MAGYAR KÖZLÖNY. 17. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 12., péntek. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 17. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 12., péntek 17. Tartalomjegyzék 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 26/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 1034/2010. (II. 12.) Korm. 1035/2010. (II. 12.) Korm. 7/2010. (II. 12.) KüM A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról 9044 A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 9046 A évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról 9047 A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben fizetendõ eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról 9048 A Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videó kapcsolatokról szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló 293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet ainak hatálybalépésérõl 9076

2 9044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. III. Kormányrendeletek A Kormány 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelete a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 111. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a ket rendeli el: 1. A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság által el nem ismert magán-, szolgálati és diplomata-útlevelek listája 1. Szomália magán-, szolgálati és diplomata-útlevele 2. Irak magán-, szolgálati és diplomata-útlevele, S -sorozat 3. Nigéria laminált adatoldalt tartalmazó magánútlevél, A és AA sorozat 2. melléklet a 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság által elismert egyéb okmányok listája 1. Amerikai Egyesült Államok az Amerikai Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata által kiállított úti okmányok (Travel Document Issued by US Citizenship and Immigration Services) a) menekültek ára kiállított úti okmányok (Refugee Travel Document) b) visszatérésre feljogosító engedély (Permit to Re-enter) 2. Ausztrália a) személyazonosságot igazoló okirat (document of identity) b) személy igazolvány (certificate of identity)

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Bahrein különleges útlevél 4. Brazília külföldiek úti okmánya 5. Dél-afrikai Köztársaság a) gyermekútlevél b) külföldiek úti okmánya c) ideiglenes útlevél 6. Dél-Korea utazási igazolvány 7. Kanada különleges útlevél (special passport) 8. Kelet-Timor külföldiek úti okmánya 9. Kínai Népköztársaság a) közszolgálati útlevél b) Hong Kong Különleges Közigazgatási Régió útlevele c) vízum beillesztésére szolgáló személyazonosságot igazoló okirat (Hong Kong) d) személy igazolvány (Hong Kong) e) magánútlevél (Tajvan) f) Makaó Különleges Közigazgatási Régió útlevele g) Makaó Különleges Közigazgatási Régió úti okmánya 10. Egyiptom úti okmány palesztin menekültek részére 11. Etiópia különleges útlevél 12. Guatemala konzuli útlevél 13. India a tibeti emigráns közösség tagjai ára kiállított személy igazolvány 14. Izrael a) különleges útlevél b) külföldiek úti okmánya c) magánútlevél (Palesztin Hatóság) d) különleges (VIP) útlevél (Palesztin Hatóság) 15. Japán külföldiek úti okmánya 16. Jordánia a) különleges útlevél b) úti okmány palesztin menekültek részére 17. Katar különleges útlevél 18. Kuvait különleges útlevél 19. Libanon a) különleges útlevél b) úti okmány palesztin menekültek részére 20. Líbia a) különleges útlevél b) úti okmány palesztin menekültek részére 21. Marokkó különleges útlevél 22. Szaúd-Arábia a) különleges útlevél b) úti okmány palesztin menekültek részére 23. Szíria a) különleges útlevél b) úti okmány palesztin menekültek részére 24. Törökország különleges útlevél 25. Tunézia különleges útlevél

4 9046 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. A Kormány 26/2010. (II. 12.) Korm. rendelete a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 80. -ának e) pontjában, a halászatról és a horgászatról szóló évi XLI. törvény 56. (4) bekezdésében, valamint az élelmiszerláncról és felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. -a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ket rendeli el: 1. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. -a a (14) bekezdéssel egészül ki: (14) A Központ és az MgSzH területi szerve ellátja a Bizottság július 13-i, a 2005/94/EK tanácsi irányelvnek a baromfitartó egységek és más, fogságban tartott madarakat tartó egységek madárinfluenza szempontjából történõ jóváhagyása, valamint az említett egységekben hozott további biológiai biztonsági megelõzõ intézkedések tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 616/2009/EK rendeletének végrehajtása során a tagállami feladatokat. 2. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. -a a (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A Központ ellátja a Tanács szeptember 29-i, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelõzésére, megakadályozására és felolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 1005/2008/EK rendelete 16. és 17. cikkében, valamint 21. cikkében meghatározott tagállami ille té kes hatósági feladatokat. 3. A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. ú mellékletének 1. sora helyébe a rendelkezés lép: [Intézmény megnevezése Elõirányzat-felhasználási keretla] 1. Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi IX. Határozatok Tára A Kormány 1034/2010. (II. 12.) Korm. a a évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról 1. A Kormány az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 38. (1) bekezdésében biztosított jogkörében 564,2 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a évi központi költségvetés általános tartaléka terhére. Felelõs: pénzügyminiszter Határidõ: azonnal 2. Ez a a közzétételét követõ napon lép hatályba. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök Melléklet az 1034/2010. (II. 12.) Korm. hoz X. Miniszterelnökség XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Millió forintban, egy tizedessel XVI. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 2 Ágazati célelõirányzatok Víz- és környezeti kárelhárítás elõirányzat neve 1 Személyi kiadások 158,0 3 Dologi kiadások 358,8 47,4 t a X Miniszterelnökség 20 Tartalékok Költségvetés általános tartaléka 564,2 Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

6 9048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve t a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 2 Ágazati célelõirányzatok Víz- és környezeti kárelhárítás 564,2 Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû Foglalkoztatottak léta (fõ) idõszakra Az adatlap 5 példányban töltendõ ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítás +/ ) Összesen I. negyedév Fejezet 1 példány Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 564,2 564,2 II. negyedév III. negyedév IV. negyedév * Az összetartozó elõirányzat-változásokat egymást követõen kell szerepeltetni. A Kormány 1035/2010. (II. 12.) Korm. a a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben fizetendõ eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról A Kormány a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXX. tör vény 6. -ának (4) bekezdésében foglaltak alapján 1. a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítése finanszírozása céljából elrendeli ezer forint 1. ú melléklet szerinti átcsoportosítását a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle kifizetések jogcímcsoport terhére; Felelõs: pénzügyminiszter az érintett fejezeteket irányító szervek vezetõi Határidõ: azonnal 2. a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kereset-kiegészítése decemberi részletének finanszírozása céljából elrendeli ezer forint 2. ú melléklet szerinti átcsoportosítását a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle kifizetések jogcímcsoport terhére. Felelõs: pénzügyminiszter az érintett fejezeteket irányító szervek vezetõi Határidõ: azonnal Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi ú melléklet az 1035/2010. (II. 12.) Korm. hoz ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Millió forintban, egy tizedessel Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport I. ORSZÁGGYÛLÉS Fejezet Cím Alcím Országgyûlés Hivatala Jogcím Országgyûlés hivatali szervei elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Személyi juttatások Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa Költségvetési Tanács Személyi juttatások Költségvetési Tanács Titkársága II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Személyi juttatások Köztársasági Elnöki Hivatal III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság 1 Személyi juttatások Személyi juttatások IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyûlési Biztosok Hivatala V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK Személyi juttatások Állami Számvevõszék VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok Személyi juttatások Személyi juttatások VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek t a

8 9050 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport X. MINISZTERELNÖKSÉG Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Személyi juttatások Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Személyi juttatások Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Személyi juttatások Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Szülõföld Alap Iroda Személyi juttatások Személyi juttatások Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Személyi juttatások Információs Hivatal Személyi juttatások Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Személyi juttatások Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ Személyi juttatások 980 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Önkormányzati Minisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások Regionális Államigazgatási Hivatalok Személyi juttatások Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság t a

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Személyi juttatások XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Személyi juttatások Szakigazgatási intézmények Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Személyi juttatások Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Személyi juttatások Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Személyi juttatások Állami Ménesgazdaság Személyi juttatások Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Személyi juttatások Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei Személyi juttatások Közmûvelõdési intézmények Személyi juttatások Agrárkutató intézetek Személyi juttatások Agrármarketing-Centrum XIII Személyi juttatások HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 543 t a

10 9052 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Egyéb HM szervezetek Személyi juttatások HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai Személyi juttatások HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai Magyar Honvédség Személyi juttatások Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei Személyi juttatások MH ÖHP és alárendelt szervezetei Személyi juttatások Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítõ Hivatal Személyi juttatások t a Katonai Biztonsági Hivatal 1 Személyi juttatások Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Ügyészségek Személyi juttatások Személyi juttatások XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Személyi juttatások

