB Zrt. MgSzH MH MH HEK MH LEK MHTT MJKSZ MKEH MKK MKK Zrt. MKM MKÜ MMK MNB MNV Zrt. MOB MOL Nyrt. MPA MPA-FA MPA KA MPA RA MPB Mpt. Mrd Mrd Ft MRI MSZH Mt. MTA MTA ALFA MTA tv. MV Zrt. MVH NAO Iroda NATO Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen működő részvénytársaság Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Honvédség MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ MH Logisztikai Ellátó Központ Magyar Hadtudományi Társaság Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Működési Kézikönyv Magyar Követeléskezelő Zártkörűen működő részvénytársaság Művelődési és Közoktatási Minisztérium Magyar Köztársaság Ügyészsége Magyar Mozgókép Közalapítvány Magyar Nemzeti Bank Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Olaj- és Gázipari Nyíltkörűen működő részvénytársaság Munkaerőpiaci Alap Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprész Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprész Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprész Magyar Paralimpiai Bizottság A magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény milliárd milliárd forint Magnetic Resonance Imaging (Mágneses Magrezonancia Képalkotás) Magyar Szabadalmi Hivatal A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény Magyar Tudományos Akadémia MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése intézmény A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen működő részvénytársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nemzeti Programengedélyező Iroda North Atlantic Treaty Organisation (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) 13

16 NAV NBH NBSZ NEFE NEFMI NEP NEP IH NFA Nfatv. NFGM NFI NFM NFM TVI NFT I. NFÜ NGM NGM NAO Iroda NHH NIF Zrt. NIIFI NKA Nkatv. NKÖM NKTH NMHH NRHT NSRK NSZFI NSZSZ NUSI NVT Ny. Alap NYDOP NYDRFÜ NYET NYJI NYUFIG OAH OBH Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nemzetbiztonsági Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Program (EU részekben) Nemzetközi Együttműködési Program Irányító Hatóság Nemzeti Földalap A Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nemzetközi Fejlesztési Intézet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda I. Nemzeti Fejlesztési Terv a os Európai Unió költségvetési periódusra készített Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódja) Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársaság Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alapról szóló évi XXIII. törvény Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ra vonatkozó Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, Új Magyarország Fejlesztési Terv Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Nemzeti Szabadidősport Szövetség Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Nyugdíjbiztosítási Alap Nyugat-Dunántúli Operatív Program Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Országos Atomenergia Hivatal Országgyűlési Biztosok Hivatala 14

17 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OECF Japan s Overseas Economic Cooperation Fund OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OÉT Országos Érdekegyeztető Tanács OFA Országos Foglalkoztatási Közalapítvány OFI Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OGY Országgyűlés OGY Hivatala Országgyűlés Hivatala OH Oktatási Hivatal OIT Országos Igazságszolgáltatási Tanács OKF Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium OLAF Office Européen de Lutte Anti-Fraude (Európai Csalásellenes Hivatal) OM Oktatási Minisztérium OMMF Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség ONAB Algériai Országos Takarmányi Hivatal ONYF Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság OORI Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet OP Operatív Program OPH Országos Parancsnoki Hivatal ORFK Országos Rendőr-főkapitányság ORFK GI Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága OSEI Országos Sportegészségügyi Intézet OTKA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok OTKA tv. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló évi CXXXVI. törvény OTMR/KIMOR Országos Támogatási Monitoring Rendszer/Kincstári Monitoring Rendszer OTP Bank Nyrt. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyílt részvénytársaság ÖKO program Távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztás szabályozási lehetőségének megteremtésére indított program ÖM Önkormányzati Minisztérium ÖNHIKI Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása Öpt. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Ötv. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény PEF Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály (a Belügyminisztériumban) PEJ, ZPEJ Projekt Előrehaladási Jelentés, Záró Projekt Előrehaladási Jelentés 15

18 PéPtv. Prémiumévek programról és különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény PFAF Pénzügyi Felügyeleti és Akkreditációs Főosztály PHF Pénzügyi és Humánpolitikai Főosztály pl. például PM Pénzügyminisztérium PM KTVO Pénzügyminisztérium Költségvetési Tervezési és Végrehajtási Osztálya PM NAO Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda PM SZB Pénzügyminisztérium Szakszervezeti Bizottsága PMASZF Pénzügyminisztérium Adó és Szakképzési Főosztály PMISZK Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ PMKPF Pénzügyminisztérium Központi Fejezetek Főosztálya PMTVI Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda PNSZ Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok PNSZ IH PNSZ Információs Hivatal PPP Public Private Partnership, (Közfeladatok megoldása a köz-szféra és a magántőke együttműködésével) Program Nemzeti Tehetség Program PROMEI PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság PROMEI Kht. PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság PRT Provincial Reconstruction Team PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény REF Regionális Egyeztető Fórum REP Regionális Egészség Pénztár RET Regionális Egészségügyi Tanács régi Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet RFOP-k regionális fejlesztés operatív programok gyűjtőfogalom és magába foglalja DAOP, DDOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP, KMOP, NYDOP operatív programokat RFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség(ek) RHFT Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló RHK Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság RJGY Részvényesi jogok gyakorlója RMK Regionális munkaügyi központok RMT Regionális Munkaügyi Tanácsok RNYI Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ROP Regionális Fejlesztés Operatív Program ROP IH Regionális Operatív Program Irányító Hatóság Rt. Részvénytársaság 16

19 SA SAPARD SAPS SLA szerződés START-kártya STRAPI sz. SZA Szatv. SZBEKK Szht. szja Szja tv. SZMM SZMM rendelet SzMSz SZMT Szt. TÁMOP TB TB. Alapok TBE Tbj. TÉR TEUT TIOP TJKF TkB strukturális alap(ok) Support for Pre-Accession measures for Agriculture and Rural Development (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Előcsatlakozási Intézkedések Támogatása) Single Area Payment Scheme (Egységes Területalapú Támogatás) Service-Level Agreement (a KSZ-ekkel kötött feladatellátási szerződés) A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény alapján járulékkedvezményre jogosító kártya Strukturális Alapok Programiroda számú Szülőföld Alap A Szülőföld Alapról szóló évi II. törvény Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ A szakképzési hozzájárulásról és a képzésfejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény személyi jövedelemadó A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium A szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet Szervezeti és Működési Szabályzat Szakmai Minősítő Testület A számvitelről szóló évi C. törvény Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény A köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szó 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti teljesítményértékelési rendszer Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Kincstár Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Főosztály Tárcaközi Bizottság 17

20 Tny. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény top-up Nemzeti területalapú kiegészítő támogatás Tpt. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény Tpvt. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény Tv. A Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény tv. törvény TVK Teljesítmény Volumen Korlát UBEV Új bevallás feldolgozás ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv ÚMVP Új Magyarország Vidékfejlesztési Program USA Amerikai Egyesült Államok USD amerikai dollár ÚSzT Új Széchenyi Terv Útmutató PM részletes módszertani útmutató VÁTI VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú társaság VÁTI Nkft. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. VEB Vnyesekonombank VHT Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács VIES rendszer áfa információs csererendszer VM Vidékfejlesztési Minisztérium VOP Végrehajtási Operatív Program VP Vám- és Pénzügyőrség VPIF VPOP Informatikai Főosztálya VPIÜK Vám- és Pénzügyőrség Informatikai Üzemeltetési Központ VPOP Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága VPOP JIG VPOP Jövedéki Igazgatósága VPOP OPH Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Országos Parancsnok Hivatala VPRK Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központ Vtv. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény VU Végrehajtási Utasítás WMA Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap WSA Wekerle Sándor Alapkezelő Zánkai NKft. Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdülési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság zárszámadási törvény A Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi XCVIII. törvény Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság évi LXXV. tv. a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről 18

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások...

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0933 J/10541 2009. szeptember

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0933 J/10541 2009. szeptember TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről 0933 J/10541 2009. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4 Koordinációs Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak.

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4 Koordinációs Főcsoport Iktatószám: VE-008-025/2010. A tájékoztató elkészítését felügyelte: Dr. Becker Pál főigazgató A tájékoztató összeállításában

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetési javaslatáról. 0449 T/11700/1. 2004. október

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetési javaslatáról. 0449 T/11700/1. 2004. október VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetési javaslatáról 0449 T/11700/1. 2004. október 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0124-01 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 17. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 17. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek 17. Tartalomjegyzék 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 26/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 1034/2010. (II. 12.) Korm. 1035/2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0630 J/879 2006. augusztus

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0630 J/879 2006. augusztus TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről 0630 J/879 2006. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4. Koordinációs Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS CSOPORTBEOSZTÁS A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport F csoport A1 Mentőszolgálat B1 Központi Statisztikai C1 ÁNTSZ Tisztifőorvosi D1 Szellemi Tulajdon Nemzeti a E1 Alkotmánybíróság F1 Állami

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0329 T/4966/1. 2003. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0329 T/4966/1. 2003. augusztus JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 T/4966/1. 2003. augusztus 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság 1.3. Szervezetirányítási és Kapcsolattartási

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak.

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4 Koordinációs Főcsoport Iktatószám: VE-06-027/2007. A tájékoztató elkészítését felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató A tájékoztató összeállításáért

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok Költségvetésben megjelenő EU támogatások Központi Bevétel költségvetési EU forrás Strukturális támogatások 1 220 957,8 749 828,7 471 129,1 Nemzeti Stratégiai

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június JELENTÉS A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése 0812 2008. Június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-094/2007-2008.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 17 215,9 713,9 16 393,7 16 870,7

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány l. Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (XXXIII. fejezet) 2. Köztestületi költségvetési szerv: MTA Regionális Kutatások Központja Székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 JOGSZABÁLYI KERETEK Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó %-a

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó %-a A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet 214. évi 215. évi BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó teljesítés %-a törvényi módosított előirányzat I-XI. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 954

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek 30. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2011. (V. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium és szervei készenlétbe

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezeti kezelésű előirányzatai 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezeti kezelésű előirányzatai 2006. évi költségvetési alapokmánya A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezeti kezelésű előirányzatai 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Fejezeti kezelésű előirányzat 2/1/a

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése csoport A PHARE programok és az Átmeneti projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése 008 millió forint V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (00/08-.0.0) Felhalmozási

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus JELENTÉS a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről 1013 J/1056 2010. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben