MAGYAR KÖZLÖNY. 17. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 12., péntek. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 17. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 12., péntek 17. Tartalomjegyzék 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 26/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 1034/2010. (II. 12.) Korm. 1035/2010. (II. 12.) Korm. 7/2010. (II. 12.) KüM A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról 9044 A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 9046 A évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról 9047 A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben fizetendõ eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról 9048 A Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videó kapcsolatokról szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló 293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet ainak hatálybalépésérõl 9076

2 9044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. III. Kormányrendeletek A Kormány 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelete a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 111. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a ket rendeli el: 1. A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság által el nem ismert magán-, szolgálati és diplomata-útlevelek listája 1. Szomália magán-, szolgálati és diplomata-útlevele 2. Irak magán-, szolgálati és diplomata-útlevele, S -sorozat 3. Nigéria laminált adatoldalt tartalmazó magánútlevél, A és AA sorozat 2. melléklet a 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság által elismert egyéb okmányok listája 1. Amerikai Egyesült Államok az Amerikai Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata által kiállított úti okmányok (Travel Document Issued by US Citizenship and Immigration Services) a) menekültek ára kiállított úti okmányok (Refugee Travel Document) b) visszatérésre feljogosító engedély (Permit to Re-enter) 2. Ausztrália a) személyazonosságot igazoló okirat (document of identity) b) személy igazolvány (certificate of identity)

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Bahrein különleges útlevél 4. Brazília külföldiek úti okmánya 5. Dél-afrikai Köztársaság a) gyermekútlevél b) külföldiek úti okmánya c) ideiglenes útlevél 6. Dél-Korea utazási igazolvány 7. Kanada különleges útlevél (special passport) 8. Kelet-Timor külföldiek úti okmánya 9. Kínai Népköztársaság a) közszolgálati útlevél b) Hong Kong Különleges Közigazgatási Régió útlevele c) vízum beillesztésére szolgáló személyazonosságot igazoló okirat (Hong Kong) d) személy igazolvány (Hong Kong) e) magánútlevél (Tajvan) f) Makaó Különleges Közigazgatási Régió útlevele g) Makaó Különleges Közigazgatási Régió úti okmánya 10. Egyiptom úti okmány palesztin menekültek részére 11. Etiópia különleges útlevél 12. Guatemala konzuli útlevél 13. India a tibeti emigráns közösség tagjai ára kiállított személy igazolvány 14. Izrael a) különleges útlevél b) külföldiek úti okmánya c) magánútlevél (Palesztin Hatóság) d) különleges (VIP) útlevél (Palesztin Hatóság) 15. Japán külföldiek úti okmánya 16. Jordánia a) különleges útlevél b) úti okmány palesztin menekültek részére 17. Katar különleges útlevél 18. Kuvait különleges útlevél 19. Libanon a) különleges útlevél b) úti okmány palesztin menekültek részére 20. Líbia a) különleges útlevél b) úti okmány palesztin menekültek részére 21. Marokkó különleges útlevél 22. Szaúd-Arábia a) különleges útlevél b) úti okmány palesztin menekültek részére 23. Szíria a) különleges útlevél b) úti okmány palesztin menekültek részére 24. Törökország különleges útlevél 25. Tunézia különleges útlevél

4 9046 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. A Kormány 26/2010. (II. 12.) Korm. rendelete a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 80. -ának e) pontjában, a halászatról és a horgászatról szóló évi XLI. törvény 56. (4) bekezdésében, valamint az élelmiszerláncról és felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. -a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ket rendeli el: 1. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. -a a (14) bekezdéssel egészül ki: (14) A Központ és az MgSzH területi szerve ellátja a Bizottság július 13-i, a 2005/94/EK tanácsi irányelvnek a baromfitartó egységek és más, fogságban tartott madarakat tartó egységek madárinfluenza szempontjából történõ jóváhagyása, valamint az említett egységekben hozott további biológiai biztonsági megelõzõ intézkedések tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 616/2009/EK rendeletének végrehajtása során a tagállami feladatokat. 2. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. -a a (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A Központ ellátja a Tanács szeptember 29-i, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelõzésére, megakadályozására és felolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 1005/2008/EK rendelete 16. és 17. cikkében, valamint 21. cikkében meghatározott tagállami ille té kes hatósági feladatokat. 3. A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. ú mellékletének 1. sora helyébe a rendelkezés lép: [Intézmény megnevezése Elõirányzat-felhasználási keretla] 1. Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi IX. Határozatok Tára A Kormány 1034/2010. (II. 12.) Korm. a a évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról 1. A Kormány az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 38. (1) bekezdésében biztosított jogkörében 564,2 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a évi központi költségvetés általános tartaléka terhére. Felelõs: pénzügyminiszter Határidõ: azonnal 2. Ez a a közzétételét követõ napon lép hatályba. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök Melléklet az 1034/2010. (II. 12.) Korm. hoz X. Miniszterelnökség XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Millió forintban, egy tizedessel XVI. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 2 Ágazati célelõirányzatok Víz- és környezeti kárelhárítás elõirányzat neve 1 Személyi kiadások 158,0 3 Dologi kiadások 358,8 47,4 t a X Miniszterelnökség 20 Tartalékok Költségvetés általános tartaléka 564,2 Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

6 9048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve t a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 2 Ágazati célelõirányzatok Víz- és környezeti kárelhárítás 564,2 Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû Foglalkoztatottak léta (fõ) idõszakra Az adatlap 5 példányban töltendõ ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítás +/ ) Összesen I. negyedév Fejezet 1 példány Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 564,2 564,2 II. negyedév III. negyedév IV. negyedév * Az összetartozó elõirányzat-változásokat egymást követõen kell szerepeltetni. A Kormány 1035/2010. (II. 12.) Korm. a a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben fizetendõ eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról A Kormány a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXX. tör vény 6. -ának (4) bekezdésében foglaltak alapján 1. a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítése finanszírozása céljából elrendeli ezer forint 1. ú melléklet szerinti átcsoportosítását a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle kifizetések jogcímcsoport terhére; Felelõs: pénzügyminiszter az érintett fejezeteket irányító szervek vezetõi Határidõ: azonnal 2. a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kereset-kiegészítése decemberi részletének finanszírozása céljából elrendeli ezer forint 2. ú melléklet szerinti átcsoportosítását a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle kifizetések jogcímcsoport terhére. Felelõs: pénzügyminiszter az érintett fejezeteket irányító szervek vezetõi Határidõ: azonnal Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi ú melléklet az 1035/2010. (II. 12.) Korm. hoz ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Millió forintban, egy tizedessel Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport I. ORSZÁGGYÛLÉS Fejezet Cím Alcím Országgyûlés Hivatala Jogcím Országgyûlés hivatali szervei elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Személyi juttatások Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa Költségvetési Tanács Személyi juttatások Költségvetési Tanács Titkársága II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Személyi juttatások Köztársasági Elnöki Hivatal III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság 1 Személyi juttatások Személyi juttatások IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyûlési Biztosok Hivatala V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK Személyi juttatások Állami Számvevõszék VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok Személyi juttatások Személyi juttatások VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek t a

8 9050 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport X. MINISZTERELNÖKSÉG Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Személyi juttatások Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Személyi juttatások Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Személyi juttatások Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Szülõföld Alap Iroda Személyi juttatások Személyi juttatások Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Személyi juttatások Információs Hivatal Személyi juttatások Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Személyi juttatások Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ Személyi juttatások 980 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Önkormányzati Minisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások Regionális Államigazgatási Hivatalok Személyi juttatások Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság t a

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Személyi juttatások XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Személyi juttatások Szakigazgatási intézmények Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Személyi juttatások Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Személyi juttatások Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Személyi juttatások Állami Ménesgazdaság Személyi juttatások Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Személyi juttatások Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei Személyi juttatások Közmûvelõdési intézmények Személyi juttatások Agrárkutató intézetek Személyi juttatások Agrármarketing-Centrum XIII Személyi juttatások HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 543 t a

10 9052 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Egyéb HM szervezetek Személyi juttatások HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai Személyi juttatások HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai Magyar Honvédség Személyi juttatások Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei Személyi juttatások MH ÖHP és alárendelt szervezetei Személyi juttatások Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítõ Hivatal Személyi juttatások t a Katonai Biztonsági Hivatal 1 Személyi juttatások Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Ügyészségek Személyi juttatások Személyi juttatások XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Személyi juttatások

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Igazságügyi Hivatal Jogcím elõirányzat neve Szakértõi Intézetek 1 Személyi juttatások Személyi juttatások Büntetés-végrehajtás Rendõrség Személyi juttatások Személyi juttatások Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Rendõrtiszti Fõiskola Személyi juttatások Személyi juttatások t a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelõ Központ 1 Személyi juttatások Magyar Szabadalmi Hivatal Személyi juttatások XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Személyi juttatások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Személyi juttatások XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 5 808

12 9054 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Országos Meteorológiai Szolgálat Személyi juttatások Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Személyi juttatások Nemzeti park igazgatóságok Személyi juttatások Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek Személyi juttatások Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Személyi juttatások Magyar Állami Földtani Intézet Személyi juttatások XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium Személyi juttatások Nemzeti Hírközlési Hatóság 1 Személyi juttatások Országos Atomenergia Hivatal Személyi juttatások Bányászati és Földtani Intézmények Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1 Személyi juttatások Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Személyi juttatások t a

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve Magyar Energia Hivatal Személyi juttatások Nemzeti Közlekedési Hatóság 1 Személyi juttatások Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Személyi juttatások t a MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Személyi juttatások Közlekedésbiztonsági Szervezet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külügyminisztérium 1 Személyi juttatások Külügyminisztérium központi igazgatása Személyi juttatások Külképviseletek igazgatása Személyi juttatások Magyar Külügyi Intézet XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Személyi juttatások Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 Személyi juttatások XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Egyetemek, fõiskolák Személyi juttatások Közgyûjtemények Személyi juttatások

14 9056 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Mûvészeti intézmények Személyi juttatások Egyéb kulturális intézmények Személyi juttatások Egyéb oktatási intézmények Személyi juttatások Fejezeti kezelésû elõirányzatok 4 Közoktatási feladatok támogatása Országos Kisebbségi Önkormányzatok évi kereset-kiegészítése 5 Egyéb mûködési célú kiadások, támogatások XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségügyi Minisztérium igazgatása EüM Központi Igazgatás Személyi juttatások EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Személyi juttatások Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 1 Személyi juttatások Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs kp., kutatóintézetek Személyi juttatások Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei Személyi juttatások Országos Vérellátó Szolgálat Személyi juttatások Egészségbiztosítási Felügyelet XXII Személyi juttatások PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Pénzügyminisztérium igazgatása t a

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím Pénzügyminisztérium igazgatása elõirányzat neve 1 Személyi juttatások PM Informatikai Szolgáltató Központ Személyi juttatások Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 1 Személyi juttatások Vám- és Pénzügyõrség Személyi juttatások Magyar Államkincstár Személyi juttatások Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Személyi juttatások Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása évi kereset-kiegészítés Egészségbiztosítási Alap támogatása évi kereset-kiegészítés XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Személyi juttatások Regionális Munkaügyi Központok Személyi juttatások Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Személyi juttatások Regionális képzõ központok Személyi juttatások Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Személyi juttatások t a

16 9058 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve Egyenlõ Bánásmód Hatóság Személyi juttatások Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 1 Személyi juttatások Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Személyi juttatások Állami szociális intézetek Személyi juttatások Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei Személyi juttatások Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet Személyi juttatások XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása Személyi juttatások XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal 1 Személyi juttatások ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet KSH Könyvtár Személyi juttatások Személyi juttatások KSH Népességtudományi Kutató Intézet Személyi juttatások XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkársága MTA Titkárság Igazgatása 1 Személyi juttatások t a

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia MTA Könyvtára Személyi juttatások 62 1 Személyi juttatások MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek Személyi juttatások MTA Élettudományi kutatóintézetek Személyi juttatások MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek Személyi juttatások MTA Területi akadémiai központok Személyi juttatások MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése Személyi juttatások MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai Személyi juttatások MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 Személyi juttatások MTA Jóléti intézmények OTKA Iroda X. MINISZTERELNÖKSÉG Személyi juttatások Tartalékok Személyi juttatások Céltartalékok Különféle kifizetések Az elõirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû x/ Az összetartozó elõirányzat változásokat (+/-) egymást követõen kell szerepeltetni. 848 t a

18 9060 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Az elõirányzatmódosítás érvényessége: Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport a) a költségvetési évben egyszeri jellegû x/ Az összetartozó elõirányzat változásokat (+/-) egymást követõen kell szerepeltetni. Fejezet Cím Alcím Jogcím BEVÉTELEK elõirányzat neve t a Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport I. ORSZÁGGYÛLÉS Fejezet Cím Alcím Országgyûlés Hivatala Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve Országgyûlés hivatali szervei Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa Költségvetési Tanács Költségvetési Tanács Titkársága II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság Hivatala IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyûlési Biztosok Hivatala V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK Állami Számvevõszék VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek X. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Szülõföld Alap Iroda Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal Információs Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Önkormányzati Minisztérium igazgatása Regionális Államigazgatási hivatalok Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Szakigazgatási intézmények Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet Állami Ménesgazdaság Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei Közmûvelõdési intézmények Agrárkutató intézetek Agrármarketing-Centrum XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása t a

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve Egyéb HM szervezetek HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei MH ÖHP és alárendelt szervezetei Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítõ Hivatal Katonai Biztonsági Hivatal Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Ügyészségek XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazságügyi Hivatal Szakértõi Intézetek Büntetés-végrehajtás Rendõrség Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Rendõrtiszti Fõiskola Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelõ Központ Magyar Szabadalmi Hivatal XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Országos Meteorológiai Szolgálat Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Nemzeti park igazgatóságok Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Magyar Állami Földtani Intézet XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium Nemzeti Hírközlési Hatóság Országos Atomenergia Hivatal Bányászati és Földtani Intézmények Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Magyar Energia Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ MÁV egészségügyi alapellátó intézmények Közlekedésbiztonsági Szervezet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külügyminisztérium Külügyminisztérium központi igazgatása Külképviseletek igazgatása Magyar Külügyi Intézet XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Nemzeti Fejlesztési Ügynökség XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Egyetemek, fõiskolák Közgyûjtemények Mûvészeti intézmények Egyéb kulturális intézmények t a

20 9062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve Egyéb oktatási intézmények Fejezeti kezelésû elõirányzatok 4 Közoktatási feladatok támogatása Országos Kisebbségi Önkormányzatok évi kereset-kiegészítése XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségügyi Minisztérium igazgatása EüM Központi Igazgatás EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs kp., kutatóintézetek Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei Országos Vérellátó Szolgálat Egészségbiztosítási Felügyelet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Pénzügyminisztérium igazgatása Pénzügyminisztérium igazgatása PM Informatikai Szolgáltató Központ Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Vám- és Pénzügyõrség Magyar Államkincstár Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Kormányzati Ellenõrzési Hivatal XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Regionális Munkaügyi Központok Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Regionális képzõ központok Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Egyenlõ Bánásmód Hatóság Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Állami szociális intézetek Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet KSH Könyvtár KSH Népességtudományi Kutató Intézet XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkársága MTA Titkárság Igazgatása MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia MTA Könyvtára MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek MTA Élettudományi kutatóintézetek MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek MTA Területi akadémiai központok MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai MTA Támogatott Kutatóhelyek MTA Jóléti intézmények OTKA Iroda Az elõirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû Az elõirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû Foglalkoztatottak léta (fõ) idõszakra Foglalkoztatottak léta (fõ) idõszakra t a

21 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Az adatlap 5 példányban töltendõ ki Az elõirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/ ) Összesen I. negyedév Fejezet 1 példány Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal II. negyedév III. negyedév IV. negyedév * Az összetartozó elõirányzat-változásokat egymást követõen kell szerepeltetni. 2. ú melléklet az 1035/2010. (II. 12.) Korm. hoz ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Ezer forintban Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport I. ORSZÁGGYÛLÉS Fejezet Cím Alcím Országgyûlés Hivatala Jogcím Országgyûlés hivatali szervei elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1 Személyi juttatások Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa II. 1 Személyi juttatások 66 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal III. 1 Személyi juttatások 21 ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság IV. 1 Személyi juttatások 126 ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyûlési Biztosok Hivatala VI. 1 Személyi juttatások 77 BÍRÓSÁGOK Bíróságok 1 Személyi juttatások t a

22 9064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. VIII. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek X. MINISZTERELNÖKSÉG elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Személyi juttatások Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság 1 Személyi juttatások Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 1 Személyi juttatások Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Személyi juttatások Információs Hivatal 1 Személyi juttatások Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 Személyi juttatások Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ XI. 1 Személyi juttatások 31 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Önkormányzati Minisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások Regionális Államigazgatási Hivatalok 1 Személyi juttatások Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 1 Személyi juttatások Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Személyi juttatások t a

23 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi XII. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM elõirányzat neve Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 1 Személyi juttatások Szakigazgatási intézmények Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 1 Személyi juttatások Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Személyi juttatások Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Személyi juttatások Állami Ménesgazdaság Személyi juttatások Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1 Személyi juttatások Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 1 Személyi juttatások Közmûvelõdési intézmények Agrárkutató intézetek XIII Személyi juttatások Személyi juttatások HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások Egyéb HM szervezetek 1 Személyi juttatások HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai 1 Személyi juttatások t a

24 9066 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai Magyar Honvédség 1 Személyi juttatások Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 1 Személyi juttatások MH ÖHP és alárendelt szervezetei Személyi juttatások Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítõ Hivatal Személyi juttatások Katonai Biztonsági Hivatal 1 Személyi juttatások Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Ügyészségek 1 Személyi juttatások Személyi juttatások HM Állami Egészségügyi Központ XIV. 1 Személyi juttatások IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazságügyi Hivatal 1 Személyi juttatások Szakértõi Intézetek 1 Személyi juttatások Büntetés-végrehajtás 1 Személyi juttatások t a

25 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Rendõrség Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Személyi juttatások Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Rendõrtiszti Fõiskola Személyi juttatások Személyi juttatások Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelõ Központ 1 Személyi juttatások Magyar Szabadalmi Hivatal XV. 1 Személyi juttatások 67 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 1 Személyi juttatások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XVI. 1 Személyi juttatások 553 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások Országos Meteorológiai Szolgálat 1 Személyi juttatások Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Személyi juttatások Nemzeti park igazgatóságok 1 Személyi juttatások t a

26 9068 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 1 Személyi juttatások Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok XVII. 1 Személyi juttatások KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium 1 Személyi juttatások Nemzeti Hírközlési Hatóság 1 Személyi juttatások Bányászati és Földtani Intézmények Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1 Személyi juttatások Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1 Személyi juttatások Magyar Energia Hivatal 1 Személyi juttatások Nemzeti Közlekedési Hatóság 1 Személyi juttatások MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Személyi juttatások Közlekedésbiztonsági Szervezet XVIII. 1 Személyi juttatások 16 KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külügyminisztérium Külügyminisztérium központi igazgatása 1 Személyi juttatások Külképviseletek igazgatása t a

27 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Magyar Külügyi Intézet XX. 1 Személyi juttatások 9 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Egyetemek, fõiskolák 1 Személyi juttatások Közgyûjtemények 1 Személyi juttatások Személyi juttatások Mûvészeti intézmények Személyi juttatások Egyéb kulturális intézmények 1 Személyi juttatások Egyéb oktatási intézmények 1 Személyi juttatások Fejezeti kezelésû elõirányzatok 4 Közoktatási feladatok támogatása Országos Kisebbségi Önkormányzatok december havi kereset-kiegészítése XXI. 5 Egyéb mûködési célú kiadások, támogatások EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségügyi Minisztérium igazgatása EüM Központi Igazgatás Személyi juttatások EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1 Személyi juttatások Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 1 Személyi juttatások t a

28 9070 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs kp., kutatóintézetek 1 Személyi juttatások Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei 1 Személyi juttatások Országos Mentõszolgálat Személyi juttatások Országos Vérellátó Szolgálat Személyi juttatások Egészségbiztosítási Felügyelet XXII Személyi juttatások 33 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Pénzügyminisztérium igazgatása Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások PM Informatikai Szolgáltató Központ 1 Személyi juttatások Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 1 Személyi juttatások Vám- és Pénzügyõrség Magyar Államkincstár Személyi juttatások Személyi juttatások Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Személyi juttatások Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása december havi kereset-kiegészítés Egészségbiztosítási Alap támogatása december havi kereset-kiegészítés XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása 23 t a

29 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1 Személyi juttatások Regionális Munkaügyi Központok 1 Személyi juttatások Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Személyi juttatások Regionális képzõ központok 1 Személyi juttatások Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 1 Személyi juttatások Egyenlõ Bánásmód Hatóság 1 Személyi juttatások Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 1 Személyi juttatások Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1 Személyi juttatások Állami szociális intézetek 1 Személyi juttatások Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 Személyi juttatások Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet XXXI Személyi juttatások KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal 1 Személyi juttatások t a

30 9072 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet KSH Könyvtár 1 Személyi juttatások 15 1 Személyi juttatások KSH Népességtudományi Kutató Intézet XXXIII. 1 Személyi juttatások 47 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkársága MTA Titkárság Igazgatása MTA Könyvtára 1 Személyi juttatások Személyi juttatások MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 1 Személyi juttatások MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 Személyi juttatások MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek Személyi juttatások MTA Területi akadémiai központok 1 Személyi juttatások MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 1 Személyi juttatások MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai 1 Személyi juttatások MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 Személyi juttatások MTA Jóléti intézmények 1 Személyi juttatások t a

31 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport X. MINISZTERELNÖKSÉG 20 Tartalékok Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 2 Céltartalékok Különféle kifizetések Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû 121 t a Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím BEVÉTELEK elõirányzat neve t a Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport I. ORSZÁGGYÛLÉS Fejezet Cím Alcím Országgyûlés Hivatala Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve Országgyûlés hivatali szervei Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa 82 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal 27 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság Hivatala 161 IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyûlési Biztosok Hivatala 102 VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek X. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal Információs Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ 39 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Önkormányzati Minisztérium igazgatása Regionális Államigazgatási hivatalok Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Szakigazgatási intézmények Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet t a

32 9074 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve Állami Ménesgazdaság Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei Közmûvelõdési intézmények Agrárkutató intézetek XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása Egyéb HM szervezetek HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei MH ÖHP és alárendelt szervezetei Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítõ Hivatal Katonai Biztonsági Hivatal Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Ügyészségek HM Állami Egészségügyi Központ XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazságügyi Hivatal Szakértõi Intézetek Büntetés-végrehajtás Rendõrség Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Rendõrtiszti Fõiskola Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelõ Központ Magyar Szabadalmi Hivatal 89 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 702 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Országos Meteorológiai Szolgálat Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Nemzeti park igazgatóságok Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium Nemzeti Hírközlési Hatóság Bányászati és Földtani Intézmények Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Magyar Energia Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság MÁV egészségügyi alapellátó intézmények Közlekedésbiztonsági Szervezet 21 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külügyminisztérium Külügyminisztérium központi igazgatása Külképviseletek igazgatása Magyar Külügyi Intézet 11 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Egyetemek, fõiskolák Közgyûjtemények t a

Központi beruházások

Központi beruházások neve Központi beruházások VI. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok 74,8 1 791,9 Fejezeti kezelésű ok 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 3 710,9 4 Kormányzati beruházás VI. fejezet összesen: 1 3 1 3 1 791,9 1 453,7 X.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 14., vasárnap 18. Tartalomjegyzék 27/2010. (II. 14.) Korm. rendelet 1036/2010. (II. 14.) Korm. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. május 31., csütörtök Tartalomjegyzék 18/2018. (V. 31.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 154. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 154. szám MAGYAR KÖZLÖNY 154. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. szeptember 25., hétfő Tartalomjegyzék 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő

Részletesebben

Központi beruházások

Központi beruházások Központi beruházások 010. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 010. évi teljesítés VI. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok 744,7 1 90,1 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 17,7 4 Kormányzati beruházás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. március 29., csütörtök Tartalomjegyzék 63/2018. (III. 29.) Korm. rendelet A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. június 7., szerda Tartalomjegyzék 124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. április 21., szombat Tartalomjegyzék 86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

28. szám. 2008/28. szám HATÁROZATOK TÁRA 187. Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal

28. szám. 2008/28. szám HATÁROZATOK TÁRA 187. Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal 2008/28. HATÁROZATOK TÁRA 187 Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 28. Ára: 525, Ft 2072/2008. (VI. 13.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 14., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 14., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 14., kedd 145. szám Tartalomjegyzék 239/2010. (IX. 14.) Korm. rendelet 1191/2010. (IX. 14.) Korm. 1192/2010. (IX. 14.) Korm. 1193/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 9., csütörtök Tartalomjegyzék 1066/2017. (II. 9.) Korm. határozat Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. január 28., hétfő Tartalomjegyzék 7/2019. (I. 28.) Korm. rendelet Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének Magyar Állam

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Magyar joganyagok /2003. (X. 27.) Korm. határozat - a kormányzati létszámcsö 2. oldal Felelős: miniszterek Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Magyar joganyagok /2003. (X. 27.) Korm. határozat - a kormányzati létszámcsö 2. oldal Felelős: miniszterek Központi Statisztikai Hivatal elnöke Magyar joganyagok - 2263/2003. (X. 27.) Korm. határozat - a kormányzati létszámcsö 1. oldal 2263/2003. (X. 27.) Korm. határozat a kormányzati létszámcsökkentésről és a létszámcsökkentés alapjául szolgáló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. augusztus 8., kedd Tartalomjegyzék 1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 17., hétfő Tartalomjegyzék 283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 193. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 193. szám MAGYAR KÖZLÖNY 193. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. december 5., szerda Tartalomjegyzék 1642/2018. (XII. 5.) Korm. határozat A MÁV-START Zrt. EUROFIMA 11 szerződésszámú hitelének visszafizetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

Részletesebben

T/3860/621. Tisztelt Elnök Asszony!

T/3860/621. Tisztelt Elnök Asszony! :7iSai fi A'.'.üa ' i56ni fl n'iü~inf9'rx:~~ 4~id~üi3nmün ümlpi::".iö lih7~i.~?t á i "üi~t(t =r~r AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGY I ÉS SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁGA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Étkezett : 2007

Részletesebben

hatályos

hatályos 1510/2018. (X. 17.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jog 2018. és 2019. évi előirányzatairól történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök 122. Tartalomjegyzék 217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet 6/2010. (VII. 22.) VM rendelet 1155/2010. (VII. 22.) Korm. 1156/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. július 10., szerda Tartalomjegyzék 1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozat A Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. december 23., vasárnap Tartalomjegyzék 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról,

Részletesebben

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS CSOPORTBEOSZTÁS A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport F csoport A1 Mentőszolgálat B1 Központi Statisztikai C1 ÁNTSZ Tisztifőorvosi D1 Szellemi Tulajdon Nemzeti a E1 Alkotmánybíróság F1 Állami

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. november 23., szerda Tartalomjegyzék 359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet A fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

hatályos

hatályos 1588/2018. (XI. 22.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jog 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a

Részletesebben

T/6571/181. Az Országgyűlés

T/6571/181. Az Országgyűlés T/6571/181. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki ának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi ának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi ának Foglalkoztatási és munkaügyi ának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. június 20., szerda Tartalomjegyzék 284/2018. (VI. 20.) KE határozata Kitüntetés adományozásáról 4358 1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozat A Központi

Részletesebben

2 A törvényjavaslat évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi aía

2 A törvényjavaslat évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi aía T/5601/284. Országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnök(,.,, Helyben Módosító javaslat Tisztelt Elnök Asszony! A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló, T15601. ú törvényjavaslat

Részletesebben

Magyar joganyagok /2018. (II. 2.) Korm. határozat - a rendkívüli kormányzati i 2. oldal Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal e)

Magyar joganyagok /2018. (II. 2.) Korm. határozat - a rendkívüli kormányzati i 2. oldal Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal e) Magyar joganyagok - 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat - a rendkívüli kormányzati i 1. oldal 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. január 15., hétfő Tartalomjegyzék 23/2018. (I. 15.) KE határozat Bírói kinevezésről 146 24/2018. (I. 15.) KE határozat Bírói kinevezésről 146 25/2018.

Részletesebben

10. szám. Budapest, március 11., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal

10. szám. Budapest, március 11., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal Budapest, 2008. március 11., kedd 10. Ára: 525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2027/2008. (III. 11.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Fõbiztosának Hivatala közötti Megállapodás

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. február 8., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2018. (II. 8.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 2., péntek 112. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXIV. törvény A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról 21762 213/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. november 21., szerda Tartalomjegyzék 43/2018. (XI. 21.) MNB rendelet A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének

Részletesebben

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése csoport A PHARE programok és az Átmeneti projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése 008 millió forint V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (00/08-.0.0) Felhalmozási

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 42. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 24., szerda. Tartalomjegyzék. 73/2010. (III. 24.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 42. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 24., szerda. Tartalomjegyzék. 73/2010. (III. 24.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 24., szerda 42. szám Tartalomjegyzék 73/2010. (III. 24.) Korm. rendelet 23/2010. (III. 24.) KHEM rendelet 1072/2010. (III. 24.) Korm. határozat

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

2. oldal A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaptevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, val

2. oldal A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaptevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, val 1. oldal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okirata 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdése alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okiratát (a továbbiakban:

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Magyar joganyagok /2015. (XII. 29.) Korm. határozat - a nemzetbiztonsági véd 2. oldal Magyar Nemzeti Bank és azon gazdálkodó szervezetek,

Magyar joganyagok /2015. (XII. 29.) Korm. határozat - a nemzetbiztonsági véd 2. oldal Magyar Nemzeti Bank és azon gazdálkodó szervezetek, Magyar joganyagok - 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat - a nemzetbiztonsági véd 1. oldal 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről A Kormány

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Az energiahatékonyságról szóló évi LVII. törvény 9. -a szerinti. központi kormányzati épületek nyilvántartása

Az energiahatékonyságról szóló évi LVII. törvény 9. -a szerinti. központi kormányzati épületek nyilvántartása Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 9. -a szerinti központi kormányzati épületek nyilvántartása A központi kormányzathoz tartozó, országos hatáskörű, adminisztratív szervezetek épületeinek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. február 2., péntek Tartalomjegyzék 4/2018. (II. 2.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos

Részletesebben

65. szám. Budapest, december 23., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 420, Ft. Oldal

65. szám. Budapest, december 23., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 420, Ft. Oldal Budapest, 2007. december 23., vasárnap 65. Ára: 420, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2238/2007. (XII. 23.) Kor m. h. A martinsalakos feltöltésre épült, életveszélyessé vált ózdi közgaz - dasági szakközépiskola kiváltának

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 10., péntek. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 22936

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 10., péntek. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 22936 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 10., péntek 143. szám Tartalomjegyzék 226/2010. (IX. 10.) KE 1186/2010. (IX. 10.) Korm. 1187/2010. (IX. 10.) Korm. 1188/2010. (IX. 10.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. november 26., hétfő Tartalomjegyzék 30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet A minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről 33918 1597/2018.

Részletesebben

kiegészítő ajánlása TERVEZET! T/4365/X. Az Országgyűlés T/4365. sz. törvényjavaslat vitájához I-II. rész

kiegészítő ajánlása TERVEZET! T/4365/X. Az Országgyűlés T/4365. sz. törvényjavaslat vitájához I-II. rész TERVEZET! 2011.11.18. T/4365/X. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

HATALOMMEGOSZTÁS. Köztársasági elnök. Törvényhozói hatalom. Bírói hatalom. Önkormányzatok. Végrehajtói hatalom. Alkotmánybíróság ???

HATALOMMEGOSZTÁS. Köztársasági elnök. Törvényhozói hatalom. Bírói hatalom. Önkormányzatok. Végrehajtói hatalom. Alkotmánybíróság ??? JOGI ALAPISMERETEK HATALOMMEGOSZTÁS Törvényhozói hatalom Köztársasági elnök Bírói hatalom Végrehajtói hatalom Önkormányzatok Alkotmánybíróság??? 2 KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 2010. évi XLIII. tv.

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök 135. Tartalomjegyzék 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozat 1176/2010. (VIII. 19.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése szerint létrehozott fővárosi államigazgatási kollégium

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 104. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 104. szám MAGYAR KÖZLÖNY 104. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék 39/2014. (VII. 28.) BM rendelet A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Részletesebben

Magyar joganyagok /2018. (II. 20.) Korm. határozat - a Modern Városok Progra 2. oldal 6. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a megyei jogú vá

Magyar joganyagok /2018. (II. 20.) Korm. határozat - a Modern Városok Progra 2. oldal 6. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a megyei jogú vá Magyar joganyagok - 1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat - a Modern Városok Progra 1. oldal 1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. február 1., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. május 7., kedd Tartalomjegyzék 17/2019. (V. 7.) BM rendelet Az A magyar osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről című

Részletesebben

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 17 215,9 713,9 16 393,7 16 870,7

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 4., szerda Tartalomjegyzék 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozat Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek Tartalomjegyzék 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KIHÁT/637/3(2018) Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. október 17., szerda Tartalomjegyzék 195/2018. (X. 17.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/866/27/2019. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal alapító okiratát

Részletesebben

hatályos

hatályos 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi

Részletesebben

Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 2. oldal 2500 Esztergom, Rudnay S. tér Komárom-Esztergom Megy

Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 2. oldal 2500 Esztergom, Rudnay S. tér Komárom-Esztergom Megy Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 1. oldal Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2014. évben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2014. évben rendszeres juttatása 04. évben XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása miniszter,miniszterrel 3 3 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 7 769 közigazgatási

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter érintett miniszterek

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter érintett miniszterek A Kormány 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozata a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről M A G Y A R

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 18., kedd. Tartalomjegyzék. Az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról 28631

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 18., kedd. Tartalomjegyzék. Az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról 28631 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd 173. szám Tartalomjegyzék 93/2012. (XII. 18.) OGY határozat 94/2012. (XII. 18.) OGY határozat 95/2012. (XII. 18.) OGY határozat 96/2012.

Részletesebben

A Kormány 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelete az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről

A Kormány 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelete az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről 3192 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2019. évi 92. szám A Kormány 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelete az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról. A járási hivatalok feladatai

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról. A járási hivatalok feladatai 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A járási hivatalok feladatai Járási hivatalvezetői titkársági feladatok 61. (1) A járási hivatalok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek Tartalomjegyzék 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. február 22., péntek Tartalomjegyzék 20/2019. (II. 22.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/28/13/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okiratát

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. január 31., kedd Tartalomjegyzék 16/2017. (I. 31.) Korm. rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

559/2013. (XII. 31.) KORM. RENDELET

559/2013. (XII. 31.) KORM. RENDELET 559/2013. (XII. 31.) KORM. RENDELET Hatályos: 2014.01.02-2014.01.30 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a bányászattal és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. december 17., hétfő Tartalomjegyzék 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM r e n d e l e t e egyes juttatásokkal kapcsolatos honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 2. oldal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazga

Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 2. oldal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazga Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 1. oldal Somogy Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 139. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 139. szám MAGYAR KÖZLÖNY 139. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. augusztus 31., csütörtök Tartalomjegyzék 246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő

Részletesebben

52. szám. Budapest, no vem ber 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal

52. szám. Budapest, no vem ber 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal Budapest, 2008. no vem ber 5., szerda 52. Ára: 525, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2150/2008. (XI. 5.) Kor m. h. A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történõ kötött segélyhitel felajánlásáról... 400

Részletesebben

Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 2. oldal Ajkai Körzeti Földhivatal 8400 Ajka, Eötvös u

Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 2. oldal Ajkai Körzeti Földhivatal 8400 Ajka, Eötvös u Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 1. oldal Veszprém Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS FELADATAI

AZ ORSZÁGGYŰLÉS FELADATAI ff r AZ ORSZÁGGYŰLÉS FELADATAI SUB Göttingen 7 215 853 075 2003 A 4374 2002 3 TARTALOM ELŐSZÓ 13 AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A TISZTSÉGVISELŐK, A BIZOTTSÁGOK, A KÉPVISELŐCSOPORTOK, A KÉPVISELŐK FELADATAI Az Országgyűlés

Részletesebben

2. oldal Paksi Körzeti Földhivatal 7030 Paks, Szentháromság tér Tolna Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási

2. oldal Paksi Körzeti Földhivatal 7030 Paks, Szentháromság tér Tolna Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 1. oldal Tolna Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal alapító

Részletesebben