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Igazságügyi Hivatal Jogcím elõirányzat neve Szakértõi Intézetek 1 Személyi juttatások Személyi juttatások Büntetés-végrehajtás Rendõrség Személyi juttatások Személyi juttatások Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Rendõrtiszti Fõiskola Személyi juttatások Személyi juttatások t a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelõ Központ 1 Személyi juttatások Magyar Szabadalmi Hivatal Személyi juttatások XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Személyi juttatások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Személyi juttatások XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 5 808

12 9054 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Országos Meteorológiai Szolgálat Személyi juttatások Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Személyi juttatások Nemzeti park igazgatóságok Személyi juttatások Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek Személyi juttatások Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Személyi juttatások Magyar Állami Földtani Intézet Személyi juttatások XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium Személyi juttatások Nemzeti Hírközlési Hatóság 1 Személyi juttatások Országos Atomenergia Hivatal Személyi juttatások Bányászati és Földtani Intézmények Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1 Személyi juttatások Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Személyi juttatások t a

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve Magyar Energia Hivatal Személyi juttatások Nemzeti Közlekedési Hatóság 1 Személyi juttatások Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Személyi juttatások t a MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Személyi juttatások Közlekedésbiztonsági Szervezet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külügyminisztérium 1 Személyi juttatások Külügyminisztérium központi igazgatása Személyi juttatások Külképviseletek igazgatása Személyi juttatások Magyar Külügyi Intézet XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Személyi juttatások Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 Személyi juttatások XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Egyetemek, fõiskolák Személyi juttatások Közgyûjtemények Személyi juttatások

14 9056 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Mûvészeti intézmények Személyi juttatások Egyéb kulturális intézmények Személyi juttatások Egyéb oktatási intézmények Személyi juttatások Fejezeti kezelésû elõirányzatok 4 Közoktatási feladatok támogatása Országos Kisebbségi Önkormányzatok évi kereset-kiegészítése 5 Egyéb mûködési célú kiadások, támogatások XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségügyi Minisztérium igazgatása EüM Központi Igazgatás Személyi juttatások EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Személyi juttatások Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 1 Személyi juttatások Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs kp., kutatóintézetek Személyi juttatások Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei Személyi juttatások Országos Vérellátó Szolgálat Személyi juttatások Egészségbiztosítási Felügyelet XXII Személyi juttatások PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Pénzügyminisztérium igazgatása t a

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím Pénzügyminisztérium igazgatása elõirányzat neve 1 Személyi juttatások PM Informatikai Szolgáltató Központ Személyi juttatások Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 1 Személyi juttatások Vám- és Pénzügyõrség Személyi juttatások Magyar Államkincstár Személyi juttatások Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Személyi juttatások Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása évi kereset-kiegészítés Egészségbiztosítási Alap támogatása évi kereset-kiegészítés XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Személyi juttatások Regionális Munkaügyi Központok Személyi juttatások Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Személyi juttatások Regionális képzõ központok Személyi juttatások Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Személyi juttatások t a

16 9058 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve Egyenlõ Bánásmód Hatóság Személyi juttatások Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 1 Személyi juttatások Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Személyi juttatások Állami szociális intézetek Személyi juttatások Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei Személyi juttatások Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet Személyi juttatások XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása Személyi juttatások XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal 1 Személyi juttatások ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet KSH Könyvtár Személyi juttatások Személyi juttatások KSH Népességtudományi Kutató Intézet Személyi juttatások XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkársága MTA Titkárság Igazgatása 1 Személyi juttatások t a

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia MTA Könyvtára Személyi juttatások 62 1 Személyi juttatások MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek Személyi juttatások MTA Élettudományi kutatóintézetek Személyi juttatások MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek Személyi juttatások MTA Területi akadémiai központok Személyi juttatások MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése Személyi juttatások MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai Személyi juttatások MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 Személyi juttatások MTA Jóléti intézmények OTKA Iroda X. MINISZTERELNÖKSÉG Személyi juttatások Tartalékok Személyi juttatások Céltartalékok Különféle kifizetések Az elõirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû x/ Az összetartozó elõirányzat változásokat (+/-) egymást követõen kell szerepeltetni. 848 t a

18 9060 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Az elõirányzatmódosítás érvényessége: Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport a) a költségvetési évben egyszeri jellegû x/ Az összetartozó elõirányzat változásokat (+/-) egymást követõen kell szerepeltetni. Fejezet Cím Alcím Jogcím BEVÉTELEK elõirányzat neve t a Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport I. ORSZÁGGYÛLÉS Fejezet Cím Alcím Országgyûlés Hivatala Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve Országgyûlés hivatali szervei Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa Költségvetési Tanács Költségvetési Tanács Titkársága II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság Hivatala IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyûlési Biztosok Hivatala V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK Állami Számvevõszék VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek X. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Szülõföld Alap Iroda Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal Információs Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Önkormányzati Minisztérium igazgatása Regionális Államigazgatási hivatalok Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Szakigazgatási intézmények Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet Állami Ménesgazdaság Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei Közmûvelõdési intézmények Agrárkutató intézetek Agrármarketing-Centrum XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása t a

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve Egyéb HM szervezetek HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei MH ÖHP és alárendelt szervezetei Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítõ Hivatal Katonai Biztonsági Hivatal Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Ügyészségek XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazságügyi Hivatal Szakértõi Intézetek Büntetés-végrehajtás Rendõrség Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Rendõrtiszti Fõiskola Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelõ Központ Magyar Szabadalmi Hivatal XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Országos Meteorológiai Szolgálat Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Nemzeti park igazgatóságok Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Magyar Állami Földtani Intézet XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium Nemzeti Hírközlési Hatóság Országos Atomenergia Hivatal Bányászati és Földtani Intézmények Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Magyar Energia Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ MÁV egészségügyi alapellátó intézmények Közlekedésbiztonsági Szervezet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külügyminisztérium Külügyminisztérium központi igazgatása Külképviseletek igazgatása Magyar Külügyi Intézet XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Nemzeti Fejlesztési Ügynökség XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Egyetemek, fõiskolák Közgyûjtemények Mûvészeti intézmények Egyéb kulturális intézmények t a

20 9062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve Egyéb oktatási intézmények Fejezeti kezelésû elõirányzatok 4 Közoktatási feladatok támogatása Országos Kisebbségi Önkormányzatok évi kereset-kiegészítése XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségügyi Minisztérium igazgatása EüM Központi Igazgatás EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs kp., kutatóintézetek Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei Országos Vérellátó Szolgálat Egészségbiztosítási Felügyelet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Pénzügyminisztérium igazgatása Pénzügyminisztérium igazgatása PM Informatikai Szolgáltató Központ Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Vám- és Pénzügyõrség Magyar Államkincstár Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Kormányzati Ellenõrzési Hivatal XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Regionális Munkaügyi Központok Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Regionális képzõ központok Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Egyenlõ Bánásmód Hatóság Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Állami szociális intézetek Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet KSH Könyvtár KSH Népességtudományi Kutató Intézet XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkársága MTA Titkárság Igazgatása MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia MTA Könyvtára MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek MTA Élettudományi kutatóintézetek MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek MTA Területi akadémiai központok MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai MTA Támogatott Kutatóhelyek MTA Jóléti intézmények OTKA Iroda Az elõirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû Az elõirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû Foglalkoztatottak léta (fõ) idõszakra Foglalkoztatottak léta (fõ) idõszakra t a

21 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Az adatlap 5 példányban töltendõ ki Az elõirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/ ) Összesen I. negyedév Fejezet 1 példány Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal II. negyedév III. negyedév IV. negyedév * Az összetartozó elõirányzat-változásokat egymást követõen kell szerepeltetni. 2. ú melléklet az 1035/2010. (II. 12.) Korm. hoz ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Ezer forintban Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport I. ORSZÁGGYÛLÉS Fejezet Cím Alcím Országgyûlés Hivatala Jogcím Országgyûlés hivatali szervei elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1 Személyi juttatások Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa II. 1 Személyi juttatások 66 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal III. 1 Személyi juttatások 21 ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság IV. 1 Személyi juttatások 126 ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyûlési Biztosok Hivatala VI. 1 Személyi juttatások 77 BÍRÓSÁGOK Bíróságok 1 Személyi juttatások t a

22 9064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. VIII. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek X. MINISZTERELNÖKSÉG elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Személyi juttatások Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság 1 Személyi juttatások Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 1 Személyi juttatások Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Személyi juttatások Információs Hivatal 1 Személyi juttatások Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 Személyi juttatások Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ XI. 1 Személyi juttatások 31 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Önkormányzati Minisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások Regionális Államigazgatási Hivatalok 1 Személyi juttatások Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 1 Személyi juttatások Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Személyi juttatások t a

23 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi XII. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM elõirányzat neve Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 1 Személyi juttatások Szakigazgatási intézmények Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 1 Személyi juttatások Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Személyi juttatások Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Személyi juttatások Állami Ménesgazdaság Személyi juttatások Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1 Személyi juttatások Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 1 Személyi juttatások Közmûvelõdési intézmények Agrárkutató intézetek XIII Személyi juttatások Személyi juttatások HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások Egyéb HM szervezetek 1 Személyi juttatások HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai 1 Személyi juttatások t a

24 9066 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai Magyar Honvédség 1 Személyi juttatások Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 1 Személyi juttatások MH ÖHP és alárendelt szervezetei Személyi juttatások Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítõ Hivatal Személyi juttatások Katonai Biztonsági Hivatal 1 Személyi juttatások Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Ügyészségek 1 Személyi juttatások Személyi juttatások HM Állami Egészségügyi Központ XIV. 1 Személyi juttatások IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazságügyi Hivatal 1 Személyi juttatások Szakértõi Intézetek 1 Személyi juttatások Büntetés-végrehajtás 1 Személyi juttatások t a

25 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Rendõrség Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Személyi juttatások Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Rendõrtiszti Fõiskola Személyi juttatások Személyi juttatások Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelõ Központ 1 Személyi juttatások Magyar Szabadalmi Hivatal XV. 1 Személyi juttatások 67 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 1 Személyi juttatások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XVI. 1 Személyi juttatások 553 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások Országos Meteorológiai Szolgálat 1 Személyi juttatások Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Személyi juttatások Nemzeti park igazgatóságok 1 Személyi juttatások t a

26 9068 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 1 Személyi juttatások Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok XVII. 1 Személyi juttatások KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium 1 Személyi juttatások Nemzeti Hírközlési Hatóság 1 Személyi juttatások Bányászati és Földtani Intézmények Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1 Személyi juttatások Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1 Személyi juttatások Magyar Energia Hivatal 1 Személyi juttatások Nemzeti Közlekedési Hatóság 1 Személyi juttatások MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Személyi juttatások Közlekedésbiztonsági Szervezet XVIII. 1 Személyi juttatások 16 KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külügyminisztérium Külügyminisztérium központi igazgatása 1 Személyi juttatások Külképviseletek igazgatása t a

27 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Magyar Külügyi Intézet XX. 1 Személyi juttatások 9 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Egyetemek, fõiskolák 1 Személyi juttatások Közgyûjtemények 1 Személyi juttatások Személyi juttatások Mûvészeti intézmények Személyi juttatások Egyéb kulturális intézmények 1 Személyi juttatások Egyéb oktatási intézmények 1 Személyi juttatások Fejezeti kezelésû elõirányzatok 4 Közoktatási feladatok támogatása Országos Kisebbségi Önkormányzatok december havi kereset-kiegészítése XXI. 5 Egyéb mûködési célú kiadások, támogatások EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségügyi Minisztérium igazgatása EüM Központi Igazgatás Személyi juttatások EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1 Személyi juttatások Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 1 Személyi juttatások t a

28 9070 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs kp., kutatóintézetek 1 Személyi juttatások Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei 1 Személyi juttatások Országos Mentõszolgálat Személyi juttatások Országos Vérellátó Szolgálat Személyi juttatások Egészségbiztosítási Felügyelet XXII Személyi juttatások 33 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Pénzügyminisztérium igazgatása Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Személyi juttatások PM Informatikai Szolgáltató Központ 1 Személyi juttatások Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 1 Személyi juttatások Vám- és Pénzügyõrség Magyar Államkincstár Személyi juttatások Személyi juttatások Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Személyi juttatások Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása december havi kereset-kiegészítés Egészségbiztosítási Alap támogatása december havi kereset-kiegészítés XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása 23 t a

29 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 1 Személyi juttatások Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1 Személyi juttatások Regionális Munkaügyi Központok 1 Személyi juttatások Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Személyi juttatások Regionális képzõ központok 1 Személyi juttatások Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 1 Személyi juttatások Egyenlõ Bánásmód Hatóság 1 Személyi juttatások Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 1 Személyi juttatások Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1 Személyi juttatások Állami szociális intézetek 1 Személyi juttatások Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 Személyi juttatások Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet XXXI Személyi juttatások KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal 1 Személyi juttatások t a

30 9072 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet KSH Könyvtár 1 Személyi juttatások 15 1 Személyi juttatások KSH Népességtudományi Kutató Intézet XXXIII. 1 Személyi juttatások 47 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkársága MTA Titkárság Igazgatása MTA Könyvtára 1 Személyi juttatások Személyi juttatások MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 1 Személyi juttatások MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 Személyi juttatások MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek Személyi juttatások MTA Területi akadémiai központok 1 Személyi juttatások MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 1 Személyi juttatások MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai 1 Személyi juttatások MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 Személyi juttatások MTA Jóléti intézmények 1 Személyi juttatások t a

31 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport X. MINISZTERELNÖKSÉG 20 Tartalékok Fejezet Cím Alcím Jogcím elõirányzat neve 2 Céltartalékok Különféle kifizetések Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû 121 t a Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím BEVÉTELEK elõirányzat neve t a Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport I. ORSZÁGGYÛLÉS Fejezet Cím Alcím Országgyûlés Hivatala Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve Országgyûlés hivatali szervei Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa 82 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal 27 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság Hivatala 161 IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyûlési Biztosok Hivatala 102 VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek X. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal Információs Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ 39 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Önkormányzati Minisztérium igazgatása Regionális Államigazgatási hivatalok Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Szakigazgatási intézmények Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet t a

32 9074 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 17. Fejezet Cím Alcím Jogcím csoport Fejezet Cím Alcím Jogcím TÁMOGATÁSOK elõirányzat neve Állami Ménesgazdaság Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei Közmûvelõdési intézmények Agrárkutató intézetek XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása Egyéb HM szervezetek HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei MH ÖHP és alárendelt szervezetei Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítõ Hivatal Katonai Biztonsági Hivatal Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Ügyészségek HM Állami Egészségügyi Központ XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazságügyi Hivatal Szakértõi Intézetek Büntetés-végrehajtás Rendõrség Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Rendõrtiszti Fõiskola Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelõ Központ Magyar Szabadalmi Hivatal 89 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 702 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Országos Meteorológiai Szolgálat Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Nemzeti park igazgatóságok Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium Nemzeti Hírközlési Hatóság Bányászati és Földtani Intézmények Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Magyar Energia Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság MÁV egészségügyi alapellátó intézmények Közlekedésbiztonsági Szervezet 21 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külügyminisztérium Külügyminisztérium központi igazgatása Külképviseletek igazgatása Magyar Külügyi Intézet 11 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Egyetemek, fõiskolák Közgyûjtemények t a

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 14., vasárnap 18. Tartalomjegyzék 27/2010. (II. 14.) Korm. rendelet 1036/2010. (II. 14.) Korm. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

28. szám. 2008/28. szám HATÁROZATOK TÁRA 187. Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal

28. szám. 2008/28. szám HATÁROZATOK TÁRA 187. Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal 2008/28. HATÁROZATOK TÁRA 187 Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 28. Ára: 525, Ft 2072/2008. (VI. 13.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 17., hétfő Tartalomjegyzék 283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

Részletesebben

T/3860/621. Tisztelt Elnök Asszony!

T/3860/621. Tisztelt Elnök Asszony! :7iSai fi A'.'.üa ' i56ni fl n'iü~inf9'rx:~~ 4~id~üi3nmün ümlpi::".iö lih7~i.~?t á i "üi~t(t =r~r AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGY I ÉS SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁGA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Étkezett : 2007

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök 122. Tartalomjegyzék 217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet 6/2010. (VII. 22.) VM rendelet 1155/2010. (VII. 22.) Korm. 1156/2010.

Részletesebben

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. november 23., szerda Tartalomjegyzék 359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet A fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos kormányrendeletek

Részletesebben

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS CSOPORTBEOSZTÁS A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport F csoport A1 Mentőszolgálat B1 Központi Statisztikai C1 ÁNTSZ Tisztifőorvosi D1 Szellemi Tulajdon Nemzeti a E1 Alkotmánybíróság F1 Állami

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

T/6571/181. Az Országgyűlés

T/6571/181. Az Országgyűlés T/6571/181. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki ának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi ának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi ának Foglalkoztatási és munkaügyi ának

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 2., péntek 112. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXIV. törvény A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról 21762 213/2010.

Részletesebben

2 A törvényjavaslat évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi aía

2 A törvényjavaslat évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi aía T/5601/284. Országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnök(,.,, Helyben Módosító javaslat Tisztelt Elnök Asszony! A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló, T15601. ú törvényjavaslat

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése csoport A PHARE programok és az Átmeneti projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése 008 millió forint V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (00/08-.0.0) Felhalmozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

10. szám. Budapest, március 11., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal

10. szám. Budapest, március 11., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal Budapest, 2008. március 11., kedd 10. Ára: 525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2027/2008. (III. 11.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Fõbiztosának Hivatala közötti Megállapodás

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 10., péntek. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 22936

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 10., péntek. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 22936 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 10., péntek 143. szám Tartalomjegyzék 226/2010. (IX. 10.) KE 1186/2010. (IX. 10.) Korm. 1187/2010. (IX. 10.) Korm. 1188/2010. (IX. 10.)

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

kiegészítő ajánlása TERVEZET! T/4365/X. Az Országgyűlés T/4365. sz. törvényjavaslat vitájához I-II. rész

kiegészítő ajánlása TERVEZET! T/4365/X. Az Országgyűlés T/4365. sz. törvényjavaslat vitájához I-II. rész TERVEZET! 2011.11.18. T/4365/X. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 104. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 104. szám MAGYAR KÖZLÖNY 104. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék 39/2014. (VII. 28.) BM rendelet A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 4., szerda Tartalomjegyzék 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozat Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök 135. Tartalomjegyzék 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozat 1176/2010. (VIII. 19.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek Tartalomjegyzék 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének

Részletesebben

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter érintett miniszterek

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter érintett miniszterek A Kormány 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozata a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről M A G Y A R

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 17 215,9 713,9 16 393,7 16 870,7

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2014. évben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2014. évben rendszeres juttatása 04. évben XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása miniszter,miniszterrel 3 3 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 7 769 közigazgatási

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. január 31., kedd Tartalomjegyzék 16/2017. (I. 31.) Korm. rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek Tartalomjegyzék 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete A Kormány /2006. (..) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998.

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő 74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz űő M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 74003 ő ő űő űő ő űő ő űő ő ő őő ő ő őő ő ő űű

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése.

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 85. szám 8165 (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a

Részletesebben

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete. A Csongrád

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

XIX. /..(.) 2011. 6/2011. (III.10.)

XIX. /..(.) 2011. 6/2011. (III.10.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének /..(.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (III.10.) rendelet módosításáról Tervezet Budapest Főváros

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András Alkotmányjog előadó: dr. Szalai András 1 A jog fogalma, a magyar jogrendszer tagozódása KÖZJOG MAGÁNJOG Alkotmány, Alaptörvény az alkotmány fogalma és típusai az 1949. évi XX. törvény Alaptörvény jellemzői

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER egyes fejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló NFGM rendelet tervezetéről 2008. JÚNIUS A nemzeti fejlesztési és gazdasági

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba.

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba. szeptember 1 A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról szóló 1599/ (IX. 3.) Korm. határozat

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 15. függelék a /2014. (XII. 23.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és kerete 1. A

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA Palich Etelka Miniszterelnökség, területi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 207. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 207. szám MAGYAR KÖZLÖNY 207. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. december 17., szombat Tartalomjegyzék 1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozat Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 82604 1788/2016.

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2 8. é v i 2 9. é v i 2 8. é v i 2 9. é v i KIADÁSOK teljesítés /előzetes/ előirányzat I-XII. előir. %-a teljesítés /előzetes/ előirányzat I-XII. millió

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 16., kedd Tartalomjegyzék 35/2014. (IX. 16.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. teljesítés %-a eredeti előirányzat I-VIII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 1 24,3 6 163 826,3

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(XI.30.)

Részletesebben

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérıl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi

Részletesebben

hatályos: 2011.12.14 -

hatályos: 2011.12.14 - 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat a Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezésérıl, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növelésérıl hatályos: 2011.12.14-1. A Kormány

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. ELŐTERJESZTÉS a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben